De gezonde Zeeuwse leefomgeving Gezondheid, veiligheid en milieu in de omgevingswet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gezonde Zeeuwse leefomgeving Gezondheid, veiligheid en milieu in de omgevingswet"

Transcriptie

1 De gezonde Zeeuwse leefomgeving Gezondheid, veiligheid en milieu in de omgevingswet Roadshow omgevingswet Zeeland, Maartje Brouwer Milieugezondheidskundige, GGD Zeeland

2 Gezondheid in het nieuws

3 Leefstijl en omgeving Landelijke ziektelast (RIVM, 2014) (RIVM, VTV 2014) Focus op preventie, voorkomen is beter dan genezen Gezonde inrichting leefomgeving gezondheidswinst

4 Gezonde leefomgeving? Wordt als prettig ervaren, nodigt uit tot gezond gedrag en heeft zo min mogelijk negatieve invloeden op de gezondheid. Gezondheid is breder dan wel / geen ziekte. Positieve gezondheid (Huber, 2012): Het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

5 Wat is gezondheid? Bewegen & Breder spelen dan de afwezigheid van ziekte Postieve gezondheid Schoon en veilig milieu Gezonde gebouwen Ontmoeten Groen & water Rust & ruimte (

6 Overzicht was/wordt: Vergelijkend Rapport Omgevingswet, Gemeente Haarlem & G32 Omgevingswet Samenvoegen wetten en regels omgevingsrecht 1 wet, 4 AMvB s Gezondheid heeft een officiële plaats gekregen Integrale benadering fysieke leefomgeving Eerder samen om tafel Eenvoudiger en beter Decentraal, meer bestuurlijke afwegingsruimte (

7 Omgevingswet Maatschappelijke doelen wet (art. 1.3) a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies. Omgevingsvisie Strategische visie (ambities gezondheid, veiligheid en milieu) Omgevingsplan Lokale regels over de fysieke leefomgeving Voorzorgsprincipe Omgevingswaarden (afwegingruimte) O.a. gezondheidseffecten onder de norm Vergunningen

8 Startpunt: Plangebied in beeld Wat zijn belangrijke bestaande kwaliteiten van een gebied? Hoe staat het met de gezondheid van inwoners? Welke functies? Wonen Bedrijvigheid Recreatie.. Bestaande beleidsnota s en projecten? Wie wonen hier en wat vinden zij belangrijk? Welke gezondheids-, veiligheids- of milieu-risico s spelen er? Wie heb ik nodig om deze onderwerpen in kaart te brengen?

9 Gezondheid in beeld Lokale data: gezondheid, welzijn, leefbaarheid Bv. Gezondheidsmonitor (GGD Zeeland), Staat van Zeeland (ZB) (GGD Zeeland, ZB, Robuust) Landelijk: CBS (o.a. levensverwachting), zorgkosten, trends etc. ( (

10 Zeelandscan (

11 Input voor (ruimtelijk) beleid Lokaal / nationaal, bv. Eenzaamheid Overgewicht Gezondheidsverschillen (ernstig) overgewicht (19-64 jaar) 47,6% Toekomstscenario s, bv. Vergrijzing Krimp / verstedelijking Klimaatverandering (GGD gezondheidsmonitor volwassenen 2016) (VTV2014,

12 ( Omgevingsfactoren ( Kwaliteiten zeeland: groen, water, rust en ruimte Bevorderen gezondheid en gezond gedrag: Groene, beweegvriendelijke omgeving Bereikbaar en toegankelijk voor iedereen Beschermen tegen risico s, o.a.: Lucht (binnen en buiten), geluid, water, bodem, geur Veiligheid (o.a. zware industrie, vervoer) Infectieziekten (bv. teken - lyme) Hinder (bv. geur), ongerustheid Leefbaarheid (o.a. voorzieningen, sociale veiligheid) (Gelderse gezondheidswijzer) Kennis bij verschillende (adviserende) partijen

13 ( Concrete voorbeelden (

14 Voorbeeld: Kindvriendelijke wijk

15 Voorbeeld: input GGD Amsterdam planmer haven-stad: Geen kindermarketing van ongezonde producten in openbaar gebied Geen (nieuwe) snackbars, Mc Donalds etc binnen 250 meter van een school Realiseer kleinschalige moestuinen, met name in buurten met veel sociale woningbouw Realiseer een groot aantal watertappunten Voeding Voorbeeld: Kindvriendelijke wijk Groen / blauwe ruimte Bewegen / spelen Gezonde mobiliteit Gezonde scholen Ambities stellen? Luchtkwaliteit / geluid (RIVM)

16 Voorbeeld: Levendig centrum

17 Nieuwe ontwikkelingen gemeente - Gezondheid en duurzaamheid als onderdeel van tender procedure? Voorbeeld: Levendig centrum Luchtkwaliteit - Minder vervoersbewegingen - Emissie arme alternatieven Klimaat adaptatie Bereikbaarheid hulpdiensten Bluswatervoorziening Mix wonen, werken, voorzieningen Aantrekkelijke gebieden bereikbaar - Wat is aantrekkelijk? (burger!) - Toegankelijk voor iedereen?

18 Voorbeeld: Buitengebied

19 Voorbeeld: Buitengebied Mobiliteit, leefbaarheid, recreatie - OV en (e-)fietsverbindingen - Ontmoetingsruimte Levensloopbestendige woningen en voorzieningen Landbouw / veehouderij - Bestrijdingsmiddelen - Fijnstof, geur, zoonosen Luchtkwaliteit en geluid - Duurzame, schone bedrijvigheid Afstand tot risicobronnen - Bedrijven / vervoer - Kwetsbare objecten

20 Meekoppelen (win-win) (RIVM 2016: Gezonde leefomgeving, gezonde mensen)

21 Meekoppelen (win-win) Waterberging: capaciteit in tijden van regenval Gezondheid: groen, spelen, ontmoeten Veiligheid: bluswatervoorziening Economie: bereikbaarheid, parkeren

22 Samen aan tafel Welke (nieuwe) rollen zijn er? Kennismaken: welke inhoudelijke kennis zit waar? (intern / extern) Data: Hoe staat het gebied ervoor vanuit de verschillende perspectieven? Waar hebben gemeenten behoefte aan? Welke verwachtingen zijn er onderling? SPOZ Samen uitproberen hoe het werkt in Zeeuwse pilots Weten we voldoende? - Gezondheidstatus - Risico s Hoe kunnen we gezondheid meten? Wat vinden de inwoners belangrijk? Wat kunnen zij zelf doen?

23 Samenvatting Gezondheidswinst door een optimaal ingerichte leefomgeving Brede definitie van gezondheid Omgevingswet: gezonde en veilige leefomgeving Integrale benadering: gezondheid, milieu, fysieke en sociale veiligheid en ruimtelijk beleid Ruimte voor lokale ambities en (gezondheids)waarden Data als leidraad (gezondheid en risico s), voorzorgsprincipe Bestaande kennis samenbrengen Vroeg aan tafel: integrale advisering, win-win Volgen van nieuwe landelijke ontwikkelingen Pilots: uitproberen wat werkt, delen van ervaringen

24 Meer inspiratie nodig? Neem contact op! Veel inspiratie online: En nog veel meer Samen aan de slag in de workshops!

25 Extra slides

26 Uitdagingen in beleid Gezonde leefomgeving, gezonde mensen (RIVM, 2016) Het nog verder terugdringen van luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Een leefbare en veilige leefomgeving borgen voor iedereen. Het bevorderen van een duurzame, klimaatbestendige leefomgeving waarin grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Een leefomgeving creëren die uitnodigt tot een gezonde leefstijl en bijdraagt aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Het bevorderen van sociale cohesie en verminderen van eenzaamheid. Het aantrekkelijk houden van (steeds drukkere) steden. Zorgen voor voldoende en geschikte ouderenhuisvesting en een toegankelijke openbare ruimte voor kwetsbare groepen. Het behouden van een leefbaar platteland te midden van een krimpende, vergrijzende bevolking

27 ( Stelselherziening

28 Instrumenten omgevingswet (

29 Overzicht was/wordt: Vergelijkend Rapport Omgevingswet, Gemeente Haarlem & G32 Omgevingswet Omgevingsvergunning Weigeren op basis van gezondheidsrisico s (art. 5.32) (advies aanvraag) Bouwen en activiteiten Waarborgen veiligheid, beschermen gezondheid (art. 4.21, 4.22) Omgevingsvisie Ambities voor een gebied (gezondheid, veiligheid en milieu) Rekening houden met het voorzorgsbeginsel, het beginsel preventief handelen.. (art. 3.3) Omgevingsplan Lokale regels over de fysieke leefomgeving Omgevingswaarden (art. 2.11) Luchtkwaliteit (rijk art. 2.15), geur, geluid Toedelen functies (art. 2.1) Beschermen van de gezondheid (

30 Omgevingswaarden Schoon milieu = gezond milieu? Normen: minimaal beschermingsniveau (deels economische afwegingen) Onder de huidige normen nog veel gezondheidswinst te behalen (o.a. luchtkwaliteit) Niet voor alles bestaat al een norm Bescherming van gevoelige groepen Gezondheids(streef)waarden?

31 (

32 Instrumenten (

Hoe de omgeving bijdraagt aan gezondheid. Workshop Kennismarkt Omgevingswet Amsterdam 11 oktober 2016

Hoe de omgeving bijdraagt aan gezondheid. Workshop Kennismarkt Omgevingswet Amsterdam 11 oktober 2016 Hoe de omgeving bijdraagt aan gezondheid Workshop Kennismarkt Omgevingswet Amsterdam 11 oktober 2016 Joyce Nellissen Frits van den Berg GGD GHOR Nederland GGD Amsterdam Programma workshop Wie zijn wij?

Nadere informatie

Verbinden gezondheid & ruimte

Verbinden gezondheid & ruimte Verbinden gezondheid & ruimte Annette Duivenvoorden Projectleider Platform31 Opbouw - Stellingen - Thema gezondheid & ruimte - Inventaris- en boodschappenlijst - Drie strategieën: gezondheid een plek in

Nadere informatie

Gezondheid en ruimte. Annette Duivenvoorden Maarten Hoorn Hanneke Kruize. projectleider sociaal projectleider ruimte onderzoeker gezonde leefomgeving

Gezondheid en ruimte. Annette Duivenvoorden Maarten Hoorn Hanneke Kruize. projectleider sociaal projectleider ruimte onderzoeker gezonde leefomgeving Gezondheid en ruimte Annette Duivenvoorden Maarten Hoorn Hanneke Kruize projectleider sociaal projectleider ruimte onderzoeker gezonde leefomgeving Opzet sessie - Inleiding - Omgevingswet - Gezonde stad

Nadere informatie

RO & Milieu. Gedwongen vriendschap onder de Omgevingswet? Tjeerd vd Meulen Jos Dolstra

RO & Milieu. Gedwongen vriendschap onder de Omgevingswet? Tjeerd vd Meulen Jos Dolstra RO & Milieu Gedwongen vriendschap onder de Omgevingswet? Tjeerd vd Meulen Jos Dolstra Even kennismaken De relatie milieu en RO verandert niet door de Omgevingswet! Milieu en RO nu Milieu (art. 1 Wm) Goede

Nadere informatie

Gezonde leefomgeving, gezonde mensen?

Gezonde leefomgeving, gezonde mensen? Gezonde leefomgeving, gezonde mensen? Doet de leefomgeving ertoe? Frank den Hertog Kansen voor gezondheid in de leefomgeving 16 november 2017 Inhoud 1. Gezonde mensen Wat bedoelen we dan? 2. Gezonde leefomgeving

Nadere informatie

Slimme en gezonde steden: (samen)werken aan een gezonde leefomgeving. dr. Miriam Weber

Slimme en gezonde steden: (samen)werken aan een gezonde leefomgeving. dr. Miriam Weber Slimme en gezonde steden: (samen)werken aan een gezonde leefomgeving dr. Miriam Weber 19 april 2016 Mijn bijdrage Beelden uit onze omgeving. Gezonde leefomgeving: een nieuw frame? Governance: wie, hoe,

Nadere informatie

Vereniging voor Milieurecht 12 april Gezondheid in Omgevingswet: Omgevingsgezondheid

Vereniging voor Milieurecht 12 april Gezondheid in Omgevingswet: Omgevingsgezondheid Vereniging voor Milieurecht 12 april 2018 Gezondheid in Omgevingswet: Omgevingsgezondheid Bestuurlijke afwegingsruimte voor het omgevingsplan in de praktijk ir. Josine van den Bogaard mr. Geert Pijnenburg

Nadere informatie

MOBILITEIT EN OMGEVINGSWET. De omgevingswet voor verkeerskundigen

MOBILITEIT EN OMGEVINGSWET. De omgevingswet voor verkeerskundigen MOBILITEIT EN OMGEVINGSWET De omgevingswet voor verkeerskundigen EEN NIEUWE WET Wat verandert er voor mij? Moet ik er wat mee? DE KERN de fysieke leefomgeving activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor

Nadere informatie

Omgevingswet en Gezondheid. Gebruik van Kernwaarden Anna F. van Leeuwen Arts Maatschappij en Gezondheid GGD Rotterdam Rijnmond

Omgevingswet en Gezondheid. Gebruik van Kernwaarden Anna F. van Leeuwen Arts Maatschappij en Gezondheid GGD Rotterdam Rijnmond Omgevingswet en Gezondheid Gebruik van Kernwaarden Anna F. van Leeuwen Arts Maatschappij en Gezondheid GGD Rotterdam Rijnmond 1 Omgeving en gezondheid 2 Relatie ruimtelijke inrichting en ziekte 3 Breder

Nadere informatie

de GezondOntwerpWijzer

de GezondOntwerpWijzer Naar een gezonde (groene) leefomgeving: de GezondOntwerpWijzer Hanneke Kruize (RIVM) Marjo Knops (Ministerie van I&M) 1 Opbouw presentatie Belang van groen in de leefomgeving Gezonde leefomgeving als beleidsthema

Nadere informatie

Vergunningen, Luchtkwaliteit en Gezondheid. Wijkplatformvergadering IJmuiden Noord 8 juni 2016

Vergunningen, Luchtkwaliteit en Gezondheid. Wijkplatformvergadering IJmuiden Noord 8 juni 2016 Vergunningen, Luchtkwaliteit en Gezondheid Wijkplatformvergadering IJmuiden Noord 8 juni 2016 Onderwerpen Vergunningverlening Bevoegde gezag BBT, BBT+, Bref s Voorschriften (Activiteitenbesluit - Vergunningen)

Nadere informatie

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4.

GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. GEZOND LEVEN, GOED LEVEN GEZONDHEIDSBELEID 2018-2021 BERNHEZE & OSS 1. POSITIEVE GEZONDHEID 2. HET PROCES 3. THEMA S GEZONDHEIDSBELEID 4. BORGING 1. POSITIEVE GEZONDHEID Positieve gezondheid is je eigen

Nadere informatie

De Deventer Omgevingsvisie Hoe ziet Diepenveen er straks uit?

De Deventer Omgevingsvisie Hoe ziet Diepenveen er straks uit? De Deventer Omgevingsvisie Hoe ziet Diepenveen er straks uit? 28 mei 2019 Waarom de Omgevingswet? Een nieuwe wet in 2021: de Omgevingswet Bundelt 26 wetten en regels op het gebied van wonen, mobiliteit,

Nadere informatie

Een gezonde leefomgeving Samen regelen we het! Inge Dijkstra, Ard van Pelt (GGD Drenthe)

Een gezonde leefomgeving Samen regelen we het! Inge Dijkstra, Ard van Pelt (GGD Drenthe) Een gezonde leefomgeving Samen regelen we het! Inge Dijkstra, Ard van Pelt (GGD Drenthe) 8 februari 2018 Wat betekent gezondheid voor u? Open in de browser van uw smartphone de website: www.menti.com Gebruik

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

De Deventer Omgevingsvisie

De Deventer Omgevingsvisie De Deventer Omgevingsvisie Hoe zien Diepenveen en Schalkhaar er straks uit? 28 mei 2019 1 Programma van vanavond Over Omgevingswet en Omgevingsvisie Een verhaal over Diepenveen en Schalkhaar Wat staat

Nadere informatie

Een gezonde omgeving in Utrecht

Een gezonde omgeving in Utrecht Een gezonde omgeving in Gemeente en inwoners kunnen samen aan een gezonde leefomgeving bijdragen. Een gezonde leefomgeving is belangrijk om een gezonde leefstijl te bevorderen en risico s voor de gezondheid

Nadere informatie

Inleiding Omgevingswet CROW bijeenkomst Omgevingswet en Mobiliteit

Inleiding Omgevingswet CROW bijeenkomst Omgevingswet en Mobiliteit Inleiding Omgevingswet CROW bijeenkomst Omgevingswet en Mobiliteit Katja Stribos programmamanager Implementatieprogramma Aan de slag met de Omgevingswet 30 maart 2017 Inhoud 1. Stelselherziening onderdelen

Nadere informatie

Omgevingswet Omgevingsvisie. Arjan Nijenhuis, plv. directeur. Eenvoudig Beter

Omgevingswet Omgevingsvisie. Arjan Nijenhuis, plv. directeur. Eenvoudig Beter Omgevingswet Omgevingsvisie Arjan Nijenhuis, plv. directeur Eenvoudig Beter Stelselherziening meer dan wetgeving EU Wetsvoorstel/ Amvb s Invoeringsregelgeving Digitalisering Kennis en Kunde Cultuur Stand

Nadere informatie

Input voor het omgevingsplan? Gebruik de Atlas Leefomgeving!

Input voor het omgevingsplan? Gebruik de Atlas Leefomgeving! Input voor het omgevingsplan? Gebruik de Atlas Leefomgeving! Miranda Mesman, RIVM Schakeldag RWS 25 juni 2019 miranda.mesman@rivm.nl Inhoud o Waarom een Atlas Leefomgeving? o Waar gaat de Atlas Leefomgeving

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

De Deventer Omgevingsvisie

De Deventer Omgevingsvisie De Deventer Omgevingsvisie Hoe zien de bedrijventerreinen er straks uit? 16 mei 2019 1 Programma van vanavond Over Omgevingswet en Omgevingsvisie Een verhaal over de bedrijventerreinen Wat staat er in

Nadere informatie

Pilot Omgevingsvisie Nijmegen Green City

Pilot Omgevingsvisie Nijmegen Green City Pilot Omgevingsvisie Nijmegen Green City De Omgevingswet meer ruimte voor initiatief Huidige omgevingsrecht: opeenstapeling van wetten, regels en procedures Onzekerheid en onduidelijkheid bij initiatiefnemers

Nadere informatie

Omgevingsvisie en m.e.r.

Omgevingsvisie en m.e.r. Omgevingsvisie en m.e.r. Nieuwe aanpak voor m.e.r. Kennissessie Commissie m.e.r. - 5 juni 2018 1 Programma kennissessie Welkom en kennismaking Omgevingswet, omgevingsvisies en m.e.r., inleiding Ervaringen

Nadere informatie

Beleidsplan Gezondheid Samen vooraan: aan de slag met preventie!

Beleidsplan Gezondheid Samen vooraan: aan de slag met preventie! Beleidsplan Gezondheid 2019-2022 Samen vooraan: aan de slag met preventie! Inhoud Onze taken 3 Onze missie 5 Onze visie 5 Zo staan we bekend! 5 Onze ambities 5 Vier thema's BELEIDSPLAN GEZONDHEID 1 BELEIDSPLAN

Nadere informatie

Een gezonder Nederland VTV-2014. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker

Een gezonder Nederland VTV-2014. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker Een gezonder Nederland VTV-2014 Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker, en vele anderen De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 1 Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker 24 juni

Nadere informatie

Gezonde leefomgeving Opgaven en kansen

Gezonde leefomgeving Opgaven en kansen Gezonde leefomgeving Opgaven en kansen Hier komt tekst PCL Themabijeenkomst Gezonde leefomgeving in Hier Stad en komt Dorp ook tekst dr. Miriam Weber Uitdagingen en opgaven Steden groeien Utrecht +18%

Nadere informatie

De GO! methode. Gezonde leefomgeving in Utrechtse wijken. Theo van Alphen Kimberly Linde Ilse Storm

De GO! methode. Gezonde leefomgeving in Utrechtse wijken. Theo van Alphen Kimberly Linde Ilse Storm De GO! methode Gezonde leefomgeving in Utrechtse wijken Theo van Alphen Kimberly Linde Ilse Storm 2018 Gezonde leefomgeving en gezondheid is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet

Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet Bijeenkomst Stibbe 19 mei 2016 Edward Stigter, programmadirecteur Eenvoudig Beter Inhoud presentatie Stand van zaken Stelselherziening Afwegingsruimte en Omgevingsplan

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

Omgevingswet & Omgevingsvisie

Omgevingswet & Omgevingsvisie Omgevingswet & Omgevingsvisie cultuurlandschappen en de omgevingswet Utrecht, 17 december 2018 Jan Roest Programmammanager Omgevingswet In dit kwartier. Aanleiding en doelen van de Omgevingswet Systematiek

Nadere informatie

Algemeen Bestuur VG 5 juli Impact Omgevingswet

Algemeen Bestuur VG 5 juli Impact Omgevingswet Algemeen Bestuur VG 5 juli 2018 Impact Omgevingswet Josine van den Bogaard GGD Rotterdam-Rijnmond Samenvoeging 26 wetten tot 1 wet Wet natuurbescherming Belemmeringenwet privaatrecht Crisis- en herstelwet

Nadere informatie

Gezondheid en leefomgeving in Katwijk

Gezondheid en leefomgeving in Katwijk Gezondheid en leefomgeving in Katwijk Resultaten uit de Gezondheidspeiling 2016 Christine Hanning Onderzoeker publieke gezondheid 13 juni 2017 Aandachtspunten De Gezondheidspeiling Gezondheid; wat gaat

Nadere informatie

Omgevingswet, Omgevingsplan & Staalkaarten. Staalkaart. Piet de Nijs. Handvatten voor het Omgevingsplan OMWB D01

Omgevingswet, Omgevingsplan & Staalkaarten. Staalkaart. Piet de Nijs. Handvatten voor het Omgevingsplan OMWB D01 Staalkaart Omgevingswet, Omgevingsplan & Staalkaarten Piet de Nijs Handvatten voor het Omgevingsplan OMWB D01 Introductie Wie ben je? Ervaring met de Omgevingswet? Beeld tot nu toe? Afwegingsruimte Samenhang

Nadere informatie

Intermezzo 1. Inhoud. Kwaliteit van leven. Gezondheid 4/7/2017. Gezonde verstedelijking en kwaliteit van de leefomgeving

Intermezzo 1. Inhoud. Kwaliteit van leven. Gezondheid 4/7/2017. Gezonde verstedelijking en kwaliteit van de leefomgeving Gezonde verstedelijking en kwaliteit van de leefomgeving Intermezzo 1 https://goo.gl/8kiymz Eerste interactie Wereld van RO-EZ verbinden met Gezondheid-Welzijn Brabantse Studiedag 6 april 2017-2 - Inhoud

Nadere informatie

Ontwikkelingen in milieugezondheidsrisico. milieugezondheidsmaten. Brigit Staatsen Danny Houthuijs

Ontwikkelingen in milieugezondheidsrisico. milieugezondheidsmaten. Brigit Staatsen Danny Houthuijs Ontwikkelingen in milieugezondheidsrisico s en milieugezondheidsmaten Brigit Staatsen Danny Houthuijs 1 Trends in milieugezondheidsrisico s Concentraties dalen, luchtverontreiniging en geluid blijven probleem

Nadere informatie

Dashboard Omgevingskwaliteit. Dag van de Omgevingswet 10 oktober 2013

Dashboard Omgevingskwaliteit. Dag van de Omgevingswet 10 oktober 2013 Dashboard Dag van de Omgevingswet 10 oktober 2013 Omgevingswet De overheid bepaalt via monitoring of aan Omgevingswaarden wordt voldaan en wat de staat van de leefomgeving is. Doelstelling: De Omgevingswet

Nadere informatie

Kansen voor gezondheid!

Kansen voor gezondheid! Gaaf Gaaf Gezond Gelderland Gelderland Kansen voor gezondheid! Kern Omgevingsvisie & Gezondheid Bereikbaarheid Mobiliteit Wonen E-transitie Klimaat Ronde tafel Omgevingswet 10-10-2018 Grootste gezondheidswinst

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering via ruimtelijk spoor. Brede blik op gezondheid en ruimte

Gezondheidsbevordering via ruimtelijk spoor. Brede blik op gezondheid en ruimte Gezondheidsbevordering via ruimtelijk spoor Brede blik op gezondheid en ruimte Maarten Hoorn projectleider Platform31 Annelies Acda adviseur Gezond in... Pharos Gezondheid: een nieuwe kijk -> een brede

Nadere informatie

Regionale nota gezondheidsbeleid Kennemerland

Regionale nota gezondheidsbeleid Kennemerland Regionale nota gezondheidsbeleid Kennemerland 2017-2020 Inhoud presentatie: Gezondheid Landelijke aanpak Regionale nota Speerpunten Wat doen we al Cijfers Lokale paragraaf? Vragen/reacties Wat is gezondheid?

Nadere informatie

Gezonde, veilige en inclusieve leefomgeving

Gezonde, veilige en inclusieve leefomgeving Gezonde, veilige en inclusieve leefomgeving Kansen voor implementatie onder de Omgevingswet! Dr. Leendert van Bree Een gezonde, veilige en sociaalinclusieve leefomgeving als nieuw duurzaamheidsperspectief.

Nadere informatie

Bodem in de Omgevingswet

Bodem in de Omgevingswet Bodem in de Omgevingswet Schets op hoofdlijnen Dag van de Zeeuwse Bodem Nicole Hardon 21 april 2016 Aanvullingswet bodem Invoerings wet Omgevings wet Bestuursakkoorden Lokaal beleid Convenanten Omgevingswet

Nadere informatie

Omgevingsvisie Delft

Omgevingsvisie Delft Omgevingsvisie Delft De Omgevingsvisie Omgevingswet Aangenomen in 1 e en 2 e kamer In werking: 2020/2021 Omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet Nieuwe instrumenten Omgevingsvisie Omgevingsplan

Nadere informatie

Gezond stedelijk leven & geluid. Hier komt tekst NSG congres. Hier komt ook tekst Floor Borlée Gemeente Utrecht. Utrecht.

Gezond stedelijk leven & geluid. Hier komt tekst NSG congres. Hier komt ook tekst Floor Borlée Gemeente Utrecht. Utrecht. Gezond stedelijk leven & geluid Hier komt tekst NSG congres 20-02-2019 Hier komt ook tekst Floor Borlée Gemeente Utrecht Hoe werken we in Utrecht aan Gezond Stedelijk leven? Samenwerking tussen gezondheid

Nadere informatie

Aan de slag met de Omgevingswet. Hart van Brabant 28 juni 2017

Aan de slag met de Omgevingswet. Hart van Brabant 28 juni 2017 Aan de slag met de Omgevingswet Hart van Brabant 28 juni 2017 Waar gaan wij het over hebben? Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor raad en samenleving Ambitie, veranderopgave en invoeringsstrategieën

Nadere informatie

Perspectief op de nationale omgevingsvisie en grondbeleid. Jaar van de Ruimte VvG congres 12 november Nathalie Harrems

Perspectief op de nationale omgevingsvisie en grondbeleid. Jaar van de Ruimte VvG congres 12 november Nathalie Harrems Perspectief op de nationale omgevingsvisie en grondbeleid Jaar van de Ruimte 2015 VvG congres 12 november 2014 Nathalie Harrems Directie Ruimtelijke Ontwikkeling Wat is er aan de hand? Tijdperk van de

Nadere informatie

Visiedocument Omgevingswet

Visiedocument Omgevingswet Visiedocument Omgevingswet Kernteam Omgevingswet April 2017 1 Inleiding Zoals het er nu naar uit ziet gaat de Omgevingswet in 2019 van kracht. Deze wet vervangt de huidige wet, bestaande uit diverse wetten,

Nadere informatie

Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s

Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s 11 februari 2016 Wim van Gelder Hier komt tekst SIKB kennisdag AMvB s 11 februari Hier komt 2016 ook tekst Omgevingswet Art. 1.3: doelstelling: met het oog op een duurzame

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

Omgevingsvisie en m.e.r.

Omgevingsvisie en m.e.r. Omgevingsvisie en m.e.r. Nieuwe aanpak voor m.e.r. Kennissessie Commissie m.e.r. - 25 september 2018 1 Programma kennissessie 1. Welkom, kennismaking en doel van de middag 2. Omgevingswet en m.e.r. 3.

Nadere informatie

Parkeren, mobiliteit en de Omgevingswet - gebruik de ruimte -

Parkeren, mobiliteit en de Omgevingswet - gebruik de ruimte - Parkeren, mobiliteit en de Omgevingswet - gebruik de ruimte - Even voorstellen Danny van Beusekom Aukje van de Reijt Daniëlle Roelands Adviseur Parkeren & Adviseur Parkeren& Advocaat/Partner Locatieontwikkeling

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum Zie verzenddatum linksonder Aan Provinciale Staten Bijlagen 1 Onderwerp

Nadere informatie

Koers invoering Omgevingswet Boxtel

Koers invoering Omgevingswet Boxtel Koers invoering Omgevingswet Boxtel Inleiding In strategische visie van Boxtel voor 2020 staat dat we voorop willen blijven met duurzaamheid, aan een sterk centrum willen, toerisme en recreatie tot een

Nadere informatie

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 25 februari 2016 24-2-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoofdlijnen Omgevingswet 2. Hoe past OGW in transformatie

Nadere informatie

HET NATIONAAL VOETGANGERSCONGRES 2018 DE GELUKKIGE VOETGANGER DE VOETGANGER BINNEN DE OMGEVINGSWET

HET NATIONAAL VOETGANGERSCONGRES 2018 DE GELUKKIGE VOETGANGER DE VOETGANGER BINNEN DE OMGEVINGSWET HET NATIONAAL VOETGANGERSCONGRES 2018 DE GELUKKIGE VOETGANGER DE VOETGANGER BINNEN DE OMGEVINGSWET Voetganger binnen de Omgevingswet Charlotte van den Hombergh Jan-Willem Boots Agenda Inleiding Positie

Nadere informatie

6 juni e bijeenkomst Hoe stellen we de omgevingsvisie vast?

6 juni e bijeenkomst Hoe stellen we de omgevingsvisie vast? 6 juni 2017-4 e bijeenkomst Hoe stellen we de omgevingsvisie vast? Waarom bent u hier? Programma: 1. Waarom bent u hier? 2. De Omgevingswet 3. Participatie 4. Wonen en woonomgeving Pauze 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

De gemeenteraad en de Omgevingswet, verdieping. 1 november 2018 Gemeente Leusden

De gemeenteraad en de Omgevingswet, verdieping. 1 november 2018 Gemeente Leusden De gemeenteraad en de Omgevingswet, verdieping 1 november 2018 Gemeente Leusden Even voorstellen. Trees van der Schoot: Advies, coachen, opleiden en auteur: Werken in de geest van de Omgevingswet In bewerking:

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

Integrale aanpak What s in a name? Studiedag 3 november 2016

Integrale aanpak What s in a name? Studiedag 3 november 2016 Integrale aanpak What s in a name? Studiedag 3 november 2016 Nieuw, ervaren of expert? - Wie zitten er in de zaal? - Welke vragen leven er? In het kort - GIDS gelden - Gezondheidsverschillen - Integrale

Nadere informatie

Gelderse Gezondheidswijzer Quickscan gezonde leefomgeving

Gelderse Gezondheidswijzer Quickscan gezonde leefomgeving Gelderse Gezondheidswijzer Quickscan gezonde leefomgeving Handleiding versie 1 november 2016 INHOUD 1. Omgevingsbeleid: Gemeente aan de knop bij beleid gezondheid én leefomgeving 2 2. Gezondheid is een

Nadere informatie

Omgevingswet. Een veilige, gezonde en duurzame woon- en leefomgeving. Eén van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke (1848)

Omgevingswet. Een veilige, gezonde en duurzame woon- en leefomgeving. Eén van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke (1848) Omgevingswet Een veilige, gezonde en duurzame woon- en leefomgeving Eén van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke (1848) November 2015 - 2 - Bedoeling van de wet - 3 - Planning

Nadere informatie

De toekomst: iedereen doet mee!? Carolien Plevier - GGD regio Utrecht Hanneke Schreurs - Gemeente Utrecht Volksgezondheid

De toekomst: iedereen doet mee!? Carolien Plevier - GGD regio Utrecht Hanneke Schreurs - Gemeente Utrecht Volksgezondheid De toekomst: iedereen doet mee!? Carolien Plevier - GGD regio Utrecht Hanneke Schreurs - Gemeente Utrecht Volksgezondheid Regio Utrecht: divers én groeiend Aantal: 1,3 miljoen inwoners Groei inwoneraantal:

Nadere informatie

Op weg naar een Nationale Omgevingsvisie: de opgaven. Emiel Reiding directeur NOVI. 5 juli 2017

Op weg naar een Nationale Omgevingsvisie: de opgaven. Emiel Reiding directeur NOVI. 5 juli 2017 Op weg naar een Nationale Omgevingsvisie: de opgaven Emiel Reiding directeur NOVI Aanleiding Omgevingsvisie Omgevingswet De maatschappij verandert Stapeling van wensen en claims op leefomgeving Herijken

Nadere informatie

De Deventer Omgevingsvisie

De Deventer Omgevingsvisie 29-5- De Deventer Omgevingsvisie Hoe zien de binnenstad en de vooroorlogse wijken er straks uit? 14 mei 1 In gesprek met Liesbeth Grijsen (wethouder) 2 1 29-5- Programma van vanavond Over Omgevingswet

Nadere informatie

Gezondheid Actueel. editie 1

Gezondheid Actueel. editie 1 Gezondheid Actueel editie 1 REGIOVISIE PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG De landelijke nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 [1] is het startschot geweest voor het actualiseren van het lokale gezondheidsbeleid. Steeds

Nadere informatie

Omgevingsvisie en milieueffectrapportage KuiperCompagnons, Gerwin Gabry

Omgevingsvisie en milieueffectrapportage KuiperCompagnons, Gerwin Gabry Omgevingsvisie en milieueffectrapportage KuiperCompagnons, Gerwin Gabry Presentatie Even voorstellen Wat wordt er anders met de Omgevingswet? Wat betekent dit voor visievorming? Wat zijn de gevolgen voor

Nadere informatie

Door de regels de bestuurlijke afwegingsruimte niet meer zien. Sarah Ros & Gerd de Kruif

Door de regels de bestuurlijke afwegingsruimte niet meer zien. Sarah Ros & Gerd de Kruif Door de regels de bestuurlijke afwegingsruimte niet meer zien. Sarah Ros & Gerd de Kruif Het effect van de Omgevingswet Hoe zien we de verschillen? Effecten Omgevingswet Kortere procedures met breder vooroverleg.

Nadere informatie

Aan de slag met de omgevingsvisie. KuiperCompagnons, Gerwin Gabry

Aan de slag met de omgevingsvisie. KuiperCompagnons, Gerwin Gabry Aan de slag met de omgevingsvisie KuiperCompagnons, Gerwin Gabry Programma 1. Introductie 2. De Omgevingswet: het hele bouwwerk op orde! 3. Toelichting kerninstrument omgevingsvisie 4. Ervaringen Pilots

Nadere informatie

Congres Grip op de Omgevingswet

Congres Grip op de Omgevingswet Congres Grip op de Omgevingswet Workshop Couleur locale 27 september 2018 Door: Patries van den Broek Zwolle Alphons van den Bergh - Schulinck Programma Inleiding Zwolse aanpak Omgevingsvisie in relatie

Nadere informatie

Omgevingswet Regels en maatwerk

Omgevingswet Regels en maatwerk Omgevingswet Regels en maatwerk Linda van Berkel Twitter: @AandeslagOw LinkedIn: Aan de slag met de Omgevingswet www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl Welkom Doel Omgevingswet Regels van Rijk, provincie, waterschap

Nadere informatie

Omgevingsveiligheid. Klaar voor de start. Relevant congres Arie-Jan Arbouw (IenM) Arjan Boxman (RIVM) Reinoud Scheres (AVIV)

Omgevingsveiligheid. Klaar voor de start. Relevant congres Arie-Jan Arbouw (IenM) Arjan Boxman (RIVM) Reinoud Scheres (AVIV) Omgevingsveiligheid Klaar voor de start Relevant congres 2016 Arie-Jan Arbouw (IenM) Arjan Boxman (RIVM) Reinoud Scheres (AVIV) De Omgevingswet: verbeterdoelen Vereenvoudigen vergroten gebruiksgemak, inzichtelijkheid

Nadere informatie

KLAAR VOOR 4 JAAR! De Omgevingswet: wat komt eraan? Pascale Georgopoulou Adviseur VNG Programma Invoering Omgevingswet

KLAAR VOOR 4 JAAR! De Omgevingswet: wat komt eraan? Pascale Georgopoulou Adviseur VNG Programma Invoering Omgevingswet KLAAR VOOR 4 JAAR! De Omgevingswet: wat komt eraan? Pascale Georgopoulou Adviseur VNG Programma Invoering Omgevingswet Waar gaan wij het over hebben? 1. Omgevingswet: waarom? 2. De Omgevingswet, de raad,

Nadere informatie

Publieke Gezondheid en De Dienst Gezondheid & Jeugd. Commissievergadering Samenleving Papendrecht 13 april

Publieke Gezondheid en De Dienst Gezondheid & Jeugd. Commissievergadering Samenleving Papendrecht 13 april Publieke Gezondheid en De Dienst Gezondheid & Jeugd Commissievergadering Samenleving Papendrecht 13 april 2017 1 Wat doet de DG&J? https://www.youtube.com/watch?v=g9a1aynkl2m 2 GR DIENST GEZONDHEID & JEUGD

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet in Zoetermeer

Invoering Omgevingswet in Zoetermeer Invoering Omgevingswet in Zoetermeer Waarom de Omgevingswet? Samenleving verandert; Veilige en gezonde leefomgeving; Duidelijke processen en informatie; Ruimte voor lokaal maatwerk. Wens van Kabinet Rutte

Nadere informatie

Op weg naar de Omgevingswet

Op weg naar de Omgevingswet Op weg naar de Omgevingswet Niet zomaar een nieuwe wet, maar een volledige stelselherziening: Nog meer impact dan de decentralisaties in het sociale domein (30% van raadsleden in Nederland volgens enquête

Nadere informatie

Strategische Agenda Een gezond en veilig bestaan voor onze inwoners in Zaanstreek-Waterland

Strategische Agenda Een gezond en veilig bestaan voor onze inwoners in Zaanstreek-Waterland Strategische Agenda 2018-2021 Een gezond en veilig bestaan voor onze inwoners in Zaanstreek-Waterland Vastgesteld Algemeen Bestuur 18 oktober 2018 Inleiding In de door het Algemeen Bestuur in december

Nadere informatie

De nieuwe Omgevingswet. Molenadviesraad Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens

De nieuwe Omgevingswet. Molenadviesraad Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens De nieuwe Omgevingswet Molenadviesraad 7-4-2017 Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens Uitgangspunten Omgevingswet Vormt basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving

Nadere informatie

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) Technische briefing Tweede Kamer 29 september 2016 Eenvoudig Beter Inhoud 1. Wat regelt het Besluit kwaliteit leefomgeving? 2. Bijdrage Bkl aan de stelselherziening

Nadere informatie

Aanleiding en vraagstelling advies

Aanleiding en vraagstelling advies www.rli.nl Aanleiding en vraagstelling advies Aanleiding Gezonde leefomgeving als doel in Omgevingswet: hoe operationaliseren? Vraagstelling advies Hoe kan het omgevingsbeleid voor het stedelijk gebied

Nadere informatie

De Omgevingswet en MRE:

De Omgevingswet en MRE: De Omgevingswet en MRE: van particularisme naar partnerschap door Frans Tonnaer Sheet 1 Omgevingswet: hoge ambitie Ambitieus wetgevingsproject, ook voor decentraal bestuur '4 e decentralisatie'; nu in

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Stelling Ik ben tevreden met de huidige werkwijze en instrumenten voor de fysieke leefomgeving! Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de Omgevingswet? Wat verandert er door de

Nadere informatie

Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving

Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving De Kernwaarden geven handvatten om met gemeenten en anderen in gesprek te gaan over een Gezonde Leefomgeving. Het is een set van waarden die idealiter in elk ruimtelijk

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Kennismaking organisatie Borsele Programma

Kennismaking organisatie Borsele Programma Kennismaking organisatie Borsele Programma Organisatie structuur Jack Jansen Afd. Ruimtelijke Ontwikkeling Jack Jansen Afd. Grond & Economie Bas v.dendries Afd. Samenleving Yvonne Otte Afd. Woonomgeving

Nadere informatie

Klimaatbestendige stad

Klimaatbestendige stad Klimaatbestendige stad Joke van Wensem Samenwerken aan water en klimaat Programmaplan en kennisagenda Algemeen en programmering: Deltaprogramma RA/IenM, STOWA, RWS, CAS, Deltares Projectentournee: Deltaprogramma

Nadere informatie

Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering. Gerwin Gabry KuiperCompagnons

Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering. Gerwin Gabry KuiperCompagnons Omgevingswet in de praktijk en de lessen voor digitalisering Gerwin Gabry KuiperCompagnons Gerwin Gabry Sociaal-geograaf/planoloog Visievorming leefomgeving Cursussen Omgevingswet Commissie voor de mer

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie Serious game Buurtje Bouwen 10 Lesopzet en achtergrondinformatie Buurtje Bouwen ACHTERGRONDINFORMATIE Huidige wetgeving Ruimtelijke ordening in Nederland is een door de Grondwet vastgestelde

Nadere informatie

Omgevingswet & Omgevingsvisie. Kansen voor klimaatadaptatie

Omgevingswet & Omgevingsvisie. Kansen voor klimaatadaptatie Omgevingswet & Omgevingsvisie Kansen voor klimaatadaptatie Derk-Jan Verhaak 24 maart 2017 inhoud Omgevingswet Algemeen Omgevingsvisie Kansen voor klimaatadaptatie Peiling: 1. Wie heeft er wel eens van

Nadere informatie

De gemeenteraad en de Omgevingswet. Gemeente Hardinxveld Giessendam 12 oktober 2017 Mevr. Mr. T. van der Schoot

De gemeenteraad en de Omgevingswet. Gemeente Hardinxveld Giessendam 12 oktober 2017 Mevr. Mr. T. van der Schoot De gemeenteraad en de Omgevingswet Gemeente Hardinxveld Giessendam 12 oktober 2017 Mevr. Mr. T. van der Schoot Even voorstellen. Adviseren, coachen en opleiden Auteur: Handboek RO en Bouw RO voor raadsleden

Nadere informatie

Samen zetten we sport op de lokale politieke agenda

Samen zetten we sport op de lokale politieke agenda Samen zetten we sport op de lokale politieke agenda 21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezingen Sportcampagne GR2018 Wie zijn jullie? - Wie is actief met uitvoering van (sport)beleid? - Wie is actief met ontwikkeling

Nadere informatie

Aan de slag met de Omgevingswet & Bestemmingsplannen

Aan de slag met de Omgevingswet & Bestemmingsplannen Aan de slag met de Omgevingswet & Bestemmingsplannen Anne Langenesch, Annet Kroeze en met de organisatie? Omgevingswet 2 Aan de slag met de Omgevingswet: Nu Contouren van nieuwe wet worden steeds duidelijker

Nadere informatie

Wat gaan we doen vandaag? Omgevingsplan: eigen afwegingen en gebruiksruimte. Het omgevingsplan in het kort

Wat gaan we doen vandaag? Omgevingsplan: eigen afwegingen en gebruiksruimte. Het omgevingsplan in het kort Omgevingsplan: eigen afwegingen en gebruiksruimte Liesbeth Schippers Daniëlle Roelands-Fransen Wat gaan we doen vandaag? Het omgevingsplan in het kort Eigen afweging en gebruiksruimte: de theorie Eigen

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

Olst-Wijhe, 5 september 2017 doc. nr.: startnotitie lokaal gezondheidsbeleid

Olst-Wijhe, 5 september 2017 doc. nr.: startnotitie lokaal gezondheidsbeleid Olst-Wijhe, 5 september 2017 doc. nr.: 17.003743 startnotitie lokaal gezondheidsbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling 1.3 Wat is een nota lokaal gezondheidsbeleid? 2 Kaders

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN. Uw brief Uw kenmerk

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN. Uw brief Uw kenmerk Onderwerp Healthy Ageing Visie en het nieuwe gezondheidsbeleid Steller M.J. Zwaving De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 76 23 Bijlage(n) Aantal 3 Ons kenmerk

Nadere informatie

KUIPERCOMPAGNONS. AL 100 JAAR!

KUIPERCOMPAGNONS. AL 100 JAAR! Werken met de omgevingsvisie Programma 1. Introductie 2. Toelichting kerninstrument omgevingsvisie 3. Wat blijft? Wat wordt anders? 4. Ervaringen Pilots Omgevingsvisie 5. Ervaringen Zomerimpuls Pilot Hillegom

Nadere informatie

Doel. Een vitaal vechtdal 2030: hoe krijg je het beleven van gezondheid tussen de oren bij de vechtdallers

Doel. Een vitaal vechtdal 2030: hoe krijg je het beleven van gezondheid tussen de oren bij de vechtdallers In beweging met Kom Mensen Al De meer Haere in beweging helpen dan maakt doet 35 méér om jaar de met langer beweging gebruiken de Haere fit en in we vitaal mensen beweging, te blijven, Dat als bron is

Nadere informatie

Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet

Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet Kennismarkt Omgevingswet 11 oktober 2016 Ron Visscher De vier verbeterdoelen Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak Samenhangende benadering

Nadere informatie