PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS"

Transcriptie

1 PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS SCHOOLJAAR Als beginnend schoolleider van een katholieke basisschool sta je plots op het kruispunt van de vele complexe relaties binnen het onderwijsveld. Je wordt geconfronteerd met een veelheid van opdrachten, taken en verwachtingen vanuit verschillende hoeken. Voor een deel kan je terugvallen op de vaardigheden die je ontwikkelde als leerkracht, zorgbegeleider of beleidsondersteuner. Maar toch worden er van jou een aantal competenties verwacht die je als schoolleider stap voor stap verwerft zoals kwaliteit bewaken, beleid voeren, communicatie, Kortom: schoolleider word je met vallen en opstaan! De opleiding Profs wil jou ondersteunen door je een rugzak met basiscompetenties mee te geven, maar vooral door je te leren werken met kaart en kompas om op je eigen tempo je weg te zoeken in dit omvangrijke gebied. Het is dan ook heel belangrijk dat je van meet af aan met deze opleiding start om een heel aantal zaken die op je af komen, te kunnen plaatsen. Deze sessies voor beginnende directeurs willen jou, samen met andere beginnende directeurs, ondersteunen in je groeiproces als directeur door te leren van en met elkaar. 1.1 PRAKTISCHE INLICHTINGEN Informatie Contactpersoon: Sonia Backx, pedagogisch begeleider coördinator ProfS, tel Jo Coppens, hoofdbegeleider Inschrijven Beginnende directeurs (gewoon of buitengewoon basisonderwijs) kunnen zich voor ProfS inschrijven 1. via mail: sonia. Je kan inschrijven tot de dag voor de eerste sessie. Indien u zich daarna wil inschrijven, richt u zich met uw vraag naar de contactpersoon. Na een correcte inschrijving, ontvangt u een bevestigingsmail. Deelnemers die reeds het eerste of tweede jaar volgden, worden automatisch ingeschreven in het erop volgende jaar. Zij ontvangen eveneens een bevestigingsmail van deze inschrijving, daarin wordt hen de mogelijkheid geboden om zich online uit te schrijven. De opleiding bestaat uit een totaalpakket. Het is niet mogelijk bepaalde modules te selecteren. Kostprijs De deelname in de onkosten bedraagt 500 per cursusjaar. Deze prijs omvat de cursusmomenten, syllabi, koffie, lokalen, broodjesmaaltijd en administratie. Ingevolge CAO VIII kunnen de kosten voor deze cursus integraal door de overheid vergoed worden de betalingsmodaliteiten worden u later meegedeeld. Certificaat De schoolleider die deze opleiding doorlopen heeft, ontvangt het certificaat Schoolleider Katholiek Onderwijs.

2 1.2 MODULES VAN HET EERSTE JAAR Module 1.5.MB Oriëntatiedagen: kennismaking met onderwijsveld - DPB BaO Als beginnend schoolleider van een katholieke basisschool sta je plots op het kruispunt van de vele complexe relaties binnen het onderwijsveld. Welke zijn de verschillende actoren waarmee jij en je school te maken krijgen? In welke mate participeren deze aan het samen schoolmaken? In een eerste oriëntering willen wij je begeleiden om je blikveld te verruimen zodat je bij de aanvang van je taak een kader hebt om de verschillende actoren te plaatsen. Begin juli: dag 1 dag 2 - dag 3 Wie zijn we als katholieke basisschool? Waar staan we in het onderwijslandschap, in de onderwijsstructuur? Welke zijn de beleidsmensen voor onderwijs binnen het bisdom? We maken er kennis mee. Mijn taak als directeur: hoe zie ik die? Welk is de taak van het schoolbestuur de directeur? Waar is mijn plaats in het schoolteam? binnen de overlegstructuren? in de scholengemeenschap? Handreikingen bij de eerste stappen als directeur: welk inschrijvingsbeleid wordt er op mijn school gevoerd? welke planningsdocumenten hebben we op school? waar vind ik de nodige info? Wegwijs doorheen de infokanalen de eerste personeelsvergadering: hoe pak ik die aan? Hoe kan ik me voorbereiden op de start van het schooljaar? Een leidraad Een antwoord op vele vragen Eind augustus - dag 4: Hoe leiden we onze school financieel en materieel? Een weg doorheen het werkingsbudget en de boekhouding. Waaruit bestaat onze samenwerking met de inspecteur, de begeleider en de nascholer? Welk personeel heb ik op 1 september in mijn school? Met welke onderwijsactua hou ik rekening bij de start van het schooljaar? Kennismaking met de begeleiders van de school. Module 1.1 Persoonlijk leiderschap - Karel Binon Je hebt een officieel mandaat als leider van je school. Jij bent uniek. Je school is uniek. Beleid voeren gebeurt op dit unieke kruispunt. Zowel factoren binnen jezelf als binnen de school beïnvloeden dit. Inzicht en overzicht krijgen op dit complexe actorenveld, op de zichtbare en de onderstroomprocessen (cultuur, groepsdynamiek, ) en reflectie over eigen mogelijkheden en beperkingen vormen een belangrijke basis in het leertraject van de schoolleider. Het is een bewustwordingsproces van de reële macht en verantwoordelijkheid en hoe je die kan delen met het team in functie van het competentieniveau. We staan stil bij de taakverschuiving van het begeleiden van het leerproces bij kinderen (primair proces) naar het creëren van voorwaarden (secundaire processen) die dit primaire proces mogelijk maken In gesprek met lotgenoten wordt men zich meer bewust van de belangrijke rol en de diversiteit aan taken die een schoolleider in de school te vervullen heeft, de veelvuldige verwachtingen die op je afkomen en de noodzaak om hierbij je grenzen te bewaken. In de module tijdbeheer wordt hier concreet op verder gewerkt.

3 Module 1.2 Communicatie als basisinstrument - Karina Verhoeven Beginnende schoolleiders ontwikkelen hun persoonlijk leiderschap vanaf de eerste dag dat ze directeur worden. Het profiel dat zij opbouwen, hangt in grote mate af van de communicatie die zij voeren met hun personeel en met andere schoolbetrokkenen. In dit onderdeel gaan we actief aan de slag met deze gesprekken. Korte theoretische kapstokken en praktisch oefeningen geven antwoorden op vragen zoals: -Hoe voorkomen we dat communicatie vastloopt? -Welke vaardigheden helpen ons in een constructief gesprek? -Hoe geven we feedback? Hoe beluisteren we écht? -Hoe maken we afspraken die opgevolgd worden? -Hoe bereiden we onze eerste toelichtingen voor? -Hoe organiseren we onze vergaderingen en welke is de rol van de directie daar in? -Hoe kunnen we met ons team beslissingen nemen waar iedereen achter staat? Module 1.3 Tijdsbeheer - Marita Stas De focus ligt op bewustwording en confrontatie met de thema s: tijd, gedrevenheid, perfectionisme, geven en ontvangen, prioriteiten en planning. Daarop bouwen we voort naar concepten, tips en vaardigheden. Methodisch vertrekken we vanuit de concrete beleving/ ervaring van de deelnemers om op een dynamische, interactieve manier daaruit concepten en tips te halen. We werken met dynamiserende ervaringsoefeningen, gerichte reflectieopdrachten en groepsdiscussie. Daarnaast worden handvatten aangereikt en schema s voor prioriteiten en planning. Er worden tips gegeven voor het omgaan met tijdverstoorders en het managen van de omgeving. We zoeken naar het verhogen van de effectiviteit en de efficiëntie op langere termijn. In dit traject voor leidinggevenden wordt steeds getracht te focussen op een groeiend besef van de effecten van het eigen timemanagement op het tijdsgebruik en het welzijn van de andere medewerkers. Module 1.4 Kennismakingsbezoek met VVKBaO - Marc Van den Brande De Guimardstraat is niet zomaar een ver en vreemd instituut. In deze module krijg je de kans het Verbond van het Katholiek Basisonderwijs eens van de binnenkant te leren kennen. Wat is de opdracht van het VSKO en hoe staat het VVKBaO te dienste van mijn school? Na de algemene inleiding krijg je in vier workshops informatie over de administratieve en pedagogische ondersteuning die je als directeur vanuit het Verbond kan verwachten: pedagogische items en leerplannen, juridisch-administratieve vraagstukken, communicatie met het Verbond via internet en tenslotte het gelijke kansenbeleid voor alle kinderen. Het werken in kleine groepen maakt het mogelijk om ook uw eigen vragen en zorgen in te brengen. Module 1.6.MB Mijn inspiratie als directeur - Fons Uytterhoeven Directie worden in een katholieke basisschool: hoe kijk ik ernaar? Waar haal ik de inspiratie om dag na dag in mijn opweg gaan met mensen er te staan. Wat is voor mij essentieel en wat geeft me de kracht?

4 Module 1.7.MB De directeur als leraar van het team - Sonia Backx Werken aan prioriteiten een zorgbrede aanpak door de leerkrachten onderwijs bieden op maat een geïntegreerde werking opzetten rond leren leren. Steeds weer wordt de flexibiliteit en de leer-kracht van elke leerkracht aangesproken om de eigen aanpak af te stemmen op de noden van de leerlingen en de klasgroep en op de verwachtingen van de maatschappij. Als directeur krijg je dus telkens opnieuw te maken met het leren van individuen (je leerkrachten) en van een groep mensen (je schoolteam). Hoe verloopt dit leren bij elke individuele leerkracht en bij je team? Waarmee hou je rekening? Hoe pak je dit aan? Module 1.8.MB De directeur als intern begeleider van de kleuterschool - Sonia Backx Als directeur de kleuterschool ondersteunen vraagt heel wat specifieke know-how. Daarbij is het essentieel om zicht te krijgen op de hoofdrolspeler van het hele gebeuren: De KLEUTER Wie is hij? Hoe ontwikkelt hij? Welke zijn zijn ontwikkelingstaken en zijn ontwikkelingsnoden in elke fase. Vandaar uit focussen we op de vraag: wat is dan goed kleuteronderwijs? Het ontwikkelingsplan reikt ons wegwijzers aan om goed kleuteronderwijs te creëren. We verkennen deze vanuit talrijke praktijkvoorbeelden waarbij telkens kijkpunten en tips aangereikt worden. Zo krijg je als directie zicht op jouw rol, in het samen met je team opweg gaan, in deze boeiende wereld. Module 1.9.MB Het begeleiden van leerkrachten - Sonia Backx De eerste stap om naast de korte flitsbezoekjes in de verschillende klassen, ook daadwerkelijk een gericht klasbezoek te doen, is voor de beginnende directie vaak een drempel. In deze sessie gaan we samen op bezoek in een kleuter- en een lagere schoolklas. We laten de indrukken op ons afkomen in verband met het aanbod, het klasmilieu en de rol van de leerkracht. Nadien reflecteren we hierop en houden een gesprek met de leerkracht. We situeren het klasbezoek binnen de loopbaanbegeleiding van elke leerkracht en binnen kwaliteitszorg. We staan stil bij de vraag: hoe begin ik eraan in mijn school? En nemen een aantal kijkpunten mee. Module 1.10.MB Administratie vorming en onderwijsactualiteit - Sonia Backx en directie Er komt heel wat op de school af qua info en administratie. Gaandeweg doorheen het schooljaar willen jou wegwijs maken in volgend items: -hoe selecteer ik in alle info die op de school afkomt? -het lestijdenpakket - de personeelsformatie op mijn school invullen van BaO-formulieren: hoe pak ik het aan? We doorlopen dit stap voor stap. -welk is het statuut van de personeelsleden op mijn school en welke administratieve verplichtingen mag ik niet over het hoofd zien? Een evenwicht tussen info geven en ervaringen uitwisselen kans tot vragen stellen. Module 1.10.MB Reflectiegroepen Reflectie is een essentieel instrument om als directeur jezelf en je werk constructief kritisch te blijven benaderen. Reflecteren kan je leren én verdiepen door samen met je collega s stil te staan bij concrete praktijkproblemen. Er wordt zowel gekeken naar je eigen functioneren als naar de werksituatie zelf. Hierdoor krijg je concrete handvatten aangereikt om je praktijkprobleem opnieuw of anders aan te pakken en word je bewuster van jezelf en van de factoren die in je praktijk meespelen. Dit doet je groeien in professionaliteit.

5 Iedereen rond de tafel is actieve deelnemer, iedereen leert aan de ervaring van de anderen. Ook het afstemmen op praktijksituaties van anderen is een kans om je eigen begeleidende, coachende vaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd doet het je reflecteren op je eigen praktijk. Wat in de groep besproken is, wordt met de grootst mogelijke discretie behandeld en gaat niet buiten de groep: enkel dan kan iedereen zich veilig voelen om zijn/haar verhaal ten volle te brengen. We starten met een introductiesessie waarbij de bedoeling van de reflectiegroepen uit de doeken wordt gedaan en waarbij de verschillende reflectiegroepen (6 à 8 personen) mét begeleider, worden gevormd. De groepen komen twee maal samen in het eerste jaar. Zowel in het tweede als derde jaar loopt dit reflectietraject door. Module 1.11.MB Vorming beginnende directies BuO (alleen voor directeurs buitengewoon basisonderwijs) - VVKBuO (6 sessies) Beginnende directies buitengewoon onderwijs volgen de modules 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 en daarnaast volgende modules die specifiek gericht zijn op het BuO. Deze modules worden begeleid door Walter Loonbeek. - Module 1.12.MB Het pedagogisch project van de school als kompas voor je schoolwerkplan (2 sessies) - Module 1.13.MB We buigen ons samen over het groepswerkplan en individueel handelingsplan (2 sessies) - Module 1.14.MB Lesurenpakket en het urenpakket van de paramedici: hoe organiseren we het? (2 sessies) CHRONOLOGISCH OVERZICHT DATAPLANNING Juli Oriëntatiedagen Augustus Oriëntatiedag September 2009 Oktober VM 24 NM 7 VM 27 Mijn inspiratie als directeur Onderwijsactua Persoonlijk leiderschap Bezoek VVKBaO December Persoonlijk leiderschap Januari Communicatie Onderwijsadministratie Februari De directeur als intern begeleider van de kleuterschool Maart Communicatie April Tijdbeheer Mei Begeleiden van leerkrachten Juni De directeur als leraar van zijn team

6 1.3 MODULES VAN HET TWEEDE JAAR Module 2.1 Leiden van een lerende organisatie - Luc Bastiaensen Het leerproces van de leerlingen is wat centraal staat op school. In functie daarvan zijn schoolleiders bezig met het begeleiden van leerprocessen bij het team. Dit speelt zich af op drie niveaus: op individueel vlak, bij werkgroepen en bij de totale organisatie. De PDCA-cirkel (Plannen, het Doen, de Controle en de Aanpassing) is een handig hulpmiddel. Tijdens de sessies worden concrete aanzetten gegeven om deze PDCA-cirkel te hanteren. We focussen op het belang van hanteerbare en realistische verbeteracties (van een 100% idee naar een 15% actie) Om overzicht te houden is het belangrijk een realistisch schoolwerkplan te ontwikkelen. We staan ook stil bij de achterliggende visie van het geplande en de mate waarin die visie geëxpliciteerd is en gedragen wordt door de collega s. We zullen ook aandacht hebben voor de balans tussen taak- en groepsprocessen, tijdens de sessies en in het eigen team. Schoolzelfevaluatie geven we een plaats in de lerende organisatie, ondersteund door haalbare methodieken die we ook kritisch onder de loep nemen. Module 2.2 Communicatie in een lerende organisatie - Karina Verhoeven In het tweede jaar als directie wordt de kracht van uzelf als motivator duidelijk. Hoe stimuleer je je personeel in het oppakken van verantwoordelijkheden? We bekijken dzez communicatie vanuit uw rol als coach.een stappenplan wordt teogelicht, vaardigheden worden actief geoefend. Thema s die aan bod komen zijn: - Hoe communiceren we zodat zij het oppakken en niet ik? - Hoe houden we overzicht en volgen we best op? - Welke weg volg ik in dit soort gesprekken best? - Hoe start ik als ik met mijn personeel een andere richting wil uitgaan? - Hoe coach ik op resultaten? - Welke communicatiekanalen zijn voor mijn school het meest efficiënt? Module 2.3.MB Werken aan goed kleuteronderwijs - Sonia Backx Goed kleuteronderwijs: hoe vertaalt zich dat op de werkvloer? Wat betekent dit - voor het klasmilieu: welke hoeken zijn er hoe zijn ze ingericht? - voor het aanbod: de keuze van de thema s, de activiteiten en de materialen? - voor de rol van de leerkracht: welke stijl hanteert zij sturend begeleidend? welke eigenschappen mag je verwachten? hoe kan je haar begeleiden? Module 2.4.MB Het begeleiden van leerkrachten - Mieke Van Vlasselaer Vanuit de ervaringen van de verschillende deelnemers en vanuit de didactische principes vervat in de verschillende leerplannen gaan we op zoek naar een zinvolle aanpak en naar zinvolle documenten. Dit alles wordt gekaderd in een loopbaanperspectief.

7 Module 2.5 MB Zorg en gelijke kansen op school: waar gaat het eigenlijk om? Mieke Van Vlasselaer Welke plaats neemt zorg in op mijn school? Hoe denken we erover als team? Hoe gedragen is de visie? Hoe wordt ze ingebed in de dagelijkse werking? In deze sessie vertrekken we vanuit ieders ervaring om dan een aantal kapstokken aan te reiken waarmee je in je school aan de slag kan gaan. Module 2.6 MB Leerplannen bekeken vanuit helikopterperspectief Interdiocesane begeleiders Tijdens de voorbije jaren heb je in je eigen praktijk gewerkt met de leerplannen voor de katholieke basisschool. Daarbij heb je je vooral gefocust op je eigen leerjaar of je opdracht. Van jou als directeur wordt nu verwacht dat jij vanuit een helikopterperspectief met de leerplannen aan de slag gaat. Module 2.7 MB Het opvoedingsconcept van de katholieke basisschool - Sonia Backx Hoe kunnen de 5 opdrachten een baken zijn voor de werking binnen onze katholieke basisschool? Wat houden ze in? Hoe gebruiken we ze steeds als toetssteen? Module 2.8.MB Administratieve vorming - onderwijsactualiteit - Sonia Backx en directie Het lestijdenpakket en de toegekende punten laten heel wat creativiteit toe. Hoe pak ik het aan om de ambten waarover ik beschik zo optimaal mogelijk in te zetten?. Module 2.8.MB Reflectiegroepen (4 sessies) De reflectiegroepen lopen door in het tweede jaar (zie module 1.10.MB Reflectiegroepen) Beginnende directies buitengewoon onderwijs volgen de modules 2.1 en 2.2 en daarnaast volgende modules die specifiek gericht zijn op het BuO. Deze modules worden begeleid door Walter Loonbeek. - Module 2.9.MB Uitwisselen van ervaringen rond zelfevaluatie, doorlichting en output (2 sessies) - Module 2.10.MB Lesurenpakket en urenpakket van de paramedici: hoe organiseren we het? (2 sessies) - Module 2.11.MB Een nascholingsplan opstellen (2 sessies) CHRONOLOGISCH OVERZICHT DATAPLANNING September Leiden van een lerende organisatie Oktober Leiden van een lerende organisatie December De directeur als intern begeleider van de kleuterschool Januari Onderwijsadministratie Februari of 4 Communicatie Maart of 4 18 Communicatie Leerplannen vanuit helikopterperspectief April Begeleiden van leerkrachten Mei OKB Juni De directeur als leraar van zijn team

8 1.4 MODULES DERDE JAAR Module 3.1 Leiden van schoolontwikkeling - Karel Binon Als schoolleider word je geconfronteerd met een veelheid van impulsen tot verandering en vernieuwing zowel van binnen als van buiten de school. Je laten meedrijven door al deze impulsen zou van je school een schip op drift maken, onbestuurbaar. Je kunt anderzijds ook niet blind zijn voor deze vernieuwingsimpulsen. We willen in deze sessies deze externe en interne impulsen van innovatie in kaart brengen en concrete aanzetten geven hoe je uit die veelheid een selectie kan maken, prioriteiten kan bepalen om als school een autonome realistische koers te varen vanuit de eigen mogelijkheden en beperkingen en gedragen door het team. Hier wordt opnieuw op het belang gewezen van het ontwikkelen van een schooleigen beleidskader. Dit kader wordt als een huis waar men de verschillende vernieuwingsimpulsen kan plaatsen en thuisbrengen en waardoor de verbinding tussen wat er al is en het nieuwe duidelijk wordt voor de betrokkenen. Het introduceren en opvolgen van innovaties vraagt inzicht in de mechanismen die dit proces beïnvloeden zowel op vlak van de innovatie op zich, op individueel vlak, op groepsniveau als op organisatorisch niveau. We concretiseren hoe je hier als schoolleider kan op inspelen.we hernemen hierbij ook de schema s uit het eerste en tweede jaar gekoppeld aan concrete praktijksituaties die de deelnemers kunnen inbrengen Module 3.2 Communicatie: conflicthantering en bemiddeling, onderhandelen - Martine Van Obbergen en Marita Stas In het dagelijks omgaan met elkaar hebben we met verschillen te maken. Als we deze verschillen niet in goede banen weten te leiden, krijgen we geschillen en die leiden vaak tot conflicten. Het omgaan met weerstanden, het op elkaar afstemmen, het overtuigen, het omgaan met tegengestelde opvattingen vraagt een grote communcatieve vaardigheid. De schoolleider moet zijn/haar sterke kanten en zijn/haar leerpunten leren kennen - in het hanteren van conflicten, - in het bemiddelen, - bij het onderhandelen over een voor alle betrokkenen haalbare kaart. Hier bouwen we verder op de vaardigheden en inzichten die in het eerste en tweede jaar zijn opgebouwd. Module 3.3 Zorgbeleid op school - Mieke Hagenaars Zorg is de kernopdracht van een basisschool, verweven met het onderwijsinhoudelijke en het pedagogische. We benaderen het zorgcontinuüm vanuit verschillende invalshoeken die het leeren leefgedrag van leerlingen stimuleren. Via een aantal werkvormen reflecteren we over ons eigen zorgbeleid: - voorwaarden om een optimaal zorgbeleid te realiseren. - de algemene zorg van een school bekijken vanuit een veilig klasklimaat, een krachtige leeromgeving, de rol van de leerkracht, differentiatie - extra zorg vanuit het leerlingvolgsysteem opentrekken naar een bredere beeldvorming over een leerling en de mediastijl van de leerkracht - de directeur als een goede mediator binnen het teamgebeuren We bekijken het zorgbeleid vanuit de OGKpijlers en plaatsen deze binnen het zorgcontinuüm. - Wat zijn de grenzen en mogelijkheden van zorg op de gewone basisschool? - Waar kan het BuO voor staan? - Hoe vertellen functiebeschrijvingen over het aandeel van elke leerkracht, van de zorgcoördinator en de directeur? - Hoe werken we samen met CLB, de Gon-begeleider met het Buo?

9 - Wat is onze visie over inclusief onderwijs (ION) en geïntegreerd onderwijs (GON)? - Hoe plaatsen we de sticordimaatregelen in ons zorgbeleid? Na het bepalen van draaglast draagkracht kiezen we een aantal prioriteiten om aan te werken binnen het zorgbeleid van onze school. Module 3.4 Participatiestructuren en vakbondswerking op school - Hilde Lavrysen De school is het werk van vele mensen: directie, schoolbestuur, ouders, leraren. Beslissingen worden dan ook niet alleen genomen door de directeur of het schoolbestuur, maar in samenspraak met de verschillende betrokkenen. - Hoe ver gaat die betrokkenheid? - Over welke thema s moet je zeker informatie verstrekken? - Wat is het verschil tussen advies, overleg en instemmingsbevoegdheid? - Wat is de rol van de vakbond? - Hoe is hij georganiseerd? - Waar kan de vakbond ondersteuning bieden? Module 3.5.MB Werken aan goed kleuteronderwijs - Sonia Backx Gradatie in de werking van je kleuterschool: hoe pak je het aan? We zoemen in op de verschillende initiatieven die er reeds genomen werden en gaan op zoek hoe je, vanuit de ontwikkeling van de kleuters, deze gradatie kan uitzetten. Module 3.6.MB Het begeleiden van leerkrachten - Mieke Van Vlasselaer Coachen van je leerkrachten in hun groei - gelinkt aan de functiebeschrijving functioneringsgesprekken en een persoonlijk ontwikkelingsplan - hoe pak je het aan? Module 3.7 MB Leerplannen bekeken vanuit helikopterperspectief Interdiocesane begeleiders Tijdens de voorbije jaren heb je in je eigen praktijk gewerkt met de leerplannen voor de katholieke basisschool. Daarbij heb je je vooral gefocust op je eigen leerjaar of je opdracht. Van jou als directeur wordt nu verwacht dat jij vanuit een helikopterperspectief met de leerplannen aan de slag gaat. Module 3.8.MB Het opvoedingsconcept van de katholieke basisschool - Sonia Backx Hoe kunnen de 5 opdrachten een baken zijn voor de werking binnen onze katholieke basisschool? Wat houden ze in? Hoe gebruiken we ze steeds als toetssteen? Module 3.9.MB Godsdienstonderricht in de katholieke basisschool - Fons Uytterhoeven Welk zijn onze bronnen voor het godsdienstonderricht? Hoe organiseren we het? Wat is de essentie in de aanpak? Module 3.10.MB Het beleidsvoerend vermogen van scholen: planningen binnen de school. Mieke Van Vlasselaer Steeds meer komt op de school af! Hoe ga je ermee om? Hoe pak je het aan om samen met je team bakens uit te zetten voor je werking op korte middellange en lange termijn? Hoe plan je de werking? Welk is de link tussen de verschillende planningsinstrumenten?

10 Module 3.11.MB Reflectiegroepen - (3 sessies) De reflectiegroepen lopen door in het derde jaar (zie module 1.10.MB Reflectiegroepen) Beginnende directies buitengewoon onderwijs volgen de modules 3.1, 3.2 en 3.3 en volgende module die specifiek gericht is op het BuO en begeleid wordt door Walter Loonbeek. - Module 3.9.MB Zelfevaluatie: hoe pak je die aan? Werken met het instrument BIOS (2 sessies) CHRONOLOGISCH OVERZICHT DATAPLANNING September VM 29 NM Leiden van schoolontwikkeling Beleidsvoerend vermogen van scholen Oktober Leiden van schoolontwikkeling December Conflicthantering Januari Conflicthantering Februari Begeleiden van leerkrachten Maart Leerplannen vanuit helikopterperspectief April De directeur als intern begeleider van de kleuterschool Mei VM 18 NM Juni VM 8 NM OKB Zorgbeleid Participatiebeleid Zorgbeleid Afronding 1.5 BEGELEIDERS VAN DE SESSIES Nascholers Karel Binon, Luc Bastiaensen, Karina Verhoeven, Martine Van Obbergen, Marita Stas, Mieke Hagenaars, Hilde Lavrysen Pedagogisch begeleiders Sonia Backx, Mieke Van Vlasselaer, Walter Loonbeek. Inspecteur adviseur R.K.- godsdienst Fons Uytterhoeven

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe!

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! CEGO komt naar je toe! Hier is die weer: onze nascholingsbrochure voor 2015-2016. We hebben getracht een mooi

Nadere informatie

Wanneer in de tekst sprake is over basis-, respectievelijk secundair onderwijs, impliceert dit telkens ook het buitengewoon

Wanneer in de tekst sprake is over basis-, respectievelijk secundair onderwijs, impliceert dit telkens ook het buitengewoon Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2008-014 datum : 2008-01-30 gewijzigd : contact: Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Taalbeleid op school: hoe begin je eraan?

Taalbeleid op school: hoe begin je eraan? 3 Taalbeleid op school: hoe begin je eraan? Verkenning van een zoekproces Koen Van Gorp & Lieve Verheyden Verhaal 1 Midden jaren negentig heerst er een grote impasse in het leerkrachtenteam van een kleine

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen IMPULS, 43e JG., NR. 2, OKTOBER-DECEMBER 2012, 88-98 Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen Martien Berben 88 Samen taalgrenzen verleggen: dat is de ambitieuze titel

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Een leidraad Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour en Marijke Wilssens Wat zijn redelijke aanpassingen? www.arteveldehogeschool.be » 2 Inhoudstafel 1. Leeswijzer: lees je

Nadere informatie

GOK-beleid in de steigers. Methodieken, materialen en instrumenten

GOK-beleid in de steigers. Methodieken, materialen en instrumenten GOK-beleid in de steigers Methodieken, materialen en instrumenten GOK-beleid in de steigers Methodieken, materialen en instrumenten Een krachtig en effectief GOK-beleid op school veronderstelt een continu

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

PEDIC komt naar je toe!

PEDIC komt naar je toe! Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 te tel. 09 225 37 34 fax 09 269 14 88 pedic@vsko.be www.pedic.be PEDIC PEDIC komt naar je toe! nascholingsaanbod 2015-2016 gewoon en buitengewoon basisonderwijs Agenda

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Persoonlijk leiderschap... 5 Inleiding... 5 Drie persoonlijke

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg Handreiking Colofon Auteur Fatma Kaya (Kaya Concept) Eindredactie Marty PN van Kerkhof, www.martypnvankerkhof.nl

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie