Uitgave 10, november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgave 10, november 2014"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief huurders Delta Lloyd Vastgoed Uitgave 10, november 2014 Inhoud Burenoverlast, help! Huurdersverenigingen Tuinen in uw wijk Warmtewet Nieuwbouwcomplexen Klanttevredenheidsonderzoek Tips voor uw woning Elektrische apparaten Met deze tiende nieuwsbrief houdt Delta Lloyd Vastgoed, eigenaar van uw woning, u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. U leest hierin wat er op dit moment allemaal speelt. Ook krijgt u tips voor een gezond leefklimaat in en om uw woning. U kunt deze nieuwsbrief nalezen op Veel leesplezier! Burenoverlast, help! Ervaart u overlast van uw buren? Natuurlijk biedt uw beheerder u graag het woongenot waar u recht op hebt. Het is voor een beheerder niet altijd gemakkelijk om klachten goed in te schatten. Iedereen heeft immers zijn eigen tolerantiegrenzen. Wat de een als overlast ervaart, vindt de ander heel normaal. Gelukkig kunt u zelf veel doen. Hieronder leest u een aantal tips tegen burenoverlast. Meer informatie Hebt u een tip of opmerking? Laat het ons weten via Mijn buren veroorzaken overlast, wat nu? Probeer eerst zelf met uw buren te gaan praten. De ervaring leert dat zo n gesprek vaak de beste manier is om het probleem op te lossen. Soms durft iemand niet direct op zijn buren af te stappen. De irritaties en emoties zijn dan vaak zo hoog opgelopen dat een goed gesprek onmogelijk lijkt. Het helpt dan vaak om alsnog contact te zoeken op een later tijdstip, als de emoties zijn bedaard. Vaak blijkt het dan mogelijk om goede afspraken met elkaar te maken: afspraken over tot hoe laat er mag worden geklust of over de geluidssterkte van de tv of stereoapparatuur. Zo n gesprek ruimt doorgaans misverstanden, onbegrip en argwaan uit de weg. Colofon Uitgave Delta Lloyd Vastgoed, november 2014 Oplage exemplaren Opmaak Delta Lloyd Design Beeld Egelantierstraat in Badhoevedorp (p1) Artist impression Rozenhof in Rosmalen (p2) Artist impression De Conerij in Ede (p3) Dit is een uitgave van Delta Lloyd Vastgoed. Deze nieuwsbrief is met zorg samengesteld. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen. Kopiëren of citeren van (delen van) de inhoud is uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring van Delta Lloyd Vastgoed. Nieuwsbrief voor de huurders verschijnt een keer per jaar. XY Egelantierstraat in Badhoevedorp

2 Hoe ga ik zo n gesprek aan? Vraag altijd eerst of het gesprek gelegen komt; maak anders een afspraak. Praten helpt niet als u boos bent. Stop dan ook het gesprek als er ruzie dreigt. Ruzie verergert de situatie alleen maar. Probeer niet de overlast te beantwoorden met soortgelijke overlast. Dus ga niet schreeuwen, op de muren bonken of de televisie keihard zetten als u zich ergert aan de harde muziek van uw buren. Bij geluidsoverlast is het goed om uw buren bij u thuis vast te laten stellen hoe hard dit in uw woning klinkt. Op deze manier stellen zij zelf vast dat u niet zonder reden klaagt. Vertel precies waar u last van hebt en wanneer het voorkomt. Informeer of uw buren misschien ook last van u hebben. Blijf niet klagen, maar zoek samen naar oplossingen en maak afspraken. Wijs niet alles af van uw buren, maar probeer u in te leven in hun leefstijl. Vraag naar het hoe en waarom van dingen die u niet begrijpt. Sommige mensen vinden het vervelend om zelf op hun buren af te stappen. Zij laten het liever aan de beheerder over. Toch kan dit averechts werken. Dan voelt de overlastveroorzaker zich beledigd omdat de zaak niet eerst rechtstreeks bij hem of haar is aangekaart. Zelf praten met uw buren helpt echt! En wat als praten niet helpt? Worden onderling gemaakte afspraken niet nageleefd en houdt de overlast aan? Laat uw buren dan weten dat u de beheerder inschakelt. Dien uw klacht schriftelijk in bij de beheerder. Zo legt u uw klacht officieel vast. Bemiddelen De beheerder neemt uw schriftelijke klacht in behandeling. Hij informeert bij de overlastveroorzaker naar de klacht. Herkent deze zich in de situatie en realiseert deze zich dat de klacht gegrond is? Dan vraagt de beheerder hem of haar de overlast te staken. Uiteraard respecteert de beheerder bij deze bemiddeling de privacy van de klager. Altijd schriftelijk en niet anoniem Let op: dien uw klacht altijd schriftelijk in bij uw beheerder. Een telefonische melding over burenoverlast kan uw beheerder helaas niet in behandeling nemen. Vermeld ook altijd uw eigen gegevens, want met anonieme klachten kan uw beheerder niets doen. Tot slot Leiden de genoemde acties bij burenoverlast niet tot het gewenste resultaat? Dan bestaan er altijd alternatieven. Zo is het mogelijk om de wijkagent erbij te betrekken. Als bemiddeling niet lukt, zijn uiteindelijk ook juridische stappen mogelijk. Maar om een sterke zaak op te bouwen, is het wel nodig dat de klacht van meer dan één persoon komt. Natuurlijk hopen wij net als u dat het zover niet komt. Vraag uw beheerder gerust om informatie als u advies wilt over oplossingen voor burenoverlast. Tuinen bepalen het karakter van uw wijk Een mooie, verzorgde tuin of balkon geeft een woning iets extra s. Niet alleen de bewoner zelf heeft profijt van een mooie tuin of balkon vol bloemen. De hele buurt geniet een beetje mee. Sterker nog, tuinen zijn zeer belangrijk, want ze bepalen voor een groot deel het karakter van de wijk. Helaas komt het vaak voor dat mensen een huis met een tuin huren, maar eigenlijk niets om die tuin geven. Er bestaan veel verschillende opvattingen over wat een mooie of een goed verzorgde tuin is, en over smaak valt niet te twisten. Maar er is een groot verschil tussen een verzorgde en een verwaarloosde tuin. Volgens de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst bent u als huurder verplicht de (voor)tuin aan te leggen, te gebruiken en te handhaven als siertuin. Ieder jaar besteden onze beheerders aandacht aan het tuinonderhoud. Zij spreken bewoners die hun tuin verwaarlozen, daarop aan. Het kost vaak weinig moeite om een verwaarloosde tuin op te ruimen en te verbeteren, en het heeft een groot effect op de uitstraling van uw buurt. 2

3 Dag voor Platform Huurdersverenigingen Op 1 juli 2014 kwamen de leden van het Platform Huurdersverenigingen en medewerkers van Delta Lloyd Vastgoed bijeen voor een inhoudelijke middag in de Mondriaantoren te Amsterdam. We hebben gesproken over een aantal actuele thema s, die zowel de huurder als de verhuurder aangaan. Bijvoorbeeld over de invoering van de Warmtewet, de huurontwikkeling en alle onzekerheden daarbij en de rol van de vastgoedmanager/beheerder op de huurmarkt. De conclusie van deze bijeenkomst was dat het bestuur van het Platform deze zaken de komende periode blijft volgen met haar leden. U kunt het verslag van deze middag opvragen bij de secretaris van het Platform. Na de nuttige bijeenkomst was het tijd voor gezelligheid: een boottocht door de Amsterdamse grachten. Het was mooi weer en een zeer geslaagde middag. Alle lof voor de organisatoren van deze middag. Lid worden van het Platform? In een vorige nieuwsbrief hebben we al eens gewezen op het belang van huurders- en bewonersverenigingen en van het Platform. Wilt u als huurder lid worden van een vereniging of van het Platform? We geven u graag nadere informatie. U kunt contact opnemen met: Lex Enklaar (voorzitter): Alexander Rose(secretaris): Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Warmtewet? Vanaf 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Die zorgt ervoor dat huurders van woningen met collectieve verwarming (zoals blokverwarming of stadsverwarming) niet meer dan anders betalen voor hun verwarmingskosten. Dat betekent dat huurders niet meer betalen dan ze betaald zouden hebben als ze zelf hun energieleverancier konden kiezen en een eigen gasaansluiting hadden gehad. De ACM (Autoriteit Consument en Markt) stelt jaarlijks een maximumtarief vast voor de warmtelevering. Volgens de wet moet bovendien (zo goed als dat technisch en financieel mogelijk is) gemeten worden wat de individuele huurder aan warmte ontvangt. Delta Lloyd is nu warmteleverancier Een aantal complexen van Delta Lloyd Vastgoed vallen onder de Warmtewet. Dat betekent dat Delta Lloyd Vastgoed voor deze complexen sinds 1 januari 2014 warmteleverancier is. Als leverancier moeten we aan de eisen van de Warmtewet voldoen. Daarom hebben we aanpassingen gedaan op het gebied van techniek (de bemetering) of daarvoor opdracht gegeven. Ook hebben we aanvullende leveringsvoorwaarden voor warmte opgesteld voor bestaande huurders en nieuwe leveringsovereenkomsten voor nieuwe huurders. Als uw complex te maken heeft met de Warmtewet, dan bent u hiervan al op de hoogte gesteld door uw beheerder. Wat verandert er voor huurders? Wij streven ernaar om de tarieven zo op te stellen dat er voor de huurders zo min mogelijk verandert. We houden ons aan de wettelijke maximumtarieven voor warmte. Binnen deze maxima stellen we jaarlijks per complex een definitief tarief vast. Uiteraard heeft, naast de tarieven, uw verbruik invloed op de hoogte van uw afrekening. Woont u in een complex met blokverwarming en betaalde u voorheen stookkosten? Dan ontvangt u vanaf 2014 een jaarlijkse eindnota. Op deze nota ziet u geen stookkosten in m3 aardgas meer staan, maar uw warmteverbruik in Gigajoules (GJ). In bepaalde situaties is Delta Lloyd Vastgoed niet uw warmteleverancier Woont u in een complex met stadsverwarming waar een energiemaatschappij uw warmteleverancier is? Dan verandert er niets. U krijgt net als voorheen uw rekening van deze energiemaatschappij. Verder is nog niet duidelijk wie er geldt als warmteleverancier in complexen met collectieve verwarming, waar zowel huurders als eigenaren wonen. Daarover neemt de overheid in 2015 een beslissing. 3

4 Nieuwbouwcomplexen in gebruik genomen Dit jaar heeft Delta Lloyd Vastgoed twee nieuwbouwcomplexen in haar woningportefeuille gekregen in Rosmalen en Ede. Het gaat om 20 semibungalows met tuin in de wijk De Groote Wielen te Rosmalen en om 31 aantrekkelijke eengezinswoningen in Ede. Semibungalows met tuin in de wijk De Groote Wielen in Rosmalen Nieuwe eengezinswoningen op het voormalige ENKA terrein in Ede 4

5 Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd De grootste vastgoedbeleggers in Nederland hebben klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Daarom hebben zij gezamenlijk besloten om huurders dit jaar te vragen hoe tevreden zij zijn over hun huurwoning, hun woonomgeving en de dienstverlening van hun beheerders. Delta Lloyd Vastgoed heeft zich ook aangesloten bij dit initiatief. Met de resultaten van het onderzoek kunnen wij gericht verbeteringen doorvoeren en onze beheerders op de juiste manier helpen met het leveren van een optimale dienstverlening. USP Marketing Consultancy voert in opdracht van Delta Lloyd Vastgoed dit onderzoek uit. USP benadert dit jaar tweemaal een deel van onze huurders online en telefonisch om de tevredenheid in kaart te brengen. Elke huurder kan maximaal één keer per jaar deelnemen aan het onderzoek. We hebben gekozen voor twee meetmomenten per jaar, zodat er gedurende het jaar al verbeteringen mogelijk zijn. De huurders van wie een adres bekend is, worden online uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Een beperkt aantal huurders wordt telefonisch benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. De eerste meting voor 2014 heeft plaatsgevonden in de maanden augustus en september. Wij konden rekenen op een grote respons en danken alle deelnemers nogmaals hartelijk voor hun deelname. De tweede meting vindt plaats in november. Eind van dit jaar maakt USP Marketing Consultancy de resultaten van het gehele jaar aan ons bekend. Per beheerder bekijken we welke verbeteringen er nodig zijn om de dienstverlening en communicatie verder te verbeteren. Ook monitoren wij de tevredenheid over de woning, het onderhoud en de woonomgeving. Waar mogelijk stellen we actieplannen op. Zo proberen we de klanttevredenheid steeds naar een hoger niveau te brengen. Tips voor uw woning Uw cv warmer met de juiste waterdruk Uw centrale verwarmingsinstallatie werkt alleen goed bij de juiste waterdruk in het systeem. Als bewoner vult u zelf het systeem bij en houdt u de waterdruk op peil. Controleer dus af en toe de waterdruk: u kunt die aflezen op de manometer op uw cv-ketel. De waterdruk moet tussen de 1,5 en 2 bar zijn. Staat de wijzer onder de 1,5 bar, dan moet u de cv-ketel bijvullen. Voorkom bevriezing van uw centraleverwarmingsinstallatie Bent u in de winter langdurig afwezig? Bescherm dan uw cv tegen bevriezing. Dat doet u zo: Laat de cv-installatie aan staan (houd de stekker in het stopcontact) en zet de thermostaat laag, bijvoorbeeld op 15 C. Zet alle radiatoren open. Sluit alle ramen. Voorkom bevriezing van uw waterleiding en kranen Hoe voorkomt u dat kranen en leidingen in onverwarmde ruimten bevriezen? Isoleer ze met bijvoorbeeld oude kranten of leidingisolatiemateriaal. Denk daarbij vooral ook aan de hoofdkraan. Buitenkranen kunt u het beste aftappen voor de eerste nachtvorst. Voorkom thermische breuk van vensterglas U mag gevelglas (het glas in deuren en ramen) niet afplakken met bijvoorbeeld plastic of papier. Het glas kan dan namelijk breken als het opwarmt in de zon. Dit heet een thermische breuk genoemd. Zo n breuk kan zelfs al ontstaan als zonwering dicht op het glasvlak wordt geplaatst. Een thermische breuk valt niet onder garantie. Als zo n breuk zich voordoet, dan bent u als bewoner zelf aansprakelijk voor de schade. Neem dan meteen contact op met uw beheerder. 5

6 Elektrische apparaten: let op de brandveiligheid Zo n zesduizend keer per jaar rukt de brandweer in Nederland uit voor brand in een woning. Onvoorzichtig gebruik van apparatuur is een van de belangrijkste oorzaken van woningbrand. Gelukkig kunt u zelf veel doen om brand in uw woning te voorkomen. Bijna alle elektrische apparaten worden warm bij gebruik. Let vooral op apparaten die een ventilator hebben om oververhitting te voorkomen, of waarin lucht wordt aangejaagd. Als de warmte niet goed weg kan door opgehoopt stof, is er brandgevaar. Denk aan wasdrogers, magnetrons, elektrische ovens, mechanische ventilatiesystemen, ventilatorkachels, computers, laserprinters en haarföhns. Alle apparaten zijn veiliger als u ze schoonhoudt. Maar pas op, water kan kortsluiting veroorzaken. Zet daarom op uw tv-toestel geen bloemenvazen of planten. Tips voor meer brandveiligheid in uw woning Zet apparaten liever uit dan op stand-by. Als een elektrisch apparaat aan staat, worden onderdelen in het apparaat heet. De warmte kan in combinatie met stof binnenin het toestel brand veroorzaken. Sluit elektrische apparaten verstandig aan. Als u voor een apparaat een kabelhaspel gebruikt, rol die dan helemaal uit. Een opgerold snoer in de haspel kan warm worden, en als het isolatiemateriaal smelt, kan kortsluiting en daardoor brand ontstaan. Reinig de filters van de wasdroger. Van alle elektrische apparaten veroorzaken wasdrogers het vaakst brand. Zorg ervoor dat de droger niet oververhit kan raken. Dat doet u door de filters en eventueel de luchtafvoerslang te reinigen. Tot slot: laat de wasdroger niet draaien als u niet thuis bent. Geef halogeenverlichting de ruimte. Halogeenspotjes kunnen lelijke schroeiplekken veroorzaken. Zet ze daarom niet te dicht bij gordijnen en meubels. Als die langdurig worden verhit, kunnen ze plotseling in brand vliegen. Reinig het filter van de afzuigkap. Maak minimaal eens per drie maanden het vetfilter in uw afzuigkap schoon of vervang het. Het vet in de filter kan vlam vatten als u veel kookt of als de vlam in de pan slaat. Controleer uw elektrische deken. Als een elektrische deken de hele zomer in een kast heeft gelegen, kan de bedrading beschadigd zijn. Gebruik de magnetron alleen voor voedsel en drank. Probeer geen spullen te verwarmen of te drogen in de magnetron. Let ook op de bereidingstijd van voedsel. 6

16 brandveiligheids. Veilig gebruik van elektrische apparatuur INFO

16 brandveiligheids. Veilig gebruik van elektrische apparatuur INFO 16 brandveiligheids INFO Veilig gebruik van elektrische apparatuur Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Zo n zesduizend

Nadere informatie

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 1. Warmtewet algemeen Het waarom van de Warmtewet Als een huurder is aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming (1 grote installatie voor

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

Bewonerscommissie (BC) Bernhardflats

Bewonerscommissie (BC) Bernhardflats Nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 1, najaar 2011 Bewonerscommissie (BC) Bernhardflats Dit is de eerste! Beste bewoners, U heeft de eerste nieuwsbrief in handen die Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek

Nadere informatie

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing?

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Bel 0800 0513 Welkom in uw nieuwe woning. Welkom in uw nieuwe woning. Uw woning

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont Organisatie en doelstelling Woningbouwvereniging Reeuwijk is ontstaan

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Verbeterplan Parnassiaflats

Verbeterplan Parnassiaflats Renovatie Parnassiaflats Verbeterplan Parnassiaflats bewonersinformatieboekje juni 2014 bewonersinformatie over het groot onderhoud van complex 3218 Kerspelstraat 1 t/m 47 Markestraat 1 t/m 47 Prinses

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

Bewoners leggen. SpeelMoesTuin aan. + Inspiratie voor bewonersgroepen www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Schade? Alles over verzekeringen

Bewoners leggen. SpeelMoesTuin aan. + Inspiratie voor bewonersgroepen www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Schade? Alles over verzekeringen Thuis! bij Woonwaard Zomer 2013 Jaargang 03 Schade? Alles over verzekeringen De stem van huurders in een VvE Bewoners leggen SpeelMoesTuin aan Meld woonfraude Lees hoe! + Inspiratie voor bewonersgroepen

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie