PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS"

Transcriptie

1 PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS SCHOOLJAAR Als beginnend schoolleider van een katholieke basisschool sta je plots op het kruispunt van de vele complexe relaties binnen het onderwijsveld. Je wordt geconfronteerd met een veelheid van opdrachten, taken en verwachtingen vanuit verschillende hoeken. Voor een deel kan je terugvallen op de vaardigheden die je ontwikkelde als leerkracht, zorgbegeleider of beleidsondersteuner. Maar toch worden er van jou een aantal competenties verwacht die je als schoolleider stap voor stap verwerft zoals kwaliteit bewaken, beleid voeren, communicatie, Kortom: schoolleider word je met vallen en opstaan! De opleiding Profs wil jou ondersteunen door je een rugzak met basiscompetenties mee te geven, maar vooral door je te leren werken met kaart en kompas om op je eigen tempo je weg te zoeken in dit omvangrijke gebied. Het is dan ook heel belangrijk dat je van meet af aan met deze opleiding start om een heel aantal zaken die op je af komen, te kunnen plaatsen. Deze sessies voor beginnende directeurs willen jou, samen met andere beginnende directeurs, ondersteunen in je groeiproces als directeur door te leren van en met elkaar. 1.1 PRAKTISCHE INLICHTINGEN Informatie Contactpersoon: Sonia Backx, pedagogisch begeleider coördinator ProfS, tel Jo Coppens, hoofdbegeleider Inschrijven Beginnende directeurs (gewoon of buitengewoon basisonderwijs) kunnen zich voor ProfS inschrijven 1. via mail: sonia. Je kan inschrijven tot de dag voor de eerste sessie. Indien u zich daarna wil inschrijven, richt u zich met uw vraag naar de contactpersoon. Na een correcte inschrijving, ontvangt u een bevestigingsmail. Deelnemers die reeds het eerste of tweede jaar volgden, worden automatisch ingeschreven in het erop volgende jaar. Zij ontvangen eveneens een bevestigingsmail van deze inschrijving, daarin wordt hen de mogelijkheid geboden om zich online uit te schrijven. De opleiding bestaat uit een totaalpakket. Het is niet mogelijk bepaalde modules te selecteren. Kostprijs De deelname in de onkosten bedraagt 500 per cursusjaar. Deze prijs omvat de cursusmomenten, syllabi, koffie, lokalen, broodjesmaaltijd en administratie. Ingevolge CAO VIII kunnen de kosten voor deze cursus integraal door de overheid vergoed worden de betalingsmodaliteiten worden u later meegedeeld. Certificaat De schoolleider die deze opleiding doorlopen heeft, ontvangt het certificaat Schoolleider Katholiek Onderwijs.

2 1.2 MODULES VAN HET EERSTE JAAR Module 1.5.MB Oriëntatiedagen: kennismaking met onderwijsveld - DPB BaO Als beginnend schoolleider van een katholieke basisschool sta je plots op het kruispunt van de vele complexe relaties binnen het onderwijsveld. Welke zijn de verschillende actoren waarmee jij en je school te maken krijgen? In welke mate participeren deze aan het samen schoolmaken? In een eerste oriëntering willen wij je begeleiden om je blikveld te verruimen zodat je bij de aanvang van je taak een kader hebt om de verschillende actoren te plaatsen. Begin juli: dag 1 dag 2 - dag 3 Wie zijn we als katholieke basisschool? Waar staan we in het onderwijslandschap, in de onderwijsstructuur? Welke zijn de beleidsmensen voor onderwijs binnen het bisdom? We maken er kennis mee. Mijn taak als directeur: hoe zie ik die? Welk is de taak van het schoolbestuur de directeur? Waar is mijn plaats in het schoolteam? binnen de overlegstructuren? in de scholengemeenschap? Handreikingen bij de eerste stappen als directeur: welk inschrijvingsbeleid wordt er op mijn school gevoerd? welke planningsdocumenten hebben we op school? waar vind ik de nodige info? Wegwijs doorheen de infokanalen de eerste personeelsvergadering: hoe pak ik die aan? Hoe kan ik me voorbereiden op de start van het schooljaar? Een leidraad Een antwoord op vele vragen Eind augustus - dag 4: Hoe leiden we onze school financieel en materieel? Een weg doorheen het werkingsbudget en de boekhouding. Waaruit bestaat onze samenwerking met de inspecteur, de begeleider en de nascholer? Welk personeel heb ik op 1 september in mijn school? Met welke onderwijsactua hou ik rekening bij de start van het schooljaar? Kennismaking met de begeleiders van de school. Module 1.1 Persoonlijk leiderschap - Karel Binon Je hebt een officieel mandaat als leider van je school. Jij bent uniek. Je school is uniek. Beleid voeren gebeurt op dit unieke kruispunt. Zowel factoren binnen jezelf als binnen de school beïnvloeden dit. Inzicht en overzicht krijgen op dit complexe actorenveld, op de zichtbare en de onderstroomprocessen (cultuur, groepsdynamiek, ) en reflectie over eigen mogelijkheden en beperkingen vormen een belangrijke basis in het leertraject van de schoolleider. Het is een bewustwordingsproces van de reële macht en verantwoordelijkheid en hoe je die kan delen met het team in functie van het competentieniveau. We staan stil bij de taakverschuiving van het begeleiden van het leerproces bij kinderen (primair proces) naar het creëren van voorwaarden (secundaire processen) die dit primaire proces mogelijk maken In gesprek met lotgenoten wordt men zich meer bewust van de belangrijke rol en de diversiteit aan taken die een schoolleider in de school te vervullen heeft, de veelvuldige verwachtingen die op je afkomen en de noodzaak om hierbij je grenzen te bewaken. In de module tijdbeheer wordt hier concreet op verder gewerkt.

3 Module 1.2 Communicatie als basisinstrument - Karina Verhoeven Beginnende schoolleiders ontwikkelen hun persoonlijk leiderschap vanaf de eerste dag dat ze directeur worden. Het profiel dat zij opbouwen, hangt in grote mate af van de communicatie die zij voeren met hun personeel en met andere schoolbetrokkenen. In dit onderdeel gaan we actief aan de slag met deze gesprekken. Korte theoretische kapstokken en praktisch oefeningen geven antwoorden op vragen zoals: -Hoe voorkomen we dat communicatie vastloopt? -Welke vaardigheden helpen ons in een constructief gesprek? -Hoe geven we feedback? Hoe beluisteren we écht? -Hoe maken we afspraken die opgevolgd worden? -Hoe bereiden we onze eerste toelichtingen voor? -Hoe organiseren we onze vergaderingen en welke is de rol van de directie daar in? -Hoe kunnen we met ons team beslissingen nemen waar iedereen achter staat? Module 1.3 Tijdsbeheer - Marita Stas De focus ligt op bewustwording en confrontatie met de thema s: tijd, gedrevenheid, perfectionisme, geven en ontvangen, prioriteiten en planning. Daarop bouwen we voort naar concepten, tips en vaardigheden. Methodisch vertrekken we vanuit de concrete beleving/ ervaring van de deelnemers om op een dynamische, interactieve manier daaruit concepten en tips te halen. We werken met dynamiserende ervaringsoefeningen, gerichte reflectieopdrachten en groepsdiscussie. Daarnaast worden handvatten aangereikt en schema s voor prioriteiten en planning. Er worden tips gegeven voor het omgaan met tijdverstoorders en het managen van de omgeving. We zoeken naar het verhogen van de effectiviteit en de efficiëntie op langere termijn. In dit traject voor leidinggevenden wordt steeds getracht te focussen op een groeiend besef van de effecten van het eigen timemanagement op het tijdsgebruik en het welzijn van de andere medewerkers. Module 1.4 Kennismakingsbezoek met VVKBaO - Marc Van den Brande De Guimardstraat is niet zomaar een ver en vreemd instituut. In deze module krijg je de kans het Verbond van het Katholiek Basisonderwijs eens van de binnenkant te leren kennen. Wat is de opdracht van het VSKO en hoe staat het VVKBaO te dienste van mijn school? Na de algemene inleiding krijg je in vier workshops informatie over de administratieve en pedagogische ondersteuning die je als directeur vanuit het Verbond kan verwachten: pedagogische items en leerplannen, juridisch-administratieve vraagstukken, communicatie met het Verbond via internet en tenslotte het gelijke kansenbeleid voor alle kinderen. Het werken in kleine groepen maakt het mogelijk om ook uw eigen vragen en zorgen in te brengen. Module 1.6.MB Mijn inspiratie als directeur - Fons Uytterhoeven Directie worden in een katholieke basisschool: hoe kijk ik ernaar? Waar haal ik de inspiratie om dag na dag in mijn opweg gaan met mensen er te staan. Wat is voor mij essentieel en wat geeft me de kracht?

4 Module 1.7.MB De directeur als leraar van het team - Sonia Backx Werken aan prioriteiten een zorgbrede aanpak door de leerkrachten onderwijs bieden op maat een geïntegreerde werking opzetten rond leren leren. Steeds weer wordt de flexibiliteit en de leer-kracht van elke leerkracht aangesproken om de eigen aanpak af te stemmen op de noden van de leerlingen en de klasgroep en op de verwachtingen van de maatschappij. Als directeur krijg je dus telkens opnieuw te maken met het leren van individuen (je leerkrachten) en van een groep mensen (je schoolteam). Hoe verloopt dit leren bij elke individuele leerkracht en bij je team? Waarmee hou je rekening? Hoe pak je dit aan? Module 1.8.MB De directeur als intern begeleider van de kleuterschool - Sonia Backx Als directeur de kleuterschool ondersteunen vraagt heel wat specifieke know-how. Daarbij is het essentieel om zicht te krijgen op de hoofdrolspeler van het hele gebeuren: De KLEUTER Wie is hij? Hoe ontwikkelt hij? Welke zijn zijn ontwikkelingstaken en zijn ontwikkelingsnoden in elke fase. Vandaar uit focussen we op de vraag: wat is dan goed kleuteronderwijs? Het ontwikkelingsplan reikt ons wegwijzers aan om goed kleuteronderwijs te creëren. We verkennen deze vanuit talrijke praktijkvoorbeelden waarbij telkens kijkpunten en tips aangereikt worden. Zo krijg je als directie zicht op jouw rol, in het samen met je team opweg gaan, in deze boeiende wereld. Module 1.9.MB Het begeleiden van leerkrachten - Sonia Backx De eerste stap om naast de korte flitsbezoekjes in de verschillende klassen, ook daadwerkelijk een gericht klasbezoek te doen, is voor de beginnende directie vaak een drempel. In deze sessie gaan we samen op bezoek in een kleuter- en een lagere schoolklas. We laten de indrukken op ons afkomen in verband met het aanbod, het klasmilieu en de rol van de leerkracht. Nadien reflecteren we hierop en houden een gesprek met de leerkracht. We situeren het klasbezoek binnen de loopbaanbegeleiding van elke leerkracht en binnen kwaliteitszorg. We staan stil bij de vraag: hoe begin ik eraan in mijn school? En nemen een aantal kijkpunten mee. Module 1.10.MB Administratie vorming en onderwijsactualiteit - Sonia Backx en directie Er komt heel wat op de school af qua info en administratie. Gaandeweg doorheen het schooljaar willen jou wegwijs maken in volgend items: -hoe selecteer ik in alle info die op de school afkomt? -het lestijdenpakket - de personeelsformatie op mijn school invullen van BaO-formulieren: hoe pak ik het aan? We doorlopen dit stap voor stap. -welk is het statuut van de personeelsleden op mijn school en welke administratieve verplichtingen mag ik niet over het hoofd zien? Een evenwicht tussen info geven en ervaringen uitwisselen kans tot vragen stellen. Module 1.10.MB Reflectiegroepen Reflectie is een essentieel instrument om als directeur jezelf en je werk constructief kritisch te blijven benaderen. Reflecteren kan je leren én verdiepen door samen met je collega s stil te staan bij concrete praktijkproblemen. Er wordt zowel gekeken naar je eigen functioneren als naar de werksituatie zelf. Hierdoor krijg je concrete handvatten aangereikt om je praktijkprobleem opnieuw of anders aan te pakken en word je bewuster van jezelf en van de factoren die in je praktijk meespelen. Dit doet je groeien in professionaliteit.

5 Iedereen rond de tafel is actieve deelnemer, iedereen leert aan de ervaring van de anderen. Ook het afstemmen op praktijksituaties van anderen is een kans om je eigen begeleidende, coachende vaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd doet het je reflecteren op je eigen praktijk. Wat in de groep besproken is, wordt met de grootst mogelijke discretie behandeld en gaat niet buiten de groep: enkel dan kan iedereen zich veilig voelen om zijn/haar verhaal ten volle te brengen. We starten met een introductiesessie waarbij de bedoeling van de reflectiegroepen uit de doeken wordt gedaan en waarbij de verschillende reflectiegroepen (6 à 8 personen) mét begeleider, worden gevormd. De groepen komen twee maal samen in het eerste jaar. Zowel in het tweede als derde jaar loopt dit reflectietraject door. Module 1.11.MB Vorming beginnende directies BuO (alleen voor directeurs buitengewoon basisonderwijs) - VVKBuO (6 sessies) Beginnende directies buitengewoon onderwijs volgen de modules 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 en daarnaast volgende modules die specifiek gericht zijn op het BuO. Deze modules worden begeleid door Walter Loonbeek. - Module 1.12.MB Het pedagogisch project van de school als kompas voor je schoolwerkplan (2 sessies) - Module 1.13.MB We buigen ons samen over het groepswerkplan en individueel handelingsplan (2 sessies) - Module 1.14.MB Lesurenpakket en het urenpakket van de paramedici: hoe organiseren we het? (2 sessies) CHRONOLOGISCH OVERZICHT DATAPLANNING Juli Oriëntatiedagen Augustus Oriëntatiedag September 2009 Oktober VM 24 NM 7 VM 27 Mijn inspiratie als directeur Onderwijsactua Persoonlijk leiderschap Bezoek VVKBaO December Persoonlijk leiderschap Januari Communicatie Onderwijsadministratie Februari De directeur als intern begeleider van de kleuterschool Maart Communicatie April Tijdbeheer Mei Begeleiden van leerkrachten Juni De directeur als leraar van zijn team

6 1.3 MODULES VAN HET TWEEDE JAAR Module 2.1 Leiden van een lerende organisatie - Luc Bastiaensen Het leerproces van de leerlingen is wat centraal staat op school. In functie daarvan zijn schoolleiders bezig met het begeleiden van leerprocessen bij het team. Dit speelt zich af op drie niveaus: op individueel vlak, bij werkgroepen en bij de totale organisatie. De PDCA-cirkel (Plannen, het Doen, de Controle en de Aanpassing) is een handig hulpmiddel. Tijdens de sessies worden concrete aanzetten gegeven om deze PDCA-cirkel te hanteren. We focussen op het belang van hanteerbare en realistische verbeteracties (van een 100% idee naar een 15% actie) Om overzicht te houden is het belangrijk een realistisch schoolwerkplan te ontwikkelen. We staan ook stil bij de achterliggende visie van het geplande en de mate waarin die visie geëxpliciteerd is en gedragen wordt door de collega s. We zullen ook aandacht hebben voor de balans tussen taak- en groepsprocessen, tijdens de sessies en in het eigen team. Schoolzelfevaluatie geven we een plaats in de lerende organisatie, ondersteund door haalbare methodieken die we ook kritisch onder de loep nemen. Module 2.2 Communicatie in een lerende organisatie - Karina Verhoeven In het tweede jaar als directie wordt de kracht van uzelf als motivator duidelijk. Hoe stimuleer je je personeel in het oppakken van verantwoordelijkheden? We bekijken dzez communicatie vanuit uw rol als coach.een stappenplan wordt teogelicht, vaardigheden worden actief geoefend. Thema s die aan bod komen zijn: - Hoe communiceren we zodat zij het oppakken en niet ik? - Hoe houden we overzicht en volgen we best op? - Welke weg volg ik in dit soort gesprekken best? - Hoe start ik als ik met mijn personeel een andere richting wil uitgaan? - Hoe coach ik op resultaten? - Welke communicatiekanalen zijn voor mijn school het meest efficiënt? Module 2.3.MB Werken aan goed kleuteronderwijs - Sonia Backx Goed kleuteronderwijs: hoe vertaalt zich dat op de werkvloer? Wat betekent dit - voor het klasmilieu: welke hoeken zijn er hoe zijn ze ingericht? - voor het aanbod: de keuze van de thema s, de activiteiten en de materialen? - voor de rol van de leerkracht: welke stijl hanteert zij sturend begeleidend? welke eigenschappen mag je verwachten? hoe kan je haar begeleiden? Module 2.4.MB Het begeleiden van leerkrachten - Mieke Van Vlasselaer Vanuit de ervaringen van de verschillende deelnemers en vanuit de didactische principes vervat in de verschillende leerplannen gaan we op zoek naar een zinvolle aanpak en naar zinvolle documenten. Dit alles wordt gekaderd in een loopbaanperspectief.

7 Module 2.5 MB Zorg en gelijke kansen op school: waar gaat het eigenlijk om? Mieke Van Vlasselaer Welke plaats neemt zorg in op mijn school? Hoe denken we erover als team? Hoe gedragen is de visie? Hoe wordt ze ingebed in de dagelijkse werking? In deze sessie vertrekken we vanuit ieders ervaring om dan een aantal kapstokken aan te reiken waarmee je in je school aan de slag kan gaan. Module 2.6 MB Leerplannen bekeken vanuit helikopterperspectief Interdiocesane begeleiders Tijdens de voorbije jaren heb je in je eigen praktijk gewerkt met de leerplannen voor de katholieke basisschool. Daarbij heb je je vooral gefocust op je eigen leerjaar of je opdracht. Van jou als directeur wordt nu verwacht dat jij vanuit een helikopterperspectief met de leerplannen aan de slag gaat. Module 2.7 MB Het opvoedingsconcept van de katholieke basisschool - Sonia Backx Hoe kunnen de 5 opdrachten een baken zijn voor de werking binnen onze katholieke basisschool? Wat houden ze in? Hoe gebruiken we ze steeds als toetssteen? Module 2.8.MB Administratieve vorming - onderwijsactualiteit - Sonia Backx en directie Het lestijdenpakket en de toegekende punten laten heel wat creativiteit toe. Hoe pak ik het aan om de ambten waarover ik beschik zo optimaal mogelijk in te zetten?. Module 2.8.MB Reflectiegroepen (4 sessies) De reflectiegroepen lopen door in het tweede jaar (zie module 1.10.MB Reflectiegroepen) Beginnende directies buitengewoon onderwijs volgen de modules 2.1 en 2.2 en daarnaast volgende modules die specifiek gericht zijn op het BuO. Deze modules worden begeleid door Walter Loonbeek. - Module 2.9.MB Uitwisselen van ervaringen rond zelfevaluatie, doorlichting en output (2 sessies) - Module 2.10.MB Lesurenpakket en urenpakket van de paramedici: hoe organiseren we het? (2 sessies) - Module 2.11.MB Een nascholingsplan opstellen (2 sessies) CHRONOLOGISCH OVERZICHT DATAPLANNING September Leiden van een lerende organisatie Oktober Leiden van een lerende organisatie December De directeur als intern begeleider van de kleuterschool Januari Onderwijsadministratie Februari of 4 Communicatie Maart of 4 18 Communicatie Leerplannen vanuit helikopterperspectief April Begeleiden van leerkrachten Mei OKB Juni De directeur als leraar van zijn team

8 1.4 MODULES DERDE JAAR Module 3.1 Leiden van schoolontwikkeling - Karel Binon Als schoolleider word je geconfronteerd met een veelheid van impulsen tot verandering en vernieuwing zowel van binnen als van buiten de school. Je laten meedrijven door al deze impulsen zou van je school een schip op drift maken, onbestuurbaar. Je kunt anderzijds ook niet blind zijn voor deze vernieuwingsimpulsen. We willen in deze sessies deze externe en interne impulsen van innovatie in kaart brengen en concrete aanzetten geven hoe je uit die veelheid een selectie kan maken, prioriteiten kan bepalen om als school een autonome realistische koers te varen vanuit de eigen mogelijkheden en beperkingen en gedragen door het team. Hier wordt opnieuw op het belang gewezen van het ontwikkelen van een schooleigen beleidskader. Dit kader wordt als een huis waar men de verschillende vernieuwingsimpulsen kan plaatsen en thuisbrengen en waardoor de verbinding tussen wat er al is en het nieuwe duidelijk wordt voor de betrokkenen. Het introduceren en opvolgen van innovaties vraagt inzicht in de mechanismen die dit proces beïnvloeden zowel op vlak van de innovatie op zich, op individueel vlak, op groepsniveau als op organisatorisch niveau. We concretiseren hoe je hier als schoolleider kan op inspelen.we hernemen hierbij ook de schema s uit het eerste en tweede jaar gekoppeld aan concrete praktijksituaties die de deelnemers kunnen inbrengen Module 3.2 Communicatie: conflicthantering en bemiddeling, onderhandelen - Martine Van Obbergen en Marita Stas In het dagelijks omgaan met elkaar hebben we met verschillen te maken. Als we deze verschillen niet in goede banen weten te leiden, krijgen we geschillen en die leiden vaak tot conflicten. Het omgaan met weerstanden, het op elkaar afstemmen, het overtuigen, het omgaan met tegengestelde opvattingen vraagt een grote communcatieve vaardigheid. De schoolleider moet zijn/haar sterke kanten en zijn/haar leerpunten leren kennen - in het hanteren van conflicten, - in het bemiddelen, - bij het onderhandelen over een voor alle betrokkenen haalbare kaart. Hier bouwen we verder op de vaardigheden en inzichten die in het eerste en tweede jaar zijn opgebouwd. Module 3.3 Zorgbeleid op school - Mieke Hagenaars Zorg is de kernopdracht van een basisschool, verweven met het onderwijsinhoudelijke en het pedagogische. We benaderen het zorgcontinuüm vanuit verschillende invalshoeken die het leeren leefgedrag van leerlingen stimuleren. Via een aantal werkvormen reflecteren we over ons eigen zorgbeleid: - voorwaarden om een optimaal zorgbeleid te realiseren. - de algemene zorg van een school bekijken vanuit een veilig klasklimaat, een krachtige leeromgeving, de rol van de leerkracht, differentiatie - extra zorg vanuit het leerlingvolgsysteem opentrekken naar een bredere beeldvorming over een leerling en de mediastijl van de leerkracht - de directeur als een goede mediator binnen het teamgebeuren We bekijken het zorgbeleid vanuit de OGKpijlers en plaatsen deze binnen het zorgcontinuüm. - Wat zijn de grenzen en mogelijkheden van zorg op de gewone basisschool? - Waar kan het BuO voor staan? - Hoe vertellen functiebeschrijvingen over het aandeel van elke leerkracht, van de zorgcoördinator en de directeur? - Hoe werken we samen met CLB, de Gon-begeleider met het Buo?

9 - Wat is onze visie over inclusief onderwijs (ION) en geïntegreerd onderwijs (GON)? - Hoe plaatsen we de sticordimaatregelen in ons zorgbeleid? Na het bepalen van draaglast draagkracht kiezen we een aantal prioriteiten om aan te werken binnen het zorgbeleid van onze school. Module 3.4 Participatiestructuren en vakbondswerking op school - Hilde Lavrysen De school is het werk van vele mensen: directie, schoolbestuur, ouders, leraren. Beslissingen worden dan ook niet alleen genomen door de directeur of het schoolbestuur, maar in samenspraak met de verschillende betrokkenen. - Hoe ver gaat die betrokkenheid? - Over welke thema s moet je zeker informatie verstrekken? - Wat is het verschil tussen advies, overleg en instemmingsbevoegdheid? - Wat is de rol van de vakbond? - Hoe is hij georganiseerd? - Waar kan de vakbond ondersteuning bieden? Module 3.5.MB Werken aan goed kleuteronderwijs - Sonia Backx Gradatie in de werking van je kleuterschool: hoe pak je het aan? We zoemen in op de verschillende initiatieven die er reeds genomen werden en gaan op zoek hoe je, vanuit de ontwikkeling van de kleuters, deze gradatie kan uitzetten. Module 3.6.MB Het begeleiden van leerkrachten - Mieke Van Vlasselaer Coachen van je leerkrachten in hun groei - gelinkt aan de functiebeschrijving functioneringsgesprekken en een persoonlijk ontwikkelingsplan - hoe pak je het aan? Module 3.7 MB Leerplannen bekeken vanuit helikopterperspectief Interdiocesane begeleiders Tijdens de voorbije jaren heb je in je eigen praktijk gewerkt met de leerplannen voor de katholieke basisschool. Daarbij heb je je vooral gefocust op je eigen leerjaar of je opdracht. Van jou als directeur wordt nu verwacht dat jij vanuit een helikopterperspectief met de leerplannen aan de slag gaat. Module 3.8.MB Het opvoedingsconcept van de katholieke basisschool - Sonia Backx Hoe kunnen de 5 opdrachten een baken zijn voor de werking binnen onze katholieke basisschool? Wat houden ze in? Hoe gebruiken we ze steeds als toetssteen? Module 3.9.MB Godsdienstonderricht in de katholieke basisschool - Fons Uytterhoeven Welk zijn onze bronnen voor het godsdienstonderricht? Hoe organiseren we het? Wat is de essentie in de aanpak? Module 3.10.MB Het beleidsvoerend vermogen van scholen: planningen binnen de school. Mieke Van Vlasselaer Steeds meer komt op de school af! Hoe ga je ermee om? Hoe pak je het aan om samen met je team bakens uit te zetten voor je werking op korte middellange en lange termijn? Hoe plan je de werking? Welk is de link tussen de verschillende planningsinstrumenten?

10 Module 3.11.MB Reflectiegroepen - (3 sessies) De reflectiegroepen lopen door in het derde jaar (zie module 1.10.MB Reflectiegroepen) Beginnende directies buitengewoon onderwijs volgen de modules 3.1, 3.2 en 3.3 en volgende module die specifiek gericht is op het BuO en begeleid wordt door Walter Loonbeek. - Module 3.9.MB Zelfevaluatie: hoe pak je die aan? Werken met het instrument BIOS (2 sessies) CHRONOLOGISCH OVERZICHT DATAPLANNING September VM 29 NM Leiden van schoolontwikkeling Beleidsvoerend vermogen van scholen Oktober Leiden van schoolontwikkeling December Conflicthantering Januari Conflicthantering Februari Begeleiden van leerkrachten Maart Leerplannen vanuit helikopterperspectief April De directeur als intern begeleider van de kleuterschool Mei VM 18 NM Juni VM 8 NM OKB Zorgbeleid Participatiebeleid Zorgbeleid Afronding 1.5 BEGELEIDERS VAN DE SESSIES Nascholers Karel Binon, Luc Bastiaensen, Karina Verhoeven, Martine Van Obbergen, Marita Stas, Mieke Hagenaars, Hilde Lavrysen Pedagogisch begeleiders Sonia Backx, Mieke Van Vlasselaer, Walter Loonbeek. Inspecteur adviseur R.K.- godsdienst Fons Uytterhoeven

Mechelen-Brussel. Professionalisering schoolleiders basisonderwijs. Cursusinhouden diocees

Mechelen-Brussel. Professionalisering schoolleiders basisonderwijs. Cursusinhouden diocees Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden diocees Mechelen-Brussel 2009-2010

Nadere informatie

Mechelen-Brussel. Professionalisering schoolleiders basisonderwijs. Cursusinhouden diocees

Mechelen-Brussel. Professionalisering schoolleiders basisonderwijs. Cursusinhouden diocees Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden diocees Mechelen-Brussel 2013-2014

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden diocees Hasselt 2009-2010

Nadere informatie

Mechelen-Brussel. Professionalisering schoolleiders basisonderwijs. Cursusinhouden diocees

Mechelen-Brussel. Professionalisering schoolleiders basisonderwijs. Cursusinhouden diocees Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden diocees Mechelen-Brussel 2014-2015

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden diocees Brugge 2009-2010 Modules

Nadere informatie

Mechelen-Brussel. Professionalisering schoolleiders basisonderwijs. Cursusinhouden diocees

Mechelen-Brussel. Professionalisering schoolleiders basisonderwijs. Cursusinhouden diocees Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden diocees Mechelen-Brussel 2015-2016

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden diocees Brugge 2008-2009 Modules

Nadere informatie

ProfS: doelenbevraging

ProfS: doelenbevraging ProfS: doelenbevraging Jaar: Diocees: We bevragen van elk van onderstaande deelgebieden telkens Heeft de ProfS opleiding jou ondersteund in het ontwikkelen van de nodige competenties om als directeur de

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden diocees Gent 2009-2010 Modules

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs. Cursusinhouden diocees Hasselt

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs. Cursusinhouden diocees Hasselt Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden diocees Hasselt 2013-2014

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden diocees Gent 2014-2015 Modules

Nadere informatie

Mechelen-Brussel. Professionalisering schoolleiders basisonderwijs. Cursusinhouden Regio

Mechelen-Brussel. Professionalisering schoolleiders basisonderwijs. Cursusinhouden Regio Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden Regio Mechelen-Brussel 2016-2017

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden diocees Brugge 2012-2013 Modules

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs. Cursusinhouden diocees Hasselt

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs. Cursusinhouden diocees Hasselt Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden diocees Hasselt 2014-2015

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs. Cursusinhouden diocees Hasselt

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs. Cursusinhouden diocees Hasselt Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden diocees Hasselt 2015-2016

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden diocees Antwerpen 2013-2014

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden diocees Brugge 2013-2014 Modules

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden Regio Limburg 2016-2017 Modules

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden diocees Gent 2015-2016 Modules

Nadere informatie

Mechelen-Brussel. Professionalisering schoolleiders basisonderwijs. Cursusinhouden regio

Mechelen-Brussel. Professionalisering schoolleiders basisonderwijs. Cursusinhouden regio Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden regio Mechelen-Brussel 2017-2018

Nadere informatie

CURSUSINHOUDEN. Overzicht. vm = 9.00 uur uur dag = 9.00 uur uur. 1 jaar 2 jaar 3 jaar. Module 3.7.G. woe 20 september 06 vm

CURSUSINHOUDEN. Overzicht. vm = 9.00 uur uur dag = 9.00 uur uur. 1 jaar 2 jaar 3 jaar. Module 3.7.G. woe 20 september 06 vm Bisdom Gent CURSUSINHOUDEN Overzicht vm = 9.00 uur - 12.00 uur dag = 9.00 uur - 16.30 uur Module 1.1 sessie 1 sessie 2-3 Module 1.2 sessie 1-2 sessie 3-4 Module 1.3 sessie 1 sessie 2 Module 1.4.G Module

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden Regio Oost- Vlaanderen 2016-2017

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden regio Limburg 2017-2018 Modules

Nadere informatie

Gewijzigde regelgeving. Greet Vanhove VVKBaO 13/12/12 1. Waarom een nieuw vademecum zorg?

Gewijzigde regelgeving. Greet Vanhove VVKBaO 13/12/12 1. Waarom een nieuw vademecum zorg? VADEMECUM ZORG 2012 Greet Vanhove VVKBaO Greet Vanhove pedagogisch begeleider VVKBaO Waarom een nieuw vademecum zorg? Verander(en)de leerlingenpopulatie Gewijzigde maatschappelijke context Onderwijsvernieuwingen

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden diocees Antwerpen 2015-2016

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden diocees Brugge 2015-2016 Modules

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden regio Oost- Vlaanderen 2017-2018

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden diocees Antwerpen 2010-2011

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER DIRECTIES PB BaO REGIO OOST-VLAANDEREN SCHOOLJAAR Juni Juli 2016

ACTIVITEITENKALENDER DIRECTIES PB BaO REGIO OOST-VLAANDEREN SCHOOLJAAR Juni Juli 2016 ACTIVITEITENKALENDER DIRECTIES PB BaO REGIO OOST-VLAANDEREN SCHOOLJAAR 2016-2017 Juni 2016 wo 29 juni 16 do 30 juni 16 Juli 2016 vr 01 jul 16 za 02 jul 16 zo 03 jul 16 ma 04 jul 16 di 05 jul 16 Augustus

Nadere informatie

Een school onderweg. Situatie OLV Workshop 1 Zorg in het BaO: elke leerkracht doet er toe! VVKSO 1

Een school onderweg. Situatie OLV Workshop 1 Zorg in het BaO: elke leerkracht doet er toe! VVKSO 1 Workshop 1 Zorg in het BaO: elke leerkracht 2013-02-20 Ann Osselaer pedagogisch directeur basisschool OLV Greet Vanhove pedagogisch begeleider VVKBaO ZORG: ELKE LEERKRACHT DOET ER TOE Een school onderweg

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

G.V.Basisschool Hamont-Lo

G.V.Basisschool Hamont-Lo G.V.Basisschool Hamont-Lo Zorg onze schooleigen visie op BREDE zorg Als school hebben we de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling. Dat is één van de pijlers van het

Nadere informatie

Werken met een richtdocument

Werken met een richtdocument Kwaliteitsvolle loopbaanbegeleiding Werken met een richtdocument Marc Van Gils april 2008 1 Een creatieve zoektocht naar mogelijkheden tot optimale afstemming van de doelen van de medewerker en die van

Nadere informatie

Functiebeschrijving DIRECTEUR BASISONDERWIJS

Functiebeschrijving DIRECTEUR BASISONDERWIJS VZW KATHOLIEK BASISONDERWIJS LOKEREN & MOERBEKE-WAAS Vrijheidsplein 25 9160 Lokeren Tel 09 348 13 00 Fax 09 339 08 36 codi@kabaolok.be instellingsnummer: 122333 nummer vereniging: 24623.2001 ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Inleiding: De pedagogische begeleiding heeft voor volgende jaren de samenwerking tussen BaO en SO als prioriteit gekozen.

Nadere informatie

di 27 februari 07 - dag do 22 maart 07 - dag woe 25 april 07 - vm woe 9 mei 07 - vm

di 27 februari 07 - dag do 22 maart 07 - dag woe 25 april 07 - vm woe 9 mei 07 - vm Bisdom Antwerpen CURSUSINHOUDEN Overzicht Module 1.1-3 Module 1.2-2 - 4 Module 1.3 Module 1.4 1 jaar 2 jaar 3 jaar do 12 oktober 06- vm do 23 november 06 - dag di 20 maart 07 - dag do 19 april 07 - dag

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BASISONDERWIJS

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BASISONDERWIJS Instelling: 122259... FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BASISONDERWIJS Opgemaakt op Naam:... Adres:...... Stamboeknummer:... Opdrachtbreuk:... /24 Vast benoemd: Ja / Neen Datum Eerste indiensttreding Eerste

Nadere informatie

Basisschool van GO! scholengroep Ringscholen : 740 lln - 320 kleuters - 420 lln lagere afdeling

Basisschool van GO! scholengroep Ringscholen : 740 lln - 320 kleuters - 420 lln lagere afdeling Halle Basisschool van GO! scholengroep Ringscholen : 740 lln - 320 kleuters - 420 lln lagere afdeling 62 onderwijzend personeelsleden - klassentitularissen - 3 leermeesters LO / 5 leerkrachten levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Loopbaangesprekken in de praktijk

Loopbaangesprekken in de praktijk Loopbaangesprekken in de praktijk Martin Carels Stafmedewerker personeels- en kwaliteitsbeleid VZW De Triangel - Lovendegem Inhoud workshop Situering VZW De Triangel Concept werkbegeleiding Nuttige invalshoeken

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora

Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora Het leertraject SPM bestaat vanaf 2014 uit 3 modules die verspreid over 2 jaar gevolgd kunnen worden. Iedere module heeft een omvang van 4 x 2 dagdelen, verspreid

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Hoe begeleiden we praktijkonderzoek in BNBSON? Jan Labbe. Verhaal 1. Verhaal 2. Praktijkonderzoek in BNBSON 1

Hoe begeleiden we praktijkonderzoek in BNBSON? Jan Labbe. Verhaal 1. Verhaal 2. Praktijkonderzoek in BNBSON 1 Hoe begeleiden we praktijkonderzoek in BNBSON? Jan Labbe Verhaal 1 Leerlingen ondervinden veel moeilijkheden in het eerste leerjaar Mijn collega s willen niet samenwerken Eerste oriëntatie: Er blijkt een

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden regio West- Vlaanderen 2017-2018

Nadere informatie

AABOD VORMING

AABOD VORMING NIEUWE SESSIES muzische vorming frans zorg ict AABOD VORMING 2009-2010 NIEUW AANBOD BASISSCHOOL!! CREATIEVE MUZISCHE VORMING!!! WIJ SPREKEN FRANS!!!! WERKEN MET FRANSE VERTELBOEKEN!! CREATIVITEIT IN FORMEEL!

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER DPB - BaO SCHOOLJAAR Augustus 2014

ACTIVITEITENKALENDER DPB - BaO SCHOOLJAAR Augustus 2014 1 ACTIVITEITENKALENDER DPB BaO SCHOOLJAAR 20142015 vr 22 aug 14 Augustus 2014 voormiddag namiddag startdag ProfS1 startdag ProfS1 za 23 aug 14 zo 24 aug 14 ma 25 aug 14 Info voor directies VVKBaO di 26

Nadere informatie

De V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Veurne, werft een voltijdse directeur zonder lesopdracht aan. Datum van indiensttreding: 1 april 2016.

De V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Veurne, werft een voltijdse directeur zonder lesopdracht aan. Datum van indiensttreding: 1 april 2016. V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs D. de Haenelaan 10-8630 VEURNE OPENSTELLING VOOR EEN FUNCTIE VAN DIRECTEUR (M/V) ZONDER LESOPDRACHT VRIJE KATHOLIEKE BASISSCHOOL, Brugsesteenweg 77 te 8630 Veurne Datum:

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel

Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel School Naam personeelslid Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel PERSOONLIJKE STELLINGEN 1 voor ONDERSTEUNEND PERSONEEL ter voorbereiding van een FUNCTIONERINGSGESPREK 2. I Enkele richtlijnen en

Nadere informatie

BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs

BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs brugge 2014-2015 profiel Wie mag de banaba buitengewoon onderwijs) volgen? 1. Iedereen met een bachelor kleuteronderwijs, lager of secundair

Nadere informatie

Zorgvuldig communiceren: het belang van een samenwerkingsmodel Dr. Inge Van Trimpont

Zorgvuldig communiceren: het belang van een samenwerkingsmodel Dr. Inge Van Trimpont Workshop Zorgvuldig communiceren: het belang van een samenwerkingsmodel Dr. Inge Van Trimpont Samenwerkingsmodel Schoolteam GON begeleider leerkracht KCA in de klas medeleerlingen Schoolbeleids - team

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH

FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH FUNCTIEBESCHRIJVING MENTOR-COACH SCHOOL: NAAM: De functiebeschrijving van 'mentor-coach' kadert in het individuele gedeelte (instellingsgebonden taken) van de functiebeschrijving van 'leraar'. Deze functiebeschrijving

Nadere informatie

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding Loopbaanontwikkeling personeelsbeleid in de SG SN BaO Info 18 april 2008 Inhoud van de sessie Schets van het groeiproces Beleidsvoorbereidende jaren Consequenties voor de definitieve

Nadere informatie

Gelijke onderwijskansen Leerlingen- en ouderparticipatie

Gelijke onderwijskansen Leerlingen- en ouderparticipatie Gelijke onderwijskansen Leerlingen- en ouderparticipatie Studiedagen GOK derde cyclus oktober/november 2008, secundair onderwijs 1. Theoretische kader: Wat? Waarom? Hoe? 2. Instrument voor analyse van

Nadere informatie

Politiek leiderschap. Hoe wordt je optreden krachtiger en effectiever?

Politiek leiderschap. Hoe wordt je optreden krachtiger en effectiever? vijfdaags leertraject Politiek leiderschap Hoe wordt je optreden krachtiger en effectiever? VOOR BURGEMEESTERS, OCMW-VOORZITTERS EN SCHEPENEN Politiek leiderschap Hoe wordt je optreden krachtiger en effectiever?

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden Regio Antwerpen 2016-2017

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs

Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Professionalisering schoolleiders basisonderwijs Een driejarige opleiding voor beginnende schoolleiders van het gewoon en buitengewoon katholiek basisonderwijs Cursusinhouden regio Antwerpen 2017-2018

Nadere informatie

Functiebeschrijving beleidsmedewerker

Functiebeschrijving beleidsmedewerker Functiebeschrijving beleidsmedewerker Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk

Nadere informatie

Mentor als medeopleider Verdieping Sessie 2 13/12/2016

Mentor als medeopleider Verdieping Sessie 2 13/12/2016 Mentor als medeopleider Verdieping Sessie 2 13/12/2016 Greet Stijn Sofie Steffie Stijn Mieke Timmy Cindy 2 Agenda Welkom terug! Vragen? De Planlijn Planmatig werken in onderwijs. Handelingsplannen ontwerpen.

Nadere informatie

Hoe begeleiden we praktijkonderzoek in BNBSON? Jan Labbe

Hoe begeleiden we praktijkonderzoek in BNBSON? Jan Labbe Hoe begeleiden we praktijkonderzoek in BNBSON? Jan Labbe Verhaal 1 Leerlingen ondervinden veel moeilijkheden in het eerste leerjaar Mijn collega s willen niet samenwerken Eerste oriëntatie: Er blijkt een

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

De beginnende leerkracht in het basisonderwijs

De beginnende leerkracht in het basisonderwijs De beginnende leerkracht in het basisonderwijs 1. Hoe pak je de aanvangsbegeleiding aan? 1.1 De taken en de aanpak van de aanvangsbegeleiding werden opgesteld en/of besproken met alle personeelsleden die

Nadere informatie

Samen maken we BUITENGEWOON onderwijs!

Samen maken we BUITENGEWOON onderwijs! Samen maken we BUITENGEWOON onderwijs! OF DECREET Typologie: vroeger nu Type voor kinderen Type voor kinderen 1 met een licht mentale beperking 2 met een matig of ernstig mentale beperking 3 met ernstige

Nadere informatie

Doorniksesteenweg Bossuit

Doorniksesteenweg Bossuit Doorniksesteenweg 557 27-09-2013 8583 Bossuit Betreft : Vacature voor directeur (m/v) met 10 uur lesopdracht aan de Vrije Katholieke Kleuterschool Bossuit, Doorniksesteenweg 557 8583 Bossuit Geachte Heer,

Nadere informatie

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid Inleiding 1 Ankerpersonen gezondheidsbeleid

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. 2. Hoofdopdracht en opdracht 2.1 Coördinatie van het zorgbeleid op school De zorgcoördinator

FUNCTIEBESCHRIJVING. 2. Hoofdopdracht en opdracht 2.1 Coördinatie van het zorgbeleid op school De zorgcoördinator FUNCTIEBESCHRIJVING School: GBS De Vierklaver, Baaigemstraat 26, 9890 Gavere Schoolbestuur: Gemeentebestuur Gavere, Markt 1, 9890 Gavere Instellingsnummer: 024349 Scholengemeenschap: Gavere-Merelbeke Nummer

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren Een kennismaking met het TRIS-instrument Hilde Sels (hilde.sels@khk.be) Ria Van Huffel (ria.vanhuffel@vsko.be) Ria Van Looveren (riavanlooveren.br@skynet.be) 2011-06-10 2 Overzicht in stappen 1 Wat is

Nadere informatie

Van barrière naar redelijke aanpassing

Van barrière naar redelijke aanpassing Van naar redelijke aanpassing Inspiratiedag Vrijdag 25 november 2016 Jan Coppieters Pedagogisch begeleider binnen het project competentieontwikkeling 1. Je weet wat redelijke aanpassingen zijn 2. Je kan

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

DISCO : Algemene handleiding

DISCO : Algemene handleiding DISCO : Algemene handleiding DISCO het Screeningsinstrument Diversiteit en Onderwijs m.b.t. omgaan met diversiteit biedt enerzijds handvatten om maatregelen en acties die reeds genomen werden in kader

Nadere informatie

Functiebeschrijving mentor

Functiebeschrijving mentor Functiebeschrijving mentor Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Zorg in de (kleuter)school: van visie naar praktijk. 27 maart 2009 met dank aan Monique De Prez

Zorg in de (kleuter)school: van visie naar praktijk. 27 maart 2009 met dank aan Monique De Prez Zorg in de (kleuter)school: van visie naar praktijk 27 maart 2009 met dank aan Monique De Prez Paradoxen 1. Visie ontwikkelen vanuit OKB/EOP 2. Koppelen aan het OWP 3. Via doelen en acties planmatig

Nadere informatie

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald:

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald: Projectmatig Werken/Werken in Projecten 1. Aanleiding Projectmatig werken en het werken in projecten zijn in veel organisaties bekende termen en procedures. Hun toepassing wordt gezien als een effectieve

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

AANKONDIGING NASCHOLING. 13 maart 2008. Hoogbegaafden: kwetsbare vogels in het secundair onderwijs

AANKONDIGING NASCHOLING. 13 maart 2008. Hoogbegaafden: kwetsbare vogels in het secundair onderwijs AANKONDIGING NASCHOLING 13 maart 2008 Hoogbegaafden: kwetsbare vogels in het secundair onderwijs Doelstellingen Aan het einde van deze dag hebben deelnemers zicht op de behoefte aan zorg van hoogbegaafden

Nadere informatie

Brief van de hoofdbegeleider

Brief van de hoofdbegeleider Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Brugge Basisonderwijs Brief van de hoofdbegeleider Juni 2011 Geachte voorzitter van het schoolbestuur, Geachte directeur, Binnenkort grote vakantie. In deze laatste

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

BaLO welkom

BaLO welkom BaLO 2017-2018 welkom Het beste van de 3 campussen Veel ervaring opdoen Veel mogen oefenen Geleidelijke opbouw van stages Breed kijken naar het onderwijs Gebruik van competentieprofiel voor begeleiden

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLJAAR 2015-2016 1. Visie op kwaliteitsvolle vakgroepwerking Een school beschikt over voldoende beleidsvoerend vermogen als ze in staat is om zelfstandig

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BUITENGEWOON onderwijs BRUGGE profiel De BanaBa Buitengewoon onderwijs is er voor iedereen die graag in het buitengewoon onderwijs zou willen werken, reeds werkt,

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Basisschool te Lommel

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Basisschool te Lommel Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Doelstellingen. Klaar voor redelijke aanpassingen? Inhoud. 1. Situering 24/11/2014

Doelstellingen. Klaar voor redelijke aanpassingen? Inhoud. 1. Situering 24/11/2014 Klaar voor redelijke? 2. Je kan het begrip redelijke situeren 3. Je kent de zeven criteria van redelijke Meirsschaut Mieke Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs, zorgverbreding

Nadere informatie