Philips Pensioenfonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Philips Pensioenfonds"

Transcriptie

1 Toelichting Welkom bij Philips Pensioenfonds Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Uw pensioenoverzicht in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

2 In dit boekje vindt u informatie over het Philips flex pensioen. Deze pensioen regeling geldt voor alle Philips-medewerkers. Cao-medewerkers bouwen pensioen op in het Philips flex pensioen cao. Senior Directors bouwen pensioen op in het Philips flex pensioen voor Executives en Senior Directors (het Philips flex pensioen ES). Beide pensioenregelingen zijn nagenoeg hetzelfde. Als er sprake is van een verschil, dan wordt dat in dit boekje uitgelegd.

3 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uw pensioenoverzicht in vijf stappen Het Uniform Pensioenoverzicht 2015 toont uw pensioensituatie per 1 januari 2015 in de pensioenregeling Philips flex pensioen. Het geeft u inzicht in wat u van Philips Pensioenfonds krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Dit pensioenoverzicht ontvangt u elk jaar. Wij adviseren u om dit overzicht te bewaren, samen met de overzichten die u van andere pensioenuitvoerders ontvangt. Zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen. Uw pensioenoverzicht in 5 stappen Dit boekje heeft tabbladen. De tabs komen overeen met de stappen hieronder. En ze volgen dezelfde opbouw als uw Uniform Pensioenoverzicht. Zo kunt u gericht de informatie vinden die voor u belangrijk is Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Stap 5:! Algemene informatie Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Pensioenbedragen Welk pensioen kunt u verwachten? Toekomst Houdt uw pensioen zijn waarde? Persoonlijke gegevens Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd en wat is uw factor A? Aanvullende informatie Wat verder nog van belang is om te weten. Checklist Hierin staat in het kort wat u precies moet doen. Na het lezen van dit boekje en uw Uniform Pensioenoverzicht weet u: - welk pensioen u bij pensionering vanaf 67 jaar ontvangt; - welk pensioen uw nabestaanden bij uw overlijden ontvangen; - welk pensioen u ontvangt als u arbeidsongeschikt wordt; - op welke gegevens uw pensioenoverzicht is gebaseerd; - waar u meer informatie kunt vinden over (uw) pensioen. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

4

5 1 Algemene informatie Algemene informatie Stap 1: Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? 1Hieronder wordt kort toegelicht wat voor pensioenregeling u heeft en voor wie de informatie in dit overzicht bedoeld is. Wat voor pensioenregeling heeft u? U bouwt elk jaar pensioen op over uw bruto jaarsalaris(vanaf 2015 gemaximeerd op ). Uw pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst die wordt gefinancierd met een vast premiepercentage. Het is daarmee een zogenoemde collectieve beschikbare premieregeling. Uw pensioenopbouw staat niet vast. De opbouw van uw pensioen wordt gefi nancierd uit de premie die Philips Pensioenfonds ontvangt. Als deze premie niet voldoende is, bouwt u gedurende een bepaalde periode minder pensioen op. Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Op uw pensioenoverzicht ziet u onder Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? uw persoonlijke gegevens. Als u een partner heeft, dan staan ook zijn/haar gegevens vermeld. Op uw pensioenoverzicht zijn de partnergegevens vermeld die op 1 januari 2015 bij ons bekend waren. Het kan zijn dat er tussen 1 januari 2015 en het moment van verzenden van uw pensioenoverzicht iets is veranderd in uw persoonlijke situatie. Heeft u dit doorgegeven aan Philips Pensioenfonds? Dan is dit wel in onze administratie verwerkt, maar vindt u dit niet terug op uw overzicht. Let op! In de Pensioenplanner op ziet u de partnergegevens zoals ze op dit moment in onze administratie zijn opgenomen. Kloppen de gegevens niet? Ga dan naar en kies het formulier Partnerregistratie. Vul de juiste gegevens in en stuur dit op naar Philips Pensioenfonds. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

6

7 2Pensioenbedragen Stap 2: Welk pensioen kunt u verwachten? 2 Pensioenbedragen Als u met pensioen gaat, krijgt u een inkomen uit het Philips flex pensioen: het ouderdomspensioen. Als u overlijdt, krijgen uw eventuele partner en/of kinderen van Philips Pensioenfonds mogelijk een nabestaandenpensioen. En als u arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen dat uw uitkering vanuit de Nederlandse overheid aanvult. In dit tabblad leest u meer over deze pensioenen. Welk pensioen kunt u verwachten? Bij pensionering Opgebouwd pensioen per 1 januari 2015 Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u op 1 januari 2015 bij Philips Pensioenfonds heeft opgebouwd. Let op! In het verleden is de pensioenregeling een paar keer gewijzigd. In de meeste gevallen is uw opgebouwde pensioen steeds meegenomen naar de vernieuwde pensioenregeling. Tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt (in april 2011 en/of januari 2014). Of heeft u ervoor gekozen uw pensioen uit een eerder dienstverband niet over te dragen? Dan is dat deel van uw pensioen niet opgenomen op het Uniform Pensioenoverzicht en in de Pensioenplanner. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met onze Klantenservice. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

8 Op vindt u een totaaloverzicht van al uw pensioenen, AOW-aanspraken en een netto pensioenindicatie. Hier ziet u dus alle pensioenen die u bij Philips Pensioenfonds heeft opgebouwd. En de pensioenen die u eventueel bij andere werkgevers heeft opgebouwd. Waardeoverdracht Heeft u elders pensioen opgebouwd en een verzoek tot waardeoverdracht ingediend? Dan kan het zijn dat dit nog niet is verwerkt in uw pensioenoverzicht. U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging zodra de waardeoverdracht is verwerkt. Te bereiken pensioen Blijft u tot uw 67-ste bij Philips werken? Dan ziet u op uw pensioenoverzicht het bedrag dat u kunt bereiken als u in deze pensioenregeling blijft opbouwen. Door een wijziging in de belastingregels voor pensioenen bouwt u bij Philips Pensioenfonds vanaf 1 januari 2015 geen pensioen meer op over uw inkomen boven Heeft u een inkomen dat hoger is? Dan is hiermee rekening gehouden in het Te bereiken pensioen. Het te bereiken pensioen is daardoor lager dan vorig jaar. Philips biedt u de mogelijkheid om zelf voor extra pensioen te sparen via de vrijwillige netto pensioenregeling bij ABN AMRO Pensioenen. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen. De contactgegevens vindt u op pagina 27. Let op! Heeft u uw pensioenleeftijd al gekozen? Dan is hiermee geen rekening gehouden op het Uniform Pensioenoverzicht. In de Pensioenplanner op ziet u dit wel terug. Pensioenopbouw De pensioenopbouw op uw pensioenoverzicht is gebaseerd op een jaarlijks opbouwpercentage van 1,85%. Dit opbouwpercentage is geen vast gegeven. Het kan onder bepaalde omstandigheden ook lager zijn. Philips betaalt een vast percentage van de salarissen als pensioenpremie aan het Pensioenfonds. Deze premie is inclusief uw eigen bijdrage. Van de totale pensioenpremie moet het Pensioenfonds de pensioenopbouw van 1,85% betalen. Is er daarna nog premie over? Dan stort het Pensioenfonds deze resterende premie in een aparte pot, de zogenoemde premiereserve. Is in een jaar de pensioenpremie niet voldoende om de pensioenopbouw van 1,85% te betalen? Dan wordt het tekort uit de premiereserve gehaald, mits deze voldoende middelen bevat. Is dat niet zo, dan wordt het opbouwpercentage van dat jaar verlaagd. U bouwt dan dus gedurende een jaar minder pensioen op. Het opbouwpercentage wordt jaarlijks op 1 april vastgesteld. 8 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

9 Eigen bijdrage U betaalt maandelijks een eigen bijdrage van 2% voor uw pensioen aan Philips. Deze bruto eigen bijdrage wordt berekend over uw pensioengrondslag. Daarbij wordt rekening gehouden met uw deeltijdpercentage. Op uw salarisspecifi catie ziet u de bruto hoogte van uw eigen bijdrage. Scheiding Bent u gescheiden of is uw geregistreerd partnerschap beëindigd? Dan heeft u mogelijk met uw ex-partner afspraken gemaakt over de verdeling van uw pensioen. Dit heet verevening. Heeft u de gewenste verdeling aan ons doorgegeven en hebben wij deze bevestigd? Dan ontvangt uw ex-partner vanaf het moment dat u met pensioen gaat het overeengekomen deel. Het bedrag voor uw ex-partner staat op het overzicht vermeld in een aparte kolom onder waarvan voor uw ex-partner. Dit bedrag moet u nog in mindering brengen op het pensioen dat u ontvangt. U gaat scheiden Voorbeeld Stel, u gaat scheiden en u spreekt af het ouderdomspensioen te verdelen volgens de standaardverdeling. Dit betekent dat uw ex-partner recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. U heeft tot het moment van scheiden in totaal aan ouderdomspensioen opgebouwd. Tijdens het huwelijk heeft u aan ouderdomspensioen opgebouwd. Op uw overzicht ziet u dan het volgende staan: Bij pensionering Opgebouwd pensioen per 1 januari 2015 U ontvangt - vanaf 67 jaar zolang u leeft waarvan voor uw ex-partner Uw ex-partner krijgt van dit bedrag uitbetaald na uw pensionering. In dit voorbeeld blijft dan = over voor uzelf. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

10 10 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

11 Conversie Het kan ook zijn dat u met uw ex-partner heeft afgesproken dat een deel van uw pensioen wordt omgezet in een eigen pensioen voor uw ex-partner. U kunt dan beiden zelf beslissen wanneer u het pensioen ontvangt en uw ex-partner is dan niet afhankelijk van de ingangsdatum van uw pensioen. Dit heet conversie. Heeft u van ons een bevestiging hiervan gekregen? Dan is het pensioen voor uw ex-partner al in mindering gebracht op uw pensioen. De bedragen die op het overzicht in het blok Bij pensionering staan worden dan volledig aan u uitbetaald. Tip! Kijk voor meer informatie over pensioen en scheiding op Voorwaardelijk pensioen Was u vóór 1 januari 2006 al in dienst bij Philips en toen ouder dan 25 jaar? Dan heeft u recht op extra pensioen over dienstjaren uit het verleden. Dit extra pensioen heet suppletietoeslag. De opbouw hiervan vindt plaats tussen 1 januari 2006 en 1 januari U bouwt ook suppletietoeslag op voor uw partner en uw kinderen. Deze bedragen zijn opgenomen in de bedragen Bij overlijden. U ziet ze niet apart terug in het pensioenoverzicht. U ontvangt de volledige suppletietoeslag alleen als u tot 1 januari 2021 of uw eerdere pensionering blijft deelnemen aan het Philips flex pensioen. Gaat u met pensioen voor 1 januari 2021? Dan ontvangt u de volledige suppletietoeslag. Eindigt uw dienstverband met Philips voor 1 januari 2021? Dan heeft u recht op de suppletietoeslag die tot dat moment voor u is opgebouwd. Op pagina 30 leest u meer over (de inkoop van) uw voorwaardelijk pensioen. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

12 Welk pensioen kunt u verwachten? Bij overlijden Uw partner ontvangt Als deelnemer aan het Philips flex pensioen bouwt u automatisch een nabestaandenpensioen op. Dit is een levenslang pensioeninkomen dat uw partner krijgt als u overlijdt. Uw partner is degene met wie: - u getrouwd bent, - u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of - u ongehuwd samenwoont. Door een wijziging in de belastingregels voor pensioenen bouwt u bij Philips Pensioenfonds vanaf 1 januari 2015 geen pensioen meer op over uw inkomen boven Heeft u een inkomen dat hoger is? Dan is hiermee rekening gehouden in het pensioen dat uw partner ontvangt bij uw overlijden. Dit bedrag is daardoor lager dan vorig jaar. Philips heeft daarom voor iedereen met een inkomen boven een risicoverzekering voor de partner afgesloten bij ABN AMRO Pensioenen. Deze verzekering geldt zolang u in dienst bent bij Philips. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen. De contactgegevens vindt u op pagina 27. Let op! Alleen als uw partner bij ons is aangemeld, betalen wij een nabestaandenpensioen uit na uw overlijden. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan hoeft u niets te doen. Uw gegevens krijgen wij automatisch van de gemeente waarin u woont. Woont u ongehuwd samen? Of woont u in het buitenland? Dan is het belangrijk dat u zelf uw partner aanmeldt bij Philips Pensioenfonds. U kunt uw partner aanmelden door het formulier Partnerregistratie in te vullen. U vindt dit formulier via Vergeet niet uw partner ook aan te melden bij ABN AMRO Pensioenen. Heeft u geen partner? Dan bouwt u toch een nabestaandenpensioen op. U kunt dit nabestaandenpensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Dat kan als u uit dienst treedt of met pensioen gaat. Had u geen partner op 1 januari 2015? Dan gaan we er op het pensioenoverzicht van uit dat u bij pensionering het nabestaandenpensioen volledig inruilt voor extra ouderdomspensioen. Op het pensioenoverzicht staat dan 0 bij het pensioen dat Uw partner ontvangt. 12 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

13 Anw-hiaatverzekering Heeft u een Anw-hiaatverzekering afgesloten? Dan ontvangt uw partner na uw overlijden elke maand een extra bedrag van Philips Pensioenfonds. Tot zijn/haar AOW-leeftijd. Op die manier wordt een tekort aan Anw-uitkering van de overheid aangevuld. Het eventuele extra bedrag uit de Anw-hiaatverzekering is opgenomen in het bedrag Uw partner ontvangt vanaf uw overlijden tot zijn/haar AOW-leeftijd. Tip! Wilt u weten vanaf wanneer uw partner recht heeft op AOW-pensioen? Kijk dan op Wilt u meer weten over de hoogte van de premie, de bedragen en de voorwaarden van de Anw-hiaatverzekering? Kijkt u dan op onze website: Uw kinderen ontvangen per kind Komt u te overlijden en heeft u kinderen die jonger zijn dan 21 jaar? Dan ontvangen zij een wezenpensioen. Op het moment dat beide ouders zijn overleden, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Als uw kinderen 21 jaar of ouder zijn, ontvangen zij geen wezenpensioen. Door een wijziging in de belastingregels voor pensioenen bouwt u bij Philips Pensioenfonds vanaf 1 januari 2015 geen pensioen meer op over uw inkomen boven Heeft u een inkomen dat hoger is? Dan is hiermee rekening gehouden in het pensioen dat uw kinderen ontvangen bij uw overlijden. Dit bedrag is daardoor lager dan vorig jaar. Philips heeft daarom voor iedereen met een inkomen boven een risicoverzekering voor de kinderen afgesloten bij ABN AMRO Pensioenen. Deze verzekering geldt zolang u in dienst bent bij Philips. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen. De contactgegevens vindt u op pagina 27. Let op! De bedragen voor uw partner en kinderen in het pensioenoverzicht gelden als u in dienst bent bij Philips. Gaat u uit dienst? Dan worden deze bedragen lager. Met de Pensioenplanner kunt u berekenen hoeveel lager de bedragen worden. U vindt de Pensioenplanner op Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

14 Scheiding Wanneer u gaat scheiden, heeft uw ex-partner recht op het nabestaandenpensioen dat u tot het moment van echtscheiding heeft opgebouwd. Dit noemen we bijzonder nabestaandenpensioen. Uw ex-partner ontvangt dit als u komt te overlijden. Is bij u vanwege een scheiding een bijzonder nabestaandenpensioen aan uw expartner toegekend? Dan is hiermee al rekening gehouden op uw pensioenoverzicht als dat voor 1 januari 2015 is gebeurd. Had u op 1 januari 2015 geen andere partner? Dan is op het pensioenoverzicht rekening gehouden met de inruil van het resterende nabestaandenpensioen voor een hoger ouderdomspensioen. Bij het pensioen dat Uw partner ontvangt staat dan 0. Had u op 1 januari 2015 een andere partner? Dan is het bedrag voor uw ex-partner in mindering gebracht op het pensioen dat uw huidige partner ontvangt bij uw overlijden. Let op! Als u ongehuwd samenwoont en uw relatie beëindigt, meldt uw partner dan af bij Philips Pensioenfonds. Woont u in het buitenland? Dan moet u uw partner altijd afmelden. Ook als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. U kunt uw partner afmelden door het formulier Partnerregistratie in te vullen. U vindt dit formulier op 14 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

15 Welk pensioen kunt u verwachten? Bij arbeidsongeschiktheid Bij Philips Pensioenfonds bent u standaard verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Of u nu volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, u ontvangt een inkomen dat uw uitkering vanuit de Nederlandse overheid aanvult. Volledig arbeidsongeschikt U ontvangt een volledig arbeidsongeschiktheidspensioen van Philips Pensioenfonds als u 80% of meer arbeidsongeschikt bent. Dit is 5% van uw vaste pensioengevend salaris. Is uw inkomen hoger dan (dit is het grensbedrag op 1 januari 2015)? Dan krijgt u 5% van plus 75% van uw volledige, ongemaximeerde salaris boven dit grensbedrag. U ontvangt het arbeidsongeschiktheidspensioen totdat u 67 jaar wordt. Tenzij u voor die tijd de AOW-leeftijd bereikt. Dan stopt de betaling van het arbeidsongeschiktheidspensioen op dat moment. U blijft daarnaast bij Philips Pensioenfonds ouderdoms- en nabestaandenpensioen opbouwen over uw inkomen tot U betaalt hiervoor geen premie. Gedeeltelijk arbeidsongeschikt U heeft recht op een gedeeltelijk arbeidsongeschiktheidspensioen van Philips Pensioenfonds als u meer dan 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt bent. In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat dat u geen arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Uw pensioenopbouw over uw inkomen tot gaat gedeeltelijk door bij Philips Pensioenfonds. Bij arbeidsongeschiktheid blijft de opbouw van pensioen voor het inkomen tot via het Philips flex pensioen doorlopen. U betaalt hiervoor geen premie meer. Heeft u een inkomen boven ? Dan heeft Philips voor dat deel van uw inkomen een risicoverzekering afgesloten bij ABN AMRO Pensioenen. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen. De contactgegevens vindt u op pagina 27. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

16

17 3Toekomst Stap 3: Houdt uw pensioen zijn waarde? Philips Pensioenfonds probeert uw opgebouwde pensioen ieder jaar te verhogen door indexatie zodat uw pensioen zijn waarde behoudt. Hieronder leest u meer over het indexatiebeleid. Toekomst 3 Houdt uw pensioen zijn waarde? Op uw Uniform Pensioenoverzicht is vermeld hoe uw pensioen zijn waarde behoudt als u deelneemt aan het Philips flex pensioen. Philips Pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Daarbij streven we naar verhoging met het niveau van de collectieve schaalaanpassingen binnen Philips. Indexatie opgebouwd pensioen in 2015 Uw opgebouwde pensioen is op 1 april 2015 niet verhoogd. Onze ambitie was 1,5%. De prijzen gingen in de periode van januari 2014 tot en met januari 2015 met 0,1% omlaag. Ondanks de ambitie om uw pensioen te verhogen door indexatie, is indexatie geen vanzelfsprekendheid. Of en in welke mate er geïndexeerd wordt, wordt elk jaar opnieuw bepaald door het Algemeen Bestuur. Voor uw opgebouwde pensioen bestaat het indexatiebesluit uit twee delen: - Verhoging op basis van de prijsinflatie die wordt gefi nancierd uit de beleggingsopbrengsten (hieruit komt in 2015 geen verhoging). - Verhoging op basis van het (positieve) verschil tussen de loon- en prijsinflatie die wordt gefi nancierd uit de premiereserve (hieruit komt in 2015 geen verhoging). Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

18 Doet u niet meer mee aan deze pensioenregeling? Of krijgt u al pensioen? Dan wordt uw pensioen op een andere manier aangepast aan de stijging van de prijzen. Verhoging van premievrije en ingegane pensioenen Philips Pensioenfonds probeert ieder jaar de premievrije en ingegane pensioenen te verhogen met de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit noemen wij onze ambitie. Het afgelopen jaar (januari januari 2015) is deze index echter niet gestegen, maar gedaald met 0,1%. Onze ambitie was daarom 0%. De premievrije en ingegane pensioenen zijn op 1 april 2015 dus niet verhoogd. Philips Pensioenfonds heeft uw pensioen in de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd: - Op 1 april 2014 met 0,3%. Onze ambitie was 1,0%. De prijzen gingen in de periode van januari 2013 tot en met januari 2014 met 1,4% omhoog. - Op 1 april 2013 met 0%. Onze ambitie was 1,6%. De prijzen gingen in de periode van januari 2012 tot en met januari 2013 met 3,0% omhoog. - Op 1 april 2012 met 0%. Onze ambitie was 2,2%. De prijzen gingen in de periode van januari 2011 tot en met januari 2012 met 2,5% omhoog. Philips Pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van deze pensioenen uit de beleggingsopbrengsten. 18 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

19 Wat betekent dit? Geld wordt minder waard. Maar het is belangrijk dat uw pensioen zijn waarde behoudt. Daarom proberen we uw pensioen elk jaar te verhogen (indexeren). We zijn niet verplicht om dit te doen. Als de opgebouwde pensioenen worden verhoogd, dan gebeurt dit op 1 april. Op leest u met welk percentage wij de pensioenen de afgelopen jaren hebben verhoogd. Ook leest u daar hoe de indexatie van uw pensioen in zijn werk gaat en hoe het besluit om uw pensioen te verhogen, wordt genomen. Bijzondere omstandigheden De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds ligt lager dan het wettelijk vereiste niveau. Dat betekent dat de fi nanciële buffer van het Fonds onvoldoende is. Het Fonds heeft daarom een herstelplan op moeten stellen. In dit herstelplan is beschreven hoe het Fonds ervoor gaat zorgen dat de beleidsdekkingsgraad weer op het niveau van de vereiste dekkingsgraad komt. U leest meer informatie over (de inhoud van) het herstelplan en over de actuele fi nanciële situatie op Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

20

21 4Persoonlijke gegevens Stap 4: Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd en wat is uw factor A? De pensioenbedragen op het Uniform Pensioenoverzicht 2015 zijn gebaseerd op uw persoonlijke gegevens. Hieronder ziet u welke gegevens dat zijn met daarbij een korte toelichting. En u leest meer over de factor A voor uw belastingaangifte. Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Indiensttreding Dit is de datum waarop u bij Philips in dienst bent gekomen. Begin pensioenopbouw Dit is de datum vanaf wanneer u pensioen opbouwt bij Philips Pensioenfonds. Let op! Er kan een verschil bestaan tussen de datum van indiensttreding en de datum waarop u pensioen bent gaan opbouwen bij Philips Pensioenfonds. Bijvoorbeeld als u niet op de eerste dag van de maand in dienst bent getreden. Het kan ook zijn dat u bij indiensttreding jonger was dan 25 jaar. Dat was in het verleden de leeftijd waarop u ging deelnemen aan de pensioenregeling. Voor die leeftijd kon u eventueel vrijwillig bijdragen aan de pensioenregeling. Bent u als expatriate werkzaam geweest in het buitenland? Dan kan de datum indiensttreding ook de datum zijn dat u in Nederland bent teruggekeerd. Persoonlijke gegevens 4 Deeltijdpercentage Dit percentage geeft het aantal uren weer dat u werkt ten opzichte van het aantal uren op basis van een fulltime dienstverband. Een voorbeeld: iemand werkt 24 uur per week en een voltijd dienstverband is 40 uur. Dan is het deeltijdpercentage 60%. Houdt u er rekening mee dat u pensioen opbouwt over uw deeltijdsalaris. De te bereiken pensioenbedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht zijn gebaseerd op het hier vermelde deeltijdpercentage. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

22 Voltijd pensioengevend salaris Uw pensioengevend salaris is het deel van uw salaris dat meetelt voor uw pensioen. Dit pensioengevend salaris is gebaseerd op een voltijd dienstverband, ook als u in deeltijd werkt. Het bedrag dat u op het pensioenoverzicht ziet staan, is uw vaste pensioengevend salaris. Dit bestaat voor cao-medewerkers uit: - uw bruto jaarsalaris (12 keer bruto maandsalaris, inclusief eventuele structurele toeslagen, zoals ploegen- en vaste overwerktoeslag); - uw (volledige) persoonlijk budget. Bent u een Senior Director? Dan is uw pensioengevend salaris opgebouwd uit 12 keer uw bruto maandsalaris. Variabele inkomsten zijn niet opgenomen in het Voltijd pensioengevend salaris op uw pensioenoverzicht. Het voltijd pensioengevend salaris bedraagt vanaf 1 januari 2015 maximaal Variabele inkomenselementen Dit zijn de aan u in de periode van april 2013 tot en met december 2014 uitgekeerde en aan Philips Pensioenfonds doorgegeven variabele inkomenselementen. Deze bestaan uit extra s, zoals een incidentele overwerktoeslag of een variabele beloning. Het bedrag bij de variabele inkomenselementen kan ook negatief zijn. Dat kan als u onttrekkingen heeft gedaan aan uw persoonlijk budget, bijvoorbeeld voor extra koopdagen. Als u dit heeft gedaan, bouwt u over het deel van uw salaris dat u hiervoor heeft ingeleverd geen pensioen op. Jaarlijks wordt gekeken wat het saldo is van de extra s en/of de onttrekkingen aan uw persoonlijk budget. Vervolgens wordt over dit saldo pensioen ingekocht of er vindt een correctie plaats van uw pensioen als het saldo negatief is. Op uw pensioenoverzicht ziet u het saldo van 31 december Voltijd franchise U bouwt niet over uw hele pensioengevend salaris pensioen op. Eerst moet er nog een bedrag van worden afgetrokken. Dit heet de franchise. De reden hiervan is dat u van de overheid ook al een basisuitkering ontvangt, het AOW-pensioen. Op 1 januari 2015 is de franchise De hoogte van de franchise kan veranderen. 22 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

23 Voltijd pensioengrondslag Dit is het voltijd pensioengevend salaris verminderd met de voltijd franchise. Uw pensioenopbouw is op dit bedrag gebaseerd. Werkt u in deeltijd? Dan wordt bij de berekening van uw pensioen rekening gehouden met uw deeltijdpercentage. Hoe bouwt u pensioen op? In een plaatje ziet dat er zo uit: Pensioengrondslag Pensioengevend salaris (maximaal ) Franchise Franchise Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

24 24 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

25 Opbouwpercentage Dit is het percentage van de pensioengrondslag dat u per jaar aan pensioen opbouwt. Het opbouwpercentage van 1,85% is geen vast gegeven. Onder bepaalde omstandigheden kan het opbouwpercentage worden verlaagd. U bouwt dan gedurende een bepaalde periode minder pensioen op. Het opbouwpercentage wordt jaarlijks op 1 april vastgesteld. Op het Uniform Pensioenoverzicht is uitgegaan van het maximale opbouwpercentage van 1,85%. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag De arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag wordt gebruikt voor de berekening van uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op uw WIA-uitkering als u volledig arbeidsongeschikt wordt. Het inkomen voor de berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen bestaat uit uw bruto jaarsalaris inclusief eventuele structurele toeslagen en uw persoonlijk budget. De maximering van is niet van toepassing. Bij Welk pensioen kunt u verwachten? Bij arbeidsongeschiktheid kunt u zien hoe hoog uw arbeidsongeschiktheidspensioen is. Werkt u in deeltijd? Dan wordt bij de berekening van uw arbeidsongeschiktheidspensioen rekening gehouden met uw deeltijdpercentage. AOW-garantie expats Bent u vóór 1 januari 2015 voor Philips uitgezonden geweest naar het buitenland? Dan kan het zijn dat Philips voor u een AOW-garantie heeft geregeld. Deze garantie was bedoeld om het gemis aan AOW-pensioen te compenseren. U bouwde namelijk gedurende uw verblijf in het buitenland geen Nederlands staatspensioen op. Ook kan voor uw partner een compensatie voor de Anw-uitkering geregeld zijn, die uw partner krijgt als u komt te overlijden tijdens de uitzending naar het buitenland. U heeft een AOW-garantie als u aan een aantal voorwaarden heeft voldaan. De AOW-garantie wordt uitgevoerd door Philips Pensioenfonds. Factor A (voor uw belastingaangifte) Wilt u weten hoeveel fi scale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei, de factor A, nodig. Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A-bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar tellen. Wilt u een berekening maken van uw fi scale ruimte? Gebruikt u dan de Rekenhulp Lijfrentepremie van de Belastingdienst. Dat vindt u op Ook uw fi nancieel adviseur kan u hierbij helpen. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

26

27 Aanvullende informatie Stap 5: Wat verder nog van belang is om te weten 5In dit boekje staat veel informatie over uw persoonlijke pensioensituatie. Maar u kunt nog meer informatie over uw pensioen vinden. Hieronder leest u waar. Pensioenplanner Het Philips flex pensioen kent individuele keuzemogelijkheden die in het Uniform Pensioenoverzicht niet tot uiting komen. Met de Pensioenplanner kunt u wél inzicht krijgen in uw actuele pensioensituatie bij Philips Pensioenfonds op basis van uw individuele wensen. Met de Pensioenplanner ziet u hoeveel u op dit moment aan pensioen heeft opgebouwd in het Philips flex pensioen. In de Pensioenplanner kunt u zelf berekeningen maken. Zo ziet u bijvoorbeeld hoe hoog uw pensioen is als u eerder met pensioen gaat. Of hoeveel pensioen u heeft opgebouwd als u binnenkort uit dienst gaat. Met uw salarisnummer en wachtwoord kunt u inloggen op de Pensioenplanner via Bent u uw wachtwoord kwijt? Dan kunt u op deze website ook een nieuw wachtwoord aanvragen. Omdat de gegevens in de Pensioenplanner wekelijks worden geactualiseerd, kunnen de bedragen afwijken van de in het pensioenoverzicht genoemde bedragen. Pensioen bij ABN AMRO Pensioenen Heeft u een inkomen boven ? Dan heeft Philips bij ABN AMRO Pensioenen voor u standaard een risicoverzekering afgesloten voor nabestaandenpensioen bij overlijden en pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kunt u zelf voor extra pensioen sparen via de vrijwillige netto pensioenregeling bij ABN AMRO Pensioenen. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen op telefoonnummer Of kijk op Let op! Wij werken met bruto bedragen De bedragen die op het Uniform Pensioenoverzicht staan, zijn bruto jaarbedragen. We noemen niet de nettobedragen. Dit doen we omdat het nettobedrag afhankelijk is van de belastingregels. Die regels kunnen veranderen in de toekomst. Wilt u weten hoe hoog uw netto pensioeninkomen is? Ga naar: Aanvullende informatie 5 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

28 Het pensioenoverzicht in een paar minuten Wilt u in een paar minuten op weg geholpen worden om het pensioenoverzicht te begrijpen? Bekijkt u dan de filmpjes op onze website. U vindt deze, samen met handige informatie over het Uniform Pensioenoverzicht, op U kunt ook de QR-code (Quick Response) hieronder scannen met de QR-reader op uw mobiele telefoon. Zo gaat u nog sneller naar de filmpjes. Op onze website vindt u een speciaal informatieplein over het Uniform Pensioenoverzicht. Hier vindt u alles wat u wilt weten over het pensioenoverzicht, zoals veelgestelde vragen en antwoorden en een digitale versie van dit boekje. Ook kunt u hier korte filmpjes bekijken waarin wij de belangrijkste onderdelen van het Uniform Pensioenoverzicht toelichten. Op de website vindt u daarnaast uitgebreide informatie over het Philips flex pensioen. Er zijn diverse informatiepleinen waarop wij ingaan op veranderingen in uw persoonlijke situatie en welke gevolgen dat heeft voor uw pensioen. Bijvoorbeeld als u nieuw in dienst bent, een relatie aangaat of als u arbeidsongeschikt zou worden. Ook kunt u meer informatie vinden over Philips Pensioenfonds. En heeft u de mogelijkheid om brochures en formulieren te downloaden of te bestellen. Op vindt u een totaaloverzicht van uw pensioenen, AOW-aanspraken en een netto pensioenindicatie. Dat is handig als u bij uw vorige werkgever(s) heeft deelgenomen aan een andere pensioenregeling. Uw Philips-pensioen kunt u hier ook altijd terugvinden. Met behulp van uw DigiD kunt u inloggen op deze website en uw persoonlijke gegevens raadplegen. 28 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

29 Checklist Bekijk de fi lmpjes op In enkele minuten leggen wij u uit wat u precies op uw Uniform Pensioenoverzicht kunt zien. Controleer de gegevens op uw Uniform Pensioenoverzicht. Op de laatste pagina van uw Uniform Pensioenoverzicht vindt u de gegevens waarop uw pensioenoverzicht is gebaseerd. Kloppen uw gegevens niet? Neem dan contact op met de Klantenservice. Heeft u een partner? Controleer dan of de juiste partnergegevens zijn vermeld. Kloppen uw partnergegevens niet? Lees dan wat u moet doen in stap 1 van dit boekje. Bekijk welk inkomen u krijgt bij pensionering en wat uw partner krijgt bij uw overlijden. Als u weet wat u later aan inkomen kunt verwachten, kunt u waar nodig actie ondernemen. Bereken uw pensioen op basis van uw eigen keuzes. Wilt u eigen keuzes doorrekenen in uw pensioen? Wilt u bijvoorbeeld zien wat u krijgt als u eerder met pensioen gaat of wanneer u uw nabestaandenpensioen inruilt voor ouderdomspensioen? Ga dan naar en maak uw eigen berekeningen. In de Pensioenplanner krijgt u ook een inschatting van de hoogte van uw nettopensioen. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht ! Checklist

30 Voorwaardelijk pensioen Verplichte tekst uit Besluit sociaal akkoord 2004: Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden hebt gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd. 30 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

31 Contactgegevens Heeft u vragen over uw Uniform Pensioenoverzicht of over dit boekje? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens van de Klantenservice zijn: Philips Pensioenfonds Postbus JP Eindhoven Bezoekadres : Beukenlaan 143 : 5616 VD Eindhoven Philips flex pensioen cao Telefoon (Nederland) : (Buitenland) (geopend op werkdagen van 9.00 tot uur) : Philips flex pensioen ES Telefoon : +31(0) (geopend op werkdagen van 9.00 tot uur) Internet : Vanaf 2016 wijzigen enkele contactgegevens. Raadpleeg onze website voor de actuele contactgegevens. Dit boekje en het pensioenoverzicht zijn op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement bij ons opvragen of downloaden van

32

Philips Pensioenfonds

Philips Pensioenfonds Toelichting Welkom bij Philips Pensioenfonds Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Uw pensioenoverzicht in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 Heeft u vragen over uw Uniform Pensioenoverzicht of over deze toelichting? Neemt u dan gerust contact op met onze

Nadere informatie

Philips Pensioenfonds

Philips Pensioenfonds Toelichting Welkom bij Philips Pensioenfonds Uniform Pensioenoverzicht 2013 Philips flex pensioen Uw pensioenoverzicht in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Een heldere blik

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Welkom bij Philips Pensioenfonds

Welkom bij Philips Pensioenfonds Welkom bij Philips Pensioenfonds Nieuw in dienst Uw nieuwe pensioenregeling in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst In dit boekje vindt u informatie

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen Stand per 31 december 2011 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen Stand per 31 december 2011 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen Stand per 31 december 2011 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform Pensioenoverzicht. De

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2010

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2010 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips eindloonregeling Stand per 31 december 2010 Philips Pensioenfonds heeft het pensioenbeheer uitbesteed aan Hewitt Associates. U kunt bij Hewitt Associates

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2011

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2011 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31 december 2011 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform Pensioenoverzicht.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2013 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2012

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2013 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2012 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2013 Prepensioneringsregeling Stand per 31 december 2012 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Welkom bij Uw Philips-pensioen Philips Pensioenfonds nu goed regelen voor later Uit dienst Uw pensioen goed geregeld in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2009 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2008

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2009 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2008 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2009 Philips eindloonregeling Stand per 31 december 2008 Philips Pensioenfonds heeft het pensioenbeheer uitbesteed aan Hewitt Associates. U kunt bij Hewitt Associates

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO.

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO. De heer J.G.M. Inden Sisselaarpad 2 3815 XN AMERSFOORT Datum Ons kenmerk Uw kenmerk juni 2014 55033003 Onderwerp Behandeld door Doorkiesnummer Pensioenoverzicht 2014 Klantteam SPW 020-583 59 20 Geachte

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie

Met het oog op de toekomst

Met het oog op de toekomst Met Welkom het oog bij op de Philips toekomst Pensioenfonds Philips flex pensioen De pensioenwijzigingen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Met

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden! Uw pensioenoverzicht is een momentopname per 31 december 2013. Op die datum was de pensioenleeftijd nog

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds Welkom Gevolgen bij voor Philips uw pensioen Pensioenfonds Einde relatie Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Belangrijk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Philips flex pensioen

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Philips flex pensioen 2011 Stand per 31 december 2010 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Philips flex pensioen Heeft u vragen? Philips Pensioenfonds heeft het pensioenbeheer uitbesteed aan Hewitt Associates. U kunt bij Hewitt

Nadere informatie

Welkom bij Philips Pensioenfonds. Nieuw in dienst

Welkom bij Philips Pensioenfonds. Nieuw in dienst Welkom bij Philips Pensioenfonds Nieuw in dienst Checklist Maak kennis met MijnPPF In MijnPPF vindt u uw persoonlijke gegevens en uw actuele pensioen situatie. Hier kunt u zaken direct regelen of de formulieren

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk NAAM_PERSOON STRAATNAAM HUISNUMMER POSTCODE WOONPLAATS Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2015.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Postbus 2290 Nl-3430 DL Nieuwegein www.pfecolab.nl TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2017 Actieve deelnemers Stichting Pensioenfonds Ecolab Wat heeft u aan het Uniform pensioenoverzicht? Het Uniform

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Uitleg over uw pensioenoverzicht

Uitleg over uw pensioenoverzicht Toelichting bij uw Uniform pensioenoverzicht 2014 Uitkeringsovereenkomst Uitleg over uw pensioenoverzicht U ziet in uw pensioenoverzicht hoeveel pensioen u later van ons kunt krijgen. Het is belangrijk

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Aan het einde vindt u ook een toelichting op de gewijzigde pensioenregeling.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2010

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2010 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips flex pensioen Stand per 31 december 2010 Philips Pensioenfonds heeft het pensioenbeheer uitbesteed aan Hewitt Associates. U kunt bij Hewitt Associates

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Wat staat er op het pensioenoverzicht? Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel geld u krijgt als u met pensioen gaat.

PROEFDRUK PROEFDRUK. Wat staat er op het pensioenoverzicht? Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel geld u krijgt als u met pensioen gaat. Mw WIW Voorbeeld Dorpstraat 1 1234 AB Heerlen datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw WIW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht Philips flex pensioen

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht Philips flex pensioen 2010 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Philips flex pensioen Pensioenplanner Uw pensioen zoals vermeld in uw Uniform Pensioenoverzicht bestaat uit verschillende onderdelen. Met de Pensioenplanner van

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie