1 e halfjaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 e halfjaarverslag 2014"

Transcriptie

1 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina Kinderwerk Pagina Jongerenwerk 16- Pagina Accommodatie gebonden jongerenwerk Pagina Ambulant jongerenwerk 1

3 1. Inleiding Voor u ligt het 1 e halfjaarverslag 2014 van SCw Leiderdorp. Hierin gaan we in op de door SCw in de 1 e helft van 2014 uitgevoerde activiteiten Zoals u van ons gewend bent kijken we kritisch terug op de activiteiten, de werkwijze, de kwaliteit, maar ook kijken we alvast een beetje vooruit naar Waar moeten we ons beleid en werkwijze aanpassen om het (nog) beter te doen? In hoofdstuk 2 vindt u een korte weergave van de trends in het werk en een samenvatting van de producten. In de hoofdstukken 3 t/m 6 gaan we in op de activiteiten van de verschillende werkvormen of producten met een aantal cijfers. We streven ernaar om deze cijfers jaarlijks meer inzichtelijk te maken. Welzijn is niet of nauwelijks te meten en dat geldt ook voor het effect van de activiteiten en het werk van SCw op de doelgroep, de gemeente of de samenleving. Het gaat daarom niet alleen om de cijfers. Het gaat vooral om de informatie die we uit die cijfers halen. Met behulp van die informatie kunnen we ons werk (bij)sturen. 2

4 2. Trends en samenvatting De Transities De Transitie houdt ons allemaal bezig, ook SCw. Het werkgebied verandert en SCw verandert mee. Zorg en Welzijn schuiven in elkaar, nieuwe producten worden ontwikkeld en samenwerking met partners in de Zorg is daarbij gewoon geworden. Daarbij gaan we niet het werk van een ander doen, maar wel beter communiceren en elkaar aanvullen. Met de keuze om al vroeg volgens Welzijn Nieuwe Stijl te gaan werken, hebben we een goede keuze gemaakt; niet meer alles zelf proberen op te lossen, maar gebruik maken van gezamenlijke kracht. We hoefden daarom in 2014 niet meer te veranderen, omdat we er al klaar voor waren. Jeugd en Gezins Team Enige jaren geleden waren we blij met de komst van het CJG. De communicatie en bereikbaarheid van de Zorg werd een stuk beter voor SCw, problemen en thema s werden gezamenlijk aangepakt en hoewel niet altijd zichtbaar, werden de resultaten beter. Met de komst van het Jeugd en Gezins Team zijn we de volgende fase ingegaan. Als jeugden jongerenwerk willen we maar wat graag informatie delen, maar dat was vaak niet mogelijk. Daar lijkt nu verbetering in te komen; we hebben nu een eigen contactpersoon bij het JGT, kunnen cliënten aanmelden en kunnen dossiers inzien. Natuurlijk zien we ook nog verbeterpunten. Zo is de terugkoppeling nog niet altijd optimaal en is met name de privacy van de cliënt bij samenwerking nog geregeld een struikelblok. Deelname van het JGT aan het Jeugdoverleg is daardoor nog geen vanzelfsprekendheid, maar er zit vooruitgang in. We weten waar de tekortkomingen zitten en we kunnen de vragen gericht oppakken. Talentcoach Talentcoach is nieuw voor SCw sinds de 2 e helft van Jongeren vanaf 18 jaar worden tijdelijk begeleid door jongerenwerkers. Ze worden geactiveerd en nemen zelf de regie in handen om hun leven op orde te krijgen. De methode werkt; jongeren zijn erg tevreden. Helaas loopt de subsidie van de provincie Zuid- Holland maar tot en met Daarom zijn we op zoek naar nieuwe bronnen voor financiering van het project. Do-It at Dwars In het voorjaar hebben we hard gewerkt aan de voorbereiding van Do-It at Dwars. Een nieuwe invalshoek voor een al lopend project. Bij rondgang langs verschillende Zorginstellingen in Leiderdorp bleek er een tekort te zijn aan uitstroommogelijkheden voor kinderen uit de Zorg. Zorg wordt verondersteld tijdelijk te zijn, maar in de praktijk is dat zeker niet zo. Daarom hebben we samen met Gemiva, de Buitenwereld, Catalpa en Cardea het project Do-It at Dwars ontwikkeld. Bij dit project worden kinderen uit de zorg, doorverwezen naar Dwars om samen met normale kinderen deel te nemen aan workshops. Het project dat mede gefinancierd wordt door het Oranje Fonds, gaat in september van start en moet na een voorzichtige aanloop vanaf december, naast de reguliere deelnemers, plaats bieden aan 10 bijzondere kinderen. Tijdens het traject gaan we onderzoeken of de mix van verschillende groepen werkt en of er vraag is naar deze vorm van opvang. Bijzondere aandacht hebben we daarbij voor de vraag of het buiten gemeentesubsidie om te financieren is en wie het dan wel zou moeten betalen? 3

5 Team SCw Het was een druk half jaar. Niet zozeer omdat er zoveel veranderd, maar gewoon omdat onze medewerkers het druk hebben met hun werk. Er is veel te doen; we zijn vaak open in Dwars of in de Buit, maar doen ook activiteiten in de Sterrentuin en in de Hoeksteen. Daarnaast zijn we aanwezig op straat, op scholen en op speelpleinen. We werken veel samen met partners op het gebied van maatschappelijke thema s, nieuwe projecten of coaching en nog veel meer. Ook hebben we weer de nodige training gehad. Zo maken de jeugd- en jongerenwerkers deel uit van de regionale intervisiegroepen voor Talentcoach en hebben een aantal professionals, stagiaires en vrijwilligers een training gehad ter voorbereiding op het project Do-It at Dwars. Twee medewerkers hebben de cursus in veilige handen gedaan, die nodig is voor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De medewerkers hebben daarna een bijlage voor het handboek SCw geschreven, waarmee we de theorie ook in de praktijk kunnen toepassen. Daarnaast hebben we met het team en cursus grensoverschrijdend gedrag gedaan en heeft het hele team het diploma sociale hygiëne behaald, wat noodzakelijk werd na de wijzigingen in de drank- en horecawet. Thema s We zijn in januari begonnen met een borrel voor vrijwilligers docenten, bestuur en team SCw. Een bijeenkomst waarvan we besloten hebben dat het een jaarlijkse traditie moet worden, omdat vrijwilligers voor SCw erg belangrijk zijn. Reden ook dat we dit jaar het vrijwilligersbeleid nog een keer onder de loep nemen. Over de eerste aanpassingen kunt u lezen bij jongerenwerk 16+. Een belangrijk thema s was pesten. Er is landelijk veel aandacht geweest voor dit onderwerp en ook wij hebben er veel mee te maken gehad. Zowel van kinderen als ouders kregen we veel vragen over dit onderwerp. Ook van slachtoffers. Daarom hebben we dit thema aangekaart bij het CJG. Daarover wellicht in het jaarverslag meer. Bij de jongeren hebben we twee thema s in het bijzonder onder de aandacht gebracht, namelijk schulden en alcohol en drugs. Nieuw productenboek Met het hele team is hard gewerkt aan het nieuwe productenboek Daarin zijn de visie en de activiteiten voor de komende jaren vastgelegd. Het geheel is aangepast aan de veranderingen die we afgelopen jaren doorgemaakt hebben en de 26 producten geven een duidelijk beeld van de toekomst van SCw. Nieuw is de verdeling in 5 hoofdthema s: ontmoeten, participatie, talentontwikkeling, veiligheid en preventie. Samenwerking We krijgen er steeds meer partners bij. Naast het al genoemde JGT, Gemiva, de Buitenwereld en Cardea is er onder andere een regionaal overleg ontstaan voor het jongerenwerk en is er steeds meer contact met stichting Brijder. Een ander voorbeeld is ILOVEFRIZZ, dat direct betrokken is bij de activiteiten voor jongeren tot 16 jaar. En dan hebben we het niet eens over de vele contacten die het ambulant jongerenwerk onderhoudt. Ook met Pluspunt hebben we dit jaar het een en ander samen gedaan. Zo hebben jongeren een Facebook cursus gedaan voor ouderen en hebben advertenties van Pluspunt in de lokale pers ervoor gezorgd dat we een aantal oudere vrijwilligers hebben gevonden voor Huttenbouw en zelfs voor het bestuur. Stagiaires In maart en juni hebben 2 SMD-stagiaires hun stage afgesloten. In februari is daar een 3 e jaars 4

6 HBO CMV er bijgekomen. Helaas heeft hij zijn stage in juni tijdelijk moeten onderbreken. Eind van het jaar komt hij terug om zijn stage af te maken. In februari zijn 2 1 e -jaars Mbo-SCw stagiaires begonnen. Zij blijven tot januari 2015 bij SCw. Kinderwerk Kinderwerk maakt steeds meer onderdeel uit van het jongerenwerk 16-. De doelgroep begint pas bij groep 7 wat feitelijk de doelgroep 16- is. Er wordt steeds meer tijd gestoken in het begeleiden van vrijwilligers, die zelf activiteiten uitvoeren, zoals in de Sterrentuin en bij de tienerdisco. De disco s lijken minder deelnemers te trekken, wat waarschijnlijk komt door een groeiend aanbod binnen de gemeente. Er wordt steeds vaker in samenwerking met partners gewerkt aan thema s. Een opvallend thema was pesten, waar we vaak van zowel kinderen als hun ouders iets over horen. In samenwerking met het CJG wordt gewerkt aan een project over dit thema. Daarnaast verwachten we veel van Do- It. De inloop in de Buit heeft weer goed gelopen. We verwachten wel evenals vorig jaar dat veel jongeren die naar de middelbare school gaan afhaken. We proberen deze groep langer binnen te houden, maar streven ook naar een regelmatige aanwas vanuit groep 7 en 8. Meidenwerk was geen groot succes. We waren niet in staat om de meiden die naar de middelbare school vertrokken te behouden en ook nieuwe meiden waren niet te motiveren ondanks een aantal leuke promotie-avonden. Jongerenwerk 16+ Veel aandacht is besteed aan het vrijwilligersbeleid. Er is een nieuw beloningssysteem bedacht en ingevoerd om de waardering te tonen voor de vrijwillige inzet. Daarnaast is er veel geïnvesteerd in training van vrijwilligers, onder andere door cursussen EHBO en Verantwoord Alcohol Schenken. Studio Dwars is een nieuw project, dat door een vrijwilliger opgezet is. Gefinancierd door Fonds 1818 is een portable mini studio aangeschaft om audio opnames te kunnen maken van musicerende jongeren. Jongerenwerk 16- Bij jongerenwerk 16- is er weinig veranderd ten opzichte van De activiteiten zijn vrij stabiel. Er zit wel nog steeds groei in het aantal deelnemers, alhoewel de aandacht de laatste jaren langzaam verschoven is van uitgaan naar inlopen doordeweeks. Samen met vrijwilligers blijven we wel in weekendactiviteiten investeren. Zo werken we sinds het voorjaar samen met ILOVEFRIZZ dat 16- feesten organiseert in de regio. Voorwaarde daarvoor is dat de doelgroep betrokken blijft bij de organisatie. Ambulant jongerenwerk De ambulant jongerenwerker heeft een steeds groter netwerk en wordt steeds vaker gehoord. De overlast van bestaande groepen is niet groot. Er zijn minder hanggroepen en die groepen zijn ook kleiner. De focus heeft vooral gelegen bij een nieuwe groep met risicogedrag. Nieuw sinds 2013 is sport op straat in de Schansen en Dreven. Er komen veel kinderen en jongeren op woensdagmiddag sporten en spelen. Samen met een groep jongeren is er een inloop gestart in de Hoeksteen, wat mede gefinancierd is door Rijnhart Wonen. 5

7 3. Kinderwerk 1.Opbouwwerk Buitenspeeldag In juni was de Buitenspeeldag. SCw was aanwezig in de wijk Zijlkwartier bij de Pinksterbloem. Het was niet druk, maar de kinderen/tieners waren wel enthousiast. De dag werd georganiseerd i.s.m. Rijnhart Wonen. Dag van het Park Op zaterdag 24 mei organiseerde het MEC de dag van het Park. Veel Leiderdorpse organisaties waren die dag aanwezig voor een presentatie of een workshop. SCw heeft drie workshops aangeboden. De meeste deelnemers waren tieners. Die cijfers komen terug bij het jongerenwerk 16-. Er was veel minder animo dan vorig jaar, wat waarschijnlijk kwam doordat de activiteit plaatsvond op zaterdag in plaats van op zondag zoals het vorig jaar. Op zaterdag is veel jeugd actief met sport. Sterrentuin In samenwerking met het MEC, het museum, BplusC en Mol hebben we twee activiteiten georganiseerd in de Sterrentuin; een middag met het thema Vogel en een middag was de opbrengst voor stichting Franniez, dat chronisch zieke kinderen steunt. Reacties van ouders en kinderen: Eindelijk is er weer wat te doen in de Sterrentuin. Opbouwwerk Buitenspeeldag 8 Dag van het Park 64 Sterrentuin Vogels 70 Sterrentuin Franniez 18 Totaal Ontmoeten DISCO Vanaf januari hebben 5 disco s plaatsgevonden in Dwars. Het animo voor de disco loopt terug. Het zou ermee te maken kunnen hebben dat er verschillende disco s zijn in Leiderdorp, zoals bij de bowling en het zwembad. Het komende half jaar bekijken we ook of we doorgaan op dezelfde manier of dat zaken anders moeten? De disco s van september tot december zijn gewoon gepland en gaan door. Op de foto met je vrienden Vanaf januari is de vrijwilligers werkgroep een aantal keer bij elkaar gekomen om thema s te bespreken, taken te verdelen en afspraken te maken. Een van de thema s was de taakverdeling tussen vrijwilligers en de beroepskracht. In september is een vervolgbijeenkomst met de werkgroep. Kinderdisco 24 januari februari Valentijn maart Zwart/wit april Kids dance en disco mei 19 Totaal 260 Gemiddeld 52 6

8 3.Vakanties Vakantieactiviteiten hebben sinds de vermindering van het aantal uren kinderwerk een lage prioriteit. Naast de bij eerder genoemde activiteit in de Sterrentuin, was een voetbaltoernooi voor kinderen, tieners en jongeren. Bij de kinderen waren er 19 deelnemers. KIDS DANCE Kids dance had deze keer drie groepen. Bij de voorstelling in april, waren 234 bezoekers. Daarnaast was er ook een cursus Breakdance. Vakantie Onb. totaal Voetbal Cursussen Weerbaarheid TOPPER De Toppercursus heeft in januari plaatsgevonden met 8 kinderen. We hebben de cursus verder doorontwikkeld met de methodiek Rots en Water. Hierbij gaat het om gronden (stevig staan) en focus. Ook nu weer veel positieve reacties van ouders. In mei is een tweede groep gestart met 11 kinderen. Een aandachtspunt tijdens deze cursus was opnieuw pesten. Een afgeladen Dwars bij de voorstelling. De jonge dames laten zien wat ze kunnen. cursus overzicht 1 e helft 2014 Vakantie Onb. totaal Topper Kids D Kids D tekenen Kids D Break D Techniek Totaal Topper, samenwerkingsspel 5.Do-IT De doelgroep van Do-iT zijn kinderen vanaf 8 jaar. De activiteit is gericht op een zinvolle invulling van de tijd na school. Het is een samenwerkingsproject met Catalpa, waardoor ook kinderen die naar de BSO gaan, deel kunnen nemen aan het programma. 7

