Afdrukken in Calc Module 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdrukken in Calc Module 7"

Transcriptie

1 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk afdrukken van werkbladen en afdrukbereik Kop- en voetteksten Fixeren van rijen of kolommen bij het afdrukken 7.1 Het afdrukken van werkbladen Wanneer u een Calc werkmap heeft gemaakt met een aantal gegevens er in (bijvoorbeeld een lijst met boeken), kan het voorkomen dat u die op een bepaald moment wilt afdrukken. Calc biedt deze mogelijkheid. Bij het afdrukken van werkbladen spelen een aantal opties een rol. Zonder die opties in te stellen geeft het afdrukken soms niet het gewenste resultaat, omdat het werkblad lang en breed kan zijn. Printen via CTRL-P, dat is met alleen de standaard ingestelde opties, is dan niet de beste werkwijze. In de oefenbestanden bevindt zich het Calc bestand Boekenlijst.ods. Dit is een bestand met een lang en breed werkblad. U gaat proberen om dit bestand juist wel op een goede manier af te drukken. Om op voorhand te kunnen zien hoe het bestand er uit gaat zien als het wordt afgedrukt, is het handig om eerst een afdrukvoorbeeld te bekijken. Hiermee kunt u op het scherm zien hoe het bestand afgedrukt gaat worden. Het afdrukvoorbeeld is op te roepen via de knop Afdrukvoorbeeld op de standaard werkbalk, of via de menubalk: Bestand, Afdrukvoorbeeld. Dit oefent u in de volgende opdracht. 1

2 Opdracht 7.1 Een afdrukvoorbeeld van een Calc-bestand 1. Open het bestand Boekenlijst.ods in de map Calc van de oefenbestanden. 2. Klik op de knop Afdrukvoorbeeld in de standaard werkbalk. 3. U ziet, dat het bestand op vier pagina's zou worden afgedrukt. Standaard wordt bovenaan elke pagina de naam van het werkblad afgedrukt, en onderaan het paginanummer. 4. Druk op de knop Afdrukvoorbeeld sluiten om weer terug te keren naar het werkblad. 5. Laat het bestand open staan voor de volgende opdrachten. De manier waarop het bestand met boeken standaard wordt afgedrukt, zoals u in deze opdracht hebt gezien, is niet de gewenste manier. De af te drukken kolommen passen niet op één pagina, zodat de volgende kolommen op andere pagina's terecht komen. Dit is niet erg handig. Bij het afdrukken van de gegevens uit het bestand Boekenlijst.ods wilt u graag alle kolommen op één pagina zien. Om alle kolommen op één pagina te krijgen, kan onder meer de richting van de pagina worden veranderd; dat wil zeggen liggend in plaats van staand. Met andere opties kunt u er voor zorgen dat alle kolommen op één pagina passen. In de volgende opdracht gaat u dat toepassen. 2

3 Opdracht 7.2 Aanpassen afdrukopties 1. Als eerste gaat u de afdrukrichting van het bestand Boekenlijst.ods aanpassen. Kies op de menubalk: Opmaak, Pagina Het venster: Paginaopmaakprofiel: Standaard verschijnt. Kies hierin het tabblad: Pagina, en klik op de knop voor Liggend achter het woord Richting. Zie de volgende afbeelding: Klik op OK.. 3. Om het effect te bekijken roept u weer het Afdrukvoorbeeld op, net als in opdracht U ziet, dat nog niet alle kolommen op één pagina passen. Er is een optie om dat te bereiken, als volgt: 5. Kies op de menubalk: Opmaak, Pagina U ziet nu dat het venster Paginaopmaakprofiel: Standaard verschijnt. 7. Ga naar tabblad: Blad en kies onder het kopje Schaalmodus uit de lijst de optie: Afdrukbereik(en) aan breedte/hoogte aanpassen 8. Rechts ervan verschijnen twee nieuwe opties: Breedte in pagina's en Hoogte in pagina's. Laat de Breedte op 1 staan, en pas de Hoogte aan naar een waarde groter dan 1, bijvoorbeeld 99. Het ziet er dan uit als op de volgende afbeelding (zie volgende pagina): 3

4 Opdracht 7.2 Aanpassen afdrukopties (vervolg) Klik op OK.. 9. Om het effect te bekijken roept u weer het Afdrukvoorbeeld op. 10. U ziet nu, dat alle kolommen op één pagina passen. Daartoe heeft Calc de af te drukken gegevens verkleind. Rechts onderaan in de statusbalk is dat te zien als een percentage. 11. Sluit het bestand zonder de wijzigingen op te slaan. Door het laten verkleinen van de tekst bent u er nu in geslaagd, om een overzichtelijkere afdruk van het bestand te maken. Dit heeft natuurlijk grenzen. Als u een bestand heeft met meer kolommen dan het Boekenlijst bestand, zou de afdruk zo klein kunnen worden, dat die onleesbaar is. Er is een andere manier om de tekst van het bestand zodanig te verkleinen, dat alle kolommen op één pagina passen. Die werkwijze heeft hetzelfde effect als de methode van opdracht 7.2, maar is in de praktijk wellicht handiger. Deze manier oefent u in de volgende opdracht. 4

5 Opdracht 7.3 Aanpassen afdrukopties op een andere manier 1. Open het bestand Boekenlijst.ods in de map Calc van de oefenbestanden. 2. Als eerste gaat u de weer afdrukrichting van het bestand Boeken aanpassen. Kies op de menubalk: Opmaak, Pagina Het venster: Paginaopmaakprofiel: Standaard verschijnt. Kies hierin het tabblad: Pagina, en klik op de knop voor Liggend achter het woord Richting. 4. Klik op OK.. 5. Kies op de menubalk: Beeld, Voorbeeld_pagina einde. 6. Er verschijnt een scherm waarop de inhoud van het bestand (verkleind) is weergegeven, met daarin de pagina-indeling zoals die zou zijn bij het afdrukken. Die is aangegeven door de grijze tekst: Pagina 1, Pagina 2, Pagina 3, enz. Met grijze lijnen zijn de grenzen van de pagina's aangeduid, zoals te zien in deze afbeelding, waarin de pagina-aanduiding in rood zijn omcirkeld: Deze grijze lijnen zijn met de muis te verslepen, zodat de pagina-indeling wordt aangepast. Zet de muisaanwijzer op de grijze lijn tussen de kolommen E en F; de aanwijzer verandert in twee parallelle lijntjes met pijltjes. Sleep de lijn naar de rechter rand van kolom G. De paginaindeling verandert nu: Pagina 3 en Pagina 4 zijn verdwenen, en Pagina 1 en Pagina 2 bevatten nu alle kolommen. Op dezelfde wijze kan ook de horizontale lijn tussen Pagina 1 en Pagina 2 worden versleept. Voor deze opdracht doen we dat niet. 5

6 Opdracht 7.3 Aanpassen afdrukopties op een andere manier (vervolg) 7. Om het effect te bekijken roept u weer het Afdrukvoorbeeld op. 8. U ziet nu, dat alle kolommen op één pagina passen. Het effect is niet hetzelfde als in Opdracht 7.2. Het afgedrukte geheel blijft namelijk standaard staand. 9. Druk op de knop Afdrukvoorbeeld sluiten om weer terug te keren naar het werkblad. 10. Kies in de menubalk: Beeld, Normaal om het Calc bestand weer op de gebruikelijke wijze te zien. 11. Sla het bestand op in uw map Mijn documenten onder de naam Boekenlijst_bewerkt. 7.2 Marges De voor het afdrukken beschikbare ruimte op een pagina wordt beïnvloed door de grootte van de marges, aan de bovenzijde, onderzijde, en de linker- en rechterzijde van het blad. De marges kunt u aanpassen via Opmaak, Pagina vanuit de menubalk. Op het tabblad Pagina is een sectie Marges, waar u de breedte van de marges kunt instellen. U kunt dit doen door de waarden, de getallen rechts van ''Links, Rechts, Bovenkant en Onderkant'' te veranderen. Dit is wat u zult gaan doen in de opdracht 7.4 op de volgende twee pagina's. N.B. De meeste printers kunnen niet tot op de rand van het papier afdrukken. Het zetten van marges op 0 cm gaat dan mis. Langs de rand van het papier verdwijnt een deel van de af te drukken gegevens. Een ander manier om de marges te veranderen, waarmee u direct het effect ziet, is via het Afdrukvoorbeeld. Op het afdrukvoorbeeldscherm staat de knop. Door op deze knop te klikken verschijnen er een aantal lijnen op het scherm die de marges aan de vier zijden aangeven. Door die lijnen met de muis te verplaatsen past u de grootte van de marges aan. Zo ziet u direct het effect daarvan. Heel handig! In de volgende opdracht, opdracht 7.4, gaat u spelen met de marges. Aan de boven- en de onderzijde zijn twee lijnen zichtbaar. De ruimte tussen deze twee lijnen is de ruimte voor respectievelijk een koptekst en een voettekst. Het is bij het afdrukken van Calc bestanden mogelijk om bovenaan en onderaan iedere afgedrukte pagina een koptekst en een voettekst te plaatsen. Hierover gaat opdracht

7 Opdracht 7.4 Spelen met de marges 1. Open het Calc bestand Boekenlijst_bewerkt.ods, dat u aan het eind van de vorige opdracht heeft opgeslagen in uw map Mijn documenten. 2. Klik met uw cursor op het icoontje Afdrukvoorbeeld in de menubalk linksbovenaan. 3. Klik vervolgens op de knop Pagina opmaken. Het menu Paginaopmaakprofiel: Standaard komt nu tevoorschijn. 4. Ga naar het tabblad Pagina. 5. Stel alle marges (Links, Rechts, Bovenkant en Onderkant) in op 1,00cm; zie onderstaande afbeelding:. 6. Als het goed is ziet het menu Paginaopmaakprofiel: Standaard er uit als op bovenstaande afbeelding. 7. Klik nu op de knop OK onderaan. 8. In het afdrukvoorbeeld zijn de aangepaste marges meteen te zien. 9. Klik op de knop Marges in de werkbalk Afdrukvoorbeeld. Het scherm verandert nu volgens onderstaande afbeelding: 7

8 Opdracht 7.4 Spelen met de marges (vervolg) 10. Versleep de kantlijnen links, rechts, boven en onder tot ze naar uw gevoel goed staan. Door het verslepen past u de waarden van de marges aan, zoals u dat ook deed in het venster Paginaopmaakprofiel: Standaard in punt 5 hierboven. Met het verslepen doet u dat op een dynamische manier, waarbij u het resultaat direct ziet. 11. Druk op Afdrukvoorbeeld sluiten. 12. Sla het bestand op; het gewijzigde bestand komt weer in uw map Mijn documenten. 8

9 7.3 Het gedeeltelijk afdrukken van werkbladen en afdrukbereik Het kan zijn, dat u niet alle gegevens die u in een werkblad heeft opgeslagen, wilt afdrukken. In Calc is het mogelijk om een afdrukbereik te definiëren. Dit is een aaneengesloten deel van het werkblad, één blok cellen dus. Dat houdt in, dat u de kolommen die u wilt afdrukken, naast elkaar in het werkblad geplaatst moet hebben. Een ander gebruik van het afdrukbereik is het weglaten van een aantal rijen waarin bijvoorbeeld totalen of andere gegevens zijn opgeslagen. Een afdrukbereik wordt gedefinieerd voor het werkblad waarin u werkt; het geldt niet voor de andere werkbladen in de werkmap. Via het afdrukvoorbeeld kunt u controleren of u het afdrukbereik heeft gedefinieerd zoals u het bedoelde. Het afdrukvoorbeeld laat zien wat er werkelijk afgedrukt gaat worden, als u de opdracht daartoe geeft. In de volgende opdracht gaat u dit toepassen. Het oefenbestand Boekenlijst_met_totalen.ods bevat een lijst met boeken, gevolgd door een aantal totalen. Om alleen de lijst zelf af te drukken, dus zonder de extra gegevens, gaat u een afdrukbereik definiëren. Opdracht 7.5 Afdrukbereik 1. Open het bestand Boekenlijst_met_totalen.ods in de map Calc van de oefenbestanden. U gaat eerst selecteren welke gegevens u wilt afdrukken. 2. U selecteert nu de lijst met boeken zonder de totaal-gegevens. Dit zijn de rijen 1 tot en met 60, en de kolommen A tot en met G. Selecteer dus nu de cellen A1 tot en met G60 met de muis. In de volgende stap wordt deze selectie vastgelegd in een afdrukbereik. 3. Kies in de menubalk: Opmaak, Afdrukbereik, Definiëren Het geselecteerde gebeid is nu gedefinieerd als afdrukbereik. 4. Om dit te controleren kiest u Afdrukvoorbeeld in de menubalk. Het gedeelte met de totalen is niet te zien. 5. Om juist alleen de totalen af te drukken, moet u het afdrukbereik aanpassen. Kies in de menubalk: Opmaak, Afdrukbereik, Verwijderen 6. Selecteer nu de cellen: A66 tot en met B Kies in de menubalk: Opmaak, Afdrukbereik, Definiëren Het geselecteerde gebeid is nu gedefinieerd als nieuw afdrukbereik. 8. Om dit te controleren kiest u weer: Afdrukvoorbeeld in de menubalk. Nu zijn alleen de totalen te zien. 9. Sluit het bestand zonder de wijzigingen op te slaan. 9

10 7.4 Kop- en voetteksten Zoals reeds eerder is vermeld: bij het afdrukken van Calc bestanden is het mogelijk om boven of onder elke pagina een tekst toe te voegen, bijvoorbeeld met pagina nummer, aantal pagina's, tijd of de huidige datum. Een bijzondere mogelijkheid is het invoegen van het veld 'Datum' in een koptekst of een voettekst, waarbij de computer automatisch de huidige datum weer zal geven. Hetzelfde geldt voor het veld Tijd; bij afdrukken wordt daar automatisch de actuele tijd ingevuld. Voor een aantal van de genoemde velden zijn knoppen aanwezig om ze snel te kunnen plaatsen. Wanneer u een nieuwe werkmap aanmaakt, staan de volgende gegevens al ingevuld: in de Koptekst, in het midden. de naam van het werkblad en in de Voettekst het woord 'Pagina ' gevolgd door het paginanummer, ook in het midden. In de volgende opdrachten gaat u kop- en voetteksten bewerken. 10

11 Opdracht 7.6 Het invoegen van een koptekst 1. Open het bestand Boekenlijst_bewerkt.ods in uw map Mijn documenten. 2. Ga met naar Bewerken in de standaard werkbalk linksboven. Kies voor Kop- en Voettekst. Het venster: Kop-/voettekst (Paginaopmaakprofiel standaard) met de twee tabbladen Koptekst en Voettekst verschijnt nu: Met de icoontjes rechts naast de A kunt u velden invoegen. Deze velden zijn: de bestandsnaam van de werkmap, de naam van het werkblad, het paginanummer, het totaal aantal pagina's, de datum en de tijd. Door de muisaanwijzer over te icoontjes te bewegen kunt u zien welk veld de icoontjes invoegen als u ze aanklikt. 3. U ziet dat bij het Middenbereik ''Blad1'' is ingevuld. Dit is een veld (te zien aan de grijze achtergrond) dat de naam van het werkblad aangeeft. 4. Bij het Linkerbereik is nog niets ingevuld. Ga naar de lege kolom en vul daar de tekst: Boekenlijst in. In het Rechterbereik typt u de tekst: Bijgewerkt op gevolgd door de datum. Deze datum is als tekst ingevuld en blijft daarom onveranderd. In de volgende opdracht gaat u in de voettekst het veld datum gebruiken, die automatisch wordt aangepast aan de kalenderdatum. 5. Klik op OK. 11

12 Opdracht 7.6 Het invoegen van een koptekst (vervolg) 6. Klik nu op de knop Afdrukvoorbeeld in de standaard werkbalk, om de nieuwe koptekst te bekijken. 7. Klik nu op Afdrukvoorbeeld sluiten. 8. Laat het bestand openstaan voor de volgende opdracht. Opdracht 7.7 Het invoegen van een voettekst 1. Ga verder met het nog geopende bestand Boekenlijst_bewerkt.ods.. 2. Ga naar Bewerken en vervolgens naar Kop- en Voettekst. 3. Selecteer nu het tabblad Voettekst. Bij Middenbereik staat nu al automatisch ''Pagina 1'' ingevuld. Verwijder dat. 4. Ga nu naar het Linkerbereik. 5. Typ de tekst: Afgedrukt op, klik op de icoon Datum, typ een spatie en klik op de icoon Tijd. 6. Ga nu naar het Rechterbereik en type daar de tekst: Pagina, klik op de icoon Pagina (die het paginanummer aangeeft), type de tekst van en klik op de icoon Pagina's (die het totaal aantal pagina's weergeeft). 7. Klik vervolgens op OK. 8. Bekijk het resultaat door op de knop Afdrukvoorbeeld te klikken. Controleer de koptekst en de voettekst. 9. Klik nu op de knop Afdrukvoorbeeld sluiten. 12

13 Opdracht 7.7 Het invoegen van een voettekst (vervolg) 10. Ga naar Bestand in de menubalk linksbovenaan en klik op Afdrukken. Het venster Afdrukken verschijnt; dit ziet er als volgt uit: Klik op OK om het bestand af te drukken. 11. Sla het bestand op in uw map Mijn documenten

14 7.5 Het fixeren van rijen of kolommen bij het afdrukken Bij het bekijken van een Calc bestand kan het handig zijn om bijvoorbeeld de bovenste regel ervan voortdurend in beeld te houden (dus in feite vasthoudt of ''fixeert''), terwijl u in het deel daaronder wel steeds naar boven en beneden scrolt. Dit heet het fixeren van een venster. Het is ook mogelijk om te splitsen. Bij het splitsen creëert u een tweedeling van het scherm waarin u het werkblad ziet. U kunt in beide delen van het scherm werken. Zo kunt u een deel van het bestand zien in één deel, en andere gegevens in het bestand bijwerken in het andere deel van het scherm. Het blijft echter één en hetzelfde Calc bestand. Opdracht 7.8 Fixeren en splitsen in een Calc bestand 1. Open het Calc bestand Boekenlijst_met_totalen.ods. 2. Selecteer nu met uw cursor de cel A2. Dit is de cel met de boektitel ''Noodzakelijk verlies''. 3. Klik vervolgens op Venster in de menubalk.. 4. Vink Fixeren aan. 5. U ziet dat eerste rij van het bestand, waarin de kopjes van de kolommen staan, nu steeds bovenaan het beeldscherm blijft staan, ook als u het bestand helemaal tot het einde bekijkt.. 6. Ga nu weer naar Venster en vink Fixeren aan. Door dit te doen, maakt u het fixeren weer volledig ongedaan. 7. Selecteer nu met uw cursor de cel A18. Dit is de cel met de boektitel ''Antarctica''. 8. Ga naar Venster en vink Splitsen aan. 9. U ziet dat er nu een dikke zwarte rand tussen rij 17 (met de boektitel ''Een geschiedenis van India'') en rij 18 (met de boektitel ''Antarctica'') is verschenen. 10. Scroll nu in het bovenste deel op en neer. U kunt hier het gehele bestand bekijken, terwijl het onderste deel van het scherm onveranderd blijft staan. 11. Zet uw cursor in het tweede deel en scroll nu in het tweede deel op en neer. Ook in dit deel van het scherm kunt u het gehele bestand bekijken, terwijl nu het bovenste deel blijft staan. 12. Ga naar Venster en vink Splitsen aan. Hiermee maakt u het splitsen weer ongedaan. 13. Sluit vervolgens het bestand Boekenlijst_met_totalen.ods af. Ook bij het afdrukken is het handig om bepaalde rijen op elke pagina te laten verschijnen. Met name een rij waarin de kopjes van de verschillende kolommen staan wilt u graag bovenaan iedere pagina hebben. In de volgende opdracht gaat u dat toepassen. 14

15 Opdracht 7.9 Fixeren van rijen bij het afdrukken van een Calc bestand 1. Open het Calc bestand Boekenlijst_met_totalen.ods. 2. Kies op de menubalk: Opmaak, Afdrukbereiken, Bewerken 3. Het venster: Afdrukbereiken bewerken verschijnt. Dit venster ziet er als volgt uit; In het midden staat de tekst: Te herhalen rijen. Typ in het rechter vak onder dit kopje: $1 Dit geeft aan, dat de eerste rij op elke af te drukken pagina herhaald moet worden. Het dollar-teken geeft absolute adressering aan (zie hiervoor lesmodule 6). Klik vervolgens op het pijltje in het linker vak, en kies dan de optie: door gebruiker gedefinieerd Het venster toont dan: 4. Klik op OK. 5. Kies Afdrukvoorbeeld op de standaard werkbalk. U ziet nu, dat de eerste rij, met de kopjes voor de kolommen, op elke pagina wordt weergegeven. 6. Sluit vervolgens het bestand af zonder de wijzigingen op te slaan

10. Pagina-instellingen

10. Pagina-instellingen 10. Pagina-instellingen Voordat u begint met het schrijven van een document in het programma Writer, is het raadzaam eerst te bepalen hoe het er uiteindelijk uit moet komen te zien. In deze module leert

Nadere informatie

BASIS TEKSTBEWERKING deel 2

BASIS TEKSTBEWERKING deel 2 BASIS TEKSTBEWERKING deel 2 Opslaan en openen. Opslaan. Om een tekst document te kunnen bewaren, zult u het moeten opslaan op de harde schijf van uw computer. Het blijft daar dan net zo lang staan tot

Nadere informatie

Excel afdrukken Afdrukken in Excel. Afdrukbereik, afbeeldingen, kantlijnen e.d.

Excel afdrukken Afdrukken in Excel. Afdrukbereik, afbeeldingen, kantlijnen e.d. Excel afdrukken Afdrukken in Excel. Afdrukbereik, afbeeldingen, kantlijnen e.d. Peter Franke 2-2-2014 Inhoud Excel Les 07 Afdrukken... 3 Marges [ Kantlijnen ]... 3 Afdrukstand.... 4 Afdrukbereik... 4 Afdrukken

Nadere informatie

6. Absolute en relatieve celadressering

6. Absolute en relatieve celadressering 6. Absolute en relatieve celadressering In deze module leert u: - Wat absolute en relatieve celadressering is; - De relatieve celadressering toepassen; - De absolute celadressering toepassen; - De absolute

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen.

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. SAMENVATTING HOOFDSTUK 9 Pagina-indeling, de Pagina-instelling Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. Klik op de knop Afdrukstand

Nadere informatie

Een koptekst is een tekst, die boven aan elke pagina verschijnt. Een voettekst is een tekst, die onder aan elke pagina verschijnt.

Een koptekst is een tekst, die boven aan elke pagina verschijnt. Een voettekst is een tekst, die onder aan elke pagina verschijnt. SAMENVATTING HOOFDSTUK 9 Koptekst en voettekst Een koptekst is een tekst, die boven aan elke pagina verschijnt. Een voettekst is een tekst, die onder aan elke pagina verschijnt. Je hoeft een koptekst en

Nadere informatie

Afdrukken Module 5. In de volgende opdracht gaat u een afdrukvoorbeeld van de tekst Dolfijnen bekijken.

Afdrukken Module 5. In de volgende opdracht gaat u een afdrukvoorbeeld van de tekst Dolfijnen bekijken. 5. Afdrukken Met de knop (Afdrukvoorbeeld) op de standaard werkbalk of met de optie (Bestand, Afdrukvoorbeeld) op de menubalk kunt u op het beeldscherm bekijken hoe de tekst er op papier uit komt te zien.

Nadere informatie

23. Standaardbrieven (MailMerge)

23. Standaardbrieven (MailMerge) 23. Standaardbrieven (MailMerge) In deze module leert u: 1. Wat een standaardbrief is. 2. Hoe u een standaardbrief maakt. 3. Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan een standaardbrief. 4. Hoe u een

Nadere informatie

1. Kennismaken met Calc

1. Kennismaken met Calc 1. Kennismaken met Calc In deze module leert u: - het programma Calc starten. - de onderdelen van het programmavenster van Calc herkennen. - over het werkblad verplaatsen. - gegevens invoeren. - het programma

Nadere informatie

Vanuit het venster Pagina-instelling kun je de vensters Afdrukken en Afdrukvoorbeeld openen.

Vanuit het venster Pagina-instelling kun je de vensters Afdrukken en Afdrukvoorbeeld openen. SAMENVATTING HOOFDSTUK 9 Pagina-instelling tabblad Pagina. Via het venster Pagina-instelling, tabblad Pagina kun je de afdrukstand, het papierformaat en de afdrukkwaliteit instellen. Bij Schaal kun je

Nadere informatie

3. Voorwaardelijke Opmaak

3. Voorwaardelijke Opmaak 3. Voorwaardelijke Opmaak In deze module leert u: - Wat de voorwaardelijke opmaak is. - Hoe u de voorwaardelijke opmaak toe kunt passen. Met voorwaardelijke opmaak kunt u opmaakkenmerken toekennen aan

Nadere informatie

Opmaak aanpassen Module 2

Opmaak aanpassen Module 2 2. Opmaak aanpassen In deze module leert u: 1. een rand rond een cel plaatsen; 2. de achtergrondkleur van een cel veranderen; 3. een automatische opmaak toepassen. 2.1 Het uiterlijk van cellen veranderen

Nadere informatie

1. Kennismaken met Impress

1. Kennismaken met Impress 1. Kennismaken met Impress In deze module leert u: 1 Wat Impress is; 2 Impress starten; 3 Een nieuwe presentatie maken; 4 Instellingen van Impress wijzigen; 5 Opslaan en openen. 1 Wat is Impress? OpenOffice.org

Nadere informatie

Excel 2010 NL. Stap voor Stap formulier maken. Een formulier maken in Excel 2010 NL aan stap voor stap beschreven. Blad kopiëren en Afdrukken.

Excel 2010 NL. Stap voor Stap formulier maken. Een formulier maken in Excel 2010 NL aan stap voor stap beschreven. Blad kopiëren en Afdrukken. Excel 2010 NL Stap voor Stap formulier maken Een formulier maken in Excel 2010 NL aan stap voor stap beschreven. Blad kopiëren en Afdrukken. Peter 17-11-2016 Excel 2010 NL: FORMULIER A4 LIGGEND UITLEG

Nadere informatie

8. Adresetiketten maken

8. Adresetiketten maken 8. Adresetiketten maken In deze module leert u: - Hoe u een adressenbestand kunt maken; - Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan Writer; - Hoe u adresetiketten van dat adressenbestand kunt maken;

Nadere informatie

Internet Explorer 7 (IE7)

Internet Explorer 7 (IE7) Internet Explorer 7 (IE7) 1. HET VENSTER Het venster van Internet Explorer 7 ziet er als volgt uit: Het venster bestaat uit volgende onderdelen: De knoppen Volgende en Vorige. Adresbalk hierin vullen we

Nadere informatie

Handleiding Word de graad

Handleiding Word de graad Handleiding Word 2010 3de graad Inhoudsopgave Regelafstand 3 Knippen 3 Kopiëren 5 Plakken 6 Tabs 7 Pagina-instellingen 9 Opsommingstekens en nummeringen 12 Kopteksten en voetteksten 14 Paginanummering

Nadere informatie

6. Tekst verwijderen en verplaatsen

6. Tekst verwijderen en verplaatsen 6. Tekst verwijderen en verplaatsen In deze module leert u: een stuk tekst selecteren een stuk tekst verwijderen; acties ongedaan maken en opnieuw doen; een stuk tekst vervangen; een stuk tekst verplaatsen;

Nadere informatie

6. Uitvoer. 6.1 Een presentatie afdrukken

6. Uitvoer. 6.1 Een presentatie afdrukken 6. Uitvoer In de meeste gevallen zult u een presentatie af willen spelen op een computerscherm of, met behulp van een beamer, op een groot projectiescherm. In sommige gevallen is het echter handig om de

Nadere informatie

4 Opmaak van een werkblad

4 Opmaak van een werkblad 4 Opmaak van een werkblad Stappen Uitleg Visueel Stap 1 Wat is een werkblad Met het werkblad bedoelen we het blad waarin je werkt. Met andere woorden het blad waarop je berekeningen maakt, grafieken en

Nadere informatie

Hoofdstuk 32: Pagina- & afdrukinstellingen

Hoofdstuk 32: Pagina- & afdrukinstellingen Hoofdstuk 32: Pagina- & afdrukinstellingen 32.0 Inleiding Wanneer je met Word of PowerPoint werkt, dan zul je meestal werken op een A4 blad waarvan je de randen kan zien. Hoe de pagina zal worden afgedrukt,

Nadere informatie

Les 6 Kalender maken. Gerkje Gouweouwe

Les 6 Kalender maken. Gerkje Gouweouwe 2014 Les 6 Kalender maken Gerkje Gouweouwe 25-5-2014 LES 6 KALENDER MAKEN IN WORD. Open Word, klik Tabblad Invoegen klik onder Tabel op het Vinkje en kies Tabel invoegen onderstaand scherm verschijnt.

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Afbeeldingen Module 11

Afbeeldingen Module 11 11. Afbeeldingen Er zijn veel manieren waarop u een afbeelding in kunt voegen in een tekst. U kunt bijvoorbeeld plaatjes die met een ander programma zijn gemaakt in uw documenten opnemen. Zo kunt u met

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel In de komende hoofdstukken worden een aantal voorbeelden van berekeningen die gemaakt kunnen worden in Excel uitgelicht. U kunt deze berekeningen ook zodanig

Nadere informatie

Het maken van kaarten in Word 2007

Het maken van kaarten in Word 2007 Het maken van kaarten in Word 2007 Voorbereidende werkzaamheden: pagina-indeling veranderen naar liggend en de marges wijzigen werkblad indelen in kolommen rasterlijnen zichtbaar maken 1. De pagina-indeling

Nadere informatie

Publisher Handleiding

Publisher Handleiding Publisher 2010 Handleiding Inhoud 1. Wat is Publisher?... 1 2. Openen 2.1 Publisher starten... 2 2.2 Een nieuw document openen... 2 2.3 Een bestaand document openen... 3 3. Opslaan 3.1 Een document opslaan...

Nadere informatie

Etiketten maken en printen (word 2010).

Etiketten maken en printen (word 2010). Etiketten maken en printen (word 2010). Klik op het tabblad Verzendlijsten. (Zie pijl). Het onderstaande venster komt nu: Klikt u nu op Afdruk samenvoegen starten Er komt weer een venster: Zie hier naast.

Nadere informatie

Etiketten maken en Printen.

Etiketten maken en Printen. Etiketten maken en Printen. Klik op het tabblad verzendlijsten Het onderstaande venster verschijnt nu, Klik nu op afdruk samenvoegen Nu komt het hiernaast staande venster klik nu op Stapsgewijze wizard

Nadere informatie

22. Sjablonen. In deze module leert u: 1. Wat een sjabloon is. 2. Hoe u sjablonen gebruikt. 3. Hoe u zelf sjablonen kunt maken.

22. Sjablonen. In deze module leert u: 1. Wat een sjabloon is. 2. Hoe u sjablonen gebruikt. 3. Hoe u zelf sjablonen kunt maken. 22. Sjablonen In deze module leert u: 1. Wat een sjabloon is. 2. Hoe u sjablonen gebruikt. 3. Hoe u zelf sjablonen kunt maken. Een sjabloon is een speciaal bestand dat u kunt gebruiken als model voor een

Nadere informatie

14. Opsomming & Nummering (lijsten)

14. Opsomming & Nummering (lijsten) 14. Opsomming & Nummering (lijsten) Het is mogelijk om een alinea op te maken als een opsomming. De regels springen dan een beetje in en ze worden voorafgegaan door een streepje, bolletje of nummer. Hieronder

Nadere informatie

4. Grafieken. 4.1 Een dia met grafiek invoegen

4. Grafieken. 4.1 Een dia met grafiek invoegen 4. Grafieken Het kan zeer verhelderend zijn om één of meerdere grafieken in uw presentatie op te nemen. Aangezien het bij een presentatie belangrijk is dat het publiek in één oogopslag kan zien waar een

Nadere informatie

Tekst kun je snel opmaken door stijlen te gebruiken. Als je de cursor in een alinea zet zie je de gebruikte stijl hier:

Tekst kun je snel opmaken door stijlen te gebruiken. Als je de cursor in een alinea zet zie je de gebruikte stijl hier: SAMENVATTING HOOFDSTUK 7 Stijlen gebruiken en wijzigen Tekst kun je snel opmaken door stijlen te gebruiken. Als je de cursor in een alinea zet zie je de gebruikte stijl hier: Als je de muisaanwijzer boven

Nadere informatie

Je ziet het ontwerpscherm voor je. Ontwerpen is actief en dat zie je aan de linkeronderkant van je scherm net boven de taakbalk.

Je ziet het ontwerpscherm voor je. Ontwerpen is actief en dat zie je aan de linkeronderkant van je scherm net boven de taakbalk. Inhoudsopgave frontpage 2003... 2 een thema gebruiken... 4 afbeeldingen op de pagina zetten... 5 knoppen maken... 8 knoppen maken in linkerframe... 10 een tabel maken... 12 opdrachten... 14 een fotopagina

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie

2. Dia's Maken. 2.1 Een nieuwe dia invoegen. Allereerst gaan we kijken hoe u een nieuwe dia aan uw presentatie toevoegt. Dia's Maken Module 2

2. Dia's Maken. 2.1 Een nieuwe dia invoegen. Allereerst gaan we kijken hoe u een nieuwe dia aan uw presentatie toevoegt. Dia's Maken Module 2 2. Dia's Maken In de vorige module heeft u geleerd hoe u een titeldia aan uw presentatie toevoegt. Natuurlijk bestaat een presentatie niet uit één enkele dia. In deze module gaan we verder in op het maken

Nadere informatie

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen.

www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. www.sencomp.nl 194 Aldi Windows Laatst gewijzigd 15 oktober 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Aldi. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Aldi printsoftware downloaden en installeren Deel

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Kennismaken met Word 2010 Hoofdstuk 2: Vensters en knoppen Hoofdstuk 3: Dialoogvensters en rechtermuisknop

INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Kennismaken met Word 2010 Hoofdstuk 2: Vensters en knoppen Hoofdstuk 3: Dialoogvensters en rechtermuisknop INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Kennismaken met Word 2010 2 Word activeren 3 Beginscherm en het lint 4 Meer elementen van het programmavenster 5 Een programma sluiten 6 Hoofdstuk 2: Vensters en knoppen 8 Het

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: WORD kan ook worden opgestart via menu Start,

Nadere informatie

Microsoft Word Documentopmaak

Microsoft Word Documentopmaak Microsoft Word 2016 Documentopmaak Inhoudsopgave 7. Documentopmaak 7.1 Marges wijzigen 7.2 Pagina-einde 7.3 Paginanummering 7.4 Kop- en voetteksten 7.1 Marges wijzigen De lege ruimten rondom je document

Nadere informatie

Tekenobjecten Module 12

Tekenobjecten Module 12 12. Tekenobjecten In dit hoofdstuk leert u werken met de Tekenobjecten van Writer. Met behulp van deze functie kunt u uw creatie (in dit geval de kalender) er nog beter uit laten zien. 12.1 Tekenobjecten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

Titel: Workshop creatief met MS Word Auteur: Miriam Harreman / Jaar: 2009 Versie: Creative Commons Naamsvermelding & Gelijk

Titel: Workshop creatief met MS Word Auteur: Miriam Harreman /   Jaar: 2009 Versie: Creative Commons Naamsvermelding & Gelijk Versie: 1.0-1- Creative Commons Index INDEX... 2 INLEIDING... 3 INSTELLEN VAN DE PAGINA... 4 LIGGENDE KAART... 4 STAANDE KAART... 4 WERKRUIMTE... 4 WERKEN MET WORDART... 5 WORDART: WERKBALK... 5 WORDART:

Nadere informatie

Microsoft Word Kolommen en tabellen

Microsoft Word Kolommen en tabellen Microsoft Word 2010 Kolommen en tabellen Inhoudsopgave 8. Kolommen en tabellen 8.1 Tabtoets en tabstops 8.2 Tabellen maken 8.3 Tabel selecteren en tekst opmaken 8.4 Kolommen en rijen invoegen en verwijderen

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt.

Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt. Beste klant, Met dit programma kunt u fotoalbums, collages, kalenders, posters en nog veel meer maken. Wij vertellen u graag hoe dat werkt. Na de installatie ziet u dit icoon op uw bureaublad: staan. Ga

Nadere informatie

ADRES 2000 VOOR WINDOWS

ADRES 2000 VOOR WINDOWS Theun Bollema 2011 Met Adres 2000 voor Windows is het mogelijk om eenvoudige databases te maken of om adressenbestanden (met meer dan 50000 adressen is geen probleem) te beheren. Door zijn opzet kan het

Nadere informatie

Google Documenten: openen, maken, bewerken en afdrukken

Google Documenten: openen, maken, bewerken en afdrukken Google Documenten: openen, maken, bewerken en afdrukken Er zijn verschillende soorten Google Documenten: tekstdocumenten, spreadsheets, presentaties, tekeningen en formulieren. We laten aan de hand van

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

SNEL WERKEN MET EXCEL

SNEL WERKEN MET EXCEL SNEL WERKEN MET EXCEL 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Snel werken met Excel C O M P

Nadere informatie

Computer Club Bodegraven. 10-4-2012

Computer Club Bodegraven. 10-4-2012 1 8 Alvorens we etiketten kunnen afdrukken moet u beschikken over: 1. Programma Works 2. Vellen met etiketten; noteer merk en nummer, dat heeft u straks nodig. b.v. Rank Xerox, nr. 3R96298 (21 stuks/vel

Nadere informatie

Avery DesignPro 2000

Avery DesignPro 2000 Handleiding. Avery DesignPro 2000 Box: Fitnesscentrum Onderdeel: Veiligheid voor alles Praktijkoefening. Versie 2.0 DesignPro 2000 Behorende bij de methode leren door doen voor technologie. Inleiding.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel HOOFDSTUK 1 beginnen met excel Inleiding Voor het betere rekenwerk in de bedrijfseconomie worden spreadsheets (rekenbladen) gebruikt. In dit hoofdstuk leer je omgaan met algemene basisbewerkingen in Excel:

Nadere informatie

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel.

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel. Excel Inleiding Het woord computer betekent zoiets als rekenmachine. Daarmee is is eigenlijk aangegeven wat een computer doet. Het is een ingewikkelde rekenmachine. Zelf voor tekstverwerken moet hij rekenen.

Nadere informatie

Zelf albumbladen maken in Word 2003

Zelf albumbladen maken in Word 2003 Zelf albumbladen maken in Word 2003 Het maken van albumbladen in Word is niet moeilijk, maar laten zien hoe het precies gaat, hangt af van de versie van Word. Hieronder volgt de instructie voor Word 2003.

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop.

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Les 1: Witte rand om de foto m.b.v. canvasgrootte. 1. Open de foto in Photoshop. 2. Klik in menu AFBEELDING op CANVASGROOTTE 3. Zorg dat in het vakje

Nadere informatie

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten, verkennen en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: Opstarten Word 2013 bij Windows

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 De website bij het boek 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Uw voorkennis 9 Bonushoofdstukken

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 De website bij het boek 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Uw voorkennis 9 Bonushoofdstukken Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 De website bij het boek... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 Bonushoofdstukken... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10

Nadere informatie

EDUscope Dossier Werken met Journalen

EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope versie 3.7.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 1 INHOUD 2 Inleiding... 3 3 Individueel leerlingjournaal... 3 3.1 Journaalregels toevoegen:... 3 3.2

Nadere informatie

Microsoft Word 365. Kolommen en tabellen AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: MICROSOFT WORD 365

Microsoft Word 365. Kolommen en tabellen AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: MICROSOFT WORD 365 Microsoft Word 365 Kolommen en tabellen Inhoudsopgave 8. Kolommen en tabellen 8.1 Tabellen maken 8.2 Tabel selecteren en tekst opmaken 8.3 Kolommen en rijen invoegen en verwijderen 8.1 Tabellen maken Met

Nadere informatie

afdrukken van werkbladen Werkbladopties Kop en voetteksten Een hebt gedefi afzonderlijke Een Alle onderaan op de klikken. uitvouwknop te VVKSO

afdrukken van werkbladen Werkbladopties Kop en voetteksten Een hebt gedefi afzonderlijke Een Alle onderaan op de klikken. uitvouwknop te VVKSO dialoogvenster Pagina instelling openen door Module 5 Werkbladen afdrukken Het afdrukbereik instellen Pagina instellingenn voor het afdrukken vann werkbladen Aanpassen aan pagina Werkbladopties Afdrukvoorbeeld

Nadere informatie

Stappenplannen voor een werkstuk in Word

Stappenplannen voor een werkstuk in Word Werkstuk maken Secties maken We gaan een werkstuk maken over dieren in Afrika. Allereerst gaan we ruwweg een indeling maken in secties. Voor ons werkstuk maken we de volgende secties: 1. Titelpagina 2.

Nadere informatie

Formulieren maken. U kent ze waarschijnlijk wel, die notitieblokjes voor het noteren van een telefoongesprek.

Formulieren maken. U kent ze waarschijnlijk wel, die notitieblokjes voor het noteren van een telefoongesprek. Les 14 Formulieren maken In deze les leert u een hoe u met velden een invulformulier voor een telefoonnotitie maakt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van velden, secties en beveiliging. Daarvoor moet wel een

Nadere informatie

Excel Van rookie tot wizard. Willem De Meyer Hans Vanlanduyt. Acco Leuven / Den Haag

Excel Van rookie tot wizard. Willem De Meyer Hans Vanlanduyt. Acco Leuven / Den Haag Excel 2016 Van rookie tot wizard Willem De Meyer Hans Vanlanduyt Acco Leuven / Den Haag Inleiding Excel is een elektronisch rekenblad. Het programma laat toe om tabellen op te bouwen. Dit kunnen eenvoudige

Nadere informatie

Stappenplan voor een werkstuk in Word

Stappenplan voor een werkstuk in Word Werkstuk maken Secties maken We gaan een werkstuk maken over dieren in Afrika. Allereerst gaan we ruwweg een indeling maken in secties. Voor ons werkstuk maken we de volgende secties: 1. Titelpagina 2.

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Album samenstellen met behulp van de Hema album software.

Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Album samenstellen met behulp van de Hema album software. Kies de Hema webside www.hema.nl Plaats de muisaanwijzer op foto en klik op Fotoalbums. Klik op download de software (geschikt voor Windows) Vul

Nadere informatie

4. Documentweergave kiezen 5. Afbeeldingen 6. Tabellen 113 Computergids Word 2019, 2016 en Office 365

4. Documentweergave kiezen 5. Afbeeldingen 6. Tabellen 113 Computergids Word 2019, 2016 en Office 365 Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 De website bij het boek... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 Bonushoofdstukken... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

20. Koptekst en voettekst

20. Koptekst en voettekst 20. Koptekst en voettekst In deze module leert u wat kopteksten en voetteksten zijn. Bij een verslag of een scriptie ziet u vaak een kop- of voettekst. Dat is een steeds terugkerende regel bovenaan of

Nadere informatie

6.8 Lijsten: oefeningen

6.8 Lijsten: oefeningen 6.8 Lijsten: oefeningen Opgaven 44.: Records zoeken Open het document "Autokosten". Klik in de lijst. Kies de opdracht 'Data - Formulier' [Data - Form]. Klik de knop 'Criteria' [Criteria]. Vul als zoekcriterium

Nadere informatie

INFORMATIE VAN HET INTERNET VERWERKEN

INFORMATIE VAN HET INTERNET VERWERKEN INFORMATIE VAN HET INTERNET VERWERKEN Naam Nr Klas Datum 1. WEBPAGINA'S OPSLAAN Open Windows Verkenner en maak in je persoonlijke werkmap op de server een nieuwe map aan met de naam Lichaamstaal. Open

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint, H6 SAMENVATTING HOOFDSTUK 6. Galerie voor diagrammen:

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint, H6 SAMENVATTING HOOFDSTUK 6. Galerie voor diagrammen: SAMENVATTING HOOFDSTUK 6 Diagram invoegen Via de menukeuzen Invoegen, Diagram of met Galerie voor diagrammen: open je het venster Er zijn 6 verschillende diagrammen: 1. Organigram 2. Cyclusdiagram 3. Radiaaldiagram

Nadere informatie

5. Functies. In deze module leert u:

5. Functies. In deze module leert u: 5. Functies In deze module leert u: - Wat functies zijn; - Functies uitvoeren; - De verschillende functies van Calc kennen. - Naar een ander werkblad verwijzen. U kunt eenvoudige berekeningen, zoals aftrekken,

Nadere informatie

DOCUMENT SAMENSTELLEN

DOCUMENT SAMENSTELLEN Pagina 168 7 In dit hoofdstuk gaat u een nieuwsbrief maken met behulp van een sjabloon. De artikelen die in de nieuwsbrief worden opgenomen zijn al geschreven. U hoeft de tekst alleen nog naar de juiste

Nadere informatie

Een grafiek maken in Excel

Een grafiek maken in Excel Een grafiek maken in Excel [Paul De Meyer] 1 Microsoft Excel starten Ga naar start en kies in Alle programma s voor Microsoft Excel of Dubbelklik op het bureaublad het icoontje Microsoft Excel Automatisch

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige

Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige Tabellen in Word 2010 Otto Slijkhuis Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige Word-gebruikers met teksten omgaan. In plaats van het invoegen van een tabel om gegevens keurig in een overzicht te

Nadere informatie

25 Excel tips. 25 Handige Excel tips die tijd besparen en fouten voorkomen. Ir. Fred Hirdes. Excel-leren.nl.

25 Excel tips. 25 Handige Excel tips die tijd besparen en fouten voorkomen. Ir. Fred Hirdes. Excel-leren.nl. [Geef tekst op] 25 Excel tips 25 Handige Excel tips die tijd besparen en fouten voorkomen Ir. Fred Hirdes Excel-leren.nl info@excel-helpdesk.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Tip 1 tm

Nadere informatie

Avery DesignPro 2000

Avery DesignPro 2000 Handleiding. Avery DesignPro 2000 Box: Fitness Onderdeel: Veiligheid voor alles Praktijkoefening. Versie 1.1 DesignPro 2000 Behorende bij de methode leren door doen voor technologie. Inleiding. In de module

Nadere informatie

Snel een begin maken met Front-Page voor een eigen website. blad 1

Snel een begin maken met Front-Page voor een eigen website. blad 1 Snel een begin maken met Front-Page voor een eigen website. blad 1 Je gaat zelf een eenvoudige web site maken en zult deze eerst op papier moeten ontwerpen. Je maak een met daaronder sub-pagina s en eventueel

Nadere informatie

Gebruik. Wanneer u FreeMind opent, krijgt u het volgende scherm:

Gebruik. Wanneer u FreeMind opent, krijgt u het volgende scherm: FreeMind Starten FreeMind is een gratis programma om een mindmap te maken. Je kan Freemind gratis downloaden op je computer. Om FreeMind te downloaden surf je naar: http://freemind.nl.softonic.com/download.

Nadere informatie

3. Opmaak van documenten

3. Opmaak van documenten 57 3. Opmaak van documenten In sommige teksten is het overzichtelijker om schema s en opsommingen te gebruiken. In Word kunt u deze opmaak gemakkelijk toepassen met behulp van tabstops en opsommingstekens.

Nadere informatie

1 Copyright 2009 Digitale Computer Cursus 1e druk 2009 Auteur Interactieve oefeningen en website Vormgeving A. Beumer A.J.M. Mul A. Beumer Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Cursus Powerpoint 2003

Cursus Powerpoint 2003 1a. Een presentatie opzetten Cursus Powerpoint 2003 Open Powerpoint en klik linksboven op Bestand en vervolgens op Nieuw. Rechts opent zich het menuscherm Nieuwe presentatie met daarin diverse opties om

Nadere informatie

Office LibreOffice Werkblad gebruiken

Office LibreOffice Werkblad gebruiken office_lo_werkblad_gebruiken/05-03-15/pag 1/6 Office LibreOffice Werkblad gebruiken Deze les bestaat uit 4 delen. 1. Werkblad gebruiken voor berekeningen 2. Werkblad gebruiken voor het maken van lijsten

Nadere informatie

Kies bij Schaal voor Aanpassen aan 1 breedte bij 1 lengte Excel verkleint alles nu zo veel dat het op een pagina past.

Kies bij Schaal voor Aanpassen aan 1 breedte bij 1 lengte Excel verkleint alles nu zo veel dat het op een pagina past. Werkblad afdrukken Open het bestand LijstAnne. Zet jouw naam en klas in cel A1. Je wilt deze tabel afdrukken. Kies in het tabblad voor Je kunt nu bij Instellingen van alles regelen

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

Opdracht 1 : Een eerste werkblad

Opdracht 1 : Een eerste werkblad De map Mijn documenten Elke Windows-computer is uitgerust met een map Mijn documenten. Deze map is er speciaal om al ons materiaal (tekstbestanden, afbeeldingen, muziekbestanden) in te bewaren zodat we

Nadere informatie

Microsoft Word Kennismaken

Microsoft Word Kennismaken Microsoft Word 2013 Kennismaken Inleiding Microsoft Word is het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma ter wereld. De mogelijkheden die Word biedt zijn talrijk, maar als je nog nooit met Word gewerkt

Nadere informatie

Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens. Les1: Het programmavenster. De werkmap

Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens. Les1: Het programmavenster. De werkmap Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens Met behulp van een rekenblad of spreadsheet kan je een groot aantal getallen invoeren, de computer hiermee laten rekenen en de bekomen resultaten verder verwerken.

Nadere informatie

www.seniorencomputerlessen.nl 198 Fotogoed

www.seniorencomputerlessen.nl 198 Fotogoed www.seniorencomputerlessen.nl 198 Fotogoed Laatst gewijzigd 22 september 2012 Uw keuze voor het maken van een fotoboek is Fotogoed. Deze cursus bestaat uit 5 delen. Deel 1 Fotogoed Designer downloaden

Nadere informatie

CURSUS. Muzocoach Tijdschrift maken met Publisher Stijn Van Lokeren. Verantwoordelijke docent:

CURSUS. Muzocoach Tijdschrift maken met Publisher Stijn Van Lokeren. Verantwoordelijke docent: CURSUS Muzocoach Tijdschrift maken met Publisher 2010 Verantwoordelijke docent: Stijn Van Lokeren 2 INHOUD 1 Van start... 3 2 Basispagina s creëren... 3 2.1 enkele pagina... 3 2.2 Dubbele pagina... 4 3

Nadere informatie

A & A Consultancy Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003)

A & A Consultancy Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003) Het samenvoegen van een adressenbestand en het afdrukken op adresetiketten in Word. (versie 2003) Open een leeg Word document en klik op menu Extra Brieven en verzendlijsten Controleer of er een vinkje

Nadere informatie