EEN GOEDE VOORBEREIDING VOORKOMT VERRASSINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN GOEDE VOORBEREIDING VOORKOMT VERRASSINGEN"

Transcriptie

1 uitgave van het APRIL 2014 Een aandelenwaardering? Houd het helder! Aandelenplan voor medewerkers? EEN GOEDE VOORBEREIDING VOORKOMT VERRASSINGEN Al eens aan een fusie gedacht?

2 voorwoord 2 3 Inhoud Colofon Voorwoord Peter den Hertog Van de voorzitter Het NIRV Heeft u het al gezien? Insight Aandelenplan voor medewerkers? Een goede voorbereiding voorkomt verrassingen De stelling Een accountant kijkt achteruit, een RV er kijkt vooruit De transactie Al eens aan een fusie gedacht? Het thema Een aandelenwaardering? Houd het helder! Opmerkelijke overname In de vorige editie van Van Waarde had ik het over de nieuwe werkelijkheid. De gebeurtenissen van de afgelopen jaren hebben de economische werkelijkheid behoorlijk opgeschud. Wie de kranten leest ziet dat er nog geen einde is aan de reeks faillissementen. Een relatief nieuw fenomeen heeft zijn intrede gedaan; de doorstart met een pre-pack. Hierbij worden, voorafgaand aan de doorstart, met de (beoogd) curator afspraken gemaakt over de condities. Het is een proces dat zeer zorgvuldig moet worden voorbereid en waarbij de belangen van andere partijen niet mogen worden geschaad. Een Register Valuator kan daarbij een belangrijke rol spelen als het gaat om een realistische waardering van de door te starten onderneming. Verder kruisen in dit nummer accountants en valuators de degens: kijken accountants alleen maar in de achteruitkijkspiegel, terwijl valuators vooruit kijken? Omdat ik zelf behoor tot beide beroepsgroepen denk ik daar uiteraard zeer genuanceerd over We laten twee betrokkenen hierover aan het woord. Ik zal het nooit vergeten: als net begonnen assistent-accountant ontdekte ik dat bij een familiebedrijf in mijn klantenkring zo n beetje de hele familie een auto van de zaak had. Toen ik er een opmerking over maakte zei mijn baas, een ervaren accountant: welkom in het familiebedrijf jongen Een typische situatie waarbij persoonlijke en zakelijke belangen door elkaar lopen. In dit nummer aandacht voor een echtscheiding waarbij persoonlijke en zakelijke belangen eveneens met elkaar verstrengeld zijn. Een zeer boeiende omgeving waarin een onafhankelijke deskundige van enorme toegevoegde waarde kan zijn. colofon Ook is er in dit nummer onder meer aandacht voor de nieuwe website van het NIRV (www.nirv.nl). Surf er snel naartoe! Redactie Gerben Remmerde Jaap Bouman Eindredactie Frank van Ee Tekstproductie Intervolvement Communications Copyright NIRV Van Waarde is het (digitale) magazine van het NIRV (Nederlands Instituut voor Register Valuators) met opiniërende artikelen over de huidige financiële en economische actualiteit en business valuation. Het magazine verschijnt 4 keer per jaar Ik wens u een zonnige aanloop naar de zomer van Ontwerp/Vormgeving EtopiaBdB, Haarlem Reacties Wilt u het magazine ontvangen? Mail dan naar Peter den Hertog, Voorzitter NIRV 2 3

3 Heeft u het al gezien? 4 De website van het NIRV heeft een nieuw jasje gekregen. Fris, modern en passend bij het succesvolle magazine Van Waarde. Met de vernieuwde website wil het NIRV vooral laten zien wat de leden kunnen betekenen voor (potentiële) eindgebruikers, namelijk waarderen in verschillende concrete situaties. Voor ondernemers, advocaten, DGA s en accountants moet het makkelijk worden om in contact te komen met onze leden wanneer ze hen willen benoemen als adviseur of onafhankelijke deskundige. Ook de technische functionaliteiten zijn verbeterd. Zo is de vindbaarheid verhoogd en hebben we nu een beter inzicht in de sitestatistieken. Benieuwd? Kijk snel op 5

4 Aandelenplan voor medewerkers? EEN GOEDE VOORBEREIDING VOORKOMT VERRASSINGEN insight Denkt u erover om uw medewerkers een aandelenplan aan te bieden? Dan is het een goed idee om dit plan vooraf aan de Belastingdienst voor te leggen. Om dit te vereenvoudigen heeft SNPI een tienstappenplan ontwikkeld. Door dit langs te lopen, voorkomt u dat uw mensen achteraf worden geconfronteerd met een boete. Schakel hierbij zo nodig een externe deskundige in. De 10 punten omvatten in het kort: B een omschrijving van het doel en kenmerken van het participatieplan; C de kenmerken van de onderneming; D de doelgroep en deelnemers; E het rendement en risico; F de financiële resultaten nu en in de toekomst; G de bedrijfswaardering en methodiek; H de zeggenschap; I de verhandelbaarheid danwel het incourantbeleid; J de aandeelhouderswaarde; K het dossier afronden en het voorleggen van het participatieplan. De Belastingdienst kijkt kritisch naar aandelenplannen, met name of werknemers aandelen tegen te gunstige voorwaarden hebben gekregen. Ons advies is om het participatieplan voorafgaand aan de introductie, aan de hand van tien aandachtspunten na te lopen. Vervolgens kunnen de resultaten hiervan aan de Belastingdienst worden voorgelegd. Hiermee voorkomt u mogelijke naheffingen. Aldus Pascale Nieuwland, directrice van het SNPI, het advies- en kenniscentrum op het gebied van medewerkersparticipatie. Met name bij punt 6, als het gaat om het waarderen van de onderneming, kan het goed zijn een externe deskundige in te schakelen. Denk aan een RV er. Dat adviseren we ook vaak, stelt Nieuwland. Wij vinden het hierbij niet verstandig als partijen hun eigen accountant meenemen. Al is het maar om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. VORM VAN WAARDERING Het SNPI signaleert dat er steeds meer bedrijven zijn die hun medewerkers een aandelenplan willen aanbieden. Nieuwland: Juist nu merken bedrijven dat ze goede mensen nodig hebben en aan zich willen binden. In crisistijd is er misschien geen geld voor salarisverhogingen, maar zoeken bedrijven andere manieren om medewerkers te waarderen. Een aandelenplan kan dan een optie zijn. Ook 60% van de werknemers staat er positief tegenover zo blijkt uit recent onderzoek van de Erasmus Universiteit. Meer weten? Kijk op onder de tab kenniscentrum en download het tienpuntenmodel. 6 7

5 destelling Een accountant kijkt,tiurethca een RV er kijkt vooruit Daan van Randwijk Matthijs Visser Of een accountant enkel achteruit kijkt? Het zou jammer zijn als dat beeld nog steeds bestaat. Want door de toegenomen automatisering, worden die cijfers veelal als vanzelf bijgehouden. Op dat vlak kun je als accountant tegenwoordig daarom weinig toegevoegde waarde leveren. Natuurlijk moet een accountant wel de jaarrekening controleren. En daarbij neemt hij inderdaad een kijkje in het verleden. Maar daar houdt het werk niet op. Een accountant heeft wel degelijk ook een adviesrol. Hij maakt een prognose en praat mee over de strategie. En dat verwacht de klant ook van hem. Sterker nog, als de klant er niet om vraagt, moet hij er uit zichzelf mee komen. Ik ben het daarom niet eens met de stelling. Het verschil tussen een accountant en een Register Valuator zit volgens mij in iets anders. Een accountant richt zich vooral op de normalisatie van de cijfers uit het verleden, de uitgangspunten voor de prognose en het doorrekenen van de kasstromen voor de toekomst. Een RV er richt zich meer op waarderingen. Laatstgenoemde kijkt naar de value-drivers die van invloed zijn op de waarde van de onderneming zoals de strategische positie van de onderneming en zijn diensten of producten en financieringsverhoudingen. Ook kijkt hij naar ervaringscijfers van waarderingen van ondernemingen in de betreffende branche. Een RV er is daarom meer specialist in het waarderen van aandelen. Daar ligt volgens mij zijn toegevoegde waarde. Ik zou willen dat het waar was. Want dan zouden we niet op elkaars stoel zitten. En in de praktijk gebeurt dat nogal eens. Natuurlijk hebben we allebei te maken met hetzelfde onderwerp, maar de benadering van dat onderwerp is heel anders. Ik zal een voorbeeld geven. Neem een biefstukje. Een vleeskeurmeester en een culinair recensent kijken allebei naar dat stukje vlees. De keurmeester vertelt je van welk dier het vlees afkomstig is, waar het vandaan komt en of het voldoet aan de eisen van de wet. Hij beoordeelt of de feiten kloppen met de opgestelde criteria. De culinair recensent daarentegen geeft over datzelfde stukje vlees zijn waardeoordeel. Hij beschrijft in zijn recensie hoe hij tot die waardering is gekomen. De lezer beoordeelt vervolgens of dit oordeel terecht is, maar beseft zich ook dat er geen sprake is van een absolute waarheid. Dit voorbeeld is eenvoudig te vertalen naar ons vak. Een accountant kijkt naar de historie van inkomsten en uitgaven en geeft een toelichting op die feitelijke informatie. De RV er daarentegen voert een bedrijfswaardering uit. Hierbij is, net als in bovenstaand voorbeeld, geen sprake van een absolute waarheid. De waardering is immers grotendeels gebaseerd op het toekomstbeeld van de ondernemer. Natuurlijk kan een accountant ook een beeld van de toekomst schetsen maar dat zou hij vanwege de helderheid, niet moeten verwerken in de jaarrekening. Daan van Randwijk is Registeraccountant en partner bij CROP registeraccountants en adviseurs Matthijs Visser is Register Valuator bij Alliander 8 9

6 detransactie AL EENS AAN EEN FUSIE GEDACHT? Hoe garandeer je de continuïteit van je onderneming? In deze economisch uitdagende tijden is het vaak lastig om als ondernemer een lening van de bank te krijgen. Toch wil je groeien, moet je vooruit. Maar hoe doe je dat zonder vreemd vermogen aan te trekken? Misschien is fuseren een optie. Dat gold zeker voor drukkerijen Zuidam uit Houten en De Lekstroom uit Nieuwegein. De grafische industrie heeft het zwaar. De orders lopen terug en drukkerijen zoeken naar mogelijkheden om de machines beter te bezetten. Via een gezamenlijke vertegenwoordiger van papier kwamen Zuidam en De Lekstroom met elkaar in contact. Beide bedrijven bleken elkaar goed aan te vullen, elk in de eigen niche van de markt. Zuidam is gespecialiseerd in drukken, De Lekstroom in print en DM. Eind 2011 belde directeur Piet Bikker van De Lekstroom de directeur van Zuidam en zo begonnen de eerste verkennende gesprekken voor een toekomstige fusie. AANLOOP Zuidam was twee keer groter dan De Lekstroom. Dat maakte het proces dusdanig ingewikkeld dat er een goede adviseur nodig was: een RV er. Wat meespeelde was dat de aandeelhouders van Zuidam verdeeld waren. Drie aandeelhouders die samen 50% van de aandelen bezaten, waren tegen de fusie. Uiteindelijk hebben zij hun belangen aan mij verkocht en kon ik dat inbrengen in het geheel. Zo werd het een fusie met gesloten beurzen. Dit gebeurde op advies van de RV er en maakte de weg vrij voor de onderhandelingen. DOEMSCENARIO Zowel De Lekstroom als Zuidam was overtuigd van het belang van de fusie. Het is in deze tijd dé manier van overleven, constateert Bikker. Dan moet je als ondernemer soms over je eigen schaduw heen stappen. Als er geen fusie was geweest dan waren we allebei misschien ter ziele gegaan. Dat is het ware doemscenario. Wel hebben we afscheid moeten nemen van een aantal mensen omdat we 4 fte s moesten schrappen: 3 bij Zuidam, 1 bij De Lekstroom. In totaal werken er nu 28 mensen bij het fusiebedrijf. IS DE FUSIE EEN SUCCES? Bikker: Ja, dat blijkt uit het feit dat we er nog zijn. Maar het streven naar optimale bezetting van onze productiemiddelen blijft noodzakelijk. Daarom zijn we alweer met de volgende fusie bezig. Andere ondernemers die in een vergelijkbare situatie zitten kan ik echt van harte aanraden zich goed te laten begeleiden in het proces. Laat je bijstaan door een deskundige als een RV er. Hij kan zaken ter sprake brengen waar je zelf niet aan denkt. Alleen al om te voorkomen dat er achteraf angels en klemmen tevoorschijn komen. Daarmee is een ondernemer pas echt geholpen. Ook als het proces soepel lijkt te gaan. Laat je bijstaan door een RV er 10 11

7 hetthema Een aandelenwaardering? Houd het helder! Het waarderen van aandelen is hét vak van de RV er. Toch krijgen ook accountants tegenwoordig weleens de vraag een waardering uit te voeren. Het is maar de vraag of dit verstandig is. Nog los van de expertise, kan de objectiviteit al snel in twijfel worden getrokken als de accountant voor hetzelfde bedrijf ook bijvoorbeeld de jaarrekening opstelt. 12 Dat zo n situatie zich voor kan doen, blijkt uit de volgende case: een ondernemer gaat scheiden van zijn echtgenote. De accountant die al jarenlang voor hem werkt, voert een aandelenwaardering uit. De tegenpartij, de adviseur van de (ex-)vrouw waardeert diezelfde aandelen ook, maar komt op een veel hoger bedrag uit. De vrouw trekt haar conclusies en vraagt zich af hoe de accountant van haar (ex-)man tot zijn oordeel is gekomen. En of hij wel heeft voldaan aan de drie fundamentele beginselen van deskundigheid, zorgvuldigheid en objectiviteit. DRIE BEGINSELEN De vrouw dient een klacht in bij de Accountskamer. Ze beschuldigt de accountant ervan dat hij de aandelen opzettelijk te laag heeft gewaardeerd. De Accountantskamer verklaart de klacht deels gegrond. De Kamer vindt dat niet kan worden bewezen dat de accountant opzettelijk heeft gehandeld, maar vindt dat de deskundigheid, zorgvuldigheid en objectiviteit wel in twijfel kunnen worden getrokken. De accountant krijgt daarom een waarschuwing. Hij gaat op zijn beurt daartegen in beroep. Het College van Beroep sluit zich echter aan bij het oordeel van de Accountantskamer. (ON)PARTIJDIGHEID Zeker wanneer een accountant als partijadviseur optreedt voor één van de aandeelhouders van een onderneming waar hij reeds als onafhankelijk accountant bij betrokken is, is er alles aan gelegen om aan de drie beginselen te voldoen. Al is het alleen maar om te voorkomen dat de toch al ingewikkelde situatie, nog complexer wordt. Want de schijn van partijdigheid ontstaat al snel. Om niet in een dergelijke situatie te belanden, doen ondernemers er verstandig aan een onafhankelijke expert in te schakelen wanneer er bijvoorbeeld een aandelenwaardering moet worden uitgevoerd. en heeft sindsdien de cijfers opgesteld en de jaarrekening gecontroleerd. Het is niet zo verstandig om diezelfde accountant dan een waardering uit te laten voeren. De vrouw van de ondernemer staat op een afstand en heeft logischerwijs vragen bij de waardering van de accountant van haar man. Ik begrijp daarom de uitspraak van de Accountantskamer wel. >> lees verder op p.14 DE SCHIJN TEGEN Dat vindt ook Frank Ruijgrok, RV er bij DB&S. Ik vind het lastig om te bepalen of de accountant in dit geval echt partijdig heeft gehandeld. Maar hij heeft natuurlijk de schijn tegen. De accountant is al jarenlang werkzaam bij de onderneming 13

8 opmerkelijkeovername HELDERE ZAAK Ruijgrok vervolgt: Zelf heb ik ook eens een dergelijke situatie meegemaakt. Ook in dat geval werd de accountant gevraagd op te treden als onafhankelijk waardeerder van datzelfde bedrijf. Gelukkig was hij zo verstandig om een onafhankelijke partij in te schakelen. Dat waren wij toen. Een slimme zet, want zo houdt je zaken het meest helder en objectief. HOOR- EN WEDERHOOR Op de vraag of waarderingen in familiaire sferen nog eens extra moeilijk zijn, antwoordt Ruijgrok. In principe maakt dat niet eens zoveel uit. Als er twee aandeelhouders tegenover elkaar staan, ontstaat er al snel strijd, want ze hebben allebei hun eigen belangen. Daarom is het zo belangrijk beide partijen te horen. Hoor- en wederhoor te plegen dus. Als onafhankelijke expert die veel met dit soort zaken te maken heeft, weet je dat dat een belangrijk onderdeel van het te volgen proces is. DE EXPERTISE VAN RV ERS Ruijgrok: Ook daar ligt natuurlijk een probleem. Een accountant heeft in de regel vooral te maken met het samenstellen of controleren van cijfers. En niet zozeer met waarderingen. Dus ook in die zin kan een ondernemer beter een RV er inschakelen. Waarderen is toch echt een andere expertise. Daarom is het zo belangrijk beide partijen te horen. 14 Spaart u ook zegeltjes? Bonuskaart of Air Miles? Bij aankoop van twee producten ontvangt u een extra spaarzegel. Klinkt bekend? Waarschijnlijk wel. Veel minder bekend is het bedrijf achter die supermarktzegeltjesactie; Brand Loyalty. De Bossche organisatie zorgde er jarenlang voor dat de consument gratis glazen, serviesgoed of handdoeken kon afhalen bij het verzilveren van een x-aantal zegeltjes. Branchegenoot ADS, die van Air Miles, spaarde echter ook. Geen zegels, maar 267 miljoen euro en kocht daarmee in november 2013 voor 60 procent Brand Loyalty. Voor nu tenminste, want de komende 4 jaar heeft het Amerikaanse bedrijf het recht telkens 10 procent van de aandelen erbij te kopen. Robert van der Wallen, oprichter van Brand Loyalty, blijft de komende jaren het bedrijf verder uitbouwen. Naast bedenker en uitvoerder van supermarktacties, is Brand Loyalty overigens sponsor van de succesvolle schaatsploeg van Jac Orie. De gedeeltelijke overname van het bedrijf heeft vooralsnog geen gevolgen voor die sponsoring. 15

9 Waar trekt u de streep? Ik heb mijn carrière aan de kant gezet zodat mijn ex zijn bedrijf de afgelopen 5 jaar heeft op kunnen bouwen! De eis van mijn ex staat niet in verhouding tot de resultaten van de afgelopen 5 jaar. De waarde van een onderneming is niet zomaar een boekhoudkundige rekensom... Daarom is een deskundig oordeel zo belangrijk.de bij het NIRV aangesloten Register Valuators beschikken over de juiste kennis om zo n belangrijk oordeel te vellen.

Verdelen is lastiger dan waarderen

Verdelen is lastiger dan waarderen uitgave van het NOVEMBER 2014 Verdelen is lastiger dan waarderen Juist nu krijgen bedrijven te maken met impairment Het is prettig als een adviseur het spel samen met je speelt Beleggen via crowdfunding:

Nadere informatie

10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst

10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst 10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst 10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst Als uw onderneming wil

Nadere informatie

De Hooge Waerder Corporate Finance

De Hooge Waerder Corporate Finance De Hooge Waerder Corporate Finance Aankoop van een bedrijf Of u nu een bedrijf wilt overnemen, omdat het een minder risicovolle manier is om een bedrijf te starten of omdat u uitbreidingsmogelijkheden

Nadere informatie

Met DCF kun je eventuele risico s het beste inschatten

Met DCF kun je eventuele risico s het beste inschatten uitgave van het NIRV SEPTEMBER 2014 Met DCF kun je eventuele risico s het beste inschatten De stelling: Een accountant van een vennootschap kan niet fungeren als onafhankelijke deskundige van diezelfde

Nadere informatie

duurzaam hetthema Ga voor een aandeelhouderschap Vastgoed apart waarderen bij bedrijfsovername: ja of nee? detransactie

duurzaam hetthema Ga voor een aandeelhouderschap Vastgoed apart waarderen bij bedrijfsovername: ja of nee? detransactie uitgave van het SEPTEMBER 2013 detransactie In sommige markten is overname onvermijdelijk hetthema Ga voor een duurzaam aandeelhouderschap insight Neem een onafhankelijke RV er in de arm Vastgoed apart

Nadere informatie

Dienstverlening voor Bijzonder Beheer Banken en haar cliënten

Dienstverlening voor Bijzonder Beheer Banken en haar cliënten Dienstverlening voor Bijzonder Beheer Banken en haar cliënten November 2015 Hermes Advisory is het adviesbureau in Nederland dat is gespecialiseerd in financiële (forensische) expertise ter ondersteuning

Nadere informatie

duurzaam hetthema Ga voor een aandeelhouderschap Vastgoed apart waarderen bij bedrijfsovername: ja of nee? detransactie

duurzaam hetthema Ga voor een aandeelhouderschap Vastgoed apart waarderen bij bedrijfsovername: ja of nee? detransactie uitgave van het SEPTEMBER 2013 detransactie In sommige markten is overname onvermijdelijk hetthema Ga voor een duurzaam aandeelhouderschap insight Neem een onafhankelijke RV er in de arm Vastgoed apart

Nadere informatie

PROCES. waardeoptimalisatie. Personeel is de sleutel tot waardecreatie. pre-pack, PERIODIEKE BEDRIJFSWAARDERING. Inzicht in maatregelen voor

PROCES. waardeoptimalisatie. Personeel is de sleutel tot waardecreatie. pre-pack, PERIODIEKE BEDRIJFSWAARDERING. Inzicht in maatregelen voor uitgave van het MEI 2014 pre-pack, doorstart na faillissement? BETREK EEN RV BIJ HET PROCES PERIODIEKE BEDRIJFSWAARDERING Inzicht in maatregelen voor waardeoptimalisatie Personeel is de sleutel tot waardecreatie

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

Due Diligence is meer dan cijfers alleen

Due Diligence is meer dan cijfers alleen vanwaarde uitgave van het MEI 2013 dedeskundige Zeker weten dat je niets over het hoofd ziet Due Diligence is meer dan cijfers alleen detransactie Een overname volgens het boekje... insight De RV er: wie

Nadere informatie

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Actueel EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Keuzes voor de juiste richting. Dat is de essentie! De Jager Actueel is een uitgave voor ondernemers. Met dit blad informeren wij u

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht Informatie voor de indiener van een klacht 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Deskundigheid & Objectiviteit. waardering van bedrijf en onderneming

Deskundigheid & Objectiviteit. waardering van bedrijf en onderneming Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen LRGD Vianen, 19 november 2010 Deskundigheid & Objectiviteit bij waardering van bedrijf en onderneming Drs. Joost Groeneveld RA RV Wingman Business Valuators

Nadere informatie

Robert de Vries. Oud DGA van keukenbladenfabriek. Sinds 2006 Register Adviseur Bedrijfsopvolging. Specialisatie: Het Familiebedrijf

Robert de Vries. Oud DGA van keukenbladenfabriek. Sinds 2006 Register Adviseur Bedrijfsopvolging. Specialisatie: Het Familiebedrijf Robert de Vries Oud DGA van keukenbladenfabriek Sinds 2006 Register Adviseur Bedrijfsopvolging Specialisatie: Het Familiebedrijf 2 Wanneer besluit tot overdracht? als men het zat is als de DGA niet meer

Nadere informatie

Onze relatie met u! Een goed gesprek over

Onze relatie met u! Een goed gesprek over Een goed gesprek over Onze relatie met u! Wij houden van ons vak. Ons vak is u te helpen bij het organiseren van uw financiële zekerheid. Daar praten we veel en graag met u over. In die gesprekken stellen

Nadere informatie

Wat kost een drukkerij? En hoe reken je af?

Wat kost een drukkerij? En hoe reken je af? En hoe reken je af? 3 modellen om de prijs van een drukkerij te bepalen Inhoud 1. SAMEN VERDER... - 3-1.1. INPAKKEN EN WEGWEZEN... - 4-1.2. SAMEN WAARDE CREËREN...- 6-1.3. HET ZAKELIJK HUWELIJK...- 8-2.

Nadere informatie

Actueel. Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning

Actueel. Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning Actueel EEN UITGAVE VAN zoys ACCOUNTANts & BELASTINGADVISEURS jaargang 1 NR. 2 SEPTEMBER 2011 Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning Zoys Actueel is een uitgave voor

Nadere informatie

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd Specialisten bedrijfsovernames Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk Al meer dan 15 jaar ondersteunt Company Brokers ondernemers bij de overdracht of aankoop van de onderneming en richt zich

Nadere informatie

op de klacht van:mevrouw A. C., wonende te Huizen, hierna te noemen: klager

op de klacht van:mevrouw A. C., wonende te Huizen, hierna te noemen: klager Beweerdelijk te lage waardering. Beweerdelijk verstrekte vertrouwelijke mededeling aan derden. Klaagster en haar echtgenoot zijn in een echtscheiding verwikkeld. In dat kader vindt een kort geding plaats

Nadere informatie

Slimme ondernemers kennen de weg...

Slimme ondernemers kennen de weg... Slimme ondernemers kennen de weg... Als je de route kent, kom je nog eens ergens......en bereiken zo trefzeker hun bestemming Verspeek/Mutsaers zorgt voor trefzekere (financiële) begeleiding van het MKB.

Nadere informatie

Het managen van opvolging en de volgende generatie

Het managen van opvolging en de volgende generatie Het managen van opvolging en de volgende generatie U hebt jarenlang hard gewerkt om uw bedrijf op te bouwen en tot een succes te maken en u wilt dat het in de familie blijft. Je kunt je kinderen het beste

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion FISCALE TIPS & BLUNDERS 2016 1e druk Copyright Finovion Wij heten u van harte welkom. WELKOM Dit handzame boekje met financiële blunders en fiscale tips ontvangt u van Finovion. Wij zijn een ondernemend

Nadere informatie

De steekwoorden waarmee het programma door de ondervraagde panelleden wordt getypeerd zijn te vinden in bijlage 1.

De steekwoorden waarmee het programma door de ondervraagde panelleden wordt getypeerd zijn te vinden in bijlage 1. Het VARA-ledenpanel over vraag In februari 2010 wordt het VARA-ledenpanel ondervraagd over het consumenten vraag. De respons is 26% (182 leden). Honderd leden het ledenpanel kennen het en vullen de vragenlijst

Nadere informatie

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand Henk Oostdam is fiscaal bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand 30 RBA_Fiscale Opleidingen 2015-2016 30 mijn Henk Oostdam We kijken samen

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

metvisie Zijn het roerige of boeiende tijden? Wat is uw visie?

metvisie Zijn het roerige of boeiende tijden? Wat is uw visie? metvisie EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I FEBRUARI 2012 Wat kunnen wij meer voor u betekenen? Onze taak als accountant is de laatste jaren sterk veranderd. Dat komt omdat ondernemers tegenwoordig

Nadere informatie

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd.

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd. Voor Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren gelden wettelijke eisen en verplichtingen. Deze zijn neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van artikel 1:383/435/452, zevende lid, BW

Nadere informatie

Verkoop van uw bedrijf

Verkoop van uw bedrijf Verkoop van uw bedrijf Langzamerhand begint het te kriebelen. Wellicht wilt uw bedrijf verkopen, of zou een fusie toch een betere optie zijn? Die overwegingen zijn er omdat u wat ouder wordt, of gewoon

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

Corporate Finance Support B.V. te Rhenen/Veenendaal.

<naam kantoor en vennoten invullen> Corporate Finance Support B.V. te Rhenen/Veenendaal. Strijdlust Advocaten T.a.v. de heer/mevrouw Straat en nummer Postcode en plaats Rhenen/Veenendaal, [..] Betreft: Doorverwijzerscode met Corporate Finance Support B.V. Geachte heer/mevrouw.., In verband

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap

Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap Een goed gesprek over Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap Als ondernemer neemt u dagelijks belangrijke beslissingen. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen bent u afhankelijk van goede informatie.

Nadere informatie

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames FFP Congres 6 oktober 2016 Marktlink Fusies & Overnames Uitkomsten Marktlink monitor Door: Tom Beltman & Fredrik Jonker Agenda Introductie Onderzoek Marktlink monitor Welke mogelijkheden zijn er? Integratie

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht, geen afbouwen maar opbouwen

Bedrijfsoverdracht, geen afbouwen maar opbouwen Bedrijfsoverdracht, geen afbouwen maar opbouwen Bedrijfsoverdracht of -aankoop Een eigen bedrijf is vaak een levenswerk. Maar er komt een moment dat u de touwtjes uit handen zult geven. Moeilijk? Soms.

Nadere informatie

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent In deze uitgave: In deze nieuwsbrief DentalFlash de nieuwe cursus Paro-preventieassistent, zorg goed voor je lichaam, de veiligheid op de werkvloer in het geding, Sandra Schrijft en veel geslaagde cursisten.

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

10 voordelen van de bedrijfskundige scan voor (MKB-) ondernemingen

10 voordelen van de bedrijfskundige scan voor (MKB-) ondernemingen 10 voordelen van de bedrijfskundige scan voor (MKB-) ondernemingen Inhoud Introductie / samenvatting... 3 10 Voordelen van de Bedrijfskundige Scan... 4 1. Bedrijfskundige scan geeft u inzicht... 4 2. De

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014 Rapportnummer: 2014/004 2 De klacht Verzoekers klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun

Nadere informatie

Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers

Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers 1 Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers Duurzaam aandeelhouderschap begint met een goede voorbereiding Een beter bedrijfsresultaat, een hogere productiviteit en

Nadere informatie

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE Voor specifieke vragen kunnen we altijd bij de medewerkers van BTC Teleconsult terecht. De onafhankelijke positie die BTC inneemt past uitstekend bij de behoefte en grootte

Nadere informatie

Trade van de Week. Meeliften. op het succes. van BESI

Trade van de Week. Meeliften. op het succes. van BESI Trade van de Week Meeliften op het succes van BESI Wanneer we de in Nederland genoteerde aandelen bekijken sinds de start van 2009, dan komen we toch wel tot de conclusie dat BE Semiconductor N.V. (BESI)

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Overname kompas Continuïteit voor je onderneming AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Overname kompas Continuïteit voor je onderneming AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Overname kompas Continuïteit voor je onderneming AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Werken aan de continuïteit van uw onderneming is een heel proces en kan verschillende

Nadere informatie

1 Waarom de AA-Accountant?

1 Waarom de AA-Accountant? Bedrijfsovername Inleiding Wilt u een onderneming starten? Overweeg dan eens het kopen van een bedrijf. Een bedrijfsovername biedt veel voordelen. U hebt al een goede startpositie, een basis waar u op

Nadere informatie

Aeternus ook bij conflicten!

Aeternus ook bij conflicten! Welkom Collegetour 28 mei 2014: Waardering in conflictsituaties Plaats: Hightech Campus Eindhoven The Strip conference center Wanneer: 28 mei 2014 van 15.45 tot 19.00 uur Inleiders: Wim Lukaart Cees van

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Welkom. RB Studiekring Lezing ondernemingswaardering. ValuePro - RB Studiekring 1

Welkom. RB Studiekring Lezing ondernemingswaardering. ValuePro - RB Studiekring 1 Welkom RB Studiekring Lezing ondernemingswaardering 1 Voorstellen drs. Chris Denneboom RV RAB cdenneboom@valuepro.nl Master in Business Valuation Register Valuator Register adviseur bedrijfsopvolging Gerechtelijk

Nadere informatie

Masterclass Bedrijfsoverdracht Wout van der Goot ING Bank. 0 ING Bank

Masterclass Bedrijfsoverdracht Wout van der Goot ING Bank. 0 ING Bank Masterclass Bedrijfsoverdracht Wout van der Goot ING Bank 0 ING Bank Bedrijfsoverdracht Een zaak van gevoel en verstand 1 ING Bank Vormen van bedrijfsoverdracht Familie Persoon MBO Verkoop/ opvolging MBI

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Workshop Toezicht op vrije. Maurice Verhoeven en Sjoerd Warringa

Workshop Toezicht op vrije. Maurice Verhoeven en Sjoerd Warringa Workshop Toezicht op vrije beroepsoefenaren Maurice Verhoeven en Sjoerd Warringa 23 september 2010 Toezicht: ja Inzicht: nee Agenda Inleiding en afbakening Toezicht op accountants Toezicht op curatoren

Nadere informatie

Bespaar tijd en geld

Bespaar tijd en geld Bespaar tijd en geld Brengt financiële mogelijkheden en risico s in kaart Da Vinci Finance voor financiering en financiële vraagstukken. Het is bijna onmogelijk om op alle gebieden de actuele kennis bij

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Hoe richt je een RvA op? Weten wat te doen

Hoe richt je een RvA op? Weten wat te doen Hoe richt je een RvA op? Weten wat te doen Je bent op zoek naar een groep vertrouwenspersonen waarmee je regelmatig een goed gesprek kunt voeren, los van je accountant of bank. Een Raad van Advies (RvA)

Nadere informatie

Economische waarde voor de waardering van de onderneming

Economische waarde voor de waardering van de onderneming Economische waarde voor de waardering van de onderneming Kort geleden werd het volgende artikel gepubliceerd: Waardebepaling rammelt aan alle kanten. Een Registeraccountant had in het kader van een geschillenwaardering

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Nieuwe regels inlenen ZZP-ers

Nieuwe regels inlenen ZZP-ers Nieuwe regels inlenen ZZP-ers Het inlenen van ZZP-ers was tot voor kort door de belastingdienst enigszins vergemakkelijkt door het invoeren van de VAR, de Verklaring ArbeidsRelatie. Als er een VAR WUO

Nadere informatie

You never walk alone. Backoffice. maatwerkoplossingen samenwerken/websitemodules schadeafhandeling

You never walk alone. Backoffice. maatwerkoplossingen samenwerken/websitemodules schadeafhandeling You never walk alone Backoffice maatwerkoplossingen samenwerken/websitemodules schadeafhandeling De eerste! Interview met Henk den Uil Ja, het is al bijna 15 jaar geleden, zegt Henk den Uil. Henkie voor

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 Uw aanspreekpunt voor Financiële Participatie door Werknemers Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 1 Over de Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI) Het SNPI is Het SNPI is een non-profit

Nadere informatie

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 4

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 4 Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 4 Deel 1, Hoofdstuk 3 Dat de Natuur de oorzaak is. Rikus Koops 15 juni 2012 Versie 1.0 In de vorige toelichting heb ik de organisatie van de Natuur

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 33750-VI Nr. Evaluatie Wet controle op rechtspersonen Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Welkom bij Aeternus. De vooruitkijkspiegel

Welkom bij Aeternus. De vooruitkijkspiegel Welkom bij Aeternus De vooruitkijkspiegel Wat doen we? Werkgebieden en internationale netwerken Aeternus heeft lokale kennis en is een relevante partij in haar netwerken en bezit een kwalitatief internationaal

Nadere informatie

niet te waarderen rationele emotionele De subjectiviteit van waarde... Een startup is De economische waarde van schadeclaims

niet te waarderen rationele emotionele De subjectiviteit van waarde... Een startup is De economische waarde van schadeclaims De economische waarde van schadeclaims uitgave van het DECEMBER 2015 De subjectiviteit van waarde... Het draaide er om het rationele te scheiden van het emotionele Een startup is niet te waarderen Kleine

Nadere informatie

De juiste route voor uw financiële klacht

De juiste route voor uw financiële klacht De juiste route voor uw financiële klacht Eerst de interne klachtenprocedure bij de financiële dienstverlener, dan pas naar het Kifid voor de Ombudsman, de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren,

Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser. Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Nieuwjaarstoespraak 2017 Burgemeester Visser Beste inwoners van Twenterand, jong en oud, dames en heren, Van harte welkom in de vernieuwde Zandstuve, hier in Den Ham. Zoals u inmiddels weet, is het voor

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames Marktlink Fusies & Overnames Workshop Zoeken en vinden van een koper / verkoper Jeroen Oldengarm j.oldengarm@marktlink.nl 06 30 39 42 11 Mei 2013 Inhoud Doel Introductie Marktlink Marktontwikkelingen en

Nadere informatie

Ervaringen met functioneringsgesprekken

Ervaringen met functioneringsgesprekken Ervaringen met functioneringsgesprekken Samenstelling CDA-bureau Afdeling HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling CDA-bestuurdersvereniging December 2006 1 Het belang van functioneringsgesprekken

Nadere informatie

ACCOUNTNET PROPERTY ASSISTANCE UW STEUN EN TOEVERLAAT BIJ DE AANKOOP OF VERKOOP VAN ONROEREND GOED IN SPANJE

ACCOUNTNET PROPERTY ASSISTANCE UW STEUN EN TOEVERLAAT BIJ DE AANKOOP OF VERKOOP VAN ONROEREND GOED IN SPANJE ACCOUNTNET PROPERTY ASSISTANCE UW STEUN EN TOEVERLAAT BIJ DE AANKOOP OF VERKOOP VAN ONROEREND GOED IN SPANJE Accountnet Property Assistance In Spanje werkt de makelaar voor de verkoper. Die betaalt dus

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Inleiding. Als gevolg van de vergrijzing doen veel ondernemers binnenkort afstand van hun bedrijf. Overweegt u een bedrijfsovername,

Inleiding. Als gevolg van de vergrijzing doen veel ondernemers binnenkort afstand van hun bedrijf. Overweegt u een bedrijfsovername, Bedrijfsovername Inleiding Als gevolg van de vergrijzing doen veel ondernemers binnenkort afstand van hun bedrijf. Overweegt u een bedrijfsovername, dan is de tijd nu rijp. countant in. Van de voorbereiding

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

WIE IS. Kees-JanDiepstraten. Hij legt de branche het vuur na aan de schenen VISIONAIR

WIE IS. Kees-JanDiepstraten. Hij legt de branche het vuur na aan de schenen VISIONAIR VISIONAIR In zijn scriptie over strategische allianties stelde hij dat bezit zal verdwijnen en accountancy gebaseerd op kosten op een dood spoor zit. Hij zakte bijna omdat zijn docenten hem niet geloofden.

Nadere informatie

Klager vraagt zich af wat de status is van de besluiten die door de RvC in die periode zijn genomen.

Klager vraagt zich af wat de status is van de besluiten die door de RvC in die periode zijn genomen. Klacht 2: Ten tijde van de schorsing van de toenmalige directeur van WSN hebben de commissarissen X en Y tijdelijk (van 16 april 2014 tot 21 oktober 2014) het bestuur van WSN waargenomen. Genoemde commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE)

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) Inhoud Algemeen 2 Seksuele intimidatie 4 Agressie en

Nadere informatie

Mediakaart 2017 VOOR GROEI, FINANCIERING & BEDRIJFSOVERNAME

Mediakaart 2017 VOOR GROEI, FINANCIERING & BEDRIJFSOVERNAME MULTIMEDIAAL PLATFORM VOOR GROEI, FINANCIERING & BEDRIJFSOVERNAME 1 Wat is Brookz? MULTIMEDIAAL PLATFORM VOOR GROEI, FINANCIERING & BEDRIJFSOVERNAME Waardevol netwerk Brookz is een multimediaal platform

Nadere informatie

Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016)

Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016) Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016) Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 In dit jaarverslag wordt de gang van zaken binnen het bestuur belicht, het

Nadere informatie

Vernieuw! Blijf niet vastzitten in uw oude successen.

Vernieuw! Blijf niet vastzitten in uw oude successen. Vernieuw! Blijf niet vastzitten in uw oude successen. Hans Klaasse Paul Stoele Werkt sinds 1979 in de accountancy- en advies- Paul Stoele ondersteunt collega accountants op branche als zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

Een industrie als cliënt

Een industrie als cliënt In the Picture ICT/Software Een industrie als cliënt Een interview met mr Remko Roosjen en mr Martin Krüger, oprichters van MAAK Advocaten Remko Roosjen De maakindustrie is onmisbaar voor de BV Nederland

Nadere informatie

LinkedIn voor ZZP ers

LinkedIn voor ZZP ers LinkedIn voor ZZP ers LinkedIn voor ZZP ers Jan Willem Alphenaar Schrijver: Jan Willem Alphenaar Coverontwerp: Jan Willem Alphenaar Coverfoto: Henk-Jan Winkeldermaat - Punkmedia ISBN: 9789463189798 Jan

Nadere informatie

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op!

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op! Niet groter, maar slimmer en kleiner is het antwoord op onze huidige economische problemen. Abel accountants is een klein accountantskantoor. Bewust klein omdat wij geloven in persoonlijke contacten, een

Nadere informatie

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten Vragen over het verdwijnen van de VAR 1. Tot wanneer is mijn VAR geldig? Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en verliest zijn geldigheid. Op die datum gaat de wet

Nadere informatie

Corporate Finance Support B.V. te Rhenen/Veenendaal.

<naam kantoor en vennoten invullen> Corporate Finance Support B.V. te Rhenen/Veenendaal. Rekenbeen Accountants T.a.v. de heer/mevrouw Straat en nummer Postcode en plaats Rhenen/Veenendaal, [..] Betreft: Doorverwijzerscode van Corporate Finance Support B.V. Geachte heer/mevrouw.., In verband

Nadere informatie

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf?

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf? 19 mei 2008 Wat is de waarde van een bedrijf? Wat is de waarde van een bedrijf? P.P.C. Buijsrogge RV Register Valuator Makelaar in bedrijfsbelangen www.corporatesearch.nl buijsrogge@corporatesearch.nl

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigen over fouten bij overnames in de hostingbranche

Ervaringsdeskundigen over fouten bij overnames in de hostingbranche Ervaringsdeskundigenoverfoutenbijovernamesindehostingbranche Degrotere jongens indehostingbranchezijnopjacht.zezijnopzoeknaarovernamekandidaten. Groeien wordt door veel providers als enig middel gezien

Nadere informatie

EEN KLACHT, UW RECHT, ONZE AANDACHT OM TE VERBETEREN

EEN KLACHT, UW RECHT, ONZE AANDACHT OM TE VERBETEREN EEN KLACHT, UW RECHT, ONZE AANDACHT OM TE VERBETEREN Voor u ligt de klachtenfolder van Stichting Heuvelland. We streven naar hoge klanttevredenheid. Klachten worden niet snel ingediend. Toch vinden wij

Nadere informatie