1 e halfjaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 e halfjaarverslag 2014"

Transcriptie

1 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina Kinderwerk Pagina Jongerenwerk 16- Pagina Accommodatie gebonden jongerenwerk Pagina Ambulant jongerenwerk 1

3 1. Inleiding Voor u ligt het 1 e halfjaarverslag 2014 van SCw Leiderdorp. Hierin gaan we in op de door SCw in de 1 e helft van 2014 uitgevoerde activiteiten Zoals u van ons gewend bent kijken we kritisch terug op de activiteiten, de werkwijze, de kwaliteit, maar ook kijken we alvast een beetje vooruit naar Waar moeten we ons beleid en werkwijze aanpassen om het (nog) beter te doen? In hoofdstuk 2 vindt u een korte weergave van de trends in het werk en een samenvatting van de producten. In de hoofdstukken 3 t/m 6 gaan we in op de activiteiten van de verschillende werkvormen of producten met een aantal cijfers. We streven ernaar om deze cijfers jaarlijks meer inzichtelijk te maken. Welzijn is niet of nauwelijks te meten en dat geldt ook voor het effect van de activiteiten en het werk van SCw op de doelgroep, de gemeente of de samenleving. Het gaat daarom niet alleen om de cijfers. Het gaat vooral om de informatie die we uit die cijfers halen. Met behulp van die informatie kunnen we ons werk (bij)sturen. 2

4 2. Trends en samenvatting De Transities De Transitie houdt ons allemaal bezig, ook SCw. Het werkgebied verandert en SCw verandert mee. Zorg en Welzijn schuiven in elkaar, nieuwe producten worden ontwikkeld en samenwerking met partners in de Zorg is daarbij gewoon geworden. Daarbij gaan we niet het werk van een ander doen, maar wel beter communiceren en elkaar aanvullen. Met de keuze om al vroeg volgens Welzijn Nieuwe Stijl te gaan werken, hebben we een goede keuze gemaakt; niet meer alles zelf proberen op te lossen, maar gebruik maken van gezamenlijke kracht. We hoefden daarom in 2014 niet meer te veranderen, omdat we er al klaar voor waren. Jeugd en Gezins Team Enige jaren geleden waren we blij met de komst van het CJG. De communicatie en bereikbaarheid van de Zorg werd een stuk beter voor SCw, problemen en thema s werden gezamenlijk aangepakt en hoewel niet altijd zichtbaar, werden de resultaten beter. Met de komst van het Jeugd en Gezins Team zijn we de volgende fase ingegaan. Als jeugden jongerenwerk willen we maar wat graag informatie delen, maar dat was vaak niet mogelijk. Daar lijkt nu verbetering in te komen; we hebben nu een eigen contactpersoon bij het JGT, kunnen cliënten aanmelden en kunnen dossiers inzien. Natuurlijk zien we ook nog verbeterpunten. Zo is de terugkoppeling nog niet altijd optimaal en is met name de privacy van de cliënt bij samenwerking nog geregeld een struikelblok. Deelname van het JGT aan het Jeugdoverleg is daardoor nog geen vanzelfsprekendheid, maar er zit vooruitgang in. We weten waar de tekortkomingen zitten en we kunnen de vragen gericht oppakken. Talentcoach Talentcoach is nieuw voor SCw sinds de 2 e helft van Jongeren vanaf 18 jaar worden tijdelijk begeleid door jongerenwerkers. Ze worden geactiveerd en nemen zelf de regie in handen om hun leven op orde te krijgen. De methode werkt; jongeren zijn erg tevreden. Helaas loopt de subsidie van de provincie Zuid- Holland maar tot en met Daarom zijn we op zoek naar nieuwe bronnen voor financiering van het project. Do-It at Dwars In het voorjaar hebben we hard gewerkt aan de voorbereiding van Do-It at Dwars. Een nieuwe invalshoek voor een al lopend project. Bij rondgang langs verschillende Zorginstellingen in Leiderdorp bleek er een tekort te zijn aan uitstroommogelijkheden voor kinderen uit de Zorg. Zorg wordt verondersteld tijdelijk te zijn, maar in de praktijk is dat zeker niet zo. Daarom hebben we samen met Gemiva, de Buitenwereld, Catalpa en Cardea het project Do-It at Dwars ontwikkeld. Bij dit project worden kinderen uit de zorg, doorverwezen naar Dwars om samen met normale kinderen deel te nemen aan workshops. Het project dat mede gefinancierd wordt door het Oranje Fonds, gaat in september van start en moet na een voorzichtige aanloop vanaf december, naast de reguliere deelnemers, plaats bieden aan 10 bijzondere kinderen. Tijdens het traject gaan we onderzoeken of de mix van verschillende groepen werkt en of er vraag is naar deze vorm van opvang. Bijzondere aandacht hebben we daarbij voor de vraag of het buiten gemeentesubsidie om te financieren is en wie het dan wel zou moeten betalen? 3

5 Team SCw Het was een druk half jaar. Niet zozeer omdat er zoveel veranderd, maar gewoon omdat onze medewerkers het druk hebben met hun werk. Er is veel te doen; we zijn vaak open in Dwars of in de Buit, maar doen ook activiteiten in de Sterrentuin en in de Hoeksteen. Daarnaast zijn we aanwezig op straat, op scholen en op speelpleinen. We werken veel samen met partners op het gebied van maatschappelijke thema s, nieuwe projecten of coaching en nog veel meer. Ook hebben we weer de nodige training gehad. Zo maken de jeugd- en jongerenwerkers deel uit van de regionale intervisiegroepen voor Talentcoach en hebben een aantal professionals, stagiaires en vrijwilligers een training gehad ter voorbereiding op het project Do-It at Dwars. Twee medewerkers hebben de cursus in veilige handen gedaan, die nodig is voor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De medewerkers hebben daarna een bijlage voor het handboek SCw geschreven, waarmee we de theorie ook in de praktijk kunnen toepassen. Daarnaast hebben we met het team en cursus grensoverschrijdend gedrag gedaan en heeft het hele team het diploma sociale hygiëne behaald, wat noodzakelijk werd na de wijzigingen in de drank- en horecawet. Thema s We zijn in januari begonnen met een borrel voor vrijwilligers docenten, bestuur en team SCw. Een bijeenkomst waarvan we besloten hebben dat het een jaarlijkse traditie moet worden, omdat vrijwilligers voor SCw erg belangrijk zijn. Reden ook dat we dit jaar het vrijwilligersbeleid nog een keer onder de loep nemen. Over de eerste aanpassingen kunt u lezen bij jongerenwerk 16+. Een belangrijk thema s was pesten. Er is landelijk veel aandacht geweest voor dit onderwerp en ook wij hebben er veel mee te maken gehad. Zowel van kinderen als ouders kregen we veel vragen over dit onderwerp. Ook van slachtoffers. Daarom hebben we dit thema aangekaart bij het CJG. Daarover wellicht in het jaarverslag meer. Bij de jongeren hebben we twee thema s in het bijzonder onder de aandacht gebracht, namelijk schulden en alcohol en drugs. Nieuw productenboek Met het hele team is hard gewerkt aan het nieuwe productenboek Daarin zijn de visie en de activiteiten voor de komende jaren vastgelegd. Het geheel is aangepast aan de veranderingen die we afgelopen jaren doorgemaakt hebben en de 26 producten geven een duidelijk beeld van de toekomst van SCw. Nieuw is de verdeling in 5 hoofdthema s: ontmoeten, participatie, talentontwikkeling, veiligheid en preventie. Samenwerking We krijgen er steeds meer partners bij. Naast het al genoemde JGT, Gemiva, de Buitenwereld en Cardea is er onder andere een regionaal overleg ontstaan voor het jongerenwerk en is er steeds meer contact met stichting Brijder. Een ander voorbeeld is ILOVEFRIZZ, dat direct betrokken is bij de activiteiten voor jongeren tot 16 jaar. En dan hebben we het niet eens over de vele contacten die het ambulant jongerenwerk onderhoudt. Ook met Pluspunt hebben we dit jaar het een en ander samen gedaan. Zo hebben jongeren een Facebook cursus gedaan voor ouderen en hebben advertenties van Pluspunt in de lokale pers ervoor gezorgd dat we een aantal oudere vrijwilligers hebben gevonden voor Huttenbouw en zelfs voor het bestuur. Stagiaires In maart en juni hebben 2 SMD-stagiaires hun stage afgesloten. In februari is daar een 3 e jaars 4

6 HBO CMV er bijgekomen. Helaas heeft hij zijn stage in juni tijdelijk moeten onderbreken. Eind van het jaar komt hij terug om zijn stage af te maken. In februari zijn 2 1 e -jaars Mbo-SCw stagiaires begonnen. Zij blijven tot januari 2015 bij SCw. Kinderwerk Kinderwerk maakt steeds meer onderdeel uit van het jongerenwerk 16-. De doelgroep begint pas bij groep 7 wat feitelijk de doelgroep 16- is. Er wordt steeds meer tijd gestoken in het begeleiden van vrijwilligers, die zelf activiteiten uitvoeren, zoals in de Sterrentuin en bij de tienerdisco. De disco s lijken minder deelnemers te trekken, wat waarschijnlijk komt door een groeiend aanbod binnen de gemeente. Er wordt steeds vaker in samenwerking met partners gewerkt aan thema s. Een opvallend thema was pesten, waar we vaak van zowel kinderen als hun ouders iets over horen. In samenwerking met het CJG wordt gewerkt aan een project over dit thema. Daarnaast verwachten we veel van Do- It. De inloop in de Buit heeft weer goed gelopen. We verwachten wel evenals vorig jaar dat veel jongeren die naar de middelbare school gaan afhaken. We proberen deze groep langer binnen te houden, maar streven ook naar een regelmatige aanwas vanuit groep 7 en 8. Meidenwerk was geen groot succes. We waren niet in staat om de meiden die naar de middelbare school vertrokken te behouden en ook nieuwe meiden waren niet te motiveren ondanks een aantal leuke promotie-avonden. Jongerenwerk 16+ Veel aandacht is besteed aan het vrijwilligersbeleid. Er is een nieuw beloningssysteem bedacht en ingevoerd om de waardering te tonen voor de vrijwillige inzet. Daarnaast is er veel geïnvesteerd in training van vrijwilligers, onder andere door cursussen EHBO en Verantwoord Alcohol Schenken. Studio Dwars is een nieuw project, dat door een vrijwilliger opgezet is. Gefinancierd door Fonds 1818 is een portable mini studio aangeschaft om audio opnames te kunnen maken van musicerende jongeren. Jongerenwerk 16- Bij jongerenwerk 16- is er weinig veranderd ten opzichte van De activiteiten zijn vrij stabiel. Er zit wel nog steeds groei in het aantal deelnemers, alhoewel de aandacht de laatste jaren langzaam verschoven is van uitgaan naar inlopen doordeweeks. Samen met vrijwilligers blijven we wel in weekendactiviteiten investeren. Zo werken we sinds het voorjaar samen met ILOVEFRIZZ dat 16- feesten organiseert in de regio. Voorwaarde daarvoor is dat de doelgroep betrokken blijft bij de organisatie. Ambulant jongerenwerk De ambulant jongerenwerker heeft een steeds groter netwerk en wordt steeds vaker gehoord. De overlast van bestaande groepen is niet groot. Er zijn minder hanggroepen en die groepen zijn ook kleiner. De focus heeft vooral gelegen bij een nieuwe groep met risicogedrag. Nieuw sinds 2013 is sport op straat in de Schansen en Dreven. Er komen veel kinderen en jongeren op woensdagmiddag sporten en spelen. Samen met een groep jongeren is er een inloop gestart in de Hoeksteen, wat mede gefinancierd is door Rijnhart Wonen. 5

7 3. Kinderwerk 1.Opbouwwerk Buitenspeeldag In juni was de Buitenspeeldag. SCw was aanwezig in de wijk Zijlkwartier bij de Pinksterbloem. Het was niet druk, maar de kinderen/tieners waren wel enthousiast. De dag werd georganiseerd i.s.m. Rijnhart Wonen. Dag van het Park Op zaterdag 24 mei organiseerde het MEC de dag van het Park. Veel Leiderdorpse organisaties waren die dag aanwezig voor een presentatie of een workshop. SCw heeft drie workshops aangeboden. De meeste deelnemers waren tieners. Die cijfers komen terug bij het jongerenwerk 16-. Er was veel minder animo dan vorig jaar, wat waarschijnlijk kwam doordat de activiteit plaatsvond op zaterdag in plaats van op zondag zoals het vorig jaar. Op zaterdag is veel jeugd actief met sport. Sterrentuin In samenwerking met het MEC, het museum, BplusC en Mol hebben we twee activiteiten georganiseerd in de Sterrentuin; een middag met het thema Vogel en een middag was de opbrengst voor stichting Franniez, dat chronisch zieke kinderen steunt. Reacties van ouders en kinderen: Eindelijk is er weer wat te doen in de Sterrentuin. Opbouwwerk Buitenspeeldag 8 Dag van het Park 64 Sterrentuin Vogels 70 Sterrentuin Franniez 18 Totaal Ontmoeten DISCO Vanaf januari hebben 5 disco s plaatsgevonden in Dwars. Het animo voor de disco loopt terug. Het zou ermee te maken kunnen hebben dat er verschillende disco s zijn in Leiderdorp, zoals bij de bowling en het zwembad. Het komende half jaar bekijken we ook of we doorgaan op dezelfde manier of dat zaken anders moeten? De disco s van september tot december zijn gewoon gepland en gaan door. Op de foto met je vrienden Vanaf januari is de vrijwilligers werkgroep een aantal keer bij elkaar gekomen om thema s te bespreken, taken te verdelen en afspraken te maken. Een van de thema s was de taakverdeling tussen vrijwilligers en de beroepskracht. In september is een vervolgbijeenkomst met de werkgroep. Kinderdisco 24 januari februari Valentijn maart Zwart/wit april Kids dance en disco mei 19 Totaal 260 Gemiddeld 52 6

8 3.Vakanties Vakantieactiviteiten hebben sinds de vermindering van het aantal uren kinderwerk een lage prioriteit. Naast de bij eerder genoemde activiteit in de Sterrentuin, was een voetbaltoernooi voor kinderen, tieners en jongeren. Bij de kinderen waren er 19 deelnemers. KIDS DANCE Kids dance had deze keer drie groepen. Bij de voorstelling in april, waren 234 bezoekers. Daarnaast was er ook een cursus Breakdance. Vakantie Onb. totaal Voetbal Cursussen Weerbaarheid TOPPER De Toppercursus heeft in januari plaatsgevonden met 8 kinderen. We hebben de cursus verder doorontwikkeld met de methodiek Rots en Water. Hierbij gaat het om gronden (stevig staan) en focus. Ook nu weer veel positieve reacties van ouders. In mei is een tweede groep gestart met 11 kinderen. Een aandachtspunt tijdens deze cursus was opnieuw pesten. Een afgeladen Dwars bij de voorstelling. De jonge dames laten zien wat ze kunnen. cursus overzicht 1 e helft 2014 Vakantie Onb. totaal Topper Kids D Kids D tekenen Kids D Break D Techniek Totaal Topper, samenwerkingsspel 5.Do-IT De doelgroep van Do-iT zijn kinderen vanaf 8 jaar. De activiteit is gericht op een zinvolle invulling van de tijd na school. Het is een samenwerkingsproject met Catalpa, waardoor ook kinderen die naar de BSO gaan, deel kunnen nemen aan het programma. 7

9 Deelnemers Do-It Catalpa 183 Deelnemers Dwars 75 Totaal 258 in de methodiek Geef mij de vijf die goed bruikbaar is bij het project. Do-It is een leuke uitdaging met potentie om te groeien. Kinderen met een beperking gaan samen met gewone kinderen iets leuks doen. Workshop fotografie bij Do-It Ontwikkeling Do-It Afgelopen half jaar hebben overleggen plaatsgevonden met de partners Gemiva, Buitenwereld en Cardea, met het doel om Do- It ook aan te bieden voor bijzondere kinderen. Met ingang van september gaan bijzondere kinderen deelnemen. De kinderen kunnen een verstandelijke beperking hebben (Gemiva), een vorm van autisme (De Buitenwereld) of gedragsproblematiek (Cardea). Met de partners is eerst een projectplan geschreven, waarna we subsidie aangevraagd en verkregen hebben bij het Oranjefonds. Daardoor kan in september voor 6 maanden een pilot beginnen. We onderzoeken de vraag of deelnemen aan regulier aanbod in jeugd- en jongerenwerk voor deze kinderen passend en betaalbaarder kan zijn? Er heeft een training plaatsgevonden voor vakdocenten, stagiaires en beroepskrachten die aan het project gaan deelnemen. Tijdens de training hebben we gesproken over de veranderingen van Do-It. We hebben geleerd over de kinderen die vanaf september gaan komen en wat dit betekent voor de begeleiding. Ook is er gesproken over de partners, wat ze doen en voor welke kinderen ze er zijn. Verder hebben we een training gehad Overleggen met partners Met het CJG hebben we regelmatig overleg. Ook hebben we afgelopen jaar zeer regelmatig contact met een aantal mensen van het jeugd en gezinsteam. Met een aantal partners zijn we in overleg gegaan over gezondheidsbevorderende activiteiten. Uit dit overleg is naar voren gekomen dat het belangrijk is om elkaar op te hoogte te houden. Sport Servicepunt en SCw sturen nu een keer per maand een mail naar alle scholen met de activiteiten voor jeugd. Het CJG en SCw zijn samen aan het brainstormen over een project pesten en plagen. Het is landelijk een veelbesproken onderwerp, maar ook in Leiderdorp. We spreken vaak kinderen of ouders, die een probleem hebben met pesten. Het plan is om alle basisscholen erbij te betrekken en voorlichting te gaan geven voor ouders. De voorbereidingen gaan door in het najaar. Zomervakantie In de zomervakantie gaat het huttenbouwen weer van start. Drie dagen lekker buiten sjouwen, plannen, timmeren en zagen. 210 kinderen zijn ingeschreven en er is een wachtlijst van 10 kinderen. Na een evaluatie vorig jaar hebben we zaken doorontwikkeld. Zo hebben we voor het eerst straten ingedeeld, zoals de Zaag- en de Timmerstraat. De vrijwilligers worden aan een straat gekoppeld, zodat er meer aandacht is voor de ondersteuning van de kinderen. Er zijn weer zo n 30 jonge vrijwilligers bij betrokken. Via een oproep in de krant, hebben we ook 6 oudere vrijwilligers geworven. De jongste vrijwilliger is 14 en de oudste 75 jaar. 8

10 4. Jongerenwerk 16- ALGEMEEN Totaal aantal deelnemers * ste helft Toernooien Dwars inloop #jong L dorp CJG De buit Mas/stage Dwarsvijfje Disco Cursus/workshops Trendteam Div. inloop** Meidenavond Vlottenbouw In 2 de helft Totaal *De gegevens van sport in de wijk zijn verplaatst naar ambulant jongerenwerk. **Diversen zijn in mei en Buitenspeeldag. In 2014 is 5 mei verplaatst naar toernooien. TOERNOOIEN Twee toernooien zijn deze keer helemaal door jongeren georganiseerd; het 5 mei toernooi en een pannatoernooi. Deze jongeren komen van het vmbo van Visser t Hooft Leiderdorp en kwamen ook bij ons tijdens inlopen. Voor hun maatschappelijke stage moesten ze 20 uur vrijwilligerswerk doen. Wij laten jongeren graag iets doen war ze leuk vinden en wat bij ze past. Ze gaven zelf aan dat ze graag iets met voetbal wilden doen en daarom hebben ze deze toernooien georganiseerd. Verder was er één zaalvoetbaltoernooi, waar jongeren bij de uitvoering betrokken waren. Bij het pannatoernooi waren 28 en bij het zaalvoetbaltoernooi 33 deelnemers tussen 12 en 15 jaar. Bij het voetbaltoernooi tijdens het 5- mei festival in de Houtkamp, waren er zelfs 120 jongeren, die meededen met het voetbaltoernooi of vrij speelden in de opblaasbare voetbalkooi. Dwars Inloop Op donderdagmiddag is er scholiereninloop in Dwars. Jongeren kunnen gebruik maken van alle faciliteiten in Dwars, zoals de oefenruimte of de computerruimte. De inloop wordt niet heel druk bezocht. Het is vooral een moment waarop jongeren naar de jongerenwerkers toe kunnen komen met vragen of om met een groepje een activiteit voor te bereiden, zoals ILoveFrizzz feest. Ook komen er regelmatig jongeren met de vraag of ze in Dwars een maatschappelijke stage kunnen doen. Totaal aantal bijeenkomsten: 20 Aantal deelnemers: 62 Aantal unieke deelnemers: 24 Postcodeoverzicht: 2351 : 1 4,2 % 2352 : 4 16,7 % 2353 : 16 66,7 % Anders : 3 12,5 % Actie in de zaal. 9

11 #JONGLEIDERDORP Van januari tot en met juni hebben 5 jongeren wekelijks een krantenpagina gemaakt voor het Leiderdorps Weekblad onder de naam #JongLeiderdorp. Eén van de opvallende artikelen ging over de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart Alle politieke partijen uit Leiderdorp kregen vragen voorgelegd over wat zij voor jongeren in Leiderdorp doen. Er was zoveel respons, dat er twee edities gewijd zijn aan de verkiezingen Ze kregen een training in presentatie- en communicatietechnieken door Anja van Beelen en jongerenwerker Robert van Egmond (Rechts op de foto). Na de training hebben de leerlingen alleen of in tweetallen één of twee keer een voorlichting gegeven aan 1 e of 2 e klassen. Deelnemers en begeleiders van het project. Doel van het project is jongeren informeren over wat het CJG in Leiderdorp doet. De deelnemers kiezen zelf een onderwerp voor de voorlichting. Dit jaar waren dat eetstoornissen en Social media. De jongeren hebben zelf alle informatie verzameld en verwerkt in een presentatie en ze hebben zelf contact gezocht met de school om de voorlichting te kunnen geven. Totaal aantal bijeenkomsten: 23 Totaal uitgekomen pagina s: 22 Unieke deelnemers: 5 Postcodeoverzicht: 2353: 5 100% Jongeren geven zelf voorlichting Donderdag 19 juni kregen 6 jongeren een certificaat uitgereikt naar aanleiding van hun deelname aan het project Superheld(in) van het CJG. Ze deden mee aan dit project in het kader van hun maatschappelijke stage. Totaal aantal bijeenkomsten: 6 Aantal unieke deelnemers: 6 Postcodeoverzicht: 2353: 3 50 % Anders: 3 50 % DE BUIT De Buit is een inloop op woensdagmiddag voor tieners van 11 t/m 15 jaar, waar tieners elkaar ontmoeten, tafeltennissen, tafelvoetballen en meer. In de Buit zijn diverse activiteiten geweest, die de tieners zelf hebben bedacht, zoals De Buit s Got Talent, een quiz, loombandjes maken en een pooltoernooi. Tieners leren daarmee dat het mogelijk is om zelf iets te organiseren. 10

12 Na zes maanden zitten we ruim boven 50% van het aantal bezoekers van 2013, maar in de eerste helft van 2013 was het aantal bezoekers nog iets hoger. De verwachting is dat ook dit jaar de bezoekersaantallen in het 2 e deel van het jaar zullen dalen. Dat komt doordat jongeren die naar de middelbare school gaan het moeilijk vinden om de Buit te combineren met hun huiswerk en andere sociale contacten. Bezoekers van de Buit. We proberen de jongeren ook dit jaar weer langer binnen te binden. Indien ze zich te oud voelen voor de Buit dan verwijzen we ze door naar Dwars, waar een inloop is voor middelbare scholieren. Totaal aantal inloop bijeenkomsten: 25 Aantal bezoekers: 525 Gem. per bezoek: 21 Unieke bezoekers: 100 Postcodeoverzicht: 2352: % 2353: % Anders/onbekend: % MAATSCHAPPELIJKE STAGE/MAS Vrijdag 2 mei was jongerencentrum Dwars gevuld met tablets, laptops en senioren. Want tegenwoordig kan niemand meer om online sociale netwerken heen. Hoe krijg je Likes? Waar kan je een foto uploaden? En hoe kom ik aan vrienden? Drie leerlingen van Visser t Hooft Leiderdorp hebben voor hun maatschappelijke stage een workshop Facebook voor senioren in elkaar gezet. Ze namen de 16 deelnemers van de workshop stap voor stap mee in het maken van een Facebookaccount. De bijeenkomst was zeer geslaagd en vanaf vrijdag 2 mei heeft Facebook er weer een aantal leden bij! Vanuit Pluspunt worden regelmatig cursussen en workshops voor senioren gegeven op digitaal gebied. Deze workshop was een samenwerking tussen SCw Leiderdorp en Pluspunt en een voorbeeld van maatschappelijke stage in Leiderdorp. Tijdens deze middag was er ook een korte presententatie van Famatic, een gemakkelijke digitale fotolijst die direct foto's laat zien die kinderen en kleinkinderen delen op Social media. De overige maatschappelijke stagiaires ondersteunden bij activiteiten zoals de disco, meidenavond, bandavond, tekencursus of voetbaltoernooien. Activiteiten waaraan maatschappelijk stagiaires hebben bijgedragen: 10 Aantal maatschappelijke stagiaires: 23 Bezoekers bij activiteiten van maatschappelijke stagiaires: 497 Postcodeoverzicht: 2352: 1 4,3 % 2353: 15 65,2 % Anders/onbekend: 7 30,4 % PARTICIPATIE Dwarsvijfje In april bezochten alle 2 e klassen van het Visser 't Hooft Lyceum uit Leiderdorp jongerencentrum Dwars. Ze kregen uitleg over wat er in Dwars allemaal plaatsvind en konden dit ook gedeeltelijk zelf beleven. Zo konden deelnemen aan band coaching of aan een djworkshop door Rockademy, een workshop muziek opnemen in de nieuwe mobiele muziekstudio en er konden sleutelhangers gemaakt worden in de creatieve ruimte. Verder werd er dankbaar gebruik gemaakt van de tafelvoetbal, pooltafel en tafeltennistafel. Daarnaast hebben de jongeren in groepjes ideeën voor activiteiten bedacht, zoals een 11

13 neonfeest, een ballenbakparty en een drijvend springkussen in de Dwarswatering. Na afloop kregen de jongeren een Dwarsvijfje dat ingeleverd kan worden voor één van de De I Love Frizzz feesten worden niet alleen bezocht door jongeren tussen de 13 en 16 jaar, een aantal jongeren heeft ook meegeholpen met de organisatie en promotie van het feest. Zo hebben ze kaartjes verkocht en geholpen in de garderobe. De foto s van deze avond staan op facebook.com/ilovefrizzz. activiteiten. DJ workshop door Rockadamy De activiteit met de meeste vijfjes zal uitgevoerd gaan worden. De activiteit met de meeste vijfjes is een feest met kleurenpoeders geworden. Op dit moment bekijken we of dit in Leiderdorp mogelijk is. Totaal aantal bijeenkomsten: 8 Aantal unieke deelnemers: 234 VRIJDAGAVONDEN Jongeren organiseerden I Love Frizzz feest Zaterdag 14 juni was het eerste I Love Frizzz feest in Leiderdorp voor jongeren van 13 t/m 16 jaar uit Leiderdorp en omstreken. Het thema was Glow in the dark. Je kon met speciale neonverf je gezicht laten verven en er waren honderden glowsticks. Met blacklight gaf dat mooie effecten in het donker. Totaal aantal bijeenkomsten : 1 Aantal unieke deelnemers: 79 Postcodeoverzicht: 2351: % 2352: 6 8 % 2353: 9 11 % Anders: % CURSUSSEN EN WORKSHOPS Musical De musical Jungle book is in januari verder gegaan. Elke dinsdagavond kwamen 14 enthousiaste jongeren van 10 tot en met 17 jaar bij elkaar om te spelen en te zingen. De groep werkte, ondanks het grote leeftijdsverschil leuk samen. De deelnemers zelf, ouders en een oma waren ook betrokken bij het maken van het decor en de kleding. In mei waren twee geslaagde uitvoeringen. Een aantal musicaldeelnemers. Floor, Lisa en Yara; vrijwilligers van I Love Fritz. Zangles In het voorjaar heeft Liesanne, een leerling van het conservatorium, gevraagd of ze zangles mocht geven in Dwars. Als kind kwam zij regelmatig bij de kinderdisco, een logische stap 12

14 dus. En natuurlijk mocht dat, want dat is het soort initiatieven waar we op zitten te wachten. Na een proefles zijn we gestart met een groep. Na 2 lessen, zijn er toch twee groepen gekomen. De 10 jarigen hadden behoefte om Nederlandse liedjes te zingen en de 1 e jaars middelbare school meer Engelstalig. In juli was er een presentatie voor de ouders. Dit leuke idee krijgt in september een vervolg. Verder was er nog een workshop vlechten, waaraan 4 jongeren deelnamen. Musical Jungle Book 14 Zangles 9 Vlechten 4 Totaal 27 TRENDTEAM Eén keer per maand is de jongerenwerker aanwezig bij het Trendteam. Eén van de onderwerpen die is behandeld is de werving van jongeren voor het CJG project. We wilden graag weten hoe jongeren graag geïnformeerd willen worden over dit project. Verder hebben we het team uitgenodigd in Dwars, waar ze een cocktail-workshop kregen en tips gaven over activiteiten in Dwars en over de promotie. Hun advies is, dat er meer in leeftijdscategorieën gewerkt moet worden en dat er een leuke actie moet komen om de aandacht te trekken. Alleen praten helpt niet. In het 2e kwartaal heeft Dwars daarom met een mobiele muziekinstallatie in de aula van het Visser t Hooft gelopen. Hierdoor trokken we meer de aandacht. MEIDENAVOND De meidenavond is in de loop van het 1 e half jaar tijdelijk gestopt. Van de oude groep kwamen steeds minder meiden, nadat ze naar de middelbare school gingen. We hebben een beautyavond georganiseerd om een nieuwe groep te trekken, maar na één leuke en redelijk bezochte bijeenkomst kwamen ook zij niet meer opdagen. In het najaar bekijken we of en hoe we met de deze activiteit doorgaan. 13

15 5. Accommodatie gebonden Jongerenwerk 16+ Algemeen In het eerste halfjaar van 2014 zijn er naast de gebruikelijke inlopen diverse feestavonden en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in Dwars. Er is een nieuw beloningsysteem ingevoerd voor de vrijwilligers en er zijn voor de vrijwilligers diverse activiteiten geweest zoals workshops, vergaderingen en uitstapjes. Inloop Ook dit jaar zijn we doorgegaan met de inlopen op woensdag en donderdagavond. Tijdens de inlopen kwamen groepen jongeren met verschillende leeftijden en achtergronden bijeen in Dwars om te poolen, tafeltennissen, te spelen op de nieuwe tafelvoetbaltafel, Playstations, maar ook vooral om gezellig bij te kletsen. Het totale aantal bezoekers is nagenoeg gelijk gebleven. Er kwamen 8 bezoeker minder, maar we waren 3 avonden minder open. Er kwamen wel gemiddeld 1,5 bezoekers per avond meer. Het aantal unieke bezoekers daalde licht met 3. 1e half jaar woensdaginloop totaal deelnemers unieke deelnemers bijeenkomsten Gemiddeld unieke bezoekers elders totaal e half jaar donderdaginloop totaal deelnemers unieke deelnemers bijeenkomsten Gemiddeld unieke bezoekers elders totaal unieke deelnemers inloop E half jaar elders totaal Vrijdagavond inlopen/bandavond Naast de reguliere vrijdaginlopen, waren er een jongerenbandavond en een hardstylefeest in Dwars. Tijdens de bandavond hebben verschillende lokale jongerenbands en artiesten opgetreden voor Leiderdorps publiek. 1e half jaar 2014 jw 16+ vrijdag totaal unieke bezoekers bezoekers % % % % % % elders 59 60% elders 21 47% totaal 99 totaal 45 14

16 Deze avond werd vooral bezocht door jongeren met affiniteit voor muziek, met voor ons vooral nieuwe gezichten. Eén van de vaste vrijwilligers van Dwars heeft in mei een Hardstyleparty georganiseerd. Met zo n 30 bezoekers een gezellige avond voor de Leiderdorpse jeugd. Voorlichting Naar aanleiding van een gesprek tussen de ambulant jongerenwerker van Dwars en een medewerker van Brijder preventie heeft een stagiaire i.s.m. Brijder preventie een drugsvoorlichtingsweek georganiseerd. Voor deze week werd (een gedeelte van) Dwars omgetoverd tot drugslaboratorium, waar jongeren op een informatieve maar vooral interactieve manier voorlichting kregen rondom alcohol en drugs. N.a.v. deze voorlichtingsweek is ook het idee ontstaan voor de cursus EHBDu voor vrijwilligers. cursussen en workshops voor de vrijwilligers georganiseerd dit jaar. EHBO Op twee avonden in april heeft de workshop EHBO voor 14 vrijwilligers plaatsgevonden in Dwars. VIDA heeft deze avonden, dankzij een deal op de beursvloer 2013, verzorgd. Vrijwilligers leerden meer over het verlenen van eerste hulp. EHBDu Jantine van der Plas gaf in april in Dwars de cursus EHBDu voor vrijwilligers. EHBDu staat voor Eerste Hulp Bij Drank- en drugsincidenten in het uitgaanscircuit en is bedoeld om deelnemers te informeren over de verschillende soorten drugs en de effecten hiervan. Ook leren zij hoe zij eerste hulp kunnen verlenen aan personen onder invloed van drank en/of drugs. Uiteindelijk hebben 10 deelnemers deze cursus gevolgd. Voorlichting drugs Vrijwilligers Er is dit jaar veel geïnvesteerd in de vrijwilligers van SCw Leiderdorp. Nog steeds is een groot gedeelte van de jongeren actief als vrijwilliger tijdens kinderactiviteiten, disco s, voetbaltoernooien en andere activiteiten. De eerste helft van dit jaar is er extra aandacht besteed aan de vrijwilligers d.m.v. activiteiten, workshops, en de uitvoering van het nieuwe vrijwilligersbeleid. Zo zijn er verschillende EHBO voor vrijwilligers IVA IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcoholschenken en is een verplicht onderdeel voor vrijwilligers binnen SCw Leiderdorp, die tijdens activiteiten waar alcohol wordt geschonken achter de bar willen staan. Tijdens de cursus leerden de 10 deelnemers over de wetten rondom alcohol en kregen zij verschillende situaties voorgelegd. Uiteindelijk gingen alle deelnemers met een certificaat naar huis. 15

17 Overleg Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar een groot vrijwilligersoverleg gehouden. Tijdens dit overleg hebben we het nieuwe muntjessysteem besproken en de ideeën voor de vrijwilligersuitjes. Daarnaast is zijn de vrijwilligers gevraagd naar hun mening over het imago van Dwars. Muntjessysteem In de laatste helft van 2013 zijn al enkele stappen genomen naar een nieuw vrijwilligersbeleid binnen SCw Leiderdorp. In de eerste helft van 2014 hebben we de nieuwe plannen m.b.t het beloningssysteem ingevoerd. Vrijwilligers ontvangen nu voor elk uur dat zij hebben geholpen een muntje. Met dit muntje krijgen zij korting op de activiteiten voor jongeren en op de vrijwilligersactiviteiten. Hoe meer vrijwilligerswerk je doet, hoe goedkoper deelname aan een activiteit wordt. We hebben berekend dat het nieuwe systeem niet duurder en waarschijnlijk zelfs goedkoper wordt dan het oude systeem. Vrijwilligersuitjes Om de vrijwilligers onze waardering te laten blijken, zijn we dit jaar als uitje naar Duinrell geweest. Dit was de eerste activiteit waarbij de vrijwilligers hun welverdiende muntjes in hebben kunnen leveren. Een wens van de vrijwilligers voor komend jaar is om een weekend naar Disneyland Parijs te gaan. Na de zomer wordt bekeken of dit plan realiseerbaar is. Er zal in ieder geval veel vrijwilligerswerk voor gedaan moeten worden en zeker per persoon bijgelegd moeten worden. Studio Dwars Begin 2014 is er vanuit Fonds1818 goedkeuring gegeven op de aanvraag voor een portable muziekstudio in Dwars. Sercan, die al jaren vrijwilligerswerk binnen Dwars verricht beheert Studio Dwars. Door zijn eigen muzikale carrière kent hij de opnameapparatuur en de doelgroep, waardoor hij de jongeren kan helpen en zijn muzikale kennis op hen kan overbrengen. In de eerste maanden van 2014 is de studio gerealiseerd en na veel promotie waaronder in het Los-magazine hebben in juni de eerste jongeren een demo opgenomen. De studio blijft zich ontwikkelen, zo is het de bedoeling dat in de tweede helft van 2014 er een YouTube kanaal gerealiseerd gaat worden, waarop diverse artiesten zichzelf via studio Dwars kunnen promoten. Social Media Natuurlijk zijn er ook weer een heleboel jongeren bereikt via verschillende Social media kanalen. Via Social media houden we de jongeren op de hoogte van onze activiteiten, maar kunnen we ook zien wat er speelt onder de jongeren. Facebook likes 300 Twitter volgers 362 Instagram volgers

18 6. Ambulant jongerenwerk Groep Bloemerd Naast de gebruikelijke zaken heeft de ambulant jongerenwerker veel tijd besteed aan één specifieke groep, die hij letterlijk op straat heeft leren kennen. Het gaat om een groep jongeren in de leeftijd van 14 tot 16 jaar, die elkaar ontmoeten in de Bloemerd (skatebaan.) Er is meerdere malen geconstateerd dat er geblowd en alcohol gedronken wordt door deze jongeren. De zorgen daarover hebben we gedeeld met de gemeente. Met name de jonge leeftijd van de groep wordt door ons gezien als een risico. Vandaar dat deze groep de meeste aandacht heeft gehad. De wettelijk leeftijdsverschuiving van 16 naar 18 jaar om te mogen drinken, is mede reden dat ook 14 jarigen op straat gaan drinken. De 16- en 17-jarigen die eerst wel mochten drinken, gaan nu op straat drinken, waar de 14- jarigen ook aanwezig zijn. Ook de wijkagenten en de BOA constateren hetzelfde. Begin 2014 is voor het eerst contact gelegd met de groep. Nadat de groep in kaart is gebracht, is een inschatting van de risico s gemaakt. Mede naar aanleiding van onze signalen is in juni door de Burgemeester een Taskforce overleg in het leven geroepen, om te kijken wat we voor deze jongeren kunnen betekenen. Bedoeling van het tasforce-overleg is dat verschillende disciplines gaan samenwerken, met het doel het probleem snel op te lossen. Met de jongeren uit deze groep hebben we contact via Social media, telefonisch, op school en op straat. Ze zijn een aantal keren binnen geweest als bezoekers in Dwars. We hebben ze uitgenodigd, omdat Dwars een goed middel is deze jongeren in beeld te houden. We hebben daar wat intensiever contact, wat de communicatie over en weer gemakkelijker maakt. In het najaar zijn we van plan om samen met stichting Brijder een voorlichtingsavond te organiseren over alcohol en drugs. Budgetvoorlichting voor jongeren Francine Nijkamp van Ri-Organizing is op dinsdag 11 maart, in de week van het geld, in Dwars geweest om een voorlichting te geven aan jongeren over financiële zaken. Steeds vaker zien we dat jongeren geen besef hebben wat zij precies verdienen en uitgeven. Doordat ze te veel geld uitgeven, komen ze steeds vaker in de schulden. Het blijkt dat de gemiddelde mbo-student met schulden een schuld heeft van Een van de oorzaken daarvan is dat geld lenen heel gemakkelijk is, zo laat verschillende onderzoeken zien. Het enige middel daartegen is jongeren informeren over de risico s van lenen en schulden om problemen te voorkomen. Voer tot discussie over kosten Het doel van deze avond was dat jongeren bewuster leren omgaan met geld. De onderwerpen die besproken zijn op de avond waren onder andere budgetteren, Inkomen en uitgaven, wat is een begroting en een interactieve discussie over vaste kosten Sporten in de wijk In de Schansen en Dreven hebben wekelijks sport en spelactiviteiten plaatsgevonden. In totaal 25 keer. Iedereen die zin heeft mag meedoen. De leeftijd van deelnemers varieert van 8 tot 20 jaar. De activiteit heeft meerdere doelen. Het gaat enerzijds om samen te leren 17

19 spelen en sport en spel te bevorderen, maar het gaat ook om de sociale cohesie in de buurt te bevorderen. Zowel deelnemers als omwonden helpen mee om overlast te voorkomen. Sporten in de wijk tot uniek tot uniek tot uniek tot. elders 91 uniek elders 17 totaal 684 tot. Uniek 84 totaal bijeenkomst 25 Zaalvoetbaltoernooi Voor jongeren van 15 tot 19 jaar is op dinsdag 18 februari een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd, waaraan 8 teams deelgenomen hebben. D.m.v. whats app is deze groep jongeren makkelijk te bereiken. Ze kunnen net zo snel antwoorden of ze meedoen. Het was een sportieve geslaagde middag waarbij veel toeschouwers aanwezig waren, van jong tot oud. De finale ging tussen Shab Bankjes en Rocktem. De eindstand van de finale was 1-1 dus moesten er penalty s worden genomen. Uiteindelijk mocht Shab Bankjes zich winnaar benoemen van het zaalvoetbaltoernooi dat werd gehouden in de Bloemerd. Groepen op straat Het aantal vaste groepen in Leiderdorp 2014 is 5. Ook het aantal oudere jongeren binnen de groepen is gedaald. Dat komt mede waarschijnlijk door de inzet van ambulant jongerenwerk. De analyse volgens de BEKE methode en de daaraan gekoppelde individuele begeleiding heeft effect. De motivatie om bij een groep te horen neemt af doordat we alternatieven aanbieden. Het is belangrijker dat ze aan de slag gaan met hun toekomst en andere ideeën krijgen. Talentcoach In de eerste helft hebben 5 jongeren deelgenomen Talentcoach. Drie jongeren zijn via ambulant werk binnen gekomen, waarvan één verwezen door de wijkagent. Twee zijn via Dwars in het project gekomen. Daarvan zijn 4 succesvol afgerond, één loopt nog. Voetbaltoernooi in de Bloemerd 18

20 Wat is SCw Leiderdorp, nu en in SCw (Stichting sociaal-cultureel werk) Leiderdorp levert als lokale welzijnsorganisatie producten gericht op uitvoering van het gemeentelijk jeugd- en jongerenbeleid. SCw gaat er bij de uitvoering van haar taken vanuit dat samenwerking met netwerkpartners functioneel en noodzakelijk is en dat daarmee de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde producten verbetert. De nadruk op de rol van SCw binnen het netwerk ligt bij signalering en preventie. SCw werkt met drie doelgroepen: jongeren 16-, jongeren 16+ en ambulant jongerenwerk. Bij deze drie doelgroepen en bij alle producten/activiteiten geldt dat het werk gericht is op het zinvol invullen van vrije tijd. Doelen zijn ontmoeten, versterken van de sociale cohesie, voorlichting en ondersteuning. Participatie van de doelgroep wordt bevorderd, met het doel om een hoge mate van zelfbeheer te bereiken. Het wordt gebruikt om jongeren vaardigheden te leren en mondiger en zelfstandiger te worden. Er wordt verwacht van jongeren dat ze hun eigen leven en hun eigen vrije tijd (leren) vormgeven. Activiteiten die door jongeren zelf bedacht en uitgevoerd worden, kunnen bijna altijd rekenen op ondersteuning door SCw. Die ondersteuning vindt plaats door een team van medewerkers van SCw en door vrijwilligers. Er wordt gewerkt volgens de methode welzijn nieuwe stijl die erop gericht is, om efficiënt en professioneel te werken in een integrale setting, waarbij netwerkpartners elkaar aanvullen. De medewerkers beschikken door opleiding en ervaring over het juiste palet aan deskundigheden om de producten/activiteiten goed te (bege)leiden. Vanaf 1 januari 2015 vinden de transities plaats op het gebied van de verschuiving van AWBZ naar Wmo, de decentralisatie van de Jeugdzorg en de Participatiewet. Op dat gebied is een verandering op komst in de organisatie (regionaal) en de uitvoering (wijkgericht). Uiteraard hebben deze ontwikkelingen een grote invloed op het werk van SCw. Doordat binnen de gemeente nieuwe werkvelden aangestuurd worden, wordt de samenwerking met andere organisaties versterkt en worden nieuwe verbindingen gelegd. De producten/activiteiten worden aan de nieuwe situatie aangepast of er worden nieuwe ontwikkeld. Het werk zal door het deelnemen aan een verbreed netwerk, effectiever kunnen zijn; de resultaten daarvan zullen, zeker op termijn, versterkt zichtbaar worden. SCw maakt elke vier jaar een productenboek. De afgelopen jaren is gewerkt overeenkomstig dat boek voor de periode , thans ligt er een nieuw boek voor de periode tot Het productenboek is voor SCw een middel om alle activiteiten inzichtelijk te maken, zowel intern als extern. Door vooraf te omschrijven wat je precies gaat doen, dit goed te bespreken met de opdrachtgever, duidelijke afspraken te maken over wat op de werkvloer gepresteerd moet en kan worden en vooral de medewerkers zelf bij de totstandkoming van producten te betrekken, wordt duidelijkheid gecreëerd.

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011 Jaarrapport Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport Jaarrapport 3 Voorwoord Wie hoopte op een zo uitgebreid verslag als vorig jaar, afgewisseld met portretten van professionals, moeten we helaas teleurstellen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas

Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas Projectperiode 2010-2013 Den Haag, februari 2013 Nienke van Olphen, MA Allegro Arts 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie