Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds"

Transcriptie

1 Welkom Gevolgen bij voor Philips uw pensioen Pensioenfonds Einde relatie Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

2 Belangrijk als u ongehuwd samenwoonde Woonde u samen voordat uw relatie is beëindigd? Maar was u niet getrouwd? Dan zijn de gevolgen voor uw pensioen anders dan wanneer u gehuwd was. Let dan goed op de informatie die u steeds leest bij het logo dat hier linksboven staat.

3 U en uw partner gaan uit elkaar Als een relatie beëindigd wordt, is dat een ingrijpende beslissing met vaak veel gevolgen. Er moeten bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over de kinderen, de alimentatie, het huis en over de verdeling van de bezittingen. Maar waar u misschien niet direct aan denkt, is het pensioen dat u beiden opgebouwd heeft tijdens de relatie. De beëindiging van uw relatie heeft invloed op uw nabestaandenpensioen. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het ouderdomspensioen. Wat is standaard geregeld? Welke keuzes heeft u precies? En wat moeten u en uw ex-partner daarvoor regelen? In dit boekje leest u hier meer over. Einde relatie in vijf stappen Dit boekje heeft tabbladen. De tabs komen overeen met de stappen hieronder. Zo kunt u gericht de informatie vinden die voor u belangrijk is. U ziet ook snel welke keuzes u heeft om uw pensioen te verdelen Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Stap 5:! Einde relatie Wat was uw burgerlijke staat voordat uw relatie eindigde? Ouderdomspensioen Wat gebeurt er standaard met uw ouderdomspensioen? Nabestaandenpensioen Wat gebeurt er standaard met uw nabestaandenpensioen? Andere afspraken Welke andere afspraken kunt u maken over uw pensioen? Veranderingen Als er iets verandert in uw persoonlijke situatie Checklist Hierin staat in het kort wat u precies moet doen. Achter de checklist vindt u nog extra informatie. Na het lezen van dit boekje weet u: - wat er wettelijk is geregeld voor het opgebouwde ouderdomspensioen; - wat er standaard met uw opgebouwde nabestaandenpensioen wordt gedaan; - welke andere afspraken u en uw ex-partner kunnen maken over de verdeling van uw pensioen; - wat er met het pensioen gebeurt als er iets verandert in uw persoonlijke situatie. 3

4

5 1 Einde relatie 1Einde relatie Stap 1: Wat was uw burgerlijke staat voordat uw relatie eindigde? Als u uit elkaar gaat, hangen de gevolgen voor uw pensioen af van uw burgerlijke staat: bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of woont u samen? In dit hoofdstuk leest u wat er met uw pensioen gebeurt. U bent getrouwd Bent u getrouwd en gaat u scheiden? Dan heeft uw ex-partner recht op een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen. U leest meer over de standaard gevolgen voor uw ouderdomspensioen bij stap 2. Uw ex-partner heeft ook recht op het door u opgebouwde nabestaandenpensioen als u komt te overlijden. Kijk in stap 3 voor meer informatie over het nabestaandenpensioen. In stap 4 leest u welke andere afspraken u kunt maken en wat u en uw ex-partner daarvoor moeten regelen. Tip! Als uw relatie eindigt, moet u uw partner in twee situaties zelf schriftelijk afmelden bij Philips Pensioenfonds: - Als u ongehuwd samenwoonde. - Als u in het buitenland woont. 5

6 U heeft een geregistreerd partnerschap Geregistreerd partnerschap is volgens de wet vrijwel hetzelfde als getrouwd zijn. De regels voor uw pensioen zijn in elk geval hetzelfde. Onder het kopje U bent getrouwd leest dan ook u wat er met uw pensioen gebeurt. Waar in dit boekje over getrouwd zijn en scheiding wordt gesproken, is de informatie ook voor u van toepassing als u een geregistreerd partnerschap had. Ongehuwd samenwonen Woont u ongehuwd samen? Dan zijn de gevolgen voor uw pensioen anders dan wanneer u getrouwd bent. Op het moment dat u uit elkaar gaat, is er volgens de wet niets geregeld voor de verdeling van uw ouderdomspensioen. U kunt er wel zelf voor kiezen om het ouderdomspensioen te verdelen. In stap 2 van dit boekje leest u wat u dan moet doen. Als u ongehuwd samenwoonde, heeft uw ex-partner wel recht op het opgebouwde nabestaandenpensioen. Lees hier meer over in stap 3. U leest de informatie die voor u belangrijk is steeds bij het logo dat hier linksboven staat. Scheiden van tafel en bed Als u gaat scheiden van tafel en bed, bent u wettelijk gezien nog gewoon getrouwd. Alleen leeft u apart van uw partner. Ook dan heeft uw ex-partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Een scheiding van tafel en bed heeft (nog) geen gevolgen voor het nabestaandenpensioen. Dat is pas het geval als de relatie definitief ontbonden wordt. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen Getrouwd Geregistreerd partnerschap Ouderdomspensioen Ongehuwd samenwonen Nabestaandenpensioen Gescheiden van tafel en bed stap 1 stap 2 stap 3 6

7 !! Actiepunt: Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? En is uw scheiding officieel uitgesproken? Dan moet de echtscheidingsbeschikking aan de gemeente worden gestuurd waar het huwelijk werd gesloten. De gemeente verwerkt de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. Het Fonds krijgt dan automatisch een bericht van uw scheiding. Actiepunt: Woonde u ongehuwd samen of woont u in het buitenland? Meld uw partner zelf schriftelijk af bij Philips Pensioenfonds. U gebruikt hiervoor het formulier Partnerregistratie. Uw ex-partner moet het formulier ook ondertekenen. U kunt het formulier downloaden via Andere afspraken zelf regelen Als er iets verandert in uw situatie stap 4 stap 5 7

8

9 2Ouderdomspensioen Stap 2: Wat gebeurt er standaard met uw ouderdomspensioen? 2 Ouderdoms- pensioen Als u gaat scheiden, heeft dat gevolgen voor uw ouderdomspensioen. In de wet staat beschreven wanneer en hoe de verdeling van uw ouderdomspensioen moet plaatsvinden. Hieronder leest u wat dat betekent. Wat is er wettelijk geregeld? U heeft allebei recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Het gaat alleen om het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk heeft opgebouwd. Dit noemen we verevening, ofwel verdeling. Dit staat in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Deze wet geldt voor alle scheidingen en beëindigingen van geregistreerd partnerschap vanaf 1 mei In de brochure Verdeling van Ouderdomspensioen bij Scheiding van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u alle informatie over de Wvps. Deze brochure is beschikbaar via Standaardverdeling: ieder krijgt de helft U en uw ex-partner hebben allebei recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk heeft opgebouwd (50%-50%). Deze verdeling wordt ook wel de standaardverdeling genoemd. De standaardverdeling van het ouderdomspensioen kan door uzelf of door uw ex-partner worden aangevraagd. Tip! Op vindt u het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Als u of uw ex-partner het formulier invult en binnen twee jaar na de datum van uw echtscheiding naar Philips Pensioenfonds opstuurt, dan betaalt Philips Pensioenfonds het verevende pensioen rechtstreeks uit aan uw ex-partner. Wordt het Fonds niet binnen twee jaar geïnformeerd? Dan betalen wij alleen pensioen uit aan u als deelnemer. U moet dan zelf zorgen voor de uitbetaling van een deel van uw ouderdomspensioen aan uw ex-partner. 9

10 Ongehuwd samenwonen Dan is verevening van uw ouderdomspensioen bij het einde van de relatie niet wettelijk geregeld. U kunt er wel zelf voor kiezen om het ouderdomspensioen te verdelen. U moet hier dan samen met uw ex-partner afspraken over maken. Die afspraken legt u vast bij de notaris. De betaling van het gedeelte van het ouderdomspensioen dat bestemd is voor uw ex-partner wordt niet door Philips Pensioenfonds uitgevoerd. U moet er zelf voor zorgen dat uw ex-partner het afgesproken deel van uw pensioen ontvangt. Hoe berekenen we de verdeling van het ouderdomspensioen? We leggen de berekening uit aan de hand van een voorbeeld. Pieter neemt vanaf zijn 27-ste deel aan het Philips flex pensioen. Hij trouwde met Lisa toen hij 34 jaar was. Na een huwelijk van 10 jaar hebben Pieter en Lisa besloten om te gaan scheiden. Bij de scheiding hebben ze afgesproken het ouderdomspensioen te verdelen volgens de standaardverdeling. Dit betekent dat ze allebei recht hebben op 50% van het ouderdomspensioen dat Pieter tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Pieter heeft tot het moment van scheiden aan ouderdomspensioen opgebouwd. Tijdens het huwelijk met Lisa heeft Pieter aan ouderdomspensioen opgebouwd. Lisa heeft door de standaardverdeling recht op Dit is de helft van het ouderdomspensioen dat Pieter tijdens het huwelijk opbouwde. Lisa ontvangt dit pensioen vanaf het moment dat Pieter met pensioen gaat. 10

11 Wilt u afwijken van de standaardverdeling? U kunt ook kiezen voor een andere verdeling dan de standaardverdeling (50%-50%). Kijk in stap 4 voor de mogelijkheden en wat u en uw ex-partner daarvoor moeten doen. Wilt u een eigen pensioen voor uw ex-partner? In plaats van het verdelen van het ouderdomspensioen, kunt u kiezen voor conversie. Bij conversie van het ouderdomspensioen wordt het deel van het ouderdomspensioen dat bestemd is voor uw ex-partner omgezet in een zelfstandig recht voor uw ex-partner. Uw ex-partner kan dan zelf beslissen wanneer hij of zij het pensioen ontvangt en is niet afhankelijk van de ingangsdatum van uw pensioen. Wilt u meer weten over conversie van het ouderdomspensioen? In stap 4 leest u hier meer over. Wanneer ontvangt u informatie over de verdeling van het ouderdomspensioen? U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ons op het moment dat de verdeling is verwerkt. Daarin staat ook op hoeveel ouderdomspensioen uw ex-partner recht heeft. Als u bij Philips werkt, ontvangt u jaarlijks het Uniform Pensioenoverzicht. Hierin ziet u ook welk deel van uw ouderdomspensioen voor uw ex-partner is vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Wanneer ontvangt uw ex-partner informatie? Uw ex-partner ontvangt een schriftelijke bevestiging van ons op het moment dat de verdeling is verwerkt. Daarin leest uw ex-partner wat de hoogte is van het ouderdomspensioen waar hij/zij recht op heeft vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Vanaf wanneer betalen wij het verdeelde pensioen? Vanaf het moment dat u met pensioen gaat, wordt het verdeelde ouderdomspensioen betaald. Kiest u ervoor om uw pensioen eerder of later te laten ingaan? Dan geldt dat moment ook automatisch voor het ouderdomspensioen van uw ex-partner. Bent u al met pensioen? Dan ontvangt uw ex-partner de eerste betaling van het verdeelde pensioen twee maanden nadat wij de melding van de beëindiging van de relatie hebben ontvangen.! Actiepunt: Wilt u dat we het gedeelte van het ouderdomspensioen van uw ex-partner rechtstreeks aan uw ex-partner uitbetalen? Stuur dan binnen twee jaar na de echtscheiding het ingevulde formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen op. Als u kiest voor de standaardverevening (50%-50%) hoeft slechts één van beide partijen het formulier te ondertekenen. U vindt het formulier op 11

12

13 3Nabestaandenpensioen Stap 3: Wat gebeurt er standaard met uw nabestaandenpensioen? 3 Nabestaandenpensioen Als u uit elkaar gaat, is er voor uw ex-partner een nabestaandenpensioen beschikbaar. Wij noemen dit het bijzonder nabestaandenpensioen. Dit bijzonder nabestaandenpensioen wordt aan uw ex-partner betaald als u komt te overlijden. Op welk bijzonder nabestaandenpensioen heeft uw ex-partner recht? Uw ex-partner heeft recht op het nabestaandenpensioen dat u tot de scheidingsdatum heeft opgebouwd. Voor de tweede keer scheiden? Bent u tijdens uw dienstverband bij Philips al eerder gescheiden? Dan hebben we mogelijk eerder al een bijzonder nabestaandenpensioen vastgesteld. Het bijzonder nabestaandenpensioen voor uw tweede ex-partner bestaat uit het nabestaandenpensioen opgebouwd vanaf de eerste scheidingsdatum tot de tweede scheidingsdatum. 13

14 Wilt u het anders regelen? Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder nabestaandenpensioen. Misschien omdat uw ex-partner zelf een inkomen heeft en daarom niet afhankelijk is van een nabestaandenpensioen. In stap 4 leest u wat u en uw ex-partner moeten doen als uw ex-partner afstand doet van het nabestaandenpensioen. Hoe berekenen we het bijzonder nabestaandenpensioen? We leggen de berekening uit aan de hand van een voorbeeld. Anne en Joep hebben besloten dat ze na 13 jaar huwelijk uit elkaar gaan. Als Philips-medewerker bouwt Anne pensioen op in het Philips flex pensioen. Joep heeft recht op het nabestaandenpensioen dat Anne heeft opgebouwd totdat hun relatie is beëindigd. Het bijzonder nabestaandenpensioen voor Joep Anne heeft na 18 jaar werken aan ouderdomspensioen opgebouwd. Het nabestaandenpensioen is 70% van het ouderdomspensioen: per jaar. Joep heeft dus recht op een bijzonder nabestaandenpensioen van bruto per jaar. Dit bijzonder nabestaandenpensioen ontvangt Joep als Anne overlijdt. Het nabestaandenpensioen voor Anne s nieuwe partner Krijgt Anne een nieuwe partner en overlijdt ze? Ook haar nieuwe partner heeft dan recht op een nabestaandenpensioen. Van dit nabestaandenpensioen gaat het bijzonder nabestaandenpensioen van Joep af. Dus stel dat Anne tot aan haar pensioendatum bij Philips in dienst blijft. Anne zou dan op de pensioenleeftijd recht hebben op een ouderdomspensioen van Het totale nabestaandenpensioen is 70% hiervan: per jaar. De nieuwe partner van Anne heeft recht op bruto per jaar ( ). 14

15 Vanaf wanneer betalen wij het bijzonder nabestaandenpensioen aan uw ex-partner? Vanaf het moment dat u overlijdt. Uw ex-partner ontvangt het bijzonder nabestaandenpensioen totdat hij of zij zelf overlijdt. Overlijdt uw ex-partner en bent u nog niet met pensioen? Dan geldt vanaf 1 januari 2015 de volgende regel: het bijzonder nabestaandenpensioen van uw overleden ex-partner wordt weer toegevoegd aan uw opgebouwde nabestaandenpensioen. Uw eventuele nieuwe partner heeft dan recht op een hoger nabestaandenpensioen. Heeft u geen nieuwe partner? Dan kunt u op uw pensioendatum ook kiezen voor een hoger ouderdomspensioen. Overlijdt uw ex-partner en bent u al met pensioen? Dan komt het bijzonder nabestaandenpensioen te vervallen. Heeft u een Anw-hiaatverzekering afgesloten bij Philips Pensioenfonds? De Anw-hiaatverzekering stopt automatisch als wij op de hoogte worden gebracht van de beëindiging van uw relatie. Als u overlijdt, is er geen uitkering vanuit deze verzekering voor uw ex-partner. 15

16

17 4Andere afspraken Stap 4: Welke andere afspraken kunt u maken over uw pensioen? Bij de stappen 2 en 3 heeft u gelezen wat er standaard met uw pensioen gebeurt als uw relatie eindigt. Maar u kunt ook andere afspraken maken over uw pensioen. Deze afspraken moeten vóór de definitieve beëindiging van de relatie worden vastgelegd. U leest meer over de andere afspraken die u kunt vastleggen in dit hoofdstuk. Andere afspraken maken over uw ouderdomspensioen Het ouderdomspensioen wordt na echtscheiding standaard verdeeld tussen u en uw ex-partner (ieder 50%). In stap 2 heeft u hier alles over kunnen lezen. Mogelijk wilt u samen met uw ex-partner andere afspraken maken over de verdeling van uw ouderdomspensioen. Afwijkende verdeling ouderdomspensioen: ieder krijgt een ander deel U en uw ex-partner kunnen kiezen voor een andere dan de standaard verdeling van uw ouderdomspensioen. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u 60% krijgt en uw ex-partner 40%. U legt deze afspraken vast in het echtscheidingsconvenant of in de beëindigingsovereenkomst. Wilt u dat wij deze afspraken verwerken? Stuur dan het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen op. Het formulier moet door u én uw ex-partner ondertekend worden. Stuur ons ook een kopie van het document waarin de afwijkende verdeling is vastgelegd. 4 Andere afspraken Ongehuwd samenwonen Dan is verdeling van uw ouderdomspensioen bij beëindiging van de relatie niet wettelijk geregeld. Als u dat wilt regelen, kunt u hierover samen afspraken maken. Die afspraken legt u vast bij de notaris. 17

18 Geen verdeling ouderdomspensioen: u houdt uw eigen pensioen Kiest u er samen voor uw ouderdomspensioen niet te verdelen? Dan blijft het ouderdomspensioen helemaal van u. Leg deze afspraak dan vast in het echtscheidingsconvenant of in de beëindigingsovereenkomst. Conversie: een eigen pensioen voor uw ex-partner In plaats van het verdelen van het ouderdomspensioen, kunt u kiezen voor conversie. U en uw ex-partner kunnen dan allebei zelf beslissen wanneer u het eigen pensioen ontvangt. Uw ex-partner is niet afhankelijk van de ingangsdatum van uw pensioen. Conversie betekent letterlijk omzetting. Bij conversie wordt het ouderdomspensioen berekend volgens de standaardverdeling (ieder de helft). Het deel van uw ex-partner wordt vervolgens omgezet in een zelfstandig recht op een ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Het zelfstandig recht op ouderdomspensioen wordt betaald zodra uw ex-partner de pensioenleeftijd bereikt die geldt in uw pensioenregeling. Ook het bijzonder nabestaandenpensioen waar uw ex-partner recht op heeft wordt meegenomen in de conversie. Het bijzonder nabestaandenpensioen wordt dus omgezet in extra ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Als u voor conversie kiest, legt u dit vast in het echtscheidingsconvenant of in de beëindigingsovereenkomst. Wilt u dat wij de conversie verwerken? Stuur dan het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen op. Het formulier moet door u én uw ex-partner ondertekend worden. En stuur ons een kopie van het document waarin de conversie is vastgelegd. Ongehuwd samenwonen Dan kunt u niet kiezen voor conversie. Afstand doen van het bijzonder nabestaandenpensioen? Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder nabestaandenpensioen. U kunt dit vastleggen in het echtscheidingsconvenant of in de beëindigingsovereenkomst. Of u heeft dit bij het begin van uw relatie al opgenomen in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Wil uw ex-partner afstand doen van het bijzonder nabestaandenpensioen? Stuur dan een kopie van het betreffende document naar ons op. Op een later moment afstand doen U kunt ook op een later tijdstip afspreken dat uw ex-partner afstand doet van het bijzonder nabestaandenpensioen. Geeft u binnen twee jaar na de scheidingsdatum door dat uw ex-partner afstand doet? Dan ontvangt u van ons een afstandsverklaring. U én uw ex-partner moeten de afstandsverklaring ondertekenen. 18

19 !! Actiepunt: Kiest u samen met uw ex-partner voor een afwijkende verdeling of conversie? Stuur dan het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen op. Dit moet u binnen twee jaar na uw echtscheiding doen. Het formulier moet door u én uw ex-partner worden ondertekend. De brochure en het formulier kunt u downloaden van de website van de Rijksoverheid: Stuur met het formulier ook een gewaarmerkte kopie van het document mee waarin de afspraken zijn vastgelegd: het echtscheidingsconvenant, de beëindigingsovereenkomst of de huwelijkse voorwaarden / partnerschapsvoorwaarden. Actiepunt: Wil uw ex-partner afstand doen van het bijzonder nabestaandenpensioen? Stuur ons dan binnen twee jaar na de scheidingsdatum een gewaarmerkte kopie van het document waarin dit is vastgelegd. 19

20

21 Veranderingen Stap 5: Als er iets verandert in uw persoonlijke situatie 5Uw persoonlijke situatie kan natuurlijk veranderen. U kunt bijvoorbeeld een nieuwe partner krijgen. En dan wilt u dat het pensioen voor hem of haar goed geregeld is. Het overlijden van u of uw-ex-partner heeft ook gevolgen voor het pensioen. Lees hier wat u moet weten en eventueel moet doen. Een nieuwe relatie Gaat u weer samenwonen of trouwen? Dan verandert er niets aan het al verdeelde ouderdomspensioen of bijzonder nabestaandenpensioen. Uw ex-partner blijft recht houden op zijn of haar deel van het pensioen. Uw nieuwe partner kan recht hebben op een deel van het ouderdomspensioen dat tijdens de relatie wordt opgebouwd. En uw nieuwe partner heeft na uw overlijden recht op het deel van het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd vanaf de scheidingsdatum. Tip! Als u gaat samenwonen, denkt u er dan wel aan om uw nieuwe partner aan te melden bij Philips Pensioenfonds. Als u niet in Nederland woont en u gaat trouwen of u gaat een geregistreerd partnerschap aan, dan moet u ook uw partner registreren. Dit kan met het formulier Partnerregistratie, dat u kunt downloaden van onze website: U overlijdt Verdeeld ouderdomspensioen Als u voor uw pensioendatum overlijdt, wordt er geen ouderdomspensioen uitbetaald. Dus ook niet het deel van het ouderdomspensioen dat voor uw ex-partner bestemd was. Uw ex-partner heeft wel recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Als u na uw pensioendatum overlijdt, stopt de pensioenbetaling van het verdeelde ouderdomspensioen aan uw ex-partner. Uw ex-partner ontvangt vanaf dat moment bijzonder nabestaandenpensioen. 5 Veranderingen Bijzonder nabestaandenpensioen Als u overlijdt, ontvangt uw ex-partner het bijzonder nabestaandenpensioen totdat hij of zij zelf overlijdt. 21

22 Uw ex-partner overlijdt Verdeeld ouderdomspensioen Als uw ex-partner overlijdt, dan is het verdeelde ouderdomspensioen weer voor u. Ontvangt u op dat moment al pensioen? Dan verhogen wij de pensioenbetaling die u krijgt. Bijzonder nabestaandenpensioen Vanaf 1 januari 2015 geldt de volgende regel: Overlijdt uw ex-partner en bent u op dat moment nog niet met pensioen? Dan wordt het bijzonder nabestaandenpensioen van uw overleden ex-partner weer toegevoegd aan uw opgebouwde nabestaandenpensioen. Uw eventuele nieuwe partner heeft dan recht op een hoger nabestaandenpensioen. Heeft u geen nieuwe partner? Dan kunt u op uw pensioendatum ook kiezen voor een hoger ouderdomspensioen. Overlijdt uw ex-partner en bent u al met pensioen? Dan komt het bijzonder nabestaandenpensioen te vervallen. Wat gebeurt er met het pensioen als u gebruik heeft gemaakt van conversie? Wat gebeurt er met het eigen pensioen van uw ex-partner als u overlijdt? Hier gebeurt niets mee. Het ouderdomspensioen is door de conversie een eigen pensioen voor uw ex-partner geworden. Uw ex-partner ontvangt dit als hij of zij de pensioenleeftijd bereikt. Wat gebeurt er met het eigen pensioen van uw ex-partner als uw ex-partner overlijdt? Als uw ex-partner overlijdt, vervalt het pensioen dat door de conversie is ontstaan. Het wordt niet opnieuw bij uw ouderdomspensioen opgeteld. U heeft bij conversie definitief afstand gedaan van het geconverteerde ouderdomspensioen. 22

23 Checklist Voor uzelf: belangrijke acties - Uw scheiding moet officieel geregistreerd worden. - Meldt uw partner bij ons af als u ongehuwd samenwoonde of in het buitenland woont. U gebruikt hiervoor het formulier Partnerregistratie. Uw ex-partner moet het formulier ook ondertekenen. U kunt dit het formulier downloaden via Voor u en uw ex-partner: belangrijke acties voor de betaling - Wilt u dat het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks aan uw ex-partner wordt betaald? Stuur binnen twee jaar na de echtscheiding het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen naar ons op. Voor u en uw ex-partner: belangrijke acties bij afwijkende afspraken - Afwijkende afspraken moeten vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant of in de beëindigingsovereenkomst. - Stuur het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen binnen twee jaar na de echtscheiding naar ons op. - Stuur een gewaarmerkte kopie van het document waarin de afwijkende afspraken zijn vastgelegd: het echtscheidingsconvenant, de beëindigingsovereenkomst, de huwelijkse voorwaarden of de partnerschapsvoorwaarden. - Stuur ons een gewaarmerkte kopie van het document waarin is vastgelegd dat uw ex-partner afstand doet van het bijzonder nabestaandenpensioen. Of geef het binnen twee jaar na de scheidingsdatum door. 23! Checklist

24

25 Wat u verder nog moet weten In dit boekje heeft u kunnen lezen wat er met uw pensioen gebeurt als uw relatie eindigt. En welke afwijkende keuzes u samen met uw ex-partner kunt maken. Hieronder vindt u nog een aantal andere onderwerpen die voor u en uw ex-partner van belang kunnen zijn. Heeft u een kapitaal opgebouwd in de prepensioneringsregeling? Het prepensioneringskapitaal wordt op dezelfde manier als het ouderdomspensioen verdeeld tussen u en uw ex-partner. Op de scheidingsdatum wordt met het kapitaal een ouderdomspensioen voor uw ex-partner aangekocht. Van uw prepensioneringskapitaal wordt ook een bijzonder nabestaandenpensioen aangekocht voor uw ex-partner. Voor het bijzonder nabestaandenpensioen gebruiken we dan een deel van de waarde van uw kapitaal. Het bijzonder nabestaandenpensioen is even groot als wanneer u op uw echtscheidingsdatum uit dienst zou gaan. Ook dan zou een nabestaandenpensioen worden aangekocht. Wanneer ontvangt u in de toekomst informatie? Bouwt u nog pensioen op bij Philips Pensioenfonds? Dan ontvangt u elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht. Heeft u gekozen voor verdeling van het ouderdomspensioen? Dan staat op het Uniform Pensioenoverzicht ook hoeveel ouderdomspensioen straks voor uw ex-partner is. Bent u niet meer in dienst bij Philips? Dan ontvangt u elke vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht. Ontvangt u al pensioen? Dan ontvangt u elk jaar het jaaroverzicht. Wanneer ontvangt uw ex-partner in de toekomst informatie? Heeft uw ex-partner recht op een bijzonder nabestaandenpensioen? Dan ontvangt uw ex-partner elke vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht. Daarop staat wat de actuele hoogte van het bijzonder nabestaandenpensioen is. Ontvangt uw ex-partner al pensioen? Dan ontvangt hij of zij elk jaar het jaaroverzicht. 25

26 Meer weten? Kijk op onze website Uitgebreide informatie over het Philips flex pensioen vindt u op U kunt op deze website ook deze informatie downloaden of bestellen: - pensioenreglement; - brochures; - magazine Generaties; - digitale nieuwsbrief - formulieren; - jaarverslag; - informatie over de financiële positie van Philips Pensioenfonds. Iedereen in Nederland kan een overzicht krijgen van de pensioenen die hij of zij heeft opgebouwd en de hoogte van het AOW-pensioen. Uw Philips-pensioen kunt u hier ook altijd terugvinden. Dit overzicht kunt u vinden op Met behulp van uw DigiD kunt u inloggen op deze website en uw persoonlijke gegevens raadplegen. Heeft u klachten? Vindt u dat Philips Pensioenfonds het pensioenreglement niet goed uitvoert? Schrijf dan een brief aan de Algemeen Directeur: De heer J. Kemme, Algemeen Directeur Betreft: klacht Philips Pensioenfonds Postbus JZ Eindhoven 26

27 Contactgegevens Heeft u vragen over dit boekje? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens van de Klantenservice zijn: Postadres : Philips Pensioenfonds Postbus JP Eindhoven Bezoekadres : Beukenlaan VD Eindhoven Telefoon : (Nederland) : (Buitenland) (geopend op werkdagen van 9.00 tot uur) Fax : (pensioenvragen) : (brochureaanvragen) : Internet : Dit boekje is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in dit boekje is een verkorte en vereenvoudigde versie van de informatie uit het pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. U kunt het pensioenreglement downloaden via

28

Gevolgen voor uw pensioen

Gevolgen voor uw pensioen Gevolgen voor uw pensioen Einde relatie Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Checklist Is uw scheiding geregistreerd? Uw scheiding moet officieel geregistreerd worden. Uw advocaat of notaris

Nadere informatie

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Welkom bij Uw Philips-pensioen Philips Pensioenfonds nu goed regelen voor later Uit dienst Uw pensioen goed geregeld in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de

Nadere informatie

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden ELKAAR Verder op gescheiden paden Uit elkaar Het verbreken van een relatie is een ingrijpende en stressvolle gebeurtenis. Ook de verdeling van uw pensioen is iets wat u met elkaar moet bespreken. Er zijn

Nadere informatie

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden ELKAAR Verder op gescheiden paden Uit elkaar Het verbreken van een relatie is een ingrijpende en stressvolle gebeurtenis. Ook de verdeling van uw pensioen is iets wat u met elkaar moet bespreken. Er zijn

Nadere informatie

Echtscheiding en uw pensioen

Echtscheiding en uw pensioen Echtscheiding en uw pensioen Wanneer u en uw partner scheiden, moeten de gemeenschappelijke eigendommen worden verdeeld. Dat kan ook uw pensioen zijn. In deze brochure leest u over de regelgeving en de

Nadere informatie

Uit elkaar. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen

Uit elkaar. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen Uit elkaar Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier

Nadere informatie

Uit elkaar STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

Uit elkaar STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor SBZ-deelnemers. Om de brochure leesbaar te houden, hebben we het daarom over u. Als we uw ex-partner

Nadere informatie

(Echt)scheiding Uitgave april 2015

(Echt)scheiding Uitgave april 2015 (Echt)scheiding Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

(Echt) scheiding Uitgave april 2015

(Echt) scheiding Uitgave april 2015 (Echt) scheiding Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

(Echt)scheiding en uw pensioen

(Echt)scheiding en uw pensioen (Echt)scheiding en uw pensioen 20141113 (echt)scheiding en uw pensioen def.docxn INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Ouderdomspensioen 3 2.1. Uw ouderdomspensioen bij het einde van de partnerrelatie 3 2.2.

Nadere informatie

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner. Gaat u scheiden? Overlijden na scheiden

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner. Gaat u scheiden? Overlijden na scheiden Pensioen en scheiden Als u uit elkaar gaat Meer weten? www.kpnpensioen.nl Gaat u scheiden? 3 Overlijden na scheiden 6 Pensioenrecht voor uw ex-partner De gevolgen van scheiden 8 Uit elkaar gaan bij samenwonen

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

(Echt) scheiding. Versie: 05-11-2015

(Echt) scheiding. Versie: 05-11-2015 (Echt) scheiding (Echt)scheiding en pensioen Jaarlijks vinden in Nederland tienduizenden (echt)scheidingen plaats. Als dat gebeurt, komen er op de (huwelijks) partners heel veel zaken af die geregeld moeten

Nadere informatie

Scheiden of einde relatie

Scheiden of einde relatie Scheiden of einde relatie Net zo goed als trouwen en gaan samenwonen, heeft ook het einde van een relatie of een scheiding gevolgen voor je pensioen. Inleiding Het is nooit de bedoeling, maar we weten

Nadere informatie

Uw RELATIE is voorbij. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Uw RELATIE is voorbij. Wat betekent dit voor uw pensioen? Uw RELATIE is voorbij Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Uw relatie is voorbij 3 2. Wat betekent het einde van uw relatie voor uw pensioen als u getrouwd was of een geregisteerd partnerschap

Nadere informatie

SAMEN SAMEN VOOR LATER PENSIOEN EN SCHEIDEN

SAMEN SAMEN VOOR LATER PENSIOEN EN SCHEIDEN SAMEN SAMEN VOOR LATER PENSIOEN EN SCHEIDEN Mijn vrouw en ik gaan scheiden. Nu zegt zij dat zij een deel van mijn pensioen krijgt. Dat kan toch niet zomaar? Petra Vos, SPF Beheer: Een scheiding heeft ook

Nadere informatie

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner

Pensioen en scheiden. Als u uit elkaar gaat. De gevolgen van scheiden. Pensioenrecht voor uw ex-partner Pensioen en scheiden Als u uit elkaar gaat Meer weten? www.kpnpensioen.nl Gaat u scheiden? 3 Overlijden na scheiden 6 Pensioenrecht voor uw ex-partner De gevolgen van scheiden 8 Uit elkaar gaan bij samenwonen

Nadere informatie

Pensioen en scheiding Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u uit elkaar gaat. Pensioenfonds Avebe

Pensioen en scheiding Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u uit elkaar gaat. Pensioenfonds Avebe Pensioen en scheiding Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u uit elkaar gaat Pensioenfonds Avebe 2 Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Scheiden of uit elkaar gaan hoe u dat regelt met uw pensioen Inhoudsopgave pagina U gaat uit elkaar 4 Verdelen of niet verdelen? 6 Verdelen in twee gelijke delen, wettelijke verdeling 7 U wijkt af van

Nadere informatie

Uw Philips-pensioen goed regelen voor later. Uit dienst

Uw Philips-pensioen goed regelen voor later. Uit dienst Uw Philips-pensioen goed regelen voor later Uit dienst Checklist Uw acties na uitdiensttreding Controleer uw gegevens. Hiervoor gaat u naar Profiel in MijnPPF. Daar kunt u uw gegevens ook aanpassen. Kloppen

Nadere informatie

Uit elkaar. Uit elkaar gaan en pensioen. Gaat u uit elkaar? Gevolgen en mogelijkheden. Wat betekent dat voor u? Praktische zaken. Vragen?

Uit elkaar. Uit elkaar gaan en pensioen. Gaat u uit elkaar? Gevolgen en mogelijkheden. Wat betekent dat voor u? Praktische zaken. Vragen? Uit elkaar Gevolgen en mogelijkheden Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Uit elkaar gaan en pensioen Wat betekent dat voor u? 4 Praktische zaken Vragen? Bijzonder partnerpensioen voor ex-partners 9 10 11

Nadere informatie

Uw relatie is voorbij. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Uw relatie is voorbij. Wat betekent dit voor uw pensioen? Uw relatie is voorbij Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Uw relatie is voorbij 3 2. Wat betekent het einde van uw relatie voor uw pensioen als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Veranderingen privé. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw privésituatie voor uw pensioen?

Veranderingen privé. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw privésituatie voor uw pensioen? Veranderingen privé Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw privésituatie voor uw pensioen? In uw persoonlijke situatie kunnen zich op veel momenten

Nadere informatie

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding Als u en uw partner gaan scheiden, komen er veel dingen op u af die geregeld moeten worden. Naast afspraken over uw huis, de inboedel en kinderen,

Nadere informatie

LATER = NU. Pensioen en scheiden. informatie over uw pensioen

LATER = NU. Pensioen en scheiden. informatie over uw pensioen LATER = NU Pensioen en scheiden informatie over uw pensioen Mijn vrouw en ik gaan scheiden. Nu zegt zij dat zij een deel van mijn pensioen krijgt. Dat kan toch niet zomaar? Monique de Leeuw, SPF Beheer:

Nadere informatie

(Echt)scheiding. Versie

(Echt)scheiding. Versie (Echt)scheiding Versie 12-06-2017 Versie 12-06-2017 (Echt)scheiding en pensioen Per jaar vinden in Nederland tienduizenden (echt)scheidingen plaats. Als dat gebeurt, komen er op de (huwelijks)partners

Nadere informatie

Brochure Echtscheiding

Brochure Echtscheiding Brochure Echtscheiding (Echt)scheiding en pensioen Per jaar vinden in Nederland tienduizenden (echt)scheidingen plaats. Als dat gebeurt, komen er op de (huwelijks)partners heel veel zaken af die geregeld

Nadere informatie

Uit elkaar. Uit elkaar gaan en pensioen. Gaat u uit elkaar? Gevolgen en mogelijkheden. Wat betekent dat voor u? Praktische zaken. Vragen?

Uit elkaar. Uit elkaar gaan en pensioen. Gaat u uit elkaar? Gevolgen en mogelijkheden. Wat betekent dat voor u? Praktische zaken. Vragen? Uit elkaar Gevolgen en mogelijkheden Meer weten? www.bakkerspensioen.nl Uit elkaar gaan en pensioen Wat betekent dat voor u? 4 Praktische zaken Vragen? Bijzonder partnerpensioen voor ex-partners 9 10 11

Nadere informatie

Scheiden of einde relatie

Scheiden of einde relatie Scheiden of einde relatie Net zo goed als trouwen en gaan samenwonen, heeft ook het einde van een relatie of een scheiding gevolgen voor je pensioen. N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995 Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995 Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Wat betekent dit? Verdeling ouderdoms pensioen Partnerpensioen verdelen 4 6 10 Conversie Waarde pensioen verrekenen

Nadere informatie

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995. Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Gevolgen scheiden voor uw pensioen

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995. Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Gevolgen scheiden voor uw pensioen Gevolgen scheiden voor uw pensioen 4 Verdeling ouderdomspensioen 6 Partnerpensioen verdelen 10 Conversie 12 Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995 Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Waarde

Nadere informatie

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Uit elkaar. Alles over de verdeling van pensioenrechten bij echtscheiding. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars

Uit elkaar. Alles over de verdeling van pensioenrechten bij echtscheiding. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Uit elkaar Alles over de verdeling van pensioenrechten bij echtscheiding Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars In het kort Echtscheiding heeft belangrijke gevolgen voor uw pensioen. Dat is

Nadere informatie

Uit elkaar 3 Samenwonen en uit elkaar 3 Twee wetten rond scheiden 3

Uit elkaar 3 Samenwonen en uit elkaar 3 Twee wetten rond scheiden 3 Uit elkaar Inhoud 2 Uit elkaar 3 Samenwonen en uit elkaar 3 Twee wetten rond scheiden 3 De gevolgen voor het ouderdomspensioen 4 Standaardverdeling 4 Afwijken van de standaardverdeling 4 Omzetten naar

Nadere informatie

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding

SCHEIDEN EN DAN? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Gevolgen scheiden voor uw pensioen

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Gevolgen scheiden voor uw pensioen Gevolgen scheiden voor uw pensioen 4 Verdeling ouderdomspensioen 6 Partnerpensioen verdelen 10 Conversie 12 Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995 Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Waarde

Nadere informatie

Uit elkaar. Uw toekomst uitgestippeld

Uit elkaar. Uw toekomst uitgestippeld Uit elkaar Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud Uit elkaar 2 Ouderdomspensioen: rechten en plichten 3 Wat te doen bij een scheiding? 5 Wat gebeurt er als ik of de ander komt te overlijden? 7 Wat u verder

Nadere informatie

Scheiden of einde relatie...s. pensioenfonds UWV

Scheiden of einde relatie...s. pensioenfonds UWV Scheiden of einde relatie..s. pensioenfonds UWV Inleiding Het is nooit de bedoeling, maar we weten allemaal dat het vaak voorkomt: je groeit uit elkaar en daarna ga je uit elkaar. In deze moeilijke periode

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2011

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2011 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31 december 2011 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform Pensioenoverzicht.

Nadere informatie

Verdeling van ouderdomspensioen

Verdeling van ouderdomspensioen Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad leest u informatie over uit elkaar gaan en het verdelen van het ouderdomspensioen. Inhoud A. Inleiding scheiden en uw pensioen 3 B. De

Nadere informatie

Uit elkaar. Uw toekomst uitgestippeld

Uit elkaar. Uw toekomst uitgestippeld Uit elkaar Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud Uit elkaar 2 Ouderdomspensioen: rechten en plichten 3 Wat te doen bij een scheiding? 5 Wat gebeurt er als ik of de ander komt te overlijden? 8 Wat u verder

Nadere informatie

In vijf stappen uw pensioenleeftijd kiezen

In vijf stappen uw pensioenleeftijd kiezen In vijf stappen uw pensioenleeftijd kiezen In vijf stappen uw pensioenleeftijd kiezen U bouwt pensioen op bij Philips Pensioenfonds. Vanaf uw 58-ste kunt u kiezen wanneer u met pensioen wilt. Bij iedere

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen Mededeling van scheiding in verband met Het formulier is bedoeld voor de melding van: - een echtscheiding, die na 30 april 1995 is ingeschreven in registers van de burgerlijke stand en het feit dat aanspraak

Nadere informatie

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995

Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995 Pensioen bij scheiding op of na 1 mei 1995 Wat gebeurt er na een scheiding met uw pensioen? Wat betekent dit? Verdeling ouderdoms pensioen Partnerpensioen verdelen 4 6 10 Conversie Waarde pensioen verrekenen

Nadere informatie

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen Mededeling van scheiding in verband met Het formulier is bedoeld voor de melding van: - een echtscheiding, die na 30 april 1995 is ingeschreven in registers van de burgerlijke stand en het feit dat aanspraak

Nadere informatie

Pensioenfonds Avebe. Pensioen en samenwonen Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u gaat samenwonen

Pensioenfonds Avebe. Pensioen en samenwonen Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u gaat samenwonen Pensioenfonds Avebe Pensioen en samenwonen Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u gaat samenwonen Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles

Nadere informatie

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden.

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden. Uit elkaar... Ga je scheiden? Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar een scheiding heeft gevolgen voor je pensioen en voor het pensioen van je ex. Het is dus goed je daar even in te verdiepen.

Nadere informatie

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen

Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen Justitie Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen 1 ) Met ex- partner wordt in dit formulier bedoeld de gescheiden man en vrouw, de nog met elkaar getrouwde man en vrouw

Nadere informatie

EINDE RELATIE EN PENSIOEN VERDELING VAN PENSIOEN VANAF 1 MEI 1995 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB

EINDE RELATIE EN PENSIOEN VERDELING VAN PENSIOEN VANAF 1 MEI 1995 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB EINDE RELATIE EN PENSIOEN VERDELING VAN PENSIOEN VANAF 1 MEI 1995 VOOR PENSIOENREGELINGEN BIJ PGB OKTOBER 2009 INLEIDING De brochure 'Einde relatie en pensioen' is bedoeld voor PGB-deelnemers die in verband

Nadere informatie

VOOR PARTNER & KINDEREN

VOOR PARTNER & KINDEREN & KINDEREN Voor uw naasten Wij bieden verschillende voorzieningen voor uw partner en kinderen. Daarmee kunt u ervoor zorgen dat zij financieel verzorgd achterblijven als u komt te overlijden. In deze brochure

Nadere informatie

Denk aan de gevolgen voor uw pensioen

Denk aan de gevolgen voor uw pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Uit elkaar wat betekent dat voor uw pensioen?

Uit elkaar wat betekent dat voor uw pensioen? Uit elkaar wat betekent dat voor uw pensioen? Pensioenfonds Vooraf 2 Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat ook gevolgen voor uw pensioen en voor het pensioen van uw ex-partner. Wat zijn die gevolgen?

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform Pensioenoverzicht. De

Nadere informatie

Uit elkaar. www.pensioenkijker.nl

Uit elkaar. www.pensioenkijker.nl Uit elkaar Ga je scheiden? Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar een scheiding heeft gevolgen voor je pensioen en voor het pensioen van je ex. Het is dus goed je daar even in te verdiepen. Dit

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2013 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2012

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2013 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2012 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2013 Prepensioneringsregeling Stand per 31 december 2012 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert?

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert? Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) maakt aan de hand van mogelijke gebeurtenissen pensioenvraagstukken inzichtelijk, voor werkgevers en werknemers. Veranderingen in de samenstelling van het huishouden

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

UIT. De gevolgen van een scheiding voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding

UIT. De gevolgen van een scheiding voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Welkom bij Philips Pensioenfonds

Welkom bij Philips Pensioenfonds Welkom bij Philips Pensioenfonds Nieuw in dienst Uw nieuwe pensioenregeling in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst In dit boekje vindt u informatie

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

SPAN, Pensioen en scheiding

SPAN, Pensioen en scheiding SPAN, Pensioen en scheiding Versie: 3 Datum: 11-11-2015 Ter introductie Bij een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed moeten allerlei zaken worden geregeld. Naast allerlei zaken zoals, huis,

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

LATER = NU. Trouwen of samenwonen. informatie over uw pensioen

LATER = NU. Trouwen of samenwonen. informatie over uw pensioen LATER = NU Trouwen of samenwonen informatie over uw pensioen Mijn vriend en ik gaan binnenkort samenwonen. We regelen alles via de notaris. Een huis hebben we al gevonden. Spannend allemaal. Trouwen, dat

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS Er verandert iets in de werksituatie van uw werknemer Wat betekent dat voor u en uw werknemer? Situatie Nieuw in dienst Actie U meldt uw werknemer aan via de mutatiebestanden. Hij krijgt van ons binnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina

Inhoudsopgave. Pagina Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Wie is ABP 4 Uitgebreide informatie volgt 6 Over pensioen 8 Wat kost het ABP-pensioen? 10 Hoeveel pensioen krijgt u straks? 12 Aanvullen

Nadere informatie

Met pensioen gaan. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Met pensioen gaan. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME Met pensioen gaan Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u meer over de keuzes die

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw Pluspensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op

Nadere informatie

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner Trouwen en samenwonen Lees alles over het pensioen voor uw partner 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Pensioen voor. Informatie voor nabestaanden. nabestaanden in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Pensioen voor. Informatie voor nabestaanden. nabestaanden in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds Welkom Pensioen bij voor Philips partner Pensioenfonds en kinderen Informatie voor nabestaanden Pensioen voor nabestaanden in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Deze informatie is bedoeld voor nabestaanden

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS Er verandert iets in de werksituatie van je werknemer Wat betekent dat voor je en jouw werknemer? Situatie Actie Nieuw in dienst Je meldt jouw werknemer aan via de mutatiebestanden. Hij krijgt van ons

Nadere informatie

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft een NIEUWE relatie Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U heeft een nieuwe relatie 3 2. Wat betekent een nieuwe relatie voor uw partnerpensioen? 3 2.1. Hoe hoog is het partnerpensioen?

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME Mijn Pensioen Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u alles over de keuzes die u kunt

Nadere informatie

LATER = NU. Kies uw eigen pensioen. informatie over uw pensioen

LATER = NU. Kies uw eigen pensioen. informatie over uw pensioen LATER = NU Kies uw eigen pensioen informatie over uw pensioen Eigen verantwoordelijkheid en keuzes maken is helemaal van deze tijd. Dat geldt ook voor mijn pensioen. Ik wil me er wel eerst goed in verdiepen.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 Heeft u vragen over uw Uniform Pensioenoverzicht of over deze toelichting? Neemt u dan gerust contact op met onze

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

De gevolgen van een scheiding voor het partnerpensioen

De gevolgen van een scheiding voor het partnerpensioen Scheiden Voorwoord Veranderingen in uw privéleven, zoals een scheiding, kunnen grote gevolgen hebben voor uw partner- en ouderdomspensioen. Als u en uw partner uit elkaar gaan, kunt u ten aanzien van zowel

Nadere informatie

KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Uitgave 2016. Scheiden

Uitgave 2016. Scheiden Uitgave 2016 Scheiden Profiel Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het verplichte beroepspensioenfonds voor medisch specialisten. De pensioenregeling van SPMS is opgesteld voor en door

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Philips Pensioenfonds

Philips Pensioenfonds Toelichting Welkom bij Philips Pensioenfonds Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Uw pensioenoverzicht in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Pensioen voor partner en kinderen. Informatie voor nabestaanden

Pensioen voor partner en kinderen. Informatie voor nabestaanden Pensioen voor partner en kinderen Informatie voor nabestaanden Checklist Vul de formulieren in Geef uw bankrekeningnummer door Voordat u het nabestaandenpensioen kunt ontvangen, hebben wij uw bankrekeningnummer

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Als u overlijdt. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u overlijdt. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u overlijdt Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt 3 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt 3 2.2 Eenmalige uitkering als u

Nadere informatie

11 vragen en antwoorden

11 vragen en antwoorden Stichting Pensioenfonds TNO PENSIOEN EN SCHEIDING Maart 2013 11 vragen en antwoorden Een scheiding heeft gevolgen voor uw pensioen. Het is goed je daar in te verdiepen. Er moeten zaken verdeeld worden...

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie