Jaarresultaten. Gereglementeerde communicatie 21 maart always a good id

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarresultaten. Gereglementeerde communicatie 21 maart 2012. always a good id"

Transcriptie

1 Z011 Jaarresultaten Gereglementeerde communicatie 21 maart 2012 always a good id

2 INHOUDSTAFEL I. Geconsolideerde resultatenrekening Goods ID People ID Groep...8 II. BALANS, INVESTERINGEN EN KASSTROOMOVERZICHT...9 III. OVERNAMES...10 IV. VOORUITZICHTEN...10 V. RRISICO S EN ONZEKERHEDEN...11 VI. DIVIDEND...11 VII. OPTSTELLEN VAN DE JAARREKENING...11 VIII. WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSARIS...11 IX. KALENDER...11 Verkorte geconsolideerde financiële staten...14 Jaarresultaten 2011 Gereglementeerde communicatie 21 maart 2012

3 Zetes bereikt haar doelstelling voor 2011 Groei van de activiteit in Goods ID en zeer goede rendabiliteit in People ID Omzet: 220,6 miljoen (tegenover 216 miljoen in 2010) Courante EBITDA: 18,6 miljoen (tegenover 19,1 miljoen in 2010) Na een jaar van sterke groei in 2010 had Zetes zich tot doel gesteld om hetzelfde niveau van omzet te bewaren en een operationele rendabiliteit van dezelfde orde te realiseren. Dit doel werd bereikt dankzij een groei van de omzet van ongeveer 10% in Goods ID en het vestigen van een nieuw record wat betreft de bijdrage tot de EBITDA van de People ID divisie. Daarenboven werd het jaar afgesloten met de beste operationele cash flow die ooit werd bereikt, ter waarde van 18,2 miljoen. Daarom zal Zetes aan de Algemene Vergadering voorstellen om een gewoon dividend uit te keren van 0,55, een groei ten opzichte van 2010 ( 0,47) en 2009 ( 0,36). Groep Doelen bereikt en record cash flow Omzet van de Groep : 220,6 miljoen (+1,8% vs 2010) Brutomarge: 95,5 miljoen (+7,6%) Courante EBITDA : 18,6 miljoen (-2,4%) Operationele cash flow : 18,2 miljoen Goods ID Duurzame groei Omzet : 170,7 miljoen (+9,9% vs 2010) Brutomarge : 68,5 miljoen (+8,7%) Courante EBITDA : 9,9 miljoen (-13,3%) People ID Sterke stijging van bruto marge en courante EBITDA Omzet : 49,9 miljoen (-18,9% vs 2010) Brutomarge : 27,0 miljoen (+5,0%) Courante EBITDA : 12,1 miljoen (+11,8%) p3

4 I. Geconsolideerde resultatenrekening 43,3% brutomarge GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING % Omzet ,8% Kostprijs van de omzet (91 014) ( ) ( ) Brutomarge ,6% Brutomarge % 45,7% 40,9% 43,3% Personeelslasten (43 846) (47 470) (53 062) Overige bedrijfskosten (19 006) (22 145) (23 774) Totale bedrijfskosten (62 851) (69 614) (76 837) Courante EBITDA (1) ,4% Niet-courante bestanddelen (702) (408) (987) EBITDA ,5% Voorzieningen 42 (44) (301) Afschrijvingen en waardeverminderingen (4 220) (5 348) (5 439) Minderwaarden op handelsvorderingen (67) (408) (295) Minderwaarden op financiële activa 0 0 (65) Afschrijvingen van ontwikkelingskosten (1 233) (1 472) (1 498) Voorzieningen, afschrijvingen, waardeverminderingen (5 479) (7 272) (7 599) en minderwaarden Bedrijfswinst (EBIT) ,9% Resultaat op de verkoop van vaste activa (1) Financieel resultaat zonder wisselkoersverschillen (459) (812) (506) Wisselkoersverschillen (325) 231 (706) Winst vóór belastingen Belastingen op het resultaat (1 561) (2 645) (2 597) Nettowinst ,0% Toerekenbaar aan minderheidsbelangen (14) (164) (65) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedervennootschap ,7% Courante bedrijfswinst (Rebit) (1) ,6% Courante nettowinst (1) (3) ,4% (1) «Courant» betekent exlusief herstructureringskosten en eenmalige opbrengsten/kostenpart Groupe (3) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij De groei van de omzet van de Groep (1,8% in 2011) is opmerkelijk omdat ze volgt op een jaar 2010 dat werd gekenmerkt door een erg aanzienlijke groei. Over de twee jaar samen bedraagt de jaarlijkse samengestelde groei 14,8%. Goods ID zag zijn omzet groeien met meer dan 10% terwijl in People ID, door de afwezigheid van grote Build and Transfer projecten met een aanzienlijke deel hardware, de omzet daalde met 19%. De bruto marge van de Groep stijgt zowel in absolute als relatieve termen. Ze gaat van 88,7 miljoen naar 95,5 miljoen en van 40,9% omzet naar 43,3%. Dit onderstreept de toename van de toegevoegde waarde van Zetes, met name in de People ID divisie. De operationele kosten stijgen met 10,4% ; ze zijn voornamelijk verbonden aan de Goods ID divisie waar de ontwikkeling van oplossingen met toegevoegde waarde het aanwerven van gekwalificeerde werknemers vereist. De courante EBITDA bedraagt in ,6 miljoen, een vermindering met 2,4% ten opzichte van het jaar voordien. Niettemin vertoont ze, wanneer men de groei van deze operationele rendabiliteit onderzoekt op 2 jaar, een samengestelde groei ter waarde van 17%. p4 Zetes Industries Zetes bereikt haar doelstelling voor 2011

5 Aan het einde van 2011 voerde de Groep in de twee divisies een herstructurering door om het jaar 2012 in te zetten. Hierdoor boekte Zetes niet-courante kosten voor een bedrag van 1,0 miljoen. Tot slot bedraagt het courante nettoresultaat 7,0 miljoen en het nettoresultaat 6,2 miljoen. 1. Goods ID De vraag in Goods ID wordt nog steeds gestuwd door de zoektocht naar productiviteitswinst en de wettelijke verplichtingen aangaande traceerbaarheid van individuele goederen (serialisatie). Het merendeel van de projecten die sinds 2009 werden gerealiseerd werden uitgevoerd bij bestaande installaties. Het betreft de vervanging van minder productieve uitrusting of de uitbreiding van bestaande oplossingen. Zetes beschikt over de nodige kritische massa en heeft zich hierdoor in verticale markten kunnen opdelen met de nodige specialisten per activiteitsdomein. Zij kennen de bedrijfskritische processen van klanten en kunnen hen oplossingen voorstellen voor identificatie automatisering en mobility die beantwoorden aan hun behoeftes. Over heel Europa gezien blijft retail de belangrijkste sector. Productiviteitswinst, verhoogde efficiëntie en de vermindering van de foutenlast in de magazijnen zijn de voornaamste drijfveer voor de activiteiten in deze sector. Het aanbod van oplossingen waarbij verschillende identificatietechnologieën worden gecombineerd (voice, barcode, RFID) laat de klant toe om met een enkele leverancier in zee te gaan. Dit komt de cohesie en de goede werking van het geheel van de oplossing ten goede. In het segment «transport en logistiek» kennen de oplossingen «proof of delivery» een mooi succes. Zij combineren de competenties van identificatie en mobility en kunnen zelfs gaan tot en met mobiele betaling, waarvoor Zetes een Europese oplossing heeft ontwikkeld. De sector van de farmacie en de luxegoederen ten slotte blijft investeren in oplossingen voor het markeren en traceren van individuele goederen. Goods ID % Omzet ,9% Brutomarge ,7% Bedrijfskosten (48 019) (51 652) (58 636) 13,5% Courante EBITDA ,3% % Courante EBITDA / Omzet 7,5% 7,3% 5,8% EBITDA ,9% In de regio Centraal levert de integratie van de activiteiten van Phi Data (NL) met de bestaande activiteiten van Zetes Nederland zijn vruchten af. Hierdoor heeft Zetes marktaandeel kunnen winnen in een toch wel concurrentiële markt. Ook het Zwitserse filiaal kende een sterke groei die voornamelijk toe te schrijven is aan de postsector en bedrijven voor vervoer per spoor. De regio Zuid kent ondanks een zeer moeilijke macro-economische situatie toch een lichte groei van de omzet en een verbetering van twee punten op de brutomarge op omzet en dit dankzij de ontwikkeling van oplossingen met een toegevoegde waarde voor de farmaceutische sector en de transportsector. De regio Noord ten slotte heeft sterk te lijden gehad onder een vermindering van de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Dat is het gevolg van een afwachtende houding in de markt en het einde van grote projecten bij bestaande klanten in de retail. In afwachting van nieuwe contracten met een groot volume vond in het tweede semester een herstructurering plaats om de kosten te drukken. Deze inspanning kan echter slechts 20% van het verlies in de brutomarge compenseren. Zonder deze tegenvallende resultaten voor het Verenigd Koninkrijk had de divisie p5

6 Goods ID bij gelijke consolidatiekring een organische groei van de omzet gekend en een lichte stijging van haar EBITDA. De inspanningen tot verbetering worden voortgezet gezet in 2012 om terug een performatieniveau te bereiken dat in lijn is met de objectieven van de divisie. Organische groei en effect van de wisselkoersen In Goods ID is het effect van de wisselkoersen vooral te wijten aan de Zwitserse Frank. Het gunstig effect hiervan op het niveau van de omzet en de bruto marge wordt teniet gedaan door een evenredige stijging van de operationele kosten. De impact blijft dus zeer beperkt op niveau van de EBITDA. GOODS ID Uitgezonderd wisselkoerseffect % Omzet ,4% Brutomarge ,3% Bedrijfskosten (51 652) (58 515) 13,3% Courante EBITDA ,2% % Courante EBITDA / Omzet 7,3% 5,8% EBITDA ,8% GOODS ID Pro forma 2011 (*) % Omzet ,8% Brutomarge ,2% Bedrijfskosten (51 652) (54 526) 5,6% Courante EBITDA ,5% % Courante EBITDA / Omzet 7,3% 5,8% EBITDA ,3% (*): Uitgezonderd Anvos, Rfidea en Zetes Zuid Afrika De vergelijking van de cijfers voor 2010 en 2011 bij gelijke consolidatiekring toont aan dat de groei in de omzet een samengaan is van interne groei (+2,8%) en externe groei (+7,1%). De detailanalyse van de organische groei onderlijnt de impact van de vertraging in de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk; de groei in de Centrale en Zuidelijke regio s laat toe de daling van het omzetcijfer in dat land te compenseren. Deze compensatie komt eveneens tussen op het niveau van de brutomarge, maar is slechts gedeeltelijk voor wat betreft het operationele resultaat, wat de achteruitgang van de EBITDA verklaart. De bijdrage voor het tweede semester van de nieuwe entiteit in Zuid-Afrika is positief en in lijn met de verwachtingen. Dankzij de ondersteuning die de Groep kan verlenen, meer bepaald via de Competence Centers, kan Zetes Zuid-Afrika haar gamma aan oplossingen uitbreiden en deze ook op korte termijn aanbieden aan al haar bestaande grote Zuid-Afrikaanse klanten. De conclusie is dat de Goods ID activiteit per regio een verschillende evolutie heeft gekend. In het perspectief van een onzekerder 2012, heeft Zetes erover gewaakt om haar structuur aan te passen en vooral de eigen interne oplossingen te verbeteren en uit te breiden om zo de toegevoegde waarde van de identificatieoplossingen te verhogen. De onderneming waakt erover om een stroom van recurrente inkomsten te behouden, zowel op vlak van onderhoud als op vlak van verbruiksgoederen. p6 Zetes Industries Zetes bereikt haar doelstelling voor 2011

7 2. People ID De People ID divisie blijft de vruchten plukken van haar strategie om recurrente activiteiten te combineren met korte termijn contracten. De belangrijkste evolutie tussen 2010 en 2011 is de in de tijd gespreide bijdrage aan de omzet van de Build & Transfer contracten. Dit zijn contracten op korte termijn en bestaan meestal uit een belangrijke levering van hardware (vaste of mobiele registratiekits) en bijhorende dienstverlening (project management, opleiding, onderhoud). Het jaar 2010 werd gekenmerkt door een zeer grote levering van hardware, terwijl in 2011 voornamelijk diensten werden geleverd. Het is dan ook logisch dat we een daling van de omzet zien terwijl de brutomarge in absolute waarde licht stijgt en de brutomarge in verhouding tot de omzet met meer dan 12 procentpunten toeneemt. Een ander aspect van de strategie van de People ID divisie betreft de contracten van het type Build and Operate. Al deze contracten op lange termijn dragen bij tot het resultaat van de divisie en de omzet en brutomarge uit deze contracten is zeer voorspelbaar. Begin 2011 werd gekenmerkt door politieke onrust in Côte d Ivoire (Ivoorkust), maar vanaf het tweede semester is de productie van biometrische paspoorten genormaliseerd. De vooruitzichten voor dit project blijven zeer positief. De projecten voor de productie van elektronische identiteitskaarten in Portugal en België haalden de voorziene volumes. In Israël ten slotte zijn momenteel ongeveer twee derde van de basiskaarten geproduceerd, het resterende deel zal in 2012 afgewerkt worden. De personalisatie van de kaarten zal aanvangen in 2012 en zal zich de jaren nadien voortzetten. 11,8% groei van courante EBITDA in People ID Dit uitstekende evenwicht tussen de contracten op korte en lange termijn laat toe om de inspanningen in business development en R&D te dekken. Innovatieve oplossingen (biometrische registratiekiosken, e-voting oplossingen) werden ontwikkeld en reeds voorgesteld in sommige aanbestedingen. Tot slot blijven de investeringen in business development belangrijk om de capaciteit en de ervaring van Zetes te promoten in landen die projecten voorbereiden met betrekking tot identiteitsdocumenten of de organisatie van verkiezingen. People ID % Omzet ,9% Brutomarge ,0% Bedrijfskosten (12 120) (14 885) (14 904) 0,1% Courante EBITDA ,8% % Courante EBITDA / Omzet 18,0% 17,5% 24,2% EBITDA ,6% De operationele kosten van de People ID divisie blijven goed onder controle dankzij de organisatie die werd opgezet: alle kritische functies zoals business analisten, IT-specialisten, projectmanagers, enz. worden intern gehouden, terwijl de niet-kritische uitvoerende taken worden uitbesteed en mensen worden aangeworven volgens de uit te voeren projecten. De People ID divisie maakt steeds meer gebruik van mensen, middelen en expertise van de Goods ID divisie voor de realisatie van enkele grote projecten. Voor het vierde jaar op rij stijgt de recurrente EBITDA. Deze bereikt 12,1 miljoen, een stijging van 11,8% ten opzichte van De brutomarge werd sterk beïnvloed door het gedeelte dienstverlening van de contracten Build & Transfer. Dit verklaart het bijzonder hoge niet-structurele niveau van de EBITDA op omzet op 24,2%. p7

8 3. Groep De kosten van de Corporate divisie bedroegen 3,3 miljoen. Het business model van Zetes is gebaseerd op sterke operationele divisies en dus een lichte Corporate structuur. Het vastleggen van de strategische doelstellingen, financiële controle, marketing en overnames zijn de belangrijkste taken van de Corporate divisie. De omzet van de Groep bedroeg ruim 220 miljoen. De groei bedraagt 1,8% ten opzichte van vorig jaar. De omzet van de Goods ID divisie (77,4% van het totaal, 170,7 miljoen) groeide met bijna 10% terwijl, om de niet-structurele redenen die hierboven werden uitgelegd, de omzet van de People ID divisie is gedaald met 18,9% tot 49,9 miljoen. De courante EBITDA van de Groep bedraagt 18,6 miljoen, een lichte daling met 2,4% ten opzichte van De complementariteit van de twee divisies wordt nogmaals aangetoond door een ondersteuning van de afdeling Goods ID in de uitvoering van de grootste projecten in de afdeling People ID. Niet-recurrente kosten zijn goed voor een netto bedrag van 1,0 miljoen en hebben voornamelijk betrekking op herstructureringen die werden doorgevoerd om de structuur van de landenorganisatie en het Competence Center in Goods ID aan te passen en om de organisatie van de business development te verbeteren in People ID. De afschrijvingen op vaste activa bedroegen 4,9 miljoen. De stijging van 0,3 miljoen ten opzichte van 2010 is gedeeltelijk te verklaren door het belang van de People ID contracten en daarbij horende afschrijving van productie-installaties en anderzijds door de stijging van de immateriële vaste activa in de Goods ID (afschrijving van ERP). De waardeverminderingen op voorraad ( 0,5 miljoen) en op vorderingen ( 0,3 miljoen) zijn licht gedaald ten opzichte van vorig jaar en behoeven geen specifieke toelichting. De courante EBIT bedroeg 11,0 miljoen voor het boekjaar 2011, een daling van 6,6% ten opzichte van Voor het tweede jaar op rij is de bijdrage aan de EBIT van de People ID divisie groter dan die van de Goods ID divisie. De volatiliteit van de Euro in 2011 had een negatief effect op het wisselkoersresultaat van de Groep ( -0,7 miljoen). Dit laatste wordt sterk beïnvloed door de intragroepstransacties (uitlenen / lenen) in verschillende valuta s tussen ondernemingen van de Groep, in het bijzonder in Israël en in mindere mate in het Verenigd Koninkrijk. In Israël is er een substantiële lening voor de financiering van het eid project. De terugbetaling van deze leningen is gestart in 2011 en zal worden voortgezet in Door de volatiliteit van de Euro en de gevolgen op de wisselkoersresultaten steeg het niveau van waakzaamheid over het beheer van valutarisico s. Het beleid aangaande wisselkoersrisico s zal in 2012 verstrengd worden. De financiële lasten exclusief wisselkoersverschillen bedragen 0,5 miljoen. Het betreft netto rentelasten ( 0,2 miljoen) en overige financiële kosten ( 0,3 miljoen). Deze laatste hebben betrekking op internationale betalingen of bankgaranties (documentaire kredieten, offerte- of aanbestedingsgarantie, levering- of uitvoeringsgarantie). De gemiddelde belastingsvoet bedraagt 29,4% of een totaal van 2,6 miljoen. Dit percentage ligt dicht bij het door de onderneming vooropgestelde niveau. Het netto resultaat bedraagt 6,2 miljoen, een daling van 24,0%, hoofdzakelijk beïnvloed door de doorgevoerde reorganisatie ( -1,0 miljoen) en de wisselkoersresultaten ( -0,7 miljoen). p8 Zetes Industries Zetes bereikt haar doelstelling voor 2011

9 WINST PER AANDEEL ( per aandeel) % Aantal uitgegeven aandelen (2) Nettowinst (3) 0,96 1,57 1,18-24,8% Courante nettowinst (1) (3) 1,06 1,63 1,31-19,5% Aantal verwaterde aandelen (2) Verwaterde nettowinst (3) 0,96 1,57 1,18-24,8% (1) Courant betekent exlusief herstructureringskosten en eenmalige opbrengsten/kosten (2) Gewogen gemiddeld aantal in omloop (3) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij Het netto courante resultaat per aandeel bedraagt 1,31 of een daling van 19,5% ten opzichte van het jaar II. BALANS, INVESTERINGEN EN KASSTROOMOVERZICHT De gematigde groei in 2011 heeft een gunstig effect op de balans. De totale activa stegen van 158,3 miljoen tot 163,5 miljoen, een eerder beperkte stijging rekening houdend met de toename van activa in verband met overnames gedurende het jaar. De behoefte aan netto werkkapitaal evolueerde gunstig, ze daalde van 16,4 tot 13,7 miljoen. Het voorraadniveau bleef stabiel op 15,4 miljoen, wat een goede prestatie is gezien de overnames. Met een eigen vermogen van 78,4 miljoen op een balanstotaal van 163,5 miljoen blijft de solvabiliteit zeer hoog op 47,9%. Deze ratio is des te opmerkelijker aangezien de onderneming in 2011 een dividend van 5,4 miljoen heeft uitgekeerd en voor 1,3 miljoen eigen aandelen heeft ingekocht (geëlimineerd in het geconsolideerde eigen vermogen). Zetes hecht veel belang aan een sterke balansstructuur aangezien dit de onderneming in staat stelt zeer grote orders of projecten op te vangen. Dankzij dit goede financiële beleid bedraagt de netto kaspositie 8,0 miljoen, na investeringen voor ruim 13 miljoen. De netto kaspositie daalt met 2,0 miljoen ten opzichte van miljoen omzet van de Groep KERNCIJFERS KASSTROOMOVERZICHT In '000 GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE (I) Kasstromen met betrekking tot de exploitatie Wijziging in het bedrijfskapitaal (3 564) NETTO KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN (II) Vaste activa (4 323) (6 715) (4 701) Dochterondernemingen, verminderd met de verworven geldmiddelen (2 098) (1 278) (6 550) Kosten voor ontwikkeling (1 176) (2 147) (2 473) NETTO KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (III) (7 241) (10 010) (13 424) Ontvangen kasstromen met betrekking tot financiering Terugbetaalde kasstromen met betrekking tot financiering (1 785) (2 984) (3 055) Betaalde dividenden (1 940) (1 911) (5 336) Verwerving eigen aandelen (467) 466 (1 267) NETTO KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (IV) (2 088) (4 870) (5 065) NETTO TOENAME IN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN (3 763) (316) (V) = (II) + (III) + (IV) GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN, SLOTBALANS (VII) = (I) + (V) + (VI) p9

10 De activiteit genereerde een kasstroom van 18,2 miljoen, wat bestaat uit 14,5 miljoen vanuit de resultatenrekening (onveranderd ten opzichte van 2010) en 3,7 miljoen door de daling van de behoefte aan werkkapitaal. Het verschil tussen de EBITDA en de operationele kasstroom wordt voornamelijk verklaard door de betaalde winstbelastingen ( 2,4 miljoen). De daling van de behoefte aan werkkapitaal is het gevolg van de beperkte groei van de omzet in De investeringen van de Goods ID divisie bedragen 3,1 miljoen, een daling ten opzichte van de vorige jaren. Er werden ontwikkelingskosten geactiveerd voor een bedrag van 2,1 miljoen, een bedrag gelijk aan dat van In People ID bedroegen de investeringen 1,3 miljoen. Deze hebben voornamelijk betrekking op de verbetering van de productie- en personalisatieuitrusting in België. Er werden eveneens ontwikkelingskosten geactiveerd voor 0,4 miljoen. Ten slotte werden beperkte investeringen doorgevoerd ( 0,3 miljoen) in de Corporate divisie. Deze investeringen werden gerealiseerd met eigen middelen, terwijl de overnames in 2011 gedeeltelijk werden gefinancierd door leningen (Zetes Zuid-Afrika, zie hieronder). De Groep blijft aanzienlijke kasstromen genereren, een belangrijk deel hiervan wordt besteed aan de ontwikkeling en de groei van de onderneming, de dividendpolitiek en de inkoop van eigen aandelen. Het saldo wordt aangehouden in afwachting van overname-opportuniteiten zoals hierna verder wordt toegelicht. In 2011 heeft de Groep eigen aandelen verworven ter waarde van 1,3 miljoen, op 31 december 2011 hield ze eigen aandelen aan. III. OVERNAMES In het eerste semester heeft Zetes twee kleine vennootschappen overgenomen om haar technologische expertise op het vlak van Print and Apply en RFID te versterken. Anvos, specialist in etiketteeroplossingen voor productielijnen, versterkt de mogelijkheden als systeemintegrator in Duitsland, een land dat nog sterk op productie is gericht. In België brengt RFIDea haar expertise in RFID in met enkele zeer mooie referenties onder meer in de farmaceutische sector. De fusie van Integra en Zetes in Italië heeft toegelaten om een kritische massa te bereiken en een afdoende dekking te bewerkstelligen voor Noord-Italië, de industriële regio van het land. Het jaar 2011 werd afgesloten met een verdubbeling van het lokale omzetcijfer en een terugkeer naar een goede rendabiliteit met gunstige vooruitzichten voor In juli heeft Zetes Proscan in Zuid-Afrika overgenomen. Als leider in haar thuismarkt zal Zetes Zuid-Afrika als bruggenhoofd dienen om de Goods ID activiteiten te ontwikkelen in Zuidelijk Afrika. Het wordt ook een vaste basis voor People ID. De overname voor een bedrag van 5,0 miljoen werd deels gefinancierd door een bancair krediet ( 3,5 miljoen). Zetes Zuid-Afrika heeft voor 9 miljoen bijgedragen aan het omzetcijfer in het tweede semester. IV. VOORUITZICHTEN De pijplijn van lopende orders voor de Goods ID Divisie blijft goed gevuld in alle landen en dekt alle activiteitssectoren. In een economische context die wordt gekenmerkt door onzekerheden vertraagt echter de beslissingssnelheid. Het opnemen van bestellingen wordt daardoor beïnvloed en de zichtbaarheid neemt af. De divisie kan echter nog steunen op een zeer belangrijke inbreng van recurrente inkomsten (onderhoud en verbruiksgoederen), die 30% van de omzet vertegenwoordigt en een nog belangrijker deel van de marge, en op het bestaan van de wettelijke regels rond traceerbaarheid in verschillende activiteitssectoren. Het is in deze niche activiteiten (serialisatie en identificatie van individuele producten) dat Zetes prioritair investeert en zal blijven investeren om haar aanbod aan oplossingen uit te breiden steunend op haar bestaande referenties. Zetes beschikt in dit domein over eigen oplossingen die bijzonder geschikt zijn, in het bijzonder ImageID voor het simultaan lezen van meerdere barcodes, en haar expertise in etiketteeroplossingen (Print & Apply). Zetes is ervan overtuigd dat onder andere de farmaceutische sector, de luxegoederen en de voedingsindustrie nog vele jaren vragende partij zullen zijn voor oplossingen met een hoge p10 Zetes Industries Zetes bereikt haar doelstelling voor 2011

11 toegevoegde waarde. Daarnaast wil Zetes haar expansie voorbij Oost-Europa verder zetten en, waar zich een opportuniteit voordoet, zich nog versterken op de Europese markten. De magere vooruitzichten van economische groei in Oost-Europa doen Zetes uitkijken naar ander markten. Meerdere overnamedossiers liggen momenteel ter studie voor. In People ID behoudt Zetes dankzij de contracten op lange termijn een goede zichtbaarheid op de omzet. Ook in 2012 dragen alle langetermijncontracten bij aan de omzet en het resultaat van de divisie: in België, Portugal en Israël zet de levering van elektronische identiteitskaarten zich verder en in Côte d Ivoire (Ivoorkust) heeft de productie van het biometrisch paspoort zijn normaal ritme weer hernomen na de onrusten van begin Zetes zet de uitvoering van kleinere projecten verder zowel in Afrika als in Europa. In Build and Transfer identificeerde en beantwoordde Zetes enkele offerteaanvragen voor projecten betreffende de registratie van kiezers. Toewijzingen hieromtrent worden in de komende maanden verwacht. Buiten deze projecten legt het business development team zich ook toe op contractopportuniteiten van het type Build and Operate. Voor meerdere projecten werd reeds een offerte ingediend, zowel in Europa als in Afrika. In sommige gevallen gaat het over zeer aanzienlijke bedragen, doch gezien de spreiding in de tijd van zulke projecten zal hun bijdrage aan de resultaten van 2012 zeer beperkt blijven. De vooruitzichten in deze divisie blijven echter zeer gunstig en organische groei wordt verkozen boven groei door overnames. 4 acquisities V. RISICO S EN ONZEKERHEDEN Investeren in het aandeel van Zetes brengt risico s met zich mee. Deze staan beschreven in het jaarverslag 2010 en blijven actueel. VI. DIVIDEND De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om per aandeel een gewoon bruto dividend uit te keren van 0,55 (een toename met 17%) VII. OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING De financiële gegevens die hierna worden verstrekt zijn een samenvatting van het jaarverslag dat beschikbaar zal zijn op 27 april Ze zijn opgesteld in euro en conform de IFRS-normen zoals aangenomen door de Europses Unie. VIII. WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSARIS De controle van de jaarrekening wordt momenteel uitgevoerd. De Commissaris heeft bevestigd dat het nazicht van de jaarrekening grondig werd uitgevoerd en dat er geen significante wijzigingen moeten worden aangebracht aan de boekhoudkundige informatie die in deze mededeling wordt verstrekt. IX. KALENDER Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders : 30 mei 2012 Publicatie jaarverslag : 27 april 2012 p11

12

13 Dankzij de succesvolle integratie van PHI in de Zetes Group hebben we niet alleen ons draagvlak kunnen uitbreiden naar de EMEA auto-id markt maar hebben we ook onze lokale positie verstevigd. Moustafa Marouf Sales Director Division Printing & Media Zetes in Nederland Verkorte geconsolideerde financiële staten

14 Verkorte geconsolideerde financiële staten GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING % Omzet ,8% Kostprijs van de omzet (91 014) ( ) ( ) Brutomarge ,6% Brutomarge % 45,7% 40,9% 43,3% Personeelslasten (43 846) (47 470) (53 062) Overige bedrijfskosten (19 006) (22 145) (23 774) Totale bedrijfskosten (62 851) (69 614) (76 837) Courante EBITDA (1) ,4% Niet-courante bestanddelen (702) (408) (987) EBITDA ,5% Voorzieningen, afschrijvingen, waardeverminderingen en minderwaarden (5 479) (7 272) (7 599) Bedrijfswinst (EBIT) ,9% Resultaat op de verkoop van vaste activa (1) Financiëel resultaat zonder wisselkoersverschillen (459) (812) (506) Wisselkoersverschillen (325) 231 (706) Winst vóór belastingen Belastingen op het resultaat (1 561) (2 645) (2 597) Nettowinst ,0% Courante bedrijfswinst (Rebit) (1) ,6% Courante nettowinst (1) (3) ,4% STAAT VAN HET VOLLEDIGE RESULTAAT % Nettowinst van de Groep ,7% Wisselkoersverschillen (10) Netto herwaardering op afdekkingsinstrumenten (52) 48 4 Andere componenten van het volledige resultaat na aftrek van het belastingseffect (*) (7) Totaal volledige resultaat van de Groep (**) ,2% WINST PER AANDEEL ( per aandeel) % Aantal uitgegeven aandelen (2) Nettowinst (3) 0,96 1,57 1,18-24,8% Courante nettowinst (1) (3) 1,06 1,63 1,31-19,5% Aantal verwaterde aandelen (2) Verwaterde nettowinst (3) 0,96 1,57 1,18-24,8% (1) «Courant» betekent exlusief herstructureringskosten en eenmalige opbrengsten/kosten (2) Gewogen gemiddeld aantal in omloop (3) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij p14 Zetes Industries Zetes bereikt haar doelstelling voor 2011

15 GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Goodwill Uitgestelde belastingvorderingen Financiële vorderingen en andere activa op lange termijn Vaste activa Voorraden Handelsvorderingen en overige vorderingen Handelsvorderingen Onderhanden projecten in opdracht van derden Overige vorderingen Actuele belastingvorderingen Vooruitbetalingen Geldmiddelen en kasequivalenten Vlottende activa TOTAAL DER ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Reserves Winst van het boekjaar (aandeel Groep) Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Financiële schulden op lange termijn Niet-rentedragende financiële schulden op lange termijn Voorzieningen op lange termijn Verplichtingen op lange termijn Uitgestelde belastingverplichtingen Totaal langlopende verplichtingen Financiële schulden op korte termijn Voorzieningen op korte termijn Verplichtingen op korte termijn Afdekkingsinstrumenten op korte termijn Handelsschulden en overige schulden Leveranciers Ontvangen vooruitbetalingen Overige schulden Actuele belastingverplichtingen Overige passiva op korte termijn Totaal kortlopende verplichtingen TOTAAL DER PASSIVA Netto kaspositie p15

16 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE (I) Kasstromen met betrekking tot de exploitatie Winst vóór belastingen Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa Afschrijvingen op ontwikkelingskosten Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen Minderwaarden op financiële activa Wijziging in de voorzieningen (82) Financieel resultaat Betaalde winstbelastingen (1 092) (3 483) (2 418) Overige toename (afname) incl. Badwill (430) (483) 186 Wijziging in het bedrijfskapitaal (3 564) Afname (toename) van de activa (22 102) Toename (afname) van de schulden (1 744) (2 870) NETTO KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN (II) Aankopen (7 597) (10 141) (13 724) Vaste activa (4 323) (6 715) (4 701) Dochterondernemingen, verminderd met de verworven geldmiddelen (2 098) (1 278) (6 550) Kosten voor ontwikkeling (1 176) (2 147) (2 473) Overdrachten Vaste activa Interesten (+) NETTO KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (III) (7 241) (10 010) (13 424) Ontvangen kasstromen met betrekking tot financiering Kapitaal Ontvangsten uit financiële leasing en bankleningen Andere leningen Terugbetaalde kasstromen met betrekking tot financiering (1 785) (2 984) (3 055) Terugbetaling van financiële lease schulden en bankleningen (1 388) (2 837) (2 018) Toename (afname) van de bankvoorschotten in rekening courant (403) (49) (966) Beperkte of in pand gegeven liquide middelen 6 (98) (71) Financiële kosten (454) (555) (298) Betalingen aan aandeelhouders (2 407) (1 444) (6 603) Betaalde dividenden (1 940) (1 911) (5 336) Verwerving eigen aandelen (467) 466 (1 267) NETTO KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (IV) (2 088) (4 870) (5 065) NETTO TOENAME IN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN (V) = (II) + (III) + (IV) (3 763) (316) ANDERE WIJZIGINGEN (inclusief wisselkoerswijzigingen) (VI) GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN, SLOTBALANS (VII) = (I) + (V) + (VI) p16 Zetes Industries Zetes bereikt haar doelstelling voor 2011

17 GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN MUTATIES IN HET EIGEN VERMOGEN 2011 Geplaatst kapitaal Ingehouden winsten Eigen aandelen Wisselkoersverschillen Totaal Netto herwaardering op afdekkingsinstrumenten Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Balans op 31 december (300) (276) (4) Winst voor de periode (65) Resultaat rechtstreeks (10) 4 (7) (7) opgenomen in het eigen vermogen Totaal volledig resultaat (10) (65) Kapitaalsverhoging Bedrijfscombinatie Dividenden (5 318) (5 318) (5 318) Verwerving/verkoop van (1 267) (1 267) (1 267) eigen aandelen Toename (afname) via (28) 0 wijzigingen in deelneming zonder impact op zeggenschap Overige mutaties (4 000) (0) (20) (20) Balans op 31 december (1 568) (286) (0) GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN MUTATIES IN HET EIGEN VERMOGEN 2010 Geplaatst kapitaal Ingehouden winsten Eigen aandelen Wisselkoersverschillen Totaal Netto herwaardering op afdekkingsinstrumenten Minderheidsbelangen Total des capitaux propres Balans op 31 december (767) (634) (52) Winst voor de periode (164) Resultaat rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen Totaal volledig resultaat (164) Bedrijfscombinatie Op aandelen gebaseerde betalingen Dividenden (1 911) (1 911) (1 911) Verwerving/verkoop van eigen aandelen Overige mutaties Balans op 31 december (300) (276) (4) p17

18 SEGMENTINFORMATIE % Omzet Goods ID ,9% People ID ,9% Corporate 17 0 (0) Totaal omzet ,8% Bruto marge Goods ID ,7% In % van omzet 44,0% 40,6% 40,1% People ID ,0% In % van omzet 51,8% 41,8% 54,1% Corporate 17 0 (0) Totaal bruto marge ,6% Totaal bruto marge in % van omzet 45,7% 40,9% 43,3% Bedrijfskosten Goods ID (48 019) (51 652) (58 636) 13,5% People ID (12 120) (14 885) (14 904) 0,1% Corporate (2 713) (3 077) (3 298) 7,2% Totaal bedrijfskosten (62 851) (69 614) (76 837) 10,4% Courante EBITDA Goods ID ,3% In % van omzet 7,5% 7,3% 5,8% People ID ,8% In % van omzet 18,0% 17,5% 24,2% Corporate (2 696) (3 077) (3 298) 7,2% Totaal courante EBITDA ,4% Totaal courante EBITDA in % van omzet 8,1% 8,8% 8,5% EBITDA Goods ID ,9% People ID ,6% Corporate (2 787) (3 078) (3 298) 7,1% Totaal EBITDA ,5% Courante EBIT Goods ID ,9% In % van omzet 4,7% 4,5% 3,1% People ID ,1% In % van omzet 13,1% 12,8% 18,3% Corporate (2 730) (3 095) (3 315) 7,1% Totaal courante EBIT ,6% Totaal courante EBIT in % van omzet 4,9% 5,5% 5,0% EBIT Goods ID ,9% People ID ,7% Corporate (2 821) (3 096) (3 315) 7,1% Totaal EBIT ,9% Opmerkingen De Zetes Groep is georganiseerd volgens twee activiteitenpolen die op verschillende wijze opereren en waarvan het management afzonderlijk gebeurd: Goods ID en People ID. Voor de Goods ID divisie werd door de onderneming een internationale structuur opgezet, die een fysieke aanwezigheid omvat in gans Europa, Israël en Zuid-Afrika (15 landen). Voor de People ID activiteit is de onderneming echter sterk gecentraliseerd. De interne reporting voor elke divisie is beperkt tot de analyse over de omzet, bruto marges, bedrijfskosten, EBITDA en de afschrijvingen. De Zetes Groep beschikt eveneens over een overkoepelende structuur Corporate waarvan de kosten afzonderlijk worden opgevolgd. p18 Zetes Industries Zetes bereikt haar doelstelling voor 2011

19 EVOLUTIE GOODS ID Goods ID % In '000 Omzet ,9% Brutomarge ,7% Bedrijfskosten (48 019) (51 652) (58 636) 13,5% Courante EBITDA ,3% % Courante EBITDA / Omzet 7,5% 7,3% 5,8% EBITDA ,9% GOODS ID Uitgezonderd wisselkoerseffect % Omzet ,4% Brutomarge ,3% Bedrijfskosten (51 652) (58 515) 13,3% Courante EBITDA ,2% % Courante EBITDA / Omzet 7,3% 5,8% EBITDA ,8% GOODS ID % Pro forma 2011 (*) In '000 Omzet ,8% Brutomarge ,2% Bedrijfskosten (51 652) (54 526) 5,6% Courante EBITDA ,5% % Courante EBITDA / Omzet 7,3% 5,8% EBITDA ,3% GOODS ID % Pro forma 2011 (*) en uitgezonderd wisselkoerseffect In '000 Omzet ,3% Brutomarge ,9% Bedrijfskosten (51 652) (54 406) 5,3% Courante EBITDA ,4% % Courante EBITDA / Omzet 7,3% 5,8% EBITDA ,2% (*): Uitgezonderd Anvos, Rfidea en Zetes Zuid-Afrika EVOLUTIE PEOPLE ID PEOPLE ID % In '000 Omzet ,9% Brutomarge ,0% Bedrijfskosten (12 120) (14 885) (14 904) 0,1% Courante EBITDA ,8% % Courante EBITDA / Omzet 18,0% 17,5% 24,2% EBITDA ,6% p19

20 ZETES Da Vinci Science Park Rue de Strasbourg Brussels Belgium T: + 32 (0) F: + 32 (0) M: always a Good id

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI IN DE NATUUR ZIJN DE GROOTSTE SUCCESSEN HET RESULTAAT VAN EEN EFFICIËNTE SAMENWERKING Gereglementeerde informatie / Jaarresultaten 2014

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Connecting what matters. Halfjaarresultaten H1 2013

Connecting what matters. Halfjaarresultaten H1 2013 Connecting what matters Halfjaarresultaten H1 2013 Gereglementeerde informatie / 30.08.2013 Inhoudstafel Een verklaring met betrekking tot de informatie in dit tussentijds financieel verslag is opgenomen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

ZETES HALFJAARRESULTATEN 2016

ZETES HALFJAARRESULTATEN 2016 ZETES HALFJAARRESULTATEN 2016 DE WEG NAAR DE TOEKOMST BOUW JE STAP VOOR STAP. IDEE PER IDEE. OPLOSSING PER OPLOSSING. GLIMLACH NA GLIMLACH. 2 41,6% brutomarge op omzet in Goods ID INHOUDSOPGAVE De overeenstemmingsverklaring

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

ZETES JAARRESULTATEN 2015 MET VERTROUWEN IN DE TOEKOMST

ZETES JAARRESULTATEN 2015 MET VERTROUWEN IN DE TOEKOMST ZETES JAARRESULTATEN 2015 MET VERTROUWEN IN DE TOEKOMST DE WEG NAAR DE TOEKOMST BOUW JE STAP VOOR STAP. IDEE PER IDEE. OPLOSSING PER OPLOSSING. GLIMLACH NA GLIMLACH. 2 26,7 miljoen Courante EBITDA van

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

Zetes Jaarresultaten. Gereglementeerde informatie. Sterke resultaten als gevolg van een uitstekende prestatie

Zetes Jaarresultaten. Gereglementeerde informatie. Sterke resultaten als gevolg van een uitstekende prestatie 2008 Zetes Jaarresultaten Gereglementeerde informatie Sterke resultaten als gevolg van een uitstekende prestatie van de Goods ID activiteit 2 Stabiele omzet van de groep van 177,6 miljoen (+ 0,3%) Courante

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2009 2010 evolutie Q4 2009 Q4 2010 evolutie niet Omzet 2.755 2.948 7,0% 735 806 9,7% Kostprijs van verkopen (1.869) (1.950) 4,3% (491) (545)

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00 PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29 februari 2016, 07u00 INHOUD 1. SAMENVATTING VAN DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 4 2. COMMENTAAR BIJ DE GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

Verbeterde marges en sterke groei van het netto resultaat

Verbeterde marges en sterke groei van het netto resultaat 1 Zetes Industries - Resultaten 1 ste semester 2008 Gereglementeerde informatie Verbeterde marges en sterke groei van het netto resultaat Omzet gestegen met 8,1% naar 94,5 miljoen EUR Brutomarge gestegen

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal De operationele resultaten gingen er sterk op vooruit, aangezien de aanhoudende groei van de pakketactiviteiten en de lager dan verwachte

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Z011 JAARVERSLAG ALWAYS A GOOD ID

Z011 JAARVERSLAG ALWAYS A GOOD ID Z011 JAARVERSLAG ALWAYS A GOOD ID ZETES GROEP - KERNCIJFERS IN 000 OPERATIONELE TOESTAND 2007 2008 2009 2010 2011 Omzet 177 102 177 636 167 471 216 738 220 562 Bruto marge 73 961 77 415 76 457 88 711 95

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014

DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information 24 maart 2015 17u45 DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 24 maart 2015

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2012 een geconsolideerde

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

Resultaten boekjaar 2006

Resultaten boekjaar 2006 PERSBERICHT Aantal pagina s: 6 Vijfhuizen, 28 februari 2007 Resultaten boekjaar 2006 Streven naar kwaliteit vertraagt installaties en verhoogt kosten bij RMS Vijfhuizen, woensdag 28 februari 2007 Punch

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

Persbericht HY

Persbericht HY Persbericht 25 november 2016, Huizingen, België GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Persbericht HY 2016-2017 (Resultaten voor het halfjaar eindigend op 30 september 2016) Groei in beide segmenten leidt tot 9,5%

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 De verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester, afgesloten op 2012, evenals de bijhorende toelichtingen

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

Halfjaarlijkse Resultaten per 30 juni 2005 SYSTEMAT N.V.

Halfjaarlijkse Resultaten per 30 juni 2005 SYSTEMAT N.V. CONTACTS Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com Valérie Léonard B2WIN Tél.: +32 2 538 11 14 valerie.leonard@b2win.be Lasne, 8 september 2005 Halfjaarlijkse Resultaten per

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Aankondiging jaarresultaten 2016

Aankondiging jaarresultaten 2016 Aankondiging jaarresultaten 2016 2 Inhoudstafel Inhoud Samenvatting van de geconsolideerde resultatenrekening... 4 Commentaar bij de geconsolideerde resultatenrekening... 5 Resultaat per aandeel... 6 Vooruitzichten...

Nadere informatie

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Persbericht Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Financial highlights boekjaar 2008 (6 maanden): * Omzet stijgt met 208% tot 224,1 miljoen euro; * EBITDA

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

VIERDE KWARTAAL EN JAAR 2016 AANSLUITING VAN ALTERNATIEVE PRESTATIE-INDICATOREN

VIERDE KWARTAAL EN JAAR 2016 AANSLUITING VAN ALTERNATIEVE PRESTATIE-INDICATOREN VIERDE KWARTAAL EN JAAR 2016 AANSLUITING VAN ALTERNATIEVE PRESTATIE-INDICATOREN Solvay maakt gebruik van alternatieve prestatie-indicatoren om de financiële resultaten te meten, zoals hieronder beschreven.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort geconsolideerd

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie