De oefeningen dienen te voldoen aan de context van: - toepassen in spelsituaties. - werken in wedstrijdvormen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De oefeningen dienen te voldoen aan de context van: - toepassen in spelsituaties. - werken in wedstrijdvormen"

Transcriptie

1 Handleiding Workshops BT2 1 versie Inleiding Dit document geeft een overzicht van de inhoud van de workshops die aangeboden worden ter ondersteuning van het leertraject voor de opleiding tot Basketball Trainer niveau 2. De cursist krijgt in de workshops de handvaten aangereikt, waarmee hij in de praktijk aan de slag kan. De in de workshops gepresenteerde opdrachten dragen bij om de beginnende (assistent) trainer/coach op een gerichte wijze op BT2 niveau op te leiden. Daarbij haken de workshops in op de vereiste kennis en vaardigheden die een trainer/coach op niveau 2 nodig heeft om goed te kunnen functioneren (zie voor de formele eisen: de Proeven van Bekwaamheid). Een cursist op niveau 2 wordt opgeleid tot assistent-trainer/coach. Dit betekent formeel dat hij onder verantwoordelijkheid van een trainer een team begeleidt en assisteert tijdens trainingen en wedstrijden. Om deze rol goed te kunnen vervullen, zal hij zich de in deze opleiding naar voren gebrachte competenties en de bijhorende kerntaken van basketballtrainers eigen moeten maken. Drie punten van aandacht 1) De invulling van de workshops hangt in sterke mate af van de inbreng van de cursist. Van de cursist wordt nadrukkelijk verwacht dat hij zich voorbereidt op iedere workshop. Dit houdt in dat de cursist een aantal leervragen bedenkt met betrekking tot het onderwerp van de workshop en deze een week voor aanvang van de workshop inlevert bij de expert, die de workshop verzorgt. De expert zal in de workshop op deze vragen terugkomen. 2) Iedere cursist schrijft na de workshop een reflectieverslag dat aansluit bij het POP van de cursist: Hierin kan hij/ zij onder meer terugkomen op: Wat liep er volgens de cursist goed in de workshop? Voldeed de workshop aan mijn verwachtingen; wat waren mijn verwachtingen? Wat heb ik, als deelnemer, er van geleerd? Maar bovenal: Heb ik antwoord gekregen op mijn vragen? Zo ja hoe ga ik die verwerken in de praktijk? 3) De opdrachten die in de workshops worden aangegeven (of door de expert worden gegeven) moeten schriftelijk worden uitgewerkt en vormen een belangrijk onderdeel van het leertraject. Principe van een workshop De meeste workshops tijdens deze BT2-opleiding zijn praktijk-workshops, dus in de sportzaal met sportkleding, zodat iedereen actief kan deelnemen. Tijdens de workshops komen de leervragen van de cursisten aan de orde. De opdrachten worden uitgewerkt in een verslag en dienen later uitgewerkt op papier terug te komen in het portfolio. De opbouw van de workshop is in het algemeen; - De uitleg van de techniek / tactiek en het laten ervaren ervan door de cursist. - Het aanbod en de toepassing van de techniek / tactiek in didactische werkvormen (oefenstof). - Het inspelen op gestelde vragen. De oefeningen dienen te voldoen aan de context van: - toepassen in spelsituaties. - werken in wedstrijdvormen Inhoud van de Workshops Workshop 1 Het geven van trainingen en Sportgezondheidsleer / Conditieleer Workshop 2 Basis fundamentals Workshop 3 Coaching / Communicatie en intervisie bijeenkomst Workshop 4 Offense Workshop 5 Defense Workshop 6 Intervisie bijeenkomst De volgorde van de workshops kan variëren. Alle workshops worden binnen een periode van maximaal zes maanden aangeboden. Duur van de Workshops 5 workshops van 3 uur per workshop. Intervisie 4 uur (mede afhankelijk van het aantal cursisten).

2 Handleiding Workshops BT2 2 versie Workshop 1: Het geven van trainingen en Sportgezondheidsleer / Conditieleer Voorbereiding De cursist dient zich voor te bereiden op de eerste workshop door van te voren minimaal twee leervragen te presenteren, waarop hij tijdens de workshop antwoord wil krijgen. Stuur deze een week voor aanvang van de eerste workshop naar de expert. Deze leervragen en de reflecties moeten terugkomen in zijn verslaggeving en dus in het portfolio. Inhoud Deze workshop is op gedeeld in een theoretisch en een praktisch stuk. De cursisten wordt verzocht om in sportkleding en op sportschoeisel te verschijnen, zodat ze actief kunnen deelnemen. Het doel van deze workshop is om sporters te leren training geven en te begeleiden op een verantwoorde, gezonde manier. Onderwerpen: Leren training geven Algemene sportoriëntatie Leren sporters begeleiden Sportgezondheidsleer Conditie Training en presteren Het lichaam Leeftijd jeugd Gezonde leefwijze Hoe bouw je een training op (arbeid rust verhouding). Welke oefenvormen gebruik je en welke aanwijzingen geef je? Hoe leren spelers? Verantwoordelijkheden en taken van de lesgever. Kenmerken van een goede les. Training geven volgens voorbereide trainingsindeling (Lesgeefformulier). Oefen/leerstof op verschillende manieren kunnen aanbieden (methodische aanpak). Onderscheid tussen techniek, tactiek en spelinstructie. Verschillende typen van leiderschap. Verschillende vaardigheden van de trainer. Categorieën in de sport en sportvormen. Verschillende redenen voor sportdeelname. Leeftijdspecifieke kenmerken. N.a.v. de opgegeven stof leren hoe je sporters moet begeleiden. Normen en waarden, afspraken nakomen, respect tonen, zijn thema s die aan de orde komen. Hoe ziet een veilige, leuke en leerzame training er uit? Leeft het, loopt het, lukt het en leert het (de 4 L s)? Uitleg begrip: Motorische eigenschappen > Kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie en beweeglijkheid. Uitleg begrip: energielevering en productie ATP en lactaat Uitleg begrip: relatie conditie en gezondheid. Prestatiebepalende factoren Warming Up Cooling Down (wetmatigheden van training) Onderwerpen uit: Basisvaardigheden in sport- en bewegingsactiviteiten 2 SB 301 Menselijk lichaam. Bloedsomloop. Bewegingsapparaat botten. Gewrichten. Spieren. Indeling leeftijdsgroepen en risico s. Voeding en leefstijl. Hygiëne.

