10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst"

Transcriptie

1 10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst

2 10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst Als uw onderneming wil starten met een aandelenregeling voor de medewerkers is het verstandig om het plan vooraf aan de Belastingdienst voor te leggen. Tien punten om dit goed voor te bereiden. Een aandelenregeling voor de medewerkers zal kritisch worden bekeken door de Belastingdienst. Extra aandacht gaat naar de vraag of de medewerkers de aandelen tegen een te lage prijs of te gunstige voorwaarden krijgen. Daarom is het verstandig om vooraf uw plan aan de Belastingdienst voor te leggen voor beoordeling van het aandelenplan en de prijs voor de aandelen of certificaten goed te keuren. U voorkomt zo dat de Belastingdienst achteraf alsnog besluit dat de door u toegepaste waarde niet overeenkomt met de waarde van de aandelen in het economisch verkeer. De gevolgen zijn dat u een naheffing loonbelasting krijgt en mogelijk een boete krijgt opgelegd. Goed voorbereid Om het voorleggen van het plan aan de Belastingdienst (voorheen vaak ruling genoemd) zo eenvoudig mogelijk voor u te maken heeft SNPI in samenwerking met FBM, Deloitte en Grant Thornton een 10-punten model gemaakt. Het model is gemaakt op basis van opgedane kennis en ervaring uit vooroverleggen met medewerkers van de Belastingdienst. Uw accountant, belastingadviseur of waarderingsspecialist kan aan de hand van deze tien punten het plan aan de Belastingdienst voorleggen. Het model helpt om: - het voorleggen correct en volledig te doen - de procedure te verkorten. Wanneer u het model van SNPI toepast kunt u dit vermelden aan de Belastingdienst.

3 Reserveer voldoende tijd Hebt u het voorleggen van het plan voldoende voorbereid, dan kunt u de stap zetten om een overleg aan te vragen met de betreffende inspecteur. In dit overleg kunt u alle mogelijke vragen beantwoorden en toelichten. Het is raadzaam om een termijn van minimaal 2 maanden te hanteren vanaf het leveren van de informatie aan de Belastingdienst tot en met een definitieve uitspraak. Ook als u het model gebruikt, moet u rekening houden met de wettelijke termijnen van antwoorden. De Belastingdienst heeft formeel 6 weken voor het geven van een eerste reactie. Ondanks het feit dat u alle informatie zorgvuldig hebt aangeleverd, kan de inspecteur aanvullende inhoudelijke vragen stellen. Problemen of vragen Krijgt u te maken met problemen gedurende het overleg met de Belastingdienst, neem dan contact op met SNPI op telefoonnummer of per Wij kunnen uw verzoek laten toetsen door derden en indien nodig met de Belastingdienst bespreken. 10 punten voor het voorleggen van een aandelenplan: Algemeen 1. Doel en kenmerken participatieplan 2. Relevante kenmerken van de onderneming 3. Doelgroep en deelnemers 4. Rendement en risico Financieel 5. Resultaten nu en in de toekomst 6. Bedrijfswaardering en methodiek 7. Zeggenschap 8. Verhandelbaarheid dan wel incourantheid 9. Aandeelhouderswaarde Dossier en procedure 10. Het dossier compleet maken voor het voorleggen van het participatieplan

4 1. Doel en kenmerken participatieplan Er is een duidelijke omschrijving van het participatieplan en doel. Doel participatieplan (meerdere antwoorden zijn mogelijk): a. Medewerkerparticipatie (binden, betrokkenheid vergroten) b. Bedrijfsopvolging (zeggenschap overdragen) c. (Gedeeltelijke) participatie management (MBO-MEBO of derde partij) d. Overname door derde partij of plannen voor een overname (binnen 3 jaar) e. Beloningsinstrument (wel of geen sprake van lucratief belang 1 ) f. Kapitaal aantrekken g. Anders. Hoe gaat het participatieplan eruit zien? a. Soort participatieplan: aandelenkoopplan, beloningsplan, of combinatie van beide, vrijwillige deelname of opgenomen in de arbeidsvoorwaarden (Zo ja, kopie arbeidsovereenkomst/voorwaarden toevoegen). b. Soort aandelen: Korte omschrijving van het plan en de soorten aandelen. Denk aan (gewone) aandelen of certificaten van aandelen of andersoortige aandelen, die bijvoorbeeld onder de nieuwe Flex-BV vallen (aandelen of certificaten zonder stemrecht). Licht bijzondere aandelen toe, zoals preferente aandelen (cumpref), prioriteitsaandelen of letteraandelen. c. Gebruikte constructie voor de regeling, te weten Stichting Administratie Kantoor (STAK), werknemers-bv of anders. d. Omschrijf wat er gebeurt er met de aandelen of certificaten van aandelen die aan STAK of BV zijn overgedragen, maar niet zijn verkocht? (denk aan de financiële rechten en de zeggenschapsrechten). e. Omschrijf de eventuele financieringsconstructie die wordt gebruikt in de regeling. 1 Lucratief belang: Bent u met de medewerker, al dan niet naast het loon, voorafgaand aan het werk een buitengewone beloning voor dat werk overeengekomen in de vorm van bijvoorbeeld een extra rendement op aandelen of leningen? Een andere term voor zo n buitengewone beloning is lucratief belang. Voorbeelden zijn extra rendement op bepaalde aandelen, vorderingen, vermogensrechten of kwijtschelding van schulden. Bron:

5 Bijvoorbeeld: koopt de STAK of werknemers-bv? Wordt een lening met de bank afgesloten? f. Worden er kortingen gegeven? g. Is er een terugkoopregeling en hoe is deze ingevuld? h. Andere bijzonderheden die hier nog niet zijn genoemd. 2. Kenmerken van de onderneming Omschrijf uw onderneming aan de hand van de volgende kenmerken: a. Korte algemene omschrijving onderneming b. Omschrijving producten en diensten c. Branche d. Aantal medewerkers (FTE), aantal vestigingen, nationaal en internationaal e. Moederbedrijf Nederlands of buitenlands f. Beursgenoteerd of niet beursgenoteerd g. Overige relevante informatie (bijvoorbeeld SWOT) 3. Doelgroep/deelnemers Wie vormt de doelgroep van de regeling (combinaties van doelgroepen zijn mogelijk): a. Managers b. Top-management c. Medewerkers (selectie) d. Medewerkers (bedrijfsbreed) e. Consultants / zzp ers f. Derden en toeleveranciers 4. Rendement en risico Rendement en risico s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Benoem de risicofactoren en leg uit hoe de hoogte van het rendement is vastgesteld. Risicofactoren worden onder meer bepaald door: a. Grootte van de onderneming b. Risico( s) markt en macroeconomische risico s c. Risico( s) onderneming d. Risico( s) gerelateerd aan participatieplan zoals lock-up regels, zeggenschap (zie 7) en verhandelbaarheid (zie 8).

6 Rendement wordt bepaald op basis van onder meer de risico s. Rendement kan bestaan uit waardevermeerdering van de aandelen in de koers en/of in de vorm van dividend. Ook kan rendement worden behaald met de vervreemding van de aandelen. Theoretisch kan men stellen: Hoe meer risico s, hoe hoger de rendementseis zou kunnen zijn. 5. Resultaten, nu en in de toekomst Wat zijn de resultaten van het bedrijf, nu en in de toekomst? a. Een overzicht van de financiële cijfers van de afgelopen drie jaar. b. Een prognose van de toekomstige winst (minimaal 1 jaar). c. Een toelichting op bijzonderheden in de financiële cijfers indien relevant. 6. Bedrijfswaardering en methodiek a. Wat is de waarde van de onderneming (nulmeting)? b. Welke methodiek voor waardering is toegepast? Licht de uitwerking hiervan toe. c. Geef een toelichting op bijzonderheden indien relevant. d. Voeg zo mogelijk vergelijkende casuïstiek toe. 7. Zeggenschap a. Hoeveel procent van alle aandelen wordt aan het personeel verkocht? b. Is er sprake van aanmerkelijk belang of een minderheidsbelang (<5%). c. Is er zeggenschap of betreft het alleen een economisch/financieel belang zonder directe zeggenschap in de vorm van een STAK en certificering van aandelen of anderzins. 8. Verhandelbaarheid cq incourantheid a. Hoe vaak bestaat de mogelijkheid dat de werknemer de aandelen kan verkopen (Bijvoorbeeld 1x of 2x per jaar handelsdag)?

7 b. Is er een lock-up periode (blokkeringstermijn) en hoe lang is deze periode? c. Kan een werknemer alleen verkopen bij vertrek? d. Sluiten vraag en aanbod goed aan? e. Hoe groot is de markt. Hoeveel kopers zijn er? 9. Aandeelhouderswaarde a. Wat is de prijs van de aandelen. Is de prijs gelijk aan de waarde gedeeld door het aantal aandelen. Zo niet, licht dit toe? b. Wat is de prijs van de certificaten van aandelen? c. Wat is de waarderingsgrondslag (formule) voor het jaarlijks vaststellen van de waarde van de aandelen/certificaten van aandelen? d. Betalen de deelnemers een tegenprestatie voor de aandelen, en zo ja, wat is de waarde hiervan? e. Is er een zogenaamde leverage 2 toegepast, zo ja, wat is de reden hiervoor? 10. Dossier bij voorleggen participatieplan 1. Participatiereglement (reglement, structuur, dividendbeleid en rendementsoverzicht). 2. Waarderingsrapport, een volledige omschrijving van de waardering (inclusief bedrijfsbeschrijving, budget, waardering en dergelijke). 3. Accountantsrapport met de jaarrekeningen van afgelopen 3 jaar en verwachting volgend jaar. 4. Voorbeelden van ondernemingen uit dezelfde branche (indien beschikbaar) 5. Verklaring van Directie of Raad van Bestuur/Raad van Commissarissen dat er geen plannen liggen om overgenomen te worden door een derde partij, dan wel biedingen zijn gedaan door een derde partij. 6. Overige relevante documenten (op basis van de antwoorden in eerdere punten). 2 Leverage: Manier van verbeteren van het rendement of waarde zonder het verhogen van de investering. Het kopen van aandelen op margin is een voorbeeld van leverage met geleend geld. Een leverage-constructie kan worden toegepast om aandelen versneld aan personeel te verkopen, maar deze constructie is niet aan te bevelen. De meeste medewerkerparticipatieplannen maken geen gebruik van een leverage-constructie. Dit gebeurt eerder in private equity-achtige situaties.

8 Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus GT Utrecht

Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers

Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers 1 Checklist voor het opzetten van een aandelenparticipatieplan voor medewerkers Duurzaam aandeelhouderschap begint met een goede voorbereiding Een beter bedrijfsresultaat, een hogere productiviteit en

Nadere informatie

Handleiding participatie overeenkomst

Handleiding participatie overeenkomst Handleiding participatie overeenkomst Inleiding In de aanloop naar een participatie dienen diverse onderwerpen aan de orde te komen voordat de overeenkomst gesloten wordt. Uiteraard staan de commerciële

Nadere informatie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Eindterm: het noemen van de relevante belastingen bij de diverse rechtsvormen Je kunt - de relevante

Nadere informatie

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Dient u naar de beurs te gaan? 3 Hoofdstuk 2 Timing 10 Hoofdstuk 3 Uw Team 12 Hoofdstuk 4 Planning alvorens u naar de beurs

Nadere informatie

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

WWW.UWNOTARIS.NL DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Algemene informatie

WWW.UWNOTARIS.NL DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Algemene informatie 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie

Duurzaam Aandeelhouderschap door Werknemers. Een Nederlands Model

Duurzaam Aandeelhouderschap door Werknemers. Een Nederlands Model Duurzaam Aandeelhouderschap door Werknemers Een Nederlands Model 3 Voorwoord Ondernemingen die hun personeel door middel van aandelen laten participeren in de onderneming waar zij werken, presteren structureel

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1 Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden PricewaterhouseCoopers Corporate Finance heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van teams bij het succesvol realiseren van management

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 3e kwartaal 2014

Nieuwsbrief. 3e kwartaal 2014 Nieuwsbrief 3e kwartaal 2014 In dit nummer: Lening DGA-BV kritisch bekeken pag. 2 Nieuwe aanzegplicht voor werkgevers bij einde tijdelijk arbeidscontract pag. 3 Werkkostenregeling (WKR) pag. 3 Minnelijke

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrentekapitaal? lijfrente Inhoud Inleiding 1 Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrentekapitaal vrij komt?

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen

Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen INHOUD Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN GEMAKSBELEGGEN... 6 1. Wat hoort er bij Knab Gemaksbeleggen?...

Nadere informatie

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen Slimmer Kopen Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat

Nadere informatie

EEN GOEDE VOORBEREIDING VOORKOMT VERRASSINGEN

EEN GOEDE VOORBEREIDING VOORKOMT VERRASSINGEN uitgave van het APRIL 2014 Een aandelenwaardering? Houd het helder! Aandelenplan voor medewerkers? EEN GOEDE VOORBEREIDING VOORKOMT VERRASSINGEN Al eens aan een fusie gedacht? voorwoord 2 3 Inhoud Colofon

Nadere informatie

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015.

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015. INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF -Obligaties Pagina 1 van 82 INLEIDING Het Horeca Obligatie Fonds B.V. (HOF) investeert zowel in veelbelovende nieuwe als reeds bestaande professionele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aegon Bank N.V. Algemene voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. 1 A. Algemeen deel 2 B. Deel beleggen 7 C. Definitielijst 12 Orderuitvoeringsbeleid Aegon Bank N.V. 14 Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Voorwaarden Futures ABN AMRO

Voorwaarden Futures ABN AMRO Voorwaarden Futures ABN AMRO De Voorwaarden Futures ABN AMRO bestaan uit de Voorwaarden Futures en de Bijlage Futures Voorwaarden Futures Belangrijke begrippen 1. INLEIDING 2. ORDERS 3. ADMINISTRATIE VAN

Nadere informatie

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld De AFM verwacht dat u consumenten gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie verstrekt waarin u antwoord geeft

Nadere informatie

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen.

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. ONDERNEMINGSRECHT INLEIDING Dit gedeelte van de site gaat over belangrijke zaken waarmee een ondernemer te maken krijgt. Een ondernemer is de (rechts-)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een

Nadere informatie

Echtscheiding kan gevolgen hebben voor de hypotheek

Echtscheiding kan gevolgen hebben voor de hypotheek HORLINGS NIEUWSBRIEF NR.3-2013 IN DIT NUMMER Van de redactie Hogere kosten bij ziekte flexwerkers Echtscheiding kan gevolgen hebben voor de hypotheek Help, mijn bedrijfspand is minder waard Bedrijfsemigratie:

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Koopgarant Kopen zonder zorgen

Koopgarant Kopen zonder zorgen h e t b i l d t f e rwerderadiel m e n a l d u madeel f r a n e k e r a d e e l Koopgarant Kopen zonder zorgen Veel mensen denken er wel eens over om een huis te kopen. Maar de stap om het ook daadwerkelijk

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De bepaling van financiële veronderstellingen en de verwerking van actuariële resultaten in de jaarrekening S.J. de Ridder Erasmus

Nadere informatie

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning U wilt graag voor het eerst een woning kopen. Misschien heeft u al een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning op het oog.

Nadere informatie