VMBO Haven & Vervoer Werkboek 3 BESTUUR VAN DE HAVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VMBO Haven & Vervoer Werkboek 3 BESTUUR VAN DE HAVEN"

Transcriptie

1 VMBO Haven & Vervoer Werkboek 3 BESTUUR VAN DE HAVEN

2 VMBO-25 Haven en vervoer blz. 2 H&V/K5 Dienstverlening in de haven en logistiek BB / KB Eindterm Bestuurlijke vormen van de haven omschrijven SBU Auteur : RS van Rijn VMBO Havenleer Versie : sep SCHEEPVAART EN TRANSPORT C O L L E G E Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 2

3 Inhoudsopgave - WERKBOEK 3 1. Inleiding 5 2. Bestuur van Rotterdam 7 3. Havenbedrijf Het HCC (Binnendienst) Havendienst ( Buitendienst ) DCMR (milieu dienst ) 21 Vragen 24 Opdrachten dcmr - pc havendienst film / klas VBS walradar - huiswerk Aftoetsen : Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 3

4 Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 4

5 H 1 Inleiding 1 Inleiding In dit werkboek zullen wij eens stilstaan bij het bestuur van de haven van Rotterdam. We gaan kijken wie waar verantwoordelijk voor is en hoe het bestuur er uit ziet. Tevens zullen een aantal organisaties belicht worden die onder het bestuur vallen. 2 Doel van de les Na het bestuderen van deze les ben je bekend met het volgende: 3. Hoe ziet het bestuur van de haven van Rotterdam er uit; 4. beheer van de haven; het havenbedrijf 5. Kosten en baten van de Rotterdamse haven; 6. Haven Coördinatie Centrum. 7. Havendienst (RPA) 8. DCMR Wat gebeurt er als er een schip de Haven van Rotterdam binnenkomt? 1. Melden HCC / Havenbedrijf (ligplaats) 2. Loods komt aan boord 3. Slepers varen mee 4. De Roeiers wachten bij de kade 5. Schip ligt vast : Douane komt aan boord (lading) 6. en de Zeehavenpolitie komt aan boord ( mensen ) Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 5

6 Schip komt de haven binnen.. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 6

7 H 2 - Bestuur van de haven/rotterdam Inleiding Het beheer van de Nieuwe Waterweg in Rotterdam staat onder toezicht van de gemeente Rotterdam. Deze Nieuwe Waterweg is een kanaal zonder sluizen lengte van ongeveer 20 km en een breedte van 360 meter. Het is een drukbevaren scheepvaartroute voor het havengebied van Rotterdam, met een vaargeul die diep genoeg is voor de allergrootste zeeschepen. Er zijn geen bruggen of tunnels die beide oevers van de Nieuwe Waterweg verbinden. Vanaf de Botlek begint de Nieuwe Maas Door stroming en erosie is de vaargeul enigszins verbreed. Vanwege de diepgang van de huidige mammoettankers moet de vaargeul echter constant worden uitgebaggerd. Als laatste onderdeel van de Deltawerken werd in 1997 de Maeslantkering in werking gesteld. Deze stormvloedkering beschermt Rotterdam door twee beweegbare wanden in de Nieuwe Waterweg te laten afzinken bij een storm met meer dan Beaufort(noord)westenwind. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 7

8 Maeslandkering bij Rozenburg De havenbekkens en de kaden, die tot de havenbekkens behoren, alsmede de terreinen in het havengebied zijn het eigendom van de gemeente Rotterdam, maar in beheer van het havenbedrijf. Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. is een van oorsprong gemeentelijke instantie van de gemeente Rotterdam. Op 1 januari 2004 werd het Gemeentelijk Havenbedrijf verzelfstandigd. Een ander woord hiervoor is geprivatiseerd.. Kaderfeitje Privatisering is het proces waarbij het eigendom van bedrijven en diensten overgaan van overheid naar de particuliere sector. Daarbij worden publiek eigendom (zoals een staatsbedrijf) in particuliere handen gebracht. Zoals de NS/ PTT-post (kpn) Energiebedrijven, eneco Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 8

9 De loodsen, landtanks, silo s enz. zijn eigendom van de bedrijven, die op die terreinen werkzaam zijn. Het dagelijkse bestuur van de Gemeente berust bij het College van Burgemeester en wethouders. In Rotterdam zijn er 8 wethouders, die elk een bepaalde opdracht hebben. Rotterdam heeft een speciale Havenwethouder. Zij heet Jeannette Baljeu. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 9

10 2009 : zijn er in totaal zeeschepen binnengekomen Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 10

11 H 3 - Het havenbedrijf Rotterdam De Rotterdamse haven wordt beheerd door het Havenbedrijf. Inleiding havenbedrijf De Rotterdamse haven, circa hectare groot, is van grote betekenis voor de nationale en regionale economie. Jaarlijks bezoeken gemiddeld zeeschepen en binnenvaartschepen de haven van Rotterdam. Als beheerder van de haven verhuurt het Havenbedrijf terreinen, ongeveer hectare, aan ondernemers. Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) heeft ruim medewerkers met uiteenlopende functies op commercieel, nautisch en infrastructureel gebied.. Taken van Het Havenbedrijf Rotterdam 1. is verantwoordelijk voor het efficiënt en veilig afwikkelen van het scheepvaartverkeer. (VBS of VTMS, HCC ) 2. verhuurt bedrijfsterreinen in het Rotterdamse havengebied 3. Zorg voor de infrastructuur van waterwegen, verkeerswegen, kades en andere voorzieningen voor de gebruikers van het havengebied. 4. dienstverlening; 5. veiligheid. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 11

12 Kosten en opbrengsten van het havenbedrijf Het Havenbedrijf is opgezet als een bedrijf en niet als een dienst van de gemeente. Het ontvangt geen subsidies van het rijk of de gemeente. Het moet proberen de kosten te dekken met de inkomsten. Uitgaven van het havenbedrijf : investeringen in nieuwe kaden, terreinen en dergelijke; rente en afschrijvingen op oude investeringen; onderhoud van installaties en havenbekkens. De inkomsten bestaan onder andere uit: zeehavengeld; liggeld; loodsgelden; verhuur van grond. Goed financieel resultaat Havenbedrijf Rotterdam Terwijl de overslag in de Rotterdamse haven in ,1% terugliep, daalde het resultaat van het Havenbedrijf Rotterdam met 4,4% tot 144,2 miljoen. Inclusief een eenmalige bate nam het resultaat toe met 10,9% tot 167,4 miljoen ( is de jaarlijkse winst). Het Havenbedrijf heeft in miljoen geïnvesteerd in de haven. In 2010 verhogen we dat tot ongeveer 500 miljoen en in 2011 tot een kleine 700 miljoen, omdat we naast Maasvlakte 2 ook in het bestaande havengebied jaarlijks ongeveer 175 miljoen investeren. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 12

13 H 4 - Het havencoördinatiecentrum (HCC) Het centrale punt van waaruit de scheepvaart in de Rotterdamse haven gestuurd wordt, is het HCC. Verkeerscentrale radarscherm waterweg gebied Taken hcc Ligplaatsen aanwijzen aan binnenkomende schepen Adviseren verkeer op waterweg Contacten met alle dienstverleners in de Rotterdamse haven. Lokatie havenbedrijf Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 13

14 2 de locatie VBS Hoek van Holland vbs hoek van holland De operator houd alles in de gaten Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 14

15 Werking van de Radar In het HCC bevindt zich ook een moderne combinatie van radar en computers. Hierdoor is het mogelijk voorspellingen over de verkeerssituatie in de haven van Rotterdam te doen. Behalve onbemande posten zijn er op de verschillende plaatsen langs de Nieuwe Waterweg bemande radarposten. Hierdoor ontstaat een volledig beeld van alle scheepsbewegingen. Verkeersbegeleidend systeem (vbs) Het Rotterdams haven- en industriecomplex beschikt over één van de meest geavanceerde systemen voor de veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer. Dit is het verkeersbegeleidend systeem (Vessel Traffic Management Services, VTMS). Door het gehele havengebied zijn in totaal 33 radarposten gevestigd die het schip van 30 mijl buitengaats tot 25 mijl landinwaarts kunnen volgen. Begin jaren 50, net na de oorlog opgezet met 7 radarposten. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 15

16 Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 16

17 Verkeersinformatie De VTS-operator meldt via de marifoon de beschikbare relevante informatie aan de scheepvaart. Dit gebeurt in de volgende situaties: Wanneer schepen in elkaars nabijheid zijn, maar niet in elkaar zicht; Wanneer schepen een manoeuvre gaan uitvoeren die afwijkt van het gebruikelijke verkeerspatroon; Indien verkeersinformatie door de VTS-operator noodzakelijk wordt geacht. Informatie Verwerkend Systeem (IVS) Aan het VTS is het Informatie Verwerkend Systeem (IVS) gekoppeld. In het IVS worden van alle schepen gegevens verzameld, zoals diepgang, vorige en volgende haven, lading, ligplaats en agent. Van deze informatie kunnen alle maritieme dienstverleners, zoals de slepers, loodsen, de Douane, de Rivierpolitie of Dirkzwager gebruik maken.. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 17

18 De RPA, de patrouillevaartuigen van de Havendienst Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 18

19 H 5 - Havendienst - Rotterdam Port Authority (rpa) De (rijks)havenmeester van Rotterdam tevens hoofd van Rotterdam Port Authority, een afdeling van het Havenbedrijf geeft leiding aan die activiteiten. Dit is de operationele dienst van de Havendienst. Dit zijn dus de gele schepen die je in de haven ziet varen Toezicht Tijdens het verblijf in de haven kan een schip bezocht worden door inspecteurs van de Rotterdam Port Authority (Havenbedrijf Rotterdam N.V.). Controle gevaarlijke stoffen Inspecties kunnen per schip of met een auto plaatsvinden. Communicatie met elkaar Marifoonkanalen Het directe contact met de schepen wordt gevoerd vanuit de verkeerscentrales door de VTS-operators van de Rotterdam Port Authority. Deze verkeersbegeleiders geven relevante informatie aan de scheepvaart via de marifoonkanalen (VHF).. Patrouillevaartuigen, bruggen en sluizen zitten allemaal op vast afgesproken kanalen. De verantwoordelijkheid voor veilige navigatie blijft te allen tijde bij de gezagvoerder van het schip. De voertalen in het VTS-gebied van Rotterdam zijn Engels en Nederlands Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 19

20 Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 20

21 H 6 - DCMR Milieudienst Rijnmond De DCMR werkt voor bewoners en bedrijven en de overheid. Ruim één miljoen bewoners van het Rijnmondgebied kunnen hier 24 uur per dag hun milieuklachten kwijt, maar ook vragen stellen over het milieu in het gebied. Meer dan bedrijven vragen bij het DCMR hun milieuvergunning aan.. Werkgebied DCMR Voorbeeldmelding DCMR Stankoverlast Vlaardingen De meldkamer van de DCMR ontvangt sinds woensdagochtend klachten over stankoverlast in Vlaardingen. De uitrukdienst van de meldkamer heeft vastgesteld dat de stank afkomstig is van Afvalverwerking Rijnmond. Vanaf zeven uur vanochtend ontvangt de meldkamer klachten over een chemische, zurige, wat onbestemde lucht. Tot nu toe zijn 21 klachten binnengekomen, alle uit Vlaardingen. Het bedrijf geeft aan problemen te hebben met het composteringsproces. Afvalverwerking Rijnmond werkt aan een oplossing van het probleem. De stank kan nog enige tijd aanhouden. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 21

22 Samenvatting - Havendienst Beheer van de Haven Hoe doen zij dat Havenbedrijf (Port of Rotterdam) Havencoördinatie Havendienst Gevaarlijke stoffen via de computers - marifoon/radar via de schepen Via auto s operationele diensten Websites & Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 22

23 December 2006 Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 23

24 Vragen bij dit Werkboek 1. Noem de naam van de hoofdrivier die door Rotterdam loopt. 2. Wat is het verschil tussen het bestuur en beheer? Nieuwe maas, gevolgd door de Nieuwe Waterweg Bestuur maakt de regels Beheer onderhoud en voert uit 3. Hoe ziet het dagelijkse bestuur van de Gemeente Rotterdam eruit? Burgermeester en wethouders 4. Hoe heet de burgemeester van Rotterdam Aboutaleb per 1 jan Wat zijn zijn taken? Brandweer, Burgerzaken, Gemeentearchief, Regiokorps Rotterdam-Rijnmond 6. Hoeveel zeeschepen zijn er in 2008 binnengekomen? Wat zijn de taken van het havenbedrijf? De verkeersregeling en verkeersbegeleiding op het water (vbs of vtms) verhuurt bedrijfsterreinen in het Rotterdamse havengebied Zorg voor de infrastructuur van waterwegen, verkeerswegen, kades en andere voorzieningen voor de gebruikers van het havengebied. financieel-economische zaken; Toezicht op de orde en veiligheid in de haven, overlast Brandbestrijding; Toezicht op het vervoer en overslag van gevaarlijke stoffen Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 24

25 8. Wat zijn de inkomsten van het Havenbedrijf zeehavengeld; liggeld; loodsgelden; huur op grond 9. Noem 4 andere dienstverleners in de Rotterdamse haven 10. Wat is het HCC? Haven coordinatie centrum 11. Wat gebeurt er in het HCC? Centrale punt waar de operationele dienst wordt gestuurd. Verbindingen met dienstverleners Contacten met schepen Aanwijzen ligplaatsen 12. Waar is het HCC gevestigd`?: Grote gebouw wilhelminakade/ naast de holland amerika line 13. Wat is het Verkeersbegeleidings systeem? 14. Leg het principe van radar uit. Door het hele gebied staan radarposten. Hiermee wordt het totale scheepvaart verkeer gevolgd. Radar (Radio Detection and Ranging) is een systeem dat door middel van het uitzenden en weer opvangen van weerkaatste radiostraling de afstand en positie van voorwerpen kan bepalen. Met moderne radars kan vaak ook de snelheid van het voorwerp bepaald worden. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 25

26 15. Een van de afdelingen van de havendienst is de RPA. Waar staat dit voor? Rotterdam Port authority 16. Wat zijn de taken van de RPA? 17. Waar staan de letters DCMR voor? De operationele dienst op het water / de gele schepen. Dienst Centraal milieubeheer Rijnmond 18. Wat doet deze organisatie? Je kunt hier je klachten kwijt en ze geven voorlichting over het milieu ze geven milieu vergunningen af 19. Wat voor soort scheepsafval moet je in de haven afgeven? Machine kamer / huishoudelijk afval Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 26

27 Verrijking kader/ internet 20. Wanneer is het havenbedrijf geprivatiseerd? 21. Wat betekend nu precies privatiseren? 22. Noem 2 bedrijven in Nederland die geprivatiseerd zijn. 23. Noem 1 voordeel en mogelijk nadeel van privatisering 1 januari 2004 Privatisering is het proces waarbij publiek eigendom overgaat in private handen. Het tegenovergestelde van privatisering is nationalisering, waarbij de staat privé-bedrijven opkoopt of opeist. Er kan dan een wetttelijk monopolie worden ingesteld wanneer een bedrijfstak is genationaliseerd. Nederlandse Spoorwegen Aantal energiebedrijven PTT, toen KPN, nu TNT Voordeel : men zegt meer concurrentie en efficienter werken dus producten kunnen goedkoper worden doel europesche unie : markt openstellen voor buitenland Nadeel : bedrijven kunnen in buitenlandse handen komen bij sommige bedrijven kan service afnemen besparing op secundaire zaken publieke omroepen blijven van de staat niet commercieel belangrijk doch wel voor de maatschappij sommige bedrijven te belangrijk voor maatschappij gas en water Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 27

28 24. Leg in je eigen woorden uit wat we bedoelen met de kosten dekken met de inkomsten. 25. Verzin zelf ook nog eens 1 uitgave en 1 inkomen van het Havenbedrijf. Uitgaven : rotterdam promotie buitenlandse investeerders Inkomens : afvalinzameling toeslag 26. Wat is een marifoon. De marifoon (maritieme telefoon) is, anders dan zijn naam doet vermoeden, geen telefoon maar een kortegolfradio. De marifoon is bedoeld voor gebruik in de maritieme communicatie en in het nautische berichtenverkeer. Het kan zenden en ontvangen in de VHF-band. De plaatsing en bediening van een marifoon is aan wettelijke regels gebonden. Nu : spreekt men over energie bedrijven en splitsing van taken Hoewel veel mensen het nauwelijks zal interesseren, kan de operatie verregaande gevolgen hebben. De energierekening zou inderdaad met 54 tot 132 euro per jaar omhoog kunnen gaan. Door de hogere olie- en gasprijzen zou de burger toch al duurder uit zijn. Vast staat dat het de energiebedrijven geld kost als zij een deel van hun onderneming administratief moeten splitsen. Die kosten worden doorberekend aan de klant. Daarnaast zijn netwerken en energiecentrales in het verleden als onderpand gebruikt voor leningen van Amerikaanse investeerders. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 28

29 OPDRACHTEN Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 29

30 Opdracht DCMR (pc) 1. Bekijk de clip op intranet 2. Bekijk de site op 3. Beantwoord de vragen 1. Wat betekend deze afkorting Dienst Centrum Milieubeheer Rijnmond 2. Wat zijn de Taken van deze organisatie - maken vergunningen - controleren bedrijven - bewaken milieukwaliteit - adviseren over ruimtelijke plannen 3. Je kunt met een klacht bellen naar DCMR. Wat gebeurt er dan met deze klacht? Klachten worden gewogen en door de uitrukdienst 24/7 gecontroleerd en indien nodig wordt er Aktie ondernomen. 4. kunnen burgers ook klagen / hoe? per telefoon of per mail 5. Wat als DCMR bij mij aanbelt? Bij klachten of incidenten kunnen zij langskomen. Je hoeft ze niet toe te laten tot je huis. 6. Welke sancties zijn? Bestuurlijk en Strafrechtelijk Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 30

31 7. Wat is LNG? In het nederlands vloeibaar gas in het engels Liquefied Natural Gas 8. Wat gebeurt er als bedrijven zich niet aan de regels houden? Voor een lichtvergrijp volgt er een schriftelijke waarschuwing. Voor een zwaarder vergrijp een sanctie, tot aan tijdelijke of definitieve sluiting. Beiden worden achteraf gecontroleerd of de regels worden nageleefd. 9. Waarom zijn deze regels er? Wet milieubeheer door controle en naleving ten bate van een beter leefmilieu. Bv vergelijk 100 jaar geleden en nu( zalm zwemt weer in de haven) of vergelijk met Peking. 10. Wat doet Ecoloss? DCMR neemt het milieu delict waar en ecoloss ruimt het op. Zoek je antwoorden op (veel voorkomende vragen) l Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 31

32 Opdracht Film Havendienst ( klas ) 1. Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid in de Rotterdamse haven? het gemeentelijk havenbedrijf 2. Noem nog eens een taak van het Havenbedrijf 3. Hoe heet de kapitein aan boord van een Haven dienst schip? betrouwbaar begeleiden van de scheepvaart voorkomen van aanvaringen controleren van schepen en gevaarlijke ladingen assisteren bij problemen en ongevallen de scheepvaartmeester 4. Wat doen die grote gele boten tijdens het rondvaren 5. Hoeveel pompen heeft het schip aan boord kijken of de schepen goed zijn afgemeerd voldoende trossen geen schade aan de kade of alles nog goed vast zit / alle boeien op hun plaats 2 (21000 liter / liter) 6. Waar letten de mensen in de verkeerscentrales op? varende schepen 7. Wat is de reikwijdte van het rader systeem? 100 km Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 32

33 8. Hoeveel verkeerscentrales zijn er in Rotterdam 5 stuks 9. Hoeveel schepen van zee komen er jaarlijks in de haven? ( binnenschepen) 10. Hoe weet de man achter de radar zo snel welk schip hem oproept kruispeilingen van de radar 11. Wat zijn loodsen? mensen die er voor zorgen dat het schip veilig in en uit kan varen. 12. Wat zijn ook alweer gevaarlijke stoffen? gevaarlijk voor mens en milleu 13. Wat is een Geuler? een groot diepliggend schip dat door de RPA de haven in wordt begeleid 14. Hoe heet die geul voor de ingang van rotterdam Eurogeul / maasgeul Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 33

34 Opdracht Film VBS walradar - HUISWERK KLAS 3 - THUISWERKOPDRACHT Opdracht : Verkeersbegeleidend systeem Het Rotterdams haven- en industriecomplex beschikt over één van de meest geavanceerde systemen voor de veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer. Dit is het verkeersbegeleidend systeem (Vessel Traffic Management Services, VTMS). Door het gehele havengebied zijn in totaal 33 radarposten gevestigd die het schip van 30 mijl buitengaats tot 25 mijl landinwaarts kunnen volgen. Ga naar de volgende video : Teletop Bekijk de video en maak er een verslag van in TELETOP van 10 regels. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 34

35 Opdracht Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 35

36 Achtergrondinformatie DOCENT Verkeersbegeleiding 50 jaar walradar in Rotterdam Radar blijft dominant bij verkeersbegeleiding Hoewel bijna alle zeeschepen zijn uitgerust met transponders en via de satelliet zodoende veel informatie over het schip kan worden verkregen, blijft ook de komende vijftien jaar de radar een hoofdrol spelen in de verkeersbegeleiding van de Rotterdamse haven. Verkeersbegeleiders moeten niet afhankelijk zijn van schepen voor het verkrijgen van informatie daarover en dat is bij het gebruik van transponders wel het geval. Bovendien is de transponder nog niet actueel genoeg. Bij de transponder op zeeschepen wordt de informatie op zijn vroegst na één minuut geactualiseerd, bij radar gebeurt dat iedere drie seconden. Dat komt omdat de transponder onderdeel uitmaakt van AIS, het automated identification system. Dit satellietsysteem is ontwikkeld voor de zeevaart en niet voor havens. De Rotterdamse havenautoriteiten gaan A.I.S. wel inzetten als aanvullend middel naast de radarinformatie. Eerste radarketen ter wereld In de jaren dertig ontwikkelde Robert Watson-Watt de radar (Radio detection and ranging), een systeem dat gebruik maakt van elektromagnetische golven om de plaats te bepalen van een object en dit visueel weer te geven. De ontdekking betekende niet alleen een wending in de Tweede Wereldoorlog maar uiteindelijk ook een aanzienlijk veiliger scheepvaart. In 1948 werd in Liverpool het eerste walradarstation in bedrijf genomen. Op 30 november 1956 opende prins Bernhard de eerste zeven Rotterdamse radarposten. De eerste walradarketen ter wereld was een feit. Inmiddels staat nummer 34 in de Pistoolhaven (havennummer 6340). Nummer 36 komt op de zuidoever van het Hartelkanaal nabij de Oude Maas en nummer 35 iets later ten noorden van de Botlekbrug. Ook staan er nog twee gepland bij respectievelijk de Europahaven en aan de zuidkant van het Calandkanaal. Transponder Zeeschepen groter dan 500 ton hebben tegenwoordig een transponder aan boord en via de satelliet is bekend waar het schip met wat voor snelheid en koers vaart. De patrouillevaartuigen van het Havenbedrijf hebben nu ook transponders aan boord, maar de informatie hiervan wordt om de tien seconden geactualiseerd. Het softwareprogramma ARAMIS, waarmee de radarbeelden zichtbaar gemaakt worden voor de verkeersbegeleiders, integreert de informatie van de transponders met de informatie van de radarscanners. Door de invoering van deze techniek weten de dienstdoende scheepvaartmeesters exact van elkaar waar men actief is. Dat is handig omdat met de brandweer is afgesproken dat patrouillevaartuigen te allen tijde binnen een half uur aanwezig moeten kunnen zijn bij een ongeval. Van vijf naar twee Het aantal bemande verkeerscentrales cq verkeersposten zal de komende periode afnemen van vijf naar twee. Inmiddels is de verkeerspost Maasboulevard reeds gesloten.1 april 2007 is het de beurt aan Verkeerspost Hartel. Dan zorgen extra radarapparatuur en camera s Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 36

37 voor aanvullende informatie en werken de verkeersbegeleiders van Verkeerspost Hartel voortaan vanaf de Verkeerscentrale Botlek. Medio 2009 opent het Havenbedrijf de nieuwe Verkeerscentrale Oost op dezelfde plaats waar nu de VC Botlek staat. Het zicht op de Oude Maas is meer van toegevoegde waarde dan dat op de entree van de Waalhaven, daarom verhuist huidige VC Stad naar de nieuwe VC Botlek en niet andersom. De Verkeerscentrale Hoek van Holland wordt na medio 2010 verbouwd en aangepast aan de modernste technieken. Bij het Havenbedrijf zijn 120 medewerkers betrokken bij de verkeersafhandeling. Al deze activiteiten leveren naar verwachting een besparing van tien procent aan personeel op. Door de modernisering en de introductie van nieuwe technieken wordt de uitwisselbaarheid van de diverse verkeerscentrales veel eenvoudiger en kan de ene VC beter als back up dienen van de andere. IVS Ook het in 1992 opgeleverde informatieverwerkend systeem (IVS) moet volledig worden gemoderniseerd. Het IVS is de databank met de informatie over de zeeschepen. Sommige gedateerde onderdelen zijn niet meer aan te passen. Het gehele IVS zal daarom worden vervangen door HAMIS (Havenmeester management informatiesysteem). Inmiddels is een Europese aanbesteding gestart. Het is de bedoeling dat de modernisering vóór 2010 gereed is. Havenbedrijf Rotterdam N.V. Wb 3 - Bestuur - STC R.S. van Rijn Pagina 37

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

Er is een traditie ontstaan om de

Er is een traditie ontstaan om de nummer 6 juni 2005 Voor u ligt andermaal het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse collega's die gezamenlijk rapporteren over de successen van het Gemeenschappelijk Nautisch

Nadere informatie

24 uur per dag Havenmeester

24 uur per dag Havenmeester DE KRANT VOOR ALLE OMWONENDEN VAN DE ROTTERDAMSE HAVEN NR. 24 JAAR 6 NOVEMBER 2014 Schilderij Win LEGOboot 24 uur per dag Havenmeester Havenmeester René de Vries waakt over een veilige haven VERSCHIJNT

Nadere informatie

Staat van de Ether 2014

Staat van de Ether 2014 Staat van de Ether 2014 Staat van de Ether 2014 Staat van de Ether 2014 Voorwoord 4 Operators en mobiele netwerken 6 Zwakke schakels in de mobiele telecomketen 8 Continuïteit 14 Zorgvuldig graven 21 Veiligheid

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP Brussel, 6.12. 2000 COM(2000) 802 definitief 2000/0325 (COD) 2000/0326 (COD) 2000/0327 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER

Nadere informatie

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN Beleidsplan 2008 2012 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Inhoudsopgave BELEIDSPLAN 2008 2012 1 Documentinformatie 1.1 Grondslag beleidsplan 07 1.2 Doelstelling beleidsplan

Nadere informatie

In dit nummer: Noodstroomvoorziening voor datacenter. Smeerolieanalyse kan nu volledig online. M.S. Singa na 100.000 draaiuren topfit

In dit nummer: Noodstroomvoorziening voor datacenter. Smeerolieanalyse kan nu volledig online. M.S. Singa na 100.000 draaiuren topfit In dit nummer: Noodstroomvoorziening voor datacenter Smeerolieanalyse kan nu volledig online M.S. Singa na 100.000 draaiuren topfit Nummer 1 Maart 2012 Jaargang 38 Voorwoord Inhoud Braveheart Shipping

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT Onderzoeksrapport, juni 2013 I NHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 10 2 TRANSPORT IN DE AFGELOPEN 50 JAAR 11 2.1 Mijlpalen in het

Nadere informatie

hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder

hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder Eigen rijder worden, ZPP er transport & de nieuwe WWG Hieronder wil ik je een eerste overzicht geven van wat je te wachten staat als eigen rijder of als je als

Nadere informatie

Wat is AIS? Een samenwerking van Nederland, Duitsland en de Europese Unie

Wat is AIS? Een samenwerking van Nederland, Duitsland en de Europese Unie E e n i n t ro d u c t i e va n A I S vo o r d e b i n n e nva a r t Een samenwerking van Nederland, Duitsland en de Europese Unie Een introductie van AIS voor de binnenvaart Europese overheden overwegen

Nadere informatie

Introductiedossier Versterking Recreatietoervaart

Introductiedossier Versterking Recreatietoervaart Introductiedossier Versterking Recreatietoervaart Stichting Kennis- en Innovatiecentrum colofon Stichting Recreatie, april 2008 Auteurs: Bart van der Aa, Stijn Boode, Erik Tuunter en Wieger de Vries (ADWOO)

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

SHELL VENSTER NEDERLAND ENERGIELAND OLIEHAVEN ROTTERDAM WAARONDER INTERVIEW PERNIS-DIRECTEUR BART VOET

SHELL VENSTER NEDERLAND ENERGIELAND OLIEHAVEN ROTTERDAM WAARONDER INTERVIEW PERNIS-DIRECTEUR BART VOET SHELL VENSTER UITGAVE VAN SHELL NEDERLAND B.V. 03 2015 OLIEHAVEN ROTTERDAM WAARONDER INTERVIEW PERNIS-DIRECTEUR BART VOET ZEEP OP ZEE NAM KIEST MET ZEEPINJECTIE HET RUIME SOP ONZICHTBAAR EN ONMISBAAR DE

Nadere informatie

Wereldwijde doorbraak uit Nederland

Wereldwijde doorbraak uit Nederland GEA nog veiliger door gasdetectie voorjaar 2014 Gas geven. In business, zorg, milieu en innovatie Dag diesel Verbod op vervuilende ontgassen van tankschepen Wereldwijde doorbraak uit Nederland Hallo LNG

Nadere informatie

Terminal RWG in 2016 pas volledig in bedrijf MAASVLAKTE 2 Eerste commerciële overslag medio januari

Terminal RWG in 2016 pas volledig in bedrijf MAASVLAKTE 2 Eerste commerciële overslag medio januari Binnenvaart zit in de maag met emissienormen 4 Havenman Harold Linssen: Zulke projecten heeft de industrie nodig 2 VERGROENING INTERVIEW DOSSIER 14 De dagelijkse roetstrijd van de Rietlandenterminal 16

Nadere informatie

Het testen van smart meters

Het testen van smart meters Radboud Universiteit Bachelorscriptie Het testen van smart meters Auteur: Mark Spreeuwenberg Begeleider: Dr. Engelbert Hubbers 12 juli 2010 1 Samenvatting Voor mijn bachelorscriptie heb ik een prototype

Nadere informatie

MBO WERELDOPLEIDINGEN

MBO WERELDOPLEIDINGEN MBO WERELDOPLEIDINGEN havens luchtvaart wegtransport RAIL logistiek waterbouw/baggerbedrijf zeevaart zeevisvaart scheeps- en jachtbouw Rijn- en binnenvaart procesindustrie Een wereldkeuze! Droom jij van

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

HbR wil betere afhandeling binnenvaart

HbR wil betere afhandeling binnenvaart 119 e jaargang nummer 31 Zaterdag 4 augustus 2007 losse nummers 3 euro Duitsland / Belgie: 3,65 euro Laser Proof Vakblad voor Rijn- en binnenvaart, kust- en zeevaart, visserij, scheepsbouw, offshore, recreatie-

Nadere informatie

All the. w y 5. Eagle Eye systeem SCM goedgekeurd voor klasse 4 en 5

All the. w y 5. Eagle Eye systeem SCM goedgekeurd voor klasse 4 en 5 Jaargang 2 - nummer juni 2002 @ w 5 - is een nieuwsbrief op het gebied van mobiele ICT, waarin de samenwerking tussen toonaangevende bedrijven rond het mobiele communicatieplatform Eagle Ee tot uiting

Nadere informatie

Applicatie met uitstraling. Een leuke, aansprekende opdracht, die ook qua techniek uitdagend is INHOUD 1 APPLICATIE MET UITSTRALING

Applicatie met uitstraling. Een leuke, aansprekende opdracht, die ook qua techniek uitdagend is INHOUD 1 APPLICATIE MET UITSTRALING DE NIEUWSBRIEF VAN MX.SYSTEMS / NOVEMBER 2008 / NR.1 INHOUD 1 APPLICATIE MET UITSTRALING 2 VOORWOORD REKENCLUSTER: SNEL EN PARALLEL 3 HAVENMEESTER BART VAN ASCH OVER MX.SYSTEMS 4 WOUTER SANDERS: ICT IS

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

(anti-)spam. Open for Support. Open for Support - Informatiebrochure. Open for Support bv. Versie 2.0 Juli 2009

(anti-)spam. Open for Support. Open for Support - Informatiebrochure. Open for Support bv. Versie 2.0 Juli 2009 bv (anti-)spam - Informatiebrochure Versie 2.0 Juli 2009 bv O4S Informatiebrochure (Anti) Spam Deze brochure is samengesteld door Michel van den Biggelaar voor bv, gevestigd te Maastricht-Airport. Deze

Nadere informatie

Knooppunten langs de Noordzeekust

Knooppunten langs de Noordzeekust 6 Knooppunten langs de Noordzeekust FRANEKER WINSCH G ROU DRACHTEN S NEEK 8 DEN HELDER A SSEN LEMMER E MMEN ENKHUIZEN E MMELOORD M EPPEL ALKMAAR 7 ZAANDAM LELYSTAD ZWOLLE HAARLEM AMSTERDAM ALMERE-BUITEN

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie