Nieuws. Nieuwsbrief Passend Onderwijs/ZioS. Rubrieken: 1(10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws. Nieuwsbrief Passend Onderwijs/ZioS. Rubrieken: 1(10)"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Passend Onderwijs/ZioS In deze eerste nieuwsbrief Passend Onderwijs informatie waarvan we als MBO Raad en het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) verwachten dat die voor u interessant kan zijn. De vormgeving is nog niet zoals we voor ogen hebben, maar op dit moment vooral een kostenefficiënte oplossing. U kunt via de links hieronder meteen (ctrl + klikken) naar de rubrieken waar u interesse in hebt. Rubrieken: Nieuws Selectie uit MBO Raad BIB berichten Kennis uit de kringen Informatie Jeugd Ontwikkelingen Gemeenten Wet- en regelgeving/overheid Rapporten en Boeken Agenda Contact Nieuws Inventarisatie Passend Onderwijs onderdeel Inspectieonderzoek Staat van de Instelling De Inspectie van het Onderwijs zal een inventarisatie van de eerste ervaringen met passend onderwijs in de mbo sector uitvoeren. Ook de positie van kwetsbare jongeren krijgt daarin speciale aandacht. Aanleiding is de brief van de minister aan de Tweede Kamer van december De inventarisatie is onderdeel van de Staat van de instelling. Lancering digitale webtool studie met kind In opdracht van minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Klijnsma (SZW) is er een webtool gemaakt als digitale ondersteuning voor alleenstaande ouders die een studie volgen of dat van plan zijn. De webtool is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Steunpunt Studerende Moeders en geeft inzicht in de regelingen en mogelijkheden om studie te combineren met de zorg voor een of meer kinderen. Aan de hand van persoonlijke kenmerken die de ouder intikt, geeft de webtool aan welke rechten en plichten er gelden en verwijst het naar instellingen die meer informatie op individueel niveau verstrekken. De webtool vermeldt de regelgeving die met ingang van 2015 geldt voor de Bijstand, Kindregelingen, Studieleenstelsel etc. Ook wordt aangegeven welke extra ondersteuning alleenstaande ouders bij (onderwijs)instellingen kunnen vragen. Ook is er een speciaal ontwikkeld filmpje waarin de bewindsvrouwen een jonge moeder uitleggen hoe de webtool gebruikt kan worden. Zie: 1(10)

2 Verslag Platformdag Gehandicapten Passend Onderwijs in het MBO plenair gedeelte Op 9 april 2015 is de platformdag Gehandicapten gehouden met als thema Passend Onderwijs in het mbo. Het NJI heeft van het plenaire gedeelte een verslag gemaakt. Hoe spannend is Passend Onderwijs nou eigenlijk? Deze vraag stond centraal in de inleiding van Kitty Oirbons, voorzitter Platform Gehandicapten. Het Platform Gehandicapten MBO wil de toegankelijkheid van het mbo voor deelnemers met een handicap of chronische ziekte vergroten door middel van deskundigheidsbevordering van de leden en belangenbehartiging. Het platform is indertijd betrokken geweest bij de invoering van de Leerlinggebonden Financiering (LGF) en nu bij het verdwijnen ervan ten gunste van de invoering van Passend Onderwijs. Sinds augustus 204 is de LGF afgeschaft en moeten scholen zelf verantwoordelijkheid dragen voor Passend Onderwijs voor alle studenten. Het MBO is bij uitstek de sector waar altijd al aandacht is voor jongeren met leer- of ondersteuningsvragen. Het zit in de genen van het MBO, vandaar de vraag: Hoe spannend is Passend Onderwijs? Voor 80% van de studenten geldt dat ze hun opleiding kunnen volgen zonder een beroep te doen op extra ondersteuning. Voor 20 % van de studenten geldt dit niet: 15% kan de opleiding afronden met (stevige) ondersteuning, voor 5% van de studenten blijkt dit moeilijk tot onmogelijk. De vraag is: verandert hier iets in met de invoering van Passend Onderwijs? Waarschijnlijk niet, een andere wet verandert niet iets aan de populatie en ook niet aan wat we al doen voor alle studenten die dat nodig hebben. In een organisatie heeft iedereen een eigen rol. Bestuurders maken een mooi verhaal van een wettelijke opdracht (framing), managers vertalen dit naar organisatiedoelen (sensegiving) en moeten de wereld van de bestuurder en de docent aan elkaar weten te koppelen (coupling), docenten moeten dit vertalen naar de praktijk (wat betekent dit voor mij: sensemaking). Het is logisch dat bestuurders een eigen verhaal maken van Passend Onderwijs in de context van de opdrachten van het MBO zoals VSV, entreeopleidingen, instroombeperking, de participatiewet en alle andere taken en regels en afspraken w aar het MBO zich aan moet houden. Het verhaal wordt dan dat het MBO alle studenten toelaat, opleidt tot ten minste een startkwalificatie, en dan ook nog met hoogwaardig onderwijs en met liefde en aandacht. Maar dit moet behapbaar gemaakt worden in de praktijk (complexiteitsreductie). De docenten moeten werken met alle soorten en maten studenten. En daarbij gaat vaak 80% van de tijd naar 20% van de studenten. Verandert dit alles met de komst van Passend Onderwijs? Nee, Passend Onderwijs is een wettelijke regeling voor wat we al doen. Behalve dat nu op de loer ligt dat we straks 20% aan overheids- en administratie moeten gaan doen. Kitty Oirbons pleit ervoor om te stoppen met het vullen van het ene gat met het andere, het vervangen van de ene wet door de andere, het iedere keer weer identificeren van nieuwe doelgroepen van bovenaf. Geef de scholen de autonomie, zij zijn al lang in staat gebleken om te differentiëren en om passend onderwijs te verzorgen voor 100% van de studenten. We deden het al, doen het nu en hopelijk blijft iedereen het doen. Daarna, aan het woord Ben Brinkman, M&O groep, over Passend Onderwijs in beweging Wanneer we kijken naar de geschiedenis van het onderwijs, zien we dat het voorheen erg gedifferentieerd was. Voor verschillende doelgroepen zijn aparte scholen opgericht. 2(10)

3 Ook in vergelijking met andere Europese landen is het onderwijsaanbod in Nederland gedifferentieerd. Deze differentiatie werd in eerste instantie als iets positiefs gezien, maar die zienswijze is echter langzaam bijgesteld. Passend Onderwijs is ingevoerd, wat eigenlijk gezien kan worden als een historische reparatie. Het gaat er hierbij niet om dat iedere student in het regulier onderwijs moet en het speciaal onderwijs moet worden opgeheven. Het gaat erom dat meer leerlingen aan het reguliere onderwijs deel gaan nemen. Daarbij wordt gekeken naar wat een leerling nodig heeft om onderwijs te kunnen volgen. Er is een perspectiefwisseling nodig: van wat heb je naar: wat heb je nodig. De volgende drie thematische werkgroepen hebben allen te maken met integratie van ondersteuning: 1. De nieuwe begeleider. Uitgangspunt is dat er meer gekeken wordt naar de behoefte van groepen studenten, waarbij men zich meer richt op de vraag van de student dan dat er gedacht wordt vanuit geldstromen. Gekeken wordt naar de overeenkomst in studenten in de onderwijsbehoefte en het daarbij behorende ondersteuningsaanbod. Groepen studenten verschillen en daardoor verschilt de vorm/inhoud van de ondersteuning. De werkgroep heeft een aantal ondersteuningsfuncties- en taken geïdentificeerd: basisbegeleiding, pluscoach, persoonlijke coaching, cluster-coaching, dyslexie- en dyscalculiebegeleiding en begeleiding voor auditief- en visueel beperkte studenten. Al naar gelang de ondersteuningsbehoefte van een student wordt gekozen voor de soort begeleiding. De begeleider focust op de versterking van de eigen verantwoordelijkheid ( empowerment) van de student en de instellingen werken aan de versterking van de klassensituatie. 2. Ondersteuningsarrangementen in het mbo. In het denken over tweedelijnsondersteuning is een kanteling gekomen. In het verleden is deze ondersteuning steeds meer losgekomen van het primaire proces en bovendien werd er vaak vanuit aanbod gedacht. De kanteling die gemaakt wordt is die van ondersteuningsbehoefte naar onderwijsbehoefte: niet: wat heb je? maar: wat heb je nodig om onderwijs te kunnen volgen en wat is er nodig om onderwijs aan jou te kunnen geven?. Het versterken van het pedagogisch-didactisch klimaat heeft dus een plek naast de onderwijsbehoefte van de student. De intake heeft een cruciale rol in het boven tafel krijgen van de onderwijsbehoefte van de student en de ondersteuningsvraag van de docent. 3. Van Passend Onderwijs naar passend onderwijzen. Een aantal ROC s heeft organisatorische en inhoudelijke stappen gezet naar meer inclusief onderwijs. Overeenkomsten in de ontwikkelingen is steeds een grote betrokkenheid van het CvB. Deze zorgt voor bestuurlijke borging van ontwikkelingen. Daarnaast is er een duidelijke koers en visie. Bovendien worden eigen instrumenten ingezet om de ontwikkelingen in te voeren en te ondersteunen. In de voorbeelden die genoemd worden is Passend Onderwijs onderdeel van een brede ontwikkeling, er is gekozen voor een brede doelgroep (passend onderwijs voor alle studenten) en er ligt focus op eigenaarschap van de onderwijsteams: wat hebben wij als team nodig om dit onderwijs te kunnen realiseren. Meer over de verschillende werkgroepen en de ervaringen en praktische tools is te vinden op Ben Brinkman concludeert dat Passend Onderwijs eigenlijk is aangeschoven bij de al lopende ontwikkeling. De onderwijsbehoefte van de studenten staat meer centraal. Daarnaast ligt de focus op het eigenaarschap van de onderwijsteams, zij geven aan wat nodig is om Passend onderwijs te bieden. Ook al wordt Passend onderwijs gelukkig niet als iets geheel nieuws gezien, het is belangrijk om te realiseren dat we er nog niet zijn. Het is nooit vanzelfsprekend. Passend Onderwijs kan dienen als een impuls. Er ligt nog een mooie uitdaging voor u!. 3(10)

4 Nieuwe praktijkvoorbeelden op de website passend onderwijs Op de website passend onderwijs zijn nieuwe praktijkvoorbeelden te vinden (Summa, Ouderbetrokkenheid, ATC ). Selectie uit MBO Raad BIB berichten In deze rubriek een selectie van artikelen uit de beleidsinformatie beroepsonderwijs - brieven die de MBO Raad maakt voor bestuurders. Onderzoek: hoe maken mbo ers de transitie naar werk? Pieter Baay promoveerde op vrijdag 6 maart bij de Universiteit Utrecht/ECBO op het onderwerp Hoe Mbo-studenten de Transitie Naar Werk Maken. Zijn onderzoek en andere onderzoeken van het School2Work-project worden op 12 mei gepresenteerd op het School2Work slotsymposium. Zie verder: Afscheid van twee jaar Sterkteam Mirjam Sterk trad op 31 maart voor het laatst op als ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid. Daarbij gaf zij een korte terugblik en een toelichting op de kabinetsplannen voor de komende twee jaar. Zie verder: Kennis uit de Kringen Eerste bijeenkomsten kenniskringen Passend Onderwijs 2015 De eerste kenniskringen die werden voorgezeten en voorbereid vanuit de MBO Raad in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut hebben plaatsgevonden. In iedere bijeenkomst zijn de volgende punten kort aan bod gekomen: De reactie van de MBO Raad op de Kamerbrief over extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie. Er is verwarring ontstaan om het zogenoemde vakdiploma. De minister bleek met vakdiploma een startkwalificatie te bedoelen. Toezichtkader Inspectie. De MBO Raad is in gesprek met de Inspectie over de definitie van Passend Onderwijs en kwetsbare jongeren in het nieuwe kader. Toelaatbaarheid. Vanuit de MBO Raad is er een voorbeeld procedure in ontwikkeling rondom de bepaling van niet-schoolbaar en niet-leerbaar. Vervroegde aanmelding. Dit wordt een 1 april aanmelding in plaats van 1 mei. Geïntegreerd jaardocument. In het nieuwe geïntegreerd jaardocument zal ook een item over Passend Onderwijs opgenomen moeten worden. De MBO Raad stelt hiervoor een handreiking op. 4(10)

5 Het opstellen van een OOK is een vereiste. Naar aanleiding van vragen hierover is er op 31 maart een bijeenkomst bij de MBO Raad geweest. Op basis van deze bijeenkomst wordt een nieuwe handreiking geschreven. Deze wordt in via de beleidsinformatiebrief van de MBO Raad verspreid maar zal ook aan de diverse netwerken worden toegezonden en op de website worden opgenomen. Haast is geboden maar zorgvuldigheid ook. Typologie Passend Onderwijs Daarnaast zijn de resultaten van het onderdeel typologie van de nulmeting Passend Onderwijs MBO besproken. Dit onderzoek, uitgevoerd door KBA, maakt deel uit van de monitor Passend Onderwijs die vanuit het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) is uitgezet onder zowel het PO, VO als MBO. De resultaten zijn terug te lezen in het definitieve rapport dat volgende week verschijnt (zie daarvoor de website van KBA: De impact van Passend Onderwijs valt over het algemeen mee, blijkt zowel uit de nulmeting als uit de reacties vanuit de kenniskringen. Het is zogenoemd meer een mindset. In de benadering van Passend Onderwijs in de scholen is de afbakening van de doelgroep het grootste onderscheidende punt. We zien twee soorten benaderingen. In de ene benadering (SMAL) richt een school zich met Passend Onderwijs op de traditionele doelgroep, de leerlingen met een indicatie of diagnose. Hiermee wordt de lijn van de LGF doorgezet met daarnaast een aanbod voor basisondersteuning. In de andere benadering (BREED) wordt bij iedereen die binnenkomt gekeken wat de ondersteuningsbehoefte is. Er wordt in deze benadering niet apart gekeken naar speciale doelgroepen. In vrijwel alle kenniskringen ontstaat toch verwarring rondom de termen SMAL en BREED. Verschillende instellingen geven aan dat dat ze een BREDE visie hebben, maar SMAL op papier zijn. Ondersteuning wordt geboden aan iedere student die dat nodig heeft, maar de groep studenten voor wie een bijlage bij de OOK wordt opgesteld wordt SMAL gedefinieerd. Dit is voornamelijk een pragmatische keuze; om het aantal bijlagen bij de OOKs behapbaar te houden. Ook blijken er per opleiding of sector verschillen te zijn. Bij een opleiding laboratoriumtechniek krijgen bijvoorbeeld in verhouding minder leerlingen een bijlage, maar relatief gezien heeft deze opleiding veel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Verder kan het zo zijn dat de instelling als SMAL wordt getypeerd, terwijl er een breed pakket aan ondersteuning is die uit bijvoorbeeld VSV gelden wordt gefinancierd. Tot slot wordt genoemd dat Passend Onderwijs vooral in termen van ontwikkelprocessen omschreven kan worden, het kan zich van SMAL naar BREED en vice versa ontwikkelen. Duidelijk is dat aan de termen SMAL en BREED geen waardeoordeel gekoppeld dient te worden. De typologie die uit het onderzoek naar voren komt blijkt in de praktijk dus toch niet zo eenvoudig toepasbaar. Belangrijk is daarom dat er helderheid is over de typologie, ook met het oog op het schrijven van het nieuwe geïntegreerd jaardocument. De instellingen kunnen door middel van de typologie in dezelfde taal de vormgeving van Passend Onderwijs van de eigen instelling omschrijven. Momenteel is er een handreiking voor het schrijven van het geïntegreerd jaardocument in ontwikkeling. 5(10)

6 Verdeling van de middelen Verder komt de besteding van de middelen van Passend Onderwijs, het lumpsum budget, aan bod. Het verschilt per MBO hoe dit is ingericht. Middelen voor ondersteuning kunnen worden ingezet aan de hand van de bijlages (per student), maar ook per groep, per docent of per team. De voor- en nadelen van die verschillende verdeelsleutels zijn nog niet helder. Toerusten teams In verschillende kenniskringen wordt gesproken over het indalen van Passend Onderwijs in de teams. De vraag aan de student: Wat heb jij aan ondersteuning nodig om deze opleiding te doen? staat meer en meer centraal. Teams verschillen in de mate waarin men is toegerust op Passend Onderwijs en omgaan met de diversiteit aan studenten in de klas. In de instellingen komt dan ook steeds meer aandacht voor het toerusten van de teams, bijv. in de vorm van kenniscafés. In Noord- Holland wordt er gesproken over het toerusten van de teams rondom het thema radicalisering. Het Horizoncollege heeft het protocol Puberaal, lastig of radicaliserend opgesteld. De ervaring hiermee is dat het werken met een protocol helpt bij de bewustwording. Ondersteuning zal zoveel mogelijk geboden moeten worden vanuit het team zelf. Daarnaast moet de grens helder zijn: wat kan het team zelf oppakken en waar is aanvullende ondersteuning voor nodig? De studentenraad van Noorderpoort voert momenteel een onderzoek uit naar Passend Onderwijs binnen deze instelling. Op Da Vinci is er een evaluatie uitgevoerd waarbij voornamelijk is gekeken naar de intake. Naar aanleiding hiervan zijn procesmatige aanpassingen gedaan. Aandachtspunt is dat de beschikbaarheid van specifieke hulp of voorzieningen kan leiden tot een wat afwachtende houding van teams. Zij nemen mogelijk minder de verantwoordelijkheid. Ter illustratie: Als je een schoolschoonmaker in dienst hebt laat je eerder rommel liggen, want daar hebben we toch iemand voor? Volgende bijeenkomst Tijdens de volgende bijeenkomsten staat als eerste thema bij iedere kenniskring het thema samenwerking met en ondersteuning vanuit de gemeente centraal. Het tweede thema wordt door de kenniskring zelf bepaald en verschilt dus per kenniskring. Thema s die onder andere aan bod zullen komen zijn: besteding van de middelen, indalen van PaO in de teams en de rol van smw. Uitkomsten van de tweede bijeenkomsten zullen wederom aan bod komen in de volgende nieuwsbrief. Informatie Jeugd Inspirerende voorbeelden In de krant om de leerling, vindt u inspirerende voorbeelden om onderwijs passend te maken voor leerlingen: 6(10)

