food podium Doorontwikkeling Floriadeterrein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "food podium Doorontwikkeling Floriadeterrein"

Transcriptie

1 food podium Doorontwikkeling Floriadeterrein

2

3 01 Introductie 3 Enige weken geleden heeft u ons gevraagd om in een beeldend concept onze visie te geven voor de doorontwikkeling van het Floriadeterrein. Met veel plezier en inspiratie hebben wij een antwoord geformuleerd op uw opgave. Wijzelf zijn intussen zeer enthousiast geworden over de potenties van het gebied als podium voor de mondiale voorhoede op het gebied van voedselproductie. Vandaar de naam Food Podium. Wij willen u graag meenemen naar waar Food Podium voor staat (de visie), wat het inhoudt (het concept), hoe dat er uit kan zien (de verbeelding), hoe dat te betalen is (het haalbaarheidsperspectief), hoe dit tot stand kan komen (de realisatiestrategie) en wat wordt hergebruikt (de opleveringscriteria). Wij bieden u een nieuw paradigma voor dit gebied binnen de context van de extreem snel veranderende wereld waarin voedsel steeds meer een leidend thema wordt. Innovatie is wat ons betreft daarin het sleutelwoord, zowel voor de kansen die wij zien en de inrichting die wij beogen als voor het verdienmodel die het mogelijk kan maken. Wij denken hiermee u niet alleen een realistisch perspectief te bieden voor de invulling in de komende jaren, maar vooral ook een kans op een nieuw podium voor Greenport Venlo. Wij wensen u veel leesplezier. Piet van Ruler (Twynstra Gudde), Marco van Lente (Twynstra Gudde), Peter Verburgt (VERB.) en Huub Kloosterman (Urban Xchange). Vormgeving en beeld Sander de Knegt (Schetsontwerp) en Joost Nijhof (Twynstra Gudde).

4 02 Visie 4 Wereldvoedsel producent Het afgelopen half jaar Floriade vormde opnieuw een geweldig mondiaal event waarop door een groot aantal partijen werd getoond hoe we op innovatieve wijze met groen om kunnen gaan. Als zeer vooraanstaand exportland willen we natuurlijk herkenbaar voorop blijven lopen en dat kan ook wanneer we in staat zijn om te tonen hoe we vanuit Nederland in staat zijn antwoord te geven op een aantal strategische vragen die slaan op m.n. ons voedsel en de inrichting van onze omgeving. Het mondiale voedselvraagstuk zal de komend decennia een enorme uitdaging vormen. We zullen in staat moeten zijn om 9 miljard wereldburgers te voeden, die voor een steeds groter deel woonachtig zijn in stedelijke gebieden. Daarvoor is het nodig om in een hoog tempo te komen tot nieuwe voedsel productie methoden. Food Podium Het Floriadeterrein lijkt ons een uitstekende locatie om de driehoek Brainport Eindhoven, Wageningen, Venlo door te ontwikkelen en te versterken. In ons voorstel sluiten we aan op het publiekssucces en de uitstraling van de Floriade. Bovendien bouwen we voort op de oorspronkelijke ambitie van de Floriade om de wereldtentoonstelling zoveel mogelijk te houden in een werkelijke omgeving. We creëren een werkelijke agro productieomgeving, die juist vanwege deze realiteit interessant is voor diverse stakeholders, inclusief consumenten. Op dit Food Podium, midden in de Greenport Venlo met een verzorgingsgebied van 50 miljoen inwoners binnen een straal van 100 kilometer, zal duidelijk worden hoe we als mensen in staat zijn om zo goed mogelijk gebruik te maken van onze groene mogelijkheden. Zowel als het gaat om onze omgeving, energie en met name voedsel. Dat veronderstelt een verdere dynamisering van de sector; de aansluiting van wetenschap en productiepraktijk en met name ook een meer intensieve dialoog tussen producent en consument. Productieomgeving We stellen voor om Food Podium gefaseerd te laten ontstaan; beginnend in een tijdelijke en semi permanente setting en in een later stadium uitgroeiend naar een definitieve vorm. Dit kan, omdat we de financiële belasting hebben ontkoppeld van de gebiedsontwikkeling. (daarover later meer). Food Podium zal bespeeld worden door ten eerste producenten en andere ondernemers, en daarnaast door overheden en kennisorganisaties. Vanuit de praktijk, vanuit het ondernemers perspectief, wordt er op Food Podium een triple-helix dynamiek in gang gezet. Op basis van een mondiale, Europese, nationale en regionale vraag, zal er op Food Podium op een duurzame en intelligente manier voedsel geproduceerd

5 5 worden. Op daadwerkelijke wijze en commercieel verantwoord. Agro 3.0. Groenproducten en daarmee ook voedsel zijn vanwege efficiency eisen verdinglijkt. Dat wil zeggen; vervoerbaar, reproduceerbaar, houdbaar, identiek. Anders geformuleerd, de herkenbare eigenschappen zijn uit ons groen gehaald en daarmee is voedsel een massaproduct geworden, inclusief lage marges. Consumenten in westerse landen willen enerzijds in toenemende mate iets anders: met name regionaal gebonden en herkenbaar voedsel winnen aan populariteit. Anderzijds zal er mondiaal op grote schaal voedsel nodig zijn en dus is de opgave: hoe is zorgvuldig en duurzaam te combineren met betaalbaar en veel? Food Podium zal duidelijk maken dat dit kan; dat we vanuit Nederland heel goed in staat zijn om deze vraag te beantwoorden op basis van verschillende productiemethoden. Strategische omgeving Food Podium gaat uit van de bodem en de kwaliteit van deze parkachtige omgeving. Zoals gezegd, het gaat hier om het daadwerkelijk produceren van groei. Duurzaamheid geldt daarbij als uitgangspunt. Er wordt in de tuinen kleinschalig en slow geproduceerd. Er zal in kassen iets minder slow, maar wel zorgvuldig gekweekt worden. Met het oog op een groeiende vraag vanuit grootstedelijke gebieden, zal er in gestapelde kassen en andere innovatieve settings ook uiterst innovatief en ultra intensief geproduceerd worden. High tech en slow knowing bestaan op Food Podium naast elkaar en gaan een connectie met elkaar aan als het gaat om energetische uitwisseling en de afwisseling tussen landschappelijke kwaliteit en een uiterste efficiency opgave. Zo omvatten we de hele productie-scope en daarmee ook de steeds diversere vraag van groepen consumenten. Food Podium vormt daarmee een strategische omgeving. Hier wordt gedemonstreerd hoe we vanuit verschillende productiescenario s en methodieken (kleinschalig, clean tech) in staat zullen zijn om te voldoen aan de eisen die er nu en in de toekomst aan ons voedsel gesteld worden. Food Podium wordt daarmee tot een mondiale showcase waarmee de regio Venlo en Nederland als producent en exporteur zich profileert als speler die reeel in staat is in te spelen op de enorme vraag naar schoon voedsel. Community Op Food Podium zullen zich partijen vanwege commerciële redenen vestigen. Dit omdat het podium zich leent om, al producerend, een innovatief voedselproduct duidelijk in de markt te zetten. Voor de ander zal het gaan om de verwerking van voedsel. Er zullen partijen zijn die zich op Food Podium vestigen om de technische know-how

6 6 te tonen die kan worden ingezet als oplossing voor een snel toenemende vraag naar gezond voedsel. Deze voorlopers in de sector creëren een unieke B-to-B omgeving, zeker wanneer we in staat zijn om de processen die zich op Food Podium afspelen informatief te ontsluiten. Behalve innovatief producerende of direct faciliterende spelers zullen er kennis en onderwijspartijen op Food Podium actief zijn. Ook adviesbureaus, incubators, event organisatoren en horeca ondernemingen zullen onderdeel willen uitmaken van Food Podium omdat ze hiermee deel uitmaken van een nationaal en internationale propositie. Consumenten Food Podium zal zeker ook toegankelijk zijn voor consumenten. Zij zijn het die nieuwe eisen stellen en producenten kunnen inspireren om in te gaan op wat er leeft. De voedsel producerende sector heeft dit veel te lang achterwege gelaten en kan zich dit niet langer permitteren. Vandaar dat Food Podium consumenten uitnodigt actief aanwezig te zijn. Moderne bewuste consumenten zijn geïnteresseerd in een omgeving waar het echt gebeurt. Food Podium is zo n omgeving en zal consumenten stimuleren zich actief te mengen in het proces. Ze zullen er deelnemen aan rondleidingen, cursussen volgen, proeverijen bezoeken, in restaurants verblijven, zelf oogsten en koken, bijzondere groenten kopen en plezier beleven in food attractions. De programmering van Food Podium zal ervoor zorgen dat het hier werkelijk gaat om een voedselknooppunt waar kennis, ondernemerschap, informatie, consumptie met elkaar te maken krijgen. De Floriade krijgt op deze wijze een verder vernieuwend vervolg. Duurzaam Food Podium zal volkomen duurzaam zijn. Dat geldt zowel voor de gebouwen, de energieopwekking, het omgaan met de grond, etc. Het zonlicht en de energiepotentie van het omringende bos zal gebruikt worden als bron, de bodem als warmte en koude leverancier: bio-massa als per definitie beschikbare grondstof. Food Podium zal daarmee als connectieve gemeenschap meer energie leveren dan dat het vraagt; zowel fysiek als mentaal. Ook de ontwikkeling van Food Podium zal volgens duurzame principes verlopen. Zoals gezegd, we gaan uit van de bodem (of grond) en beginnen met kleinschalige en iets grotere productievelden tijdens de eerste periode. Na verloop van tijd zullen zich daarbij grotere vestigingen in het parklandschap voegen. Deze beginfase zal voornamelijk gekenmerkt worden als light en tijdelijk. Gaandeweg zullen zich partijen aandienen die behoefte hebben aan een semi-permanente vestiging. In een volgende fase vestigen zich grotere partijen voor langere tijd.

7 7 We starten morgen We beginnen om Food Podium virtueel neer te zetten. Food Podium wordt al waar voordat het fysiek tot stand komt en zal een wereldwijde informatie-community vormen, waar ook partijen die zich hier niet vestigen deel van uit zullen maken. Zo zal het van overal op de wereld mogelijk zijn om te zien hoe we in Nederland in staat zijn om op een heel nieuwe manier met het produceren van voedsel om te gaan. Food Podium zal de eerste productieomgeving zijn waar communicatie en connectief vermogen voorop gesteld wordt om er zo voor te zorgen dat de gehanteerde methoden (commercieel) reproduceerbaar en daarmee verkoopbaar zijn naar omgevingen waar een enorme behooefte aan intelligent geproduceerd hoogwaardig voedsel zal ontstaan.

8 03 Concept 8 Van visie naar identiteit De lat voor Food Podium leggen wij met volle overtuiging hoog. Wij gaan daarbij uit van de sterke positie van Venlo als het meest veelzijdige tuinbouwgebied van Europa en het triomfantelijke succes van de Floriade. In het afgelopen half jaar mocht de Floriade onder enorme internationale aandacht het vlaggenschip zijn van Greenport Venlo. Twee miljoen bezoekers zijn getuige geweest en hebben Venlo gevonden. Het gebied verdient een tweede leven waarbij het nadrukkelijk zijn positie als vlaggenschip behoudt. Fundamenteel voor het succes is de vorming van een sterke identiteit. Succesvolle gebieden zijn leidend binnen hun wereld. Ze dragen een overtuigende visie op de toekomst uit, waar mensen en organisaties zich graag mee willen verbinden. Het gaat daarbij om niet alleen om vertelkracht, maar vooral ook om de daadwerkelijke beleving. Food Podium zorgt voor een krachtige identiteit, waarmee we een compleet nieuwe benadering voor het gebied aanreiken. Niet het aanbodgerichte dit is wat wij bieden maar het vraaggerichte dit is jouw wereld. Die wereld draait om voedselproductie en duurzaamheid, en is state of the art (leidend), grensverleggend in innovatie, fris, organisch, flexibel, de ultieme connectie, interactief, open en transparant. Van identiteit naar ontwikkelstrategie Kern van de strategie voor de ontwikkeling van het gebied is dat de identiteit van Food Podium richting gaat geven aan nieuwe initiatieven van onderop. Die identiteit bouwt zich steeds verder uit door het binden van mensen en organisaties die bij deze wereld willen horen. Je mag dit gerust de Food Podium Community kunnen noemen. Zij dragen de identiteit en tegelijkertijd ook de haalbaarheid ervan. Food Podium heeft geen eindbeeld dat projectmatig van bovenaf wordt opgelegd. Tijdelijke gebeurtenissen vormen onmisbare bouwstenen van het gewenste toekomstperspectief over (zeg) vijftien jaar. Ze zijn dus geen overbrugging maar net als semi-tijdelijke en permanente functies even belangrijk voor het succes. De strategie voor het gebied begint al vandaag: virtueel bestaat de identiteit al wanneer de eerste vrienden van de community dit gaan uitdragen. Vervolgens kan light worden begonnen met eventueel hergebruik van paviljoens als eetgelegenheden en tijdelijke attracties. Geleidelijk kan het steeds intensiever worden. Van ontwikkelstrategie naar gebruikers Het hart van Food Podium wordt gevormd door de avantgarde producenten van voedsel. Hún drijfveren zullen de drijfveren

9 9 van de gebiedsontwikkeling moeten zijn. En dus niet de traditionele motieven als grondopbrengsten en vastgoedrendement. Hier speelt de missie om een leidende positie te veroveren in de mondiale opgave voor voedselproductie. Podium zelf. De pioniers in voedselproductie gebruiken Food Podium voor het ontwikkelen en het toepassen van technologische oplossingen voor duurzame productie. Ze doen dat samen met andere ondernemingen in de keten, kennisinstellingen en overheden. En de wereld mag dat zien! Consumenten willen begrijpen waar hun voedsel vandaan komt. Kleinschalig en slow naast grootschalig en ultra intensief. Beleven, ervaren, begrijpen en genieten van voedselproductie vormen een integraal onderdeel van Food Podium. Als consument ben je geen afhankelijke buitenstaander, maar een onmisbaar element van het systeem. En dus behoor je op het podium, en er niet alleen maar voor. Van gebruikers naar een programmatisch en ruimtelijk concept Het bijbehorende programmatische concept bestaat uit vier werelden die elkaar versterken en overlappen: Werklandschap, Leerlandschap, Beleeflandschap en Parklandschap. Ook ruimtelijk zijn deze werelden afzonderlijk herkenbaar en overlappen ze elkaar. Ze komen allen samen in het centrum van Food Podium, het daadwerkelijke Het Werklandschap is de wereld van de avantgarde producenten, en draait om duurzame productie en de ontwikkeling en toepassing van technologische vernieuwingen. De mondiale hypercompetitie en de extreem snel veranderende omstandigheden zorgen ervoor dat levenscycli van producten en technologieën kort zijn. Snelheid van innovatie beslist de concurrentie. Binnen dat kader vormen de gespecialiseerde ondernemers op Food Podium de voorhoede binnen de tuinbouw. Zij zijn wereldspelers, zelfs als ze niche players zijn. Kennisdeling is vanzelfsprekend. Evenals de wederzijdse binding met hun klanten. Vandaar ook dat ze zich thuis voelen in een transparante en open wereld. Het Werklandschap is heel bewust ingericht om werknemers te stimuleren tot (spontane) ontmoetingen, interactie, creativiteit en ontspanning. Met name jonge talenten voelen zich aangesproken tot vernieuwende en informele werkomgevingen met diverse voorzieningen. De uitwisseling met de andere landschappen is dan ook vanzelfsprekend.

10 10 Het Leerlandschap is de wereld van de kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten), en draait om ontwikkeling en toepassing van kennis. Zeg maar de D van R&D. Productietechnologie wordt hier verder ontwikkeld met werkelijke productie. Ook onderwijs behoort tot dit landschap, waar de werknemers van morgen vandaag al kunnen werken aan de technologie van morgen. En uiteraard is dit het centrum voor congressen, beurzen en exposities over voeding en technologie. Het Beleeflandschap is de wereld van de toeristische bezoekers, en draait om beleven, ervaren, begrijpen en genieten van voedsel en voedselproductie. Het hele duurzame spectrum van slow food tot efficiency is in Food Podium aanwezig. Meewerken kan in ecologische tuinen èn in de gestapelde productiekassen. Horeca, retail en attracties (zoals bijvoorbeeld de Kids University of Cooking en het Voedselpretpark) dragen bij aan de identiteit. Evenals evenementen en manifestaties rondom het thema. Het Beleeflandschap gaat verder waar de Floriade is geëindigd en richt zich op diverse typen bezoekers in een straal tot circa 100 km van Venlo. Het landschap is bewust toegankelijk voor iedereen; voor toegang tot het Podium koop je een kaartje. Het Parklandschap bestaat uit park en bos, en draait om recreatie en inspiratie. Het bosgebied van 20 ha. maakt als speelbos en gebruiksbos uiteraard deel uit van het Parklandschap. Naast recreatieve wandelaars en fietsers uit de omgeving is het Parklandschap ook nadrukkelijk het domein van de werknemers (ontspanning, contemplatie en inspiratie) en specifieke bezoekersgroepen (leren, spelen en beleven). De creaties van de Willow Man zijn een prachtig voorbeeld van wat mogelijk is. Zo is het Parklandschap ook weer Werk-, Leer- en Beleeflandschap. Het zorgt voor onderlinge connectie, maar ook voor de groene verbinding met de omgeving.

11 11 Het Podium tenslotte vormt het zichtbare hart van Food Podium, met zijn horeca, retail, attracties en informatiecentra. Hier worden ook evenementen en manifestaties gehouden. Het Podium verbindt de vier werelden en zorgt voor de noodzakelijke continue interactie tussen alle bewoners en bezoekers. Van concept naar programma In de lijn van ons strategisch denken kunnen wij geen vast functioneel programma geven. Het doel is immers om vanuit de krachtige identiteit van Food Podium ruimte te geven aan passende initiatieven. Daarbij is het geenszins de bedoeling om passief te gaan wachten; de strategie is juist om binnen de aangewezen netwerken actief op zoek te gaan naar initiatiefnemers en investerende partijen. We kunnen wel een indicatie geven van mogelijke functies. In de startfase van Food Podium valt te denken aan horeca in tijdelijke vorm, een kinderboerderij, moestuinen, thematische tuinen, kleinschalige akkers, kleine hobbykassen, showrooms van lokale voedingsproducenten en diverse evenementen in de openlucht en het amfitheater. In de loop van de tijd zullen zich meer tijdelijke en permanente functies gaan vestigen. Meer permanente functies zijn uiteraard grensverleggende voedselproducenten (waaronder gestapelde productie en innovatieve kassen), maar ook bijvoorbeeld andere vormen van productie, een markthal voor voeding, een museale publieksattractie, een toprestaurant, onderwijsfaciliteiten etc. In tijd en ruimte gezien zal van binnen naar buiten geredeneerd worden: eerst drukte creeren in het centrum, daarna ook verderop. De vier werelden zullen zich daardoor ook steeds meer manifesteren.

12 04 Haalbaarheidsperspectief 12 Collectief eigenaarschap Food Podium is niet alleen de plek waar de regio Venlo op de kaart staat, maar het is ook de plek van en voor de ondernemers, werknemers en inwoners van de regio. Zij hebben letterlijk het collectieve (mede)- eigenaarschap van Food Podium. Zij zijn de investeerders in een tijdelijk Food Podium en straks misschien ook in de agrofoodcampus. Naast grote bedrijven die kunnen investeren in hun nieuwe producten kan iedereen letterlijk een aandeel kopen in Food Podium. Als dividend krijgen deze investeerders in natura producten van het Food Podium, zoals bijvoorbeeld een driegangen menu in het toprestaurant. Een of twee keer per jaar wordt een groot event georganiseerd. Rond de vijver zijn lange tafels sfeervol gedekt waar het dividend wordt opgegeten. Als iemand toevallig niet kan, valt de coupon in de rest van het jaar te vergulden in het restaurant. In de participatie doet iedereen mee die trots is op de regio en graag zijn of haar bijdrage wil leveren. Natuurlijk de inwoners die een klein aandeel kunnen kopen, maar ook de bedrijven. Funding vindt plaats via sociale media, supermarkten en levensmiddelen winkels, serviceorganisaties en verenigingen. Financieringsstrategie Het concept Food Podium dient als eerste als vervolg brand van de Floriade en nieuwe identiteit van het gebied te worden gepositioneerd. Op basis van het concept wordt het participatiefonds Food Podium ingericht. Daarin kunnen consumenten, bedrijven, en instellingen participeren door aankoop van coupons. Het streven is gericht op deelname van: innovatieve (regionale, nationale en internationale) bedrijven binnen de Foodsector (produktie, veredeling, transport, veiling e.d.) a ,- per bedrijfscoupon voor 5 jaar particulieren uit de regio Venlo (coupons van 100,- geldig voor 1 jaar) - 50 supermarkten, horecavestigingen e.d. ( ,- per coupon voor vijf jaar) - 10 overheidsinstellingen, koepelorganisaties, banken e.d. a ,- per coupon voor 5 jaar Dit zou moeten leiden tot ca. 7 miljoen aan fondsvermogen. De participanten krijgen in ruil voor hun fondscoupons gedurende een periode van één jaar/vijf jaar: - vrij toegang tot het terrein van het Food Podium en tot evenementen/activiteiten - dividend in de vorm van dinercoupons - het verbinden van de naam van een bedrijf aan het Food Podium (partnership) - gebruik maken van vergaderfaciliteiten en dergelijke.

13 13 Het dividend kan worden geïndexeerd, zodat de kwaliteit van het diner over de jaren wordt gegarandeerd. Bedrijven kunnen meerdere coupons kopen, dat zij bijvoorbeeld 10 jaar lang hun personeel op een uitje kunnen trakteren of hun gasten kunnen ontvangen. Winkels en winkeliersverenigingen kunnen coupons kopen om tijdens acties te verloten of aan spaarzegels te koppelen, serviceorganisaties en verenigingen kopen coupons om hun jaarvergaderingen te faciliteren. Uit het fondsvermogen kan de exploitatie van het Food Podium worden betaald, kunnen de dinercoupons worden gedekt, kan de instandhouding van het gebied worden bekostigd (onderhoud, beheer, beveiliging) en activiteiten/evenementen worden georganiseerd. Het fondsvermogen kan worden aangevuld door deelname van nieuwe participanten en verlenging van de éénjarige participatiecontracten. Uit de bijgaande indicatieve meerjarenbegroting Food Podium blijkt dat een sluitende exploitatie voor Food Podium in 2018 mogelijk is op basis van realistische uitgangspunten. Gedurende de periode heeft Food Podium een financieringskrediet nodig van maximaal ,-.De eventuele rentekosten zijn in de indicatieve begroting niet meegenomen. Voor de ondernemers die kun bedrijf op het Food Podium willen tonen, kunnen percelen voor een bepaalde periode tegen een redelijke vergoeding huren van bedrijvenschap Greenpark Venlo. Op deze wijze kan het bedrijvenschap een, zij het beperkt, gedeelte van de rentekosten terugverdienen (zie ook de indicatieve meerjarenbegroting). Zo ontstaat meer ruimte om de ontwikkeling te sturen naar het gewenste eindbeeld. Het Food Podium is dan niet een tijdelijke bestemming, maar maakt deel uit van de organische groei naar de gewenste Agrofoodcampus. * Voor de grafiek en tabel zie bijlage

14 05 Realisatiestrategie 14 Al eerder gaven wij aan dat de identiteit van Food Podium de kern vormt in de ontwikkelstrategie. Het gaat hier niet om een maakbare situatie van (tijdelijke) activiteiten, maar om een (door de sector) gedragen identiteit die richting geeft aan initiatieven van onderop tijdelijk, semi-tijdelijk en permanent. Zij zijn allen bouwstenen voor het uiteindelijke succes. Het vasthouden aan de identiteit en het concept wordt mogelijk door het vernieuwende verdienmodel. Organiseren Het organiseren van de realisatie richt zich enerzijds op de marketing en verkoop van coupons en anderzijds op het enthousiasmeren en stimuleren van ondernemers om tijdelijk en liefst definitief te investeren in Food Podium. Het bedrijvenschap zal in samenwerking met de gemeente Venlo indien nodig de publiekrechtelijke kaders (bestemmingsplan) tijdelijk aanpassen zodat het Food Podium tot wasdom kan komen zonder de beoogde kwaliteit uit het oog te verliezen.wat betreft de uitvoering zal als eerste kunnen worden gestart met het aanleggen van groentetuinen, groeiend naar de meest intensieve vorm van industriële tuinbouw. Sommige onderdelen van het Food Podium zullen weer verdwijnen, andere zullen deel uit gaan maken van de Agro Food campus. Het proces om te komen tot de realisatie van het concept Food Podium ziet er globaal als volgt uit: 1. Marketingstrategie Food Podium en commitment ondernemers Het concept Food Podium dient te worden verstevigd met een helder marketingstrategie gericht op het interesseren van bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en consumenten, bewoners van de regio Venlo. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het commitment bij belangrijke ondernemers in de greenport wordt opgebouwd. Het is cruciaal dat een aantal ondernemers achter het concept gaat staan en zich als mede eigenaar opwerpen. Met deze ondernemers kan een intentieovereenkomst worden gesloten als afronding van deze eerste stap. De globale businesscase dient tegelijkertijd te worden uitgewerkt en verfijnd.

15 15 2. Fondsvorming, financiering en oprichting Stichting Food Podium Het is voor de realisatie van Food Podium noodzakelijk dat er een rechtspersoon wordt opgericht; wij denken daarbij op voorhand aan een stichting in verband met crowd funding zonder feitelijk aandeelhouderschap. Voor de crowd funding van Food Podium zal de stichting Food Podium een fonds oprichten op basis waarvan de financiering van Food Podium kan worden gestart. Daarnaast is voor de aanloopkosten van Food Podium een financieringsarrangement met Venlo Greenpark gewenst. In het bestuur van de stichting Food Podium zal in ieder geval een vertegenwoordiger van Venlo Green Park plaatsnemen. 3. Ruimtelijke ordening Om de activiteiten van Food Podium mogelijk te maken, zal het juridisch planologisch kader zo nodig moeten worden aangepast (tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan ex artikel 3.22 Wro). 4. Contracteren ondernemers (particulieren, instellingen) grondverhuur Gefaseerd zullen de deelgebieden van Venlo Greenpark beschikbaar gesteld worden voor grondverhuur. Daarbij zal getoetst worden in hoeverre de voorge-nomen activiteiten passen in het concept Food Podium. 5. Activiteiten en evenementen De stichting Food Podium zal, mede in het kader van de marketingstrategie activiteiten en evenementen organiseren om de bekendheid en toestroom van bezoekers aan het Food Podium op gang te brengen.

16 06 Opleveringscriteria Floriadeterrein 16 In ons concept hebben wij geen definitieve voorstellen voor behoud van bepaalde paviljoens. Wij gaan niettemin uit van de ijzersterke principes van de Floriade zowel voor de duurzame gebiedsontwikkeling (Floriade Venlo Principles) als in de landschapsarchitectuur. De hardware wordt derhalve zo veel mogelijk hergebruikt, mede ook omdat wij deze zien als waardevolle bouwstenen voor de nieuwe identiteit. Immers de vier werelden die wij zien samenkomen (Werklandschap, Leerlandschap, Beleeflandschap en Parklandschap) zijn al aanwezig. In onze ontwikkelstrategie gaan wij uit van het opbouwen van een nieuwe identiteit van onderop door het betrekken van organisaties en individuen die letterlijk een aandeel kopen in het gebied. Het gaat hierbij om een steeds verder opbouwen van het uitdragen (van de visie en de identiteit) en uitdagen (van initiatiefnemers). De bestaande paviljoens zoals door u aangereikt zien wij als fantastische inspiratie voor gewenste initiatieven van onderop.

17 bijlage

18 18 Berekening Totaal Kosten Marketing & branding Onderhoud & beheer Coupons Activiteiten evenementen Organisatiekosten Opbrengsten Participatie coupons Bedrijven Particulieren Supermarkt horeca Overig(overheid, banken, ) Saldo Grondverhuur Rente kosten Totaal saldo

19 19

20