GROOTER. in één oogopslag. Uniformiteit & kwaliteit in gemeentelijke Crisisbeheersing Bevolkingszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROOTER. in één oogopslag. Uniformiteit & kwaliteit in gemeentelijke Crisisbeheersing Bevolkingszorg"

Transcriptie

1 GROOTER in één oogopslag Uniformiteit & kwaliteit in gemeentelijke Crisisbeheersing Bevolkingszorg

2 GROOTER Voorwoord GROOTER is een informeel kwaliteitslabel voor opleidingen en trainingen. Voor u ligt GROOTER in één oogopslag, het resultaat van een geweldige prestatie van de 25 veiligheidsregio s, soms aangevuld met collega s vanuit het ministerie, brandweer of politie. In korte tijd hebben zij door hun inzet en expertise een impuls gegeven aan de professionalisering van de gemeentelijke crisisbeheersing/bevolkingszorg. Niet alleen de GROOTER-producten, maar ook de totstandkoming hiervan heeft tot synergie en afstemming geleid. De producten worden inmiddels volop gebruikt en de professionaliseringslag werpt zichtbaar zijn vruchten af. Ook in de toekomst kunnen we gebruik blijven maken van GROOTER. De producten worden beheerd door het Instituut Fysieke Veiligheid, dat ook zorg zal dragen voor de kwaliteitsborging. De term GROOTER, ontstaan als acroniem, is een informeel kwaliteitslabel voor opleidingen en trainingen geworden. Met gepaste trots en vooral dank aan alle betrokkenen voor hun inbreng presenteren wij met deze brochure GROOTER in één oogopslag. Ik wens u veel succes met het gebruik van de producten. Ir. Maarten Dewachter MPM Ambtelijk opdrachtgever /accountsecretaris vanuit het Landelijk overleg Cordinerend gemeentesecretarissen(locgs) 1 <<< GROOTER is winnaar van de Don Berghuijs Award 2012

3 De oranje kolom als spin in het web, dát maakt het verschil Gemeenten zijn in een crisis verantwoordelijk voor de bevolkingszorg en vormen daarmee een onmisbare schakel in de uitvoering van het regionaal crisisplan. Het succes van het optreden van de hulpverlening ten tijde van een crisis is afhankelijk van alle schakels in de keten. De professionalisering van de bevolkingszorg verdient voortdurende aandacht. Alles staat of valt met de vakbekwaamheid van de betrokken medewerkers. Die moeten weten wat ze te doen staat. Onder de vlag van GROOT(ER) werkten tussen 2010 en 2012 experts uit het hele land aan concrete producten om de bevolkingszorg bij crises verder te professionaliseren, waardoor ook personele uitwisselbaarheid, bijstand en aflossing zonder problemen kunnen verlopen. De producten van GROOTER zijn vastgesteld door het landelijk overleg Cordinerend Gemeentesecretarissen (LOCGS), een managementraad van het landelijk Veiligheidsberaad. Door het veld, voor het veld 3

4 80% Uniformiteit De proces- en productbeschrijvingen van GROOTER kunnen als blauwdruk worden gebruikt voor het inrichten van de bevolkingszorgprocessen in de gemeenten en regio s. Op basis van deze blauwdruk kunnen zij de draaiboeken, checklists en taakkaarten naar believen gebruiken en zelf ook aanpassen. 20% Couleur regional De producten van GROOTER zijn gebaseerd op het principe dat de kracht van de toepassing ervan deels in de lokale of regionale invulling zit. GROOTER biedt voor 80 procent uniforme kaders voor opleidingen en kwalificatieprofielen, en ruimte voor zo n 20 procent couleur regional. Hierdoor is samenwerking op alle niveaus mogelijk; gemeentelijk ( lokaal) of intergemeentelijk, maar in grote mate ook bovenregionaal. Bovendien biedt de verdeelsleutel voldoende ruimte voor regionaal maatwerk. 4 5

