Servicekosten. Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Servicekosten. Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder."

Transcriptie

1 Servicekosten Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder.

2 Uw woonplezier. Onze service! Wij bieden u graag service... Als u een woning van ons huurt, huurt u niet alleen de woning, maar ook de service. Een groot aantal woningen heeft bijvoorbeeld een huismeester. Ook houden we de gemeenschappelijke ruimtes veilig en schoon. Zo zorgen wij ervoor dat u prettig kunt wonen.... en daar betaalt u voor U betaalt elke maand kosten voor de service. Dat noemen we servicekosten. Er zijn servicekosten op verrekeningsbasis en op tariefbasis: verrekeningsbasis U betaalt elke maand een voorschot. Aan het eind van een boekjaar bekijken we wat de werkelijke kosten zijn geweest. We maken dan een eindafrekening. U kunt geld terugkrijgen, maar het kan ook gebeuren dat u bijbetaalt. tariefbasis U betaalt een vast maandtarief. Op de website kunt u 24 uur per dag uw servicekosten inzien via mijn TBV Wonen. Op de volgende pagina s leest u een nagenoeg compleet overzicht van de meest voorkomende servicekosten. U ziet wat u waarombetaalt. Ook ziet u welke afspraken gelden. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Er zijn wel enkele servicekosten die wij niet uitleggen omdat we deze slechts in een paar complexen hanteren. Als die in uw huurcontract van toepassing zijn, ontvangt u daarover een aparte toelichting.

3 Servicekosten op verrekeningsbasis Elektriciteit U betaalt een bijdrage in de kosten die wij maken om installaties, bijvoorbeeld een lift of verlichting te laten werken. Deze kosten betaalt u aan ons. Wij betalen de energierekening aan de energieleverancier. Schoonmaak / Ramen wassen U wilt schoon wonen, dus houdt u uw eigen huis schoon. Voor de schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes werken we samen met een schoonmaakbedrijf. Samen met o.a. de huurderscommissie in uw complex bespreken we welke taken het schoonmaakbedrijf op zich neemt. TBV Wonen verstrekt de opdracht aan het schoonmaakbedrijf. De kosten hiervan betaalt u via de servicekosten aan ons. Lampenfonds Een donkere galerij? Geen licht in de portiek, het trappenhuis of de ontmoetingsruimte? Niet handig en bovendien niet veilig. Daaromregelen we de verlichting in alle gemeenschappelijke ruimtes. En is de lamp kapot? Dan vervangen we deze. Stookkosten U wilt aangenaamwarmwonen, zeker als het buiten koud is. Daaromwilt u kunnen rekenen op een goed verwarmingssysteem. Als uw woning is aangesloten op blokverwarming betaalt u de stookkosten in de vormvan een maandelijks voorschot aan ons en rekenen we jaarlijks met u af. Naast de vaste kosten van zo n verwarmingssysteem wordt het verbruik individueel gemeten. Water In een aantal complexen meten we het waterverbruik collectief. In dat geval betaalt u het voorschot voor het waterverbruik aan TBV Wonen en krijgt u jaarlijks via TBV Wonen de afrekening. Bij de afrekening verdelen we de gemaakte kosten onder het aantal woningen. Indien u niet collectief water verbruikt, krijgt u de afrekening van de waterleverancier Brabant Water. Ontmoetingsruimte De bijdrage die u betaalt als onderdeel van de servicekosten kan bestemd zijn voor inrichting, stoffering of verzekering van deze ruimte. U ontvangt hiervan een aparte specificatie bij de afrekening. Alarmering lift Omaan alle eisen te voldoen zit er tegenwoordig in nagenoeg iedere liftinstallatie een alarmeringssysteem via een telefoonlijn. Bij storing maakt u daarmee direct contact met het liftbedrijf. De kosten van dit telefoonabonnement maken deel uit van de servicekosten.

4 Servicekosten op tariefbasis Glasverzekering Als huurder bent u meestal automatisch aangesloten bij onze glasverzekering. Via de servicekosten betaalt u elke maand een vast bedrag. In ruil daarvoor lossen wij uw glasschades op. Hieronder leest u: wat u moet doen als u glasschade heeft; wanneer de glasverzekering geldt en wanneer deze niet geldt. Schade. Een gebroken ruit. Wat nu? Is er een ruit gebroken? Dan gelden de volgende regels: laat ons binnen 24 uur telefonisch of via weten dat er glasschade is. Ons telefoonnummer voor het melden van schade is: , of via de website van TBV Wonen: u doet uw best omverdere schade te voorkomen en om bestaande schade te beperken. Als de ruit bijvoorbeeld is gebroken maar er zitten nog stukken in het kozijn, haal die er dan uit of beschermhet kozijn met een stuk karton aan de binnenzijde. Zo kan niemand zich snijden; als dat nodig is, zorgt u zelf voor een tijdelijke noodvoorziening. Deze kosten zijn voor uw rekening; als het een ruit binnen in de woning is zorgen we niet voor een noodvoorziening, wel als er via de ruit iemand de woning kan binnenkomen, dan treffen we een noodvoorziening op kosten van TBV Wonen; we verwachten dat u alle medewerking verleent aan het plaatsen van de nieuwe ruit; Uw glasverzekering. Geldt de verzekering... Deze verzekering geldt vanaf de dag dat de huurovereenkomst ingaat. We vervangen alleen ruiten die horen bij de huurwoning en die lichtdoorlatend zijn. Het glasfonds vergoedt niet alle schade.... of niet? In sommige gevallen geldt de verzekering niet. U betaalt dan zelf de kosten. De verzekering geldt niet als: u of anderen het glas met opzet hebben gebroken; het omgebrandschilderd, gezandstraald of gebogen glas gaat. Of als het omglas gaat dat wordt gebruikt omiets af te dekken; het glas bijvoorbeeld beschilderd of versierd is of als er folie of alarmstrippen op zijn geplakt; enkele andere uitzonderingen zoals vermeld in het officiële reglement. Dit kunt u bij TBV Wonen opvragen. De voorwaarden. Wat geldt voor u? Houdt u ook rekening met de volgende voorwaarden: is er een ruit van draadglas? Dan vervangen we deze alleen als de breuk een lekkage veroorzaakt; net als bij andere verzekeringen bekijken we uw schadeverloop. Als u heel veel schades indient, bespreken we dit met u omverdere schade te voorkomen.

5 Huismeester Veel van onze huurders kunnen rekenen op de dienstverlening van een huismeester. De huismeester is er voor u. Zijn doel is dat u kunt wonen in een prettige, schone en veilige woonomgeving. Hieronder leest wat de huismeester doet voor u. Uw woning. Zijn dienstverlening De huismeester heeft nauw contact met alle bewoners. U kunt bij hemterecht met vragen over uw woning of het wonen in het complex. Hij bemiddelt bij burenruzie en is de vertegenwoordiger van TBV Wonen ter plekke. De huismeester kan u helpen als het u zelf niet lukt om reparaties via te melden. De huismeester houdt in de gaten of bewoners de gemeenschappelijke ruimtes op de goede manier gebruiken. De huismeester biedt extra dienstverlening bij slecht weer; hij zorgt voor vorstbestrijding en ruimt sneeuw. Verder is hij betrokken bij verhuizingen. Hij heeft contact met de bewoner die vertrekt en met de bewoner die in de woning komt wonen. Hij geeft uitleg over afvalinzameling en installaties en kan u vaak vertellen welke weg u moet bewandelen. Uw probleem. Zijn bemiddeling Samen in een complex wonen, betekent dat je rekening met elkaar moet houden. Daarom zijn er gedragsregels. Soms zijn die door de huurderscommissie op papier gezet, maar eigenlijk is het vanzelfsprekend dat u rekening met elkaar houdt. Ook kan de huismeester bemiddelen als u problemen heeft met een medebewoner. Zo kunt u samen met hem voorkomen dat problemen uit de hand lopen. Loopt de situatie toch uit de hand, dan kan hij ook andere partijen inschakelen. Hij heeft onder andere goed contact met de consulent beheer van TBV Wonen maar ook met politie, maatschappelijk werk en opbouwwerk. Heeft u vragen? Maakt u zich zorgen? Meld dit dan bij de huismeester. Hij helpt u graag.

6 Uw huurderscommissie. Zijn afstemming De huismeester heeft, meestal samen met de consulent beheer, regelmatig contact met de huurderscommissie. Zo blijven zij op de hoogte van elkaars bezigheden en kunnen zij activiteiten op elkaar afstemmen. Uw verhuizing. Zijn begeleiding Bij een verhuizing komt heel wat kijken. De huismeester informeert vertrekkende én nieuwe huurders. Ook kan hij praktische hulp bieden tijdens de verhuizing of bij het transport van een groot meubelstuk. Zo kan hij in de lift een liftkooi plaatsen. Of hij kan de lift beschermen met verhuisschotten. Hij denkt in ieder geval heel actief met u mee. Gaat u verhuizen? Meldt u dit dan op tijd bij de huismeester. Uw lift en ventilatie. Zijn controle De huismeester houdt goed in de gaten of installaties zoals de lift en het ventilatiesysteemgoed werken. Hierdoor kan hij eventuele storingen snel melden of eventueel zelf oplossen. Reparatieverzoek Heeft u een reparatieverzoek? Dan kunt u dat direct melden via de website van TBV Wonen of via de reparatielijn Heeft u hulp nodig dan helpt de huismeester u graag. Uw containerruimte. Zijn controle De huismeester controleert de containerruimte. Hij houdt in de gaten of de ruimte goed wordt gebruikt. Eventuele problemen kan hij snel aanpakken. Hij spreekt bewoners aan die oneigenlijk gebruik maken van deze ruimte en heeft bovendien nauw contact met het Brabants afvalteam. De schoonmaak en glazen wassen. Zijn controle De huismeester controleert of het schoonmaakbedrijf alle werkzaamheden die hen zijn opgedragen ook uitvoert. Voor de schoonmaak gaat dit vooral omwerkzaamheden in de algemene ruimtes. Heeft u nog vragen over de schoonmaak? Stel deze gerust aan de huismeester.

7 Rioolfonds Als huurder bent u meestal automatisch aangesloten op ons rioolfonds. Dankzij dit fonds kunt u schade en verstoppingen in uw afvoer verzekeren. Via de servicekosten betaalt u elke maand een vast bedrag. In ruil daarvoor lossen wij problemen met de afvoer en het riool op. Hieronder leest u wat u doet als u problemen heeft, wanneer het fonds geldt en wanneer deze niet geldt. Schade. Een verstopping. Wat nu? Is een afvoer verstopt? Of heeft u andere problemen met het riool? Dan gelden de volgende regels: u laat ons zo spoedig mogelijk via de website of via de reparatielijn weten dat er een probleemis; wij repareren de afvoer op onze kosten en volgens onze voorwaarden. Dit doen we op de werkdag dat u het probleemheeft gemeld; u verleent alle medewerking die nodig is omde problemen te verhelpen, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn in de woning. Het rioolfonds. Geldt het fonds... Deze verzekering geldt vanaf de dag dat de huurovereenkomst ingaat. We dekken alle schade die te maken heeft met verstopping en met gebreken aan de riolering: 1. afvoerleidingen van keuken en badkamers; 2. standleidingen en andere gemeenschappelijke afvoerleidingen voor vuil water; 3. gemeenschappelijke goten en hemelwaterafvoeren.... of niet? In sommige gevallen gelden de voorwaarden uit dit fonds niet. U betaalt dan zelf de kosten. Dit fonds geldt niet als: wij kunnen bewijzen dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van u, uw huisgenoten, onderhuurders of iemand anders die wettelijk aansprakelijk is; de schade is veroorzaakt doordat u de afvoerleidingen niet goed heeft schoongehouden. Dit geldt echter alleen voor leidingen waar u goed bij kunt zoals wasbaksifons en douchepluggen. De voorwaarden. Wat geldt voor u? Houdt u ook rekening met de volgende voorwaarden: als u naar onze mening abnormaal veel problemen heeft, gaan we hierover met u praten. Als het komt door bijvoorbeeld verkeerd gebruik kunnen we dat uitleggen en daarmee het probleemoplossen. In uitzonderingssituaties hebben wij het recht omde voorwaarden strenger te maken. Ook kunnen we dan het fonds stopzetten.

8 Administratiekosten U betaalt elke maand een vast bedrag aan administratiekosten. Wat doen wij voor deze kosten? 1. we houden alle kosten die wij maken goed bij in onze administratie; 2. elk jaar maken we een individuele afrekening en zorgen we voor informatie over wijzigingen in de tarieven; 3. voor nagenoeg elk onderdeel van de servicekosten hebben we een vast bedrag, namelijk een opslagpercentage van 5% voor administratiekosten. Overigens geldt voor de stookkosten een lager opslagpercentage. Hoeveel administratiekosten u betaalt, hangt af van het aantal onderdelen van de servicekosten dat voor u geldt. TBV Wonen Spoorlaan CG Tilburg Website: Algemeen telefoonnummer: Verhuurlijn: Reparatielijn: Faxnummer:

Servicekosten. Elkien kent zes verrekenbare servicekosten:

Servicekosten. Elkien kent zes verrekenbare servicekosten: Servicekosten Ieder jaar ontvangen huurders van Elkien een afrekening van de servicekosten. Daarop staan de door u betaalde voorschotten en de echte kosten. We geven graag een toelichting op het onderwerp

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging.

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging. INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes huur betalen inwonen, medehuurderschap en deelopzegging klachten melden huur opzeggen contact met Vidomes Welkom bij Vidomes WELKOM Welkom bij Vidomes!

Nadere informatie

verrekenbare servicekosten

verrekenbare servicekosten Bij 3B Wonen betaalt u naast de huur ook servicekosten. Deze servicekosten betaalt u maandelijks via een voorschot, tegelijk met de huur. Voorbeelden van servicekosten zijn schoonmaken van de algemene

Nadere informatie

HUUR. Alles wat u moet. weten over uw huur. Thuis in de buurt

HUUR. Alles wat u moet. weten over uw huur. Thuis in de buurt HUUR Alles wat u moet weten Thuis in de buurt Uw huur... Een van de belangrijkste verplichtingen van het huren van een woning is dat u aan Tiwos elke maand huur betaalt. Over dit onderwerp geven wij u

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Kwaliteit in wonen Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Welkom buurman! Welkom buurvrouw! Kwaliteit in wonen Goed, we wonen dan wel niet direct naast u, maar we voelen ons toch een beetje uw buurman.

Nadere informatie

Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd

Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd Dit betaal ik Dit betaal ik Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd betalen draagt bij aan zorgeloos wonen. In deze folder leest u alles over huur betalen, huurachterstand,

Nadere informatie

Alles over het onderhoud in mijn huurwoning

Alles over het onderhoud in mijn huurwoning Alles over het onderhoud in mijn huurwoning Bij de totstandkoming van deze brochure zijn we zeer zorgvuldig te werk gegaan. Toch kan het voorkomen dat u in deze brochure niet direct de informatie vindt

Nadere informatie

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Algemene INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK WONING informatie Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van 't Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres:

Nadere informatie

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over servicekosten Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over Lorem ipsum dolor sit amet servicekosten Bewoners van appartementencomplexen en flatwoningen betalen naast

Nadere informatie

Een bijdrage voor uw huur

Een bijdrage voor uw huur 12345toe 2010 Aanvragen Toelichting Huurtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur de ingevulde formulierbladen met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Toeslagpartner

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

Veel plezier in uw woning!

Veel plezier in uw woning! Veel plezier in uw woning! Veel plezier in uw woning! U huurt een woning van ProWonen. In deze folder staat veel van wat mag en kan. Wilt u precies weten wie waar verantwoordelijk voor is? En wat wel en

Nadere informatie

Goed verzekerd in en om uw woning. Met de Woonverzekering van Centraal Beheer Achmea

Goed verzekerd in en om uw woning. Met de Woonverzekering van Centraal Beheer Achmea Goed verzekerd in en om uw woning. Met de Woonverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw woning... 3 Even uw voordelen op een rij! 5 Inboedelverzekering. 7 Opstalverzekering.

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Welkom bij Woonkracht10

Welkom bij Woonkracht10 Welkom bij Woonkracht10 woonwijzer Welkom bij Woonkracht10 Inhoud Welkom bij Woonkracht10 4 Huurprijzen 5 Hoe betaalt u de huur? 5 Huurverhoging 5 Hoe wordt de huurprijs van uw woning bepaald? 6 Overige

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Een woning kopen zonder zorgen Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 3015 EA Rotterdam Telefoon (010) 440 88 00 E-mail info@woonstadrotterdam.nl Postadres Postbus 2370

Nadere informatie

Voorwaarden. Woonverzekering

Voorwaarden. Woonverzekering Voorwaarden Woonverzekering > Woonverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Woonverzekering Inhoud Inhoud Introductie voorwaarden FBTO Woonverzekeringen 6 Leeswijzer 7 Contact 8 Algemene voorwaarden 9 1. Waarop

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het serviceabonnement 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen.

Nadere informatie