Overgangsnormen Thorbecke SG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overgangsnormen Thorbecke SG"

Transcriptie

1 Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan van de overgangsregeling worden afgeweken. Na overleg in de voorbereidende commissievergadering komt de teamleider met een voorstel bij de directeur. Via de directeur komt het voorstel in de overgangsvergadering. Iedere lesgevende docent dient aanwezig te zijn (buitengewone omstandigheden daargelaten) en heeft stemplicht. Er wordt per vak gestemd (GLB, rekenen en maatschappelijke stage zijn in deze geen vakken). Module wel. De meerderheid van stemmen is bepalend. Als de stemmen staken, beslist de voorzitter. Aanvullende regelingen in de OB In de onderbouw wordt bij de overgang gekeken naar afgekapte cijfers op 1 decimaal Voorbeeld: 5,49 wordt 5,4 = onvoldoende. In principe is elke leerling bespreekbaar vanwege de tweejarige brugperiode. De vervolgroute van een leerling die niet voor bevordering of bespreking in aanmerking komt is ter beoordeling aan de docentenvergadering. Het besluit is bindend. Als het cijfer voor het traject op het overgangsrapport onvoldoende is, wordt besproken of de leerling dit traject mag blijven volgen. Bij de overgang van klas 2 naar klas 3 kijken we bij de kernvakkenregeling naar afgeronde (= hele) cijfers (dus het eindcijfer op het rapport). Voorbeeld: 5,49 wordt een 5 = onvoldoende.

2 Overgangsnormen Klas 1 1m 2m Bevordering naar 2m Gemiddeld een 6,0 of hoger en maximaal twee onvoldoendes Bespreekzone: Gemiddeld tussen 5,5 en 5,9 bij maximaal twee onvoldoendes of Gemiddeld een 6,0 of hoger, maar drie of meer onvoldoendes Opstroom naar 2mh (altijd bespreekgeval): Gemiddeld een 7,5 of hoger en geen onvoldoendes In schema: mavo-cijfers gemiddelde onvoldoendes opmerkingen Bevordering 2m een 6,0 of hoger maximaal 2 Bespreking 2m gemiddeld tussen 5,5 en 5,9 maximaal 2 Bespreking 2m een 6,0 of hoger 3 of meer onvoldoendes Opstroom 2mh een 7,5 of hoger geen havo-perspectief

3 Overgangsnormen Klas 1 1mh 2mh Bevordering naar 2mh Gemiddeld een 6,0 of hoger en maximaal twee onvoldoendes op mavo en maximaal vier onvoldoendes op havo Bespreekzone: Gemiddeld tussen 5,5 en 5,9 bij maximaal twee onvoldoendes op mavo en maximaal vier onvoldoendes op havo of Gemiddeld een 6,0 of hoger, drie onvoldoendes op mavo en maximaal vier onvoldoendes op havo Afstroom naar een 2m: Gemiddeld een 5,5 of hoger met maximaal vier onvoldoendes op mavo Opstroom naar 2ha (altijd bespreekgeval): Kijkend naar havo-cijfers Gemiddeld een 7,5 of hoger en geen onvoldoendes op havo In schema: Van 1mh mavo-cijfers gemiddelde onvoldoendes opmerkingen Bevordering 2mh een 6,0 of hoger maximaal 2 op mavo maximaal 4 op havo Bespreking 2mh gemiddeld tussen 5,5 en 5,9 maximaal 2 op mavo maximaal 4 op havo een 6,0 of hoger 3 op mavo maximaal 4 op havo Afstroom 2m een 6,0 of hoger maximaal 4 op mavo Opstroom 2ha een 7,5 of hoger op havo geen havo-perspectief

4 Overgangsnormen Klas 1: 1ha 2ha Bevordering naar 2ha Gemiddeld een 6,0 of hoger en maximaal twee onvoldoende op havo en maximaal vier onvoldoendes op atheneum Bespreekzone: Gemiddeld tussen 5,5 en 5,9 bij maximaal twee onvoldoendes op havo en maximaal vier onvoldoendes op atheneum of Gemiddeld een 6,0 of hoger, drie onvoldoendes op havo en maximaal vier onvoldoendes op atheneum Afstroom naar 2 havo: Gemiddeld een 5,5 of hoger met maximaal vier onvoldoendes op havo Opstroom 2 atheneum (altijd bespreekgeval): Kijkend naar atheneumcijfers Gemiddeld een 7,5 of hoger en geen onvoldoendes op atheneum In schema: Van 1ha havo-cijfers gemiddelde onvoldoendes opmerkingen Bevordering 2ha een 6,0 of hoger maximaal 2 op havo maximaal 4 op atheneum Bespreking 2ha gemiddeld tussen 5,5 en 5,9 maximaal 2 op havo maximaal 4 op atheneum een 6,0 of hoger 3 op havo maximaal 4 op atheneum Afstroom 2h een 5,5 of hoger maximaal 4 op havo Opstroom 2a een 7,5 of hoger op atheneum geen atheneumperspectief

5 Overgangsnormen Klas 1: 1a 2a Bevordering naar 2a Gemiddeld een 6,0 of hoger en maximaal twee onvoldoendes op atheneum Bespreekzone: Gemiddeld tussen 5,5 en 5,9 bij maximaal twee onvoldoendes op atheneum In schema: Van 1a of Gemiddeld een 6,0 of hoger en drie of meer onvoldoendes op atheneum atheneumcijfers gemiddelde onvoldoendes Bevordering 2a een 6,0 of hoger maximaal 2 Bespreking 2a gemiddeld tussen 5,5 en 5,9 maximaal 2 een 6,0 of hoger 3 of meer

6 Overgangsnormen Klas 2: 2m(h) 3m Basis: We kijken naar de mavo-cijfers Kinderen die in staat zijn met hun gekozen vakkenpakket een mavo tl- of gl-diploma te halen, dienen over te gaan van 2m naar 3m Er zijn acht tellende cijfers: A] De vier verplichte vakken B] De drie keuzevakken C] Het gemiddelde van de afvallende vakken Voor sportklassen telt het vak LO mee (examenvak) Combinatie Onvoldoende cijfers Resultaat = bevorderd B = bespreekgeval - = afgewezen Voorwaarde (acht tellende vakken) Gemiddeld minimaal 6,0 5 5 B Gemiddeld lager dan een 6,0 4 5 B Gemiddeld minimaal 6,0 4 4 B Gemiddeld minimaal 6,0 overige -

7 Overgangsnormen Klas 2: 2mh 3h Basis Kijken naar de havo-cijfers Bevordering naar 3h Gemiddeld een 6,0 of hoger en maximaal twee onvoldoendes, waarvan één 4 of twee 5-en bij de kernvakken op havo Bespreekzone: Gemiddeld tussen 5,5 en 5,9 bij maximaal twee onvoldoendes op havo waarvan één 4 of twee 5-en bij de kernvakken op havo In schema: of Gemiddeld en 6,0 of hoger, drie of meer onvoldoendes, waarvan één 4 of twee 5-en bij de kernvakken op havo Van 2m(h) havo-cijfers gemiddelde onvoldoendes kernvakken Bevordering 3h een 6,0 of hoger maximaal 2 Eén 4 of twee 5-en Bespreking 3h tussen 5,5 en 5,9 maximaal 2 Eén 4 of twee 5-en een 6,0 of hoger 3 of meer Eén 4 of twee 5-en Overgangsnormen Klas 2: 2h 3h Basis Kijken naar de havo-cijfers Bevordering naar 3h Gemiddeld een 6,0 of hoger en maximaal twee onvoldoendes, waarvan één 4 of twee 5-en bij de kernvakken op havo Bespreekzone: Gemiddeld tussen 5,5 en 5,9 bij maximaal twee onvoldoendes op havo waarvan één 4 of twee 5-en bij de kernvakken op havo of Gemiddeld en 6,0 of hoger, drie of meer onvoldoendes, waarvan één 4 of twee 5-en bij de kernvakken op havo

8 In schema: Van 2h havo-cijfers gemiddelde onvoldoendes kernvakken Bevordering 3h een 6,0 of hoger maximaal 2 Eén 4 of twee 5-en Bespreking 3h tussen 5,5 en 5,9 maximaal 2 Eén 4 of twee 5-en een 6,0 of hoger 3 of meer Eén 4 of twee 5-en Overgangsnormen Klas 2: 2ha 3h Basis Kijken naar de havo-cijfers Bevordering naar 3h Gemiddeld een 6,0 of hoger en maximaal twee onvoldoendes, waarvan één 4 of twee 5-en bij de kernvakken op havo Bespreekzone: Gemiddeld tussen 5,5 en 5,9 bij maximaal twee onvoldoendes op havo waarvan één 4 of twee 5-en bij de kernvakken op havo In schema: of Gemiddeld en 6,0 of hoger, drie of meer onvoldoendes, waarvan één 4 of twee 5-en bij de kernvakken op havo Van 2h (a) havo-cijfers gemiddelde onvoldoendes kernvakken Bevordering 3h een 6,0 of hoger maximaal 2 Eén 4 of twee 5-en Bespreking 3h tussen 5,5 en 5,9 maximaal 2 Eén 4 of twee 5-en een 6,0 of hoger 3 of meer Eén 4 of twee 5-en

9 Overgangsnormen Klas 2: 2ha 3a Basis Kijken naar de atheneumcijfers Bevordering naar 3a Gemiddeld 6,0 of hoger en maximaal twee onvoldoendes, waarvan één 4 of twee 5-en bij de kernvakken op atheneum Bespreekzone: Gemiddeld tussen 5,5 en 5,9 bij maximaal twee onvoldoendes op atheneum waarvan één 4 of twee 5-en bij de kernvakken op atheneum In schema: Van 2ha of Gemiddeld een 6,0 of hoger, drie of meer onvoldoendes, waarvan één 4 of twee 5-en bij de kernvakken op atheneum atheneumcijfers gemiddelde onvoldoendes kernvakken Bevordering 3a een 6,0 of hoger maximaal 2 Eén 4 of twee 5-en Bespreking 3a tussen 5,5 en 5,9 maximaal 2 Eén 4 of twee 5-en een 6,0 of hoger 3 of meer Eén 4 of twee 5-en

10 Overgangsnormen Klas 2: 2a 3a Bevordering naar 3a Gemiddeld 6,0 of hoger en maximaal twee onvoldoendes, waarvan één 4 of twee 5-en bij de kernvakken op atheneum Bespreekzone: Gemiddeld tussen 5,5 en 5,9 bij maximaal twee onvoldoendes, waarvan één 4 of twee 5-en bij de kernvakken In schema: Van 2a OF Gemiddeld een 6,0 of hoger, drie of meer onvoldoendes, waarvan één 4 of twee 5-en bij de kernvakken atheneumcijfers gemiddelde onvoldoendes kernvakken Bevordering 3a een 6,0 of hoger maximaal 2 Eén 4 of twee 5-en Bespreking 3a tussen 5,5 en 5,9 maximaal 2 Eén 4 of twee 5-en een 6,0 of hoger 3 of meer Eén 4 of twee 5-en

11 3 mavo naar 4 mavo 7 tellende cijfers: De 6 examenvakken het gemiddelde van het 7 e vak en de 2 niet gekozen vakken. Overgangsnormen Handelingsopdrachten en praktische opdrachten moeten voldoende afgesloten zijn CKV en lichamelijk opvoeding moeten met voldoende of goed worden beoordeeld. Combinatie Onvoldoende cijfers Resultaat = bevorderd B = bespreekgeval - = afgewezen Voorwaarde Gemiddeld minimaal 6 55 B Gemiddeld lager dan een 6 45 B Gemiddeld minimaal 6 44 B Gemiddeld minimaal 6 overige -

12 3 havo naar 4 havo en 3 atheneum naar 4 atheneum De tellende vakken zijn Nederlands, Engels, Frans, Duits geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie economie, lichamelijke opvoeding en indien van toepassing filosofie, beeldende vorming, onderzoek&ontwerpen, wetenschapsoriëntatie, moderne media en module. Leerlingen mogen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 2 vijven of 1 vier hebben. Leerlingen die op het havo in het profiel CM geen wiskunde hebben mogen voor Nederlands en Engels maar één onvoldoende hebben. Als aan die eis voldaan is gelden onderstaande normen: Combinatie Onvoldoende cijfers of lager Overige - Resultaat = bevorderd B = bespreekgeval - = afgewezen B B B B B B Voor de overstap van 3 havo naar 4 mavo en 3 atheneum naar 4 havo geldt dat de cijfers met één punt verhoogd worden en dat vervolgens de overgangsregeling van 3 mavo naar 4 mavo respectievelijk die van 3 havo naar 4 havo wordt toegepast.

13 Tweede Fase: De overgangs- en examennormen Met ingang van het schooljaar wordt het vak ANW vervangen door WON. Voor de leerlingen die volgend jaar beginnen in 4 atheneum heeft dat gevolgen voor het combinatiecijfer. ANW telt daarvoor niet meer mee. Voor het combinatiecijfer tellen vanaf alleen maatschappijleer en het Profielwerkstuk mee. Leerlingen die in 5a of 6a doubleren behouden het cijfer van anw en krijgen een vrijstelling voor won. Overgangsnormen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan van de overgangsregeling worden afgeweken. Na overleg in de voorbereidende commissievergadering komt de teamleider met een voorstel bij de algemeen directeur. Via hem komt het voorstel uiteindelijk in de overgangsvergadering. Iedere lesgevende docent dient aanwezig te zijn ( buitengewone omstandigheden daargelaten) en heeft stemplicht. Er wordt per vak gestemd. ( GLB en maatschappelijke stage zijn in deze geen vakken) De meerderheid van stemmen is bepalend. Als de stemmen staken beslist de voorzitter. Toelichting combinatiecijfer. Het combinatiecijfer bestaat op de TSG uit het gemiddelde cijfer van maatschappijleer en het profielwerkstuk. De afzonderlijke cijfers worden eerst afgerond op één decimaal en vervolgens op een heel cijfer. Het gemiddelde van de twee cijfers wordt vervolgens weer eerst afgerond op één decimaal en daarna weer op een heel cijfer. Dit hele cijfer wordt meegenomen in de berekening van het eindcijfer. Er mag geen cijfer lager dan een vier staan voor één van de afzonderlijke vakken! Voor de overgang geldt het volgende: In 4 havo telt Maatschappijleer gewoon mee. In 4 atheneum en 5 atheneum telt WON gewoon mee. Heeft de leerling O&O dan levert dat vak naast het O&O-cijfer ook een cijfer voor WON. In 5 atheneum telt Maatschappijleer gewoon mee. Als voor rekenen een 4 of lager wordt gehaald wordt de leerling altijd besproken. In 4 havo gaat dit pas in als rekenen deel uitmaakt van de slaag-/zakregeling. 4 atheneum naar 5 atheneum Alle becijferde vakken tellen mee. ( Maatschappelijke stage en GLB zijn in deze geen vakken) Leerlingen mogen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (A,B,C) maximaal twee vijven of één 4 hebben. Loopbaanoriëntatie, CKV en lichamelijke opvoeding moeten met voldoende of goed worden beoordeeld.

14 Als aan die eis voldaan is gelden onderstaande normen: Combinatie Onvoldoende cijfers Resultaat = bevorderd B = bespreekgeval - = afgewezen Voorwaarde 555 Gemiddeld minimaal B Indien gemiddeld minder dan 6 44 Gemiddeld minimaal 6 44 B Indien gemiddeld minder dan Gemiddeld minimaal B Indien gemiddeld minder dan 6 Overige - 4 havo naar 5 havo en 5 atheneum naar 6 atheneum Alle becijferde vakken tellen mee( Maatschappelijke stage en GLB zijn in deze geen vakken). Leerlingen mogen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (A,B,C) maximaal twee vijven of één 4 hebben. Leerlingen in 4 havo met het profiel CM zonder wiskunde mogen voor Nederlands en Engels maximaal één onvoldoende hebben. Het mag een vijf of een 4 zijn. Maatschappijleer moet minimaal een vier zijn. Loopbaanoriëntatie, CKV en lichamelijke opvoeding moeten met voldoende of goed worden beoordeeld.

15 Als aan die eis voldaan is gelden onderstaande normen: Combinatie Onvoldoende cijfers 5 4 Resultaat = bevorderd B = bespreekgeval - = afgewezen Voorwaarde Gemiddeld minimaal 6 45 B Indien gemiddeld minder dan B 44 B Gemiddeld minimaal 6 Overige - Overgang 4 mavo naar 4 havo Leerlingen die na 4mavo door willen stromen naar 4havo nemen deel aan de overstaproute 4M-4H. Deze route ziet er als volgt uit: klas 3: 1 e week maart Alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen worden schriftelijk uitgenodigd voor de informatieavond "overstap 4M-4H" Klas 3: 3 e week maart De informatieavond "overstap 4M-4H" wordt gehouden. Na deze bijeenkomst kunnen leerlingen zich schriftelijk aanmelden voor deelname aan de route. Leerling en ouders ondertekenen dan ook voor het bekend zijn met de hieronder beschreven procedure. De leerlingen schrijven een motivatiebrief die meegegeven wordt met het deelnameformulier. Klas 4: september - april De aangemelde leerlingen volgen in klas 4 mavo van september tot april in extra lessen een voorbereidend havo programma. Het doel van deze extra lessen is: Leerlingen maken kennis met de werkwijze in havo 4 Leerlingen maken kennis met havo docenten en de door hen gehanteerde didactiek. Het verbeteren van de aansluiting tussen het mavo en havo programma voor de vakken Nederlands, Engels, geschiedenis en wiskunde. Leerlingen laten ervaren welke extra werkdruk in 4 havo verwacht kan worden door uitbreidingvan het mavo programma met de extra havo lessen en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

16 De organisatie van de lessen is als volgt: Leerlingen volgen in klas 4 twee extra havolessen per week. Tijdens deze lessen wordt een extra programma aangeboden voor de vakken Nederlands, Engels, geschiedenis en wiskunde. Deze lessen worden zoveel mogelijk gepland tijdens leerwerkhuisuren. Elk vak wordt afgesloten met een toets. Voorwaarden voor deelname aan of voortzetting van de extra havo lessen: Klas 3: - Op het overgangsrapport staat maximaal 1 onvoldoende (betreft de examenvakken klas 4) - Op het Overgangsrapport in klas 3 staat maximaal 1 onvoldoende bij de gemiddelde SE-cijfers (betreft de examenvakken in klas 4). Klas 4: - Op de rapporten in klas 4 staat maximaal 1 onvoldoende per rapport. - Op de rapporten in klas 4 moet het gemiddelde van alle examenvakken minimaal een 6.0 te zijn Klas 4: november en maart De decaan vraagt de mavo vakdocenten van de trajectleerlingen in november om een schriftelijk voorlopig advies over de slagingskansen in 4 havo. Er wordt aangegeven of de leerling over de vereiste studiehouding en capaciteiten beschikt. De leerling krijgt hiervan een schriftelijk overzicht en kan de docenten een toelichting vragen op de gegeven adviezen. In de maand maart wordt deze procedure herhaald en worden de adviezen definitief. Klas 4: voor de meivakantie 1. De toelatingscommissie, bestaande uit de teamleider en decaan van mavo en havo, beoordeelt of een leerling mag instromen in 4 havo. Uitgangspunt is dat een leerling moet voldoen aan de volgende eisen: de definitieve schoolexamencijferlijst bevat maximaal 1 onvoldoende en het gemiddelde van alle examenvakken is minimaal een 6.0. de meerderheid van de vakdocenten een positief advies over de benodigde capaciteiten voor 4 havo de meerderheid van de vakdocenten geeft een positief advies over de vereiste werkhouding voor 4 havo. drie van de vier havo-toetsen zijn met een voldoende afgesloten. Een leerling die slechts voldoet aan drie van de vier eisen is een bespreekgeval. 2. Ouders en leerling worden schriftelijk over de resultaten van de toelatingscommissie geïnformeerd: de toelaatbaarheid: een leerling wordt wel of niet toegelaten in 4H een argumentatie van de genomen beslissing Aanvullende eisen instromers van andere scholen: (of TSG-leerlingen die de overstaproute niet gevolgd hebben) - het gemiddelde cijfer op het diploma dient minimaal een 6.8 te zijn. - een leerling krijgt een positief advies ten aanzien van werkhouding en capaciteiten van de afleverende school

17 Overgang 5 havo naar 5 atheneum - Je moet wiskunde in zijn pakket hebben. Wiskunde is verplicht in alle profielen op het atheneum. Zonder wiskunde kan een leerling niet naar het atheneum. - Je moet naast Engels een tweede moderne vreemde taal in zijn pakket hebben. De tweede moderne vreemde taal is bij te werken wanneer je deze taal niet in 4 havo hebt gehad en er in 5 havo achter komt dat je alsnog naar het atheneum wil. Direct vanaf het begin van het schooljaar moet je werken aan die achterstand. Uiterlijk 1 april maak je een eindtoets (niveau 4A). Je kan alleen overstappen als deze toets is gemaakt en met een voldoende is beoordeeld. Als je zonder tweede moderne vreemde taal niet direct in het begin van het schooljaar bent begonnen met het bijwerken van de achterstand, dan ben je niet toelaatbaar tot 5 atheneum. Vrijstelling voor een tweede moderne vreemde taal wordt slechts bij hoge uitzondering verleend, b.v. voor leerlingen met dyslexie of leerlingen die een bètaprofiel volgen, en alleen dan als het halen van een diploma door het volgen van de tweede moderne vreemde taal in gevaar komt (zie informatieboekje tweede fase). Dit moet al in het begin van het schooljaar worden vastgesteld. - Je bent alleen toelaatbaar als je geen onvoldoende hebt voor Nederlands, wiskunde, Engels en maximaal voor alle eindexamenvakken 1 onvoldoende hebt. Daarnaast geldt de volgende cijfernorm: o o o Is het gemiddelde cijfer 7,0 of hoger is, dan is de leerling toelaatbaar. Is het gemiddelde cijfer tussen 6,5 en 7,0, dan is de leerling alleen toelaatbaar bij positieve adviezen bij minimaal 5 vakken en in ieder geval positieve adviezen voor de kernvakken ne, en, wi. Is het gemiddelde cijfer lager dan een 6,5, dan is de leerling nog niet toelaatbaar. Procedure toelating vwo: September Ronde 1: Eind december Ronde 2: Voor 1 april Leerlingen zonder Frans of Duits beginnen met een inhaalprogramma. Leerlingen die over willen overstappen naar 5a melden zich bij de decaan van de havo. Leerlingen die zich nog niet hebben opgegeven maar wel willen overstappen naar 5a melden zich Voor 1 april is de eindtoets niveau 4a met een voldoende afgesloten Docenten geven over deze leerlingen vakadviezen over capaciteit en werkhouding. Docenten geven adviezen over capaciteit en werkhouding Leerlingen die later beginnen met het inhaalprogramma zijn niet toelaatbaar tot 5a. De toelatingscommissie beslist welke leerlingen volgens de criteria toegelaten worden tot 5a of en welke leerlingen nog niet toegelaten worden. De toelatingscommissie beslist volgens de criteria welke leerlingen van de

18 Ronde 3: direct na uitslag centraal examen bij de decaan van de havo. Leerlingen die een 7 gemiddeld hebben gehaald op het centraal examen, geen onvoldoende voor de kernvakken hebben en in totaal maximaal 1 onvoldoende hebben, kunnen zich opgeven bij de decaan van de havo voor toelating tot 5a. tweede ronde en welke leerlingen van de eerste ronde (die in eerste instantie nog niet toegelaten waren) naar 5a mogen Als leerlingen aan de criteria die hiernaast staan voldoen, dan worden ze toegelaten tot 5a indien er voldoende plek is. Leerlingen die worden toegelaten hebben een gesprek met de decaan van het atheneum over de profielkeuze. In principe kiest een leerling de vakken die hij/zij in de havo ook had. Er zal een extra vak gekozen moeten worden. Wanneer dit een vak is dat niet in vier atheneum wordt gegeven kan de leerling gemakkelijk instromen. Wanneer dit een vak is dat de leerlingen van 4 atheneum wel hebben gehad zal de instromende leerling, tijdens de weken wanneer hij/zij vrij is na het examen enkele taken voor dit vak moeten doen. Hardheidsclausule Voor leerlingen die een overstap willen maken van 5 havo naar 5 atheneum en daarvoor met een toestemmingsverklaring gebruik willen maken van het VAVO gelden dezelfde criteria als hierboven beschreven. Van deze criteria wordt alleen afgeweken in geval van overmacht met ernstige consequenties. In die gevallen betrekt de toelatingscommissie de gehele schoolloopbaan van de leerling m.b.t. de vraag of deze overeenkomstig de verwachting is verlopen. In voorkomende gevallen dient een kandidaat een met redenen omkleed verzoek te richten tot de toelatingscommissie. In geval van twijfel of verschil van mening beslist de directeur na overleg met de toelatingscommissie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 1. OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW GROENE DRIEHOEK 2014-2015 Algemeen De leerjaren 1 en 2 zijn ingedeeld in niveaugroepen tl/h, h/v en v/v+. Overgang van klas 1 naar

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Overgangsnormen Groene Driehoek klas 1 en 2 ( )

Overgangsnormen Groene Driehoek klas 1 en 2 ( ) Overgangsnormen Groene Driehoek klas 1 en 2 (2016-2017) Algemene bepalingen - Jaargemiddelde: Het doorlopend jaargemiddelde is het gewogen gemiddelde van alle meetellende resultaten die voor een bepaald

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill Hill College

Overgangsnormen Mill Hill College Overgangsnormen Mill Hill College Versterk Je Wereld 01-09-2017 Inhoudsopgave Pagina ALGEMEEN 2 - Bevorderen of afwijzen 2 - Berekening verliespunten 2 - Revisie 2 - Bezwaar maken 2 - Doorstromen naar

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege INSPIREREND BETROKKEN ONDERNEMEND september 2015 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 2 ONDERBOUW 4 MAVO 6 HAVO 9 VWO 14 Overgangsnormen 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Deze overgangsnormen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

Overgangsnormen. Overgangsnormen Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum

Overgangsnormen. Overgangsnormen Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum Overgangsnormen Kaders De volgende uitgangspunten zijn nadrukkelijk gehanteerd: - Het voldoen aan de examennormen - Het aantal onvoldoenden en tekortpunten zijn omschreven - Heldere en simpele structuur

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Vernieuwde Tweede Fase

Bevorderingsreglement Vernieuwde Tweede Fase Van 4 naar 5 havo Van 4 naar 5 atheneum Van 5 naar 6 atheneum Bepalingen (voor de tweede fase) De cijfers van het eindrapport worden gevormd door het gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers over het

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het laatste rapportcijfer

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria Overgangscriteria Indelingscriteria Overplaatsingscriteria Schooljaar 2018-2019 1 Inhoud Inhoud... 2 Klas 7... 3 De overgang naar klas 8... 3 Klas 8... 4 Overgangscriteria klas 8 vmbo-tl/havo... 4 Overgangscriteria

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2018-2019 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Inleiding de volgende onderwijsniveaus: Leerlingvolgsysteem 4

Inhoudsopgave 2. Inleiding de volgende onderwijsniveaus: Leerlingvolgsysteem 4 OVERGANGSNORMEN 2018-2019 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 4 1.1 de volgende onderwijsniveaus: 4 1.2 Leerlingvolgsysteem 4 Algemene bepalingen 4 2.1 Verantwoordelijkheden en uitgangspunten 4 2.2

Nadere informatie

Bijlage 3 Overgangsnormen

Bijlage 3 Overgangsnormen Bijlage 3 Overgangsnormen De rapportcijfers worden bepaald conform de afspraken over weging van toetsen, zoals elders in de schoolgids staat vermeld. Daarnaast geldt het volgende: - de cijfers worden rekenkundig

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2019-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit mavo 1 of havo/mavo 1) 4 Klas 1:

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD 2018-2019 Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde. Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2018/2019 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2018-2019 Overgangsnormen Rapportage en bevordering Cijferoverzichten De resultaten die leerlingen behalen worden op Helinium geautomatiseerd verwerkt. Daarmee kunnen ouders en leerlingen zich elke dag

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Overgangs- en doorstroombeleid

Overgangs- en doorstroombeleid Overgangs- en doorstroombeleid 2019-2020 Definitieve versie 15 juli 2019 1 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 3 2. Algemene bepalingen... 4 3. Overgangsnormen onderbouw... 6 3.1. Algemene overgangsnormen:... 6 3.2.

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON 2013-2014 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde locatie/vestiging, indien

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 1 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 1 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Rapportcijferberekening. Bepaling uitslag. Regels overgang en instroom. Onderwijs () / Regels overgang en instroom

Rapportcijferberekening. Bepaling uitslag. Regels overgang en instroom. Onderwijs () / Regels overgang en instroom Onderwijs () / Regels overgang en instroom Regels overgang en instroom Rapportcijferberekening Om te bevorderen dat een leerling zich gedurende het hele schooljaar nauwgezet aan de studie wijdt, tellen

Nadere informatie

De eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over de bevordering ligt in handen van de schoolleiding van de desbetreffende afdeling.

De eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over de bevordering ligt in handen van de schoolleiding van de desbetreffende afdeling. BEVORDERINGSREGELING 2016 2017 Deze bevorderingsregeling bestaat uit een algemeen gedeelte waarna de verschillende bevorderingsnormen volgen. In het algemene gedeelte wordt een aantal zaken genoemd dat

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar, of mag/moet overstappen naar een andere afdeling. 2. Vakken Hieronder

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 2 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 2 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen HAVO

Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen havo 1 Een leerling wordt bevorderd naar havo 2 als is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken Nederlands, Engels

Nadere informatie

Overgangsregelingen Sint Vituscollege

Overgangsregelingen Sint Vituscollege Overgangsregelingen Sint Vituscollege 2018-2019 Inhoud Opmerkingen vooraf... 2 Overgangsnormen eerste klassen...... 4 Overgangsnormen tweede klassen... 5 Overgangsnormen derde klassen... 7 Overgangsnormen

Nadere informatie

Notitie Bevorderingsnormen Schooljaar

Notitie Bevorderingsnormen Schooljaar Notitie Bevorderingsnormen Schooljaar 2019-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding, begrippenlijst 3 2. Algemene gang van zaken bij de bevordering 4 3. Aanvullende uitgangspunten 5 3.1. Eerste leerjaar 5 3.2.

Nadere informatie

Overgangsnormen Overgangsnormen van de eerste naar de tweede klas

Overgangsnormen Overgangsnormen van de eerste naar de tweede klas Overgangsnormen 2017-2018 Voor alle leerjaren zijn vaste overgangsnormen vastgesteld, die worden gebruikt bij de bepaling of een leerling toelaatbaar is een volgend leerjaar. Wij gaan uit van een zoveel

Nadere informatie

Overgangsregelingen Sint Vituscollege

Overgangsregelingen Sint Vituscollege Overgangsregelingen Sint Vituscollege 2017-2018 Inhoud Opmerkingen vooraf... 2 Overgangsnormen voor 1 atheneum-havo en 1 gymnasium... 5 Overgangsnormen tweede klassen... 8 Overgangsnormen derde klassen...

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

Notitie Bevorderingsnormen Schooljaar

Notitie Bevorderingsnormen Schooljaar Notitie Bevorderingsnormen Schooljaar 2018-2019 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding, begrippenlijst 3 2. Algemene gang van zaken bij de bevordering 4 3. Aanvullende uitgangspunten 5 3.1. Eerste leerjaar 5 3.2.

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen VWO

Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen brugklas vwo havo Een leerling wordt bevorderd naar 2 atheneum als is voldaan aan elk van de volgende 3 voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling mavo Bevorderingsnormen leerjaar 1 Kader/Mavo, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling mavo Bevorderingsnormen leerjaar 1 Kader/Mavo, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 Kader/Mavo, locatie Van Heeckerenlaan 1. Inleiding In de bevorderingsnormen leerjaar 1, locatie Van Heeckerenlaan wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Bevorderingsnormen vmbo

Bevorderingsnormen vmbo Bevorderingsnormen 2018-2019 vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2017-2018 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 7 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO en HAVO 8 Overgang

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2018-2019 Inhoudsopgave Procedure 3 Bevorderen 3 Doubleren 3 Opstromen 3 Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 5 Overgangsnormen: klas 1 naar klas 2 7 Algemene bepalingen 7 Algemene eisen

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN. THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar

PROMOTIENORMEN. THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar 2016-2017 Rotterdam, 22 juni 2016 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs Locatie

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2017-2018 Overgangsnormen Inhoudsopgave Cijferoverzichten... 2 Overgangsnormen... 2 Overgangsnormen havo en vwo... 2 Overgangsnormen leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 2 Opstroom havo 1 naar vwo

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

Overgangsnormen en slaagregeling

Overgangsnormen en slaagregeling Overgangsnormen en slaagregeling 2018-2019 Marcanti College Jan van Galenstraat 31 1051 KM Amsterdam 020-6069000 www.marcanti.espritscholen.nl Overgangsnormen en slaagregeling 2018-2019 1. Overgangsregeling:

Nadere informatie

Overgangsnormen Determinatie

Overgangsnormen Determinatie Overgangsnormen Determinatie 23 Overgangsnormen Rapportcijfers en eindcijfers onderbouw en middenbouw (leerjaar 1 en 2 plus 3 havo en 3 vwo) Het schooljaar wordt opgedeeld in vier perioden. Per periode

Nadere informatie

Overgangsnormen (bijlage bij schoolgids)

Overgangsnormen (bijlage bij schoolgids) Overgangsnormen 2018-2019 (bijlage bij schoolgids) Versie: 20 november 2018 (instemming verleend door MR op 13 november 2018) Algemene uitgangspunten overgang 1. De beslissing omtrent bevorderen of afwijzen

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen Overgangsvergaderingen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen Overgangsvergaderingen havo-vwo Rapportage Overgangsnormen Overgangsvergaderingen havo-vwo Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage Overgangsnormen Overgangsvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Versienummer

Nadere informatie

Rapportage en bevordering onderbouw

Rapportage en bevordering onderbouw Rapportage en bevordering onderbouw Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR en doorstroming/instroming per schooljaar 2014-2015 Algemeen Een leerling heeft niet het recht om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren. Vanuit

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum Schooljaar 2016 2017 Ik heb zogezegd de moed om fouten te maken en behoud daar toch m n zelfvertrouwen bij Etty Hillesum, 14 januari 1942 Overgangsrichtlijnen

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan 1. Inleiding Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar of mag/moet overstappen naar een andere afdeling.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2018-2019 12 juli 2018 Preambule Over het bevorderen van leerlingen naar een hoger leerjaar wordt (m.u.v. leerjaar 1) beslist tijdens de docentenvergadering op basis van de eindcijfers

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN. THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Schooljaar

PROMOTIENORMEN. THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Schooljaar PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Schooljaar 2018-2019 Rotterdam, 04 oktoberi 2018 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs Locatie Prinsenlaan 2017-2018

Nadere informatie

De bevorderingsnormen

De bevorderingsnormen IJSSELCOLLEGE De bevorderingsnormen Per 1 augustus 2014 De Normencommissie Een overzicht van de bevorderingsnormen van alle afdelingen van het IJsselcollege, locatie Alkenlaan. 0 De bevorderingsnorm van

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en afstroomregelingen 2013-2014. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen

Overgangsrichtlijnen Overgangsrichtlijnen 2016 2017 EBO DE PASSIE ROTTERDAM EVANGELISCH BIJBELGETROUW ONDERWIJS Overgangsrichtlijnen 1. Definities overgangsrichtlijnen 3 1.1 Algemene bepalingen 3 2. Overgangsrichtlijnen 5

Nadere informatie

Overgangsnormen geldend vanaf 1 augustus 2019

Overgangsnormen geldend vanaf 1 augustus 2019 Overgangsnormen geldend vanaf 1 augustus 2019 ABCD-codering Bij alle rapportbesprekingen speelt de ABCD-codering een rol. Na iedere periode worden cijfers met één decimaal in Magister berekend/ingevoerd

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland

Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland Bevorderingsnormen Inhoud Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland... 3 Brugklassen mavo/havo... 5 Brugklassen havo/vwo... 5 Brugklassen atheneum & technasium... 7 Brugklassen gymnasium... 8

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT COLLEGE

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT COLLEGE 1 Leerjaar HAVO-4 In HAVO-4 tellen alle vakken gelijkwaardig mee en is het niet-afgeronde gemiddelde van het 3 e rapportcijfer gebaseerd op de niet-afgeronde gemiddelde cijfers van alle vakken. Het eindcijfer

Nadere informatie

Bevorderingsnorm De bevorderingsnorm is een afgeleide van de slaag/zakregeling in het examenjaar.

Bevorderingsnorm De bevorderingsnorm is een afgeleide van de slaag/zakregeling in het examenjaar. HAVO TTO, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in het

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN 2016 1 Versie 14 december 2016 Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar het

Nadere informatie

Overgangsnormen geldig vanaf cursusjaar

Overgangsnormen geldig vanaf cursusjaar Overgangsnormen Algemene regels Enkele termen: - Opstromen: overgang naar het volgende leerjaar van het naast hogere niveau. - Bevordering: overgang naar het volgende leerjaar van hetzelfde niveau. - Gerichte

Nadere informatie

Bevorderingsregeling derde leerjaar Gemengde Leerweg

Bevorderingsregeling derde leerjaar Gemengde Leerweg sregeling derde leerjaar Gemengde Leerweg In de regels voor het bevorderen aan het einde van het schooljaar wordt gewerkt met tekortpunten en compensatiepunten. De compensatieregeling houdt in dat een

Nadere informatie

HAVO Nederlandstalig, leerjaar 2

HAVO Nederlandstalig, leerjaar 2 HAVO Nederlandstalig, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen

Nadere informatie

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast.

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. Overgangsnormen onderbouw schooljaar 2014-2015 In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. In geval van twee

Nadere informatie

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria Overgangscriteria Indelingscriteria Overplaatsingscriteria Schooljaar 2016-2017 Inhoud Klas 7... 3 De overgang naar klas 8... 3 Klas 8... 4 Overgangscriteria voor de indeling in leerwegen van klas 8 vmbo-tl/havo

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2015-2016. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie

b. afwijzen: Bij afwijzen doet de docentenvergadering een uitspraak over het vervolgtraject.

b. afwijzen: Bij afwijzen doet de docentenvergadering een uitspraak over het vervolgtraject. Overgangsnormen onderbouw leerjaar 2 en 3 mavo/havo/vwo Algemeen Het rapportcijfer geeft steeds de actuele stand van zaken weer, dat wil zeggen het gewogen gemiddelde van alle toetsen die tot dat moment

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2014-2015. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

HAVO Nederlandstalig, leerjaar 4

HAVO Nederlandstalig, leerjaar 4 HAVO Nederlandstalig, leerjaar 4 Indeling in vakken We onderscheiden vijf soorten vakken: de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde vakken die volledig meetellen in de slaag-zakregeling zoals bijvoorbeeld

Nadere informatie

MAVO plus, leerjaar 2

MAVO plus, leerjaar 2 MAVO plus, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in het

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN 2018/2019 1 Versie 4 december 2018 Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar

Nadere informatie