Ontruimingsplan Hersteld Hervormde Gemeente Putten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontruimingsplan Hersteld Hervormde Gemeente Putten"

Transcriptie

1 Ontruimingsplan Hersteld Hervormde Gemeente Putten Hersteld Hervormde Gemeente Putten Bijsterenseweg 3 Putten

2 Toelichting Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de Herstel Hervormde Kerk in Putten kan worden uitgevoerd. Indien blijkt dat door gebruik van dit plan bijvoorbeeld tijdens oefeningen, wijzigingen moeten worden aangebracht, dan wordt de gemeente hierover geïnformeerd. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens Gegevens Adres :Hersteld Hervormde Gemeente Putten :Bijsterenseweg 3 Putten Telefoonnummer : Het kerkgebouw bestaat uit 2 bouwlagen Op de begane grond bevinden zich de kerkzaal, hal, consistorie, berging, ruimte voor de crèche, zaal voor krek van pas, kostersruimte, toiletruimtes, keuken en 4 ruimtes voor vergaderingen. Op de eerste etage bevinden zich 2 vergaderruimten, 3 technische ruimten en toiletruimtes. Daarnaast is er een grote ruimte bij het orgel wat zich boven de preekstoel bevindt. Tijdens de kerkdiensten regulier op zondag zijn er maximaal mensen aanwezig in het gebouw. Er zijn andere momenten dat het kerkgebouw in gebruik is voor vergaderingen en bijzondere kerkdiensten. In de meeste gevallen zal het aantal aanwezigen duidelijk lager zijn dan de aangegeven Constructie van de kerk bestaat uit beton en steen. Tussen de verschillende ruimten bevinden zich brandvertragende deuren/wanden met 1 uur vertraging. Veiligheidsvoorzieningen/alarmering Er is een BrandMeldInstallatie aanwezig. De kerk beschikt over brandwerende deuren die sluiten in geval van brand. Brandkasten met brandslang zijn 2 x aanwezig in de kerkzaal en 2 x aanwezig in de hal in combinatie met een handmelder die zich bevindt op de deur van de brandslangkast. In de keuken(1)en op de eerste etage (3) bevindt zich brandblussers. Er is een brandsignaal aanwezig dat geactiveerd wordt door een rookmelder. Het daadwerkelijk starten van een ontruiming zal geschieden op aangeven van de dienstdoende koster.(hoofd BHV) Toegang hulpdiensten Hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance hebben toegang tot het gebouw via de Bijsterenseweg en de parkeerplaats. Er is altijd opvang aanwezig voor de hulpdiensten bij de ingang van het parkeerterrein.

3 Locaties NUTS voorzieningen (afsluiters) Water, elektrisch en gas afsluiter bevinden zich in de meterkast. (zie plattegrond) Bedrijfshulpverleningsorganisatie Hoofd bedrijfshulpverlening (tevens coördinator ontruiming) Bedrijfshulpverleners EHBO ers Tijdens een kerkdienst is er altijd een dienstdoende koster, extra kosters en voldoende BHV/EHBO ers aanwezig om een hulpverlening of ontruiming te verwezenlijken. Leeswijzer In deze toelichting is de noodzaak van een ontruimingsplan aangegeven. Na de belangrijkste voorwaarden waar het tenminste aan moet voldoen, volgen mogelijke situaties waarbij ontruimd moet worden en andere aandachtspunten. De toelichting wordt afgesloten met een beknopte beschrijving van de verschillende taken die van belang zijn met het oog op het veilig gebruik van de kerk en de ontruimingsprocedure. Na de toelichting volgt de beschrijving van de ontruimingsprocedure. Waar nodig wordt verwezen naar de bijgevoegde afbeeldingen. Wat is een ontruimingsplan? Een ontruimingsplan is een plan waarin is beschreven wat er gedaan moet worden als een gebouw zo snel mogelijk door alle aanwezigen moet worden verlaten. Alle procedures, taken en afspraken die hierbij nodig zijn, staan beschreven in het ontruimingsplan. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om te zorgen dat het eventuele ontruimen zo goed en veilig mogelijk verloopt. Indien er niet met het plan wordt geoefend heeft het in de praktijk geen waarde. Hiervoor dient er regelmatig geoefend te worden. Mogelijke oorzaken van of redenen voor een ontruiming Voor de duidelijkheid wordt hier een aantal situaties genoemd waardoor het noodzakelijk kan zijn om de kerk te ontruimen. Rookontwikkeling in de keuken, de crècheruimte, een van de vergaderzalen, technische ruimtes of de kerkzaal Rookontwikkeling door kortsluiting in een elektrische apparaat Brand in het kerkgebouw Een gaslekkage Bommelding of andere dreiging Stormschade In opdracht van bevoegd gezag Denk daarnaast ook aan een brand in de directe omgeving, een gaslekkage vlak bij het gebouw of een calamiteit in de omgeving kan ervoor zorgen dat het gebouw uit direct gevaar of uit voorzorg ontruimd moet worden.

4 Aandachtspunten voor gedrag bij de ontruiming Voorkom paniek en help elkaar, let op gasten, ouderen, mindervaliden en kinderen. Een rustige ontruiming gaat sneller dan een wilde ontruiming waarbij iedereen door elkaar heen loopt en elkaar voor de voeten loopt. Praat zo weinig mogelijk, er is dan meer concentratie en eventuele instructies zijn beter te horen. Tassen en andere spullen zoals kleding die men bij zich heeft in de kerkzaal, dient men bij ontruiming mee te nemen. Dit om uitzoeken en vermissing te voorkomen. Verder is het vervelend als men na de ontruiming naar huis wil en dat nog niet kan omdat de auto- of huissleutels nog in de kerkzaal liggen en deze nog niet is vrijgegeven. Bij een snelle ontruiming moeten de jassen echter aan de kapstok blijven hangen. - Voorkom paniek - Blijf rustig - Let op ouderen en kinderen - Help mindervaliden - Eigendommen dient men met zich mee te nemen naar buiten - Bij direct gevaar, kortste route naar buiten, geen jassen van de kapstok halen. Uitvoering en begeleiding van de ontruiming Voor de begeleiding van de ontruiming beschikt de kerk over een Hoofd BHV en een groep BHV ers welke beschikbaar zijn voor deze taken. Deze personen hebben een basisinstructie gehad voor het begeleiden van een ontruiming van de kerk. Ze worden hier aangeduid als BHV ers. De kosters en BHV ers ontvangen periodiek een instructie over hoe zijn dienen om te gaan met de aanwezig blusmiddelen. Daarnaast zijn deze BHV ers ook beschikbaar indien er medische hulp moet worden verleend. Aandachtspunten voor verzamelplaatsen na de ontruiming De regel is dat de aanwezigen zich verzamelen op de beide verzamelplaatsen links en rechts van de kerk. (achterzijde parkeerterrein) De uitzondering is dat bij slecht weer men in de auto s mag gaan zitten. Dit wordt dan tijdens het voorlezen van de bijlage 1 aangegeven. De auto s mogen niet worden verplaatst zonder toestemming van de BHV ers. Elke aanwezige moet de opdrachten van de BHV ers opvolgen. De weg moet worden vrijgehouden voor de hulpverleningsdiensten Tijdens de ontruiming en zo lang daarna als dat nodig is, is er een coördinatiepunt. Dit bevindt zich bij de hoofdingang van het kerkgebouw. Het hoofd BHV bevindt zich daar. De melding van een calamiteit in/bij de kerk wordt door het hoofd BHV gemeld aan de hulpverleningsinstanties (politie/brandweer/ambulance) Hij is tevens ten tijde van de ontruiming en daarna het aanspreekpunt voor de brandweer en/of hulpverleners. Verantwoordelijkheid De voorzitter van de kerkvoogdij is verantwoordelijk voor de Bedrijfshulpverleningsorganisatie in de kerk, vanuit de gemeentelijke bouwverordening.

5 Stroomschema brandmelding Brandmelding Koster naar BMI, schakel zoemer uit en stelt zich op de hoogte van de daadwerkelijke situatie samen met de hulpkosters en aanwezige brandweermensen. Wel brand Geen brand Direct starten met brandblussen beginnen de brand. Hoofd BHV beslist wel of niet ontruimen Alarmeren centrale binnen 2-3 minuten Wel ontruiming Geen ontruiming Alarmeren externe hulpdiensten en interne organisatie BHV BHV blust de brand/ lost het probleem op/ handelt incident af Start de ontruiming van de kerk daar waar het gevaar het grootst is eerst Opvang en controle aanwezigen op verzamelplaatsen Controle ontruiming door BHV Opvang externe hulpdiensten door BHV Externe hulpdiensten melden zich bij Hoofd BHV

6 Procedure voor het ontruimen van de kerkzaal 1. Het starten van de ontruiming 1.1 Indien er zich een situatie voordoet waarbij de kerk moet worden ontruimd loopt de dienstdoende koster naar het midden van de kerkzaal en geeft aan dat alle BHV/EHBO ers en de dienstdoende ouderling zich verzamelen in de hal van de kerk. (De voorganger/ouderling van dienst geeft aan dat de gemeente blijft zitten). Daar geeft de dienstdoende koster instructie aan de BHV ers en verdeelt de taken volgens de bijlage 2. Daarna gaat de dienstdoende ouderling naar de preekstoel om het speciale blad Bijlage 1 ontruimingsinstructies voor te lezen. 1.2 De BHV/EHBO ers zullen op de volgende locaties gaan staan: 3 x BHV uitgang kerkzaal hoofdingang, 3 x BHV nooduitgangen linkerzijde preekstoel, 3 x BHV nooduitgangen rechterzijde preekstoel, 4 x BHV bij de crèches. Hun taak is het openen van de nooduitgangen, mensen naar de juiste uitgang te begeleiden en aangeven waar de verzamelplaats zich bevindt. Een van de BHV ers loopt voor de groep uit naar de verzamelplaats. De BHV ers zijn herkenbaar aan hun gele hesjes. 1.3 De dienstdoende koster (hoofd BHV), te herkennen aan het rode hesje met opschrift Hoofd BHV,zal de hulpdiensten bellen via 112 en doorgeven dat er een calamiteit is in de Herstel Hervormde Kerk aan de Bijsterenseweg 3 in Putten. 1.4 Iedereen gaat in principe via de kortste vluchtroute naar buiten. Dit kan dus via de hoofdingang of via de nooduitgangen. De dienstdoende koster (Hoofd BHV) moet dit, afhankelijk van de situatie doorgeven. 1.5 Een van de kosters samen met een BHV er controleert nadat de kerkgangers de kerk hebben verlaten snel alle ruimten om te zien of iedereen weg is. Met name toiletruimtes en de ruimte bij het orgel dienen zorgvuldig gecontroleerd te worden. 1.6 Een van de BHV ers zorgt voor de opvang van de hulpdiensten aan de weg en verwijst hen naar het hoofd BHV. 1.7 Op de verzamelplaats zijn 3 BHV ers tot iedereen aanwezig is, daarna meld een van de BHV ers zich bij het hoofd BHV bij de hoofdingang, de andere blijven bij de groep die zich op de verzamelplaats hebben verzameld. 2. Het ontruimen van de crèches Zodra de ontruiming van de kerkzaal begint waarschuwen de BHV ers die naar de crèches gaan de aanwezige leiders van de crèches. In de ochtend dienst is er één crèche en in de avonddienst 2 crèches De crècheruimtes wordt via de nooduitgangen ontruimd De BHV ers helpen bij de ontruiming van de crèches Kinderen die zelf kunnen lopen worden door een begeleider naar buiten gebracht en bij elkaar gehouden Andere begeleiders nemen de overige kinderen mee. (met gebruik van maxi cosie s en/of kinderwagens waar nodig) Ook kinderen die liggen te slapen in andere ruimten Als iedereen buiten is gaan de aanwezige BHV ers met de leiding en kinderen naar de verzamelplaats Kinderen worden buiten op de verzamelplaats overgedragen aan de ouders Nadat alle kinderen zijn opgehaald meldt de BHV er zich met dit bericht bij het Hoofd BHV bij de ingang van de kerk.

7 3. Einde van ontruiming 3.1. Hoofd BHV overlegd met Commandant BRW m.b.t. einde van de ontruiming De BHV ers geven aan wat er na de ontruiming gebeuren moet. Hierbij wordt er over de volgende onderwerpen informatie gegeven. Of de directe omgeving van het kerkgebouw wel of niet is vrijgegeven Of de kerk wel of niet toegankelijk is Of de kerkdienst/ bijeenkomst wel of niet wordt vervolgd Of de geparkeerde auto s wel of niet gebruikt en verplaatst mogen worden. Eventueel de mogelijke oorzaak/reden van de ontruiming, eventueel of er slachtoffers zijn of dat dit niet bekend is. Er worden daarbij geen namen genoemd Eventuele opmerkingen over de ontruiming en de procedure en eventuele vragen en/of opmerkingen van de aanwezigen worden door de BHV ers aan het hoofd BHV doorgegeven voor het evaluatieverslag. Hoofd BHV is verantwoordelijk voor het maken van een verslag die binnen 2 weken na de ontruiming ingeleverd dient te worden bij voorzitter van de kerkvoogdij.

8 Stroomschema Stroomstoring Elektriciteit valt uit, 1 kroonluchter en noodverlichting blijft branden (60 minuten) Intern probleem, oplossing mogelijk door koster/technisch personeel die aanwezig zijn? Extern probleem Probleem opgelost, dienst gaat verder. Probleem kan niet opgelost worden. Eventueel na overleg met voorganger dienst beëindigen Eventueel na overleg met voorganger dienst beëindigen Aanwezig verlaten de kerk via de normale uitgang Aanwezig verlaten de kerk via de normale uitgang

9 Toegang hulpdiensten Verzamelplaats 2 Verzamelplaats 1

10 Stroomschema Hulpverlening tijdens de kerkdienst Onwelwording Informeren koster en BHV ers Koster verzorgd rolstoel/brancard BHV/EHBO vervoert slachtoffer naar hal of kostersruimte BHV/EHBO stelt diagnose Alarmeren externe hulpdiensten door koster Koster stelt voorganger en familie op de hoogte Opvang hulpdiensten door BHV/EHBO

11 Hulpverlening tijdens kerkdienst Algemeen. 1. Indien er een reanimatie of andere onwelwording is bijna aan het einde van de dienst dient de kerkdienst zolang aan gehouden te worden dat de ambulance vrij kan aanrijden. De koster overleg hierover met de voorganger. 2. Indien er een reanimatie of andere onwelwording is bijna aan het einde van de dienst en de persoon in een van de uitgang ligt dient de voorganger of de koster te wijzen op de andere uitgangen. 3. Indien de koster die dienst heeft bezig is met een hulpverlening wordt zijn taak op eigen initiatief door een van de andere kosters overgenomen. 4. Indien noodzakelijk en aanwezig kan Ina, Corlien, Elly of Adri er extra bijgeroepen worden tijdens de hulpverlening of zij komen naar eigen inzicht. 5. Als er in de tekst wordt gesproken over EHBO ers kunnen die ook aanwezige BHV ers zijn. Situatie 1: Een van de leden van de gemeente wordt onwel en heeft hierdoor hulp nodig 1. Omstanders van het slachtoffer geven aan d.m.v. het gaan staan en opsteken van de hand dat er iemand omwel geworden is en hulp nodig heeft. 2. De koster, die coördinator in deze situatie is, gaat naar het slachtoffer en/of een aantal EHBO ers op eigen initiatief. Indien nodig en op aanwijzing van de koster, dienen personen die zich links of rechts naast het slachtoffer bevinden op te staan en een andere door de koster aangegeven plaats in de kerk te zoeken. 3. Als de koster op dat moment even niet aanwezig is neemt een van de EHBO ers zelfstandig deze taak op zich. 4. De koster stelt in overleg met de EHBO ers een diagnose en bepaald of en hoe het slachtoffer uit de kerk moet en waarnaar toe en laat de hulpverlening verder over aan de EHBO ers. 5. De dominee/ouderling van dienst laat de organist spelen tot het slachtoffer uit de kerk is. 6. De koster brengt indien noodzakelijk een rolstoel of brancard ter plaatste. 7. De EHBO ers halen het slachtoffer op deskundige wijze (Rautek of ondersteund) van tussen de banken en vervoeren het slachtoffer uit de kerk. In principe wordt iedereen via de kortste weg naar de hal gebracht. (indien aanwezig loopt een familielid mee, dit gaat in overleg met de koster) Daar wordt eerste hulp verleent. 8. De koster schakelt zonodig op aanwijzing van de EHBO ers de eigen huisarts van het slachtoffer, de huisartsenpost of ambulance in. EHBO ers vullen het overdrachtformulier in. 9. Een van de EHBO ers trek een geel hesje aan en vangt de arts of ambulancepersoneel op. 10. De dominee wordt door de koster op de hoogte gebracht van de situatie (eventueel door het afgeven van een ingevuld formulier) 11. De familie wordt door de koster op de hoogte gebracht. 12. De arts of ambulancepersoneel worden door de EHBO ers op de hoogte gebracht van de situatie. 13. In verband met de algehele rust dient er snel, maar rustig gewerkt te worden.

12 Situatie 2: Eén van de leden van de gemeente heeft een circulatiestilstand en heeft hierdoor hulp nodig. 1. Omstanders van het slachtoffer geven aan d.m.v. het gaan staan en opsteken van de hand dat er iemand omwel geworden is en hulp nodig heeft. 2. De koster, die coördinator in deze situatie is, gaat naar het slachtoffer en/of een aantal EHBO ers op eigen initiatief. Indien nodig en op aanwijzing van de koster, dienen personen die zich links of rechts naast het slachtoffer bevinden op te staan en een andere door de koster aangegeven plaats in de kerk te zoeken. 3. Als de koster op dat moment even niet aanwezig is neemt een van de EHBO ers zelfstandig deze taak op zich. 4. De koster stelt in overleg met de EHBO ers een diagnose en bepaald hoe het slachtoffer uit de kerk moet en waarnaar toe en laat de hulpverlening verder over aan de EHBO ers. 5. De koster schakelt onmiddellijk de ambulance in en geeft door dat het een reanimatie betreft en dat er al een AED wordt ingezet 6. De dominee/ouderling van dienst laat de organist spelen tot het slachtoffer uit de kerk is. 7. Het slachtoffer wordt d.m.v. de handgreep van Rautek uit de bank gehaald en vervoerd uit de kerk. (indien aanwezig loopt familielid mee, dit gaat in overleg met de koster). De 2 personen die het slachtoffer uit de kerk gedragen hebben beginnen met de reanimatie en de andere 2 pakken de AED en verbandkoffer. EHBO ers vullen het overdrachtformulier in als daar tijd voor is. 8. Een EHBO er trek aan geel hesje aan vangt de 2 ambulances op. 9. De dominee wordt door de koster op de hoogte gebracht van de situatie (eventueel door het afgeven van een ingevuld formulier) 10. De familie wordt door de koster op de hoogte gebracht. 11. Het ambulancepersoneel worden door de EHBO ers op de hoogte gebracht van de situatie. Situatie 3: De dominee of ouderling op de preekstoel wordt onwel. 1. De koster, die coördinator in deze situatie is, gaat naar het slachtoffer en/of een aantal BHV/EHBO ers op eigen initiatief. Als de koster op dat moment even niet aanwezig is neemt een van de BHV/EHBO ers zelfstandig deze taak op zich. 2. De koster stelt in overleg met de EHBO ers een diagnose en bepaald of het slachtoffer uit de kerk moet. 3. De koster benadert (indien noodzakelijk) de dichtstbijzittende BHV/EHBO-ers (2) of (4). Dit doet hij d.m.v. zijn hand opsteken en het aantal vingers. 4. De geluidsinstallatie van de preekstoel wordt uitgeschakeld. 5. De dienstdoende ouderling laat de organist spelen tot deze een teken krijgt om te stoppen. 6. De EHBO ers halen het slachtoffer op deskundige wijze van de preekstoel, (Rautek of ondersteund) en brengen het slachtoffer naar de hal. Daar wordt eerste hulp verleent. EHBO ers vullen het overdrachtformulier in. 7. De koster schakelt zonodig op aanwijzing van de EHBO ers de huisartsenpost of ambulance in. 8. Een EHBO er trek een geel hesjes aan en vangt de arts of ambulancepersoneel op. 9. De dienstdoende ouderling wordt door de koster op de hoogte gebracht van de situatie (eventueel door het afgeven van een ingevuld formulier) 10. De familie wordt door de koster op de hoogte gebracht. 11. De arts of ambulancepersoneel worden door de EHBO ers op de hoogte gebracht van de situatie. 12. De koster houdt overleg met de kerkenraad over eventuele sluiting van de kerkdienst. (begin van de dienst kan er eventueel een preek gelezen worden aan het einde van de dienst kan er besloten worden de dienst te beëindigen)

13 N.B. Hulpdiensten moeten eerst het slachtoffer bereikt hebben. 13. In verband met de algehele rust dient er snel, maar rustig gewerkt te worden. Situatie 4: Een van de kinderen op de crèche is onwel. 1. Een van de moeders laat de koster waarschuwen en geeft door wat er aan de hand is. 2. De koster waarschuwt de ouders van het kind en afhankelijk van de situatie een of meerdere EHBO ers (Corlien/Adri indien aanwezig) 3. De EHBO ers behandelen indien noodzakelijk het kind en overleggen hierover met de ouders. 4. De koster schakelt zonodig op aanwijzing van de EHBO ers de eigen huisarts van het kind, de huisartsenpost of ambulance in. 5. Een EHBO er trek een geel hesje aan en vangt de arts of ambulancepersoneel op. 6. De dienstdoende voorganger wordt door de koster op de hoogte gebracht van de situatie (eventueel door het afgeven van een ingevuld formulier) 7. De arts of ambulancepersoneel worden door de EHBO ers op de hoogte gebracht van de situatie.

14 Bijlage 1 Tekst van het speciale ontruimingsblad. (rustig en duidelijk praten) Dames, heren en kinderen, Omwille van de veiligheid dient iedereen de kerk nu te verlaten en te verzamelen op de verzamelplaatsen (achterste parkeerplaatsen links en rechts van de kerk) Verlaat de kerk via de hoofdingang of via de nooduitgangen. (aanwijzen) Volg de aanwijzingen op van de BHV ers met de gele hesjes. We verzamelen op de verzamelplaatsen.(bij slecht weer plaats nemen in de auto, rijdt niet weg en wacht op de aanwijzingen van de BHV ers) Neem geen jassen mee, deze kunt u op een later moment ophalen. De kinderen uit de crèches worden nu naar buiten gebracht door de leiding en kunnen op de verzamelplaats aan de kant van de crèche door de ouders opgehaald worden. Helpt u alstublieft ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Zodra de situatie onder controle is zal de dienst worden hervat of ontvangt u nader bericht door de BHV.

15 Bijlage 2 Bijlage 2 Aanwezig: Dienstdoende koster( hoofd BHV) Hulpkosters BHV ers EHBO ers Dienstdoende ouderling van dienst Voorganger Uitleg van de situatie door Hoofd BHV Situatie: Ontruimen ja/nee Brandblussen ja/nee Taken verdelen - Dienstdoende koster: Hoofd BHV - 1 x koster en 1 x BHV/EHBO controle ontruiming - 1 x BHV/EHBO opvanghulpdiensten aan de weg - 3 x BHV/EHBO begeleiding hoofdingang - 3 x BHV/EHBO begeleiding nooduitgang links van preekstoel - 3 x BHV/EHBO begeleiding nooduitgang rechts van preekstoel - 1 x BHV/EHBO toegevoegd aan Hoofd BHV - 4 x BHV/EHBO bij de crèche - Naar opdracht hoofd BHV Allen: Aantrekken rode hesje (Hoofd BHV) en gele hesje BHV ers en naar aangewezen locatie Hoofd BHV: Gaat daarna naar de hoofdingang met bijlage 3 en overhandigd die aan de eerstkomende brandweerfunctionaris

16 Bijlage 3 Plattegrond met locatie nooduitgangen, locaties brandhaspels, afsluiters elektrisch en water

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Versie: 2.0 Datum: september 2016 1 Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de Emmauskerk Middelharnis

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart

Ontruimingsplan voor het Kerkelijk Centrum De Antenne te Dedemsvaart Versie 2.0 28-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding en toelichting 3 2 De kerkenraad 4 3 Situatietekening 5 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 6 5 Alarmeringsprocedure intern en

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hofpleinkerk

Ontruimingsplan Hofpleinkerk Ontruimingsplan Hofpleinkerk Hofpleinkerk Hofplein 13 Middelburg Tel. 0118-612734 Versie: 2017-05, vastgesteld 12 december 2016 1 Inhoudsopgave: Ontruimingsplan Hofpleinkerk 1. Inleiding blz. 3 2. Oorzaken/redenen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2

INHOUDSOPGAVE. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Blz. 1 Begrippenlijst betreffende Afkortingen: 2 2. Inleiding: 3 2.1 toelichting 3 2.2 toelichting algemeen 4 3. Situatieschets locatie Gudulakerk te Lochem: 3.1 lokaal 5 3.2 regionaal

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

Ontruimingsplan. kerk de Basis Condorweg AC APELDOORN

Ontruimingsplan. kerk de Basis Condorweg AC APELDOORN kerk de Basis Condorweg 1 7332 AC APELDOORN Ontruimingsplan kerk de Basis 1. Inleiding GEBOUW 055 is een multifunctioneel gebouw dat in het hart van Apeldoorn gevestigd is. Het is goed bereikbaar met de

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EVANGELISCHE GEMEENTE DE TERP

ONTRUIMINGSPLAN VAN EVANGELISCHE GEMEENTE DE TERP ONTRUIMINGSPLAN VAN EVANGELISCHE GEMEENTE DE TERP Wartburg College locatie Revius President Rooseveltweg 11 3068 TR Rotterdam-Zevenkamp (010) 286 60 00 Versie 29 september 2017 pagina: 1 van 11 TOELICHTING...

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

BHV-EHBO-plan Catharinakerk Zoutelande Inhoud:

BHV-EHBO-plan Catharinakerk Zoutelande Inhoud: BHV-EHBO-plan Catharinakerk Zoutelande Inhoud: 1. Wat te doen bij calamiteiten in de Catharinakerk Zoutelande. 2. Wie zitten er in het EHBO/BHV-team? 3. Wat doet het EHBO/BHV-team? 4. Wat hebben we aan

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Esdoornlaan 32 4254 AV Sleeuwijk Postadres: Tienhont 3, 4254 CL Sleeuwijk Tel.nr: 0183-301865 Datum : april 2006. Versie : 2010.1.20 Auteur : Ton van Dalen Inhoud

Nadere informatie

BHV plan. BHV-plan. Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland. versie: 1 Print: 13-05-2015. print 13-5-2015 pagina 1

BHV plan. BHV-plan. Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland. versie: 1 Print: 13-05-2015. print 13-5-2015 pagina 1 BHV-plan Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland. versie: 1 Print: 13-05-2015 print 13-5-2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Versie beheer... 3 3 Wat doen we bij calamiteiten in de Ontmoetingskerk...

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudega

Protestantse Gemeente Oudega It Ljochtbeaken Protestantse Gemeente Oudega Calamiteiten- en Ontruimingsplan. Protestantse Gemeente te Oudega (Sm) Buorren 31, 9216 WB, Oudega (Sm) Tel: 0512-371797. Versie : 4 Revisiedatum : 02 april

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

BHV - EHBO - Plan. Dorpskerk Oostvoorne. Versie 2 02-11-2014. BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1

BHV - EHBO - Plan. Dorpskerk Oostvoorne. Versie 2 02-11-2014. BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1 BHV - EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne Versie 2 02-11-2014 BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1 Wat doen we bij calamiteiten in de Dorpskerk? Er is een BHV-EHBO team in de kerk dat zich bezig houdt

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan

Kerkrentmeesters. Ontruimingsplan Kerkrentmeesters Ontruimingsplan Doel Ontruimingsplan: Het ontruimingsplan heeft ten doel de ontruiming van het kerkgebouw zoveel als mogelijk is ordelijk en doelmatig te laten verlopen. Het ontruimingsplan

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Gehandicapten Sportclub Groningen

Gehandicapten Sportclub Groningen Gehandicapten Sportclub Groningen Locatie: Sportcentrum Kardinge Groningen 1 Inhoudsopgave *Algemeen gedeelte *Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk *Maatregelen tijdens calamiteiten

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord GEREFORMEERDE OPSTANDINGKERK

EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord GEREFORMEERDE OPSTANDINGKERK Pagina 1 van 8 versie: 03 EVACUATIEPLAN VOOR DE: Gereformeerde Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 97 2988 BB Rijsoord Pagina 1 van 8 Pagina 2 van 8 versie: 03 Inhoud: Inhoud:... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Reden

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering.

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering. Ontruimingsplan Jan Ligthart 2016-2017 Afhankelijk van de aard van het mogelijke incident zal de school geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten worden. I Alarmering. 1. Bij brand de brandweer direct waarschuwen:

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMINGS en E.H.B.O PLAN HERVORMDE GEMEENTE HOUTEN Hervo Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina : 2 van 22 Voorwoord en goedkeuring Het

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE WIJNGAARDEN

HERVORMDE GEMEENTE WIJNGAARDEN HERVORMDE GEMEENTE WIJNGAARDEN Kerkhulpverleningsplan Hervormde Kerk Wijngaarden Dorpsstraat 27 3366 BD Wijngaarden Tel 0184-412281 Datum: oktober 2012 Versie: 1.0 Auteur: P.van Driel KHV Hervormde Kerk

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud januari 2012 Pagina 1 van 17 Inhoud Pagina 1 Verantwoording ontruimingsplan 3 1.1 Doel en functie ontruimingsplan 3 1.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

BHV - Instructie. Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding HZ Zeewolde

BHV - Instructie. Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding HZ Zeewolde BHV - Instructie Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding 27 3892 HZ Zeewolde Opgesteld door: PROV Integrale Veiligheid Botnische Golf 9a 3446 CN Woerden T: (0348) 416 960 F: (0348) 481 862 Datum: 10-01-2013

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. - Externe versie - * Versie 1.6 september 2016

ONTRUIMINGSPLAN. - Externe versie - * Versie 1.6 september 2016 ONTRUIMINGSPLAN - Externe versie - * Versie 1.6 september 2016 * Het ontruimingsplan kent een interne en een externe versie. De interne versie bevat bijlagen met gedetailleerde instructies voor medewerkers

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014

Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Ontruimingsplan van Scouting van Maasdijk Oranjewoud, maart 2014 Pagina 1 van 19 1. Samenvatting ontruimingsplan 3 2. Verantwoording ontruimingsplan 4 2.1 Doel en functie ontruimingsplan 4 2.2 Taken ontruimingsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III Ontruimingsplan Scoutinggebouw DILLENBURG Van de Willem de Zwijgergroep III Augustus 2002 INHOUD INLEIDING... 3 1. INFORMATIEBLAD... 4 1.1. ADRES:... 4 1.2. ONTRUIMINGSCOMMISSIE:... 4 1.3. AANWEZIGEN:...

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E info@stmichaelcollege.nl W www.stmichaelcollege.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSTRUCTIES VOOR PERSONEELSLEDEN IN GEVAL VAN EEN ONTRUIMING VAN HET SCHOOLGEBOUW

INFORMATIE EN INSTRUCTIES VOOR PERSONEELSLEDEN IN GEVAL VAN EEN ONTRUIMING VAN HET SCHOOLGEBOUW INFORMATIE EN INSTRUCTIES VOOR PERSONEELSLEDEN IN GEVAL VAN EEN ONTRUIMING VAN HET SCHOOLGEBOUW WANNEER ONTRUIMEN? Bij een calamiteit klinkt een niet te missen akoestisch signaal. Dit akoestische signaal

Nadere informatie

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar ALGEMENE RICHTLIJNEN WAT TE DOEN BIJ HET ONTDEKKEN VAN BRAND 1. Blijf kalm, voorkom paniek; 2. Activeer het brandalarm door het inslaan van het ruitje van

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 1 september 2017 CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 Spoed? Bel 112 Politie geen spoed 0900 8844 Hoofd BHV Lekkodagen: Egbert Meindertsma 06-5140 7096 Contactpersoon Shantyfestival: Eric Harmsen 06-4415 2202

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan. O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold)

ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan. O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold) ONTRUIMINGSPLAN Inruimingsplan O.b.s. De Wezeboom Oosteinde (Ruinerwold) 2016-2017 Ontruimingsplan o.b.s. De Wezeboom te Oosteinde versie; 10-07-2016 1 Inhoud: Inleiding blz. 3 Deel 1 blz. 4 1.1 Gebouw

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Eindverantwoordelijken. EHBO-coördinator DRAAIBOEK CALAMITEITEN VBK-WEEK BEKENDHEID MET DE INHOUD VAN DIT DRAAIBOEK

Eindverantwoordelijken. EHBO-coördinator DRAAIBOEK CALAMITEITEN VBK-WEEK BEKENDHEID MET DE INHOUD VAN DIT DRAAIBOEK BEKENDHEID MET DE INHOUD VAN DIT DRAAIBOEK - Dit draaiboek wordt via de website hervormd-sprang.nl/vbk bekend gemaakt aan alle medewerkers. - Dit draaiboek wordt samengevat in een schema. Dit schema komt

Nadere informatie