Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen"

Transcriptie

1 Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen STEP-subsidie en FEH-lening uitgelegd In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2 Verhuurt u als woningcorporatie of andere verhuurder één of meer woningen en wilt u ingrijpende energiebesparende maatregelen doorvoeren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) en/of het Fonds energieprestatie huursector (FEH). In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland deze regelingen uit. In deze brochure leest u meer over de randvoorwaarden van de beide regelingen en hoe u deze kunt aanvragen. Deze regelingen van het ministerie van BZK hebben tot doel verhuurders financiële ondersteuning te bieden om het energielabel van huurwoningen te verbeteren. Zo geeft de overheid een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen in de huursector. De FEH-lening komt voort uit het Woonakkoord en maakt, net als de STEP-subsidie, deel uit van het Nationaal Energieakkoord. Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (step) STEP is een subsidie, die bedoeld is voor woningcorporaties en andere verhuurders van huurwoningen onder. Wanneer komt u in aanmerking voor STEP? Tabel 1 geeft voor woningcorporaties en andere verhuurders aan hoeveel energielabelstappen een huurwoning moet verbeteren en welk energielabel moet worden bereikt. Daarnaast dienen de woningen een geregistreerd energielabel te hebben met een opnamedatum niet ouder dan 6 maanden vóór de datum van het indienen van de aanvraag. Tabel 1 Te bereiken energielabel(stappen) STEP Met woningen onder Andere verhuurders met woningen onder Aantal energielabelstappen Minimaal 3 stappen Minimaal 3 stappen Bereikt energielabel Minimaal B Minimaal C Hoeveel subsidie kunt u ontvangen? De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal energielabelstappen dat u per huurwoning realiseert (zie tabel 2). Tabel 2 subsidie STEP Labelstappen Subsidie per woning , , , ,- U kunt een aanvraag voor STEP indienen voor één of meerdere huurwoningen. Daarbij geldt dat u in totaal maximaal 7,5 miljoen aan subsidie kunt aanvragen op grond van deze regeling. Het budget voor STEP is 395 miljoen. Hoeveel STEP-subsidie al is aangevraagd en verleend, kunt u zien op onze website (onder Stand van zaken ). Tot wanneer kunt u STEP aanvragen? Een aanvraag voor STEP kunt u indienen tot en met 31 december Hiervoor gebruikt u het digitale aanvraagformulier op de website van RVO.nl. Voor het digitaal aanvragen heeft u eherkenning niveau 1 (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig. Meer informatie vindt u op Wat gebeurt er nadat u STEP heeft aangevraagd? 1. U ontvangt binnen dertien weken bericht van RVO.nl of de renovatie van de woningen(en) voor subsidie in aanmerking komt. 2. U zorgt dat u binnen 24 maanden na de datum van verlening de energiebesparende maatregelen doorvoert in de huurwoningen. 3. U laat vervolgens een nieuw energielabel opnemen en zorgt dat dit nieuwe label voor het einde van de 24 maanden is geregistreerd ( afgemeld ) in de centrale database van energielabels, beheerd door RVO.nl. 4. U ontvangt bericht van RVO.nl of op basis van de gegevens in de centrale database de verbetering van het energielabel van de huurwoning conform subsidieverlening is. 5. U ontvangt de subsidie in 2018 of 2019, nadat u heeft voldaan aan alle voorwaarden. Wilt u meer informatie over STEP? Zie 3 STEP-subsidie en FEH-lening uitgelegd

3 Fonds energiebesparing huursector (feh) Het Fonds energiebesparing huursector (FEH) biedt een lening met een lage rente aan woningcorporaties en andere verhuurders van minimaal vijf huurwoningen. Wanneer komt u in aanmerking voor de FEH-lening? Het Fonds energiebesparing huursector (FEH) is een lening met een lage rente voor huurwoningen onder of boven de liberalisatiegrens. FEH is bedoeld voor ingrijpende renovatie projecten waarbij sprake is van een zeer hoge energiebesparingsambitie (zie tabel 3). Tabel 3 - Te bereiken energielabel(stappen) FEH Aantal energielabelstappen Bereikt energielabel -Woningcorporaties, met woningen onder -Woningcorporaties, met woningen boven Andere verhuurders met woningen onder of boven de liberalisatiegrens Minimaal 4 stappen Minimaal 3 stappen Minimaal 3 stappen Minimaal A+ Minimaal A Minimaal A Hoe hoog is de FEH-lening die u kunt aanvragen? U kunt een lening aanvragen voor maximaal 25% van de door u te maken projectkosten met een minimum leenbedrag van ,-. Per woning geldt een maximum leenbedrag van ,-. U kunt voor FEH maximaal 8 miljoen aan lening aanvragen. Hoeveel budget aan FEH is aangevraagd en verleend, kunt u zien op de website (onder Stand van zaken ). Wat betaalt u aan rente over FEH? Nadat RVO.nl aan u het volledige leenbedrag heeft uitbetaald, betaalt u dit in 15 jaarlijkse termijnen terug. De vaste rente over de lening bedraagt voor: woningcorporaties met woningen onder 0,5%; woningcorporaties met woningen boven 1,9%; andere verhuurders dan woningcorporaties 1,9%. Tot wanneer kunt u FEH aanvragen? U kunt een aanvraag voor FEH indienen tot en met 30 september Hiervoor gebruikt u het digitale aanvraagformulier op de website van RVO.nl. Voor het digitaal aanvragen heeft u eherkenning niveau 1 (bedrijven) nodig. Wat gebeurt er nadat u FEH heeft aangevraagd? RVO.nl controleert of de energetische verbetering van de huurwoningen voldoet aan de voorwaarden van FEH. Daarnaast toetst RVO.nl of u in staat bent om de rente en aflossing terug te betalen (kredietwaardigheidstoets). Bij de kredietwaardigheidstoets maakt de regeling onderscheid tussen: woningcorporaties met een aanvraag voor woningen onder ; woningcorporaties met een aanvraag voor woningen boven en andere verhuurders dan woningcorporaties. Woningcorporaties met een aanvraag voor woningen met een huurprijs onder : 1. Bij de brief, waarin staat dat aan u FEH wordt verleend, ontvangt u een leningsovereenkomst. De stichting Waarborgfonds Sociale Woningen (WSW) beoordeelt de kredietwaardigheid van de woningcorporatie. Op basis van een positieve beoordeling van de kredietwaardigheid kan een WSW-borging (garantstelling tot terugbetaling) worden verstrekt. U levert binnen 8 weken de leningsovereenkomst getekend retour (ondertekening door aanvrager, WSW en RVO.nl). 2. Op het moment dat de leningsovereenkomst in werking treedt, betaalt RVO.nl u het volledige leenbedrag uit. 3. Na uitbetaling van de lening, betaalt u in 15 jaarlijkse termijnen rente en aflossing af. 4. Binnen 24 maanden na de datum van de subsidieverlening voert u de energiebesparende maatregelen door in de huurwoningen. 5. Voor het einde van deze 24 maanden laat u vervolgens een nieuw energielabel opnemen en zorgt u dat dit nieuwe label is geregistreerd ( afgemeld ) in de centrale database van energielabels. 6. Vanaf 22 weken voor afloop van de 24 maanden tot uiterlijk 13 weken na afloop van deze termijn dient u een aanvraag tot vaststelling in bij RVO.nl. 7. Op basis van de gegevens in deze centrale database stelt RVO.nl vervolgens vast of u heeft voldaan aan alle voorwaarden van FEH. STEP-subsidie en FEH-lening uitgelegd 4

4 Woningcorporaties met een aanvraag voor woningen met een huurprijs boven en andere verhuurders dan woningcorporaties: 1. Bij de brief, waarin staat dat aan u FEH wordt verleend, ontvangt u een leningsovereenkomst. U levert binnen 8 weken een getekende leningsovereenkomst in tussen u en RVO.nl. 2. Op het moment dat de leningsovereenkomst in werking treedt, betaalt RVO.nl u het volledige leenbedrag uit. 3. Na uitbetaling van de lening, betaalt u in 15 jaarlijkse termijnen rente en aflossing af. 4. Binnen 24 maanden na de datum van de subsidieverlening voert u de energiebesparende maatregelen door in de huurwoningen. 5. Voor het einde van deze 24 maanden laat u vervolgens een nieuw energielabel opnemen en zorgt u dat dit nieuwe label is geregistreerd ( afgemeld ) in de centrale database van energielabels. 6. Op basis van de gegevens in deze centrale database van energielabels stelt RVO.nl vast of u heeft voldaan aan alle voorwaarden van FEH. Wilt u meer informatie over FEH? Zie Verschillen tussen STEP en FEH STEP Subsidie Hoogte subsidie afhankelijk van aantal gerealiseerde energielabelstappen Alleen huurwoningen onder de liberalisatiegrens Vanaf 1 woning Subsidie ontvangt u na renovatie en wordt uitbetaald in 2018 of 2019 Aanvragen mogelijk tot en met 31 december 2017 Aanvraag d.m.v. eherkenning of DigiD (ook voor particulieren) De energielabels A, A+ en A++ worden beschouwd als één label. Voorbeeld: een labelsprong van B naar A+ is 1 labelstap. FEH Lening Hoogte leenbedrag afhankelijk van hoogte projectkosten, maximaal 25% van de projectkosten Huurwoningen zowel onder als boven Vanaf 5 woningen Leenbedrag ontvangt u na verlening, zodra RVO.nl de ondertekende leningsovereenkomst heeft ontvangen Aanvragen mogelijk tot en met 30 september 2019 Aanvraag alleen d.m.v. eherkenning (niet voor particulieren) De energielabels A, A+ en A++ gelden voor deze regeling als afzonderlijke labels. Voorbeeld: een labelsprong van B naar A+ zijn 2 labelstappen. 5 STEP-subsidie en FEH-lening uitgelegd

5 Hoe vraagt u step-subsidie en/of feh-lening aan? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de aanvragen voor STEP en FEH op volgorde waarin zij zijn ingediend. RVO.nl neemt alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Bij beide aanvragen hoort een Excelbestand met daarin de gegevens van de huurwoning(en) waarvoor STEP of FEH wordt aangevraagd. Dit Excelbestand vindt u op de webpagina s STEP en FEH. Het is belangrijk dat de gegevens in het Excelbestand juist zijn, want onjuiste gegevens kunnen leiden tot een afwijzing van de aanvraag en de opgevoerde woningen kunt u niet opnieuw indienen. Indien u in aanmerking komt voor STEP en FEH dan kunt u beide benutten. Het is mogelijk om de subsidies te stapelen. Per 1 januari 2015 wijzigt de systematiek van het energielabel. Het is mogelijk dat het nieuwe label anders uitpakt dan bij de aanvraag van subsidie is bepaald door de erkend deskundige. Op het moment dat het nieuwe systeem van kracht gaat, adviseert RVO.nl om het te verwachten energielabel te bepalen volgens de nieuwe rekenmethodiek. Mocht er een afwijking naar beneden optreden waardoor u geen drie energielabelstappen bereikt, dan heeft u nog de gelegenheid om aanvullende energetische maatregelen te nemen. Op deze manier realiseert u wel het aantal labelstappen zoals genoemd in de beschikking tot subsidieverlening. Voor meer informatie: Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Alle informatie over de voorwaarden, verplichtingen en de aanvraagprocedure van STEP vindt u op en over FEH op Bij twijfel over de aanvraagprocedure of bij andere vragen, kunt u contact opnemen met RVO.nl: (op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00) en via Vijf aandachtspunten voor het goed invullen van een aanvraag: 1. Zorg dat u eherkenning (minimaal niveau 1) heeft zodat u digitaal een aanvraag kunt indienen. 2. Vul in het Excelbestand het juiste energielabel per woning in. Met het juiste energielabel wordt bedoeld het energielabel dat is geregistreerd op het moment van het indienen van uw aanvraag in de centrale database voor energielabels van RVO.nl. De registratie ( afmelding ) gebeurt door een erkend deskundige. U kunt zelf controleren of het energielabel is geregistreerd via 3. Zorg dat alle energieprestatiecertificaten ( energielabels ) een opnamedatum hebben van maximaal een half jaar voor de aanvraag en dat ze geregistreerd ( afgemeld ) zijn. De dag waarop een erkend deskundige het energielabel opneemt in de woning, is de opnamedatum. De dag waarop het opgenomen energielabel wordt geregistreerd ( afgemeld ) in de centrale database voor energielabels, is de registratiedatum. Er is pas sprake van een energielabel wanneer deze is geregistreerd in de centrale database voor energielabels. Om in aanmerking te komen voor STEP en/of FEH mag de opnamedatum maximaal 6 maanden voor de datum van aanvraag liggen. Wanneer er voor uw woning geen energielabel in de database is geregistreerd dan wordt uw aanvraag afgewezen. 4. Wees nauwkeuring met het invullen van het Excelbestand, controleer op dubbele woningen en of alle gegevens ingevuld en ook juist zijn. 5. Controleer bij het kadaster of het eigendom van alle woningen goed vastligt. STEP-subsidie en FEH-lening uitgelegd 6

6 Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Croeselaan BJ Utrecht Postbus RE Utrecht T E W Rijksdienst voor Ondernemend Nederland November 2014 Publicatienummer: RVO /BR-DUZA De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie. RVO.nl is een onderdeel van met ministerie van Economische Zaken. Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Om de leesbaarheid te bevorderen zijn juridische zinsneden vereenvoudigd weergegeven. Soms betreft het ook delen van of uittreksels van wetteksten. Aan deze brochure en de daarin opgenomen voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft Strikt vertrouwelijk Aangetekend, per fax en per e-mail verstuurd Ariad Financial Services T.a.v. de directie 11th Floor Silom Complex 191 Silom Road, Suriyawong, Bangrak BANGKOK 10500 Thailand Datum Ons

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

WOZ-krediet PLUS BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 07 F (030) 659 65 24 E info@defamplus.nl. www.defamplus.nl

WOZ-krediet PLUS BV. Postbus 178 3980 CD Bunnik. T (030) 659 66 07 F (030) 659 65 24 E info@defamplus.nl. www.defamplus.nl WOZ-krediet PLUS BV Postbus 178 3980 CD Bunnik T (030) 659 66 07 F (030) 659 65 24 E info@defamplus.nl www.defamplus.nl Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomkeuken gevonden, het huis verbouwen,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland

Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland Met Alpha Credit Nederland uw favoriete auto binnen handbereik! De autofinancierder van Nederland Uw favoriete auto binnen handbereik 4 Huurkoop 6 Persoonlijke lening 8 Doorlopend krediet 10 Financieren

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk schuldenaar

Nadere informatie

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze.

Geld lenen. DEFAM. Uw heldere keuze. Geld lenen DEFAM. Uw heldere keuze. Het juiste krediet voor al uw wensen Uw droomauto gevonden, een nieuwe keuken aanschaffen, het huis verbouwen, de wasmachine vervangen, een wereldreis maken. Bijna

Nadere informatie

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010).

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). 1. Algemeen 1.1 De gemeente Eindhoven gaat alleen over tot het

Nadere informatie

We brengen uw favoriete auto binnen handbereik

We brengen uw favoriete auto binnen handbereik We brengen uw favoriete auto binnen handbereik Uw favoriete auto toch bereikbaar, ook als u niet over het hele bedrag beschikt. U hebt hem gevonden: de auto die aan al uw eisen en wensen voldoet. Nu het

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Algemene toelichting op de verordening

Algemene toelichting op de verordening Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het

Nadere informatie

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels vastgesteld 12 juli 2011 college 26 september 2011 raad gemeente Leeuwarden Inclusief wijzigingen als gevolg van: de door het college vastgestelde evaluatie

Nadere informatie

Inhoud. SDE+ in 2015

Inhoud. SDE+ in 2015 Nieuw in de SDE+ 20 6 1. Voor welke installaties is er SDE+ subsidie in 20? 7 1. Voor welke installaties is er SDE+ subsidie in 20? 17 1. Voor welke installaties is er SDE+ subsidie in 20? 25 2. Kenmerken

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/0010439

Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Energiefonds Overijssel besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 18 december 2012 kenmerk: 2012/0288964 gepubliceerd op: 15 januari 2013 inwerkingtreding op: 17 januari 2013

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de dienst

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie