Schoolgids. OBS Adriaan van den Ende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids. OBS Adriaan van den Ende 2012-2013"

Transcriptie

1 Schoolgids OBS Adriaan van den Ende

2 Geachte ouders, verzorgers, De gecombineerde schoolgids en kalender is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen van de OBS Adriaan van den Ende. In deze schoolgids vindt u naast praktische informatie een toelichting op het beleid van de school. Naast deze schoolgids houden we u door nieuwsbrieven, memo s, website en informatieavonden op de hoogte van de gang van zaken bij ons op school. De schoolgids is eveneens bedoeld voor ouders / verzorgers die een geschikte school voor hun kinderen zoeken. Wij hopen dat deze gids u een helder beeld geeft van de Adriaan van den Ende en dat uw interesse gewekt wordt. Kiezen vanaf papier is lastig en we nodigen u dan ook van harte uit om de school te komen bezoeken en de sfeer te komen proeven. Uiteraard is ook uw kind tijdens dat bezoek van harte welkom. Deze gids is een nuttige informatiebron en naslagwerk. Suggesties en opmerkingen zijn natuurlijk van harte welkom. Met vragen kunt u zich altijd wenden tot het team of directie, maar ook de medezeggenschapsraad en oudervereniging zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden. Namens het team, Steef Spiegelenberg directeur Schoenendoosactie voor Stichting Edukans Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van OBS Adriaan van den Ende. De Adriaan van den Endeschool is één van de scholen die vallen onder het bestuur van Stichting Archipel. Tot Stichting Archipel behoren sinds 1 januari 2006 alle 22 scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen. In totaal telt de stichting ongeveer 3750 leerlingen en 360 medewerkers. De scholen zijn openbaar. Dit betekent dat ze algemeen toegankelijk zijn en dat er geen onderscheid wordt gemaakt naar godsdienst of levensovertuiging. Verschillen die in onze maatschappij nu eenmaal bestaan in opvattingen en levensbeschouwing worden in de scholen juist actief gebruikt als uitgangspunt voor het onderwijs, met de bedoeling de kinderen respect voor elkaars identiteit bij te brengen. Stichting Archipel kenmerkt zich door eenheid in verscheidenheid. De verscheidenheid vinden we terug in de aanmerkelijke verschillen die tussen de 22 scholen bestaan, zowel in omvang, in schoolbevolking als in onderwijskundige aanpak. Om de eenheid te kunnen waarborgen zijn gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd. Deze zijn terug te vinden in het strategisch beleidsplan , evenals de missie van de stichting: De scholen van Archipel stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot succesvolle deelnemers aan de maatschappij van de toekomst. College van bestuur en scholen werken samen aan de ontwikkeling van kwalitatief goed onderwijs. Deze zorg voor kwaliteit staat bij alle ontwikkelingen binnen Archipel centraal. Kernbegrippen daarbij zijn innovatie, professionaliteit, transparantie en betrouwbaarheid. Alle scholen en medewerkers zijn op deze uitgangspunten aanspreekbaar. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van de schoolgids.mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de school van uw kind. Met vriendelijke groet, College van bestuur Stichting Archipel, Henk Mulder Sjaak Scholten

3 AUGUSTUS 04 ZOMERVAKANTIE Z ZOMERVAKANTIE Eerste schooldag Luizencontrole informatieavond gr 7 en informatieavond gr 1 en informatieavond gr 5 en 6 31 Nieuwsbrief

4 SEPTEMBER informatieavond gr 3 en MR vergadering Ouderraadvergadering Meester en Juffendag INLOOP Unicefloop Bronsbergen Maandspektakel gr 1/2a, 3 en Nieuwsbrief Inleiding Op deze gecombineerde kalender / schoolgids vindt u alle belangrijke en vooral praktische informatie voor het schooljaar Wanneer er iets verandert stellen wij u daarvan via de nieuwsbrief en website op de hoogte. (www.adriaanvandenende.nl) Nieuwsbrief Elke maand is er een nieuwsbrief. Op de kalender kunt u zien wanneer deze verschijnt. De nieuwsbrief wordt verstuurd per . In deze brief kunt u van alles lezen over de school zoals verslagen van activiteiten en ook wat er in de komende maand gaat gebeuren. De brief hangt ook op de info-borden. Op onze website kunt u alle info terugvinden. Leerkrachten Groep 1/2a: Cindy Sloot en Ria Lukassen (do en vr) Groep 1/2b: Nanette v.d. Vegt (ma en di) Georgette Jurriëns (wo, do, vrij) Groep 1/2c: Marian Terlingen (ma, di) en Deana Brummelman Groep 3: Irene Botterman en Ariadne Schuiten (do) Groep 4: Carlijn Slijkhuis Groep 5: Liesbeth Rouwenhorst en Ria Lukassen (wo) Groep 5/6: Carma Cornelissen en Ariadne Schuiten (ma) Groep 6: Frans van Hardeveld / Cindy Broekhuis Groep 7: Ton Straayer Groep 8a: Martijn de Glopper Groep 8b: Leonie Pol Begeleiding LGF (Leerling Gebonden Financiering) kinderen : Marjanke Zwaferink, Lenie van Beek Interne begeleiding: Lenie van Beek (tevens plaatvervangend dir.) Ambulant begeleiders: Paula Freriks, Jan Braamhorst, Jelly van Dijk. Directeur: Steef Spiegelenberg Algemene informatie Schooltijden: Groep 1 t/m 8 Maandag, dinsdag en donderdag: uur en uur woensdag: uur vrijdag: uur s Ochtends kunnen de kinderen rustig binnen komen vanaf uur. s Middags is er vanaf uur pleinwacht, om uur gaat iedereen naar binnen. De lessen beginnen om en uur. De eerste bel gaat om en uur. De tweede bel om en uur, zodat de lessen op tijd beginnen. Gymrooster: Groep 1/2a en 1/2b en 1/2c: maandagochtend (kinderen brengen bij sporthal de Kei) Groep 3: dinsdagochtend Groep 4: donderdagochtend Groep 5: donderdag- en vrijdagochtend Groep 5/6: maandagmiddag en vrijdagochtend Groep 6: dinsdag- en donderdagochtend Groep 7: maandagmiddag en donderdagochtend Groep 8a: dinsdagochtend en donderdagmiddag Groep 8b: maandag- en donderdagmiddag.

5 De naam en de plek van de school De school is rustig gelegen in het centrum van het oude gedeelte van Warnsveld en is goed en veilig bereikbaar. Alle kinderen zijn gehuisvest in één gebouw. Er is een ruim schoolplein met diverse speeltoestellen en een apart gedeelte voor de kleuters. De school is genoemd naar Adriaan van den Ende de eerste Nederlandse minister van onderwijs. Van den Ende heeft de laatste jaren van zijn leven in Warnsveld gewoond. Op de begraafplaats geeft een markante herdenkingszuil de plaats aan waar hij begraven ligt. Dit schooljaar wordt er gestart met vervangende nieuwbouw. Team en directie De school heeft op dit moment 264 leerlingen die verdeeld zijn over 11 groepen. Er werken in totaal 18 leerkrachten. De directeur van de Adriaan van den Ende is Steef Spiegelenberg en Lenie van Beek is zijn plaatsvervanger. De directeur heeft geen eigen groep, hij leidt en begeleidt kinderen, ouders en team bij hun dagelijkse inzet voor het onderwijs. Hij ziet ook toe op de financiën van de school. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de groep. Sommige groepen hebben 2 groepsleerkrachten, die intensief samenwerken voor hun groep. Ieder heeft hierbij zijn of haar specifieke inbreng en samen zijn ze verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep. De interne begeleider, Lenie van Beek, heeft als taak de zorg rond de leerlingen te coördineren en de groepsleerkrachten te ondersteunen bij het geven van deze zorg. Om haar werkzaamheden te kunnen doen is zij vrijgesteld van lesgevende taken. LGF leerlingen worden begeleid door Marjanke Zwaferink (ma + di) en Lenie van Beek (wo). De leerkrachten met LGF leerlingen worden tevens ondersteund door de ambulant begeleider van De Ambelt mevr Paula Freriks. Zij is dinsdags bij ons op school. Jan Braamhorst is er voor de kinderen met een lichamelijke beperking en Jelly van Dijk voor de slechtziende kinderen. Wie zijn wij? Het Bestuur Als openbare school maken wij deel uit van Stichting Archipel, de organisatie voor Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs. Bij Stichting Archipel zijn 22 scholen in Brummen, Voorst, Warnsveld en Zutphen aangesloten. In het totaal telt de Stichting ongeveer 3800 leerlingen en 380 medewerkers. De inschrijfprocedure Wanneer u besluit uw zoon of dochter aan te melden, vult u een inschrijfformulier in. Een aantal weken voordat uw kind 4 jaar wordt, wordt u gebeld door de toekomstige leerkracht van uw kind. Met haar maakt u afspraken over het wennen op school. Iedere nieuwe kleuter kan tien ochtenden meedraaien. En vanaf de vierde verjaardag mag het kind hele dagen op school komen. Voor oudere leerlingen die van een andere basisschool komen, is het natuurlijk ook fijn om eerst een keertje mee te draaien. Om de aansluiting zo goed mogelijk te laten verlopen, nemen wij altijd contact op met de school waar uw kind vandaan komt.

6 OKTOBER Herfstfeest + start kinderboekenweek t/m 14 okt 04 Thema Hallo Wereld Waar staan wij voor? Waar staan wij voor? Herfstwandeling groepen kleuterbouw. Mr vergadering Slot kinderboekenweek 15 Herfstvakantie 16 Herfstvakantie 17 Herfstvakantie 18 Herfstvakantie 19 Herfstvakantie De Adriaan van den Ende is een openbare basisschool. Bij ons is iedereen van harte welkom ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. De school is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het onderwijs is zo ingericht dat kinderen normaal gesproken in 8 jaar de school kunnen doorlopen. We leggen een basis voor een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs. In de maatschappij vinden voortdurend veranderingen plaats, met ons onderwijs spelen wij in op wat in de toekomst van belang is voor het kind. Alle kinderen hebben iets gemeenschappelijks in hun ontwikkeling. Maar daarnaast houden wij rekening met de verschillen tussen kinderen en sluiten met het onderwijs daarop aan. Wij doen dat door het inrichten van een gevarieerde leeromgeving waarin we tegemoet komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In wat wij doen zijn wij volledig transparant en betrouwbaar, zowel naar leerlingen, ouders als naar onze collega s toe. Wij leggen verantwoording af naar alle belanghebbenden. Wij geven eerlijke informatie en doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Al onze medewerkers zijn op onze missie aanspreekbaar. Daarnaast werken wij intensief samen met de Blokkentoren om een doorgaande lijn te realiseren voor kinderen van 0 12 jaar en te komen tot een Kindcentrum voor 0 12 jarigen. Groepsindeling De samenstelling van de groepen wordt ieder jaar opnieuw bekeken en is afhankelijk van het leerlingaantal. In het schooljaar is de groepssamenstelling per als volgt: Studiedag leerkrachten: er is geen school!!!! Luizencontrole Verkeersweek Laat je zien 30 Jaarvergadering OR / MR Een goede relatie met volwassenen en medeleerlingen is voorwaarde voor kinderen om met (zelf) vertrouwen te kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen krijgen de vrijheid en verantwoordelijkheid die zij aan kunnen om keuzes te maken en leren dat zij hierbij rekening moeten houden met anderen. Ouders zien wij als partner in het proces en hebben hun eigen deskundigheid in het omgaan met hun kind. De bijdrage van de ouders is daarom van wezenlijk belang en dat leidt tot een gezamenlijke aanpak rond het kind waarin ieder zijn eigen verantwoordelijk heeft, maar waarbij school en ouders samenwerken in het belang van het kind. Groep 1/2a: Groep 1/2b: Groep 1/2c: Groep 3 : Groep 4: Groep 5: Groep 5/6: Groep 6 Groep 7: Groep 8a: Groep 8b: 19 leerlingen 20 leerlingen 20 leerlingen 27 leerlingen 25 leerlingen 26 leerlingen 25 leerlingen 25 leerlingen 33 leerlingen 23 leerlingen 25 leerlingen Maandspektakel gr 5 en 8b Nieuwsbrief

7 Onderbouw Als kinderen op school komen kunnen en kennen ze al heel veel. Ze zijn speels en van nature nieuwsgierig naar nieuwe dingen en ervaringen. Ook zijn ze zich terdege bewust van hun eigen kunnen. Kleuters leren spelenderwijs. Wij spelen daarop in door er voor te zorgen dat er veel en gevarieerd ontwikkelingsmateriaal aanwezig is. Daarnaast is er veel speelgoed waar de kinderen hun fantasie bij kunnen gebruiken. Er zijn verkleedkleren, een poppenkast, een poppenhoek, en een complete keuken. Door kinderen in aanraking te laten komen met verschillende materialen zoals; verf, klei, papier, potloden etc. bevorderen wij de creativiteit. In de onderbouw werken wij met de methode Schatkist. Met deze leerlijn besteden wij aandacht aan taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaalemotionele ontwikkeling. Naast het vergroten van de kennis van de wereld en het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden wordt er ook ruim aandacht besteed aan de taal-, reken-, en leesontwikkeling van de kinderen. Nieuw is dat de voorloper van onze nieuwe rekenmethode Rekenrijk wordt ingezet. Natuurlijk komen ook elk jaar thema s rondom de seizoenen en feestdagen terug. Lezen Geschreven taal is een belangrijke vorm om informatie over te dragen. Mede daarom besteden wij veel aandacht aan het goed leren lezen. Om te voorkomen dat kinderen leesproblemen krijgen, werken wij met het protocol leesproblemen en dyslexie voor groep 1 t/m 8. Door de ontwikkeling van lezen van het individuele kind goed te volgen zijn wij in staat om stagnaties in de ontwikkeling vroegtijdig te ontdekken. Hierdoor kan de groepsleerkracht het onderwijsaanbod aanpassen. Middels Ralfi- connect- en retentielezen besteden wij structureel aandacht aan lezen. Iedere dag hanteren wij een vast leesuur. Hoe zit ons onderwijs in elkaar? Rekenen Sinds de start van het schooljaar 2012/2013 wordt er op onze school gewerkt met de rekenmethode Rekenrijk versie 3. Na een jaar oriëntatie en uitproberen van verschillende methodes is er een weloverwogen beslissing gemaakt om met deze methode te gaan werken in de groepen 1 t/m 7. Vanaf het schooljaar 2013/2014 zal ook groep 8 met deze methode gaan werken. Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen samen leren rekenen, elk kind op het niveau dat bij hem of haar past. Het basisniveau van Rekenrijk ligt hooggemiddeld. Aangezien het gemiddelde rekenniveau (gemeten met o.a. de cito-toetsen) hoog ligt op onze school zal het basisniveau van de methode goed aansluiten bij de gemiddelde leerling. Daarnaast zijn er voldoende materialen beschikbaar om zowel naar boven als naar onder toe te differentiëren. Oefenen en automatiseren verdient binnen ons rekenonderwijs veel aandacht. Wanneer een leerling bepaalde basisvoorwaarden (bijvoorbeeld de tafelsommen) geautomatiseerd heeft zal hij of zij daar profijt bij hebben bij meer ingewikkelde rekenopdrachten. Om een leerling optimaal te begeleiden tijdens het rekenproces is het van belang om te weten hoe een leerling rekent. Daarom is er voor de leerkracht regelmatig tijd voor observatie en toetsing. Met name uit de observatie kan de leerkracht waardevolle informatie halen om de leerling verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Tijdens dit schooljaar zal ons team begeleid worden bij een goede implementatie van de nieuwe rekenmethode. Een externe specialist zal met het team aan het werk gaan om er voor te zorgen dat we het optimale uit de methode, uit de leerkracht en uit de leerling kunnen halen. Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL is de nieuwe methode voor begrijpend lezen waar wij mee werken, waarbij uitgegaan wordt van 6 strategieën. Wekelijks worden de lessen door de leerkrachten gedownload; waardoor de onderwerpen zeer actueel zijn en voor kinderen erg boeiend. Taal Een goede taalbeheersing is van groot belang om later te kunnen functioneren in de maatschappij. Taal vervult ook een belangrijke rol bij het verwerven van inhouden en vaardigheden in alle leergebieden. Daarnaast heeft taal een sociale functie. Kinderen moeten hun taalvaardigheid ontwikkelen, omdat ze die nu en straks in de maatschappij nodig hebben. Dat houdt onder meer in dat het onderwijs uitgaat van communicatieve situaties, boeiende leesteksten en gesprekken over onderwerpen die kinderen bezig houden. Wij werken met de methode Taaljournaal. Uniek in deze methode zijn de keuzeactiviteiten. Taaljournaal biedt elke week vijf activiteiten aan waaruit kinderen kunnen kiezen. Met elke keuzeactiviteit van een bepaalde week wordt hetzelfde leerdoel bereikt. Taaljournaal houdt rekening met verschillen en de individuele behoeften van kinderen. Taaljournaal differentieert naar tempo, taalvaardigheid, leerstijl en interesse. De kinderen werken vaak zelfstandig. De leerkracht treedt dan op als begeleider van het leerproces en biedt hulp waar dat nodig is.

8 NOVEMBER Hoe zit ons onderwijs in elkaar? Cultuureducatie Oudergesprekken Oudergesprekken Inloop Maandspektakel gr 1/2a en 1/2c MR verg Nieuwsbrief Beeld, taal, muziek, spel en beweging worden gebruikt om de kinderen te leren zich uit te drukken en te communiceren. Reflectie op eigen werk en dat van anderen wordt gestimuleerd. Daarnaast leren kinderen hun cultureel erfgoed kennen en krijgen zij er waardering voor. Wij maken gebruik van de methode Moet je doen. In de lessen die met deze methode worden gegeven is ruimte voor de verbeelding van kinderen. De geïntegreerde kunstleerlijn zorgt ervoor dat kinderen vanaf groep 1 kennismaken met het begrip kunst en met uitdagende betekenisvolle opdrachten kan elk kind zelf op zoek naar zijn eigen antwoord, zijn eigen oplossing. Dit schooljaar ronden wij het cultuurbeleidsplan af. Mens en samenleving Kinderen oriënteren zich op de samenleving waarin zij opgroeien. Ze zoeken hun weg en ontdekken de samenleving zoals die zich aan hen voordoet vlakbij maar ook in de wereld verder weg. Die ontdekkingstocht vindt zowel binnen als buiten de schoolmuren plaats. Ze doen in allerlei situaties kennis van de wereld op. In de groepen 1 t/m 4 worden aardrijkskunde en geschiedenis niet afzonderlijk gegeven. Er worden in die groepen onderwerpen of thema s behandeld die voor jonge kinderen interessant en herkenbaar zijn. Bij natuur en techniekonderwijs worden aan de lagere groepen onderwerpen aangeboden die aan het jaargetijde zijn gekoppeld. In de hogere groepen is meer aandacht voor de onderlinge samenhang die in de natuur bestaat tussen mens, dier en plant. wij gebruiken hiervoor de nieuwe geïntegreerde methode Wijzer door de natuur en techniek. Vanaf groep 5 maken de kinderen kennis met de eerste aardrijkskundige begrippen. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen omgeving en regio. In groep 6 komen diverse Nederlandse regio s aan bod die thematisch worden uitgediept. Op deze wijze wordt in groep 7 Europa behandeld en is er in groep 8 aandacht voor een aantal belangrijke landen in de wereld. Wij gebruiken hiervoor de nieuwe versie van Geobas. In de geschiedenislessen vanaf groep 5 wordt aandacht besteed aan het zichtbaar maken van het verleden in de omgeving van nu. Per leerjaar wordt telkens een chronologisch overzicht van de geschiedenis gegeven waarbij steeds gedetailleerder op de geschiedenis wordt ingegaan. Nederland als multiculturele samenleving speelt hier een belangrijke rol. De methode luidt: Een Zee van Tijd.

9 Kwaliteit van onderwijs De kwaliteit van het onderwijs is iets dat nooit af is en waarvoor we meerjarenplannen ontwikkelen. We hebben te maken met landelijke en plaatselijke beleidsvoornemens. We maken een schoolplan voor de periode van 4 jaar. Hierin geven we aan hoe er wordt nagedacht over en gewerkt aan doelstellingen en prioriteiten binnen de school. Leerkrachten hebben hierin een centrale rol. Verder wordt tijdens de verschillende overlegmomenten in de school gesproken over de essentie van de kwaliteit van het onderwijs. Doet de school de goede dingen? Doet de school de goede dingen goed? Hoe weten wij dat? Vinden anderen dat ook? Hiervoor nemen wij periodiek een enquête onder ouders en leerlingen af. Resultaten hiervan worden gebruikt voor het meerjaren schoolplan. De plannen worden besproken in het team en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en het bestuur. Daarnaast nemen wij 2 jaarlijks een ouder- en leerling-enquête af. Niet alleen maar wedloop rond cijfers Zorg voor leerlingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school binnen ons samenwerkingsverband geworden. De overheidsmaatregel Weer Samen Naar School (WSNS) houdt in dat kinderen met een speciale leerbehoefte een plek binnen de basisschool moet kunnen hebben. Zowel vanuit onderwijskundig als maatschappelijk oogpunt is het gewenst dat kinderen zoveel mogelijk samen naar school gaan. Pas in uiterste noodzaak worden kinderen op een school voor speciaal of speciaal basisonderwijs geplaatst. De gedachte is de zorg naar het kind brengen in plaats van het kind naar de zorg. Voor zover dit binnen onze school is in te passen, kunnen kinderen een eigen leerroute volgen. We zorgen daarbij voor de juiste ondersteuning, onder andere door gebruik te maken van speciale remediërende en uitdagende leerpakketten. Hoe zorgen wij voor kinderen? De zorg voor leerlingen binnen de school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leerkrachten. Uitgangspunt is dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling moeten kunnen doormaken. Om die ontwikkeling te kunnen volgen maken we gebruik van leerlingvolgsystemen. Voor onze school staat zorg aan kinderen hoog in het vaandel. Jarenlang hebben wij ons versterkt in de begeleiding van kinderen die speciale zorg nodig hebben. De laatste jaren groeide steeds meer de behoefte om begaafde en hoogbegaafde leerlingen op hun niveau onderwijs te bieden. Op onze school zijn we daarom vorig schooljaar begonnen met het schrijven van een protocol begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Voor deze leerlingen is er een andere invulling van het leerstofaanbod of een uitdagender begeleiding. Leerlingvolgsysteem Het werk van de kinderen wordt elke dag beoordeeld en geobserveerd. Ook toetsen de leerkrachten aan de hand van de methodes hoe de vorderingen van de kinderen zijn. Hoe vaak er wordt getoetst hangt af van het vakgebied. Daarnaast gebruiken we 2 tot 3 keer per jaar methoden overstijgende toetsen. Deze zogenaamde CITO toetsen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. We nemen jaarlijks de volgende CITO toetsen af: Luisteren, spelling, technisch- en begrijpend lezen, rekenen en wiskunde. De resultaten van de toetsen worden ook gebruikt voor de evaluatie van ons onderwijsaanbod en kunnen zodoende de opbrengsten van ons onderwijs goed in de gaten houden en eventueel aanpassen. In de maand mei maken de kinderen van groep 7 de entreetoets van de CITO. Met de entreetoets kan de leerkracht goed nagaan of een kind op niveau presteert en nog belangrijker of er in de kennis en vaardigheden nog hiaten zitten. Wij kunnen dan een gericht plan maken om de hiaten op te vullen. Als de toets is afgenomen, sturen wij de antwoordbladen naar de CITO. Daar worden ze met behulp van de computer nagekeken en wordt een leerlingprofiel opgesteld. Deze wordt met de ouders van de kinderen besproken. Daarnaast ontvangen wij groepsoverzichten die wij gebruiken bij de evaluatie van ons onderwijsaanbod. In de groepen 1 en 2 gebruiken we de PRAVOO kleuterobservatielijst De leerkracht vult regelmatig lijsten in om bij te houden hoe een leerling zich op allerlei gebieden ontwikkelt. Als blijkt dat de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht, zal de leerkracht onderzoeken waardoor dit komt. Vervolgens zal gekeken worden of het wenselijk en mogelijk is maatregelen te treffen om de ontwikkeling te bevorderen. Vaak kan dit spelenderwijs. Indien noodzakelijk kan de leerkracht ook met een groepje kinderen of met één kind apart extra oefenen. Ook de sociaal- emotionele ontwikkeling wordt op deze wijze gevolgd. In groep 3 t/m 8 maken we gebruik van Viseon. Dit is een instrument om inzicht te krijgen in de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Viseon heeft naast een observatielijst voor de leerkracht ook een leerlingenlijst die vanaf groep 5 ook door leerlingen wordt in gevuld. De volgende dimensies worden bekeken: zorgvuldige werkhouding versus onzorgvuldige werkhouding, aangenaam gedrag versus onaangenaam gedrag, emotionele stabiliteit versus emotionele instabiliteit en sociaal gedrag versus teruggetrokken gedrag.

10 DECEMBER Sinterklaasfeest Kerstweek Kerstbuffet 21 Nieuwsbrief 22 KERSTVAKANTIE 23 KERSTVAKANTIE 24 KERSTVAKANTIE 25 KERSTVAKANTIE 26 KERSTVAKANTIE 27 KERSTVAKANTIE 28 KERSTVAKANTIE 29 KERSTVAKANTIE 30 KERSTVAKANTIE 31 KERSTVAKANTIE Van het dagelijkse werk en van alle toetsuitslagen houden de leerkrachten de resultaten bij. Deze gegevens gebruiken we drie maal per jaar voor het maken van een rapport voor het kind en de ouders. Alle informatie van uw kind slaan we op in een leerlingendossier, dat op school wordt bewaard. Wilt u dit dossier inzien, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met de directeur van de school. Specifieke behoeften Voor de begeleiding van kinderen volgen wij het volgende stappenplan: Stap 1 De leerkracht onderneemt interventies n.a.v. observaties en resultaten van de leerlingen. De ontwikkeling van iedere leerling wordt nauwkeurig gevolgd d.m.v. methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. Bij interventies denken we aan o.a. verlengde instructie, kleine aanpassingen in het standaard leerstof aanbod, een goede relatie met iedere leerling, kortom goed onderwijs en een goed pedagogisch klimaat, handelingsgericht werken in de groep. Met de ouders zijn er regelmatig gesprekken over de ontwikkeling van hun zoon of dochter. Als een kind meer begeleiding nodig heeft worden de ouders altijd tijdig geïnformeerd. Zorg voor kinderen Stap 2 De leerkracht gaat op collegiaal niveau opzoek naar reflectie en feedback om oplossingen te zoeken. Stap 3 Als bovenstaande begeleiding niet leidt tot het gewenste resultaat wordt de leerling aangemeld bij een leerlingbespreking met de interne begeleider en worden ouders op de hoogte gesteld: Uitkomsten van deze bespreking kunnen zijn: 1. Maken van een handelingsplan door de groepsleerkracht 2. Video-interactie begeleiding 3. Aanpassing regulier onderwijsaanbod. 4. Aanmelding stap 4 Stap 4 De leerling wordt besproken met extern deskundigen, nadat de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. De bespreekmomenten zijn voor het hele jaar gepland en zijn bij voorkeur onder schooltijd. De leerkracht, orthopedagoog (IJsselgroep), ouders en intern begeleider, zoeken samen naar bruikbare oplossingen en kijken daarbij naar de rol van alle betrokkenen in de omgeving van het kind. Bij deze besprekingen kunnen ook andere deskundigen door de school worden betrokken, zoals de schoolmaatschappelijk werker of de sociaal verpleegkundige van de GGD. Samen wordt gezocht naar kansen in zowel de onderwijsleersituatie als de thuis- en vrije tijd situatie.

11 Er kan gekozen worden voor nader onderzoek, waar dat zinvol is en een beter inzicht geeft in het functioneren van de leerling. Het kan gaan om psychodiagnostisch onderzoek op bepaalde gebieden of observatie in de groep. Bij vraagtekens rond het gedrag van de leerling kan er een gedragsvragenlijst worden gebruikt of een observatie in de groep. Hiervoor hoeven geen aanvragen worden gedaan, maar deze instrumenten kunnen direct worden toegepast. Als er behoefte is aan advies van een multidisciplinair team kan een leerling worden ingebracht bij het zorgadviesteam van het samenwerkingsverband. In sommige situaties verwijzen wij een leerling naar een speciale school voor basisonderwijs. Aanmelding bij een dergelijke school gebeurt door de ouders met hulp van school bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Deze commissie houdt zich bezig met de verwijzing van leerlingen naar de Speciale School voor Basisonderwijs of naar een andere basisschool. De commissie beoordeelt de noodzaak van verwijzing in overleg met alle betrokkenen. Voor ouders bestaat het recht hun kind rechtstreeks aan te melden bij de PCL. Onze IB-er Lenie van Beek is hier voor onze school het aanspreekpunt. Hoe zorgen wij voor kinderen? De LGF leerling Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen. Ook voor kinderen met een handicap. Als we moeten beslissen over toelating, zullen we de volgende procedure hanteren: Op de Adriaan van den Ende worden bij een aanmelding van: 1. een leerling met een positieve beschikking van een commissie voor indicatiestelling (ook wel een leerling met een rugzak genoemd); 2. of voor een leerling met een positieve beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van het samenwerkingsverband WSNS; 3. of voor een leerling die wordt teruggeplaatst vanuit een speciale school, onderwijskundige vragen van het kind doorgenomen aan de hand van een lijst met onderwerpen.(deze lijst is voor ouders beschikbaar). Vervolgens wordt aan de hand van deze onderwijskundige vragen bekeken of de school in staat is de onderwijskundige antwoorden te bieden. Centraal in die beantwoording staan: het belang van het kind; de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen. De school zal bij beantwoording gebruik maken van de ondersteuning van bijvoorbeeld een school, aangesloten bij een Regionaal Expertise Centrum en/of van de mogelijkheden die het samenwerkingsverband WSNS biedt.. Elke week is de ambulant begeleider van De Ambelt een aantal dagdelen op school om ondersteuning te geven aan kinderen en leerkrachten. Tevens hebben wij begeleiding van Bartimeus en De Onderwijsspecialisten. De stap naar het voortgezet onderwijs Een andere zorg die de school heeft, na acht jaar basisonderwijs, is het geven van een advies voor het voortgezet onderwijs. Het is soms ingewikkeld, maar u staat er niet alleen voor. Samen met de leerkracht van groep 8 maakt u een keuze. In januari wordt er op school een speciale voorlichtingsavond gehouden. Op deze avond krijgt u informatie over het voortgezet onderwijs in het algemeen, de mogelijkheden op de scholen in Warnsveld en Zutphen en de procedure van aanmelding voor één van de scholen. Vaak wordt voor deze avond een spreker vanuit het voortgezet onderwijs uitgenodigd. Met de hele groep 8 worden ook diverse voorlichtingsmiddagen bezocht. Via school ontvangt u ook uitnodigingen voor voorlichtingsdagen van de verschillende scholen. In februari wordt de eindtoets basisonderwijs van het Cito afgenomen. Daarna ontvangt u het definitieve schooladvies. Meestal is voor dat advies de Cito-toets niet doorslaggevend. Wij gaan uit van de kennis en ervaringen die wij over leerlingen in jaren hebben verzameld. Toch kan het voorkomen dat de toetsresultaten sterk afwijken van de mening van een leerkracht. Het advies van de leerkracht is dan doorslaggevend, maar scholen voor voortgezet onderwijs zijn vrij om een toelatingstoets te laten doen. De school volgt de loopbaan van de kinderen in het vervolgonderwijs een aantal jaren, mede om te toetsen of het advies van destijds een goed advies is geweest. Als u de keuze voor en school heeft gemaakt, krijgt u een aanmeldingsformulier mee. Dit formulier wordt samen met een onderwijskundig rapport en de Cito score naar de school van Voortgezet onderwijs gestuurd. Het onderwijskundig rapport wordt met u besproken tijdens het adviesgesprek.

12 JANUARI 01 KERSTVAKANTIE 02 KERSTVAKANTIE 03 KERSTVAKANTIE De resultaten van ons onderwijs 04 KERSTVAKANTIE 05 KERSTVAKANTIE 06 KERSTVAKANTIE Luizencontrole MR vergadering INLOOP 23 Voorleesontbijt Nationale Voorleesdagen tm 2 februari Nieuwsbrief De onderwijsinspectie is belast met het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op basisscholen. Hiervoor bezoeken inspecteurs jaarlijks de scholen en stellen een rapport op. Deze rapporten zijn openbaar en u kunt ze vinden op de website van de inspectie In haar laatste rapport van februari 2011 doet de inspectie de volgende uitspraken over de resultaten van ons onderwijs: De school meet haar eindopbrengsten met de Cito-Eindtoets. Uit de resultaten over de laatste drie jaar (2010, 2011 en 2012) blijkt dat deze boven het verwachte niveau liggen in vergelijking met scholen die een overeenkomstige leerlingenpopulatie hebben. Bijna alle leerlingen stroomden in 2012 uit naar de hogere vormen van het voortgezet onderwijs. Volgens de gegevens van het LVS sociaal-emotionele ontwikkeling, Viseon, beheersen de leerlingen aan het eind van de basisschool voldoende sociale vaardigheden. De school bepaalt de resultaten tijdens de schoolloopbaan van de leerlingen aan de hand van het leerlingvolgsysteem van het Cito. Op de vijf toetsmomenten die de inspectie nader bekijkt - technisch lezen in groep 3 en 4, begrijpend lezen in groep 6 en rekenen/wiskunde in groep 4 en 6 (schooljaar ) - zijn de resultaten voldoende. De inspectie concludeert dat de tussenopbrengsten op het verwachte of boven het niveau liggen. De school heeft een aantal kinderen met extra zorgbehoeften, waaronder enkele leerlingen met een eigen leerlijn en leerlingen die vallen onder de LGF-regeling (leerlinggebonden financiering). Gezien de handelingsplannen voor deze leerlingen en de planmatige werkwijze van de school bij de voortgangsevaluatie is het aannemelijk dat zij zich voldoende ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Het percentage leerlingen dat doubleert, gemeten over de laatste twee jaar, wijkt weinig af van het landelijk gemiddelde. Hetzelfde geldt voor het percentage kleuters met een verlengde kleuterperiode. Het percentage leerlingen dat uitstroomt naar het speciaal basisonderwijs ligt over de laatste twee jaar onder het landelijk gemiddelde. Het geheel van het intern rendement beoordeelt de inspectie als voldoende. Iedere toets heeft zijn eigen wijze waarop de scores berekend worden. De totaalscore op de CITO eindtoets basisonderwijs bijvoorbeeld is een getal dat ligt tussen de 500 en 550. jaar Gemiddelde school Scholen vergelijkbare populatie Standaardscore: 540,2 t.o.v. alle scholen. Landelijk gemiddelde ,9 535,2 534, ,8 535,3 535, ,5 535,3 535,1 Uitstroom naar het voorgezet onderwijs in percentages jaar Vmbo Mavo Havo Havo Vwo Vwo/Gymnasium

13 Betrokkenheid ouders Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders bij het kind en onze school. Als u zich zorgen maakt over uw kind vinden wij het belangrijk dat u contact met de groepsleerkracht van uw kind opneemt. Samen kunnen we dan zoeken naar oplossingen. Wij verwachten dat u ons op de hoogte houdt van alles dat voor school van belang kan zijn voor het welzijn van uw kind. In het begin van het jaar nodigen we ouders uit voor een informatieavond. Op deze avond krijgt u informatie over het onderwijs in de groep van uw kind en kunt vragen stellen aan de groepsleerkracht(en). Een paar keer per jaar is er het maandspektakel op woensdagochtend van uur. U vindt de data hiervan op deze jaarkalender. Ouders van kinderen die optreden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Een aantal dagen per jaar organiseren wij een inloopmoment van 8.30 tot 8.45 uur. U bent dan in de gelegenheid samen met uw kind het werk te bekijken. De data staan vermeld in de kalender. Oudergesprekken In februari en juni krijgen de kinderen uit groep 3 t/m 8 een rapport. Om dit rapport met u te bespreken wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Tevens vindt er in november een gesprek plaats over het welzijn van uw kind. Naast het rapport wordt natuurlijk ook de ontwikkeling van uw kind besproken. Hebt u tussendoor vragen dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak met de leerkracht van uw kind maken. In de groepen 1 en 2 vinden de eerste twee gesprekken plaats aan de hand van de Pravoo lijsten, het leerlingvolgsysteem voor kleuters. In juni krijgen ook zij een rapport. Hoe is onze relatie met ouders? Medezeggenschapsraad In de medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken en beslissen over opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs op de Adriaan van den Ende. De medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit teamleden. Op de ouderavond in oktober leggen ouderraad en medezeggenschapsraad verantwoording af over het werk dat ze het afgelopen jaar hebben gedaan. Leden van de oudergeleding : M. van Driel, A. de Geus en J. Bruggeman. De teamgeleding bestaat uit I.Botterman, C. Cornelissen en F. van Hardeveld (D. Brummelman) Oudervereniging De ouderraad is sinds januari 2007 een vereniging. De oudervereniging heeft als primair doel het beheren van de ouderbijdragen en het ondersteunen van het team van leerkrachten bij het organiseren van activiteiten binnen de school. De oudervereniging zal jaarlijks in de algemene ledenvergadering verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Alle ouders worden dan in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en ideeën naar voren te brengen. Bij inschrijving op school ontvangt u van de oudervereniging een informatiebrief. Esther Ponger is voorzitter, secretaris en Ronald Donker is de penningmeester van de oudervereniging. Via de website kunt u een bericht naar de oudervereniging sturen. Aan het begin van het schooljaar vraagt de vereniging alle ouders om een financiële bijdrage voor haar activiteiten. De hoogte van dit bedrag, waarvan ook de schoolreis wordt betaald, wordt jaarlijks opnieuw tijdens de jaarvergadering van de ouderraad vastgesteld. Het lidmaatschap van de vereniging blijft vrijwillig. Ouders die lid worden betalen de ouderbijdrage aan de oudervereniging.

14 FEBRUARI Van wie krijgt uw kind les? Algemeen Stagiaires en Lio-studenten 05 Cito groep 8 06 Cito groep 8 07 Cito groep Oudergesprekken maandspektakel gr 5/6 en 8A 14 Oudergesprekken VOORJAARSVAKANTIE 17 VOORJAARSVAKANTIE 18 VOORJAARSVAKANTIE 19 VOORJAARSVAKANTIE 20 VOORJAARSVAKANTIE 21 VOORJAARSVAKANTIE 22 VOORJAARSVAKANTIE Niet alle leerkrachten zijn elke dag op school. Sommige leerkrachten werken parttime. Dit betekent dat sommige groepen (maximaal) twee leerkrachten hebben die de groep begeleiden. Vervanging bij ziekte Wanneer een leerkracht ziek is wordt dit gemeld bij Pool34 een samenwerkingspool van 3 besturen. Zij verzorgen de vervanging. In drukke tijden kan het voorkomen dat ook zij geen uitkomst kunnen bieden. In die gevallen maken we een keus uit de volgende mogelijkheden: De groep wordt verdeeld over de andere groepen; Als er wel een vervanger voor de onderbouw beschikbaar is, terwijl de ziekte zich in de bovenbouw voor doet, ruilen van groepen; In principe worden leerkrachten die (voor een deel) zijn vrijgesteld van lesgevende taken niet ingezet voor de opvang van een groep. Het gaat hier bijvoorbeeld om intern begeleider, extra leerlingbegeleiders of directieleden. Slechts bij zeer hoge uitzondering krijgt een groep een vrije dag. Dit gebeurt als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Wij vinden het als school belangrijk dat studenten van verschillende opleidingen hun stageperiode bij ons kunnen doorbrengen. Studenten van de PABO geven lessen onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Het is ook mogelijk dat een leraar in opleiding (Lio) geheel zelfstandig een aantal dagen alle lessen verzorgd. De groepsleerkracht behoudt de eindverantwoordelijk en is tevens de begeleider van de Lio-student. Verder kunnen er op school ook studenten van andere studierichtingen aanwezig zijn zoals; Sociaal Pedagogisch Werk, de Academie voor Lichamelijke opvoeding, studenten pedagogiek etc. 23 VOORJAARSVAKANTIE Nooit op de eerste ziektedag; 24 VOORJAARSVAKANTIE Ouders worden schriftelijk 1 dag van te voren geïnformeerd; 27 Luizencontrole 28 Nieuwsbrief Leerlingen waarvoor thuis geen opvang mogelijk is, worden op school opgevangen. Opening kinderboekenweek

15 De Adriaan van den Ende wil een lerende school zijn, waar je leert van elkaar en met elkaar. Dit geldt voor kinderen maar ook voor volwassenen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren op een school waar ze zich veilig voelen, omgaan met mensen waar ze vertrouwen in hebben en werken op een school waar ze eigen verantwoordelijkheden ontwikkelen. De school gaat hierbij uit van de uitgangspunten van adaptief onderwijs; 1. Relatie: erbij horen, meetellen, ertoe doen, het gevoel dat mensen je waarderen. 2. Competentie: het geloof en plezier in eigen kunnen, iets onder de knie krijgen 3. Autonomie: onafhankelijkheid, het op je eigen manier mogen doen, zelf keuzes maken, zelfstandig leren. De ontwikkelingen van ons onderwijs Plannen Voor dit schooljaar staan de volgende onderwijskundige activiteiten gepland:. Vaststellen en borgen van het cultuurbeleidsplan. Uitwerken en verdiepen excellentie Borgen begrijpendleesmethode Nieuwsbegrip XL Schoolkamp 2012 groep 7 op Schiermonnikoog Wij werken bijna 4 jaar met de Kanjertraining. Een methode van omgaan met elkaar. We gaan hierbij uit van vertrouwen, helpen elkaar, waarbij niemand de baas speelt en niemand een ander uitlacht en niemand zielig doet. Volgend schooljaar volgt het gehele team nog een nascholingsdag. Het gedragsprotocol is te vinden op onze website. Zie tevens : Computers Het gebruik van computers krijgt steeds meer vorm en inhoud. De computers worden gebruikt als hulpmiddel en niet als doel op zich. De computerprogramma s sluiten zoveel mogelijk aan bij de onderwijsmethoden. Bij de keuze van nieuwe methodes wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de beschikbare software als ondersteuning van de lessen. In zes groepen maken wij gebruik van digitale schoolborden. Wij werken met DeKlas.nu3. Onze ICT coördinator is Martijn de Glopper. De groepen 3 t/m 8 zijn allemaal zijn voorzien van een digitaal bord. Maandelijks evalueren nieuwe rekenmethode doorgaande lijn bewaken Invoeren en borgen leesbeleidsplan en spellingaanpak Verder ontwikkelen van groepsplannen Doorgaande lijn ontwikkelen 0 12 jaar. (samenwerken Peterspeelzaal/kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang) Als aanzet om te komen tot een Educatief Centrum. Professionaliseren in omgaan met verschillen in de klas i.h.k.v. School aan Zet

16 MAART 01 Deze mnd gr 1 t/m 4 kunstproject Tussenschoolse opvang (overblijven) voorzieningen 05 Theorie etsen gr 5, 5/6 en MR vergadering 07 Bezoek museum gr 7 en 8a Etsen gr 5/6 en gr 6 13 Etsen gr 5 14 Bezoek museum gr 8b uur Inloop Palmpaasoptocht van de kleuters Speurtocht kleuters Paasbrunch uur vrij. Herdenking Molenbult gr 7 29 Goede vrijdag e Paasdag Er bestaat de mogelijkheid uw zoon of dochter te laten overblijven op school. Antonette Veltmaat coördineert de organisatie van het overblijven en wordt ter zijde gestaan door een vaste groep overblijfkrachten. Uw kind moet zelf eten en drinken meenemen. Voor begeleiding en speelgoed wordt gezorgd. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd van 1,75 per keer. Dit bedrag wordt maandelijks gefactureerd en geïncasseerd door TSO Diensten uit Ede. Dit bedrijf verzorgt de financiële administratie van het overblijven. U kunt kiezen voor automatische incasso of zelf overschrijven. Voor het zelf betalen van de factuur zijn wij genoodzaakt een vergoeding van 3,- te berekenen. Opgeven voor het overblijven kan via de website van de school (informatie>overblijven) of via de aanmeldlijsten bij een van ingangen van de school. Overblijfcoördinator: Antonette Veltmaat Met de fiets naar school De ruimte om fietsen te stallen is beperkt. De kinderen uit groep 1-2 kunnen de fiets naast het lokaal van groep 1/2a zetten. De kinderen uit de groepen 3-8 kunnen de fiets op het grote plein parkeren. Te veel fietsen op het plein beperkt de speelmogelijkheden. Wij hanteren daarom een fietsgrens. Hier vallen de volgende straten in; Hellenkamp, Oranjelaan, Margrietlaan, Laan , Bonendaal, Schoolplein, Kremerskamp, Verzetslaan, Bevrijdingslaan, Breegraven. Van kinderen uit deze straten wordt verwacht dat zij niet met de fiets naar school komen. Pittige Plustorens en techniek

17 Eten en drinken Als uw kind s morgens fruit mee naar school neemt, willen wij u vriendelijk vragen om dit alvast te schillen. Voor in de pauzes vragen wij om verstandige versnaperingen mee te geven. Het spreekt voor zich dat snoepen op school niet is toegestaan. Bij traktaties gaat onze voorkeur uit naar een gezonde verrassing. Drank uit een beker geniet onze voorkeur. Dit geldt natuurlijk ook voor de maaltijd tijdens het overblijven. Schoolmelk Wij kunnen ervoor zorgen dat uw kind s morgens en tijdens het overblijven via Campina schoolmelk een pakje met een zuivelproduct krijgt. Er kan gekozen worden voor volle melk, halfvolle melk, chocolademelk en drinkyoghurt. Meer informatie en aanmelden kunt u via Schoolplein De school heeft 2 pleinen. Er is een apart afgeschermd plein voor de groepen 1 en 2. De jongste kinderen maken ook gebruik van losse spelmaterialen als karren, fietsen, emmertjes en schepjes. De andere kinderen spelen op het grote plein rond de school. De kinderen uit groep 3, 4 en 5 spelen om uur buiten, de andere kinderen gaan om uur naar buiten. Hoofdluis Via de GGD Gelre IJssel hebben we informatie gekregen over wijziging in het beleid over hoofdluisbestrijding. Op school volgen wij de richtlijnen van de GGD. Het RIVM ( Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft besloten enkele bestaande maatregelen te schrappen. Welke maatregelen verdwijnen? In de nieuwe richtlijn ligt de nadruk op het kammen van het haar, gedurende twee weken. Dit kan eventueel in combinatie met de behandeling van het haar met een antihoofdluismiddel. Alle omgevingsadviezen zijn geschrapt uit de richtlijn. Hierbij moet u dan denken aan maatregelen als het wassen van beddengoed, knuffels, jassen en het gebruik van luizencapes. Hoofdluizen worden hoofdzakelijk via haar- haarcontact overgebracht. Er zijn geen aanwijzingen voor verspreiding via de omgeving Uiteraard is het lastig dat de richtlijnen veranderen. Gelukkig zijn ouders van kinderen met hoofdluis wel minder tijd kwijt aan het bestrijden ervan. De controle op school blijft hetzelfde. Kijk voor meer informatie op Sinds 2006 werken wij met luizenouders per klas. Deze werkgroep heeft als taak om op een aantal vaste tijdstippen, ongeveer 6x per jaar, alle leerlingen te controleren op hoofdluis. Data vindt u in de jaarkalender en op de website. Tevens kan de werkgroep extra ingeschakeld worden in periodes dat hoofdluis weer wat actiever is. Voorzieningen Wanneer hoofdluis geconstateerd wordt, zal dat niet aan het kind zelf worden verteld maar neemt de groepsleerkracht contact op met de ouders van het kind. De ouders die in de werkgroep zitten, krijgen ondersteuning van de GGD. Zij werken volgens instructies van de GGD. Contactpersoon is juf Ariadne Schuiten. Palmpasenoptocht door Den Bouw Paasbrunch 2012

18 APRIL 01 2e Paasdag Maandspektakel gr 1/2a, 3 en Verkeersexamen theorie gr Deze week gr 7 en 8 Talentenkijker Schoolvoetbal toernooi Warnsveld 25 Nieuwsbrief Finale Talentenjacht gr 5 t/m MEIVAKANTIE 29 MEIVAKANTIE 30 Koninginnedag Vakantie en verlof Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders deze kalender met daarop de vakanties en vrije dagen van het nieuwe schooljaar. Als u het vakantieoverzicht niet heeft, vraag er dan een op voor ten hoogste vier dagen en voor bloed- en aanverwanten tot bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad school of neem een kijkje op de website van de school. en met de vierde graad voor één dag; Verlof bij 25-, 40-, en 50 jarige ambtsjubilea en het 12 ½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarige huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten tot De hoofdregel is dat kinderen alleen vrij hebben van school op de en met de vierde graad voor één dag; vakantiedagen die door het schoolbestuur zijn vastgesteld. voor andere calamiteiten of belangrijke redenen. De directeur Van deze vakantieregeling wordt alleen in bijzondere gevallen beoordeelt dit. Vakantieverlof valt hier niet onder; afgeweken. De directeur is wettelijk bevoegd om als er sprake is van bijzondere omstandigheden een kind maximaal 10 dagen per als het wegens de specifieke aard van het beroep van één van jaar extra verlof te verlenen. de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. Voor dit verlof heeft u een werkgeversverklaring U kunt extra verlof krijgen: nodig. Verlenging van vakantie aan het eind van de zomervakantie is niet mogelijk. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren mogelijk is; Een aanvraag om extra verlof moet schriftelijk, bij voorkeur twee bij verhuizing voor ten hoogste één dag; maanden voorafgaand aan het verlof worden ingediend bij de directeur van de school. Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar. U kunt deze ook downloaden van de website van de voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad. Afhankelijk van het feit of het school. huwelijk gesloten wordt in of buiten de woonplaats kunt u hiervoor één of ten hoogste twee dagen verlof krijgen; Verzuim bij ernstige ziekte van ouders of bloedverwanten tot en met de Verzuim door ziekte graag voor schooltijd telefonisch doorgeven. vierde graad. De duur van het verlof is dan in overleg met de directeurrig bij. Bij ongeoorloofd schoolverzuim informeren we de Afdeling Wij houden de afwezigheid van kinderen nauwkeu- leerplichtzaken van de Gemeente Zutphen. Dit gebeurt ook als bij bevalling van de moeder, verzorgster of de voogdes van het kinderen vaak te laat komen en als ouders met hun kinderen kind. De duur van het verlof is dan in overleg met de directeur; vroegtijdig of tussentijds vakantieverlof nemen, waarvoor geen toestemming is verleend.

19 GGD Gedurende de schoolperiode wordt een kind meerdere malen onderzocht. Rond de leeftijd van 5 jaar vindt de logopedische screening plaats. Een kort onderzoek door de logopedist, waarbij gelet wordt op taal, spraak, mondgedrag en stem. De ouders worden vooraf schriftelijk geïnformeerd maar zijn niet bij de screening aanwezig.. Bij 5/6 jarige kinderen wordt een uitgebreid medisch onderzoek uitgevoerd door de jeugdarts en verpleegkundige. Aan bod komen het zien, groei, bewegen, gezondheid en gedrag. In groep 7 vindt bij alle kinderen een onderzoek plaats door de jeugdverpleegkundige. Voor ieder onderzoek ontvangen ouders vooraf een schriftelijke uitnodiging. Naast genoemde onderzoeken kunnen leerlingen ook op verzoek van ouders en/of school onderzocht worden. Aanvragen hiervoor lopen via Lenie van Beek. Met toestemming van ouders zullen de voor de school belangrijke resultaten uit het onderzoek met de leerkrachten worden besproken. Vertrek naar een andere school Als een kind naar een andere school gaat, krijgen de ouders en de nieuwe school een onderwijskundig rapport mee om de overgang soepel te laten verlopen. Daarin staan alle gegevens van het kind, school en de resultaten die het kind heeft gehaald. Wat u verder nog moet weten. Video-interactie begeleiding Video-interactie begeleiding is een van de manieren die de school gebruikt om het onderwijs te verbeteren. Op onze school gebruiken we het middel voornamelijk om leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. Er kunnen in de klas korte opnamen worden gemaakt. Deze opnamen worden besproken met de leerkracht. De opnamen gebruiken we alleen daarvoor. De video-opnamen blijven in het beheer van Lenie van Beek en worden niet aan anderen vertoond. Schooltoernooien Een keer per jaar is er een schoolvoetbaltoernooi voor leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 van alle Warnsveldse scholen. Daarnaast doen we, bij voldoende deelname, mee aan de volgende toernooien voor scholen uit Zutphen en Warnsveld: schaken, dammen en korfbal. Huiswerk Vanaf groep 6 krijgen kinderen af en toe huiswerk mee naar huis. Voor groep 7 en 8 gebeurt dit volgens een vast schema voor taal en rekenen. Het maken van huiswerk dient als voorbereiding op het voortgezet onderwijs daarnaast krijgt u als ouder een beeld hoe uw kind leert. Het huiswerk bestaat uit duidelijke, kleine en overzichtelijke opdrachten, die van te voren in de groep worden besproken en vervolgens op school wordt gecontroleerd en besproken. Buitenschoolse activiteiten De groepen 3 t/m 6 gaan met de bus een dag op schoolreis. De bestemming wisselt jaarlijks. Groep 7 gaat 3 dagen naar een kampeerboerderij op Schiermonnikoog. Groep 8 houdt de traditionele Aberson reis naar Amsterdam. Waar een keuze wordt gemaakt uit een bezoek aan Artis, Planetarium, Nemo, het Tropenmuseum of een rondvaart door de grachten op. Dit reisje wordt betaald door het A.E. Abersonfonds. Dit fonds is in de jaren dertig van de vorige eeuw opgericht en heeft een legaat van de dames Aberson ontvangen. Hiervan worden alle leerlingen in groep 8 van alle Warnveldse scholen in staat gesteld een cultureel programma in Amsterdam te volgen. Verkeersdiploma In groep 8 kunnen de leerlingen een verkeersdiploma halen. Het examen bestaat uit een schriftelijke toets en een praktijkexamen. Op onze school is een actieve groep ouders aan de slag die zich bezighouden met de verkeerssituatie rond de school. Meer info Via:

20 MEI 01 MEIVAKANTIE 02 MEIVAKANTIE 03 MEIVAKANTIE 04 MEIVAKANTIE Wat u verder nog moet weten. Klachtenprocedure Verzekering 05 MEIVAKANTIE 06 MEIVAKANTIE 07 MEIVAKANTIE 08 MEIVAKANTIE 09 Hemelvaartdag 10 MEIVAKANTIE 11 MEIVAKANTIE 12 MEIVAKANTIE 13 Deze week entreetoets gr e Pinksterdag 21 Deze week entreetoets gr uur Inloop Maandspektakel gr 6 en Nieuwsbrief Wij doen ons uiterste best om het u en de kinderen naar de zin te maken. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent over de gang van zaken op school. U kunt dan een klacht indienen. U bespreekt dit in eerste instantie met de betreffende leerkracht. Komt u er niet uit, dan maakt u afspraak met de directeur van de school. Als uw klacht dan niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij ons schoolbestuur: Stichting Archipel. Wij hopen dat uw kinderen nooit te maken krijgen met ongewenste intimiteiten en geestelijke en of lichamelijke mishandeling. Onze school is goed voorbereid op het moment dat dit toch gebeurt. Het schoolbestuur heeft daarom ook een protocol opgesteld. Ouders, leerkrachten en leerlingen kunnen in dergelijke situaties een klacht indienen bij de vertrouwenscontactpersoon binnen onze school. Carma Cornelissen en Carlijn Slijkhuis hebben de taak van vertrouwenscontactpersoon. Een klacht wordt door hen direct doorgegeven aan de vertrouwenspersoon van het schoolbestuur. Deze neemt de klacht onmiddellijk in behandeling en kan de klager op diens verzoek ondersteunen bij het indienen van de klacht bij de klachtencommissie, het schoolbestuur of een andere instantie. U kunt uw klacht indienen ook rechtstreeks indienen bij (vacature), vertrouwenscontactpersoon van Stichting Archipel. Ook bij de onderwijsinspectie kunt u met u klachten terecht. Hiervoor kunt u contact opnemen met het centraal meldpunt vertrouwensinspecteur Als de kinderen op school zijn, zijn ze verzekerd. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u bezwaar maakt tegen deelname aan excursies onder schooltijd. Voor leerkrachten en vrijwilligers binnen de school heeft Stichting Archipel een collectieve WA-verzekering afgesloten. Schorsing en verwijdering Leerlingen, die zich ondanks herhaalde waarschuwingen schuldig maken aan wangedrag kunnen in overleg met de leerkracht door de directeur worden geschorst. In ernstige gevallen van verstoring van de rust of veiligheid van de school, kan het bevoegd gezag overgaan tot verwijdering. Hiervoor is een regeling ontwikkeld, deze ligt op school ter inzage. Schoolfotograaf Eenmaal per jaar komt er een schoolfotograaf. Deze maakt een portret en een klassenfoto. Ook wordt er een foto van schoolgaande broertjes/zusjes samen gemaakt. U bent uiteraard niet verplicht om deze foto te kopen.

21 School: OBS Adriaan van den Ende Klaprooslaan HJ Warnsveld Schoolbestuur: Stichting Archipel Postbus BB Zutphen College van Bestuur: Sjaak Scholten en Henk Mulder Directeur: Steef Spiegelenberg Kuiperstraat 25A 7201HH Zutphen Intern begeleider: en waarnemend directeur Lenie van Beek-Harbers De Nachtegaal NX Warnsveld Namen en adressen adressen van de leerkrachten: Bijvoorbeeld: Secretaris Medezeggenschapsraad Carma Cornelisssen Lindelaan AS Ellecom een berichtje naar gaat rechtstreeks naar de voorzitter van de MR Overblijfcoördinator : Antonette Veltmaat Vertrouwenscontactpersoon: Stichting Archipel Chiene Hulst Vertrouwenscontactpersonen school Carma Cornelisssen Carlijn Slijkhuis

22 JUNI Deze week entreetoets gr jaarvergadering Medezeggenschapsraad Wat u verder nog moet weten. Klassenouder Nieuwsbrief en website Schoolreizen Schoolreizen Maandspektakel gr 1/2b en 1/2c Sportdag Nieuwsbrief Een klassenouder fungeert als schakel tussen ouders en leerkrachten en ondersteunt de leerkracht bij praktische zaken. Een klassenouder kan ouders benaderen om te assisteren bij een bepaalde activiteit die in de klas gaat plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van vervoer bij excursies/uitstapjes, kaartje zieke leerkracht, regelen van extra hulpouders bij sommige ouderraad activiteiten en andere incidentele zaken. De klassenouder overleg regelmatig met de groepsleerkracht. Een actueel overzicht vindt u op de website van school onder het kopje ouders. Groep 1/2a: Wilma Bouwmeeste (Ilona) Groep 1/2b: Shirley ter Wee (Julia) en Marije de Lange (Olivier) Groep 1/2c: Sarah Reijenga (Maud) Groep 3: Fleur Harbach (Sarah) en Mascha Gebbink (Thiemo) Groep 4: Esther Ponger (Lotus) en Gysele Mensink (Julian) Groep 5: Erna van der Neut (Noor) en Renate Zuidema (Liselotte) Groep 5/6: Erna Steenbreker (Suzanne) Groep 6: Hillegien Rijken (Meike) en Thea Althoff (Floris) Groep 7: Elise Otten (Pim) Groep 8a: Nicolette te Kiefte (Julian) en Monique Guepin (Floris) Groep 8b: Jos Schaafsma (Fay) Ingrid Schieven (Camilla) Tussen haakjes (moeder van) Elke maand komt er een nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief kunt u van alles lezen over de school. Verslagen van activiteiten maar ook kunt u lezen wat er in de komende maand gaat gebeuren op school. Deze nieuwsbrief wordt per aan alle ouders verzonden. Tevens hangt de nieuwsbrief bij de ingang van de school. Op onze eigen site kunt u niet alleen veel actuele informatie lezen over de school, maar u vindt hier bijvoorbeeld ook foto s van bijvoorbeeld Sinterklaas en het kerstfeest, een bijgewerkte agenda met activiteiten van een bepaalde maand en andere nieuwtjes over de school. Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto s van uw kind op de site of nieuwsbrief van onze school, dan kunt u dit aangeven bij de directeur. Tevens kunt u Adriaan van den Ende volgen op Twitter. Verkeer Onze school heeft een actief verkeersteam. Zij houden zich bezig met de verkeersveiligheid rond de school en de loop fietsroutes.

23 Bijlagen Toetskalender oktober leestoetsen vanaf groep 4 t/m 8 Ons TEAM in november 2011 december januari viseon voor groep 3 t/m 8 Op de foto ontbreken: Juf Deana, Juf Cindy Sl en juf Cindy begrijpend luisteren groep 3 t/m 8 Br, juf Ria en juf Marjanke spelling groep 3 t/m 7 rekenen en wiskunde vanaf groep 3 taal voor kleuters groep 1 en 2 ordenen groep 1 en 2 februari begrijpend lezen vanaf groep 4 leestoetsen vanaf groep 3 eindtoets groep 8 maart leestoetsen voor groep 3 t/m 7 mei cito- entree groep 7 begrijpend lezen groep 3 en 4 begrijpend luisteren groep 3 en 4 juni spelling vanaf groep 3 leestoetsen vanaf groep 3 rekenen en wiskunde groep 3, 4 en 5 taal voor kleuters groep 1 en 2 ordenen groep 1 en 2 observatie sociaal / emotioneel

24 JULI Schoolkamp gr 7 04 Schoolkamp gr 7 05 Schoolkamp gr Rapportavond MR vergaderinmg 11 Rapportavond Afscheidsmusical groep 8a 16 Afscheidsmusical groep 8b Nieuwsbrief ZOMERVAKANTIE 21 tot en met 1 september Bso De Klaproos De Blokkentoren biedt buitenschoolse opvang binnen de Adriaan van de Ende school. Samen met Stichting Archipel en De Blokkentoren zijn er afspraken gemaakt in verband met de samenwerking en de toekomst in een gezamenlijk nieuwe school. Bso De Klaproos is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar voor de kinderen van de Adriaan van de Ende school, maar ook kinderen van andere scholen uit Warnsveld zijn welkom. De opvang vindt in dit nieuwe schooljaar plaatst net als vorig jaar in 2 kleuterlokalen van de school. De ruimte is zo ingericht dat de pedagogisch medewerkers van de bso en de leerkrachten van beide groepen goed kunnen werken. 1 kleuterlokaal is bedoeld voor de kinderen van de groepen 1 en 2, soms i.v.m. leidster-kind ratio zitten er kinderen van groep 3 bij. Het ander lokaal is bedoeld voor de groepen 3, 4, 5, 6, 7, en 8. We starten met de bso eerst in de hal waar de kinderen drinken met een koekje krijgen, daarna gaan de kinderen naar buiten of na de groepsruimtes.als bso zullen we ontwikkelingsgericht blijven werken en is de ruimte zo ingericht dat de pedagogisch medewerkers voor alle leeftijden een goed aanbod neer kunnen zetten en dat de kinderen het leuk vinden om naar de bso te komen. Er zijn mogelijkheden om spelletjes te kunnen doen of te knutselen en eventueel een bank of stoel om lekker op te lezen. Beide groepen hebben hoeken waar de kinderen met poppen kunnen spelen en voor de creatieve kinderen een bouwhoek. Kortom, we zullen er een sfeer creëren dat de kinderen zich veilig en prettig voelen. Het is voor de leerkracht en de pedagogisch medewerkers een mooie manier om intensiever met elkaar samen te werken. Voor de oudere kinderen zullen we goed blijven kijken wat van andere mogelijkheden er zijn binnen de school waar we af en toe kunnen uitwijken om het aanbod voor die leeftijd uit te breiden. Het lokaal voor de jongste kinderen grenst aan de buitenspeelplaats van de kleuters en dat is zowel voor de pedagogisch medewerkers en de kinderen overzichtelijk. Op het schoolplein kunnen de kinderen heerlijk spelen. Verder worden er door de pedagogische medewerkers leuke activiteiten aan de kinderen aangeboden. Er zullen ook regelmatig studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen richting Sport en Bewegen ons team versterken. Zij zullen samen met ons en met andere bso s leuke sport- en spelactiviteiten ondernemen..de samenwerking met de school zal in de toekomst intensiever worden en proberen we een gezamenlijke aanpak te creëren, onder het motto: samen gaan voor de kinderen! De plannen voor een nieuw gebouw, op de plaats waar nu de school staat, zijn in volle gang. In deze nieuwbouw worden niet alleen de school en de bso gehuisvest, er is ook plaats voor twee groepen kinderdagopvang. Onze samenwerking gaat verder dan samen onder één dak ; we werken aan een pedagogisch doorgaande lijn en gaan programma s en activiteiten op elkaar afstemmen. BSO De Klaproos Zorg voor de kinderen De pedagogisch medewerkers houden zorgvuldig de kinderen van de bso in de gaten. Als het nodig is, passen zij de manier van omgang met een kind of een groep kinderen aan. Maar de kinderen worden ook systematisch gevolgd door één pedagogisch medewerker, de mentor. Deze let op hoe het gaat met het kind en hoe de ontwikkeling verloopt, met behulp van standaard (observatie)lijsten. Dit gebeurt eens per jaar en wordt besproken met collega s van de groep. De ouders worden uitgenodigd voor een oudergesprek hierover. Dit systeem noemen we Kijk op kinderen. Daarnaast vindt er binnen Kijk op kinderen ook per kind een evaluatiegesprek plaats, drie maanden na de start van de opvang en aan het einde van de opvangperiode, dus wanneer het kind de bso verlaat. Ook is er een jaarlijkse evaluatie van het groepsfunctioneren, waarbij het functioneren van de groepen wordt bekeken en aan de hand daarvan worden verbeterpunten vastgelegd. Openingstijden Bso De Klaproos is in de schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag van tot uur geopend. De vakantieopvang wordt voor alle bso-locaties van De Blokkentoren op twee plekken in Zutphen georganiseerd, namelijk bij de Scouting Karel Doorman en bij bso Qbus in Leesten. Kinderopvangtoeslag Ouders die beiden werken of alleenstaande ouders die werken ontvangen via de belastingdienst een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang: de kinderopvangtoeslag. Kijk voor meer informatie op en maak een proefberekening. Informatie en aanmelden U kunt uw kind(eren) aanmelden via de website van de Blokkentoren (www.blokkentoren.nl). U kunt ook telefonisch een informatiepakket en aanmeldingsformulier aanvragen bij de afdeling Klantrelaties via telefoonnummer , iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot uur of naar 31

25 Klaprooslaan HJ Warnsveld

26

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1 I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l 5 september 2014 INFO 1 IN DEZE INFO Teamontwikkeling Inschrijven op school Informatie-avonden Afstemmingsgesprekken

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Jaarafhankelijk deel van de schoolgids 2015-2016

Jaarafhankelijk deel van de schoolgids 2015-2016 Hoofdlocatie Beethovensingel 17-21 1817 HJ Alkmaar tel. 072-5116934 Beethovensingel 7 1817 HJ Alkmaar tel. 072-5118174 Judith Leysterstraat 4-1816 JZ Alkmaar - tel. 072-5111794 email: info@obsnicolaasbeets.nl

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

kalender schooljaar

kalender schooljaar kalender schooljaar 204-20 Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de jaarkalender voor het schooljaar 204-20. In de jaarkalender vindt u per maand de activiteiten, vakanties en

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL Elimschool nieuwsbrief periode: start schooljaar herfstvakantie 2015 16-10- 2015 Inhoud Personele situatie Belangrijke data Fotoproject Eigen kracht Toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren Kalender schooljaar 2016-2017 schooljaar 2016 2017 Voor U ligt de kalender van het schooljaar 2016-2017. Hierin vindt u informatie over allerlei zaken,

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Beste ouder, verzorger,

Beste ouder, verzorger, Beste ouder, verzorger, In deze bijlage vindt u praktische informatie over het schooljaar 2016-2017. Het betreft een bijlage bij de meerjaren schoolgids 2016-2019, die de algemene gang van zaken bevat.

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Jaarkalender. al hambra

Jaarkalender. al hambra Jaarkalender al hambra 2016-2017 Augustus 2016 Ma 1 Di 2 Wo 3 Do 4 Vr 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di 9 Wo 10 Do 11 Vr 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di 16 Wo 17 Do 18 Vr 19 Za 20 Zo 21 Ma 22 Eerste schooldag Piramide: thema

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Een leerzaam, prettig schooljaar

Een leerzaam, prettig schooljaar O.B.S.De Schatkist Kerkrade, juli 2017. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Voor U ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2017 2018 met allerlei informatie over onze school. Zo heeft U altijd

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

3 september 2014. 17 juni 2015. Nieuws van de directie

3 september 2014. 17 juni 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 12 3 september 2014 Schooljaar 2014-2015 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Overig nieuws Verjaardagen Informatie van derden Kalender 17 juni 2015 de directie Alweer het

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 O.B.S. de Piramide vestiging Willemschool Marskant 85 7551 BT Hengelo 074-2913764 willemschool@obspiramide.nl www.obspiramide.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus

Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus Nieuwsbrief 1 keer op papier De nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd via

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Het is weer begonnen! Het nieuwe schooljaar 2013 2014. Voor enkelen weer even wennen, voor anderen weer heel vertrouwd. We hopen

Nadere informatie

Regeling en reglement

Regeling en reglement Regeling en reglement 1.1 Regeling van de TSO op de Vennegötte te Lochem 1.2 Inleiding De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) vanaf 1 augustus 2006 onder de verantwoording

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015

Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015 Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015 Ten Harmsen v.d. Beekpad 6 1336 BK Almere 036-5451462 Website: www.de-klimop.nl E-mail: dir.klimopbuiten@prisma-almere.nl Agenda januari 2015: Maandag 5 januari

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

W.W.W. De 1000POOT E A IJ E T Z R E R

W.W.W. De 1000POOT E A IJ E T Z R E R W.W.W. De 1000POOT E A IJ E T Z R E R 1323 ET Almere 036-5360465 E-mail : directie@duizendpoot.asg-almere.nl Ravelplantsoen 5 www.duizendpoot.asg-almere.nl Jaargang 2015 Nummer 14 19 maart 2015 Vrij 20

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwe leerlingen op onze school Senne van Oene is onze nieuwe leerling in groep 1a. Welkom Senne, een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst! Belangrijke

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20.

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20. Beste ouders / verzorgers, Schooljaar 2015 2016 Dit is de eerste bladzijde van de informatiekalender van basisschool De Violier. Hierin vindt u alle belangrijke data van dit schooljaar. De activiteiten

Nadere informatie

Informatieavond groep 7. Opening en welkom

Informatieavond groep 7. Opening en welkom Informatieavond groep 7 Opening en welkom voorstellen Juf Iris Juf Danielle Kernwaarden Schoolplan 2015-2019 Doelen Goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners. Een fijne,

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Ik ben verantwoordelijk. Ik toon respect. Ik zorg voor veiligheid

Ik ben verantwoordelijk. Ik toon respect. Ik zorg voor veiligheid Ik ben verantwoordelijk Ik toon respect Ik zorg voor veiligheid Basisschool De Fontein Heilooërdijk 136 1814 LS Alkmaar 072-5115900 info@fontein.org www.fontein.org Telefoon: 072 511 59 00 Heilooërdijk

Nadere informatie

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING We meten op onze school twee keer per jaar het sociaal-emotionele functioneren van onze leerlingen mee. Dat doen we met VISEON van Cito. Viseon staat voor Volg Instrument

Nadere informatie

Vullerflits 16. Gorssel, 21 april KALENDER maandag 24 april t/m vrijdag 05 mei verkleed komen start 4 e ronde keuzeateliers

Vullerflits 16. Gorssel, 21 april KALENDER maandag 24 april t/m vrijdag 05 mei verkleed komen start 4 e ronde keuzeateliers Vullerflits 16 Gorssel, 21 april 2017 KALENDER maandag 24 april t/m vrijdag 05 mei 2017 woensdag 10 mei 2017 vrijdag 19 mei 2017 Meivakantie juffendag kleuters; kleuters mogen verkleed komen start 4 e

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam Telefoon 010 2907827 email L.Reichardt@de-akkers.nl www.de-akkers.nl November 2015 Waar te vinden? De

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L Vrijdag 1 juli 2016 Nummer 11 Vanuit de directie Nog een weekje en dan kunnen wij gaan genieten van de zomervakantie. Groep 8 is druk bezig met het oefenen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie