food podium Doorontwikkeling Floriadeterrein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "food podium Doorontwikkeling Floriadeterrein"

Transcriptie

1 food podium Doorontwikkeling Floriadeterrein

2

3 01 Introductie 3 Enige weken geleden heeft u ons gevraagd om in een beeldend concept onze visie te geven voor de doorontwikkeling van het Floriadeterrein. Met veel plezier en inspiratie hebben wij een antwoord geformuleerd op uw opgave. Wijzelf zijn intussen zeer enthousiast geworden over de potenties van het gebied als podium voor de mondiale voorhoede op het gebied van voedselproductie. Vandaar de naam Food Podium. Wij willen u graag meenemen naar waar Food Podium voor staat (de visie), wat het inhoudt (het concept), hoe dat er uit kan zien (de verbeelding), hoe dat te betalen is (het haalbaarheidsperspectief), hoe dit tot stand kan komen (de realisatiestrategie) en wat wordt hergebruikt (de opleveringscriteria). Wij bieden u een nieuw paradigma voor dit gebied binnen de context van de extreem snel veranderende wereld waarin voedsel steeds meer een leidend thema wordt. Innovatie is wat ons betreft daarin het sleutelwoord, zowel voor de kansen die wij zien en de inrichting die wij beogen als voor het verdienmodel die het mogelijk kan maken. Wij denken hiermee u niet alleen een realistisch perspectief te bieden voor de invulling in de komende jaren, maar vooral ook een kans op een nieuw podium voor Greenport Venlo. Wij wensen u veel leesplezier. Piet van Ruler (Twynstra Gudde), Marco van Lente (Twynstra Gudde), Peter Verburgt (VERB.) en Huub Kloosterman (Urban Xchange). Vormgeving en beeld Sander de Knegt (Schetsontwerp) en Joost Nijhof (Twynstra Gudde).

4 02 Visie 4 Wereldvoedsel producent Het afgelopen half jaar Floriade vormde opnieuw een geweldig mondiaal event waarop door een groot aantal partijen werd getoond hoe we op innovatieve wijze met groen om kunnen gaan. Als zeer vooraanstaand exportland willen we natuurlijk herkenbaar voorop blijven lopen en dat kan ook wanneer we in staat zijn om te tonen hoe we vanuit Nederland in staat zijn antwoord te geven op een aantal strategische vragen die slaan op m.n. ons voedsel en de inrichting van onze omgeving. Het mondiale voedselvraagstuk zal de komend decennia een enorme uitdaging vormen. We zullen in staat moeten zijn om 9 miljard wereldburgers te voeden, die voor een steeds groter deel woonachtig zijn in stedelijke gebieden. Daarvoor is het nodig om in een hoog tempo te komen tot nieuwe voedsel productie methoden. Food Podium Het Floriadeterrein lijkt ons een uitstekende locatie om de driehoek Brainport Eindhoven, Wageningen, Venlo door te ontwikkelen en te versterken. In ons voorstel sluiten we aan op het publiekssucces en de uitstraling van de Floriade. Bovendien bouwen we voort op de oorspronkelijke ambitie van de Floriade om de wereldtentoonstelling zoveel mogelijk te houden in een werkelijke omgeving. We creëren een werkelijke agro productieomgeving, die juist vanwege deze realiteit interessant is voor diverse stakeholders, inclusief consumenten. Op dit Food Podium, midden in de Greenport Venlo met een verzorgingsgebied van 50 miljoen inwoners binnen een straal van 100 kilometer, zal duidelijk worden hoe we als mensen in staat zijn om zo goed mogelijk gebruik te maken van onze groene mogelijkheden. Zowel als het gaat om onze omgeving, energie en met name voedsel. Dat veronderstelt een verdere dynamisering van de sector; de aansluiting van wetenschap en productiepraktijk en met name ook een meer intensieve dialoog tussen producent en consument. Productieomgeving We stellen voor om Food Podium gefaseerd te laten ontstaan; beginnend in een tijdelijke en semi permanente setting en in een later stadium uitgroeiend naar een definitieve vorm. Dit kan, omdat we de financiële belasting hebben ontkoppeld van de gebiedsontwikkeling. (daarover later meer). Food Podium zal bespeeld worden door ten eerste producenten en andere ondernemers, en daarnaast door overheden en kennisorganisaties. Vanuit de praktijk, vanuit het ondernemers perspectief, wordt er op Food Podium een triple-helix dynamiek in gang gezet. Op basis van een mondiale, Europese, nationale en regionale vraag, zal er op Food Podium op een duurzame en intelligente manier voedsel geproduceerd

5 5 worden. Op daadwerkelijke wijze en commercieel verantwoord. Agro 3.0. Groenproducten en daarmee ook voedsel zijn vanwege efficiency eisen verdinglijkt. Dat wil zeggen; vervoerbaar, reproduceerbaar, houdbaar, identiek. Anders geformuleerd, de herkenbare eigenschappen zijn uit ons groen gehaald en daarmee is voedsel een massaproduct geworden, inclusief lage marges. Consumenten in westerse landen willen enerzijds in toenemende mate iets anders: met name regionaal gebonden en herkenbaar voedsel winnen aan populariteit. Anderzijds zal er mondiaal op grote schaal voedsel nodig zijn en dus is de opgave: hoe is zorgvuldig en duurzaam te combineren met betaalbaar en veel? Food Podium zal duidelijk maken dat dit kan; dat we vanuit Nederland heel goed in staat zijn om deze vraag te beantwoorden op basis van verschillende productiemethoden. Strategische omgeving Food Podium gaat uit van de bodem en de kwaliteit van deze parkachtige omgeving. Zoals gezegd, het gaat hier om het daadwerkelijk produceren van groei. Duurzaamheid geldt daarbij als uitgangspunt. Er wordt in de tuinen kleinschalig en slow geproduceerd. Er zal in kassen iets minder slow, maar wel zorgvuldig gekweekt worden. Met het oog op een groeiende vraag vanuit grootstedelijke gebieden, zal er in gestapelde kassen en andere innovatieve settings ook uiterst innovatief en ultra intensief geproduceerd worden. High tech en slow knowing bestaan op Food Podium naast elkaar en gaan een connectie met elkaar aan als het gaat om energetische uitwisseling en de afwisseling tussen landschappelijke kwaliteit en een uiterste efficiency opgave. Zo omvatten we de hele productie-scope en daarmee ook de steeds diversere vraag van groepen consumenten. Food Podium vormt daarmee een strategische omgeving. Hier wordt gedemonstreerd hoe we vanuit verschillende productiescenario s en methodieken (kleinschalig, clean tech) in staat zullen zijn om te voldoen aan de eisen die er nu en in de toekomst aan ons voedsel gesteld worden. Food Podium wordt daarmee tot een mondiale showcase waarmee de regio Venlo en Nederland als producent en exporteur zich profileert als speler die reeel in staat is in te spelen op de enorme vraag naar schoon voedsel. Community Op Food Podium zullen zich partijen vanwege commerciële redenen vestigen. Dit omdat het podium zich leent om, al producerend, een innovatief voedselproduct duidelijk in de markt te zetten. Voor de ander zal het gaan om de verwerking van voedsel. Er zullen partijen zijn die zich op Food Podium vestigen om de technische know-how

6 6 te tonen die kan worden ingezet als oplossing voor een snel toenemende vraag naar gezond voedsel. Deze voorlopers in de sector creëren een unieke B-to-B omgeving, zeker wanneer we in staat zijn om de processen die zich op Food Podium afspelen informatief te ontsluiten. Behalve innovatief producerende of direct faciliterende spelers zullen er kennis en onderwijspartijen op Food Podium actief zijn. Ook adviesbureaus, incubators, event organisatoren en horeca ondernemingen zullen onderdeel willen uitmaken van Food Podium omdat ze hiermee deel uitmaken van een nationaal en internationale propositie. Consumenten Food Podium zal zeker ook toegankelijk zijn voor consumenten. Zij zijn het die nieuwe eisen stellen en producenten kunnen inspireren om in te gaan op wat er leeft. De voedsel producerende sector heeft dit veel te lang achterwege gelaten en kan zich dit niet langer permitteren. Vandaar dat Food Podium consumenten uitnodigt actief aanwezig te zijn. Moderne bewuste consumenten zijn geïnteresseerd in een omgeving waar het echt gebeurt. Food Podium is zo n omgeving en zal consumenten stimuleren zich actief te mengen in het proces. Ze zullen er deelnemen aan rondleidingen, cursussen volgen, proeverijen bezoeken, in restaurants verblijven, zelf oogsten en koken, bijzondere groenten kopen en plezier beleven in food attractions. De programmering van Food Podium zal ervoor zorgen dat het hier werkelijk gaat om een voedselknooppunt waar kennis, ondernemerschap, informatie, consumptie met elkaar te maken krijgen. De Floriade krijgt op deze wijze een verder vernieuwend vervolg. Duurzaam Food Podium zal volkomen duurzaam zijn. Dat geldt zowel voor de gebouwen, de energieopwekking, het omgaan met de grond, etc. Het zonlicht en de energiepotentie van het omringende bos zal gebruikt worden als bron, de bodem als warmte en koude leverancier: bio-massa als per definitie beschikbare grondstof. Food Podium zal daarmee als connectieve gemeenschap meer energie leveren dan dat het vraagt; zowel fysiek als mentaal. Ook de ontwikkeling van Food Podium zal volgens duurzame principes verlopen. Zoals gezegd, we gaan uit van de bodem (of grond) en beginnen met kleinschalige en iets grotere productievelden tijdens de eerste periode. Na verloop van tijd zullen zich daarbij grotere vestigingen in het parklandschap voegen. Deze beginfase zal voornamelijk gekenmerkt worden als light en tijdelijk. Gaandeweg zullen zich partijen aandienen die behoefte hebben aan een semi-permanente vestiging. In een volgende fase vestigen zich grotere partijen voor langere tijd.

7 7 We starten morgen We beginnen om Food Podium virtueel neer te zetten. Food Podium wordt al waar voordat het fysiek tot stand komt en zal een wereldwijde informatie-community vormen, waar ook partijen die zich hier niet vestigen deel van uit zullen maken. Zo zal het van overal op de wereld mogelijk zijn om te zien hoe we in Nederland in staat zijn om op een heel nieuwe manier met het produceren van voedsel om te gaan. Food Podium zal de eerste productieomgeving zijn waar communicatie en connectief vermogen voorop gesteld wordt om er zo voor te zorgen dat de gehanteerde methoden (commercieel) reproduceerbaar en daarmee verkoopbaar zijn naar omgevingen waar een enorme behooefte aan intelligent geproduceerd hoogwaardig voedsel zal ontstaan.

8 03 Concept 8 Van visie naar identiteit De lat voor Food Podium leggen wij met volle overtuiging hoog. Wij gaan daarbij uit van de sterke positie van Venlo als het meest veelzijdige tuinbouwgebied van Europa en het triomfantelijke succes van de Floriade. In het afgelopen half jaar mocht de Floriade onder enorme internationale aandacht het vlaggenschip zijn van Greenport Venlo. Twee miljoen bezoekers zijn getuige geweest en hebben Venlo gevonden. Het gebied verdient een tweede leven waarbij het nadrukkelijk zijn positie als vlaggenschip behoudt. Fundamenteel voor het succes is de vorming van een sterke identiteit. Succesvolle gebieden zijn leidend binnen hun wereld. Ze dragen een overtuigende visie op de toekomst uit, waar mensen en organisaties zich graag mee willen verbinden. Het gaat daarbij om niet alleen om vertelkracht, maar vooral ook om de daadwerkelijke beleving. Food Podium zorgt voor een krachtige identiteit, waarmee we een compleet nieuwe benadering voor het gebied aanreiken. Niet het aanbodgerichte dit is wat wij bieden maar het vraaggerichte dit is jouw wereld. Die wereld draait om voedselproductie en duurzaamheid, en is state of the art (leidend), grensverleggend in innovatie, fris, organisch, flexibel, de ultieme connectie, interactief, open en transparant. Van identiteit naar ontwikkelstrategie Kern van de strategie voor de ontwikkeling van het gebied is dat de identiteit van Food Podium richting gaat geven aan nieuwe initiatieven van onderop. Die identiteit bouwt zich steeds verder uit door het binden van mensen en organisaties die bij deze wereld willen horen. Je mag dit gerust de Food Podium Community kunnen noemen. Zij dragen de identiteit en tegelijkertijd ook de haalbaarheid ervan. Food Podium heeft geen eindbeeld dat projectmatig van bovenaf wordt opgelegd. Tijdelijke gebeurtenissen vormen onmisbare bouwstenen van het gewenste toekomstperspectief over (zeg) vijftien jaar. Ze zijn dus geen overbrugging maar net als semi-tijdelijke en permanente functies even belangrijk voor het succes. De strategie voor het gebied begint al vandaag: virtueel bestaat de identiteit al wanneer de eerste vrienden van de community dit gaan uitdragen. Vervolgens kan light worden begonnen met eventueel hergebruik van paviljoens als eetgelegenheden en tijdelijke attracties. Geleidelijk kan het steeds intensiever worden. Van ontwikkelstrategie naar gebruikers Het hart van Food Podium wordt gevormd door de avantgarde producenten van voedsel. Hún drijfveren zullen de drijfveren

9 9 van de gebiedsontwikkeling moeten zijn. En dus niet de traditionele motieven als grondopbrengsten en vastgoedrendement. Hier speelt de missie om een leidende positie te veroveren in de mondiale opgave voor voedselproductie. Podium zelf. De pioniers in voedselproductie gebruiken Food Podium voor het ontwikkelen en het toepassen van technologische oplossingen voor duurzame productie. Ze doen dat samen met andere ondernemingen in de keten, kennisinstellingen en overheden. En de wereld mag dat zien! Consumenten willen begrijpen waar hun voedsel vandaan komt. Kleinschalig en slow naast grootschalig en ultra intensief. Beleven, ervaren, begrijpen en genieten van voedselproductie vormen een integraal onderdeel van Food Podium. Als consument ben je geen afhankelijke buitenstaander, maar een onmisbaar element van het systeem. En dus behoor je op het podium, en er niet alleen maar voor. Van gebruikers naar een programmatisch en ruimtelijk concept Het bijbehorende programmatische concept bestaat uit vier werelden die elkaar versterken en overlappen: Werklandschap, Leerlandschap, Beleeflandschap en Parklandschap. Ook ruimtelijk zijn deze werelden afzonderlijk herkenbaar en overlappen ze elkaar. Ze komen allen samen in het centrum van Food Podium, het daadwerkelijke Het Werklandschap is de wereld van de avantgarde producenten, en draait om duurzame productie en de ontwikkeling en toepassing van technologische vernieuwingen. De mondiale hypercompetitie en de extreem snel veranderende omstandigheden zorgen ervoor dat levenscycli van producten en technologieën kort zijn. Snelheid van innovatie beslist de concurrentie. Binnen dat kader vormen de gespecialiseerde ondernemers op Food Podium de voorhoede binnen de tuinbouw. Zij zijn wereldspelers, zelfs als ze niche players zijn. Kennisdeling is vanzelfsprekend. Evenals de wederzijdse binding met hun klanten. Vandaar ook dat ze zich thuis voelen in een transparante en open wereld. Het Werklandschap is heel bewust ingericht om werknemers te stimuleren tot (spontane) ontmoetingen, interactie, creativiteit en ontspanning. Met name jonge talenten voelen zich aangesproken tot vernieuwende en informele werkomgevingen met diverse voorzieningen. De uitwisseling met de andere landschappen is dan ook vanzelfsprekend.

10 10 Het Leerlandschap is de wereld van de kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten), en draait om ontwikkeling en toepassing van kennis. Zeg maar de D van R&D. Productietechnologie wordt hier verder ontwikkeld met werkelijke productie. Ook onderwijs behoort tot dit landschap, waar de werknemers van morgen vandaag al kunnen werken aan de technologie van morgen. En uiteraard is dit het centrum voor congressen, beurzen en exposities over voeding en technologie. Het Beleeflandschap is de wereld van de toeristische bezoekers, en draait om beleven, ervaren, begrijpen en genieten van voedsel en voedselproductie. Het hele duurzame spectrum van slow food tot efficiency is in Food Podium aanwezig. Meewerken kan in ecologische tuinen èn in de gestapelde productiekassen. Horeca, retail en attracties (zoals bijvoorbeeld de Kids University of Cooking en het Voedselpretpark) dragen bij aan de identiteit. Evenals evenementen en manifestaties rondom het thema. Het Beleeflandschap gaat verder waar de Floriade is geëindigd en richt zich op diverse typen bezoekers in een straal tot circa 100 km van Venlo. Het landschap is bewust toegankelijk voor iedereen; voor toegang tot het Podium koop je een kaartje. Het Parklandschap bestaat uit park en bos, en draait om recreatie en inspiratie. Het bosgebied van 20 ha. maakt als speelbos en gebruiksbos uiteraard deel uit van het Parklandschap. Naast recreatieve wandelaars en fietsers uit de omgeving is het Parklandschap ook nadrukkelijk het domein van de werknemers (ontspanning, contemplatie en inspiratie) en specifieke bezoekersgroepen (leren, spelen en beleven). De creaties van de Willow Man zijn een prachtig voorbeeld van wat mogelijk is. Zo is het Parklandschap ook weer Werk-, Leer- en Beleeflandschap. Het zorgt voor onderlinge connectie, maar ook voor de groene verbinding met de omgeving.

11 11 Het Podium tenslotte vormt het zichtbare hart van Food Podium, met zijn horeca, retail, attracties en informatiecentra. Hier worden ook evenementen en manifestaties gehouden. Het Podium verbindt de vier werelden en zorgt voor de noodzakelijke continue interactie tussen alle bewoners en bezoekers. Van concept naar programma In de lijn van ons strategisch denken kunnen wij geen vast functioneel programma geven. Het doel is immers om vanuit de krachtige identiteit van Food Podium ruimte te geven aan passende initiatieven. Daarbij is het geenszins de bedoeling om passief te gaan wachten; de strategie is juist om binnen de aangewezen netwerken actief op zoek te gaan naar initiatiefnemers en investerende partijen. We kunnen wel een indicatie geven van mogelijke functies. In de startfase van Food Podium valt te denken aan horeca in tijdelijke vorm, een kinderboerderij, moestuinen, thematische tuinen, kleinschalige akkers, kleine hobbykassen, showrooms van lokale voedingsproducenten en diverse evenementen in de openlucht en het amfitheater. In de loop van de tijd zullen zich meer tijdelijke en permanente functies gaan vestigen. Meer permanente functies zijn uiteraard grensverleggende voedselproducenten (waaronder gestapelde productie en innovatieve kassen), maar ook bijvoorbeeld andere vormen van productie, een markthal voor voeding, een museale publieksattractie, een toprestaurant, onderwijsfaciliteiten etc. In tijd en ruimte gezien zal van binnen naar buiten geredeneerd worden: eerst drukte creeren in het centrum, daarna ook verderop. De vier werelden zullen zich daardoor ook steeds meer manifesteren.

12 04 Haalbaarheidsperspectief 12 Collectief eigenaarschap Food Podium is niet alleen de plek waar de regio Venlo op de kaart staat, maar het is ook de plek van en voor de ondernemers, werknemers en inwoners van de regio. Zij hebben letterlijk het collectieve (mede)- eigenaarschap van Food Podium. Zij zijn de investeerders in een tijdelijk Food Podium en straks misschien ook in de agrofoodcampus. Naast grote bedrijven die kunnen investeren in hun nieuwe producten kan iedereen letterlijk een aandeel kopen in Food Podium. Als dividend krijgen deze investeerders in natura producten van het Food Podium, zoals bijvoorbeeld een driegangen menu in het toprestaurant. Een of twee keer per jaar wordt een groot event georganiseerd. Rond de vijver zijn lange tafels sfeervol gedekt waar het dividend wordt opgegeten. Als iemand toevallig niet kan, valt de coupon in de rest van het jaar te vergulden in het restaurant. In de participatie doet iedereen mee die trots is op de regio en graag zijn of haar bijdrage wil leveren. Natuurlijk de inwoners die een klein aandeel kunnen kopen, maar ook de bedrijven. Funding vindt plaats via sociale media, supermarkten en levensmiddelen winkels, serviceorganisaties en verenigingen. Financieringsstrategie Het concept Food Podium dient als eerste als vervolg brand van de Floriade en nieuwe identiteit van het gebied te worden gepositioneerd. Op basis van het concept wordt het participatiefonds Food Podium ingericht. Daarin kunnen consumenten, bedrijven, en instellingen participeren door aankoop van coupons. Het streven is gericht op deelname van: innovatieve (regionale, nationale en internationale) bedrijven binnen de Foodsector (produktie, veredeling, transport, veiling e.d.) a ,- per bedrijfscoupon voor 5 jaar particulieren uit de regio Venlo (coupons van 100,- geldig voor 1 jaar) - 50 supermarkten, horecavestigingen e.d. ( ,- per coupon voor vijf jaar) - 10 overheidsinstellingen, koepelorganisaties, banken e.d. a ,- per coupon voor 5 jaar Dit zou moeten leiden tot ca. 7 miljoen aan fondsvermogen. De participanten krijgen in ruil voor hun fondscoupons gedurende een periode van één jaar/vijf jaar: - vrij toegang tot het terrein van het Food Podium en tot evenementen/activiteiten - dividend in de vorm van dinercoupons - het verbinden van de naam van een bedrijf aan het Food Podium (partnership) - gebruik maken van vergaderfaciliteiten en dergelijke.

13 13 Het dividend kan worden geïndexeerd, zodat de kwaliteit van het diner over de jaren wordt gegarandeerd. Bedrijven kunnen meerdere coupons kopen, dat zij bijvoorbeeld 10 jaar lang hun personeel op een uitje kunnen trakteren of hun gasten kunnen ontvangen. Winkels en winkeliersverenigingen kunnen coupons kopen om tijdens acties te verloten of aan spaarzegels te koppelen, serviceorganisaties en verenigingen kopen coupons om hun jaarvergaderingen te faciliteren. Uit het fondsvermogen kan de exploitatie van het Food Podium worden betaald, kunnen de dinercoupons worden gedekt, kan de instandhouding van het gebied worden bekostigd (onderhoud, beheer, beveiliging) en activiteiten/evenementen worden georganiseerd. Het fondsvermogen kan worden aangevuld door deelname van nieuwe participanten en verlenging van de éénjarige participatiecontracten. Uit de bijgaande indicatieve meerjarenbegroting Food Podium blijkt dat een sluitende exploitatie voor Food Podium in 2018 mogelijk is op basis van realistische uitgangspunten. Gedurende de periode heeft Food Podium een financieringskrediet nodig van maximaal ,-.De eventuele rentekosten zijn in de indicatieve begroting niet meegenomen. Voor de ondernemers die kun bedrijf op het Food Podium willen tonen, kunnen percelen voor een bepaalde periode tegen een redelijke vergoeding huren van bedrijvenschap Greenpark Venlo. Op deze wijze kan het bedrijvenschap een, zij het beperkt, gedeelte van de rentekosten terugverdienen (zie ook de indicatieve meerjarenbegroting). Zo ontstaat meer ruimte om de ontwikkeling te sturen naar het gewenste eindbeeld. Het Food Podium is dan niet een tijdelijke bestemming, maar maakt deel uit van de organische groei naar de gewenste Agrofoodcampus. * Voor de grafiek en tabel zie bijlage

14 05 Realisatiestrategie 14 Al eerder gaven wij aan dat de identiteit van Food Podium de kern vormt in de ontwikkelstrategie. Het gaat hier niet om een maakbare situatie van (tijdelijke) activiteiten, maar om een (door de sector) gedragen identiteit die richting geeft aan initiatieven van onderop tijdelijk, semi-tijdelijk en permanent. Zij zijn allen bouwstenen voor het uiteindelijke succes. Het vasthouden aan de identiteit en het concept wordt mogelijk door het vernieuwende verdienmodel. Organiseren Het organiseren van de realisatie richt zich enerzijds op de marketing en verkoop van coupons en anderzijds op het enthousiasmeren en stimuleren van ondernemers om tijdelijk en liefst definitief te investeren in Food Podium. Het bedrijvenschap zal in samenwerking met de gemeente Venlo indien nodig de publiekrechtelijke kaders (bestemmingsplan) tijdelijk aanpassen zodat het Food Podium tot wasdom kan komen zonder de beoogde kwaliteit uit het oog te verliezen.wat betreft de uitvoering zal als eerste kunnen worden gestart met het aanleggen van groentetuinen, groeiend naar de meest intensieve vorm van industriële tuinbouw. Sommige onderdelen van het Food Podium zullen weer verdwijnen, andere zullen deel uit gaan maken van de Agro Food campus. Het proces om te komen tot de realisatie van het concept Food Podium ziet er globaal als volgt uit: 1. Marketingstrategie Food Podium en commitment ondernemers Het concept Food Podium dient te worden verstevigd met een helder marketingstrategie gericht op het interesseren van bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en consumenten, bewoners van de regio Venlo. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het commitment bij belangrijke ondernemers in de greenport wordt opgebouwd. Het is cruciaal dat een aantal ondernemers achter het concept gaat staan en zich als mede eigenaar opwerpen. Met deze ondernemers kan een intentieovereenkomst worden gesloten als afronding van deze eerste stap. De globale businesscase dient tegelijkertijd te worden uitgewerkt en verfijnd.

15 15 2. Fondsvorming, financiering en oprichting Stichting Food Podium Het is voor de realisatie van Food Podium noodzakelijk dat er een rechtspersoon wordt opgericht; wij denken daarbij op voorhand aan een stichting in verband met crowd funding zonder feitelijk aandeelhouderschap. Voor de crowd funding van Food Podium zal de stichting Food Podium een fonds oprichten op basis waarvan de financiering van Food Podium kan worden gestart. Daarnaast is voor de aanloopkosten van Food Podium een financieringsarrangement met Venlo Greenpark gewenst. In het bestuur van de stichting Food Podium zal in ieder geval een vertegenwoordiger van Venlo Green Park plaatsnemen. 3. Ruimtelijke ordening Om de activiteiten van Food Podium mogelijk te maken, zal het juridisch planologisch kader zo nodig moeten worden aangepast (tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan ex artikel 3.22 Wro). 4. Contracteren ondernemers (particulieren, instellingen) grondverhuur Gefaseerd zullen de deelgebieden van Venlo Greenpark beschikbaar gesteld worden voor grondverhuur. Daarbij zal getoetst worden in hoeverre de voorge-nomen activiteiten passen in het concept Food Podium. 5. Activiteiten en evenementen De stichting Food Podium zal, mede in het kader van de marketingstrategie activiteiten en evenementen organiseren om de bekendheid en toestroom van bezoekers aan het Food Podium op gang te brengen.

16 06 Opleveringscriteria Floriadeterrein 16 In ons concept hebben wij geen definitieve voorstellen voor behoud van bepaalde paviljoens. Wij gaan niettemin uit van de ijzersterke principes van de Floriade zowel voor de duurzame gebiedsontwikkeling (Floriade Venlo Principles) als in de landschapsarchitectuur. De hardware wordt derhalve zo veel mogelijk hergebruikt, mede ook omdat wij deze zien als waardevolle bouwstenen voor de nieuwe identiteit. Immers de vier werelden die wij zien samenkomen (Werklandschap, Leerlandschap, Beleeflandschap en Parklandschap) zijn al aanwezig. In onze ontwikkelstrategie gaan wij uit van het opbouwen van een nieuwe identiteit van onderop door het betrekken van organisaties en individuen die letterlijk een aandeel kopen in het gebied. Het gaat hierbij om een steeds verder opbouwen van het uitdragen (van de visie en de identiteit) en uitdagen (van initiatiefnemers). De bestaande paviljoens zoals door u aangereikt zien wij als fantastische inspiratie voor gewenste initiatieven van onderop.

17 bijlage

18 18 Berekening Totaal Kosten Marketing & branding Onderhoud & beheer Coupons Activiteiten evenementen Organisatiekosten Opbrengsten Participatie coupons Bedrijven Particulieren Supermarkt horeca Overig(overheid, banken, ) Saldo Grondverhuur Rente kosten Totaal saldo

19 19

20

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Persconferentie 18 juni 2013

Persconferentie 18 juni 2013 Programma persconferentie 15.00 uur Welkom door Robert Bouten - PR Fooddrome 15.10 uur Droom en uitgangspunten Fooddrome door PLUS ondernemer Geert Benders 15.30 uur Partnership Fooddrome en PLUS Retail

Nadere informatie

Projectplan Fruitrijk Fase 2

Projectplan Fruitrijk Fase 2 Projectplan Fruitrijk Fase 2 Ontwikkeling van een gebiedseigen attractie voor Rivierenland 1) Inleiding Uit de Monitor Vrijetijdseconomie, in opdracht van het RBT Rivierenland, is gebleken dat de economische

Nadere informatie

Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving

Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving 2 A 3 B 4 5 6 7 C 8 9 1 11 10 2 A 3 Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving Met behoud van de parkachtige omgeving wordt een goed geoutilleerd businesspark ontwikkeld, dat zich verder

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

GreenPort / Klavertje 4 GreenPark Floriade. Praktijkreview Duurzame Gebiedsontwikkeling Venlo, 30 mei 2012

GreenPort / Klavertje 4 GreenPark Floriade. Praktijkreview Duurzame Gebiedsontwikkeling Venlo, 30 mei 2012 GreenPort / Klavertje 4 GreenPark Floriade Praktijkreview Duurzame Gebiedsontwikkeling Venlo, 30 mei 2012 Platform DGO www.platformdgo.nl Auteur: Cilian Terwindt (Urgenda) Versie 26 mei 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Gebruiken

Tijdelijk Anders Gebruiken Tijdelijk Anders Gebruiken van terreinen en gebouwen Ingrid van de Vossenberg Projectleider T.A.G. / Stedenbouwkundige / Gemeente Nijmegen Wat is TAG? De ontwikkelaar: sloopt niet, maar stelt gebouw

Nadere informatie

Clean Tech Delta. Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking. Welkom bij de Provada!

Clean Tech Delta. Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking. Welkom bij de Provada! Clean Tech Delta Privaat-publiek samenwerkingsverband voor economische structuurversterking Welkom bij de Provada! Wij van Clean Tech Delta, thuishaven voor cleantech innovaties in de regio Delft-Rotterdam-Drechtsteden,

Nadere informatie

NAAR EEN PERMANENTE REGIO VAN DE SMAAK

NAAR EEN PERMANENTE REGIO VAN DE SMAAK NAAR EEN PERMANENTE REGIO VAN DE SMAAK MANIFEST HOOFDSTAD VAN DE SMAAK EN NU VERDER MANIFEST NAAR EEN PERMANENTE REGIO VAN DE SMAAK Noord-Limburg heeft laten zien dat het niet zo maar een Hoofdstad van

Nadere informatie

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst.

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst. Een innovatie- en sensibiliseringsproject rond zorg, wellness, comfort en gezondheid vandaag en morgen Living Tomorrow Zorgwoning vd Toekomst 2013-2016 Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst,

Nadere informatie

Iedereen kan Vergroenen

Iedereen kan Vergroenen Iedereen kan Vergroenen Voorop in de Vergroening Prijsvraag 2013 Aanleiding Lentiz LIFE College is een school voor VMBO en MBO (AOC), in een sterk geürbaniseerde omgeving (Schiedam). Met een AOC midden

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad Airport Garden City Lelystad ennis delen flexplekken branche expositie etrokken cluster exposure ontmoeting pla radle to cradle kantoor loofhoutbos ontwi D e i n i t i a t i e f n e m e r s Het Hout Expo

Nadere informatie

Gebieden Energie Neutraal

Gebieden Energie Neutraal Gebieden Energie Neutraal Kennismaken met het programma GEN Liesbeth Schipper 27 september 2012 Inhoud Achtergrond Opzet GEN programma GEN Nieuwbouw Energieconcept Ontwikkel en businessmodel Omgeving GEN

Nadere informatie

Wat is voor ons duurzaam bouwen? Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Wat kunnen wij daaraan bijdragen?

Wat is voor ons duurzaam bouwen? Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Wat kunnen wij daaraan bijdragen? Wat is voor ons duurzaam bouwen? Duurzaam bouwen is het op milieubewuste wijze ontwikkelen van de gebouwde omgeving, die de wensen van gebruikers en veranderingen in tijd kan verwerken. Hoe kunnen wij

Nadere informatie

Twynstra Gudde. 3 december

Twynstra Gudde. 3 december Twynstra Gudde 3 december 2015 1 Twynstra Gudde 3 december 2015 2 Twynstra Gudde de 3 december 2015 3 Twynstra Gudde 3 december 2015 4 Twynstra Gudde 3 december 2015 5 Twynstra Gudde 3 december 2015 6

Nadere informatie

Samen Ondernemen met de Natuur

Samen Ondernemen met de Natuur Samen Ondernemen met de Natuur Henk Gerbers Kleinschalig maakt gelukzalig, of is bulk beter? Naar een Voedselbeleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Verhaal over Ondernemen

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Ja, nl. uitgesteld Innovatieve en excellente stad, Centrum Euregio. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. .. Rv-nr...

Ja, nl. uitgesteld Innovatieve en excellente stad, Centrum Euregio. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. .. Rv-nr... Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 7 december 2010 Openbaar Programma Ja, nl. uitgesteld Innovatieve en excellente stad, Centrum Euregio DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad

Nadere informatie

Doe mee aan de prijsvraag ondernemen aan de Groene Corridor en

Doe mee aan de prijsvraag ondernemen aan de Groene Corridor  en Doe mee aan de prijsvraag ondernemen aan de Groene Corridor Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/degroenecorridor en www.groenecorridor.nl Volop kansen voor nieuw ondernemerschap Laveren langs

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

VVG Congres Visie op de toekomst vanuit de markt

VVG Congres Visie op de toekomst vanuit de markt Visie op de toekomst vanuit de markt Peter van der Gugten Algemeen directeur, Proper-Stok Ontwikkelaars, Ede Proper-Stok sterkt de stad Kennis Creativiteit - Innovatie én Ondernemerschap Waar is in NL

Nadere informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft hoor ik het graag. Met vriendelijke groet, Simon Bijlsma, FMF. Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.

Als u vragen of opmerkingen heeft hoor ik het graag. Met vriendelijke groet, Simon Bijlsma, FMF. Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân. Onze wereld is in beweging. Steden zijn in trek. Vandaag de dag leven al 3 miljard mensen in grote steden en in 2030 zal meer dan 60% van de wereldbevolking leven in grootstedelijke gebieden volgens de

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT LETTER OF COMMITMENT BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT Vrijdag 2 oktober 2015, 2 e concept Leeswijzer en de relatie van dit document tot andere documenten 1. De afzender van een Letter of Commitment wordt aangeduid

Nadere informatie

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES Arnhem heeft een krachtig en duurzaam imago; een groene stad met een sterk ontwikkeld creatief en cultureel klimaat. Met de Melkfabriek voegen wij een uitgesproken

Nadere informatie

BOTANISCHE KASSEN SPECIALE PROJECTEN ZORGSECTOR ONTWERP & ADVIES

BOTANISCHE KASSEN SPECIALE PROJECTEN ZORGSECTOR ONTWERP & ADVIES BOTANISCHE KASSEN SPECIALE PROJECTEN ZORGSECTOR ONTWERP & ADVIES EdenParks the next generation glasshouses Of het nu gaat om RHS Garden Wisley te Londen, een expositiekas bij een museum of een dagbestedingscentrum

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

WELKOM Agenda van de avond

WELKOM Agenda van de avond WELKOM WELKOM Agenda van de avond Welkom Wat is de bedoeling Wat is een Open Club Maatschappelijke opbrengst Gebiedsontwikkeling Toekomst Open Club Klimmen Vragen / discussie DOELSTELLING 8 november 2016

Nadere informatie

2014-2015 diverse locaties in het ommeland van de Peel en stedelijk gebied waaronder Helmond, Eindhoven en Veghel

2014-2015 diverse locaties in het ommeland van de Peel en stedelijk gebied waaronder Helmond, Eindhoven en Veghel FoodLabPeel Programma Stad op het land, land in de stad 2014-2015 diverse locaties in het ommeland van de Peel en stedelijk gebied waaronder Helmond, Eindhoven en Veghel FoodLabPeel is een meer jaren durend

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW

CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW Circular Art Lab Limburg (CALL) legt duurzaamheidsopgaven via open oproepen ( calls ) voor aan geëngageerde makers en denkers. Zij worden uitgenodigd kansen

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie

Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie Centrumgebied Groene Peelvallei Advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei voor de op te stellen structuurvisie Kern van het advies van de Stuurgroep Centrumgebied Groene Peelvallei Centrumgebied

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Marktrijpe innovaties. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie. Toepassingsgericht. Innovaties. Energiebesparing. Participanten.

Marktrijpe innovaties. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie. Toepassingsgericht. Innovaties. Energiebesparing. Participanten. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie Innovaties Participanten Initiatiefnemers Participeren in innovatie Word participant Voordelen participatie Marktrijpe innovaties Toepassingsgericht Energiebesparing

Nadere informatie

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus

new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus new world CAMPUS Op de grens van organisaties begint de New World Campus New World Water & Sanitatie Campus Agri & Food De New World Campus is dé plek waar oplossingen worden gevonden voor mondiale vraagstukken

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit 23/11/15. Technologische innovatie

Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit 23/11/15. Technologische innovatie Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit 23/11/15 Technologische innovatie Strategische visie BRV over Technologische innovatie 20/11/2015 2 Technologische innovatie, een kans Meer te doen met minder

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107)

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) 1. Achtergrond De ontwikkelstrategie ASW is een strategie van aanpakken en verbinden. Bewoners, ondernemers, eigenaren van panden én

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM OPGAVE Tijdens het werken aan binnenstedelijke opgaven merken wij een grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Zij spreken vaak vol passie over hun stad en komen met

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Demokwekerij Westland. Het tuinbouw innovatiecentrum. Seminar Curaçao

Demokwekerij Westland. Het tuinbouw innovatiecentrum. Seminar Curaçao Demokwekerij Westland Het tuinbouw innovatiecentrum Seminar Curaçao Even voorstellen: Peet van Adrichem Techneut / Kweker Directeur Demokwekerij Westland Programma: 1.Tuinbouw Nederland / Westland 2.Bedrijf

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant

Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant Harrie Vissers 21 september 2017 Congres SIKB Varkensdichtheid per gemeente (aantal varkens per ha landbouwgrond) aantal varkens Nederland: 12,5 mln

Nadere informatie

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO WELKOM IN HET NIEUWE HART VAN ALMELO! Sinds enige tijd werkt de stad Almelo aan een ambitieuze transformatie van de westelijke binnenstad. Met het doortrekken van het Overijssels

Nadere informatie

It s time for us to do something about the health of our nation

It s time for us to do something about the health of our nation It s time for us to do something about the health of our nation april 2013 Aanleiding We maken ons zorgen over de verslechterende gezondheid van onze jeugd Percentage overgewicht jongeren blijft stijgen

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE MISSIE AAMU Het AAMU is hét museum in Europa voor hedendaagse Aboriginal kunst dat Aboriginal kunst toegankelijk maakt voor een zo breed mogelijk publiek. VISIE AAMU Om

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester gemeente nieuwkoop afdeling fysieke en maatschappelijke ontwikkeling Raadsvoorstel portefeuillehouder Nico Jonker opgesteld door Lex Niekel / kenmerk/datum vergaderdatum raad 11 februari 2010 jaar/nummer

Nadere informatie

Inhoud. Leisurelands. Sector vrijetijdseconomie. Werkwijze Leisurelands. t Schaartven. Missie Verdienmodel Statistieken

Inhoud. Leisurelands. Sector vrijetijdseconomie. Werkwijze Leisurelands. t Schaartven. Missie Verdienmodel Statistieken www.leisurelands.nl Inhoud Leisurelands Geschiedenis Organisatie Juridische structuur Missie Verdienmodel Statistieken Sector vrijetijdseconomie Markt & Trends Werkwijze Leisurelands Korte termijn kwalitatief

Nadere informatie

Communicatie. 40 Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden

Communicatie. 40 Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden 5 Communicatie Bij het ontwikkelen van het plan is bewust gekozen voor een open planproces met intensieve betrokkenheid van verschillende partijen uit het gebied. Zo is een klankbordgroep ingesteld, bestaande

Nadere informatie

Energizing the city: Almere energy axis

Energizing the city: Almere energy axis Inhoud Energizing the city: Almere energy axis... 3 Van Noord/West naar Zuid/Ooost... 4 Energie die stroomt door de as... 5 Focus on knowledge & education... 6 Focus on innovation & experiments... 7 Focus

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Food Lab 26-30 maart. Food Center Amsterdam. Het verduurzamen van de lokale voedselketen en de rol van het Food Center Amsterdam

Food Lab 26-30 maart. Food Center Amsterdam. Het verduurzamen van de lokale voedselketen en de rol van het Food Center Amsterdam Food Lab 26-30 maart Food Center Amsterdam Het verduurzamen van de lokale voedselketen en de rol van het Food Center Amsterdam Ellen Mensink Creative City Lab 30 maart 2012 Programma van dag 5 13.00 Welkom

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

WATERHUB: HALTE ALS ICONISCHE STADSPOORT

WATERHUB: HALTE ALS ICONISCHE STADSPOORT WATERHUB: HALTE ALS ICONISCHE STADSPOORT Waterhub Waterbus en haar opdrachtgevers willen de komende jaren meer forenzen, toeristen, bewoners en bezoekers over water vervoeren. Het netwerk voor openbaar

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

Het MNF (Max Neef Framework) is een initiatief van Plan B en Innovation Booster.

Het MNF (Max Neef Framework) is een initiatief van Plan B en Innovation Booster. Het MNF Concept Een concept voor bibliotheken om een (vernieuwde) positie, identiteit en nieuwe vormen van dienstverlening vorm te geven. En hun waarde te kunnen aantonen, die zoveel meer is dan geld en

Nadere informatie

Duurzame wereldvoedselvoorziening. hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen?

Duurzame wereldvoedselvoorziening. hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen? Duurzame wereldvoedselvoorziening hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen? Even voorstellen: Ruben Bringsken Ondernemer in Food en ICT (focus op duurzame oplossingen) Eigenaar/participatie

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013

Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013 Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013 Jean van Zeeland Senior beleidsadviseur Programmamanager j.vanzeeland@sre.nl 0652065753 Naar een gemeenschappelijk ruimtelijk beeld

Nadere informatie

Westfield. Digital signage stimuleert dynamisch winkelen IN HET KORT: www.scala.com

Westfield. Digital signage stimuleert dynamisch winkelen IN HET KORT: www.scala.com Westfield Digital signage stimuleert dynamisch winkelen IN HET KORT: Op twee na grootste winkelcentrum in Groot-Brittannië 350 digitale schermen Modules met één scherm, videowalls en verplaatsbare schermen

Nadere informatie

EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE

EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE In samenwerking met: EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE Shopping Today 24 september 2015 Korte introductie.. Enny van de Velden Managing Director CCV Dienstverlener voor elektronische transacties in Europa

Nadere informatie

Stadslandbouw Van globaal naar lokaal

Stadslandbouw Van globaal naar lokaal Stadslandbouw Van globaal naar lokaal Jan Willem van der Schans Jan-willem.vanderschans@wur.nl Studiedag Vecon, 22 maart 2017 Introductie Onderzoeker LEI-WUR Short Food Supply Chains Mede-oprichter Eetbaar

Nadere informatie

Co-Creation Lab. Vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe foodconcepten. Brightlands Campus Greenport Venlo

Co-Creation Lab. Vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe foodconcepten. Brightlands Campus Greenport Venlo Co-Creation Lab Vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe foodconcepten Campus Greenport Venlo Welkom bij Knowledge crossing borders High Tech Campus Eindhoven Health Materials Chemelot Campus Fontys International

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social Media voor bedrijven is, waarom dit zo is én welke kansen

Nadere informatie

VASTGOEDMARKT JOOST BEUNDERMAN UTRECHT, OKTOBER TU Eindhoven De Spontane Stad - Gert Urhahn - Urhahn Urban Design

VASTGOEDMARKT JOOST BEUNDERMAN UTRECHT, OKTOBER TU Eindhoven De Spontane Stad - Gert Urhahn - Urhahn Urban Design VASTGOEDMARKT JOOST BEUNDERMAN UTRECHT, OKTOBER 2011 TU Eindhoven 2011 - De Spontane Stad - Gert Urhahn - Urhahn Urban Design Wat is de Spontane Stad? - pleidooi voor een andere ontwikkelpraktijk - reactie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Elckerlyc

Beleidsplan Stichting Elckerlyc Beleidsplan Stichting Elckerlyc 1. Kernwaarden, missie en visie Elckerlyc, daar voel je je thuis Kernwaarden - Kwaliteit: in alles is dat wat Elckerlyc wil uitstralen; - Verbinding: met gemeenschap, met

Nadere informatie

Inleiding. Toelichting Aankoop De Kleine Aarde

Inleiding. Toelichting Aankoop De Kleine Aarde Toelichting Aankoop De Kleine Aarde Door Wim van der Vorst en Robert Vos Inleiding Voor u ligt mijn visie voor een kansrijke en duurzame ontwikkeling van De Kleine Aarde. Deze visie is tot stand gekomen

Nadere informatie

Food Tech Brainport...

Food Tech Brainport... Metropoolregio Eindhoven- Regionaal Platform Heeze, 12 april 2017 Food Tech Brainport... Food Tech Brainport is een internationaal expertisecluster voor technologie, product- en marktinnovaties. Het centrum

Nadere informatie

stadslandbouw in en rond Rotterdam Kees van Oorschot 2 februari 2015

stadslandbouw in en rond Rotterdam Kees van Oorschot 2 februari 2015 stadslandbouw in en rond Rotterdam Kees van Oorschot 2 februari 2015 Stadslandbouw in Rotterdam Inspiratiebron Will Allen Stadslandbouw omvat veel soorten initiatieven van burgers, boeren en ondernemers

Nadere informatie