7 Informatie over de transities jeugdstelsel Informatie over de leeftijdsgrens van 18 jaar en de transities van het jeugdstelsel op Voor verder nieuws over de jeugdsector zie: Ontwikkelingen Gemeenten G4 bijeenkomst Arbeidstoeleiding jongeren in kwetsbare posities Op 3 februari was er een G4 bijeenkomst van onderwijs (samenwerkingsverbanden, praktijk- en speciaal onderwijs, en MBO s) en vertegenwoordigers van landelijke organisaties (o.a. ministerie OCW/VWS, VNG, Divosa, Cedris en NJI) over arbeidstoeleiding van jongeren in kwetsbare posities. De uitkomsten hiervan zijn te lezen in de samenvatting op: Verder schrijft Vincent Fafieanie hierover in zijn blog Kwetsbare jongeren aan het werk: gewoon doen! op Kennisnet Jeugd. Rapport Mbo als wijk Het rapport is te vinden via: Wet- en Regelgeving/overheid Schoolondersteuningsprofiel in het mbo? Er is bij sommige scholen wat verwarring over de verplichting tot het hebben van een schoolondersteuningsprofiel. Die verwarring heeft te maken met de term. De term schoolondersteuningsprofiel heeft namelijk een wettelijke basis maar alleen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) is gedefinieerd wat onder een schoolondersteuningsprofiel moet worden verstaan en ligt een verplichting voor het schoolbestuur om dat eens in de vier jaar op te stellen. Dit schoolondersteuningsprofiel moet passen binnen het ondersteuningsplan, dat het samenwerkingsverband maakt en waarbij de zorgbehoefte in de regio in kaart is gebracht en op basis waarvan een verdeling van middelen plaatsvindt. Deze verplichting geldt dus niet voor het mbo. De verwarring ontstaat omdat dezelfde term vaak gebruikt wordt voor het ondersteuningsaanbod van een school. Voor het mbo geldt de verplichting voor het bevoegd gezag, zoals opgenomen in artikel WEB. Het bevoegd gezag dient er voor zorg voor te dragen dat deelnemers geïnformeerd worden over het ondersteuningsaanbod voor gehandicapte deelnemers die extra ondersteuning behoeven. 7(10)

8 Dit is ingevoerd met de invoering van de Wet passend onderwijs. Dat geldt ook voor de bepaling in artikel WEB dat in de OOK moet worden vastgelegd welke extra ondersteuning de gehandicapte deelnemer wordt geboden. Voor het mbo is, in vergelijking met het po en vo, sprake van een andersoortige zorgplicht namelijk die uit de Wet Gelijke Behandeling Handicap en Chronische ziekten en wordt dus ook hetgeen in de informatie omtrent het ondersteuningsaanbod moet staan door de verplichtingen, die het bevoegd gezag op basis van die wet heeft, ingekleurd. Rapporten en Boeken Reviewstudie: Differentiatie heeft alleen zin als het onderdeel is van een bredere onderwijsaanpak reviewstudie Om de talenten van elk kind tot zijn recht te laten komen en te garanderen dat alle kinderen een bepaald minimumniveau halen, is differentiatie essentieel. Leerlingen indelen in homogene niveaugroepen is daarvoor vaak de basis. Maar groeperen alleen heeft weinig zin, zo blijkt uit een reviewstudie van Roel Bosker en collega s. Groeperen heeft het meeste effect als het is ingebed in een bredere context waarin ook aandacht is voor bijvoorbeeld aangepaste instructie, voortgangscontrole en opbrengstgericht werken. Medische zorg voor kinderen in het onderwijs De Wet passend onderwijs is sinds augustus 2014 van kracht. Scholen zijn hiermee verplicht om alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Soms hebben kinderen ook (medische) zorg nodig tijdens de onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging. Voorheen werd deze zorg betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sinds 1 januari 2015 wordt (medische) zorg aan kinderen vergoed op basis van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, de Wet langdurige zorg (Wlz) en een gewijzigde Zorgverzekeringswet Medische zorg voor kinderen in het onderwijs. Onderzoek van het ecbo naar de toegankelijkheid van mbo scholen. Bij de MBO Raad zijn vragen binnengekomen over de toegankelijkheid van mbo 2 opleidingen. Vanuit het vmbo- en mbo-veld kreeg de MBO Raad signalen dat mbo-instellingen leerlingen (hebben moeten) afwijzen voor een mbo 2-opleiding. Ook heeft de raad signalen ontvangen dat zich plaatsingsproblemen voordoen als gevolg van een steeds groter wordend spanningsveld tussen de wensen van de deelnemer enerzijds en de mogelijkheden van instellingen en bijvoorbeeld de beschikbaarheid van relevante stageplaatsen anderzijds. Het is nog onduidelijk in hoeverre de signalen, vergeleken met voorafgaande jaren, op een algemene trendbreuk in het mbo-veld wijzen. En als daar sprake van is, wat de oorzaken en gevolgen daarvan zijn. Ecbo toegankelijkheid mbo-2 8(10)

9 Eindrapportage Kennispraktijknetwerk arbeidstoeleiding kwetsbare jeugd Er is al veel onderzoek gedaan naar wat werkt in de arbeidstoeleiding van jongeren in een kwetsbare positie. Vaak ligt daarbij het accent op de rol van het onderwijs of partijen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het UWV. Over de bijdrage van zorginstellingen is veel minder bekend. Terwijl die bijdrage cruciaal is om jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte een duurzame plaats op de arbeidsmarkt te laten verwerven. Eindrapport arbeidstoeleiding Eindrapportage Kennispraktijknetwerk Veiligheid in Verbinding Deze notitie richt zich op onderwijs- en justitieprofessionals én gemeenten. Ze beoogt te laten zien waar, hoe en wanneer de verbinding is te leggen tussen de justitiële keten en het onderwijs, dan wel de keten in de onderwijsondersteuning. Het NJI heeft de mogelijkheid aan om op drie locaties het ontwikkelde materiaal op bruikbaarheid te testen en daarmee ook lokaal te ondersteunen om deze verbindingen te optimaliseren. Mocht u daar belangstelling voor hebben dan kunt zich aan melden bij Chaja Deen: Eindrapport veiligheid in verbinding Agenda Woensdag 20 mei, uur uur: Informatiebijeenkomst over Participatiewet. Uitgenodigd: leden NEL bve en leden Platform Entree. Locatie FNV gebouw Donderdag 21 mei, uur uur: Jeugdteams in het mbo. Uitgenodigd: leden Platform Gehandicapten, leden Kenniskringen Passend Onderwijs, leden NEL bve. Locatie: NH Amersfoort Donderdag 28 mei, uur uur: Tel mee met Taal. Uitgenodigd: leden netwerk Leven Lang Leren en netwerk Basisvaardigheden. Locatie: InOffice Woerden Vrijdag 12 juni, uur uur: Financiering van Passend Onderwijs. Uitgenodigd: alle deelnemers aan de platformdag van 9 april jl.. Locatie: MBO Raad, Houttuinzaal Maandag 22 juni, uur uur (3 sessies): In gesprek met de inspectie over Passend Onderwijs. Uitgenodigd: managers aanwezig op de platformdag van 9 april jl. en managers uitgenodigd via de btg s. Locatie: MBO Raad, Middellandzaal Donderdag 19 november, 09:30 uur uur: volgende Platformdag Platform Gehandicapten, zet alvast in uw agenda! 9(10)

10 Contact Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met: Mieke de Haan: of Ellen Verheijen: of Of eventueel via het secretariaat: Carolien Meijer: of (10)

Passend Onderwijs in het MBO

Passend Onderwijs in het MBO Passend Onderwijs in het MBO 19 november 2015 Ton Eimers KBA Nijmegen Voorstellen Onderzoeker KBA Nijmegen Consortium Evaluatie Passend Onderwijs Vijfjarig onderzoeksprogramma PO, VO en MBO MBO-monitor

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie 31 497 Passend onderwijs Nr. 309 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 497 Passend onderwijs Nr. 113 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Wat betekent passend onderwijs voor onze school?

Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Informatieavond Julianaschool 27 maart Van 19.30-20.30 uur Wat betekent passend onderwijs voor onze school? Passend Onderwijs Voorstellen: MR: Nelly IB: Frederike en Imca SMPO: Wim Boskeljon (Steunpunt

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs Maart 2012 1e Op 1 augustus 2013 wordt naar verwachting het nieuwe onderwijsstelsel ingevoerd. Het wetsvoorstel is op 6 en 8 maart behandeld in de Tweede Kamer. Daarna moet het voorstel nog door de Eerste

Nadere informatie

Aanleiding: steeds meer dure rugzakken

Aanleiding: steeds meer dure rugzakken PASSEND ONDERWIJS Van rugzak naar maatpak Auteurs José Hermanussen, Expertisecentrum Beroepsonderwijs & Ria Groenenberg november 2014 Ouderen weten het nog wel: leerlingen die niet goed konden meekomen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Huidige situatie onderwijs 4 3. Wat verandert er met de invoering van de Wet passend onderwijs? 5 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities. Adviezen G4

Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities. Adviezen G4 Adviezen G4 Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities Op 3 februari was er een G4 bijeenkomst van onderwijs (samenwerkings verbanden, praktijk- en speciaal onderwijs, en MBO s) en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Transities in de zorg voor jeugdigen met een beperking. 4 maart 2015

Transities in de zorg voor jeugdigen met een beperking. 4 maart 2015 Transities in de zorg voor jeugdigen met een beperking 4 maart 2015 Transities Van AWBZ naar: Jeugdwet Zorgverzekeringswet Wet langdurige zorg Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 En ook: invoering

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

Datum 26 mei 2014 Kamervragen van het lid Ypma (PvdA) over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (25-4-2014)

Datum 26 mei 2014 Kamervragen van het lid Ypma (PvdA) over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (25-4-2014) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht Ingradodag 31 maart Ontwikkelingen Nieuw landelijk beleid op 1. RMC vernieuwing 2. Regionale aanpak VSV 3. Jongeren in een kwetsbare positie

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2014 Update: Week van passend onderwijs Uitgelicht Update: Week van passend onderwijs De eerste 50 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld voor de Week van passend onderwijs (24-28

Nadere informatie

Vervolgaanpak vsv en jongeren in een kwetsbare positie. Den Bosch,

Vervolgaanpak vsv en jongeren in een kwetsbare positie. Den Bosch, Vervolgaanpak vsv en jongeren in een kwetsbare positie Den Bosch, 25-11-2015 Inhoud Uitgangspunten en hoofdlijnen Doelgroep Regionaal programma Vangnet Financiële middelen Toelichting taken RMC en instellingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 971 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

Datum 2 december 2013 Brief Netwerk Ouderinitiatieven m.b.t. knelpunten passend onderwijs MBO

Datum 2 december 2013 Brief Netwerk Ouderinitiatieven m.b.t. knelpunten passend onderwijs MBO >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

InFORMATIE VOOR OUDERS

InFORMATIE VOOR OUDERS Samenwerkingsverband VO REGIO UTRECHT WEST Passend Onderwijs InFORMATIE VOOR OUDERS Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Regio Utrecht West mei 2014 1 Inleiding Uw kind volgt of gaat onderwijs volgen

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

Naar een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Naar een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie INHOUD nieuwsbrief #5 Naar een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie Invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden EED Rekenvoorbeeld bij Handreiking Tariefopbouw Dyslexiezorg Nieuw: Protocol Dyslexie mbo

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013 Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis NVA Congres 2013 Autisme en onderwijs NVA 4 oktober 2013 Ellen Luteijn Inhoud Hoe kan onderwijs passend zijn voor leerlingen met ASS? Passend Onderwijs

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan!

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan! Passend Onderwijs 2e Passend onderwijs komt eraan! Nederland krijgt een nieuw onderwijsstelsel met de naam Passend Onderwijs. Per 1 augustus 2014 (de invoering is een jaar uitgesteld) voeren alle scholen

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 9 Nummer : 13.0004438 Onderwerp: Plan van aanpak Passend Onderwijs Bijlagen: Inleiding: Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een

Nadere informatie

Hare Excellentie J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus BJ DEN HAAG

Hare Excellentie J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus BJ DEN HAAG Hare Excellentie J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Onderwerp Internetconsultatie passend onderwijs CGB-advies 2011/02 Datum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 860 Weer samen naar school Nr. 63 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Passend Onderwijs: Passend onderwijs. Wat is het? extra ondersteuning. school. Heeft u een idee??? alle leerlingen die.

Passend Onderwijs: Passend onderwijs. Wat is het? extra ondersteuning. school. Heeft u een idee??? alle leerlingen die. Eerst even voorstellen Passend Onderwijs Wat is het? Wat verandert er? Rol ouders? Wat kunnen ouders doen? Ik U? Bert Beuving, projectmedewerker BOSK ouder? medewerker? medewerker samenwerkingsverband?

Nadere informatie

OPP binnen Plein 013. Wat?

OPP binnen Plein 013. Wat? OPP binnen Plein 013 Wat? De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in het vergaderjaar 2013-2014 een wijziging opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs in verband met het registeren van leerlingen

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs

Medische zorg voor kinderen in het onderwijs Medische zorg voor kinderen in het onderwijs Jeugdwet en onderwijs Wet maatschappelijke ondersteuning en onderwijs Zorgverzekeringswet en onderwijs Wet langdurige zorg en onderwijs 1 2 Introductie Soms

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Informatie voor ouders en leerkrachten Wat verandert? Nieuwe wet Passend Onderwijs op 1-8-2014 Het rugzakje verdwijnt Scholen (schoolbesturen) krijgen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Inleiding. Kerngroep

Jaarverslag 2012. Inleiding. Kerngroep Inleiding Vanaf 2014 kunnen jongeren zonder vooropleiding via de Entreeopleiding alsnog een diploma halen dat toegang geeft tot het mbo niveau 2. Alle mbo-scholen zijn nu aan de slag om de entreeopleidingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 30 079 VMBO Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 oktober

Nadere informatie

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten:

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: dit is wat wij doen > Bundeling van krachten Activiteiten Passend onderwijs zonder thuiszitters een illusie? Wij denken van niet. Of eigenlijk weten we dat wel

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein Programma 19.30 uur opening door beide wethouders 19.40 stand van zaken invoering

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Welkom Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Programma Wat bindt ons? (de wet) Wat verbindt ons? (de inhoud) Vragen en verheldering Wat bindt ons? (de wet) Transities in het sociale

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Handreiking. Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers

Handreiking. Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers Handreiking steunpunt Ouders, schoolondersteuningsprofiel en Floor Kaspers December 2013 Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder schoolondersteuningsprofiel?

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014. Invoering 1 augustus 2014

Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014. Invoering 1 augustus 2014 Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014 Invoering 1 augustus 2014 Bijeenkomst ouders 1. Opening 2. Doel:» ouders meenemen in de ontwikkelingen naar Passend Onderwijs.» Gelegenheid om vragen te stellen

Nadere informatie

Tekst: Anita Michgelsen, Magda van der Wulp & Alyce Zandbergen

Tekst: Anita Michgelsen, Magda van der Wulp & Alyce Zandbergen De intern begeleider is een belangrijke professional als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Je bent de spil in de ondersteuning van leraren bij de begeleiding van hun leerlingen en hebt, afhankelijk

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

Datum 4 juli 2017 Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Van Meenen (D66) over het bericht onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte leerlingen,

Datum 4 juli 2017 Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Van Meenen (D66) over het bericht onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte leerlingen, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Toewijzing ondersteuning

Toewijzing ondersteuning Toewijzing ondersteuning handreiking 2 passend onderwijs handreiking 2: toewijzing ondersteuning Een van de belangrijkste taken van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs is het toewijzen van onderwijsondersteuning.

Nadere informatie

Stappenplan passend onderwijs po-vo

Stappenplan passend onderwijs po-vo Stappenplan passend onderwijs po-vo schooljaar 2014 2015 In de BOVO procedure 2014 2015 gaat ten opzichte van voorgaande jaren veel veranderen, met name als gevolg van de wet- en regelgeving m.b.t. passend

Nadere informatie

Pho Madivosa 11 februari 2016, bijlage agendapunt 11 DE REGIONAAL EDUCATIEVE AGENDA WEST-FRIESLAND

Pho Madivosa 11 februari 2016, bijlage agendapunt 11 DE REGIONAAL EDUCATIEVE AGENDA WEST-FRIESLAND DE REGIONAAL EDUCATIEVE AGENDA WEST-FRIESLAND 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond van een Regionale educatieve agenda 1.1. Inleiding 1.2. Definitie Regionale educatieve agenda (REA) 1.3. Relatie Lokaal educatieve

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

MEMO intern. : Leden MBO Raad : Bureau MBO Raad Datum : 15 februari 2012 Onderwerp : Vsv/entreeopleidingen/passend onderwijs

MEMO intern. : Leden MBO Raad : Bureau MBO Raad Datum : 15 februari 2012 Onderwerp : Vsv/entreeopleidingen/passend onderwijs MEMO intern Aan : Leden MBO Raad Van : Bureau MBO Raad Datum : 15 februari 2012 Onderwerp : Vsv/entreeopleidingen/passend onderwijs Op dit moment staat het thema van de vsv (voortijdig schoolverlaten)

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Vervolgaanpak VSV en JiKP

Vervolgaanpak VSV en JiKP Vervolgaanpak VSV en JiKP Enkele volgende stappen in de regionale samenwerking Ministerie O,C&W Directie MBO Februari 2016 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Doelstellingen en doelgroep 3. Regionale samenwerking

Nadere informatie

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan.

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het Samenwerkingsverband 20-01 PO en de gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld d.d. 24 januari 2014. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

Communicatieplan. Organisatievraagstuk

Communicatieplan. Organisatievraagstuk communicatieplan Communicatieplan Vooraf De wet Passend Onderwijs schrijft geen voorwaarden voor met betrekking tot de inrichting van de communicatie. Profi Pendi hecht belang aan een goede communicatie,

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011

SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011 SAMENVATTING WETSVOORSTEL PASSEND ONDERWIJS EN MEMORIE VAN TOELICHTING november 2011 In deze samenvatting wordt eerst een overzicht gegeven van de algemene veranderingen in het onderwijsstelsel. Daarna

Nadere informatie

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Inleiding Veel scholen hebben te maken met leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen.

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Arrangeren in het mbo met behulp van IVO. Mei 2013 Alfons Timmerhuis Studiedag Platform Gehandicapten MBO

Arrangeren in het mbo met behulp van IVO. Mei 2013 Alfons Timmerhuis Studiedag Platform Gehandicapten MBO Arrangeren in het mbo met behulp van IVO Mei 2013 Alfons Timmerhuis Studiedag Platform Gehandicapten MBO Passend onderwijs in het mbo Geen zorgplicht Geen cvi s meer Wel wet Gelijke behandeling handicap

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Meer informatie Voor meer informatie over de scholen van De Kleine Prins en een overzicht van onze diensten verwijzen we u graag naar onze website.

Meer informatie Voor meer informatie over de scholen van De Kleine Prins en een overzicht van onze diensten verwijzen we u graag naar onze website. NIEU WSBRIEF DECEMBER 2016 De Kleine Prins Nieuwsbrief Voor u ligt de nieuwsbrief van De Kleine Prins, met daarin onder andere de nieuwste diensten van ons Expertisecentrum en informatie over deeltijdarrangementen.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Lia van Meegen Schoolondersteuningsprofiel februari 2012 Wat staat in de wetsvoorstellen? Wat is een schoolondersteuningsprofiel? Wat is een ondersteuningsplan? Wat is een ondersteuningsplanraad? Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp

concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp dinsdag 2 december 2014 toelichting Om de hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen zowel op school als thuis in samenhang te realiseren

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Ondersteuning in het Nederlandse onderwijs

Ondersteuning in het Nederlandse onderwijs Ondersteuning in het Nederlandse onderwijs Chaja Deen, Nederlands Jeugdinstituut Corian Messing, Nederlands Jeugdinstituut Bas Wijnen, Nederlands Jeugdinstituut Juni 2014 Deze factsheet schetst hoe in

Nadere informatie

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Van 24 t/m 28 maart vond de Week van Passend Onderwijs plaats. De Week is een initiatief van het ministerie van OCW en 22 onderwijsorganisaties,

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie