Met DCF kun je eventuele risico s het beste inschatten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met DCF kun je eventuele risico s het beste inschatten"

Transcriptie

1 uitgave van het NIRV SEPTEMBER 2014 Met DCF kun je eventuele risico s het beste inschatten De stelling: Een accountant van een vennootschap kan niet fungeren als onafhankelijke deskundige van diezelfde vennootschap Fiscus kritisch op rendement preferente aandelen

2 voorwoord 2 Inhoud Colofon Van de voorzitter 3 Voorwoord Peter den Hertog De deskundige Fiscus kritisch op rendement preferente aandelen Insight Een gedegen bedrijfswaardering? Kies voor DCF De stelling Hierbij presenteren wij u een nieuwe editie van Van waarde, met interessante artikelen uit de waarderingspraktijk. In de rubriek De stelling belichten we een gevoelig onderwerp van twee kanten. Namelijk: kan een accountant van een bedrijf ook fungeren als onafhankelijk deskundige bij hetzelfde bedrijf? In de praktijk zien we dat sommige accountants daar zeer terughoudend in zijn, terwijl anderen schijnbaar moeiteloos schakelen tussen verschillende rollen. Twee van onze leden met levenservaring laten hier hun licht over schijnen Het thema Met DCF kun je eventuele risico s het beste inschatten Opmerkelijke overname Verder laten we, in een speciaal artikel over vastgoedwaardering, een deskundige aan het woord over de waardering van vastgoed middels DCF-methodes (Discounted Cash Flow). Het waarderen van vastgoed wordt in de huidige markt wel getypeerd als een waagstuk. U leest de mening van een vastgoed-taxateur. colofon 14 De transactie In een dergelijke situatie zou ik hem meteen weer inschakelen Onze leden zijn dagelijks betrokken bij overnametransacties. In De transactie delen ze hun ervaringen met u. Verder is het, denk ik, goed te melden dat NIRV volop in beweging is. We willen ons ook internationaal gaan profileren als toonaangevende beroepsvereniging op het gebied van ondernemingswaardering. Daartoe nemen we op korte termijn een aantal belangrijke stappen rond toelating en kwaliteitsbeheersing. We houden u op de hoogte. Ik wens u veel leesplezier. Redactie Jaap Bouman René van Bruggen Eindredactie Frank van Ee Tekstproductie Intervolvement Communications Copyright NIRV Van Waarde is het (digitale) magazine van het NIRV (Nederlands Instituut voor Register Valuators) met opiniërende artikelen over de huidige financiële en economische actualiteit en business valuation. Het magazine verschijnt 4 keer per jaar Peter den Hertog, voorzitter NIRV Ontwerp/Vormgeving EtopiaBdB, Haarlem Reacties Wilt u het magazine ontvangen? Mail dan naar 2 3

3 dedeskundige Lange tijd werden overnames van familiebedrijven gefinancierd door gewone aandelen om te zetten in zogenaamde preferente aandelen met een vast dividend van (slechts) 7% of lager. Zo kon de overname makkelijker én op fiscaalvriendelijke wijze plaatsvinden. De Belastingdienst laat echter haar oog steeds nauwlettender op deze aanpak vallen en kwalificeert deze als onzakelijk. Om een overname van een familiebedrijf soepeler te laten verlopen, werden de gewone aandelen van de eigenaar (bijvoorbeeld de vader) omgezet in zogenaamde preferente aandelen. Neem bijvoorbeeld de volgende situatie: een onderneming heeft een rendement (vrije geldstroom) van en wordt gewaardeerd op Vader verkoopt 10% van de gewone aandelen tegen een prijs van En tegelijkertijd worden de overige aandelen omgezet in cumulatief preferente aandelen met een dividend van 7%. Het rendement van de zoon op de gewone aandelen wordt dan 107%. De cruciale vraag is of de transactie al dan niet zakelijk is. Aan het woord is Henry Meijer (56), directeur van MFAS, die eerder publiceerde over dit thema dat menige eigenaar en koper van een middenof kleinbedrijf raakt. Totaal Waarde Vrije geldstroom Rendement Zakelijke financiering Het risico van de overnamefinanciering is niet voor alle componenten even hoog. Indien er zekerheden gesteld worden, dan kent het gedekte deel een lager risico dan het ongedekte deel. De mate van dekking, de stabiliteit van de geldstroom en in welke tijdsperiode de financiering afgelost wordt, bepalen het totale risico en zijn uiteindelijk bepalend voor het vereiste rendement. Cumprefs Gewone aandelen % 7% 107% Genoegen met minder Om de overname van het eigen bedrijf mogelijk te maken is het soms noodzakelijk dat een verkoper (een deel van) de overname financiert. Dit kan in de vorm van een lening of door middel van cumulatief preferente aandelen. Dit zijn feitelijk vergelijkbare instrumenten, het verschil is dat ze fiscaal anders worden behandeld. Wanneer de 4 verkoop aan familie of personeel is, dan vermoedt de fiscus dat een rendement van 7% of lager onzakelijk is. Als argument wordt aangevoerd dat de koper een onzakelijk hoog rendement realiseert. Terwijl naar mijn mening het rendement van de verkoper op de financiering in vergelijking met beleggingen van gelijk risico maatgevend zou moeten zijn. Fiscus kritisch op rendement preferente aandelen Het begint natuurlijk allemaal bij een gedegen waardering. Meijer heeft ervaren dat een goede samenwerking tussen een fiscaal adviseur en een Register Valuator hierbij een belangrijke rol kan hebben. En als de ouders willen schenken, dan hoeft dat vanwege de bedrijfsopvolgingsregeling geen probleem te zijn. Pref s en cumprefs Preferente aandelen krijgen jaarlijks met voorrang dividend uitgekeerd. Meestal is dit dividend dan vast. Voor de aandeelhouder(s) van gewone aandelen is dan de overgebleven winst beschikbaar. Er zijn ook cumulatief preferente aandelen, de cumprefs. Deze hebben als belangrijkste voordeel dat ze recht houden op dividend, ook als in een jaar geen dividend kan worden uitgekeerd. Houders van cumprefs houden recht op gemist dividend uit vorige jaren. 5

4 insight Wanneer u een onderneming koopt of verkoopt, is een goede waardering onmisbaar. Om die waardering uit te voeren bestaan meerdere methodes. Zo kennen we de Discounted Cash Flow, maar ook de markt multiples-waardering wordt vaak toegepast. Patrick Wijffelman, director bij MBCF, licht beide methodes toe en legt de voor- en nadelen uit. Bij de markt multiples wordt de waarde van een bedrijf gebaseerd op de marktwaarde van vergelijkbare bedrijven in de sector, aldus Wijffelman. Het is een methode die veel wordt gebruikt en eenvoudig uit te leggen is. Voor een gedegen markt multiple-waardering zijn echter wel een aantal factoren van belang. Zo moet de groep van vergelijkbare bedrijven dezelfde groeiverwachtingen hebben en eenzelfde soort risicoprofiel en rendement. 6 dé methode om de waarde van een onderneming te bepalen. Er wordt gekeken naar de toekomstige geldstromen, risico s en vooruitzichten van het bedrijf zelf. Omdat er geen vergelijking wordt gemaakt met andere bedrijven is de waardering veel meer op maatwerk berust. Het stelt de eigen onderneming centraal. Gelijke waar Wijffelman vervolgt: Een middelgroot Nederlands bedrijf kan in dezelfde sector actief zijn als een bedrijf dat wereldwijd opereert, maar ze hebben heel andere financiële kenmerken. In de praktijk zie ik dat juist bij die selectie van vergelijkbare bedrijven nog wel een kwaliteitsslag kan worden gemaakt. Daarnaast speelt er nog iets anders mee. Het sentiment en de liquiditeit op de aandelenmarkt kunnen een grote invloed hebben op de koers van een aandeel. De toekomst voorspellen Toch zijn er ook tegenstanders van de DCF-methode. Wijffelman: Zij roepen vaak dat de toekomst niet te voorspellen is en dat je dus geen waardebepaling kunt uitvoeren die op de toekomst is gebaseerd. Wat zij zich echter niet beseffen is dat je met de markt multiple ook iets zegt over de toekomst. De hoogte van een markt multipe is namelijk afhankelijk van die verwachte groei en rendement. In plaats van je te baseren op een markt multiple, is het daarom beter zelf een uitspraak te doen over de toekomst, in termen van groei en rendement. Specifieke waardering Tegenover markt multiples staat DCF. Volgens Wijffelman Waarde versus prijs Hoewel een markt multiplewaardering sneller kan worden uitgevoerd en eenvoudiger is uit te leggen, pleit Wijffelman voor de DCF-methode. Een goed uitgevoerde markt multiple berekening geeft doorgaans een goede indicatie van de prijs. De DCF-benadering is echter geschikter, omdat het rekening houdt met de specifieke situatie en vooruitzichten van de onderneming zelf. Belangrijk is daarbij wel om die waardering en aannames goed uit te werken. Doe je dat niet dan betaal je wel de prijs, maar krijg je het niet terug in waarde. Of in de woorden van Warren Buffet: Price is what you pay and value is what you get. Een gedegen bedrijfswaardering? Kies voor DCF Patrick Wijffelman 7

5 8 destelling Henri Bisschop Register Valuator en Register Accountant bij MTH Corporate Finance Peter van Mierlo Register Valuator bij VHM Consultants In de stelling zitten twee cruciale elementen, namelijk deskundigheid en onafhankelijkheid. Wanneer het op deskundigheid aankomt, moet de accountant zich afvragen of zijn expertise toereikend is. Het lijkt misschien een open deur, maar in de praktijk zie ik toch regelmatig dat de accountant de grenzen van zijn deskundigheid overschat. Vergelijk het met een huisarts. Hij kan voor elk kwaaltje een middeltje bedenken, maar misschien is het beter dat hij in bepaalde gevallen doorverwijst naar een specialist. Bij waardering van een onderneming bijvoorbeeld kan een accountant beter een RV inschakelen. Ook bij de onafhankelijkheid kun je vraagtekens plaatsen. Dat heeft niet eens zozeer te maken met zijn rol als accountant, want onafhankelijkheid is vooral een state of mind. Daarnaast heeft een accountant te maken met gedrags-en beroepsregels. Wanneer hij optreedt als deskundige van de vennootschap is hij gebonden aan bepaalde restricties. Hij zal niet alle opdrachten mogen uitvoeren. Het is echter de vraag of het verstandig is om de accountant te laten optreden als deskundige van de vennootschap. Zijn onafhankelijkheid kan door stakeholders in twijfel worden getrokken. Hoe onafhankelijk de accountant zijn werk ook zal doen, er ontstaat al snel een schijn van belangenverstrengeling. Dat zorgt vaak voor problemen. Uit zelfbescherming doet de accountant er daarom verstandig aan een externe partij in te schakelen. Ik sta hier wat genuanceerd in. In sommige gevallen kan een accountant van een vennootschap heel goed fungeren als onafhankelijke deskundige. Denk dan bijvoorbeeld aan een verkoop. Neem een vader die zijn bedrijf overdraagt aan een van zijn kinderen. De desbetreffende accountant zou dan zonder bezwaar een waardebepaling kunnen uitvoeren. Hij zou dan zelfs niet eens onafhankelijk, of beter, onpartijdig hoeven zijn. Hij kan bij de koper en de Belastingdienst aangeven dat hij optreedt als belangenbehartiger van de verkoper. Dat hoeft geen enkel probleem op te leveren. Uiteraard is wel van belang dat de accountant gedegen kennis heeft over waardebepalingen. Het is anders als het een conflictsituatie betreft, zoals een echtscheiding of bij wrijving tussen diverse aandeelhouders. In een dergelijk geval is het niet verstandig om de accountant van de vennootschap te laten optreden als deskundige. De accountant heeft dan al snel de schijn tegen. Hoe goed hij zijn werk ook zal doen, een of meerdere aandeelhouders zullen zich benadeeld voelen. Het is bijna onmogelijk om hier als onafhankelijke deskundige in te zitten. Bovendien zal overeenstemming tussen de aandeelhouders op die manier niet snel worden bereikt. Ook een externe deskundige zal in een conflictsituatie tegen dit probleem aanlopen. Waarderingen blijven immers subjectief en hij zal niet alle aandeelhouders tevreden kunnen stellen. Het verschil is echter dat een externe deskundige geen historie heeft met het bedrijf waardoor hij onafhankelijker in de situatie staat. Henri Bisschop Peter van Mierlo Een accountant van een vennootschap kan niet fungeren als onafhankelijke deskundige van diezelfde vennootschap 9

6 hetthema Met DCF kun je eventuele risico s het beste inschatten Als ondernemer bent u gebaat bij een juiste waardering van uw vastgoed. U wilt immers een reële waarde voor het pand dat u in uw bezit heeft. Juist nu de waarde van vastgoed lijdt onder de immer kabbelende economie, is zo n waardebepaling relevant. Toch blijkt dit in de praktijk een behoorlijk complex proces. 10 Een van de oorzaken die taxeren lastig maakt, is de huidige markt. Naast veranderde regelgeving hebben taxateurs maar beperkt inzicht in transacties in de koop- en huurmarkt. Daardoor ontbreekt een goed referentiekader. Gevolg is dat het taxatieproces niet eenduidig is en dat transparantie bij taxatierapporten ontbreekt. Het Platform Taxateurs en Accountants, dat in 2012 werd opgericht, moest hier verandering in brengen. Vorig jaar publiceerde het platform een rapport met 28 aanbevelingen. Onlangs werden hier good practices: voorbeelden voor de praktijk aan toegevoegd en werd een consultatieronde gehouden. Naar verwachting is het rapport nog dit jaar definitief. >> 11

7 Kwaliteit en transparantie Het complete rapport moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van taxaties verbetert. De 28 aanbevelingen bieden hierbij houvast en strekken zich uit over vijf categorieën. Zo wordt de nadruk gelegd op de onafhankelijkheid van de taxateur, de formele opdrachtbevestiging en moet het doel van de taxatie duidelijk zijn voor zowel de taxateur als de opdrachtgever. Ook wordt sterk de nadruk gelegd op het aspect educatie. Om een vastgoedwaardering goed uit te voeren, zijn specifieke opleidingen en kennis van de markt immers noodzakelijk. Veel aandacht wordt in het rapport uiteraard besteed aan de transparantie en kwaliteit van de waarderingen. Zo wordt onder meer gepleit voor het gebruik van de Discounted Cash Flow methode (DCF-methode). DCF = meest compleet Terecht, zegt Vincent Huizinga, Associate Director 12 opmerkelijkeovername bij DTZ Zadelhoff. Wij zijn gespecialiseerd in vastgoedwaarderingen en werken al jaren met de DCF-methode. En dat heeft een reden. Met de DCF-methode kun je namelijk het best eventuele risico s kwantificeren. Dan moet je denken aan: Wat gebeurt er met de huurder? Stijgt of daalt de huurwaarde op termijn? Welk onderhoud is noodzakelijk de komende jaren? Wat is de inflatieprognose voor de komende jaren? Wat gebeurt er de komende tijd met de omgeving? Allemaal zaken die bij een waardering op basis van DCF aan de orde komen. Voor iedereen bruikbaar Volgens Huizinga werken veel grote bureaus al volgens de DCF-methode. Kleinere bureaus daarentegen nog niet altijd. Het is handig dat er nu een rapport is voor alle taxateurs. Zo ontstaat er meer inzichtelijkheid en eenduidigheid bij waarderingen. Een waarderingsrapport moet im- mers voor iedereen uit te leggen en te gebruiken zijn. Referentiekader Op de vraag of vastgoedwaarderingen steeds complexer zijn geworden, antwoordt Huizinga: Ja, uiteraard is dat zo. Vroeger werd vooral gekeken naar wat het pand van de buurman had opgebracht. Tegenwoordig kijken we verder dan dat. Vastgoedwaarderingen zijn steeds meer gaan lijken op complete bedrijfswaarderingen, waarbij volledige scenarioanalyses aan de orde kunnen komen. Toch kan het pand van de buurman natuurlijk nog steeds een handig referentiekader zijn, zo lang het maar vergelijkbaar is en de eventuele verschillen juist inzichtelijk worden gemaakt. En bovendien, de basis is niet veranderd. Uiteindelijk blijft een goed object op een goede locatie in een goede omgeving nog altijd het belangrijkste uitgangspunt. We zijn hard op weg nummer 1 te worden Dat de beste ideeën kunnen ontstaan tijdens een familiefeestje heeft Jitse Groen, oprichter van Thuisbezorgd.nl, inmiddels wel bewezen. De eten-bestelsite is immers niet meer weg te denken uit Nederland. Met de overname van het Duitse Lieferando slaat Groen de volgende slag. Bijzonder, want een overname van een dergelijke grootte (73 miljoen) is uitzonderlijk voor deze sector. We spraken Groen over de overname en zijn ambities voor de toekomst. Waarom heeft Thuisbezorgd.nl ervoor gekozen Lieferando over te nemen? Thuisbezorgd.nl wil een grote Europese eten-bestelsite zijn én blijven. Duitsland neemt in onze strategie een centrale rol in. Met de overname zijn we nu de snelst groeiende partij in dat land. We nemen nu al de tweede positie in. Wat is een DCF? Wat betekent de overname voor de positie in deze sector? Het betekent dat we veruit de grootste speler op het Europees continentaal vlak geworden zijn. Daar komt nog bij dat Duitsland de tweede bezorgmarkt van Europa is. Overigens is Nederland de derde. DCF is een waarderingsmethode waarbij de waarde van een object wordt vastgesteld door alle toekomstige verwachte geldstromen in kaart te brengen. Deze berekening wordt gemaakt over een periode van bijvoorbeeld 5, 10 of 20 jaar, ook wel de beschouwings- of scenarioperiode genoemd. De verwachte geldstromen worden vervolgens contant gemaakt naar de waardepeildatum. Hoe onderscheidt Thuisbezorgd.nl zich van de concurrenten? We hebben wereldwijd het beste product, en we nemen een centrale positie in Europa in. Daarmee troeven we al onze concurrenten af. Wat wordt de volgende stap? Moeilijk te zeggen. Momenteel zijn we in elk geval hard op weg naar de nummer 1 positie op de Duitse markt. 13

8 detransactie Verkoopt een ondernemer zijn bedrijf, dan is het inschakelen van een Register Valuator (RV) geen overbodige luxe. Maar ook een kopende partij heeft baat bij de hulp van een RV. Zo schakelde Edwin Asveld, directeur van transportbedrijf BTA International, een RV in toen hij branchegenoot TTS Transport Team Salland wilde overnemen. Ons bedrijf BTA verzorgt transporten naar Spanje en Portugal, vertelt Asveld. Maar van klanten kregen we steeds vaker de vraag ook transporten naar andere landen te verzorgen. Om daaraan te voldoen, zouden we moeten uitbreiden. Toen ik te horen kreeg dat TTS voor overname beschikbaar kwam, was dat eigenlijk een unieke kans. TTS verzorgt transporten naar onder meer Oost-Europa en Rusland, is een stevige partner en heeft bovendien een enorm netwerk. Als ik dat zelf had moeten opbouwen, was ik jaren bezig geweest. Bijzonder soepel proces Aangezien het om een flinke overname ging, was al snel duidelijk dat Asveld hulp nodig had van een specialist. Ik had de financiering voor mezelf in grote lijnen bekeken en wist dat ik daar niet alleen uit zou komen. Mijn bank adviseerde me een RV in de arm te nemen. Na er meerdere te hebben gesproken, koos ik voor iemand van Factor Bedrijfsovernames. Met hem zat ik meteen op één lijn. Vervolgens heeft hij eigenlijk alles geregeld, van de financieringsaanvraag en de waardering van TTS tot en met de onderhandelingen. En dat proces verliep bijzonder snel en soepel. Vakwerk Ruim een half jaar later is Asveld nog steeds blij dat hij bij de overname van TTS een RV heeft ingeschakeld. Zonder zijn hulp had ik de overname nooit goed rond gekregen. Je merkt dat hij weet waar hij over praat, waardoor je met vertrouwen de onderhandelingen ingaat. Mocht ik in de toekomst weer in een dergelijk situatie zitten, dan is de RV de eerste die ik bel. Verder kijken Uiteraard raad ik ook andere ondernemers aan een RV in te schakelen bij een overname, besluit Asveld. Die denkt mee over alle aspecten die komen kijken bij een overname en kijkt verder dan de cijfertjes. In een dergelijke situatie zou ik hem meteen weer inschakelen 14 15

9

Met DCF kun je eventuele risico s het beste inschatten

Met DCF kun je eventuele risico s het beste inschatten uitgave van SEPTEMBER 2014 Met DCF kun je eventuele risico s het beste inschatten De stelling: Een accountant van een vennootschap kan niet fungeren als onafhankelijke deskundige van diezelfde vennootschap

Nadere informatie

Verdelen is lastiger dan waarderen

Verdelen is lastiger dan waarderen uitgave van het NOVEMBER 2014 Verdelen is lastiger dan waarderen Juist nu krijgen bedrijven te maken met impairment Het is prettig als een adviseur het spel samen met je speelt Beleggen via crowdfunding:

Nadere informatie

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf?

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf? 19 mei 2008 Wat is de waarde van een bedrijf? Wat is de waarde van een bedrijf? P.P.C. Buijsrogge RV Register Valuator Makelaar in bedrijfsbelangen www.corporatesearch.nl buijsrogge@corporatesearch.nl

Nadere informatie

1 Waarom de AA-Accountant?

1 Waarom de AA-Accountant? Bedrijfsovername Inleiding Wilt u een onderneming starten? Overweeg dan eens het kopen van een bedrijf. Een bedrijfsovername biedt veel voordelen. U hebt al een goede startpositie, een basis waar u op

Nadere informatie

Economische waarde voor de waardering van de onderneming

Economische waarde voor de waardering van de onderneming Economische waarde voor de waardering van de onderneming Kort geleden werd het volgende artikel gepubliceerd: Waardebepaling rammelt aan alle kanten. Een Registeraccountant had in het kader van een geschillenwaardering

Nadere informatie

EEN GOEDE VOORBEREIDING VOORKOMT VERRASSINGEN

EEN GOEDE VOORBEREIDING VOORKOMT VERRASSINGEN uitgave van het APRIL 2014 Een aandelenwaardering? Houd het helder! Aandelenplan voor medewerkers? EEN GOEDE VOORBEREIDING VOORKOMT VERRASSINGEN Al eens aan een fusie gedacht? voorwoord 2 3 Inhoud Colofon

Nadere informatie

Inleiding. Als gevolg van de vergrijzing doen veel ondernemers binnenkort afstand van hun bedrijf. Overweegt u een bedrijfsovername,

Inleiding. Als gevolg van de vergrijzing doen veel ondernemers binnenkort afstand van hun bedrijf. Overweegt u een bedrijfsovername, Bedrijfsovername Inleiding Als gevolg van de vergrijzing doen veel ondernemers binnenkort afstand van hun bedrijf. Overweegt u een bedrijfsovername, dan is de tijd nu rijp. countant in. Van de voorbereiding

Nadere informatie

Agenda. Wie is De Hooge Waerder?

Agenda. Wie is De Hooge Waerder? 1 Agenda 1. Wie is De Hooge Waerder? 2. Wat is mijn bedrijf waard? 3. Is uw bedrijf verkoopklaar? Vestigingen Wie is De Hooge Waerder? 2 Wie is De Hooge Waerder? Divisies: op alle vestigingen zijn alle

Nadere informatie

Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces. Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance. Bel 038-7779807 of kijk op www.jonglaan.

Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces. Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance. Bel 038-7779807 of kijk op www.jonglaan. Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance Inhoudsopgave Inleiding 3 Verkooptraject 4 Waardebepaling 5 Over de Jong & Laan corporate finance 6 1.

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek bedrijfsoverdracht familiebedrijven. 20 juni 2012

Uitkomsten onderzoek bedrijfsoverdracht familiebedrijven. 20 juni 2012 Uitkomsten onderzoek bedrijfsoverdracht familiebedrijven 20 juni 2012 Samenvatting De waardering van het familiebedrijf vormt een belangrijk obstakel bij de overdracht van de onderneming. Vooral de waardering

Nadere informatie

Titel presentatie. Inhoud. 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames

Titel presentatie. Inhoud. 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames Titel presentatie Juni 2015 Door NAAM Inhoud 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames 1 Bedrijfsovername in de praktijk 15 September

Nadere informatie

Bespaar tijd en geld

Bespaar tijd en geld Bespaar tijd en geld Brengt financiële mogelijkheden en risico s in kaart Da Vinci Finance voor financiering en financiële vraagstukken. Het is bijna onmogelijk om op alle gebieden de actuele kennis bij

Nadere informatie

Een bedrijf kopen? Taxatie. Overnameprijs EEN BEDRIJF KOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT

Een bedrijf kopen? Taxatie. Overnameprijs EEN BEDRIJF KOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT Een bedrijf kopen? risatie Taxatie Overnameprijs EEN BEDRIJF KOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT mei 2013 EEN BEDRIJF KOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT Deze brochure is speciaal bedoeld voor ondernemers die van plan

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

Due Diligence is meer dan cijfers alleen

Due Diligence is meer dan cijfers alleen vanwaarde uitgave van het MEI 2013 dedeskundige Zeker weten dat je niets over het hoofd ziet Due Diligence is meer dan cijfers alleen detransactie Een overname volgens het boekje... insight De RV er: wie

Nadere informatie

Welkom. RB Studiekring Lezing ondernemingswaardering. ValuePro - RB Studiekring 1

Welkom. RB Studiekring Lezing ondernemingswaardering. ValuePro - RB Studiekring 1 Welkom RB Studiekring Lezing ondernemingswaardering 1 Voorstellen drs. Chris Denneboom RV RAB cdenneboom@valuepro.nl Master in Business Valuation Register Valuator Register adviseur bedrijfsopvolging Gerechtelijk

Nadere informatie

20 jaar toptaxateur van golfbanen

20 jaar toptaxateur van golfbanen 20 jaar toptaxateur van golfbanen 20 jaar toptaxateur van golfbanen Vincent Schmutzer en Junior Zegger van Troostwijk Groep zijn expert op het gebied van de taxatie van exploitatie-gerelateerd onroerend

Nadere informatie

Taxeren in de tegenwoordige tijd

Taxeren in de tegenwoordige tijd Taxeren in de tegenwoordige tijd Henk-Jan Kruidenier RMT RT sv Postbus 8 8070 AA NUNSPEET 0341-252363 info@vandeloosdrechtrbm.nl www.vandeloosdrechtrbm.nl onderwerpen Inleiding Waarom (frequenter) taxeren?

Nadere informatie

De Hooge Waerder Corporate Finance

De Hooge Waerder Corporate Finance De Hooge Waerder Corporate Finance Aankoop van een bedrijf Of u nu een bedrijf wilt overnemen, omdat het een minder risicovolle manier is om een bedrijf te starten of omdat u uitbreidingsmogelijkheden

Nadere informatie

Verkoop van uw bedrijf

Verkoop van uw bedrijf Verkoop van uw bedrijf Langzamerhand begint het te kriebelen. Wellicht wilt uw bedrijf verkopen, of zou een fusie toch een betere optie zijn? Die overwegingen zijn er omdat u wat ouder wordt, of gewoon

Nadere informatie

Economisch waarderen vastgoed PT FINANCE 16 MEI 2017 SUSANNE OVERES

Economisch waarderen vastgoed PT FINANCE 16 MEI 2017 SUSANNE OVERES Economisch waarderen vastgoed PT FINANCE 16 MEI 2017 SUSANNE OVERES Real economic value? AGENDA Aanleiding: waarom bestaat er behoefte aan een economische waarde van vastgoed Wat is economische waarde?

Nadere informatie

duurzaam hetthema Ga voor een aandeelhouderschap Vastgoed apart waarderen bij bedrijfsovername: ja of nee? detransactie

duurzaam hetthema Ga voor een aandeelhouderschap Vastgoed apart waarderen bij bedrijfsovername: ja of nee? detransactie uitgave van het SEPTEMBER 2013 detransactie In sommige markten is overname onvermijdelijk hetthema Ga voor een duurzaam aandeelhouderschap insight Neem een onafhankelijke RV er in de arm Vastgoed apart

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF HOOFDSTUK 8 8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF Een vuistregel is: zes maal de winst. Maar waarom geen twee keer of 38 keer?en over welke winst hebben we het? Cashflow, daar gaat het om bij waardebepalingen! Joost

Nadere informatie

Stappenplan bedrijfsoverdracht

Stappenplan bedrijfsoverdracht Stappenplan bedrijfsoverdracht t.b.v. verkoper FASE 1: ORIËNTATIE 1 Wat wilt u precies overdragen? Het hele bedrijf? Het onroerend goed? Wordt de onderneming na overdracht voortgezet? 2 Hoe lang blijft

Nadere informatie

duurzaam hetthema Ga voor een aandeelhouderschap Vastgoed apart waarderen bij bedrijfsovername: ja of nee? detransactie

duurzaam hetthema Ga voor een aandeelhouderschap Vastgoed apart waarderen bij bedrijfsovername: ja of nee? detransactie uitgave van het SEPTEMBER 2013 detransactie In sommige markten is overname onvermijdelijk hetthema Ga voor een duurzaam aandeelhouderschap insight Neem een onafhankelijke RV er in de arm Vastgoed apart

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

EEN BEDRIJF KOPEN. Management Buy Out. Management Buy In. Strategische overname

EEN BEDRIJF KOPEN. Management Buy Out. Management Buy In. Strategische overname EEN BEDRIJF KOPEN? EEN BEDRIJF KOPEN Management Buy Out Het overnemen van een bedrijf is zeker geen eenvoudig proces. Een bedrijfsovername kan op verschillende manieren worden ingezet. De meeste bedrijfsovernames

Nadere informatie

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames Marktlink Fusies & Overnames Workshop Zoeken en vinden van een koper / verkoper Jeroen Oldengarm j.oldengarm@marktlink.nl 06 30 39 42 11 Mei 2013 Inhoud Doel Introductie Marktlink Marktontwikkelingen en

Nadere informatie

De Waard Makelaars en Taxateurs, kan elke erkende discipline van onroerende zaken voor u uitvoeren!

De Waard Makelaars en Taxateurs, kan elke erkende discipline van onroerende zaken voor u uitvoeren! De Waard Makelaars en Taxateurs, kan elke erkende discipline van onroerende zaken voor u uitvoeren! DE WAARD MAKELAARS EN TAXATEURS We hebben het allemaal in huis......als we u kunnen helpen, dan horen

Nadere informatie

Deskundigheid & Objectiviteit. waardering van bedrijf en onderneming

Deskundigheid & Objectiviteit. waardering van bedrijf en onderneming Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen LRGD Vianen, 19 november 2010 Deskundigheid & Objectiviteit bij waardering van bedrijf en onderneming Drs. Joost Groeneveld RA RV Wingman Business Valuators

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN Q1 2015 Q1 2015 1 Voorwoord Dit is de eerste, het kwartaalonderzoek van Brookz, platform voor bedrijfsovername. Hierin vindt

Nadere informatie

Toepassen van Adjusted Present Value

Toepassen van Adjusted Present Value Toepassen van Adjusted Present Value Blz. 1 van 8 In deze bijdrage wordt ingegaan op het berekenen van economische waarde. Naast de bekende discounted cash flow (DCF) methode wordt ook wel gebruik gemaakt

Nadere informatie

1. Vastgoedwaardering en de mkbaccountant

1. Vastgoedwaardering en de mkbaccountant 1. Vastgoedwaardering en de mkbaccountant Doelstelling onderzoek: aangeven van concrete handvatten voor de mkb-accountant die bij samenstelopdracht of advisering te maken krijgt met de waardering van vastgoed

Nadere informatie

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd Specialisten bedrijfsovernames Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk Al meer dan 15 jaar ondersteunt Company Brokers ondernemers bij de overdracht of aankoop van de onderneming en richt zich

Nadere informatie

Rabobank Private Banking

Rabobank Private Banking Onbezorgd wonen voor DGA s Rabobank Private Banking Als directeur grootaandeelhouder verkeert u in een bijzondere positie. U leidt een bedrijf en steekt daar veel energie in. Na het werk samen met uw gezin

Nadere informatie

DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN

DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN DE NIEUWE HYPOTHEEK VOOR ONDERNEMENDE MENSEN Genia Financieringen is een nieuwe naam in de financiële wereld. De kans is daarmee groot, dat u ons nog niet kent.

Nadere informatie

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN Q2 2015 Q2 2015 1 Voorwoord Dit is de tweede van 2015, het kwartaalonderzoek van Brookz, platform voor bedrijfsovername. Hierin

Nadere informatie

Wanneer gaat het fout met de financieringshefboom?

Wanneer gaat het fout met de financieringshefboom? Wanneer gaat het fout met de financieringshefboom? In tijden dat de verwachtingen voor toekomstige vrije geldstromen ieder jaar uitkomen werkt de financieringshefboom in het voordeel van de eigen vermogen

Nadere informatie

UW BEDRIJF VERKOPEN?

UW BEDRIJF VERKOPEN? UW BEDRIJF VERKOPEN? BEDRIJFSVERKOOP Begeleiding bij bedrijfsverkoop Elke zelfstandig ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: bedrijfsverkoop. Het verkopen van uw bedrijf is geen sinecure. Het

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

Woning Verkoop Garant geeft zekerheid

Woning Verkoop Garant geeft zekerheid Woning Verkoop Garant geeft zekerheid Woning Verkoop Garant geeft zekerheid Naar een nieuwe woning? Het kan zonder zorgen. Woning Verkoop Garant neemt alle risico s uit handen. U heeft misschien al weken

Nadere informatie

Match Plan Corporate Finance. professioneel en betrokken

Match Plan Corporate Finance. professioneel en betrokken professioneel en betrokken Juli 2014 Inhoudsopgave Introductie Match Plan CF Doelgroepen en kernwoorden Referenties recente transacties Kwaliteit Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V Curriculum

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigen over fouten bij overnames in de hostingbranche

Ervaringsdeskundigen over fouten bij overnames in de hostingbranche Ervaringsdeskundigenoverfoutenbijovernamesindehostingbranche Degrotere jongens indehostingbranchezijnopjacht.zezijnopzoeknaarovernamekandidaten. Groeien wordt door veel providers als enig middel gezien

Nadere informatie

Fair Value Business Valuation. Specialist in Ondernemingswaardering

Fair Value Business Valuation. Specialist in Ondernemingswaardering Fair Value Business Valuation Specialist in Ondernemingswaardering PROFIEL Fair Value Business Valuation heeft zich, als één van de weinige bureaus in Nederland, uitsluitend toegelegd op het specialisme

Nadere informatie

In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN

In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN Leergang Bedrijf Kopen U bent van plan een bedrijf over te nemen. Er komt veel inhoudelijke en financiële

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES BEDRIJFSECONOMISCHE TAXATIES

MVGM VASTGOEDTAXATIES BEDRIJFSECONOMISCHE TAXATIES MVGM VASTGOEDTAXATIES BEDRIJFSECONOMISCHE TAXATIES INTRODUCTIE 2 INTRODUCTIE MVGM VASTGOEDTAXATIES: HELDER INZICHT, BETERE KEUZES Zoekt u helder inzicht in de waarde van uw vastgoed? Wilt u meer grip op

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Vorige week Introductie financieel management Investeringsplan, financieringsplan en exploitatiebegroting Balans Liquiditeitsbegroting (meer in week 6) Berekening inkomen en vermogen

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Bedrijfsoverdracht

Informatieblad 03-10-14. Bedrijfsoverdracht Informatieblad 03-10-14 Bedrijfsoverdracht Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht

Nadere informatie

Najaarsseminar VAB Geld als Water

Najaarsseminar VAB Geld als Water Najaarsseminar VAB Geld als Water 7 november 2013 Lodewijk Kolfschoten Stelling 1 Mijn klanten willen alleen maar bankfinanciering Page 2 Crowdfunding Page 3 Wat is crowdfunding? Een alternatieve wijze

Nadere informatie

Een adviseur moet ook nee durven te zeggen

Een adviseur moet ook nee durven te zeggen Een adviseur moet ook nee durven te zeggen hoewel steeds meer signalen op groen staan, is de MKB-overnamemarkt nog steeds afwachtend. Bovendien lijkt de concurrentie onder adviseurs eerder toe dan af te

Nadere informatie

DCFA themabijeenkomst

DCFA themabijeenkomst DCFA themabijeenkomst 25 april 2013 Waarderen in crisistijd José de Wit RA RV Programma Introductie Prijs / waarde Invloed crisis op waarderen? Valkuilen bij waarderen Prijs Transactie onderhandelen over

Nadere informatie

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven:

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: I. Analyse fase: 1. Vaststelling ondernemings-strategie en missie 2. Vaststelling van de financierings-structuur II. Search fase: 3. Search van overname-kandidaten

Nadere informatie

Consument bezoekt steeds vaker. Laatste kans. om van de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit gebruik te maken?

Consument bezoekt steeds vaker. Laatste kans. om van de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit gebruik te maken? uitgave van het NIRV NOVEMBER 2012 Consument bezoekt steeds vaker vergelijkingsites Laatste kans om van de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit gebruik te maken? De Stelling: De waarde van ondernemingen staat

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

De Raad van Toezicht West geeft uitspraak inzake de zaak van:

De Raad van Toezicht West geeft uitspraak inzake de zaak van: Eigen belang/handel. Makelaar koopt zelf. Klager verwijt zijn broer (beklaagde 2) en het makelaarskantoor van zijn broer (beklaagde 1) dat zij een aantal onroerende zaken tegen een niet marktconforme prijs

Nadere informatie

Alternatieve financiering: crowdfunding

Alternatieve financiering: crowdfunding Zet hier een achtergrondafbeelding neer De laag hieronder is een masker, verplaats de afbeelding dus met rechtermuisknop > schikken > naar achtergrond naar de achtergrond. Alternatieve financiering: crowdfunding

Nadere informatie

Tijdig Starten met Stoppen

Tijdig Starten met Stoppen NJU/VGZ Themadag Tijdig Starten met Stoppen Paul Overwater Manager MKB Adviseurs & Henri Brom Senior adviseur Overname & Opvolging Programma Inleiding Fasen in proces Waardebepaling Fiscale aspecten Mogelijkheden

Nadere informatie

Familiebedrijfskunde is. inmiddels een volwassen. discipline en bevordert de. integratie van disciplines. uit verschillende terreinen

Familiebedrijfskunde is. inmiddels een volwassen. discipline en bevordert de. integratie van disciplines. uit verschillende terreinen Familiebedrijfskunde is inmiddels een volwassen discipline en bevordert de integratie van disciplines uit verschillende terreinen Financiële planning is een cruciale succes factor voor de continuïteit

Nadere informatie

ACCOUNTNET PROPERTY ASSISTANCE UW STEUN EN TOEVERLAAT BIJ DE AANKOOP OF VERKOOP VAN ONROEREND GOED IN SPANJE

ACCOUNTNET PROPERTY ASSISTANCE UW STEUN EN TOEVERLAAT BIJ DE AANKOOP OF VERKOOP VAN ONROEREND GOED IN SPANJE ACCOUNTNET PROPERTY ASSISTANCE UW STEUN EN TOEVERLAAT BIJ DE AANKOOP OF VERKOOP VAN ONROEREND GOED IN SPANJE Accountnet Property Assistance In Spanje werkt de makelaar voor de verkoper. Die betaalt dus

Nadere informatie

Aeternus ook bij conflicten!

Aeternus ook bij conflicten! Welkom Collegetour 28 mei 2014: Waardering in conflictsituaties Plaats: Hightech Campus Eindhoven The Strip conference center Wanneer: 28 mei 2014 van 15.45 tot 19.00 uur Inleiders: Wim Lukaart Cees van

Nadere informatie

Corporate Finance Support B.V. te Rhenen/Veenendaal.

<naam kantoor en vennoten invullen> Corporate Finance Support B.V. te Rhenen/Veenendaal. Strijdlust Advocaten T.a.v. de heer/mevrouw Straat en nummer Postcode en plaats Rhenen/Veenendaal, [..] Betreft: Doorverwijzerscode met Corporate Finance Support B.V. Geachte heer/mevrouw.., In verband

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

andere wijze Waarderen van intellectueel eigendom is complex Hoe waardeer je een webshop? Een sneller veranderende wereld vraagt om een van waarderen

andere wijze Waarderen van intellectueel eigendom is complex Hoe waardeer je een webshop? Een sneller veranderende wereld vraagt om een van waarderen uitgave van het MAART 2015 Waarderen van intellectueel eigendom is complex Het optie denken verandert de perceptie van immateriële activa Een sneller veranderende wereld vraagt om een andere wijze van

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst

10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst 10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst 10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst Als uw onderneming wil

Nadere informatie

NOVEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF KOPEN

NOVEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF KOPEN In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming NOVEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF KOPEN Leergang Bedrijf Kopen U bent van plan een bedrijf over te nemen. Er komt veel inhoudelijke

Nadere informatie

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010 Examen Accountancypraktijk voor gevorderden => Beschikbare tijd: 3 uur => Gebruik van een rekenmachine is toegestaan, gebruik van de syllabus of andere literatuur is niet toegestaan => Specificeer de uitwerkingen

Nadere informatie

Sliedrecht, 12 maart 2013 Versie 0.3. Beknopte Handreiking onroerende-zaaktransacties

Sliedrecht, 12 maart 2013 Versie 0.3. Beknopte Handreiking onroerende-zaaktransacties Sliedrecht, 12 maart 2013 Versie 0.3 Beknopte Handreiking onroerende-zaaktransacties Inhoud blz. 1 Inleiding...2 2 Doel en status...2 3 Aard en omvang gemeentelijk vastgoed...2 4 Richtlijnen bij de aan-

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Goed voorbereid een overnametraject in. Financiële en juridische aspecten bij overnames Joy van der Veer Guido Goorts

Goed voorbereid een overnametraject in. Financiële en juridische aspecten bij overnames Joy van der Veer Guido Goorts Goed voorbereid een overnametraject in Financiële en juridische aspecten bij overnames Joy van der Veer Guido Goorts Inleiding Het overnametraject in Financiële en juridische aspecten bij overnames Joy

Nadere informatie

Het éne aandeel dat Carl Icahn NU koopt

Het éne aandeel dat Carl Icahn NU koopt Het éne aandeel dat Carl Icahn NU koopt 1 Als je iets over CEO's in het algemeen kan zeggen, dan is het wel dat ze een grenzeloze ambitie hebben. Duh! Lijkt me nogal logisch, niet? Waar je echter als belegger

Nadere informatie

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames FFP Congres 6 oktober 2016 Marktlink Fusies & Overnames Uitkomsten Marktlink monitor Door: Tom Beltman & Fredrik Jonker Agenda Introductie Onderzoek Marktlink monitor Welke mogelijkheden zijn er? Integratie

Nadere informatie

Robert de Vries. Oud DGA van keukenbladenfabriek. Sinds 2006 Register Adviseur Bedrijfsopvolging. Specialisatie: Het Familiebedrijf

Robert de Vries. Oud DGA van keukenbladenfabriek. Sinds 2006 Register Adviseur Bedrijfsopvolging. Specialisatie: Het Familiebedrijf Robert de Vries Oud DGA van keukenbladenfabriek Sinds 2006 Register Adviseur Bedrijfsopvolging Specialisatie: Het Familiebedrijf 2 Wanneer besluit tot overdracht? als men het zat is als de DGA niet meer

Nadere informatie

Masterclass Financieel Management in de zorg

Masterclass Financieel Management in de zorg Masterclass Financieel Management in de zorg Introductie en agenda Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis -12-201 Leadership Entrepreneurship Stewardship Even voorstellen 2 Drs ing. Sander Oude Luttikhuis Oprichter

Nadere informatie

Waardering van een Onderneming

Waardering van een Onderneming Waardering Congres Financieele Dagblad: Private Equity in de Praktijk 6 april 2006 Dr Michel van Bremen Partner First Dutch Capital B.V. Waardering, essentie: Res tantum valet quantum vendi potest Iets

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Aankoop en Verkoop Het begint met dromen. Denk ondernemend. Denk Bol.

Aankoop en Verkoop Het begint met dromen. Denk ondernemend. Denk Bol. Aankoop en Verkoop Het begint met dromen Denk ondernemend. Denk Bol. Stimulerende rendementsdenkers Groei stimuleert. Bij Bol Adviseurs geloven we in de positieve kracht van groei. We dagen ondernemers

Nadere informatie

Over waarde bestaan veel misverstanden. In dit boekje leest u in een notendop wat de belangrijkste zaken zijn die de waarde van uw onderneming

Over waarde bestaan veel misverstanden. In dit boekje leest u in een notendop wat de belangrijkste zaken zijn die de waarde van uw onderneming Over waarde bestaan veel misverstanden. In dit boekje leest u in een notendop wat de belangrijkste zaken zijn die de waarde van uw onderneming bepalen. Dit is noodzakelijk als u bijvoorbeeld uw bedrijf

Nadere informatie

Corporatie Taxaties Een gestroomlijnd proces

Corporatie Taxaties Een gestroomlijnd proces Corporatie Taxaties Een gestroomlijnd proces Joosje Lugard 21 december 2016 drs. Joosje Lugard MSRE MRICS RT National director 16 jaar werkzaam DTZ/ Verantwoordelijk voor woningwaarderingen Ervaring met

Nadere informatie

Wat kost een drukkerij? En hoe reken je af?

Wat kost een drukkerij? En hoe reken je af? En hoe reken je af? 3 modellen om de prijs van een drukkerij te bepalen Inhoud 1. SAMEN VERDER... - 3-1.1. INPAKKEN EN WEGWEZEN... - 4-1.2. SAMEN WAARDE CREËREN...- 6-1.3. HET ZAKELIJK HUWELIJK...- 8-2.

Nadere informatie

Welkom bij Aeternus. De vooruitkijkspiegel

Welkom bij Aeternus. De vooruitkijkspiegel Welkom bij Aeternus De vooruitkijkspiegel Wat doen we? Werkgebieden en internationale netwerken Aeternus heeft lokale kennis en is een relevante partij in haar netwerken en bezit een kwalitatief internationaal

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES INSTITUTIONELE BELEGGERS

MVGM VASTGOEDTAXATIES INSTITUTIONELE BELEGGERS MVGM VASTGOEDTAXATIES INSTITUTIONELE BELEGGERS INTRODUCTIE 2 INTRODUCTIE MVGM VASTGOEDTAXATIES: HELDER INZICHT, BETERE KEUZES Zoekt u helder inzicht in de waarde van uw vastgoed? Wilt u meer grip op uw

Nadere informatie

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010 212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/9 Reglement werkkamer WOZ Overwegende dat in het kader van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Bedrijfsovername. Arnhem De Liemers Doetinchem e.o.

Bedrijfsovername. Arnhem De Liemers Doetinchem e.o. Bedrijfsovername 16 met gecontroleerde risico s Er is een fusie- en overnamegolf aanstaande in Nederland. Investeerders kunnen goedkoop financiering ophalen en het investeringssentiment is positief, schreef

Nadere informatie

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN H2-2015 H2-2015 1 februari 2016 Voorwoord Dit is de, het halfjaarlijkse onderzoek van Brookz platform voor bedrijfsovername.

Nadere informatie

Te koop. Tarweweg 2, Nijmegen

Te koop. Tarweweg 2, Nijmegen Te koop Tarweweg 2, Nijmegen Kantoorruimte op zichtlocatie Hoogwaardige uitstraling Ruime parkeervoorzieningen www.dtz.nl T e koop Het object is gelegen tegenover het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en

Nadere informatie

Starten door overname

Starten door overname Starten door overname 1 INHOUD Starten door een bedrijfsovername Adviseurs Proces van bedrijfsovername Voorbereiding Zoeken Waarderen en onderhandelen Financiering en afronding Tips Conclusie 2 Starten

Nadere informatie

Woning Verkoop Garant geeft zekerheid

Woning Verkoop Garant geeft zekerheid Woning Verkoop Garant geeft zekerheid Woning Verkoop Garant geeft zekerheid Naar een nieuw appartement? Het kan zonder zorgen. Woning Verkoop Garant neemt alle risico s uit handen. U heeft misschien al

Nadere informatie

Huurwaardebepaling gemeente Tilburg. 9 april 2015 Marion Bakker

Huurwaardebepaling gemeente Tilburg. 9 april 2015 Marion Bakker Huurwaardebepaling gemeente Tilburg 9 april 2015 Marion Bakker Portefeuille team Gebouwen Ca. 186 permanente gebouwen Ca. 400.000 m² bruto vloeroppervlak Ca. 30 miljoen huurinkomsten per jaar Ca. 437 miljoen

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

Het belang van het Toelatingsmemorandum en het verschil tussen Initial Business en Geneba

Het belang van het Toelatingsmemorandum en het verschil tussen Initial Business en Geneba Amsterdam, 14 juli 2014 Geachte heer/mevrouw, Ten vervolge op onze brief van 7 juli 2014, waarin wij uiteenzetten welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden sinds het nieuwe management van Geneba Properties

Nadere informatie

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2012 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2012... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING

FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING Een must voor iedereen met vermogen en onroerend goed in Spanje. WAAROM FAMILY OFFICE? Family Office betreft een meer complete dienstverlening dan Estate Planning. Estate

Nadere informatie

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012 Axoft Network Services werkt nog intensiever samen met KPN Apollo Hotel Papendrecht Vernieuwd en verbeterd Van Lonkhuizen & Van Oosten

Nadere informatie

Leidraad Taxeren Bijzonder Beheer Bedrijfsmatig Vastgoed

Leidraad Taxeren Bijzonder Beheer Bedrijfsmatig Vastgoed Inleiding Gezien de huidige markt en te verwachten ontwikkelingen is het een toegevoegde waarde als de taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed in staat is om in zijn rapportage naast de Marktwaarde bijzondere

Nadere informatie