Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst"

Transcriptie

1 Welkom bij Uw Philips-pensioen Philips Pensioenfonds nu goed regelen voor later Uit dienst Uw pensioen goed geregeld in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

2

3 Uit dienst U werkt niet meer voor Philips. En dus stopt ook uw pensioenopbouw bij Philips Pensioenfonds. Uw pensioensituatie verandert hierdoor. Een aantal zaken rond uw pensioen regelen wij voor u. Maar u kunt zelf ook keuzes maken. Gaat u ergens anders werken? U kunt uw Philips-pensioen in de meeste gevallen meenemen. In dit boekje leest u wat u nu kunt regelen. Zodat uw pensioeninkomen later aansluit bij uw wensen. Uit dienst in vijf stappen Dit boekje heeft tabbladen. De tabs komen overeen met de stappen hieronder. Zo kunt u gericht de informatie vinden die voor u belangrijk is. U ziet zo snel wat u nu moet regelen om straks uw pensioen goed geregeld te hebben Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Stap 5:! Einde pensioenopbouw Wat gebeurt er nu met uw opgebouwde Philips-pensioen? Nabestaandenpensioen Wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen? Waardeoverdracht Nieuwe werkgever? Dan kunt u kiezen voor waardeoverdracht Toekomst Wat gebeurt er in de toekomst met uw Philips-pensioen? Veranderingen Als uw persoonlijke situatie verandert Checklist Hierin staat in het kort wat u precies moet doen. Achter de checklist vindt u nog extra informatie. Na het lezen van dit boekje weet u: - welke keuzemogelijkheden u heeft met uw nabestaandenpensioen; - dat u een premievrije polis krijgt; - dat u uw pensioen kunt overdragen naar uw nieuwe werkgever; - wat er met uw pensioen gebeurt als uw pensioen bij Philips Pensioenfonds blijft; - wanneer u ons moet informeren. 3

4

5 1 Einde pensioenopbouw 1Einde pensioenopbouw Stap 1: Wat gebeurt er nu met uw opgebouwde Philips-pensioen? Uw pensioensituatie wordt anders nu u niet meer bij Philips werkt. In dit tabblad leest u wat er met uw Philips-pensioen gebeurt en welke keuzes u heeft. Uw pensioenopbouw stopt De deelname aan het Philips flex pensioen stopt op het moment dat u uit dienst treedt. U bouwt dan geen pensioen meer op bij Philips Pensioenfonds. Kort na uw uitdiensttreding ontvangt u dit informatiepakket. U kunt dan kiezen of u wel of geen nabestaandenpensioen wilt. Meer informatie hierover leest u in stap 2. Gaat u bij een nieuwe werkgever werken? Dan kunt u kiezen of u uw Philips-pensioen wilt overdragen. Meer informatie hierover leest u in stap 3. In stap 4 leest u wat er gebeurt als u uw pensioen bij Philips Pensioenfonds laat staan. 5

6 Uw keuzemogelijkheden Wat gebeurt er met uw pensioen als u uit dienst treedt? U houdt uw opgebouwde nabestaandenpensioen. Uw pensioenopbouw is gestopt. U kiest wat u wilt doen met uw opgebouwde nabestaandenpensioen. U ruilt uw opgebouwde nabestaandenpensioen in voor extra ouderdomspensioen. Lees meer in stap 1 Lees meer in stap 2 6

7 U krijgt een premievrije polis van uw opgebouwde ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. U krijgt een premievrije polis van uw opgebouwde ouderdomspensioen. Uw ouderdomspensioen is verhoogd omdat u uw nabestaandenpensioen heeft ingeruild. Ja U kiest of u uw premievrije pensioen wilt overdragen naar uw nieuwe werkgever. Nee Uw premievrije polis bij Philips Pensioenfonds vervalt. U krijgt op uw pensioendatum uw pensioen uitbetaald van uw nieuwe werkgever. Uw pensioen blijft tot uw pensioendatum bij Philips Pensioenfonds staan. Daarna krijgt u uw pensioen uitbetaald. Lees meer in stap 3 Lees meer in stap 3 en stap 4 Prepensioneringsregeling Was u voor 1 januari 2006 al in dienst van Philips? Dan heeft u mogelijk kapitaal opgebouwd in de prepensioneringsregeling. Vanaf uw uitdiensttreding wordt dit prepensioneringskapitaal niet meer belegd. Wel kopen wij extra pensioen in van de waarde van het kapitaal op de datum van uw uitdiensttreding. Dit extra pensioen bestaat in principe uit ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. De keuze of u wel of geen nabestaandenpensioen wilt, geldt ook voor uw pensioen uit de prepensioneringsregeling. 7

8

9 2 Nabestaanden- pensioen 2Nabestaandenpensioen Stap 2: Wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen? U heeft in uw pensioenregeling nabestaandenpensioen opgebouwd tijdens uw dienstverband met Philips. Dit gebeurde automatisch. Het nabestaandenpensioen is 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Uw partner ontvangt dit nabestaandenpensioen na uw overlijden. Maar u kunt uw nabestaandenpensioen ook inruilen. Dit is met name interessant als u geen partner heeft. U ontvangt dan meer ouderdomspensioen. Hieronder leest u hoe dat werkt. Is uw partner bekend bij Philips Pensioenfonds? Bij uitdiensttreding ontvangt u dit boekje samen met een brief. In deze brief ziet u of uw partner bekend is bij Philips Pensioenfonds. Staat er geen nabestaandenpensioen vermeld? En heeft u wel een partner? Neemt u dan contact met ons op.! Actiepunt: Wilt u uw partner aanmelden bij Philips Pensioenfonds? Of kloppen de gegevens van uw partner niet? Vul dan het formulier Partnerregistratie in. U kunt het formulier downloaden via of u vraagt het aan bij onze Klantenservice. De contactgegevens van de Klantenservice staan op bladzijde 30 van dit boekje. 9

10 Wat gebeurt er met het pensioen voor uw partner? Nabestaandenpensioen: houden of inruilen? Zodra u uit dienst treedt, stopt uw deelname aan het Philips flex pensioen. U bouwt dan ook geen nabestaandenpensioen meer op. Het bedrag dat u tot de datum van uw uitdiensttreding heeft opgebouwd, blijft staan als u een partner heeft. Maar u kunt het nabestaandenpensioen ook inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Wel of geen partner? - Heeft u geen partner? Dan komt er niemand in aanmerking voor het nabestaandenpensioen. Wij ruilen het nabestaandenpensioen dan automatisch in voor ouderdomspensioen. U ontvangt hierdoor meer ouderdomspensioen. - Heeft u wel een partner? Of wilt u een nabestaandenpensioen regelen voor een toekomstige partner? Dan kan deze keuze interessant voor u zijn. Leest u de informatie op pagina 12. Uw Anw-hiaatverzekering stopt Misschien heeft u tijdens uw dienstverband een Anw-hiaatverzekering afgesloten. Deze verzekering stopt automatisch nu u uit dienst bent. U heeft geen bedrag opgebouwd met de Anw-hiaatverzekering. Het is namelijk een verzekering op risicobasis. Bij uw overlijden krijgt uw partner dus geen uitkering vanuit de Anw-hiaatverzekering. 10

11 11

12 Uw keuzemogelijkheid: wel of geen nabestaandenpensioen Welke keuze kunt u maken? In de brief bij dit boekje ziet u deze tabel. Hier ziet u de hoogte van het ouderdomsen het nabestaandenpensioen als u wel (keuze ja ) en als u niet (keuze nee ) kiest voor een nabestaandenpensioen. Keuze voor Uw ouderdomspensioen Bij uw overlijden krijgt uw nabestaanden- bij deze keuze: partner een nabestaandenpensioen pensioen van: ja vanaf 67 jaar bedrag bedrag nee vanaf 67 jaar bedrag 0,00 Is uw partner bekend bij Philips Pensioenfonds? Dan gaan wij ervan uit dat u kiest voor een nabestaandenpensioen (keuze ja ). Dit betekent dat wij het nabestaandenpensioen niet automatisch inruilen. Wilt u geen nabestaandenpensioen? En wilt u uw volledige nabestaandenpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen? Dan kiest u voor keuze nee. Uw partner moet instemmen met uw keuze. Want deze keuze heeft gevolgen voor zijn of haar financiële situatie na uw overlijden. 12

13 Heeft u geen partner? Of is uw partner niet bekend bij Philips Pensioenfonds? Dan gaan wij ervan uit dat u niet kiest voor een nabestaandenpensioen (keuze nee ). Dit betekent dat er geen nabestaandenpensioen bij Philips Pensioenfonds is. Wilt u toch een nabestaandenpensioen regelen voor bijvoorbeeld een toekomstige partner? Dan kunt u alsnog kiezen voor een nabestaandenpensioen (keuze ja ). Een keuze maken hoe doet u dat? Wel of niet inruilen van nabestaandenpensioen voor extra ouderdomspensioen? Het is een lastige keuze. Waar baseert u uw keuze op? Denkt u bijvoorbeeld hieraan: - Ruilt u uw nabestaandenpensioen in? Dan ontvangt uw partner bij uw overlijden geen nabestaandenpensioen van Philips Pensioenfonds. Heeft uw partner dan wel voldoende inkomen om van te leven? - Zodra u met pensioen gaat, krijgt u van Philips Pensioenfonds opnieuw de keuze voor uw nabestaandenpensioen. - Heeft u op dat moment een nabestaandenpensioen? Dan krijgt u eenmalig de mogelijkheid om uw nabestaandenpensioen alsnog in te ruilen voor ouderdomspensioen. - Heeft u op dat moment geen nabestaandenpensioen? En heeft u wel een partner? Dan kunt u alsnog kiezen voor een nabestaandenpensioen. Let op: het ouderdomspensioen dat u bij pensionering terugkrijgt, wordt daardoor verlaagd. - Overweegt u een waardeoverdracht te doen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder? Maak dan wel uw keuze naar uw wensen. Gaat de waardeoverdracht niet door? Dan heeft u in elk geval een premievrije polis van Philips Pensioenfonds die bij uw wensen aansluit. Let op! U kunt de keuze voor het nabestaandenpensioen op twee momenten maken. De keuze kan uitsluitend gemaakt worden als u uit dienst gaat en/of voordat u met pensioen gaat. U kunt uw keuze tussentijds niet veranderen. Ook niet als uw relatie eindigt of als u een nieuwe partner krijgt. 13

14 ! Actiepunt: In de brief bij dit boekje is een standaardkeuze aangegeven voor het nabestaandenpensioen. Bent u het eens met deze keuze? Dan hoeft u niets te doen. Wilt u een andere keuze maken? Vult u dan het formulier Nabestaandenpensioen in dat u bij dit informatiepakket heeft ontvangen. Let op: dit moet u doen binnen een maand nadat u het informatiepakket heeft ontvangen. 14

15 U ontvangt een premievrije polis Ongeveer twee maanden na uw uitdiensttreding krijgt u een overzicht van uw opgebouwde pensioen bij Philips Pensioenfonds. Dit heet een premievrije polis. Op de premievrije polis: - is rekening gehouden met de keuze die u voor het nabestaandenpensioen heeft gemaakt; - is het opgebouwde wezenpensioen vermeld. Uw kinderen ontvangen het wezenpensioen als zij bij uw overlijden jonger zijn dan 21 jaar; - is het eventuele extra ouderdomspensioen uit het prepensioneringskapitaal vermeld. Voor uw premievrije polis gelden de regels uit het pensioenreglement dat van toepassing was op het moment van uw uitdiensttreding. Of als in een later reglement staat vermeld dat wijzigingen ook voor premievrije polissen gelden. Tip! Bewaar uw premievrije polis goed. U ontvangt deze polis maar één keer. Bewaart u dit boekje Uit dienst bij uw premievrije polis. U kunt het boekje en het pensioenreglement ook downloaden via 15

16

17 3Waardeoverdracht Stap 3: Nieuwe werkgever? Dan kunt u kiezen voor waardeoverdracht 3 Waardeoverdracht Gaat u pensioen opbouwen bij een nieuwe werkgever? Dan kunt u uw Philips-pensioen overdragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. U kunt uw Philips-pensioen ook bij Philips Pensioenfonds laten staan. Is het verstandig uw Philips-pensioen over te dragen? Dat hangt af van de verschillen in de pensioenregelingen. U kunt pas een verstandige keuze maken als u de verschillen kent. Bekijkt u daarom goed de regeling van Philips Pensioenfonds en uw nieuwe pensioenregeling. U let daarbij op: - Is er verschil in de pensioenleeftijd? - Hoe is het nabestaandenpensioen geregeld? - Is er een verschil in de jaarlijkse verhoging (indexatie) van het pensioen? - Wilt u straks van één of meer pensioenuitvoerders pensioeninkomen krijgen? Tip! Wilt u meer weten over waardeoverdracht van uw Philips-pensioen? Ga naar: 17

18 Hoe werkt een waardeoverdracht? Waardeoverdracht werkt zo: - U vraagt de waardeoverdracht aan bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. - De nieuwe pensioenuitvoerder vraagt bij Philips Pensioenfonds informatie op. Het gaat om informatie over de opgebouwde pensioenrechten en de overdrachtswaarde. - De nieuwe pensioenuitvoerder maakt een offerte voor u. In de offerte wordt het pensioen dat u bij Philips Pensioenfonds heeft opgebouwd, omgezet in pensioen van de nieuwe werkgever. - U maakt na het lezen van de offerte een keuze: wel of geen waardeoverdracht? - Besluit u om uw pensioen over te dragen? Dan heeft u geen recht meer op pensioen van Philips Pensioenfonds. De waardeoverdracht gebeurt altijd op een financieel neutrale basis. Dit betekent dat er geen geld verloren gaat bij waardeoverdracht. Let op! Houdt u er rekening mee, dat de procedure van waardeoverdracht zeker een half jaar duurt. Soms zelfs een jaar. Dit heeft echter geen effect op de overdrachtswaarde.! Actiepunt: Wilt u uw Philips-pensioen overdragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever? Dan moet u binnen zes maanden nadat u in dienst bent getreden contact opnemen met de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. De nieuwe pensioenuitvoerder informeert u over het aanvragen van de waardeoverdracht. 18

19 Uw pensioen afkopen Heeft u maar korte tijd voor Philips gewerkt? Dan heeft u misschien maar een klein bedrag aan pensioen opgebouwd. In sommige gevallen mogen wij uw pensioen afkopen. U ontvangt de waarde van uw pensioen dan als een bedrag ineens. Dit heet de afkoopwaarde. Na deze afkoop heeft u geen recht meer op het pensioen van Philips Pensioenfonds. Let u er wel op dat afkopen betekent dat u later minder pensioen heeft. Philips Pensioenfonds mag uw pensioen afkopen als uw pensioen lager is dan de zogenoemde wettelijke afkoopgrens van 458,06 per jaar (niveau 2014). Afkopen: pas na twee jaar Pensioen afkopen kan pas na twee jaar nadat u uit dienst bent gegaan. Zo heeft u de tijd om een waardeoverdracht af te ronden. Waardeoverdracht is verstandig als u meerdere korte dienstverbanden heeft. U kunt dan namelijk met een pensioentekort te maken krijgen. U kunt het beste een waardeoverdracht starten als u bij een nieuwe werkgever gaat werken. Om u de gelegenheid te geven om deze waardeoverdracht af te ronden, gaan wij pas twee jaar na uw uitdiensttreding over tot afkoop. U ontvangt dan automatisch een brief van Philips Pensioenfonds. 19

20

21 Toekomst Stap 4: Wat gebeurt er in de toekomst met uw Philips-pensioen? 4Laat u uw opgebouwde pensioen bij Philips Pensioenfonds staan? Dan krijgt u uw pensioen op uw pensioenleeftijd van Philips Pensioenfonds uitbetaald. U krijgt natuurlijk regelmatig informatie over uw pensioen. Ook proberen wij uw pensioen jaarlijks te verhogen. Zo blijft uw koopkracht behouden. In dit tabblad leest u hier meer over. Hoe informeren wij u? Tijdens uw dienstverband had u toegang tot de digitale Pensioenplanner van Philips Pensioenfonds. Nu u uit dienst bent, heeft u geen toegang meer tot de Pensioenplanner. Wel informeren wij u eens in de vijf jaar over de hoogte van uw premievrije Philipspensioen. Wilt u op een ander moment weten hoe hoog uw pensioen is? Vraagt u dit dan schriftelijk aan. U ontvangt dan een actueel overzicht van uw pensioen. Neemt u hiervoor contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens vindt u op pagina 30. Tip! Op vindt u: een totaaloverzicht van alle pensioenen die u heeft opgebouwd bij verschillende werkgevers, inclusief een netto pensioenindicatie; informatie over de AOW van de Sociale Verzekeringsbank; informatie over uw pensioen van Philips Pensioenfonds. De bedragen die u hier ziet staan, actualiseren wij minstens een keer per jaar. 4 Toekomst Hoe houdt uw pensioen zijn waarde? Philips Pensioenfonds probeert ieder jaar uw premievrije pensioen te verhogen met de afgeleide consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. U heeft, door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren, niet meteen recht op verhogingen in de toekomst. Over de waarde van uw pensioen Geld wordt minder waard. Maar het is belangrijk dat uw pensioen zijn waarde behoudt. Daarom proberen we uw pensioen elk jaar te verhogen. We zijn niet verplicht om dit te doen, maar we doen er wel ons best voor. Op leest u met welk percentage wij de pensioenen de afgelopen jaren hebben verhoogd. 21

22 Wat gebeurt er als u met pensioen gaat? Drie maanden voordat u met pensioen gaat, nemen wij contact met u op. U krijgt dan een informatiepakket. Hierin leggen wij u enkele pensioenkeuzes voor. Ook heeft u de mogelijkheid om uw premievrije pensioen te vervroegen. Uw ouderdomspensioen vervroegen U kunt uw pensioen eerder laten ingaan dan 67 jaar. Bijvoorbeeld als u bij een andere werkgever een pensioenleeftijd heeft eerder dan 67 jaar. U kunt uw Philips-pensioen dan vanaf diezelfde datum laten ingaan. Vervroeging van de pensioendatum is toegestaan vanaf 55 jaar. Gaat u eerder dan 67 jaar met pensioen? Dan wordt uw jaarlijkse pensioeninkomen lager. Wilt u vóór uw 60-ste uw pensioen laten ingaan? Dan moet u helemaal stoppen met werken en ook geen plannen meer hebben om in de toekomst te gaan werken. Uw ouderdomspensioen uitstellen U kunt uw pensioen ook later in laten gaan dan 67 jaar. Uw gekozen pensioenleeftijd moet dan liggen tussen 67 en 70 jaar. Uw jaarlijkse pensioeninkomen wordt dan hoger. Uitstel is alleen mogelijk zolang u een dienstverband heeft of als zelfstandig ondernemer werkzaam bent. Wilt u uw pensioen vervroegen of uitstellen? Schrijft u dan minimaal zes maanden voor uw gewenste pensioendatum een brief aan onze Klantenservice. De contactgegevens vindt u op pagina

23 Wat zijn uw keuzemogelijkheden als u met pensioen gaat? Bij pensionering heeft u verschillende keuzemogelijkheden om uw pensioeninkomen aan te laten sluiten bij uw wensen. Hieronder worden de drie keuzes kort toegelicht. Nabestaandenpensioen Zodra u met pensioen gaat, krijgt u opnieuw de keuze: wel of geen nabestaandenpensioen? - Heeft u een nabestaandenpensioen op het moment dat u met pensioen gaat? Dan krijgt u eenmalig de mogelijkheid om uw nabestaandenpensioen alsnog in te ruilen voor ouderdomspensioen. - Heeft u op dat moment geen nabestaandenpensioen? En heeft u wel een partner? Dan kunt u alsnog kiezen voor een nabestaandenpensioen. Overbruggingspensioen Laat u uw pensioen eerder ingaan dan 67 jaar? Dan is voor u een overbruggingspensioen mogelijk van belang. U ontvangt dan mogelijk nog geen AOW-pensioen van de overheid. Een overbruggingspensioen is een tijdelijk pensioeninkomen tot uw AOW-leeftijd. Het compenseert het gemis aan AOW-pensioen. U kunt zelf kiezen voor de hoogte van het overbruggingspensioen. Zo stemt u het af op het AOW-pensioen dat u ontvangt. Als u kiest voor een overbruggingspensioen worden uw ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen lager. De hoog-laagregeling Met de hoog-laagregeling kunt u de hoogte van uw ouderdomspensioen aanpassen aan uw persoonlijke wensen. U heeft dan tot een bepaalde leeftijd een hoger pensioen, en in de periode daarna een lager pensioen. U kunt zelf een keuze maken voor de leeftijd tot wanneer u het hogere pensioen wilt ontvangen. Hierbij kunt u kiezen uit uw AOW-leeftijd of 72 jaar. Dit noemen wij de hoog-laagleeftijd. Daarnaast kunt u voor de hoogte van het pensioen kiezen uit verschillende mogelijkheden. Tip! Wilt u meer informatie over de keuzemogelijkheden als u met pensioen gaat? Kijkt u dan op Tip! Wilt u weten vanaf welke leeftijd u AOW-pensioen ontvangt? Kijkt u dan op 23

24

25 5Veranderingen Stap 5: Als uw persoonlijke situatie verandert Er kan natuurlijk het een en ander veranderen in uw leven. U gaat bijvoorbeeld verhuizen. Of u krijgt een nieuwe relatie. In dit tabblad leest u wat u dan moet weten en wat u kunt of moet doen. Verhuizen U verhuist binnen Nederland Uw nieuwe adres krijgen wij automatisch. De gemeente stuurt het ons op. U hoeft zelf geen adreswijziging te sturen. U verhuist in of naar het buitenland Verhuist u in of naar het buitenland? Vult u dan het formulier Adreswijziging in. Hiermee geeft u uw adreswijziging aan ons door. Het formulier Adreswijziging vindt u op Een nieuwe relatie U gaat samenwonen, trouwen of u gaat een geregistreerd partnerschap aan Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan informeert de gemeente ons daarover. Gaat u samenwonen? Registreert u uw partner dan bij Philips Pensioenfonds. Dit is vooral belangrijk als u bij uitdiensttreding voor een nabestaandenpensioen heeft gekozen. 5 Veranderingen Let op! Zodra u met pensioen gaat, krijgt u opnieuw de keuze voor uw nabestaandenpensioen. Heeft u op dat moment geen nabestaandenpensioen? En heeft u wel een partner? Dan kunt u alsnog kiezen voor een nabestaandenpensioen. 25

26 U en uw partner gaan uit elkaar Gevolgen voor het nabestaandenpensioen Gaan u en uw partner na uw uitdiensttreding uit elkaar? Dan heeft uw partner (die dan uw ex-partner wordt) recht op het nabestaandenpensioen. Dit heet het bijzonder nabestaandenpensioen. Uw ex-partner ontvangt dit na uw overlijden. Heeft u samen met uw ex-partner bij uitdiensttreding besloten om het nabestaandenpensioen volledig in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen? Dan ontvangt uw ex-partner geen bijzonder nabestaandenpensioen. Tip! Woont u ongehuwd samen? Meld dan zelf uw partner af bij Philips Pensioenfonds. Ook als u niet in Nederland woont. U geeft dit aan ons door met het formulier Partnerregistratie. Dit formulier kunt u downloaden via U vindt het formulier ook in dit informatiepakket. Gevolgen voor uw ouderdomspensioen Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tot aan het einde van de relatie. Let op: dit geldt alleen bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Tip! Wilt u meer weten over de gevolgen van het einde van een relatie voor uw pensioen? Kijk dan op U overlijdt Na uw overlijden vervalt het recht op ouderdomspensioen. Dit pensioen is namelijk voor uzelf, niet voor uw nabestaanden. Wel heeft u mogelijk voor uw partner een nabestaandenpensioen. En zijn uw kinderen jonger dan 21 jaar? Dan krijgen zij een wezenpensioen. Woont u in Nederland? Dan informeert de gemeente ons over uw overlijden. Dit duurt enkele werkdagen. Uw nabestaanden ontvangen automatisch informatie van Philips Pensioenfonds. Woont u in het buitenland? Dan moeten uw nabestaanden Philips Pensioenfonds informeren over uw overlijden. Dit moeten zij schriftelijk doen. Bijvoorbeeld met een kopie van de overlijdensakte of een rouwkaart. 26

27 Checklist Voor uzelf: belangrijke acties - Maak uw keuze over het nabestaandenpensioen: behouden of inruilen? - Wilt u uw Philips-pensioen overdragen naar uw nieuwe werkgever? Vraag dan binnen zes maanden waardeoverdracht aan bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. - Gaat u verhuizen naar het buitenland? Informeer ons dan. - Wilt u uw pensioen eerder ontvangen dan 67 jaar? Neem dan minimaal zes maanden voordat u uw pensioen wilt ontvangen, contact op met onze Klantenservice. Voor uw partner: uw partner registreren bij Philips Pensioenfonds Doet u dit als uw partner niet juist geregistreerd staat. Of als uw partner niet bij ons bekend is. Maar ook als uw relatie eindigt. Gebruik hiervoor het formulier Partnerregistratie. Dit formulier kunt u downloaden via Wij informeren u - Als uw pensioen lager is dan de afkoopgrens. - Eén keer per vijf jaar. Dan ontvangt u een pensioenoverzicht. - Enkele maanden voordat u met pensioen gaat. Dan ontvangt u het informatiepakket. Tip! Wilt u meer informatie over uw pensioen bij Philips na uitdiensttreding? Ga naar: Checklist 27!

28

29 Wat u verder nog moet weten In dit boekje heeft u kunnen lezen wat er met uw pensioen gebeurt en welke keuzes u nog kunt maken. Er is nog een aantal andere onderwerpen die voor u van belang zijn. Meer weten? Kijk op onze website In dit boekje staat wat u minimaal moet weten als u uit dienst gaat bij Philips. Op vindt u uitgebreide informatie over het Philips flex pensioen. Daarnaast kunt u er brochures, formulieren, het jaarverslag en informatie over de beleggingen en dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds downloaden of bestellen. Iedereen in Nederland kan een overzicht krijgen van de pensioenen die hij heeft opgebouwd en de hoogte van het AOW-pensioen. Uw Philips-pensioen kunt u hier ook altijd terugvinden. Dit overzicht kunt u vinden op Met behulp van uw DigiD kunt u inloggen op deze website en uw persoonlijke gegevens raadplegen. Heeft u klachten? Vindt u dat Philips Pensioenfonds het pensioenreglement niet goed uitvoert? Schrijft u dan een brief aan de Klachtencommissie van het College van Beheer. Het adres is: Klachtencommissie p/a Philips Pensioenfonds Postbus JZ Eindhoven 29

30 Contactgegevens Heeft u vragen over dit boekje? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens van de Klantenservice zijn: Philips Pensioenfonds Postbus JP Eindhoven Bezoekadres : Beukenlaan VD Eindhoven Telefoon : (Nederland) : (Buitenland) (geopend op werkdagen van 9.00 tot uur) Fax : (pensioenvragen) : (brochureaanvragen) : Internet : 30

31 Dit boekje is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in dit boekje is een verkorte en vereenvoudigde versie van de informatie uit het pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. U kunt het pensioenreglement downloaden via

32

Uw Philips-pensioen goed regelen voor later. Uit dienst

Uw Philips-pensioen goed regelen voor later. Uit dienst Uw Philips-pensioen goed regelen voor later Uit dienst Checklist Uw acties na uitdiensttreding Controleer uw gegevens. Hiervoor gaat u naar Profiel in MijnPPF. Daar kunt u uw gegevens ook aanpassen. Kloppen

Nadere informatie

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds Welkom Gevolgen bij voor Philips uw pensioen Pensioenfonds Einde relatie Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Belangrijk

Nadere informatie

Welkom bij Philips Pensioenfonds

Welkom bij Philips Pensioenfonds Welkom bij Philips Pensioenfonds Nieuw in dienst Uw nieuwe pensioenregeling in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst In dit boekje vindt u informatie

Nadere informatie

In vijf stappen uw pensioenleeftijd kiezen

In vijf stappen uw pensioenleeftijd kiezen In vijf stappen uw pensioenleeftijd kiezen In vijf stappen uw pensioenleeftijd kiezen U bouwt pensioen op bij Philips Pensioenfonds. Vanaf uw 58-ste kunt u kiezen wanneer u met pensioen wilt. Bij iedere

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2011

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2011 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31 december 2011 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform Pensioenoverzicht.

Nadere informatie

Gevolgen voor uw pensioen

Gevolgen voor uw pensioen Gevolgen voor uw pensioen Einde relatie Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Checklist Is uw scheiding geregistreerd? Uw scheiding moet officieel geregistreerd worden. Uw advocaat of notaris

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS Er verandert iets in de werksituatie van uw werknemer Wat betekent dat voor u en uw werknemer? Situatie Nieuw in dienst Actie U meldt uw werknemer aan via de mutatiebestanden. Hij krijgt van ons binnen

Nadere informatie

Met het oog op de toekomst

Met het oog op de toekomst Met Welkom het oog bij op de Philips toekomst Pensioenfonds Philips flex pensioen De pensioenwijzigingen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Met

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Philips over uw Pensioenfonds

Philips over uw Pensioenfonds Welkom Keuzes bij maken Philips over uw Pensioenfonds inkomen Met pensioen Met pensioen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Belangrijk als u niet

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Welkom bij Philips Pensioenfonds. Nieuw in dienst

Welkom bij Philips Pensioenfonds. Nieuw in dienst Welkom bij Philips Pensioenfonds Nieuw in dienst Checklist Maak kennis met MijnPPF In MijnPPF vindt u uw persoonlijke gegevens en uw actuele pensioen situatie. Hier kunt u zaken direct regelen of de formulieren

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform Pensioenoverzicht. De

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2013 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2012

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2013 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2012 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2013 Prepensioneringsregeling Stand per 31 december 2012 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 Heeft u vragen over uw Uniform Pensioenoverzicht of over deze toelichting? Neemt u dan gerust contact op met onze

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS Er verandert iets in de werksituatie van je werknemer Wat betekent dat voor je en jouw werknemer? Situatie Actie Nieuw in dienst Je meldt jouw werknemer aan via de mutatiebestanden. Hij krijgt van ons

Nadere informatie

Pensioen voor. Informatie voor nabestaanden. nabestaanden in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Pensioen voor. Informatie voor nabestaanden. nabestaanden in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds Welkom Pensioen bij voor Philips partner Pensioenfonds en kinderen Informatie voor nabestaanden Pensioen voor nabestaanden in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Deze informatie is bedoeld voor nabestaanden

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Pensioen voor partner en kinderen. Informatie voor nabestaanden

Pensioen voor partner en kinderen. Informatie voor nabestaanden Pensioen voor partner en kinderen Informatie voor nabestaanden Checklist Vul de formulieren in Geef uw bankrekeningnummer door Voordat u het nabestaandenpensioen kunt ontvangen, hebben wij uw bankrekeningnummer

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Philips Pensioenfonds

Philips Pensioenfonds Toelichting Welkom bij Philips Pensioenfonds Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Uw pensioenoverzicht in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Keuzes maken over uw inkomen. Met pensioen

Keuzes maken over uw inkomen. Met pensioen Keuzes maken over uw inkomen Met pensioen Checklist Maak kennis met MijnPPF In MijnPPF op www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf vindt u uw persoonlijke gegevens en uw actuele pensioensituatie. Hier kunt

Nadere informatie

Keuzes maken over uw inkomen. Met pensioen

Keuzes maken over uw inkomen. Met pensioen Keuzes maken over uw inkomen Met pensioen Checklist Maak kennis met MijnPPF In MijnPPF op www.philipspensioenfonds.nl/mijnppf vindt u uw persoonlijke gegevens en uw actuele pensioensituatie. Hier kunt

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar.

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar. Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding Ieder

Nadere informatie

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een NIEUWE baan Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Een nieuwe baan 3 2. Wat betekent een nieuwe baan voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U heeft al pensioen opgebouwd bij PFZW 3 2.2. U heeft al

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding

Waardeoverdracht. bij indiensttreding Waardeoverdracht bij indiensttreding 1 2 Inhoud 1. Een nieuwe baan! 4 2. Wat is waardeoverdracht? 5 3. Wat kunt u overdragen? 7 4. Waardeoverdracht: wel of niet doen? 8 6. Zo vraagt u waardeoverdracht

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2010

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2010 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips eindloonregeling Stand per 31 december 2010 Philips Pensioenfonds heeft het pensioenbeheer uitbesteed aan Hewitt Associates. U kunt bij Hewitt Associates

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een nieuwe baan. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een nieuwe baan Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Een nieuwe baan 3 2. Wat betekent een nieuwe baan voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 U heeft al pensioen opgebouwd bij PFZW 3 2.2 U heeft al pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen Stand per 31 december 2011 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

VOOR PARTNER & KINDEREN

VOOR PARTNER & KINDEREN & KINDEREN Voor uw naasten Wij bieden verschillende voorzieningen voor uw partner en kinderen. Daarmee kunt u ervoor zorgen dat zij financieel verzorgd achterblijven als u komt te overlijden. In deze brochure

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken. Dat is helemaal van deze tijd. Maar dan moet je je er wel in verdiepen. René van der Linden, SPF Beheer: Wat ik belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

LATER = NU. Uit dienst. informatie over uw pensioen

LATER = NU. Uit dienst. informatie over uw pensioen LATER = NU Uit dienst informatie over uw pensioen Ik ben uit dienst gegaan en heb geen nieuwe baan. Krijg ik later wel pensioen? Jacqueline Cremers, SPF Beheer: Het pensioen dat u tijdens uw dienstverband

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Philips Pensioenfonds

Philips Pensioenfonds Toelichting Welkom bij Philips Pensioenfonds Uniform Pensioenoverzicht 2013 Philips flex pensioen Uw pensioenoverzicht in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Een heldere blik

Nadere informatie

LATER = NU. Kies uw eigen pensioen. informatie over uw pensioen

LATER = NU. Kies uw eigen pensioen. informatie over uw pensioen LATER = NU Kies uw eigen pensioen informatie over uw pensioen Eigen verantwoordelijkheid en keuzes maken is helemaal van deze tijd. Dat geldt ook voor mijn pensioen. Ik wil me er wel eerst goed in verdiepen.

Nadere informatie

Scheiden of einde relatie

Scheiden of einde relatie Scheiden of einde relatie Net zo goed als trouwen en gaan samenwonen, heeft ook het einde van een relatie of een scheiding gevolgen voor je pensioen. Inleiding Het is nooit de bedoeling, maar we weten

Nadere informatie

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? N.B. Op dit

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Philips Pensioenfonds

Philips Pensioenfonds Toelichting Welkom bij Philips Pensioenfonds Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Uw pensioenoverzicht in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden ELKAAR Verder op gescheiden paden Uit elkaar Het verbreken van een relatie is een ingrijpende en stressvolle gebeurtenis. Ook de verdeling van uw pensioen is iets wat u met elkaar moet bespreken. Er zijn

Nadere informatie

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden ELKAAR Verder op gescheiden paden Uit elkaar Het verbreken van een relatie is een ingrijpende en stressvolle gebeurtenis. Ook de verdeling van uw pensioen is iets wat u met elkaar moet bespreken. Er zijn

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen Stand per 31 december 2011 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? Beschikbare premieregeling In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Pensioenfonds Avebe. Pensioen en samenwonen Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u gaat samenwonen

Pensioenfonds Avebe. Pensioen en samenwonen Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u gaat samenwonen Pensioenfonds Avebe Pensioen en samenwonen Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u gaat samenwonen Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2013 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2012

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2013 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2012 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2013 Philips eindloonregeling Stand per 31 december 2012 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner

Trouwen en samenwonen. Lees alles over het pensioen voor uw partner Trouwen en samenwonen Lees alles over het pensioen voor uw partner 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

BIJNA MET PENSIOEN. Vooruit blijven kijken. Bijna met pensioen Wat is standaard geregeld?

BIJNA MET PENSIOEN. Vooruit blijven kijken. Bijna met pensioen Wat is standaard geregeld? PENSIOEN Vooruit blijven kijken Gaat u bijna met pensioen? Dan staat u voor een aantal belangrijke keuzes. Wij helpen u graag om u goed voor te bereiden op uw pensionering. Hier vindt u informatie over

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina

Inhoudsopgave. Pagina Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Wie is ABP 4 Uitgebreide informatie volgt 6 Over pensioen 8 Wat kost het ABP-pensioen? 10 Hoeveel pensioen krijgt u straks? 12 Aanvullen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie