13. Praktische punten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "13. Praktische punten"

Transcriptie

1 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt in Berkelland na schriftelijk bericht van de gemeente. Elk jaar organiseren alle scholen in Borculo een open informatieavond om ouders in de gelegenheid te stellen de school te leren kennen en hun kind, dat in de loop van het volgende schooljaar vier jaar wordt, op één van de scholen aan te melden. Voordat het kind 4 jaar wordt, mag het maximaal 4 ochtenden komen kennismaken op school. Hiervoor ontvangen ouders voor aanvang van het schooljaar informatie. Natuurlijk kunnen ouders ook altijd onze school benaderen om inlichtingen te vragen of een afspraak te maken Schooltijden continurooster Aanvang van de lessen Groep 0 (instroomkinderen van 1 januari t/m 30 juni 2015) donderdag uur s middags vrij vrijdag uur s middags vrij Groep 0 (instroomkinderen van 1 oktober t/m 31 december 2014) Groepen 1, 2, 3, 4A en 4B donderdag uur vrijdag uur s middags vrij Groepen 5 t/m 8 donderdag en vrijdag uur Effectieve leertijd Om de effectieve leertijd te verhogen gaat de 1 e zoemer 5 minuten voor aanvang van de lestijden, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen. De ouders, die hun kind naar de klas brengen worden met nadruk verzocht bij de 2 e zoemer de klas te verlaten zodat we dan ook echt om 8.30 uur kunnen beginnen! Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo - Daltonschool Sint Joris 40

2 Pleinwacht Vanaf 8.15 uur is er pleinwacht. Ouders worden verzocht kinderen niet voor die tijd naar school te laten gaan of te brengen. De kinderen kunnen om 8.15 uur naar binnen Pauze / lunch In september 2013 zijn we gestart met het continurooster. Dit betekent dat kinderen tussen de middag hun lunch op school gebruiken. Wij vragen ouders hun kind(eren) in een rugtas eten en drinken mee te geven voor de ochtendpauze en voor de lunch. Daarbij vragen wij ouders te letten op gezonde voeding. Kinderen mogen geen soep, snoep of frisdrank meenemen. De paarse dag (woensdag) blijft de Gruitdag, dus alleen groente of fruit dat mag Toezicht tijdens de lunch De kinderen van de groepen 5 t/m 8 eten samen met een medewerkster van Partou of samen met de leerkracht in de eigen groep. Vervolgens is er gelegenheid om nog even buiten te spelen of te kiezen voor een activiteit binnen. Omdat wij veel waarde hechten aan een pedagogisch verantwoorde begeleiding van kinderen tijdens de lunchpauze zal de bestaande samenwerking met Partou gecontinueerd worden in een aangepaste vorm. Dit betekent dat de kinderen van de groepen 5 t/m 8 tijdens het buitenspelen of bij de activiteit binnen, worden begeleid door medewerkers van Partou. De kinderen van de groepen 0 t/m 4 worden zowel tijdens het eten als tijdens het spelmoment begeleid door medewerkers van Partou. Aan alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage van 17,50 per kind per jaar gevraagd Ophalen van de kinderen Voor het brengen en ophalen van de kinderen geldt het volgende: Ouders van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 willen we verzoeken om bij het ophalen van hun kind(eren) aan de Steenstraat bij het hek achter de gele lijnen te wachten. Ouders die hun kinderen via de dr. Scheylaan ophalen verzoeken wij ook daar te wachten bij het hek. Ouders van de kinderen van de groepen 0 t/m 2 willen we, i.v.m. het toezicht, dringend verzoeken hun kleuters op te halen aan de Steenstraat. Zij kunnen hier wachten achter de gele lijn buiten de poort of op het schoolplein. Onze voorkeur gaat uit om op het schoolplein te wachten. Ouders kunnen hun auto parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen in de Steenstraat. Daarnaast is er op korte afstand van de school een grote parkeergelegenheid tegenover de sporthal. Fietsen: In verband met de beperkte stallingruimte en de kans op beschadiging van fietsen is het de bedoeling dat alleen kinderen die ver van school wonen met de fiets komen. De fietsen dienen netjes tussen de daartoe bestemde aanleunbeugels gezet te worden. Beschadigingen en diefstal zijn voor eigen risico. Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo - Daltonschool Sint Joris 41

3 13.4 Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland (Informatie over het brengen en halen van kinderen, op verzoek van het ROV en veel ouders.) Veel ouders brengen en halen hun kinderen per auto. Wij verzoeken ouders om bij het laten in- en uitstappen goed te letten op de veiligheid van die kinderen èn die van de andere kinderen. Dat kan door: zo te stoppen dat uw eigen kinderen voor school niet de straat over hoeven te steken in de schoolomgeving extra te letten op spelende en overstekende kinderen niet te parkeren op en bij de plaatsen waar kinderen meestal oversteken Zorg er ook voor dat kinderen die in de auto vervoerd worden, gebruik maken van de autogordel. De praktijk wijst uit dat die gordel, ook binnen de bebouwde kom, ook op korte afstanden, ook bij lage snelheid, ernstige verwondingen van kinderen kan voorkomen! Voor de volledigheid een kort overzicht van de wettelijke regeling: Kinderen kleiner dan 1.35 meter: Kinderen groter dan 1.35 meter: Goedgekeurd kinderzitje verplicht Autogordel verplicht Zo nodig ook een goedgekeurd kinderzitje (zittingverhoger) gebruiken Wanneer er op de internetpagina het trefwoord kinderzitjes ingevuld wordt, is uitgebreide informatie lezen over dit onderwerp. Ook de brochure Veilig vervoer van kinderen in de auto is hier te bestellen of te downloaden Schoolverzekering Het bestuur heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt het kind dekking voor een ongeval gedurende de reis van huis naar school en weer naar huis en tijdens schooltijd. Ook bij uitstapjes of sporttoernooien, die door de school georganiseerd worden, zijn kinderen en hun begeleiders verzekerd. De verzekerde bedragen zijn beperkt, dus verzoeken wij de ouders van kinderen die in een auto kinderen vervoeren tijdens schoolactiviteiten een inzittendenverzekering af te sluiten. Opmerking: Ongelukjes met kleding, brillen e.d. vallen niet onder deze verzekering. Wanneer de school geen nalatig handelen te verwijten valt en het materiaal of meubilair geen gebreken vertoont, wordt de materiele schade niet uitgekeerd. In die gevallen dienen ouders hun eigen verzekering aan te spreken! Daarnaast heeft het schoolbestuur een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor kinderen die tijdens de schooltijd een derde schade berokkenen. Echter er zal altijd eerst een beroep op de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders van het kind gedaan worden. Ook biedt deze verzekering samen met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voldoende waarborg voor eventuele schadeclaims, waardoor de continuïteit van de Daltonschool Sint Joris financieel niet in gevaar zal komen. Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo - Daltonschool Sint Joris 42

4 13.6 Vakantierooster en vrije dagen Vakantierooster: Herfstvakantie: 20 t/m 24 oktober 2014 Kerstvakantie: 22 december 2014 t/m 02 januari 2015 Voorjaarsvakantie: 23 t/m 27 februari e Paasdag: 6 april 2015 Koningsdag: 27 april 2015 Meivakantie: 4 t/m 15 mei 2015 (inclusief Hemelvaart) 2 e Pinksterdag: 25 mei 2015 Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus 2015 Vrije dagen groepen 0 t/m 8 Studiedagen team: Vrije dagen groepen 0, 1 en 2: Vrije dagen groepen 3 en 4: Gymnastiek en schoolzwemmen Gymnastiek Groepen 1 en 2 Deze groepen maken gebruik van het speellokaal. We verzoeken ouders om hun kind gymschoenen mee te geven zonder veters en voorzien van naam. De gymschoenen blijven op school. De kinderen gymmen in hun ondergoed. Gymkleding is dus niet nodig. Groepen 3 t/m 8 Voor de gymlessen maken we gebruik van de sporthal, vlakbij onze school. Kinderen uit deze groepen dienen een gymbroekje en shirt of een gympakje, gymschoenen zonder zwarte zolen en een paar extra sokken mee te nemen op de dag dat ze gym hebben. Wij vragen ouders ervoor te zorgen dat de gymschoenen, die de kinderen tijdens de gymles dragen, niet overdag gebruikt worden tijdens het spelen. Noteer eventueel de naam van het kind in de gymschoenen en de kleding. Voor de veiligheid van kinderen tijdens de gymlessen vragen we ouders vriendelijk doch dringend om sieraden als kettinkjes, ringen, armbanden en horloges thuis te laten. Gymnastiektijden: Dinsdag Groepen 5 t/m 8 Donderdagmiddag Groep 8 Vrijdag Groepen 3 t/m Schoolzwemmen Groep 3 en 4. De kinderen van de groepen 3, 4A en 4B gaan om de andere week te voet naar het zwembad 't Timpke. De ene week gaan de kinderen van groep 3 zwemmen, de andere week de kinderen van de groepen 4. Schoolzwemtijd: Dinsdag van uur tot uur Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo - Daltonschool Sint Joris 43

5 Gevonden en verloren voorwerpen Het komt nogal eens voor dat kinderen spullen op school kwijtraken. Enkele adviezen om dit te voorkomen: Zet de naam van het kind in jas, laarzen en sportkleding. Maak handschoenen of wanten aan een koord vast. Controleer regelmatig of het kind iets kwijt is. Geen speelgoed van thuis mee laten nemen. Uitzondering op deze laatste regel: De verjaardag van de kinderen uit groep 1 en 2 en de dag na Sinterklaas. Als er toch spullen vermist worden, er staat een gevonden voorwerpenkist in de gang. Het zoek raken van spullen of het stuk gaan van speelgoed is voor eigen risico Huiswerk Op de Jorisschool laten we kinderen vanaf groep 3 kennismaken met huiswerk. In groep 3 moeten ouders hierbij denken aan het lezen van kleine boekjes samen met hun zoon of dochter. In volgende groepen zal dit steeds verder worden uitgebreid. Zo moeten kinderen in groep 5 thuis een spreekbeurt voorbereiden. In de groepen 7 en 8 krijgen de kinderen wekelijks huiswerk. Dit doen we o.a. om hen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. De meeste kinderen ervaren dat als prettig. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de betreffende groepsleerkracht Verjaardagen Verjaardagen van kinderen Als een kind jarig is, mag hij of zij trakteren. Het liefst geen snoep en zeker geen grote traktaties. De leerkracht neemt dezelfde traktatie als de kinderen. Vanaf groep 3 vieren we de verjaardag van de kinderen zonder de aanwezigheid van ouders. De ouders van kinderen van de groepen 1 en 2 zijn van harte welkom om de verjaardag van hun kind mee te vieren. Het maken van foto s is toegestaan, maar i.v.m. de wet op de privacy is het filmen in de groep niet toegestaan. Verjaardagen van leerkrachten Kinderen vinden het leuk om iets voor de jarige leerkracht te doen. We zijn blij met kleine cadeautjes zoals een tekening of een plakwerkje. Soms wordt wat geld ingezameld om een gezamenlijk cadeau te kopen. In de hogere groepen nemen de kinderen zelf het initiatief om samen voor de leerkracht iets te maken of te kopen. De klassenouder kan hierbij een rol spelen. Verjaardagen van familieleden We stellen de kinderen in de gelegenheid wensjes of tekeningen voor verjaardagen van ouders of opa en oma te maken. In principe geldt dit voor kinderen t/m groep 4. Graag van te voren een berichtje aan de betreffende leerkracht doorgeven Speelplaats Om overlast voor buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken mag er na schooltijd niet meer gevoetbald worden op het schoolplein. De school en daarmee het schoolbestuur is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook die is veroorzaakt door kinderen die buiten de schooltijden om van het schoolplein gebruikmaken. Eventuele schade wordt verhaald op de ouders van de betreffende kinderen. Er zijn bordjes geplaatst waarop is aangegeven dat het niet de bedoeling is dat oudere kinderen (vanaf 12 jaar) nog op het schoolplein spelen. Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo - Daltonschool Sint Joris 44

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en Nieuwsbrief 5 3 december 2014 Beste ouders, verzorgers, Dinsdag 25 november was de 2 e de voorlichtingsavond. De inhoud van de informatie was vrijwel gelijk aan de eerdere voorlichtingsavond van 3 november.

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 Inhoudsopgave 09-10 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 4 2 Wat is praktijkonderwijs?... 7 3 Zo gaat het bij ons op school... 7 4 Welke

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om Zo gaan we met elkaar om 2014-2015 1 Beste leerling, Dit boekje leert je om een goede Lyceum-Ypenburger te worden. De sfeer op school is heel plezierig. Op kan veel. Leerlingen mógen een heleboel, maar

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10. Saskia. Gosse. Terugblik april. Vakantierooster

Nieuwsbrief 10. Saskia. Gosse. Terugblik april. Vakantierooster Saskia Nieuwsbrief 10 Sinds enige tijd is Saskia afwezig. Dit i.v.m. het overlijden van haar moeder. Gelukkig hebben we de vervanging van de groep goed weten te regelen. Diana is de vaste schakel gebleven

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS Hoe hou je hem bij de les? Praktisch handboek voor de leraar Landelijk Netwerk Ziek-zijn & Onderwijs ( ZIEZON ) april 20 Onderwijsmap Landelijk Netwerk Ziek - zijn & onderwijs

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie

10-apr-15. De trotse juffen

10-apr-15. De trotse juffen 10-apr- Ouderhulp De Sinte Lucij is een kleine school, met een klein team en een kleine groep ouders. In de praktijk betekent dat een beroep op een kleine groep mensen voor een heleboel activiteiten. Vandaag

Nadere informatie

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18 234 Samenwerken met de omgeving De moeder van Astrid (6) is bloemist. In de kersttijd komt zij een woensdagmiddag naar de buitenschoolse opvang om samen met de kinderen kerststukjes te maken. Ze heeft

Nadere informatie

Zo zien wij het onderwijs!

Zo zien wij het onderwijs! vanuit bekeken Zo zien wij het onderwijs! Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen met autisme Lieske Carrière Lindy van Dorst Suzanne Boomsma september 2014 "Zo zien wij het onderwijs!" Onderzoek

Nadere informatie

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-085 datum : 2002-01-25 gewijzigd : 2014-11-20 contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet?

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Mhiera den Blanken Anne Luc van der Vegt i.s.m. FORUM juni 2007 Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Overwegingen van ouders om hun kinderen al

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 2 februari 2015

Nieuwsbrief 11 2 februari 2015 Nieuwsbrief 11 2 februari 2015 Inhoud Nieuws uit groep 3 Toneelstuk Nieuwe gevelborden NL doet! Volg ons op Facebook Verplaatsen fietsenstalling Aanmelden broertjes en zusjes De juiste telefoonnummers

Nadere informatie

Spel- en activiteitenbegeleiding. Hoofdstuk 15

Spel- en activiteitenbegeleiding. Hoofdstuk 15 188 De pedagogisch medewerker heeft het ridderkasteel van Playmobil midden op de tafel gezet. Vier jongens en één meisje (5 en 6 jaar) zitten rond de tafel, ieder kind heeft een ridder in de hand. Ze laten

Nadere informatie