Parafilariose bij runderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parafilariose bij runderen"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar Parafilariose bij runderen door Lynn DE SLOOVER Promotor : Prof. Dr. Vercruysse J. Literatuurstudie in het kader van de Masterproef

2 De auteur en de promotor(en) geven de toelating deze studie als geheel voor consultatie beschikbaar te stellen voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van gegevens uit deze studie. Het auteursrecht betreffende de gegevens vermeld in deze studie berust bij de promotor(en). Het auteursrecht beperkt zich tot de wijze waarop de auteur de problematiek van het onderwerp heeft benaderd en neergeschreven. De auteur respecteert daarbij het oorspronkelijke auteursrecht van de individueel geciteerde studies en eventueel bijhorende documentatie, zoals tabellen en figuren. De auteur en de promotor(en) zijn niet verantwoordelijk voor de behandelingen en eventuele doseringen die in deze studie geciteerd en beschreven zijn.

3 Voorwoord Het schrijven van deze literatuurstudie heeft me veel kennis bijgebracht en is het resultaat van reeds vijf jaar studie. Eerst en vooral zou ik mijn promotor Prof. Dr. J. Vercruysse willen bedanken voor het helpen tot stand komen van mijn literatuurstudie. Zonder zijn niet aflatende hulp zou dit werk nooit geworden zijn wat het nu is. Verder gaat mijn dank uit naar mijn ouders, De Sloover Laurent en Virgine Houzet, die me de kans gaven deze studie aan te vatten. Ze hebben mij door dik en dun gesteund in mijn keuzes en gaven me de moed om door te zetten op mindere momenten. Ook mijn vriend zou ik willen bedanken voor zijn hulp bij het creëren van een perfecte lay-out. Een laatste dank gaat uit naar mijn medestudenten en vrienden die me altijd zijn blijven aanmoedigen en steunen bij het maken van dit werk.

4 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING INLEIDING LITERATUURSTUDIE ETIOLOGIE EN LEVENSCYCLUS VAN PARAFILARIA BOVICOLA P. bovicola Levenscyclus EPIDEMIOLOGIE PARAFILARIA Regio verspreiding Seizoensverspreiding Predispositie PATHOGENESE/PATHOLOGIE Ontstaan van de letsels Macroscopische letsels Microscopische letsels Economisch belang DIAGNOSE Klinische diagnose Etiologische/histologische diagnose Serologische diagnose Differentiaaldiagnose BEHANDELING Therapeutische behandeling Vliegbestrijding CONTROLE Import/export Binnen endemische gebieden BESPREKING LITERATUURLIJST...16

5 SAMENVATTING Parafilariose is een infectie bij het rund, veroorzaakt door de nematode Parafilaria bovicola. In Europa wordt de infectie overgezet door een vector, de vlieg Musca autumnalis. Een vlieg die ook in België zeer algemeen voorkomt. Ook import/export van runderen zorgen voor verspreiding. Waakzaamheid is nodig bij dieren die uit endemische gebieden geïmporteerd worden. M. autumnalis wordt besmet met L1 larven via geïnfecteerde runderen. Ontwikkeling tot L3 larve vindt plaats in de vlieg, waarna deze op haar beurt nieuwe runderen zal infecteren. Overbrenging van het infectieuze stadium, de L3 larven, vindt enkel via vrouwelijke vliegen plaats. Het vee wordt voornamelijk besmet tijdens het weideseizoen, van de lente tot de zomer. Na een prepatent periode van 7 à 10 maanden is de L3 larve een volwassen P. bovicola worm geworden. Het rund vertoont letsels bloedspots, de infectie wordt zichtbaar. Het dier ondervindt weinig last. Parafilariose zorgt voornamelijk voor economische schade, die bestaat uit afkeuring van het vlees. Het stellen van een diagnose blijkt niet zo eenvoudig en kan op verschillende manieren gebeuren. Een medische behandeling vermindert de klinische symptomen, maar brengt geen genezing en voorkomt de verspreiding van de aandoening niet. Gezien de economische verliezen is een medische behandeling samen met een goede controle noodzakelijk. Binnen Europa is Parafilariose niet endemisch behalve in Zweden waar de infectie inmiddels geëradiceerd is. Trefwoorden: Bloedspots - Ivermectine - Nematode - Rund - Vector

6 1. Inleiding In de rundveehouderij is de economische waarde van een dier heel belangrijk. Het is de bedoeling een dier zo goed mogelijk af te mesten met als einddoel een zo hoog mogelijk rendement te bekomen. Optimale leefomstandigheden zoals huisvesting, management, voeding en gezondheidstoestand zijn taken die de veehouder onder controle dient te houden. Een goede gezondheid van de dieren is essentieel, daar de aanwezigheid van ziekte zal leiden tot een sterke daling in de opbrengst. De natuur bepaalt vaak welke ziekten er voorkomen. Parasitaire ziekten vormen hierbij een belangrijk aandeel. Ectoparasieten worden als één van de grootste schade verwekkers aanzien. Mijten, luizen en teken zijn de belangrijkste bij runderen. Ze brengen directe schade teweeg thv de huid en andere weefsels waardoor de economische waarde van huid en karkas zal dalen. Ectoparasieten hebben voor hun overdracht vaak de hulp nodig van vectoren. Vliegen en muggen doen het meest dienst als vector. Zo zijn verschillende vliegen species verantwoordelijk voor de overbrenging van Parafilaria, een nieuwe ectoparasiet bij runderen. De infectie, parafilariose, wordt veroorzaakt door Parafilaria bovicola. Larven worden afgezet op de eindgastheer, het rund, wat aanleiding geeft tot ontwikkeling van de infectie. P. bovicola komt voor thv de subcutane en intramusculaire weefsels, met typische, seizoensgebonden bloedspots en bijhorende oedemateuze zones tot gevolg. Het stellen van een diagnose zal essentieel zijn om de behandeling en preventiemaatregelen af te stellen op de infectie en zo het economische verlies te beperken. In België, Nederland en Duitsland is de infectie nog maar een aantal jaren geleden opgedoken. Gegevens ivm Parafilaria worden voornamelijk geëxtrapoleerd vanuit gebieden waar de infectie endemisch is of was. Gebieden zoals Zweden, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het doel van deze literatuurstudie is het beschrijven van: de infectie Parafilariose bij runderen, de predisponerende factoren en de mogelijke controlemaatregelen. Achtereenvolgens zullen in dit kader besproken worden: etiologie en levenscyclus van Parafilaria bovicola, epidemiologie, pathogenese/pathologie, diagnose, behandeling en controle. 2

7 2. Literatuurstudie 2.1. Etiologie en levenscyclus van Parafilaria bovicola P. bovicola Parafilaria bovicola is een nematode (rondworm) die aanzien wordt als een nieuwe ectoparasiet. De nematode behoort tot de familie van de Filariidae. De wormen hebben een filiforme lichaamsbouw, zijn zeer elastisch, doorschijnend en hebben een roomachtige witte kleur. Mannelijke wormen zijn 2 à 3 cm lang, vrouwelijke dieren zijn iets groter. Hun lengte bedraagt 4 à 5 cm. De wormen zijn zichtbaar met het blote oog. Kop en achtereinde zijn afgerond (van Wuijckhuise et al., 2007). De vrouwelijke wormen zijn ovo-vivipaar. In de uterus bevinden er zich geëmbryoneerde eieren en microfilariae. Microfilariae komen zeer snel vrij uit de eieren, alvorens in contact te komen met de buitenwereld of gastheer (Ishihara et al., 1982). Fig. 1: Infectieuze L3 larve van P. bovicola. Vergroting 30x. (uit Bech-nielsen, 1982) Levenscyclus De levenscyclus van P. bovicola start wanneer een vlieg zich gaat voeden met het exsudaat uit bloedende letsels van een geïnfecteerd rund. De vlieg besmet zichzelf met microfilariae, het infectieuze stadium van de parasiet. Op deze manier wordt de vlieg tussengastheer of vector voor parafilariosis. De opgenomen microfilariae worden aanzien als L1 larven (Bech-Nielsen, 1998). In de vlieg gaan de L1 larven zich in een tijdsspanne variërend van 10 tot 20 dagen verder ontwikkelen tot L3 larven. Wanneer deze vector zich opnieuw gaat voeden, zullen de L3 larven afgezet worden op 3

8 hun definitieve gastheer. Het voeden gebeurt voornamelijk ter hoogte van het oogvocht of recente wonden (van Wuijckhuise et al., 2007). Eenmaal op de eindgastheer, vindt de verdere ontwikkeling van L3 larve tot volwassen worm plaats. Dit neemt ongeveer 8 à 10 maanden in beslag. Omvorming van L3 tot L4 zou 65 dagen na infectie plaats vinden en 170 dagen later zou de L5 larve gevormd worden. Dit is het volwassen stadium (Bech-Nielsen, 1982). Volwassen wormen gaan migreren doorheen de subcutane en musculaire weefsels van het rund en produceren nodules die gevuld zijn met bloed. Paring vindt plaats bij volwassen wormen, de vrouwelijke worm begint met de ovipositie. Het vrouwelijk dier zal doorheen de huid naar de oppervlakte migreren. Zo worden er openingen gevormd kort na het ontstaan van de subcutane/intramusculaire nodules. Deze openingen kunnen een grote hebben van 0.5 tot 1 mm (Bech-Nielsen, 1998). Dit veroorzaakt het bloeden van de nodules, zichtbaar als zogenaamde bloedspots. De eitjes worden door de vrouwelijke dieren afgezet in de bloedende nodules. Wanneer een andere vlieg zich op het moment van de bloedspots gaat voeden met exsudaat uit de nodules, zal deze de vrijgekomen L1 larven of microfilariae opnemen en zichzelf besmetten. Deze vlieg wordt bijgevolg een nieuwe tussengastheer en fungeert als nieuwe vector. De cyclus is rond (zie figuur 2) en zet zich op deze manier verder. Telkens worden nieuwe dieren geïnfecteerd. Fig. 2 : schematische weergave van de levenscyclus van P. bovicola bij het rund 4

9 Na verloop van tijd worden er enkel nog afgestorven nematoden aangetroffen in de helende nodules, wat impliceert dat wormen na ovipositie niet lang kunnen overleven en vlug afsterven. Dit geeft voor gevolg dat infectie slechts korte tijd aanwezig blijft in het rund en het dier telkens opnieuw moet geïnfecteerd worden om nieuwe letsels te ontwikkelen (Bech-Nielsen, 1998). De prepatent periode bedraagt 7 à 10 maanden, start op het moment dat de vlieg de L3 larven afzet op het rund tot er volwassen wormen gevormd worden en nodules ontstaan. De levenscyclus van P. bovicola is complex, neemt enige tijd in beslag en heeft een vector nodig. De cyclus is bijgevolg indirect Epidemiologie Parafilaria De nematode Parafilaria bovicola werd voor het eerst ontdekt in de Philipines door M.A. Tubangui in Ze werd teruggevonden in tropische streken zoals Afrika, Azië en Noord-Amerika (Bech- Nielsen, 1998). Musca xanthomela, M. nevilli, M. lusoria en M. vitripennis zijn de belangrijkste vectoren. De infectie kan hier als endemisch beschouwd worden. Parafilariose is nog altijd aanwezig met een prevalentie die weinig variatie vertoont. De meeste letsels worden zichtbaar na het regenseizoen (Anonymous, 2009) Regio verspreiding Het eerste geval binnen Europa is ongeveer 61 jaar geleden vastgesteld (Hamel et al., 2010). Musca autumnalis is de enige vector. Frankrijk was het 1 e land waar parafilaria werd teruggevonden. De infectie bleek weinig impact te hebben op de veestapel en van weinig economisch belang te zijn, daar de Franse autoriteit weinig belang hechtte aan parafilariose. Van hieruit heeft het zich verspreid naar andere landen (Bech- Nielsen, 1982). In 1972 was de import van een kudde Charolais vee uit Frankrijk verantwoordelijk voor de introductie van parafilariose in Zweden. Het was het eerste land binnen Europa waar de infectie zich in 1978 kon manifesteren en de levenscyclus tot ontwikkeling is gekomen. P. bovicola was verantwoordelijk voor aanzienlijke economische verliezen bij de veestapel. Verschillende studies werden uitgevoerd met als doel een beschrijving van de parasiet te bekomen (Bech-Nielsen, 1982). In 2010 is de infectie evenwel geëradiceerd. P. bovicola is voor de eerste maal vastgesteld in maart 2007 in Nederland en een jaar later in België, in de omgeving van Luik. In beide gevallen betrof het runderen afkomstig uit Frankrijk behorend tot het vleestype (Borgsteede et al., 2009). In 2009, bij de start van de lente, werd een nieuw geval van parafilariose vastgesteld in Brugge. Het betrof een jonge Belgisch witblauwe fokstier, opnieuw een vleestype ras (Pardon et al., 2010). Sindsdien zijn er geen nieuwe gevallen gemeld in België of Nederland. 5

10 Onderzoek naar de verspreiding van parafilariose in België werd uitgevoerd, in de streek rond Luik. Aan de studie namen 43 dierenartsen deel. Het gebied had een oppervlakte van 1050 km² en omvatte 562 kuddes. Volgende vragen kwamen aan bod: periode van voorkomen, klimatologische omstandigheden, leeftijd en invloed op melkproductie en conditie. De bevindingen waren als volgt. Zestien dierenartsen konden parafilariose vaststellen bij 79 van de 562 kuddes. Binnen de kuddes was er een verschil in prevalentie. De hoogste prevalentie vindt voornamelijk plaats in de periode maart-mei. Dieren ouder dan 2 jaar zijn het meest getroffen. Elf dierenartsen stelden in het verleden identieke symptomen vast (Losson en Saegerman, 2009). Ook in Duitsland, Canada en Ierland werd parafilariose geregistreerd. Vanaf september 2008 tot april 2009 zijn verschillende uitbraken in Duitsland vastgesteld. In Canada en Ierland kon de infectie zich niet ontwikkelen (Hamel et al., 2010). De import/export van geïnfecteerde dieren zorgt voor overdracht naar nieuwe gebieden. Vermits de globalisering van de wereldhandel is toegenomen kan de verspreiding van de infectie sneller plaatsvinden. Dit is waarschijnlijk één van de redenen waarom parafilariose na al deze jaren in Nederland en België is opgedoken. Anderzijds kan M. autumnalis zich passief en/of actief verspreiden. Dagelijks kan ze tot 11 Km afleggen. Verspreiding naar nieuwe gebieden is mogelijk. Het klimaat speelt hierin een rol. Overbrenging van het infectieuze stadium kan enkel via vrouwelijke vliegen plaatsvinden (Bech- Nielsen, 1982) Seizoensverspreiding In Europa is de vlieg Musca autumnalis verantwoordelijk voor het overbrengen van de infectie. De vliegen zijn voornamelijk tijdens de lente en de zomermaanden aanwezig. In de late herfst gaan de vliegen in winterslaap. Ze zoeken de omgeving van schuren, zolders en andere hoog gelegen bouwwerken op. Bij opgestalde runderen zijn ze zelden terug te vinden (Bech-Nielsen, 1982). De vector besmet zichzelf met L1 larven in de periode maart-mei bij runderen die de voorbije zomer geïnfecteerd werden. In deze periode vertonen de dieren bloedspots (zie figuren). De piekperiode van het aantal vliegen situeert zich in de maanden juni-juli. In deze periode wordt het grootste aantal vliegen gezien op en rond de dieren. De vector ontwikkelt ondertussen de L3 larven en infecteert een groot aantal runderen. Na de prepatent periode zullen de runderen opnieuw letsels vertonen. In de periode maart-mei van het volgende jaar kan de vector zich opnieuw besmetten en is de cirkel rond. Dit wijst op een seizoensgebonden spreiding van de ziekte (Bech-Nielsen, 1998). 6

11 Fig. 3: aantal meldingen van bloedspots in iedere maand (uit Losson en Saegerman, 2009) Fig. 4: aantal bloedspots gemeld bij geïnfecteerde dieren in de lente van 1980 (uit Bech-Nielsen, 1982) Predispositie Letsels kunnen voorkomen op ieder rund. Misschien net iets vaker bij rassen met een lichte haarkleed kleur (Bech-Nielsen, 1998). De infectie heeft geen voorkeur voor leeftijd, geslacht of ras. In België zijn voornamelijk dieren ouder dan 2 jaar en behorend tot het Belgisch Witblauwe ras aangetast. Ook hier kon geen echte ras predispositie vastgesteld worden (Losson en Saegerman, 2009) Pathogenese/Pathologie Ontstaan van de letsels Parafilariose ontstaat door de aanwezigheid en migratie van volwassen wormen. Na de paring gaan vrouwelijke wormen doorheen de weefsels migreren. De eitjes worden aan de oppervlakte afgezet. Bij migratie ontstaan er multipele wonden thv de huid en subcutane/intramusculaire nodules, die later bloedingen zullen vertonen (Bech-Nielsen, 1998) Macroscopische letsels De nodules zijn oedemateus, vertonen zwelling, zijn pijnlijk en hebben vaak een hemorrhagisch uitzicht (Bech-nielsen, 1998). De meest voorkomende plaatsen zijn de dorsale gebieden van het lichaam, namelijk: hoofd, nek, schoft, schouders en flanken. Ook op andere plaatsen kunnen letsels aangetroffen worden. Een nodule kan tot 40 mm diameter hebben en bevat hoofdzakelijk een exsudatieve inhoud. Na verloop van tijd gaan de nodules openbreken en bloedingen vertonen. Dit is het moment waarop de infectie veelal wordt opgemerkt door de veehouder. Het bloeden ontstaat 7

12 meestal vanuit het niets, kan minuten tot uren aanwezig blijven, maar zal vaak 24 uur na het ontstaan eindigen. Vaak zijn het focale bloedingen met een rechtlijnige vorm (Pardon et al., 2010). Fig. 5 : Rund met multipele nodules en drie bloedspots thv de schouder, nek en schoft (uit Pardon et al., 2010) Fig. 6 : Detail opname van bloedspots en nodules (uit Pardon et al., 2010) 8

13 Microscopische letsels In de subcutis wordt er een uitgebreide infiltratie van leukocyten waargenomen, meer bepaald eosinofielen. De eosinofielen omgeven de oedemateuze zones van de nodules en gaan zich concentreren in de buurt van aanwezige bloedvaten. Andere leukocyten, zoals macrofagen en lymfocyten worden in een later stadium opgemerkt als de letsels al iets ouder zijn (Viljoen en Coetzer, 1982). De acute letsels hebben vaak een geelgroen, gelatineus en opaak uitzicht (Bech-Nielsen, 1998). Er kunnen ook wormdoorsneden aangetroffen worden in de subcutis. Een deel van de doorsneden zijn afkomstig van nog levende wormen waarin eieren, die volgepropt zitten met microfilariae, aanwezig zijn. Het overige gedeelte is afkomstig van afgestorven wormen, waarrond veel eosinofielen geconcentreerd zijn (van Wuijckhuise et al., 2007). Soms kan er een volledige worm teruggevonden worden in de letsels. Hoe ouder de letsels, hoe meer plasmacellen, lymfocyten, macrofagen en fibrinogeen aanwezig zullen zijn. Daarnaast wordt er degeneratie en necrose van de collageen vezels vastgesteld. De kleur van het weefsel verandert met het ouder worden van het letsel. De groene kleur van de subcutis wordt gemaskeerd door een bruine tint die veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van haemosiderine in de macrofagen. Bij heling van de subcutis kan een toename van de hoeveelheid collageenvezels opgemerkt worden. Nieuw mesenchymaal weefsel wordt gevormd (Viljoen en Coetzer, 1982). Een typische metallische, onaangename geur wordt waargenomen (Anonymous, 2009). De letsels thv van de dermis zijn van mildere vorm dan deze in de subcutis. Een infiltratie van eosinofielen, lymfocyten en macrofagen in de nabijheid van bloedvaten kan worden vastgesteld (Viljoen en Coetzer, 1982). Bij uitgebreide infecties is vasculitis en fibrinoide necrose van de bloedvaten en hun wand aanwezig (Pardon et al., 2010). In de meeste gevallen is het spierweefsel ook aangetast. In de oppervlakkige spierlagen worden tekens van necrose en hyaliene degeneratie gezien. Vacuolisatie, mineralisatie van de spiervezels en lyse van het weefsel worden aangetroffen. Een infiltratie van eosinofielen, lymfocyten en macrofagen kan voorkomen. Tijdens het helingsproces kan er regeneratie van bepaalde aangetaste spiervezels vastgesteld worden (Viljoen en Coetzer, 1982). Ondanks de vele macroscopische en microscopische letsels die aanwezig kunnen zijn ondervindt het aangetaste dier eigenlijk geen last. De gezondheidstoestand van de dieren blijft veelal goed. Bijgevolg wordt parafilariose als een infectie aanzien en niet als ziekte. De morbiditeit kan in sommige streken zeer sterk oplopen, maar zelden of nooit wordt mortaliteit vastgesteld. De groei en melkproductie zouden geen invloed ondervinden van de infectie Economisch belang De grootste schade bevindt zich ter hoogte van het karkas, waardoor het belangrijkste verlies op economisch vlak ligt. De aanwezige letsels zorgen ervoor dat het vlees van geïnfecteerde runderen afgekeurd wordt in het slachthuis. Anderzijds is de aanwezigheid van nog volwassen wormen in 9

14 bepaalde weefsels zoals subcutis of spierweefsel ook een reden van afkeuring. Bij slachting in het acute/subacute stadium heeft het vlees een geelgroene kleur en lijken de letsels afkomstig te zijn van een opgelopen kneuzing. Bij chronische infecties vertoont het vlees een groenbruine kleur en ontstaat er een onaangename geur. Door toename van bindweefsel ontstaat een papperige, slijmerige consistentie (van Wuijckhuise et al., 2007). Een groot deel van het karkas wordt afgekeurd, wat een immens verlies voor de veehouder betekent. Hoe meer aangetaste dieren, hoe zwaarder het verlies. Bij slachting gaat een groot deel van het gewicht verloren. Naast vlees bestaat een dier ook uit ingewanden, vet, huid, etc. Parafilariose letsels zijn verantwoordelijk voor nog eens 6 kg extra vleesverlies per dier, ongeacht het slachtgewicht. Op jaarbasis ontstaan enorme verliezen voor de veesector. In de beginjaren (periode van ) dat Parafilariose opdook in Zweden, kon de schade oplopen tot 8 miljoen dollar per jaar (van Wuijckhuise et al., 2007). Alle producten voor humane consumptie zijn duurder geworden in de loop der jaren, wat een verdubbeling van het economische verlies veroorzaakt. Er is nood aan een goed bestrijdingsplan Diagnose Aangezien de dieren niet ziek zijn en geen symptomen vertonen, is het stellen van een diagnose niet eenvoudig. Bij het ontstaan van de bloedspots kan parafilariose vermoed worden en vervolgens kan de diagnose via drie methoden gebeuren Klinische diagnose Deze waarschijnlijkheidsdiagnose is gebaseerd op de aanwezigheid van klinische letsels. In endemische gebieden is dit voldoende om te besluiten tot een infectie met P. bovicola (Anonymous, 2009). Differentiaaldiagnostisch dient gedacht te worden aan verwondingen veroorzaakt door bijtende insecten, teken, doornen of ijzerdraad. Om tot een zekerheidsdiagnose te komen zal een microscopisch onderzoek samen met het nemen van een biopt noodzakelijk zijn. Deze diagnose wordt vaak gecombineerd met de etiologische diagnose Etiologische/histologische diagnose Deze heeft tot doel de eventuele aanwezigheid van microfilariae, geëmbryoneerde eieren of volwassen wormen aan te tonen. Er wordt van één of meerdere nodules een punchbiopt (= klassiek biopt in het letsel) genomen. Deze worden gefixeerd in formol en gekleurd met een haemotoxylineeosine kleuring (=He kleuring). Het preparaat wordt lichtmicroscopisch onderzocht. De aanwezigheid van typische microscopische letsels zorgt voor bevestiging van de waarschijnlijkheidsdiagnose (Pardon et al., 2010). 10

15 Fig. 7 : De aanwezigheid van een vrouwelijke nematode in een biopt van een nodulair letsel (uit Pardon et al., 2010) Naast het nemen van een biopt, kan het exsudaat of bloed uit de nodules of bloedspots onderzocht worden. Het bekomen materiaal dient in een fysiologische zoutoplossing gebracht te worden ter verwerking in het labo. Tijdens transport dienen de stalen koel bewaard te worden en is het aangewezen dat het labo ervaring heeft met stalen van parafilariosis. In het labo zelf wordt de oplossing gecentrifugeerd, zodat het sediment gescheiden wordt van de onderliggende vloeistof. Het bekomen sediment zal lichtmicroscopisch onderzocht worden. De aanwezigheid van vrije microfilariae of geëmbryoneerde eieren met microfilariae is diagnostisch (Pardon et al., 2010). Deze procedure neemt ongeveer 24 uur in beslag. Fig. 9 : Geembryoneerd ei P. bovicola (uit Pardon et al., 2010) Fig. 10: Microfilaria larve (uit Pardon et al., 2010) Serologische diagnose Via de ELISA test kunnen antistoffen tegen P. bovicola opgespoord worden bij levende dieren. Het grote nadeel is dat antistoffen pas 3 maand na blootstelling gevormd worden (Bech-Nielsen, 1998). Dieren worden pas tegen het einde van het weideseizoen positief bevonden, daar ze voornamelijk in juni/juli besmet worden. Het beste tijdstip om de test uit te voeren is het moment dat de dieren op stal 11

16 gaan. Het is aangewezen ieder dier preventief te testen op de aanwezigheid van antistoffen tegen P. bovicola. Op deze manier zou serologie ervoor kunnen zorgen dat de diagnose van parafilariose versneld wordt. De ELISA test is niet verkrijgbaar, zodat een serologische diagnose op dit ogenblik niet meer mogelijk is. In het slachthuis wordt de diagnose gesteld door enerzijds de aanwezigheid van de typische metallische, onaangename geur van het karkas. Bij het inwrijven van bepaalde weefsels met warme zoutoplossing en incubatie, kunnen volwassen P. bovicola wormen terug gevonden worden (Anonymous, 2009). Dit is de etiologische diagnose in het slachthuis Differentiaaldiagnose Op karkassen van geslachte dieren moet er gedifferentieerd worden tussen parafilariose en bloeduitstortingen, blauwe plekken die door trauma veroorzaakt zijn. Het onderscheid wordt gemaakt door het al of niet aanwezig zijn van eosinofielen infiltraten en/of het terugvinden van nematoden. Onchocerca species, behorend tot dezelfde familie als P. bovicola, moeten uitgesloten worden. Het onderscheid tussen beiden is gemakkelijk te maken, daar de letsels veroorzaakt door Onchocerca species totaal verschillend zijn dan deze gezien bij parafilaria (Bech-Nielsen, 1998). Onchocerca veroorzaakt nodulaire, erythemateuze letsels thv van de huid en subcutis, maar zal geen aanleiding geven tot de typische bloedspots Behandeling Bij het vaststellen van parafilariose bij het rund is het noodzakelijk om een adequate behandeling op te starten. In de eerste plaats is het belangrijk het dier te verwijderen van de weide en op stal te plaatsen, dit om verspreiding binnen de eigen veestapel te voorkomen Therapeutische behandeling Het doel is de dieren te vrijwaren van letsels, opdat deze zo snel mogelijk geslacht kunnen worden zonder economisch verlies te leiden. De dieren worden niet vrij van de infectie. De behandeling kan enkel de letsels genezen, niet de dieren. Verschillende anthelmintica werden getest: Het oraal toedienen van Ivermectine en pour-on behandeling met Moxidectine heeft geen effect (van Wuijckhuise et al., 2007). Het oraal toedienen van hoge dosissen Levamisole en Fenbendazole ( 5 x 10 mg/kg lichaamsgewicht) gedurende vier à vijf achtereenvolgende dagen is succesvol. Bloedingen stoppen binnen enkele minuten (van Wuijckhuise et al., 2007). Een pour-on behandeling met 2,5 % Levamisole of een injectie gedurende vijf dagen aan een dosis van 12 mg/kg kan ook toegepast worden (Pardon et al., 2010). Het toedienen van twee subcutane injecties Nitroxynil, met een interval van 96 uur, is effectief. Het vermindert de letsels met 90 % en het aantal aanwezige eosinofielen met 93 %. De 12

17 gebruikte dosis is 20 mg/kg. Een interval van 72 uur tussen beide injecties kan worden toegepast. Best wordt 9 à 10 weken gewacht vooraleer het behandelde vee te slachten. Dit is de tijd die nodig is opdat resorptie optreedt en het aangetaste weefsel terug normaal wordt. Bij het gebruik van Nitroxynil is het belangrijk de juiste dosis toe te dienen, anders bestaat de kans op toxiciteit (Wellington, 1980). Het subcutaan toedienen van één injectie Ivermectine (of Doramectine) aan een dosis van 20 mg/kg lichaamsgewicht vermindert het totaal aantal letsels, 14 dagen na behandeling, met 98,7 %. Ook de massa aangetast weefsel/vlees vermindert aanzienlijk (Bech-Nielsen, 1998). Het slachten wordt best uitgesteld tot 70 à 90 dagen na toediening, maar dient voor de 120 ste dag te gebeuren. Zo wordt voldoende herstel van de aangetaste weefsels bekomen en wordt voorkomen dat nieuwe letsels ontstaan ten gevolge van overlevende wormen. De anthelmintische middelen zijn niet effectief tegen de larvale stadia van P. bovicola (Pardon et al., 2010). Ervaring met wormbestrijdende middelen toonde aan dat wel schade, maar niet de verspreiding van de infectie kan voorkomen worden Vliegbestrijding Om te voorkomen dat vliegen het exsudaat bij het geïnfecteerde rund oplikken en verspreiden, dienen vliegwerende maatregelen genomen te worden. Geïmpregneerde oorlabels met Cypermethrine en Fenvaleraat lijken het meest geschikt. Het gebruik van een insecticide spray is een andere optie. Het sprayen dient tijdens het weideseizoen wekelijks te gebeuren met een middel dat pyrethrinen en piperonylbutoxide bevat. Het dippen met Deltamethrine komt ook voor (van Wuijckhuise et al., 2007). Anthelmintische behandeling gecombineerd met vliegenbestrijding is de beste aanpak Controle De maatregelen zijn gebaseerd op de preventieve behandeling van runderen en het bestrijden van de vector Import/export Bij import van dieren uit besmette gebieden kan het risico op verspreiding voorkomen worden door het volgen van de Zweedse aanbevelingen: Kalveren geboren tussen oktober-maart worden best in die periode verkocht vermits deze nog geen weideseizoen meemaakten. Ongeveer drie maanden na het weideseizoen dient ieder dier preventief getest te worden voor antistoffen tegen P. bovicola. Is serologie negatief, dan kunnen de dieren zonder problemen verhandeld worden in de periode december-april. Is serologie positief, dan worden de dieren als geïnfecteerd beschouwd en is het aangewezen een Ivermectine behandeling te starten. 13

18 Bij het verhandelen van jongvee of oudere dieren is een tweevoudige toediening van Ivermectine wenselijk. Een 1 ste maal bij het verlaten van het land van export. Een 2 e maal vóór het begin van het weideseizoen (in het land van import). Dieren die gedurende het weideseizoen op stal bleven, kunnen van oktober-april probleemloos verhandeld worden (Bech-Nielsen, 1998). Op het ogenblik zijn geen serologische tests beschikbaar. De desbetreffende aanbeveling is bijgevolg niet van toepassing Binnen endemische gebieden Eradicatie zal enkel mogelijk zijn door het uitvoeren van een goede vliegbestrijding (zie paragraaf 2.5.2) gedurende de besmettingsperiode. Deze bestrijding dient ten minste twee jaar te worden verder gezet. Op het moment dat geen nieuwe infectie meer vastgesteld wordt bij het rund, mag de behandeling stopgezet worden (Wellington, 1980). 14

19 3. Bespreking Bij de studie van parafilariose bleek dat de infectie reeds enkele jaren gekend is in de Tropen en in bepaalde Europese landen. Parafilaria kan in tropische gebieden als endemisch beschouwd worden. In Zweden, waar de infectie geruime tijd endemisch was, is deze sinds kort geëradiceerd. In België en Nederland wordt P. bovicola echter aanzien als een nieuw voorkomende infectie, geïntroduceerd via import van runderen uit besmette gebieden. Waarom is P. bovicola pas sedert twee jaar in België en Nederland opgedoken? De vector M. autumnalis komt ook hier vaak voor. In de periode verspreidde de infectie zich vanuit Frankrijk naar Zweden en Ierland. Was er toen geen besmetting aanwezig in ons land, of werd er in die periode nog geen aandacht aan besteed? Het duurt 7 à 10 maanden voor een geïnfecteerd dier zichtbare letsels vertoont. Tijdens deze periode ondervindt het dier weinig of geen hinder. Het vee wordt zonder argwaan getransporteerd naar andere gebieden. Het zal belangrijk zijn om besmetting te voorkomen door verspreiding tegen te gaan. Er bestaan reeds veel aanbevelingen voor het verhandelen van vee binnen besmette gebieden. Deze zijn echter niet bindend. Het komen tot een algemeen geldende regeling bij transport zou een pluspunt kunnen zijn. Op het ogenblik is het tijdig stellen van een diagnose moeilijk. De klinische of etiologische diagnose zal pas plaatsvinden na het verstrijken van de prepatent periode. Het ontwikkelen van een nieuwe serologische test kan een oplossing zijn. Het zou aangewezen zijn de test uit te voeren bij het opstallen van de dieren. Het duurt drie maanden voor antistoffen gevormd worden. Binnen een bedrijf dient elk dier preventief getest te worden. Enkel op deze manier zal de test waardevol zijn. Zal de veehouder bereid zijn deze financiële kosten te dragen? Er zijn geen middelen beschikbaar die instaan voor de genezing van het dier. Anthelmintica zorgen voor reductie van de letsels en beperken het slachtverlies. Het doel van de veehouder is het bekomen van een zo hoog mogelijk rendement, anthelmintica zullen bijgevolg volstaan. Een goede vectorbestrijding is essentieel om de besmetting onder controle te houden. Het gebruik van geïmpregneerde oorlabels lijkt mij de beste maatregel. Wekelijks sprayen met insecticide vergt veel meer arbeid van de veehouder. Het toepassen van de controlemaatregelen heeft als doel de infectie in een land te eradiceren. Het toekennen van een statuut aan bedrijven die parafilariose vrij zijn, kan een volgende stap zijn. Er kan niet voorspeld worden hoe de situatie verder zal evolueren. Indien de preventiemaatregelen strikt worden toegepast, lijkt het mij niet onwaarschijnlijk dat een land gevrijwaard kan blijven van parafilariose. 15

20 4. Literatuurlijst Anonymous (2009). Parafilariasis. College of Veterinary Medicine, p. 1-3 (text) Bech-Nielsen S. (1982a). Parafilaria bovicola (Tubangui 1934) in cattle: Epizootiologydisease occurrence. American Journal of Veterinary Research 43 (6), Bech-Nielsen S. (1982b). Parafilaria bovicola (Tubangui 1934) in cattle: Epizootiology-Vector studies and experimental transmission of Parafilaria bovicola to cattle. American Journal of Veterinary Research 43 (6), Bech-Nielsen S. (1998). Parafilariasis in cattle. In: Foreign animal diseases, Richmond, VA : United States Animal Health Association, p Borgsteede F.H.M., van Wuijckhuise L., Peutz J., Roumen T., Kock P. (2009). Import of Parafilaria bocivola in the Netherlands. Veterinary Parasitology 161, Chirico J. (1994). Prehibernating Musca autumnalis - an overwintering host for parasitic nematodes. Veterinary parasitology 52, Gibbons L.M., Zakrisson G., Uggla A. (2000). Redescription of Parafilaria bocicola Tubangui, 1934 (Nematoda : Filarioidea) from Swedisch cattle. Acta vet. scand. 41 (1), Hamel D., Axt H., Pfister K. (2010). First report on Parafilaria bovicola (nematoda: Filariodea) in Germany. Research in Veterinary Science 89, Iida M., Taira N. (1994). Two cases of parafilariasis in dairy cattle and treatment of hemorrhage with levamisole topical application. J. Vet. Med. Sci. 56 (1), Ishihara K., Sasaki Y., Kitagawa H., Kanda M., Shibata T. (1982). Occurence of cutaneous hemorrhagic parafilariasis in cattle. Jpn. J. Vet. Sci. 44 (4), Krafsur E.S., Moon R.D. (1997). Bionomics of the face fly, Musca Autumnalis. Annu Rev. Entomol 42, Kretzmann P.M., Wallace H.G., Waever D.B. (1984). Manifestations of bovine parafilariasis. Journal of the South African Veterinary Association 55 (3), Losson B., Saegerman C. (2009). First isolation of Parafilaria bovicola from clinically affected cattle in Belgium. Veterinary Record 164, Nevil E.M. (1984a). Seasonal abundance and distribution of Parafilaria bovicola ovi-positional blood spots on cattle in South Africa. Onderstepoort Journal of Veterinary Research 51, Nevil E.M., Viljoen J.H. (1984b). The longevity of adult Parafilaria bovicola and the persistence of their associated carcass lesions in cattle in South Africa. Onderstepoort Journal of Veterinary Research 51, Nevill E.M. (1985). The epidemiology of Parafilaria bovicola in the transvaal bushveld of South Africa. Onderstepoort Journal of Veterinary Research 52, Nevill E.M., Wilkins C.A., Zakrisson G. (1987). The control of Parafilaria bovicola transmission in South Africa. Onderstepoort Journal of Veterinary Research 54,

21 Pardon B., Zwaenepoel I., Vercauteren G., Claerebout E., Deprez P. (2010). Parafilariasis in a Belgian Blue breeding bull in Flanders. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 79, Solismaa M., Laaksonen S., Nylund M., Pitkänen E., Airakorpi R., Oksanen A. (2008). Filarioid nematodes in cattle, sheep and horses in Finland. Acta Veterinaria Scandinavica 50 (20), 1-8. Soll M.D., Carmichael I.H., Barrick R.A. (1991). Ivermectin treatment of feedlot cattle for Parafilaria bovicola. Prev. Vet. Med. 10, Swan G.E., Soll M.D., Gross S.J. (1991). Efficacy of ivermectin against Parafilaria bovicola and lesion resolution in cattle. Veterinary Parasitology 40 (3-4), Swan G.E., Soll M.D., Carmichael I.H., Schröder J. (1983). Efficacy of ivermectin against Parafilaria bovicola. Veterinary Record 113, 260. Viljoen J.H., Coetze J.A.W. (1982). Studies on Parafilaria bovicola Tubangui, 1934 : III Pathological changes in infested calves. Onderstepoort Journal of Veterinary Research 49, van Wuijckhuise L., Peutz J., Roumen M., Borgsteede F., Kock P. (2007). Parafilariose, een nieuwe parasitaire ziekte bij het rund in Nederland. Tijdschrift voor diergeneeskunde 132, van Wuijckhuise L. (2008). Parafilarios, gaan we het weer zien in 2008? Tijdschrift voor Diergeneeskunde 133 (5), 200. Van Wyk J.A., Groeneveld H.T., Carmichael I.H. (1990). Evaluation of the efficacy of anthelmintics against parafilariosis in cattle. Onderstepoort Journal of Veterinary Research 57, Wellington A.C. (1980). Parafilaria bovicola in cattle and its control. Journal of the South Veterinary Association 51 (4),

22 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar VERSLAG VAN DE DIERENARTSENSTAGE door Lynn DE SLOOVER Stageverslag in het kader van de masterproef

23 De auteur en de promotor(en) geven de toelating deze studie als geheel voor consultatie beschikbaar te stellen voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van gegevens uit deze studie. Het auteursrecht betreffende de gegevens vermeld in deze studie berust bij de promotor(en). Het auteursrecht beperkt zich tot de wijze waarop de auteur de problematiek van het onderwerp heeft benaderd en neergeschreven. De auteur respecteert daarbij het oorspronkelijke auteursrecht van de individueel geciteerde studies en eventueel bijhorende documentatie, zoals tabellen en figuren. De auteur en de promotor(en) zijn niet verantwoordelijk voor de behandelingen en eventuele doseringen die in deze studie geciteerd en beschreven zijn.

24 Voorwoord De basis van dit stageverslag werd gelegd gedurende een praktische stage bij dierenartsen. Het doel van deze stage was vertrouwd raken met de werkomgeving van een dierenarts on the field en praktijkervaring opdoen. Eerst en vooral zou ik mijn stagebegeleiders Justine en Peter willen bedanken voor de kans die zij mij gaven mijn stage te mogen uitvoeren. Deze mensen hebben me laten binnenkijken in het dagelijkse leven van een dierenartsenpraktijk, me nieuwe dingen bijgebracht en me op een perfecte manier begeleid. Zonder hun zou dit stageverslag nooit geworden zijn wat het nu is. Veder gaat mijn dank uit naar mijn ouders die me de kans gaven deze studies aan te vatten.

25 INHOUDSOPGAVE 1. STAGE GEZELSCHAPSDIEREN LOGBOEK STAGE GEZELSCHAPSDIEREN CASUÏSTIEK GEZELSCHAPSDIEREN Anamnese Algemeen onderzoek Differentiaal diagnose Diagnose Behandeling Prognose ANALYSE VAN STRUCTUUR EN MANAGMENT PRAKTIJK GEZELSCHAPSDIEREN STAGE GROTE HUISDIEREN LOGBOEK STAGE GROTE HUISDIEREN CASUÏSTIEK GROTE HUISDIEREN Anamnese Algemeen onderzoek Differentiaal diagnose Diagnose Behandeling Prognose ANALYSE VAN STRUCTUUR EN MANAGEMENT PRAKTIJK GROTE HUISDIEREN ALGEMENE REFLECTIE LITERATUURLIJST...20

26 1. STAGE GEZELSCHAPSDIEREN

27 1.1. Logboek stage gezelschapsdieren datum uur Aard consultatie/ huis- / bedrijfsbezoek Opmerkingen 20/07/2010 9h30 Echografie van de baarmoeder van een cavalier hond ( hond is drachtig geweest, maar heeft geaborteerd) Nog steeds een vergrote baarmoeder en vocht aanwezig 10h00 Operatie: ovariele hysterectomie van een hond met pyometra 12h00 Uitcuretteren + reinigen abces thv de rug bij een kattin 23/07/2010 9h30 Operatie: castratie van een kater 10h00 Vaccinatie van een kat 10h15 Kat met zwelling thv de neus en kop + aanwezigheid van etter en bloed in de neus Rx opname van de kop verwijderen van 3 slechte tanden + verwijderen slijm uit de neus 13h00 Uitcuretteren + reinigen abces thv schouder bij een kat + dichtnaaien van de wonde 26/07/2010 Operatie: castratie hond + wegname van 2 10h10 inclusiecysten waarvan 1 thv de dij en 1 thv de hals 12h40 Rx name achterbeen kat + plaatsen van een gipsverband Dwarse breuk thv fibula/tibia te zien op rx 28/07/2010 9h00 Huisbezoek: vaccinatie + plaatsen chip en registratie van 4 puppy s 11h15 Huisbezoek: vaccinatie van 3 cavalier king charles honden (algemeen + kennelhoest vaccin) Vocht en glucose toegediend + medicatie 12h00 Chihuahua pup met diarree en dehydratatie tegen diarree 17h00 Controle kat met zwelling thv de neus en kop (zie 23/07/2010) Alles evolueert gunstig, zwelling + etter zo goed als verdwenen 30/07/2010 9h00 Operatie knie van een kat knie volledig uit elkaar, reconstructie van de knie gedaan + plaatsen mercilene band + imbrificatie van het gewrichtskapsel 11h00 Ovariectomie bij een kat 11h45 Kat met abces thv de kaak verwijderen van 3 tanden + biopsiename van de zwelling/abces Uitslag biopt: etterige ontsteking 12h15 Rx name van de geopereerde knie van de kat Femur/tibia terug verplaatst 12h20 Dwergkonijn met olifantentanden inkorten van de tanden 13h05 Bloedname ter controle van cushing bij een hond (2x met 1 uur tussen)

28 13h30 Castratie van een kater 13h50 2 e operatie knie van de kat reconstructie + fixatie van de knie + plaatsen van twee mercilene banden 16h00 Echografie abdomen van een kat klacht is vermageren en suf + bloedname 02/08/2010 Kat voor vaccinatie (alles) + knippen van de 9h00 nagels + ontworming Hond voor vaccinatie en ontworming 9h30 Ovariectomie bij een teef Kater met open wonde net achter het oor, 11h30 vermoedelijk abces aanwezig geweest Proper maken van de wonde + plaatsen van hechtingen 04/08/2010 9h00 Operatie: wegsnijden van drie mammatumoren bij een teef 9h30 Heupoperatie bij een kat wegname van de femurkop en hals Vaccinatie hond + behandeling labrador met 11h30 vlooien 15/09/2010 9h00 Operatie: border colli met cryptorchidie voor castratie Tandonderzoek van 2 chinchilla s: 1 met punten 12h00 op de kiezen en 1 met olifantentanden inkorten van de olifantentanden Kat met pijn in de linker voorpoot, geen 17h00 steunname. Op rx: geen breuken, wel grote weke delen zwelling thv schouder Hond met huidproblemen ( hot spots) en jeuk 18h00 19h00 Hond ter controle van hoest- en hartproblemen 17/09/2010 Operatie chinchilla met punten op de kiezen 10h00 verwijderen van de punten Kater met obstructie urethra en slechte algemene toestand. Meerdere malen manueel leegduwen 11h00 van de blaas + bloedname voor creatinine en ureum bepaling Dehydratatie + volledig leeg spijsverteringsstelsel te zien op echo Behandeld met fipronil spray ICU patiënt: onder warmtelamp geplaatst, infuus en glucose toediening + regelmatig controle temperatuur 2

29 1.2. Casuïstiek gezelschapsdieren Anamnese Een kat wordt binnengebracht met klachten als vermageren en suf zijn. Het dier heeft weinig eetlust en er is ook sprake van een slechte groei. De symptomen zijn al enige tijd aanwezig. De laatste twee dagen is het erger geworden. De kat heeft een zeer levensloze indruk. De kat is een Britse korthaar en is 1 jaar en 6 maanden oud. De leefomgeving is zowel binnen als buiten. Er zijn geen andere huisdieren aanwezig Algemeen onderzoek De kat vertoont een zeer suffe indruk, is weinig alert, toont geen enkele vorm van weerstand bij de onderzoeken. De mucosae zijn bleek, de capillaire vullingstijd is 3 seconden. De temperatuur bedraagt 39,4 C. De kat maakt bijgevolg koorts aan. De huidturgor is niet oké, er is duidelijk een erge dehydratatie aanwezig. De pols, hartfrequentie en ademhaling zijn normaal. Bij palpatie van het abdomen voelt het darmstelsel vrij leeg aan, verder zijn er geen afwijkingen te palperen Differentiaal diagnose * FIP = Feline infectieuze peritonitis FIP is een virale aandoening, veroorzaakt door het coronavirus. Het is een progressieve ziekte die meestal fataal afloopt. De ziekte komt zowel voor bij tamme als in het wild levende katten. Meestal betreft het jonge katten en vindt de besmetting plaats kort na het wegvallen van de lactogene immuniteit, dus na het spenen. Hoe meer kittens samengebracht worden, hoe hoger de incidentie wordt. De dieren worden besmet via orale opname van het virus. Het virus zal zich eerst vermenigvuldigen ter hoogte van de farynx en dunne darm, daarna treedt viremie op. Vervolgens vermenigvuldigt het virus zich thv het mononucleair fagocyterend systeem (monocyten/macrofagen). De immuniteitsstatus van het dier zal bepalend zijn voor het verder verloop. Indien de immuniteit goed is, kan er herstel optreden. In het andere geval zal het virus zich verder verspreiden en leidt dit uiteindelijk tot het ontstaan van typische pyogranuloma s. Dit ondanks het feit dat er specifieke antistoffen gevormd worden tegen het virus. Bij FIP kunnen we twee ziektevormen onderscheiden, nl. de vochtige en droge vorm. Bij de vochtige of exsudatieve vorm komt er allerlei ontstekingsexsudaat vrij in de lichaamsholten. Dit is niet het geval bij de droge vorm. De vochtige vorm evolueert ook sneller, wat resulteert in een sneller verloop van de aandoening. Door de vochtophoping treedt vaak drukatrofie op. De pyogranuloma s zorgen voor beschadiging van het parenchym van verschillende organen wat leidt tot functiestoornissen. De eigenlijke klinische symptomen variëren afhankelijk van de plaats waar de pyogranuloma s gevormd worden. Een veel voorkomende plaats is het peritoneum. 3

30 De diagnose is moeilijk te stellen bij levende dieren. Serologie alleen zal vaak niet genoeg zijn omdat antistoffen gevormd na infectie met het verwante fecv (Feline enterisch coronavirus) niet te onderkennen zijn van deze gevormd bij FIP. De beste diagnostische techniek is dan ook biopsie. Bij gestorven dieren is de diagnose veel eenvoudiger, we onderzoeken hierbij de pyogranuloma geïnfecteerde weefsels. Tot op heden bestaat er nog geen behandeling voor FIP. Het merendeel van de katten die aan Fip leiden sterven. Het enige wat je als dierenarts kunt doen is een ondersteunde therapie opstarten samen met het toedienen van glucocorticoïden. De toestand van de patiënt wordt hierdoor gestabiliseerd en de levensduur ietwat verlengd. * Toxoplasmose Toxoplasmose bij de kat is een parasitaire aandoening, veroorzaakt door Toxoplasma gondii. Het is een darmparasiet die coccidiose veroorzaakt bij de kat. De parasiet kan alle warmbloeddieren aantasten en heeft als eindgastheer katachtigen. De seksuele cyclus van de parasiet kan enkel plaats vinden in de eindgastheer. De kat kan zich zowel indirect of direct besmetten. Indirect door opname van de tussengastheer, direct door opname van gesporuleerde oöcysten. Ook overdracht van kat naar kat is een mogelijkheid. Opname van oöcysten is de belangrijkste infectiebron. Deze oöcysten worden voornamelijk uitgescheiden door jonge dieren en zijn zeer resistent in de omgeving. In de kat kan de parasiet twee cycli doormaken, de entero-epitheliale cyclus of de extra-intestinale cyclus, soms beide. Welke cyclus zal optreden is afhankelijk van de besmettingsbron. Bij katten verloopt de aandoening meestal subklinisch en zal de eigenaar niet merken dat zijn/haar huisdier ziek is. Symptomen zijn afhankelijk of de entero-epitheliale vs de extra-intestinale cyclus wordt doorgemaakt. Bij het eerste zien we voornamelijk destructie en necrose van het darmepitheel, met diarree tot gevolg, maar de letsels blijven beperkt. Bij de extra-intestinale cyclus kan men necrosehaarden in verschillende organen aantreffen en kunnen symptomen, afhankelijk van de lokalisatie, zoals anorexie, koorts,icterus,etc optreden. De diagnose is moeilijk te stellen. Klinisch onderzoek is weinig specifiek. Serologisch en/of immunohistochemisch onderzoek kunnen meer uitsluitsel geven. Er zijn geen efficiënte medicijnen voorhanden. Therapie met clindamycine of gepotentialiseerde sulfonamiden kan toegepast worden, maar is extra label voor de kat. Belangrijker is het voorkomen van de aandoening. Dit kan gebeuren door het toepassen van een goede hygiëne, geen rauw vlees voederen en knaagdieren bestrijden Diagnose Er werd een echografie van het abdomen uitgevoerd. Een volledig leeg spijsverteringsstelsel werd vastgesteld. Verder zijn er geen afwijkingen gevonden. Naast de echo is er ook een bloedstaal genomen voor algemeen onderzoek en voor het testen op toxoplasmose en FIP. Op de algemene bloedwaarden is duidelijk een stijging vast te stellen van het serum amyloid A. 4

31 Dit wijst op de aanwezigheid van een infectie. Later is uit de tests gebleken dat de kat negatief was voor FIP ( een antistoftiter lager dan 40), maar bleek positief op toxoplasmose. De kat was IgM negatief en IgG positief, wat wijst op een oude infectie Behandeling Gedurende de eerste 3 dagen na consultatie heeft de kat een infuus met NaCl 0,9 % gekregen, dit om de dehydratatie te stabiliseren. Daarnaast werd er regelmatig glucose iv toegediend. Eenmaal de resultaten van het bloedstaal binnen waren, is de kat behandeld met het antibioticum clindamycine Prognose De prognose voor toxoplasmose is goed. De meeste katten worden zelf niet ziek. Worden ze toch ziek, dan genezen ze vlot na een antibiotica therapie en bouwen ze immuniteit op. Zelden zullen katten sterven aan toxoplasmose. Bij deze kat heeft de behandeling met clindamycine goed geholpen. De kat is volledig hersteld, eet terug goed en doet het in het algemeen zeer goed. De prognose voor FIP is slecht. Aangezien er geen specifieke behandeling bestaat, kan er enkel symptomatisch behandeld worden en geprobeerd worden om de toestand van de patiënt te stabiliseren. Meestal verloopt de ziekte progressief en zullen de aangetaste katten uiteindelijk sterven. 5

Bescherm uw huisdier en uw gezin

Bescherm uw huisdier en uw gezin Ontwormen van honden en katten Bescherm uw huisdier en uw gezin Waarom ontwormen? Honden en katten maken deel uit van ons gezin. We aaien ze, knuffelen en spelen met ze. Maar dit is niet altijd zonder

Nadere informatie

Sommige infecties bij runderen blijven gedurende lange tijd aanwezig op een rundveebedrijf

Sommige infecties bij runderen blijven gedurende lange tijd aanwezig op een rundveebedrijf Moeilijk te ontdekken infectieuze ziekten bij runderen Sommige infecties bij runderen blijven gedurende lange tijd aanwezig op een rundveebedrijf vooraleer ze ontdekt en aangepakt worden. Het gaat om besmettelijke

Nadere informatie

Redenen genoeg om de BVDV-situatie op uw bedrijf na te gaan

Redenen genoeg om de BVDV-situatie op uw bedrijf na te gaan Auteur: Steven Sarrazin Redenen genoeg om de BVDV-situatie op uw bedrijf na te gaan Boviene Virale Diarree (BVD) is een aandoening met een veel ruimer ziektebeeld dan de naam laat vermoeden. Daarom is

Nadere informatie

Hoe exotisch zijn exotische parasieten?

Hoe exotisch zijn exotische parasieten? Hoe exotisch zijn exotische parasieten? Exotische parasieten bij paarden Bloedvatenstelsel Babesia caballi Theileria equi Zenuwstelsel Sarcocystis neurona (EPM) Huid Parafilaria multipapillosa piroplasmose,

Nadere informatie

AFRIKAANSE VARKENSPEST

AFRIKAANSE VARKENSPEST Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AFRIKAANSE VARKENSPEST Directie Dierengezondheid DG Controlebeleid 1. Etiologie Afrikaanse varkenspestvirus = DNA-virus, Familie Asfarviridae

Nadere informatie

BVD-bestrijding in België: een algemene aanpak lijkt er te komen.

BVD-bestrijding in België: een algemene aanpak lijkt er te komen. Auteur: Steven Sarrazin BVD-bestrijding in België: een algemene aanpak lijkt er te komen. Nu IBR een verplichte nationale aanpak kent bij rundvee, komt ook een bestrijding van BVD (Boviene Virale Diarree)

Nadere informatie

Regelmatig ontwormen is belangrijk om uw gezin en uw hond te beschermen tegen wormen.

Regelmatig ontwormen is belangrijk om uw gezin en uw hond te beschermen tegen wormen. Regelmatig ontwormen is belangrijk om uw gezin en uw hond te beschermen tegen wormen. Waarom ontwormen? Honden maken deel uit van ons gezin. We aaien, knuffelen en spelen met ze. Maar dit is niet altijd

Nadere informatie

Het belang van monitoring en vaccinatie in de BVD-aanpak

Het belang van monitoring en vaccinatie in de BVD-aanpak Auteur: Steven Sarrazin Het belang van monitoring en vaccinatie in de BVD-aanpak Veelal wordt de bestrijding van het Boviene Virale Diarree-virus (BVD) enkel geassocieerd met vaccinatie. Echter, met vaccinatie

Nadere informatie

Voor een goed. Voor een goed ontwormadvies. ontwormadvies. Wormen: niet te zien, wel te bestrijden!

Voor een goed. Voor een goed ontwormadvies. ontwormadvies. Wormen: niet te zien, wel te bestrijden! Voor een goed ontwormadvies. Voor een goed ontwormadvies Wormen: niet te zien, wel te bestrijden! w w w. s t e r k l i n i e k. n l 05/2012 Deze brochure wordt u aangeboden door uw Sterkliniek in samenwerking

Nadere informatie

Spoelwormen leven in de darmen van honden en katten.

Spoelwormen leven in de darmen van honden en katten. Darmparasieten komen zowel bij honden als bij katten zeer regelmatig voor. De vaakst voorkomende besmettingen zijn die met spoelwormen en lintwormen. Af en toe zien we ook infecties met giardia. Ook aan

Nadere informatie

Vaccineren van honden Voorkomen is beter dan genezen!

Vaccineren van honden Voorkomen is beter dan genezen! INFORMATIE Vaccineren van honden Voorkomen is beter dan genezen! Vaccineren Als eigenaar verzorgt u uw hond natuurlijk zo goed mogelijk. Immers, een goede voeding en de juiste verzorging houden uw dier

Nadere informatie

Dierenkliniek Goeree Overflakkee

Dierenkliniek Goeree Overflakkee Dierenkliniek Goeree Overflakkee De teksten van onze artikelen worden geschreven aan de hand van wetenschappelijke literatuur, maar ook op basis van onze eigen inzichten en ervaringen. Daarom kan de informatie

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 biologie CSE GL en TL Deze bijlage bevat informatie. 800045-2-617b Ziek van de natuur Lees eerst informatie 1 tot en met 4 en beantwoord dan vraag 36 tot en met 52.

Nadere informatie

Feline infectieuze peritonitis (FIP), Besmettelijke buikvliesontsteking bij katten

Feline infectieuze peritonitis (FIP), Besmettelijke buikvliesontsteking bij katten Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Feline infectieuze peritonitis (FIP) is een virale ziekte die schade toebrengt aan verschillende lichaamsweefsels. Twee vormen

Nadere informatie

Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose. Omschrijving

Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose. Omschrijving Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Onvruchtbaarheid is het onvermogen om drachtig te worden. Onvruchtbaarheid bij vrouwelijke honden (teven) en katten (poezen)

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2014 Dierenkliniek Goeree Overflakkee. De ziekte van Weil (leptospirose).

Nieuwsbrief november 2014 Dierenkliniek Goeree Overflakkee. De ziekte van Weil (leptospirose). Nieuwsbrief november 2014 Dierenkliniek Goeree Overflakkee De ziekte van Weil (leptospirose). In het Westland is eind augustus een hond overleden aan de gevolgen van de infectieziekte leptospirose, ook

Nadere informatie

Voorwoord. Geachte lezer, Beste schapenliefhebber,

Voorwoord. Geachte lezer, Beste schapenliefhebber, Nieuwsbrief 4 C O L O F O N Het schaap, partner op het platteland voor landschaps- en natuurbeheer Verantwoordelijke uitgever Vlaamse Schapenhouderij vzw Ieperseweg 87 8800 Rumbeke/Beitem T 051 27 32 28

Nadere informatie

Vlooien zijn parasieten die leven van het bloed van een groot aantal warmbloedige dieren.

Vlooien zijn parasieten die leven van het bloed van een groot aantal warmbloedige dieren. Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Vlooien zijn insecten die zich voeden door bloed op te zuigen van een gastdier. Vlooien hebben geen vleugels, maar hebben sterke

Nadere informatie

Geschreven door Diernet Team zaterdag, 11 december 2010 15:44 - Laatst aangepast vrijdag, 17 december 2010 13:16

Geschreven door Diernet Team zaterdag, 11 december 2010 15:44 - Laatst aangepast vrijdag, 17 december 2010 13:16 Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Chronische diarree is een verandering in de frequentie, consistentie, of het volume van de stoelgang (ontlasting) voor meer

Nadere informatie

Symptomen. Er zijn paarden die een infectie doormaken maar niet ziek zijn. Als paarden wel ziek worden kunnen de ziekteverschijnselen

Symptomen. Er zijn paarden die een infectie doormaken maar niet ziek zijn. Als paarden wel ziek worden kunnen de ziekteverschijnselen Het West-Nijlvirus Het West-Nijlvirus (WNV) wordt overgedragen van besmette (trek-)vogels op zoogdieren door de beet van verschillende soorten muggen, in het bijzonder muggen van de Culex-soorten. Vooral

Nadere informatie

Dierenkliniek Goeree Overflakkee

Dierenkliniek Goeree Overflakkee Dierenkliniek Goeree Overflakkee De teksten van onze artikelen worden geschreven aan de hand van wetenschappelijke literatuur, maar ook op basis van onze eigen inzichten en ervaringen. Daarom kan de informatie

Nadere informatie

Elke koe verdient bescherming. Eénmalige BVD vaccinatie, 1 jaar bescherming

Elke koe verdient bescherming. Eénmalige BVD vaccinatie, 1 jaar bescherming Elke koe verdient bescherming Eénmalige BVD vaccinatie, jaar bescherming BVD-vrij en beschermd Ondanks dat er jarenlang maatregelen zijn genomen, blijft BVD een belangrijk probleem in Europa met grote

Nadere informatie

Geschreven door Diernet Team zondag, 31 oktober 2010 00:00 - Laatst aangepast zondag, 31 oktober 2010 14:56

Geschreven door Diernet Team zondag, 31 oktober 2010 00:00 - Laatst aangepast zondag, 31 oktober 2010 14:56 Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Rhinitis is een ontsteking van de slijmvliezen van de neus. Sinusitis is een ontsteking van de sinussen (de bijholten) of de

Nadere informatie

De vakantie staat weer voor de deur, houd u er rekening mee dat als u naar. Het buitenland gaat uw hond laat vaccineren tegen Rabies (hondsdolheid)!

De vakantie staat weer voor de deur, houd u er rekening mee dat als u naar. Het buitenland gaat uw hond laat vaccineren tegen Rabies (hondsdolheid)! Beste huisdierliefhebbers, De vakantie staat weer voor de deur, houd u er rekening mee dat als u naar Het buitenland gaat uw hond laat vaccineren tegen Rabies (hondsdolheid)! Dit is in europa en daar buiten

Nadere informatie

Vul het schema in. Gebruik hierbij: + (voordeel), (nadeel), 0 (geen voor- en geen nadeel).

Vul het schema in. Gebruik hierbij: + (voordeel), (nadeel), 0 (geen voor- en geen nadeel). 1. Samenleven Afb. 1 Ossenpikker op de kop van een buffel. In de basisstoffen heb je geleerd dat de verschillende populaties in een ecosysteem op veel manieren met elkaar te maken hebben. Ze leven immers

Nadere informatie

Appendix. Nederlandse Samenvatting

Appendix. Nederlandse Samenvatting Appendix Nederlandse Samenvatting Nederlandse samenvatting INLEIDING Cooperia oncophora is de voornaamste dunne darm nematode bij runderen in streken met een gematigd klimaat, zoals West Europa. Dieren

Nadere informatie

l s c h a p s d i e r e n PRAKTISCH ZOÖNOSEN l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e www.licg.nl over houden van huisdieren

l s c h a p s d i e r e n PRAKTISCH ZOÖNOSEN l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e www.licg.nl over houden van huisdieren PRAKTISCH ZOÖNOSEN l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Zoönosen: ziekten bij dieren die overgedragen kunnen worden op mensen

Nadere informatie

Botulisme. Botulisme: een veelal fatale voedselvergiftiging

Botulisme. Botulisme: een veelal fatale voedselvergiftiging Botulisme Botulisme: een veelal fatale voedselvergiftiging Jaarlijks zijn er uitbraken van botulisme bij vele diersoorten. Het grootste aantal slachtoffers valt onder de watervogels, zoals eenden en ganzen,

Nadere informatie

chemotherapie, en ook bij eventuele chirurgische behandeling, is een pre-operatieve diagnose van groot belang.

chemotherapie, en ook bij eventuele chirurgische behandeling, is een pre-operatieve diagnose van groot belang. SAMENVATTING In 1986 stellen Polderman en Gigase na een bezoek aan noordelijk Togo en Ghana vast dat Oesophagostomum wormen zich bij geïnfecteerde mensen volledig ontwikkelen kunnen en dat infectieuze

Nadere informatie

Klik om stijl te bewerken

Klik om stijl te bewerken Klik om stijl te bewerken Coxevac vaccinatie bij geiten 20-2-2019 1 Inhoud Voorstelling Ceva + mezelf Q-koorts: Wat is het? Q-koorts: Symptomen (mens + dier) Q-koorts: Diagnostiek Q-koorts: Preventie Q-Koorts:

Nadere informatie

toch ziektetekens opwekken. Anderzijds kunnen om dezelfde reden de symptomen van een ziekte erger worden dan ze zouden zijn zonder de bijkomende

toch ziektetekens opwekken. Anderzijds kunnen om dezelfde reden de symptomen van een ziekte erger worden dan ze zouden zijn zonder de bijkomende De BVD Boviene virale diarree of BVD is een aandoening bij runderen die zwaar onderschat wordt.de besmetting brengt veel meer schade toe aan de veestapel dan men over het algemeen aanneemt, maar komt ook

Nadere informatie

PRAKTISCH Hondsdolheid (rabiës)

PRAKTISCH Hondsdolheid (rabiës) PRAKTISCH Hondsdolheid (rabiës) l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Rabiës oftewel hondsdolheid is één van de bekendste zoönosen

Nadere informatie

Vlooien. levenscyclus van de vlo

Vlooien. levenscyclus van de vlo Vlooien Vlooien zijn de meest voorkomende parasieten bij hond en kat. Ze komen gedurende het hele jaar voor. Ze voeden zich met het bloed van hun gastheer en veroorzaken huidirritatie door injectie van

Nadere informatie

Speed F-Corona TM. www.speedrange.nl. Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac.

Speed F-Corona TM. www.speedrange.nl. Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac. Speed F-Corona TM www.speedrange.nl Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac.nl ALLEEN VOOR IN VITRO GEBRUIK NEDERLANDS KLINISCHE TOEPASSING Katten die

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN VOOR HOUDERS VAN HERKAUWERS (klik op de vraag om naar het antwoord te gaan <ctrl+home> om terug te keren)

VRAGEN EN ANTWOORDEN VOOR HOUDERS VAN HERKAUWERS (klik op de vraag om naar het antwoord te gaan <ctrl+home> om terug te keren) FAQ S VERSIE 21 OP DATUM VAN 31 OKTOBER 2007 (geldig vanaf 2 november 2007) Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn aangeduid in het rood. VRAGEN EN ANTWOORDEN VOOR HOUDERS VAN HERKAUWERS (klik op de

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. biologie CSE KB. tijdvak 2. Deze bijlage bevat informatie. 800045-2-739b

Bijlage VMBO-KB. biologie CSE KB. tijdvak 2. Deze bijlage bevat informatie. 800045-2-739b Bijlage VMBO-KB 2008 tijdvak 2 biologie CSE KB Deze bijlage bevat informatie. 800045-2-739b Ziek van de natuur Lees eerst informatie 1 tot en met 4 en beantwoord dan vraag 38 tot en met 49. Bij het beantwoorden

Nadere informatie

SAMENVATTING 150 Samenvatting Vertegenwoordigers van het geslacht Oesophagostomum zijn parasitaire rond wormen, die veel bij landbouwhuisdieren en ook bij apen voorkomen. Na infectie kunnen ernstige gastrointestinale

Nadere informatie

Inflammatoire darmontsteking (IBD), maagdarmontsteking bij honden en katten

Inflammatoire darmontsteking (IBD), maagdarmontsteking bij honden en katten Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Inflammatoire (ontsteking) van darmziekten (IBD) is een groep van gastro-intestinale (maagdarm) ziekten waarbij ontstekingen

Nadere informatie

direct contact indirect contact

direct contact indirect contact Wat is droes? Droes is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Streptococcus equi. Droes kan voorkomen bij paarden en pony s van elke leeftijd en elk ras. Het meeste risico lopen:

Nadere informatie

PLUIMVEE HARTSLAG #25

PLUIMVEE HARTSLAG #25 Een publicatie van MSD Animal Health Maart 2018 - Jaargang 7 PLUIMVEE HARTSLAG #25 door Peter gemeten Een goed kuiken maken begint bij het moederdier DYNAMIC IMMUNITY MATERNALE ANTISTOFFEN BELANGRIJK VOOR

Nadere informatie

Kennelhoest - Infectieuze tracheobronchitis (infectieuze ontsteking van luchtpijp en bronchiën) bij honden

Kennelhoest - Infectieuze tracheobronchitis (infectieuze ontsteking van luchtpijp en bronchiën) bij honden Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Een Infectieuze tracheobronchitis is de medische term die een groep van besmettelijke, respiratoire (luchtweg) aandoeningen

Nadere informatie

Zomereczeem. Wat is zomereczeem?

Zomereczeem. Wat is zomereczeem? Zomereczeem Wat is zomereczeem? Zomereczeem is een chronische seizoensgebonden en elk jaar terugkerende dermatitis. Paarden over de hele wereld zijn aangetast, met een globale prevalentie in alle paardenrassen

Nadere informatie

Dierenkliniek Goeree Overflakkee

Dierenkliniek Goeree Overflakkee Dierenkliniek Goeree Overflakkee De teksten van onze artikelen worden geschreven aan de hand van wetenschappelijke literatuur, maar ook op basis van onze eigen inzichten en ervaringen. Daarom kan de informatie

Nadere informatie

Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose. Omschrijving. We spreken van hematurie indien er bloed aanwezig is in de urine.

Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose. Omschrijving. We spreken van hematurie indien er bloed aanwezig is in de urine. Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving We spreken van hematurie indien er bloed aanwezig is in de urine. 1 / 6 Hierboven is een urinemonster te zien met hematurie.

Nadere informatie

PRAKTISCH KATTENAIDS (FIV)

PRAKTISCH KATTENAIDS (FIV) PRAKTISCH KATTENAIDS (FIV) l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Het kattenaidsvirus (Feline Immunodeficiëntie Virus - FIV) is

Nadere informatie

Giardia Een echte bedreiging

Giardia Een echte bedreiging Giardia Giardia Een echte bedreiging Inleiding Giardia uit de groep Giardia duodenalis (syn. G. lamblia) komen wereldwijd bij vele diersoorten voor, met inbegrip van hond, kat en mens. Giardia is, na Toxocara,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Het belang van regelmatig ontwormen. Actie: Juni is de chip maand. Gedurende de hele maand chippen incl. registratie voor E 21,-

Nieuwsbrief. Het belang van regelmatig ontwormen. Actie: Juni is de chip maand. Gedurende de hele maand chippen incl. registratie voor E 21,- D i e r e n k l i n i e k T e r G o u w e Actie: Juni is de chip maand Gedurende de hele maand chippen incl. registratie voor E 21,- Nieuwsbrief 1 7-5 - 2 0 1 3 Het belang van regelmatig ontwormen. Zoals

Nadere informatie

Geschreven door Diernet Team woensdag, 12 januari 2011 00:00 - Laatst aangepast woensdag, 12 januari 2011 23:21

Geschreven door Diernet Team woensdag, 12 januari 2011 00:00 - Laatst aangepast woensdag, 12 januari 2011 23:21 Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Een infectie met parvovirus is een acute (plotselinge en hevige) generaliseerde (systemische) ziekte bij honden. De aandoening

Nadere informatie

PRRS in vraag? en antwoord!

PRRS in vraag? en antwoord! KENNISDOCUMENT Met kennis vooruit: PRRS in vraag? en antwoord! Veel varkenshouders en dierenartsen hebben vragen over PRRS. Daarom geven we in dit kennisdocument antwoord op de vier meestgestelde vragen

Nadere informatie

Voor een goed parasietenbestrijdingsadvies. Informatie over vlooien, teken & maden

Voor een goed parasietenbestrijdingsadvies. Informatie over vlooien, teken & maden Voor een goed parasietenbestrijdingsadvies Informatie over vlooien, teken & maden Vlooien bij hond en kat Een vlooieninfectie is voor een volwassen dier al hinderlijk, maar is voor een jong dier nog veel

Nadere informatie

Bloederkalveren: waakzaamheid blijft geboden! Tekst: Jef Laureyns Faculteit Diergeneeskunde UGent

Bloederkalveren: waakzaamheid blijft geboden! Tekst: Jef Laureyns Faculteit Diergeneeskunde UGent PRAKTIJKDIERENARTS-MVBB02-2013 Bloederkalveren: waakzaamheid blijft geboden! Tekst: Jef Laureyns Faculteit Diergeneeskunde UGent Sommige vlees- en melkveebedrijven hebben de voorbije jaren te maken gehad

Nadere informatie

Vul het schema in. Gebruik hierbij: + (voordeel), (nadeel), 0 (geen voor- en geen nadeel). Soort 1 Soort 2 Mutualisme

Vul het schema in. Gebruik hierbij: + (voordeel), (nadeel), 0 (geen voor- en geen nadeel). Soort 1 Soort 2 Mutualisme 1. Samenleven Afb. 1 Ossenpikker op de kop van een buffel. In de basisstoffen heb je geleerd dat de verschillende populaties in een ecosysteem op veel manieren met elkaar te maken hebben. Ze leven immers

Nadere informatie

Demodex mijt (puppyschurft) bij de hond

Demodex mijt (puppyschurft) bij de hond Demodex mijt (puppyschurft) bij de hond Bij uw hond is aangetoond dat er Demodex mijten aanwezig zijn in/op de huid. Hoe komt uw hond hieraan en hoe komt uw hond er weer vanaf? Kunt u zelf verschijnselen

Nadere informatie

Ei-uitscheiding Een volwassen leverbot kan per dag tot eieren produceren die via de gal met de mest worden uitgescheiden.

Ei-uitscheiding Een volwassen leverbot kan per dag tot eieren produceren die via de gal met de mest worden uitgescheiden. Leverbotcyclus Door de eeuwen heen is een infectie met leverbot (Fasciola hepatica) verantwoordelijk voor grote economische schade in de rundvee- en schapenhouderij. Vooral in natte jaren kan deze parasiet

Nadere informatie

Epidemiologische surveillance van Lyme borreliose Borrelia burgdorferi s.l

Epidemiologische surveillance van Lyme borreliose Borrelia burgdorferi s.l Epidemiologische surveillance van Lyme borreliose Borrelia burgdorferi s.l. - 217 Auteurs: T. Lernout, M. Depypere, S. Patteet, K. Lagrou, D. Van Cauteren, B. Kabamba- Mukadi Hoofdpunten - In 217 werden

Nadere informatie

DierenArtsenCentrum Noordwolde Voorjaar 2012

DierenArtsenCentrum Noordwolde Voorjaar 2012 DierenArtsenCentrum Noordwolde Voorjaar 2012 Beste paardeneigenaar, Op het moment is het rhinopneumonievirus volop in het nieuws. Het virus is vastgesteld op verschillende plaatsen in Nederland. Aangezien

Nadere informatie

informatie om droes onder controle te houden

informatie om droes onder controle te houden informatie om droes onder controle te houden Wat is droes? Droes is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Streptococcus equi. Droes kan voorkomen bij paarden en pony s van elke

Nadere informatie

BESCHERM UW HUISDIER TEGEN. Lees hoe u kunt voorkomen. dat uw huisdier wordt besmet met deze vaak onzichtbare parasieten. Ontworm met MILPRO

BESCHERM UW HUISDIER TEGEN. Lees hoe u kunt voorkomen. dat uw huisdier wordt besmet met deze vaak onzichtbare parasieten. Ontworm met MILPRO BESCHERM UW HUISDIER TEGEN wormen Lees hoe u kunt voorkomen dat uw huisdier wordt besmet met deze vaak onzichtbare parasieten Ontworm met MILPRO Inzicht in de inwendige parasieten Wormen zijn er in alle

Nadere informatie

Deficiëntie van de IL-1-Receptorantagonist (DIRA)

Deficiëntie van de IL-1-Receptorantagonist (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/be_fm/intro Deficiëntie van de IL-1-Receptorantagonist (DIRA) Versie 2016 1. WAT IS DIRA 1.1 Wat is het? Deficiëntie van de IL-1-receptorantagonist (DIRA) is een zeldzame

Nadere informatie

BRAVECTO SPOT-ON KAT

BRAVECTO SPOT-ON KAT BRAVECTO SPOT-ON KAT 2 BRAVECTO : EEN KEER DRUPPELEN. TOT 12 WEKEN BESCHERMD TEGEN VLOOIEN EN TEKEN. Uw dierenarts heeft uw kat Bravecto voorgeschreven. Bravecto beschermt uw kat tot wel 12 weken tegen

Nadere informatie

beschouwd als een aandoening bij jonge dieren, gekenmerkt door fibrineuze polyserositis, polyartritis,

beschouwd als een aandoening bij jonge dieren, gekenmerkt door fibrineuze polyserositis, polyartritis, De ziekte van Glässer De ziekte van Glässer wordt veroorzaakt door Haemophilus parasuis (Hps). De ziekte werd vroeger beschouwd als een aandoening bij jonge dieren, gekenmerkt door fibrineuze polyserositis,

Nadere informatie

Slakken en benauwde kittens

Slakken en benauwde kittens Utrecht University Slakken en benauwde kittens NVP Najaar symposium 20 nov 2015 Paul A.M. Overgaauw DVM PhD Dipl. ACVM Institute for Risk Assessment Sciences Division Veterinary Public Health Casus In

Nadere informatie

Wat zou u tegen vlooien en teken doen als u een hond was?

Wat zou u tegen vlooien en teken doen als u een hond was? Wat zou u tegen vlooien en teken doen als u een hond was? In deze brochure vindt u informatie over vlooien- en tekenbestrijding bij de hond Belangrijke tips voor een goede bescherming binnen- en buitenshuis!

Nadere informatie

Casuïstieken rundvee Casus 1

Casuïstieken rundvee Casus 1 Casuïstieken rundvee Casus 1 Bart Pardon Vakgroep Inwendige Ziekten van de Grote Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent Salisburylaan 133, Merelbeke, Belgium Bart.Pardon@UGent.be 1 Anamnese

Nadere informatie

Waarom vaccinatie zo belangrijk is voor konijnen

Waarom vaccinatie zo belangrijk is voor konijnen Waarom vaccinatie zo belangrijk is voor konijnen en Viraal Haemorrhagisch Syndroom (VHS) zijn twee ernstige (maar te voorkomen) besmettelijke ziekten bij konijnen. VHS wordt ook wel rabbit haemorrhagic

Nadere informatie

INFOVOORMIDDAG HOUDEN EN VERZORGEN VAN PAARDEN. Verschillend bedrijf. Verschillend schema - vaccinatie - ontworming

INFOVOORMIDDAG HOUDEN EN VERZORGEN VAN PAARDEN. Verschillend bedrijf. Verschillend schema - vaccinatie - ontworming INFOVOORMIDDAG HOUDEN EN VERZORGEN VAN PAARDEN Vaccineren en Ontwormen in de Praktijk Filip De keersmaecker Vakdierenarts Paard Verschillend bedrijf Verschillend schema - vaccinatie - ontworming 1 Vaccineren

Nadere informatie

4 Normale en abnormale dracht Normale dracht Abnormale dracht Afsluiting 47

4 Normale en abnormale dracht Normale dracht Abnormale dracht Afsluiting 47 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Oestrische cycli, optimale dektijdstip bij de teef en mogelijke aandoeningen van het vrouwelijke geslachtsapparaat 9 1.1 Overwegingen voorafgaand aan het fokken 9 1.2 Oestrische

Nadere informatie

Preventiebox OMGEVING WORMEN VLOOIEN. ProtectionBox

Preventiebox OMGEVING WORMEN VLOOIEN. ProtectionBox Preventiebox OMGEVING WORMEN VLOOIEN ProtectionBox 1 P02 Vets Place Preventiebox P03 Vets Place dierenarts P05 Vectra Felis P06 Waarom wachten tot ze bijten? P07 Tips voor toediening Vectra Felis P08 Ectoparasieten

Nadere informatie

Paarden - Ontworming. Tel.: 033-2863276 info@devallei.com www.devallei.com

Paarden - Ontworming. Tel.: 033-2863276 info@devallei.com www.devallei.com Paarden - Ontworming Vrijwel alle paarden in Nederland hebben wormen en wormlarven in hun lichaam. Wanneer er een beperkt aantal wormen in het lichaam verblijven, levert dit geen gezondheidsproblemen op.

Nadere informatie

Verloskunde. Fret. Klas 43DP

Verloskunde. Fret. Klas 43DP Verloskunde Fret Klas 43DP Inhoudsopgave 1. De voortplanting bij de fret... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Pathologie van de voortplanting... 3 2 1. De voortplanting bij de fret 1.1 Algemeen Een vrouwtje is geslachtsrijp

Nadere informatie

Vaccinatie van uw hond Praat erover!

Vaccinatie van uw hond Praat erover! Vaccinatie van uw hond Praat erover! Wat is een vaccinatie? Een vaccinatie zorgt voor de opbouw van bescherming (via antistoffen en afweercellen) tegenover een bepaalde ziekteverwekker. De volgende keer

Nadere informatie

Chapter 10. Samenvatting

Chapter 10. Samenvatting Chapter 10 Samenvatting Dit proefschrift beschrijft de onderzoeken naar een aantal aspecten van de epidemiologie van Toxocara canis en Toxocara cati, spoelwormen van de hond en de kat, in Nederland. Met

Nadere informatie

Operatie aan de slijmbeurs. Elleboog of knie

Operatie aan de slijmbeurs. Elleboog of knie Operatie aan de slijmbeurs Elleboog of knie Inleiding Deze folder geeft u een overzicht van de klachten en oorzaak van een geïrriteerde slijmbeurs en hoe dit behandeld kan worden. Realiseert u zich hierbij

Nadere informatie

15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant

15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant 15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant Kamervragen van het lid Thieme aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Allereerst wensen wij iedereen natuurlijk een beestachtig en gelukkig 2014 toe!

Allereerst wensen wij iedereen natuurlijk een beestachtig en gelukkig 2014 toe! Nieuwsbrief Januari 2014 Allereerst wensen wij iedereen natuurlijk een beestachtig en gelukkig 2014 toe! Wij staan in het nieuwe jaar weer voor u en uw huisdieren klaar! Ik wilde het over het nut en het

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Schmallenbergvirus Versie 14 februari 2012

Vragen en antwoorden over het Schmallenbergvirus Versie 14 februari 2012 Vragen en antwoorden over het Schmallenbergvirus Versie 14 februari 2012 Is er mogelijk gevaar voor omwonenden/mensen? Op basis van de beschikbare informatie concluderen experts van het RIVM dat overdracht

Nadere informatie

Blauw Tong vaccinatie??

Blauw Tong vaccinatie?? Blauw Tong vaccinatie?? Veearts Marcel Van Aert Vakgroep voortplanting, verloskunde en bedrijfsdiergeneeskunde Universiteit Gent Vaccinatie??? Inleiding Gewenste karakteristieken van BT-vaccins BT-vaccins

Nadere informatie

FR 7,2 / Tuberculose kan eender wie treffen maar komt vaker voor bij mensen uit landen met een hoge incidentie. Incidentie /100.

FR 7,2 / Tuberculose kan eender wie treffen maar komt vaker voor bij mensen uit landen met een hoge incidentie. Incidentie /100. TUBERCULOSE in België Dankzij de verplichte melding van alle gevallen van actieve tuberculose kunnen de VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding) en de FARES

Nadere informatie

Informatie. Baarmoederverwijdering. schede. Vaginale uterus extirpatie

Informatie. Baarmoederverwijdering. schede. Vaginale uterus extirpatie Informatie Baarmoederverwijdering via de schede Vaginale uterus extirpatie WWW.ELKERLIEK.NL Inleiding In overleg met uw gynaecoloog wordt uw baarmoeder verwijderd via de schede. De medische term voor deze

Nadere informatie

Onderwerp: preventie gezondheid bij paarden waarbij o.a. aan de orde kwamen het ontwormen, entingen en welke gevaren er zoal op de loer liggen.

Onderwerp: preventie gezondheid bij paarden waarbij o.a. aan de orde kwamen het ontwormen, entingen en welke gevaren er zoal op de loer liggen. Studieclub Het Friesch Paard Limburg Bezoek aan Dierenkliniek Landhorst, Grote Baan 9 Landhorst op maandag 18 maart 2013. Inleiding door de heer Rob Heijmans, dierenarts Onderwerp: preventie gezondheid

Nadere informatie

Adalimumab (Humira) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Maag-Darm-Levercentrum. Beter voor elkaar

Adalimumab (Humira) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Maag-Darm-Levercentrum. Beter voor elkaar Adalimumab (Humira) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Maag-Darm-Levercentrum Beter voor elkaar 2 Inleiding Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van Adalimumab (Humira).

Nadere informatie

Infecties : Er is een verschil tussen virusziektes en bacteriã«le ziektes. Bij de hond

Infecties : Er is een verschil tussen virusziektes en bacteriã«le ziektes. Bij de hond Infecties : Er is een verschil tussen virusziektes en bacteriã«le ziektes. Bij de hond A virus: Hondenziekte ; HCC ; Parvo ; Aujeszky ; Rabiës ; Corona B bacterie: Ziekte van Weil ; TBC ; Tetanus ; Salmonella

Nadere informatie

Geschreven door Diernet Team maandag, 24 januari 2011 22:02 - Laatst aangepast dinsdag, 15 november 2011 16:17

Geschreven door Diernet Team maandag, 24 januari 2011 22:02 - Laatst aangepast dinsdag, 15 november 2011 16:17 Omschrijving Oorzaken Risicofactoren Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Hyperglycemie (verhoogd suiker gehalte in het bloed) bij diabetes mellitus (suikerziekte) is het gevolg van een

Nadere informatie

SUIKERZIEKTE? Herken de symptomen! Informatie over veelvoorkomende symptomen en risicofactoren. www.dierensuikerziekte.nl

SUIKERZIEKTE? Herken de symptomen! Informatie over veelvoorkomende symptomen en risicofactoren. www.dierensuikerziekte.nl SUIKERZIEKTE? Herken de symptomen! Informatie over veelvoorkomende symptomen en risicofactoren Wat is suikerziekte? Suikerziekte - ofwel diabetes mellitus, de medische naam voor suikerziekte - is een aandoening

Nadere informatie

Necrotiserende fasciitis vs Pyoderma gangrenosum

Necrotiserende fasciitis vs Pyoderma gangrenosum Necrotiserende fasciitis vs Pyoderma gangrenosum Eric Roovers Ziekenhuishygiënist Wondzorgcoördinator ZNA Middelheim casus Man, 47 jaar AC-luxatie 3de graad => LARS-reconstructie Ingreep op 24/5/2005 Slechte

Nadere informatie

INDICATIE Bij honden: behandeling van menginfecties door rondwormen en platwormen:

INDICATIE Bij honden: behandeling van menginfecties door rondwormen en platwormen: Exil No Worm hond 10kg-tabletten Exitel plus tabletten tegen wormen voor de hond DIERGENEESMIDDEL Reg. NL 105148 VRIJ SAMENSTELLING PER TABLET 50 mg Praziquantel 144 mg Pyrantelembonaat (= 50 mg pyrantel)

Nadere informatie

www.printo.it/pediatric-rheumatology/nl/intro Lyme Artritis Versie 2016 1. WAT IS LYME ARTRITIS 1.1 Wat is het? Lyme artritis (artritis=gewrichtsonsteking) is een van de ziekten die veroorzaakt wordt door

Nadere informatie

Aanwezigheid van MRSA-stam in Belgische varkenshouderij aangetoond in studie

Aanwezigheid van MRSA-stam in Belgische varkenshouderij aangetoond in studie Folia veterinaria ACTUALITEIT Uw vragen: Binnen het cascadesysteem bestaat de mogelijkheid om geneesmiddelen voor humaan gebruik toe te dienen aan dieren. Wanneer er een diergeneesmiddel en een humaan

Nadere informatie

Hoe katten gezond houden?

Hoe katten gezond houden? Hoe katten gezond houden? Hans Nauwynck Universiteit Gent België Laboratorium voor Virologie Faculteit Diergeneeskunde Vaccinatie tegen virale ziekten Toedienen van virale vaccins Waarom? Inductie van

Nadere informatie

OP REIS MET HUISDIEREN. Reisadvies vanwege het Departement Diergeneeskunde Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen

OP REIS MET HUISDIEREN. Reisadvies vanwege het Departement Diergeneeskunde Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen OP REIS MET HUISDIEREN INLEIDING Reisadvies vanwege het Departement Diergeneeskunde Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen Deze brochure heeft tot doel enkele praktische raadgevingen en inlichtingen

Nadere informatie

Resultaten van een veldproef met betrekking tot neonatale kalverdiarree

Resultaten van een veldproef met betrekking tot neonatale kalverdiarree Auteur: Vanessa Meganck Inleiding Resultaten van een veldproef met betrekking tot neonatale kalverdiarree Voor het vermijden van diarree bij de jongste kalfjes dient er een evenwicht gevonden te worden

Nadere informatie

(Ont)wormen? Schapenavond 2017

(Ont)wormen? Schapenavond 2017 (Ont)wormen? Schapenavond 2017 Introductie Ellen Hartemink In juni 2015 afgestudeerd Sinds juni 2016 werkzaam bij A7noord dierenartsen Afkomstig van een melkveebedrijf in de Achterhoek Inhoud Deel 1: Wormen

Nadere informatie

Stronghold Pup / kitten

Stronghold Pup / kitten Stronghold Pup / kitten FARMACEUTISCHE VORM Spot-on oplossing voor toepassing op de huid. Per ml 60 mg selamectine. DOELDIEREN Pups en kittens tot 2,5 kg. Pups en kittens: Behandeling van infecties met

Nadere informatie

Speed Giardia TM. www.speedrange.nl. Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac.

Speed Giardia TM. www.speedrange.nl. Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac. Speed Giardia TM www.speedrange.nl Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac.nl ALLEEN VOOR IN VITRO GEBRUIK NEDERLANDS Klinische toepassing Giardia is

Nadere informatie

KINKHOEST KINDERGENEESKUNDE FRANCISCUS VLIETLAND

KINKHOEST KINDERGENEESKUNDE FRANCISCUS VLIETLAND KINKHOEST KINDERGENEESKUNDE FRANCISCUS VLIETLAND Kinkhoest In Nederland krijgen kinderen van drie, vier, vijf en elf maanden de zogenoemde DKTP-vaccinatie voor difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Door

Nadere informatie

Dophamec Cattle Pour-On

Dophamec Cattle Pour-On Dophamec Cattle Pour-On Registratienummer: REG NL 9991 / URA Voor welke dieren is dit product bedoeld Samenstelling Per ml: ivermectine 5 mg Wachttermijn Rund: (orgaan)vlees: 28 dg Niet gebruiken bij runderen,

Nadere informatie

NEWSLETTER N 12. Het PRO team- Royal Canin Belux. Coccidiose is een parasitaire ziekte die veroorzaakt wordt door een darmparasiet, de coccidia.

NEWSLETTER N 12. Het PRO team- Royal Canin Belux. Coccidiose is een parasitaire ziekte die veroorzaakt wordt door een darmparasiet, de coccidia. N NEWSLETTER N 12 Het PRO team- Royal Canin Belux et als alle andere plaatsen waar dieren samenleven zijn kattenfokkerijen plaatsen waar zich makkelijk bacteriën, virussen en parasieten ontwikkelen, waardoor

Nadere informatie

Niet technische samenvatting. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

Niet technische samenvatting. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project Niettechnische samenvatting 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Respiratoir Syncytieel Virus (RSV) in kalveren 1.2 Looptijd van het project 1.3 Trefwoorden (maximaal 5) Oktober 2015 oktober 2020

Nadere informatie

Speed Duo Leish K/Ehrli TM

Speed Duo Leish K/Ehrli TM Speed Duo Leish K/Ehrli TM Virbac Nederland BV 11 2015 www.speedrange.nl Shaping the future of animal health NL Speed Duo Leish K/Ehrli TM Veterinaire diagnostische kit Alleen voor in-vitro diagnostiek

Nadere informatie