3 Handleiding Workshops BT2 3 versie Sportletsels Literatuur Aanbevolen Acute letsels EHBO = afzonderlijke module met aandacht voor o.a.: Eerste hulp bij sportongevallen o.a.: verstuikingen. Wat doe je wel en wat vooral niet? Chronische letsels. Preventie van letsels (veiligheid). Waar komen de meeste blessures voor? Welke blessures zijn dat en hoe ga je als trainer om bij terugkeer van deze sporter? NBB Reader Leidinggeven. NBB Reader Sportgezondsheidsleer Beschikbaar via de website NBB Praktijkboek Technisch Basketball Te bestellen via de NBB webshop, Basisvaardigheden in sport- en bewegingsactiviteiten 2 SB 301 Hoofdstuk 3.3. t/m blz. 134 Hoofdstuk 3.5. t/m blz. 166 Uitgeverij Angerenstein Te bestellen via vakboekhandel, ISBN

4 Handleiding Workshops BT2 4 versie Opdrachten Workshop 1 Na afloop van de workshop krijgt de cursist de volgende opdrachten mee, die moeten worden toegevoegd aan het portfolio: 1. Beschrijf op welke wijze je eigen vereniging of een andere vereniging georganiseerd is t.a.v. het geven van trainingen en het begeleiden van wedstrijden. Aandachtspunten: teamindeling jeugd-, verenigingsbeleid. opleidingen / deskundigheidsbevordering beoordelingen spelers / trainers etc vervoersschema enz. 2. Geef (op aanwijzing van een hoger gekwalificeerde trainer) 3 trainingen (of delen van) en reflecteer met de onderstaande punten. Gebruik het Lesgeefformulier en voeg dat toe aan je portfolio. Wat liep goed tijdens die training of onderdeel van deze training? En waarom? Welke onderdelen van die training of onderdeel van deze training liepen minder goed? En waarom? Wat heb jij daarvan geleerd? Vraag feedback aan de hoger gekwalificeerde trainer in een verslag met je eigen reflectie. 3. Observeer 1 training van de hoger gekwalificeerde trainer op het gebied van methodiek. Aandachtspunten: Is er een lesvoorbereidingsformulier gemaakt? Ja of nee, indien ja, wat is je mening over dit formulier? Is de opbouw van de les voldoende? Motiveer je antwoord. Zijn er voldoende leerpunten in de les ingebouwd? Motiveer je antwoord. Komen de taken van een goede trainer voldoende naar voren? Motiveer je antwoord. 4. Geef op basis van een lesvoorbereidingsformulier van de hoger gekwalificeerde trainer een deel van een training. 5. Beschrijf op welke wijze jij, maar ook spelers, tijdens de trainingen omgaan met veiligheid en hygiëne en hoe ieder zich houdt aan de afgesproken regels. Aandachtspunten: Vanuit oogpunt van de vereniging Gemaakte afspraken met spelers en ouders 6. Blessures en preventie, hoe je ga daarmee om? Benoem een aantal basketbalblessures en werk er eentje uit naar de regels van de EHBO. 7. Maak een kort verslag van je leervragen op het gebied het geven van trainingen. 8. Maak een kort verslag van je leervragen Sportgezondheidsleer en Conditieleer. 9. Werk eventueel door de expert aangegeven aanvullende opdracht(en) uit.

5 Handleiding Workshops BT2 5 versie Workshop 2: Basisfundamentals Voorbereiding De cursist dient zich voor te bereiden op deze workshop door van te voren minimaal twee leervragen te presenteren, waarop hij tijdens de workshop antwoord wil krijgen. Kijk ook goed of de stof die wordt aangeboden voor jou van toepassing is. De leervragen en wat je daarmee hebt gedaan (reflectie) dienen terug te komen in je portfolio Inhoud Workshop Basisfundamentals is een praktijk-workshop, waarbij voorbeelden worden gegeven in een sportzaal. Aan de cursisten wordt verzocht om in sportkleding en op sportschoeisel te verschijnen, zodat ze actief kunnen deelnemen. Het doel van deze workshop is allereerst om het nut en de noodzaak te benadrukken van het werken aan fundamentals met spelers die beter in basketball willen worden. Onderwerpen Loopscholing Ballhandling Dribbelen Stoppen/Passen/Vangen Schieten Lay up Bewegen zonder bal Rebounding Grondvormen van bewegen: met name springen, hardlopen, mikken, jongleren (zie: 5 verschillende loopvormen die de agility kunnen verbeteren 5 verschillende loopvormen die "snelle voeten" stimuleren Algemene balvaardigheid 5 verschillende trucjes met de bal waarbij de bal de grond niet raakt 5 verschillende trucjes met de bal waarbij gedribbeld wordt op de plaats Basistechniek dribbel Hoge en lage dribbel Dribbelstart Crossover dribbel Reverse dribbel Speed dribbel Jumpstop 2-tellenstop Pivoteren om de bal te beschermen (front-pivot, reverse pivot) Triple threat Algemene vangtechniek Chestpass Bouncepass Pushpass Baseballpass Setshot (uitgebreide uitleg techniek van het setshot van voetenstand t/m vingerstand) Standaard lay-up rechts en links Lay-in (fingerroll) Powermove Vrijlopen (v-cut, in-out) Snijden (zoals na een pass, bij een backdoor, etc.) Square up ( Face the basket ) Boxing-out Beschermen van de bal bij het afvangen Knipmesbeweging

6 Handleiding Workshops BT2 6 versie aanvallend Triple threat Jab-step Shot fake Cross-step Literatuur Aanbevolen NBB Reader Basisfundamentals Beschikbaar via de website NBB Praktijkboek Technisch Basketball Te bestellen via de NBB webshop, Spelregelboekje NBB Mini Spelregelboekje NBB Beide te bestellen via de NBB webshop,

7 Handleiding Workshops BT2 7 versie Opdrachten Workshop 2 Na afloop van de workshop krijgt de cursist de volgende opdrachten mee, die moeten worden toegevoegd aan het portfolio: 1. Bestudeer, demonstreer en beschrijf de correcte uitvoering van de hieronder genoemde fundamentals. Demonstreer de uitvoering aan je praktijkbegeleider, schrijf de feedback op die je gekregen hebt, verbeter je uitvoering op de details die door de praktijkbegeleider worden aangegeven. Verwerk dit alles in een kort verslag ondertekend door je praktijkbegeleider: - triple threat - lay-up - cross-over dribbel - v-cut - chest-pass - cross-step - box-out 2. Geef een deel van een training waarin je een fundamental aanleert aan een groep basketballers. Introduceer en leid de opbouw hiertoe. Zorg ervoor dat per oefening voor de sporters dat deze loopt, lukt en dat de speler ook leert. Laat je praktijkbegeleider feedback geven over de vooruitgang van de spelers gedurende de oefeningen. Verwerk deze feedback in je verslag en reflecteer erop. 3. Maak een kort verslag van de leervragen ten aanzien van basisfundamentals. 4. Werk eventueel door de expert aangegeven aanvullende opdracht(en) uit.

8 Handleiding Workshops BT2 8 versie Workshop 3: Coaching / Communicatie en intervisiebijeenkomst Voorbereiding De cursist dient zich voor te bereiden op deze workshop door van te voren minimaal twee leervragen te bedenken en te versturen naar de expert, een week voor aanvang van de workshop. Dit zijn vragen die betrekking hebben op de praktijk van de cursist en het onderwerp van de workshop. Deze leervragen en de reflecties daarop moeten terugkomen in het portfolio. Inhoud Deze workshop is een theoretische workshop waarbij aan de hand van praktische voorbeelden uitleg gegeven wordt over de verschillende onderwerpen. Doel van deze workshop is om meer inzicht te krijgen in het begeleiden van wedstrijden. Daarnaast staat er een deel van deze workshop in het teken van intervisie. Tijdens de intervisie kunnen de cursisten een beroep doen op elkaar om mee te denken over problemen/vraagstukken vanuit hun eigen situatie van lesgeven en begeleiden (het leertraject).neem dus je portfolio mee, voorzien van de opdrachten uit workshop 1 en 2. Onderwerpen Coachen Het begeleiden van teams voor, tijdens en na de wedstrijd en het begeleiden van een speler / ster. Eenvoudige vormen van spelregels Communicatie Waarden en normen, naleven van omgangsregels Respect voor tegenstander en scheidsrechter(s) Intervisie Bespreken portfolio Uitwerken casus in kleine groepen (daarna presentatie cursisten). Zie workshop 6!!! Literatuur Aanbevolen NBB Reader Coaching Beschikbaar via de website Spelregelboekje NBB Mini Spelregelboekje NBB recente versie recente versie Beide te bestellen via de NBB webshop,

9 Handleiding Workshops BT2 9 versie Opdrachten Workshop 3 Na afloop van de workshop krijgt de cursist de volgende opdrachten mee, die moeten worden toegevoegd aan het portfolio: 1. Laat minimaal 2 wedstrijden die je (deels) zelf coacht observeren door bv. je praktijkbegeleider en voeg een verslag toe van degene die jou observeert. Aandachtspunten kunnen zijn; Communicatie coach arbiters Communicatie coach speler(s) Communicatie coach tegenstander(s) Communicatie coach coach van de tegenpartij Communicatie coach jurytafel Maak zelf ook een reflectieverslag van de wedstrijden. Wat liep goed tijdens de wedstrijd? En waarom? Welke onderdelen verliepen minder goed? En waarom? Wat heb jij van de wedstrijden geleerd? 2. Geef aan in een verslag hoe je ervoor zorgt dat de sporters op tijd, op de juiste plaats en in correcte kleding op het veld staan voor een wedstrijd. 3. Houdt een voorbespreking tijdens de wedstrijd, begeleidt de sporters tijdens de wedstrijd en houdt een nabespreking. Geef aan in een verslag op welke wijze je dit aanpakt en uitvoert. 4. Geef aan hoe je alle formaliteiten rond een wedstrijd afhandelt en voeg een sheet toe van de wedstrijd die je (deels) hebt gecoacht. 5. Welke verenigingsactiviteiten of teamactiviteiten worden binnen jouw vereniging georganiseerd en welke rol heb jij gespeeld binnen deze activiteit? Uit het reflectieverslag moet blijken dat je hebt meegewerkt aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de activiteit. Voeg een reflectieverslag en/of draaiboek van de activiteit toe (het liefst voorzien van een handtekening van iemand uit je club). Deze opdracht is van essentieel belang voor het behalen van je PvB Maak een kort verslag van de leervragen ten aanzien van coachen en/of communicatie. 7. Werk eventueel door de expert aangegeven aanvullende opdracht(en) uit.

10 Handleiding Workshops BT2 10 versie Workshop 4: Offense Voorbereiding De cursist dient zich voor te bereiden op deze workshop door van te voren goed na te denken over vragen aangaande de offense van zijn team. Schrijf minimaal 2 vragen op en stuur die naar de expert, een week voor aanvang van de workshop. Ook kan de cursist de leervragen via zijn leercoach stellen. Deze leervragen en de reflecties moeten ten behoeve van het leertraject terugkomen in zijn verslaggeving. Inhoud Deze workshop is een praktijk-workshop waarbij voorbeelden gegeven worden in een sportzaal. Deelnemers let op: Sportkleding meenemen. Doel van de workshop is om meer inzicht te krijgen in de aanvallende systemen en principes. Onderwerpen Techniek/Tactiek De uitvoering en opbouw van eenvoudige aanvallende aspecten van het basketballspel Hoe de onderliggende eenvoudige technieken (fundamentals) van deze aanvallende aspecten ( offense) te onderscheiden zijn en aan te leren De uitvoering en opbouw van eenvoudige (voorbereidende) tactieken van het basketballspel met gebruikmaking van de aanvallende aspecten. De opbouw is van: etc. Fastbreak Principes zone-aanval Literatuur Aanbevolen: NBB Reader Offense Beschikbaar via de website NBB Praktijkboek Technisch Basketball Te bestellen via de NBB webshop,

11 Handleiding Workshops BT2 11 versie Opdrachten Workshop 4 Na afloop van de workshop krijgt de cursist de volgende opdrachten mee, die moeten worden toegevoegd aan het portfolio: 1. Welke belangrijke aanvalsprincipes hanteer je tegen een zone verdediging? Werk een voorbeeld uit van een aanval tegen een zone verdediging en geef aan waarom. Maak gebruik van diagrammen! 2. Welke belangrijke aanvalsprincipes hanteer je tegen een strakke man to man verdediging (er is geen helpside)? Maak gebruik van diagrammen! 3. Maak een verslag over het onderwerp de fastbreak en geef minimaal 2 kenmerken van deze break? 4. Begeleid een lesdeel tijdens een training voor een bepaalde subgroep (bv. het aanleren van een oefenvorm specifiek voor guards, forwards of centers). Maak een verslag. 5. Maak een kort verslag van de leervragen ten aanzien van offense. 6. Werk eventueel door de expert aangegeven aanvullende opdracht(en) uit.

12 Handleiding Workshops BT2 12 versie Workshop 5: Defense Voorbereiding Lees van te voren de onderwerpen die aan bod komen. Bedenk dan 2 vragen die je in je dagelijkse praktijk, bij je eigen team terugziet. Mail die tijdig naar de expert. Ook kan de cursist de leervragen via zijn leercoach stellen. Deze leervragen en de reflecties moeten terugkomen in zijn verslaggeving. Inhoud Deze workshop is een praktijk-workshop waarbij voorbeelden gegeven worden in een sportzaal. Deelnemers aan deze workshops worden verzocht om in sportkleding en op sportschoeisel te verschijnen, zodat ze actief kunnen deelnemen. Onderwerpen Defense Man-to-Man 1-1 Stance (lichaamspositie) Verdedigen speler met bal Verdedigen van de dribbelaar (Slides) Verdedigen speler zonder bal Verdedigingsrebound 2 2 Verdedigen van de Give and Go (Jump to the ball principe) Verdedigen van het Ball Screen (Side Screen) Fighting over the top ( Meegaan met de eigen aanvaller voor het screen langs) Slide ( Meegaan met de eigen aanvaller achter het screen langs) Switch ( Het overnemen van de ander aanvaller) 3 3 Verdedigen van Screen away ( Fighting Sliding - Switching) 4 4 Shell drill ( Ball side Help side principles) 5 5 Principes van een Zône-verdediging opstelling opstelling opstelling 2 3 opstelling Literatuur Aanbevolen NBB Reader Defense Beschikbaar via de website NBB Praktijkboek Technisch Basketball Te bestellen via de NBB webshop,

13 Handleiding Workshops BT2 13 versie Opdrachten Workshop 5 Na afloop van de workshop krijgt de cursist de volgende opdrachten mee, die moeten worden toegevoegd aan het portfolio: 1. Beschrijf de Shell Drill in eigen woorden. Maak gebruik van diagrammen! 2. Beschrijf één zone verdediging (2-1-2, 1-2-2,1-3-1 of 2-3) in eigen woorden. Maak gebruik van diagrammen! Wat zijn de zwakke en sterkte punten van bovengenoemde verdediging. 3. Maak een kort verslag van de leervragen ten aanzien van defense. 4. Werk eventueel door de expert aangegeven aanvullende opdracht(en) uit.

14 Handleiding Workshops BT2 14 versie Workshop 6: Intervisiebijeenkomst Voorbereiding De cursist dient zich voor te bereiden op deze intervisiebijeenkomst: Zorg dat het Portfolio op orde is. Inhoud Deze workshop is een theoretische workshop. Tijdens de intervisiebijeenkomst worden de portfolio s gepresenteerd en vindt een laatste screening plaats door de leercoach(es) van dit document in relatie tot de beoordelingscriteria van de PvB s. Tijdens deze workshops kunnen de cursisten een beroep doen op elkaar om mee te denken over problemen/vraagstukken vanuit hun eigen situatie van lesgeven en begeleiden (het leertraject). De cursist neemt zijn portfolio mee, voorzien van de opdrachten uit workshop 1 t/m 5. Onderwerpen Intervisie Presentaties portfolio s onderling (elkaar bevragen etc.) Bespreking portfolio met de leercoach. Is het portfolio op orde en voldoet deze aan alle voorwaarden? Check beoordelingscriteria portfolio PvB 2.2 en PvB 2.3 Aanleveren (deel van een) te geven training (gebruik standaard lesgeefformulier) welke gegeven gaat worden tijdens het praktijk PvB 2.1 en doornemen van deze training met de leercoach. Bespreken vervolg en afronding van de cursus. Organisatie bijeenkomst Bij deelname van 8 kandidaten met één leercoach Per portfoliogesprek of presentatie is maximaal 20 minuten beschikbaar. De wisseling is maximaal 5 minuten. Portfoliogesprek Presentatie wissel Portfoliogesprek Presentatie wissel Portfoliogesprek Presentatie Kandidaat 1 Kandidaat 2 Kandidaat 2 Kandidaat 3 Kandidaat 3 Kandidaat 4 Kandidaat 3 Kandidaat 4 Kandidaat 5 Kandidaat 4 Kandidaat 5 Kandidaat 6 Kandidaat 5 Kandidaat 6 Kandidaat 7 Kandidaat 6 Kandidaat 7 Kandidaat 8 Kandidaat 7 Kandidaat 8 Kandidaat 1 Kandidaat 8 Kandidaat 1 Kandidaat 2 In dit roulatiesysteem komt iedereen in gesprek met zijn leercoach en krijgt iedere kandidaat de kans om zijn portfolio te presenteren aan de andere cursisten, die desgewenst feedback mogen geven. Het staat de expert vrij om een eigen organisatievorm te bedenken. Belangrijk is dat er ondersteuning wordt geboden bij het ontwikkelen van de competenties door met de cursist te reflecteren op zijn/haar ontwikkeling. De leercoach heeft uiteraard tijdens de tussentijdse portfoliogesprekken de mogelijkheid gehad om het leerproces bij te sturen. Het is aan te bevelen dat de leercoach ook gesprekken voert met de praktijkbegeleider.

NEDERLANDSE BASKETBALL BOND. Workshops. Basketballtrainer Niveau 2

NEDERLANDSE BASKETBALL BOND. Workshops. Basketballtrainer Niveau 2 NEDERLANDSE BASKETBALL BOND Workshops Basketballtrainer Niveau 2 Workshop Reader BT2 2 versie 12-01-2009 Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de indeling en inhoud van de workshops die aangeboden

Nadere informatie

Handleiding Workshops BT3 1 versie 21-01-2010

Handleiding Workshops BT3 1 versie 21-01-2010 Handleiding Workshops BT3 1 versie 21-01-2010 Inleiding Dit document geeft een overzicht van de inhoud van de workshops die aangeboden worden ter ondersteuning van het leertraject voor de opleiding tot

Nadere informatie

DE OPDRACHTEN (Gekoppeld aan de Kerntaken en werkprocessen)-versie 04

DE OPDRACHTEN (Gekoppeld aan de Kerntaken en werkprocessen)-versie 04 Opdracht scan POP/PAP Geef met behulp van de competentiescan aan wat je als trainer-coach 3 in opleiding al beheerst en wat je wilt leren ( POP en PAP ). De Competentiescan Trainercoach 3 staat in het

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2

Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2 Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2 Op het moment van de start van de opleiding Korfbaltrainer 2 (KT 2) kent het KNKV nog geen gediplomeerde Praktijk Begeleiders (PB). Ervaringen uit pilots

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

HT2 Elftal (Hockeytrainer niveau 2)

HT2 Elftal (Hockeytrainer niveau 2) HT2 Elftal (Hockeytrainer niveau 2) Voor wie? (Beginnende) trainers en trainer/coaches van C- en D- Jeugdteams. (Beginnende) trainers en trainer/coaches van seniorenteams. Visie op leren en opleiden KNHB

Nadere informatie

Basketbal Opleidingsplan U12. Opgesteld door: Robert de Wit Versie 3.0

Basketbal Opleidingsplan U12. Opgesteld door: Robert de Wit Versie 3.0 Basketbal Opleidingsplan U12 Opgesteld door: Robert de Wit E-mail: robertdewit.basketbal@live.nl 2010-2013 Versie 3.0 Geplaatst op de volgende websites (blog): www.robertdewit.wordpress.com Leeftijdscategorieën:

Nadere informatie

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3 Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 en Damtrainer 3 Inleiding Sinds 2009 kent de KNDB nieuwe opleidingen voor Damtrainer 2 (vergelijkbaar met het oude Damleider A) en Damtrainer 3 (was vroeger

Nadere informatie

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2. Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Opleiding assistent Honk- en Softbal trainer/coach 2. Opdrachten Honk- en softbaltrainer/coach 2

Opleiding assistent Honk- en Softbal trainer/coach 2. Opdrachten Honk- en softbaltrainer/coach 2 Opdrachten Honk- en softbaltrainer/coach 2 Jelle Postma Pagina 1 4-11-2010 Inhoudsopgave Opdrachten Inleiding Competentiescan 1. Geven van trainingen 2. Begeleiden bij wedstrijden 3. Assisteren bij activiteiten

Nadere informatie

PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6 Basketball Trainer / Coach 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers (Mini, F en E pupillen) Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

PvB Leercoach. Coachen van cursisten;

PvB Leercoach. Coachen van cursisten; Proeve van Bekwaamheid (PvB) Leercoach. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio en het voeren van een begeleidings- of intervisiegesprek. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op

Nadere informatie

Basketbal Opleidingsplan U16. Opgesteld door: Robert de Wit E-mail: robertdewit.basketbal@live.nl. 2010-2013 Versie 3.0

Basketbal Opleidingsplan U16. Opgesteld door: Robert de Wit E-mail: robertdewit.basketbal@live.nl. 2010-2013 Versie 3.0 Basketbal Opleidingsplan U16 Opgesteld door: Robert de Wit E-mail: robertdewit.basketbal@live.nl 2010-2013 Versie 3.0 Geplaatst op de volgende websites (blog): www.robertdewit.wordpress.com Leeftijdscategorieën:

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

3.1 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit praktijk geven van (delen van) trainingen en een reflectieinterview.

3.1 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit praktijk geven van (delen van) trainingen en een reflectieinterview. Basketball Trainer / Coach 2 Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een training op basis van een aangereikte trainingsvoorbereiding

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1 KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1 Portfolioopdracht 2.1; Zelfanalyse Naam Adres Vereniging Praktijkbegeleider Docent

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Hilvarenbeekse basketball club. Trainings punten. Be a u8 STAR. Dit boek is van:

Hilvarenbeekse basketball club. Trainings punten. Be a u8 STAR. Dit boek is van: Hilvarenbeekse basketball club Trainings punten Be a u8 STAR Dit boek is van: Sportiviteit (zo handelen dat het leuk blijft om met elkaar te sporten) Teamwork (samenspelen en elkaar helpen), Acceptatie

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTER E-CURSUS

SCHEIDSRECHTER E-CURSUS SCHEIDSRECHTER E-CURSUS TECHNIEK / TACTIEK / COACHING APRIL 2004 Scheidsrechter E-cursus Techniek/Tactiek/Coaching 1 01 Passen De bal wordt aan beide kanten met gespreide vingers vastgehouden, duimen achter

Nadere informatie

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren.

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren. Basketball Trainer / Coach 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB ( portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.1, 3.2 en 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN INLEIDING... 2 TRAINERS OPLEIDINGEN... 3

OPLEIDINGSPLAN INLEIDING... 2 TRAINERS OPLEIDINGEN... 3 OPLEIDINGSPLAN INLEIDING... 2 TRAINERS OPLEIDINGEN... 3 BASKETBALLTRAINER NIVEAU 2 (BT 2)... 5 BASKETBALLTRAINER NIVEAU 3 (BT 3)... 6 BASKETBALLTRAINER NIVEAU 2+ (BT 2+)... 8 BASKETBALLTRAINER NIVEAU 4

Nadere informatie

Seizoen 2012-2013 THEMA TRAININGSOPBOUW

Seizoen 2012-2013 THEMA TRAININGSOPBOUW Seizoen 2012-2013 THEMA TRAININGSOPBOUW Training geven Zo wordt naar ons gekeken: De kenner De overdrachtskunstenaar De pedagoog De vertrouwensman De vader-moeder figuur De normbepaler De analist Het voorbeeld!!

Nadere informatie

MODULE BASKETBAL TWEEDE FASE

MODULE BASKETBAL TWEEDE FASE MODULE BASKETBAL TWEEDE FASE Deze module bestaat uit drie lessen basketbal, waarbij jullie zelf een gedeelte van de lessen verzorgen. De bedoeling is dat jullie drie teams formeren van 8 a 10 personen.

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Geven van (delen van) trainingen

Basketball Trainer/ Coach 2 Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.1 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.2 en KSS 2.3. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een training op basis van een aangereikte trainingsvoorbereiding

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.2 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.3. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt

Nadere informatie

PVB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 PRAKTIJKOPDRACHTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 Pagina 1 Colofon Deze praktijkopdrachten behoren bij de opleiding tot IJshockeytrainer/coach 2, KSS 2012 niveau 2. Ze zijn opgesteld door Theo van Gerwen van

Nadere informatie

STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2

STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2 STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2 VERENIGINGSTOERNOOILEIDER INHOUDSOPGAVE Deze studiewijzer is uit vier delen opgebouwd, plus een inleiding: 0. Inleiding 1. Competenties en kerntaken 2. Kort

Nadere informatie

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH. PVB 1 : Coachen van wedstrijden

Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH. PVB 1 : Coachen van wedstrijden Proeven van bekwaamheid UEFA C YOUTH PVB : Coachen van wedstrijden. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van opdracht.2 'Coach een team op een wedstrijddag' (als onderdeel van het portfolio),

Nadere informatie

TRAININGSKAART U12. Learn to Train. Stefan Mes

TRAININGSKAART U12. Learn to Train. Stefan Mes TRAININGSKAART U12 Learn to Train De trainingskaarten geven richting en structuur aan de jeugdopleiding van BV Hoofddorp door stapsgewijs te benoemen wat basketballers in iedere leeftijdsgroep aangeboden

Nadere informatie

handbal-portfolio van... - 1 -

handbal-portfolio van... - 1 - handbal-portfolio van... - 1 - Portfolio Inleiding: Wat is dat nu weer? Een portfolio?? En waarom moet dat nu in een handbaltrainer cursus? Een portfolio is eigenlijk een map waarin jij allerlei dingen

Nadere informatie

OPLEIDINGSSESSIES: 29/11/12 EN 6/12/12

OPLEIDINGSSESSIES: 29/11/12 EN 6/12/12 LEERLIJN VBL OPLEIDINGSSESSIES: 29/11/12 EN 6/12/12 INHOUD SESSIE 3 Feedback op de afgenomen eqûete Analyse beheersingsniveau 3 (praktijksessie) Aanvallend ½ terrein Volledig terrein Verdedigend ½ terrein

Nadere informatie

Inleiding begeleiding van team en (individuele) spelers De stelling is dat het maken van afspraken een voorwaarde is om te presteren.

Inleiding begeleiding van team en (individuele) spelers De stelling is dat het maken van afspraken een voorwaarde is om te presteren. Inleiding begeleiding van team en (individuele) spelers De stelling is dat het maken van afspraken een voorwaarde is om te presteren. Een trainer maakt afspraken met zijn spelers, binnen en buiten de lijnen.

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 3.1 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 3.2, KSS 3.3 en KSS 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

Opdrachtenboek Opleiding Trainer Wedstrijdzwemmen niveau 2

Opdrachtenboek Opleiding Trainer Wedstrijdzwemmen niveau 2 enboek Op de volgende pagina s treft u alle uitgewerkte opdrachten die tijdens de opleiding niveau 2 uitgevoerd dienen te worden. De uitwerkingen vind u ook op N@Tschool in uw activiteitenplan. De gemaakte

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 3 Coachen van wedstrijden

Basketball Trainer/ Coach 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 3.2 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 3.1, KSS 3.3 en KSS 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit

Nadere informatie

PvB-beschrijving 4.1. 1. Opdracht. 2. Doelstellingen

PvB-beschrijving 4.1. 1. Opdracht. 2. Doelstellingen PvB-beschrijving 4.1 Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 4.1. "Geven van trainingen" Deze PVB 4.1 heeft betrekking op kerntaak 4.1 "het geven van trainingen". Met deze PVB toon je aan dat je: specifieke (groepen)

Nadere informatie

TRAININGSOPBOUW VOLLEYBAL

TRAININGSOPBOUW VOLLEYBAL Inleiding: Bron: http://www.voltraweb.be/w%20d%20r%20-%20trainingsopbouw.doc TRAININGSOPBOUW VOLLEYBAL Hoe bouw je een training op? Een training staat niet alleen. Er zijn veel bijkomende factoren die

Nadere informatie

CURSUSINFORMATIE KorfbalTrainer2

CURSUSINFORMATIE KorfbalTrainer2 In de cursus KorfbalTrainer 2 wordt gewerkt aan de hand van 4 inzichten over trainerschap. CURSUSINFORMATIE KorfbalTrainer2 1 Beste cursist, Leuk dat je mee wilt doen aan de KorfbalTrainer 2 (KT2) cursus!

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 Basketball Trainer / Coach 4 Scouten van sporters (basketballers) Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit

Nadere informatie

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 PVB 2.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een (deel van een) training

Nadere informatie

Basketbal Opleidingsplan U20 U22. Opgesteld door: Robert de Wit Versie 3.0

Basketbal Opleidingsplan U20 U22. Opgesteld door: Robert de Wit Versie 3.0 Basketbal Opleidingsplan U20 U22 Opgesteld door: Robert de Wit E-mail: robertdewit.basketbal@live.nl 2010-2013 Versie 3.0 Geplaatst op de volgende websites (blog): www.robertdewit.wordpress.com Leeftijdscategorieën:

Nadere informatie

Basketbal Opleidingsplan U14. Opgesteld door: Robert de Wit Versie 3.0

Basketbal Opleidingsplan U14. Opgesteld door: Robert de Wit Versie 3.0 Basketbal Opleidingsplan U14 Opgesteld door: Robert de Wit E-mail: robertdewit.basketbal@live.nl 2010-2013 Versie 3.0 Geplaatst op de volgende websites (blog): www.robertdewit.wordpress.com Leeftijdscategorieën:

Nadere informatie

Jeugdplan Basketbalvereniging de Dunckers versie november 2014

Jeugdplan Basketbalvereniging de Dunckers versie november 2014 Jeugdplan Basketbalvereniging de Dunckers versie november 2014 José Smit Fanny Smit Camillus op het Veld INLEIDING Doel en opzet van het jeugdplan Het jeugdplan is in opdracht van het bestuur van basketbalvereniging

Nadere informatie

Docenten- en cursusevaluaties

Docenten- en cursusevaluaties Docenten- en cursusevaluaties Cursusevaluatie Om de tevredenheid van onze deelnemers inzichtelijk te maken en om een kwalitatief en kwantitatief adequaat cursusaanbod te waarborgen gebruikt Heart4happiness

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.3 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.2. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

Beter leren voetballen D-E-F pupillen Estria // april 2011

Beter leren voetballen D-E-F pupillen Estria // april 2011 Beter leren voetballen D-E-F pupillen Estria // april 2011 Programma 19.00 uur 19.30 uur 20.30 uur 20.45 uur 21.15 uur 21.30 uur Voorstellen - Inleiding - Taakverdeling Praktijk "Beter leren voetballen

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

DE OPDRACHTEN BT4 (Gekoppeld aan de kerntaken en werkprocessen)-versie 02

DE OPDRACHTEN BT4 (Gekoppeld aan de kerntaken en werkprocessen)-versie 02 Opdracht scan Geef met behulp van de competentiescan aan wat je als trainer-coach 4 in opleiding al beheerst en wat je wilt leren ( POP en PAP ). De Competentiescan Trainer-coach 4 staat POP/PAP in het

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 Basketball Trainer / Coach 4 Ontwikkelen sporttechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

DOEL VAN DEZE CURSUS? WAT DENK JE TE LEREN OP DEZE CURSUS? WAT IS TRAINEN? WAT HOUDT TRAINING GEVEN IN?

DOEL VAN DEZE CURSUS? WAT DENK JE TE LEREN OP DEZE CURSUS? WAT IS TRAINEN? WAT HOUDT TRAINING GEVEN IN? DOEL VAN DEZE CURSUS? VOLDOENDE VAARDIGHEDEN VERWERVEN OM KOMEND SEIZOEN ACTIEF EN ENTHOUSIAST TRAINING TE KUNNEN GEVEN AAN DE JEUGD VAN UNION WAT DENK JE TE LEREN OP DEZE CURSUS? Schrijf allemaal minimaal

Nadere informatie

CREATIVITEIT BIJ HET SWINGEN VAN DE BAL. Jan Callewaert - Kaderweekend 2014

CREATIVITEIT BIJ HET SWINGEN VAN DE BAL. Jan Callewaert - Kaderweekend 2014 CREATIVITEIT BIJ HET SWINGEN VAN DE BAL Jan Callewaert - Kaderweekend 2014 Inleiding en algemene bedenkingen : -> Clinic moet veel ruimer gezien worden : "creatieve/polyvalente spelers vormen". Jeugdopleiding

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

TRAININGSKAART U14. Train to Train fase 1. Stefan Mes

TRAININGSKAART U14. Train to Train fase 1. Stefan Mes TRAININGSKAART U14 Train to Train fase 1 De trainingskaarten geven richting en structuur aan de jeugdopleiding van BV Hoofddorp door stapsgewijs te benoemen wat basketballers in iedere leeftijdsgroep aangeboden

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

KNWU Opleidingen. Joey Ermens & Geeske van Wijk

KNWU Opleidingen. Joey Ermens & Geeske van Wijk KNWU Opleidingen Joey Ermens & Geeske van Wijk Programma Wie zijn wij Aanwezigen Kwalificaties Kerncompetenties Toetsing Opleidingen Vragen Wie zijn wij Geeske van Wijk Joey Ermens Bachelor of Social Work;

Nadere informatie

TRAINER & COACH AVOND

TRAINER & COACH AVOND TRAINER & COACH AVOND INTRO HUIDIGE SITUATIE TOEKOMST - IEDEREEN DRAAGT ZIJN STEENTJE BIJ OF KAN IETS TOEVOEGEN COMMUNICATIE WAAROM GROEI EN BEHOUD VAN HOCKEYCLUB MONTFOORT a. Ledentevredenheid b. Aantrekken

Nadere informatie

Nieuwerkerkse Hockey Club De IJssel. Coach tips Tactische uitgangspunten

Nieuwerkerkse Hockey Club De IJssel. Coach tips Tactische uitgangspunten Tactische uitgangspunten te gebruiken bij trainingspartijen en wedstrijden Hieronder vind je de tactische principes die je bij het coachen kunt gebruiken. Door deze principes ook tijdens de training/afsluitende

Nadere informatie

Volleybalscheidsrechter 4 Studiehandleiding

Volleybalscheidsrechter 4 Studiehandleiding Algemene informatie Welkom Hartelijk welkom bij de opleiding tot. De opleiding VS-4 van de VolleybalACADEMIE leidt op tot. Deze scheidsrechter 4 leidt wedstrijden in de 1ste en 2de divisie en kan optreden

Nadere informatie

Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers

Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers Inleiding Zoals een speler in het veld leert van zijn fouten, zo moet ook een trainer dit doen. Training geven is een vak apart en dit vak is op onvoorstelbaar

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesinstructeur A Verwerven competenties Theorieexamen Portfolio

Nadere informatie

AfdelingsInfo Noord-Holland

AfdelingsInfo Noord-Holland AfdelingsInfo Noord-Holland Seizoen 2014-2015 Uitgave 12 Verzenddatum 30-03-2015 De Afdeling Noord-Holland is één van de vijf afdelingen van de Nederlandse Basketball Bond ORGANISATIE: AFDELINGSCOMMISSIE:

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid

Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid Titel Kwalificatieprofiel Allround Wandelsport Instructeur 2 (AWI-2) Titel Kerntaak Assisteren bij Activiteiten (KSS 2.3) INHOUDSOPGAVE 1. Opdracht 2 2. Doelstellingen 2 3. Onderdelen

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

TRAINER/INSTRUCTEUR 2. voor alle zwemdisciplines. Het FUNdament voor het geven van trainingen

TRAINER/INSTRUCTEUR 2. voor alle zwemdisciplines. Het FUNdament voor het geven van trainingen TRAINER/INSTRUCTEUR 2 voor alle zwemdisciplines Het FUNdament voor het geven van trainingen TRAINER/INSTRUCTEUR 2 WAAROM EEN OPLEIDING VOLGEN? Al 125 jaar zet de KNZB zich samen met verenigingen in om

Nadere informatie

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis.

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis. Pilot Generiek leertraject Autisme in de Sport In opdracht van NOC*NSF en het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport (NKG) heeft de Academie voor Sportkader (ASK) in samenwerking met: de Nederlandse

Nadere informatie

AfdelingsInfo Noord-Holland

AfdelingsInfo Noord-Holland AfdelingsInfo Noord-Holland Seizoen 2015-2016 Uitgave 8 Verzenddatum 12-10-2015 De Afdeling Noord-Holland is één van de vijf afdelingen van de Nederlandse Basketball Bond ORGANISATIE: AFDELINGSCOMMISSIE:

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Pistool te behalen, moet je vijf kerntaken op

Nadere informatie

Artikel 4 I. ORIËNTATIE OP LEERSTOF VOOR DE SPELERS ONDER 12 JAAR

Artikel 4 I. ORIËNTATIE OP LEERSTOF VOOR DE SPELERS ONDER 12 JAAR Artikel 4 In vijf delen volgt hier voor elke leeftijdscategorie - binnen talentontwikkeling in een opbouw vanaf Onder 12 tot en met Onder 20 - een oriëntatie op de leerstof in aanvallend en verdedigend

Nadere informatie

Inleiding OPLEIDING INITIATOR VOETBAL - GETUIGSCHRIFT C. Voorbereiding Training - Wedstrijd. 5-5 (U7-U8-U9 Duiveltjes) 2/04/2017

Inleiding OPLEIDING INITIATOR VOETBAL - GETUIGSCHRIFT C. Voorbereiding Training - Wedstrijd. 5-5 (U7-U8-U9 Duiveltjes) 2/04/2017 OPLEIDING INITIATOR VOETBAL - GETUIGSCHRIFT C Voorbereiding Training - Wedstrijd 5-5 (U7-U8-U9 Duiveltjes) Inleiding Ontwikkeling > wedstrijdresultaat fase 1: plannen fase 2: voorbereiden fase 3: uitvoeren

Nadere informatie

SPORT en Conditie. Bron: www.wiskunde-vmbo.nl/.../module%202%20sport%20en%20conditie%202010.doc Module 2. Datum:...

SPORT en Conditie. Bron: www.wiskunde-vmbo.nl/.../module%202%20sport%20en%20conditie%202010.doc Module 2. Datum:... Module 2 SPORT en Conditie Datum:... Leerling:... Klas:... Dit ga je doen Je leert vanuit de theorie wat er precies bedoeld wordt met conditie, en waarom het zo belangrijk is. Want wanneer is je conditie

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers

NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina: Inleiding 3 Kwalificatiestructuur Sport (KSS) 4 Bowling Trainer 2 5 Bowling

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM FC BLAUW-WIT AMSTERDAM SCHEIDSRECHTERS OPLEIDINGEN FC Blauw-Wit Amsterdam biedt in samenwerking met de KNVB de volgende scheidsrechters cursussen aan: Pupillen Scheidsrechter Junioren Scheidsrechter Pupillen

Nadere informatie

Les geven! Weet wat je doet! Weet waarom je het doet! Weet hoe je het doen moet! Maak hierbij je eigen keuzes!

Les geven! Weet wat je doet! Weet waarom je het doet! Weet hoe je het doen moet! Maak hierbij je eigen keuzes! Aitske Ruben Les geven! Weet wat je doet! Weet waarom je het doet! Weet hoe je het doen moet! Maak hierbij je eigen keuzes! Hoe? Monkey see, monkey do Plaatje, Praatje, Daadje KISS - Keep It Short And

Nadere informatie

Opbouwplan Basketball

Opbouwplan Basketball Opbouwplan Basketball 1 Opbouwplan Crackerjacks... 1 Vooraf... 4 Inleiding... 5 Onderdelen opbouwplan... 5 Under 10-12... 5 Under 14-16... 6 Under 18... 7 Under 20... 7 Trainingen... 8 Basisvaardigheden...

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek)

foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek) 'Duim omhoog' 1 foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek) 2013, Anton de Vries Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Toetsplan kwalificatie leercoach

Toetsplan kwalificatie leercoach Toetsplan kwalificatie leercoach Dit toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie bond kandidaat op. 1. Competenties De volgende competenties worden getoetst:

Nadere informatie

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie kerntaken op niveau

Nadere informatie

Training E-pupillen Woensdag 28 september 2011

Training E-pupillen Woensdag 28 september 2011 Training E-pupillen Woensdag 28 september 2011 Zodra de kinderen op het veld komen, de 1 e en 2 e jaars splitsen en 4 tegen 4 spelen op de klaarstaande veldjes. Dit is gelijk de warming up. Oefenvorm duurt

Nadere informatie

v.v. Kloetinge cursusaanbod Seizoen

v.v. Kloetinge cursusaanbod Seizoen Jeugdkader cursus Zoals al verschillende keren is aangekondigd, worden er dit seizoen binnen v.v. Kloetinge cursussen voor het jeugdkader aangeboden. Er is voor gekozen om de stof in verschillende kleine

Nadere informatie

Training. Coachend begeleiden

Training. Coachend begeleiden Training Coachend begeleiden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Bertine Pruim Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Factor-E Coachend begeleiden

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Handleiding Praktijkbegeleider

Handleiding Praktijkbegeleider Handleiding Praktijkbegeleider Opleiding Jazzdans Assistent niveau 1 Hieronder informatie over de begeleiding van een cursist van de opleiding Jazzdans Assistent niveau 1. Dit is een opleiding voor cursisten

Nadere informatie