DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL"

Transcriptie

1 DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen wordt gemaakt met ouders, kinderen en leerkrachten. DE VISIE VAN DE SCHOOL De Welle ontwikkelt zich als een school waar team en kinderen de kans krijgen om hun eigen talenten te ontdekken en vorm te geven. De leerling staat centraal, uitdaging bieden vanuit 21ste eeuw vaardigheden, brede talentontwikkeling en doorgaande leerlijn tot voortgezet onderwijs. VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING Het onderwijs wordt gegeven vanuit een Christelijke identiteit. Er is een open communicatie tussen ouders, kind en de leerkracht. VISIE OP SAMENWERKING We werken samen met ouders en maken gebruik van ouderhulp. Er is een geïnspireerd team. We delen de kennis met de collega s op school en binnen netwerken van Alphascholengroep. 64 VISIE OP ONDERWIJS Kinderen leren in een veilige omgeving. Ze werken doelgericht en ontvangen effectieve feedback. We bieden een goede structuur en er is goed klassenmanagement. Kinderen leren en werken zelfstandig. VISIE OP ICT Kinderen maken dagelijks gebruik van digitale leermiddelen. Wij willen de mediawijsheid bij kinderen vergroten. ICT is een middel om doelen te bereiken. VISIE OP OPBRENGSTEN VAN HET ONDERWIJS We hebben hoge verwachtingen van kinderen. We werken planmatig met groepsplannen. Resultaten worden goed in kaart gebracht We stellen samen met de leerlingen doelen die we willen bereiken. VISIE OP SCHOOLKLIMAAT We bieden een veilige schoolomgeving, we hebben respect voor elkaar en er is een goed pedagogisch klimaat. We werken in een frisse, opgeruimde school.

2 VERANDEREN EN VERBETEREN Het schoolteam werkt voortdurend aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dit doen we op basis van uitkomsten, toetsen, interne evaluaties en externe kwaliteitsonderzoeken. In het schooljaar hebben we gewerkt aan de volgende speerpunten: Acties om de resultaten van begrijpend lezen te verbeteren. De missie en visie van de school. Ouderraadpleging over andere schooltijden. De Welle DE VAKKEN BIJ ONS OP SCHOOL Methoden Vak Methode Taal/Lezen Ik en Co Leeslijn Taal actief Godsdienst Trefwoord Engels Early Start Let s do it Rekenen W.I.G. Schatkist Geschiedenis Bij de tijd Biologie Naut Aardrijkskunde Een wereld van verschil Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL Verkeer Jeugdverkeerskrant In het schooljaar gaan we werken aan de volgende speerpunten: Acties om de resultaten van taal, lezen en rekenen te verbeteren. Andere schooltijden en buitenschoolse opvang invoeren De 21ste eeuw vaardigheden Het schoolplein OPBRENGSTEN De inspectie van het onderwijs beoordeelt de opbrengsten over 2 jaar. De kwaliteit van het onderwijs ligt voor de inspectie nog steeds op een voldoende niveau. Eindtoets Score De Welle Inspectienorm Drempelonderzoek 534,6 533, SEO ,5 SEO ,5 65

3 Hieronder vindt u de uitstroomgegevens van de leerlingen in groep 8 van de laatste jaren. WEEKROOSTER LWOO VMBO B/K MAVO HAVO 2 HAVO/ VWO VWO GROEP DAG DAG 1-8 Maandag 8:30-14: Dinsdag 8:30-14: Woensdag 8:30-14: Donderdag 8:30-14: Vrijdag 8:30-14: VAKANTIEROOSTER Herfstvakantie: t/m Kerstvakantie: t/m Voorjaarsvakantie: t/m Paasvakantie: t/m Meivakantie (inclusief Hemelvaartsdag): t/m e Pinksterdag: Zomervakantie: t/m Bij het opstellen van bovenstaand vakantierooster hebben wij het advies vakantierooster van de provincie gevolgd. Het concept vakantierooster voor de cursusjaren hierna vindt u op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ANDERE VRIJE DAGEN Tijdens het cursusjaar vinden er bijzondere activiteiten plaats. Dat kunnen evenementen zijn, maar ook studiedagen waarop het team een nascholing volgt. Op deze studiedagen zijn de kinderen vrij. Op onze website vindt u de actuele activiteitenkalender waarin deze data zijn opgenomen. SCHOOLTIJDEN Vanaf augustus 2015 gaan we werken volgens het vijf gelijke dagen model. Alle kinderen gaan elke dag van uur tot uur naar school. Daarna zijn de kinderen vrij. Elke dag lunchen de kinderen met de eigen leerkracht in de klas. Na uur is er BSO mogelijk op de eigen school. 66

4 HET ONDERWIJSTEAM Het onderwijsteam bestaat uit 5 leerkrachten, een intern begeleider, een onderwijsassistent en een directeur. De namen en de groepsindeling vindt u op de website. PRAKTISCHE INFORMATIE AANMELDEN NIEUWE LEERLING Als uw kind 4 jaar wordt mag het naar de basisschool. Tijdens een kennismakingsgesprek krijgt u van de directeur informatie over de school en ontvangt u de schoolgids. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier onderschrijft u de uitgangspunten van de school. Vooraf mag uw kind een aantal dagdelen proefdraaien, de leerkracht van de groep waarin uw kind geplaatst wordt neemt hierover contact met u op. INFORMATIEAVOND Maandelijks verschijnt het per mail een infobrief. Hierin staat allerlei informatie over actuele schoolse zaken. Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond. Op die avond ontvangt u informatie over de lesmethoden en de organisatie in de groep. FIETSEN Leerlingen die verder dan een kilometer van de school wonen mogen op de fiets komen. Op de dagen dat de leerlingen de fiets nodig hebben om naar gym te gaan, mogen ze uiteraard allemaal op de fiets komen. Fietsen horen in de berging te staan. Op het schoolplein en de stoep mag niet gefietst worden. ETEN EN DRINKEN s Morgens mogen de kinderen iets te eten en drinken meenemen. Wilt u de bekers a.u.b. niet te vol doen. Geeft u de kinderen liefst iets gezonds mee en zo min mogelijk dikmakers. HOOFDLUIS Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt door een groep ouders die instructie van de GGD hebben gekregen. Mochten er neten of luizen worden aangetroffen, dan ontvangt u een berichtje. Tevens is er dan een stappenplan toegevoegd wat u kunt doen. 67

5 HUISWERK Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerk mee om zich voor te bereiden op repetities. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen thuisopdrachten voor begrijpend lezen. Sommige kinderen krijgen extra oefenstof mee, dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. GYMNASTIEK Voor de groepen 1 en 2 zijn de spellessen dagelijks, afhankelijk van het weer, in de speelzaal of op het plein voor de onderbouw. Wilt u zorgen voor goede gymschoenen, liefst met klittenband en voorzien van de naam van uw kind. De groepen 3 t/m 8 hebben gym in de sporthal. Tijdens deze lessen is sportkleding verplicht, evenals gymschoenen met witte zool. Gymtijden: Groep 3 / 4: dinsdagochtend en 1 keer in de 2 weken schoolzwemmen op woensdag. Groep 5/6 en 7/8: dinsdagmiddag en vrijdagochtend. OVERBLIJF (TSO) De overblijf wordt door de leerkrachten verzorgd. Zij eten met de kinderen in klas en gaan samen met ze naar buiten. Uw kind dient zelf eten en drinken mee te nemen. De middagpauze duurt een half uur. PLEINWACHT Voor schooltijd en in de pauzes houden de leerkrachten toezicht op de kinderen. De pleinwacht begint een kwartier voor schooltijd. Vriendelijk verzoeken wij u de kinderen niet eerder naar school te sturen. BSO DOOR KIBEO Kibeo start met buitenschoolse opvang (BSO) binnen basisschool de Welle. Opvang en onderwijs onder 1 dak, handig voor u en uw kind! Er zijn verschillende mogelijkheden. Voorschoolse opvang is vanaf 7.00 uur tot de school begint. Naschoolse opvang start als de school uit is en duurt tot 15.00, of uur. Wat het beste past bij uw situatie. Tijdens schoolvakanties kan uw kind deelnemen aan de vakantie-bso, bij Kibeo noemen we dit de VakantiemiX. U kunt uw kind aanmelden voor opvang bij Kibeo via kibeo.nl. 68

6 RAPPORTAGE AAN DE OUDERS Drie keer per jaar krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport mee. Daarna volgen de contactgesprekken om de resultaten met de ouders te bespreken. Voor de kinderen Van groep 8 zijn er aparte adviesgesprekken voor het vervolgonderwijs. SCHOOLREIS / SCHOOLKAMP De kinderen van de groepen 3 t/m 6 gaan in september op schoolreis. Groep 1 en 2 gaan niet op schoolreis, voor hen wordt een activiteit op het schoolplein georganiseerd. Groep 7 en 8 gaan in september op schoolkamp. Een doordacht programma en ervaren leiding staan borg voor drie onvergetelijke dagen. Over de kosten wordt u ruim van te voren geïnformeerd. DE MEDEZEGGENSSCHAPSRAAD De MR van de Welle wordt gevormd door 2 personeelsleden en 4 ouders. De namen van de MR vindt u op de website. SOCIAL MEDIA De website van de Welle wordt vernieuwd. We verwachten dat de website volgend schooljaar gereed is. welle CONTACT De leerkrachten hebben van uur tot de middagpauze. Wij verzoeken u om na een afspraak te maken, als u met de leerkracht wil spreken. VERJAARDAG VIEREN Als uw kind jarig is mag het trakteren in de klas. We vinden het prettig als dit een gezonde traktatie is. In de hal van de onderbouw hangt een lijstje waarop u kunt noteren wanneer de ouders van de kleuters jarig zijn. De kleuters mogen dan in de klas een cadeautje maken voor de jarige. VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE Per kind vragen wij een vrijwillige bijdrage van 23,- om alle activiteiten te kunnen betalen. De onkosten voor de schoolreis en het schoolkamp worden tegelijk met de ouderbijdrage geïnd. ZIEKMELDEN Mocht uw kind niet naar school kunnen komen dan vernemen wij dat graag vóór schooltijd van u. Absenties worden bijgehouden. 69

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Beste ouder, verzorger,

Beste ouder, verzorger, Beste ouder, verzorger, In deze bijlage vindt u praktische informatie over het schooljaar 2016-2017. Het betreft een bijlage bij de meerjaren schoolgids 2016-2019, die de algemene gang van zaken bevat.

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 2017-2018 Versie augustus 2017 1 augustus 2017 1 dinsdag 2 woensdag 3 donderdag 4 vrijdag 5 zaterdag 6 zondag 7 maandag 8 dinsdag 9 woensdag 10 donderdag 11 vrijdag 12 zaterdag 13 zondag

Nadere informatie

Informatiefolder. Schooltijden. Hoofdweg AC Bellingwolde

Informatiefolder.   Schooltijden. Hoofdweg AC Bellingwolde Informatiefolder Hoofdweg 77 9695 AC Bellingwolde 0597-532374 obswesterschool@sooog.nl Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2018-2019 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische

Nadere informatie

Jaar Planner ouders OBS de piramide. OBS de Piramide Duitslandlaan BC Haarlem

Jaar Planner ouders OBS de piramide. OBS de Piramide Duitslandlaan BC Haarlem Jaar Planner ouders OBS de piramide 2017 2018 SEPTEMBER 2017 Week 35 1 2 Offerfeest 3 Offerfeest Week 36 4 Meester Jeroen op reis 5 6 luizencontrole 7 8 9 10 Week 37 11 Schoolfotograaf Eerste zwemles

Nadere informatie

Jaardeel Waar kinderen samen spelen, leren en presteren

Jaardeel Waar kinderen samen spelen, leren en presteren Voor aanvullende informatie kunt u de schoolgids of de website raadplegen. www.pnielschool.nl Jaardeel 2018-2019 Pniëlschool Tel.: 010-4844688 Sandelingplein 25 Fax.: 010-4850797 Jaardeel cursusjaar 2018-2019

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Groepsgids Groep 7-8

Groepsgids Groep 7-8 Groepsgids 2017-2018 Groep 7-8 Wie werken er in de groepen 7/8: Monique van Gemert Simon van Nieuwland m.vangemert@dezonnepoort.nl s.vannieuwland@dezonnepoort.nl De Bruggenbouwers maandag dinsdag (gymdag)

Nadere informatie

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen Andere Schooltijden Basisschool De Ontdekking Didam, februari 2014 Beste ouders, Enige tijd geleden heeft u een ouderenquête ingevuld m.b.t. het onderwerp schooltijden. Voorafgaand aan deze raadpleging

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 - Even voorstellen - Nieuw op De Zevensprong - Speerpunten - Afspraken en regels - Inhoudelijk over de groep Wie zijn wij. Van wie bent u de ouder / verzorger

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Beste Ouders / Verzorgers.

Beste Ouders / Verzorgers. Beste Ouders / Verzorgers. In het jaarboek vindt u de praktische zaken met betrekking tot onze school. De vakanties, activiteiten, belangrijke regels en afspraken staan hierin vermeld. In de loop van dit

Nadere informatie

Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van juni Dit is ook meteen de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.

Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van juni Dit is ook meteen de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Beste ouders / verzorgers, Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van juni 2019. Dit is ook meteen de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Oproep Onze techniekmoeders hebben aangegeven dat ze volgend

Nadere informatie

Samen je toekomst ontwikkelen

Samen je toekomst ontwikkelen 2018-2019 Samen je toekomst ontwikkelen Beste ouders en verzorgers, Graag willen wij u informeren over de plannen voor het nieuwe schooljaar. Voor u ligt daarom de ouderkalender 2018-2019. In deze kalender

Nadere informatie

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Ichthusnieuws schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Agenda: 25 augustus Start schoolzwemmen groepen 5 9 september Informatieavond voor groep 1 t/m 8 vanaf 19.00 uur

Nadere informatie

OBS de Cocon Aanvulling schoolgids. I

OBS de Cocon Aanvulling schoolgids. I OBS de Cocon Aanvulling schoolgids 2018-2019 t Hooft 1 4791 KB Klundert T 0168-403779 E info@obsdecocon.nl I www.obsdecocon.nl Algemeen 4 De school telt ongeveer 50 leerlingen, verdeeld over 4 groepen.

Nadere informatie

Peutergids. Foxkidz Sint Willibrordus

Peutergids. Foxkidz Sint Willibrordus Peutergids Foxkidz Sint Willibrordus 2018-2019 Welkom op het Kindcentrum St. Willibrordus Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de peutergroep van kindcentrum St. Willibrordus. Voor nieuwe ouders

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders...

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... Voorblad deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief (1) augustus 2016

Nieuwsbrief (1) augustus 2016 Vakantie voorbij! We gaan weer beginnen! Tot ziens op school! Nieuwsbrief (1) augustus 2016 Maandagmiddag 29 augustus om 15.30 uur staan de koffie, de thee en de ranja klaar. Tijd om even bij te praten

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Marian van den Nouland (maandag, dinsdag en woensdag) Paula van der Poel (donderdag)

Marian van den Nouland (maandag, dinsdag en woensdag) Paula van der Poel (donderdag) Informatiefolder nieuwe schooljaar Dit is de informatiefolder van groep 7 Directeur: Intern begeleiders: Website: Monique van Steijn Marian van den Nouland (maandag, dinsdag en woensdag) Paula van der

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 2017-2018 Op bladzijde 1 en 2 staat ook informatie over de klassenverdeling / groepsbezetting, schoolvakanties en lesvrije dagen, schooltijden, lessen bewegingsonderwijs en informatievoorziening.

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2014-2015 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

school voor speciaal basisonderwijs

school voor speciaal basisonderwijs school voor speciaal basisonderwijs activiteitenkalender voor het schooljaar 1-1 Schoolkalender 1-1 Een nieuw schooljaar, een nieuwe kalender! Deze schoolkalender is een aanvulling op onze schoolgids.

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Schoolkalender 2019/2020

Schoolkalender 2019/2020 Schoolkalender 2019/2020 Voorwoord Dit is de jaarkalender 2019-2020 van Jorai. Wij zijn de "School met de Bijbel" in Zegveld. In deze kalender staan alle activiteiten met data. U vindt hier ook informatie

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2016 2017 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht T: 0297 281275 www.obs molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297 281275. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons mailadres: info@obs molenland.nl

Nadere informatie

PRINSES MARGRIETSCHOOL Dennenweg 4, 8881CJ West Terschelling tel. ( )

PRINSES MARGRIETSCHOOL Dennenweg 4, 8881CJ West Terschelling tel. ( ) PRINSES MARGRIETSCHOOL Dennenweg 4, 8881CJ West Terschelling tel. (0562 798004) www.prinsesmargrietschoolterschelling.nl West-Terschelling, 26-8- 2016 Beste ouders/verzorgers, Het nieuwe schooljaar gaat

Nadere informatie

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar. Aan de ouders, Hierbij ontvangt u de jaarlijkse bijlage die hoort bij onze schoolgids. Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag bezoekadres: Karekiet 49 3641 ZE Mijdrecht / postadres: Postbus 1108 3640 BC Mijdrecht T: 0297 282202 www.obs trekvogel.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer: 0297 282202 Natuurlijk kunt

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER. Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel

SCHOOLKALENDER. Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel SCHOOLKALENDER 0 0 Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel 0-0 aanloop@aanloopboz.nl www.facebook.com/aanloopboz ABBO_schoolkalender De Aanloop.indd -0- : : AUGUSTUS 0 0 0 0 Start schooljaar! SEPTEMBER

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Informatieboekje Onderbouw. Samen school zijn! Pius X

Informatieboekje Onderbouw. Samen school zijn! Pius X Informatieboekje Onderbouw 2018 Samen school zijn! Pius X 2 Voorwoord Van harte welkom op basisschool Pius X! In dit boekje vindt u praktische zaken die voor u en uw kind in groep 1-2 belangrijk zijn.

Nadere informatie

Schooljaar. Activiteiten. kalender

Schooljaar. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 Activiteiten kalender CB de Zwaluw Zandpolstraat 9 7764 AK Zandpol Tel 0591-552 655 zwaluw@viviani.nl www.cbdezwaluw.nl Beste ouders en verzorgers Voor u ligt de activiteitenkalender

Nadere informatie

Maand Dag Actie / Activiteit augustus 29 Start van het nieuwe schooljaar 30 We vieren, volgens traditie, het begin van het schooljaar 31 Luizen

Maand Dag Actie / Activiteit augustus 29 Start van het nieuwe schooljaar 30 We vieren, volgens traditie, het begin van het schooljaar 31 Luizen augustus 29 Start van het nieuwe schooljaar 30 We vieren, volgens traditie, het begin van het schooljaar 31 Luizen pluizen, geen gel in de haren 31 U ontvangt de nieuwsbrief september In de maand september

Nadere informatie

Beste Ouders, Team Sint Jozefschool. Contact: Schatbergstraat GK Lichtenvoorde

Beste Ouders, Team Sint Jozefschool. Contact: Schatbergstraat GK Lichtenvoorde Beste Ouders, Voor het schooljaar 26-27 ontvangt u van ons de schoolkalender. Op deze kalender kunt u zien welke activiteiten in het schooljaar zijn ingepland. U ontvangt geen papieren versie van de schoolgids.

Nadere informatie

zaal De Kroon Lesuur vakleerkracht Lesuur eigenleerkracht/onderwijsassistent groep 3: maandag uur donderdag

zaal De Kroon Lesuur vakleerkracht Lesuur eigenleerkracht/onderwijsassistent groep 3: maandag uur donderdag Praktische zaken Eten en drinken in de pauze/woensdag koekdag In de pauze kunnen de kinderen het van huis meegenomen drinken opdrinken. Op woensdag mogen de kinderen een koek meenemen. Op de andere dagen

Nadere informatie

Ouderkalender 2015-2016. Basisschool Insulinde Sumatrastraat 87 1094 LR Amsterdam 020-6842636 insulindeschool@amosonderwijs.nl

Ouderkalender 2015-2016. Basisschool Insulinde Sumatrastraat 87 1094 LR Amsterdam 020-6842636 insulindeschool@amosonderwijs.nl Ouderkalender 2015-2016 Basisschool Insulinde Sumatrastraat 87 1094 LR Amsterdam 020-6842636 insulindeschool@amosonderwijs.nl Beste ouders hierbij het informatieboekje van: Basisschool Insulinde Algemene

Nadere informatie

Welkom op AZS Papilio!

Welkom op AZS Papilio! INFORMATIEBOEKJE Welkom op AZS Papilio! In dit boekje vindt u informatie over AZS Papilio in Burgum. Basisschool Papilio staat op het terrein van het AZC. Op onze website www.obs-papilio.nl vindt u meer

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Broekenweg RN Bantega De Roede SX Echtenerbrug

Broekenweg RN Bantega De Roede SX Echtenerbrug Menso Poppiusstraat 46 8536 VA Oosterzee 0514-541242 Broekenweg 14 8538 RN Bantega 0514-551395 wynbrekker@gearhing.net reinbogebantega@gearhing.net De Roede 49 8539 SX Echtenerbrug 0514-541572 twaynien@gearhing.net

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

OBS De Wiekslag. Maandbrief start Schooljaar september 2017

OBS De Wiekslag. Maandbrief start Schooljaar september 2017 OBS De Wiekslag OBS De Wiekslag Veurste Rou 4 9697 RZ BLIJHAM T: 0597-562070 E: obsdewiekslag@sooog.nl W: www.obs-dewiekslag.nl Maandbrief start 17-18 Schooljaar 2016 2017 4 september 2017 Datum: Activiteit:

Nadere informatie

Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen

Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen Omnis KindCentra Overzicht veelgestelde vragen Overzicht veelgestelde vragen 15 april 2014 v6 1 Veelgestelde vragen Vragen over andere tijden algemeen 1. Waarom vind Omnis dit belangrijk? Het is voor kinderen

Nadere informatie

Kalender CBS Julianaschool Schooljaar

Kalender CBS Julianaschool Schooljaar Kalender CBS Julianaschool Schooljaar 2018 2019 Contact Julianaschool Bloemstraat 15 8603 XV Sneek Telefoon: 0515-412219 Website: www.julianaschool-sneek.nl Directeur: Dhr. Klaas Jan Visser E-mail: js@palludara.nl

Nadere informatie

Informatieblad

Informatieblad Informatieblad 2017-2018 Groep 6 Tijdens de informatie avond die aan het begin van het schooljaar wordt georganiseerd informeren we de u, als ouder van deze groep, over allerlei zaken. Maar het is natuurlijk

Nadere informatie

We verwelkomen een nieuwe collega, Lonneke Vleugels. Zij heeft al vele jaren onderwijservaring op een andere school van de stichting.

We verwelkomen een nieuwe collega, Lonneke Vleugels. Zij heeft al vele jaren onderwijservaring op een andere school van de stichting. Stevensweert, juni 2018. Betreft: organisatie schooljaar 2018-2019. Beste ouders/verzorgers, Bij deze willen wij u informeren over de groepsindeling voor het schooljaar 2018-2019. De Maasparel is onderdeel

Nadere informatie

Al dat speelgoed, wat misschien wel achterin de kast lag, heeft een tweede leven gekregen.

Al dat speelgoed, wat misschien wel achterin de kast lag, heeft een tweede leven gekregen. Begoniastraat 2, Postbus 464, 3740 AL Baarn. Tel: 035-5415497 e-mail: info@guidodebres.nl Ziekmelding: absenties@guidodebres.nl Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 22 Baarn, 13 juli 2018. Aan de ouder(s),

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER. Rode Schouw VE Halsteren Tel

SCHOOLKALENDER. Rode Schouw VE Halsteren Tel SCHOOLKALENDER Rode Schouw VE Halsteren Tel 0-0 info@rodeschouw.nl www.facebook.com/rodeschouw AUGUSTUS 0 Start schooljaar SEPTEMBER Studiedag: alle kinderen vrij! Avondvierdaagse Avondvierdaagse Avondvierdaagse

Nadere informatie

Activiteiten en praktische zaken van A tot Z

Activiteiten en praktische zaken van A tot Z Activiteiten en praktische zaken van A tot Z Activiteitencommissie De activiteitencommissie bestaat uit ouders van leerlingen die zich structureel in willen zetten bij het organiseren van activiteiten

Nadere informatie

OBS de Straap Twentehof KG Helmond

OBS de Straap Twentehof KG Helmond Augustus 2018 De klassenverdeling 1/2a Juf Richelle en Juf Manon 1/2b Juf Els en Juf Chantal 1/2nt2 Juf Mariëtte en Juf Ilja 3 Juf Noortje en Juf Chantal 4a Juf Astrid en Juf Manon 4b Juf Marlies en Juf

Nadere informatie

Kalender Maurice Maeterlinckschool

Kalender Maurice Maeterlinckschool Kalender 2019 2020 Maurice Maeterlinckschool Augustus 2019 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG Augustus 2019 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

Informatie kalender schooljaar

Informatie kalender schooljaar Informatie kalender schooljaar 2014-2015 GS De Wâldiik Postbus 6 9233ZL Boelenslaan 0512341261 E-mail directie@dewaldiik.nl AUGUSTUS 2014 VR 1 ZA 16 ZA 2 ZO 17 ZO 3 MA 18 Eerste schooldag. Gouden weken

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2018

Nieuwsbrief December 2018 Nieuwsbrief December 2018 Kalender en belangrijke informatie uit deze nieuwsbrief: Gehele decembermaand, geen gymlessen. Dinsdag 4 december, leerlingen groepen 6 t/m 8, surprises meenemen. Woensdag 5 december,

Nadere informatie

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael: Geopend 7.00 uur 18.30 uur 52 weken, vijf dagen per week open (feestdagen dicht) Korte lijnen (één

Nadere informatie

H O F N I E U W S NIEUW SCHOOLJAAR ZEELSTERHOF IS OPGEFRIST? AGENDA groepen Activiteit

H O F N I E U W S NIEUW SCHOOLJAAR ZEELSTERHOF IS OPGEFRIST? AGENDA groepen Activiteit H O F N I E U W S AGENDA groepen Activiteit Dinsdag 4 september 7 Informatieavond, aanvang 19.00 uur Dinsdag 4 september 8 Informatieavond, aanvang 20.00 uur Woensdag 5 september 1 en 2 Informatieavond,

Nadere informatie

Jaarbijlage voor het schooljaar

Jaarbijlage voor het schooljaar Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen van SBO De Windroos Geachte mevrouw, meneer, Om alles te weten wat er in dit schooljaar gebeurt heeft u deze bijlage bij onze schoolgids absoluut nodig. De

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers, Hier is de nieuwsbrief van april Lees deze informatie even goed door.

Beste ouders / verzorgers, Hier is de nieuwsbrief van april Lees deze informatie even goed door. Beste ouders / verzorgers, Hier is de nieuwsbrief van april 2018. Lees deze informatie even goed door. Ouders gezocht De oudervereniging zoekt nieuwe leden. Wij hebben een actieve OV die vaak helpt tijdens

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool

Informatieboekje Marcusschool Informatieboekje Marcusschool 2018-2019 De Marcusschool is een Vreedzame School Adres: Mayadreef 1, 3563 XC Utrecht Tel: 030-2615807 Postadres: Postbus 9212, 3506 GE Utrecht Website: marcus.ksu-utrecht.nl

Nadere informatie

Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober Vrijdag 21 december vanaf 12 uur t/m vrijdag 4 januari Vrijdag 22 februari t/m vrijdag 1 maart

Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober Vrijdag 21 december vanaf 12 uur t/m vrijdag 4 januari Vrijdag 22 februari t/m vrijdag 1 maart PC Basisschool De Zwaluw Antoinette Kleynstraat 8 2331 DV Leiden www.dezwaluw.pcsleiden.nl Nieuwsbrief 8 26 april t/m 1 juni Van het team De afgelopen weken is er veel gebeurd. Wat hebben we fantastische

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames Groep 6/7 Informatiebrief Schooljaar 2015/2016 Algemeen o Inloop: leerlingen mogen van 8.15 uur en 13.00 uur naar de klas toe gaan. De leerkracht is dan in de klas. Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en

Nadere informatie

Basisschool. De Weerijs. Kalender

Basisschool. De Weerijs. Kalender Basisschool De Weerijs Kalender 2018-2019 De Weerijs Met trots stellen we basisschool De Weerijs aan u voor. Het is een school in de binnenstad van Breda. Alle kinderen zijn welkom bij ons. Ons gebouw

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2018-2019 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Herfstvakantie 15-10-2018 / 19-10-2018 Kerstvakantie 24-12-2018 / 04-01-2019 Carnaval 04-03-2019 / 08-03-2019 Meivakantie 22-04-2019 / 03-05-2019

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 5/6

Groepsgids. Groep 5/6 Groepsgids Groep 5/6 Wie werken er in de groepen 5-6: Jessica van Kempen Simon van Nieuwland Marijn Schraa j.vankempen@dezonnepoort.nl s.vannieuwland@dezonnepoort.nl m.schraa@dezonnepoort.nl De Boomhut

Nadere informatie

Obs. Twa yn Ien, De Roede 49, 8539 XS Echtenerbrug. Tel Mail: Internet: obstwaynien.nl. Kalender

Obs. Twa yn Ien, De Roede 49, 8539 XS Echtenerbrug. Tel Mail: Internet: obstwaynien.nl. Kalender Obs. Twa yn Ien,, 8539 XS Echtenerbrug. Tel. 0514-541572. Mail:. Internet: obstwaynien.nl Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie

Nadere informatie

Kleutergids. Kindcentrum St. Willibrordus

Kleutergids. Kindcentrum St. Willibrordus Kleutergids Kindcentrum St. Willibrordus 2018-2019 Welkom op de St. Willibrordus Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De

Nadere informatie

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 - Even voorstellen - Nieuw op De Zevensprong - Speerpunten - Afspraken en regels - Inhoudelijk over de groep Wie zijn wij. Van wie bent u de ouder/verzorger

Nadere informatie

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst (Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016 Dorpsstraat 44 2665BJ Bleiswijk Telefoon 010-5212635 www.cbsdepoort.nl e-mail: admin@cbsdepoort.nl Twitter: @cbsdepoort (Mini) Schoolgids CBS De Poort (De Poort..

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

info & activiteiten INHOUD Schooljaar 2018/2019 op CBS De Fontein CBS De Fontein cbsdefonteindwingeloo.nl

info & activiteiten INHOUD Schooljaar 2018/2019 op CBS De Fontein CBS De Fontein cbsdefonteindwingeloo.nl info & activiteiten 2018-2019 INHOUD Schooljaar 2018/2019 op CBS De Fontein Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Leerplicht Medezeggenschapsraad Schoolcommissie Team Verlof Absentie School- en gymtijden

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor de ouders van basisschool Sprankel. Het praktisch deel wordt jaarlijks uitgedeeld

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Vrijdag 21 september: Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij!

Vrijdag 21 september: Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij! RKBS IKC Floriant Florasingel 17 T: 079-3615607 W: www.unicoz.floriant.nl E: administratie@floriant.unicoz.nl Agenda Vrijdag 14 september: Schoolreis Maandag 17 september: Inloop groep 3 t/m 8 Dinsdag

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders,

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders, Vancouverstraat 3 1056 DT Amsterdam 020-6128000 directie@rosaboekdrukker.net www.rosaboekdrukker.net Amsterdam, 1 mei 2015 Beste ouders, In deze brief informeren wij u over de nieuwe CAO voor het Primair

Nadere informatie