Overgangsnormen en uitslagregel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overgangsnormen en uitslagregel"

Transcriptie

1 Overgangsnormen en uitslagregel Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) Fax (079) Website: Overgangsnormen en uitslagregel 1

2 Overgangsnormen Dit zijn positieve normen, d.w.z. wie hieraan voldoet wordt bevorderd, de leerling die hieraan niet voldoet komt in de docentenvergadering in bespreking. Een leerling die op het eindrapport voor enig vak een cijfer behaalt lager dan 4 voldoet daarmee niet aan de overgangsnormen. Van klas 1 TOPmavo naar klas 2 TOPmavo De vakken zijn ingedeeld in drie groepen: Groep 3 Nederlands, Engels, Frans, M&M, en BiNa. maatschappijleer, techniek en informatiekunde. beeldende vorming, muziek en lichamelijke opvoeding. Leerlingen in klas 1 vmbo-t worden bevorderd naar klas 2 vmbo-t als zij voldoen aan de volgende voorwaarden: Groep 3 minimaal 35 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan. NB. Voor het vak Nederlands mag bij het overgangsrapport het cijfer nooit lager zijn dan een 5! minimaal 17 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan. minimaal 17 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan. N.B. Toegestane onvoldoendes in de groepen 2 en 3 samen: 2x 5 of 1x 4. Havotoetsen Alle leerlingen kunnen deelnemen aan de havotoetsen (met uitsluiting van zittenblijvers in klas 1). De leerlingen kunnen zich voor deze toetsen aanmelden. Havotoetsen worden drie keer per jaar afgenomen. Het eerste rapport wordt gebruikt voor interne bespreking van de leerlingen. Uitgangspunt is te bekijken welke leerlingen in positieve 2 Overgangsnormen en uitslagregel

3 zin qua leermogelijkheden opvallen. Voor het tweede rapport kunnen leerlingen in drie vakken havotoetsen maken: Nederlands, Engels en. De toets voor het derde rapport bestaat uit vijf vakken: Nederlands, Engels, Frans, en mens en maatschappij (geschiedenis/aardrijkskunde). Bij het derde rapport beslist de docentenvergadering op basis van de resultaten van de havotoetsen en de stand van zaken met betrekking tot het vmbo-rapport of een leerling aan de derde ronde havotoetsen kan deelnemen. De toets voor het vierde rapport bestaat uit dezelfde vijf vakken. De docentenvergadering bevordert naar klas 2 havo/atheneum. Voor leerlingen die niet hebben deelgenomen aan de havotoetsen betekent dit dat de overstap naar 2 havo/atheneum niet gemaakt kan worden. Havotoetsen zijn extra proefwerken en worden becijferd conform de normen die de vaksecties hebben afgesproken. De cijfers komen op een aparte cijferkaart en tellen niet mee bij het bepalen van het rapportcijfer op TOPmavo. Leerlingen die worden bevorderd naar klas 2 havo/atheneum dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: bevordering van klas 1 TOPmavo naar klas 2 TOPmavo; voor de vakken uit groep 1 van het reguliere TOPmavo-rapport minimaal 41 punten waarbij slechts 1x 5 in de vakken Nederlands, Engels en is toegestaan; voor de havotoetsen minimaal 77 punten bij dertien proefwerken (aantal proefwerken x 6-1). Bovendien mag de leerling slechts voor één van de vakken Nederlands, Engels of gemiddeld een 5.0 staan. Voor de twee overige vakken geldt dat het cijfer voor die vakken gemiddeld een 6.0 of hoger moet zijn. positief advies van de docentenvergadering. Wanneer aan één van de vier voorwaarden niet voldaan is, wordt de leerling in principe niet bevorderd naar klas 2 havo/atheneum. Het oordeel van de docentenvergadering voor de overstap naar klas 2 havo/atheneum is bindend. Werkwijze voor het eerste rapport Leerlingen kunnen via een inschrijfformulier kenbaar maken aan de havotoetsen te willen deelnemen. Ouders krijgen voor de eerste rapportvergadering het bedoelde inschrijfformulier. Leerlingen in de th-klas nemen in principe deel aan de havotoetsen. Op het hierboven vermelde formulier bestaat de mogelijkheid voor de th-leerlingen van de deelname aan de havotoetsen af te zien. Overgangsnormen en uitslagregel 3

4 Tijdens de eerste rapportvergadering bespreekt de docentenvergadering de aanvraag. Werkwijze na het eerste rapport De resultaten van de eerste reeks havotoetsen worden besproken tijdens de docentenvergadering van het tweede rapport (die van de tweede reeks tijdens de derde rapportvergadering en die van de derde reeks bij de overgangsvergadering). De docentenvergadering neemt een positief dan wel negatief besluit op de vraag of een leerling met het maken van havotoetsen zal doorgaan tijdens de derde rapportvergadering. Dit besluit is bindend. Van klas 2 TOPmavo naar klas 3 TOPmavo De vakken zijn ingedeeld in twee groepen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, M&M, economie,, BiNaSk. maatschappijleer, techniek, beeldende vorming, muziek en lichamelijke opvoeding. Leerlingen in klas 2 TOPmavo worden bevorderd naar klas 3 TOPmavo als zij voldoen aan de volgende voorwaarden: minimaal 47 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan minimaal 29 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij geen 4 is toegestaan Van klas 3 TOPmavo naar klas 4 TOPmavo Tellingen vinden plaats aan de hand van afgeronde cijfers. 1. Voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, lichamelijke opvoeding 2, maatschappijleer 1,, natuur- en 4 Overgangsnormen en uitslagregel

5 scheikunde 1, biologie en kunstvakken II-tekenen: minimaal 64 punten; maximaal 3x 5 of 1x 5 en 1x 4 waarvan maximaal één 5 in het gekozen vakkenpakket voor klas Voor kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding 1: beide vakken dienen afgesloten te worden met goed of voldoende. 3. De handelingsdelen voor het 3e leerjaar dienen voor het einde van het schooljaar te zijn afgerond en met voldoende of goed te zijn beoordeeld. Van klas 1 havo/vwo naar klas 2 havo/vwo De vakken zijn ingedeeld in twee groepen: Nederlands, Engels, Frans, maatschappijgeschiedenis, aardrijkskunde, en biologie/natuurkunde. techniek, informatiekunde, beeldende vorming, muziek en lichamelijke opvoeding. Leerlingen in klas 1 havo/atheneum worden bevorderd naar klas 2 havo/atheneum, als zij voldoen aan de volgende voorwaarden: minimaal 41 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan en waarbij slechts 1x 5 in de vakken Nederlands, Engels en is toegestaan. minimaal 28 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan. Leerlingen in klas 1 havo/atheneum worden bevorderd naar klas 2 atheneum, als zij voldoen aan de volgende voorwaarden. minimaal 50 punten, maximaal één onvoldoende, waarbij slechts 1x 5 in de vakken Nederlands, Engels en is toegestaan. minimaal 28 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan. Overgangsnormen en uitslagregel 5

6 Voor bevordering naar klas 2 gymnasium gelden dezelfde voorwaarden als voor bevordering naar klas 2 atheneum. Bovendien moet het totaal van de cijfers voor Nederlands, Engels, Frans en Latijn minimaal 28 punten bedragen. N.B.: Het vak Latijn is een extra vak voor leerlingen in klas 1 gymnasium en -gedurende het tweede halfjaar- ook voor de leerlingen uit de andere eerste klassen die in aanmerking komen voor overgang naar klas 2 gymnasium. Van klas 2 havo/vwo naar klas 3 havo/vwo De vakken zijn ingedeeld in twee groepen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn*, Grieks*, maatschappijgeschiedenis, aardrijkskunde,, biologie/natuurkunde en scheikunde. techniek, beeldende vorming, muziek en lichamelijke opvoeding. * Alleen in klas 2 gymnasium. Het basisprogramma loopt in alle klassen parallel, in 2 gymnasium zijn daarvoor minder uren beschikbaar bij Frans en Duits. In plaats daarvan volgen de leerlingen drie uren Latijn en drie uren Grieks. Op havo/vwo vindt er wel toetsing plaats op twee niveaus: A. Havo in klas 2 havo/atheneum en B. Vwo in klas 2 atheneum en klas 2 gymnasium. Leerlingen in klas 2 havo/atheneum worden bevorderd naar klas 3 havo, als zij voldoen aan de volgende voorwaarden: minimaal 53 punten, maximaal drie onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan en waarbij slechts 1x 5 in de vakken Nederlands, Engels en is toegestaan. minimaal 22 punten, maximaal één onvoldoende. 6 Overgangsnormen en uitslagregel

7 Leerlingen in klas 2 havo/atheneum worden bevorderd naar klas 3 atheneum, als zij voldoen aan de volgende voorwaarden: minimaal 67 punten, maximaal één onvoldoende waarbij slechts 1 x 5 in de vakken Nederlands, Engels en is toegestaan. minimaal 22 punten, maximaal één onvoldoende. Leerlingen in klas 2 atheneum worden bevorderd naar klas 3 atheneum, als zij voldoen aan de volgende voorwaarden: minimaal 54 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan en waarbij slechts 1x 5 in de vakken Nederlands, Engels en is toegestaan. minimaal 22 punten, maximaal één onvoldoende. Leerlingen in klas 2 gymnasium worden bevorderd naar klas 3 gymnasium, als zij voldoen aan de volgende voorwaarden: minimaal 66 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan en waarbij slechts 1x 5 in de vakken Nederlands, Engels en is toegestaan. minimaal 22 punten, maximaal één onvoldoende. Van klas 3 havo naar klas 4 havo 1. Voor de vakken Nederlands, Engels, maatschappijgeschiedenis, aardrijkskunde, economie,, natuurkunde, biologie/scheikunde en Frans of Duits: minimaal 53 punten; maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan en waarbij slechts 1x 5 in de vakken Nederlands, Engels en is toegestaan (Voor het profiel cultuur en maatschappij zonder geldt dat slechts 1x 5 in de vakken Nederlands en Engels is toegestaan.); geen van de cijfers mag lager zijn dan 4. Overgangsnormen en uitslagregel 7

8 2. Voor de vakken beeldende vorming, muziek en lichamelijke opvoeding: minimaal 18 punten; maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan; geen van de cijfers mag lager zijn dan 4. Als de leerling aan deze voorwaarden voldoet, wordt hij bevorderd. 3. Daarnaast geldt als toelatingsnorm tot de profielen: drie (eventueel gekozen) vakken in het profiel samen 20 punten; 1x 5 is toegestaan. De profielvakken zijn: cultuur en maatschappij economie en maatschappij natuur en gezondheid natuur en techniek maatschappijgeschiedenis Frans of Duits aardrijkskunde of economie maatschappijgeschiedenis economie aardrijkskunde of natuurkunde biologie/scheikunde natuurkunde biologie/scheikunde Een leerling die naar het vierde leerjaar is bevorderd zonder aan de profielnorm te hebben voldaan en doubleert, kan het recht worden ontzegd om hetzelfde profiel opnieuw te doen. Van klas 3 atheneum naar klas 4 atheneum 1. Voor de vakken Nederlands, Engels, Frans, (van klas 3 leonardo naar klas 4 atheneum geldt: Spaans), Duits, maatschappijgeschiedenis, aardrijkskunde, economie,, natuurkunde en biologie/scheikunde: 8 Overgangsnormen en uitslagregel

9 minimaal 59 punten; maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan en waarbij slechts 1x 5 in de vakken Nederlands, Engels en is toegestaan geen van de cijfers mag lager zijn dan Voor de vakken beeldende vorming, muziek en lichamelijke opvoeding: minimaal 18 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan geen van de cijfers mag lager zijn dan 4 de vakken Wetenschapsoriëntatie, Filosofie en Leonardo-tijd zijn beoordeeld als voldoende of goed of hoger dan 5,5. Als de leerling aan deze voorwaarden voldoet, wordt hij bevorderd. 3. Daarnaast geldt als toelatingsnorm tot de profielen: drie (eventueel gekozen) vakken in het profiel samen 20 punten; 1x 5 is toegestaan De profielvakken zijn: cultuur en maatschappij economie en maatschappij natuur en gezondheid natuur en techniek maatschappijgeschiedenis aardrijkskunde of economie maatschappijgeschiedenis economie aardrijkskunde of natuurkunde biologie/scheikunde natuurkunde biologie/scheikunde Een leerling die naar het vierde leerjaar is bevorderd zonder aan de profielnorm te hebben voldaan en doubleert, kan het recht worden ontzegd om hetzelfde profiel opnieuw te doen. Overgangsnormen en uitslagregel 9

10 Van klas 3 gymnasium en klas 3 leonardo naar klas 4 gymnasium 1. Voor de vakken Nederlands, Engels, Latijn, Grieks, Frans, Duits, maatschappijgeschiedenis, aardrijkskunde, economie,, natuurkunde en biologie/scheikunde: minimaal 71 punten; maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan en waarbij slechts 1x 5 in de vakken Nederlands, Engels en is toegestaan; geen van de cijfers mag lager zijn dan Voor de vakken beeldende vorming, muziek en lichamelijke opvoeding: minimaal 18 punten, maximaal twee onvoldoendes, waarbij 1x 4 is toegestaan geen van de cijfers mag lager zijn dan 4. Als de leerling aan deze voorwaarden voldoet, wordt hij bevorderd. 3. Daarnaast geldt als toelatingsnorm tot de profielen: drie (eventueel gekozen) vakken in het profiel samen 20 punten; 1x 5 is toegestaan De profielvakken zijn: cultuur en maatschappij economie en maatschappij natuur en gezondheid natuur en techniek maatschappijgeschiedenis aardrijkskunde of economie maatschappijgeschiedenis economie aardrijkskunde of natuurkunde biologie/scheikunde natuurkunde biologie/scheikunde 10 Overgangsnormen en uitslagregel

11 Een leerling die naar het vierde leerjaar is bevorderd zonder aan de profielnorm te hebben voldaan en doubleert, kan het recht worden ontzegd om hetzelfde profiel opnieuw te doen. Van klas 4 havo naar klas 5 havo Leerlingen in klas 4 havo worden bevorderd naar klas 5 havo, als: 1. Alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of er 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 2x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 1x 5 en 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is; er voor de vakken Nederlands, Engels en slechts 1x 5 is behaald. 2. De vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld als "voldoende" of "goed". Van klas 4 vwo naar klas 5 vwo Leerlingen in klas 4 atheneum worden bevorderd naar klas 5 atheneum, als: 1. Alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of er 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 2x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 1x 5 en 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is; er voor de vakken Nederlands, Engels en slechts 1x 5 is behaald. Overgangsnormen en uitslagregel 11

12 2. De vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld als "voldoende" of "goed". 3. Cijfers voor algemene natuurwetenschappen, maatschappijleer, evt. klassieke culturele vorming en het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer telt mee als één cijfer. Ook de cijfers voor genoemde vakken en het profielwerkstuk mogen niet lager zijn dan 4. Leerlingen in klas 4 gymnasium worden bevorderd naar klas 5 gymnasium, als: 1. Alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of er 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 2x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 1x 5 en 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is; er voor de vakken Nederlands, Engels en slechts 1x 5 is behaald. 2. Het vak lichamelijke opvoeding is beoordeeld als "voldoende" of "goed". 3. Cijfers voor algemene natuurwetenschappen, maatschappijleer, klassieke culturele vorming en het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer telt mee als één cijfer. Ook de cijfers voor genoemde vakken en het profielwerkstuk mogen niet lager zijn dan 4. Van klas 5 vwo naar klas 6 vwo Leerlingen in klas 5 atheneum worden bevorderd naar klas 6 atheneum, als: 1. Alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of er 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde 12 Overgangsnormen en uitslagregel

13 er 2x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 1x 5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is; er voor de vakken Nederlands, Engels en slechts 1x 5 is behaald. 2. De vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld als "voldoende" of "goed". 3. Cijfers voor algemene natuurwetenschappen, maatschappijleer, evt. klassieke culturele vorming en het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer telt mee als één cijfer. Ook de cijfers voor genoemde vakken en het profielwerkstuk mogen niet lager zijn dan 4. Leerlingen in klas 5 gymnasium worden bevorderd naar klas 6 gymnasium, als: 1. Alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of er 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 2x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 1x 5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is; er voor de vakken Nederlands, Engels en slechts 1x 5 is behaald. 2. Het vak lichamelijke opvoeding is beoordeeld als "voldoende" of "goed". 3. Cijfers voor algemene natuurwetenschappen, maatschappijleer, klassieke culturele vorming en het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer telt mee als één cijfer. Ook de cijfers voor genoemde vakken en het profielwerkstuk mogen niet lager zijn dan 4. Overgangsnormen en uitslagregel 13

14 Uitslagregels Voor TOPmavo Een examenkandidaat is geslaagd als: voor het centraal schriftelijk examen gemiddeld een voldoende (5,5) is behaald en voor de examenvakken het eindcijfer 6 of hoger is behaald of voor ten hoogste één examenvak het eindcijfer 5 en voor de overige examenvakken het eindcijfer 6 of hoger is behaald of voor één examenvak het eindcijfer 4 of voor twee examenvakken het eindcijfer 5 is behaald en voor de overige examenvakken een eindcijfer 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer 7 of hoger is behaald en voor de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken I uit het gemeenschappelijk deel de kwalificatie voldoende of goed is gehaald en voor het sectorwerkstuk en/of maatschappelijke stage de kwalificatie voldoende of goed is behaald. Voor havo Een examenkandidaat is geslaagd als: voor het centraal schriftelijk examen gemiddeld een voldoende (5,5) is behaald en er voor de vakken Nederlands, Engels en slechts 1x 5 is behaald en alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of er 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 2x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is. Daarnaast moeten culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld als voldoende of goed. Cijfers voor maatschappijleer en het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer. Bij het bepalen van de uitslag van het examen telt het combinatiecijfer als één cijfer. Het eindcijfer van een drie of lager betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. Voor het berekenen van een combinatiecijfer worden de op de cijferlijst vermelde afgeronde cijfers (bestaande uit gehele getallen) gemiddeld. Vervolgens wordt het gemiddelde weer afgerond op het nabij liggende gehele getal: 5,5 wordt dus een 6 en 5,45 een Overgangsnormen en uitslagregel

15 Voor vwo Een examenkandidaat is geslaagd als: voor het centraal schriftelijk examen gemiddeld een voldoende (5,5) is behaald en er voor de vakken Nederlands, Engels en slechts 1x 5 is behaald en alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of er 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 2x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde er 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is. Daarnaast moeten culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld als voldoende of goed. Cijfers voor maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen, evt. klassieke culturele vorming en het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer. Bij het bepalen van de uitslag van het examen telt het combinatiecijfer als één cijfer. Het eindcijfer van een drie of lager betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. Voor het berekenen van een combinatiecijfer worden de op de cijferlijst vermelde afgeronde cijfers (bestaande uit gehele getallen) gemiddeld. Vervolgens wordt het gemiddelde weer afgerond op het nabij liggende gehele getal: 5,5 wordt dus een 6 en 5,45 een 5. Overstap TOPmavo naar 4 havo Een leerling die een vmbo-t diploma heeft behaald kan worden toegelaten tot 4 havo wanneer de leerling: - een gemiddelde van 6,8 of hoger heeft behaald op de eindlijst;` - slechts 1x 5 heeft op de eindlijst voor Nederlands, Engels en (minimaal dus 1x5 en 2x 6); - examen heeft gedaan in een tweede moderne vreemde taal; - examen heeft gedaan in ; - een vakkenpakket heeft dat past bij een van de vier profielen in de Tweede Fase; - succesvol heeft deelgenomen aan de overstapmodules Engels en voor en scheikunde als de leerling deze vakken in 4 havo in het pakket opneemt; - een compleet overstapdossier bij de decaan van het havo heeft ingeleverd. Over deze overstap worden de leerlingen in klas 3 geïnformeerd door de decaan van de TOPmavo. Het volledig overstapprotocol is te vinden op de site. Overgangsnormen en uitslagregel 15

16 Overstap 5 havo naar 5 vwo Een leerling die een havo-diploma heeft behaald kan worden toegelaten tot 5 vwo wanneer de leerling: - voor Nederlands, Engels en de profielvakken een gemiddelde van 6,5 of hoger heeft behaald en - slechts 1x 5 heeft op de eindlijst voor Nederlands, Engels en (minimaal dus 1x 5 en 2x 6). Deze leerling mag in 5 vwo niet doubleren. Het is mogelijk dat op verzoek van de ouders/verzorgers en de leerling de leerling in 6 vwo wordt toegelaten. Dit kan alleen na een positief besluit van de docentenvergadering. 16 Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels. Onderdeel van de schoolgids

Overgangsnormen en uitslagregels. Onderdeel van de schoolgids Overgangsnormen en uitslagregels 2018-2019 Onderdeel van de schoolgids Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van deze gids. Of u nu wilt printen, iets

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2018-2019 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het laatste rapportcijfer

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar, of mag/moet overstappen naar een andere afdeling. 2. Vakken Hieronder

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria Overgangscriteria Indelingscriteria Overplaatsingscriteria Schooljaar 2018-2019 1 Inhoud Inhoud... 2 Klas 7... 3 De overgang naar klas 8... 3 Klas 8... 4 Overgangscriteria klas 8 vmbo-tl/havo... 4 Overgangscriteria

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD 2018-2019 Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde. Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Overgangsregelingen Sint Vituscollege

Overgangsregelingen Sint Vituscollege Overgangsregelingen Sint Vituscollege 2018-2019 Inhoud Opmerkingen vooraf... 2 Overgangsnormen eerste klassen...... 4 Overgangsnormen tweede klassen... 5 Overgangsnormen derde klassen... 7 Overgangsnormen

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2018-2019 12 juli 2018 Preambule Over het bevorderen van leerlingen naar een hoger leerjaar wordt (m.u.v. leerjaar 1) beslist tijdens de docentenvergadering op basis van de eindcijfers

Nadere informatie

Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar ) Voor alle leerjaren geldt:

Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar ) Voor alle leerjaren geldt: Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

De eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over de bevordering ligt in handen van de schoolleiding van de desbetreffende afdeling.

De eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over de bevordering ligt in handen van de schoolleiding van de desbetreffende afdeling. BEVORDERINGSREGELING 2016 2017 Deze bevorderingsregeling bestaat uit een algemeen gedeelte waarna de verschillende bevorderingsnormen volgen. In het algemene gedeelte wordt een aantal zaken genoemd dat

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Locatie Stationslaan. scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium

Bevorderingsnormen. Locatie Stationslaan. scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium scholengemeenschap voor VMBO HAVO Atheneum Gymnasium In dit document wordt beschreven wanneer een leerling is bevorderd naar een volgend schooljaar. Bij situaties waarin de regeling niet voorziet beslist

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

Overgangsregelingen Sint Vituscollege

Overgangsregelingen Sint Vituscollege Overgangsregelingen Sint Vituscollege 2017-2018 Inhoud Opmerkingen vooraf... 2 Overgangsnormen voor 1 atheneum-havo en 1 gymnasium... 5 Overgangsnormen tweede klassen... 8 Overgangsnormen derde klassen...

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan 1. Inleiding Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar of mag/moet overstappen naar een andere afdeling.

Nadere informatie

ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW

ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 VOORWOORD Beste ouders, verzorgers, Op het Alberdingk Thijm College vinden we het belangrijk dat iedere leerling het maximale uit zichzelf haalt.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2018-2019 VOORWOORD Beste ouders, verzorgers, Op het Alberdingk Thijm College vinden we het belangrijk dat iedere leerling het maximale uit zichzelf haalt. Als leerlingen van

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

Rapportage en bevordering

Rapportage en bevordering Rapportage en bevordering Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor een persoonlijke

Nadere informatie

docentenvergadering. Met leerjaar wordt hier bedoeld, de gezamenlijke parallelklassen van de afdelingen havo en vwo. (B.v. 3-vwo en 3-havo vormen

docentenvergadering. Met leerjaar wordt hier bedoeld, de gezamenlijke parallelklassen van de afdelingen havo en vwo. (B.v. 3-vwo en 3-havo vormen Bevorderingsregels Algemeen 1. Bij de bevordering van de klassen 1 t/m 5 wordt het aantal tekortpunten berekend; dat zijn punten die nodig zijn om van een cijfer lager dan een 6, een zes te kunnen maken.

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Bevorderingsrichtlijnen 2017-2018 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo 1. Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten 2. Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. 3. Om zonder meer bevorderd te kunnen

Nadere informatie

CIJFERS/RAPPORTAGES EN OVERGANGSNORMEN SCALA COLLEGE

CIJFERS/RAPPORTAGES EN OVERGANGSNORMEN SCALA COLLEGE CIJFERS/RAPPORTAGES EN OVERGANGSNORMEN SCALA COLLEGE 2018-2019 A. UITGANGSPUNTEN 1. Op het Scala College wordt gewerkt met de volgende cijfercode: 10 uitmuntend 9 zeer goed 8 goed 7 ruim voldoende (prestaties

Nadere informatie

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt:

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt: Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2015 2016 Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Klas 1 havo/mavo

Nadere informatie

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Algemeen: De cijfers van alle vakken worden meegenomen in de overgangsbepaling; De cijfers worden op hele getallen afgerond; Bij het vak rekenen wordt een 5 óf lager meegeteld als een 5; Indien een leerling

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

Bijlage 3 Overgangsnormen

Bijlage 3 Overgangsnormen Bijlage 3 Overgangsnormen De rapportcijfers worden bepaald conform de afspraken over weging van toetsen, zoals elders in de schoolgids staat vermeld. Daarnaast geldt het volgende: - de cijfers worden rekenkundig

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

Het Goois Lyceum. Bevorderingsprocedure & overgangsnormen

Het Goois Lyceum. Bevorderingsprocedure & overgangsnormen Het Goois Lyceum Bevorderingsprocedure & overgangsnormen 2018-2019 Algemeen 1. De rapportvergadering verloopt volgens het huishoudelijk reglement rapportvergaderingen, zoals vastgesteld door de schoolleiding.

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2017-2018 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad in februari 2017 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Overgangsnormen 2015-2016 CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Tijdens de overgangsvergadering wordt aan de hand van de behaalde resultaten en de norm een uitslag vastgesteld. Deze kan luiden: Bevorderen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen vmbo

Bevorderingsnormen vmbo Bevorderingsnormen 2018-2019 vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2017-2018 t-havo/vwo Versie: 01-11-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS 3 KLAS 1 T/HAVO 4 KLAS 1 HAVO/VWO - ATHENEUM 5 KLAS 1 VWO - GYMNASIUM 6 KLAS 2 HAVO 7 KLAS 2 VWO

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Bevorderingsrichtlijnen 2018-2019 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo 1. Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten 2. Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. 3. Om zonder meer bevorderd te kunnen

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2017-2018 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 7 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO en HAVO 8 Overgang

Nadere informatie

Regels voor bevordering

Regels voor bevordering Regels voor bevordering 1 1 Algemeen gedeelte 1.1 toetsing Het minimum aantal toetsen per vak wordt bij de aanvang van het schooljaar gepubliceerd. De vakgroepen streven ernaar de toetsen zo goed mogelijk

Nadere informatie

Rapportage en bevordering

Rapportage en bevordering Rapportage en bevordering Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor een persoonlijke

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum Schooljaar 2016 2017 Ik heb zogezegd de moed om fouten te maken en behoud daar toch m n zelfvertrouwen bij Etty Hillesum, 14 januari 1942 Overgangsrichtlijnen

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2018-2019 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad in oktober 2018 ALGEMEEN In gevallen waarin deze regeling

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN vmbo onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo onderbouw havo/vwo bovenbouw

OVERGANGSNORMEN vmbo onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo onderbouw havo/vwo bovenbouw OVERGANGSNORMEN 2018-2019 vmbo onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo onderbouw havo/vwo bovenbouw INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS MAASLAND EN VMBO ONDERBOUW 3 MAASLAND EN VMBO ONDERBOUW 4 VMBO

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Overgangsnormen 2014-2015 CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Tijdens de overgangsvergadering wordt aan de hand van de behaalde resultaten en de norm een uitslag vastgesteld. Deze kan luiden: Bevorderen:

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM per schooljaar 2016-2017 ALGEMEEN Het is niet toegestaan om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren of dezelfde klas in een afdeling meer dan eenmaal

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON 2013-2014 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde locatie/vestiging, indien

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM

OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM OVERGANGSNORMEN VEURS LYCEUM per schooljaar 2018-2019 ALGEMEEN Het is niet toegestaan om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren of dezelfde klas in een afdeling meer dan eenmaal

Nadere informatie

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Overgangsnormen 2016-2017 CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Tijdens de overgangsvergadering wordt aan de hand van de behaalde resultaten en de norm een uitslag vastgesteld. Deze kan luiden: Bevorderen:

Nadere informatie

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria Overgangscriteria Indelingscriteria Overplaatsingscriteria Schooljaar 2016-2017 Inhoud Klas 7... 3 De overgang naar klas 8... 3 Klas 8... 4 Overgangscriteria voor de indeling in leerwegen van klas 8 vmbo-tl/havo

Nadere informatie

Bevorderen naar vwo 2 of havo 2: Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5.

Bevorderen naar vwo 2 of havo 2: Met 69 t/m 71 punten en maximaal 2x5 of 1x4+ 1x5. Overgangsnormen vanuit vwo 1 De norm wordt toegepast op de jaarcijfers van de twaalf vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer wordt gegeven, nl.: Nederlands - Cambridge Engels - Frans - geschiedenis

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2018-2019 Inhoudsopgave Procedure 3 Bevorderen 3 Doubleren 3 Opstromen 3 Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 5 Overgangsnormen: klas 1 naar klas 2 7 Algemene bepalingen 7 Algemene eisen

Nadere informatie

Overgangsnormen geldend vanaf 1 augustus 2019

Overgangsnormen geldend vanaf 1 augustus 2019 Overgangsnormen geldend vanaf 1 augustus 2019 ABCD-codering Bij alle rapportbesprekingen speelt de ABCD-codering een rol. Na iedere periode worden cijfers met één decimaal in Magister berekend/ingevoerd

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2018/2019 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

Bevorderingsnormen PCC HET LYCEUM

Bevorderingsnormen PCC HET LYCEUM Bevorderingsnormen PCC HET LYCEUM Versie: 14 93011 dd. 16 juni 2014 (instemming mr), geactualiseerd na instemming mr 26 september 2016. Geactualiseerd schoolgids 2018-2019 en schoolgids 2019-2020. Algemene

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege INSPIREREND BETROKKEN ONDERNEMEND september 2015 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 2 ONDERBOUW 4 MAVO 6 HAVO 9 VWO 14 Overgangsnormen 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Deze overgangsnormen

Nadere informatie

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR Lessentabel havo /atheneum /gymnasium klas 1-2 havo 1 havo 1 technasium atheneum 1 gymnasium 1 havo 2 atheneum 2 gymnasium 2 aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 biologie 2 2 2 2 Duits 3 3 3 Engels 3 3 3 3 3 3

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Bevorderingsrichtlijnen 2017-2018 1 I. Regels ten aanzien van de bevordering, rapportages, Inzake terminologie: o een voldoende is het cijfer 5,50/5,5 of hoger; een onvoldoende is het cijfer 5,49/5,4 of

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015

Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015 Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 3 december 2015 Het profiel I II Het gemeenschappelijk deel Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel De samenstelling van het vakkenpakket. I: Het

Nadere informatie

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Overgangsnormen CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Overgangsnormen 2015-2016 CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Tijdens de overgangsvergadering wordt aan de hand van de behaalde resultaten en de norm een uitslag vastgesteld. Deze kan luiden: Bevorderen

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting

Profielkeuzevoorlichting Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 7 december 2016 Het profiel Het gemeenschappelijk deel Profielvakken Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode)

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR en doorstroming/instroming per schooljaar 2014-2015 Algemeen Een leerling heeft niet het recht om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren. Vanuit

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Versie d.d. 12 september 2017

Bevorderingsnormen Versie d.d. 12 september 2017 Bevorderingsnormen 2017-2018 Versie d.d. 12 september 2017 Instemming MR 26/09/2017 Vaststelling Bestuurder 27/09/2017 Bevorderingsnormen algemeen 1. Begrippen Bevorderingsnormen: deze zijn van toepassing

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015

Bevorderingsnormen 2014-2015 Bevorderingsnormen 2014-2015 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2 e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts één verliespunt bij de kernvakken

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. Vastgestelde versie in MR vergadering 25 september 2017

BEVORDERINGSNORMEN. Vastgestelde versie in MR vergadering 25 september 2017 BEVORDERINGSNORMEN 2017 2018 Vastgestelde versie in MR vergadering 25 september 2017 1 Bevorderingsnormen 2017-2018 Inhoud Inleiding... 4 Rapporten... 4 Rapport 1, 2, 3 en 4... 4 De weging per rapportperiode...

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2017-2018 Overgangsnormen Inhoudsopgave Cijferoverzichten... 2 Overgangsnormen... 2 Overgangsnormen havo en vwo... 2 Overgangsnormen leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 2 Opstroom havo 1 naar vwo

Nadere informatie

Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling Inhoud

Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling Inhoud Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling 2015-2016 Inhoud Overgangscriteria, indelingscriteria en overplaatsingscriteria 2015-2016... 1 Inhoud... 1 Klas 7... 2

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen VWO

Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen brugklas vwo havo Een leerling wordt bevorderd naar 2 atheneum als is voldaan aan elk van de volgende 3 voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015. Charlemagne College Eijkhagen

Bevorderingsnormen 2014-2015. Charlemagne College Eijkhagen Bevorderingsnormen 2014-2015 Charlemagne College Eijkhagen ALGEMEEN HET RAPPORTCIJFER Een rapportcijfer is het gemiddelde van door de leerling behaalde cijfers voor toetsen. De toetsen kunnen van allerlei

Nadere informatie

Overgangsnormen. Overgangsnormen Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum

Overgangsnormen. Overgangsnormen Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum Overgangsnormen Kaders De volgende uitgangspunten zijn nadrukkelijk gehanteerd: - Het voldoen aan de examennormen - Het aantal onvoldoenden en tekortpunten zijn omschreven - Heldere en simpele structuur

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen

Overgangsrichtlijnen Overgangsrichtlijnen 2017 2018 (Status: met instemming MR) EBO DE PASSIE ROTTERDAM EVANGELISCH BIJBELGETROUW ONDERWIJS Overgangsrichtlijnen 1. Definities overgangsrichtlijnen 3 1.1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - -

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - - Bevorderingsnormen van klas 1 naar klas 2 Onvoldoendes 5 4 5-5 4-5 5-5-5 4-4 4-5-5 Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B - - - Compensatie: 4 punten: + + + B B - - Compensatie: meer dan 4 punten: +

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

MAVO plus, leerjaar 2

MAVO plus, leerjaar 2 MAVO plus, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in het

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg

Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2014 2015 Versie: 10 november 2014 Status: goedgekeurd MR (vergadering 26 november 2014) Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo

Nadere informatie