Welkom bij Philips Pensioenfonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij Philips Pensioenfonds"

Transcriptie

1 Welkom bij Philips Pensioenfonds Nieuw in dienst Uw nieuwe pensioenregeling in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

2 In dit boekje vindt u informatie over het Philips flex pensioen. Deze pensioen regeling geldt voor alle Philips-medewerkers. Cao-medewerkers bouwen pensioen op in het Philips flex pensioen cao. Executives en Senior Directors bouwen pensioen op in het Philips flex pensioen voor Executives en Senior Directors (het Philips flex pensioen ES). Beide pensioenregelingen zijn nagenoeg hetzelfde. Als er sprake is van een verschil, dan wordt dat in dit boekje uitgelegd.

3 Welkom bij Philips Pensioenfonds U werkt sinds kort bij Philips. Veel nieuwe collega s hebben zich aan u voorgesteld. Ook wij willen ons graag aan u voorstellen. Als u bij Philips werkt, doet u automatisch mee met het Philips flex pensioen. Dat is de pensioenregeling van Philips Pensioenfonds. Welkom bij Philips Pensioenfonds! Het Philips flex pensioen in vijf stappen Dit boekje heeft tabbladen. De tabs komen overeen met de stappen hieronder. Zo kunt u gericht de informatie vinden die voor u belangrijk is. Maar ook vindt u snel wat u moet weten als u een partner heeft Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Stap 5:! Wat u moet weten Lees de basisinformatie over uw pensioenregeling Voor uzelf: waardeoverdracht Regel de waardeoverdracht van uw oude pensioen Voor uw partner: nabestaandenpensioen Meld uw partner aan Voor uw partner: Anw-hiaatverzekering Een Anw-hiaatverzekering afsluiten Uw persoonlijke situatie Als uw persoonlijke situatie verandert Checklist Hierin staat in het kort wat u precies moet doen. Achter de checklist vindt u nog extra informatie. Na het lezen van dit boekje weet u: - hoe uw pensioenregeling eruitziet; - hoe u uw oude pensioen kunt overdragen naar Philips Pensioenfonds; - dat het belangrijk is dat uw partner bekend is bij ons; - dat u voor uw partner een aanvullende verzekering kunt afsluiten: de Anw-hiaatverzekering; - wanneer u ons moet informeren. 3

4

5 1 Uzelf 1Wat u moet weten Stap 1: Lees de basisinformatie over uw pensioenregeling Als u met pensioen gaat, krijgt u een inkomen uit het Philips flex pensioen. Hieronder vindt u belangrijke basisinformatie over uw pensioenregeling en over pensioenen in het algemeen. Hoe is uw ouderdomspensioen geregeld? U bouwt elk jaar pensioen op over uw bruto jaarsalaris (tot maximaal ). Uw pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst die wordt gefi nancierd met een vast premiepercentage. Het is daarmee een zogenoemde collectieve beschikbare premieregeling. Uw pensioenopbouw staat niet vast. De opbouw van uw pensioen wordt gefi nancierd uit de premie die Philips betaalt. Als deze premie niet voldoende is, bouwt u gedurende een bepaalde periode minder pensioen op. Hoe wordt uw ouderdomspensioen berekend? De hoogte van uw pensioen hangt af van: 1. de hoogte van uw salaris; 2. het aantal jaren dat u bij Philips heeft gewerkt; 3. het opbouwpercentage; 4. de indexatie van uw pensioen. Hoe hoog is uw ouderdomspensioen? We baseren uw ouderdomspensioen op uw pensioengrondslag. Dit is uw pensioen gevend salaris min de franchise. U bouwt elk jaar 1,85% op van de pensioengrondslag. Op de volgende pagina vindt u een uitleg van de begrippen. 5

6 Wat is pensioengevend salaris? Het pensioengevend salaris is voor cao-medewerkers opgebouwd uit: - uw bruto jaarsalaris (12 keer bruto maandsalaris, inclusief eventuele structurele toeslagen (zoals ploegen- en vaste overwerktoeslag)); - uw persoonlijk budget, voor zover het aan u wordt uitbetaald; - extra s, zoals een incidentele overwerktoeslag of een variabele beloning. Bent u een Executive of Senior Director? Dan is uw pensioengevend salaris opgebouwd uit 12 keer uw bruto maandsalaris. De opbouw van pensioen is via het Philips flex pensioen geregeld voor het inkomen tot Heeft u een inkomen boven ? Dan kunt u zelf voor extra pensioen sparen via de vrijwillige netto pensioenregeling bij ABN AMRO Pensioenen. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen. De contactgegevens vindt u op pagina 26. Wat is de franchise? U bouwt niet over uw hele pensioengevend salaris pensioen op. Eerst moet er nog een bedrag van worden afgetrokken. Dit heet de franchise. De reden hiervan is dat u van de overheid ook al een basispensioen ontvangt, het AOW-pensioen. Per april 2015 is de franchise De hoogte van de franchise kan veranderen. Hoe bouwt u pensioen op? In een plaatje ziet dat er zo uit. Pensioengrondslag Pensioengevend salaris (maximaal ) Franchise Tip! Wilt u weten hoeveel pensioen u kunt opbouwen in het Philips flex pensioen? Ga naar de Pensioenplanner op 6

7 Wat is het opbouwpercentage? U bouwt elk jaar 1,85% op van de pensioengrondslag. Het opbouwpercentage van 1,85% is geen vast gegeven. Het kan onder bepaalde omstandigheden ook lager zijn. U bouwt dan gedurende een bepaalde periode minder pensioen op. Eigen bijdrage U betaalt maandelijks een eigen bijdrage van 2% voor uw pensioen aan Philips. Deze bruto eigen bijdrage wordt berekend over uw pensioengrondslag. Daarbij wordt rekening gehouden met uw deeltijdpercentage. Op uw salarisspecifi catie ziet u de bruto hoogte van uw eigen bijdrage. Let op! Wij werken met brutobedragen Als u informatie van ons krijgt over uw pensioen, ziet u daar altijd de brutobedragen staan. We noemen niet de nettobedragen. Dit doen we omdat het nettobedrag afhankelijk is van de belastingregels. Die regels kunnen veranderen in de toekomst. Tip! Wilt u weten hoe hoog uw netto pensioeninkomen uit het Philips fl ex pensioen is? Ga naar de Pensioenplanner op 7

8 Financiering van uw pensioen Philips betaalt een vast percentage van de salarissen als pensioenpremie aan het Pensioenfonds. Voor cao-medewerkers is dit 24% en voor Executives en Senior Directors 26%. Deze premie staat tot 2019 vast. Deze premie is inclusief uw eigen bijdrage. Van de totale pensioenpremie moet het Pensioenfonds de pensioenopbouw van 1,85% betalen. Is er daarna nog premie over? Dan stort het Pensioenfonds deze resterende premie in een aparte pot. Deze pot noemen we ook wel de premiereserve. Is in een jaar de pensioenpremie niet voldoende om de pensioenopbouw van 1,85% te betalen? Dan wordt het tekort uit de premiereserve gehaald, mits deze voldoende middelen bevat. Is dat niet zo, dan wordt het opbouwpercentage van dat jaar verlaagd. U bouwt dan dus gedurende een jaar minder pensioen op. Tip! Wilt u meer weten over de financiering van uw pensioen? Ga dan naar Hoe zorgt Philips Pensioenfonds ervoor dat uw pensioen zijn waarde behoudt? Philips Pensioenfonds probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met het niveau van de collectieve schaalaanpassing binnen Philips. Dat noemen we ook wel de looninflatie. U heeft, door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren, niet meteen recht op verhogingen in de toekomst. Doet u niet meer mee aan deze pensioenregeling? Of krijgt u al pensioen? Dan wordt uw pensioen op een andere manier aangepast aan de stijging van de prijzen. Wij proberen dan elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat noemen we ook wel de prijsinflatie. Wat betekent dit? Geld wordt minder waard. Maar het is belangrijk dat uw pensioen zijn waarde behoudt. Daarom proberen we uw pensioen elk jaar te verhogen (indexeren). We zijn niet verplicht om dit te doen. Als de opgebouwde pensioenen worden verhoogd, dan gebeurt dit op 1 april. Op leest u met welk percentage wij de pensioenen de afgelopen jaren hebben verhoogd. Ook leest u daar hoe de indexatie van uw pensioen in zijn werk gaat en hoe het besluit om uw pensioen te verhogen, wordt genomen. 8

9 3. Individuele voorzieningen 2. Uw ouderdomspensioen 1. AOW-pensioen Hoe ziet uw pensioeninkomen er straks uit? Uw pensioeninkomen bestaat straks uit drie delen: 1. AOW-pensioen Dit is het basispensioen dat u ontvangt van de overheid. Hoe hoog dit pensioen is en vanaf wanneer u het exact ontvangt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Tip! Wilt u meer weten over uw AOW-pensioen? Ga naar: 2. Uw ouderdomspensioen U krijgt ouderdomspensioen. Dit is een aanvulling op uw AOW-pensioen. Dit heeft u opgebouwd bij Philips via het Philips flex pensioen en mogelijk via ABN AMRO Pensioenen. En bij eventuele andere werkgevers. 3. Individuele voorzieningen Heeft u zelf voor aanvullend inkomen gezorgd met bijvoorbeeld een lijfrente- of een koopsompolis? Dan krijgt u naast uw AOW-pensioen en uw ouderdomspensioen nog een extra uitkering uit deze polissen. 9

10 Pensioen: ook bij arbeidsongeschiktheid en overlijden In het Philips flex pensioen is van alles geregeld op persoonlijk gebied. Zo bouwt u over het inkomen tot standaard een nabestaandenpensioen op voor uw partner en kinderen voor als u overlijdt. En ook als u arbeidsongeschikt raakt, zorgt Philips Pensioenfonds voor een inkomen. U leest hier meer over in stap 5. Welke keuzes kunt u maken voor later? U kunt zelf uw pensioenleeftijd kiezen Uw ouderdomspensioen gaat in als u 67 jaar wordt. U kunt afwijken van de standaard pensioenleeftijd van 67 jaar. Uw pensioenleeftijd moet wel liggen tussen 60 en 70 jaar. Gaat u eerder dan op 67 jaar met pensioen? Dan wordt uw ouderdomspensioen lager. Dit komt doordat u minder lang pensioen opbouwt en langer een pensioeninkomen krijgt. U krijgt ouderdomspensioen zolang u leeft. Wilt u na uw 67-ste met pensioen gaan? Dan heeft u daar toestemming van de werkgever voor nodig. U kunt uw nabestaandenpensioen inruilen voor ouderdomspensioen U bouwt standaard een nabestaandenpensioen op in het Philips flex pensioen. Dat betekent dat uw partner een inkomen ontvangt als u overlijdt. Het nabestaanden pensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u kunt opbouwen. 10

11 Gaat u met pensioen? Dan kunt u uw nabestaandenpensioen gedeeltelijk inruilen voor extra ouderdomspensioen voor uzelf. Uw ouderdomspensioen wordt dan hoger. Dit kan een keuze zijn als u bijvoorbeeld geen partner heeft of als uw partner zelf een toereikend inkomen heeft. U kunt ook volledig afzien van een nabestaandenpensioen. Uw partner heeft dan geen recht op een nabestaandenpensioen als u overlijdt. Gaat u uit dienst? Dan stopt de opbouw van het nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen dat u tot dat moment heeft opgebouwd, blijft staan voor uw partner. Maar u kunt op dat moment ook het nabestaandenpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen. Uw partner heeft dan geen recht meer op een nabestaanden pensioen als u overlijdt. U kunt met deeltijdpensioen U kunt voor uw 67-ste alvast gedeeltelijk met pensioen gaan. Over het deel dat u nog werkt, bouwt u dan gewoon ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen op. U kunt de hoogte van het overbruggingspensioen variëren Als u voor uw 67-ste met pensioen gaat, ontvangt u mogelijk nog geen AOW-pensioen van de overheid. U kunt dan tot uw AOW-leeftijd een overbruggingspensioen inkopen voor de periode waarin u nog geen AOW-pensioen krijgt. De hoogte van dit overbruggingspensioen kunt u variëren. U kunt eerst wat meer en daarna wat minder ouderdomspensioen krijgen U kunt ervoor kiezen om in de eerste jaren na uw pensionering meer pensioen te krijgen. En daarna minder. Dat is handig als u denkt dat u in de eerste jaren meer geld nodig heeft. We noemen dit de hoog-laagregeling. Tip! Wilt u weten hoeveel ouderdomspensioen u krijgt als u eerder stopt met werken? Of wilt u weten hoeveel pensioeninkomen u krijgt als u een deel van het nabestaandenpensioen inruilt voor ouderdomspensioen? Gebruik de Pensioenplanner op: Uw persoonlijke wachtwoord vindt u in de brief Welkom bij Philips Pensioenfonds. Natuurlijk berekenen wij de gevolgen van uw persoonlijke keuzes graag voor u. U vindt onze contactgegevens op pagina

12

13 2Voor uzelf: waardeoverdracht Stap 2: Regel de waardeoverdracht van uw oude pensioen Heeft u al eerder gewerkt? Dan heeft u waarschijnlijk via uw vorige werkgever pensioen opgebouwd. U kunt dit pensioen overdragen naar Philips Pensioenfonds. Dit heet waardeoverdracht. Hieronder leest u daar meer over. 2 Uzelf Is het verstandig uw oude pensioen over te dragen? Dat hangt af van de verschillen in de pensioenregelingen. Als u de verschillen tussen uw oude pensioenregeling en de regeling van Philips Pensioenfonds weet, kunt u een verstandige keuze maken. Denkt u hierbij aan de volgende zaken: - Is er verschil in de pensioenleeftijd bij beide regelingen? - Hoe is het nabestaandenpensioen geregeld in beide regelingen? - Is er een verschil in de jaarlijkse verhoging (indexatie) van het pensioen? - Wilt u straks van één of meer pensioenuitvoerders pensioen krijgen? Wat betekent de waardeoverdracht financieel voor u? Dit kunnen we voor u berekenen. Vraagt u dan binnen zes maanden nadat u in dienst bent gekomen een offerte aan. Met de gegevens van uw vorige pensioenuitvoerder maken wij de offerte. Het kan even duren voordat u die ontvangt. Houdt u daar rekening mee. Als u akkoord gaat met onze offerte, ondertekent u die. Wij regelen de waarde overdracht dan voor u. Waardeoverdracht niet altijd mogelijk Waardeoverdracht is alleen mogelijk als de de beleidsdekkingsgraad van beide pensioenfondsen minimaal 100% bedraagt. Is bij één van beide partijen de de beleidsdekkingsgraad te laag? Dan moet u toch binnen zes maanden de aanvraag indienen. De behandeling van de aanvraag vindt echter pas plaats als de beleidsdekkingsgraad van zowel het oude als nieuwe pensioenfonds hoog genoeg is.! Actiepunt: Uw oude pensioen overdragen naar Philips Pensioenfonds? Vul dan binnen zes maanden nadat u in dienst bent gekomen het formulier Waardeoverdracht in. U vindt het formulier in uw startpakket. Downloaden kan ook, via 13

14

15 Voor uw partner: nabestaandenpensioen Stap 3: Meld uw partner aan 3Als deelnemer aan het Philips flex pensioen bouwt u automatisch een nabestaandenpensioen op. Dit is een levenslang pensioeninkomen dat uw partner krijgt als u overlijdt. Het is dus belangrijk om uw partner aan te melden bij Philips Pensioenfonds. 3 Partner Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan hoeft u niets te doen. Uw gegevens krijgen wij automatisch van de gemeente waarin u woont. Woont u ongehuwd samen of in het buitenland? Dan is het belangrijk dat u zelf uw partner aanmeldt bij Philips Pensioenfonds. Alleen als uw partner bij ons is aangemeld, betalen wij een nabestaandenpensioen uit na uw overlijden.! Actiepunt: Wilt u uw partner aanmelden bij Philips Pensioenfonds? Vul dan het formulier Partnerregistratie in. U vindt het formulier in uw startpakket. Downloaden kan ook, via De opbouw van uw nabestaandenpensioen is via het Philips flex pensioen geregeld voor het inkomen tot Heeft u een inkomen boven ? Dan heeft Philips een verzekering afgesloten bij ABN AMRO Pensioenen. Deze verzekering geldt zolang u in dienst bent bij Philips. Vergeet niet uw partner ook aan te melden bij ABN AMRO Pensioenen. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen. De contactgegevens vindt u op pagina

16

17 4Voor uw partner: Anw-hiaatverzekering Stap 4: Een Anw-hiaatverzekering afsluiten Als u overlijdt en uw partner is aangemeld, krijgt uw partner van Philips Pensioenfonds automatisch een nabestaandenpensioen. Daarnaast kan hij of zij recht hebben op een Anw-uitkering van de Nederlandse overheid. Dit is een uitkering via de Algemene nabestaandenwet (Anw). U kunt bij ons een Anw-hiaatverzekering afsluiten voor uw partner. Dat is interessant als uw partner geen recht heeft op een (volledige) Anw-uitkering. In dit tabblad vindt u de belangrijkste informatie en leest u wat de voorwaarden zijn. Heeft u een Anw-hiaatverzekering nodig? Stel: u komt te overlijden. En uw partner ontvangt geen of een beperkte Anw-uitkering omdat hij of zij niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Dan ontstaat een Anw-hiaat. Uw partner heeft dan minder inkomen. Dit tekort kunt u aanvullen met een Anw-hiaatverzekering. Heeft uw partner recht op een Anw-uitkering? Uw partner heeft recht op een Anw-uitkering als u in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Het maakt daarbij niet uit of u getrouwd was of samenwoonde. Uw partner mag de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en moet ook aan één van de volgende voorwaarden voldoen: - uw partner draagt de zorg voor een kind dat jonger is dan 18 jaar; - uw partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt. Voldoet uw partner aan de voorwaarden, maar heeft uw partner een eigen inkomen? Dan krijgt hij/zij een lagere Anw-uitkering. 4 Partner De Anw-uitkering voor uw partner stopt als: - uw partner de AOW-leeftijd bereikt; - uw partner gaat trouwen of samenwonen; - er geen kind jonger dan 18 jaar bij uw partner woont; - uw partner niet langer voor meer dan 45% arbeidsongeschikt is. Wilt u meer weten over de Anw-uitkering? Ga naar: 17

18 Wat zijn de voordelen van een Anw-hiaatverzekering? Uw partner ontvangt na uw overlijden elke maand een extra bedrag van Philips Pensioenfonds. Tot hij of zij de AOW-leeftijd heeft bereikt. Op die manier wordt een tekort aan Anw-uitkering aangevuld. Hoe sluit u een Anw-hiaatverzekering af? U kunt deze verzekering afsluiten als uw partner is geboren na Daarnaast kunt u de Anw-hiaatverzekering alleen afsluiten binnen twee maanden nadat u: - in dienst komt bij Philips; - een relatie krijgt; - een kind heeft gekregen. U kunt zich aanmelden voor de verzekering met het aanmeldingsformulier Anw-hiaatverzekering. Dit formulier vindt u in uw startpakket. Als wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen, ontvangt u een bevestiging van ons. U bent dan verzekerd. Wat is de hoogte van de Anw-hiaatverzekering? Per april 2015 is het maximale verzekerde bedrag per jaar. U kunt ook kiezen voor een ander bedrag: of per jaar. Wilt u het verzekerde bedrag verlagen? Dat kan op elk moment. Verhogen kan alleen als u een kind krijgt. Geeft u dit dan binnen twee maanden na de geboorte van uw kind aan ons door. Hoeveel premie betaalt u? Dit hangt af van uw leeftijd en het verzekerde bedrag. De premie wordt ingehouden op uw bruto maandsalaris van Philips. Tip! Wilt u meer weten over de actuele hoogte van de premie en de bedragen van de Anw-hiaatverzekering? Kijkt u dan op onze website: 18

19 Wanneer stopt uw Anw-hiaatverzekering? Uw verzekering stopt vanzelf als één van onderstaande situaties ontstaat: - uw relatie is beëindigd; - u gaat weg bij Philips; - uw partner bereikt de AOW-leeftijd; - uw partner overlijdt. Natuurlijk kunt u zelf ook altijd uw verzekering beëindigen. Wij zorgen ervoor dat u dan geen premie meer betaalt.! Actiepunt: Wilt u een Anw-hiaatverzekering afsluiten? Vul dan binnen twee maanden na ontvangst van dit startpakket het formulier Anw-hiaatverzekering in. U vindt het formulier in uw startpakket. Downloaden kan ook, via 19

20

21 5Uw persoonlijke situatie Stap 5: Als uw persoonlijke situatie verandert Er kan natuurlijk het een en ander veranderen in uw leven. Denk bijvoorbeeld aan een situatie dat u arbeidsongeschikt wordt of in deeltijd gaat werken. In dit tabblad leest u wat u dan moet weten en wat u kunt of moet doen. U gaat samenwonen, trouwen of gaat een geregistreerd partnerschap aan Als u gaat samenwonen, denkt u er dan aan om uw partner aan te melden bij Philips Pensioenfonds. Als u niet in Nederland woont en u gaat trouwen of u gaat een geregistreerd partnerschap aan, dan moet u ook uw partner aanmelden. Dit kan met het formulier Partnerregistratie, dat u vindt bij uw startpakket of dat u kunt downloaden van onze website: U kunt nu ook de Anw-hiaatverzekering afsluiten. U krijgt een kind Als u wilt, kunt u de Anw-hiaatverzekering afsluiten of het verzekerde bedrag verhogen. U gaat in deeltijd werken Houdt u er rekening mee dat u minder pensioen opbouwt. U bouwt nu namelijk pensioen op over uw (lagere) deeltijdsalaris. U kunt eventueel zelf een aanvullend pensioen regelen bij een verzekeraar. U raakt arbeidsongeschikt U bent hiervoor standaard verzekerd bij Philips Pensioenfonds. Of u nu volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, u ontvangt een inkomen dat uw uitkering vanuit de Nederlandse overheid aanvult. Volledig arbeidsongeschikt Als uw dienstverband wordt beëindigd vanwege arbeidsongeschiktheid dan ontvangt u een arbeidsongeschiktheidpensioen van Philips Pensioenfonds. Dit is 5% van uw vast pensioengevend salaris. Is uw inkomen hoger dan ? (Dit is het grensbedrag per april 2015.) Dan krijgt u 5% van plus 75% van uw inkomen boven dit bedrag. U blijft daarnaast ouderdoms- en nabestaandenpensioen opbouwen via het Philips flex pensioen over uw inkomen tot U betaalt hiervoor geen premie meer. 5 Veranderingen Gedeeltelijk arbeidsongeschikt U heeft recht op een gedeeltelijk arbeidsongeschiktheidspensioen via Philips Pensioenfonds als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent en uw dienstverband wordt beëindigd vanwege arbeidsongeschiktheid. In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat dat u geen arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Uw pensioenopbouw over uw inkomen tot gaat gedeeltelijk door via het Philips flex pensioen. 21

22 U en uw partner gaan uit elkaar Dat heeft gevolgen voor uw pensioen. Na een echtscheiding wordt uw ouderdomspensioen verdeeld over u en uw ex-partner. Het nabestaandenpensioen is ook voor uw ex-partner. Als uw geregistreerd partnerschap eindigt, gelden dezelfde regels. Woont u ongehuwd samen en gaat u uit elkaar? Dan heeft dat geen automatische gevolgen voor uw ouderdomspensioen. Voor uw opgebouwde nabestaandenpensioen zijn er wel gevolgen. Uw ex-partner ontvangt bij uw overlijden het opgebouwde nabestaandenpensioen. Zorgt u er wel voor dat u uw partner afmeldt bij Philips Pensioenfonds. U verhuist U verhuist binnen Nederland Uw nieuwe adres krijgen wij automatisch. De gemeente stuurt het ons op. U hoeft zelf geen adreswijziging te sturen. U verhuist in of naar het buitenland Verhuist u in of naar het buitenland? Dan kunt u dit via de website van Philips Pensioenfonds meteen doorgeven. Ga daarvoor naar Of u vult u het formulier Adreswijziging in en stuurt dit op. Het formulier Adreswijziging vindt u op U gaat weg bij Philips Als u uit dienst gaat, stopt uw pensioenopbouw via het Philips flex pensioen. Vanaf de dag dat u Philips verlaat, bouwt u dus geen pensioen meer op bij Philips Pensioenfonds. Ook stopt dan de opbouw van het nabestaandenpensioen. Na een paar maanden krijgt u een overzicht thuisgestuurd. Daarop leest u welk ouderdoms- en nabestaandenpensioen u bij ons heeft opgebouwd. U kunt uw opgebouwde pensioenen meenemen naar een nieuwe pensioenregeling. U kunt uw pensioenen ook laten staan bij Philips Pensioenfonds. Dan krijgt u op uw pensioendatum van meerdere pensioenfondsen uw pensioen uitbetaald. U overlijdt U bouwt voor uw partner automatisch een nabestaandenpensioen op. Ook uw kinderen krijgen een inkomen bij uw overlijden. Nabestaandenpensioen Het nabestaandenpensioen zorgt voor een inkomen voor uw partner als u overlijdt. Uw partner krijgt dan een nabestaandenpensioen. Als u tijdens uw dienstverband bij Philips overlijdt, dan is het nabestaandenpensioen 70% van het bereikbare ouderdomspensioen. Gaat u met pensioen of gaat u uit dienst? Dan kunt u uw opgebouwde nabestaandenpensioen (gedeeltelijk) inruilen voor extra ouderdomspensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan hoger. Heeft u geen partner bij uw uitdiensttreding of pensionering? Dan ruilen we uw nabestaandenpensioen automatisch voor u in voor extra ouderdomspensioen. Tenzij u een andere keuze maakt. 22

23 Wezenpensioen Dit is een uitkering voor uw kinderen als u overlijdt. Zijn uw kinderen jonger dan 21 jaar? Dan krijgt ieder kind automatisch een wezenpensioen tot zijn/haar 21-ste. Het wezenpensioen is 14% van uw bereikbare ouderdomspensioen. Als uw kinderen 21 jaar of ouder zijn, ontvangen zij geen wezenpensioen. De opbouw van nabestaanden- en wezenpensioen is via het Philips flex pensioen geregeld voor het inkomen tot Heeft u een inkomen boven ? Dan heeft Philips een verzekering afgesloten bij ABN AMRO Pensioenen. Deze verzekering stopt als u uit dienst gaat. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen. De contactgegevens vindt u op pagina 26. Checklist Voor uzelf: uw oude pensioen overdragen naar Philips Pensioenfonds Wilt u uw oude pensioen overdragen? Vul het formulier Waardeoverdracht in. Stuurt u dit binnen zes maanden naar ons op nadat u bij Philips bent komen werken. Voor uw partner: meld uw partner aan bij Philips Pensioenfonds Doet u dit altijd als uw partner nog niet bij ons bekend is. Gebruik het formulier Partnerregistratie uit uw startpakket. Voor uw partner: een Anw-hiaatverzekering afsluiten Wilt u een Anw-hiaatverzekering afsluiten? In uw startpakket vindt u het formulier Anw-hiaatverzekering. Vul het in en stuur dit terug binnen twee maanden nadat u het startpakket heeft ontvangen.! Actiepunt: Is een deel van uw Philips-pensioen voor u geregeld bij ABN AMRO Pensioenen? Geef wijzigingen in uw persoonlijke situatie dan ook door aan ABN AMRO Pensioenen. De contactgegevens vindt u op pagina ! Checklist

24

25 Wat u verder nog moet weten Dit boekje vormt samen met de begeleidende brief uw startpakket. In dit pakket staat veel informatie over uw pensioen. Maar er is nog meer over te zeggen. In dit hoofdstuk leest u nog enkele praktische dingen en handige tips. Website In dit boekje staat wat u minimaal moet weten over uw pensioen als u gaat werken bij Philips. Op vindt u uitgebreide informatie en rekenvoorbeelden van het Philips flex pensioen. Daarnaast kunt u er brochures, het pensioen reglement, formulieren, het jaarverslag en informatie over beleggingen en de dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds downloaden en/of bestellen. Informatie op verzoek Op onze website kunt u veel documenten terugvinden en downloaden. U kunt de volgende informatie ook op verzoek ontvangen: - het pensioenreglement en de statuten; - het jaarverslag en de jaarrekening; - de uitvoeringsovereenkomst van Philips en Philips Pensioenfonds; - informatie over de hoogte van de dekkingsgraad; - informatie over beleggingen en de verklaring inzake beleggingsbeginselen. Dat is een verklaring over de risico s van onze beleggingen; - of er een herstelplan van kracht is. Het Pensioenfonds moet een herstelplan opstellen als de dekkingsgraad te laag is. In een herstelplan staat welke maatregelen wij nemen om de dekkingsgraad weer op peil te brengen; - eventuele aanwijzingen van de toezichthouder. Indien de toezichthouder een pensioenfonds een aanwijzing geeft, vindt de toezichthouder dat het pensioenfonds iets niet goed doet. Hij geeft dan aan wat er wel moet gebeuren; - als er een bewindvoerder is aangewezen voor Philips Pensioenfonds. Pensioenplanner Het wachtwoord voor de Pensioenplanner vindt u in de brief bij uw startpakket. Met uw salarisnummer en dit wachtwoord kunt u inloggen op de Pensioenplanner. Ga daarvoor naar: Via de Pensioenplanner kunt u: - precies zien hoeveel u op dit moment aan pensioen(en) heeft opgebouwd in het Philips flex pensioen; - zelf uitrekenen hoe hoog uw pensioen is op uw pensioendatum; - zien wat de fi nanciële gevolgen zijn van uw keuzes. 25

26 Jaarlijks pensioenoverzicht Eén keer per jaar krijgt u van ons uw persoonlijk Uniform Pensioenoverzicht thuisgestuurd. Hierop vindt u alle financiële informatie over uw persoonlijke pensioensituatie. U kunt bij ons ook een overzicht opvragen waarin staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Registratie persoonsgegevens Elke gemeente in Nederland is aangesloten bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De GBA informeert Philips Pensioenfonds automatisch over wijzigingen in de persoonsgegevens van deelnemers en gepensioneerden (bijvoorbeeld een adreswijziging, partnergegevens na een huwelijk). Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw persoonsgegevens doorgeeft aan uw gemeente. Als u in het buitenland woont, dan bent u er zelf verantwoordelijk voor dat Philips Pensioenfonds de juiste gegevens heeft. U kunt dit doorgeven aan de Klantenservice. Philips Pensioenfonds geeft de adresgegevens door aan Philips om ook hun administratie zo actueel mogelijk te houden. Voor onder andere de verzending van My Shop en Philips Magazine. Als u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit schriftelijk laten weten aan Philips Pensioenfonds. U moet er dan zelf voor zorgen dat Philips en Philips Pensioenfonds op de hoogte zijn van uw adreswijzigingen. Bijzondere situaties In bijzondere situaties kan Philips minder of helemaal geen pensioenpremie betalen. Dit kan bijvoorbeeld als Philips financiële problemen heeft. Als dit zo is, hoort u dit meteen van ons. Uw opgebouwde pensioen blijft bestaan. Maar de pensioenopbouw of de pensioenpremie voor de toekomst kan veranderen. Wanneer Philips Pensioenfonds onvoldoende buffers heeft, kan het Algemeen Bestuur besluiten de pensioenen te verlagen. Pensioenregeling bij ABN AMRO Pensioenen Heeft u een inkomen boven ? Dan kunt u zelf voor extra pensioen sparen via de vrijwillige netto pensioenregeling bij ABN AMRO Pensioenen. Daarnaast heeft Philips voor het inkomen boven bij ABN AMRO voor u standaard een risicoverzekering afgesloten voor nabestaandenpensioen bij overlijden en pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen op telefoonnummer Of kijk op Heeft u klachten? Vindt u dat Philips Pensioenfonds het pensioenreglement niet goed uitvoert? Schrijft u dan een brief aan de Algemeen Directeur. Het adres is: De heer J. Kemme, Algemeen Directeur Betreft: klacht Philips Pensioenfonds Postbus JZ EINDHOVEN 26

27 Contactgegevens Heeft u vragen over dit boekje? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens van de Klantenservice zijn: Philips Pensioenfonds Postbus JP Eindhoven Bezoekadres : Beukenlaan 143 : 5616 VD Eindhoven Philips flex pensioen cao Telefoon (Nederland) : (Buitenland) (geopend op werkdagen van 9.00 tot uur) : Philips flex pensioen ES Telefoon : +31(0) (geopend op werkdagen van 9.00 tot uur) Internet : Vanaf 2016 wijzigen enkele contactgegevens. Raadpleeg onze website voor de actuele contactgegevens. Dit boekje is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in dit boekje is een verkorte en vereenvoudigde versie van de informatie uit het pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. U kunt het pensioenreglement downloaden via

28

Welkom bij Philips Pensioenfonds. Nieuw in dienst

Welkom bij Philips Pensioenfonds. Nieuw in dienst Welkom bij Philips Pensioenfonds Nieuw in dienst Checklist Maak kennis met MijnPPF In MijnPPF vindt u uw persoonlijke gegevens en uw actuele pensioen situatie. Hier kunt u zaken direct regelen of de formulieren

Nadere informatie

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Welkom bij Uw Philips-pensioen Philips Pensioenfonds nu goed regelen voor later Uit dienst Uw pensioen goed geregeld in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de

Nadere informatie

Philips Pensioenfonds

Philips Pensioenfonds Toelichting Welkom bij Philips Pensioenfonds Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Uw pensioenoverzicht in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op

Nadere informatie

Philips Pensioenfonds

Philips Pensioenfonds Toelichting Welkom bij Philips Pensioenfonds Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Uw pensioenoverzicht in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds Welkom Gevolgen bij voor Philips uw pensioen Pensioenfonds Einde relatie Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Belangrijk

Nadere informatie

Uw Philips-pensioen goed regelen voor later. Uit dienst

Uw Philips-pensioen goed regelen voor later. Uit dienst Uw Philips-pensioen goed regelen voor later Uit dienst Checklist Uw acties na uitdiensttreding Controleer uw gegevens. Hiervoor gaat u naar Profiel in MijnPPF. Daar kunt u uw gegevens ook aanpassen. Kloppen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 Heeft u vragen over uw Uniform Pensioenoverzicht of over deze toelichting? Neemt u dan gerust contact op met onze

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Philips Pensioenfonds

Philips Pensioenfonds Toelichting Welkom bij Philips Pensioenfonds Uniform Pensioenoverzicht 2013 Philips flex pensioen Uw pensioenoverzicht in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Een heldere blik

Nadere informatie

Met het oog op de toekomst

Met het oog op de toekomst Met Welkom het oog bij op de Philips toekomst Pensioenfonds Philips flex pensioen De pensioenwijzigingen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Met

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2010

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2010 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2011 Philips eindloonregeling Stand per 31 december 2010 Philips Pensioenfonds heeft het pensioenbeheer uitbesteed aan Hewitt Associates. U kunt bij Hewitt Associates

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

ALS U ER NIET MEER BENT...

ALS U ER NIET MEER BENT... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform Pensioenoverzicht. De

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2009 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2008

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2009 Philips eindloonregeling. Stand per 31 december 2008 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2009 Philips eindloonregeling Stand per 31 december 2008 Philips Pensioenfonds heeft het pensioenbeheer uitbesteed aan Hewitt Associates. U kunt bij Hewitt Associates

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen Stand per 31 december 2011 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2015

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2015 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips flex pensioen Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2011

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2011 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31 december 2011 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform Pensioenoverzicht.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Wat staat er op het pensioenoverzicht? Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel geld u krijgt als u met pensioen gaat.

PROEFDRUK PROEFDRUK. Wat staat er op het pensioenoverzicht? Op uw pensioenoverzicht ziet u hoeveel geld u krijgt als u met pensioen gaat. Mw WIW Voorbeeld Dorpstraat 1 1234 AB Heerlen datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw WIW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2013 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2012

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2013 Prepensioneringsregeling. Stand per 31 december 2012 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2013 Prepensioneringsregeling Stand per 31 december 2012 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen Stand per 31 december 2011 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen. Stand per 31 december 2011 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Philips flex pensioen Stand per 31 december 2011 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Prepensioneringsregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina

Inhoudsopgave. Pagina Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Hartelijk welkom bij ABP 3 Uw ABP-pensioen 6 Woont u ongehuwd samen? 9 Hebt u al pensioen opgebouwd? 10 Hoeveel pensioen krijgt u straks?

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden?

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Pensioenfonds 2 Inhoud Vooraf 4 3 Uw partner en het partnerpensioen 5 Partner 5 Overlijden tijdens uw dienstverband 5 Overlijden na beëindiging van uw dienstverband

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie