Minimumloon, jeugdloon januari juni 2016 plus Uurloon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon"

Transcriptie

1 Minimumloon, jeugdloon januari juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers van 23 tot 65 jaar hebben recht op het minimumloon en werknemers van 15 tot en met 22 jaar hebben recht op het minimumjeugdloon. Hoe hoog is het minimum loon of minimum jeugd loon per 1 januari 2016 (en ter vergelijking het 'oude' minimum loon zoals dit gold vanaf 1 juli 2015). Hoe hoog is je -8%- vakantietoeslag en wat is de indicatie van je netto loon, oftewel wat hou je ongeveer Netto over van je Bruto loon. Bedragen en berekeningen die voor jou van toepassing zijn tot 1 juli 2016, waarna opnieuw een verhoging van het minimum loon en het minimum jeugdloon doorgevoerd wordt. Minimum loon - Minimum jeugdloon per 1 januari 2016 tot 1 juli 2016 Twee keer per kalenderjaar worden de bruto lonen aangepast; per 1 januari en per 1 juli. Met ingang van 1 januari 2016 zal een verhoging van 1.11 procent moeten worden doorgevoerd. Dit betekent dat je per eind januari 2016 een hoger brutoloon op je loonstrookje moet zien. Wettelijk Minimum Loon - Minimum jeugdloon is je recht Als je werkt en tussen de 15 en 65 jaar oud bent, heb je recht op het wettelijk minimumloon. Wanneer je jonger bent dan 23 jaar, heb je recht op het wettelijk minimumjeugdloon. Precies op je verjaardag gaat het minimumjeugdloon omhoog, behalve als dit in het weekend valt. In dat geval gaat je salaris omhoog op de maandag na je verjaardag. Twee keer per jaar, in januari en juli, wordt de hoogte van het minimumloon aangepast, waarbij het gaat om het brutoloon gebaseerd op een normale / volledige werktijd. De verhoging van het wettelijk minimumloon is afgestemd op de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen. Vraag bij twijfel over de hoogte van je loon naar de CAO bij je werkgever. (CAO = Collectieve Arbeids Overeenkomst) Hoe hoog is het wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2016 Het minimumloon en minimumjeugdloon staat per 1 januari 2016 weergegeven. Tussen haakjes staan de oude bedragen, zoals vastgesteld vanaf 1 juli 2015 tot 1 januari 2016, zodat je voor jezelf een vergelijking kunt maken. 23 jaar en ouder Per Maand Per Week Per Dag Minimumloon 1.524,60 (1.507,80) 351,85 (347,95) 70,37 (69,59) Het bruto minimum jeugdloon - Werknemers van 15 jaar tot 23 jaar - Per 1 januari 2016 Het bruto minimum jeugdloon voor 15 tot 23 jarige per 1 januari 2016 geldt bij een volledig dienstverband/een volledige werkweek. De bedragen zijn exclusief 8% vakantiegeld. Tussen haakjes staan de oude minimum loonbedragen vanaf 1 juli 2015 tot 1 januari Onder een volledige werkweek wordt meestal 36, 38 of 40 uur per week verstaan, afhankelijk van wat binnen de CAO overeengekomen is binnen de bedrijfstak waar jij werkzaam bent, of waar je onder valt. Wanneer je minder uren werkt, is het minimumloon natuurlijk ook lager. Het loon staat dan in verhouding tot de door jou gewerkte uren. Het kan zijn dat er binnen de bedrijfstak waar jij werkzaam bent in de CAO een hoger bruto uurloon is overeengekomen. Dit hogere uurloon is dan het uitgangspunt om de loonsverhoging van 1.11 procent door te

2 berekenen. Een werkgever mag wettelijk wel méér betalen, maar NIET minder. De weergegeven lonen zijn gebaseerd op een 38-urige werkweek (dit kan dus afwijken van het aantal uren dat jij werkelijk werkt: 36 of 40 uur). Leeftijd * % Per Maand Juli 2015 Per Week Juli 2015 Per Dag Juli 2015 Januari 2016 Januari 2016 Januari jaar 85 % 1.295,90 (1281,65) 299,05 (295,75) 59,81 (59,15) 21 jaar 72.5 % 1.105,35 (1.093,15) 255,10 (252,25) 51,02 (50,45) 20 jaar 61.5 % 937,65 ( 927,30) 216,40 (214,00) 43,28 (42,80) 19 jaar 52.5 % 800,40 ( 791,60) 184,70 (182,65) 36,94 (36,53) 18 jaar 45.5 % 693,70 (686,05) 160,10 (158,30) 32,02 (31,66) 17 jaar 39.5 % 602,20 ( 595,60) 139,00 (137,45) 27,80 (27,49) 16 jaar 34.5 % 526,00 (520,20) 121,40 (120,05) 24,28 (24,01) 15 jaar 30 % 457,40 (452,35) 105,55 (104,40) 21,11 (20,88) * De percentages in de 2e kolom geven aan hoeveel procent dit is van 100% van het minimumloon bij personen van 23 jaar en ouder. 1524,60 per maand 351,85 per week 70,37 per dag * Voor personen jonger dan 15 jaar is geen wettelijk minimum jeugdloon vastgesteld, maar dit komt meestal in de buurt van het loon van een 15-jarige. Bruto minimum loon per uur, met ingang van 1 januari 2016 Let op: zoals eerder vermeld is je uurloon afhankelijk van de werkweek / het aantal gewerkte uren per week: 36, 38 of 40 uur of -indien hoger- dat wat in de CAO is vastgesteld. de bedragen / uurlonen kunnen door afronding enkele centen afwijken tussen haakjes staan -ter vergelijking- de oude uurlonen die per 1 januari 2015 golden vermeld Leeftijd Bij 36 uur Bij 38 uur Bij 40 uur

3 23 jaar en ouder 9,78 (9,67) 9,26 (9,16) 8,80 (8,70) 22 jaar 8,31 (8,22) 7,87 (7,78) 7,48 (7,39) 21 jaar 7,09 (7,01) 6,72 (6,64) 6,38 (6,31) 20 jaar 6,02 (5,94) 5,70 (5,63) 5,41 (5,35) 19 jaar 5,14 (5,07) 4,87 (4,81) 4,62 (4,57) 18 jaar 4,45 (4,40) 4,22 (4,17) 4,01 (3,96) 17 jaar 3,87 (3,82) 3,66 (3,62) 3,48 (3,44) 16 jaar 3,38 (3,33) 3,20 (3,16) 3,04 (3,00) 15 jaar 2,94 (2,90) 2,78 (2,75) 2,64 (2,61) Vakantiegeld - 8% Minimumlonen - Per maand en per uur zowel exclusief als inclusief 8% vakantiegeld De bruto minimumloonbedragen voor 15 tot en met 23 jarigen. In de bovenstaande tabel staan bedragen zonder vakantietoeslagen, onderstaand staan de bedragen per maand inclusief 8% vakantietoeslag weergegeven. Voorbeeld: berekening vakantietoeslag Voor iemand van 23 jaar of ouder is het minimumloon 1.524,60 per maand, exclusief 8% vakantiegeld. In de tabel zie je het maandloon inclusief 8% vakantietoeslag ( 1.646,57). In de derde kolom zie je wat het uurloon is, namelijk: 9,26 (exclusief 8% vakantiegeld) en in de vierde kolom kun je zien wat het uurloon inclusief 8% vakantiegeld is ( 10,00). Let op: Alle loonbedragen binnen het voorbeeld zijn gebaseerd op een werkweek van 38 uur. Leeftijd Per Maand inclusief 8% vakantiegeld Bedrag per Uur Per Uur inclusief 8% vakantiegeld 23 jaar ,60 x 1,08 = 1.646,57 9,26 10,00 22 jaar 1.295,90 x 1,08 = 1.399,57 7,87 8,50 21 jaar 1.105,35 x 1,08 = 1.193,78 6,72 7,26 20 jaar 937,65 x 1,08 = 1.012,66 5,70 6,16

4 19 jaar 800,40 x 1,08 = 864,43 4,87 5,26 18 jaar 693,70 x 1,08 = 749,20 4,22 4,56 17 jaar 602,20 x 1,08 = 650,38 3,66 3,95 16 jaar 526,00 x 1,08 = 568, ,46 15 jaar 457,40 x 1,08 = 493,99 2,78 3,00 * Er kunnen lichte afrondingsverschillen zijn. Bereken zelf of je het juiste salaris ontvangt Voldoet jouw Maandloon aan het Minimumloon of Minimumjeugdloon? Om het minimumloon per maand te berekenen volg je de volgende stappen: Kijk in de tabel -4e kolom- naar het minimum uurloonbedrag, inclusief vakantiegeld, dat bij jouw leeftijd staat Vermenigvuldig dit bedrag met het aantal uur per week dat je werkt De uitkomst vermenigvuldig je dan vervolgens met 4,33* Rond de bedragen af tot 2 cijfers achter de komma (naar boven afronden) * Het getal * 4,33 is aantal weken in een maand, oftewel 52 weken gedeeld door 12 maanden. Bijvoorbeeld: een 17 jarige werkt 6 uur per week, gebaseerd op een 38-urige werkweek. Het minimumloon per maand is in dat geval: 3,66 x 6 x 4,33 = 95,07 bruto, exclusief 8% vakantiegeld. Bijvoorbeeld: een 19 jarige werkt 8 uur per week, gebaseerd op een 36-urige werkweek. Het minimumloon per maand is in dat geval: 5,14 x 8 x 4,33 = 178,05 bruto, exclusief 8% vakantiegeld. Bijvoorbeeld: een 23 jarige (of ouder) werkt 22 uur per week, gebaseerd op een 40-urige werkweek. Het minimumloon per maand is in dat geval: 8,80 x 22 x 4,33 = 838,29 bruto, exclusief 8% vakantiegeld. Hoe hoog is het netto minimum loon of het netto minimum jeugdloon Netto loon is het loon dat je uitbetaald krijgt op je rekening, of contant. Hoeveel je netto overhoudt hangt af van de belastingen en premies die op je salaris worden ingehouden. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie en kan dus van persoon tot persoon verschillen. De netto bedragen zijn -anders dan de bruto bedragen- niet wettelijk bepaald, daar ze per bedrijfstak of bedrijf kunnen verschillen. Dit heeft te maken met verschillen in inhoudingen op het loon of loonheffingen. Zoals bijvoorbeeld de premieheffing voor de sociale zekerheid (volksverzekeringen, AOW, ANW, AWBZ) en dergelijke. Maar als werknemer betaal je bijvoorbeeld ook premies voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA). Deze heffingen worden afgedragen aan de Belastingdienst. Het verschil tussen bruto en netto bedragen zit hem dus in dit soort premies, heffingen en inhoudingen. Indicatie Netto Loonbedragen

5 De onderstaande tabel geeft alleen een indicatie van de netto minimumloonbedragen voor een alleenstaande werknemer (geboren in 1950 of erna), zonder kinderen. Werknemers die ouder zijn dan 57 jaar hebben recht op een hogere arbeidskorting. Hiermee is in de tabel geen rekening gehouden. Bij de bedragen is alleen rekening gehouden met inhoudingen die voor alle werknemers gelden (pensioenpremies en zorgverzekeringspremies zijn buiten beschouwing gelaten). Deeltijd Bedragen Wanneer je in deeltijd werkt, moet je naar de bruto bedragen kijken, omdat de netto bedragen niet evenredig kunnen worden verminderd (doordat over lagere brutolonen in verhouding minder wordt ingehouden). Maandsalaris bij een volledige Werkweek De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Voor degene die minder uren werkt is het minimumloon dan ook evenredig lager. De bedragen in de tabel zijn gebaseerd op een werkdag van acht uur. Let op: het is slechts een indicatie of schatting. Indicatie - Schatting (!) Bruto - Netto Minimumloon - Minimumjeugdloon Leeftijd 18 jaar tot en met 23 jaar Per Maand Bruto Per Maand Netto 23 jaar en ouder jaar jaar jaar jaar jaar * Cijfers gebaseerd op de afgeronde lonen per 1 januari 2016 * Netto bedragen zijn gemiddelden en kunnen verschillen, afhankelijk van de persoonlijke situatie Hoe is het Minimumloon opgebouwd Er wordt bij het wettelijk minimum(jeugd)loon uitgegaan van het bruto loon bij een normale arbeidsduur (zonder overwerk). Het minimumloon wordt uitbetaald over de betalingstermijn die met je werkgever is overeengekomen. Dit kan per week, per maand, of per de vier weken zijn. De opbouw van het bruto loon (in geld) kan zijn: het basisloon dat contractueel (arbeidscontract) is overeengekomen toeslagen voor b.v. onregelmatige werktijden, prestatie, werkomstandigheden, ploegendienst, wachtdienst e.d. vaste beloningen voor de omzet, die de werknemer maakt, welke iedere betalingstermijn worden uitgekeerd beloningen van derden die uit het werk voortvloeien (zoals bijvoorbeeld fooien) en waarover een regeling tussen werkgever en werknemer is getroffen

6 Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon. Inkomsten die niet meetellen voor het minimum(jeugd)loon Sommige inkomsten in geld tellen niet mee bij de bepaling van het minimumloon, o.a: geld dat verdiend is met overwerk vakantiebijslag winstuitkeringen eindejaarsuitkeringen speciale uitkeringen (b.v. incidentele uitkering behaalde omzet) uitkeringen op termijn, toegekend onder bepaalde voorwaarden (b.v. pensioen, spaarregelingen met werkgeversbijdrage) vergoedingen voor kosten die je voor je werk hebt moeten maken werkgeversbijdrage in de ziektekosten Gegevens op het Loonstrookje Werknemer Als werknemer krijg je een loonstrookje van je werkgever, waarop het volgende staat: je brutoloon uit welke bedragen je brutoloon opgebouwd is (zoals b.v. basisloon en toeslagen) het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag die gelden voor jou het aantal uren dat je werkt de periode waarvoor je betaald krijgt (b.v. de maand november) je naam en de naam van je werkgever Vakantiegeld of Vakantietoeslag Vakantiegeld of vakantietoeslag wordt in de wet vakantiebijslag genoemd. Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor vakantiebijslag, je moet: werk hebben op basis van een arbeidsovereenkomst (zie Arbeidscontract) woonachtig zijn in Nederland (Voor een ambtenaar gelden andere regelingen). Iedere werknemer die aan de voorwaarden voldoet, heeft recht op minimaal 8% vakantiebijslag (van het brutoloon), hetgeen één keer per jaar wordt uitgekeerd. Veelal keren werkgevers dit bedrag in mei uit; het dient uiterlijk in juni te gebeuren. Wanneer er andere afspraken zijn gemaakt in de cao of arbeidsovereenkomst, indien het om uitzendwerk of vakantiewerk gaat, kan de vakantiebijslag bijvoorbeeld ook per maand uitbetaald worden. De hoogte van de vakantiebijslag moet vermeld worden bij de uitbetaling. De Wet minimumloon bepaalt dat de werknemer aanspraak heeft op een vakantiebijslag tot een bedrag, berekend naar een percentage van het loon, tot een maximum van het drievoud van het minimumloon. Zie voor verder details Verplichtingen Werkgever. Als je ziek bent, heb je nog steeds recht op de minimumvakantiebijslag en ook wanneer je tijdelijk een WW-uitkering krijgt, heb je recht op vakantiebijslag (indien het dienstverband niet is verbroken). Werknemers van 65 jaar en ouder hebben geen recht op minimumloon, maar wel op de minimumvakantiebijslag.

7 Aantal Vakantiedagen waar je recht op hebt Je hebt als werknemer recht op vier keer het aantal dagen dat je in een week werkt. Dus als je vijf dagen per week werkt, heb je recht op 20 vakantiedagen (4 x 5=20). Je krijgt de vakantiedagen doorbetaald. Je bouwt gedurende het jaar vakantiedagen op. Als je nog geen jaar werkt, worden de vakantiedagen naar evenredigheid berekend. Jongeren met gedeeltelijke leerplicht Jongeren die vanwege de leerplicht twee dagen naar school gaan, hebben naast de onderwijsvakantie, recht op minimaal 12 dagen vakantie. Flexwerkers en Wettelijk Minimumloon Flexwerkers hebben ook recht op het wettelijk minimumloon. Flexwerkers zijn bijvoorbeeld thuiswerkers en oproepkrachten, die met een flexibel contract werken. Wanneer je flexwerker bent, heb je recht op het wettelijk minimumloon als je: maximaal twee opdrachtgevers hebt niet als zelfstandige werkt zelf als flexwerker werkt. Alleen je gezinsleden mogen meewerken, dus je echtgenoot/ partner, inwonende bloed- of aanverwanten en pleegkinderen gemiddeld minimaal vier uur per week werkt minimaal drie maanden werkt. Indien de tijd tussen twee opdrachten korter is dan 31 dagen, mag je deze tijd meetellen. De meeste Uitkeringen en Inkomensvoorzieningen zijn afgestemd op het Wettelijk minimumloon en worden ook twee keer per jaar (januari en juli) verhoogd. Verplichtingen voor de werkgever De werkgever is verplicht om het minimumloon te betalen. Indien hij of zij dit weigert, kan je naar de Arbeidsinspectie of de kantonrechter gaan. De werkgever kan zelfs een boete krijgen als deze het wettelijk minimumloon niet uitbetaalt. Je kunt je juridisch laten adviseren door bijvoorbeeld een wetswinkel, het Juridisch Loket, sociale raadslieden of door de vakbond (FNV, CNV etc). Opeisen Achterstallig Loon Als je erachter komt dat je te weinig loon hebt gekregen, kan je dit achterstallige loon opeisen. De termijn die hier voor staat, is binnen vijf jaar. Indien er sprake is van achterstallige vakantiebijslag, dan moet dit binnen twee jaar opgeëist worden. Opeisen Vakantiedagen Wanneer je vakantiedagen waar je recht op had, niet hebt gekregen, kun je deze ook achteraf opeisen. De termijn hiervoor is binnen vijf jaar.

Minimumloon, iedereen heeft er recht op

Minimumloon, iedereen heeft er recht op Minimumloon, iedereen heeft er recht op Krijgt u minimumloon? Werkt u in Nederland en bent u jonger dan 65 jaar? Dan hebt u recht op het Nederlandse minimumloon. Ook als u buitenlander bent. Uw werkgever

Nadere informatie

Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008

Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008 Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008 Voor een werknemer van 23 tot 65 jaar is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2008: per maand 1.335,00 per week 308,10 per dag

Nadere informatie

Minimumloon, iedereen heeft er recht op

Minimumloon, iedereen heeft er recht op Minimumloon, iedereen heeft er recht op Krijgt u minimumloon? Werkt u in Nederland en bent u jonger dan 65 jaar? Dan hebt u recht op het Nederlandse minimumloon. Ook als u buitenlander bent. Uw werkgever

Nadere informatie

Minimumloon, iedereen heeft er recht op

Minimumloon, iedereen heeft er recht op Minimumloon, iedereen heeft er recht op Krijgt u minimumloon? Werkt u in Nederland en bent u jonger dan 65 jaar? Dan hebt u recht op het Nederlandse minimumloon. Ook als u buitenlander bent. Uw werkgever

Nadere informatie

Minimumloon, iedereen heeft er recht op

Minimumloon, iedereen heeft er recht op Minimumloon, iedereen heeft er recht op Krijgt u minimumloon? Werkt u in Nederland en bent u jonger dan 65 jaar? Dan hebt u recht op het Nederlandse minimumloon. Ook als u buitenlander bent. Uw werkgever

Nadere informatie

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder. Jonger dan 18 jaar

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder. Jonger dan 18 jaar CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Alle genomen besluiten, met betrekking tot

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Cijferbijlage. Inhoud

Cijferbijlage. Inhoud BBZ Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België Inhoud Hoeveel volksverzekeringen betaalt u als werkgever in Nederland? 2 Hoeveel werknemersverzekeringen betaalt

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Salaris en uitleg salarisstrook

Salaris en uitleg salarisstrook Salaris en uitleg salarisstrook Je salaris wordt maandelijks uitbetaald en op de 26ste aan je overgemaakt. Valt de 26ste op een zaterdag of zondag? Dan wordt het salaris de vrijdag ervoor overgemaakt.

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bij onderhandelingsresultaat cao NWb

Vragen en antwoorden bij onderhandelingsresultaat cao NWb Vragen en antwoorden bij onderhandelingsresultaat cao NWb 2018-2021 6 december 2018 1. SALARIS A. Welke salarisverhoging is afgesproken? Tijdens de looptijd van de cao ontvangen medewerkers een structurele

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!!

Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!! Juni 2008 Nieuwe Horeca Cao van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010!! Er is een akkoord tot stand gekomen betreffende een nieuwe Horeca Cao en deze zal lopen van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2010.

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Partijen proberen overeenstemming te krijgen

Nadere informatie

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Een goed begin is het halve werk, luidt het gezegde en je begint goed als jij je inschrijft voor een vakantiebaan

Nadere informatie

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder

CAO. Arbeidstijden. 18 jaar en ouder CAO Wat is een CAO? De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. De CAO komt tot stand door overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Partijen proberen overeenstemming te krijgen

Nadere informatie

Vierdaagse werkweek 55-plus

Vierdaagse werkweek 55-plus » VITAAL DOORWERKEN IN DE BOUW & INFRA Vierdaagse werkweek 55-plus Het is mooi werken in de bouw & infra. Nog mooier is: vitaal doorwerken in de bouw & infra tot aan de pensioenleeftijd. De vierdaagse

Nadere informatie

Vierdaagse werkweek 55-plus

Vierdaagse werkweek 55-plus » VITAAL DOORWERKEN IN DE BOUW & INFRA Vierdaagse werkweek 55-plus Het is mooi werken in de bouw & infra. Nog mooier is: vitaal doorwerken in de bouw & infra tot aan de pensioenleeftijd. De vierdaagse

Nadere informatie

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen WHITEPAPER 2015 Voor het eerst personeel aannemen Ondernemers heb je in alle soorten en maten. Van zzp er tot mkb er, van idealist tot opportunist, en van hobbyist tot professional. Veel van hen wordt

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 4

Inhoud. 1 Inleiding 4 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 5 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 5 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2013 met 0,91 procent.

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2013 met 0,91 procent. Wettelijk minimumloon per 1 januari 2013 De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2013 met 0,91 procent. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers

Nadere informatie

Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België

Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België Cijferbijlage Uitzendbureau, onderneming of werkgever gevestigd in Nederland of België Inhoud Hoeveel betaalt u als werkgever in Nederland? 2 Bruto minimumloon in Nederland 3 Belastingtarieven in Nederland

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook NAAM

Uitleg salarisstrook NAAM Uitleg salarisstrook NAAM 12345678 9 NAAM Je salarisstrook bestaat uit twee pagina s. Op de eerste tref je een aantal basisgegevens aan en op de tweede pagina vindt de daadwerkelijke loonberekening plaats.

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013. Uitgave januari

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013. Uitgave januari Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013 Uitgave januari 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T21FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T23FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook. Pagina 1

Uitleg Loonstrook. Pagina 1 Uitleg Loonstrook 2015 Pagina 1 Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2015? Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 2

Inhoud. 1 Inleiding 2 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 3 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 3 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2011... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Deel 1. Deel 2. Deel 3

Deel 1. Deel 2. Deel 3 Uitleg Salarisspecificatie Hieronder vindt u informatie over de salarisstrook van ExcellentFlex Onderwijs. De uitleg van de salarisstrook is opgedeeld in vier delen. Bron: Easyflex handboek. Mevrouw A.A.

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 2, Werken

Samenvatting Economie Hoofdstuk 2, Werken Samenvatting Economie Hoofdstuk 2, Werken Samenvatting door een scholier 1198 woorden 9 juni 2007 6,4 30 keer beoordeeld Vak Methode Economie Pincode Economie Hst 2 Werken Paragraaf 2.1 taakverlening Elk

Nadere informatie

Uitleg loonstroken per contractvorm

Uitleg loonstroken per contractvorm Inleiding Op elke loonstrook staan veel begrippen en afkortingen. Deze begrippen en afkortingen zijn niet altijd even duidelijk. De loonstrook is verdeeld in een aantal blokken, in dit document worden

Nadere informatie

Lonen en vergoedingen

Lonen en vergoedingen VERSIE: OpTe141223 VERVANGT VERSIE: OpTe131216 Lonen en vergoedingen Cao Open Teelten Per 1 januari 2015 TOELICHTING OP DE CAO-LOONTABELLEN Nieuw loongebouw en loonsverhogingen Per 1 juli 2007 is een nieuw

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Generatiepact Metalektro

Vragen en antwoorden over het Generatiepact Metalektro 1. ALGEMEEN 1.1 Wat is het Generatiepact? Cao-partijen hebben voor de looptijd van de cao een pilot Generatiepact afgesproken. Dit Generatiepact zorgt ervoor dat werknemers vanaf een bepaalde leeftijd

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loon administratie 2011

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loon administratie 2011 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loon administratie 2011 Uitgave januari LH 099-1T11FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

senior kennis junior ambitie In 4 stappen naar een fit pensioen

senior kennis junior ambitie In 4 stappen naar een fit pensioen senior kennis junior ambitie In 4 stappen naar een fit pensioen Generatiepact Metalektro werkt aan morgen Met het Generatiepact Metalektro krijg je de mogelijkheid om minder uren te werken, met volledig

Nadere informatie

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM

AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM Foto: Ed Blaas AANVULLENDE MAATREGELEN ARBEIDSVOORWAARDEN SCHOONMAKERS FACILITAIR BUREAU GEMEENTE AMSTERDAM 1 Inleiding... 3 2 Algemene bepalingen... 4 2.1 Werkingssfeer... 4 2.2 Voorwaarden aanbieding...

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI nr. 8642 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 18-11-1996, nr. 223 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

S.V.B. Banko di Seguro Sosial. Berekening Loonsommen Ziekte en ongevallenverzekering I n s t r u c t i e

S.V.B. Banko di Seguro Sosial. Berekening Loonsommen Ziekte en ongevallenverzekering I n s t r u c t i e S.V.B. Banko di Seguro Sosial Berekening Loonsommen Ziekte en ongevallenverzekering I n s t r u c t i e Inleiding Het doel van deze instructie is een ieder, die zorg draagt voor de salarisadministratie,

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom zou ik deelnemen? Wie betaalt mijn extra salaris en pensioenopbouw? Ik houd minder vrije dagen over, hoe zit dat? Nu deelnemen of later? Mag ik

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8640 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 18-11-1996, nr. 223 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2014

Uitleg Loonstrook 2014 Uitleg Loonstrook 2014 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 INLEIDING Wat staat er allemaal op loonstrook

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 Periodiek wordt het wettelijk minimumloon door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangepast; per 1 juli 2017 gelden de onderstaande bedragen. Het wettelijk

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Lonen en vergoedingen

Lonen en vergoedingen VERSIE: OpTe171218 VERVANGT VERSIE: OpTe161227 Lonen en vergoedingen Cao Open Teelten Per 1 januari 2018 TOELICHTING OP DE CAO-LOONTABELLEN Nieuw loongebouw en loonsverhogingen Per 1 juli 2007 is een nieuw

Nadere informatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie Toelichting AFAS salarisspecificatie Salaris in het primair onderwijs In deze toelichting wordt beschreven wat u op de salarisspecificatie kunt tegenkomen en wat dit betekent. Met deze toelichting bieden

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

Talent & Salaris Uitleg loonstrook 2016

Talent & Salaris Uitleg loonstrook 2016 Talent & Salaris Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom dit document?... 3 2. Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2016?... 3 3. Uitleg loonstrook... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Kolommen... 6 3.3 Totalen...

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019 Per 1 juli 2019 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen LH 516-1T*1PL Inhoud Dit is een interactieve pdf: klik op een paragraaf in de inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

IJS FABRIEK WERKEN MET IJS

IJS FABRIEK WERKEN MET IJS IJS FABRIEK WERKEN MET IJS Rekenen voor vmbo-groen en mbo-groen Colofon RekenGroen. Rekenen voor vmbo- groen en mbo- groen Module IJsfabriek Werken met ijs Leerlingtekst Versie 1.0. November 2012 Auteurs:

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2013

Uitleg Loonstrook 2013 Uitleg Loonstrook 2013 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 Wat staat er allemaal op loonstrook in 2013?

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

De voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen, verschillen per loonkostenvoordeel. Neem voor de exacte voorwaarden contact op met onze adviseurs.

De voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen, verschillen per loonkostenvoordeel. Neem voor de exacte voorwaarden contact op met onze adviseurs. Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast bedrag

Nadere informatie

Nieuwsbrief KPMG MKB Salarispraktijk

Nieuwsbrief KPMG MKB Salarispraktijk Nieuwsbrief KPMG MKB Salarispraktijk Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de laatste wijzigingen op het gebied van salaris- en personeelsadministratie. Heeft u vragen over de inhoud

Nadere informatie

Zou u het de laatste jaren vóór uw pensioen ook al rustiger aan willen doen? Dan is de regeling 80-85-85 wellicht wel iets voor u

Zou u het de laatste jaren vóór uw pensioen ook al rustiger aan willen doen? Dan is de regeling 80-85-85 wellicht wel iets voor u Zou u het de laatste jaren vóór uw pensioen ook al rustiger aan willen doen? Dan is de regeling 80-85-85 wellicht wel iets voor u De Stichting Fonds Collectieve Belangen voor het Kartonnage- en Flexibele

Nadere informatie

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, mijnheer,

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, mijnheer, Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG Aan decentrale cao-partijen 070-3 499 577 070-3 499 796 info@stvda.nl www.stvda.nl Den Haag : 30 juni 2015 Ons kenmerk : S.A.5.015.00 EH/JS Uw kenmerk

Nadere informatie

Inleiding. Belastingdienst Document voorbeelden 'Wet arbeidsmarkt in balans' Pagina 1 van 33

Inleiding. Belastingdienst Document voorbeelden 'Wet arbeidsmarkt in balans' Pagina 1 van 33 Inleiding Algemeen Met ingang van 2020 kennen wij voor de premie Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) 2 percentages: de premie AWf laag (hierna: lage premie) en de premie AWf hoog (hierna: hoge premie), waarbij

Nadere informatie

Factsheet normale arbeidsduur

Factsheet normale arbeidsduur Factsheet normale arbeidsduur Versie: 20 mei 2019 Binnen het SNA-keurmerk wordt getoetst of de onderneming ten minste volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) betaalt. De Wml kent geen

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 Partijen bij de CAO Gehandicaptenzorg, te weten: Werkgeversorganisaties: - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - MEE Nederland en Werknemersorganisaties:

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Factsheet normale arbeidsduur

Factsheet normale arbeidsduur Factsheet normale arbeidsduur Versie: 1 september 2018 Binnen het SNA-keurmerk wordt getoetst of de onderneming ten minste volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) betaalt. De Wml kent

Nadere informatie

Factsheet normale arbeidsduur

Factsheet normale arbeidsduur Factsheet normale arbeidsduur Versie: 18 februari 2019 Binnen het SNA-keurmerk wordt getoetst of de onderneming ten minste volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) betaalt. De Wml kent

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Doktersassistenten Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8580 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-7-96 nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik?

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik? ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO KPN 2008-2009 VRAGEN EN ANTWOORDEN De antwoorden op de gestelde vragen zijn gebaseerd op het Onderhandelingsresultaat tussen KPN en de vakbonden d.d. 22 februari 2008. De hierna

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Vakantiegeld Berekenen Suriname

Vakantiegeld Berekenen Suriname Vakantiegeld Berekenen Suriname Download File Vakantiegeld Berekenen Suriname - Book [PDF]. Free Download VAKANTIEGELD BEREKENEN SURINAME INFORMATIEBLAD NO 2 VAKANTIEDAGEN EN VAKANTIEGELD Thu, 28 Dec 2017

Nadere informatie

Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken

Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 Hoofdstuk II Salariëring en vergoedingen Artikel

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

Toelichting salarisstrook START People b.v.

Toelichting salarisstrook START People b.v. Toelichting salarisstrook START People b.v. In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Start zodat je je salarisstrook beter kunt begrijpen en

Nadere informatie

Circulaire Jvd/HB 2 O/YK

Circulaire Jvd/HB 2 O/YK Circulaire Jvd/HB 2 O/YK ARBEIDSVOORWAARDEN APOTHEEKPERSONEEL 2008 9 januari 2008 Aan alle openbare apotheken en tweede apothekers lid van de KNMP Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 30460 2500

Nadere informatie

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen 1 oktober 14 tot en met 31 maart Tussen partijen bij de CAO

Nadere informatie

ADDENDUM NBBU-CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI MEI (8e druk: juli 2018) Addendum: januari 2019

ADDENDUM NBBU-CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI MEI (8e druk: juli 2018) Addendum: januari 2019 ADDENDUM NBBU-CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> (8e druk: juli 2018) Addendum: januari 2019 Wijziging artikel 22 lid 6 sub b 6. a. In afwijking van lid 2 kan de uitzendonderneming met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 538 Besluit van 11 december 2014 tot vaststelling van regels over de inhoud van het begrip loon in het kader van de berekening van de hoogte

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : Landsverordening minimumlonen Citeertitel: Landsverordening minimumlonen Vindplaats : AB 1989 no. GT 26 Wijzigingen: AB 1992 no. 81; AB 1993 nos. 2, 77; AB 1994 nos. 66, 67; AB 1995 no. 84;

Nadere informatie