Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald."

Transcriptie

1 Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst uitkeringsovereenkomst Werkgever Ministerie van Defensie Klantnummer BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Voor u A Voorbeeld geboren op 1 juli 1960 BSN Voor uw partner B Voorbeeldig geboren op 9 januari 1963 Welk pensioen kunt u verwachten? Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Dit overzicht bevat geen informatie over uw AOW-uitkering. Wilt u meer weten over uw AOW? Kijk op voor een totaaloverzicht van uw pensioenen en uw AOW. Bij pensionering Opgebouwd pensioen per 31 december 2013 U ontvangt vanaf 65 jaar zolang u leeft Te bereiken pensioen Als u uw huidige dienstverband voortzet en op 56-jarige leeftijd met UGM gaat, ontvangt u vanaf 65 jaar zolang u leeft en op 58-jarige leeftijd met UGM gaat, ontvangt u vanaf 65 jaar zolang u leeft en op 60-jarige leeftijd met UGM gaat, ontvangt u vanaf 65 jaar zolang u leeft

2 U heeft mogelijk recht op een aanvulling op uw pensioen. Deze aanvulling kunnen we pas vaststellen op het moment dat u AOW ontvangt. Bij overlijden Let op: als u uit dienst gaat voor uw pensioendatum, kan het zijn dat de uitkeringen bij overlijden lager worden of vervallen. Kijk in de toelichting voor meer informatie. Bij uw overlijden vóór uw 65ste Uw partner ontvangt vanaf uw overlijden, tot zijn/haar 65-jarige leeftijd compensatie sociale premies, tot zijn/haar 65-jarige leeftijd vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd zolang hij/zij leeft Heeft uw partner geen recht op (volledige) Anw, dan ontvangt uw partner tot zijn/haar 65-jarige leeftijd Anw-compensatie van ABP. Deze is maximaal Uw kind(eren) ontvangt/ontvangen vanaf uw overlijden tot 21-jarige leeftijd compensatie sociale premies, van 15-jarige tot 21-jarige leeftijd 519 Bij uw overlijden op of ná uw 65ste Uw partner ontvangt vanaf uw overlijden, tot zijn/haar 65-jarige leeftijd compensatie sociale premies, tot zijn/haar 65-jarige leeftijd vanaf zijn/haar 65-jarige leeftijd zolang hij/zij leeft Heeft uw partner geen recht op (volledige) Anw, dan ontvangt uw partner tot zijn/haar 65-jarige leeftijd Anw-compensatie van ABP. Deze is maximaal Uw kind(eren) ontvangt/ontvangen vanaf uw overlijden tot 21-jarige leeftijd compensatie sociale premies, van 15-jarige tot 21-jarige leeftijd 519 Bij arbeidsongeschiktheid Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid ontvangt u van uw werkgever mogelijk een aanvulling op de WIA-uitkering die u van de overheid krijgt. Kijk in de toelichting voor meer informatie, ook voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de verdere opbouw van uw pensioen. 2

3 Houdt uw pensioen zijn waarde? Kunt u met uw pensioen in de toekomst nog evenveel kopen? Zolang u werkt (of een uitkering in het kader van arbeidsongeschiktheid, leeftijdsontslag militairen of werkloosheid ontvangt) bouwt u ieder jaar pensioen op. Dit noemen we het opgebouwde pensioen. Uw opgebouwde pensioen groeit mee met de stijging van uw loon. Hoeveel pensioen u krijgt als u stopt met werken, wordt gebaseerd op het loon dat u ontvangt in het jaar voordat u met ontslag gaat (niet zijnde leeftijdsontslag) of de uitkering die u ontvangt in het jaar voordat uw pensioen ingaat. De financiële positie van ABP kan van invloed zijn op het pensioen dat u uiteindelijk ontvangt. Dit kan voor u betekenen dat het pensioen dat u daadwerkelijk gaat ontvangen lager is dan het pensioen dat gebaseerd is op het loon dat u ontvangt in het jaar voordat u met ontslag gaat (niet zijnde leeftijdsontslag) of de uitkering die u ontvangt in het jaar voordat uw pensioen ingaat. Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? Begin pensioenopbouw 1 juli 1984 Werkgever Ministerie van Defensie Deeltijdpercentage 100% Voltijd pensioengevend salaris Franchise Pensioengrondslag Opbouwpercentage 1,75% Factor A (voor uw belastingaangifte) Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrente? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei, de factor A, nodig. Pensioenaangroei (factor A) in Kijk in de toelichting voor meer informatie. 3

4 Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met ABP, bereikbaar op , op werkdagen van 8 tot uur. Op onze website kunt u de antwoorden vinden op veelgestelde vragen. Op vindt u een totaaloverzicht van uw pensioenen, AOW-aanspraken en een netto pensioenindicatie. Dat is handig als u bij uw vorige werkgever(s) heeft deelgenomen aan een andere pensioenregeling. Dit pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement van downloaden. 4

5 Toelichting bij uw Uniform Pensioenoverzicht A Voorbeeld Klantnummer De ABP-regeling is een uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering. In dit overzicht staat ook wat uw partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Dit pensioenoverzicht ontvangt u elk jaar. Wij adviseren u om dit overzicht te bewaren, samen met de overzichten die u van andere pensioenuitvoerders ontvangt. Zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen. Op staan al uw pensioenen van de verschillende pensioenuitvoerders bij elkaar. Op vindt u algemene informatie over pensioen. Ga naar MijnABP op en u ziet uw pensioen in grafieken en in netto bedragen per maand. Bovendien kunt u er de effecten bekijken van de keuzes rondom uw pensioen. Informatie over de ABP-pensioenregeling vindt u op Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld uw overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op het pensioenoverzicht. Maar ook trouwen, samenwonen, scheiden en veranderen van baan hebben gevolgen voor uw pensioen of nabestaandenpensioen. Daarover leest u meer in uw pensioenreglement. Dat kunt u via downloaden. Heeft u vragen? Neem dan contact op met ABP. Wat voor pensioenregeling heeft u? Uw pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een eindloonregeling. Bij een eindloonregeling ontvangt u een pensioen dat is gebaseerd op het voorlaatste jaarinkomen. Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? In dit pensioenoverzicht gaan wij uit van uw gegevens (bijvoorbeeld uw burgerlijke staat) op 31 december Misschien is uw situatie inmiddels anders. Ga naar MijnABP op voor uw toekomstige pensioensituatie op basis van uw actuele gegevens. Persoonlijke gegevens Uw gemeente geeft uw persoonlijke gegevens automatisch door aan ABP. Zijn er gegevens onjuist? Neem dan contact op met uw gemeente. Partner De persoon met wie u bent getrouwd. Of die u als partner heeft geregistreerd bij uw gemeente of heeft aangemeld bij ABP. Welk pensioen kunt u verwachten? Let op: De bedragen in dit overzicht zijn exclusief AOW. Wilt u meer weten over uw AOW? Kijk op voor een totaaloverzicht van uw pensioenen en uw AOW. Bij pensionering Opgebouwd pensioen per 31 december 2013 Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u tot 31 december 2013 heeft opgebouwd. Stel dat uw pensioenopbouw is beëindigd op 31 december 2013, dan is dit de uitkering die u kunt verwachten als u met pensioen gaat. Als u een wachtgelduitkering of een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt, blijft u deelnemer in de ABP-regeling. Te bereiken pensioen Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u ontvangt vanaf de pensioenleeftijd die op het pensioenoverzicht staat. U ontvangt dit bedrag als u tot die leeftijd blijft werken en/of pensioen blijft opbouwen in uw huidige pensioenregeling. Daarbij gaan we ervan uit dat de omstandigheden die staan onder Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? niet zullen wijzigen. De pensioenjaren zijn de jaren dat u pensioen heeft opgebouwd. Een grote stijging van uw pensioengevend salaris kan van invloed zijn op uw pensioenjaren. Stijgt uw pensioengevend inkomen 10% of minder, dan verandert er niets: één kalenderjaar is gelijk aan één pensioenjaar. Stijgt uw pensioengevend inkomen meer dan 10%? Dan is dat mogelijk wel van invloed op uw pensioenjaren. Meer informatie hierover vindt u op als u 10% verhogingsknip intoetst. In het overzicht ziet u hoeveel pensioen u ontvangt als u op de aangegeven leeftijd met UGM gaat. Wilt u weten hoeveel u ontvangt als u op een andere leeftijd met UGM gaat? Kijk dan op MijnABP. Uw pensioen gaat in op de dag dat u de pensioenleeftijd bereikt. Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM) Na ontslag uit militaire dienst bestaat eventueel recht op een uitkering op basis van UGM. Op het pensioenoverzicht gaan wij ervan uit dat u nog als militair in dienst bent en op de aangegeven leeftijd met UGM gaat. Voor het berekenen 5

6 6 van de hoogte van uw netto UGM-uitkering kunt u gebruik maken van de rekenmodule op Verhogen ouderdomspensioen door omzetting partnerpensioen Heeft u geen partner op het moment dat u met pensioen gaat? Dan kunt u uw ouderdomspensioen verhogen door een deel van het nabestaandenpensioen om te zetten. Uitgangspunt daarbij is het nabestaandenpensioen dat u na 1 juli 1999 heeft opgebouwd. Ontvangt u een verhoogd ouderdomspensioen en trouwt u op of na uw 65ste? Dan blijft u deze uitkering ontvangen en krijgt uw partner bij uw overlijden geen nabestaandenpensioen. Bij overlijden Bij uw overlijden hebben uw partner en/of kinderen recht op een uitkering. Dit is het nabestaandenpensioen. Uitgangspunt voor het nabestaandenpensioen is het ouderdomspensioen. U bent op of na 1 januari 1956 geboren. Daarom gaan wij er in dit pensioenoverzicht bij overlijden tijdens uw dienstverband van uit dat u op uw 58ste met UGM zou gaan. Wie zijn uw nabestaanden? Dat zijn uw huidige partner en uw kinderen tot 21 jaar. ABP NabestaandenPensioen Pensioen voor uw nabestaanden. In het pensioenoverzicht is het nabestaandenpensioen voor uw partner vermeld. Komt u vóór uw 65ste te overlijden, dan ontvangt uw partner ongeveer 70% van het ouderdomspensioen. Bij overlijden ná 65 jaar krijgt uw partner ongeveer 35% van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd ná 1 januari Over eerder opgebouwd ouderdomspensioen krijgt uw partner ongeveer 70%. Het nabestaandenpensioen op dit UPO is berekend met als uitgangspunt dat u met 58 jaar met UGM gaat. Als u voor uw 65ste overlijdt dan kan de hoogte van het nabestaandenpensioen lager of hoger zijn dan het bedrag dat op dit UPO wordt vermeld. Dan berekenen wij het nabestaandenpensioen namelijk op basis van uw echte UGM-leeftijd. Deze leeftijd is nu nog niet bij ons bekend. Vandaar dat we in dit overzicht uitgaan van gemiddelde UGM-leeftijden. Compensatie sociale premies Uw partner heeft recht op deze compensatie tot zijn of haar 65ste. Deze aanvulling op het nabestaandenpensioen compenseert de sociale premies die betaald moeten worden. Anw-compensatie Krijgt uw partner géén of geen volledige uitkering via de Algemene nabestaandenwet (Anw)? Dan krijgt hij of zij van ABP Anw-compensatie. Dit is maximaal 75% van de Anw-uitkering. In de meeste gevallen ontvangt uw partner Anw-compensatie tot 65 jaar. Maar hoeveel en hoelang uw partner Anw-compensatie krijgt, is afhankelijk van zijn of haar persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld de leeftijd van uw partner. Als uw partner op het moment van uw overlijden jonger is dan 40 jaar en geen kinderen heeft, duurt de Anw-compensatie maar één jaar. Nabestaandenpensioen na beëindigen van uw dienstverband Let op: Het nabestaandenpensioen voor uw partner kan lager zijn dan het bedrag dat u in uw pensioenoverzicht ziet. Dit is het geval als u overlijdt en u niet meer in dienst bent bij een werkgever waarbij u pensioen opbouwt bij ABP. Het recht op een uitkering bij overlijden over uw diensttijd na 1 juli 1999 vervalt dan. Gaat u uit dienst? Dan kunt u ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen om te zetten in een recht op een uitkering bij uw overlijden voor uw partner. Bij arbeidsongeschiktheid Neem voor informatie over arbeidsongeschiktheid contact op met de BRD. Dit kunt u doen via onze Klantenservice: , op werkdagen van 8 tot uur. Houdt uw pensioen zijn waarde? ABP heeft besloten dat het opgebouwde pensioen per 1 januari 2014 niet wordt geïndexeerd. Dit geldt voor alle deelnemers. Ook de deelnemers in de eindloonregeling leveren tijdens de opbouwfase bij een beperkte indexatie een bijdrage aan het herstel van de financiële positie van het pensioenfonds. Deze bijdrage betekent, dat de pensioenaanspraken worden gecorrigeerd door voor ieder jaar dat sprake is van geen of beperkte indexatie een beperkingsbedrag vast te stellen. De beperkingsbedragen worden in mindering gebracht op de pensioenaanspraken. Dit kan betekenen dat het te bereiken pensioen lager is dan op uw pensioenoverzicht van voorgaande jaren. Als ABP besluit om volledig te indexeren, dan kan het ook besluiten om indexaties, die in het verleden niet of niet volledig zijn toegekend, alsnog toe te kennen. In dat geval worden de beperkingsbedragen op het pensioen weer ongedaan gemaakt. Meer informatie over de indexatiebeperking vindt u op Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? De onderstaande gegevens zijn gebruikt voor de berekening van de bedragen die op het pensioenoverzicht staan. Begin pensioenopbouw De datum vanaf wanneer u deelneemt aan deze pensioenregeling. Deeltijdpercentage Het percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband. Werkt u in een voltijd dienstverband dan is uw deeltijdpercentage 100%. Voor militairen geldt dat

7 uitzendtijd dubbel meetelt voor de pensioenopbouw. De perioden die dubbel meetellen zijn zichtbaar op MijnABP. Geniet u buitengewoon verlof in het kader van het besluit aanpassing arbeidsduur militairen (het zogenaamde deeltijdverlof) dan bouwt u gedurende deze verlofperiode alleen pensioen op voor het deel dat u werkt. Snel naar MijnABP met DigiD MijnABP is uw persoonlijke digitale dossier waar u in één oogopslag ziet hoeveel pensioen u straks heeft. U vindt MijnABP op Inloggen in MijnABP kan met behulp van DigiD. Heeft u geen DigiD, dan kunt u inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Pensioengevend salaris Uw bruto jaarsalaris (op basis van een volledig dienstverband) dat meetelt voor uw pensioenopbouw. Het pensioenreglement bepaalt welke delen van het salaris meetellen voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn. Wilt u weten welke delen van het salaris meetellen voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn? Kijk op de intranetsite van uw werkgever. In dit pensioenoverzicht zijn we uitgegaan van het laatst bekende salaris in 2013 dat uw werkgever aan ons heeft doorgegeven. Franchise Het deel van uw pensioengevend salaris waarover u geen pensioen opbouwt. U bouwt hierover geen pensioen op, omdat u een AOW-uitkering ontvangt van de overheid. Pensioengrondslag Uw pensioengevend salaris minus de franchise. Opbouwpercentage Het percentage van de pensioengrondslag dat u per jaar aan pensioen opbouwt. Uw Uniform Pensioenoverzicht voortaan digitaal? U kunt ervoor kiezen om uw Uniform Pensioenoverzicht voortaan digitaal te ontvangen. Dit wordt dan voor u klaar gezet op MijnABP. Heel handig en helpt bovendien papier en geld te besparen. Ga daarom naar MijnABP op en meld u aan. Heeft u vragen? Bel dan met onze Klantenservice: , op werkdagen van 8 tot uur. Wij helpen u graag. Factor A (voor uw belastingaangifte) Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei, de factor A, nodig. Het bedrag op het pensioenoverzicht heeft u nodig voor uw belastingaangifte over het jaar Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar tellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Dat vindt u op Uw financieel adviseur kan u hierbij ook helpen. Vanaf 1 januari 2014 zijn de fiscale regels voor pensioenopbouw en lijfrenteaftrek gewijzigd. Om te voorkomen dat de factor A de fiscale ruimte voor lijfrentes in 2014 beperkt, is de berekening iets gewijzigd: de pensioenaangroei over 2013 is vermenigvuldigd met de factor 35/37. De uitkomst hiervan ziet u in het overzicht. 7

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Andere baan, ander pensioen?

Andere baan, ander pensioen? Andere baan, ander pensioen? Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert aan je pensioen. Maar

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U heeft een NIEUWE relatie. Wat betekent dit voor uw pensioen? U heeft een NIEUWE relatie Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U heeft een nieuwe relatie 3 2. Wat betekent een nieuwe relatie voor uw partnerpensioen? 3 2.1. Hoe hoog is het partnerpensioen?

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig je pensioen regelen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig je pensioen regelen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig je pensioen regelen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die wil weten wat je kunt doen om

Nadere informatie

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden.

Uit elkaar... Ga je scheiden? Scheiden betekent dat er zaken verdeeld moeten worden. Uit elkaar... Ga je scheiden? Je staat er misschien niet meteen bij stil, maar een scheiding heeft gevolgen voor je pensioen en voor het pensioen van je ex. Het is dus goed je daar even in te verdiepen.

Nadere informatie

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen?

EERDER STOPPEN met werken. Wat betekent dit voor uw pensioen? EERDER STOPPEN met werken Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud Eerder stoppen met werken 3 1. Eerder stoppen met werken 3 2. Wat betekent eerder stoppen met werken voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie