Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten W.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl"

Transcriptie

1 ONTRUIMINGS en E.H.B.O PLAN HERVORMDE GEMEENTE HOUTEN Hervo Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN W.

2 Pagina : 2 van 22 Voorwoord en goedkeuring Het doel van een ontruimingsplan is een snelle en veilige ontruiming. Dit kan alleen worden gerealiseerd als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: Duidelijkheid over de werkwijze Bekendheid met de procedure Discipline tijdens een ontruiming, zodat deze rustig en volgens de omschreven procedure kan worden uitgevoerd. Alertheid: Het naar elkaar omzien, met het letten op en het helpen van gasten, ouderen, minder- validen en kinderen. In dit ontruimingsplan staat beschreven op welke wijze een goede en veilige ontruiming van de Sionkerk te (hierna: kerk genoemd) kan worden uitgevoerd. Een ontruiming kan bij verschillende situaties van belang zijn. Dit ontruimingsplan voorziet in de volgende calamiteiten: Brand/ rookontwikkeling Uitval/storing van de elektriciteit EHBO- incident Object: Sionkerk Hervo Eikenhout PN houten W. De kerkenraad Vastgesteld door de kerkenraad van de Hervo H.J.Bout A.P. Plaisier H.J. Bout Voorzitter/preses Kerkenraad Secretaris/scriba Kerkenraad Voorzitter College van Kerkrentmeesters... Datum : Brandweer Beoordeeld en goedgekeurd door Brandweer Datum : Naam : Functie : Handtekening (en stempel) :..

3 Pagina : 3 van 22 Inhoudsopgave: VOORWOORD EN GOEDKEURING 2 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING OP EN BEHEER VAN ONTRUIMING- EN EHBO-PLAN Algemeen Wat is een ontruimingplan? Ontruimingoefeningen Mogelijke redenen voor een ontruiming Uitvoering en begeleiding van de ontruiming en eerste hulp Coördinatiepunt bij ontruiming Aandachtspunten voor het gedrag bij de ontruiming Aandachtspunten voor de verzamelplaatsen na de ontruiming Vrijhouden uitgangen/doorgangen en aanrijroute voor hulpverleningsdiensten Beheer van het ontruiming- en EHBO-plan TELEFOONNUMMERS, ADRESSEN, SAMENSTELLING BHV-ERS Gegevens Sionkerk Samenstelling hulpverleningsgroep Externe hulpdiensten/ Bereikbaarheid Omliggende bebouwing (binnen een straal van 50 meter) VOORZIENINGEN IN DE KERK Brandveiligheidsvoorzieningen Alarmeringsvoorzieningen ONTRUIMINGPLAN Doel ontruimingplan Acties bij Brand/rookontwikkeling Acties bij een elektrische storing Procedure voor het ontruimen van de kerkzaal Procedure voor ontruimen van de kindercrèche TAAKVERDELING Inleiding Taak BHV- coördinator Taak koster Taken predikant en kerkenraad Taken leidinggevende crèche Taken organist BESCHRIJVING GEBOUWEN EN TERREINEN Locatie en aanvoerwegen Beschrijving van het gebouw BIJLAGE 1: HULPVERLENINGSMATERIALEN..16 BIJLAGE 2: ONTRUIMINGSPLATTEGROND BUITENTERREIN 17 BIJLAGE 3: ONTRUIMINGSPLATTEGROND BEGANE GROND..18 BIJLAGE 4: ONTRUIMINGSPLATTEGROND 1 E VERDIEPING BIJLAGE 5: KANSELMEDEDELINGEN IN GEVAL VAN ONTRUIMING...20 BIJLAGE 6: CHECKLIST CONTROLE RONDGANG (MICHEL / GERRIT)...21 BIJLAGE 7: NAMENLIJST BHV LEDEN...22

4 Pagina : 4 van Toelichting op en beheer van 1.1 Algemeen In het ontruimingsplan staat beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de kerk moet worden uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opbouw en hanteren van het ontruimingsplan. Onderstaand is een toelichting gegeven over nut en noodzaak van een Ontruimings- en EHBO plan, de noodzaak tot scholing/training, voorlichting en instructie, worden algemeen geldende aandachtspunten gegeven betrekking hebbend op een ontruiming alsook wordt ingegaan hoe de actualiteitsbewaking van het ontruiming- en EHBO plan is geregeld. 1.2 Wat is een Ontruimingsplan? Een ontruimingsplan is een plan waarin is beschreven wat er gedaan moet worden als een gebouw zo snel mogelijk door alle aanwezigen moet worden verlaten. Alle procedures, taken en afspraken die hierbij nodig zijn, staan beschreven in een ontruimingsplan. Dit ontruimingsplan is specifiek geschreven voor de Sionkerk te. Het is de verantwoordelijkheid van een ieder om te zorgen dat het eventueel ontruimen zo goed en veilig mogelijk verloopt. Indien er niet met het plan wordt geoefend heeft het in de praktijk geen waarde. Hiervoor worden dan ook periodiek een aantal oefeningen gepland voor het aanleren en het opfrissen van de kennis. Op deze wijze wordt er op een goede wijze inhoud gegeven aan het ook op dit punt zorgvuldig omgaan met elkaar. 1.3 Ontruimingsoefeningen Omdat een ontruiming zo snel mogelijk moet plaatsvinden is er op dat moment geen tijd meer beschikbaar voor het geven van instructies. De aanwezigen dienen dus al te weten wat zij moeten doen, wat er met de kindergroepen gebeurt, enz. Periodiek, eens per jaar, zal er na een kerkdienst een ontruimingsoefening worden gehouden, waarbij tevens ontruiming van de crèche en andere in gebruik zijnde ruimten moet worden meegenomen. 1.4 Mogelijke redenen voor een ontruiming Een ontruiming kan bij verschillende situaties van belang zijn. Dit ontruimingsplan voorziet in de volgende calamiteiten: Brand/ rookontwikkeling Uitval/storing van de electriciteit EHBO incidenten/reanimatie 1.5 Uitvoering en begeleiding van de ontruiming en eerste hulp Voor de begeleiding van de ontruiming beschikt de kerk over een aantal medewerkers welke beschikbaar zijn voor de begeleiding van de ontruiming. Zij worden aangeduid als bijzondere hulpverleners (BHV). Tijdens een ontruiming zijn deze personen te herkennen aan het oranje signaleringshesje welke zij dragen. Het is van belang dat de hulpverleners een juiste training/opleiding hebben gevolgd voor het uitvoeren van hun taken. Iedere BHV-er dient een cursus Reanimatie met AED (Automatische Externe Defibrillator) te volgen. De koster(s) en de BHV-ers ontvangen periodiek, jaarlijks, een update van voornoemde training, voorlichting en instructie. Naast de coördinator en BHV-er kunnen opgeleide EHBO-ers, verpleegkundigen en of artsen (indien aanwezig) ondersteunen bij medische hulpverlening. 1.6 Coördinatiepunt bij ontruiming Tijdens de ontruiming en daarna is er een centraal coördinatiepunt. Dit bevindt zich bij de meterkast van het kerkgebouw. De leider (koster of coördinator) van de ontruiming moet zich daar dan ook bevinden. De melding van een calamiteit in/bij de kerk wordt door de dienstdoende koster of coördinator gemeld aan de hulpverleningdiensten (via 112). De koster c.q. coördinator is daarna ook het aanspreekpunt voor de hulpverleningsdiensten.

5 Pagina : 5 van Aandachtspunten voor het gedrag bij de ontruiming Voorkom paniek en help elkaar, let op gasten, ouderen, minder validen en kinderen. Een rustige ontruiming gaat sneller dan een wilde ontruiming waarbij iedereen door elkaar heen loopt en men elkaar voor de voeten loopt. Praat zo weinig mogelijk, er is dan meer concentratie en eventuele instructies zijn dan duidelijker te horen. Tassen en andere spullen die men bij zich heeft in de kerkzaal, kan men bij een ontruiming meenemen. Dit om vermissing ervan te voorkomen. Eventuele jassen die aanwezig zijn in de hal laten hangen. Pas nadat de ruimte is vrijgegeven mag men de spullen gaan halen. Voorkom dat mensen gaan rennen. Dit kan namelijk paniek veroorzaken. Blijf zelf rustig en geef duidelijke instructies. Ouders die kinderen hebben in de crèche of op een kindergroep moeten naar de verzamelplaats gaan. In de organisatie van de ontruiming is voorzien dat de leiding van crèche en kindergroepen, al dan niet aangevuld met leden uit de kerkenraad zorg dragen voor het naar buiten begeleiden van de kinderen. 1.8 Aandachtspunten voor de verzamelplaats na de ontruiming De regel is dat afhankelijk van de (nood)uitgang de aanwezigen zich verzamelen achter het bord verzamelplaats! De uitzondering kan zijn dat men bij slecht weer in de auto s mag gaan zitten. Dit wordt dan door de coördinator buitenterrein aangegeven. Auto s/fietsen mogen niet verplaatst worden!! Vrijhouden uitgangen/doorgangen en aanrijroute voor hulpverleningsdiensten Er mag geen enkele auto in de ingang tot het kerkplein worden geparkeerd. Er moet een vrije doorgang rondom de kerk worden gewaarborgd. Uitgangen van het kerkgebouw mogen op geen enkele wijze worden geblokkeerd. 1.9 Beheer van het ontruimings- en EHBO-plan De ontruimings en EHBO planning dient correct en actueel te zijn en te blijven. De kerkenraad/kerkrentmeesters is/zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het ontruimingsplan. Hiertoe wordt het ontruimings- en EHBO plan jaarlijks besproken in het college van kerkrentmeesters, waarna het indien nodig bijgesteld wordt. Na bijstelling wordt het ontruimingsplan aan de kerkenraad aangeboden en vastgesteld. Wijzingen van de inhoud van het ontruimingsplan geschiedt via c.q. onder autorisatie van de kerkrentmeesters. De volgende personen zijn in het bezit van dit ontruimingsplan: Nr. Naam Functie 1. H.J. Bout Ouderling kerkrentmeester 2. P. Kreuning Koster 3. D. Mourik Koster 4. J. van Vliet Koster 5. M. Devilee Ambulance hulpverlener 6. G. Kouwenhoven Assistent/ Coördinator 7. M. van Es Coördinator Buitenterrein Alleen bovengenoemde personen worden voorzien van een gewijzigde versie van het plan. De meest actuele versie van het ontruimings- en EHBO plan is aan te vragen bij een kerkrentmeester.

6 Pagina : 6 van Telefoonnummers, adressen, samenstelling BHV-ers 2.1 Gegevens Sionkerk Bereikbaarheid Gebruiker : Hervo gemeente Eikenhout PN W Samenstelling hulpverleningsgroep Contactpersoon kerkenraad : H.J.Bout Kosters/Coördinators : P.Kreuning : D.Mourik : J van Vliet Assistent koster : G.Kouwenhoven Afkondiging/deur bewaken : Ouderling van dienst -- Aanwezig Hulpverlening crèche : Kerkrentmeesters -- Aanwezig Plv coördinator hulpverlening : M.Devilee G.Kouwenhoven Medisch opgeleide leden : M.Devilee Coordinator Buitenterrein : M. van Es : Koos Doeser BHV leden : Zie bijlage Externe hulpdiensten/ Bereikbaarheid Alarmnummer : Politie / brandweer / ambulance Spoedeisend Niet spoedeisend Brandweer : Brandweer De Brug LN W Omliggende bebouwing (binnen een straal van 50 meter) Er zijn geen omliggende bedrijven aanwezig binnen een straal van 50 meter. Wel zijn er verschillende woonhuizen aanwezig binnen deze straal van 50 meter. De afstand tussen de kerk en het dichtstbijzijnde woonhuis is 10 meter. Fam. M. Kastrop Dennenhout PP De meterkast moet bij binnenkomst verplicht van het slot. Hier bevinden zich de nodige afsluiters en telefoon!! De dd koster neemt 1 DECT telefoon mee naar zijn zitplaats. Degene die de kerk afsluit moet tevens de meterkast afsluiten!! Iedere sleutelbeheerder is hier verantwoordelijk voor!!

7 Pagina : 7 van Voorzieningen in de kerk 3.1 Brandveiligheidsvoorzieningen Branddetectie voorzieningen Rookmelders ja 5x Voor de meterkast ingang, in zaal 4 en 5, in gang boven( 2x) en op de galerij (2x) allemaal met doorlusverbinding naar SMC alarmcentrale. Batterij rookmelders: zaal 1, zaal 3, zaal 6 en achter in het orgel ja 5x Handbrandmelders ja 6x 1x bij meterkast (ingang kerk) 1x bij ingang zaal 1 1x bij ingang kerkzaal links 1x bij kansel / psalmenbord 1x bij doorloop naar crèche bij kapstok boven 1x tegenover ingang galerij Brandrepressie voorzieningen Begane grond Handblustoestel Handblustoestel : Ja Ja Aantal Aantal 1 2 Blusmiddel: Blusmiddel: CO2, 6 kg in keuken S6, links achterin kerkzaal, S6, naast deur opnamekast Slanghaspels 25 mtr : Ja Aantal: 2 Blusmiddel: Water. 1 bij doorgang beneden Blusmiddel: Water. 1 Kerkzaal links Verdieping Handblustoestel : ja Aantal: 1 Blusmiddel: S6 onder haspel Slanghaspels 25 mtr : Ja Aantal: 1 Blusmiddel: Water Handblustoestel : Ja Aantal 1 Blusmiddel: S6 zaal 6 De locatie van de diverse brandblusmiddelen is aangegeven op de plattegronden. 3.2 Alarmeringsvoorzieningen Omroep bij stroomuitval Omroep microfoon keuken : : Megafoon in de kansel. Werkt op alle speakers, mits versterker aanstaat. Alarmsignaal : Ja, slow-whoopinstallatie Branddetectie met doorlus naar : Ja, niet alle rookmelders hebben doorlus naar alarmcentrale!! beveiligingsbedrijf Andere vorm alarmering : Inbraakalarm naar meldkamer SMC met noodstroom voorziening Bluswatervoorziening brandweer Aan de zijde van de openbare weg (Eikenhout) is aan de voorkant van de kerk op ongeveer 25 meter verwijderd van toegang van het gebouw een tappunt voor een brandkraan aanwezig. Inspectie, keuring en onderhoud De aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. Tijdige opvolging hiervan wordt bewaakt door de kerkrentmeester. Periodiek wordt in het gebouw een werkplekinspectie/veiligheidsrondgang gehouden waarbij nagegaan wordt of brandveiligheidsvoorzieningen goed bereikbaar zijn en zich nog in goede staat bevinden. De uitkomsten hiervan worden vastgelegd. Controle 1x per kwartaal (Michel en Gerrit) volgens checklist Technische voorzieningen Mechanische afzuiging aanwezig : Ja Welke vorm: Geforceerde afzuiging Bhv aanwezigheidsbord : Ja Aan zijkant AED Aanwezigheid noodverlichting : Ja In huidige verlichting: 6x ingebouwd in de vluchtwegen en achter de aanwijzingsborden boven de uitgangen. Zaklampen (gaan automatisch aan wanneer stroom uitvalt) BHV zitplaats aanduiding : Op de locaties Locatie hoofdsluiter gas : Meterkast bij de voordeur Locatie hoofdsluiter elektriciteit : Meterkast bij de voordeur Locatie hoofdsluiter water : Meterkast bij de voordeur DECT telefoons : Meterkast bij de voordeur Inbraakinstallatie aanwezig : Ja met noodstroomvoorziening Doorlus naar beveiligingsdienst : Ja naar SMC 10x 1x keuken achter de koffieketels 1x zaal 2 1x zaal 1 bij de ingang links. 1x rustpunt 1x naast de ouderlingen/diaken zitplaatsen 1x opname ruimte 1x zaal 6 1x achter het orgel 1x crèche boven zaal 5 1x in meterkast bij ingang

8 Pagina : 8 van Ontruimingsplan. 4.1 Doel ontruimingsplan Het ontruimingsplan heeft ten doel de ontruiming zo doelmatig te laten verlopen. Een ontruiming kan bij verschillende situaties nodig zijn. Navolgende situaties kunnen aanleiding geven tot het overgaan tot ontruiming: A. Brand/ rookontwikkeling B. Uitval/storing van de elektriciteit C. EHBO incidenten 4.2 Acties bij Brand/rookontwikkeling Inleiding Brandmelding kan plaatsvinden op basis van visuele waarneming en als gevolg van het afgaan van één van de rookmelders. Enkele staan direct in contact met de alarmcentrale SMC. Groep Omschrijving / Plaats zie tekeningen Aantal melders 1. Rookmelder voor de meterkast bij de ingang 1 (doorlus SCM) 2. Rustpunt 1 (batterij.) 3. Zaal 1 1 (batterij.) 4. Zaal 3 1 (batterij.) 5. Zaal 4 1 (doorlus SCM) 6. Zaal 5 1 (doorlus SCM) 7. Zaal 6 1 (doorlus SCM) 8. Zaal 7a voor afsluitschot 1 (batterij.) 9. Zaal 7b achter afsluitschot 1 (batterij.) 10. Kerkzaal: achter in het orgel 1 (batterij.) Fase 1: Brandmelding 1. Brandmelding kan plaatsvinden op basis van visuele waarneming en/of als gevolg van het afgaan van één of meerdere rookmelders. 2. Koster stelt zich op basis van waarneming ter plaatse op de hoogte van de aanwezigheid en omvang van de brand. 3. Koster bepaalt of brand eenvoudig zelf blusbaar is en voert die uit met hulp inroepen van derden. Bij twijfel wordt altijd gealarmeerd door telefoonnummer te bellen 4. Door de koster wordt zo snel als mogelijk contact met de kerkrentmeester gezocht en bespreekt de ernst. 5. De kerkrentmeester loopt naar preekgedeelte en begint met lezen van bijlage 5, Kanselmededelingen 6. BHV-coördinator, BHV-ers, Coördinator Buitenterrein en koster nemen zo spoedig mogelijk hun posities in; Diakenen begeven zich naar crèche voor hulpverlening bij het ontruimen. 7. BHV-ers: Sluit zoveel mogelijk deuren tussen de brandhaard en bedreigde personen. Indien er personen in de directe omgeving van de brand verkeren, worden deze in veiligheid gebracht. Waar de brand geconstateerd wordt direct gaan starten met het blussen van de brand, met behulp van de in het kerkgebouw aanwezige blusmiddelen. 8. De dienstdoende ouderling neemt na aflezen van kanselboodschap positie in bij de zijdeur kerkzaal die naar de crèche leidt. En zorgt dat die beslist niet wordt gebruikt door mensen die de kerkzaal willen verlaten. Achter de deur wordt de doorloop benut voor de crèche ontruiming. 9. Indien de omvang van brand direct gevaar oplevert c.q. kan opleveren voor personen, dient overgegaan te worden tot ontruiming van het gehele pand. Zie hoofdstuk Fase 2: Ontruimingsopdracht

9 Pagina : 9 van Acties bij een elektrische storing Inleiding In het kerkgebouw kan door het uitvallen van de verlichting een gevaarlijke situatie ontstaan door desoriëntatie. Wanneer de verlichting uitgaat in de kerk kan dit twee oorzaken hebben: Intern probleem in de kerk Extern probleem bij de energieleverancier In de kerk is voldoende noodverlichting aangebracht om de vluchtroute en de uitgangen zonder problemen te kunnen bereiken Optreden elektrische storing 1. Waarnemen van de storing door uitvallen van de verlichting bepaalt of er een situatie is ontstaan, waarbij de dienst of activiteit beëindigd moet worden. Bij Nee, koster zoekt oorzaak en tracht dit op te lossen Bij Ja, koster informeert kerkrentmeesters, welke daarna zorgen voor kanselboodschap via megafoon 2. De kerkrentmeester vraagt aan de gemeente (a capella) te zingen psalm 42 en wanneer de koster/ kerkrentmeester nog geen oorzaak heeft gevonden om dan psalm 116 te zingen. 3. Koster onderzoekt de storing of deze intern dan wel extern is, en bepaalt of uitgevallen elektriciteit een zodanig risico in zich heeft dat ontruiming voor de hand liggend is. Bij twijfel afstemmen met kerkrentmeester ( bij voorkeur voor einde tweede gezang) en een beslissing nemen, bij twijfel beslist kerkrentmeester. Wegingsfactoren voor wel/niet ontruimen zijn: de aard van storing omgevingsfactoren (hoe donker is het, in het pand) 4. Op basis van de genomen beslissing wordt door de kerkrentmeester via de kansel, dmv de megafoon, de gemeente geïnformeerd over storing en de beslissing om de dienst voort te zetten of om over te gaan tot ontruiming en hoe. Hierbij trekken alle BHV ers en de coördinator buitenterrein hun hesje aan en gaan staan op de plaats waar zij zich bevinden. De coördinator buitenterrein begeeft zich naar de hoofduitgang (indien mogelijk) 5. Bij externe storing: de dienst en/ of activiteit kan in alle rust worden beëindigd. Het gebouw wordt dan op de reguliere manier verlaten. 6. Bij interne storing: bepalen of gebouw op reguliere manier wordt verlaten of conform de ontruimingsopdracht. De kerkrentmeester bepaalt de wijze van verlaten van het pand en geeft dit aan in de kanselboodschap. en bepaalt hiermee de wijze waarop beëindiging van de dienst/activiteit plaatsvindt. 7. Bij beslissing tot ontruiming zie verder 4.3.3, Ontruimingsopdracht In principe alleen van toepassing bij interne storing en besluit dat het pand niet op reguliere wijze is te verlaten: 1. Bij beslissing tot ontruiming pakt kerkrentmeester de groen kaart : bijlage 5, Kanselmededelingen 2. BHV-coordinator, BHV-ers, coördinator buitenterrein en koster nemen positie in; Diakenen begeven zich naar crèche 3. Ouderling van dienst neemt na aflezen van kanselboodschap positie in bij de zijdeur naar de creche en zorgt dat die niet wordt gebruikt door mensen die de kerkzaal daar willen verlaten. 4. Zie verder hoofdstuk 4.4

10 Pagina : 10 van Procedure voor het ontruimen van het kerkgebouw Inleiding Wanneer er door de koster een calamiteit is geconstateerd waarbij de kerk ontruimd moet worden geldt volgende instructie: Het starten en volgorde van een ontruiming door middel van een mededeling 1. Indien er zich een situatie voordoet waarbij de kerk moet worden ontruimd loopt de koster naar de dienstdoende kerkrentmeester en vraagt hem het groene blad met de instructies voor te lezen. Dit blad ligt aan de binnenzijde van de kansel. DIT GELDT TEVENS VOOR EEN REANIMATIE!!! 2. De kerkrentmeester zal dan vervolgens via de microfoon een melding geven waardoor de aanwezige BHV-ers weten dat er op dat moment een ontruiming gaat plaatsvinden en zij in actie moeten komen. Bij een stroomstoring: Dan gebruik maken van de megafoon, die in de kansel staat. De megafoon na gebruik door de kerkrentmeester direct naar coördinator (laten) brengen. 3. De BHVers ( mensen met oranje hesjes aan), coördinator buitenterrein (geel hesje) en algemeen coördinator (met groen hesje aan), leiden de aanwezige mensen naar de uitgangen die voor het betreffende vak van de kerk zijn aangewezen om daarmee de spreiding van mensen over de uitgangen optimaal te benutten. De coördinator buitenterrein, tevens met geel hesje aan, zorgt ervoor dat een ieder naar de verzamelplaats gaat en NIET naar de auto en/of fiets!!! 4. Vervolgens/parallel hieraan zal de verdere informatie van het instructieblad voorgelezen worden door de dienstdoende kerkrentmeester en zal de kerkzaal op dat moment via de (nood)uitgangen moeten worden ontruimd. Het is nodig om de ontruimingopdracht luid,( desnoods met de megafoon), te herhalen als blijkt dat aanwezigen de tekst niet hebben verstaan of begrepen. 5. De koster zal de hulpdiensten bellen via en doorgeven dat er een calamiteit is in de Sionkerk, Eikenhout 221 te 6. Op de volgende locaties zullen BHV-ers gaan staan met een oranje vest: 1. bovenzaal. 2. In kerkzaal zijn 4 vaste BHV plaatsen, deze BHV ers lopen met kerkgangers mee totdat deze buiten zijn. Hierna gaan zij terug voor inspectie van ALLE ruimten 3. De coördinator, met groene hes, staat bij meterkast, om hulpdienst(en) op te vangen 4. De coördinator buitenterrein vangt de mensen op de parkeerplaats op en verwijst ze naar de verzamelplaats(en)!!! 7. Iedereen gaat in principe via de kortste vluchtroute naar buiten. Dit kan dus via de hoofdingang of via de nooduitgang. De kerkrentmeesters moet afhankelijk van de situatie dit aansturen door het geven van duidelijke instructies via de microfoon of megafoon. Let op: De personen die het dichtst bij de uitgang zitten lopen het eerst. Zij verlaten achter elkaar de ruimte en halen elkaar niet in. Hierbij geldt dat kinderen vóór volwassenen gaan en volwassenen vóór materialen. 8. De BHVers controleren alle bij de kerk behorende ruimtes! Het is mogelijk dat niet alle aanwezige personen die de dienst bijwonen, op het moment van ontruiming in de kerkzaal aanwezig zijn. Het kan gebeuren dat iemand naar het toilet is. 9. Na aankomst van de professionele hulpdiensten, zoals brandweer, ambulance of politie, draagt de coördinator de leiding over en blijft ter beschikking.

11 Pagina : 11 van Regels bij ontruiming 1. Na de ontruiming verzameld een ieder zich achter het bord verzamelplaats! Hier worden ook de kinderen uit de crèche heen gebracht. 2. Toegangswegen altijd vrijhouden! Dit is tevens een taak van de coördinator buitenterrein (na publicatie van dit plan zal er tzt vóór de dienst een verzoek tot verplaatsing van foutparkeerders worden afgekondigd) 3. Bij vermissing van één of meerdere personen wordt dit gemeld aan de coördinator. 4. Deze geven hun bevindingen zo spoedig mogelijk door aan de coördinator, brandweer of politie. 5. Bij regen en koud weer beslist de coördinator buitenterrein dat de kleine kinderen en oudere gemeenteleden in auto s kunnen plaatsnemen Beëindiging ontruimingsactie 1. De coördinator geeft aan wanneer een ontruimings(oefening) is beëindigd aan de BHV ers. 2. De coördinator geeft aan wat er na de ontruiming gebeuren moet. Hierbij wordt er over de volgende onderwerpen informatie gegeven: Of het kerkgebouw wel of niet toegankelijk is. Of directe omgeving van het kerkgebouw wel of niet is vrijgegeven. Of de kerkdienst of bijeenkomst wel of niet kan worden wordt vervolgd. Of de losse kapstokken met jassen reeds naar buiten zijn gebracht of wanneer dit gebeurt. Of de geparkeerde auto s wel of niet verplaatst mogen worden. 3. Na iedere grote calamiteit vindt er een evaluatie plaats. De dienstdoende kerkrentmeester bepaald in goed overleg een datum (indien nodig z.s.m.) waaraan alle leidinggevenden van de crèches, clubs en BHV ers aanwezig dienen te zijn. Eventueel met professionele hulp van buitenaf.

12 Pagina : 12 van Procedure voor ontruimen van de kindercrèche Inleiding Elke dienst moet er door de leiding geteld worden hoeveel kinderen er zijn Aantallen op lijst (mogelijk: krijtbordjes) bij de deur noteren. Het moet bij de leidinggevende bekend zijn hoeveel kinderen er op dat moment aanwezig zijn Ontruimen Indien in de crècheruimten het ontruimingssignaal afgaat, dient er ook ontruimd te worden. Hierbij hoeft er niet gewacht te worden op een hulpverlener Naar de verzamelplaats 1. Door de coördinator worden de kerkenraadsleden op de hoogte gebracht dat de crèche ontruimd moet worden. 2. De kerkenraadsleden gaan z.s.m. naar de crèche en beginnen samen met de aanwezige crèche/clubleiding om deze ruimtes te ontruimen. (tel zo mogelijk het aantal aanwezige kinderen) 3. De kindergroep wordt via de nooduitgang ontruimd. De hal verbonden aan de kerkzaal wordt hiervoor naar achteren toe vrij gehouden Kinderen die kunnen lopen worden door een begeleider(ster) naar buiten gebracht en bij elkaar gehouden. De andere begeleiders(sters) nemen de overige kinderen mee. (of helpen zij met het aangeven via het raam om naar buiten te komen). Als iedereen buiten is gaat de leiding met alle kinderen naar de verzamelplaats (aangegeven dmw groen bord op lantaarnpaal parkeerplaats). Draag nooit kinderen over aan hun ouders voordat een kind op de verzamelplaats is!! Laat ouders die toch naar de kinderen zijn gekomen wel rustig meelopen met de kindergroep. 4. Indien de kindercrèche is ontruimd wordt dit door de crècheleiding z.s.m. gemeld aan de coördinator!!!

13 Pagina : 13 van Taakverdeling 5.1 Inleiding Het ontruimingsplan heeft ten doel de ontruiming zo doelmatig te laten verlopen. Een ontruiming kan bij verschillende situaties nodig zijn. De volgende situaties kunnen aanleiding geven tot het overgaan van ontruiming: A. Brand/ rookontwikkeling B. Uitval/storing van de elektriciteit In de volgende paragraaf staan de taken per persoon. Een ieder moet wel goed nagaan wat zijn taak is in het geheel van ontruiming. 5.2 Taak BHV- coördinator 1. Zodra zich een calamiteit voordoet trekt de koster zijn groene hesje aan. 2. In eerste instantie treedt de koster op als coördinator. Deze mag zijn taak overdragen aan een plaatsvervangend coördinator, daarmee wordt deze hoofdcoördinator. Beide dragen dan een groen hesje. (Dus zowel de coördinator als de koster van dienst). 3. Hij gaat kijken wat er is gebeurd en rapporteert zo snel mogelijk naar de dienstdoende kerkrentmeester. 4. De koster (coördinator) of vervangend coördinator stelt zich op bij de meterkast en blijft daar vandaan coördineren. Hij heeft zo zicht op de uitgang (ingang hulpdiensten) en zicht naar de hallen en de trap. 5. De coördinator blijft waar hij/zij is en vangt de gealarmeerde hulpdiensten op. 6. Wanneer iedereen uit het pand is melden de BHV-ers zich bij de coördinator voor eventuele aanvullende taken. 5.3 Taak koster Bij de opening van de kerk dient altijd door de sleutelbeheerder, de meterkast geopend te worden! Dit om bij de afsluiters en de telefoon te komen. 1. Wanneer iemand, tijdens de kerkdienst, de kerkzaal verlaat, anders dan voor toiletbezoek, loopt de koster met deze persoon mee om na te vragen of er medische hulp gewenst is. 2. Als medische hulp gewenst is loopt koster naar dichtstbijzijnde BHV er voor hulp. 3. Mocht de koster worden gealarmeerd voor een calamiteit dan neemt hij polshoogte bij deze calamiteit. 4. Nadat hij de calamiteit heeft waargenomen, belt hij de alarmcentrale (DECT telefoon) 5. De koster treedt altijd als eerste op als coördinator bij een calamiteit, en draagt deze taak indien hij dat wenst over aan een andere coördinator. De koster en coördinator dragen altijd een groen hesje! 6. Als er door een alarm van de groepencentrale (SCM) alarm wordt doorgegeven treed onmiddellijk fase 1 van het ontruimingsplan in werking. Dus ontruimen door afkondiging kerkrentmeester 7. De koster informeert de kerkrentmeester over de omvang en ernst van de calamiteit. Vermeld duidelijk dat het kerkgebouw ontruimd moet worden ja of nee. (wat geeft SCM door) en wat zie je. 8. De koster/coördinator blijft nabij de meterkast om toezicht te houden en verwijst de hulpdiensten waar de calamiteit zich mogelijk(heeft voorgedaan) voordoet. 9. Na aankomst van de hulpdienst(en) draagt hij de leiding over en blijft ter beschikking voor eventuele aanvullende informatie en/of instructies van de hulpdienst(en). 10. Na afloop van de calamiteiten heeft hij kort overleg met de kerkrentmeesters en de hulpdiensten over het mogelijk weer kunnen plaatsvinden van de kerkdienst en of het afsluiten door de predikant.

14 Pagina : 14 van Taken predikant en kerkenraad 1. De predikant dient te stoppen zodra de ouderling van dienst over gaat tot uitvoering van zijn taken. Is hijzelf degene die de calamiteit geconstateerd heeft, dan alarmeert hij de koster. 2. In de preekstoel ligt de kanselkaart waarop de eerste informatie staat vermeld. De kerkrentmeester leest deze voor. Bij stroomstoring de megafoon gebruiken!! Neem altijd de megafoon mee en draag deze over aan coördinator Buitenterrein! Deze is nodig voor gebruik op buitenterrein. 3. Wanneer de kerkrentmeester opdracht geeft tot ontruiming van het kerkgebouw, dient ook de predikant het gebouw te verlaten. 4. Blijf steeds in contact met de hulpverleners voor het in ontvangst nemen en uitvoeren van eventuele instructies. 5. Na afloop van de calamiteit hebben de coördinator, kerkrentmeesters, predikant en de hulpdiensten overleg over het hervatten van de kerkdienst. 5.5 Taken leidinggevende crèche 1. De leidinggevenden worden door de diakenen gealarmeerd als zich een calamiteit in de kerk voordoet. 2. Wanneer er zich een calamiteit in de crèche voordoet tijdens een kerkdienst wordt direct de koster gealarmeerd. Hij coördineert dat de diakenen naar de crèche gaan om te helpen. 3. Bij ontruiming komen de diakenen assisteren. De ouderling van dienst gaat daarna voor de tussendeur staan Van de kerkzaal naar de crèche en voorkomt dat deze wordt gebruikt! 4. Ontruiming: zie 4.4 van ontruimingopdracht 5.6 Taken organist 1. In een geval van calamiteit zonder ontruiming gaan de aanwezigen ter afleiding zo mogelijk over tot zingen van Psalm:42 en Psalm 116. Met daarna (eventueel) aanvullend orgelspel. 2. Kan de kerkdienst weer worden vervolgd, dan krijgt de organist een teken en stopt hij met bovenstaande. 3. Wanneer er wordt overgegaan tot ontruiming, dient de organist het kerkgebouw ook te verlaten. 4. Na afloop van de calamiteit deelt de coördinator (in overleg met de kerkrentmeesters) de organist mee over het weer kunnen hervatten van de kerkdienst. 5.7 Taken coördinator buitenterrein 1. In geval van een calamiteit trekt de coördinator buitenterrein zijn gele hesje aan en neemt zijn plaats in op het bordes aan het begin van de uitgang kerk. 2. Zodra de eerste mensen naar buiten komen wijst de coördinator buitenterrein waar men zich moet verzamelen ( verzamelplaats wordt in overleg met coördinator afgesproken). 3. De coördinator buitenterrein houdt toezicht dat niemand zich naar zijn of haar auto of fiets begeeft! 4. Als het sein is gegeven dat iedereen uit de kerk is, voegt ook de coördinator buitenterrein zich bij de kerkgangers op de verzamelplaats.

15 Pagina : 15 van Beschrijving gebouwen en terreinen 6.2 Locatie en aanvoerwegen Het kerkgebouw is gelegen aan de zijkanten van een woonwijk. Het kerkterrein is feitelijk alleen via het Eikenhout te bereiken. De hoofdingang van de kerk bevindt zich aan het Eikenhout 221. De verkeerswegen (Rondweg en De Koppeling) rondom de locatie zijn goed berijdbaar voor voertuigen. Er is parkeer gelegenheid op het kerkterrein aanwezig. Op feestdagen c.q. bij bijzondere diensten en weliswaar in mindere mate bij slecht weer is het parkeerterrein veelal vol. Bij bijzondere diensten wordt gevraagd te parkeren op aangeduide parkeerplaatsen in de directe omgeving van de kerk. Voor het parkeren op het weggedeelte nabij de kerk geldt een parkeerverbod aan één zijde van deze weg, waardoor in geval van een calamiteit het kerkgebouw bereikbaar blijft via de hoofdingang aan het Eikenhout. 6.3 Beschrijving van het gebouw Algemeen Voor het betreden van het gebouw kan gebruik worden gemaakt van de hoofdingang. De hoofdingang is naar buiten opendraaiend; dit geldt eveneens voor de nooduitgangen aan alle zijdes van het gebouw. Het gebouw bestaat uit verschillende zalen en deze zijn allemaal verbonden aan een centrale hal. Er is in de kerkzaal ook een galerij aanwezig Beschrijving per gebouwonderdeel In bijlage 11 is een bedrijfsplattegrond annex ontruimingplattegrond opgenomen. Object/gebouw : Kerk Bouw aard : Bakstenen gebouw met een begane grond en een 1e verdieping, Het gebouw is verdeeld in verschillende zalen waarvan de grootste als kerkzaal wordt gebruikt. Aantal bouwlagen : 2 Aantal bouwlagen in gebruik : 2 Kelder : Nee Parkeergarage : Nee Brand risico : Laag Bestemming : kerkgebouw Gemiddelde aanwezigen : Op zondagen gemiddeld 450. Belendende percelen : Woonhuizen, adresgegevens zie hoofdstuk 2.4 Bijzonderheden : Kerkgebouw is asbestvrij.

16 Pagina : 16 van 22 Bijlage 1: Hulpverleningsmaterialen Onderstaand overzicht; geeft een indicatie van benodigde hulpverleningsmaterialen Voor adequaat optreden zijn diverse hulpmiddelen aanwezig. Alle hulpverleners beschikken over een reflecterend vest in een houder bij hun zitplaats. Gebruiksdoel Omschrijving middelen Locatie Nadere aanduiding Nr. op platte grond Alarmering Voor vervoer van personen Voor eerste hulp maatregelen Telefoon DECT telefoons (2 stuks) Microfoon Handbrandmelder Handbrandmelder Handbrandmelder Handbrandmelder Handbrandmelder Handbrandmelder Rookmelders (Batterij.) Rookmelders (doorlus SCM) Begane grond In de meterkast (ingang) Begane grond Meterkast/ kosters zitplaats Begane grond Keuken werkt overal op versterker Begane grond Doorgang consistorie zaal Begane grond Kansel / bij psalmenbord Begane grond Kerkzaal binnenkomst links Begane grond Hal naar kapstok/ crèche Begane grond Bij binnenkomst meterkast Boven Beneden Boven Beneden Boven T/O ingang galerij Rustpunt, Zaal 1 en 3 en binnenin het orgel Zaal 7a en b voor en achter schuifwand Bij meterkast en gang bij kapstok Zaal 5 en 6, galerij 2x en in de gang : 1 rolstoel Begane grond Invalide toilet 1 brancard Begane grond Invalide toilet 2 wollen plaids Begane grond Invalide toilet : 1 verbanddoos Begane grond Keuken 1 verbanddoos Boven Gang 1 branddeken Begane grond Keuken 1 AED Begane grond In kerk bij kosterbank (kast met alarm) 1 beademingsmasker Begane grond Aan achterzijde AED 1 zakje plastic handschoenen Begane grond In verbandtrommel 1 emmertje/opvangbakje Begane grond Keuken 1 emmer absorberende korrels Begane grond Kosters/opnamekast (te gebruiken na braken) Voor brandbestrijding : 1 slanghaspel Begane grond Gang tussen kerkzaal en crècheruimte 1 slanghaspel Begane grond Links achterin kerkzaal 1 slanghaspel Boven Gang 3 handbrandblusser Begane grond Keuken, Begane grond Gang naast kosters/opnamekast Begane grond Links achterin kerkzaal onder haspel Boven Boven Gang onder haspel In zaal 6 Voor stroomuitval en ontruiming : Begane grond Keuken achter koffiezetmachine Begane grond Consistorie bij ingang links Begane grond Kerkzaal naast kerkenraadplaats Begane grond Zaal 2 Begane grond Rustpunt Begane grond Opnameruimte Begane grond Achter het orgel Begane grond Meterkast ingang Boven Zaal 6 Boven Crècheruimte 1 megafoon Begane grond In de kansel

17 Pagina : 17 van 22 Bijlage 2: Ontruimingsplattegrond Buitenterrein

18 Pagina : 18 van 22 Bijlage 3: Ontruimingsplattegrond Begane Grond

19 Pagina : 19 van 22 Bijlage 4: Ontruimingsplattegrond 1 e Verdieping

20 Pagina : 20 van Bijlage 5: Kanselmededelingen in geval van ontruiming MEDEDELINGEN IN GEVAL VAN ONTRUIMING De dienstdoende Kerkrentmeester leest dit woordelijk voor: (zonodig via megafoon welke in de kansel staat (alleen op on drukken). INDIEN: GEEN SPOED: 1. ER IS EEN PROBLEEM ONTSTAAN WAARDOOR WIJ DE DIENST NIET KUNNEN VOORTZETTEN 2. VOLG U DE AANWIJZINGEN VAN DE HULPVERLENERS OP 3. U KAN NU RUSTIG VIA DE NORMALE ROUTES DE KERK VERLATEN VOLG DE AANWIJZINGEN VAN DE HULPVERLENERS OP INDIEN: WEL SPOED RUSTIG EN DUIDELIJK TOESPREKEN: 1. BLIJFT U ZITTEN EN LUISTER NAAR MIJN INSTRUCTIES 2. ER IS EEN PROBLEEM WAARDOOR ONTRUIMING NODIG IS 3. DE KINDEREN IN DE CRECHE WORDEN NAAR BUITEN BEGELEID DOOR DE KERKENRAADSLEDEN 4. VOLGT U DE AANWIJZINGEN VAN DE HULPVERLENERS OP 5. DE HULPVERLENERS GEVEN AAN VIA WELKE UITGANG U DE KERK DIENT TE VERLATEN 6. BLIJF RUSTIG, HELPT ELKANDER, U GAAT NU RUSTIG NAAR DE AANGEWEZEN UITGANG!!!

21 Pagina : 21 van 22 Bijlage 6: Checklist controle rondgang (Michel / Gerrit) Omschrijving middelen Locatie Controle Alarmering Telefoon DECT telefoon Microfoon BG / Verd Nadere aanduiding OK Niet OK Actie Begane grond Begane grond Begane grond In de meterkast In de meterkast Keuken Handbrandmelder Begane grond Ingang consistorie Handbrandmelder Begane grond Linkeringang kerkzaal Handbrandmelder Begane grond Nabij kansel /psalmenbord Handbrandmelder Begane grond Hal naar creche t/o kapstok Rookmelders (batt.) Begane grond Rustpunt, Zaal 1, 3 en achter orgel Boven zaal 5 en 6 Rookmelders (doorlus) Begane grond Bij meterkast ingang Rookmelders (doorlus) Boven T/O ingang galerij Boven zitplaatsen galerij 2 Nabij AED BHV aanwezigheidsbord Begane grond Vervoer van personen 1 Rolstoel Begane grond Invalide toilet 1 Brancard Begane grond Invalide toilet 2 wollen plaids Begane grond Invalide toilet EHBO materialen 1 verbanddoos Begane grond Keuken 1 verbanddoos Boven Gang 1 branddeken Begane grond Keuken 1 AED Begane grond Achterin bij kosterbank 1 Beademingsmasker Begane grond Keuken of bij AED 1 Plastic handschoenen Begane grond Keuken 1 emmertje/opvangbakje Begane grond Keuken 1 zakje absorb. korrels Begane grond Kosters/ opnameruimte Brandbestrijdingsmaterialen 1 slanghaspel Begane grond Gang kerkzaal/crècheruimte 1 slanghaspel Begane grond Links achterin kerkzaal 1 slanghaspel Boven Gang 1 schuimblusser Begane grond Keuken 1 schuimblusser 1 schuimblusser Begane grond Gang naast opnameruimte Begane grond Links achterin kerkzaal 1 schuimblusser Boven Gang naast haspel 1 schuimblusser Boven Zaal 6 Materialen tbv stroomuitval en ontruiming Begane grond Zitplaats kerkvoogdij Begane grond Consistorie links bij ingang Begane grond Keuken achter koffiezetters Boven Begane grond Begane grond Begane grond Begane grond Begane grond Zaal 6 Zaal 2 Rustpunt Opnameruimte Achter het orgel Meterkast ingang Boven Crèche bovenzaal 1 Megafoon Begane grond Zitplaats kerkvoogdij Overigen Ontruimingplattegrond Begane grond Gang nabij keuken Ontruimingplattegrond Begane grond Grote kerkzaal Ontruimingplattegrond Begane grond Crèche ruimte 1 Ontruimingplattegrond Begane grond Crèche ruimte 2 Ontruimingplattegrond Begane grond Rustpunt Ontruimingplattegrond Begane grond Zaal 1 Ontruimingplattegrond Boven Zaal 6 Ontruimingplattegrond Boven Crèche zalen (5, 7a en 7b) Ontruimingplattegrond Boven Galerij

22 Pagina : 22 van 22 Bijlage 7 NAMENLIJST BHV LEDEN: Petra vd Hoeven Dea van Vuuren Ans Mourik Gerrit Kouwenhoven Corrine van Os Heleen Beumer Louise van den Berg Ria Blankenstijn Hennie Boender Carina Ouwehand Michel Devilee Coordinatoren Buitenterrein: Marcel van Es Koos Doeser

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan Kerkrentmeesters Ontruimingsplan Doel Ontruimingsplan: Het ontruimingsplan heeft ten doel de ontruiming van het kerkgebouw zoveel als mogelijk is ordelijk en doelmatig te laten verlopen. Het ontruimingsplan

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hersteld Hervormde Gemeente Putten

Ontruimingsplan Hersteld Hervormde Gemeente Putten Ontruimingsplan Hersteld Hervormde Gemeente Putten Hersteld Hervormde Gemeente Putten Bijsterenseweg 3 Putten 0341-354191 Toelichting Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Esdoornlaan 32 4254 AV Sleeuwijk Postadres: Tienhont 3, 4254 CL Sleeuwijk Tel.nr: 0183-301865 Datum : april 2006. Versie : 2010.1.20 Auteur : Ton van Dalen Inhoud

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

BHV-EHBO-plan Catharinakerk Zoutelande Inhoud:

BHV-EHBO-plan Catharinakerk Zoutelande Inhoud: BHV-EHBO-plan Catharinakerk Zoutelande Inhoud: 1. Wat te doen bij calamiteiten in de Catharinakerk Zoutelande. 2. Wie zitten er in het EHBO/BHV-team? 3. Wat doet het EHBO/BHV-team? 4. Wat hebben we aan

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Pagina 1 van 17 Inhoud Pagina 1 Verantwoording ontruimingsplan 3 1.1 Doel en functie ontruimingsplan 3 1.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Blz. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 2. Inleiding: 3 2.1 toelichting 3 2.2 toelichting algemeen 4 3. Situatieschets locatie Gudulakerk te Lochem: 3.1 lokaal 5 3.2 regionaal

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Ontruimingsplan o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Richtlijnen m.b.t. de ontruiming van het gebouw als gevolg van brand of andere calamiteiten. Het ontruimingsplan moet

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE WIJNGAARDEN

HERVORMDE GEMEENTE WIJNGAARDEN HERVORMDE GEMEENTE WIJNGAARDEN Kerkhulpverleningsplan Hervormde Kerk Wijngaarden Dorpsstraat 27 3366 BD Wijngaarden Tel 0184-412281 Datum: oktober 2012 Versie: 1.0 Auteur: P.van Driel KHV Hervormde Kerk

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering.

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering. Ontruimingsplan Jan Ligthart 2016-2017 Afhankelijk van de aard van het mogelijke incident zal de school geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten worden. I Alarmering. 1. Bij brand de brandweer direct waarschuwen:

Nadere informatie

EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord GEREFORMEERDE OPSTANDINGKERK

EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord GEREFORMEERDE OPSTANDINGKERK Pagina 1 van 8 versie: 03 EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord Pagina 1 van 8 Pagina 2 van 8 versie: 03 Inhoud: Inhoud:... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Reden

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Pagina 1 van 19 1. Samenvatting ontruimingsplan 3 2. Verantwoording ontruimingsplan 4 2.1 Doel en functie ontruimingsplan 4 2.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

BHV plan. BHV-plan. Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland. versie: 1 Print: 13-05-2015. print 13-5-2015 pagina 1

BHV plan. BHV-plan. Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland. versie: 1 Print: 13-05-2015. print 13-5-2015 pagina 1 BHV-plan Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland. versie: 1 Print: 13-05-2015 print 13-5-2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Versie beheer... 3 3 Wat doen we bij calamiteiten in de Ontmoetingskerk...

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan. O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold)

ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan. O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold) ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold) 2016-2017 Ontruimingsplan o.b.s. De Wezeboom te Oosteinde versie; 10-07-2016 1 Inhoud: Inleiding blz. 3 Deel 1 blz. 4 1.1 Gebouw

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. (volgens NTA 8112) Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer

ONTRUIMINGSPLAN. (volgens NTA 8112) Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer ONTRUIMINGSPLAN (volgens NTA 8112) Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer Zoetermeer, 20 april 2009 Ontruimingsplan Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer (v17.03.09) INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

BHV plan. Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014

BHV plan. Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014 BHV plan Van Elst (incl. Veso) Plaats, datum: Apeldoorn, augustus 2014 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf en belangrijke telefoonnummers 2. BHV-organisatie 3. BHV- en EHBO materialen 4. Alarmering bij incidenten

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014)

ONTRUIMINGSPLAN (laatste versie:september 2014) Basisschool St. Martinus gem. aantal leerlingen: 120 Zoeksestraat 5 gem. aantal personeelsleden: 10 4721 AC Schijf gem. aantal overblijvers: 50 tel.: 0165-341636 gem. werktijd: 8.00 uur - 17.15 uur ONTRUIMINGSPLAN

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan Hulpverleningsplan De Lichtboog Houten Versie 2.0 Datum 17 mei 2011 Status Definitief Opstellers Kasper van Esch Jan-Pieter Haan David van Leeuwen Menno Noordhoek Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

BHV - EHBO - Plan. Dorpskerk Oostvoorne. Versie 2 02-11-2014. BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1

BHV - EHBO - Plan. Dorpskerk Oostvoorne. Versie 2 02-11-2014. BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1 BHV - EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne Versie 2 02-11-2014 BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1 Wat doen we bij calamiteiten in de Dorpskerk? Er is een BHV-EHBO team in de kerk dat zich bezig houdt

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Pagina 1 van 10 Opgemaakt door W. Wijnands, oprichter. Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02.

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis

Calamiteitenplan. Montessorischool De Basis Calamiteitenplan Montessorischool De Basis CALAMITEITENPLAN MONTESSORSCHOOL DE BASIS FRAMBOZESTRAAT 29 4462 EK GOES TEL. : O113 216707 E-MAIL: debasis@zeelandnet.nl Dit calamiteitenplan bevat: - Algemene

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Gehandicapten Sportclub Groningen

Gehandicapten Sportclub Groningen Gehandicapten Sportclub Groningen Locatie: Sportcentrum Kardinge Groningen 1 Inhoudsopgave *Algemeen gedeelte *Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk *Maatregelen tijdens calamiteiten

Nadere informatie

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen.

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

Ont- en inruimingsplan SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk. Ontruimingsplan en inruimingsplan

Ont- en inruimingsplan SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk. Ontruimingsplan en inruimingsplan Ont- en inruimingsplan SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk Ontruimingsplan en inruimingsplan In de eerste plaats zijn de volgende zaken van belang Er mogen geen obstakels in de gangen staan,

Nadere informatie

SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk. Calamiteitenplan

SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk. Calamiteitenplan SBO De Burcht Mozartstraat 180a 2983 AK Ridderkerk Calamiteitenplan In dit plan staat de organisatie rond ont- en inruiming beschreven. Tevens hoe te handelen bij overige calamiteiten. Bhv ers van de school:

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Eindverantwoordelijken. EHBO-coördinator DRAAIBOEK CALAMITEITEN VBK-WEEK BEKENDHEID MET DE INHOUD VAN DIT DRAAIBOEK

Eindverantwoordelijken. EHBO-coördinator DRAAIBOEK CALAMITEITEN VBK-WEEK BEKENDHEID MET DE INHOUD VAN DIT DRAAIBOEK BEKENDHEID MET DE INHOUD VAN DIT DRAAIBOEK - Dit draaiboek wordt via de website hervormd-sprang.nl/vbk bekend gemaakt aan alle medewerkers. - Dit draaiboek wordt samengevat in een schema. Dit schema komt

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Veiligheid Tata Steel Orkest

Veiligheid Tata Steel Orkest Veiligheid Tata Steel Orkest 1 Veiligheid Tata Steel Orkest De veiligheid en gezondheid van iedereen die voor of met het Tata Steel Orkest muziek maakt of daarbij ondersteuning verleent, is onze hoogste

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK

ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK ONTRUIMINGSPLAN BASISSCHOOL DE VENEN REEUWIJK -1- Ontruimingsplan voor Basisschool de Venen Hooiweide 2 2811 JE Reeuwijk 0182 393873-2- INHOUDSOPGAVE: 1.0 Ontruimingsprocedure 1.1 Algemeen 1.2 Alarmering

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruiksreglement kerkelijke gebouwen Hervormd Scherpenzeel

Gebruiksreglement kerkelijke gebouwen Hervormd Scherpenzeel Gebruiksreglement kerkelijke gebouwen Hervormd Scherpenzeel College van kerkrentmeesters, SecretarisCVK@HervormdScherpenzeel.nl Artikel 1: Begripsbepalingen Verhuurder: het college van kerkrentmeesters

Nadere informatie

Ontruimingsplan Molen Kyck over den Dyck. Instructie voor vrijwilligers

Ontruimingsplan Molen Kyck over den Dyck. Instructie voor vrijwilligers M o l e n K y c k o v e r d e n D y c k Datum: 16-04-2006 Pagina 1 van 19 w w w. m o l e n - d o r d r e c h t. n l Ontruimingsplan tijdens brand of andere calamiteiten Ontruimingsplan Molen Kyck over

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. 1. ONTDEKKEN VAN BRAND ('n ieder) Na het ontdekken van de brand of ander onheil z.s.m. melding maken bij de ALG

ONTRUIMINGSPLAN. 1. ONTDEKKEN VAN BRAND ('n ieder) Na het ontdekken van de brand of ander onheil z.s.m. melding maken bij de ALG ONTRUIMINGSPLAN CBS De Hoeksteen heeft een bouwlaag (zie plattegrond 1). Om in geval van brand of andere calamiteiten het gebouw zo snel mogelijk te kunnen verlaten staat hieronder puntsgewijs wat er gedaan

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER S6 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR DEN HELDER HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Registratie Als bezoeker

Nadere informatie