5 Met de producten van GROOTER worden gemeenten professionele hulpdiensten, die naadloos aansluiten op het werk van bijvoorbeeld politie en brandweer. 6 Wat biedt GROOTER? GROOTER beschrijft per taakorganisatie helder de processen en de kwalificatieprofielen van de sleutelfunctionarissen. De opleidingskaders en producten voor het afnemen van een proeve van bekwaamheid geven opleiders de benodigde handvatten om hun opleidingen en trainingen te ontwikkelen. De processen zijn uitgebreid beschreven en gaan nader in op rollen, samenwerkingsverbanden en producten. Speciale aandacht is er voor functionarissen die in een crisissituatie andere taken op zich moeten nemen dan in hun dagelijks werk. Voor veel functionarissen in bevolkingszorg is dit immers het geval. De taakkaarten vertellen puntsgewijs wat hen in een bepaalde situatie te doen staat. Borging De producten van GROOTER zijn voor iedereen beschikbaar: veiligheidsregio s, gemeenten, commerciële en andere partijen kunnen vrijelijk beschikken over alle producten. Het doel is immers om zo veel mogelijk medewerkers die actief zijn in Bevolkingszorg een goede basis mee te geven voor het uitoefenen van hun taken. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) draagt zorg voor het beheer ervan. De documenten met de uitgewerkte producten zijn terug te vinden op 7 Uniformering van processen is het fundament voor succesvolle samenwerking.

6 8 Productdefinities GROOTER De producten van GROOTER zijn er behalve voor de generieke functies ook voor de taakorganisaties bevolkingszorg:» Crisiscommunicatie» Publieke Zorg» Omgevingszorg» Ondersteuning» Informatie De taakorganisaties bundelen de processen op hun specifieke activiteitenterrein binnen de Bevolkingszorg. Procesbeschrijving Binnen de taakorganisaties kunnen meerdere processen worden onderkend. Denk bijvoorbeeld aan de processen Opvang of Verplaatsen Mens en Dier, die beide deel uitmaken van de taakorganisatie Publieke Zorg. Functieprofiel Het functieprofiel omschrijft, gebaseerd op de taken, welke vaardigheden en competenties voor een goede taakuitoefening nodig zijn. Opleidingskader In de opleidingkaders wordt beschreven op welke wijze de vanuit het functieprofiel afgeleide en benodigde competenties en vaardigheden kunnen worden gedoceerd en getraind. Wat moet hoe in de opleiding aan bod komen? Proeve van Bekwaamheid Voor meerdere opleidingen wordt een afsluiting in de vorm van een examen wenselijk geacht om de functievereiste vaardigheden te toetsen. Het gaat om een proeve van bekwaamheid, die bijvoorbeeld schriftelijk of als een rollenspel wordt afgenomen. Taakkaart De taakkaarten bieden medewerkers handvatten voor het uitvoeren van de werkzaamheden in hun rol in de crisisbeheersing. Medewerkers ontvangen hun taakkaart tijdens de opleiding, als onderdeel van het eigen procesplan. Verder kan regionaal worden bepaald, waar en hoe de taakkaarten beschikbaar worden gesteld: voorafgaand aan of tijdens een incident. 9 Productbeschrijving De productbeschrijvingen bieden een format om een tijdens de crisisbeheersing gewenst product te kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan een bepaalde rapportage of een persbericht.

7 Kwalificatieprofielen Opleidingskaders Proeve van Bekwaamheid Taakkaarten Beschrijving taakorg/processen Producten GROOTER in één oogopslag Algemeen Communicatie Publieke zorg Algemeen Commandant Bev.zorg Hoofd Sectie Gemeenten ROT Hoofd Teamleider Officier van Dienst Bevolkingszorg Adviseur Crisisbeheersing Basisopleidingen Bevolkingszorg Procesmedewerkers Leidinggevenden / sleutelfunctionarissen Communicatieadviseur BT Communicatieadviseur ROT Communicatieadviseur CoPI Hoofd taakorganisatie Communicatie Teamleider Pers- en publieksvoorlichting Omgevingsanalist Redacteur web en social media Ondersteuner taakorganisatie Communicatie Teamleider Analyse en advies Omgevingsanalist Communicatieadviseur (team Analyse en advies) Medewerker Persvoorlichting Medewerker Publieksvoorlichting Medewerker Publieksvoorlichting op de opvanglocatie Cordinator publieksinformatienummer Medewerker publieksinformatienummer Medewerker publieksinformatiebalie/receptie Contactpersoon calamiteitenzender Redacteur web en social media Informatiecordinator communicatie Hoofd taakorganisatie Publieke zorg Opvang Teamleider opvang Communicatie Publieke zorg Dit overzicht beval alle beschikbare producten van GROOTER. De producten zelf zijn terug te vinden op de website infopunt veiligheid van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid: Leider opvanglocatie

8 Kwalificatieprofielen Opleidingskaders Proeve van Bekwaamheid Taakkaarten Beschrijving taakorg/processen Producten GROOTER in één oogopslag Publieke zorg vervolg Omgevingszorg Ondersteuning Informatie Groepsleider Medewerker opvanglocatie Medewerker back office Voorzien in primaire levensbehoeften Teamleider voorzien in primaire levensbehoefte Cordinator distributiepunt Medewerker distributiepunt Medewerker back office Bijzondere uitvaartzorg Teamleider bijzondere uitvaartzorg Verplaatsen mens en dier Teamleider verplaatsen mens en dier Medewerker in het veld Medewerker back office Hoofd taakorganisatie Omgevingszorg Milieubeheer Teamleider milieubeheer Ruimtebeheer Teamleider ruimteneheer Bouwbeheer Teamleider bouwbeheer Hoofd taakorganisatie Ondersteuning Bestuurs- en managementondersteuning Teamleider bestuurs- en managementondersteuning Preparatie nafase Teamleider preparatie nafase Hoofd taakorganisatie informatie Informatiemanagement Teamleider back office informatie Informatiecordinator bevolkingszorg Publieke zorg Omgevingszorg Ondersteuning Informatie Dit overzicht beval alle beschikbare producten van GROOTER. De producten zelf zijn terug te vinden op de website infopunt veiligheid van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid:

9 GROOTER Dankzij GROOTER weten mensen en organisaties uit het hele land elkaar te vinden waar het gaat om bevolkingszorg in de crisisbeheersing. Kijk voor meer informatie op of mail naar Deze brochure is een uitgave van GROOTER (juli 2013) Realisatie: Mercuur communicatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing. Project GROOTER. Taakkaarten Bevolkingszorg

Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing. Project GROOTER. Taakkaarten Bevolkingszorg Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing Project GROOTER Taakkaarten Bevolkingszorg 1 Colofon Dit document bevat taakkaarten bij de diverse taakorganisaties en processen binnen

Nadere informatie

Voorstel AGP 13. Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen

Voorstel AGP 13. Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen Voorstel AGP 13 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : Steller : C. Verschuren Onderwerp : Voorstel uitvoering bevolkingszorgprocessen Algemene toelichting Op 27 juni 2012 heeft het Algemeen

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing. Project GROOTER

Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing. Project GROOTER Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing Project GROOTER Opleidingskaders (incl. suggestie voor afsluitende toetsvorm binnen de opleiding) voor procesopleidingen Bevolkingszorg

Nadere informatie

Publieke Zorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Publieke Zorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Publieke Zorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Publieke Zorg Handboek Bevolkingszorg Deel C Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing. Project GROOTER. Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg

Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing. Project GROOTER. Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing Project GROOTER Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg Colofon Dit document beschrijft de taakorganisaties, processen

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

1. Opleidingskader voor de procesopleiding Crisiscommunicatie

1. Opleidingskader voor de procesopleiding Crisiscommunicatie 1. Opleidingskader voor de procesopleiding Crisiscommunicatie In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt het

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Handboek Bevolkingszorg Deel F Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Vakbekwaamheid Bevolkingszorg. Jaarplan 2015. 10 januari 2015

Vakbekwaamheid Bevolkingszorg. Jaarplan 2015. 10 januari 2015 Vakbekwaamheid Bevolkingszorg Jaarplan 2015 10 januari 2015 Inhoud Pagina 1. Waar staat het project vakbekwaamheid Bevolkingszorg voor 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Project vakbekwaamheid Bevolkingszorg 2 1.3

Nadere informatie

Kennisprogramma Bevolkingszorg

Kennisprogramma Bevolkingszorg Kennisprogramma Bevolkingszorg Stand van zaken Versie 13 februari 2018 Instituut Fysieke Veiligheid Expertisecentrum Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355

Nadere informatie

Vakbekwaamheid Bevolkingszorg

Vakbekwaamheid Bevolkingszorg Vakbekwaamheid Bevolkingszorg Jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 Instituut Fysieke Veiligheid Expertisecentrum Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00

Nadere informatie

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier 5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt

Nadere informatie

Bevolkingszorg veelzijdig en volop in beweging

Bevolkingszorg veelzijdig en volop in beweging Bevolkingszorg veelzijdig en volop in beweging Het onderwerp Bevolkingszorg is een complex en veelzijdig domein en de laatste jaren volop in beweging. Deze kennispublicatie informeert onder andere gemeentesecretarissen,

Nadere informatie

PROGRAMMA BEVOLKINGSZORG EN CRISISCOMMUNICATIE. Colofon Sector: Veiligheidsbureau Auteur(s):

PROGRAMMA BEVOLKINGSZORG EN CRISISCOMMUNICATIE. Colofon Sector: Veiligheidsbureau Auteur(s): PROGRAMMA BEVOLKINGSZORG EN CRISISCOMMUNICATIE 2015-2018 Colofon Sector: Veiligheidsbureau Auteur(s): Veiligheidsbureau, Werkgroep Beleid, Beheer en Financiën Bevolkingszorg Datum: 6 augustus 2015 Versienummer:

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de procesopleiding Voorzien in primaire levensbehoeften

3. Opleidingskader voor de procesopleiding Voorzien in primaire levensbehoeften 3. Opleidingskader voor de procesopleiding Voorzien in primaire levensbehoeften In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder

Nadere informatie

Voor u liggen de nota's "Beleidskader 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord" en "3e wijziging van de Programmabegroting 2015".

Voor u liggen de nota's Beleidskader 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord en 3e wijziging van de Programmabegroting 2015. VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE 's-hertogenbosch T 073-6889555 F 073-6889599 Aan de Raden van de aangesloten gemeenten Datum 05 februari 2015 Behandeld

Nadere informatie

Beheer- en organisatieplan rampenbestrijding en crisisbeheersing

Beheer- en organisatieplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Beheer- en organisatieplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Gemeente Apeldoorn, Eenheid Veiligheid en Recht, Team Rechtsbescherming, Advies en Veiligheid, Programma Veiligheid. Auteurs: Maaike Boomkamp

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

Taakkaarten Bevolkingszorg

Taakkaarten Bevolkingszorg Taakkaarten Bevolkingszorg 2014-2018 Inhoud Taakorganisatie Crisiscommunicatie... 4 Hoofd taakorganisatie Crisiscommunicatie... 5 Communicatieadviseur GBT... 8 Pers- en Publieks- voorlichting... 10 Teamleider

Nadere informatie

7. Redacteur web en social media

7. Redacteur web en social media 7. Redacteur web en social media In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie redacteur

Nadere informatie

Evaluatie zachte piketten crisiscommunicatie

Evaluatie zachte piketten crisiscommunicatie A.8 1. Samenvatting voorstel De VRHM is, in vergelijking met een groot aantal andere veiligheidsregio s, vroeg gestart met professionalisering en regionalisering van de taakorganisatie Crisiscommunicatie.

Nadere informatie

Crisiscommunicatie. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Crisiscommunicatie. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Crisiscommunicatie Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Crisiscommunicatie Handboek Bevolkingszorg Deel B Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan:

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014 Tekenstukken: Nee Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): N.v.t. 06-20094781 Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

3. Communicatieadviseur CoPI

3. Communicatieadviseur CoPI 3. Communicatieadviseur CoPI In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie communicatieadviseur

Nadere informatie

Ondersteuning. Proces: Preparatie nafase. Positionering van proces in structuur

Ondersteuning. Proces: Preparatie nafase. Positionering van proces in structuur Ondersteuning Proces: Preparatie nafase Positionering van proces in structuur Doel van proces Ondersteunen van de overdracht van de crisisorganisatie naar de projectorganisatie Nafase 11, door in de acute

Nadere informatie

Basisopleiding Bevolkingszorg. Opleiden, trainen en oefenen van gemeentelijke crisisbeheersingsfuncties

Basisopleiding Bevolkingszorg. Opleiden, trainen en oefenen van gemeentelijke crisisbeheersingsfuncties Basisopleiding Bevolkingszorg Opleiden, trainen en oefenen van gemeentelijke crisisbeheersingsfuncties Versie: 2.0, 1 augustus 2017 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Alarmering

Draaiboek. Deelproces Alarmering Draaiboek Deelproces Alarmering Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op :29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op :10-12-2013 Dit draaiboek is geldig tot en met : Colofon

Nadere informatie

Opleidingsgids Compaijen C&C

Opleidingsgids Compaijen C&C Opleidingsgids Compaijen C&C Compaijen Crisismanagement & Communicatie, Johan Huizingalaan 763A, 1066 VH Amsterdam E: tom@compaijen.com; T: 020-2617649; KvK: 67578713; www.compaijen.com 1 De opleidingen

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

Bovenregionaal team crisiscommunicatie. Jaarplan 2015

Bovenregionaal team crisiscommunicatie. Jaarplan 2015 Bovenregionaal team crisiscommunicatie Jaarplan 2015 10 januari 2015 Inhoud 1. Waar staat het bovenregionaal team crisiscommunicatie voor 2. Van implementatie naar borging 3. Resultaten 2014 4. De ambities

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing. Project GROOTER

Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing. Project GROOTER Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing Project GROOTER Kwalificatieprofielen, opleidingskaders en model voor Proeven van bekwaamheid voor functiegerichte opleidingen Bevolkingszorg:

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

Concept Regionaal crisisplan deel II

Concept Regionaal crisisplan deel II Concept Regionaal crisisplan deel II Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 Leiding en coordinatie... 7 3. Bevolkingszorg... 8 3. 1 Proces Communicatie... 9 3.1.1 Deelproces analyse en advies...

Nadere informatie

Project Bevolkingszorg. Versie nr. 1.4. d.d. 13 november 2013. ORGANISATIEPLAN (concept) ORGANISATIEPLAN

Project Bevolkingszorg. Versie nr. 1.4. d.d. 13 november 2013. ORGANISATIEPLAN (concept) ORGANISATIEPLAN Project Bevolkingszorg Versie nr. 1.4 d.d. 13 november 2013 ORGANISATIEPLAN (concept) ORGANISATIEPLAN Over dit document Status Dit plan beschrijft de nieuwe organisatie voor Bevolkingszorg, de randvoorwaarden

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Redactie: Sjan Martens 2 3 Foto omslag SIS is ingezet bij het kraanongeval

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

4. Hoofd taakorganisatie Communicatie

4. Hoofd taakorganisatie Communicatie 4. Hoofd taakorganisatie Communicatie In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie hoofd

Nadere informatie

Kwalificatiedossier. Algemeen commandant bevolkingszorg werkzaam binnen de organisatie van crisisbeheersing. Versie: 2.

Kwalificatiedossier. Algemeen commandant bevolkingszorg werkzaam binnen de organisatie van crisisbeheersing. Versie: 2. Kwalificatiedossier Algemeen commandant bevolkingszorg werkzaam binnen de organisatie van crisisbeheersing Versie: 2.0, 19 juni 2018 Instituut Fysieke Veiligheid Afdeling Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg

Nadere informatie

Omgevingszorg. Proces: Ruimtebeheer. Positionering van proces in structuur

Omgevingszorg. Proces: Ruimtebeheer. Positionering van proces in structuur Omgevingszorg Proces: Ruimtebeheer Positionering van proces in structuur Doel van proces Voorkomen en beperken van schade aan de openbare ruimte door het geven van adviezen, het coördineren van maatregelen

Nadere informatie

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen

Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen A.10 Bijlage 2 Toelichting Normenkader Gemeentelijke Processen 1. Inleiding Het normenkader Oranje Kolom is ontwikkeld in opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

5. Teamleider Pers- en publieksvoorlichting

5. Teamleider Pers- en publieksvoorlichting 5. Teamleider Pers- en publieksvoorlichting In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

1. Communicatieadviseur BT

1. Communicatieadviseur BT 1. Communicatieadviseur BT In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie communicatieadviseur

Nadere informatie

4. Opleidingskader voor de procesopleiding Bijzondere uitvaartzorg

4. Opleidingskader voor de procesopleiding Bijzondere uitvaartzorg 4. Opleidingskader voor de procesopleiding Bijzondere uitvaartzorg In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de procesopleiding

2. Opleidingskader voor de procesopleiding 2. Opleidingskader voor de procesopleiding Opvang In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt het opleidingskader

Nadere informatie

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

Algemeen Commandant Bevolkingszorg Algemeen Commandant Bevolkingszorg Functie Als Algemeen Commandant Bevolkingszorg ben je lid van het Regionaal Operationeel Team bij opschaling vanaf GRIP 2. Je bent aanspreekpunt voor de Operationeel

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

GR Pop crisissituaties

GR Pop crisissituaties GR Pop crisissituaties De spil in crisisbeheersing Hulpverlening op maat De Friese samenleving kenmerkt zich door veerkracht. Burgers, bedrijven en instellingen redden zichzelf en helpen elkaar waar mogelijk.

Nadere informatie

Verankering van SIS in opleidingen. Sjan Martens, programmamanager SIS 21 april 2016

Verankering van SIS in opleidingen. Sjan Martens, programmamanager SIS 21 april 2016 Verankering van in en Sjan Martens, programmamanager 21 april 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Relevante en 3 3 Aanpak van de inventarisatie 4 4 Trainingen voor landelijke voorziening 5 5 Bevindingen uit de

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Projectgroep SIS Redactie: Sjan Martens Foto omslag In Amsterdam zijn op

Nadere informatie

Deelplan Bevolkingszorg

Deelplan Bevolkingszorg Deelplan Bevolkingszorg Deelplan Bevolkingszorg Hedendaagse en realistische Bevolkingszorg Deel A Deel B Deel C Deel D Beheer Algemeen Processen Bevolkingszorg Bijlagen Versie 4.0 9 oktober 2018 Inhoud

Nadere informatie

ADVIES LOGGER/ ASSISTENT HOOFD/ INFORMATIECOÖRDINATOR OMGEVINGSANALISTEN

ADVIES LOGGER/ ASSISTENT HOOFD/ INFORMATIECOÖRDINATOR OMGEVINGSANALISTEN 6. Omgevingsanalist In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie omgevingsanalist. Aan de

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vorming regionale crisisorganisatie. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vorming regionale crisisorganisatie. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vorming regionale crisisorganisatie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 7 juli 2011 heeft het Veiligheidscollege

Nadere informatie

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota.

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota. Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Aan Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres Beslispunten Adviesnota 1. Instemming met de visie in het rapport Bevolkingszorg op orde

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting. AGP 12b. AGP 12b ABVRBN Voorstel Bevolkingszorg Pagina 1 van 2

Voorstel. Algemene toelichting. AGP 12b. AGP 12b ABVRBN Voorstel Bevolkingszorg Pagina 1 van 2 Voorstel AGP 12b Aan : Algemeen Bestuur Datum : 7 november 2018 Bijlage : 1 Steller : L. van der Krabben Onderwerp : Bevolkingszorg Algemene toelichting Bevolkingszorg is de verzamelnaam van alle gemeentelijke

Nadere informatie

5. Beschrijving per organisatie en

5. Beschrijving per organisatie en 5. Beschrijving per organisatie en taken secties in de hoofdstructuur 5.1 In organieke zin worden binnen de hoofdstructuur het RBT, BT, ROT, CoPI de GMK/ CMK, de secties en de actiecentra onderscheiden.

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Informatie. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Informatie. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Informatie Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Informatie Handboek Bevolkingszorg Deel E Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I

Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I ALGEMEEN 1. Wat is het regionaal crisisplan? Het regionaal crisisplan (RCP) is één van de drie nieuwe verplichte plannen uit de Wet veiligheidsregio's

Nadere informatie

Bevindingenrapportage 2014 Inventarisatie bevolkingszorg

Bevindingenrapportage 2014 Inventarisatie bevolkingszorg Bevindingenrapportage 2014 Inventarisatie bevolkingszorg Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum Fanny de Swarte Inhoudsopgave 0. Managementsamenvatting 1. Inleiding en verantwoording onderzoek 2. Bevolkingszorg

Nadere informatie

Sheets over SIS basisset voor presentaties

Sheets over SIS basisset voor presentaties Sheets over SIS basisset voor presentaties Bestemd voor regionale SIS-coördinatoren en andere experts die een selectie van de sheets kunnen gebruiken voor eigen presentaties Sjan Martens 16 juni 2016 Algemeen

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Team Bevolkingszorg 6 maart in Veendam gestart

Team Bevolkingszorg 6 maart in Veendam gestart Team Bevolkingszorg 6 maart in Veendam gestart Bezegeling van de start door Roelf Knoop, Frank Wiertz en Leontien Kompier Warme start Team Bevolkingszorg Ongeveer 180 personen waren op 6 maart in Veendam

Nadere informatie

Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg

Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg Het Landelijke Operationeel Coördinatiecentrum ondersteunt de Minister van Veiligheid en Justitie, veiligheidsregio s, gemeenten en

Nadere informatie

Communicatie. Het functioneren van de taakorganisatie Communicatie. Positionering van taakorganisatie in operationele hoofdstructuur

Communicatie. Het functioneren van de taakorganisatie Communicatie. Positionering van taakorganisatie in operationele hoofdstructuur Communicatie Het functioneren van de taakorganisatie Communicatie Positionering van taakorganisatie in operationele hoofdstructuur Doel van taakorganisatie Voorzien in de maatschappelijke informatiebehoefte

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Redactie: Sjan Martens 3 Foto omslag SIS is ingezet bij het kraanongeval

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan We werken vanuit de behoefte. Zorg voor veiligheid

Regionaal Crisisplan We werken vanuit de behoefte. Zorg voor veiligheid Regionaal Crisisplan 2016-2019 We werken vanuit de behoefte Zorg voor veiligheid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Uitgangspunten...3 2. Bevoegdheden...4 2.2 Bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen

Nadere informatie

Visiedocument Crisiscommunicatie Veiligheidsregio Utrecht

Visiedocument Crisiscommunicatie Veiligheidsregio Utrecht Visiedocument Crisiscommunicatie Veiligheidsregio Utrecht 2012 2015 Oktober 2012 Visiedocument crisiscommunicatie Veiligheidsregio Utrecht 2012-2015 1 Leeswijzer In de inleiding wordt het doel van deze

Nadere informatie

Inrichting Crisisorganisatie Gemeentelijke kolom Zuid-Holland Zuid

Inrichting Crisisorganisatie Gemeentelijke kolom Zuid-Holland Zuid Inrichting Crisisorganisatie Gemeentelijke kolom Zuid-Holland Zuid 1 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling en uitgangspunten project crisisorganisaties... 3 3. Werkwijze... 3 4. Relatie overige projecten...

Nadere informatie

4. Opleidingskader voor de functie hoofd taakorganisatie Communicatie

4. Opleidingskader voor de functie hoofd taakorganisatie Communicatie 4. Opleidingskader voor de functie hoofd taakorganisatie Communicatie In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie.

Nadere informatie

Mijn ideaal: één gemeente Hollands Midden

Mijn ideaal: één gemeente Hollands Midden Programma Oranje Kolom Ruud Bitter, Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC): Mijn ideaal: één gemeente Hollands Midden beleidsdocument Bevolkingszorg VRHM ontwikkeld. De visie BZOO (Bevolkingszorg

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur CoPI

3. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur CoPI 3. Opleidingskader voor de functie communicatieadviseur CoPI In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Kwalificatieprofielen

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Kwalificatieprofielen Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie Project GROOTER Kwalificatieprofielen 1 Colofon Dit document beschrijft de kwalificatieprofielen voor zeven sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie,

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Draaiboek. Stafsectie Bevolkingszorg ROT

Draaiboek. Stafsectie Bevolkingszorg ROT ORGANISATIEONDERDEEL ORGANISATIEONDERDEEL GEMEENTEN GEMEENTEN Draaiboek Stafsectie Bevolkingszorg ROT Kennis en Beheerteam Stafsectie Bevolkingszorg ROT Versie 1.0, 31 oktober 2012 ORGANISATIEONDERDEEL

Nadere informatie

STIP OP DE HORIZON: CRISISCAPACITEIT ALS STABIELE EN PROFESSIONELE BASIS IN DE ORGANISATIE VOOR RAMPENBESTRIJDING EN CRISISBEHEERSING

STIP OP DE HORIZON: CRISISCAPACITEIT ALS STABIELE EN PROFESSIONELE BASIS IN DE ORGANISATIE VOOR RAMPENBESTRIJDING EN CRISISBEHEERSING BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 5. Opleidings- en oefenbeleidsplan STIP OP DE HORIZON: CRISISCAPACITEIT ALS STABIELE EN PROFESSIONELE BASIS IN DE ORGANISATIE VOOR

Nadere informatie

CONCEPT. Gemeentelijke crisisbeheersing 2.0

CONCEPT. Gemeentelijke crisisbeheersing 2.0 CONCEPT Gemeentelijke crisisbeheersing 2.0 Een advies over de versterking van de gemeentelijke crisisbeheersing in de VRU met het in acht nemen van de vereisten vanuit de Wet Veiligheidsregio s en de ambities

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Bevoegdhedenschema 20 Onderwijs

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Bevoegdhedenschema 20 Onderwijs Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bevoegdhedenschema 20 Onderwijs Bevoegdhedenschema onderwijs versie 2015 voor de rol van het openbaar bestuur bij ongevallen en rampen, zie het schema rampenbestrijding

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Crisisorganisatie uitgelegd

Crisisorganisatie uitgelegd GRIP Snelle opschaling, vaste teams, eenhoofdige leiding Wat kan er gebeuren? KNOPPENMODEL Meer tijd voor opschaling, maatwerk in teams en functionarissen GRIP 4 / 5 STRATEGISCH OPERATIONEEL / TACTISCH

Nadere informatie

Een evenement, en dan?

Een evenement, en dan? Een evenement, en dan? Een doorleefsessie organiseren. Stappen rondom het organiseren van publieksevenementen Mei 2017 Inhoudsopgave: Doorleefsessie Toelichting Doel Wie organiseert Wanneer Planning Begeleider

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente. Deel II

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente. Deel II Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Deel II Autorisatie OPSTELLERS: Jaqueline ten Voorde BIJDRAGE IN DE WERKGROEP*: Vakgroep OOV Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 0.4 10-10-2016 Besproken

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 23 Onderwijs

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 23 Onderwijs Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 23 Onderwijs 23 Onderwijs versie 2015 Crisistypen ongeval of ramp aantasting openbare orde geweldsincident zedenincident suïcide bedreiging continuïteit

Nadere informatie

Opleidingsgids Compaijen C&C

Opleidingsgids Compaijen C&C Opleidingsgids Compaijen C&C Compaijen Crisismanagement & Communicatie, Johan Huizingalaan 763A, 1066 VH Amsterdam E: tom@compaijen.com; T: 020-2617649; KvK: 67578713; www.compaijen.com 1 De opleidingen

Nadere informatie

2. Communicatieadviseur ROT

2. Communicatieadviseur ROT 2. Communicatieadviseur ROT In het project GROOTER wordt onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor sleutelfuncties binnen de crisiscommunicatie. Een daarvan is de functie communicatieadviseur

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

DRAAIBOEK INFORMATIE. Operationele informatievoorziening SIS CRAS. Colofon Sector: Veiligheidsbureau Auteur(s):

DRAAIBOEK INFORMATIE. Operationele informatievoorziening SIS CRAS. Colofon Sector: Veiligheidsbureau Auteur(s): DRAAIBOEK INFORMATIE Operationele informatievoorziening SIS CRAS Colofon Sector: Veiligheidsbureau Auteur(s): Werkgroep planvorming bevolkingszorg Datum: 5 december 2014 Versienummer: 1.0 Status: Vastgesteld

Nadere informatie

GR Pop crisissituaties

GR Pop crisissituaties GR Pop crisissituaties De spil in crisisbeheersing Slagvaardig Tijdens een ramp of crisis moeten de inwoners van Fryslân kunnen rekenen op professionele hulp verleners, die snel paraat staan en weten wat

Nadere informatie

Deelplan Bevolkingszorg Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011

Deelplan Bevolkingszorg Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011 Deelplan Bevolkingszorg Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011 DSPDF_A39D_31303630323739343732.doc 0 van 31 Deelplan Bevolkingszorg (BevZ) 0 Overzicht Samenvatting Het deelplan Bevolkingszorg vormt

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg 1 Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2014 Gemeente: 2 Inhoudsopgave Algemeen... 6 I Gebruikswijzer Handboek Bevolkingszorg... 7 1.1 Waarom een handboek... 7 1.2 Indeling handboek... 7 1.3

Nadere informatie