ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI"

Transcriptie

1 ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI IN DE NATUUR ZIJN DE GROOTSTE SUCCESSEN HET RESULTAAT VAN EEN EFFICIËNTE SAMENWERKING Gereglementeerde informatie / Jaarresultaten 2014

2 2 Omzet: 245,3 miljoen + 16% groei INHOUDSTAFEL I. INKOMSTENOVERZICHT 4 II. 1. Goods ID 5 2. People ID 7 3. Groep 8 BALANS, INVESTERINGEN EN KASSTROOMOVERZICHT 9 III. OVERNAMES 11 IV. PERSPECTIEVEN 11 V. RISICO S EN ONZEKERHEDEN 11 VI. DIVIDEND 11 VII. VIII. OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING 11 WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSARIS 12 IX. KALENDER 12 X. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 14 JAARRESULTATEN 2014 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE /

3 ZETES INDUSTRIES / JAARRESULTATEN OMZETGROEI EN STERKE TOENAME VAN DE OPERATIONELE RENTABILITEIT VOOR BEIDE DIVISIES GROEP Groepsomzet van 245,3 miljoen, ondersteund door toenemende recurrente inkomsten Voorgesteld dividend van 0,63 per aandeel +15% ten opzichte van 2013 GOODS ID Bevestiging van de herneming van de groei en sterke verbetering van de operationele resultaten Omzet van 190,6 miljoen, voortgestuwd door de verkoop van de sleuteloplossingen (+11,4% ten opzichte van 2013) Courante EBITDA: 12,1 miljoen (+33,4% ten opzichte van 2013) PEOPLE ID Uitgesproken omzetgroei en structurele verbetering van de resultaten Omzet: 54,6 miljoen (+35,6% ten opzichte van 2013) Courante EBITDA: 10,6 miljoen (+37,4% ten opzichte van 2013) De omzet bedraagt 245,3 miljoen ( 211,5 miljoen in 2013) en de courante EBITDA 19,2 miljoen ( 13,5 miljoen in 2013). De divisie Goods ID kende een heel goed jaar, waarbij de herneming van de - organische - omzetgroei aanhield en de resultaten er duidelijk op vooruitgingen. Het management werkt verder aan de uitvoering van de strategie die gebaseerd is op de verkoop van de 6 sleuteloplossingen voor de identificatie van goederen. Dit leidt tot een sterke positionering van het aanbod en biedt toegevoegde waarde voor de klanten. De divisie People ID tekent eveneens een omzetgroei op. Die groei is te danken aan mooie commerciële successen voor kortetermijnprojecten (levering van kiezersregistratiekits, AFIS) en de uitvoering van langetermijncontracten (Build and Operate). De opstart van twee contracten in 2014 geeft de onderneming meer vertrouwen in de verwachte evolutie van deze activiteitstak. De cashflow uit de resultatenrekening bedraagt 14,4 miljoen, een aanzienlijke toename in vergelijking met 2013 ( 10,3 miljoen). De investeringen bereiken 8,6 miljoen, nadat er in 2013 voor 10,7 miljoen geïnvesteerd is, meer bepaald voor de ontwikkelingen in Goods ID en de voorbereiding van de nieuwe langetermijncontracten van People ID. Na de verrekening van de inkoop van eigen aandelen en de dividenduitkering in 2014 ( 3,8 miljoen in totaal) verbetert de kaspositie met 5,6 miljoen. Zetes heeft vertrouwen in de resultaten van 2015 en zal dan ook aan de Algemene Vergadering een gewoon dividend van 0,63 per aandeel voorstellen, tegenover 0,55 voor het boekjaar 2013.

4 4 +41,9 % EBITDA 19,2 miljoen voor de Groep I. INKOMSTENOVERZICHT GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING % Omzet ,0% Kostprijs van de omzet ( ) ( ) ( ) Brutomarge ,3% Brutomarge % 43,8% 43,2% 42,2% Personeelskosten (55.252) (54.250) (57.516) Overige bedrijfskosten (24.331) (23.661) (26.859) Totale bedrijfskosten (79.583) (77.911) (84.374) Courante EBITDA (1) ,9% Niet-courante bestanddelen (1.207) (820) (1.015) EBITDA ,1% Voorzieningen (189) (60) (165) Afschrijvingen op vaste activa (5.033) (4.927) (5.501) Waardeverminderingen op voorraden (381) (638) (354) Waardeverminderingen op handelsvorderingen (157) (185) (62) Minderwaarden op financiële activa (26) (44) (1) Afschrijvingen op ontwikkelingskosten (1.686) (1.748) (2.324) Voorzieningen, afschrijvingen, waardever, (7.472) (7.604) (8.407) minderingen en minderwaarden Bedrijfswinst (EBIT) ,4% Resultaat op de verkoop van vaste activa 61 (3) 30 Financiëel resultaat zonder wisselkoersverschillen (367) (503) (455) Wisselkoersverschillen (175) (273) (111) Winst vóór belastingen ,4% Belastingen op het resultaat (1.431) (935) (3.051) Nettowinst ,4% Toerekenbaar aan minderheidsbelangen (152) 12 (41) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de ,3% moedervennootschap Courante bedrijfswinst (REBIT) (1) ,0% Courante nettowinst (1) (3) ,7% (1) «Courant» betekent exclusief herstructureringskosten en éénmalige opbrengsten/kosten (3) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij De Groep tekent een omzetgroei van 16,0% op ten opzichte van 2013 en een courante EBITDA van 41,9%, wat de positieve evolutie van beide divisies weerspiegelt. De divisie Goods ID is erin geslaagd haar resultaten beduidend te verbeteren: de omzet is met 11,4% toegenomen en bereikt een historisch record van 190,6 miljoen. Dat resultaat is des te opmerkelijker omdat het om een organische groei gaat. In de divisie People ID werd het jaar gekenmerkt door een goede mix van korte- en langetermijnprojecten, met een sterke groei en uitstekende resultaten tot gevolg. In totaal is de courante EBITDA van de Groep er met 41,9% op vooruitgegaan en bedraagt die 19,2 miljoen ( 13,5 miljoen in 2013).

5 ZETES INDUSTRIES / JAARRESULTATEN ZETES GROUP 1H H Omzet Bruto marge % Bruto marge / Omzet 42,2% 42,3% 42,2% Bedrijfskosten (42.005) (42.370) (84.374) Courante EBITDA % Courante EBITDA / Omzet 6,8% 8,8% 7,8% EBITDA De goede resultaten van het eerste semester van 2014 houden aan tijdens het tweede semester. De courante EBITDA van de Groep ( 11,1 miljoen) neemt opnieuw toe, zowel ten opzichte van het eerste semester van 2014 ( 8,1 miljoen) als ten opzichte van het tweede semester van 2013 (eveneens 8,1 miljoen). Het courante nettoresultaat bedraagt uiteindelijk 6,9 miljoen en het nettoresultaat 6,2 miljoen (+82,4% ten opzichte van 2013). 1. Goods ID Het jaar 2013 werd met een duidelijke groei afgesloten en die tendens hield het hele jaar 2014 aan. De order intake was goed en de klanten hadden veel belangstelling voor de oplossingen van de Groep. Naast de retailsector, die historisch heel belangrijk is voor Zetes, hadden de postdiensten en de logistieke sector uitgesproken interesse voor de mobility oplossingen. De groei is verspreid over de meeste Europese landen en wordt ondersteund door een aantal grote projecten in België, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Duitsland, vooral voor de retailsector. Het zijn die projecten die de daling van de ratio brutomarge/omzet verklaren, want de grote leveringen van apparatuur gebeuren doorgaans aan een lagere marge. In absolute waarde neemt de brutomarge aanzienlijk toe. Sommige grote contracten werden slechts gedeeltelijk uitgevoerd in 2014 en zullen ook in 2015 een invloed hebben op de resultaten. In absolute waarde tekent de divisie een historisch record op voor H (courante EBITDA). Goods ID 1H H Omzet Bruto marge % Bruto marge / Omzet 40,4% 38,2% 39,2% Bedrijfskosten (31.371) (31.242) (62.613) Courante EBITDA % Courante EBITDA / Omzet 4,7% 7,8% 6,4% EBITDA Dankzij zijn specialisatie in de 6 oplossingen en zijn unieke dienstenaanbod (life cycle management) voor multinationals kan Zetes het verschil maken en de impact van de uitholling van de marges op de mobiele terminals opvangen. Die lagere marges zijn het gevolg van de concentratie van fabrikanten van apparatuur en de concurrentie van mobiele terminals voor het grote publiek, die minder degelijk maar wel goedkoper zijn. Door interne productiviteitsverbeteringen bleven de kosten goed onder controle, zodat Zetes zijn resultaten opnieuw kon verbeteren. In het algemeen blijft de belangstelling voor de 6 sleuteloplossingen, in het bijzonder voor het MCL Mobility Platform waarop de verschillende sectorgebonden toepassingen kunnen draaien.

6 packaging execution RFID multimodal control direct store delivery wireless cloud quality barcode image id security 8 miljoen courante EBITDA in H2 Historisch record Goods ID 6 20% Agile Flexible Collaborative, end-to-end supply chain execution solutions CUSTOMISATION 80% Proven Standard Cost-efficient FASE A STANDARD SOLUTIONS FUNCTIONALITIES MCL Mobility Platform Build Deploy Run Manage Windows Android Cloud Users Apps Devices SYSTEM Goods ID % Omzet ,4% Bruto marge ,4% % Bruto marge / Omzet 39,9% 39,2% Bedrijfskosten (59.226) (62.613) 5,7% Courante EBITDA ,4% % Courante EBITDA / Omzet 5,3% 6,4% EBITDA ,9% De ratio courante EBITDA/omzet is met 1,1% toegenomen, namelijk van 5,3% in 2013 naar 6,4% in Ter herinnering: in 2012 bedroeg die ratio nog 4,3%. De evolutie van de wisselkoersen had globaal genomen weinig impact op de divisie. De ongunstige evolutie van de wisselkoers tussen de Zuid-Afrikaanse rand en de euro werd gecompenseerd door de gunstige evolutie van het Britse pond ten opzichte van de euro. Bij constante wisselkoersen zouden de omzet en de brutomarge allebei met 0,2% zijn toegenomen. De impact op de courante EBITDA bedraagt 0,1 miljoen. Goods ID Uitgezonderd wisselkoerseffecten % Omzet ,6% Bruto marge ,6% % Bruto marge / Omzet 39,9% 39,2% Bedrijfskosten (59.226) (62.890) 6,2% Courante EBITDA ,1% % Courante EBITDA / Omzet 5,3% 6,3% EBITDA ,5% Zoals in 2013 is de consolidatiekring ook in 2014 niet beduidend veranderd, afgezien van één overname. In de loop van het tweede semester werden namelijk de activa en het team (een twaalftal personen) van de onderneming Rodata (Wenen) overgenomen. De divisie blijft zich focussen op de implementatie van de strategie van 6 hoofdoplossingen, die tot organische groei leidt.

7 ZETES INDUSTRIES / JAARRESULTATEN People ID 2013 werd gekenmerkt door de order intake van langetermijncontracten in België (paspoort), in Senegal (biometrisch visum) en in Gambia (paspoort) en de voorbereiding van de uitvoering ervan. Die contracten hebben in 2014 inkomsten gegenereerd. Daarnaast kende Zetes een krachtige activiteit op het vlak van business development, met de levering van een belangrijke partij biometrische registratiekits voor de kiescommissie in Oeganda (eerste semester 2014) en de voorbereiding van de kiezerslijsten in Togo (tweede semester 2014 en eerste semester 2015). De brutomarge in percentage van de omzet daalt logischerwijze aangezien de electorale projecten, met een sterke hardwarecomponent, een lagere brutomarge vertonen dan de langetermijncontracten. In absolute waarde is de brutomarge echter gevoelig gestegen, namelijk tot 28,8 miljoen (+24,7%). De bedrijfskosten liggen 18,3% hoger om de uitvoering van de nieuwe langetermijncontracten mogelijk te maken. De divisie People ID waakt erover alle marktopportuniteiten te volgen, over een goede geografische diversificatie te beschikken evenals over een goede verdeling tussen lange- en kortetermijncontracten. People ID % Omzet ,6% Bruto marge ,7% % Bruto marge / Omzet 57,4% 52,8% Bedrijfskosten (15.433) (18.265) 18,3% Courante EBITDA ,4% % Courante EBITDA / Omzet 19,1% 19,3% EBITDA ,7% De opstart van de contracten voor elektronische paspoorten in België (mei 2014) en in Gambia (december 2014) is verlopen zoals verwacht. Ze zullen minstens de komende 5 jaar inkomsten genereren. In het kader van die zogenaamde Build and Operate -contracten moet Zetes investeren in de ontwikkeling en de informatica- en industriële infrastructuur. Daarna krijgt de onderneming inkomsten telkens als er een document uitgegeven wordt tijdens de looptijd van het contract. Die nieuwe contracten, evenals de contracten voor de biometrische visa in Senegal en Ivoorkust, betekenen een structurele verbetering van de vooruitzichten voor de toekomstige business van de divisie. People ID 1H H Omzet Bruto marge % Bruto marge / Omzet 47,1% 60,1% 52,8% Bedrijfskosten (9.083) (9.182) (18.265) Courante EBITDA % Courante EBITDA / Omzet 17,7% 21,4% 19,3% EBITDA De opsplitsing per semester toont de impact van de verschillende types uitgevoerde contracten op de inkomsten van de divisie. Hoewel de omzet tijdens het tweede semester beduidend lager ligt, vertoont de brutomarge in absolute waarde slechts een daling van 0,3 miljoen. Dat houdt verband met de impact van de verkopen met een beperkte marge (levering van hardware) op het eerste semester, en met het toenemende belang van de langetermijncontracten, vooral de start van de personalisering van de Belgische paspoorten vanaf mei 2014 (impact van 100% op het tweede semester). De courante EBITDA als percentage van de omzet stijgt opnieuw boven de 20% over het tweede semester (19,3% over het hele jaar), wat overeenstemt met de types gerealiseerde contracten.

8 Voorgesteld dividend van 0,63 Stijging van 15% 8 3. Groep De kosten van de Corporate-divisie bedragen 3,7 miljoen (+ 7,5% ten opzichte van 2013). De strategiebepaling, de financiële controle, marketing en de externe groei blijven tot de opdrachten van die divisie horen. De omzet van de Groep bedraagt meer dan 245 miljoen. De recurrente omzet blijft stijgen en wordt ondersteund door het aanbod van oplossingen die verhuurd worden, de onderhoudscontracten en de verkoop van verbruiksgoederen in Goods ID. In People ID zijn het de langetermijncontracten die hiertoe bijdragen, en waarvan het belang in 2014 nog is toegenomen. De recurrente omzet van beide divisies vertegenwoordigt 40% van de geconsolideerde omzet. Er worden niet-recurrente kosten geboekt voor een nettobedrag van 1 miljoen ( 0,8 miljoen in 2013). Ze hebben vooral betrekking op de herstructureringen in Goods ID om de divisie af te stemmen op haar softwarestrategie. De afschrijvingen op vaste activa bedragen 5,5 miljoen, wat een stijging betekent ten opzichte van 2013 ( 4,9 miljoen). Die stijging is volledig toe te schrijven aan het toenemende belang van de langetermijncontracten in People ID. De waardeverminderingen op voorraden ( 0,4 miljoen) en op vorderingen op klanten ( 0,1 miljoen) liggen in de lijn van de cijfers van vorig jaar. De afschrijvingen op de geactiveerde ontwikkelingen bedragen 2,3 miljoen en liggen dus aanzienlijk hoger dan in 2013 ( 1,7 miljoen). Die ontwikkelingen worden op 3 jaar afgeschreven en de toename weerspiegelt de inspanningen die de Groep sinds enkele jaren levert. De EBIT bedraagt 9,8 miljoen ( 5,1 miljoen in 2013), waarvan 65% gerealiseerd werd in het tweede semester. Het financieel resultaat bestaat uit bankkosten ( 0,3 miljoen, grensoverschrijdende betalingen en verschillende garanties zoals de bid bonds of performance bonds evenals bankkosten voor investeringsfinancieringen), wisselkoerseffecten ( 0,1 miljoen) en ten slotte intrestkosten ( 0,2 miljoen). De belastingvoet bedraagt 33,0% voor een totaal bedrag van 3,1 miljoen. Er wordt een nettoresultaat van 6,2 miljoen opgetekend, wat een toename van 82,4% betekent ten opzichte van WINST PER AANDEEL ( per aandeel) % Aantal uitgegeven aandelen (2) Nettowinst (3) 0,70 0,66 1,21 84,0% Courante nettowinst (1) (3) 0,86 0,78 1,34 71,5% Aantal verwaterde aandelen (2) Verwaterde nettowinst (3) 0,70 0,66 1,21 84,0% (1) «Courant» betekent exclusief herstructureringskosten en éénmalige opbrengsten/kosten (2) Gewogen gemiddeld aantal in omloop (3) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij Het courante nettoresultaat bedraagt 1,34 per aandeel ( 0,78 in 2013).

9 ZETES INDUSTRIES / JAARRESULTATEN II. BALANS, INVESTERINGEN EN KASSTROOMOVERZICHT GECONSOLIDEERDE BALANS (uittreksel) ACTIVA Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Goodwill Uitgestelde belastingvorderingen Vaste activa Voorraden Handelsvorderingen en overige vorderingen Vooruitbetalingen Geldmiddelen en kasequivalenten TOTAAL DER ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen van de Groep Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Financiële schulden op lange termijn Uitgestelde belastingverplichtingen Financiële schulden op korte termijn Handelsschulden en overige schulden Actuele belastingverplichtingen Overige passiva op korte termijn TOTAAL DER PASSIVA In Goods ID houden de investeringen nog steeds hoofdzakelijk verband met de ontwikkeling van de sleuteloplossingen en de apparatuur die verhuurd wordt aan klanten, terwijl ze in People ID betrekking hebben op de productie-infrastructuur. Die investeringen blijven een grote impact hebben op de balans van de Groep. De voorraden nemen toe in de divisie Goods ID (+ 2,1 miljoen), wat bijna volledig toe te schrijven is aan enkele grote lopende uitroloperaties; het gaat om apparatuur die toegewezen is aan bestellingen. Ook de handels- en overige vorderingen stijgen in vergelijking met 2013 (+ 9,6 miljoen), evenals de vooruitbetalingen (+ 2,5 miljoen). Die toename houdt verband met langetermijnprojecten in People ID ( 2,2 miljoen) en met de toename en versnelling van de verkopen tijdens het laatste kwartaal in Goods ID. De uitstaande rekeningen worden regelmatig opgevolgd, maar er worden geen noemenswaardige verschillen vastgesteld in de betaalervaring. Zoals verwacht vertoont de rekening voor de constructiecontracten een daling ( 0,3 miljoen). Die rekening maakt het mogelijk voor de verschillende langetermijncontracten een coherente rentabiliteit in de tijd te verzekeren. De goede prestaties van 2014 hebben een impact op de schuldenstructuur van de Groep. De nettoschuld van - 3,0 miljoen eind 2013 was eind 2014 omgezet in een positieve kaspositie van 1,7 miljoen. Daarnaast zijn de beschikbare liquiditeiten toegenomen tot 16,3 miljoen ( 10,6 miljoen in 2013). Het balanstotaal stijgt met 21,3 miljoen van 163,2 miljoen naar 184,5 miljoen. De nettobehoefte aan werkkapitaal daalt tot 13,2 miljoen, tegenover 15,9 miljoen in Die daling is conjunctuurgebonden en de behoefte aan werkkapitaal zou tijdens het eerste semester van 2015 opnieuw naar een historisch niveau moeten evolueren.

10 10 17,1 miljoen Operationele cashflow Met een eigen vermogen van 79,5 miljoen op een balanstotaal van 184,5 miljoen blijft de solvabiliteitsratio op een hoog niveau, namelijk 43,14% (47,23% in 2013). De daling in vergelijking met 2013 is te verklaren door de sterke omzetgroei en de grote stijging van de balans die daaruit voortvloeit. De toename van het eigen vermogen is significant, rekening houdend met de dividenduitkering van 2,9 miljoen in 2014 en de inkoop van eigen aandelen voor een nettobedrag van 0,9 miljoen. Zetes hecht belang aan een sterke balansstructuur. Die laat de onderneming immers toe om - als de kans zich voordoet - heel grote opdrachten aan te nemen en de opdrachtgevers vertrouwen te geven om meerjarencontracten te ondertekenen. GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (uittreksel) GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE NETTO KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN Kasstromen met betrekking tot de exploitatie Wijziging in het bedrijfskapitaal (6.311) NETTO KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (10.696) (8.497) Vaste activa (7.986) (5.851) Dochterondernemingen, verminderd met de verworven geldmiddelen (343) (322) Kosten voor ontwikkeling (2.756) (2.582) NETTO KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (2.909) Ontvangsten uit financiële leasing en bankleningen Terugbetaling van financiële lease schulden en bankleningen (2.108) (2.186) Toename (afname) van de bankvoorschotten in rekening courant Betaalde dividenden (2.875) (2.857) Verwerving eigen aandelen (250) (931) GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN, SLOTBALANS Over het hele jaar brengen de operationele activiteiten een cashflow van 17,1 miljoen op. Dat bedrag is samengesteld uit enerzijds de cashflow uit de resultatenrekening van 14,4 miljoen (tegenover 10,3 miljoen in 2013), die sterk gestegen is als gevolg van de aanzienlijke toename van het bedrijfsresultaat, en anderzijds de dalende behoefte aan werkkapitaal, namelijk 2,8 miljoen. Die daling is deels niet-structureel. Zo heeft een specifiek project een tijdelijke impact die op 2,3 miljoen geraamd wordt. We zien eveneens een grote wijziging in de voorafbetalingen, met een toename van 2,4 miljoen aan de actiefzijde van de balans (voorafbetalingen van Zetes, overwegend voor bepaalde tweedelijnsonderhoudscontracten met leveranciers) maar vooral een toename van 5,5 miljoen aan de passiefzijde (onderhoudscontracten die tijdens dit boekjaar verkocht worden maar betrekking hebben op latere periodes, en prefacturaties van klanten). De investeringen in Goods ID bereiken 5,1 miljoen, wat minder is dan in 2013 ( 5,8 miljoen). Het grootste deel hiervan ( 2,6 miljoen) werd besteed aan de ontwikkeling van de MCL-software en de toepassingsgerichte oplossingen, die aan de basis liggen van de nieuwe strategie. In People ID bedragen de investeringen 3,3 miljoen. Het gaat om de resterende investeringen voor de langetermijncontracten die in 2014 van start gingen. Een groot deel van de nodige investeringen voor die contracten werd al in boekjaar 2013 gerealiseerd ( 4,8 miljoen). In totaal bedragen de investeringen dus 8,4 miljoen, waarvan 2,5 miljoen besteed werd aan de nieuwe contracten voor paspoorten. Het overige deel bestaat uit de investeringen waarvan men kan zeggen dat ze op kruissnelheid zijn voor de Groep, bij afwezigheid van overnames. In 2014 kocht de Groep eigen aandelen in voor een nettobedrag van 0,9 miljoen. Op 31 december 2014 hield Zetes eigen aandelen aan, wat overeenstemt met 4,95% van het kapitaal.

11 ZETES INDUSTRIES / JAARRESULTATEN III. OVERNAMES In de zomer van 2014 nam Zetes de activa en het team van Rodata over, een bedrijf in moeilijkheden (Oostenrijk, Wenen). Dankzij de invoering van een nieuwe organisatie en de opleiding van het team in de oplossingen van de Groep, kon de activiteit snel opnieuw opstarten met de klemtoon op de dienstverlening aan de klanten. De organische groei eist bijna alle aandacht van het management op. Toch blijft Zetes alert voor externe groeimogelijkheden, zowel geografisch als technologisch. IV. PERSPECTIEVEN De divisie Goods ID tekende in 2014 een stevige groei van de order intake op en zet haar strategie van oplossingen met toegevoegde waarde voort. De divisie blijft uiteraard gevoelig voor de investeringsbeslissingen van haar klanten, die zelf beïnvloed worden door het economische klimaat en de geopolitieke toestand. Dit neemt niet weg dat het recurrente deel van de business de voorbije twee jaar voortdurend in stijgende lijn gaat. De recurrente business omvat de onderhoudscontracten, de verkoop van verbruiksgoederen evenals en dat is nieuw sinds 2014 inkomsten uit de verhuur van oplossingen ( managed services ). Ze wegen nog niet zwaar door in de totale omzet van de divisie, maar gaan gepaard met een hoge brutomarge omdat ze ontwikkelde software combineren met een dienstverlening door Zetes. In People ID zijn de vooruitzichten voor de langetermijncontracten verbeterd dankzij de lancering van de nieuwe projecten voor het elektronisch paspoort en biometrisch visum. Kortom, de strategie van Goods ID in combinatie met de structurele versterking van de omzet in People ID zou in 2015 tot betere resultaten moeten leiden dan in 2014, terwijl dat laatste jaar al het tweede groei-jaar op rij was. V. RISICO S EN ONZEKERHEDEN Investeren in het aandeel van Zetes brengt risico s met zich mee. Deze staan beschreven in het jaarverslag en blijven actueel. VI. DIVIDEND De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering voorstellen om per aandeel een gewoon brutodividend van 0,63 uit te keren, wat 15% meer is dan vorig jaar. VII. OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING De financiële gegevens die hierna worden verstrekt zijn een samenvatting van het jaarverslag dat op 27 april 2015 beschikbaar zal zijn. Ze zijn opgesteld in euro en conform de IFRS-normen zoals aangenomen door de Europese Unie.

12 2,6 miljoen aan ontwikkeling Voortdurende inspanning 12 VIII. WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSARIS De controle van de jaarrekening wordt momenteel uitgevoerd. De Commissaris heeft bevestigd dat het nazicht van de jaarrekening inhoudelijk afgerond is, en dat er geen significante wijzigingen moeten worden aangebracht aan de boekhoudkundige informatie die in deze mededeling wordt verstrekt. IX. KALENDER Publicatie jaarverslag: 27 april 2015 Gewone Algemene Vergadering: 27 mei 2015

13 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING Door de jaren heen zijn de olifant en de koereiger de beste vrienden geworden. De reiger pikt de parasieten uit de huid van de olifant en voedt zich er mee. Bovendien merken vogels gauw gevaar, zodat de olifant ook meteen op de hoogte is. Een natuurlijke samenwerking met wederzijdse voordelen, een win-win. Net zoals Zetes Goods ID en People ID van elkaars innovaties en ervaringen leren en genieten.

14 14 X. VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING % Omzet ,0% Kostprijs van de omzet ( ) ( ) ( ) Brutomarge ,3% Brutomarge % 43,8% 43,2% 42,2% Personeelskosten (55.252) (54.250) (57.516) Overige bedrijfskosten (24.331) (23.661) (26.859) Totale bedrijfskosten (79.583) (77.911) (84.374) Courante EBITDA (1) ,9% Niet-courante bestanddelen (1.207) (820) (1.015) EBITDA ,1% Voorzieningen (189) (60) (165) Afschrijvingen op vaste activa (5.033) (4.927) (5.501) Waardeverminderingen op voorraden (381) (638) (354) Waardeverminderingen op handelsvorderingen (157) (185) (62) Minderwaarden op financiële activa (26) (44) (1) Afschrijvingen op ontwikkelingskosten (1.686) (1.748) (2.324) Voorzieningen, afschrijvingen, waardeverminderingen en minderwaarden (7.472) (7.604) (8.407) Bedrijfswinst (EBIT) ,4% Resultaat op de verkoop van vaste activa 61 (3) 30 Financiëel resultaat zonder wisselkoersverschillen (367) (503) (455) Wisselkoersverschillen (175) (273) (111) Winst vóór belastingen ,4% Belastingen op het resultaat (1.431) (935) (3.051) Nettowinst ,4% Toerekenbaar aan minderheidsbelangen (152) 12 (41) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedervennootschap ,3% Courante bedrijfswinst (REBIT) (1) ,0% Courante nettowinst (1) (2) ,7% STAAT VAN HET VOLLEDIGE RESULTAAT % Nettowinst van de Groep Wisselkoersverschillen ,3% Nettoherwaardering op afdekkingsinstrumenten 106 (480) 142 Andere componenten van het volledige resultaat na aftrek van het belastingseffect (*) (13) (22) 95 Totaal volledige resultaat van de Groep (**) 94 (502) ,6% (*) «Other comprehensive income» (**) «Total comprehensive income» WINST PER AANDEEL ( per aandeel) % Aantal uitgegeven aandelen (1) Nettowinst (2) 0,70 0,66 1,21 84,0% Courante nettowinst (2) (3) 0,86 0,78 1,34 71,5% Aantal verwaterde aandelen (1) Verwaterde nettowinst (2) 0,70 0,66 1,21 84,0% (1) Gewogen gemiddeld aantal in omloop (2) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij (3) «Courant» betekent exclusief herstructureringskosten en éénmalige opbrengsten/kosten

15 ZETES INDUSTRIES / JAARRESULTATEN GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Goodwill Uitgestelde belastingvorderingen Financiële vorderingen en andere activa op lange termijn Vaste activa Voorraden Handelsvorderingen en overige vorderingen Handelsvorderingen Onderhanden projecten in opdracht van derden Overige vorderingen Actuele belastingvorderingen Vooruitbetalingen Geldmiddelen en kasequivalenten Vlottende activa TOTAAL DER ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen van de Groep Geplaatst kapitaal Reserves Eigen aandelen (3.253) (3.502) (4.433) Winst van het boekjaar (aandeel Groep) Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Financiële schulden op lange termijn Niet-rentedragende financiële schulden op lange termijn Voorzieningen op lange termijn Verplichtingen op lange termijn Uitgestelde belastingverplichtingen Totaal langlopende verplichtingen Financiële schulden op korte termijn Voorzieningen op korte termijn Verplichtingen op korte termijn Afdekkingsinstrumenten op korte termijn Handelsschulden en overige schulden Leveranciers Ontvangen vooruitbetalingen Overige schulden Actuele belastingverplichtingen Overige passiva op korte termijn Totaal kortlopende verplichtingen TOTAAL DER PASSIVA

16 16 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN AAN HET BEGIN VAN DE PERIODE (I) Kasstromen met betrekking tot de exploitatie Winst vóór belastingen Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa Afschrijvingen op ontwikkelingskosten Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen Minderwaarden op financiële activa Wijziging in de voorzieningen (19) (200) 106 Financieel resultaat Betaalde winstbelastingen (1.694) (1.504) (3.429) Overige toename (afname) (138) (68) 27 Wijziging in het bedrijfskapitaal (6.311) Afname (toename) van de activa (2.796) (14.126) Toename (afname) van de schulden (1.395) (3.514) NETTO KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN (II) Aankopen (7.934) (11.086) (8.754) Vaste activa (5.361) (7.986) (5.851) Dochterondernemingen, verminderd met de verworven geldmiddelen (740) (343) (322) Kosten voor ontwikkeling (1.834) (2.756) (2.582) Overdrachten Vaste activa Intresten (+) NETTO KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (III) (7.662) (10.696) (8.497) Ontvangen (terugbetaalde) kasstromen met betrekking tot financiering (1.395) Kapitaal Ontvangsten uit financiële leasing en bankleningen Terugbetaling van financiële lease schulden en bankleningen (2.080) (2.108) (2.186) Toename (afname) van de bankvoorschotten in rekening courant Beperkte of in pand gegeven liquide middelen (8) 28 (35) Financiële kosten (224) (256) (277) Betalingen aan aandeelhouders (4.580) (3.125) (3.788) Betaalde dividenden (2.895) (2.875) (2.857) Verwerving eigen aandelen (1.685) (250) (931) NETTO KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (IV) (6.199) (3.009) NETTO TOENAME IN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN (V) = (II) + (III) + (IV) (1.481) (1.998) ANDERE WIJZIGINGEN (inclusief wisselkoerswijzigingen) (VI) (28) (214) 141 GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN, SLOTBALANS (VII) = (I) + (V) + (VI)

17 ZETES INDUSTRIES / JAARRESULTATEN GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN MUTATIES IN HET EIGEN VERMOGEN 2014 Geplaatst kapitaal Ingehouden winsten Eigen aandelen Wisselkoersverschillen Netto herwaardering op afdekkingsinstrumenten Totaal Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Balans op 31 december (3.502) (714) (35) Winst voor de periode (41) Resultaat rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen Totaal volledig resultaat (41) Op aandelen gebaseerde betalingen Dividenden (2.857) (2.857) (2.857) Verwerving/verkoop van eigen aandelen Toename (afname) via wijzigingen in deelneming zonder impact op zeggenschap (931) (931) (931) (99) (99) (103) (202) Overige mutaties (0) (0) (11) (11) Balans op 31 december (4.433) (572) GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN MUTATIES IN HET EIGEN VERMOGEN 2013 Totaal Geplaatst kapitaal Ingehouden winsten Eigen aandelen Wisselkoersverschillen Netto herwaardering op afdekkingsinstrumenten Minderheidsbelangen Totaal eigen vermogen Balans op 31 december (3.253) (234) (13) Winst voor de periode Resultaat rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen (480) (22) (502) (502) Totaal volledig resultaat (480) (22) Dividenden (2.875) (2.875) (2.875) Verwerving/verkoop van eigen aandelen Toename (afname) via wijzigingen in deelneming zonder impact op zeggenschap (250) (250) (250) (110) (110) (82) (192) Overige mutaties (4.416) (0) (7) (7) Balans op 31 december (3.502) (714) (35)

18 18 SEGMENTINFORMATIE (P&L) % Omzet Goods ID ,4% People ID ,6% Totaal omzet ,0% Bruto marge Goods ID ,4% In % van omzet 40,4% 39,9% 39,2% People ID ,7% In % van omzet 57,2% 57,4% 52,8% Totaal bruto marge ,3% Totaal bruto marge in % van omzet 43,8% 43,2% 42,2% Bedrijfskosten Goods ID (61.884) (59.226) (62.613) 5,7% People ID (14.490) (15.433) (18.265) 18,3% Corporate (3.209) (3.252) (3.496) 7,5% Totaal bedrijfskosten (79.583) (77.911) (84.374) 8,3% Courante EBITDA Goods ID ,4% In % van omzet 4,3% 5,3% 6,4% People ID ,4% In % van omzet 23,2% 19,1% 19,3% Corporate (3.209) (3.252) (3.496) 7,5% Totaal courante EBITDA ,9% Totaal courante EBITDA in % van omzet 6,6% 6,4% 7,8% EBITDA Goods ID ,9% People ID ,7% Corporate (3.254) (3.251) (3.547) 9,1% Totaal EBITDA ,1% Courante EBIT Goods ID ,2% In % van omzet 1,3% 1,9% 3,3% People ID ,2% In % van omzet 17,9% 15,3% 15,1% Corporate (3.292) (3.429) (3.686) 7,5% Totaal courante EBIT ,0% Totaal courante EBIT in % van omzet 3,1% 2,8% 4,4% EBIT Goods ID ,6% People ID ,0% Corporate (3.337) (3.429) (3.736) 9,0% Totaal EBIT ,4% Opmerkingen De Zetes Groep is georganiseerd volgens twee activiteitenpolen die op verschillende wijze opereren en waarvan het management afzonderlijk gebeurd: Goods ID en People ID. Voor de Goods ID divisie werd door de onderneming een internationale structuur opgezet, die een fysieke aanwezigheid omvat in gans Europa, Israël en Zuid-Afrika (15 landen). Voor de People ID activiteit is de onderneming echter sterk gecentraliseerd. De interne rapportering voor elke divisie is beperkt tot de analyse over de omzet, bruto marges, bedrijfskosten, EBITDA en de afschrijvingen. De Zetes Groep beschikt eveneens over een overkoepelende structuur Corporate waarvan de kosten afzonderlijk worden opgevolgd.

19 ZETES INDUSTRIES / JAARRESULTATEN SEGMENTINFORMATIE (BS) % Goodwill Goods ID ,3% People ID ,0% Totaal goodwill ,3% Vaste activa Goods ID ,1% People ID ,9% Corporate Totaal vaste activa ,5% Voorraden Goods ID ,7% People ID ,1% Totaal voorraden ,9% Handelsvorderingen en overige vorderingen op korte termijn Goods ID ,9% People ID ,4% Corporate Totaal handelsvorderingen en overige vorderingen op korte termijn ,1% Totaal der ACTIVA Goods ID ,1% People ID ,1% Corporate en overige niet-toegewezen activa TOTAAL DER ACTIVA ,0% Handelsschulden en overige schulden op korte termijn Goods ID ,7% People ID ,2% Corporate Totaal handelsschulden en overige schulden op korte termijn ,2% Totaal der PASSIVA Goods ID ,7% People ID ,2% Corporate en overige niet-toegewezen passiva TOTAAL DER PASSIVA ,0% Investeringen Goods ID People ID Corporate Totaal investeringen

20 20 EVOLUTIE VAN GOODS ID Goods ID % Omzet ,4% Bruto marge ,4% % Bruto marge / Omzet 39,9% 39,2% Bedrijfskosten (59.226) (62.613) 5,7% Courante EBITDA ,4% % Courante EBITDA / Omzet 5,3% 6,4% EBITDA ,9% Goods ID Taux de change constants % Omzet ,6% Bruto marge ,6% % Bruto marge / Omzet 39,9% 39,2% Bedrijfskosten (59.226) (62.890) 6,2% Courante EBITDA ,1% % Courante EBITDA / Omzet 5,3% 6,3% EBITDA ,5% EVOLUTIE VAN PEOPLE ID People ID % Omzet ,6% Bruto marge ,7% % Bruto marge / Omzet 57,4% 52,8% Bedrijfskosten (15.433) (18.265) 18,3% Courante EBITDA ,4% % Courante EBITDA / Omzet 19,1% 19,3% EBITDA ,7%

ZETES HALFJAARRESULTATEN H DE JUISTE OPLOSSING BIEDEN OP HET JUISTE MOMENT

ZETES HALFJAARRESULTATEN H DE JUISTE OPLOSSING BIEDEN OP HET JUISTE MOMENT ZETES HALFJAARRESULTATEN H1 2014 DE JUISTE OPLOSSING BIEDEN OP HET JUISTE MOMENT Gereglementeerde informatie / 29.08.2014 INHOUDSOPGAVE I. RESULTATENREKENING 4 II. 1. GOODS ID 5 2. PEOPLE ID 6 3. GROEP

Nadere informatie

ZETES - JAARRESULTATEN 2016 MENSEN EN HUN OMGEVING VEILIG CONNECTEREN AL MEER DAN 30 JAAR

ZETES - JAARRESULTATEN 2016 MENSEN EN HUN OMGEVING VEILIG CONNECTEREN AL MEER DAN 30 JAAR ZETES - JAARRESULTATEN 2016 MENSEN EN HUN OMGEVING VEILIG CONNECTEREN AL MEER DAN 30 JAAR 2 Netto resultaat van 11,5 miljoen +6,9% in vergelijking met 2015 INHOUDSTAFEL I. INKOMSTENOVERZICHT... 4 1. GOODS

Nadere informatie

Jaarresultaten. Gereglementeerde communicatie 21 maart 2012. always a good id

Jaarresultaten. Gereglementeerde communicatie 21 maart 2012. always a good id Z011 Jaarresultaten Gereglementeerde communicatie 21 maart 2012 always a good id INHOUDSTAFEL I. Geconsolideerde resultatenrekening... 4 1. Goods ID...5 2. People ID...7 3. Groep...8 II. BALANS, INVESTERINGEN

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Connecting what matters. Halfjaarresultaten H1 2013

Connecting what matters. Halfjaarresultaten H1 2013 Connecting what matters Halfjaarresultaten H1 2013 Gereglementeerde informatie / 30.08.2013 Inhoudstafel Een verklaring met betrekking tot de informatie in dit tussentijds financieel verslag is opgenomen

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

ZETES HALFJAARRESULTATEN 2016

ZETES HALFJAARRESULTATEN 2016 ZETES HALFJAARRESULTATEN 2016 DE WEG NAAR DE TOEKOMST BOUW JE STAP VOOR STAP. IDEE PER IDEE. OPLOSSING PER OPLOSSING. GLIMLACH NA GLIMLACH. 2 41,6% brutomarge op omzet in Goods ID INHOUDSOPGAVE De overeenstemmingsverklaring

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

ZETES JAARRESULTATEN 2015 MET VERTROUWEN IN DE TOEKOMST

ZETES JAARRESULTATEN 2015 MET VERTROUWEN IN DE TOEKOMST ZETES JAARRESULTATEN 2015 MET VERTROUWEN IN DE TOEKOMST DE WEG NAAR DE TOEKOMST BOUW JE STAP VOOR STAP. IDEE PER IDEE. OPLOSSING PER OPLOSSING. GLIMLACH NA GLIMLACH. 2 26,7 miljoen Courante EBITDA van

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Verbeterde marges en sterke groei van het netto resultaat

Verbeterde marges en sterke groei van het netto resultaat 1 Zetes Industries - Resultaten 1 ste semester 2008 Gereglementeerde informatie Verbeterde marges en sterke groei van het netto resultaat Omzet gestegen met 8,1% naar 94,5 miljoen EUR Brutomarge gestegen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2009 2010 evolutie Q4 2009 Q4 2010 evolutie niet Omzet 2.755 2.948 7,0% 735 806 9,7% Kostprijs van verkopen (1.869) (1.950) 4,3% (491) (545)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Zetes Industries Resultaten 2007 JAARLIJKSE MEDEDELING. KERNCIJFERS Wijziging

Zetes Industries Resultaten 2007 JAARLIJKSE MEDEDELING. KERNCIJFERS Wijziging Zetes Industries Resultaten 2007 JAARLIJKSE MEDEDELING STIJGENDE MARGES EN RENDABELE GROEI Omzet gestegen met 29% tot 177 miljoen euro Bruto marge gestegen van 39,9% naar 41,8% Courante EBITDA gestegen

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00 PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29 februari 2016, 07u00 INHOUD 1. SAMENVATTING VAN DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 4 2. COMMENTAAR BIJ DE GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

Picanol NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders

Picanol NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders Picanol NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders 17 april 2013 Opening Algemene Vergadering Aanstelling stemopnemers Aanstelling secretaris Vaststelling aanwezigheid Goedkeuring definitief bureau

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

Zetes Jaarresultaten. Gereglementeerde informatie. Sterke resultaten als gevolg van een uitstekende prestatie

Zetes Jaarresultaten. Gereglementeerde informatie. Sterke resultaten als gevolg van een uitstekende prestatie 2008 Zetes Jaarresultaten Gereglementeerde informatie Sterke resultaten als gevolg van een uitstekende prestatie van de Goods ID activiteit 2 Stabiele omzet van de groep van 177,6 miljoen (+ 0,3%) Courante

Nadere informatie

ZETES JAARVERSLAG 2014

ZETES JAARVERSLAG 2014 ZETES JAARVERSLAG 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI IN DE NATUUR ZIJN DE GROOTSTE SUCCESSEN HET RESULTAAT VAN EEN EFFICIËNTE SAMENWERKING INHOUDSTAFEL 03 04 06 09 18 22 38 42 46 MARKANTE FEITEN

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

REBITDA stabiel ondanks stevige tegenwind van grondstofprijzen en wisselkoersen. Ambitieus investeringsprogramma gaat verder.

REBITDA stabiel ondanks stevige tegenwind van grondstofprijzen en wisselkoersen. Ambitieus investeringsprogramma gaat verder. Gereglementeerde informatie Halfjaarresultaten 1H 2017. Onder embargo tot donderdag 24 augustus 2017 om 7u00 CET REBITDA stabiel ondanks stevige tegenwind van grondstofprijzen en wisselkoersen. Ambitieus

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal De operationele resultaten gingen er sterk op vooruit, aangezien de aanhoudende groei van de pakketactiviteiten en de lager dan verwachte

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 1.1 Geconsolideerde balans Voor de periode eindigend op 30 juni 2011 31 december 2010 ACTIVA Vaste Activa... 1.194 1.253

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2012 een geconsolideerde

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2013

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2013 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2013 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 3,9 % ten opzichte van dezelfde periode vorig

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Emakina Group : lichte omzetgroei in een economisch moeilijk klimaat

Emakina Group : lichte omzetgroei in een economisch moeilijk klimaat Emakina Group : lichte omzetgroei in een economisch moeilijk klimaat BRUSSEL, 19 MAART 2010 (EMBARGO 17h30) Emakina Group (Alternext Brussel : ALEMK) maakt vandaag haar geconsolideerde jaarresultaten 2009

Nadere informatie

Halfjaarresultaten per 30 juni 2010 SYSTEMAT N.V.

Halfjaarresultaten per 30 juni 2010 SYSTEMAT N.V. CONTACT Martin Detry SYSTEMAT Tel.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 26 AUGUSTUS 2010, 17U40 Frédérique Jacobs Tel.: +32 479 42 96 36 frederique.jacobs@systemat.com

Nadere informatie

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant

Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse. Dossier De brouwerij. Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant Een meerwaarde voor u en uw klanten! Financiële analyse Dossier De brouwerij Studie gerealiseerd op basis van de gegevens van de klant INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. RESULTAAT... 3 1.1. RESULTATENREKENING...

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

Barco 3 maanden eindigend op 31 maart 2008

Barco 3 maanden eindigend op 31 maart 2008 Barco 3 maanden eindigend op 31 maart 2008 Kerngegevens op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten * 2008 2007 [ in duizenden euro ] 1 ste kwartaal 1 ste kwartaal Omzet 165.659 156.460 Bruto resultaat

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Persbericht HY

Persbericht HY Persbericht 25 november 2016, Huizingen, België GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Persbericht HY 2016-2017 (Resultaten voor het halfjaar eindigend op 30 september 2016) Groei in beide segmenten leidt tot 9,5%

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie