VMBO Haven & Vervoer Werkboek 3 BESTUUR VAN DE HAVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VMBO Haven & Vervoer Werkboek 3 BESTUUR VAN DE HAVEN"

Transcriptie

1 VMBO Haven & Vervoer Werkboek 3 BESTUUR VAN DE HAVEN

2 VMBO-25 Haven en vervoer blz. 2 H&V/K5 Dienstverlening in de haven en logistiek BB / KB Eindterm Bestuurlijke vormen van de haven omschrijven SBU Auteur : RS van Rijn VMBO Havenleer Versie : sep SCHEEPVAART EN TRANSPORT C O L L E G E Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 2

3 Inhoudsopgave - WERKBOEK 3 1. Inleiding 5 2. Bestuur van Rotterdam 7 3. Havenbedrijf Het HCC (Binnendienst) Havendienst ( Buitendienst ) DCMR (milieu dienst ) 21 Vragen 24 Opdrachten dcmr - pc havendienst film / klas VBS walradar - huiswerk Aftoetsen : Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 3

4 Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 4

5 H 1 Inleiding 1 Inleiding In dit werkboek zullen wij eens stilstaan bij het bestuur van de haven van Rotterdam. We gaan kijken wie waar verantwoordelijk voor is en hoe het bestuur er uit ziet. Tevens zullen een aantal organisaties belicht worden die onder het bestuur vallen. 2 Doel van de les Na het bestuderen van deze les ben je bekend met het volgende: 3. Hoe ziet het bestuur van de haven van Rotterdam er uit; 4. beheer van de haven; het havenbedrijf 5. Kosten en baten van de Rotterdamse haven; 6. Haven Coördinatie Centrum. 7. Havendienst (RPA) 8. DCMR Wat gebeurt er als er een schip de Haven van Rotterdam binnenkomt? 1. Melden HCC / Havenbedrijf (ligplaats) 2. Loods komt aan boord 3. Slepers varen mee 4. De Roeiers wachten bij de kade 5. Schip ligt vast : Douane komt aan boord (lading) 6. en de Zeehavenpolitie komt aan boord ( mensen ) Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 5

6 Schip komt de haven binnen.. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 6

7 H 2 - Bestuur van de haven/rotterdam Inleiding Het beheer van de Nieuwe Waterweg in Rotterdam staat onder toezicht van de gemeente Rotterdam. Deze Nieuwe Waterweg is een kanaal zonder sluizen lengte van ongeveer 20 km en een breedte van 360 meter. Het is een drukbevaren scheepvaartroute voor het havengebied van Rotterdam, met een vaargeul die diep genoeg is voor de allergrootste zeeschepen. Er zijn geen bruggen of tunnels die beide oevers van de Nieuwe Waterweg verbinden. Vanaf de Botlek begint de Nieuwe Maas Door stroming en erosie is de vaargeul enigszins verbreed. Vanwege de diepgang van de huidige mammoettankers moet de vaargeul echter constant worden uitgebaggerd. Als laatste onderdeel van de Deltawerken werd in 1997 de Maeslantkering in werking gesteld. Deze stormvloedkering beschermt Rotterdam door twee beweegbare wanden in de Nieuwe Waterweg te laten afzinken bij een storm met meer dan Beaufort(noord)westenwind. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 7

8 Maeslandkering bij Rozenburg De havenbekkens en de kaden, die tot de havenbekkens behoren, alsmede de terreinen in het havengebied zijn het eigendom van de gemeente Rotterdam, maar in beheer van het havenbedrijf. Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. is een van oorsprong gemeentelijke instantie van de gemeente Rotterdam. Op 1 januari 2004 werd het Gemeentelijk Havenbedrijf verzelfstandigd. Een ander woord hiervoor is geprivatiseerd.. Kaderfeitje Privatisering is het proces waarbij het eigendom van bedrijven en diensten overgaan van overheid naar de particuliere sector. Daarbij worden publiek eigendom (zoals een staatsbedrijf) in particuliere handen gebracht. Zoals de NS/ PTT-post (kpn) Energiebedrijven, eneco Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 8

9 De loodsen, landtanks, silo s enz. zijn eigendom van de bedrijven, die op die terreinen werkzaam zijn. Het dagelijkse bestuur van de Gemeente berust bij het College van Burgemeester en wethouders. In Rotterdam zijn er 8 wethouders, die elk een bepaalde opdracht hebben. Rotterdam heeft een speciale Havenwethouder. Zij heet Jeannette Baljeu. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 9

10 2009 : zijn er in totaal zeeschepen binnengekomen Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 10

11 H 3 - Het havenbedrijf Rotterdam De Rotterdamse haven wordt beheerd door het Havenbedrijf. Inleiding havenbedrijf De Rotterdamse haven, circa hectare groot, is van grote betekenis voor de nationale en regionale economie. Jaarlijks bezoeken gemiddeld zeeschepen en binnenvaartschepen de haven van Rotterdam. Als beheerder van de haven verhuurt het Havenbedrijf terreinen, ongeveer hectare, aan ondernemers. Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) heeft ruim medewerkers met uiteenlopende functies op commercieel, nautisch en infrastructureel gebied.. Taken van Het Havenbedrijf Rotterdam 1. is verantwoordelijk voor het efficiënt en veilig afwikkelen van het scheepvaartverkeer. (VBS of VTMS, HCC ) 2. verhuurt bedrijfsterreinen in het Rotterdamse havengebied 3. Zorg voor de infrastructuur van waterwegen, verkeerswegen, kades en andere voorzieningen voor de gebruikers van het havengebied. 4. dienstverlening; 5. veiligheid. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 11

12 Kosten en opbrengsten van het havenbedrijf Het Havenbedrijf is opgezet als een bedrijf en niet als een dienst van de gemeente. Het ontvangt geen subsidies van het rijk of de gemeente. Het moet proberen de kosten te dekken met de inkomsten. Uitgaven van het havenbedrijf : investeringen in nieuwe kaden, terreinen en dergelijke; rente en afschrijvingen op oude investeringen; onderhoud van installaties en havenbekkens. De inkomsten bestaan onder andere uit: zeehavengeld; liggeld; loodsgelden; verhuur van grond. Goed financieel resultaat Havenbedrijf Rotterdam Terwijl de overslag in de Rotterdamse haven in ,1% terugliep, daalde het resultaat van het Havenbedrijf Rotterdam met 4,4% tot 144,2 miljoen. Inclusief een eenmalige bate nam het resultaat toe met 10,9% tot 167,4 miljoen ( is de jaarlijkse winst). Het Havenbedrijf heeft in miljoen geïnvesteerd in de haven. In 2010 verhogen we dat tot ongeveer 500 miljoen en in 2011 tot een kleine 700 miljoen, omdat we naast Maasvlakte 2 ook in het bestaande havengebied jaarlijks ongeveer 175 miljoen investeren. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 12

13 H 4 - Het havencoördinatiecentrum (HCC) Het centrale punt van waaruit de scheepvaart in de Rotterdamse haven gestuurd wordt, is het HCC. Verkeerscentrale radarscherm waterweg gebied Taken hcc Ligplaatsen aanwijzen aan binnenkomende schepen Adviseren verkeer op waterweg Contacten met alle dienstverleners in de Rotterdamse haven. Lokatie havenbedrijf Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 13

14 2 de locatie VBS Hoek van Holland vbs hoek van holland De operator houd alles in de gaten Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 14

15 Werking van de Radar In het HCC bevindt zich ook een moderne combinatie van radar en computers. Hierdoor is het mogelijk voorspellingen over de verkeerssituatie in de haven van Rotterdam te doen. Behalve onbemande posten zijn er op de verschillende plaatsen langs de Nieuwe Waterweg bemande radarposten. Hierdoor ontstaat een volledig beeld van alle scheepsbewegingen. Verkeersbegeleidend systeem (vbs) Het Rotterdams haven- en industriecomplex beschikt over één van de meest geavanceerde systemen voor de veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer. Dit is het verkeersbegeleidend systeem (Vessel Traffic Management Services, VTMS). Door het gehele havengebied zijn in totaal 33 radarposten gevestigd die het schip van 30 mijl buitengaats tot 25 mijl landinwaarts kunnen volgen. Begin jaren 50, net na de oorlog opgezet met 7 radarposten. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 15

16 Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 16

17 Verkeersinformatie De VTS-operator meldt via de marifoon de beschikbare relevante informatie aan de scheepvaart. Dit gebeurt in de volgende situaties: Wanneer schepen in elkaars nabijheid zijn, maar niet in elkaar zicht; Wanneer schepen een manoeuvre gaan uitvoeren die afwijkt van het gebruikelijke verkeerspatroon; Indien verkeersinformatie door de VTS-operator noodzakelijk wordt geacht. Informatie Verwerkend Systeem (IVS) Aan het VTS is het Informatie Verwerkend Systeem (IVS) gekoppeld. In het IVS worden van alle schepen gegevens verzameld, zoals diepgang, vorige en volgende haven, lading, ligplaats en agent. Van deze informatie kunnen alle maritieme dienstverleners, zoals de slepers, loodsen, de Douane, de Rivierpolitie of Dirkzwager gebruik maken.. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 17

18 De RPA, de patrouillevaartuigen van de Havendienst Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 18

19 H 5 - Havendienst - Rotterdam Port Authority (rpa) De (rijks)havenmeester van Rotterdam tevens hoofd van Rotterdam Port Authority, een afdeling van het Havenbedrijf geeft leiding aan die activiteiten. Dit is de operationele dienst van de Havendienst. Dit zijn dus de gele schepen die je in de haven ziet varen Toezicht Tijdens het verblijf in de haven kan een schip bezocht worden door inspecteurs van de Rotterdam Port Authority (Havenbedrijf Rotterdam N.V.). Controle gevaarlijke stoffen Inspecties kunnen per schip of met een auto plaatsvinden. Communicatie met elkaar Marifoonkanalen Het directe contact met de schepen wordt gevoerd vanuit de verkeerscentrales door de VTS-operators van de Rotterdam Port Authority. Deze verkeersbegeleiders geven relevante informatie aan de scheepvaart via de marifoonkanalen (VHF).. Patrouillevaartuigen, bruggen en sluizen zitten allemaal op vast afgesproken kanalen. De verantwoordelijkheid voor veilige navigatie blijft te allen tijde bij de gezagvoerder van het schip. De voertalen in het VTS-gebied van Rotterdam zijn Engels en Nederlands Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 19

20 Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 20

21 H 6 - DCMR Milieudienst Rijnmond De DCMR werkt voor bewoners en bedrijven en de overheid. Ruim één miljoen bewoners van het Rijnmondgebied kunnen hier 24 uur per dag hun milieuklachten kwijt, maar ook vragen stellen over het milieu in het gebied. Meer dan bedrijven vragen bij het DCMR hun milieuvergunning aan.. Werkgebied DCMR Voorbeeldmelding DCMR Stankoverlast Vlaardingen De meldkamer van de DCMR ontvangt sinds woensdagochtend klachten over stankoverlast in Vlaardingen. De uitrukdienst van de meldkamer heeft vastgesteld dat de stank afkomstig is van Afvalverwerking Rijnmond. Vanaf zeven uur vanochtend ontvangt de meldkamer klachten over een chemische, zurige, wat onbestemde lucht. Tot nu toe zijn 21 klachten binnengekomen, alle uit Vlaardingen. Het bedrijf geeft aan problemen te hebben met het composteringsproces. Afvalverwerking Rijnmond werkt aan een oplossing van het probleem. De stank kan nog enige tijd aanhouden. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 21

22 Samenvatting - Havendienst Beheer van de Haven Hoe doen zij dat Havenbedrijf (Port of Rotterdam) Havencoördinatie Havendienst Gevaarlijke stoffen via de computers - marifoon/radar via de schepen Via auto s operationele diensten Websites & Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 22

23 December 2006 Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 23

24 Vragen bij dit Werkboek 1. Noem de naam van de hoofdrivier die door Rotterdam loopt. 2. Wat is het verschil tussen het bestuur en beheer? Nieuwe maas, gevolgd door de Nieuwe Waterweg Bestuur maakt de regels Beheer onderhoud en voert uit 3. Hoe ziet het dagelijkse bestuur van de Gemeente Rotterdam eruit? Burgermeester en wethouders 4. Hoe heet de burgemeester van Rotterdam Aboutaleb per 1 jan Wat zijn zijn taken? Brandweer, Burgerzaken, Gemeentearchief, Regiokorps Rotterdam-Rijnmond 6. Hoeveel zeeschepen zijn er in 2008 binnengekomen? Wat zijn de taken van het havenbedrijf? De verkeersregeling en verkeersbegeleiding op het water (vbs of vtms) verhuurt bedrijfsterreinen in het Rotterdamse havengebied Zorg voor de infrastructuur van waterwegen, verkeerswegen, kades en andere voorzieningen voor de gebruikers van het havengebied. financieel-economische zaken; Toezicht op de orde en veiligheid in de haven, overlast Brandbestrijding; Toezicht op het vervoer en overslag van gevaarlijke stoffen Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 24

25 8. Wat zijn de inkomsten van het Havenbedrijf zeehavengeld; liggeld; loodsgelden; huur op grond 9. Noem 4 andere dienstverleners in de Rotterdamse haven 10. Wat is het HCC? Haven coordinatie centrum 11. Wat gebeurt er in het HCC? Centrale punt waar de operationele dienst wordt gestuurd. Verbindingen met dienstverleners Contacten met schepen Aanwijzen ligplaatsen 12. Waar is het HCC gevestigd`?: Grote gebouw wilhelminakade/ naast de holland amerika line 13. Wat is het Verkeersbegeleidings systeem? 14. Leg het principe van radar uit. Door het hele gebied staan radarposten. Hiermee wordt het totale scheepvaart verkeer gevolgd. Radar (Radio Detection and Ranging) is een systeem dat door middel van het uitzenden en weer opvangen van weerkaatste radiostraling de afstand en positie van voorwerpen kan bepalen. Met moderne radars kan vaak ook de snelheid van het voorwerp bepaald worden. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 25

26 15. Een van de afdelingen van de havendienst is de RPA. Waar staat dit voor? Rotterdam Port authority 16. Wat zijn de taken van de RPA? 17. Waar staan de letters DCMR voor? De operationele dienst op het water / de gele schepen. Dienst Centraal milieubeheer Rijnmond 18. Wat doet deze organisatie? Je kunt hier je klachten kwijt en ze geven voorlichting over het milieu ze geven milieu vergunningen af 19. Wat voor soort scheepsafval moet je in de haven afgeven? Machine kamer / huishoudelijk afval Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 26

27 Verrijking kader/ internet 20. Wanneer is het havenbedrijf geprivatiseerd? 21. Wat betekend nu precies privatiseren? 22. Noem 2 bedrijven in Nederland die geprivatiseerd zijn. 23. Noem 1 voordeel en mogelijk nadeel van privatisering 1 januari 2004 Privatisering is het proces waarbij publiek eigendom overgaat in private handen. Het tegenovergestelde van privatisering is nationalisering, waarbij de staat privé-bedrijven opkoopt of opeist. Er kan dan een wetttelijk monopolie worden ingesteld wanneer een bedrijfstak is genationaliseerd. Nederlandse Spoorwegen Aantal energiebedrijven PTT, toen KPN, nu TNT Voordeel : men zegt meer concurrentie en efficienter werken dus producten kunnen goedkoper worden doel europesche unie : markt openstellen voor buitenland Nadeel : bedrijven kunnen in buitenlandse handen komen bij sommige bedrijven kan service afnemen besparing op secundaire zaken publieke omroepen blijven van de staat niet commercieel belangrijk doch wel voor de maatschappij sommige bedrijven te belangrijk voor maatschappij gas en water Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 27

28 24. Leg in je eigen woorden uit wat we bedoelen met de kosten dekken met de inkomsten. 25. Verzin zelf ook nog eens 1 uitgave en 1 inkomen van het Havenbedrijf. Uitgaven : rotterdam promotie buitenlandse investeerders Inkomens : afvalinzameling toeslag 26. Wat is een marifoon. De marifoon (maritieme telefoon) is, anders dan zijn naam doet vermoeden, geen telefoon maar een kortegolfradio. De marifoon is bedoeld voor gebruik in de maritieme communicatie en in het nautische berichtenverkeer. Het kan zenden en ontvangen in de VHF-band. De plaatsing en bediening van een marifoon is aan wettelijke regels gebonden. Nu : spreekt men over energie bedrijven en splitsing van taken Hoewel veel mensen het nauwelijks zal interesseren, kan de operatie verregaande gevolgen hebben. De energierekening zou inderdaad met 54 tot 132 euro per jaar omhoog kunnen gaan. Door de hogere olie- en gasprijzen zou de burger toch al duurder uit zijn. Vast staat dat het de energiebedrijven geld kost als zij een deel van hun onderneming administratief moeten splitsen. Die kosten worden doorberekend aan de klant. Daarnaast zijn netwerken en energiecentrales in het verleden als onderpand gebruikt voor leningen van Amerikaanse investeerders. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 28

29 OPDRACHTEN Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 29

30 Opdracht DCMR (pc) 1. Bekijk de clip op intranet 2. Bekijk de site op 3. Beantwoord de vragen 1. Wat betekend deze afkorting Dienst Centrum Milieubeheer Rijnmond 2. Wat zijn de Taken van deze organisatie - maken vergunningen - controleren bedrijven - bewaken milieukwaliteit - adviseren over ruimtelijke plannen 3. Je kunt met een klacht bellen naar DCMR. Wat gebeurt er dan met deze klacht? Klachten worden gewogen en door de uitrukdienst 24/7 gecontroleerd en indien nodig wordt er Aktie ondernomen. 4. kunnen burgers ook klagen / hoe? per telefoon of per mail 5. Wat als DCMR bij mij aanbelt? Bij klachten of incidenten kunnen zij langskomen. Je hoeft ze niet toe te laten tot je huis. 6. Welke sancties zijn? Bestuurlijk en Strafrechtelijk Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 30

31 7. Wat is LNG? In het nederlands vloeibaar gas in het engels Liquefied Natural Gas 8. Wat gebeurt er als bedrijven zich niet aan de regels houden? Voor een lichtvergrijp volgt er een schriftelijke waarschuwing. Voor een zwaarder vergrijp een sanctie, tot aan tijdelijke of definitieve sluiting. Beiden worden achteraf gecontroleerd of de regels worden nageleefd. 9. Waarom zijn deze regels er? Wet milieubeheer door controle en naleving ten bate van een beter leefmilieu. Bv vergelijk 100 jaar geleden en nu( zalm zwemt weer in de haven) of vergelijk met Peking. 10. Wat doet Ecoloss? DCMR neemt het milieu delict waar en ecoloss ruimt het op. Zoek je antwoorden op (veel voorkomende vragen) l Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 31

32 Opdracht Film Havendienst ( klas ) 1. Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid in de Rotterdamse haven? het gemeentelijk havenbedrijf 2. Noem nog eens een taak van het Havenbedrijf 3. Hoe heet de kapitein aan boord van een Haven dienst schip? betrouwbaar begeleiden van de scheepvaart voorkomen van aanvaringen controleren van schepen en gevaarlijke ladingen assisteren bij problemen en ongevallen de scheepvaartmeester 4. Wat doen die grote gele boten tijdens het rondvaren 5. Hoeveel pompen heeft het schip aan boord kijken of de schepen goed zijn afgemeerd voldoende trossen geen schade aan de kade of alles nog goed vast zit / alle boeien op hun plaats 2 (21000 liter / liter) 6. Waar letten de mensen in de verkeerscentrales op? varende schepen 7. Wat is de reikwijdte van het rader systeem? 100 km Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 32

33 8. Hoeveel verkeerscentrales zijn er in Rotterdam 5 stuks 9. Hoeveel schepen van zee komen er jaarlijks in de haven? ( binnenschepen) 10. Hoe weet de man achter de radar zo snel welk schip hem oproept kruispeilingen van de radar 11. Wat zijn loodsen? mensen die er voor zorgen dat het schip veilig in en uit kan varen. 12. Wat zijn ook alweer gevaarlijke stoffen? gevaarlijk voor mens en milleu 13. Wat is een Geuler? een groot diepliggend schip dat door de RPA de haven in wordt begeleid 14. Hoe heet die geul voor de ingang van rotterdam Eurogeul / maasgeul Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 33

34 Opdracht Film VBS walradar - HUISWERK KLAS 3 - THUISWERKOPDRACHT Opdracht : Verkeersbegeleidend systeem Het Rotterdams haven- en industriecomplex beschikt over één van de meest geavanceerde systemen voor de veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer. Dit is het verkeersbegeleidend systeem (Vessel Traffic Management Services, VTMS). Door het gehele havengebied zijn in totaal 33 radarposten gevestigd die het schip van 30 mijl buitengaats tot 25 mijl landinwaarts kunnen volgen. Ga naar de volgende video : Teletop Bekijk de video en maak er een verslag van in TELETOP van 10 regels. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 34

35 Opdracht Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 35

36 Achtergrondinformatie DOCENT Verkeersbegeleiding 50 jaar walradar in Rotterdam Radar blijft dominant bij verkeersbegeleiding Hoewel bijna alle zeeschepen zijn uitgerust met transponders en via de satelliet zodoende veel informatie over het schip kan worden verkregen, blijft ook de komende vijftien jaar de radar een hoofdrol spelen in de verkeersbegeleiding van de Rotterdamse haven. Verkeersbegeleiders moeten niet afhankelijk zijn van schepen voor het verkrijgen van informatie daarover en dat is bij het gebruik van transponders wel het geval. Bovendien is de transponder nog niet actueel genoeg. Bij de transponder op zeeschepen wordt de informatie op zijn vroegst na één minuut geactualiseerd, bij radar gebeurt dat iedere drie seconden. Dat komt omdat de transponder onderdeel uitmaakt van AIS, het automated identification system. Dit satellietsysteem is ontwikkeld voor de zeevaart en niet voor havens. De Rotterdamse havenautoriteiten gaan A.I.S. wel inzetten als aanvullend middel naast de radarinformatie. Eerste radarketen ter wereld In de jaren dertig ontwikkelde Robert Watson-Watt de radar (Radio detection and ranging), een systeem dat gebruik maakt van elektromagnetische golven om de plaats te bepalen van een object en dit visueel weer te geven. De ontdekking betekende niet alleen een wending in de Tweede Wereldoorlog maar uiteindelijk ook een aanzienlijk veiliger scheepvaart. In 1948 werd in Liverpool het eerste walradarstation in bedrijf genomen. Op 30 november 1956 opende prins Bernhard de eerste zeven Rotterdamse radarposten. De eerste walradarketen ter wereld was een feit. Inmiddels staat nummer 34 in de Pistoolhaven (havennummer 6340). Nummer 36 komt op de zuidoever van het Hartelkanaal nabij de Oude Maas en nummer 35 iets later ten noorden van de Botlekbrug. Ook staan er nog twee gepland bij respectievelijk de Europahaven en aan de zuidkant van het Calandkanaal. Transponder Zeeschepen groter dan 500 ton hebben tegenwoordig een transponder aan boord en via de satelliet is bekend waar het schip met wat voor snelheid en koers vaart. De patrouillevaartuigen van het Havenbedrijf hebben nu ook transponders aan boord, maar de informatie hiervan wordt om de tien seconden geactualiseerd. Het softwareprogramma ARAMIS, waarmee de radarbeelden zichtbaar gemaakt worden voor de verkeersbegeleiders, integreert de informatie van de transponders met de informatie van de radarscanners. Door de invoering van deze techniek weten de dienstdoende scheepvaartmeesters exact van elkaar waar men actief is. Dat is handig omdat met de brandweer is afgesproken dat patrouillevaartuigen te allen tijde binnen een half uur aanwezig moeten kunnen zijn bij een ongeval. Van vijf naar twee Het aantal bemande verkeerscentrales cq verkeersposten zal de komende periode afnemen van vijf naar twee. Inmiddels is de verkeerspost Maasboulevard reeds gesloten.1 april 2007 is het de beurt aan Verkeerspost Hartel. Dan zorgen extra radarapparatuur en camera s Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 36

37 voor aanvullende informatie en werken de verkeersbegeleiders van Verkeerspost Hartel voortaan vanaf de Verkeerscentrale Botlek. Medio 2009 opent het Havenbedrijf de nieuwe Verkeerscentrale Oost op dezelfde plaats waar nu de VC Botlek staat. Het zicht op de Oude Maas is meer van toegevoegde waarde dan dat op de entree van de Waalhaven, daarom verhuist huidige VC Stad naar de nieuwe VC Botlek en niet andersom. De Verkeerscentrale Hoek van Holland wordt na medio 2010 verbouwd en aangepast aan de modernste technieken. Bij het Havenbedrijf zijn 120 medewerkers betrokken bij de verkeersafhandeling. Al deze activiteiten leveren naar verwachting een besparing van tien procent aan personeel op. Door de modernisering en de introductie van nieuwe technieken wordt de uitwisselbaarheid van de diverse verkeerscentrales veel eenvoudiger en kan de ene VC beter als back up dienen van de andere. IVS Ook het in 1992 opgeleverde informatieverwerkend systeem (IVS) moet volledig worden gemoderniseerd. Het IVS is de databank met de informatie over de zeeschepen. Sommige gedateerde onderdelen zijn niet meer aan te passen. Het gehele IVS zal daarom worden vervangen door HAMIS (Havenmeester management informatiesysteem). Inmiddels is een Europese aanbesteding gestart. Het is de bedoeling dat de modernisering vóór 2010 gereed is. Havenbedrijf Rotterdam N.V. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 37

Procedure VHF Communicatie VTS en HCC Havenbedrijf Rotterdam N.V. Divisie Havenmeester

Procedure VHF Communicatie VTS en HCC Havenbedrijf Rotterdam N.V. Divisie Havenmeester Procedure VHF Communicatie VTS en HCC Havenbedrijf Rotterdam N.V. Divisie Havenmeester Auteur: B. Röhner Datum: Versie 1.0 - juni 2015 Inhoudsopgave 1. PROCEDURE VHF COMMUNICATIE VESSEL TRAFFIC SERVICES

Nadere informatie

VTS Procedures Rotterdam.

VTS Procedures Rotterdam. VTS Procedures Rotterdam. Marifoon Procedures. Beheersgebied: Op zee (zie bijlage 1) In het aanloopgebied Rotterdam, als bedoelt en omschreven in artikel 2, sub d en bijlage 1 van het Scheepvaartreglement

Nadere informatie

VTS Procedures - IJmuiden/Amsterdam.

VTS Procedures - IJmuiden/Amsterdam. VTS Procedures - IJmuiden/Amsterdam. Marifoon Procedures. Beheersgeied. Het beheersgebied van de verkeersdienst IJmuiden/Amsterdam is als volgt begrenst: het zeegebied (inclusief de ankerplaatsen A, B

Nadere informatie

Belangrijke Marifoonkanalen in Nederland

Belangrijke Marifoonkanalen in Nederland Marifoonkanalen van VTS gebieden langs de Westerschelde. Westhinder VC Zeebrugge VHF 60 Approach Scheur 2 VC VC Zeebrugge VHF 65 Scheur 2 Westpit / Wielingen 4 VC Zee Brugge VC Zeebrugge VHF 69 Westpit

Nadere informatie

VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV

VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV Verkeersmanagement Het geheel aan maatregelen en voorzieningen door een bevoegde autoriteit met als doel: een veilige vlotte en milieuvriendelijke

Nadere informatie

Marifoon Kanaalindeling Kustgebied, Waddengebied en IJsselmeergebied

Marifoon Kanaalindeling Kustgebied, Waddengebied en IJsselmeergebied Marifoon Kanaalindeling Kustgebied, Waddengebied en IJsselmeergebied Marifoonkanalen van VTS gebieden langs de Westerschelde. GEBIED van tot VTS POST MARIFOON Westhinder Wandelaar / Middelkerkebank Wandelaar

Nadere informatie

VTS operators & schippers Inzicht verschaffen in toekomstig mogelijk gevaarlijke situaties binnen scheepvaartverkeer

VTS operators & schippers Inzicht verschaffen in toekomstig mogelijk gevaarlijke situaties binnen scheepvaartverkeer Versie 1.3 VTS operators & schippers Inzicht verschaffen in toekomstig mogelijk gevaarlijke situaties binnen scheepvaartverkeer 2015 Afstudeerperiode februari - juni Bram van der Giessen 0835926@hr.nl

Nadere informatie

6 Divisie Havenmeester

6 Divisie Havenmeester 6 Divisie Havenmeester Kort voor de verzelfstandiging is het Havenmeesterconvenant Hier ondertekend, is ruimte voor waarmee een interessante de verantwoordelijkheid voor een veilige, vlotte en milieuverantwoorde

Nadere informatie

VMBO Haven & Vervoer Werkboek 9 TRANSPORTKETEN & LOGISTIEK

VMBO Haven & Vervoer Werkboek 9 TRANSPORTKETEN & LOGISTIEK VMBO Haven & Vervoer Werkboek 9 TRANSPORTKETEN & LOGISTIEK Naam Klas VMBO-17 Haven en vervoer blz. 2 / 3 H&V/K/5 Dienstverlening in de haven en logistiek BB / KB Eindterm 1 Het begrip transportketen omschrijven.

Nadere informatie

Back-up procedure. Melding Schip Haven van Rotterdam. Bezoek Schip. Contact. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar

Back-up procedure. Melding Schip Haven van Rotterdam. Bezoek Schip. Contact. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar 4 Melding Schip Haven van Rotterdam System Interface Web Interface De procedure is generiek. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar Hoe te handelen tijdens de storing? U dient zelf te controleren

Nadere informatie

1/18A LOODSEN OP AFSTAND BIJ GESTAAKTE LOODSKRUISPOST IN DE SCHELDEMONDEN

1/18A LOODSEN OP AFSTAND BIJ GESTAAKTE LOODSKRUISPOST IN DE SCHELDEMONDEN 112 8. Toepassing van de criteria Bedacht dient te worden dat in de punten 1 t/m 3 steeds de minimum aantallen loodsen en sleepboten zijn genoemd. De bevoegde nautische autoriteit kan in verband met omstandigheden

Nadere informatie

Functie Profiel. Manager Operatie

Functie Profiel. Manager Operatie Functie Profiel Manager Operatie Bedrijf De Amsterdamse haven is een van s werelds belangrijkste logistieke knooppunten. Het maakt deel uit van de grootste airport-seaport-city combinatie in Europa. Een

Nadere informatie

Welkom in de Rotterdamse haven

Welkom in de Rotterdamse haven Welkom in de Rotterdamse haven Als Havenmeester van Rotterdam en Rijkshavenmeester van Rotterdam-Rijnmond heet ik u van harte welkom op de vaarwegen in deze regio. VERKEERSBEGELEIDING De binnenvaart is

Nadere informatie

Gemeentelijke Havenpolitieverordening 2015. 5.3 Slepen

Gemeentelijke Havenpolitieverordening 2015. 5.3 Slepen Gemeentelijke Havenpolitieverordening 2015 5.3 Slepen Agenda 1.BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE ORGANISATIE VAN SLEEPDIENSTEN EN DE SLEEPDIENSTVERLENERS 2.BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN HAVENGEBRUIKERS 1 BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 november 2011. Het gedeelte Beperkt en het gedeelte Algemeen bestaan ieder uit 20 vragen (60

Nadere informatie

Wat is AIS? Een samenwerking van Nederland, Duitsland en de Europese Unie

Wat is AIS? Een samenwerking van Nederland, Duitsland en de Europese Unie E e n i n t ro d u c t i e va n A I S vo o r d e b i n n e nva a r t Een samenwerking van Nederland, Duitsland en de Europese Unie Een introductie van AIS voor de binnenvaart Europese overheden overwegen

Nadere informatie

Communicatie op het water

Communicatie op het water Communicatie op het water Een marifoon is een zend- en ontvangapparaat voor maritieme communicatie. Via de marifoon legt u contact met andere schepen en met walstations, zoals sluizen, verkeersposten of

Nadere informatie

Enquête: AIS in de binnenvaart

Enquête: AIS in de binnenvaart Enquête: AIS in de binnenvaart Pagina 1 Enquête: AIS in de binnenvaart A. Contactgegevens Naam... Voornaam... Geboortejaar... Geslacht M V Straat+ nummer+ bus... Postcode + gemeente... Telefoonnummer...

Nadere informatie

Economisch perspectief verdieping Nieuwe Waterweg / Botlek

Economisch perspectief verdieping Nieuwe Waterweg / Botlek Economisch perspectief verdieping Nieuwe Waterweg / Botlek Sigrid Schenk Irene Pohl Rotterdam, januari 2014 Aanleiding voor verdieping NWW / Botlek Page 2 BRON: HBR Het Botlekgebied / Pernis vormt het

Nadere informatie

DAT KAN ALLEEN IN ROTTERDAM!

DAT KAN ALLEEN IN ROTTERDAM! DAT KAN ALLEEN IN ROTTERDAM! Foto onderschrift 2 februari 1 2016 Missie en visie van de (Rijks) Havenmeester van de regio Rotterdam-Rijnmond Missie: De (divisie) Havenmeester is als (Rijks)Havenmeesterautoriteit

Nadere informatie

Communicatie op het water in Frankrijk

Communicatie op het water in Frankrijk Communicatie op het water in Frankrijk Een marifoon is een zend- en ontvangapparaat voor maritieme communicatie. Via de marifoon legt u contact met andere schepen en met walstations, zoals sluizen, verkeersposten

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS ONDERBOUW OPDRACHTEN DE ROTTERDAMSE HAVEN GROEIT! Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Goed marifoongebruik? Begrepen, over!

Goed marifoongebruik? Begrepen, over! Goed marifoongebruik? Begrepen, over! Goed marifoongebruik is essentieel voor een vlotte en veilige vaart. Niet onbelangrijk als u weet dat de Nederlandse vaarwegen tot de drukste ter wereld behoren. In

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 S. js.io Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 Ri jkswater s t aat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart. Dordrecht, 2 juni 1975. NOTITIE

Nadere informatie

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft.

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft. 43 Examen maart 2013 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen 1. Hieronder is een verkeerssituatie

Nadere informatie

AIS nader verklaard. Wat zijn de functies van AIS?

AIS nader verklaard. Wat zijn de functies van AIS? AIS nader verklaard AIS (Automatic Identification System) is de naam van een systeem waarmee het voor schepen mogelijk is om andere schepen te identificeren, en om de voortbeweging van deze schepen te

Nadere informatie

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Juni 2013 versie 2.0 Gebaseerd op Draaiboek IHR: infectieziekten gerelateerd aan internationaal vervoer van mensen en goederen MELDINGSSYSTEEM SCHIP-RMD-GGD

Nadere informatie

SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water.

SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water. SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water. Met het formulier moet u een scheepsongeval of ander voorval te water melden. Indien nodig,

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie

Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent

Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent kapt. Dirk Vernaeve Havenkapitein-commandant Situatieschets nautische toegang Max. schip Middensluis l.o.a.:: 115 m b.o.a.: 16 m sd: 7.25 m 10,000

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO OPDRACHTEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

AIS in de praktijk. Agenda. PZV Wintercommissie 2008

AIS in de praktijk. Agenda. PZV Wintercommissie 2008 AIS in de praktijk PZV Wintercommissie 2008 Agenda AIS introductie AIS producten AIS apparatuur Software Installatie Antenne Interface en Bekabeling Software en USB poorten 1 AIS in het kort Bedoeld als

Nadere informatie

Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 1

Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 1 Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 1 Veel succes bij het maken van de vragen. 1. De juiste volgorde van de inhoud van het noodbericht is: (3) A. noodsein, naam schip, roepnaam, positie, aard verlangde

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2008-II

Eindexamen m&o vwo 2008-II Opgave 5 Bij deze opgave horen vijf informatiebronnen (de informatiebronnen 4 tot en met 8) en een uitwerkbijlage. In informatiebron 4 staat informatie over de soorten bevrachtingscontracten in de scheepsvaart.

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF PRIMAIR ONDERWIJS GROEP 7-8 OPDRACHTEN DE ROTTERDAMSE HAVEN GROEIT! Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven in

Nadere informatie

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART IJmond Noordzeekanaalgebied Centraal Nautisch Beheer Basijn nr:04/ 2015 IJmuiden,13 maart 2015 Onderwerp: Verkeersmaatregelen tijdens Sail 2015 De Havenmeester van Amsterdam,

Nadere informatie

River Information Services

River Information Services River Information Services Ivo ten Broeke Programmamanager RIS Rijnvaartcommissaris 3 februari 2010 Inhoud RIS, wat is dat eigenlijk RIS in wetgeving en afspraken RIS Implementatie 2 WAT IS RIS?? RIS zijn:

Nadere informatie

VMBO Haven & Vervoer Werkboek 4 DIENSTVERLENERS

VMBO Haven & Vervoer Werkboek 4 DIENSTVERLENERS VMBO Haven & Vervoer Werkboek 4 DIENSTVERLENERS Naam Klas VMBO Hoofdstuk 4 Haven en vervoer blz. 2 / 2 H&V/K/5 Dienstverlening in de haven en logistiek BB / KB Eindterm 8,9,10 Het begrip dienstverlening

Nadere informatie

Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum

Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum Hoe werkt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende? Een zee van activiteiten Het Belgische gedeelte van de Noordzee is een gebied van 3600 vierkante kilometer, dit is vergelijkbaar met

Nadere informatie

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 Memo Aan Port of Rotterdam, T.a.v. de heer P. Zivojnovic, Postbus 6622, 3002 AP ROTTERDAM Datum Van Johan Valstar, Annemieke Marsman Aantal pagina's 5 Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 E-mail johan.valstar

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEDRAGSREGELS VOOR BEZOEKERS EN CHAUFFEURS

VEILIGHEIDS- EN GEDRAGSREGELS VOOR BEZOEKERS EN CHAUFFEURS EUROMAX TERMINAL ROTTERDAM VEILIGHEIDS- EN GEDRAGSREGELS VOOR BEZOEKERS EN CHAUFFEURS VEILIG EN BEVEILIGD Welkom op de Euromax Terminal Rotterdam. Onze terminal wordt dagelijks druk bezocht. Niet alleen

Nadere informatie

VMBO Haven & Vervoer Werkboek 2 HAVEN TOPOGRAFIE

VMBO Haven & Vervoer Werkboek 2 HAVEN TOPOGRAFIE VMBO Haven & Vervoer Werkboek 2 HAVEN TOPOGRAFIE Naam Klas Auteur : RS van Rijn VMBO Havenleer Versie : sep 2010 SCHEEPVAART EN TRANSPORT C O L L E G E Wb 2 Haventopo STC Rotterdam @ R.S. van Rijn Pagina

Nadere informatie

GEDRAGSLIJN VERANTWOORDELIJKHEID BIJ MILIEUVOORVALLEN ALS GEVOLG VAN ACTIVITEITEN MET/OP SCHEPEN. Inleiding. Uitvoering

GEDRAGSLIJN VERANTWOORDELIJKHEID BIJ MILIEUVOORVALLEN ALS GEVOLG VAN ACTIVITEITEN MET/OP SCHEPEN. Inleiding. Uitvoering GEDRAGSLIJN VERANTWOORDELIJKHEID BIJ MILIEUVOORVALLEN ALS GEVOLG VAN ACTIVITEITEN MET/OP SCHEPEN Inleiding Deze gedragslijn geeft antwoord op de vraag wie aanspreekbaar en verantwoordelijk is als er activiteiten

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN. zeehavens Amsterdam. 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP)

Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN. zeehavens Amsterdam. 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP) Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN zeehavens Amsterdam 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP) Schonere zee, goed geregeld Een schonere zee via een

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over rampbestrijdingsplannen, risico, gevaarlijke stoffen, handhaving en veiligheid

Vragen en antwoorden over rampbestrijdingsplannen, risico, gevaarlijke stoffen, handhaving en veiligheid Vragen en antwoorden over rampbestrijdingsplannen, bedrijven met een verhoogd risico, gevaarlijke stoffen, handhaving en veiligheid Inhoudsopgave Rampbestrijdingsplannen 3 1. Wat is een rampbestrijdingsplan?

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

VMBO Haven & Vervoer INFORMATIEBOEKJE KLAS 3 EN 4. Inhoudsopgave. 1 Haven en Vervoer Iets voor jou? 2 Reis door de wereld. 3 Hoofdonderwerpen

VMBO Haven & Vervoer INFORMATIEBOEKJE KLAS 3 EN 4. Inhoudsopgave. 1 Haven en Vervoer Iets voor jou? 2 Reis door de wereld. 3 Hoofdonderwerpen Inhoudsopgave VMBO Haven & Vervoer 1 Haven en Vervoer Iets voor jou? 2 Reis door de wereld 3 Hoofdonderwerpen 4 - Extra modules 5 - Opbouw Lessen INFORMATIEBOEKJE KLAS 3 EN 4 6 Overige informatie Aanvullende

Nadere informatie

Lesbrief ZAND BOVEN WATER OPDRACHT 1 - NEDERLAND EN WATERBOUW

Lesbrief ZAND BOVEN WATER OPDRACHT 1 - NEDERLAND EN WATERBOUW Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW ZAND BOVEN WATER Rotterdam is de belangrijkste haven van Europa. Steeds meer spullen reizen via Rotterdam. Sinds 2008 wordt hard gewerkt om de haven uit te breiden.

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 100 / RHN / 2014 Besluit tot het intrekken van het besluit d.d. 16 oktober 2013 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van operationele ruimte en de

Nadere informatie

GNB WAT HEB JE ERAAN? Martin Mesure

GNB WAT HEB JE ERAAN? Martin Mesure GNB WAT HEB JE ERAAN? Martin Mesure WAAROM GNB? In uitvoering van het Scheidingverdrag tussen België en Nederland van 1839, kreeg de Belgische overheid een beperkte toezichthoudende bevoegdheid op het

Nadere informatie

Begroting 2015. Gebaseerd op het meerjarenplan 2014-2017

Begroting 2015. Gebaseerd op het meerjarenplan 2014-2017 Begroting 2015 Gebaseerd op het meerjarenplan 2014-2017 Versie 1.0, september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 3 2.1 Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied... 3 2.2 Divisie

Nadere informatie

HAVEN VAN WERELDKLASSE

HAVEN VAN WERELDKLASSE rotterdam HAVEN VAN WERELDKLASSE Rotterdam, haven van wereldklasse De entree tot Noordwest-Europa. Zo kun je Rotterdam zien. Letterlijk alles wordt via de haven van Rotterdam vervoerd. Van appels tot auto

Nadere informatie

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO MAASVLAKTE 2 De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom komt er een nieuw stuk haven: Maasvlakte

Nadere informatie

Oostende 25 juni 2009 Nr. 13

Oostende 25 juni 2009 Nr. 13 Oostende 25 juni 2009 Nr. 13 1 BELGIE 13/126 BESTELPROCEDURE LOODSEN BAZ 1/12A/2009 vervalt op 01/07/2009 0h00 en wordt vanaf dan vervangen door volgende procedure : 1. DEFINITIES In deze procedures wordt

Nadere informatie

Getijdengegevens beschikbaar gesteld door: Rijksinstituut voor Kust en Zee. Bij de samenstelling van de tafels is rekening gehouden met de zomertijd.

Getijdengegevens beschikbaar gesteld door: Rijksinstituut voor Kust en Zee. Bij de samenstelling van de tafels is rekening gehouden met de zomertijd. GETIJDEN 2011 GETIJDEn 2011 Watergetijden Rotterdam en hoek van holland HET Havenbedrijf Rotterdam wenst iedereen een goede vaart in 2011 Getijdengegevens beschikbaar gesteld door: Rijksinstituut voor

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

Voorlopig onderzoek naar de gronding van ms Zhen Hua 10 Europoort, 2 februari 2008

Voorlopig onderzoek naar de gronding van ms Zhen Hua 10 Europoort, 2 februari 2008 Datum Voorlopig onderzoek naar de gronding van ms Europoort, 2 februari 2008 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Feitelijkheden 4 2.1 Het schip en de bemanning 4 2.2 Reisgegevens 5 2.3 Het onderzoek

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen Notitie 20112327-05 MER Beneden-Lek (Bergambacht) Externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen 1 Inleiding In opdracht van Consortium 2.0 1 is een

Nadere informatie

AIS Netwerk van de Nederlandse Kustwacht

AIS Netwerk van de Nederlandse Kustwacht AIS Netwerk van de Nederlandse Kustwacht AIS (Automatisch( Identificatie Systeem) is oorspronkelijk ontworpen als hulpmiddel bij de navigatie voor de scheepvaart. AIS is een VHF transpondersysteem dat

Nadere informatie

BENODIGDHEDEN o Werkbladen o Antwoordkaarten o Eventueel verdiepingsopdracht

BENODIGDHEDEN o Werkbladen o Antwoordkaarten o Eventueel verdiepingsopdracht Leerkrachtinformatie Groep 6 Zeehavens in Zeeland Lesduur:90 minuten (klassikaal en in tweetallen) DOEL De leerlingen weten op een kaart van Zeeland de zeehavens te vinden en te benoemen; kunnen de werking

Nadere informatie

3. Welk kanaal in de VHF-band wordt gebruikt voor schip-schip alarmering? 2 a. 70. b. 67. c. 13.

3. Welk kanaal in de VHF-band wordt gebruikt voor schip-schip alarmering? 2 a. 70. b. 67. c. 13. Proefexamen Marcom-B module GMDSS U bent geslaagd voor het examen Module GMDSS als u tenminste 28 van de 40 punten heeft behaald. Het aantal te behalen punten is in de rechter kantlijn vermeld. Naast deze

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN vzw. In samenwerking met. FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Binnenvaart

INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN vzw. In samenwerking met. FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Binnenvaart INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN vzw In samenwerking met FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Binnenvaart RAAD VAN BESTUUR 22/02/2013 MARKTOBSERVATIE: BINNENVAARTVLOOT TOEBEHOREND

Nadere informatie

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Indeling presentatie Basis verkeersregels (herhaling voor mensen met eerdere opleiding) Suggesties tav gedrag en veiligheid - Varen doe je samen Tips van de

Nadere informatie

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Venlo, 5 oktober 2012 Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1 Haven Rotterdam in cijfers

Nadere informatie

Opvallend genoeg? AIS!

Opvallend genoeg? AIS! NAV Recreatievaart 2008 Veiligheid door Communicatie Nederlands Instituut voor Navigatie HISWA te Water IJmuiden 5 september 2008 Wim van der Heijden Ship Monitoring Consultancy Radar reflectors Gezien

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Melding Schip 2.0

Informatiebijeenkomst Melding Schip 2.0 Informatiebijeenkomst Melding Schip 2.0 Iwan van der Wolf Algemeen Directeur Service Connector Melding Schip 2.0 Programma 19 januari 2016 Amsterdam 15:00-15:10 Welkom Iwan van der Wolf, Algemeen Directeur

Nadere informatie

Rondje Noord-Holland 2015

Rondje Noord-Holland 2015 Rondje Noord-Holland 2015 Naarden-IJmuiden-Oudeschild-Harlingen-Lelystad- Naarden Woensdag 13 mei tot/met zondag 17 mei Versie: 1.0 Voorwaarden: - Deelname voor eigen risico en verantwoordelijkheid. -

Nadere informatie

EiitfC. *ptrlis«einlrua. Landaanwinning. Nautische Bereikbaarheid en Veiligheid Deelrapport Zeevaart, Individuele Schepen INDEX

EiitfC. *ptrlis«einlrua. Landaanwinning. Nautische Bereikbaarheid en Veiligheid Deelrapport Zeevaart, Individuele Schepen INDEX EiitfC *ptrlis«einlrua Landaanwinning Nautische Bereikbaarheid en Veiligheid Deelrapport Zeevaart, Individuele Schepen INDEX Verkenning ontwerpruimte Documentcode AAN-02-289 Opgesteld door J. Mutsaers

Nadere informatie

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte

Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Besluitnummer: 034 / RHN / 2014 Besluit tot het aanwijzen van operationele ruimte en de daar voor geldende voorschriften en beperkingen voor de ligplaatsen van de

Nadere informatie

INNOVATIEVE LADING AAN BOORD

INNOVATIEVE LADING AAN BOORD > INNOVATIEVE LADING AAN BOORD > WERKINA WERKENDAM WHAT S IN A NAME? Werkina ontwikkelt en produceert scheepselektrotechniek die doet wat het moet doen: werken. En dat op een intelligente, efficiënte

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over het ontgassen van schepen.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over het ontgassen van schepen. Rotterdam, 20 maart 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over het ontgassen van schepen. Aan de Gemeenteraad. Op 1 november 2011 stelde het

Nadere informatie

Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart. Algemeen. hoofdvaargeul varen.

Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart. Algemeen. hoofdvaargeul varen. Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart Algemeen - Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterkant) aan. Ook binnen de betonde vaargeul. - Pas uw koers en snelheid tijdig

Nadere informatie

S(~DI~PI~N. NIEUWSIJlUEf NUMMElt 11,.JULI 2015

S(~DI~PI~N. NIEUWSIJlUEf NUMMElt 11,.JULI 2015 S(~DI~PI~N IN}IOUD Het roer gaat om Oproep De Droom van de schepencarrousel Doelstellingen Markante schepen in beweging Professionaliseren Nieuwe schepen Schepen carrousel en social media Donateur worden

Nadere informatie

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO DUURZAAM PRODUCEREN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam binnen.

Nadere informatie

Geachte minister, locoburgemeester, wethouder, geachte gasten,

Geachte minister, locoburgemeester, wethouder, geachte gasten, Toespraak Dertje Meijer, CEO Havenbedrijf Amsterdam NV Ondertekening Havenmeesterconvenant 21 maart 2013 Een waardevolle haven Geachte minister, locoburgemeester, wethouder, geachte gasten, Wat een bijzonder

Nadere informatie

KO N I N K L I J K E V E R E N I G I N G VA N N E D E R L A N D S E R E D E R S

KO N I N K L I J K E V E R E N I G I N G VA N N E D E R L A N D S E R E D E R S KO N I N K L I J K E V E R E N I G I N G VA N N E D E R L A N D S E R E D E R S Werken op zee betekent: - De hele wereld zien. - Na de zeevaartschool ben je zeker van een baan. - Een hoog salaris. - Snel

Nadere informatie

Het oog wil ook wat EEN HAVEN VAN WERELDKLASSE WIL ER OOK ZO UITZIEN. Uitgave. Havenbedrijf Rotterdam N.V., Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam

Het oog wil ook wat EEN HAVEN VAN WERELDKLASSE WIL ER OOK ZO UITZIEN. Uitgave. Havenbedrijf Rotterdam N.V., Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam Het oog wil ook wat Uitgave Havenbedrijf Rotterdam N.V., Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam EEN HAVEN VAN WERELDKLASSE WIL ER OOK ZO UITZIEN T 010-252 10 10 E I info@portofrotterdam.com www.portofrotterdam.com

Nadere informatie

5 Betrouwbaar. Havenkapiteinsdienst

5 Betrouwbaar. Havenkapiteinsdienst 5 Betrouwbaar Havenkapiteinsdienst In 2007 liepen 16.696 zeeschepen en 99.553 binnenschepen de Antwerpse haven aan. Van deze binnenschepen waren er 63.913 met bestemming haven en 35.640 in doorvaart. 12.671

Nadere informatie

Explorer R4 Rivier Radar

Explorer R4 Rivier Radar Alewijnse Explorer R4 Rivier Radar Explorer R4 Rivier Radar De nieuwe generatie binnenvaartradar Digitale techniek 22 beeldscherm met Multi-Menu Mini conning AIS weergave IVP - Intelligent Video Processing

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen Veilig varen doen we samen Vaarregels recreatie- en beroepsvaart Algemeen - Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterkant) aan. Ook binnen de betonde vaargeul. - Pas uw koers en snelheid

Nadere informatie

Meer weten? www.rijkswaterstaat.nl/jaarbericht

Meer weten? www.rijkswaterstaat.nl/jaarbericht Meer weten? www.rijkswaterstaat.nl/jaarbericht 3 Vlot en veilig verkeer over het water Vervoer over water is van groot economisch belang. De binnenvaart vervoert veel bulkgoederen. Maar ook containers,

Nadere informatie

Debat: Nationalisering of privatisering?

Debat: Nationalisering of privatisering? Debat: Nationalisering of privatisering? Korte omschrijving werkvorm: Uw leerlingen leren wat een collectieve voorziening is. Doorgaans worden collectieve voorzieningen in Nederland door de overheid gefinancierd,

Nadere informatie

Rondje Noord-Holland 2016

Rondje Noord-Holland 2016 Rondje Noord-Holland 2016 Naarden-IJmuiden-Den Helder-Makkum- Enkhuizen-Naarden Woensdag 4 mei tot/met zondag 8 mei De Aemilia in actie tijdens het Rondje Noord-Holland 2015 V1.1 Voorwaarden: - Deelname

Nadere informatie

Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics

Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics Zondag 29 maart tot en met zondag 5 april 2014 Inhoud Inleiding Veiligheid aan boord en in de havens s Avonds en s nachts Tips voor veiligheid

Nadere informatie

Brussel, 24 oktober 2006. JPM/Aanpassing Loodsdecreet. Advies

Brussel, 24 oktober 2006. JPM/Aanpassing Loodsdecreet. Advies Brussel, 24 oktober 2006. JPM/Aanpassing Loodsdecreet Advies van de Vlaamse Havencommissie over het Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van van woensdag 24 maart 1999, nr. 58

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van van woensdag 24 maart 1999, nr. 58 Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van van woensdag 24 maart 1999, nr. 58 Nr. 5 UITSPRAAK van de Raad voor de Scheepvaart inzake het aan de grond lopen en vervolgens in aanvaring komen van het

Nadere informatie

Informatiegids Verklaring van Vrijstelling Loodsplicht Rotterdam Rijnmond

Informatiegids Verklaring van Vrijstelling Loodsplicht Rotterdam Rijnmond Informatiegids Verklaring van Vrijstelling Loodsplicht Rotterdam Rijnmond 2015-2016 1 ` Informatiegids Verklaring van Vrijstelling Loodsplicht Rotterdam Rijnmond Deze informatiegids heeft een voorlichtend

Nadere informatie

Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011

Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011 Havenvisie 2030 Drechtsteden 5 april 2011 1 Doel Havenvisie 2030 Richting geven aan de verdere ontwikkeling van de Rotterdamse mainport. Zekerheid en perspectief bieden aan klanten, burgers, overheden

Nadere informatie

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl De nieuwe havenverordeningen hoorn.nl Programma van de avond 20.00-20.05 Opening door mevr. E. Haasbroek 20.05-20.15 Inleiding door Wethouder Tap 20.15-20.40 Presentatie over de nieuwe havenverordeningen

Nadere informatie

Nautisch Veiligheidsplan, leidraad

Nautisch Veiligheidsplan, leidraad Nautisch Veiligheidsplan, leidraad Havenbedrijf Rotterdam N.V. Divisie Havenmeester Wilhelminakade 909 3072 AP Rotterdam evenementendhmr@portofrotterdam.com Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Gebruik van dit veiligheidsplan

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT. op afstand bedienen

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT. op afstand bedienen MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT DECEMBER 2015 Bruggen en sluizen op afstand bedienen 01-KRACHT_Cover.indd 1 23-11-15 11:35 REPORTAGE Blauwe golf door ritsend bedienen Buiten timmert de aannemer

Nadere informatie

Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle. Versie 03.02.2012

Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle. Versie 03.02.2012 Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle Versie 03.02.2012 Inhoud Situering ABC-as / kanaal naar Charleroi / studiegebied streefbeeld Historiek kanaal

Nadere informatie

HAVENTARIEVEN HAVENTARIEVEN

HAVENTARIEVEN HAVENTARIEVEN HAVENTARIEVEN HAVENTARIEVEN maart 2009 Vaarrechten A. Voor de binnenvaart (prijs zonder BTW - 21%) Doorvaart met lading (per ton van 1.000 kg en per km) : 0,00025 minimum 4,00 Doorvaart zonder lading vaartuig

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

LES 3 - Werkvel 2 STAPPENPLAN

LES 3 - Werkvel 2 STAPPENPLAN - Werkvel Dit werkvel hoort bij de digitale module op www.portofrotterdam.com/havenlink. Dit icoontje betekent dat je bij dit onderdeel de module of internet nodig hebt. 1 INLEIDING In deze les ga je samen

Nadere informatie