ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI"

Transcriptie

1 ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI IN DE NATUUR ZIJN DE GROOTSTE SUCCESSEN HET RESULTAAT VAN EEN EFFICIËNTE SAMENWERKING Gereglementeerde informatie / Jaarresultaten 2014

2 2 Omzet: 245,3 miljoen + 16% groei INHOUDSTAFEL I. INKOMSTENOVERZICHT 4 II. 1. Goods ID 5 2. People ID 7 3. Groep 8 BALANS, INVESTERINGEN EN KASSTROOMOVERZICHT 9 III. OVERNAMES 11 IV. PERSPECTIEVEN 11 V. RISICO S EN ONZEKERHEDEN 11 VI. DIVIDEND 11 VII. VIII. OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING 11 WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSARIS 12 IX. KALENDER 12 X. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 14 JAARRESULTATEN 2014 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE /

3 ZETES INDUSTRIES / JAARRESULTATEN OMZETGROEI EN STERKE TOENAME VAN DE OPERATIONELE RENTABILITEIT VOOR BEIDE DIVISIES GROEP Groepsomzet van 245,3 miljoen, ondersteund door toenemende recurrente inkomsten Voorgesteld dividend van 0,63 per aandeel +15% ten opzichte van 2013 GOODS ID Bevestiging van de herneming van de groei en sterke verbetering van de operationele resultaten Omzet van 190,6 miljoen, voortgestuwd door de verkoop van de sleuteloplossingen (+11,4% ten opzichte van 2013) Courante EBITDA: 12,1 miljoen (+33,4% ten opzichte van 2013) PEOPLE ID Uitgesproken omzetgroei en structurele verbetering van de resultaten Omzet: 54,6 miljoen (+35,6% ten opzichte van 2013) Courante EBITDA: 10,6 miljoen (+37,4% ten opzichte van 2013) De omzet bedraagt 245,3 miljoen ( 211,5 miljoen in 2013) en de courante EBITDA 19,2 miljoen ( 13,5 miljoen in 2013). De divisie Goods ID kende een heel goed jaar, waarbij de herneming van de - organische - omzetgroei aanhield en de resultaten er duidelijk op vooruitgingen. Het management werkt verder aan de uitvoering van de strategie die gebaseerd is op de verkoop van de 6 sleuteloplossingen voor de identificatie van goederen. Dit leidt tot een sterke positionering van het aanbod en biedt toegevoegde waarde voor de klanten. De divisie People ID tekent eveneens een omzetgroei op. Die groei is te danken aan mooie commerciële successen voor kortetermijnprojecten (levering van kiezersregistratiekits, AFIS) en de uitvoering van langetermijncontracten (Build and Operate). De opstart van twee contracten in 2014 geeft de onderneming meer vertrouwen in de verwachte evolutie van deze activiteitstak. De cashflow uit de resultatenrekening bedraagt 14,4 miljoen, een aanzienlijke toename in vergelijking met 2013 ( 10,3 miljoen). De investeringen bereiken 8,6 miljoen, nadat er in 2013 voor 10,7 miljoen geïnvesteerd is, meer bepaald voor de ontwikkelingen in Goods ID en de voorbereiding van de nieuwe langetermijncontracten van People ID. Na de verrekening van de inkoop van eigen aandelen en de dividenduitkering in 2014 ( 3,8 miljoen in totaal) verbetert de kaspositie met 5,6 miljoen. Zetes heeft vertrouwen in de resultaten van 2015 en zal dan ook aan de Algemene Vergadering een gewoon dividend van 0,63 per aandeel voorstellen, tegenover 0,55 voor het boekjaar 2013.

4 4 +41,9 % EBITDA 19,2 miljoen voor de Groep I. INKOMSTENOVERZICHT GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING % Omzet ,0% Kostprijs van de omzet ( ) ( ) ( ) Brutomarge ,3% Brutomarge % 43,8% 43,2% 42,2% Personeelskosten (55.252) (54.250) (57.516) Overige bedrijfskosten (24.331) (23.661) (26.859) Totale bedrijfskosten (79.583) (77.911) (84.374) Courante EBITDA (1) ,9% Niet-courante bestanddelen (1.207) (820) (1.015) EBITDA ,1% Voorzieningen (189) (60) (165) Afschrijvingen op vaste activa (5.033) (4.927) (5.501) Waardeverminderingen op voorraden (381) (638) (354) Waardeverminderingen op handelsvorderingen (157) (185) (62) Minderwaarden op financiële activa (26) (44) (1) Afschrijvingen op ontwikkelingskosten (1.686) (1.748) (2.324) Voorzieningen, afschrijvingen, waardever, (7.472) (7.604) (8.407) minderingen en minderwaarden Bedrijfswinst (EBIT) ,4% Resultaat op de verkoop van vaste activa 61 (3) 30 Financiëel resultaat zonder wisselkoersverschillen (367) (503) (455) Wisselkoersverschillen (175) (273) (111) Winst vóór belastingen ,4% Belastingen op het resultaat (1.431) (935) (3.051) Nettowinst ,4% Toerekenbaar aan minderheidsbelangen (152) 12 (41) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de ,3% moedervennootschap Courante bedrijfswinst (REBIT) (1) ,0% Courante nettowinst (1) (3) ,7% (1) «Courant» betekent exclusief herstructureringskosten en éénmalige opbrengsten/kosten (3) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij De Groep tekent een omzetgroei van 16,0% op ten opzichte van 2013 en een courante EBITDA van 41,9%, wat de positieve evolutie van beide divisies weerspiegelt. De divisie Goods ID is erin geslaagd haar resultaten beduidend te verbeteren: de omzet is met 11,4% toegenomen en bereikt een historisch record van 190,6 miljoen. Dat resultaat is des te opmerkelijker omdat het om een organische groei gaat. In de divisie People ID werd het jaar gekenmerkt door een goede mix van korte- en langetermijnprojecten, met een sterke groei en uitstekende resultaten tot gevolg. In totaal is de courante EBITDA van de Groep er met 41,9% op vooruitgegaan en bedraagt die 19,2 miljoen ( 13,5 miljoen in 2013).

5 ZETES INDUSTRIES / JAARRESULTATEN ZETES GROUP 1H H Omzet Bruto marge % Bruto marge / Omzet 42,2% 42,3% 42,2% Bedrijfskosten (42.005) (42.370) (84.374) Courante EBITDA % Courante EBITDA / Omzet 6,8% 8,8% 7,8% EBITDA De goede resultaten van het eerste semester van 2014 houden aan tijdens het tweede semester. De courante EBITDA van de Groep ( 11,1 miljoen) neemt opnieuw toe, zowel ten opzichte van het eerste semester van 2014 ( 8,1 miljoen) als ten opzichte van het tweede semester van 2013 (eveneens 8,1 miljoen). Het courante nettoresultaat bedraagt uiteindelijk 6,9 miljoen en het nettoresultaat 6,2 miljoen (+82,4% ten opzichte van 2013). 1. Goods ID Het jaar 2013 werd met een duidelijke groei afgesloten en die tendens hield het hele jaar 2014 aan. De order intake was goed en de klanten hadden veel belangstelling voor de oplossingen van de Groep. Naast de retailsector, die historisch heel belangrijk is voor Zetes, hadden de postdiensten en de logistieke sector uitgesproken interesse voor de mobility oplossingen. De groei is verspreid over de meeste Europese landen en wordt ondersteund door een aantal grote projecten in België, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Duitsland, vooral voor de retailsector. Het zijn die projecten die de daling van de ratio brutomarge/omzet verklaren, want de grote leveringen van apparatuur gebeuren doorgaans aan een lagere marge. In absolute waarde neemt de brutomarge aanzienlijk toe. Sommige grote contracten werden slechts gedeeltelijk uitgevoerd in 2014 en zullen ook in 2015 een invloed hebben op de resultaten. In absolute waarde tekent de divisie een historisch record op voor H (courante EBITDA). Goods ID 1H H Omzet Bruto marge % Bruto marge / Omzet 40,4% 38,2% 39,2% Bedrijfskosten (31.371) (31.242) (62.613) Courante EBITDA % Courante EBITDA / Omzet 4,7% 7,8% 6,4% EBITDA Dankzij zijn specialisatie in de 6 oplossingen en zijn unieke dienstenaanbod (life cycle management) voor multinationals kan Zetes het verschil maken en de impact van de uitholling van de marges op de mobiele terminals opvangen. Die lagere marges zijn het gevolg van de concentratie van fabrikanten van apparatuur en de concurrentie van mobiele terminals voor het grote publiek, die minder degelijk maar wel goedkoper zijn. Door interne productiviteitsverbeteringen bleven de kosten goed onder controle, zodat Zetes zijn resultaten opnieuw kon verbeteren. In het algemeen blijft de belangstelling voor de 6 sleuteloplossingen, in het bijzonder voor het MCL Mobility Platform waarop de verschillende sectorgebonden toepassingen kunnen draaien.

6 packaging execution RFID multimodal control direct store delivery wireless cloud quality barcode image id security 8 miljoen courante EBITDA in H2 Historisch record Goods ID 6 20% Agile Flexible Collaborative, end-to-end supply chain execution solutions CUSTOMISATION 80% Proven Standard Cost-efficient FASE A STANDARD SOLUTIONS FUNCTIONALITIES MCL Mobility Platform Build Deploy Run Manage Windows Android Cloud Users Apps Devices SYSTEM Goods ID % Omzet ,4% Bruto marge ,4% % Bruto marge / Omzet 39,9% 39,2% Bedrijfskosten (59.226) (62.613) 5,7% Courante EBITDA ,4% % Courante EBITDA / Omzet 5,3% 6,4% EBITDA ,9% De ratio courante EBITDA/omzet is met 1,1% toegenomen, namelijk van 5,3% in 2013 naar 6,4% in Ter herinnering: in 2012 bedroeg die ratio nog 4,3%. De evolutie van de wisselkoersen had globaal genomen weinig impact op de divisie. De ongunstige evolutie van de wisselkoers tussen de Zuid-Afrikaanse rand en de euro werd gecompenseerd door de gunstige evolutie van het Britse pond ten opzichte van de euro. Bij constante wisselkoersen zouden de omzet en de brutomarge allebei met 0,2% zijn toegenomen. De impact op de courante EBITDA bedraagt 0,1 miljoen. Goods ID Uitgezonderd wisselkoerseffecten % Omzet ,6% Bruto marge ,6% % Bruto marge / Omzet 39,9% 39,2% Bedrijfskosten (59.226) (62.890) 6,2% Courante EBITDA ,1% % Courante EBITDA / Omzet 5,3% 6,3% EBITDA ,5% Zoals in 2013 is de consolidatiekring ook in 2014 niet beduidend veranderd, afgezien van één overname. In de loop van het tweede semester werden namelijk de activa en het team (een twaalftal personen) van de onderneming Rodata (Wenen) overgenomen. De divisie blijft zich focussen op de implementatie van de strategie van 6 hoofdoplossingen, die tot organische groei leidt.

7 ZETES INDUSTRIES / JAARRESULTATEN People ID 2013 werd gekenmerkt door de order intake van langetermijncontracten in België (paspoort), in Senegal (biometrisch visum) en in Gambia (paspoort) en de voorbereiding van de uitvoering ervan. Die contracten hebben in 2014 inkomsten gegenereerd. Daarnaast kende Zetes een krachtige activiteit op het vlak van business development, met de levering van een belangrijke partij biometrische registratiekits voor de kiescommissie in Oeganda (eerste semester 2014) en de voorbereiding van de kiezerslijsten in Togo (tweede semester 2014 en eerste semester 2015). De brutomarge in percentage van de omzet daalt logischerwijze aangezien de electorale projecten, met een sterke hardwarecomponent, een lagere brutomarge vertonen dan de langetermijncontracten. In absolute waarde is de brutomarge echter gevoelig gestegen, namelijk tot 28,8 miljoen (+24,7%). De bedrijfskosten liggen 18,3% hoger om de uitvoering van de nieuwe langetermijncontracten mogelijk te maken. De divisie People ID waakt erover alle marktopportuniteiten te volgen, over een goede geografische diversificatie te beschikken evenals over een goede verdeling tussen lange- en kortetermijncontracten. People ID % Omzet ,6% Bruto marge ,7% % Bruto marge / Omzet 57,4% 52,8% Bedrijfskosten (15.433) (18.265) 18,3% Courante EBITDA ,4% % Courante EBITDA / Omzet 19,1% 19,3% EBITDA ,7% De opstart van de contracten voor elektronische paspoorten in België (mei 2014) en in Gambia (december 2014) is verlopen zoals verwacht. Ze zullen minstens de komende 5 jaar inkomsten genereren. In het kader van die zogenaamde Build and Operate -contracten moet Zetes investeren in de ontwikkeling en de informatica- en industriële infrastructuur. Daarna krijgt de onderneming inkomsten telkens als er een document uitgegeven wordt tijdens de looptijd van het contract. Die nieuwe contracten, evenals de contracten voor de biometrische visa in Senegal en Ivoorkust, betekenen een structurele verbetering van de vooruitzichten voor de toekomstige business van de divisie. People ID 1H H Omzet Bruto marge % Bruto marge / Omzet 47,1% 60,1% 52,8% Bedrijfskosten (9.083) (9.182) (18.265) Courante EBITDA % Courante EBITDA / Omzet 17,7% 21,4% 19,3% EBITDA De opsplitsing per semester toont de impact van de verschillende types uitgevoerde contracten op de inkomsten van de divisie. Hoewel de omzet tijdens het tweede semester beduidend lager ligt, vertoont de brutomarge in absolute waarde slechts een daling van 0,3 miljoen. Dat houdt verband met de impact van de verkopen met een beperkte marge (levering van hardware) op het eerste semester, en met het toenemende belang van de langetermijncontracten, vooral de start van de personalisering van de Belgische paspoorten vanaf mei 2014 (impact van 100% op het tweede semester). De courante EBITDA als percentage van de omzet stijgt opnieuw boven de 20% over het tweede semester (19,3% over het hele jaar), wat overeenstemt met de types gerealiseerde contracten.

8 Voorgesteld dividend van 0,63 Stijging van 15% 8 3. Groep De kosten van de Corporate-divisie bedragen 3,7 miljoen (+ 7,5% ten opzichte van 2013). De strategiebepaling, de financiële controle, marketing en de externe groei blijven tot de opdrachten van die divisie horen. De omzet van de Groep bedraagt meer dan 245 miljoen. De recurrente omzet blijft stijgen en wordt ondersteund door het aanbod van oplossingen die verhuurd worden, de onderhoudscontracten en de verkoop van verbruiksgoederen in Goods ID. In People ID zijn het de langetermijncontracten die hiertoe bijdragen, en waarvan het belang in 2014 nog is toegenomen. De recurrente omzet van beide divisies vertegenwoordigt 40% van de geconsolideerde omzet. Er worden niet-recurrente kosten geboekt voor een nettobedrag van 1 miljoen ( 0,8 miljoen in 2013). Ze hebben vooral betrekking op de herstructureringen in Goods ID om de divisie af te stemmen op haar softwarestrategie. De afschrijvingen op vaste activa bedragen 5,5 miljoen, wat een stijging betekent ten opzichte van 2013 ( 4,9 miljoen). Die stijging is volledig toe te schrijven aan het toenemende belang van de langetermijncontracten in People ID. De waardeverminderingen op voorraden ( 0,4 miljoen) en op vorderingen op klanten ( 0,1 miljoen) liggen in de lijn van de cijfers van vorig jaar. De afschrijvingen op de geactiveerde ontwikkelingen bedragen 2,3 miljoen en liggen dus aanzienlijk hoger dan in 2013 ( 1,7 miljoen). Die ontwikkelingen worden op 3 jaar afgeschreven en de toename weerspiegelt de inspanningen die de Groep sinds enkele jaren levert. De EBIT bedraagt 9,8 miljoen ( 5,1 miljoen in 2013), waarvan 65% gerealiseerd werd in het tweede semester. Het financieel resultaat bestaat uit bankkosten ( 0,3 miljoen, grensoverschrijdende betalingen en verschillende garanties zoals de bid bonds of performance bonds evenals bankkosten voor investeringsfinancieringen), wisselkoerseffecten ( 0,1 miljoen) en ten slotte intrestkosten ( 0,2 miljoen). De belastingvoet bedraagt 33,0% voor een totaal bedrag van 3,1 miljoen. Er wordt een nettoresultaat van 6,2 miljoen opgetekend, wat een toename van 82,4% betekent ten opzichte van WINST PER AANDEEL ( per aandeel) % Aantal uitgegeven aandelen (2) Nettowinst (3) 0,70 0,66 1,21 84,0% Courante nettowinst (1) (3) 0,86 0,78 1,34 71,5% Aantal verwaterde aandelen (2) Verwaterde nettowinst (3) 0,70 0,66 1,21 84,0% (1) «Courant» betekent exclusief herstructureringskosten en éénmalige opbrengsten/kosten (2) Gewogen gemiddeld aantal in omloop (3) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij Het courante nettoresultaat bedraagt 1,34 per aandeel ( 0,78 in 2013).

9 ZETES INDUSTRIES / JAARRESULTATEN II. BALANS, INVESTERINGEN EN KASSTROOMOVERZICHT GECONSOLIDEERDE BALANS (uittreksel) ACTIVA Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Goodwill Uitgestelde belastingvorderingen Vaste activa Voorraden Handelsvorderingen en overige vorderingen Vooruitbetalingen Geldmiddelen en kasequivalenten TOTAAL DER ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen van de Groep Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Financiële schulden op lange termijn Uitgestelde belastingverplichtingen Financiële schulden op korte termijn Handelsschulden en overige schulden Actuele belastingverplichtingen Overige passiva op korte termijn TOTAAL DER PASSIVA In Goods ID houden de investeringen nog steeds hoofdzakelijk verband met de ontwikkeling van de sleuteloplossingen en de apparatuur die verhuurd wordt aan klanten, terwijl ze in People ID betrekking hebben op de productie-infrastructuur. Die investeringen blijven een grote impact hebben op de balans van de Groep. De voorraden nemen toe in de divisie Goods ID (+ 2,1 miljoen), wat bijna volledig toe te schrijven is aan enkele grote lopende uitroloperaties; het gaat om apparatuur die toegewezen is aan bestellingen. Ook de handels- en overige vorderingen stijgen in vergelijking met 2013 (+ 9,6 miljoen), evenals de vooruitbetalingen (+ 2,5 miljoen). Die toename houdt verband met langetermijnprojecten in People ID ( 2,2 miljoen) en met de toename en versnelling van de verkopen tijdens het laatste kwartaal in Goods ID. De uitstaande rekeningen worden regelmatig opgevolgd, maar er worden geen noemenswaardige verschillen vastgesteld in de betaalervaring. Zoals verwacht vertoont de rekening voor de constructiecontracten een daling ( 0,3 miljoen). Die rekening maakt het mogelijk voor de verschillende langetermijncontracten een coherente rentabiliteit in de tijd te verzekeren. De goede prestaties van 2014 hebben een impact op de schuldenstructuur van de Groep. De nettoschuld van - 3,0 miljoen eind 2013 was eind 2014 omgezet in een positieve kaspositie van 1,7 miljoen. Daarnaast zijn de beschikbare liquiditeiten toegenomen tot 16,3 miljoen ( 10,6 miljoen in 2013). Het balanstotaal stijgt met 21,3 miljoen van 163,2 miljoen naar 184,5 miljoen. De nettobehoefte aan werkkapitaal daalt tot 13,2 miljoen, tegenover 15,9 miljoen in Die daling is conjunctuurgebonden en de behoefte aan werkkapitaal zou tijdens het eerste semester van 2015 opnieuw naar een historisch niveau moeten evolueren.

10 10 17,1 miljoen Operationele cashflow Met een eigen vermogen van 79,5 miljoen op een balanstotaal van 184,5 miljoen blijft de solvabiliteitsratio op een hoog niveau, namelijk 43,14% (47,23% in 2013). De daling in vergelijking met 2013 is te verklaren door de sterke omzetgroei en de grote stijging van de balans die daaruit voortvloeit. De toename van het eigen vermogen is significant, rekening houdend met de dividenduitkering van 2,9 miljoen in 2014 en de inkoop van eigen aandelen voor een nettobedrag van 0,9 miljoen. Zetes hecht belang aan een sterke balansstructuur. Die laat de onderneming immers toe om - als de kans zich voordoet - heel grote opdrachten aan te nemen en de opdrachtgevers vertrouwen te geven om meerjarencontracten te ondertekenen. GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (uittreksel) GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE NETTO KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN Kasstromen met betrekking tot de exploitatie Wijziging in het bedrijfskapitaal (6.311) NETTO KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (10.696) (8.497) Vaste activa (7.986) (5.851) Dochterondernemingen, verminderd met de verworven geldmiddelen (343) (322) Kosten voor ontwikkeling (2.756) (2.582) NETTO KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (2.909) Ontvangsten uit financiële leasing en bankleningen Terugbetaling van financiële lease schulden en bankleningen (2.108) (2.186) Toename (afname) van de bankvoorschotten in rekening courant Betaalde dividenden (2.875) (2.857) Verwerving eigen aandelen (250) (931) GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN, SLOTBALANS Over het hele jaar brengen de operationele activiteiten een cashflow van 17,1 miljoen op. Dat bedrag is samengesteld uit enerzijds de cashflow uit de resultatenrekening van 14,4 miljoen (tegenover 10,3 miljoen in 2013), die sterk gestegen is als gevolg van de aanzienlijke toename van het bedrijfsresultaat, en anderzijds de dalende behoefte aan werkkapitaal, namelijk 2,8 miljoen. Die daling is deels niet-structureel. Zo heeft een specifiek project een tijdelijke impact die op 2,3 miljoen geraamd wordt. We zien eveneens een grote wijziging in de voorafbetalingen, met een toename van 2,4 miljoen aan de actiefzijde van de balans (voorafbetalingen van Zetes, overwegend voor bepaalde tweedelijnsonderhoudscontracten met leveranciers) maar vooral een toename van 5,5 miljoen aan de passiefzijde (onderhoudscontracten die tijdens dit boekjaar verkocht worden maar betrekking hebben op latere periodes, en prefacturaties van klanten). De investeringen in Goods ID bereiken 5,1 miljoen, wat minder is dan in 2013 ( 5,8 miljoen). Het grootste deel hiervan ( 2,6 miljoen) werd besteed aan de ontwikkeling van de MCL-software en de toepassingsgerichte oplossingen, die aan de basis liggen van de nieuwe strategie. In People ID bedragen de investeringen 3,3 miljoen. Het gaat om de resterende investeringen voor de langetermijncontracten die in 2014 van start gingen. Een groot deel van de nodige investeringen voor die contracten werd al in boekjaar 2013 gerealiseerd ( 4,8 miljoen). In totaal bedragen de investeringen dus 8,4 miljoen, waarvan 2,5 miljoen besteed werd aan de nieuwe contracten voor paspoorten. Het overige deel bestaat uit de investeringen waarvan men kan zeggen dat ze op kruissnelheid zijn voor de Groep, bij afwezigheid van overnames. In 2014 kocht de Groep eigen aandelen in voor een nettobedrag van 0,9 miljoen. Op 31 december 2014 hield Zetes eigen aandelen aan, wat overeenstemt met 4,95% van het kapitaal.

11 ZETES INDUSTRIES / JAARRESULTATEN III. OVERNAMES In de zomer van 2014 nam Zetes de activa en het team van Rodata over, een bedrijf in moeilijkheden (Oostenrijk, Wenen). Dankzij de invoering van een nieuwe organisatie en de opleiding van het team in de oplossingen van de Groep, kon de activiteit snel opnieuw opstarten met de klemtoon op de dienstverlening aan de klanten. De organische groei eist bijna alle aandacht van het management op. Toch blijft Zetes alert voor externe groeimogelijkheden, zowel geografisch als technologisch. IV. PERSPECTIEVEN De divisie Goods ID tekende in 2014 een stevige groei van de order intake op en zet haar strategie van oplossingen met toegevoegde waarde voort. De divisie blijft uiteraard gevoelig voor de investeringsbeslissingen van haar klanten, die zelf beïnvloed worden door het economische klimaat en de geopolitieke toestand. Dit neemt niet weg dat het recurrente deel van de business de voorbije twee jaar voortdurend in stijgende lijn gaat. De recurrente business omvat de onderhoudscontracten, de verkoop van verbruiksgoederen evenals en dat is nieuw sinds 2014 inkomsten uit de verhuur van oplossingen ( managed services ). Ze wegen nog niet zwaar door in de totale omzet van de divisie, maar gaan gepaard met een hoge brutomarge omdat ze ontwikkelde software combineren met een dienstverlening door Zetes. In People ID zijn de vooruitzichten voor de langetermijncontracten verbeterd dankzij de lancering van de nieuwe projecten voor het elektronisch paspoort en biometrisch visum. Kortom, de strategie van Goods ID in combinatie met de structurele versterking van de omzet in People ID zou in 2015 tot betere resultaten moeten leiden dan in 2014, terwijl dat laatste jaar al het tweede groei-jaar op rij was. V. RISICO S EN ONZEKERHEDEN Investeren in het aandeel van Zetes brengt risico s met zich mee. Deze staan beschreven in het jaarverslag en blijven actueel. VI. DIVIDEND De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering voorstellen om per aandeel een gewoon brutodividend van 0,63 uit te keren, wat 15% meer is dan vorig jaar. VII. OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING De financiële gegevens die hierna worden verstrekt zijn een samenvatting van het jaarverslag dat op 27 april 2015 beschikbaar zal zijn. Ze zijn opgesteld in euro en conform de IFRS-normen zoals aangenomen door de Europese Unie.

12 2,6 miljoen aan ontwikkeling Voortdurende inspanning 12 VIII. WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSARIS De controle van de jaarrekening wordt momenteel uitgevoerd. De Commissaris heeft bevestigd dat het nazicht van de jaarrekening inhoudelijk afgerond is, en dat er geen significante wijzigingen moeten worden aangebracht aan de boekhoudkundige informatie die in deze mededeling wordt verstrekt. IX. KALENDER Publicatie jaarverslag: 27 april 2015 Gewone Algemene Vergadering: 27 mei 2015

13 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING Door de jaren heen zijn de olifant en de koereiger de beste vrienden geworden. De reiger pikt de parasieten uit de huid van de olifant en voedt zich er mee. Bovendien merken vogels gauw gevaar, zodat de olifant ook meteen op de hoogte is. Een natuurlijke samenwerking met wederzijdse voordelen, een win-win. Net zoals Zetes Goods ID en People ID van elkaars innovaties en ervaringen leren en genieten.

14 14 X. VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING % Omzet ,0% Kostprijs van de omzet ( ) ( ) ( ) Brutomarge ,3% Brutomarge % 43,8% 43,2% 42,2% Personeelskosten (55.252) (54.250) (57.516) Overige bedrijfskosten (24.331) (23.661) (26.859) Totale bedrijfskosten (79.583) (77.911) (84.374) Courante EBITDA (1) ,9% Niet-courante bestanddelen (1.207) (820) (1.015) EBITDA ,1% Voorzieningen (189) (60) (165) Afschrijvingen op vaste activa (5.033) (4.927) (5.501) Waardeverminderingen op voorraden (381) (638) (354) Waardeverminderingen op handelsvorderingen (157) (185) (62) Minderwaarden op financiële activa (26) (44) (1) Afschrijvingen op ontwikkelingskosten (1.686) (1.748) (2.324) Voorzieningen, afschrijvingen, waardeverminderingen en minderwaarden (7.472) (7.604) (8.407) Bedrijfswinst (EBIT) ,4% Resultaat op de verkoop van vaste activa 61 (3) 30 Financiëel resultaat zonder wisselkoersverschillen (367) (503) (455) Wisselkoersverschillen (175) (273) (111) Winst vóór belastingen ,4% Belastingen op het resultaat (1.431) (935) (3.051) Nettowinst ,4% Toerekenbaar aan minderheidsbelangen (152) 12 (41) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedervennootschap ,3% Courante bedrijfswinst (REBIT) (1) ,0% Courante nettowinst (1) (2) ,7% STAAT VAN HET VOLLEDIGE RESULTAAT % Nettowinst van de Groep Wisselkoersverschillen ,3% Nettoherwaardering op afdekkingsinstrumenten 106 (480) 142 Andere componenten van het volledige resultaat na aftrek van het belastingseffect (*) (13) (22) 95 Totaal volledige resultaat van de Groep (**) 94 (502) ,6% (*) «Other comprehensive income» (**) «Total comprehensive income» WINST PER AANDEEL ( per aandeel) % Aantal uitgegeven aandelen (1) Nettowinst (2) 0,70 0,66 1,21 84,0% Courante nettowinst (2) (3) 0,86 0,78 1,34 71,5% Aantal verwaterde aandelen (1) Verwaterde nettowinst (2) 0,70 0,66 1,21 84,0% (1) Gewogen gemiddeld aantal in omloop (2) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij (3) «Courant» betekent exclusief herstructureringskosten en éénmalige opbrengsten/kosten

15 ZETES INDUSTRIES / JAARRESULTATEN GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Goodwill Uitgestelde belastingvorderingen Financiële vorderingen en andere activa op lange termijn Vaste activa Voorraden Handelsvorderingen en overige vorderingen Handelsvorderingen Onderhanden projecten in opdracht van derden Overige vorderingen Actuele belastingvorderingen Vooruitbetalingen Geldmiddelen en kasequivalenten Vlottende activa TOTAAL DER ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen van de Groep Geplaatst kapitaal Reserves Eigen aandelen (3.253) (3.502) (4.433) Winst van het boekjaar (aandeel Groep) Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Financiële schulden op lange termijn Niet-rentedragende financiële schulden op lange termijn Voorzieningen op lange termijn Verplichtingen op lange termijn Uitgestelde belastingverplichtingen Totaal langlopende verplichtingen Financiële schulden op korte termijn Voorzieningen op korte termijn Verplichtingen op korte termijn Afdekkingsinstrumenten op korte termijn Handelsschulden en overige schulden Leveranciers Ontvangen vooruitbetalingen Overige schulden Actuele belastingverplichtingen Overige passiva op korte termijn Totaal kortlopende verplichtingen TOTAAL DER PASSIVA

16 16 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE (I) Kasstromen met betrekking tot de exploitatie Winst vóór belastingen Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa Afschrijvingen op ontwikkelingskosten Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen Minderwaarden op financiële activa Wijziging in de voorzieningen (19) (200) 106 Financieel resultaat Betaalde winstbelastingen (1.694) (1.504) (3.429) Overige toename (afname) (138) (68) 27 Wijziging in het bedrijfskapitaal (6.311) Afname (toename) van de activa (2.796) (14.126) Toename (afname) van de schulden (1.395) (3.514) NETTO KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN (II) Aankopen (7.934) (11.086) (8.754) Vaste activa (5.361) (7.986) (5.851) Dochterondernemingen, verminderd met de verworven geldmiddelen (740) (343) (322) Kosten voor ontwikkeling (1.834) (2.756) (2.582) Overdrachten Vaste activa Intresten (+) NETTO KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (III) (7.662) (10.696) (8.497) Ontvangen (terugbetaalde) kasstromen met betrekking tot financiering (1.395) Kapitaal Ontvangsten uit financiële leasing en bankleningen Terugbetaling van financiële lease schulden en bankleningen (2.080) (2.108) (2.186) Toename (afname) van de bankvoorschotten in rekening courant Beperkte of in pand gegeven liquide middelen (8) 28 (35) Financiële kosten (224) (256) (277) Betalingen aan aandeelhouders (4.580) (3.125) (3.788) Betaalde dividenden (2.895) (2.875) (2.857) Verwerving eigen aandelen (1.685) (250) (931) NETTO KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (IV) (6.199) (3.009) NETTO TOENAME IN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN (V) = (II) + (III) + (IV) (1.481) (1.998) ANDERE WIJZIGINGEN (inclusief wisselkoerswijzigingen) (VI) (28) (214) 141 GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN, SLOTBALANS (VII) = (I) + (V) + (VI)

17 ZETES INDUSTRIES / JAARRESULTATEN GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN MUTATIES IN HET EIGEN VERMOGEN 2014 Geplaatst kapitaal Ingehouden winsten Eigen aandelen Wisselkoersverschillen Netto herwaardering op afdekkingsinstrumenten Totaal Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Balans op 31 december (3.502) (714) (35) Winst voor de periode (41) Resultaat rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen Totaal volledig resultaat (41) Op aandelen gebaseerde betalingen Dividenden (2.857) (2.857) (2.857) Verwerving/verkoop van eigen aandelen Toename (afname) via wijzigingen in deelneming zonder impact op zeggenschap (931) (931) (931) (99) (99) (103) (202) Overige mutaties (0) (0) (11) (11) Balans op 31 december (4.433) (572) GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN MUTATIES IN HET EIGEN VERMOGEN 2013 Totaal Geplaatst kapitaal Ingehouden winsten Eigen aandelen Wisselkoersverschillen Netto herwaardering op afdekkingsinstrumenten Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Balans op 31 december (3.253) (234) (13) Winst voor de periode Resultaat rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen (480) (22) (502) (502) Totaal volledig resultaat (480) (22) Dividenden (2.875) (2.875) (2.875) Verwerving/verkoop van eigen aandelen Toename (afname) via wijzigingen in deelneming zonder impact op zeggenschap (250) (250) (250) (110) (110) (82) (192) Overige mutaties (4.416) (0) (7) (7) Balans op 31 december (3.502) (714) (35)

18 18 SEGMENTINFORMATIE (P&L) % Omzet Goods ID ,4% People ID ,6% Totaal omzet ,0% Bruto marge Goods ID ,4% In % van omzet 40,4% 39,9% 39,2% People ID ,7% In % van omzet 57,2% 57,4% 52,8% Totaal bruto marge ,3% Totaal bruto marge in % van omzet 43,8% 43,2% 42,2% Bedrijfskosten Goods ID (61.884) (59.226) (62.613) 5,7% People ID (14.490) (15.433) (18.265) 18,3% Corporate (3.209) (3.252) (3.496) 7,5% Totaal bedrijfskosten (79.583) (77.911) (84.374) 8,3% Courante EBITDA Goods ID ,4% In % van omzet 4,3% 5,3% 6,4% People ID ,4% In % van omzet 23,2% 19,1% 19,3% Corporate (3.209) (3.252) (3.496) 7,5% Totaal courante EBITDA ,9% Totaal courante EBITDA in % van omzet 6,6% 6,4% 7,8% EBITDA Goods ID ,9% People ID ,7% Corporate (3.254) (3.251) (3.547) 9,1% Totaal EBITDA ,1% Courante EBIT Goods ID ,2% In % van omzet 1,3% 1,9% 3,3% People ID ,2% In % van omzet 17,9% 15,3% 15,1% Corporate (3.292) (3.429) (3.686) 7,5% Totaal courante EBIT ,0% Totaal courante EBIT in % van omzet 3,1% 2,8% 4,4% EBIT Goods ID ,6% People ID ,0% Corporate (3.337) (3.429) (3.736) 9,0% Totaal EBIT ,4% Opmerkingen De Zetes Groep is georganiseerd volgens twee activiteitenpolen die op verschillende wijze opereren en waarvan het management afzonderlijk gebeurd: Goods ID en People ID. Voor de Goods ID divisie werd door de onderneming een internationale structuur opgezet, die een fysieke aanwezigheid omvat in gans Europa, Israël en Zuid-Afrika (15 landen). Voor de People ID activiteit is de onderneming echter sterk gecentraliseerd. De interne rapportering voor elke divisie is beperkt tot de analyse over de omzet, bruto marges, bedrijfskosten, EBITDA en de afschrijvingen. De Zetes Groep beschikt eveneens over een overkoepelende structuur Corporate waarvan de kosten afzonderlijk worden opgevolgd.

19 ZETES INDUSTRIES / JAARRESULTATEN SEGMENTINFORMATIE (BS) % Goodwill Goods ID ,3% People ID ,0% Totaal goodwill ,3% Vaste activa Goods ID ,1% People ID ,9% Corporate Totaal vaste activa ,5% Voorraden Goods ID ,7% People ID ,1% Totaal voorraden ,9% Handelsvorderingen en overige vorderingen op korte termijn Goods ID ,9% People ID ,4% Corporate Totaal handelsvorderingen en overige vorderingen op korte termijn ,1% Totaal der ACTIVA Goods ID ,1% People ID ,1% Corporate en overige niet-toegewezen activa TOTAAL DER ACTIVA ,0% Handelsschulden en overige schulden op korte termijn Goods ID ,7% People ID ,2% Corporate Totaal handelsschulden en overige schulden op korte termijn ,2% Totaal der PASSIVA Goods ID ,7% People ID ,2% Corporate en overige niet-toegewezen passiva TOTAAL DER PASSIVA ,0% Investeringen Goods ID People ID Corporate Totaal investeringen

20 20 EVOLUTIE VAN GOODS ID Goods ID % Omzet ,4% Bruto marge ,4% % Bruto marge / Omzet 39,9% 39,2% Bedrijfskosten (59.226) (62.613) 5,7% Courante EBITDA ,4% % Courante EBITDA / Omzet 5,3% 6,4% EBITDA ,9% Goods ID Taux de change constants % Omzet ,6% Bruto marge ,6% % Bruto marge / Omzet 39,9% 39,2% Bedrijfskosten (59.226) (62.890) 6,2% Courante EBITDA ,1% % Courante EBITDA / Omzet 5,3% 6,3% EBITDA ,5% EVOLUTIE VAN PEOPLE ID People ID % Omzet ,6% Bruto marge ,7% % Bruto marge / Omzet 57,4% 52,8% Bedrijfskosten (15.433) (18.265) 18,3% Courante EBITDA ,4% % Courante EBITDA / Omzet 19,1% 19,3% EBITDA ,7%

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 Inhoudstafel Brief van de CEO Activiteitenverslag halfjaar 2008 Bedrijfsinformatie RealDolmen: rock-solid passion for ICT Plan-Build-Operate Single-source ICT-leverancier

Nadere informatie

Persmededeling. 10 maart 2014. gereglementeerde informatie EMBARGO 10 maart 2014 om 8.15 uur ROULARTA MEDIA GROUP

Persmededeling. 10 maart 2014. gereglementeerde informatie EMBARGO 10 maart 2014 om 8.15 uur ROULARTA MEDIA GROUP Persmededeling 10 maart 2014 1 Roularta realiseert een beter tweede semester en herstructureert de Franse activiteiten Roularta Media Group noteert een stijging van haar courante cashflow (REBITDA) in

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015

Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015 Galapagos NV Halfjaarverslag 2015 OVERIGE INFORMATIE Inhoud 1 De Galapagos Groep 4 Verslag van de commissaris Brief van het management... 4 In een oogopslag... 7 Risicofactoren... 9 Transacties met verbonden

Nadere informatie

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag Financieel verslag Inhoud Managementbespreking en Analyse van de Financiële Toestand en van de Bedrijfsresultaten Belangrijke transacties van 1998 tot en met 2000 55 Impact van vreemde munten 56 Belangrijke

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014 Financieel overzicht RESULTATEN DELHAIZE GROEP Financieel verslag vierde kwartaal en boekjaar Gereglementeerde informatie 5 maart 2015 7u00 CET» Vergelijkbare omzetgroei van 4,4% in de V.S. en -3,5% in

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2013

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2013 Barco 6 maanden eindigend op 30 juni 2013 Verplichtingen inzake periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijnen van kracht vanaf 1 januari 2008 Verklaring met betrekking tot de informatie

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4 E KWARTAAL EN HET JAAR 2013 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 FEBRUARI 2014 07u30 CET TOELICHTING VOORAF Alle verwijzingen naar winst- en verliesgegevens over 2012 werden herwerkt

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010

UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 Sliedrecht, 23 februari 2010 UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 UNIT4 heeft vandaag de jaarresultaten

Nadere informatie

Geconsolideerd Jaarverslag 2007

Geconsolideerd Jaarverslag 2007 Geconsolideerd Jaarverslag 2007 Beste aandeelhouder, Telenet heeft een zeer succesvol jaar achter de rug. Onze vaste telefonie steeg met 20% in een sterk concurrerende marktomgeving. Wat internet betreft,

Nadere informatie

Jaarrekening Fortis Bank 2006

Jaarrekening Fortis Bank 2006 Jaarrekening Fortis Bank N.V. 2006 1 Jaarrekening Fortis Bank 2006 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Jaarrekening Fortis Bank 2 Jaarrekening Fortis

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

BERICHT AAN ONZE AANDEELHOUDERS

BERICHT AAN ONZE AANDEELHOUDERS Inhoudsopgave BERICHT AAN ONZE AANDEELHOUDERS VERKORTE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT VOOR HET HALFJAAR BEËINDIGD OP 30 JUNI VERKORTE GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

Halfjaar- verslag 20I3

Halfjaar- verslag 20I3 Halfjaar- verslag 20I3 Inhoud Halfjaarverslag 20I3 Bedrijfs- informatie Verslag van de raad van bestuur Financieel Overzicht Verklaring directie P.7 Groepsstructuur P.8 Commentaar bij de tussentijdse

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar 2010

Resultaten eerste halfjaar 2010 PERSBERICHT Resultaten eerste halfjaar 2010 Opnieuw een periode van stevige nettogroei van het aantal nieuwe abonnees en stijgende gemiddelde opbrengst per klant; Omzet met 11% gestegen; Vrije kasstroom

Nadere informatie

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag Van nature veeleisend Financiële bijlage bij het jaar verslag 2009 0170_TB 09 deel 2_NL.indd 55 20/04/10 15:12 > Profiel van de groep Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2014 2 72 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 9 Voornaamste gebeurtenissen 14 Financiële resultaten 18 Risicobeheer 36 Informatie

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP Befimmo ( de Vennootschap ) is een Vastgoedbevak (Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht, met Vast Kapitaal). Ze heeft de vorm van een Commanditaire

Nadere informatie

Voorlopige resultaten voor de zes maanden tot 30 september 2008

Voorlopige resultaten voor de zes maanden tot 30 september 2008 Persbericht 27 november 2008-8:00 Huizingen, België GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Voorlopige resultaten voor de zes maanden tot 30 september 2008 RealDolmen, onafhankelijke aanbieder van single source ICT-oplossingen

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie