Handboek Transfer of Innovation. CALLs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013"

Transcriptie

1 Handboek Transfer of Innovation CALLs Oktober 2012

2 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie Kiezen voor Transfer of Innovation Wat is een Transfer of Innovation project? Wanneer kies ik voor een Transfer of Innovation project? Hoe bereid ik een aanvraag voor? Wat kan het Nationaal Agentschap voor mij betekenen? Subsidie voor voorbereiding van een aanvraag Voorwaarden Wie mag aanvragen? Projectduur en subsidiebedrag Moet ik straks veel administratie bijhouden? Minimum aantal partners en landen Mogelijke partnerlanden Mogelijke rollen van de partners Overzicht data van aanvraag tot afronding Wat moet ik precies inleveren voor een aanvraag? Aanvragen Call Waar vind ik documenten over Transfer of Innovation? Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld? Europese prioriteiten Hoe verloopt de selectie? Contractualisatie Deel II Het project uitvoeren, Rapporteren, Afsluiten Checks, rapporteren en wijzigingen project Amendement: wijzigingen in het contract Het Europese systeem van checks en controles Interimrapportage en verzoek tot tweede voorschot Eindrapportage en laatste betalingen Kostenposten en hun onderbouwing Algemene regels onderbouwing van kosten Personeelskosten (staff costs) Reiskosten (travel costs) Verblijfkosten (subsistence costs) Kosten voor apparatuur (equipment costs) Kosten voor subcontracting Overige kosten Indirecte kosten... 33

3 6 Instructie invullen financiële rapportage Technische instructies format financiële eindrapportage Tabblad 1 Identification Tabblad 2 Total project costs J.1 (a+b+c) Tabblad 3 Total project costs by Partner J.2 (a+b) Tabblad 4 Details of Bank Transfers J.2 (c) Tabblad 5 Declaration of staff costs J Tabblad 6 Travel & Subsistence Expenses J Tabblad 7 equipment costs J Tabblad 8 other costs j Tabblad 9 subcontracting costs J Bijlage I Tabellen daily rates Table 1: Maximum eligible daily rates for Staff costs Table 2 : Maximum eligible daily rates for Subsistence costs Table 1: Maximum eligible daily rates for Staff costs Table 2 : Maximum eligible daily rates for Subsistence costs Table 1: Maximum eligible daily rates for Staff costs Table 2 : Maximum eligible daily rates for Subsistence costs Table 1: Maximum eligible daily rates for Staff costs Table 2 : Maximum eligible daily rates for Subsistence costs Bijlage II Specification daily rate Bijlage III Registration form hours spent on project Bijlage IV Project opzet formulier Bijlage V Supplement eform TOI Bijlage VI Ontvankelijkheidscriteria Aanvraag Project reference number (as in LLPlink): Language: 50 Conclusion Check Colofon Titel Handboek Transfer of Innovation Auteur Anita van Doorn, Natasja Buitenhuis, Ellen Hanselman Datum 10 oktober 2012 NA LLP Leonardo da Vinci 2009 Internationaal Agentschap NA LLP Leonardo da Vinci Postbus 1585, 5200 BP s-hertogenbosch Tel:

4 Gebruik van dit handboek Dit handboek helpt u als u een aanvraag ToI wilt doen. Daarnaast bevat het informatie voor lopende projecten over de financieel administratieve aspecten van Leonardo da Vinci Transfer of Innovation projecten. Financieel administratieve aspecten staan nooit los van de inhoud van uw project, bijvoorbeeld in het geval van wijzigingen in het project. Uw project heeft een inhoudelijk en een financieel contactpersoon van het Nationaal Agentschap. Deze zullen bij vragen van uw kant contact met elkaar opnemen. Als u contact opneemt met het Nationaal Agentschap, vragen wij u ook de inhoudelijk contactpersoon op de hoogte te stellen. Deze versie van het handboek is geschreven voor lopende projecten Call en nieuw aan te vragen projecten Het handboek moet samen met de tekst van uw grant agreement (contract) en onderstaande documenten gelezen worden. Call 2010 LLP-Guide 2010 Part I General provisions LLP-Guide 2010 Part II A Sub-Programmes and Actions LLP-Guide 2010 Part II B Explanations by Action (fiches) Call 2011 Strategic priorities LLP (voor aanvragers) LLP-Guide 2011 Part I General provisions LLP-Guide 2011 Part II A Sub-Programmes and Actions LLP-Guide 2011 Part II B Explanations by Action (fiches) Call 2012 Strategic priorities LLP (voor aanvragers) LLP-Guide 2012 Part I General provisions LLP-Guide 2012 Part II A Sub-Programmes and Actions LLP-Guide 2012 Part II B Explanations by Action (fiches) Call 2013 Strategic priorities LLP (voor aanvragers) LLP-Guide 2013 Part I General provisions LLP-Guide 2013 Part II A Sub-Programmes and Actions LLP-Guide 2013 Part II B Explanations by Action (fiches) Deze documenten bevatten de regels die van toepassing zijn op de administratie en de financiering van de activiteiten die worden gesteund door de Europese Gemeenschap in het kader van het Leven lang Leren Programma en dus ook uw project. In geval van tegenstrijdigheden tussen teksten gelden bovenstaande documenten boven dit handboek. Het handboek is een aanvulling op bovenstaande documenten. Voor een goede projectadministratie moet u alle documenten gebruiken. Het bevat Nederlandse invulling van Europese regels waar ruimte is voor nationale invulling. Het geeft uitleg over regels en verwijst naar de bovenstaande documenten voor meer informatie. 4

5 Het zet helder op een rij welke documenten als onderbouwing in uw administratie aanwezig moeten zijn. Lijst met wijzigingen per versie Versie Wijziging Oktober 2009 Eerste uitgave November 2009 Hst 5.3 Personeelskosten: aantal uren in een fulltime dag is gebaseerd op nationale wetgeving. Europese minimum verwijderd. Januari 2010 Hst 3 toegevoegd, Aanvragen call 2010 Hst 3.5 en 3.6 toegevoegd, Selectie van aanvragen Bijlage I Daily rates call 2010 Bijlage IV toegevoegd Project opzet formulier Bijlage V toegevoegd Supplement for the eform Februari 2010 Hst 5.3 Personeelskosten; 5 e bullet gewijzigd Maart 2010 Hst 5.3 Personeelskosten; 5 e bullet verwijderd, ZZP-er is geen staff costs Hst 5.7 Verwijzing ZZP-er verwijderd Juli 2010 Hst 5.6 aanpassen huur of leasen apparatuur Oktober 2010 Hoofdstuk 4.3 instructie interim-rapportage Call 2009 (eform) November 2010 Compleet herziene versie Invoegen informatie en prioriteiten call 2011, o.a. in hoofdstuk 3 Geen wijzigingen in regels voor call Call 2007 verwijderd. Oude versie handboek incl call 2007 onder December 2010 Blz 4 aanpassing jaartal LLP guides onder 2011 Maart 2011 Hst 3.2.: Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld? Wijziging maximaal aantal punten September 2011 Gebruik van dit handboek: Call 2008 verwijderd, Call 2012 toegevoegd in hst 2.6, 2,7, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.6, 6 Hst 2.5 wijziging omschrijving mogelijke partnerlanden Hst 2.7 Wijziging omschrijving aanleveren van de aanvraag en deadline 2012 Hst 3.6 Contractualisatie: toevoeging vermelding contracting form Hst 4.1 budgetwijziging met akkoord van partners toegevoegd mbt amendement Informatie uit Guide van Europese Commissie Hst 4.4 Omschrijving eindrapportage Call 2009 aangepast Hst 5.1 verwijderen titel (is geen hoofdstuk) Hst 5.1 verwijst nu naar de algemene regels. Toevoeging van Call 2012 Wijziging verwijzing naar de bijlagen I.6 Wijziging voorbeeld dagloonberekening Hst 5.4 Verblijfkosten: wijziging Onderbouwing projectadministratie Bijlage VI: toevoeging ontvankelijkheidscriteria bij ontvangst aanvraag December 2011 Hst 3.2 hoogte beoordelingscriterium Hst 3.4 hoogte van Nationale Prioriteitspunten Bijlage VI Ontvankelijkheidcreteria Aanvraag 2012 Januari 2012 Bijlage IV: link naar supplement e-form

6 Maart 2012 Hst 2.6 toe gevoegd Mogelijke rollen van de partners in de call 2012 Oktober 2012 Gebruik van dit handboek: Call 2009 verwijderd, Call 2013 toegevoegd in hst 2.6, 2,7, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.6, 6 6

7 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie 7

8 1 Kiezen voor Transfer of Innovation 1.1 Wat is een Transfer of Innovation project? Transfer of Innovation (vanaf hier: ToI) projecten hebben tot doel om door transnationale samenwerking de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs in Nederland en Europa te verbeteren. U werkt twee jaar samen met minimaal twee andere partnerorganisaties voor beroepsonderwijs uit minimaal twee andere landen die aan het Lifelong Learning Programme meedoen. Kenmerkend voor ToI is verder dat het project duidelijk aansluit bij de belangrijkste beleidsonderwerpen in Europa en Nederland. Elk jaar worden deze vastgesteld in de strategische prioriteiten bij de Call for Proposals en de Nederlandse prioriteiten ToI. U begint daarbij niet met het ontwikkelen van iets heel nieuws, maar maakt gebruik van al bestaande innovaties en oplossingen voor het probleem dat u aanpakt. Dit kan het resultaat van een ander project zijn, maar ook een oplossing die u elders aantrof. De toegevoegde waarde binnen de nieuwe context moet helder zijn. Meestal passen bestaande innovaties niet precies in uw eigen context of die van uw partners. Het project draait erom deze innovatie aan te passen, te testen en te implementeren in een nieuwe context (bijvoorbeeld land, maar ook economische sector, type onderwijs en type organisatie). Transfer van innovatieve oplossingen kan vanaf call 2012 in twee richtingen. Het is mogelijk dat een project een oplossing van Nederland naar buitenlandse partners exporteert. Daarnaast kunt u een buitenlandse oplossing naar ons eigen land importeren. Het is ook mogelijk verschillende innovatieve oplossingen te combineren tot één nieuwe. Omgekeerd kan een innovatieve oplossing in de verschillende partnerlanden op een verschillende manier worden geïmplementeerd, omdat dit beter bij de lokale omstandigheden past. 1.2 Wanneer kies ik voor een Transfer of Innovation project? ToI projecten zijn één van de subsidiemogelijkheden van Leonardo da Vinci. Voor u een aanvraag doet is het belangrijk helder te krijgen of een ToI past bij uw ideeën en behoeften. Hiervoor kunt u zich twee vragen stellen: Past mijn idee binnen Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci is bedoeld voor alle beroepsonderwijs op niet tertiair (of hoger onderwijs) niveau. In Nederland is dit mbo-niveau. Het programma staat open voor alle typen beroepsonderwijs. Initieel onderwijs gegeven door roc s en aoc s valt eronder, maar ook bedrijfsopleidingen, branche opleidingen en beroepsgerichte bij- en nascholing van volwassenen. Als het onderwerp van samenwerking hoger beroepsonderwijs is, of beroepen op hoger onderwijs niveau betreft, valt uw idee onder het Erasmus programma ( ). Hogere onderwijsinstellingen kunnen alleen meedoen aan Leonardo da Vinci projecten als het onderwerp 8

9 van de samenwerking ten goede komt aan het middelbaar beroepsonderwijs. Denk bijvoorbeeld aan lerarenopleidingen voor opleidingen op mbo-niveau. Als het onderwerp van samenwerking gaat over algemeen onderwijs aan volwassen, zoals bijvoorbeeld voor laaggeletterden, past uw idee beter bij de doelstellingen van het Grundtvig programma dat zich richt op niet beroepsgerelateerd volwassenenonderwijs ( Past mijn idee bij een ToI? Onderstaand schema geeft een overzicht van alle projectsoorten van Leonardo da Vinci, in de Engelstalige benamingen uit de Europese documenten, die een uitgebreidere beschrijving geven ( ). Als uw projectidee vooral gaat over de individuele leerervaringen van professionals of leerlingen, dan past een mobiliteitsproject het best. Het merendeel van het subsidiebedrag is bestemd voor o.a. de reis- en verblijfkosten voor het individu dat in het buitenland gaat leren. Zie voor meer informatie het handboek Mobiliteit. Partnerschappen zijn projecten voor kleinschalige samenwerking draaien om de samenwerking tussen organisaties. De gezamenlijke doelstellingen van de organisaties zijn de kern van het project. Kleinschalige samenwerking betekent dat de samenwerking zich grotendeels afspeelt tussen en binnen de partnerorganisaties. Het project moet vooraf heldere doelen en resultaten vaststellen en beschrijven hoe het deze al samenwerkend bereikt. Ze zijn geschikt als uw doelen individuele leerervaringen overstijgen. Ook als u voor het eerst internationaal samenwerkt of als uw idee met kleinschalige samenwerking goed valt te realiseren is het een goede keus. Tot slot kunt u een Partnerschap gebruiken als opstapje naar een ToI. Zie voor meer informatie het handboek ToI. Kenmerken voor het transfereren in ToI is het aanpassen en implementeren van een bestaand idee naar een nieuwe context. Daarnaast is het een project voor grootschalige 9

10 samenwerking. De financiële vergoeding is groter dan bij de andere projectsoorten die u bij het Nationaal Agentschap kunt aanvragen. De maximum subsidie is voor twee jaar. Daar staat tegenover dat een gedetailleerder uitgewerkte en planmatiger aanpak gevraagd wordt, met omvangrijker resultaten en meer oog voor de impact en duurzaamheid van projectresultaten. Mocht u twijfelen over welke projectsoort het meest geschikt is bij uw idee, dan kunnen wij u hierover adviseren. Bij Development of Innovation (DoI) gaat het om het ontwikkelen van een nieuw idee, en is implementatie minder belangrijk. De maximum subsidie is voor twee jaar. DoI projecten kunnen niet bij uw Nationaal Agentschap worden aangevraagd, maar worden bij het Executive Agency in Brussel aangevraagd ( Dit zal alleen uw vragen over regels beantwoorden, maar geeft geen feed back op uw projectidee. Verder lezen: LLP guide part IIa (met een overzicht over alle subsidiemogelijkheden) LLP guide part IIb (met een beschrijving van alle projectsoorten, ook wel actions of actielijnen genoemd. 1.3 Hoe bereid ik een aanvraag voor? Een ToI project schrijft u niet in een achternamiddag. Als u de aanvraag indient moet deze al goed uitgewerkt zijn en moet duidelijk zijn wat de rol van uw partners wordt. Tijdens de voorbereiding dient u de volgende zaken voor te bereiden. Het aanvraagformulier vraagt hier ook om. Kies aan welke prioriteit u gaat werken en zorg dat uw idee goed aansluit op de beschrijving van die prioriteit; dat de innovatie een oplossing biedt die past binnen de thematiek zoals te vinden in de strategische prioriteiten. Bekijk het aanvraagformulier, zodat u een beeld heeft wat er van u wordt verwacht. Maak een analyse van de behoefte van uw doelgroep en de verbetering die u wilt bereiken aan het einde van het project en daarna. Maak een analyse van mogelijke innovaties, bij voorkeur meer dan één, die aan de behoefte voldoen de verbetering zullen realiseren. Kijk voor voorbeeldprojecten op en informeer bij het Nationaal Agentschap. Beschrijf hoe u de innovaties zult combineren, beperkt verder ontwikkelen, testen, en integreren in de dagelijkse gang van zaken rondom uw doelgroep of organisaties. Zoek goede partners (zie ook 1.5) Win advies in bij het Nationaal Agentschap (zie 1.4) 10

11 1.4 Wat kan het Nationaal Agentschap voor mij betekenen? Ondersteuning van aanvragers is één van de taken van het Nationaal Agentschap. Op vindt u handboeken, het aanvraagformulier en informatie over contact seminars waar u partners kunt ontmoeten. Daarnaast geven onze adviseurs u graag advies over uw projectidee. Dit kan per telefoon, via e- mail, of tijdens een adviesgesprek. Ter voorbereiding van een adviesgesprek vragen wij u uw projectidee te beschrijven. Hiervoor kunt u het projectopzet formulier gebruiken, dat is te downloaden van onze website (zie bijlage III). Dit is geen officieel formulier, maar een hulpmiddel om uw projectidee gestructureerd op papier te krijgen. U kunt ook een conceptversie van uw aanvraag aan ons opsturen. Let op! Advies van het Nationaal Agentschap is geen onderdeel van de aanvraagprocedure. In dit stadium hebben onze medewerkers een adviserende functie. Zij geven u feedback over de belangrijkste sterke en zwakke elemententen van uw projectidee, maar kunnen het project niet beoordelen of succes garanderen. Een medewerker die u over uw aanvraag heeft geadviseerd zal op geen enkele wijze betrokken zijn bij de beoordeling ervan. 1.5 Subsidie voor voorbereiding van een aanvraag Goede voorbereiding en het vinden van de juiste partners zijn van wezenlijk belang voor een succesvol project. Een aanvraag voor een Voorbereidend Bezoek kan ook gebruikt worden voor het bezoeken van contactseminars of andere door NA s georganiseerde bijeenkomsten. De doelstelling van een Voorbereidend Bezoek is instellingen te helpen bij het ontmoeten en vinden van geschikte partnerinstellingen en/of het opstellen van een werkplan ter voorbereiding op de aanvraag van een project van het Leonardo da Vinci programma. Tijdens het Voorbereidende bezoek hebben potentiële partners de gelegenheid elkaar te ontmoeten, om zo: het doel, de doelstellingen en de werkwijze van een toekomstig project te bepalen; mogelijkheden voor samenwerking te bespreken; de rollen, verantwoordelijkheden en taken van de partners binnen een toekomstig project te bepalen; een werkplan te ontwikkelen voor een toekomstig project, inclusief methodes voor monitoring, evaluatie en verspreiding; het aanvraagformulier voor het project/partnerschap in te vullen. Een aanvraag kan het hele jaar door ingediend worden (rolling deadline). Wij willen u graag adviseren om de aanvraag ongeveer zes weken van te voren in te dienen zodat u op de hoogte bent van de toekenning voordat u op reis gaat. Bent u in de situatie om pas kort voor vertrek de aanvraag in te dienen dan kunnen wij u niet garanderen dat de toekenning bekend is voordat u op reis gaat. Kijk voor meer informatie in het Handboek Voorbereidende Bezoeken Call 2012 op 11

12 2 Voorwaarden 2.1 Wie mag aanvragen? Alleen organisaties (rechtspersonen) kunnen Leonardo da Vinci projecten aanvragen. In principe kunnen alle mogelijke organisaties die op enige wijze bij middelbaar beroepsonderwijs zijn betrokken een aanvraag doen. In de LLP Guide for Applicants IIb fiche over Leonardo da Vinci Transfer of Innovation vindt u een lijst organisaties. 2.2 Projectduur en subsidiebedrag Voor een maximumduur van twee jaar is maximaal subsidie beschikbaar. De formele minimumduur van een project is een jaar. Ervaring leert dat dit in praktijk niet voorkomt. Een TOI is een groot samenwerkingsproject en heeft tijd nodig. Projecten korter dan twee jaar komen incidenteel voor. Een project van 18 maanden of minder hoeft normaal gesproken alleen een eindrapportage en geen interim-rapportage in te leveren. In de LLP Guide IIb explanation by action staat in beschrijving van TOI dat de subsidie per jaar is. In het geval dat uw project korter duurt dan twee jaar dient het bedrag dat u aanvraagt proportioneel te zijn. Bij het beoordelen van de cost-benefit ratio wordt hier door de beoordelaars op gelet (zie hoodfstuk 3.2). Er geldt een minimum cofinanciering van 25%. Dit wil zeggen dat als het totale projectbudget bedraagt, u zelf aan eigen middelen in het project moet inbrengen. Het subsidiebedrag is dan Zowel de subsidie als de cofinanciering verdeelt u over de partners. Mocht uw aanvraag worden goedgekeurd, dan zal het Nationaal Agentschap de subsidie overmaken naar de aanvrager, die het vervolgens over de partners verdeeld. Tijdens het selectieproces wordt gekeken naar de cost benefit ratio. Dit kan tot gevolg hebben dat het budget lager uitvalt. Een ToI budget bestaat uit een aantal kostensoorten, die u beschreven vindt in hoofdstuk 5 van dit handboek en in hoofdstuk 4 van de LLP Guide I general provisions. 2.3 Moet ik straks veel administratie bijhouden? Een ToI vraagt bewijsvoering van gemaakte kosten. Afhankelijk van het type kosten wordt om bewijsvoering gevraagd, zoals facturen en urenregistratie. Het Nationaal Agentschap geeft ieder jaar een workshop voor financiële administratie, waarbij wij lopende en nieuwe projecten informeren en adviseren over projectadministratie. Net als bij andere projectsoorten dient u halverwege een interimrapportage in (niet voor projecten van 18 maanden of korter tenzij anders overeengekomen) en aan het einde een eindrapportage. 12

13 2.4 Minimum aantal partners en landen In een ToI moeten minimaal drie landen aan een aanvraag meedoen, waarvan minimaal één EU lidstaat (Nederland is een EU lidstaat). 2.5 Mogelijke partnerlanden - De 27 EU lidstaten: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. - De landen van de Europese Economische ruimte: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. - Zwitserland - Kandidaat lidstaten: Turkije en Kroatië - Overzeese gebieden en territoria: voor een volledige lijst zie de Europese documenten. 1 Let op: deze gebieden worden niet als extra land geteld bij het bepalen van het aantal landen in een partnerschap. De Nederlandse Antillen worden bijvoorbeeld onder Nederland geteld. - Er zijn onderhandelingen met Albanië, Bosnië Herzegovina, voormalige Joegoslavië republiek Macedonië, Montenegro en Servië. - Voor een volledig en actueel overzicht zie Mogelijke rollen van de partners Er zijn 4 verschillende partner rollen mogelijk binnen een ToI project 1. Management Co-ordinator: if the applicant organisation will not coordinate/manage the project, if selected, then a partner has to assume the role of management co-ordinator. 2. Core partner: this is a partner which due to its particular and high expertise and capacity is crucial for the achievement of the project objective/s - without being the management coordinator. 3. Associated partner: this is a partner which plays a less crucial role in the project implementation but has been included in the consortium either for some very specific tasks or because the organisation ensures socio-economic support (associations, NGOs, etc.) or political support (authorities, social partners, etc.) to the project. 4. Ineligible partner: this is a "silent partner" which does not fulfil the eligibility criteria of the LLP programme and therefore cannot receive any Community funding. But it happens that such organisations are nevertheless included in consortia, for example, for their very specific experience. Begrip van Associated partner 1 Zie LLP Guide for applicants part IIa general provisions, paragraaf Which countries participate in the Programme? 13

14 Associated partners: Organisations that are involved in the application although they do not form part of the consortium. They cannot receive direct funding from the project's EU grant. Associated partners provide the consortium with input, facilities or assistance that enhances the quality of the work programme. Associated partners may be organisations that are based in one of the countries participating in the Lifelong Learning Programme or in Third Countries. Associated partners do not feature in the application budget of eligible costs as they neither contribute to the eligible costs nor manage a portion of the grant funds, they participate on the basis of their own contributions. Aspects of their participation may be covered within the eligible budget if they are eligible in general terms and if those costs pass through the accounts of one of the members of the consortium (e.g. participation in meetings). Associated partners cannot appear either as Third Country Partners or subcontractors. 2.7 Overzicht data van aanvraag tot afronding Een ToI project duurt maximaal twee jaar. Onderstaande data kunnen aan verandering onderhevig zijn. De laatste informatie is altijd te vinden op Mijlpaal Data call 2010 Data Call 2011 Data Call 2012 Data Call 2013 Informatie en advies door het Nationaal Agentschap Deadline indienen aanvragen Selectie van de aanvragen Tekenen Grant Agreement Startdatum van uw project Eerste betaling door Nationaal Agentschap Indienen Interim Report Einddatum van uw project Indienen Eindrapportage nov 2009 feb 2010 nov 2010 feb 2011 nov 2011 feb 2012 nov 2012 jan feb jan 2013 mrt- juli 2010 mrt- juli 2011 mrt- juli 2012 mrt- juli 2013 sept 2010 sept 2011 aug- sept 2012 aug -sept 2013 Vanaf 1 okt 2010 Vanaf 1 okt 2011 Vanaf 1 sept 2012 Vanaf 1 sept 2013 Binnen 45 dagen na Binnen 45 dagen na Binnen 45 dagen na Binnen 45 dagen tekening van het Grant tekening van het tekening van het na tekening van Agreement Grant Agreement Grant Agreement het Grant Agreement Vanaf 1 nov 2011 Vanaf 1 nov 2012 Vanaf 30 sept 2013 Vanaf 30 sept 2014 Vanaf 30 sept 2012 Vanaf 30 sept 2013 Vanaf 31 aug 2014 Vanaf 31 aug 2015 Vanaf 30 nov 2012 Vanaf 30 nov 2013 Vanaf 31 okt 2014 Vanaf 31 okt

15 2.8 Wat moet ik precies inleveren voor een aanvraag? U dient het eform online in te dienen. Zie de Applicants Guide LLP eform call 2013 Leonardo da Vinci The Netherlands. Daarnaast dient u uw aanvraag op papier en per in te dienen. Zie onderstaande instructie. Zorgt u ervoor dat u de laatste versie van Adobe heeft om het e-form te kunnen openen. Opent u het document in géén geval als HTML versie. Dit levert foutmeldingen op. Op papier: aanvraagformulier Transfer of Innovation Call 2013 o 1 papieren origineel, inclusief bijlagen getekend door de tekenbevoegde van uw organisatie; o 2 papieren kopieën, inclusief bijlagen. Per naar met in het onderwerp van uw mail ToI- de naam van uw organisatie titel van uw project : o Een digitale versie van het eform (pfd) 2, o Eventueel: Uw eform in XML format 3 Indien nog niet in ons bezit: een uittreksel van de Kamer van Koophandel van maximaal twee jaar oud, waaruit blijkt dat de tekenbevoegde van uw organisatie ook daadwerkelijk tekenbevoegd is. Als de aanvraag is getekend door een andere persoon dan een tekenbevoegde, dient u een machtiging van een tekenbevoegde voor deze persoon mee te sturen. Postadres: Nationaal Agentschap LLP - Leonardo da Vinci Postbus BP s-hertogenbosch De deadline Call 2013 is 31 januari Poststukken gestempeld ná deze datum zijn niet ontvankelijk en worden niet in behandeling genomen. U wordt aangeraden de aanvraag aangetekend op te sturen. Bij voorkeur geen envelop met port betaald aangezien hier nooit een datumstempel op staat vermeld. Wanneer u uw aanvraag persoonlijk wilt afgeven bij het Nationaal Agentschap, vraag dan om een ontvangstbewijs (voorzien van datum). U ontvangt binnen 30 dagen na ontvangst een bevestiging van het Nationaal Agentschap dat uw aanvraag is ontvangen. 2 Zie de handleiding Applicants Guide LLP eform call 2013 Leonardo da Vinci The Netherlands 3 Alleen te gebruiken indien het online submitten niet lukt. 15

16 3 Aanvragen Call Waar vind ik documenten over Transfer of Innovation? Alle informatie over voorwaarden en doelen van Transfer of Innovation staat beschreven in de verschillende delen van de LLP Guide for Applicants. U vindt deze op onder subsidiemogelijkheden, Transfer of Innovation en de juiste Call. Het aanvraagformulier Call 2013 wordt gepubliceerd op zodra het beschikbaar is, samen met een handleiding. Klik op subsidiemogelijkheden, Transfer of Innovation, call Het formulier is een pdf eform, met verplichte velden en optionele velden. Vult u het formulier zo volledig mogelijk in. Voorwaarden voor de aanvraag vindt u in LLP-Guide 2013 Part I General provisions en Part IIb Explanations by Action (fiches). Financiële regels en voorwaarden vindt u onder hoofdstuk 4F van de LLP-Guide 2013 Part I general provisions, Multilateral Projects. De tabellen met Daily rates for staff en subsistence costs vindt u in dit handboek in Annex I, Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld? Het Nationaal Agentschap van het land van de aanvrager organiseert de beoordeling en selectieprocedure zoals beschreven in hoofdstuk 3.B van de LLP Guide Part I: General provisions. De ontvankelijkheidscheck stelt vast of uw project voldoet aan de administratieve criteria. Wanneer dit het geval is ondergaat het project de inhoudelijke beoordeling. Als uw aanvraag niet ontvankelijk is stellen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte. Zie hiervoor de criteria verderop in dit handboek. De inhoudelijke beoordeling gebeurt door twee experts, die beide niet werkzaam zijn bij het Nationaal Agentschap. Projecten krijgen een score tussen 0 en 100. Experts beoordelen aan de hand van beoordelingscriteria de kwaliteit en inhoud van uw aanvraag. Het scoremechanisme en de weging zijn hetzelfde in alle landen. Het gemiddelde van de scores van de twee experts is uw uiteindelijke geconsolideerde score. Het aanvraagformulier kan u helpen met het opzetten van een kwalitatief goed ToI project. De vragen in het formulier vertellen u stap voor stap wat er van een project wordt verwacht. De experts die uw voorstel zullen beoordelen geven punten aan elke vraag. Probeer alle vragen daarom zo concreet mogelijk te beantwoorden. Houd er rekening mee dat de experts een algemene kennis hebben van opleiding, onderwijs en leren in een internationale context. Vanwege de brede waaier aan mogelijke onderwerpen is het niet zeker dat zij expert zijn op precies uw onderwerp. Daarom is het verstandig uw onderwerp en context kort te schetsen. Daarnaast geldt: wat u een expert niet vertelt kan hij ook niet meenemen in zijn beoordeling. 16

17 Er zijn 8 beoordelingscriteria, met elk een maximaal aantal punten, die samen 100 punten kunnen opleveren. Elke beoordelingscriterium heeft een drempelwaarde, een minimum aantal punten. Als de gemiddelde score van de twee experts beneden de drempelwaarde is, wordt uw aanvraag afgekeurd. Beoordelingscriterium Drempel Max aantal punten 1 Relevance 7 10 Innovative character and improvement of national VET 2 systems through transfer of innovation Quality of the consortium European added value Quality of the Work Programme Quality of the valorisation plan (dissemination and exploitation 6 of results) Impact Cost Benefit 6 10 Totaal Europese prioriteiten Europese prioriteiten worden door de Europese Commissie opgesteld. U vindt de prioriteiten in de Call for Proposals Strategic priorities 2013 op Als uw projectaanvraag niet aan één van de prioriteiten voldoet, zal het de drempel van het kwaliteitscriterium Relevance niet halen en wordt uw aanvraag afgewezen. Alleen aansluiten op de titel van een prioriteit is niet voldoende. De beoordelaars beoordelen de relevantie van uw voorstel aan de hand van de beschrijving van de prioriteiten. In de call 2013 zijn de nationale prioriteiten komen te vervallen. 3.4 Hoe verloopt de selectie? Naast kwaliteit wordt er bij selectie ook rekening gehouden met een evenredige verdeling van projecten over strategische prioriteiten. Beslisregels: Projecten die op één of meer Europese criteria lager scoren dan de drempelwaarde worden afgewezen. Projecten met een score onder het Europees minimum worden afgewezen Er wordt gekeken naar een evenredige verdeling van projecten over strategische prioriteiten, toekenning vindt plaats op basis van score op het beoordelingscriterium relevantie. Als het budget ontoereikend is om alle projecten te financieren vindt toekenning plaats op basis van een gelijkmatige verdeling van projecten over de strategische prioriteiten. De laagst scorende projecten komen op een reservelijst. 17

18 3.5 Contractualisatie Als uw aanvraag is geselecteerd krijgt u van het Nationaal Agentschap een brief met daarin uitleg over de gang van zaken rond het opstellen en tekenen van uw contract (grant agreement). In dit contract staan de subsidievoorwaarden, informatie over betalingen, rapportages en checks. Ter voorbereiding van het contract zullen wij u om informatie vragen middels het Contracting Form. Het Nationaal Agentschap stuurt u twee contracten, die u beide tekent en retourneert. Vervolgens tekent het Agentschap en sturen wij u uw exemplaar retour. 18

19 Deel II Het project uitvoeren, Rapporteren, Afsluiten 19

20 4 Checks, rapporteren en wijzigingen project 4.1 Amendement: wijzigingen in het contract Hoe werkt het? Een wijziging in de overeenkomst (amendement) is nodig wanneer er zich wijzigingen in het project voordoen. Dit geldt voor budgettaire wijzigingen, maar ook wijzigingen in het partnerschap, projectduur, inhoudelijke wijzigingen in het werkplan etc. Op kunt u een amendement request form downloaden. Hiermee vraagt u het amendement aan bij het Nationaal Agentschap. In de meeste gevallen is het handig om eerst uw contactpersoon te raadplegen. U kunt tot uiterlijk één maand voor de einddatum van uw project een verzoek indienen. Let op: alle partners dienen vooraf schriftelijk akkoord te zijn gegaan middels een handtekening van de tekenbevoegde. In het geval van een budgetwijziging moet het voorgestelde nieuwe budget getekend worden, ook door alle partners. Het NA besluit tot goed- of afkeuring van dit amendement. Een aanvraag voor een wijziging in het budget zal ook inhoudelijk beoordeeld worden. Het NA beoordeelt de redelijkheid van het verzoek en de gevolgen voor het projectresultaat. Een verzoek tot amendement moet bevatten: een ingevuld en ondertekend amendment request form; bijlagen zoals gevraagd in het amendment request form, bijvoorbeeld een letter of withdrawal; bewijs dat alle partners het met de wijziging eens zijn. In geval van budgetwijziging wordt het veranderde budget door alle partners ondertekend. Welke wijzigingen in het budget zijn toegestaan? Een budgetwijziging moet de regels voor het maken van budgetten respecteren. Zaken die bij aanvraag niet waren toegestaan, kunt u ook niet aanvragen door het indienen van een amendement. Denk bijvoorbeeld aan de plafonds van 10% voor equipment en 30% voor subcontracting. Een amendement leidt nooit tot een hoger projectbudget. Call 2010 en call 2011 Zonder amendement mag u tot maximaal 10% van het budget van elke kostenpost (het grant agreement gebruikt het woord heading ) verschuiven. Call 2012 en call 2013 zijn de kostenposten ( headings): Subsistence, Travel and Special Needs, Subcontracting, Equipment en Other Costs onder 1 heading gekomen. Een verschuiving meer dan 10% moet via een amendement gebeuren. U dient de reden voor de verschuiving in het formulier te onderbouwen. Informatie uit Guide van Europese Commissie Regels over toegestane wijzigingen staan in uw contract - Call : - art III.4 en 13 : Beschrijvingen kostenposten, plafonds etc.: - LLP-Guide Part I General provisions, hoofdstuk 4F 20

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013 Handboek Transfer of Innovation CALLs 2010-2011-2012-2013 februari 2013 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 5 Lijst met wijzigingen per versie... 6 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie...

Nadere informatie

Handboek Transfer of Innovation. CALLs

Handboek Transfer of Innovation. CALLs Handboek Transfer of Innovation CALLs -2012-2013 December 2014 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 5 Lijst met wijzigingen per versie... 6 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie... 8 1 Kiezen

Nadere informatie

Handboek Transfer of Innovation

Handboek Transfer of Innovation Handboek Transfer of Innovation CALLs 2009-2010-2011-2012 2011 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie... 6 1 Kiezen

Nadere informatie

Mobility Tool. Gebruikerstraining. Anita van Doorn Sandy van der Drift. Den Bosch 19-6-2013

Mobility Tool. Gebruikerstraining. Anita van Doorn Sandy van der Drift. Den Bosch 19-6-2013 Mobility Tool Gebruikerstraining Anita van Doorn Sandy van der Drift Den Bosch 19-6-2013 Er zijn geen handouts beschikbaar. Deze presentatie is beschikbaar bij het evenement op www.leonardodavinci.nl ->

Nadere informatie

FAQ eforms Leonardo da Vinci Call 2013

FAQ eforms Leonardo da Vinci Call 2013 FAQ eforms Leonardo da Vinci Call 2013 Deze FAQ dient als aanvulling op de eform gebruikshandleiding Klik voor de antwoorden op de betreffende vraag Inhoudsopgave Algemene vragen Wat is een eform? 1 Voor

Nadere informatie

FAQ s voor lopende mobiliteit projecten. Via CTRL+klikken op een van de onderstaande vragen komt u vanzelf bij het antwoord terecht.

FAQ s voor lopende mobiliteit projecten. Via CTRL+klikken op een van de onderstaande vragen komt u vanzelf bij het antwoord terecht. FAQ s voor lopende mobiliteit projecten Versie: augustus 2011 Via CTRL+klikken op een van de onderstaande vragen komt u vanzelf bij het antwoord terecht. Inhoudsopgave VRAGEN Informatie en begeleiding

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Mobiliteit Nieuwkomers

Voorlichtingsbijeenkomst Mobiliteit Nieuwkomers Voorlichtingsbijeenkomst Mobiliteit Nieuwkomers Eline van der Net Antoine van der Putten Utrecht, 8 oktober 2012 Deze presentatie wordt naar u gemaild (als u ingeschreven staat als deelnemer vandaag) en

Nadere informatie

Verantwoording selectie Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation Call 2011

Verantwoording selectie Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation Call 2011 Verantwoording selectie Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation Call 2011 1. Inleiding Achtergrond Transfer of Innovation (ToI) projecten zijn grootschalige samenwerkingsprojecten. Kenmerkend voor ToI

Nadere informatie

FAQ eforms Leonardo da Vinci Deze FAQ dient als aanvulling op de eform gebruikshandleiding

FAQ eforms Leonardo da Vinci Deze FAQ dient als aanvulling op de eform gebruikshandleiding FAQ eforms Leonardo da Vinci 2013 Deze FAQ dient als aanvulling op de eform gebruikshandleiding Inhoudsopgave Algemene vragen Deze FAQ dient als aanvulling op de eform gebruikshandleiding Wat is een eform?

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Financiën KA2 Call Strategische partnerschappen

Financiën KA2 Call Strategische partnerschappen Financiën KA2 Call 2014-2015 Strategische partnerschappen Anita van Doorn Carolien Hoefsmit 8-12-2015 Financiële regelgeving KA2 Programme Guide Grant agreement Part B Financial Provisions Article II.16

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Maart 2015 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 37

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 37 41 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 37 A. TITEL Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen; Straatsburg,

Nadere informatie

LLP Leonardo da Vinci. Transfer of Innovation. Handboek Financieel administratief. Voor lopende projecten. Call 2007 2008-2009

LLP Leonardo da Vinci. Transfer of Innovation. Handboek Financieel administratief. Voor lopende projecten. Call 2007 2008-2009 LLP Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Handboek Financieel administratief Voor lopende projecten Call 2007 2008-2009 Versie oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Gebruik van dit handboek... 3 2 Checks, rapporteren

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 43 (1998) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 115 A. TITEL Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand,

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

CALL 2012. Handboek Voorbereidende Bezoeken

CALL 2012. Handboek Voorbereidende Bezoeken CALL 2012 Handboek Voorbereidende Bezoeken februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Een Voorbereidend Bezoek... 4 2 Aanvraag... 7 3 Selectie... 8 4 Contract... 9 5 Rapportage... 10 6 Bijlage: voorbeeld

Nadere informatie

LIFE+ Arnoud Heeres, LIFE Unit, Europese Commissie. 2013 LIFE+ Presentatie Nederland

LIFE+ Arnoud Heeres, LIFE Unit, Europese Commissie. 2013 LIFE+ Presentatie Nederland LIFE+ Arnoud Heeres, LIFE Unit, Europese Commissie 1 Profiel: Programma Manager - Desk Officer voor LIFE Natuur LIFE Natuur Unit (E3) DG Milieu Europese Commissie 2 Taken: Programma Manager - Desk Officer

Nadere informatie

Handleiding DigiForms Einddeclaratie Buitenlandse Dienstreis en voorschot Versie 4.0

Handleiding DigiForms Einddeclaratie Buitenlandse Dienstreis en voorschot Versie 4.0 Handleiding DigiForms Einddeclaratie Buitenlandse Dienstreis en voorschot Versie 4.0 Van: noreply@tudelft.nl [mailto:noreply@tudelft.nl] Verzonden: vrijdag 21 januari 2011 0:02 Aan: M. van Edewerker Onderwerp:

Nadere informatie

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 Procedure Erasmus+ 2014-2020 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 contactpersoon Klaartje Gosens e-mail internationaloffice@avans.nl van

Nadere informatie

ERASMUS+: HOGER ONDERWIJS OPROEP 2016 HANDLEIDING KERNACTIE 1 INDIVIDUELE LEERMOBILITEIT

ERASMUS+: HOGER ONDERWIJS OPROEP 2016 HANDLEIDING KERNACTIE 1 INDIVIDUELE LEERMOBILITEIT ERASMUS+: HOGER ONDERWIJS OPROEP 2016 HANDLEIDING KERNACTIE 1 INDIVIDUELE LEERMOBILITEIT Versie 18.11.2015 1. WELKE MOGELIJKHEDEN BIEDT DEZE ACTIE? Een mobiliteitsproject voor het hoger onderwijs omvat

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

CALL 2012. Handboek Voorbereidende Bezoeken

CALL 2012. Handboek Voorbereidende Bezoeken CALL 2012 Handboek Voorbereidende Bezoeken November 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Een Voorbereidend Bezoek... 4 2 Aanvraag... 7 3 Selectie... 8 4 Contract... 9 5 Rapportage... 10 6 Bijlage: voorbeeld

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Mobility Tool+ Gebruikerstraining

Mobility Tool+ Gebruikerstraining Mobility Tool+ Gebruikerstraining Wat is de Mobility Tool+? De Mobility Tool+ is het registratiesysteem van mobiliteitsprojecten van het programma Erasmus+. Wat kan ik ermee? Inzicht in projectadministratie

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Erasmus+ Mobility Tool - 4 november 2014 Katrin Pannekeet

Erasmus+ Mobility Tool - 4 november 2014 Katrin Pannekeet Erasmus+ Mobility Tool - 4 november 2014 Katrin Pannekeet Mobility Tool Wat is het? Hoe werkt het? Mobility Tool Registratiesysteem mobiliteitsprojecten Projectadministratie Projectmanagement Rapportages

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch Overboeken binnen uw eigen rekening Transfer Between your own account 个 人 账 户 转 账 2 ICBC Express 工 银 速 汇 3 Overboeking binnen SEPA Payment within SEPA SEPA 区 内 转 账 4

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Erasmus+ Jeugd. Informatiebijeenkomst 20 januari 2014

Erasmus+ Jeugd. Informatiebijeenkomst 20 januari 2014 Erasmus+ Jeugd Informatiebijeenkomst 20 januari 2014 Erasmus+ Nieuwe EU-programma voor onderwijs, training, jeugd en sport 2014-2020 Youth in Action gaat samen met het onderwijsprogramma Leven Lang Leren

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid First results of a study into social policies for divorced families in the United States Mandatory parenting plans, mediation and parental divorce education Het ouderschapsplan

Nadere informatie

CALL 2012 en 2013. Handboek Partnerschappen Leonardo da Vinci Lerende Partnerschappen Grundtvig

CALL 2012 en 2013. Handboek Partnerschappen Leonardo da Vinci Lerende Partnerschappen Grundtvig CALL 2012 en 2013 Handboek Partnerschappen Leonardo da Vinci Lerende Partnerschappen Grundtvig Laatst gewijzigd: Maart 2014 INHOUDSOPGAVE GEBRUIK VAN DIT HANDBOEK... 4 LIJST MET WIJZIGINGEN PER VERSIE...

Nadere informatie

Mobility Tool+ Gebruikerstraining KA1

Mobility Tool+ Gebruikerstraining KA1 Mobility Tool+ Gebruikerstraining KA1 Wat is de Mobility Tool+? De Mobility Tool+ is het registratiesysteem van mobiliteitsprojecten van het programma Erasmus+. Wat kan ik ermee? Inzicht in projectadministratie

Nadere informatie

Corporate Payment Services

Corporate Payment Services Corporate Payment Services Aansluitgids voor servicebureaus Final Equens S.E. 28 January 2014 Classification: Open Version 2.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. No part

Nadere informatie

INHOUD Inleiding Algemene informatie Welke kosten de beurs dekt Deelnemende landen... 2

INHOUD Inleiding Algemene informatie Welke kosten de beurs dekt Deelnemende landen... 2 INHOUD INHOUD... 1 1 Inleiding... 2 2 Algemene informatie... 2 2.1 Welke kosten de beurs dekt... 2 2.2 Deelnemende landen... 2 2.3 Meer dan 1 Erasmus+ periode aanvragen... 2 2.4 Aanvraag is niet automatisch

Nadere informatie

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling?

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling? Klantenservice Productinformatie: Welke producten gebruikt Picture On The Wall. Bestellen: Veel gestelde vragen. Hoe doe ik een besteling. Bestellen en retourneren: Veel gestelde vragen. Verzendkosten.

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

Mobility Tool+ Gebruikerstraining

Mobility Tool+ Gebruikerstraining Mobility Tool+ Gebruikerstraining Wat is de Mobility Tool+? De Mobility Tool+ is het registratiesysteem van mobiliteitsprojecten van het programma Erasmus+. Wat kan ik ermee? Inzicht in projectadministratie

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

ERASMUS+ Stages. april 2015

ERASMUS+ Stages. april 2015 ERASMUS+ Stages april 2015 Inhoud Programma landen Erasmus Charter for Higher Education Budget Voorwaarden Pas afgestudeerden Mobiliteitperiodes Stagebeurzen Formulieren Questions & Answers Programma Landen

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1 Erasmus + 2015 2016 Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden 10-12-2014 pag. 1 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO administratie door SAC 10-12-2014 pag. 2 Erasmus

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Programma Algemene introductie eawb Single Process elink panel Pauze

Programma Algemene introductie eawb Single Process elink panel Pauze 1 Programma 13.00 Algemene introductie 13.15 eawb Single Process 13.45 elink panel 14.30 Pauze 15.00 Inbound Innovatie 15:20 Milkrun Project 15:50 e -strategie Brussel Airport 16:10 Afsluitend panel 16.30

Nadere informatie

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn SEPA incasso s Workshop LKvV - november 2014 Workshop SEPA Over Congressus Incasso stappenplan SEPA Terminologie Mandaten Tijdlijn Over Congressus Over Congressus Website, ledenadministratie en financiën

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

Stages in Europa. Erasmus+ Traineeship voor afgestudeerden

Stages in Europa. Erasmus+ Traineeship voor afgestudeerden Stages in Europa Erasmus+ Traineeship voor afgestudeerden Inhoud presentatie Waarom op internationale stage gaan? Beurzen? Stageplatform voor Vlaanderen: Reconfirm Erasmus+ programma - Doelgroep / voorwaarden

Nadere informatie

Van LLP Grundtvig naar Erasmus+

Van LLP Grundtvig naar Erasmus+ Van LLP Grundtvig naar Erasmus+ 2014-2020 Onder voorbehoud van officiële goedkeuring door het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie Versie 29-10-2013 Documenteigenaar Marissa van

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA Incasso. 1.

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Sessie 18. Ervaring opdoen bij een sportdienst in het buitenland

Sessie 18. Ervaring opdoen bij een sportdienst in het buitenland Sessie 18 Ervaring opdoen bij een sportdienst in het buitenland Youth in Action Vrijwilligerswerk in het kader van Youth in Action Youth in Action www.youthinaction.be JINT vzw www.jint.be Waarom Youth

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions - Veelgestelde Vragen

FAQ Frequently Asked Questions - Veelgestelde Vragen FAQ Frequently Asked Questions - Veelgestelde Vragen (VERSIE 10 maart 2013) Nuffic, Europees Platform, CINOP en het Nederlands Jeugdinstituut vormen het Nederlands Nationaal Agentschap Erasmus+. Ze voeren

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study

Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study Deadlines Meer info over de procedures en deadlines vind je in de informatiebrochure over internationale

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Deadlines Dossier Mobility Online In geval van een Erasmus Study moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Bestaande klant. H an dt e k en in g. Nieuwe klant

Bestaande klant. H an dt e k en in g. Nieuwe klant Ik/Wij (vermeld naam) met klantnummer ga/gaan akkoord met de overdracht van mijn contract bij Vodafone onder mobiel nummer(s) Bestaande klant Datum H an dt e k en in g Nieuwe klant Datum H an dt e k en

Nadere informatie

CALL 2011-2012-2013. Handboek Mobiliteit

CALL 2011-2012-2013. Handboek Mobiliteit CALL 2011-2012-2013 Handboek Mobiliteit Initial Vocational Training IVT People on the Labour Market PLM VET Professionals VETPRO Certificate for Mobility I Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek 2 Deel

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Donderdag 2 april 2015 ISF Internal Security Fund Fonds voor interne veiligheid balancing Security and Mobility EUROPESE UNIE het Fonds voor interne

Nadere informatie

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorschriften Juni 2014 Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

Toelichting Erasmus+ Key Action 1 nascholing van personeel po & vo Versie 4.0 van

Toelichting Erasmus+ Key Action 1 nascholing van personeel po & vo Versie 4.0 van Toelichting Erasmus+ Key Action 1 nascholing van personeel po & vo Versie 4.0 van 09.01.2015 Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training en Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd Het Ministerie van

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

1. STAF MOBILITEIT (ONDERWIJSOPDRACHTEN EN STAFTRAINING)

1. STAF MOBILITEIT (ONDERWIJSOPDRACHTEN EN STAFTRAINING) 1. STAF MOBILITEIT (ONDERWIJSOPDRACHTEN EN STAFTRAINING) 1.1. Doel Onder stafmobiliteit kunnen docenten een onderwijsopdracht gaan uitvoeren bij een partnerinstelling en stafleden (docenten en andere stafleden)

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H7 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 7 Europese grenzen? Paragraaf 7.1 Wat

Nadere informatie

Handleiding databank VLIR-UOS voor Reisbeurzen

Handleiding databank VLIR-UOS voor Reisbeurzen Handleiding databank VLIR-UOS voor Reisbeurzen (aangepast aan KU Leuven-procedures) Dit document is een handleiding voor studenten over de indiening en het beheer van een Reisbeurs in de databank van VLIR-UOS.

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.6.2011 COM(2011) 352 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Tweede

Nadere informatie

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen 1. Vodafone BloX Postpaid zijn een voorraad (bundel) van specifieke diensten of een recht op gereduceerde tarieven die afgesloten

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 23 (2011) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 238 A. TITEL Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld;

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs. Joy Plokker

KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs. Joy Plokker KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs Joy Plokker Inhoud Structuur van het Erasmus+ programma Budget hoger onderwijs Call 2015 Erasmus Charter for Higher Education Inter-institutional Agreement (IIA) KA1

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie