VERZORGINGSINSTELLINGEN MODULE 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZORGINGSINSTELLINGEN MODULE 1"

Transcriptie

1 VERZORGINGSINSTELLINGEN MODULE 1 WIE DOET WAT BIJ INGRIJPENDE EVENTS OF CALAMITEIT? An Martens, Klinische psychologe, Ziekenhuis Oost Limburg Prenne 18 september 2012 Kursaal Oostende PREBES VZW DIESTERSTERSTEENWEG KERMT TEL FAX IBAN BE BTW BE

2 Ingrijpende events Wie doet wat? Psychosociale opvang en nazorg An Martens Klinisch psycholoog Ziekenhuis Oost Limburg Programma Bronnen: 1

3 Uitgangspunten bij opvang en nazorg Doelstelling van goede opvang en nazorg Het vergroten van een gevoel van veiligheid Het bieden van deskundige en effectieve opvang en begeleiding aan betrokken medewerkers Vroegsignalering van dreigende verwerkingsproblematiek Het beperken van vervolgschade van incidenten voor zowel de medewerker als de organisatie Uitgangspunten bij opvang en nazorg Efficiënte zorg die men geeft bij normale reacties op abnormale gebeurtenissen Debriefing (gericht op feiten & handelingen) Therapie Preventief Bevorderen van goede reïntegratie in de werksituatie met aandacht en zorg voor de normale tijd die nodig is om te verwerken. 2

4 Ingrijpende events Op de werkvloer Confrontatie met levensbedreigende omstandigheden Ongeval Agressie (fysiek, verbaal) Ramp: brand, overstroming Suïcide, suïcidepoging Overval, diefstal, inbraak Seksuele intimidatie, seksueel misbruik In de privésfeer met invloed op de werkvloer Overlijden van een collega Suïcide/Suïcidepoging van een collega Zware ziekte, ongeval, Ingrijpende events Invloed van het individu Eigen situatie, levensfase, gezinssituatie, Eigentraumatisch verleden Stress, overspanning, Copingmechanisme Schuldgevoel Invloed van de situatie Hoe ingrijpend is ingrijpend? Graad van onverwachtheid Graad van machteloosheid Duur en ernst Graad van betrokkenheid, nabijheid Oorzakelijke factor (gevoel van verantwoordelijkheid) 3

5 Eerste Opvang 1 e opvang : zo snel mogelijk Diensthoofd/Hoofdverpleegkundige g komt ter plaatse Bieden van emotionele en praktische ondersteuning Veiligheid verzekeren Richten op basisnoden Emotionele ondersteuning (luisteren) Praktische ondersteuning (orde scheppen, NOOD AAN INFORMATIE) Informeren over verder verloop van de nazorg, afspraak maken voor nazorg Gegevens (naam/telefoonnr) /tlf noteren van bt betrokkenen Iedereen betrokken bij of getuige van het incident Eerste Opvang Wat wel? Zelf kalm blijven Accepterende houding Troost bieden (nabijheid) Comfort bieden (drinken, warmte) Assisteren bij problemen oplossen (meegaan in praktisch denken ) Kans geven om te ontladen Wat niet? Overstelpen met eigen emoties Evalueren Beschuldigen, ontschuldigen Eigen ervaringen geven Minimaliseren, overschatten Intrusief, suggestief, emoties bevragen en uitlokken Dingen beloven die niet kunnen Niet iedereen heeft hetzelfde nodig 4

6 Nazorgfase : Nazorgteam Opvanger Leidinggevende Collega Preventieadviseur Psycholoog Nazorger Noodzakelijke deskundigheidsbevordering Kennisvannormale normale enverstoordeverwerking verwerking Do s & Don ts Externe functie of interne medewerker? 1 e Nazorggesprek 1 e nazorggesprek : na 48 uur Door nazorgteam In groep/individueel Geen technische debriefing, geen therapie Doel Zicht krijgen op persoonlijke copingmogelijkheden van betrokkenen Zicht krijgen op verschijnselen die horen bij verwerkingsproces Aandacht voor Opvang emoties (gedrag, gedachten, gevoel) Psycho educatie Inhoud Gebeurtenis, ervaringen en reacties bespreken + verloop gesprek Psycho educatie over het normale verloop van verwerking Reacties van de omgeving, bevorderen sociale steun Beïnvloeding op leven en werk 5

7 Motiveren voor nazorg Pro actieve houding Steun van organisatie, leidinggevende Moeilijkheden Weigering Ik heb geen problemen Angst voor groep Motiveren Afwezigheden Nazorggesprek Houding Stabiliteit > controle Aandacht voor gevoel, gedachten en gedrag > feiten Niet te diepgaande interventies Meeleven < > afstand bewaren Niet minimaliseren, niet dramatiseren Vaardigheden Complementaire communicatie Structureren Opvangen van emoties Normaliseren door psycho educatie 6

8 Psycho educatie aan slachtoffers Lichamelijke reacties Nachtmerries Beelden, flashbacks Vermijding (fysiek) Psychische reacties Normale reacties in de eerste 3 maanden Afnemend in intensiteit/frequentie Grote individuele verschillen Niet te snel pathologiseren Onzekerheid, angstig Aantasting van zelfwaarde, overtuigingen en idealen Aantasting veiligheidsgevoel Schuldgevoelens Machteloosheid, kwaadheid Vermijding (emotioneel) Herkennen van verschillende stressreacties A. Een normale onmiddellijke acute stressreactie B. Een normale acute stressreactie C. Een chronische stressreactie D. Een stagnerende stressreactie (PTSS) E. Een normaal verwerkt trauma Casus 1. Na twee weken zien we iedereen die betrokken geweest is bij het ongeval met de tankwagen terug in een groepsgesprek. Er is een begrijpende sfeer en het lucht iedereen op om er onderling over te kunnen praten. Alleen Luc laat weinig van zich horen. Tijdens het gesprek zegt hij weinig. Ook daarbuiten praat hij er niet met zijn collega s over. Hij doet alsof het hem allemaal koud laat. 7

9 Herkennen van verschillende stressreacties A. Een normale onmiddellijke acute stressreactie B. Een normale acute stressreactie C. Een chronische stressreactie D. Een stagnerende stressreactie (PTSS) E. Een normaal verwerkt trauma Casus 2. Maanden geleden was Frederik getuige van een ongeval. Hij vertelt dat hij sinds een week flashbacks heeft. Hij voelt zich schuldig over zijn reactie tijdens het incident. Misschien had hij het anders moeten aanpakken op dat moment? Gelukkig helpen de slaappillen redelijk goed. Toch denkt hij erover om van baan te veranderen. Wegenwerker is toch maar een gevaarlijke job Normaliseren van de verschillende stressreacties Oefening Ik was na de overval eigenlijk verschoten van de enorme spierspanning die ik de dagen erachter opmerkte. Zo een spierpijn! Precies alsof ik een enorme krachtinspanning gedaan had en ik ben nog steeds zo moe 8

10 Inhoud 1 e Nazorggesprek Introductie Als we iets meemaken zoals zo n overlijden, dat buiten het alledaagse valt, dan is dat niet evident. Dit zijn gebeurtenissen waar iedereen geschokt van zou zijn. Dan is het belangrijk om dit goed te verwerken en hier even bij stil te staan. Belangrijk om te bespreken is hoe jij het ervaart en dat hier eigen gevoelens en gedachten aan bod kunnen komen. Daarom maken we daar nu samen tijd voor, om te kijken hoe het voor jullie was en hoe jullie er mee om gaan. We reageren vaak niet op dezelfde manier, en dus kunnen er grote verschillen zijn in hoe elkvan jullie ermee om gaat. Ik ben door het ziekenhuis gevraagd om dit met jullie te bespreken. Daarnaast is het belangrijk dat jullie weten dat wat jullie hier vertellen we ook binnen deze groep houden. Inhoud 1 e Nazorggesprek Structuur van het gesprek Gebeurtenis Wat is er voorgevallen Hoe heb jij het ervaren: wat gevoeld, gedacht, gedaan Hoe ben je ermee omgegaan? Hoe gebeurt de verwerking Hoe is het nu? Is er reeds afname van de vaak heftige eerste reacties Normale reacties/klachten nagaan Hoe ben je opgevangen door de omgeving: informeren naar reacties? Hoe verloopt de reïntegratie na het gebeuren? 9

11 Inhoud 1 e Nazorggesprek Structuur van het gesprek Gebeurtenis Normale reacties/klachten nagaan! Psycho educatie Slaapproblemen, nachtmerries! Normaliseren Plotse herinneringen door een trigger Verhoogde alertheid Grotere angst, gevoel van onveiligheid Minder betrokken op het alledaagse, prikkelbaar Vermijding Overmatig piekeren Medicatie, alcoholgebruik Hoe ben je opgevangen door de omgeving: informeren naar reacties? Hoe verloopt de reïntegratie na het gebeuren? Inhoud 1 e Nazorggesprek Structuur van het gesprek Gebeurtenis Normale reacties/klachten nagaan Hoe ben je opgevangen door de omgeving: informeren naar reacties? Thuis In de organisatie! Assertiviteit bevorderen Onmiddellijk erna, later en nu Hoe verloopt de reïntegratie na het gebeuren? 10

12 Inhoud 1 e Nazorggesprek Structuur van het gesprek Gebeurtenis Normale reacties/klachten nagaan Hoe ben je opgevangen door de omgeving: informeren naar reacties? Hoe verloopt de reïntegratie na het gebeuren? Functioneren als werknemer Was er afwezigheid, ziekte? Veiligheidsmiddelen? 1 e Nazorggesprek in de praktijk 11

13 Debriefing Debriefing Feiten en handelingen in het kader van welzijn op het werk Door preventieadviseur Chronologische doorloop van de feiten met als doel mogelijk handvaten te krijgen ter preventie van de gebeurtenis of ter verbetering van het verloop van de gebeurtenis Overleg met NZT om eventuele zorgpunten rond bepaalde betrokkenen door te geven Schuldervaring, schuldtoekenning vanuit groep, verantwoordelijkheidservaring, 2 e Nazorggesprek 2 e nazorggesprek : na 14 dagen Door nazorgteam In groep of individueel telefonisch Door dezelfde nazorgers als 1 e gesprek Doel Zicht krijgen op evolutie van klachten Letten op moeilijkheden (bv. vermijdingsgedrag) Copingvaardigheden aanreiken Inhoud Gebeurtenis, ervaren en reacties bespreken Psycho educatie over het normale verloop (normaliseren) Reacties van de omgeving, bevorderen van sociale steun Beïnvloeding op het leven en werk 12

14 Inhoud 2 e Nazorggesprek Structuur van het gesprek Inleiding Peilen naar verloop van de reacties: evolutie van klachten en verwerking! Verandering in intensiteit, frequentie Informeren over de verwerking en verloop van stressreacties Informeren over gezondecopingmechanismen Nagaan van reïntegratie op het werk 3 e Nazorggesprek 3 e nazorggesprek : na 1,5 maand Door nazorgteam In groep of individueel telefonisch Door dezelfde nazorgers als 1 e gesprek Doel Detectie van kwetsbare personen Welke klachten blijven nog over Inhoudh d Overlopen ervaringen en reacties voorbije weken Hoe verloopt de werkhervatting + reïntegratie Integratie van het gebeuren in hun leven 13

15 Inhoud 3 e Nazorggesprek Structuur van het gesprek Inleiding Peilen evolutie van klachten en verwerking + welke klachten blijven over?! Verandering in intensiteit Integratie van het gebeuren in hun leven Bespreken van positieve en negatieve veranderingen in hun leven Reïntegratie op het werk Afsluiten en eventuele doorverwijzing Doorverwijzing op maat Posttraumatische stressstoornis? Gevolg van schokkende gebeurtenis Verhoogde prikkelbaarheid, id angst Psychosomatische klachten Herbeleving, flashbacks, dromen Vermijding (fysiek, emotioneel) Beperking dagelijks leven Langer dan 3 maanden last, zonder afname van reacties Doorverwijzen naar Bedrijfsarts Huisarts Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, privé psycholoog 14

Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen in de werksituatie

Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen in de werksituatie Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen in de werksituatie Een schokkende gebeurtenis is een gebeurtenis die buiten de normale alledaagse gebeurtenissen valt. In elke werksituatie kunnen medewerkers

Nadere informatie

Als je slachtoffer wordt van een schokkende gebeurtenis EEN WEG- EN VERWERKWIJZER

Als je slachtoffer wordt van een schokkende gebeurtenis EEN WEG- EN VERWERKWIJZER Als je slachtoffer wordt van een schokkende gebeurtenis EEN WEG- EN VERWERKWIJZER Slachtofferhulp is een aanbod van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk 2 Slachtoffer van een schokkende gebeurtenis? Je

Nadere informatie

Omgaan met schokkende gebeurtenissen

Omgaan met schokkende gebeurtenissen Omgaan met schokkende gebeurtenissen Een leidraad voor leidinggevende en medewerkers Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch, juni 2005 Begeleidingscommissie Omgaan met schokkende gebeurtenissen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Informatie voor patiënten F0554-1011 april 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is voor mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld. Ook is het raadzaam de mensen in uw naaste omgeving,

Nadere informatie

Toolkit Kind en Trauma

Toolkit Kind en Trauma Toolkit Kind en Trauma Informatie voor leerkrachten van groep 5 t/m 8 www.kind-en-trauma.nl Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren Eva Alisic Inhoudsopgave Waarom deze toolkit? 2 Wat

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Handreiking zelfhulp en opvang bij traumatische gebeurtenissen.

Handreiking zelfhulp en opvang bij traumatische gebeurtenissen. Handreiking zelfhulp en opvang bij traumatische gebeurtenissen. Inleiding Het doel van deze handreiking is een zo optimale als mogelijke ondersteuning voor de bergingsmedewerker / hulpverlener te bewerkstelligen,

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

INFORMATIE JONGEREN IN ROUW 13-18 JAAR STICHTING STERRENKRACHT

INFORMATIE JONGEREN IN ROUW 13-18 JAAR STICHTING STERRENKRACHT INFORMATIE JONGEREN IN ROUW 13-18 JAAR STICHTING STERRENKRACHT Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Deze informatie is bedoeld om antwoord te geven op vragen als: Hoe ga ik om met het verdriet, angst of

Nadere informatie

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Colofon Opdrachtgever Veiligheidsregio Utrecht Auteurs Marjolaine Oosterbeek MSc. dr. Frederike Zwenk (projectleiding) dr. Hans te Brake Impact,

Nadere informatie

Wie of wat kan je helpen

Wie of wat kan je helpen Wie of wat kan je helpen na mishandeling of seksueel misbruik? Een brochure voor jongeren 1 Inhoudstafel Wat is kindermishandeling?... 6 Een volwassene doet een kind pijn (= lichamelijke mishandeling)

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES

ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES ARBOCATALOGUS WERKEN ZONDER STRESS IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES INHOUD Inhoudsopgave... 2 Disclaimer... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Leeswijzer... 5 2 Werkdruk...

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan?

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Pedagogisch dossier Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Team Vertrouwenscentum Kindermishandeling Vlaams-Brabant Dit dossier is een bijlage bij: KINDERSURPRISE Een filmverhaal voor tieners over

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

Werk in balans. Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers

Werk in balans. Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers Werk in balans Mentale fitheid op het werk Brochure voor werknemers 1 Colofon Uitgave: TNO, januari 2010 Postbus 718 / 2130 AS Hoofddorp / 023-5549393 www.tno.nl/arbeid Oorspronkelijke uitgave: A guide

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

1. Voorwoord... 2. 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3. 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4

1. Voorwoord... 2. 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3. 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. Wat verstaan we onder agressie?... 3 3. Wie kunnen te maken krijgen met agressief gedrag?... 4 4. Rol van de verschillende partijen... 5 5. Hoe kan agressie worden voorkomen?...

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING PROGRAMMAGIDS 2011/2012 FAIRWORK EN COMENSHA INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Deskundigheidsbevordering 3 Trainingsaanbod 6 Slachtoffers van mensenhandel: herkennen van

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

Studeren met steun reeks UNLIMITED. Succesvol studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Eddy Hofman Lies Korevaar

Studeren met steun reeks UNLIMITED. Succesvol studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Eddy Hofman Lies Korevaar Studeren met steun reeks UNLIMITED Succesvol studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis Eddy Hofman Lies Korevaar Inhoudsopgave Voorwoord 5 Anita 6 Studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Nadere informatie

AGRESSIE OP JE WERK PRAAT ER EENS OVER!

AGRESSIE OP JE WERK PRAAT ER EENS OVER! AGRESSIE OP JE WERK PRAAT ER EENS OVER! Voel je je veilig? Heb je wel eens te maken met agressie? Hoe ga je ermee om? En wat doe je zoal om agressie te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken? Voel

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie