Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar"

Transcriptie

1 Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar september 2016

2 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar Leerjaar Leerjaar Leerjaar Leerjaar Nadere bepalingen Bijzondere omstandigheden Revisie Begrippenlijst SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

3 1. Rapporten en cijfers 1.1 Het rapportcijfer voor een vak is gebaseerd op minimaal 3 toetsen (bij één uurs-vakken minimaal 2). Toetsen kunnen zijn: oefentoetsen schriftelijke en mondelinge overhoringen repetities (profiel)werkstukken (zoals opstellen, samenvattingen, brieven, boekverslagen en fictieverslagen) vaardigheidstoetsen (zoals practica, luister-, spreek-, schrijf- en stelvaardigheidstoetsen) openboektoetsen 1.2 Aantal rapporten per schooljaar: Alle leerlingen, behalve die in de eindexamenklassen, krijgen per schooljaar drie keer een cijferrapport De leerlingen in de voorexamenklassen van de vmbo-afdelingen ontvangen drie maal per jaar een rapport met voortgangscijfers. Deze cijfers zijn gewogen gemiddelden van de cijfers voor voortgangstoetsen en SE-toetsen in dat leerjaar De leerlingen in de voorexamenklassen van het havo en vwo ontvangen drie maal per jaar een overzicht van de resultaten van de SE toetsen De leerlingen in de examenklassen krijgen twee maal per jaar een overzicht van behaalde resultaten van de SE-toetsen. 1.3 De bevordering vindt plaats op grond van de eindcijfers. In bijzondere gevallen kan de school besluiten daar van af te wijken (zie art. 4). 1.4 De eindcijferberekening vindt op de volgende wijze plaats: De cijfers van het 1 e, 2 e en 3 e rapport (R1, R2 en R3) worden als afgerond cijfer vermeld in zowel één decimaal als zonder decimaal Voor alle leerjaren wordt op elk rapport (R1, R2 en R3) het voortschrijdend gemiddelde per vak aangegeven. Het voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde cijfer van alle behaalde cijfers. De cijfers op rapport 3 zijn dus het gemiddelde van alle cijfers die door het hele jaar behaald zijn Het cijfer zonder decimaal op R3 is het eindcijfer. 1.5 Voor alle eindexamenkandidaten geldt de landelijke zak-slaagregeling. Deze staat vermeld in het PTA. SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

4 2. Bevorderingsnormen 2.1 Leerjaar 1 Indien niet wordt voldaan aan onderstaande bevorderingsnormen komt de leerling in het bespreekgebied (zie 3.2). Bij wijziging van afdeling worden alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem meegewogen in de bespreking (bijvoorbeeld diverse CITO gegevens, werkhouding en inzicht) Havo leerjaar 1 - Plaatsing in 2 havo bij maximaal 3 tekortpunten. - Opstroommogelijkheden naar Exellius (vwo) na leerjaar 2 (zie 2.2.2) Havo/vwo leerjaar 1 - Plaatsing in 2 havo/vwo bij maximaal 3 tekortpunten - Exellius (vwo): Plaatsing in 2 Exellius (vwo) bij maximaal 3 tekortpunten. Voor wetenschapsoriëntatie geldt een aanvullende voorwaarde: Per project wordt een cijfer gegeven. Aan het eind van het jaar wordt een gemiddelde hiervan als eindcijfer voor academische vaardigheden gegeven. Dit moet tenminste een 5,5 zijn. Als dit cijfer lager dan een 5,5 is, dan volgt een extra opdracht. - TTO (havo/vwo): Plaatsing in 2 TTO (havo/vwo) bij maximaal 3 tekortpunten. Het vak EIO moet met een voldoende beoordeling afgerond worden. Bij een onvoldoende beoordeling krijgt de leerling een extra opdracht Vmbo-tl leerjaar 1 - Plaatsing in 2 vmbo-t bij maximaal 3 tekortpunten - Plaatsing in 2 havo/vwo bij maximaal 3 tekortpunten en als wordt voldaan aan de volgende criteria: 1. Het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van alle CE-vakken tenminste 7,5 is (CE-vakken in het eerste leerjaar zijn: Nederlands, Engels, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wiskunde en tekenen) 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde wordt tenminste een onafgeronde 7,0 behaald Vmbo-k leerjaar 1 - Plaatsing in 2 vmbo-k bij maximaal 3 tekortpunten - Plaatsing in 2 vmbo-tl bij maximaal 3 tekortpunten en als wordt voldaan aan de volgende criteria: 1. Het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van alle CE-vakken tenminste 7,5 is (CE-vakken in het eerste leerjaar zijn: Nederlands, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wiskunde en tekenen) 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde wordt tenminste een onafgeronde 7,0 behaald SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

5 2.2 Leerjaar 2 Indien niet wordt voldaan aan onderstaande bevorderingsnormen komt de leerling in het bespreekgebied (zie 3.2). Bij wijziging van afdeling worden alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem meegewogen in de bespreking (bijvoorbeeld diverse CITO gegevens, werkhouding en inzicht) Havo/vwo leerjaar 2 - Plaatsing in 3 havo bij maximaal 3 tekortpunten - Plaatsing in 3 Exellius (vwo) bij maximaal 3 tekortpunten en als wordt voldaan aan de volgende criteria: 1. Het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van alle CE-vakken is tenminste 7,0 (CE-vakken in het tweede leerjaar zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur/scheikunde, wiskunde en tekenen) 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde wordt tenminste een onafgeronde 7,0 behaald - Exellius (vwo): Plaatsing in 3 Exellius (vwo) bij maximaal 3 tekortpunten. Voor wetenschapsoriëntatie geldt een aanvullende voorwaarde: Per project wordt een cijfer gegeven. Aan het eind van het jaar wordt een gemiddelde hiervan als eindcijfer voor academische vaardigheden gegeven. Dit moet tenminste een 5,5 zijn. Als dit cijfer lager dan een 5,5 is, dan volgt een extra opdracht. - TTO (havo/vwo): Plaatsing in 3 TTO (havo/vwo) bij maximaal 3 tekortpunten. Het vak EIO moet met een voldoende beoordeling afgerond worden. Bij een onvoldoende beoordeling krijgt de leerling een extra opdracht Havo leerjaar 2 - Plaatsing in 3 havo bij maximaal 3 tekortpunten - Plaatsing in 3 Exellius (vwo) bij maximaal 3 tekortpunten en als wordt voldaan aan de volgende criteria: 1. Het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van alle CE-vakken is tenminste 7,5 (CE-vakken in het tweede leerjaar zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur/scheikunde, wiskunde en tekenen) 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde wordt tenminste een onafgeronde 7,0 behaald Vmbo-tl leerjaar 2 - Plaatsing in 3 vmbo-tl bij maximaal 3 tekortpunten - Plaatsing in 3 havo als wordt voldaan aan de volgende criteria: 1. Het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van alle CE-vakken is tenminste 7,5 (CE-vakken in het tweede leerjaar zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur/scheikunde, economie, wiskunde en tekenen) 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde wordt tenminste een onafgeronde 7,0 als eindcijfer behaald SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

6 2.2.4 Vmbo-k leerjaar 2 - Plaatsing in 3 vmbo-k bij maximaal 3 tekortpunten - Plaatsing in 3 vmbo-tl als wordt voldaan aan de volgende criteria: 1. Het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van alle CE-vakken is tenminste 7,5 (CE-vakken in het tweede leerjaar zijn: Nederlands, Engels, Spaans, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur/scheikunde, economie, wiskunde en tekenen 2. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde wordt tenminste een onafgeronde 7,0 als eindcijfer behaald SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

7 2.3 Leerjaar 3 Indien niet wordt voldaan aan onderstaande bevorderingsnormen komt de leerling in het bespreekgebied (zie 3.2). Bij wijziging van afdeling worden alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem meegewogen in de bespreking (bijvoorbeeld diverse CITO gegevens, werkhouding en inzicht) Exellius (vwo) leerjaar 3 - Plaatsing in 4 Exellius bij maximaal 3 tekortpunten waarvan ten hoogste één tekortpunt voor de kernvakken Engels, Nederlands en wiskunde en - Voor wetenschapsoriëntatie geldt een aanvullende voorwaarde: Per project wordt een cijfer gegeven. Aan het eind van het jaar wordt een gemiddelde hiervan als eindcijfer voor academische vaardigheden gegeven. Dit moet tenminste een 5,5 zijn. Als dit cijfer lager dan een 5,5 is, dan volgt een extra opdracht. en - Voor het kiezen van een stroom gelden de volgende voorwaarden: - Plaatsing mogelijk in de stroom liberal arts: tenminste een totaal van 18 punten voor wiskunde, geschiedenis en één van de vakken economie of aardrijkskunde én maximaal één tekortpunt voor deze vakken. Er wordt gerekend met afgeronde cijfers. - Plaatsing mogelijk in de stroom science: tenminste een totaal van 18 punten voor wiskunde, scheikunde en één van de vakken aardrijkskunde of natuurkunde. Wanneer natuurkunde gekozen wordt, dan móet dit vak meegenomen worden in het totaal van 18 punten. Er mag maximaal één tekortpunt zijn voor deze vakken. Er wordt gerekend met afgeronde cijfers. De volgende twee stromen met bijbehorende vakken kunnen worden gekozen: liberal arts verplicht Wi A, B of C Gs Ec Ak liberal arts keuze (2 vakken kiezen) Te M&O Sp-e Fa Du science verplicht WiA of B Sk Bio Ak science keuze (2 vakken kiezen) Ec Na Te Sp-e Havo leerjaar 3 - Plaatsing in 4 havo bij maximaal 3 tekortpunten waarvan ten hoogste 1 tekortpunt voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde en - plaatsing mogelijk in profiel NT als: tenminste 18 punten voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en maximaal 1 tekortpunt in deze vakken - plaatsing mogelijk in profiel NG als: tenminste 18 punten voor wiskunde, scheikunde en aardrijkskunde en maximaal 1 tekortpunt in deze vakken. NB. Indien natuurkunde in het vrije dele is gekozen geldt: tenminste 18 punten voor wiskunde, scheikunde en natuurkunde en maximaal 1 tekortpunt in deze vakken. - plaatsing mogelijk in profiel EM als: tenminste 18 punten voor de vakken geschiedenis, wiskunde en economie en maximaal 1 SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

8 tekortpunt in deze vakken - plaatsing mogelijk in profiel CM als: tenminste 18 punten voor drie van de vier vakken in het profiel en maximaal 1 tekortpunt in deze drie vakken - Opstromen naar 4 Exellius (vwo) is mogelijk indien het gemiddelde tenminste een 7,5 is van de afgeronde eindcijfers van de volgende vakken: o Liberal arts: Ne, En, Fa, Du, Wi, Gs, Ec, Ak, Te o Science: Ne, En, Fa, Du, Wi, Sk, Ak, Ec, Na, Te Voor het kiezen van een stroom gelden de volgende criteria: o Plaatsing mogelijk in de stroom liberal arts: Tenminste een totaal van 18 punten voor Wi, Gs en één van de vakken Ec of Ak én maximaal één tekortpunt voor deze vakken. Er wordt gerekend met afgeronde cijfers. o Plaatsing mogelijk in de stroom science: Tenminste een totaal van 18 punten voor Wi, Sk en één van de vakken Ak of Na. Wanneer Na gekozen wordt, dan moet dit vak meegenomen worden in het totaal van 18 punten. Er mag maximaal één tekortpunt zijn voor deze vakken. Er wordt gerekend met afgeronde cijfers Vmbo-tl leerjaar 3 - Plaatsing in 4 vmbo-tl als aan de becijferde en de niet becijferde PTA verplichtingen van leerjaar 3 vmbo-tl is voldaan en voldaan wordt aan de volgende criteria: 1. de leerling heeft voor al zijn vakken maximaal 3x5, of 1x4 en 1x5 2. de leerling heeft niet meer dan 1 x 5 in zijn examenvakken of de leerling heeft in zijn examenvakken maximaal 2 x 5, en voor de overige examenvakken een 6 of meer, met minstens één 7 of hoger of de leerling heeft in zijn examenvakken maximaal 1 x 4, en voor de overige examenvakken een 6 of meer, met minstens één 7 of hoger 3. het gemiddelde van de SE s van de CE vakken in leerjaar 4 is minimaal 5,5. 4. voor de vakken die de leerling niet meeneemt naar leerjaar 4 moet gemiddeld een 5,5 behaald zijn. 5. indien CKV en LO aan het eind van het schooljaar tenminste als voldoende zijn beoordeeld. NB. Het vak maatschappijleer telt in 3 vmbo-tl mee als een volwaardig cijfer in de bevorderingsregeling Vmbo-k leerjaar 3 - Plaatsing in 4 vmbo-k als aan de becijferde en de niet becijferde PTA verplichtingen van leerjaar 3 vmbo-k is voldaan en voldaan wordt aan de volgende criteria: 1. de leerling heeft niet meer dan 1 x 5 in zijn examenvakken, of 2. de leerling heeft in zijn examenvakken maximaal 2 x 5, en de overige cijfers van zijn examenvakken zijn 6 of hoger en minstens één 7 of hoger, 3. of de leerling heeft in zijn examenvakken maximaal 1 x 4 en de overige cijfers van zijn examenvakken zijn 6 of hoger en minstens één 7 of hoger 4. het gemiddelde van de SE s van de CE-vakken is minimaal 5,5. 5. Indien CKV en LO aan het eind van het schooljaar tenminste als voldoende zijn beoordeeld. SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

9 - Het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak (economie en ondernemen) telt hierbij als 2 eindcijfers. Dit eindcijfer is het gemiddelde van: - Het onafgeronde gemiddelde van de onderdelen van het profielvak. - Het onafgeronde gemiddelde van de onderdelen van de keuzevakken. - Indien een leerling niet bevorderd kan worden naar 4-vmbo-k zijn er 3 mogelijkheden: 1. doubleren in 3-vmbo-k 2. bevorderen naar 4-vmbo-b (basisberoepsgerichte leerweg) voor max. 2 examenvakken 3. Indien de leerling voor meer dan 2 examenvakken moet afstromen naar basis wordt de leerling doorverwezen naar een school met de basisberoepsgerichte leerweg. NB. Het vak maatschappijleer telt in 3 vmbo-k mee als een volwaardig cijfer in de bevorderingsregeling. SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

10 2.4 Leerjaar 4 Indien niet wordt voldaan aan onderstaande bevorderingsnormen komt de leerling in het bespreekgebied (zie 3.2). Bij wijziging van afdeling worden alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem meegewogen in de bespreking (bijvoorbeeld diverse CITO gegevens, werkhouding en inzicht) Exellius (vwo) leerjaar 4 - Plaatsing in 5 Exellius als aan de becijferde en de niet becijferde PTA verplichtingen van leerjaar 4 Exellius is voldaan en voldaan wordt aan de volgende criteria: 1. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 1 tekortpunt en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn; en 2. 1x5 en alle overige eindcijfers zijn 6 of hoger, of 3. 1x4, of 2x5, of 1x5 en 1x4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, waarbij het gemiddelde tenminste een 6,0 is en 4. indien CKV en LO aan het eind van dit schooljaar tenminste als voldoende zijn beoordeeld. NB. De vakken maatschappijleer en anw vormen samen het combinatiecijfer aan het eind van 4 Exellius. De berekening van het combinatiecijfer komt als volgt tot stand: - De behaalde cijfers van de afzonderlijke vakken worden afgerond op een geheel cijfer. Vervolgens worden de hele cijfers bij elkaar opgeteld en gedeeld door 2. Dit combinatiecijfer telt mee in de bevorderingsnormen als één cijfer. - Indien een vak niet meegenomen wordt naar leerjaar 5, dan telt dit vak niet mee in bovenstaande regeling, maar het cijfer voor dit vak mag niet lager zijn dan een afgeronde Havo leerjaar 4 - Plaatsing in 5 havo als aan de becijferde en de niet becijferde PTA verplichtingen van leerjaar 4 havo is voldaan en aan de volgende criteria: 1. Bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 1 tekortpunt en het gemiddelde van de SE s van de CE vakken minimaal 5,5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, of 2. 1x5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, of 3. 1x4, of 2x5, of 1x5 en 1x4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is en voldaan is aan criteria 1 en 4. indien CKV en LO aan het eind van het schooljaar tenminste als voldoende zijn beoordeeld. NB. Het vak maatschappijleer telt in 4 havo mee als een volwaardig cijfer in de bevorderingsregeling Vmbo-tl leerjaar 4 - Een leerling met een vmbo-tl diploma kan geplaatst worden in 4 havo conform de toelatingseisen van de school. Deze toelatingseisen zijn gepubliceerd op de website van SGR. SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

11 2.5 Leerjaar 5 Indien niet wordt voldaan aan onderstaande bevorderingsnormen komt de leerling in het bespreekgebied (zie 3.2). Bij wijziging van afdeling worden alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem meegewogen in de bespreking (bijvoorbeeld diverse CITO gegevens, werkhouding en inzicht) Exellius (vwo) leerjaar 5 - Plaatsing in 6 Exellius als aan de becijferde en de niet becijferde PTA-verplichtingen van leerjaar 5 Exellius is voldaan en voldaan wordt aan de volgende criteria: 1. Bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 1 tekortpunt en het gemiddelde van de SE s van de CE vakken minimaal 5,5 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, of 2. 1x5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, of 3. 1x4, of 2x5, of 1x5 en 1x4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is en voldaan is aan criteria 1 en 4. indien CKV en LO aan het eind van dit schooljaar tenminste voldoende is beoordeeld. - Het combinatiecijfer, behaald in 4 vwo, wordt niet meegenomen in de bevorderingscriteria Havo leerjaar 5 - Een leerling met een havo diploma kan geplaatst worden in 5 Exellius conform de toelatingseisen van de school. Deze toelatingseisen zijn gepubliceerd op de website van SGR. SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

12 3. Nadere bepalingen 3.1 Regels ten aanzien van het doubleren Het is in principe niet toegestaan te doubleren: in het eerste leerjaar in twee achtereenvolgende leerjaren twee keer in hetzelfde leerjaar in een leerjaar waarin de leerling is geplaatst na het behalen van een diploma 3.2 Bespreekgebied Indien niet wordt voldaan aan de desbetreffende bevorderingsnormen dan komt de leerling in het bespreekgebied. Dit houdt niet in dat de leerling automatisch wordt bevorderd of doubleert, maar dat de rapportvergadering de desbetreffende leerling bespreekt. In de bespreking worden alle gegevens uit het leerlingvolgsysteem meegewogen (bijvoorbeeld diverse CITO gegevens, werkhouding en inzicht). Na overleg met de vergadering bepaalt de afdelingsleider op basis van een gedegen argumentatie of de leerling overgaat de leerling doubleert, of dat de leerling, indien mogelijk, plaatsneemt in een andere afdeling op SGR, of dat de leerling verwezen wordt naar een andere school. De beslissing is bindend. 3.4 Een bevordering is altijd onvoorwaardelijk. 3.5 Een leerling kan alleen bevorderd worden als het rapport volledig is. Indien het rapport onvolledig is door nalatigheid van de leerling wordt de leerling niet bevorderd. 3.6 In leerjaar 1 worden tot de herfstvakantie geen cijfers lager dan een 4.0 gegeven. 3.7 De schoolleiding behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen af te wijken van de bevorderingsnormen. SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

13 4. Bijzondere omstandigheden Wanneer bij het moment van de vaststelling van de prognose van de eindcijfers de afdelingsleider en de mentor veronderstellen dat bijzondere omstandigheden er de oorzaak van kunnen zijn dat een leerling (mogelijk) niet wordt bevorderd, dan kunnen zij deze leerling voordragen bij een commissie bestaande uit het lid CvB, de afdelingsleider en de zorgcoördinator. In het leerlingdossier dienen de gegevens opgenomen te zijn waaruit blijkt dat er inderdaad sprake kan zijn van bijzondere omstandigheden. Deze commissie toetst of het leerlingdossier compleet is, zorgt ervoor dat dit dossier waar mogelijk wordt aangevuld. Vervolgens wint de commissie informatie in bij docenten, de mentor, de ouders, de leerling en mogelijk de zorgverlener omtrent de veronderstelde bijzondere omstandigheden. De commissie neemt voor de eindrapportvergadering de beslissing in welk leerjaar en niveau de leerling geplaatst wordt. 5. Revisie 5.1 Revisievergadering Ouders kunnen een schriftelijk verzoek indienen hun zoon/dochter opnieuw te bespreken in de revisievergadering op grond van relevante, nieuwe informatie, die bij het door de rapportvergadering genomen besluit geen rol heeft gespeeld. De revisiecommissie beslist of het relevante, nieuwe informatie betreft, waardoor het besluit kan worden herzien. 5.2 Samenstelling revisiecommissie De revisiecommissie bestaat uit het lid CvB, een afdelingsleider en twee mentoren. 5.3 Procedure revisie 1. Ouders kunnen na bekendmaking van het eindrapport schriftelijk revisie aanvragen bij de afdelingsleider 2. Het revisieverzoek dient binnen 2 dagen na bekendmaking van het eindrapport overhandigd te worden aan de afdelingsleider. 3. De revisiecommissie besluit in de laatste schoolweek of op basis van de nieuwe informatie het besluit kan worden herzien. 4. De ouders krijgen voor aanvang van de zomervakantie de beslissing van de revisiecommissie schriftelijk toegezonden. SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

14 6. Begrippenlijst - Rapportvergadering: De rapportvergadering bestaat uit de aanwezige lesgevende docenten, de mentor en de afdelingsleider. Niet aanwezige docenten leveren voor de vergadering schriftelijk ter zake doende informatie in bij de afdelingsleider. - Afdelingsleider: Het lid van de schoolleiding dat is belast met de leiding van een afdeling in de school. - Tekortpunt: Een tekortpunt is het getal dat aangeeft hoeveel punten een cijfer lager is dan het cijfer 6. Een vier is 2 tekortpunten. Tweemaal vijf is ook 2 tekortpunten. Het totaal aantal tekortpunten bepaalt de bevordering. - R1, R2 en R3: R1 = rapport 1 e periode, R2 = rapport 2 e periode, R3 = rapport 3 e periode en eindcijfer - MVT: Moderne vreemde taal - Eindcijfer: Het cijfer op het eindrapport R3. Dit is een afgerond cijfer zonder decimalen. - TTO: Tweetalig onderwijs - PTA: Programma van toetsing en afsluiting - SE: Schoolexamen - CE: Centraal eindexamen - Profielen: De volgende 4 profielen heeft de afdeling havo vanaf leerjaar 4 en de afdeling vwo vanaf leerjaar 5: Cultuur en Maatschappij (CM) met de profielvakken geschiedenis, Frans of Duits, aardrijkskunde en tekenen of een derde MVT Economie en Maatschappij (EM) met de profielvakken wiskunde A, economie en geschiedenis Natuur en Gezondheid (NG) met de profielvakken wiskunde A, natuurkunde, scheikunde en biologie Natuur en Techniek (NT) met de profielvakken wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en biologie SGR bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Instemming MR

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Instemming MR Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2018-2019 Instemming MR INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 6 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2017-2018 Versie 9 oktober 2017 Status : vastgesteld met instemming van MR INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1.

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Oktober 2018

Bevorderingsnormen Oktober 2018 Bevorderingsnormen Oktober 2018 Inhoud Bevorderingsnormen brugklas naar 2 e klas... 3 De mavo/havo brugklas... 3 De havo/vwo brugklas... 3 De vwo tto-allround klas... 4 Bevordering van 2e klas naar 3e

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het laatste rapportcijfer

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Rapportage en bevordering

Rapportage en bevordering Rapportage en bevordering Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor een persoonlijke

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Rapportage en bevordering

Rapportage en bevordering Rapportage en bevordering Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor een persoonlijke

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD

BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD BEVORDERINGSNORMEN EN TOELATINGSEISEN WD 2018-2019 Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde. Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer

Nadere informatie

Regels voor bevordering

Regels voor bevordering Regels voor bevordering 1 1 Algemeen gedeelte 1.1 toetsing Het minimum aantal toetsen per vak wordt bij de aanvang van het schooljaar gepubliceerd. De vakgroepen streven ernaar de toetsen zo goed mogelijk

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Jac. P. Thijsse College

Bevorderingsnormen Jac. P. Thijsse College Bevorderingsnormen Inhoud Bevorderingsnormen brugklas naar 2 e klas... 3 De mavo/havo brugklas... 3 De havo/vwo brugklas... 3 Bevordering van 2e klas naar 3e klas... 6 Van 2 mavo naar 3 mavo... 6 Van 2

Nadere informatie

1 Rapporten, bevorderingen zak-slaagregeling 1. De rapportcijfers gedurende het jaar (rapport 1, 2 en 3) worden bepaald door het voortschrijdend

1 Rapporten, bevorderingen zak-slaagregeling 1. De rapportcijfers gedurende het jaar (rapport 1, 2 en 3) worden bepaald door het voortschrijdend 1 Rapporten, bevorderingen zak-slaagregeling 1. De rapportcijfers gedurende het jaar (rapport 1, 2 en 3) worden bepaald door het voortschrijdend gemiddelde van alle toetsen gedurende het cursusjaar. De

Nadere informatie

Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar ) Voor alle leerjaren geldt:

Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar ) Voor alle leerjaren geldt: Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Bevorderingsreglement

Bevorderingsreglement Bevorderingsreglement Wateringse Veld College Schooljaar 2017 2018 Definitief Inleiding: 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. Leerlingen die niet rechtstreeks zijn

Nadere informatie

bevorderingsbeleid De nieuwe Havo

bevorderingsbeleid De nieuwe Havo bevorderingsbeleid De nieuwe Havo 2018-2019 versie: 181016 I. Algemene bepalingen en begrippen 1. Rapporten en cijferlijsten 1.1 Voor alle leerlingen staat per periode een rapportkolom in Magister. Deze

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College

Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur N.Schoot / J. van den Broek/ S. van Stipdonk Versie nummer 4 Datum versienummer 17-09-2018

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. Vastgestelde versie in MR vergadering 25 september 2017

BEVORDERINGSNORMEN. Vastgestelde versie in MR vergadering 25 september 2017 BEVORDERINGSNORMEN 2017 2018 Vastgestelde versie in MR vergadering 25 september 2017 1 Bevorderingsnormen 2017-2018 Inhoud Inleiding... 4 Rapporten... 4 Rapport 1, 2, 3 en 4... 4 De weging per rapportperiode...

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

Bevorderingsnormen vmbo

Bevorderingsnormen vmbo Bevorderingsnormen 2018-2019 vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Rapportage en bevordering onderbouw

Rapportage en bevordering onderbouw Rapportage en bevordering onderbouw Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016 BEVORDERINGSNORMEN 2016 2017 September 2016 1 Bevorderingsnormen 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Bevorderingsnormen... 4 Doubleren... 5 Doubleren?... 5 Bijzondere bevorderingen... 5 Revisieprocedure...

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2018-2019 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN 3 havo en 3 vwo

BEVORDERINGSNORMEN 3 havo en 3 vwo 2018-2019 BEVORDERINGSNORMEN 3 havo en 3 vwo De volgende vakken worden in 3 havo en 3 vwo aangeboden: NE FA DU EN GS AK WI NA SK BI EC LO BV 1) O&O 1) = Nederlands = Frans = Duits = Engels = Geschiedenis

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN 3 HAVO en 3 (T)VWO

BEVORDERINGSNORMEN 3 HAVO en 3 (T)VWO 2016-2017 BEVORDERINGSNORMEN 3 HAVO en 3 (T)VWO De volgende vakken worden in 3 HAVO en 3 (T)VWO aangeboden: NE = Nederlands FA = Frans DU = Duits EN = Engels GS = Geschiedenis AK = Aardrijkskunde WI =

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Inleiding de volgende onderwijsniveaus: Leerlingvolgsysteem 4

Inhoudsopgave 2. Inleiding de volgende onderwijsniveaus: Leerlingvolgsysteem 4 OVERGANGSNORMEN 2018-2019 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 4 1.1 de volgende onderwijsniveaus: 4 1.2 Leerlingvolgsysteem 4 Algemene bepalingen 4 2.1 Verantwoordelijkheden en uitgangspunten 4 2.2

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Bonaventuracollege. Bevorderingsnormen onderbouw. Instemming door de Medezeggenschapsraad op 27 september Ingangsdatum 1 oktober 2018.

Bonaventuracollege. Bevorderingsnormen onderbouw. Instemming door de Medezeggenschapsraad op 27 september Ingangsdatum 1 oktober 2018. Bonaventuracollege Bevorderingsnormen onderbouw Instemming door de Medezeggenschapsraad op 27 september 2018. Ingangsdatum 1 oktober 2018. Uitgangspunten 1. De bevorderingsnormen vormen met de kwaliteit

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2017-2018 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad in februari 2017 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied

Een leerling die doubleert mag in het tweede jaar in dezelfde klas niet in het bespreekgebied Overgangsnormen UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau ingedeeld.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Alle vakken op de lessentabel tellen mee. Voor de vakken lichamelijk opvoeding en Culturele en Kunstzinnige Vorming wordt de beoordeling

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen Overgangsvergaderingen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen Overgangsvergaderingen havo-vwo Rapportage Overgangsnormen Overgangsvergaderingen havo-vwo Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage Overgangsnormen Overgangsvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Versienummer

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016-2017 Inhoud Algemene opmerkingen over de rapportage 2 Inleiding 2 1. Uitgangspunten 2 Zak-slaag regeling vwo en havo 3 Zak-slaag regeling mavo en vmbo 3 2. Afspraken 4 3. Revisie 4

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2018-2019 Bevordering van leerlingen in de heterogene brugklassen leerjaar 1 van alle leerwegen: Bij de bevordering van leerlingen van de heterogene brugklassen naar homogene tweedejaarsklassen

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria Overgangscriteria Indelingscriteria Overplaatsingscriteria Schooljaar 2018-2019 1 Inhoud Inhoud... 2 Klas 7... 3 De overgang naar klas 8... 3 Klas 8... 4 Overgangscriteria klas 8 vmbo-tl/havo... 4 Overgangscriteria

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5 Bevorderingsnormen Atheneum 4 en 5 Algemeen BEVORDERINGSNORMEN Atheneum 4 en 5 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders

Nadere informatie

Overgangsnormen en slaagregeling

Overgangsnormen en slaagregeling Overgangsnormen en slaagregeling 2018-2019 Marcanti College Jan van Galenstraat 31 1051 KM Amsterdam 020-6069000 www.marcanti.espritscholen.nl Overgangsnormen en slaagregeling 2018-2019 1. Overgangsregeling:

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

in alle leerjaren, in alle gevallen

in alle leerjaren, in alle gevallen Bevorderingsreglement Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2014/2015 Algemeen 1.1 Tweemaal per jaar ontvangen de leerlingen een cijferrapport. De cijfers worden tot één plaats achter de komma

Nadere informatie

De eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over de bevordering ligt in handen van de schoolleiding van de desbetreffende afdeling.

De eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over de bevordering ligt in handen van de schoolleiding van de desbetreffende afdeling. BEVORDERINGSREGELING 2016 2017 Deze bevorderingsregeling bestaat uit een algemeen gedeelte waarna de verschillende bevorderingsnormen volgen. In het algemene gedeelte wordt een aantal zaken genoemd dat

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017)

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017) Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3 Schooljaar 2017 2018 (juni 2017) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 2 naar klas 3... 7 Klas 2 Basis... 7 Klas 2 Kader... 7 Klas 2 Mavo...

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h

Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h A. DEFINITIES 1. De docentenvergadering bestaat uit docenten, die les geven aan een bepaalde klas of clustergroep, plus de teamleider die de vergadering

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Havo 4

Bevorderingsnormen. Havo 4 Bevorderingsnormen Havo 4 BEVORDERINGSNORMEN HAVO 4 Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling kunnen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaar 1 en 2 locatie vmbo

Bevorderingsnormen leerjaar 1 en 2 locatie vmbo Bevorderingsnormen leerjaar 1 en 2 locatie vmbo Schooljaar 2018 2019 (augustus 2018) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 1 naar klas 2... 6 Klas 1 B/K... 6 Klas 1 K/M...

Nadere informatie

Het Goois Lyceum. Bevorderingsprocedure & overgangsnormen

Het Goois Lyceum. Bevorderingsprocedure & overgangsnormen Het Goois Lyceum Bevorderingsprocedure & overgangsnormen 2018-2019 Algemeen 1. De rapportvergadering verloopt volgens het huishoudelijk reglement rapportvergaderingen, zoals vastgesteld door de schoolleiding.

Nadere informatie

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode:

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: Uitgangspunten overgangsnormen ONDERBOUW 1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: 10 uitmuntend 9 zeer goed 8 goed 7 ruim voldoende 6 voldoende 5 onvoldoende 4 ruim onvoldoende

Nadere informatie

De teamleider is de eerst verantwoordelijke voor de overgangsprocedure.

De teamleider is de eerst verantwoordelijke voor de overgangsprocedure. 1 oktober 2018 (P)MR aangeboden De volgende recente ontwikkelingen zijn meegenomen in deze overgangsnorm: - het schrappen van de verwijzing naar rekentoets - highlights die vorig jaar aangaven wat de veranderingen

Nadere informatie

BEVORDERING HAVO/VWO klas 4 en 5 2013 2014

BEVORDERING HAVO/VWO klas 4 en 5 2013 2014 BEVORDERING HAVO/VWO klas 4 en 5 2013 2014 Verklaring van enkele veel voorkomende begrippen bij de. (Onvoorwaardelijke) bevordering Een leerling heeft het recht plaats te nemen in het volgende hogere leerjaar

Nadere informatie

Overgangsnormen geldig vanaf cursusjaar

Overgangsnormen geldig vanaf cursusjaar Overgangsnormen Algemene regels Enkele termen: - Opstromen: overgang naar het volgende leerjaar van het naast hogere niveau. - Bevordering: overgang naar het volgende leerjaar van hetzelfde niveau. - Gerichte

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 3 vwo

Bevorderingsnormen 3 vwo Bevorderingsnormen 3 vwo Algemene bevorderingsregels en normen... 2 Bevorderingsnormen 3vwo -> 4vwo... 3 Bevorderingsnormen 3v.tech -> 4v. tech... 4 Bevorderingsnormen 3gym -> 4gym... 5 Algemene bevorderingsregels

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN 2 havo en 2 vwo

BEVORDERINGSNORMEN 2 havo en 2 vwo 2017-2018 BEVORDERINGSNORMEN 2 havo en 2 vwo De volgende vakken worden in 2 havo en 2 vwo aangeboden: NE FA DU EN GS AK WI NA BI MU LO BVOO = Nederlands = Frans = Duits = Engels = Geschiedenis = Aardrijkskunde

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2018-2019 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad in oktober 2018 ALGEMEEN In gevallen waarin deze regeling

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - -

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - - Bevorderingsnormen van klas 1 naar klas 2 Onvoldoendes 5 4 5-5 4-5 5-5-5 4-4 4-5-5 Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B - - - Compensatie: 4 punten: + + + B B - - Compensatie: meer dan 4 punten: +

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

Overgangsnormen derde klas

Overgangsnormen derde klas Overgangsnormen derde klas Van naar Verplichte normen Subnorm Let op! 3 mavo naar 4 mavo De verplichtingen die tot het schoolexamen behoren dienen te zijn afgerond (zie PTA). Voor het vak ckv dient een

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2017-2018 Inhoud Algemene opmerkingen over de rapportage 2 Inleiding 2 1. Uitgangspunten 2 Zak-slaag regeling vwo en havo 3 Zak-slaag regeling mavo en vmbo 3 2. Afspraken 4 3. Revisie 4

Nadere informatie

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Algemeen: De cijfers van alle vakken worden meegenomen in de overgangsbepaling; De cijfers worden op hele getallen afgerond; Bij het vak rekenen wordt een 5 óf lager meegeteld als een 5; Indien een leerling

Nadere informatie

Overgangsnormen. Overgangsnormen Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum

Overgangsnormen. Overgangsnormen Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum Overgangsnormen Kaders De volgende uitgangspunten zijn nadrukkelijk gehanteerd: - Het voldoen aan de examennormen - Het aantal onvoldoenden en tekortpunten zijn omschreven - Heldere en simpele structuur

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2018-2019 12 juli 2018 Preambule Over het bevorderen van leerlingen naar een hoger leerjaar wordt (m.u.v. leerjaar 1) beslist tijdens de docentenvergadering op basis van de eindcijfers

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Overgangsnormen. Edith Stein College

Overgangsnormen. Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2013-2014 1 Inhoud Inhoud...2 Overgangsnormen: Internationale Schakelklas...4 Overgangsnormen: Brugklas...7 Overgangsnormen: Tweede klas...9 Overgangsnormen: 23 VT...14

Nadere informatie

Bevorderingsnormen VMBO brugklas en klas 2DT CONCEPT!!!

Bevorderingsnormen VMBO brugklas en klas 2DT CONCEPT!!! Bevorderingsnormen VMBO brugklas en klas 2DT CONCEPT!!! Versie 2015 2016, 4 december 2015 Vakken 1 Theoretische- en kaderberoepsgerichte leerweg (1TKA 1TKB) NE Nederlands EN Engels GS Geschiedenis AK Aardrijkskunde

Nadere informatie

Bevorderingsnormen VMBO brugklas en de klassen 2BBL, 2KBL en 2DT

Bevorderingsnormen VMBO brugklas en de klassen 2BBL, 2KBL en 2DT Bevorderingsnormen VMBO brugklas en de klassen 2BBL, 2KBL en 2DT Versie 2016 2017, 31 oktober 2016 Vakken 1 Theoretische- en kaderberoepsgerichte leerweg (1TKA 1TKB) NE Nederlands EN Engels GS Geschiedenis

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Bevorderingsregels

Bevorderingsregels Bevorderingsregels 2017-2018 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. Elke leerling

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5

Bevorderingsnormen. Atheneum 4 en 5 Bevorderingsnormen Atheneum 4 en 5 Algemeen BEVORDERINGSNORMEN Atheneum 4 en 5 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders

Nadere informatie

Algemeen: bevorderingsrichtlijnen Kennemer College havo-atheneum-gymnasium

Algemeen: bevorderingsrichtlijnen Kennemer College havo-atheneum-gymnasium Algemeen: bevorderingsrichtlijnen Kennemer College havo-atheneum-gymnasium Op het Kennemer College werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dit wil zeggen dat op elk moment het gemiddelde voor een

Nadere informatie

Overgangsnormen Edith Stein College

Overgangsnormen Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2018-2019 Versie 1 1 Inhoud 1. Algemeen gedeelte overgangsnormen... 3 2. Internationale Schakelklas... 4 3. 23 VT... 5 4. klas 1 en 2... 6 5. mavo(klas 3)... 12 6. Zak-

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2017-2018 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 7 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO en HAVO 8 Overgang

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 BEVORDERINGSNORMEN Combinatieklas 2 vmbo-theoretisch / havo (2TH) De volgende vakken worden in klas 2TH : NE = Nederlands FA = Frans DU = Duits EN = Engels GS = Geschiedenis AK = Aardrijkskunde

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2018-2019 Inhoudsopgave Procedure 3 Bevorderen 3 Doubleren 3 Opstromen 3 Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 5 Overgangsnormen: klas 1 naar klas 2 7 Algemene bepalingen 7 Algemene eisen

Nadere informatie

Overgangsnormen. Legenda

Overgangsnormen. Legenda snormen Legenda O = Over B = Bespreekgeval (blijven zitten, over naar hetzelfde niveau of over naar lager niveau) D* =Doubleren (blijven zitten of over naar lager niveau) = Doubleren en niveau lager T

Nadere informatie

Overgangsregels vwo

Overgangsregels vwo Overgangsregels 2018-2019 vwo Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/La/En/gs/ak/wi/bi Cluster 2: mu/kvo/otn/gd/bo OVERGANGSREGELS BRUGKLAS VWO en T-VWO Een leerling is bevorderd naar (t)-vwo-2

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2018-2019 Overgangsnormen Rapportage en bevordering Cijferoverzichten De resultaten die leerlingen behalen worden op Helinium geautomatiseerd verwerkt. Daarmee kunnen ouders en leerlingen zich elke dag

Nadere informatie

Overgangs- en doorstroomnormen

Overgangs- en doorstroomnormen Overgangs- en doorstroomnormen april 2018 1 Inhoud Algemeen... 3 Overgangsnormen klas 1 naar 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar 3... 5 Overgangsnormen klas 3 naar 4... 6 Overgangsnormen klas 4 naar 5...

Nadere informatie

1 DECEMBER vastgesteld : schoolleiding en MR 12 december 2016 gewijzigd : schoolleiding en MR 9 oktober 2017

1 DECEMBER vastgesteld : schoolleiding en MR 12 december 2016 gewijzigd : schoolleiding en MR 9 oktober 2017 2017 2018 1 DECEMBER 2017 overgangsnormen 2017-2018 vastgesteld : schoolleiding en MR 12 december 2016 gewijzigd : schoolleiding en MR 9 oktober 2017 I. CIJFERGEVING a. Het schooljaar kent drie periodes.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Notitie Bevorderingsnormen Schooljaar

Notitie Bevorderingsnormen Schooljaar Notitie Bevorderingsnormen Schooljaar 2018-2019 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding, begrippenlijst 3 2. Algemene gang van zaken bij de bevordering 4 3. Aanvullende uitgangspunten 5 3.1. Eerste leerjaar 5 3.2.

Nadere informatie