Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo"

Transcriptie

1 Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder

2 Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen binnen het Havo-Vwo 1.1 Rapportage 1.2 Status rapportvergaderingen 2. Overgangsnormen van brugklas havo/vwo naar 2 havo/vwo 3. Overgangsnormen van brugklas tto naar klas 2tto 4. Overgangsnormen van 2 havo/vwo naar 3vwo 5. Overgangsnormen van 2 havo/vwo naar 3 havo 6. Overgangsnormen van 2tto naar 3 tto-vwo 7. Overgangsnormen van 3 havo naar 4 havo 8. Overgangsnormen van 3 vwo naar 4 vwo 9. Overgangsnormen van 3vwo naar 4 havo 10. Overgangsnormen van 4 havo naar 5 havo 11. Overgangsnormen van 4 vwo naar 5 vwo 12. Overgangsnormen van 5 vwo naar 6 vwo 13. Toelatingseisen voor overstap van 4 TL naar 4 havo 14. Toelatingseisen voor overstap van 5 havo naar 5 vwo 2

3 1. Rapportage en rapportvergaderingen binnen havo-vwo 1.1 Rapportage Klas 1, 2 en 3 kennen drie rapportperiodes. Per periode dienen voor elk vak tenminste twee cijfers beschikbaar te zijn. Rapport 1 telt één keer mee Rapport 2 telt twee keer mee Rapport 3 telt twee keer mee De drie periodes in het schooljaar : Periode 1: 20 augustus 2012 t/m 9 november 2012 Periode 2: 12 november 2012 t/m 22 februari 2013 Periode 3: 25 februari 2013 t/m 21 juni 2013 Na rapport 3 wordt het eindrapport opgesteld. Dit is het overgangsrapport met de overgangscijfers. Het overgangscijfer is het gemiddelde van R1, R2 en R3, afgerond op een heel punt. In leerjaar 4 en hoger worden rapportcijfers berekend volgens de methode van het voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen dat behaalde cijfers het gehele jaar door meewegen in het gemiddelde. Rapport 1 en Rapport 2 geven telkens de tussenstand aan tot dat moment. Rapport 3 is het overgangsrapport. Voor de goede orde: sommige cijfers behaald in klas 4 en hoger nemen de leerlingen ook mee in het schoolexamencijfer binnen het examendossier. Zie hiervoor het PTA voor het betreffende leerjaar 1.2 Status rapportvergadering De rapportvergadering neemt een besluit over doubleren of overgaan, met inachtneming van onze regels daarover. De rapportvergadering brengt advies uit over de pakketkeuze en de voortzetting van de leerweg. Rapportvergaderingen worden voorgezeten door de teamleider. De mentor leidt het gesprek. Hij brengt ook gegevens in die hij vooraf heeft gekregen van een docent die tijdens de vergadering niet aanwezig kan zijn. De leerlingen/ouders worden in het begin van het schooljaar schriftelijk door de teamleider op de hoogte gesteld van de overgangsnormen. Indien er over bevorderen/afwijzen gestemd moet worden, gebeurt dit als volgt: De voorzitter formuleert een voorstel tot bevordering van de leerling, waarna door hand opsteken aangegeven wordt of men voor is, tegen is of men zich wil onthouden van stemming. Uitslag: gewone meerderheid. Bij het staken van de stemmen wordt de leerling bevorderd. Stemgerechtigd zijn de aanwezige docenten 3

4 van de betreffende leerling. Iedere stemgerechtigde kan slechts één stem uitbrengen, dus ook een docent die aan een leerling meerdere vakken geeft. Revisievergadering: een leerling kan op grond van nieuwe informatie in de revisie worden gebracht, indien twee docenten of een docent en de teamleider of directeur onderwijs dat voorstellen.in exceptionele gevallen is de directeur onderwijs vanuit zijn functie bevoegd een finaal besluit te nemen. 4

5 2. OVERGANGSNORMEN: Van brugklas havo/vwo naar 2havo/vwo Verliespunten bij rapportcijfer voor Nederlands Frans 3 4½ 6 Engels Wiskunde Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid Tekenen Muziek Lichamelijke Oefening Levensbeschouwing bevorderen als 1) de som van de verliespunten kleiner of gelijk aan 7 is en er bij NE,EN,WI max. één 5 staat en geen cijfer lager dan 5 of 2) de som van de verliespunten tussen 7 en 11 ligt en er bij NE,EN,WI max. één 5 staat en geen cijfer lager dan 5 en de som van alle cijfers groter of gelijk aan 75 is bespreken als of de som van de verliespunten tussen 7 en 11 ligt en de som van alle cijfers kleiner dan 75 is. voor de vakken Ne, En en Wi meer dan één 5 staat of lager dan 5 afwijzen als de som van de verliespunten groter of gelijk aan 11 is bevorderen naar 2 havo/vwo met Latijn is bevorderen naar 2havo/vwo en voldoen aan de som van de cijfers voor Ne, Fa, En is groter of gelijk aan 23 en de som van alle cijfers is groter of gelijk aan 84 bespreken als de som van de cijfers voor Ne, Fa, En gelijk aan 22 is en de som van alle cijfers groter of gelijk aan 84 is 5

6 Algemeen: Indien door omstandigheden een leerling minder vakken heeft, wordt het totaal voor elk vak minder met 6 verlaagd. Spaans wordt cursorisch aangeboden voor ongeveer een periode van 9 weken. Het cijfer telt niet mee voor de bevordering. Wil men in de 2 e klas doorgaan met deze vakken dan moet er wel minimaal een voldoende staan. Rekenen en Taal worden cursorisch aangeboden voor ongeveer een periode van 11 weken. Het cijfer telt niet mee voor de bevordering. Doubleren in brugklas havo/vwo is alleen in zeer bijzondere omstandigheden mogelijk. Afwijzen betekent het advies om over te stappen naar het vmbo. Bij overstap naar het vmbo nemen de directeur onderwijs en de teamleider van de ontvangende afdeling een beslissing over wel of niet toelaten. 6

7 3. OVERGANGSNORMEN van brugklas tto naar klas 2tto Verliespunten bij rapportcijfer voor Nederlands Frans 3 4½ 6 English Mathematics Aardrijkskunde History Nature and Technology Nature and Health Arts Muziek Physical Education Levensbeschouwing bevorderen als 1) de som van de verliespunten kleiner of gelijk aan 6 is en er bij NE, EN,Wi max. één 5 staat en geen cijfer lager dan 5 of 2) de som van de verliespunten tussen 6 en 10 ligt en de som van alle cijfers groter of gelijk aan 81 en de som van de cijfers voor Ne, Fa en En groter of gelijk aan 21 is bespreken bevorderen In alle andere gevallen naar 2TTO-VWO met Latijn is bevorderen naar 2TTO-VWO en voldoen aan de som van de cijfers voor Ne, Fa, En is groter of gelijk aan 23 en de som van alle cijfers is groter of gelijk aan 84 bespreken als de som van de cijfers voor Ne, Fa, En gelijk aan 22 en de som van alle cijfers groter of gelijk aan 84 is 7

8 Algemeen: Indien door omstandigheden een leerling minder vakken heeft, wordt het totaal voor elk vak minder met 7 verlaagd. Spaans wordt cursorisch aangeboden voor ongeveer een periode van 9 weken. Het cijfer telt niet mee voor de bevordering. Wil men in de 2 e klas doorgaan met deze vakken dan moet er wel minimaal een voldoende staan. Rekenen en Taal worden cursorisch aangeboden voor ongeveer een periode van 11 weken. Het cijfer telt niet mee voor de bevordering. Doubleren in brugklas havo/vwo tto-vwo is alleen in zeer bijzondere omstandigheden mogelijk. Afwijzen betekent het advies om over te stappen naar het vmbo. Bij overstap naar het vmbo nemen de directeur onderwijs en de teamleider van de ontvangende afdeling een beslissing over wel of niet toelaten. 8

9 4. OVERGANGSNORMEN: van 2havo/vwo naar 3vwo Verliespunten bij rapportcijfer voor Nederlands Frans Duits 3 4½ 6 Engels Wiskunde Natuur en Techniek Latijn (keuzevak) Spaans (cursus) Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur en Gezondheid Handvaardigheid Tekenen Muziek Lichamelijke Oefening Levensbeschouwing bevorderen als de som van de verliespunten kleiner of gelijk aan 3 (4 met Spaans en/of Latijn) en de som van alle cijfers groter of gelijk aan 98(105 met Spaans of Latijn en 112 met Spaans en Latijn) is bespreken als 1) de som van de verliespunten tussen 3 en 8 (4 en 9 met Spaans en/of Latijn) ligt en de som van alle cijfers gelijk of groter dan 98 (105 met Spaans of Latijn en 112 met Spaans en Latijn) is of 2) de som van alle cijfers groter of gelijk aan 95(102 met Spaans of Latijn en 109 met Spaans en Latijn) en de som van de verliespunten 3 (4 met Spaans en/of Latijn) of minder is of 3) als voor de vakken Ne, En en Wi meer dan één 5 staat of lager dan 5 afwijzen als 1) de som van de verliespunten groter of gelijk aan 8 (9 met Spaans en/of Latijn) is of 2) de som van de verliespunten tussen 3 en 8 (4 en 9 met Spaans en/of Latijn ) ligt en de som van alle cijfers kleiner dan 98( 105 met Spaans of Latijn en 112 met Spaans en Latijn) is of 3) de som van alle cijfers kleiner dan 95(102 met Spaans of Latijn en 109 met Spaans en Latijn) en de som van de verliespunten kleiner of gelijk aan 3 (4 met Spaans en of Latijn) is 9

10 Algemeen Indien door omstandigheden een leerling minder vakken heeft, wordt het totaal voor elk vak minder met 7 verlaagd. Het vak Rekenen wordt aangeboden binnen de vakken Wiskunde, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. Het cijfer telt niet mee voor de bevordering. De teamleider kan besluiten Latijn en/of Spaans bij het overgangsrapport niet mee te tellen. Bij voldoende resultaten en op advies of met goedkeuring van de rapportvergadering kan een leerling, die Latijn in 2havo/vwo gevolgd heeft in 3vwo Latijn en Grieks in zijn pakket opnemen. Bij voldoende resultaten kan een leerling die in de klas 2 Spaans gevolgd heeft dat ook in klas 3 doen. 10

11 Bij afwijzen gelden de normen van 2havo/vwo naar 3havo. 5. OVERGANGSNORMEN :van 2havo/vwo naar 3havo Verliespunten bij rapportcijfer voor Nederlands Frans Duits Engels 3 4½ 6 Wiskunde Natuur en Techniek Latijn (keuzevak) Spaans (cursus) Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur en Gezondheid Handvaardigheid Tekenen Muziek Lichamelijke Oefening Levensbeschouwing bevorderen als 1) de som van de verliespunten kleiner of gelijk aan 8 (9 met Spaans en/of Latijn) is; wel mag er bij Ne, En en Wi niet meer dan één 5 of lager dan 5 staan; als dit wel het geval is valt de leerling automatisch in bespreking. of 2) de som van de verliespunten tussen 8 en 11 (9 en 12 met Spaans en/of Latijn) ligt en de som van alle cijfers groter of gelijk aan 87 (93 met Spaans of Latijn en 99 met Spaans en Latijn) is; wel mag er bij Ne, En en Wi niet meer dan één 5 staan of lager dan 5; als dit wel het geval is valt de leerling automatisch in bespreking. bespreken als of de som van de verliespunten tussen 8 en 11 (9 en 12 met Spaans en/of Latijn) ligt en de som van alle cijfers kleiner dan 87(93 met Spaans of Latijn en 99 met Spaans en Latijn) is. als voor de vakken Ne, En en Wi meer dan één 5 staat of lager dan 5. afwijzen als de som van de verliespunten groter of gelijk aan 11 (12 met Spaans en/of Latijn) is. 11

12 Algemeen: Indien door omstandigheden een leerling minder vakken heeft, wordt het totaal voor elk vak minder met 6 verlaagd. De teamleider kan besluiten Latijn en/of Spaans bij het overgangsrapport niet mee te tellen. Het vak Rekenen wordt aangeboden binnen de vakken Wiskunde, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. Het cijfer telt niet mee voor de bevordering. Een leerling kan niet voor de tweede keer in een zelfde leerjaar doubleren. Afwijzen heeft dan tot gevolg dat de leerling van afdeling zal veranderen. Bij afwijzen brengt de rapportvergadering een advies uit: doubleren of overstappen naar vmbo. De directeur onderwijs en teamleider van de ontvangende afdeling nemen een beslissing over toelaten of afwijzen. 12

13 6. OVERGANGSNORMEN: van 2tto naar klas 3tto-vwo Verliespunten bij rapportcijfer voor Nederlands Frans Duits 3 4½ 6 English Mathematics Nature and Technology Spaans (cursus) Latijn (keuzevak) Aardrijkskunde History Nature and Health Arts Muziek Physical Education Levensbeschouwing bevorderen als de som van de verliespunten kleiner of gelijk aan 3 (4 met Spaans en/of Latijn) is en de som van alle cijfers groter of gelijk aan 91 (98 met Latijn of Spaans, 105 met Latijn en Spaans) is bespreken In alle andere gevallen Algemeen: Indien door omstandigheden een leerling minder vakken heeft, wordt het totaal voor elk vak minder met 7 verlaagd. De teamleider kan besluiten Latijn en/of Spaans bij het overgangsrapport niet mee te tellen. Bij voldoende resultaten en op advies of met goedkeuring van de rapportvergadering kan een leerling, die Latijn in 2tto gevolgd heeft in 3tto Latijn en Grieks in zijn pakket opnemen. Bij voldoende resultaten kan een leerling die in klas 2 Spaans gevolgd heeft dat ook in klas 3 doen. Het vak Rekenen wordt aangeboden binnen de vakken Wiskunde, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. Het cijfer telt niet mee voor de bevordering. Bij afwijzen gelden als richtlijn de overgangsnormen van 2 havo/vwo. 13

14 7. OVERGANGSNORMEN: van 3 havo naar 4 havo De overgangsprocedure verloopt in twee ronden: 1 e ronde: beoordeling totale lijst Voor alle vakken bij rapportcijfer: Verliespunten: Toelaten tot de 2 e ronde: bij 0 t/m 3 verliespunten ; bij Ne, En en Wi mag niet meer Bespreken: Afwijzen dan één 5 of lager dan 5 staan anders valt de leerling in de bespreking. bij 4 of 5 verliespunten en minstens een 6 gemiddeld over de hele lijst of bij de vakken Ne, En en Wi staat meer dan één 5 of lager dan 5 in alle andere gevallen 2 e ronde: beoordeling gemeenschappelijke deel + profieldeel +vrije deel (door de leerling gekozen). Hierbij tellen alleen de vakken mee die afsluiten met een cijfer voor CE en/of SE. De leerling is bevorderd: 1. als alle vakken voldoende zijn 2. bij 1x5 3. bij 2x5 of 1x4 en totaal gemiddelde 6 of hoger De leerling valt in de bespreking: In alle overige gevallen. Afronding Maatschappelijke Stage (MAS) De mentoren van klas 3 rapporteren tijdens de overgangsvergadering de stand van zaken met betrekking tot de afronding van de Maatschappelijke stage. Met leerlingen die in gebreke zijn, wordt een individueel vervolgtraject vastgesteld. De Teamleider bewaakt dit. 14

15 8. OVERGANGSNORMEN: van 3 vwo naar 4 vwo De overgangsprocedure verloopt in twee ronden: 1 e ronde: beoordeling totale lijst Voor alle vakken bij rapportcijfer: Verliespunten: Toelaten tot de 2 e ronde: bij 0 t/m 3 verliespunten; bij En, Ne, Wi mag niet meer dan één 5 of lager dan 5 staan (anders valt de leerling in de bespreking ) Bespreken: bij 4 of 5 verliespunten en een 6 of hoger gemiddeld over de hele lijst of bij de vakken Ne, En, Wi staat meer dan één 5 of lager dan 5 Afwijzen: in alle andere gevallen 2 e ronde: beoordeling gemeenschappelijke deel + profieldeel +vrije deel (door de leerling gekozen). Hierbij tellen alleen de vakken mee die afsluiten met een cijfer voor CE en/of SE. De leerling is bevorderd: 1. als alle vakken voldoende zijn 2. bij 1x5 3. bij 2x5 of 1x4 en totaal gemiddelde 6 of hoger De leerling valt in de bespreking: In alle overige gevallen. Opmerking: Aangezien TTO in de bovenbouw vooralsnog alleen gestalte krijgt door de mogelijkheid deel te nemen aan het IB-examen, geldt voor leerlingen uit 3 TTO dezelfde norm. Alleen leerlingen die het TTO examen succesvol hebben afgerond kunnen op 4 VWO kiezen voor IB. Afronding Maatschappelijke Stage (MAS) De mentoren van klas 3 rapporteren tijdens de overgangsvergadering de stand van zaken met betrekking tot de afronding van de Maatschappelijke stage. Met leerlingen die in gebreke zijn, wordt een individueel vervolgtraject vastgesteld. De Teamleider bewaakt dit. 15

16 9. OVERGANGSNORMEN: van 3 vwo naar 4 havo Bevordering van 3 vwo naar 4 havo verloopt in twee ronden: 1 e ronde: beoordeling totale lijst Voor de hele lijst geldt - Voor 15 vakken moet het totaal aantal punten 83 of meer zijn. 2 e ronde: beoordeling gemeenschappelijke deel + profieldeel +vrije deel (door de leerling gekozen) - Voor de profielvakken wordt het cijfer van 3 vwo verhoogd met 1 en vervolgens moet aan de bevorderingsnorm van 3 havo naar 4 havo worden voldaan. De leerling is bevorderd: 1. Als alle vakken voldoende zijn 2. Bij 1x 5 3. Bij 2x5 of 1x4 en totaal gemiddelde 6 of hoger De leerling valt in bespreking: In alle overige gevallen 16

17 10. OVERGANGSNORMEN: van 4 havo naar 5 havo - Alle vakken geven een jaarcijfer gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde van een aantal toetsen met een vooraf bepaalde weging - Alle vakken wegen even zwaar, met uitzondering van de vakken die niet afsluiten met een eindcijfer (CKV, LO, LV). 1. Bevorderen indien: A: alle eindcijfers een 6 of hoger zijn, of: B: er 1 eindcijfer 5 op de lijst voorkomt en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn. of: C: er 1 eindcijfer 4 op de lijst voorkomt en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn én bij gemiddeld minstens een 6.0 voor de eindcijfers van alle examenvakken of: D: bij de eindcijfers de combinatie 5 5 of 5 4 voorkomt en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn én hierbij de eindcijfers van alle examenvakken gemiddeld minstens een 6.0 zijn (CKV, LO en LV zijn geen examenvakken met meetellende cijfers) Verder geldt voor alle hierboven genoemde situaties de voorwaarde: E: dat voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal 1 x 5 op de lijst mag voorkomen en geen cijfer lager dan 5. F: dat elk handelingsdeel als tenminste voldoende is beoordeeld G: dat CKV, LO en LV tenminste voldoende zijn 2. Bespreken: In alle andere gevallen Opmerking: Leerlingen die de school gaan verlaten en voor een of meerdere vakken nog achterstand hebben, krijgen voor dat / die vak(ken) geen cijfer. 17

18 11. BEVORDERINGSNORMEN: van 4 VWO 5 VWO - Alle vakken geven een jaarcijfer gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde van een aantal toetsen met een vooraf bepaalde weging - Alle vakken wegen even zwaar, m.u.v. de vakken die niet afsluiten met een eindcijfer (CKV, LO, LV). 1. Bevorderen indien: A: alle eindcijfers een 6 of hoger zijn, of: B: er 1 eindcijfer 5 op de lijst voorkomt en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn. of: C: er 1 eindcijfer 4 op de lijst voorkomt en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn én bij gemiddeld minstens een 6.0 voor de eindcijfers van alle examenvakken of: D: bij de eindcijfers de combinatie 5 5 of 5 4 voorkomt en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn én hierbij de eindcijfers van alle examenvakken gemiddeld minstens een 6.0 zijn (CKV, LO en LV zijn geen examenvakken met meetellende cijfers) Verder geldt voor alle hierboven genoemde situaties de voorwaarde: E: dat voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal 1 x 5 op de lijst mag voorkomen en geen cijfer lager dan 5. F: dat elk handelingsdeel als tenminste voldoende is beoordeeld G: dat CKV, LO en LV tenminste voldoende zijn 2. Bespreken: In alle andere gevallen Opmerking: Leerlingen die de school gaan verlaten en voor een of meerdere vakken nog achterstand hebben, krijgen voor dat / die vak(ken) geen cijfer. 18

19 12. BEVORDERINGSNORMEN: van 5 VWO 6 VWO - Alle vakken geven een jaarcijfer gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde van een aantal toetsen met een vooraf bepaalde weging - Alle vakken wegen even zwaar, m.u.v. de vakken die niet afsluiten met een eindcijfer (CKV, LO, LV). 1. Bevorderen indien: A: alle eindcijfers een 6 of hoger zijn, of: B: er 1 eindcijfer 5 op de lijst voorkomt en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn. of: C: er 1 eindcijfer 4 op de lijst voorkomt en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn én bij gemiddeld minstens een 6.0 voor de eindcijfers van alle examenvakken of: D: bij de eindcijfers de combinatie 5 5 of 5 4 voorkomt en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn én hierbij de eindcijfers van alle examenvakken gemiddeld minstens een 6.0 zijn (CKV, LO en LV zijn geen examenvakken met meetellende cijfers) Verder geldt voor alle hierboven genoemde situaties de voorwaarde E: dat voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal 1 x 5 op de lijst mag voorkomen en geen cijfer lager dan 5. F: dat elk handelingsdeel als tenminste voldoende is beoordeeld G: dat CKV, LO en LV tenminste voldoende zijn 2. Bespreken: In alle andere gevallen Opmerking: Leerlingen die de school gaan verlaten en voor een of meerdere vakken nog achterstand hebben, krijgen voor dat / die vak(ken) geen cijfer. 19

20 13. Toelatingseisen voor overstap 4 TL naar 4Havo een VMBO diploma Theoretische Leerweg voor geen enkel vak een onvoldoende gemiddeld voor alle vakken minstens 6,5 bij keuze natuurprofiel ruim een 7 voor wiskunde en nask 12 een tweede moderne vreemde taal bij een CM-profiel een positief advies van de vakdocenten een grote zelfstandigheid en een goede motivatie Zonder wiskunde op 4 TL alleen toelating mogelijk of in CM-profiel zonder economie Voor alle overstappers: extra inhaalprogramma wiskunde (niveau 3 havo) gevolgd + gemiddeld voldoende voor twee toetsen. Voor wat betreft de wiskunde toetsen gelden de volgende afspraken: - Leerlingen die CM, EM of NG kiezen op 4 havo met WiA in hun pakket maken de keuze voor de WiA toetsen - Leerlingen die EM, NG of NT kiezen op 4 havo met WiB of WiD in hun pakket maken de keuze voor de WiB toetsen Leerlingen die NG kiezen op 4 havo, zonder natuurkunde in hun pakket, moeten toch nask 1,2 gevolgd hebben, omdat in NG profiel sk verplicht is. 20

21 14. Toelatingseisen voor overstap 5 Havo naar 5 Vwo Een leerling die wil overstappen van 5 havo naar 5 vwo moet in ieder geval een havo-diploma hebben met maximaal één 5 en een gemiddelde van 6,5 of hoger. Daarnaast moet hij wiskunde in het pakket hebben en naast Engels ook nog een tweede moderne vreemde taal. Omdat een vwo-leerling in 8 vakken examen moet doen, moet een havo-leerling een extra vak hebben. Aan de vakdocenten en teamleider van de afleverende afdeling worden adviezen opgevraagd. Deze moeten overwegend positief zijn (in ieder geval voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde) Het eindcijfer voor het vak maatschappijleer kan integraal worden overgenomen. De leerling heeft voor 5 vwo in principe een vrijstelling voor het vak Maatschappijleer. (de leerling mag het vak echter opnieuw doen om op deze manier een hoger cijfer te halen i.v.m. de samenstelling van het combinatiecijfer. Op dat moment vervalt het oude havo-cijfer.) De leerling heeft ook een vrijstelling voor het vak levensbeschouwing. De leerling hoeft het vak ANW niet in te halen. In 5/6 vwo moet de leerling een nieuw Profielwerkstuk maken. Voor het combinatiecijfer betekent dit dat het wordt samengesteld uit het cijfer voor Maatschappijleer dat de leerling in 5 havo heeft behaald en het cijfer voor het PWS dat in 5/6 vwo wordt gemaakt. In het geval de leerling besluit om op 5 vwo het vak maatschappijleer opnieuw te doen wordt dat nieuwe cijfer meegenomen in de berekening van het combinatiecijfer. 21

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen Overgangsvergaderingen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen Overgangsvergaderingen havo-vwo Rapportage Overgangsnormen Overgangsvergaderingen havo-vwo Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage Overgangsnormen Overgangsvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Versienummer

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo

Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo Naam notitie/procedure/afspraak Overgangsnormen vmbo Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen het vmbo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen het vmbo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen het vmbo Naam notitie/procedure/afspraak Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het laatste rapportcijfer

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD 2018-2019 Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde. Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Bijlage 3 Overgangsnormen

Bijlage 3 Overgangsnormen Bijlage 3 Overgangsnormen De rapportcijfers worden bepaald conform de afspraken over weging van toetsen, zoals elders in de schoolgids staat vermeld. Daarnaast geldt het volgende: - de cijfers worden rekenkundig

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

De eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over de bevordering ligt in handen van de schoolleiding van de desbetreffende afdeling.

De eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over de bevordering ligt in handen van de schoolleiding van de desbetreffende afdeling. BEVORDERINGSREGELING 2016 2017 Deze bevorderingsregeling bestaat uit een algemeen gedeelte waarna de verschillende bevorderingsnormen volgen. In het algemene gedeelte wordt een aantal zaken genoemd dat

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2018-2019 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Bevorderingsnormen vmbo

Bevorderingsnormen vmbo Bevorderingsnormen 2018-2019 vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2017-2018 t-havo/vwo Versie: 01-11-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS 3 KLAS 1 T/HAVO 4 KLAS 1 HAVO/VWO - ATHENEUM 5 KLAS 1 VWO - GYMNASIUM 6 KLAS 2 HAVO 7 KLAS 2 VWO

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

docentenvergadering. Met leerjaar wordt hier bedoeld, de gezamenlijke parallelklassen van de afdelingen havo en vwo. (B.v. 3-vwo en 3-havo vormen

docentenvergadering. Met leerjaar wordt hier bedoeld, de gezamenlijke parallelklassen van de afdelingen havo en vwo. (B.v. 3-vwo en 3-havo vormen Bevorderingsregels Algemeen 1. Bij de bevordering van de klassen 1 t/m 5 wordt het aantal tekortpunten berekend; dat zijn punten die nodig zijn om van een cijfer lager dan een 6, een zes te kunnen maken.

Nadere informatie

Rapportage en bevordering

Rapportage en bevordering Rapportage en bevordering Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor een persoonlijke

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Bevorderingsreglement

Bevorderingsreglement Bevorderingsreglement Wateringse Veld College Schooljaar 2017 2018 Definitief Inleiding: 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. Leerlingen die niet rechtstreeks zijn

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

Rapportage en bevordering

Rapportage en bevordering Rapportage en bevordering Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor een persoonlijke

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN vmbo onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo onderbouw havo/vwo bovenbouw

OVERGANGSNORMEN vmbo onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo onderbouw havo/vwo bovenbouw OVERGANGSNORMEN 2018-2019 vmbo onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo onderbouw havo/vwo bovenbouw INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS MAASLAND EN VMBO ONDERBOUW 3 MAASLAND EN VMBO ONDERBOUW 4 VMBO

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Instemming MR

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Instemming MR Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2018-2019 Instemming MR INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 6 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Algemeen: De cijfers van alle vakken worden meegenomen in de overgangsbepaling; De cijfers worden op hele getallen afgerond; Bij het vak rekenen wordt een 5 óf lager meegeteld als een 5; Indien een leerling

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Overgangsnormen geldend vanaf 1 augustus 2019

Overgangsnormen geldend vanaf 1 augustus 2019 Overgangsnormen geldend vanaf 1 augustus 2019 ABCD-codering Bij alle rapportbesprekingen speelt de ABCD-codering een rol. Na iedere periode worden cijfers met één decimaal in Magister berekend/ingevoerd

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2018-2019 Inhoudsopgave Procedure 3 Bevorderen 3 Doubleren 3 Opstromen 3 Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 5 Overgangsnormen: klas 1 naar klas 2 7 Algemene bepalingen 7 Algemene eisen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2017-2018 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 7 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO en HAVO 8 Overgang

Nadere informatie

Reglement rapportvergadering. en bevorderingsnormen. RSG Enkhuizen

Reglement rapportvergadering. en bevorderingsnormen. RSG Enkhuizen Reglement rapportvergadering en bevorderingsnormen RSG Enkhuizen 2018-2019 1 1. Algemene zaken bij rapportvergaderingen Rapportvergadering RSG-Enkhuizen: De rapportvergadering bestaat uit de aan de leerling

Nadere informatie

Overgangsnormen. Legenda

Overgangsnormen. Legenda snormen Legenda O = Over B = Bespreekgeval (blijven zitten, over naar hetzelfde niveau of over naar lager niveau) D* =Doubleren (blijven zitten of over naar lager niveau) = Doubleren en niveau lager T

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen Status: definitief met instemming medezeggenschapsraad

Overgangsrichtlijnen Status: definitief met instemming medezeggenschapsraad Overgangsrichtlijnen 2018-2019 Status: definitief met instemming medezeggenschapsraad Inhoudsopgave 1. Definities overgangsrichtlijnen 3 1.1 Algemene bepalingen 3 2. Overgangsrichtlijnen 5 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen

Overgangsrichtlijnen Overgangsrichtlijnen 2017 2018 (Status: met instemming MR) EBO DE PASSIE ROTTERDAM EVANGELISCH BIJBELGETROUW ONDERWIJS Overgangsrichtlijnen 1. Definities overgangsrichtlijnen 3 1.1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Overgangsnormen. Overgangsnormen Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum

Overgangsnormen. Overgangsnormen Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum Overgangsnormen Kaders De volgende uitgangspunten zijn nadrukkelijk gehanteerd: - Het voldoen aan de examennormen - Het aantal onvoldoenden en tekortpunten zijn omschreven - Heldere en simpele structuur

Nadere informatie

Rapportage en bevordering onderbouw

Rapportage en bevordering onderbouw Rapportage en bevordering onderbouw Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar ) Voor alle leerjaren geldt:

Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar ) Voor alle leerjaren geldt: Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

HAVO Nederlandstalig, leerjaar 4

HAVO Nederlandstalig, leerjaar 4 HAVO Nederlandstalig, leerjaar 4 Indeling in vakken We onderscheiden vijf soorten vakken: de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde vakken die volledig meetellen in de slaag-zakregeling zoals bijvoorbeeld

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen

Overgangsrichtlijnen Overgangsrichtlijnen 2016 2017 EBO DE PASSIE ROTTERDAM EVANGELISCH BIJBELGETROUW ONDERWIJS Overgangsrichtlijnen 1. Definities overgangsrichtlijnen 3 1.1 Algemene bepalingen 3 2. Overgangsrichtlijnen 5

Nadere informatie

Notitie Bevorderingsnormen Schooljaar

Notitie Bevorderingsnormen Schooljaar Notitie Bevorderingsnormen Schooljaar 2018-2019 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding, begrippenlijst 3 2. Algemene gang van zaken bij de bevordering 4 3. Aanvullende uitgangspunten 5 3.1. Eerste leerjaar 5 3.2.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - -

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - - Bevorderingsnormen van klas 1 naar klas 2 Onvoldoendes 5 4 5-5 4-5 5-5-5 4-4 4-5-5 Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B - - - Compensatie: 4 punten: + + + B B - - Compensatie: meer dan 4 punten: +

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen VWO

Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen brugklas vwo havo Een leerling wordt bevorderd naar 2 atheneum als is voldaan aan elk van de volgende 3 voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2018-2019 Overgangsnormen Rapportage en bevordering Cijferoverzichten De resultaten die leerlingen behalen worden op Helinium geautomatiseerd verwerkt. Daarmee kunnen ouders en leerlingen zich elke dag

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Inleiding de volgende onderwijsniveaus: Leerlingvolgsysteem 4

Inhoudsopgave 2. Inleiding de volgende onderwijsniveaus: Leerlingvolgsysteem 4 OVERGANGSNORMEN 2018-2019 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 4 1.1 de volgende onderwijsniveaus: 4 1.2 Leerlingvolgsysteem 4 Algemene bepalingen 4 2.1 Verantwoordelijkheden en uitgangspunten 4 2.2

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2017-2018 Versie 9 oktober 2017 Status : vastgesteld met instemming van MR INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Algemene opmerkingen 1. Over de bevordering beslist de docentenvergadering. Hierbij bestaan de volgende mogelijkheden: a. bevordering zonder meer: voldoende rapport.

Nadere informatie

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN Reglement rapportvergadering en bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN 2015-2016 1 1. Algemene zaken bij rapportvergaderingen Rapportvergadering RSG-Enkhuizen De rapportvergadering bestaat uit de aan de leerling

Nadere informatie

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 5 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan 1. Inleiding Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar of mag/moet overstappen naar een andere afdeling.

Nadere informatie

Cijfergeving en overgangsnormen

Cijfergeving en overgangsnormen Cijfergeving en overgangsnormen 2016-2017 Cijfergeving in het brugjaar Per schooljaar krijg je drie rapporten. Op elk rapport staat het gemiddelde van de cijfers, afgerond op 1 decimaal die je per trimester

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

Voorblad Overgangsprocedure

Voorblad Overgangsprocedure Voorblad Overgangsprocedure Uitgangspunt bij de beslissing tot wel of niet bevorderen Het belang van de leerling staat centraal. De teamleider houdt daarom zoveel mogelijk rekening met de talenten en de

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2016-2017 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 7 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO en HAVO 8 Aanvullende

Nadere informatie

Bevorderingsregels 2013-2014

Bevorderingsregels 2013-2014 Bevorderingsregels 2013-2014 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Rapportcijfers

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2017-2018 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad in februari 2017 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2018-2019 12 juli 2018 Preambule Over het bevorderen van leerlingen naar een hoger leerjaar wordt (m.u.v. leerjaar 1) beslist tijdens de docentenvergadering op basis van de eindcijfers

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

Overgangsregels vwo

Overgangsregels vwo Overgangsregels 2018-2019 vwo Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/La/En/gs/ak/wi/bi Cluster 2: mu/kvo/otn/gd/bo OVERGANGSREGELS BRUGKLAS VWO en T-VWO Een leerling is bevorderd naar (t)-vwo-2

Nadere informatie

Bevorderingsregels

Bevorderingsregels Bevorderingsregels 2017-2018 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. Elke leerling

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015

Bevorderingsnormen 2014-2015 Bevorderingsnormen 2014-2015 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2 e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts één verliespunt bij de kernvakken

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Bevorderingsrichtlijnen 2018-2019 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo 1. Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten 2. Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. 3. Om zonder meer bevorderd te kunnen

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

Het Goois Lyceum. Bevorderingsprocedure & overgangsnormen

Het Goois Lyceum. Bevorderingsprocedure & overgangsnormen Het Goois Lyceum Bevorderingsprocedure & overgangsnormen 2018-2019 Algemeen 1. De rapportvergadering verloopt volgens het huishoudelijk reglement rapportvergaderingen, zoals vastgesteld door de schoolleiding.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015. Charlemagne College Eijkhagen

Bevorderingsnormen 2014-2015. Charlemagne College Eijkhagen Bevorderingsnormen 2014-2015 Charlemagne College Eijkhagen ALGEMEEN HET RAPPORTCIJFER Een rapportcijfer is het gemiddelde van door de leerling behaalde cijfers voor toetsen. De toetsen kunnen van allerlei

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Locatie Stationslaan. scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium

Bevorderingsnormen. Locatie Stationslaan. scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium In dit document wordt beschreven wanneer een leerling is bevorderd naar een volgend schooljaar. Bij situaties waarin de regeling niet voorziet beslist

Nadere informatie

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2015-2016 Goedgekeurd door MR Huizermaat op Algemene begripsbepalingen Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2013-2014 De overgangsvergadering is de vergadering

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Charlemagne College Eijkhagen

Bevorderingsnormen Charlemagne College Eijkhagen Bevorderingsnormen 2018-2019 Charlemagne College Eijkhagen ALGEMEEN HET RAPPORTCIJFER Een rapportcijfer is het gemiddelde van door de leerling behaalde cijfers voor toetsen. De toetsen kunnen van allerlei

Nadere informatie

Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h

Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h A. DEFINITIES 1. De docentenvergadering bestaat uit docenten, die les geven aan een bepaalde klas of clustergroep, plus de teamleider die de vergadering

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN. THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar

PROMOTIENORMEN. THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar 2016-2017 Rotterdam, 22 juni 2016 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs Locatie

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle SCHOOLJAAR 2017-2018 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO b(k) naar 2 VMBO b(k) / kgt 6+7 Overgangsnormen

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar, of mag/moet overstappen naar een andere afdeling. 2. Vakken Hieronder

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Locatie Winschoten. scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium

Bevorderingsnormen. Locatie Winschoten. scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium In dit document wordt beschreven wanneer een leerling is bevorderd naar een volgend schooljaar. In situaties waarin de regeling niet voorziet beslist

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Overgangsregelingen Sint Vituscollege

Overgangsregelingen Sint Vituscollege Overgangsregelingen Sint Vituscollege 2018-2019 Inhoud Opmerkingen vooraf... 2 Overgangsnormen eerste klassen...... 4 Overgangsnormen tweede klassen... 5 Overgangsnormen derde klassen... 7 Overgangsnormen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Comenius College

Bevorderingsnormen Comenius College Bevorderingsnormen Comenius College Versie 2013-2014 Leerjaar 3, 4 en 5 Zie ook www.comenius.nl / Onderwijs/ Bevorderingsnormen BEVORDERINGSNORMEN COMENIUS COLLEGE SEPTEMBER 2013 VERSIE:2013-2014 Inhoud

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Locatie Onstwedde. scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium

Bevorderingsnormen. Locatie Onstwedde. scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium In dit document wordt beschreven wanneer een leerling is bevorderd naar een volgend schooljaar. Bij situaties waarin de regeling niet voorziet beslist

Nadere informatie