Verbeterde marges en sterke groei van het netto resultaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbeterde marges en sterke groei van het netto resultaat"

Transcriptie

1 1 Zetes Industries - Resultaten 1 ste semester 2008 Gereglementeerde informatie Verbeterde marges en sterke groei van het netto resultaat Omzet gestegen met 8,1% naar 94,5 miljoen EUR Brutomarge gestegen met 1,8 punten, van 40,5% naar 42,3% EBITDA gestegen met 15,9% naar 7,8 miljoen EUR EBIT en nettoresultaat sterk gestegen met 24,4% en 23,4%

2 2 Tussentijds verslaggeving Markante feiten van het eerste semester 2008 RESULTATENREKENING RESULTATENREKENING Juni-07 Juni / 07 % In '000 Omzet ,1% Kostprijs van de omzet (52.008) (54.508) Brutowinst ,9% Brutowinst % 40,5% 42,3% Personeelslasten (18.578) (21.543) Overige bedrijfskosten (9.601) (10.480) bedrijfskosten (28.180) (32.023) Courante EBITDA (1) ,9% Niet-recurrente bestanddelen (460) (96) EBITDA ,9% Voorzieningen 0 (19) Afschrijvingen en waardeverminderingen (1.996) (2.169) Bijzondere waardeverminderingsverliezen (82) (43) Kosten voor onderzoek en ontwikkeling (700) (654) Voorzieningen, afschrijvingen, waardeverminderingen, Minderwaarden (2.778) (2.884) Bedrijfswinst (EBIT) ,4% Resultaat op de verkoop van vaste activa 8 34 Financieel resultaat (229) (203) Winst vóór belastingen Winstbelastingen (895) (1.246) Nettowinst voor de periode ,4% Toerekenbaar aan minderheidsbelang 69 (35) Toerekenbaar aan aandeelhouders van moedervennootschap Courante bedrijfswinst (REBIT) (1) ,7% Courante netto winst (1) ,4% (1) "Courant" betekent exclusief herstructureringskosten. Onder invloed van de groei in Goods ID is de omzet van de Groep toegenoemen met 8,1%. De beide divisies (Goods ID en People ID)

3 3 verbeteren hun brutomarge aanzienlijk door het aandeel van software en diensten te vergroten en door een verdere verhoging van de toegevoegde waarde op de oplossingen die aan klanten worden voorgesteld. SEGMENTINFORMATIE Juni-07 Juni / 07 % In '000 Omzet ,1% Goods ID ,0% People ID ,6% Niet-toegewezen bedragen 0 0 EBITDA ,9% Goods ID ,3% People ID ,3% Niet-toegewezen bedragen (1.547) (1.505) EBIT ,4% Goods ID ,6% People ID ,5% Niet-toegewezen bedragen (1.574) (1.535) Goods ID De groei van de omzet in GOODS ID bereikt 12% in vergelijking met het eerste semester van Tegelijkertijd, dankzij een politiek van differentiatie ten opzichte van haar concurrenten, heeft Zetes een gamma oplossingen ontwikkeld dat wordt gekenmerkt door een groeiend aandeel van software en diensten. In financiële termen vertaalt deze politiek zich in een voortdurende verbetering van de brutomarge. Op dezelfde manier zet de overname van nieuwe filialen zich verder en het feit dat zij toegang krijgen tot deze productportfolio stelt hen in staat om hun aanbod te verbeteren en progressief de standaarden van de Groep te bereiken. Niettemin is de groei in Europa verre van uniform en lijden bepaalde landen, met name de Angelsaksische, onder de gevolgen van een vertraagde economische groei en de evolutie van de wisselkoers EUR/GBP. Terwijl enerzijds de investeringsprojecten van de klanten nog altijd goed aanwezig zijn en niet zouden moeten worden opgegeven aangezien ze snelle winsten genereren in productiviteit en kwaliteit, zijn aan de andere kant de beslissingscycli langer

4 4 geworden, vooral sinds het tweede trimester. Dit weerspiegelt een voorzichtige houding ten opzichte van de evolutie van de macroeconomische situatie en een versteviging van de procedures ter goedkeuring van investeringen. Goods ID (in 000) Totale groei Org. groei 1H 2007 Org. Externe Omzet 12,0% 0,9% Brutowinst 16,7% 4,9% Bedrijfskosten 18,3% 3,8% (21.335) (22.140) (3.098) (25.238) Courante EBITDA 11,3% 8,6% EBITDA 18,3% 15,4% % EBITDA 8,4% 9,6% 2,2% 8,9% De belangrijkste toename van de omzet wordt gegenereerd door de overname van Interscan in Frankrijk in de tweede helft van De organische groei van de omzet bedraagt 0,9% terwijl de brutomarge met 4,9% toeneemt, wat een differentiatie in de toegevoegde waarde van software en diensten aantoont. Het moet worden benadrukt dat elke integratie van een nieuw filiaal gepaard gaat met een aanpassing naar het businessmodel van Zetes, gebaseerd op de directe verkoop (contact met de eindgebruiker). Dit betekent dat bepaalde activiteiten met weinig toegevoegde waarde progressief worden opgegeven en worden vervangen door de verkoop van oplossingen met een hogere toegevoegde waarde. In dit segment versterkt Zetes semester na semester haar posities omdat het, om de inspanning te leveren om oplossingen op punt te stellen, moet kunnen steunen op specifieke competenties. Hierover kan men slechts beschikken wanneer men voldoende kritieke massa heeft. De impact van deze politiek op de verkoopvolumes wordt gecompenseerd door een positief effect op de brutomarge. De toename van de operationele kosten wordt hoofdzakelijk beïnvloed door de overname van Interscan; anderzijds is deze stijging kleiner dan de groei van de brutomarge, wat een goede beheersing van de kosten aantoont. Hoewel er belangrijke overnames werden gerealiseerd in 2006 (Peak) en 2007 (Interscan), verhoogt het niveau van de EBITDA/omzet naar 8,9%. People ID De People ID-divisie werd vooral gemobiliseerd door Zetes eerste project met elektronische en biometrische paspoorten. Na de elektronische identiteitskaarten en chipkaarten voor de sociale zekerheid vervolledigt het

5 5 elektronische paspoort de waaier aan oplossingen die Zetes aanbiedt op het gebied van beveiligde identiteits- en reisdocumenten. Ter herinnering, Zetes heeft in april 2008 een contract afgesloten voor een duur van 15 jaar voor de levering van biometrische en elektronische paspoorten aan de Ivoriaanse bevolking. Het contract is gebaseerd op het Build & Operate model en voorziet in de oprichting van een infrastructuur voor registratie en een beveiligde personaliseringssite voor paspoorten in Ivoorkust op kosten van Zetes. De omzet wordt later gerealiseerd, naarmate de levering van de paspoorten aan de burgers. Deze erg gesofistikeerde oplossing, die gebruik maakt van technieken voor live registratie, de verzending en opslag van geëncrypteerde gegevens en biometrische ontdubbeling, plaatst Ivoorkust zich aan de top op het gebied van beveiligde reisdocumenten. Tijdens het eerste semester kon Zetes haar eigen oplossing voor een volledig geïntegreerde registratie en uitgave van paspoorten op punt stellen. Het eerste paspoort werd uitgereikt op 30 juli 2008, zoals vooropgesteld in de initiële agenda. Gedurende de eerste 6 maanden werd er dus geen omzet gegenereerd op dit project, hoewel de teams sterk werden gemobiliseerd om deze oplossing op te starten. De omzet van het eerste semester bedraagt 15,2 miljoen EUR tegen 16,7 miljoen EUR gedurende de eerste 6 maaanden in De lagere omzet wordt gecompenseerd op het niveau van de brutomarge van 7,6 miljoen EUR, een marge die zich licht onder deze van het eerste semester van 2007 bevindt. De verbetering van de marge op de verkoop, van 45,8% naar 49,7%, wordt verklaard door de invloed van de eerste omzet die door het contract van de Portugese identiteitskaart werd gegenereerd. De marge bedraagt om en bij de 100% en compenseert het zakencijfer dat werd gemaakt in Togo in 2007 dat hoger lag, maar in de eerste plaats gebaseerd was op de levering van materiaal met een lagere marge. People ID Totale groei 1H 2007 Omzet -8,6% Brutowinst -1,0% Bedrijfskosten -0,3% (5.299) (5.280) Courante EBITDA -2,3% EBITDA -2,3% % EBITDA 14,1% 15,0%

6 6 Na een periode van ontwikkeling gevolgd door een pilootfase gedurende 2007, zit de Portugese elektronische identiteitskaart nu in de implementatiefase. Dit contract boekt zijn eerste aanzienlijke omzet in het eerste semster van 2008 en zal omzet genereren in de komende 5 jaar. Een meerderheid van de Belgische bevolking beschikt reeds over een nieuwe elektronische identiteitskaart en hun verspreiding vertraagt progressief conform de planning van de roll-out die afloopt in Met een geldigheidsduur van 5 jaar zal de hernieuwing van de eerste kaarten van start gaan in het vierde trimester van In afwachting hiervan legt Zetes zich toe op de levering van verblijfskaarten aan buitenlanders die in België wonen. De Kids Card gereserveerd voor kinderen van minder dan 12 jaar bevindt zich nog steeds in een pilootfase in afwachting van een beslissing van de overheid voor een algemene invoering van deze kaart. De marge van EBITDA/omzet van het eerste semster bedraagt 15%, wat hoger is dan het niveau dat werd bereikt tijdens het eerste semester van Dit weerspiegelt de voortdurende inspanning op het gebied van business development om een markt te overtuigen van de waarde van de oplossingen van Zetes. Zetes Groep De kosten van Corporate zijn onder controle en hoewel de Groep een aanzienlijke groei kende, liggen deze op hetzelfde niveau als voor dezelfde periode in De courante EBITDA van de groep bedraagt 7,94 miljoen EUR, of 8,4% EBITDA/Verkoop marge. Na afschrijvingen en depreciaties in lijn met het jaar 2007 bedraagt de EBIT 5 miljoen EUR, of een EBIT/Verkoop marge van 5,25%. De netto financiële lasten bedragen 0,2 miljoen EUR. De belastingsaanslag bedraagt 26%, voor belastingen ter waarde van 1,2 miljoen EUR. Van dit bedrag zijn 0,45 miljoen EUR niet-kaskosten (uitgestelde belastingen en recuperatie van overgedragen verliezen), zoals het kasstroomoverzicht aangeeft. Het nettoresultaat bedraagt 3,54 miljoen EUR, een vooruitgang van 23,4% in vergelijking met het eerste semester van 2007.

7 7 Winst per aandeel ( per aandeel) Juni-07 Juni-08 Aantal aandelen Gewone winst per aandeel (Aandeel Groep) 0,52 0,66 Courante netto winst per aandeel ( Aandeel Groep) (1) 0,58 0,68 Aantal verwaterde aandelen (maximum) (2) Verwaterde winst per aandeel (Groep) 0,50 0,64 (1) "Courant" betekent exclusief herstructureringskosten. (2) Gevolg van het plan voor warranten aan het personeel BALANS, INVESTERINGEN EN FINANCIERINGSTABEL Met een eigen vermogen ter waarde van 65,7 miljoen EUR op een totale balans van 127,2 miljoen EUR bereikt de solvabiliteitsratio een uitstekend niveau van 51,7%. Het eigen vermogen stijgt met 1,65 miljoen EUR, voornamelijk door de opname van het resultaat van de periode, 3,54 miljoen EUR, verminderd met het dividend van 1,9 miljoen EUR. De exploitatie genereert een cashflow van 6,85 miljoen EUR, terwijl de toenemende behoefte aan bedrijfskapitaal 1,5 miljoen EUR bedraagt. Dit weerspiegelt het toenemende zakencijfer en de earn-out betaling die de schulden aan derden verminderen. In het eerste semester van 2008 werd een bedrag van 0,9 miljoen EUR betaald aan derden al gevolg van overnames; de restwaarde van earn outs wordt opgenomen in andere schulden in de balans en bedraagt 0,85 miljoen EUR. De kasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedraagt dus 5,3 miljoen EUR. De capaciteit van de onderneming om cashflow te genereren uit operaties is een belangrijk element in de strategie om te groeien door overnames, voornamelijk in Goods ID, en van de organische groei, door de financiering van Build & Operate projecten, in People ID. Het paspoortproject in Ivoorkust is hiervan een mooi voorbeeld. De activering van de kosten voor ontwikkeling vertegenwoordigt een investeringsbedrag van 0,6 miljoen EUR. De investeringen van Goods ID bedragen 0,9 miljoen EUR conform de Goods ID politiek (1% van het zakencijfer van de divisie). De investering in People ID van 0,8 miljoen EUR wordt bestaan uit een klein deel vervangingsinvesteringen en uit een eerste belangrijke investering in de infrastructuur voor het elektronische paspoort in Ivoorkust. Buiten ontvangen interesten bedraagt de cashflow uit investeringsactiviteiten dus 2,24 miljoen EUR.

8 8 Naast de investering in actief materieel van het project in Ivoorkust, die zowel in de balans als in het kasstroomoverzicht verschijnt, heeft Zetes in de loop van het eerste semester aanzienlijke human ressources ingezet voor dit project. Het ontwerp en de ontwikkeling van een complexe softwareoplossing zijn grotendeels gebaseerd op expertise binnen het bedrijf. De Zetes teams moeten in staat zijn om gesofistikeerde registratieprocessen, de beveiligde transfer en opslag van gevoelige gegevens en het management van de productie/personalisatie te vertalen naar software. Deze oplossingen moeten ook beantwoorden aan uiterst strenge normen op het vlak van ergonomie voor de operatoren, beveiliging/veiligheid en betrouwbaarheidstesten. Na de investeringen, overnames en betaling van het dividend (1,9 miljoen EUR) gaat de netto kaspositie van 8 miljoen EUR in december 2007 naar 8,8 miljoen EUR in juni OVERNAMES In de loop van het eerste semester heeft Zetes de laatste 25% van het bedrijf Metaform overgenomen. De registratiesoftware die wordt ontwikkeld door dit bedrijf is vandaag volledig geïntegreerd in de oplossingen voor beveiligde documenten die worden gecommercialiseerd door Zetes. Het bedrijf Interscan, overgenomen in september 07, is gefusionneerd met het bedrijf Zetes in Frankrijk. Zetes beschikt vandaag in Frankrijk over een structuur met meer dan 70 personen met specifieke competenties, op maat van de markt en de omvang van Franse bedrijven. PERSPECTIEVEN In Goods ID werpt de richting die sinds 4 jaar wordt gevolgd, gebaseerd op spitstechnologie en oplossingen, haar vruchten af. De oplossingen gebaseerd op software en op gesofistikeerde technologieën zoals stemherkenning zijn aan de ene kant een uitstekende differentiator en laten toe om het aandeel van software en diensten in klantenoffertes te vergroten. Zetes is zo minder gevoelig voor een prijzenoorlog bij de verkoop van producten en standaarduitrustingen, die zou kunnen ontstaan in geval van recessie. Voor Zetes blijven de perspectieven momenteel beter in Zuid-Europa dan in Noord-Europa, waar de groei een halt kent. Anderzijds wordt Zetes vandaag door grote multinationals erkend als een competente en gespecialiseerde leverancier. In een klimaat dat wordt gekenmerkt door toenemende

9 9 onzekerheid gaan beslissingsnemers graag voor oplossingen, en dus ook leveranciers, die risico s beperken. Dit argument, alsook de geografische dekking die steeds groter wordt, zijn belangrijke troeven voor Zetes. In deze context blijft Zetes aandachtig voor opportuniteiten voor externe groei. De onderzochte dossiers zijn talrijk, maar de criteria die worden toegepast door Zetes op het gebied van overnames zijn uiterst streng. Het doel moet een degelijk historisch parcours en een uitstekende reputatie in de markt kunnen voorleggen, het moet beschikken over professionele competenties, het dient een constructieve complementariteit te kunnen voorleggen met de rest van de Groep, en aanvaardbare financiële performanties kunnen aantonen. Bovendien moet de prijs die hiervoor dient te worden betaald voldoende redelijk zijn om goede perspectieven te laten voor het creëren van waarde na de integratie in de Zetes Groep. De financiële capaciteitein voor investeringen blijven goed, zowel wat betreft eigen vermogen (de beschikbare cash op 30/06/2008 bedraagt 15 miljoen EUR) als bankleningen. In People ID werpt de strategie gericht op de creatie van recurrente business steeds meer zijn vruchten af. Behalve langetermijncontracten zoals de identiteitskaart of sociale zekerheidskaart in België, creëert ook de Portugese elektronische identiteitskaart haar eerste aanzienlijk omzet. Het contract van het Ivoriaanse paspoort zou aan kracht moeten winnen in het tweede semester en volledig bijdragen vanaf Daarenboven steunt het Ivoriaanse paspoort op een innoverende en vooruitstrevende oplossing die andere landen in Europa en in Afrika zou kunnen interesseren. In elk geval zal biometrie (digitale vingerafdruk) steeds meer gebruikt worden als middel voor de authenticatie van personen. De oplossingen moeten de registratie en de onmiddellijke controle van de gegevens omvatten, evenals het bedrukken van het paspoort en het bewaren van de data op de chip. Weinig spelers beschikken momenteel over de nodige technische competenties en capaciteit op het gebied van project management om dit type oplossingen te installeren. Slecht zeer weinigen kunnen steunen op al actieve referenties. Zetes positioneert zich verder als stuwende kracht achter de ontplooing van een markt voor elektronische identiteit, door het vergaren van expertise en ervaring. In het tweede semester zal Zetes haar oplossingen met toegevoegde waarde verder vooruitduwen, wat haar in staat moet stellen om deels, op het gebied van brutomarge en EBITDA, de vertraagde groei van het zakencijfer die werd vastgesteld tijdens het eerste semester te vertragen.

10 10 RISICO S EN ONZEKERHEDEN In Goods ID kan de vertraging van de economie, die zich wereldwijd schijnt door te zetten, in de markt leiden tot het inkrimpen van de investeringen. Hoewel Zetes een stabiele omzetbasis heeft, gestoeld op het onderhoud van het eerder geleverde materiaal, en de oplossingen die door Zetes worden geleverd snelle return on investment bieden, zou een sterke daling in het aantal nieuwe projecten het resultaat van deze divisie kunnen beïnvloeden. In People ID is de markt weinig gevoelig aan conjuncturele verschillen. Daar tegenover staat dat Zetes slechts over weinig middelen beschikt om de timing van de beslissingen van klanten te beïnvloeden. De lengte van de verkoopscycli is vaak onvoorspelbaar en dus moet Zetes doorlopend investeren in business development om een zekere visibiliteit in de markt veilig te stellen. De reeds getekende projecten beginnen vaak met een pilootfase. De timing van de uiteindelijke roll-out hangt vaak niet alleen af van het succes van de piloot, maar wordt ook beïnvloed door politieke agenda s en negotiaties. In het algemeen kan men stellen dat de pilootfase relatief hoge kosten voor Zetes met zich meebrengt omdat de volledige infrastructuur moet worden geinstalleerd voor relatief lage volumes. Pas wanneer de uitrol van het project op gang komt en de volumes stijgen, worden deze projecten winstgevend. Tijdens de normale gang van zaken wordt Zetes geconfronteerd met juridische procedures. Net als andere partijen is Zetes actueel aangeklaagd betreffende mogelijk schendingen van intellectueel eigendom aangaande de electronische identiteitskaart in België. Zetes herhaalt zijn respect voor ieders intellectueel eigendom en maakt zich sterk geen provisie te moeten aanleggen voor dit specifieke rechtsgeding. Bijkomend blijven de algemene risico s (financiële en andere) van kracht zoals reeds beschreven in het jaarverslag VERKLARING EN GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING In naam van de raad van bestuur, bevestigen de CEO Alain Wirtz en de CFO Pierre Lambert dat volgens hen de verkorte financiële rekeningen, die worden samengesteld conform de geldende normen, een betrouwbaar beeld geven van het patrimonium, de financiële positie en de financiële resultaten van de uitgever en de ondernemingen die in de consolidatie werden opgenomen. De tussentijdse verslaggeving geeft een betrouwbaar beeld van de informatie die hiertoe ten grondslag ligt.

11 11 De boekhoudkundige methodes en gehanteerde grondslagen voor verslaggeving in de tussentijdse financiële balansen zijn identiek aan deze die worden gebruikt in het financieel rapport afgesloten op 31/12/2007. De tussentijdse financiële verslaggeving is samengesteld conform de principes van de norm IAS 34. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN De enige transacties met aanverwante partijen zijn deze die gerelateerd aan de vergoeding van de leden van het uitvoerend comitee. Deze zijn in lijn met deze van het voorbije jaar zoals gepreciseerd in het jaarverslag Verslag van de commissaris De commissaris heeft een beperkt nazicht van de financiële informatie van Zetes Industries doorgevoerd voor het semester eindigend op 30 juni De tekst van dit rapport van de commissaris, naar aanleiding van deze verkorte herziening volgt hierna :

12 12

13 13 Kalender Resultaten 2008 : Donderdag 19 maart 2009 Gewone algemene vergadering : woensdag 27 mei 2009 Brussel, 29 augustus 2008 Over Zetes Zetes Industries (Euronext Brussels: ZTS) is een toonaangevende Europese producent van oplossingen en diensten met toegevoegde waarde voor de automatische identificatie van goederen en personen. Zetes gebruikt zowel nieuwe als bestaande technologieën (barcode, stemherkenning, RFID, chipkaarten, biometrie) en ontwikkelt Solution Architecture Frameworks die bijdragen tot een verbeterde werking van vele klanten in tal van marktsegmenten: productie, transport, logistiek, retail, gezondheidszorg, financiën, telecommunicatie, overheid en de publieke sector. De Zetes Groep heeft haar hoofdkantoor in Brussel en vestigingen in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Israël, Italië, Ivoorkust, Nederland, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Zetes heeft momenteel meer dan 700 (fulltime) werknemers in dienst; de geconsolideerde omzet in 2007 bedroeg 177 miljoen euro. Meer informatie op

14 1 Zetes Industries - Resultaten 1 ste semester 2008 Tussentijdse financiële staten Geconsolideerde resultatenrekening p.2 Winst per aandeel p.2 Geconsolideerde balans p.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht p.4 Mutatieoverzicht van het eigen vermogen p.5 Segmentinformatie p.6 Organische / externe groei p Zetes Industries N.V.

15 Tussentijdse financiële staten 2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING Juni-06 Juni-07 Juni-08 In '000 Omzet 66,234 87,413 94,470 Kostprijs van de omzet (40,685) (52,008) (54,508) Brutowinst 25,549 35,405 39,962 Brutowinst % 38.6% 40.5% 42.3% Personeelslasten (13,004) (18,578) (21,543) Overige bedrijfskosten (6,889) (9,601) (10,480) bedrijfskosten (19,893) (28,180) (32,023) Courante EBITDA (1) 5,655 7,226 7,940 Niet-recurrente bestanddelen (0) (460) (96) EBITDA 5,655 6,765 7,844 Voorzieningen 0 0 (19) Afschrijvingen en waardeverminderingen (1,536) (1,996) (2,169) Bijzondere waardeverminderingsverliezen (53) (82) (43) Kosten voor onderzoek en ontwikkeling (711) (700) (654) Voorzieningen, afschrijvingen, waardeverminderingen, Minderwaarden (2,300) (2,778) (2,884) Bedrijfswinst (EBIT) 3,355 3,987 4,959 Resultaat op de verkoop van vaste activa Financieel resultaat (102) (229) (203) Winst vóór belastingen 3,269 3,766 4,790 Winstbelastingen (933) (895) (1,246) Nettowinst voor de periode 2,336 2,871 3,544 Toerekenbaar aan minderheidsbelang (36) 69 (35) Toerekenbaar aan aandeelhouders van moedervennootschap 2,372 2,802 3,579 Courante bedrijfswinst (REBIT) (1) 3,355 4,448 5,056 Courante netto winst (1) 2,372 3,108 3,650 Winst per aandeel ( per aandeel) Juni-06 Juni-07 Juni-08 Aantal aandelen 5,389,714 5,389,714 5,389,714 Gewone winst per aandeel (Aandeel Groep) Courante netto winst per aandeel ( Aandeel Groep) (1) Aantal verwaterde aandelen (maximum) 5,581,608 5,574,317 5,574,990 Verwaterde winst per aandeel (Groep) (1) "Courant" betekent exclusief herstructureringskosten Zetes Industries N.V.

16 Tussentijdse financiële staten 3 GECONSOLIDEERDE BALANS Dec-07 Jun-08 In 000 ACTIVA Materiële vaste activa 7,754 7,616 Immateriële vaste activa 3,498 3,401 Goodwill 32,307 32,620 Uitgestelde belastingvorderingen 2,657 2,370 Financiële vorderingen en andere activa op lange termijn Vaste activa 46,717 46,563 Voorraden 14,508 11,522 Handelsvorderingen en overige vorderingen 50,546 49,974 Handelsvorderingen 46,210 45,489 Onderhanden projecten in opdracht van derden 2,273 2,597 Overige vorderingen 2,063 1,888 Vooruitbetalingen 3,507 4,106 Geldmiddelen en kasequivalenten 14,722 15,025 Vlottende activa 83,284 80,627 TOTAAL DER ACTIVA 130, ,190 PASSIVA Eigen vermogen 64,143 65,602 Geplaatst kapitaal 62,311 62,311 Reserves (4,428) (288) Winst / (verlies) voor de periode 6,260 3,579 Minderheidsbelang (63) 125 eigen vermogen 64,080 65,727 Langlopende rentedragende verplichtingen 3,558 3,272 Langlopende niet-rentedragende verplichtingen Langlopende provisies Langlopende verplichtingen (vergoedingen na uitdiensttreding) Uitgestelde langlopende belastingschulden 852 1,078 Langlopende schulden 5,301 5,042 Kortlopende rentedragende verplichtingen 3,424 3,239 Kortlopende provisies 71 5 Kortlopende verplichtingen (vergoedingen na uitdiensttreding) Kortlopende handelsschulden en overige schulden 56,377 52,575 Handelsschulden 28,300 23,536 Ontvangen voorschotten 15,106 14,757 Overige schulden 12,971 14,282 Overige kortlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen 60,619 56,421 TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN SCHULDEN 130, , Zetes Industries N.V.

17 Tussentijdse financiële staten 4 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Juni-07 (6 maanden) Dec-07 (12 maanden) Juni-08 (6 maanden) In '000 GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN, OPENINGSBALANS (I) 10,145 10,145 14,722 Kasstromen met betrekking tot de exploitatie 6,133 13,737 6,850 Winst vóór belastingen 3,766 8,322 4,790 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa 1,579 3,267 1,710 Afschrijvingen op ontwikkelingskosten 700 1, Waardevermindering op voorraden en vorderingen 500 1, Wijziging in de voorzieningen (141) (228) (24) Financieel resultaat Betaalde winstbelasting (548) (989) (847) Overige toename (afname) (86) Wijziging in het bedrijfskapitaal 1,354 2,946 (1,535) NETTO KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN (II) 7,487 16,683 5,314 Aankopen (2,213) (8,326) (2,344) Vaste activa (1,443) (3,181) (1,679) Dochterondernemingen (verminderd met de verworven geldmiddelen) (198) (4,006) (90) Ontwikkeling (568) (1,118) (575) Andere activa (5) (22) (0) Overdrachten Vaste activa Interesten (+) NETTO KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (III) (2,063) (7,937) (2,074) Ontvangen kasstromen met betrekking tot financieringen 21 2, Ontvangsten uit financiële lease en bankleningen 21 2, Terugbetaalde kasstromen met betrekking tot financiering (1,332) (3,873) (1,076) Terugbetaling van financiële lease schulden en bankleningen (1,349) (2,174) (1,238) Toename (afname) van de bankvoorschotten in rekening courant 3 (1,707) 162 Beperkte of in pand gegeven liquide middelen Financiële kosten (377) (789) (318) Betaalde dividenden (1,617) (1,617) (1,940) NETTO KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (IV) (3,304) (4,035) (2,880) NETTO TOENAME IN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN (V) = (II) + (III) + (IV) 2,120 4, ANDERE WIJZIGINGEN (INCLUSIEF WISSELKOERSWIJZIGINGEN) (VI) (14) (133) (58) GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN, SLOTBALANS (VII) = (I) + (V) + (VI) 12,251 14,722 15, Zetes Industries N.V.

18 Tussentijdse financiële staten 5 MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN H In '000 Geplaatst kapitaal Omrekening/ Herwaarderingsreserve Ingehouden Eigen vermogen winst toerekenbaar aan (Overgedragen aandeelhouders van verlies) moedervennootschap Minderheidsbelang eigen middelen Balans op 31 December ,311 (104) 1,936 64,143 (63) 64,080 Bedrijfscombinaties Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen (158) (158) 2 (156) Winst (verlies) op afdekkingsinstrumenten Eigen aandelen (33) (33) (33) Dividenden (1,940) (1,940) (1,940) Winst (verlies) voor de periode 3,579 3,579 (35) 3,544 Balans op 30 Juni ,311 (262) 3,553 65, ,727 MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN H In '000 Geplaatst kapitaal Omrekening/ Herwaarderingsreserve Ingehouden Eigen vermogen winst toerekenbaar aan (Overgedragen aandeelhouders van verlies) moedervennootschap Minderheidsbelang eigen middelen Balans op 31 December ,311 (24) (2,784) 59, ,646 Bedrijfscombinaties (346) (346) Toename (afname) door wisselkoerswijzigingen (23) (23) (23) Winst (verlies) op afdekkingsinstrumenten (1) (1) (1) Dividenden (1,617) (1,617) (1,617) Winst (verlies) voor de periode 2,802 2, ,871 Balans op 30 Juni ,311 (47) (1,601) 60,664 (134) 60, Zetes Industries N.V.

19 Tussentijdse financiële staten 6 SEGMENTINFORMATIE Juni-06 Juni-07 Juni / 07 % In '000 Omzet 66,234 87,413 94, % Goods ID 52,917 70,731 79, % People ID 13,315 16,682 15, % Niet-toegewezen bedragen Courante EBITDA 5,655 7,226 7, % Goods ID 5,048 6,427 7, % People ID 1,812 2,345 2, % Niet-toegewezen bedragen (1,205) (1,547) (1,505) EBITDA 5,655 6,765 7, % Goods ID 5,048 5,967 7, % People ID 1,812 2,345 2, % Niet-toegewezen bedragen (1,205) (1,547) (1,505) Courante EBIT 3,355 4,448 5, % Goods ID 3,322 4,462 5, % People ID 1,258 1,559 1, % Niet-toegewezen bedragen (1,224) (1,574) (1,535) EBIT 3,355 3,987 4, % Goods ID 3,322 4,002 5, % People ID 1,258 1,559 1, % Niet-toegewezen bedragen (1,224) (1,574) (1,535) Zetes Industries N.V.

20 Tussentijdse financiële staten 7 ORGANISCHE / EXTERNE GROEI In '000 Goods ID Totale groei Org. groei 1H 2007 Org. Externe Omzet 12.0% 0.9% 70,731 71,380 7,844 79,224 Brutowinst 16.7% 4.9% 27,762 29,121 3,270 32,391 Bedrijfskosten 18.3% 3.8% (21,335) (22,140) (3,098) (25,238) Courante EBITDA 11.3% 8.6% 6,427 6, ,153 EBITDA 18.3% 15.4% 5,967 6, ,057 % EBITDA 8.4% 9.6% 2.2% 8.9% People ID Totale groei 1H 2007 Omzet -8.6% 16,682 15,247 Brutowinst -1.0% 7,644 7,571 Bedrijfskosten -0.3% (5,299) (5,280) Courante EBITDA -2.3% 2,345 2,291 EBITDA -2.3% 2,345 2,291 % EBITDA 14.1% 15.0% Corporate Totale groei 1H 2007 Omzet 0 0 EBITDA -2.7% (1,547) (1,505) TOTAAL Totale groei Org. groei 1H 2007 Org. Externe Omzet 8.1% -0.9% 87,413 86,626 7,844 94,470 Brutowinst 12.9% 3.6% 35,405 36,693 3,270 39,962 Bedrijfskosten 13.6% 2.6% (28,180) (28,924) (3,098) (32,023) Courante EBITDA 9.9% 7.5% 7,225 7, ,940 EBITDA 15.9% 13.4% 6,765 7, ,844 % EBITDA 7.7% 8.9% 2.2% 8.3% Zetes Industries N.V.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Zetes Jaarresultaten. Gereglementeerde informatie. Sterke resultaten als gevolg van een uitstekende prestatie

Zetes Jaarresultaten. Gereglementeerde informatie. Sterke resultaten als gevolg van een uitstekende prestatie 2008 Zetes Jaarresultaten Gereglementeerde informatie Sterke resultaten als gevolg van een uitstekende prestatie van de Goods ID activiteit 2 Stabiele omzet van de groep van 177,6 miljoen (+ 0,3%) Courante

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2009 2010 evolutie Q4 2009 Q4 2010 evolutie niet Omzet 2.755 2.948 7,0% 735 806 9,7% Kostprijs van verkopen (1.869) (1.950) 4,3% (491) (545)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI

ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI ZETES JAARRESULTATEN 2014 EFFICIËNTE SAMENWERKING DUURZAME GROEI IN DE NATUUR ZIJN DE GROOTSTE SUCCESSEN HET RESULTAAT VAN EEN EFFICIËNTE SAMENWERKING Gereglementeerde informatie / Jaarresultaten 2014

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Zetes Industries Resultaten 2007 JAARLIJKSE MEDEDELING. KERNCIJFERS Wijziging

Zetes Industries Resultaten 2007 JAARLIJKSE MEDEDELING. KERNCIJFERS Wijziging Zetes Industries Resultaten 2007 JAARLIJKSE MEDEDELING STIJGENDE MARGES EN RENDABELE GROEI Omzet gestegen met 29% tot 177 miljoen euro Bruto marge gestegen van 39,9% naar 41,8% Courante EBITDA gestegen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

ZETES HALFJAARRESULTATEN H DE JUISTE OPLOSSING BIEDEN OP HET JUISTE MOMENT

ZETES HALFJAARRESULTATEN H DE JUISTE OPLOSSING BIEDEN OP HET JUISTE MOMENT ZETES HALFJAARRESULTATEN H1 2014 DE JUISTE OPLOSSING BIEDEN OP HET JUISTE MOMENT Gereglementeerde informatie / 29.08.2014 INHOUDSOPGAVE I. RESULTATENREKENING 4 II. 1. GOODS ID 5 2. PEOPLE ID 6 3. GROEP

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarresultaten. Gereglementeerde communicatie 21 maart 2012. always a good id

Jaarresultaten. Gereglementeerde communicatie 21 maart 2012. always a good id Z011 Jaarresultaten Gereglementeerde communicatie 21 maart 2012 always a good id INHOUDSTAFEL I. Geconsolideerde resultatenrekening... 4 1. Goods ID...5 2. People ID...7 3. Groep...8 II. BALANS, INVESTERINGEN

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Connecting what matters. Halfjaarresultaten H1 2013

Connecting what matters. Halfjaarresultaten H1 2013 Connecting what matters Halfjaarresultaten H1 2013 Gereglementeerde informatie / 30.08.2013 Inhoudstafel Een verklaring met betrekking tot de informatie in dit tussentijds financieel verslag is opgenomen

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

ZETES - JAARRESULTATEN 2016 MENSEN EN HUN OMGEVING VEILIG CONNECTEREN AL MEER DAN 30 JAAR

ZETES - JAARRESULTATEN 2016 MENSEN EN HUN OMGEVING VEILIG CONNECTEREN AL MEER DAN 30 JAAR ZETES - JAARRESULTATEN 2016 MENSEN EN HUN OMGEVING VEILIG CONNECTEREN AL MEER DAN 30 JAAR 2 Netto resultaat van 11,5 miljoen +6,9% in vergelijking met 2015 INHOUDSTAFEL I. INKOMSTENOVERZICHT... 4 1. GOODS

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

HJ 2013-2014 persbericht

HJ 2013-2014 persbericht HJ 2013-2014 persbericht Persmededeling 22 november 2013 Huizingen, België Onder embargo tot 22 november 2013 (Resultaten voor de zes maanden eindigend op 30 september 2013) De halfjaarlijkse omzet stijgt

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 1.1 Geconsolideerde balans Voor de periode eindigend op 30 juni 2011 31 december 2010 ACTIVA Vaste Activa... 1.194 1.253

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIELE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2012 De verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester, afgesloten op 2012, evenals de bijhorende toelichtingen

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort geconsolideerd

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

ZETES HALFJAARRESULTATEN 2016

ZETES HALFJAARRESULTATEN 2016 ZETES HALFJAARRESULTATEN 2016 DE WEG NAAR DE TOEKOMST BOUW JE STAP VOOR STAP. IDEE PER IDEE. OPLOSSING PER OPLOSSING. GLIMLACH NA GLIMLACH. 2 41,6% brutomarge op omzet in Goods ID INHOUDSOPGAVE De overeenstemmingsverklaring

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

REBITDA stabiel ondanks stevige tegenwind van grondstofprijzen en wisselkoersen. Ambitieus investeringsprogramma gaat verder.

REBITDA stabiel ondanks stevige tegenwind van grondstofprijzen en wisselkoersen. Ambitieus investeringsprogramma gaat verder. Gereglementeerde informatie Halfjaarresultaten 1H 2017. Onder embargo tot donderdag 24 augustus 2017 om 7u00 CET REBITDA stabiel ondanks stevige tegenwind van grondstofprijzen en wisselkoersen. Ambitieus

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2012 PERSBERICHT PER 28/02/2013 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2012 een geconsolideerde

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45 RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 Augustus 2016, 17u45 innoveren om te beschermen netto omzet 180,26 +7% EBITDA 31,68 +20% netto winst 13,97

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2013

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2013 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2013 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 3,9 % ten opzichte van dezelfde periode vorig

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Voor onmiddellijke publicatie (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie)

Voor onmiddellijke publicatie (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie) OPTION ZET STERKE 3 de KWARTAALCIJFERS NEER Voor onmiddellijke publicatie (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie) Leuven, België 28 Oktober 2004 Option N.V. (EURONEXT Brussels: OPTI), de vernieuwer

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

Persbericht HY

Persbericht HY Persbericht 25 november 2016, Huizingen, België GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Persbericht HY 2016-2017 (Resultaten voor het halfjaar eindigend op 30 september 2016) Groei in beide segmenten leidt tot 9,5%

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00 PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29 februari 2016, 07u00 INHOUD 1. SAMENVATTING VAN DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 4 2. COMMENTAAR BIJ DE GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie Embargo 25/08/2014-17.45 uur

Gereglementeerde informatie Embargo 25/08/2014-17.45 uur 1 Gereglementeerde informatie INHOUD 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Managementtoelichting 2.1 Omzet 2.2 Resultatenrekening 2.3 Investeringen 2.4 Netto financiële schulden 2.5 Dinosaurus 2.6 Besluit

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

ZETES JAARRESULTATEN 2015 MET VERTROUWEN IN DE TOEKOMST

ZETES JAARRESULTATEN 2015 MET VERTROUWEN IN DE TOEKOMST ZETES JAARRESULTATEN 2015 MET VERTROUWEN IN DE TOEKOMST DE WEG NAAR DE TOEKOMST BOUW JE STAP VOOR STAP. IDEE PER IDEE. OPLOSSING PER OPLOSSING. GLIMLACH NA GLIMLACH. 2 26,7 miljoen Courante EBITDA van

Nadere informatie