ons kenmerk - mail

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ons kenmerk - mail bkingelmunster@gmail.com"

Transcriptie

1 Stationsstraat Ingelmunster - uw bericht van - uw kenmerk - ons kenmerk - bijlagen contactpersoon Dominik Ronse tel mail datum Uw kinderopvang villa MAX Beste ouder(s), Op 1 februari 2015 werd kinderopvang villa MAX boven de doopvont gehouden. Voor meer informatie over villa MAX kunt u terecht in de bijlagen waar een korte voorstelling wordt gegeven van het samenwerkingsconcept voor uw kinderopvang en met het huishoudelijk reglement. U kunt vanzelfsprekend ook terecht bij Nancy en Sabine voor bijkomende uitleg. Voor de uitbating van villa MAX werd eind vorig jaar een onderneming opgericht, de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster (BKI). Met de oprichting van een cvba creëren we de mogelijkheid om u, als ouder, zeer actief bij de uitbating en de werking van villa Max te betrekken. U kiest ervoor om uw kind of kinderen in te schrijven voor de kinderopvang. Dit houdt concreet in dat u er mee akkoord gaat dat u aandeelhouder wordt van de cvba BKI. Daartoe koopt u één ouder- of O-aandeel van de cvba BKI. De waarde van dit aandeel bedraagt vandaag 25 euro. Als u niet langer gebruik wil maken van de kinderopvang (bijvoorbeeld, omdat u niet tevreden bent of omdat uw kinderen naar de middelbare school gaan), kunt u dat melden en wordt u als aandeelhouder van de cvba BKI geschrapt. Ofwel krijgt u dan de waarde van uw aandeel terugbetaald ofwel kan u ervoor kiezen dat uw O-aandeel wordt omgezet in een steunaandeel of S-aandeel (bijvoorbeeld omdat u bijzonder tevreden was over de samenwerking met villa Max ). Met een S-aandeel blijft u coöperant van villa Max. Met de inschrijving voor villa Max en de aankoop van een O-aandeel heeft u, na betaling van de 25 euro, recht op: de diensten van villa Max (mits vergoeding van de gebruikte diensten) voor al uw kinderen onder uw hoede één O-aandeel en wordt u aandeelhouder van de cvba BKI deelname aan de Algemene Vergadering van de cvba BKI met stemrecht een eventuele kandidatuurstelling als bestuurder van de cvba BKI die de ouders vertegenwoordigt een stem bij de aanduiding van de bestuurder van de cvba BKI die de ouders vertegenwoordigt het lidmaatschap van de oudervereniging van villa Max de automatische terugbetaling van de waarde van uw aandeel bij stopzetten van het aandeelhouderschap of de omzetting van uw O-aandeel naar een S-aandeel Indien u hierover nog verduidelijking wil, kan u contact opnemen met Dominik Ronse, bestuurder van de cvba BKI, op De gegevens voor betaling van uw lidmaatschap aan de coöperatie vindt u terug op het overschrijvingsformulier. Met vriendelijke groeten, Carla PILLEN Voorzitter Ilse HIMPE Ondervoorzitter

2

3

4

5 Startvergadering Villa Max woe. 28 januari 2015 Presentaties Welkom (in)

6 4/02/2015 Welkom (in) Wie is het? Programma Villa Max, wat? Villa Max, wie? Villa Max, hoe? Villa Max, waar? Villa Max, u heeft zeker nog vragen? Villa Max heeft dorst.! Ouderparticipatie Coöperant worden Ouderwerking Coöperatie Waarom een coöperatie? Wat betekent dit? Nancy en Sabine Met de grootste zorg voor jullie kids! Wie zijn ze? Wat doen ze? Hoe gaan ze te werk? 1

7 4/02/2015? Of hoe wordt er geregistreerd? 1.Wat is een coöperatie of een cvba? 2.Waarom werd voor deze ondernemingsvorm gekozen? 3.Wat zijn de voordelen van een cvba in relatie met de exploitatie van een kinderopvang? Een nieuw huis voor Max Wat is een cvba? Waar? Hoeveel kinderen? Timing? Een vereniging van natuurlijke of rechtspersonen (= vennootschap met aandeelhouders) Met een bepaald doel, nl. voldoen aan de gemeenschappelijke noden van de leden Voert een economische activiteit uit Niet gebruikt voor persoonlijke verrijking, wel voor doelstellingen op sociaal, maatschappelijke en/of ecologisch vlak Vragen voor Max? Wat is een cvba? Rust op 3 pijlers de leden van de coöperatie willen samenwerken de coöperatie streeft niet naar winst het beheer van de coöperatie gebeurt democratisch 2

8 4/02/2015 Waarom een cvba? Combineert voordelen overheid met voordelen private vennootschap Flexibiliteit private vennootschap Elementen van behoorlijk besturen van overheid Beste van twee werelden samengebracht Welke voordelen? Korte beslissingslijnen Duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden Kostenbesparing Flexibel lid worden en uittreden Controle door de leden Welke voordelen? Steun van gemeente en OCMW financiering Toezicht op de werking Openbaarheid Maatschappelijke dienstverlening 3

9 STATIONSSTRAAT INGELMUNSTER Gsm Nancy 0477/ Gsm Sabine 0486/ HUISHOUDELIJK REGLEMENT Versie februari 2015

10 Inhoudsopgave 1. WELKOM... 1 a) Wie zijn wij?... 1 b) Visie... 1 c) Voor wie? WERKING... 3 a) Openingsuren... 3 b) Breng- en afhaalmoment... 3 c) Ankermomenten... 3 d) Verzekeringen... 4 e) Privacy Administratie... 5 a) Inschrijvingen en wachtlijstenbeheer... 5 b) Opvang reserveren... 5 c) Opvang annuleren of wijzigen... 5 d) Wat indien uw kind ziek is? Ouderbijdragen... 7 a) Kostprijs opvang... 7 b) Administratiebijdrage... 7 c) Betaling... 7 d) Fiscale attesten... 8 e) Extra vergoedingen Meer info... 8

11 1. WELKOM Beste ouders en kinderen, Wij heten u van harte welkom bij Villa Max! In deze brochure vindt u info over onze werking en afspraken. a) Wie zijn wij? Villa Max is een initiatief van de gemeente Ingelmunster, in samenwerking met het OCMW en de cvba BKI. De verantwoordelijke kinderbegeleidsters van de opvang zijn Nancy Vanneste en Sabine Decuyper. Zij zorgen voor het uitbouwen van kwaliteitsvolle opvang op maat. Zij staan in voor het bewaken van de kwaliteit, de inhoudelijke begeleiding, contacten met ouders, personeelsbeleid, organisatie en omkadering. U kan hen bereiken tijdens de openingsuren van de opvang. Villa Max Stationsstraat Ingelmunster Gsm Sabine 0477/ Gsm Nancy 0486/ b) Visie Villa Max wil kwalitatieve kinderopvang aanbieden op maat van uw kind! Kwaliteitsvolle kinderopvang is het besteden van aandacht aan het eigen ritme en de behoeften van de kinderen, met voldoende structuur, zodat de zelfstandigheid van de kinderen en hun omgang met andere kinderen worden bevorderd. Het kind staat centraal en tegelijk wordt er gestreefd naar een maximale samenwerking met de ouders. Het aanbod van Villa Max wordt afgestemd op het aanbod van andere actoren, die vrijetijdsactiviteiten aanbieden met bijzondere aandacht voor duidelijke communicatie en informatiedoorstroming. c) Voor wie? Villa Max heeft een capaciteit van 40 kinderen en richt zich tot alle schoolgaande kinderen vanaf 2,5 jaar (kleuters en lagere schoolkinderen) die in Ingelmunster wonen, school lopen of van wie de ouders in Ingelmunster werken. Er is ook mogelijkheid voorzien voor de opvang van kinderen met specifieke zorgbehoeften. Iedereen is welkom! Indien u onder de genoemde categorieën valt en één of meerdere kinderen inschrijft voor de kinderopvang, wil u gebruik maken van de diensten van de cvba BKI en gaat u er mee akkoord dat u aandeelhouder wordt van de cvba BKI. Daartoe koopt u (als titularis van het ouderlijk gezag) één ouder- of O-aandeel van de cvba BKI. De waarde van dit aandeel bedraagt vandaag 25 euro (de waarde van een O- aandeel wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur van de cvba BKI vastgesteld op basis van de jaarrekening van het afgelopen jaar). 1

12 Als u niet langer gebruik wil maken van de kinderopvang (bijvoorbeeld, omdat u niet tevreden bent of omdat uw kinderen naar de middelbare school gaan), kunt u dat melden en wordt u als aandeelhouder van de cvba BKI geschrapt op de eerste februari van het jaar volgend op uw melding. Ofwel krijgt u dan de waarde van uw aandeel (zoals die bepaald zal zijn door de Raad van Bestuur) terugbetaald binnen de 6 maanden, ofwel kan u ervoor kiezen dat uw O-aandeel wordt omgezet in een steunaandeel of S-aandeel (bijvoorbeeld omdat u bijzonder tevreden was over de samenwerking met Villa Max). Als u voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden en nadat u uw O-aandeel heeft betaald (25 euro), dan heeft u recht op: de diensten van Villa Max (mits vergoeding van de gebruikte diensten) voor al uw kinderen onder uw hoede één O-aandeel en wordt u aandeelhouder van de cvba BKI deelname aan de Algemene Vergadering van de cvba BKI met stemrecht een eventuele kandidatuurstelling als bestuurder van de cvba BKI die de ouders vertegenwoordigt een stem bij de aanduiding van de bestuurder van de cvba BKI die de ouders vertegenwoordigt het lidmaatschap van de oudervereniging van Villa Max de automatische terugbetaling van de waarde van uw aandeel bij stopzetten van het aandeelhouderschap of de omzetting van uw O-aandeel naar een S-aandeel 2

13 2. WERKING a) Openingsuren Villa Max is open: o Tijdens vakantieperiodes, pedagogische studiedagen en vrije schooldagen van 7 u. tot u. Let wel: tijdens de pedagogische studiedagen en vrije schooldagen geldt de voorwaarde dat er minimum 7 kinderen ingeschreven zijn. o Op woensdagnamiddag: van u. tot u. o Op feestdagen gesloten b) Breng- en afhaalmoment U zorgt ervoor dat uw kind persoonlijk gebracht wordt tot in de opvangruimte. Om uw kind af te halen vragen wij om te komen tot in de opvang om uit te checken. Wij zijn enkel verantwoordelijk voor de kinderen die ingecheckt zijn in de opvang. Op woensdag wordt vanuit de scholen gratis begeleiding van de kinderen naar de opvang voorzien. Tijdens de vakanties is er begeleiding van en naar de activiteiten van de gemeentelijke jeugddienst voorzien als uw kind in de voormiddag in de kinderopvang verblijft en een activiteit volgt in de namiddag of uw kind in de namiddag in de kinderopvang verblijft en een activiteit volgt in de voormiddag. LET WEL! Ouders moeten de verantwoordelijken van de opvang verwittigen indien ze van deze begeleiding tijdens de vakanties willen gebruik maken. Indien u uitzonderlijk uw kind niet tijdig kunt komen afhalen, dient u één van de kinderbegeleidsters in de opvang hiervan telefonisch op de hoogte brengen. Hiervoor wordt steeds een extra kost aangerekend (zie extra vergoedingen ). Indien deze situatie zich tot drie maal voordoet, kan dit een aanleiding zijn om uw kind te weigeren in de opvang. Indien er een andere persoon uw kind komt afhalen kan dit mondeling of telefonisch worden doorgegeven aan de verantwoordelijken van de opvang. Als één van de kinderbegeleidsters oordeelt dat uw kind niet veilig zal thuis geraken, kunnen zij beslissen om uw kind in deze omstandigheden niet mee te geven. In dat geval wordt iemand anders (die vermeld staat in de kindfiche) verwittigd. c) Ankermomenten Uw kind kan vrij kiezen waarmee het wil spelen. Villa Max biedt een gevarieerd en leeftijdsgeschikt aanbod van materiaal aan. Vaste momenten gedurende de opvang: o Voormiddag: van 7 u. tot 12 u. fruit of koek en drankje inbegrepen o Voormiddag en middag: van 7 u. tot 13 u. fruit of koek, drankje, soep en warme maaltijd inbegrepen o Middag en namiddag: van 12 u. tot u. soep, warme maaltijd en fruit of koek en drankje inbegrepen o Namiddag: van 13 u. tot u. koek of fruit en drankje inbegrepen 3

14 o Volledige dag: van 7 u. tot u. fruit, koek, 2 drankjes, soep en warme maaltijd inbegrepen Uw kind kan op elk ogenblik water krijgen in de opvang. Uw kind kan activiteiten volgen met een aangepast thema aan de leeftijd. d) Verzekeringen Uw kind is tijdens de opvang verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Bij een lichamelijk ongeval bezorgen we u een aangifteformulier. U dient dit binnen de 48 uur terug te bezorgen aan één van de verantwoordelijken van de opvang. Wanneer uw kind de opvang onderbreekt of verlaat is het niet meer verzekerd door Villa Max. Villa Max is niet verzekerd voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke spullen (bv. kledij, bril, schooltas, ). Geef daarom geen waardevolle spullen (speelgoed, juwelen, ) mee met uw kind. e) Privacy De verantwoordelijken van Villa Max gaan discreet om met vertrouwelijke informatie. Tijdens de opvang worden er wel soms foto s genomen die gebruikt kunnen worden in het kader van de werking of in publicaties. Indien u bezwaar hebt tegen de publicatie van foto s van uw kind, dan kan u dit melden aan één van de verantwoordelijken. 4

15 3. ADMINISTRATIE a) Inschrijvingen en wachtlijstenbeheer Om de eerste keer gebruik te maken van Villa Max dient u uw kind op voorhand in te schrijven! Dit kan enkel op afspraak. Na inschrijving ontvangt u een login en wachtwoord die geldig blijft tot uw kind de lagere school verlaat. Enkel na inschrijving kan u opvangdagen reserveren (zie Opvang reserveren). U kan een afspraak maken in Villa Max om uw inschrijving in orde te brengen via of telefonisch met Nancy of Sabine. Tijdens de intake dient u uw identiteitskaart mee te brengen en worden alle gezinsgegevens en alle nuttige informatie over uw kind (zindelijkheid, wie uw kind(eren) mag brengen en ophalen) geregistreerd zodat wij opvang op maat kunnen aanbieden. Indien er gegevens wijzigen, dient u dit steeds te melden aan Nancy of Sabine of op U kunt de administratieve gegevens van u, uw kind of uw gezin inkijken en eventuele wijzigingen doorgeven. b) Opvang reserveren Voor u opvangdagen kunt reserveren dient u zich eerst in te schrijven (zie inschrijvingen en wachtlijstenbeheer ). Het reserveren van de opvang voor uw kind is verplicht en gebeurt online met uw login en wachtwoord via een speciaal programma ( Indien u hulp nodig hebt, kan u contact opnemen met Nancy of Sabine of op Indien de opvang volzet is, komt u op de wachtlijst te staan. Onder 1 c) werd aangegeven wie allemaal gebruik kan maken van de kinderopvang. Zo wordt gewerkt met een drieledige wachtlijst volgens tijdstip van reservatie. Prioriteit 1 kinderen van Ingelmunster Prioriteit 2 kinderen niet van Ingelmunster die in Ingelmunster school lopen Prioriteit 3 kinderen niet van Ingelmunster wiens ouders in Ingelmunster werken Indien een plaats vrijkomt, wordt u daarvan verwittigd volgens prioriteit en in volgorde van tijdstip van reservatie. c) Opvang annuleren of wijzigen Bij veranderingen kan u de opvang niet zelf annuleren of wijzigen. Geef daarom annulaties of wijzigingen zo snel mogelijk via Nancy of Sabine of op Zo krijgen ook andere kinderen de kans om naar de opvang te komen. Wijzigingen of annulaties kunnen tot donderdagmiddag 12 uur voor de komende week kosteloos worden doorgegeven (zie Extra vergoedingen ). d) Wat indien uw kind ziek is? Zieke kinderen kunnen niet opgevangen worden. Indien uw kind niet naar de opvang komt wegens ziekte op een dag dat u reeds gereserveerd hebt, vragen we u om dit zo snel mogelijk te laten weten aan Nancy of Sabine of op 5

16 Dit gebeurt kosteloos indien u tijdig (binnen de 2 werkdagen) een attest bezorgt aan Nancy of Sabine of op Wanneer uw kind ziek wordt of een ongeval heeft in de opvang, wordt u onmiddellijk verwittigd om verdere stappen te bespreken. De eventuele dokterskosten zijn, bij ziekte, ten laste van de ouders. Er wordt enkel medicatie toegediend door de kinderbegeleidsters indien u hen een attest bezorgt van de dokter, de behandelende arts of apotheker. U bezorgt de medicatie in de originele verpakking en vermeldt steeds de naam van uw kind op de verpakking. Koortswerende middelen kunnen enkel toegediend worden op voorschrift of na advies van een arts én contact met de ouders. Er kan maximum één dosis koortswerend middel toegediend worden. Dit gebeurt enkel na overleg met de ouders. 6

17 4. OUDERBIJDRAGEN a) Kostprijs opvang o Vakanties (krokus-, paas-, zomer-, herfst- en kerstvakantie) Voormiddag: van 7 u. tot 12 u.: fruit of koek en drankje inbegrepen: 7 euro Voormiddag en middag: van 7 u. tot 13 u.: fruit of koek en drankje, soep en warme maaltijd inbegrepen: 10 euro Middag en namiddag: van 12 u. tot u.: soep, warme maaltijd en fruit of koek en drankje inbegrepen: 10 euro Namiddag: van 13 u. tot u.: koek of fruit en drankje inbegrepen: 7 euro Volledige dag: van 7 u. tot u.:fruit, koek, 2 drankjes, soep en warme maaltijd inbegrepen: 17 euro Uw kind kan op elk ogenblik water krijgen in de opvang. o Pedagogische studiedagen of vrije schooldagen Volledige dag: van 7 u. tot u.: fruit, koek, 2 drankjes, soep en warme maaltijd inbegrepen: 17 euro Halve dag zonder maaltijd: van 7 u. tot 12 u. of van 13 u. tot u.: fruit of koek en drankje inbegrepen: 7 euro Halve dag met maaltijd: van 7 u. tot 13 u. of 12 u. tot u.: fruit of koek, drankje, soep en warme maaltijd inbegrepen: 10 euro Uw kind kan op elk ogenblik water krijgen in de opvang. o Woensdagnamiddag Halve dag zonder maaltijd: van 13 u. tot u.: koek of fruit en drankje inbegrepen: 7 euro Halve dag met maaltijd: van u. tot u.: koek of fruit, drankje, soep en warme maaltijd inbegrepen: 10 euro Uw kind kan op elk ogenblik water krijgen in de opvang. Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 februari De vraag naar een sociaal tarief kan besproken worden in het Sociaal Huis. Meer info: Hannelore Vanruymbeke (tel. 051/ of b) Administratiebijdrage Er worden geen administratieve kosten aangerekend bij de inschrijving van uw kind(eren) voor de registratie of de reservatie. c) Betaling Telkens bij het begin van de volgende maand ontvangt u van de gemeente Ingelmunster uw factuur, opgemaakt op basis van de aanwezigheden van uw kind in de voorbije maand. De facturen worden bij voorkeur via domiciliëring betaald. Dit wordt geregeld bij de inschrijving. 7

18 d) Fiscale attesten De kosten voor de opvang van uw kind zijn fiscaal aftrekbaar (maximum 11,20 euro per dag per kind). De gemeente Ingelmunster zal u dit attest bezorgen in de periode van april mei. Indien u nog openstaande facturen heeft voor het aanslagjaar, kunnen uw fiscale attesten niet bezorgd worden. e) Extra vergoedingen o Te laat afhalen: Per begonnen half uur na sluitingstijd wordt een extra kost van 5 euro aangerekend. U wordt daar schriftelijk van verwittigd. Indien deze situatie zich tot drie maal voordoet (3 schriftelijke verwittigingen), kan dit een aanleiding zijn om uw kind te weigeren in de opvang. o Bij wanbetaling van uw facturen: Bij een tweede aanmaning rekent de gemeente Ingelmunster 25 euro administratiekosten aan. Niet-betaalde rekeningen worden teruggevorderd door de gemeente Ingelmunster via een deurwaardersexploot. De invorderingskosten van de deurwaarder zijn volledig ten laste van de ouders. Er worden geen fiscale attesten uitgereikt tot de volledige vereffening van de openstaande facturen. Na twee schriftelijke verwittigingen kan een einde aan de opvang worden gesteld. o Kosteloos annuleren kan indien: U tijdig annuleert, dit is ten laatste op donderdagmiddag om 12 uur voor de daaropvolgende week. U of één van uw kinderen ziek is. U bezorgt het doktersattest binnen de 2 werkdagen. U technisch werkloos bent. U bezorgt een officieel bewijs van uw werkgever binnen de 5 werkdagen. o U betaalt de helft van de gereserveerde periode indien: U niet annuleert of te laat annuleert, dit is vanaf donderdagmiddag 12 uur voor de daaropvolgende week. U geen bewijs van ziekte of technische werkloosheid of te laat bezorgt. 5. MEER INFO Hebt u vragen, dan kan u terecht bij Sabine of Nancy. Of u bent steeds welkom in Villa Max op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen of vakantiedagen in de Stationsstraat te Ingelmunster. Sabine: 0477/ Nancy: 0486/ Hebt u een klacht, dan dient u uw klacht meet te delen aan: Hannelore Vanruymbeke (tel. 051/ of Uw klacht zal worden onderzocht door de Raad van Bestuur van de cvba BKI, na het horen van de betrokken partijen. De Raad van Bestuur van de cvba BKI zal een oordeel uitspreken over uw klacht binnen de 30 dagen na ontvangst van de klacht. 8

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees (versie 01/09/2012) Remylaan 4b 3018 Wijgmaal 070/24.60.41 Kinderopvang op maat van kinderen en ouders Op maat van medewerkers en partners Kinderopvang

Nadere informatie

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Vanaf dinsdag 1 september 2015 werkt GVBS Heilig-Hartcollege samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw voor de organisatie van de voor- en naschoolse

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees (versie 01/09/2014) Remylaan 4b 3018 Wijgmaal 070/24 60 41- bereikbaar van 9u tot 14u Kinderopvang op maat van kinderen en ouders Op maat van medewerkers

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LOCATIE STEKELBEES (versie 1/9/2013) DON BOSCO. Remylaan 4 b 3018 Wijgmaal 070/

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LOCATIE STEKELBEES (versie 1/9/2013) DON BOSCO. Remylaan 4 b 3018 Wijgmaal 070/ HUISHOUDELIJK REGLEMENT LOCATIE STEKELBEES (versie 1/9/2013) DON BOSCO Remylaan 4 b 3018 Wijgmaal 070/246.041 Plaatselijke IBO fiche Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang van Stekelbees Don Bosco, Groenveldstraat

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees Kortenberg

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees Kortenberg Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees Kortenberg (versie 01/04/2014) Remylaan 4b 3018 Wijgmaal 070/24.60.41- Bereikbaar van 9u tot 14u Kinderopvang op maat van kinderen en ouders Op

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle

Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle In opdracht van de school Don Bosco te Halle verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in,

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG

Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG Schoolstraat 11, 8770 Ingelmunster 051/31.45.44 Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG t Achterhuisje VZW : Is een opvang voor kinderen tot en met 12 jaar, voldoet aan de algemene voorwaarden voor toezicht van

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Wegwijzer te Sint-Pieters Leeuw

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 juli 2016 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Stekelbees online. Tulsi Celie en Manon Verbraeken ALGEMEEN. Surf naar www.landelijkekinderopvang be

Stekelbees online. Tulsi Celie en Manon Verbraeken ALGEMEEN. Surf naar www.landelijkekinderopvang be Stekelbees online Beste ouders, De zomervakantie is alweer voorbij gevlogen en het nieuwe schooljaar is begonnen. Vanaf dit schooljaar heeft Landelijke Kinderopvang resoluut gekozen voor online reserveren.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doet u via onze website www.kindervreugd.be. U kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat 49-53, 2020

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen.

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Huishoudelijk Reglement

Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Huishoudelijk Reglement Gemeentebest Wingene Oude Bruggestraat 13 8750 Wingene 09-2013. Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Huishoudelijk Reglement Doel : Het IBO werd opgericht om de combinatie gezin en beroep mogelijk te

Nadere informatie

Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in, en dit alle dagen.

Nadere informatie

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13 De kostprijs Voor één kind bedraagt de prijs 2 per aangevangen uur en 1 per aangevangen half uur. Voor een gezin met meerdere kinderen gelijktijdig in de opvang bedraagt de prijs 1,50 per aangevangen uur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees (versie 01/09/2012)

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees (versie 01/09/2012) Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees (versie 01/09/2012) Remylaan 4b 3018 Wijgmaal 070/24.60.41 Kinderopvang op maat van kinderen en ouders Op maat van medewerkers en partners Kinderopvang

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 T: +32 (0)473 491 574 E: I: Kinderdagverblijf Druppeltje voorziet dagopvang voor alle kinderen van 0 maand tot ze naar school gaan. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang ZieZaZo

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang ZieZaZo 1. Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang ZieZaZo DE CONTRACTERENDE PARTIJEN DE ORGANISATOR Organisatie: GEMEENTE KORTEMARK Rechtsvorm: Gemeentebestuur Ondernemingsnummer: 0207532488 Adres:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje

Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje 'T SPRINGVEERTJE Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje ALGEMEEN t Springveertje staat onder toezicht van Kind en Gezin. Het initiatief stelt zich in regel met de eisen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Wat is Het lieverdje? Het Lieverdje is een occasionele kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. De occasionele kinderopvang is niet hetzelfde als de reguliere kinderopvang.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Adres en contactgegevens Meierstraat 20 3640 Kinrooi-Kessenich België Telefoonnummer: 0473 49 15 74 Website: www.druppeltje.be Email: info@druppeltje.be Verantwoordelijke: Saskia

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE INHOUD 1 ALGEMEEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees Don Bosco (versie 01/09/2016)

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees Don Bosco (versie 01/09/2016) Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees Don Bosco (versie 01/09/2016) Landelijke Kinderopvang vzw Remylaan 4b 3018 Wijgmaal Ondernemingsnummer BE0416117627 Infolijn 070/24.60.41- Bereikbaar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Buitenschoolse opvang Het Mini- Palet Tel: 0475/27.16.49 (Directie) Huishoudelijk reglement Verantwoordelijke(n): Directeur SFX : Dhr. Knockaert Carlos Pedagogisch directeur basisschool Het Palet en basisschool

Nadere informatie

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ORGANISEREND BESTUUR: KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Europalaan 1 3730 Hoeselt tel: 089/ 51 88 13 Hoofdverantwoordelijke: Dhr. Josy Slechten, secretaris OCMW Coördinator: Neven Annemie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing op 26/02/2014 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Jeugdcentrum De Klinker organiseert heel wat leuke activiteiten in de vakanties voor kinderen en jongeren. Indien u inschrijft voor één van deze activiteiten

Nadere informatie

INITIATIEF VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG. Huishoudelijk Reglement met ingang op 1 mei 2014 goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 april 2014

INITIATIEF VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG. Huishoudelijk Reglement met ingang op 1 mei 2014 goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 april 2014 INITIATIEF VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk Reglement met ingang op 1 mei 2014 goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 april 2014 Algemeen IBO Buggenhout is erkend en gesubsidieerd door Kind

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees LANDEN

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees LANDEN Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees LANDEN (versie 01/09/2015) Landelijke Kinderopvang vzw Remylaan 4b 3018 Wijgmaal Ondernemingsnummer BE0416117627 Helpdesk 070/24.60.41- Bereikbaar

Nadere informatie

Buitenschoolse kinderopvang t Klim-Op-Ke RESERVATIEREGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (versie 1 april 2016 ) De afspraken rond het reserveren en annuleren van opvangdagen worden omschreven in dit reservatiereglement.

Nadere informatie

VOOR KINDEREN VAN 3 TOT 12 JAAR

VOOR KINDEREN VAN 3 TOT 12 JAAR VOOR KINDEREN VAN 3 TOT 12 JAAR VOORSTELLING : Deze buitenschoolse opvang is gestart juli 2010 Aangezien de nood groot was naar kwalitatieve buitenschoolse opvang en de school van de nodige accommodatie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Speelpleinwerking Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Huishoudelijk Reglement Sporthal - Egemstraat 47-8740 Pittem V.U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM INFO KINDEROPVANG Organisator Naam: Adres: O.C.M.W. Dentergem Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken) Kinderopvanglocatie Naam: IBO Scoebidoe Markegem

Nadere informatie

Infobrochure & huishoudelijk reglement Flexibele Opvang

Infobrochure & huishoudelijk reglement Flexibele Opvang Betr vzw KINDEROPVANG t EEKHOORNTJE Infobrochure & huishoudelijk reglement Guldensporenlaan 65 3010 KESSEL-LO tel.: 016/ 25.12.77 fax: 016/ 25.20.32 e-mail: info@eekhoorntje.be INHOUD pagina 1. Medewerkers

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 1.1 Identificatie voorziening. 1.2 Bereikbaarheid HUISHOUDELIJK. Buitenschoolse Kinderopvang Schellebel REGLEMENT

1. ALGEMEEN. 1.1 Identificatie voorziening. 1.2 Bereikbaarheid HUISHOUDELIJK. Buitenschoolse Kinderopvang Schellebel REGLEMENT Buitenschoolse Kinderopvang Schellebel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Versie vanaf 09/09/ 2013 1. ALGEMEEN 1.1 Identificatie voorziening Organiserend bestuur Gemeentebestuur Schelle Fabiolalaan 55 2627 Schelle

Nadere informatie

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265 Kinderopvang Pimpernelleke Matenstraat 185 a/b 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66 Tel: 03 888 02 87 Rek: BE18973072782265 Email:pimpernelleke.niel@hotmail.com Web:niels-pimpernelleke.be Reglement Inschrijving

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS ZOMER 2017

PEERDSBOS KIDS ZOMER 2017 PEERDSBOS KIDS ZOMER 2017 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft twee werkingen: kleuters (4-5 jaar) en kids ( 6-12 jaar). In dit document

Nadere informatie

RESERVATIEREGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG Al de opvangmomenten worden gereserveerd en geannuleerd via het ONLINE systeem i-school. Om toegang te krijgen tot dit systeem ontvang je persoonlijke LOGIN-gegevens

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN. 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN. 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN INHOUD 1. Welkom in de buitenschoolse kinderopvang! 4 2. Locaties

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Algemeen Ons Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) is erkend door Kind&Gezin. Wij voldoen aan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees (versie 01/09/2016)

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees (versie 01/09/2016) Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Stekelbees (versie 01/09/2016) Landelijke Kinderopvang vzw Remylaan 4b 3018 Wijgmaal Ondernemingsnummer BE0416117627 Infolijn 070/24.60.41- Bereikbaar van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement (Jan.2014) Kinderdagverblijf Klim-op

Huishoudelijk reglement (Jan.2014) Kinderdagverblijf Klim-op Huishoudelijk reglement (Jan.2014) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in, en dit

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Dagopvang voor kinderen tussen de 0 en 3 jaar.

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Dagopvang voor kinderen tussen de 0 en 3 jaar. Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Dagopvang voor kinderen tussen de 0 en 3 jaar. Geldig vanaf 1 april 2016 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven voor kosten en vergoedingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Buitenschoolse kinderopvang

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Buitenschoolse kinderopvang HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse kinderopvang Versie 1/9/2014 Buitenschoolse kinderopvang Dries 2a 8310 Brugge 050 37 58 72 ibo@deblauweleliebrugge.be Beste ouder Wij danken u voor het vertrouwen

Nadere informatie

VZW. De Duinhuisjes KINDERDAGVERBLIJF De Duinhummeltjes Marktstraat 61, 8301 KNOKKE-HEIST Tel. 050/ Fax. 050/

VZW. De Duinhuisjes KINDERDAGVERBLIJF De Duinhummeltjes Marktstraat 61, 8301 KNOKKE-HEIST Tel. 050/ Fax. 050/ HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VZW. De Duinhuisjes KINDERDAGVERBLIJF De Duinhummeltjes Marktstraat 61, 8301 KNOKKE-HEIST Tel. 050/51.19.74 Fax. 050/51.64.82 BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse (Versie vanaf 1 september 2016) Organiserend bestuur De buitenschoolse opvang is een initiatief van het gemeentebestuur Asse,

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement (Het buitenbeentje)

Huishoudelijk reglement (Het buitenbeentje) Huishoudelijk reglement (Het buitenbeentje) ALGEMEEN 1. Het O.C.M.W. van Langemark Poelkapelle, Zonnebekestraat 71, 8920 Langemark organiseert in de buitenschoolse kinderopvang in: *Langemark, Klerkenstraat

Nadere informatie

Infoavond voor ouders 31 maart 2014

Infoavond voor ouders 31 maart 2014 Infoavond voor ouders 31 maart 2014 Decreet Kinderopvang voor Baby s en Peuters Startdatum: 1 april 2014 Principe: opvang reserveren = opvang betalen! Wat gebeurt er op 1 april? Aanpassing huishoudelijk

Nadere informatie

Molenveld 85. 1982 Elewijt

Molenveld 85. 1982 Elewijt ORGANISATOR EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Feitelijke vereniging Kinderdagverblijf De Honingboom De.honingboom@gmail.com Telefoonnummer: 015/62.04.28 Ondernemingsnummer: 0843.231.787 OPENINGSDAGEN EN UREN Maandag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vzw t Ittertuintje Opitterkiezel 240 3960 Bree Opitter Secretariaat : Tel : 089864353 Opvang : Tel : 089864093 Algemeen Het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang t Ittertuintje

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (BKO)

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (BKO) BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (BKO) OP SCHOOLDAGEN Moet je al vertrekken naar je werk voor de schoolpoort opengaat? Ben je nog aan het werk wanneer de schooldag van je kind al eindigt? Wat op woensdagnamiddag?

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini Palet

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini Palet Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini Palet 2016-2017 Gesubsidieerde Vrije Basisschool HET PALET Mariastraat 7, B-8000 Brugge Tel. : 050 33 63 47 Fax. : 050 33 54 92 Gsm : 0475 27

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst

Schriftelijke overeenkomst t Viencentje Leopoldstraat 25 8580 Avelgem 056/64 74 78 www.viencentje.be Schriftelijke overeenkomst 1 april 2015 Contracterende partijen De organisator NAAM: KINDERDAGVERBLIJF T VIENCENTJE ADRES: LEOPOLDSTRAAT

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van. Tussen enerzijds: Kinderdagverblijf Windekind vzw, Nieuwstraat 100, 3550 Heusden-Zolder, vertegenwoordigd door Giselle Smeyers, directeur, hierna het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inlichtingen en afspraken September 2012 Kinderopvang Oki. Kruierij 2, 9473 TL de Groeve Tel. 06-83379849 E-mail: info@okikinderopvang.nl Website: www.okikinderopvang.nl. K.v.K.nr.

Nadere informatie

Zomervakantie. Vestigingsplaats Paal

Zomervakantie. Vestigingsplaats Paal Zomervakantie 2012 Vestigingsplaats Paal IBO vzw De Petteflet Administratieve dienst: Heldenlaan 7, 3583 Paal Tel.: 011/42 50 08 Fax: 011/ 42 55 09 E-mail: petteflet@skynet.be Opvang te Paal: Heldenlaan

Nadere informatie

Onze kribbe is geopend van maandag tot vrijdag dit telkens van 07h.00 tot 17h.45.

Onze kribbe is geopend van maandag tot vrijdag dit telkens van 07h.00 tot 17h.45. Waarom dit huisreglement Graag willen we jullie via dit huisreglement een beetje wegwijs maken in onze krubbe Het Babyhuisje Dit zal jullie, zoon / dochter als ook helpen bij het verblijf in het Babyhuisje,

Nadere informatie

Inhoudstafel PERSTRAAT 8 / 9120 HAASDONK / INFO@SCHOOLVRIJ.BE

Inhoudstafel PERSTRAAT 8 / 9120 HAASDONK / INFO@SCHOOLVRIJ.BE Inhoudstafel 1. ALGEMENE GEGEVENS... 3 2. BELEID & WERKING... 4 2.1 Pedagogisch beleid... 4 2.2 Beleid rond betrokkenheid en participatie van het gezin... 4 2.3 Inschrijving en reservatie... 4 2.4 Brengen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG I. VOORSTELLING VAN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG I. VOORSTELLING VAN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VZW. De Duinhuisjes BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG MOESJE Zustersstraat 11 8380 brugge Tel. 050/55.25.39. Gsm : 0478/56.85.81. Email : peuterhaven@skynet.be

Nadere informatie

Paasvakantie 2014. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2014. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2014 Basisscholen Drongen De basisscholen van de deelgemeente Drongen organiseren een netoverschrijdende vakantieopvang. We organiseren in de 1 e week van de paasvakantie themaweken in samenwerking

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal Beste ouders en Stekelbeesjes, De (drukke) zomervakantie is net voorbij en de kinderbegeleid(st)ers duiken van de vakantiewerking rechtstreeks

Nadere informatie

Baby en Kinderdagverblijf

Baby en Kinderdagverblijf Baby en Kinderdagverblijf Stationsstraat 45 8020 Oostkamp 050/84.16.04 Huisreglement Dit huisreglement, voor het laatst gewijzigd op 12/11/2013, vervangt alle voorafgaande. De Paddestoel wordt uitgebaat

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator.

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator. Inschrijvingsfiche buitenschoolse kinderopvang Houtekind Geachte ouders Hartelijk dank voor uw inschrijving in onze buitenschoolse kinderopvang. Om administratief in orde te zijn vragen wij u vriendelijk

Nadere informatie

Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas

Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Een vakantie-initiatief voor kinderen van 6 tot 12 jaar Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TERUGBLIK ZOMER 2012 TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang 1 De contracterende partijen binnen de overeenkomst ORGANISATOR Gemeente Anzegem De Vierschaar 1-8570 Anzegem ondernemingsnr: BTW BE 0207.484.780

Nadere informatie

Cko t Breugelkind vzw Afdeling binnenschoolse opvang De Sterretjes Keizerstraat Ternat Tel: 02/ Fax: 02/

Cko t Breugelkind vzw Afdeling binnenschoolse opvang De Sterretjes Keizerstraat Ternat Tel: 02/ Fax: 02/ Cko t Breugelkind vzw Afdeling binnenschoolse opvang De Sterretjes Keizerstraat 35 1740 Ternat Tel: 02/582.72.62 Fax: 02/581.04.31 1. Vestigingen Basisschool van het gemeenschapsonderwijs t Lessenaartje

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van. Tussen enerzijds: Kinderdagverblijf Windekind vzw, Nieuwstraat 100, 3550 Heusden-Zolder, vertegenwoordigd door Giselle Smeyers, directeur, hierna het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 Beste ouders, Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 We hebben een fijne zomervakantie achter de rug en kijken al uit naar de volgende! Onze laatste vakantiedag sloten we af op de kijkboerderij De Pierlapont,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE OPVANG GOOIK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE OPVANG GOOIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE OPVANG GOOIK Algemeen De opvang is een organisatie van het gemeentebestuur van Gooik en wordt ingericht voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het zesde

Nadere informatie

stad brugge buitenschoolse kinderopvang HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse kinderopvang 8200 brugge 8310 brugge t 050 39 03 05 t 050 37 58 72

stad brugge buitenschoolse kinderopvang HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse kinderopvang 8200 brugge 8310 brugge t 050 39 03 05 t 050 37 58 72 stad brugge buitenschoolse kinderopvang HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse kinderopvang Kinderclub De Paddestoel Kinderclub t Ravotterke sint-arnolduslaan 26 dries 2a 8200 brugge 8310 brugge t 050

Nadere informatie

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Welkom Welkom bij BIbelOtje Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Algemene info Bij Bibelotje is uw kindje alle werkdagen van 7u30 tot 18u welkom! Een dagje spelen bij Bibelotje kost 25. Er wordt

Nadere informatie

Aralea vzw kinderboerderij Mikerf Mikhof 25 2930 Brasschaat Tel/fax 03/663.77.16 kinderboerderij@aralea.be. Boerderijweken 2015

Aralea vzw kinderboerderij Mikerf Mikhof 25 2930 Brasschaat Tel/fax 03/663.77.16 kinderboerderij@aralea.be. Boerderijweken 2015 Aralea vzw kinderboerderij Mikerf Mikhof 25 2930 Brasschaat Tel/fax 03/663.77.16 kinderboerderij@aralea.be Boerderijweken 2015 Inhoud hoofdstuk Inleiding Dagindeling 1 Wat meebrengen.. 2 Wat breng je niet

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE: H u i z e w u i z e w o u t e r t j e. E s d o o r n

ALGEMENE INFORMATIE: H u i z e w u i z e w o u t e r t j e. E s d o o r n H u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ALGEMENE INFORMATIE: Contactgegevens organisator: Huizewuizewoutertje VIF ondernemingsnummer 0547737719 Bankstraat 27 (tevens opvanglocatie) 2811 Hombeek 015

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 Halmstraat 3 3600 Genk 7-Bonderstr 78A 3600 Genk Tel: 089/38.02.34 Fax: 089/84.38.32 www.kdvfamilia.be Beste ouders In deze financiële bijdrage gezinnen bijlage trachten

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. De Gemeente Rijkevorsel organiseert een initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO). Deze dienst staat onder toezicht van en wordt erkend door Kind

Nadere informatie

huishoudelijk reglement schooljaar 2015 2016

huishoudelijk reglement schooljaar 2015 2016 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN CORRESPONDENTIEADRES: IBO de Rivieren Mathieu de Jongelaan 40 1083 Ganshoren Tel/fax: 02 / 420 43 76 COORDINATOREN: Sofie Eggers sofie@iboderiveren.be 0495 / 812 614 Jamal Louahrani

Nadere informatie

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 JEUGDDIENST Speelplein Regels en afspraken Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046 1652 Alsemberg 1652

Nadere informatie

infofolder buitenschoolse kinderopvang vakantieopvang Interessante info

infofolder buitenschoolse kinderopvang vakantieopvang Interessante info Gemeente MERKSPLAS infofolder Interessante info inschrijven tarieven waar wanneer contactpersonen... buitenschoolse kinderopvang vakantieopvang contactpersoon Isabel Van der Eycken Coördinator Pastorijstraat

Nadere informatie