9 Deelnemers Do-It Catalpa 183 Deelnemers Dwars 75 Totaal 258 in de methodiek Geef mij de vijf die goed bruikbaar is bij het project. Do-It is een leuke uitdaging met potentie om te groeien. Kinderen met een beperking gaan samen met gewone kinderen iets leuks doen. Workshop fotografie bij Do-It Ontwikkeling Do-It Afgelopen half jaar hebben overleggen plaatsgevonden met de partners Gemiva, Buitenwereld en Cardea, met het doel om Do- It ook aan te bieden voor bijzondere kinderen. Met ingang van september gaan bijzondere kinderen deelnemen. De kinderen kunnen een verstandelijke beperking hebben (Gemiva), een vorm van autisme (De Buitenwereld) of gedragsproblematiek (Cardea). Met de partners is eerst een projectplan geschreven, waarna we subsidie aangevraagd en verkregen hebben bij het Oranjefonds. Daardoor kan in september voor 6 maanden een pilot beginnen. We onderzoeken de vraag of deelnemen aan regulier aanbod in jeugd- en jongerenwerk voor deze kinderen passend en betaalbaarder kan zijn? Er heeft een training plaatsgevonden voor vakdocenten, stagiaires en beroepskrachten die aan het project gaan deelnemen. Tijdens de training hebben we gesproken over de veranderingen van Do-It. We hebben geleerd over de kinderen die vanaf september gaan komen en wat dit betekent voor de begeleiding. Ook is er gesproken over de partners, wat ze doen en voor welke kinderen ze er zijn. Verder hebben we een training gehad Overleggen met partners Met het CJG hebben we regelmatig overleg. Ook hebben we afgelopen jaar zeer regelmatig contact met een aantal mensen van het jeugd en gezinsteam. Met een aantal partners zijn we in overleg gegaan over gezondheidsbevorderende activiteiten. Uit dit overleg is naar voren gekomen dat het belangrijk is om elkaar op te hoogte te houden. Sport Servicepunt en SCw sturen nu een keer per maand een mail naar alle scholen met de activiteiten voor jeugd. Het CJG en SCw zijn samen aan het brainstormen over een project pesten en plagen. Het is landelijk een veelbesproken onderwerp, maar ook in Leiderdorp. We spreken vaak kinderen of ouders, die een probleem hebben met pesten. Het plan is om alle basisscholen erbij te betrekken en voorlichting te gaan geven voor ouders. De voorbereidingen gaan door in het najaar. Zomervakantie In de zomervakantie gaat het huttenbouwen weer van start. Drie dagen lekker buiten sjouwen, plannen, timmeren en zagen. 210 kinderen zijn ingeschreven en er is een wachtlijst van 10 kinderen. Na een evaluatie vorig jaar hebben we zaken doorontwikkeld. Zo hebben we voor het eerst straten ingedeeld, zoals de Zaag- en de Timmerstraat. De vrijwilligers worden aan een straat gekoppeld, zodat er meer aandacht is voor de ondersteuning van de kinderen. Er zijn weer zo n 30 jonge vrijwilligers bij betrokken. Via een oproep in de krant, hebben we ook 6 oudere vrijwilligers geworven. De jongste vrijwilliger is 14 en de oudste 75 jaar. 8

10 4. Jongerenwerk 16- ALGEMEEN Totaal aantal deelnemers * ste helft Toernooien Dwars inloop #jong L dorp CJG De buit Mas/stage Dwarsvijfje Disco Cursus/workshops Trendteam Div. inloop** Meidenavond Vlottenbouw In 2 de helft Totaal *De gegevens van sport in de wijk zijn verplaatst naar ambulant jongerenwerk. **Diversen zijn in mei en Buitenspeeldag. In 2014 is 5 mei verplaatst naar toernooien. TOERNOOIEN Twee toernooien zijn deze keer helemaal door jongeren georganiseerd; het 5 mei toernooi en een pannatoernooi. Deze jongeren komen van het vmbo van Visser t Hooft Leiderdorp en kwamen ook bij ons tijdens inlopen. Voor hun maatschappelijke stage moesten ze 20 uur vrijwilligerswerk doen. Wij laten jongeren graag iets doen war ze leuk vinden en wat bij ze past. Ze gaven zelf aan dat ze graag iets met voetbal wilden doen en daarom hebben ze deze toernooien georganiseerd. Verder was er één zaalvoetbaltoernooi, waar jongeren bij de uitvoering betrokken waren. Bij het pannatoernooi waren 28 en bij het zaalvoetbaltoernooi 33 deelnemers tussen 12 en 15 jaar. Bij het voetbaltoernooi tijdens het 5- mei festival in de Houtkamp, waren er zelfs 120 jongeren, die meededen met het voetbaltoernooi of vrij speelden in de opblaasbare voetbalkooi. Dwars Inloop Op donderdagmiddag is er scholiereninloop in Dwars. Jongeren kunnen gebruik maken van alle faciliteiten in Dwars, zoals de oefenruimte of de computerruimte. De inloop wordt niet heel druk bezocht. Het is vooral een moment waarop jongeren naar de jongerenwerkers toe kunnen komen met vragen of om met een groepje een activiteit voor te bereiden, zoals ILoveFrizzz feest. Ook komen er regelmatig jongeren met de vraag of ze in Dwars een maatschappelijke stage kunnen doen. Totaal aantal bijeenkomsten: 20 Aantal deelnemers: 62 Aantal unieke deelnemers: 24 Postcodeoverzicht: 2351 : 1 4,2 % 2352 : 4 16,7 % 2353 : 16 66,7 % Anders : 3 12,5 % Actie in de zaal. 9

11 #JONGLEIDERDORP Van januari tot en met juni hebben 5 jongeren wekelijks een krantenpagina gemaakt voor het Leiderdorps Weekblad onder de naam #JongLeiderdorp. Eén van de opvallende artikelen ging over de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart Alle politieke partijen uit Leiderdorp kregen vragen voorgelegd over wat zij voor jongeren in Leiderdorp doen. Er was zoveel respons, dat er twee edities gewijd zijn aan de verkiezingen Ze kregen een training in presentatie- en communicatietechnieken door Anja van Beelen en jongerenwerker Robert van Egmond (Rechts op de foto). Na de training hebben de leerlingen alleen of in tweetallen één of twee keer een voorlichting gegeven aan 1 e of 2 e klassen. Deelnemers en begeleiders van het project. Doel van het project is jongeren informeren over wat het CJG in Leiderdorp doet. De deelnemers kiezen zelf een onderwerp voor de voorlichting. Dit jaar waren dat eetstoornissen en Social media. De jongeren hebben zelf alle informatie verzameld en verwerkt in een presentatie en ze hebben zelf contact gezocht met de school om de voorlichting te kunnen geven. Totaal aantal bijeenkomsten: 23 Totaal uitgekomen pagina s: 22 Unieke deelnemers: 5 Postcodeoverzicht: 2353: 5 100% Jongeren geven zelf voorlichting Donderdag 19 juni kregen 6 jongeren een certificaat uitgereikt naar aanleiding van hun deelname aan het project Superheld(in) van het CJG. Ze deden mee aan dit project in het kader van hun maatschappelijke stage. Totaal aantal bijeenkomsten: 6 Aantal unieke deelnemers: 6 Postcodeoverzicht: 2353: 3 50 % Anders: 3 50 % DE BUIT De Buit is een inloop op woensdagmiddag voor tieners van 11 t/m 15 jaar, waar tieners elkaar ontmoeten, tafeltennissen, tafelvoetballen en meer. In de Buit zijn diverse activiteiten geweest, die de tieners zelf hebben bedacht, zoals De Buit s Got Talent, een quiz, loombandjes maken en een pooltoernooi. Tieners leren daarmee dat het mogelijk is om zelf iets te organiseren. 10

12 Na zes maanden zitten we ruim boven 50% van het aantal bezoekers van 2013, maar in de eerste helft van 2013 was het aantal bezoekers nog iets hoger. De verwachting is dat ook dit jaar de bezoekersaantallen in het 2 e deel van het jaar zullen dalen. Dat komt doordat jongeren die naar de middelbare school gaan het moeilijk vinden om de Buit te combineren met hun huiswerk en andere sociale contacten. Bezoekers van de Buit. We proberen de jongeren ook dit jaar weer langer binnen te binden. Indien ze zich te oud voelen voor de Buit dan verwijzen we ze door naar Dwars, waar een inloop is voor middelbare scholieren. Totaal aantal inloop bijeenkomsten: 25 Aantal bezoekers: 525 Gem. per bezoek: 21 Unieke bezoekers: 100 Postcodeoverzicht: 2352: % 2353: % Anders/onbekend: % MAATSCHAPPELIJKE STAGE/MAS Vrijdag 2 mei was jongerencentrum Dwars gevuld met tablets, laptops en senioren. Want tegenwoordig kan niemand meer om online sociale netwerken heen. Hoe krijg je Likes? Waar kan je een foto uploaden? En hoe kom ik aan vrienden? Drie leerlingen van Visser t Hooft Leiderdorp hebben voor hun maatschappelijke stage een workshop Facebook voor senioren in elkaar gezet. Ze namen de 16 deelnemers van de workshop stap voor stap mee in het maken van een Facebookaccount. De bijeenkomst was zeer geslaagd en vanaf vrijdag 2 mei heeft Facebook er weer een aantal leden bij! Vanuit Pluspunt worden regelmatig cursussen en workshops voor senioren gegeven op digitaal gebied. Deze workshop was een samenwerking tussen SCw Leiderdorp en Pluspunt en een voorbeeld van maatschappelijke stage in Leiderdorp. Tijdens deze middag was er ook een korte presententatie van Famatic, een gemakkelijke digitale fotolijst die direct foto's laat zien die kinderen en kleinkinderen delen op Social media. De overige maatschappelijke stagiaires ondersteunden bij activiteiten zoals de disco, meidenavond, bandavond, tekencursus of voetbaltoernooien. Activiteiten waaraan maatschappelijk stagiaires hebben bijgedragen: 10 Aantal maatschappelijke stagiaires: 23 Bezoekers bij activiteiten van maatschappelijke stagiaires: 497 Postcodeoverzicht: 2352: 1 4,3 % 2353: 15 65,2 % Anders/onbekend: 7 30,4 % PARTICIPATIE Dwarsvijfje In april bezochten alle 2 e klassen van het Visser 't Hooft Lyceum uit Leiderdorp jongerencentrum Dwars. Ze kregen uitleg over wat er in Dwars allemaal plaatsvind en konden dit ook gedeeltelijk zelf beleven. Zo konden deelnemen aan band coaching of aan een djworkshop door Rockademy, een workshop muziek opnemen in de nieuwe mobiele muziekstudio en er konden sleutelhangers gemaakt worden in de creatieve ruimte. Verder werd er dankbaar gebruik gemaakt van de tafelvoetbal, pooltafel en tafeltennistafel. Daarnaast hebben de jongeren in groepjes ideeën voor activiteiten bedacht, zoals een 11

13 neonfeest, een ballenbakparty en een drijvend springkussen in de Dwarswatering. Na afloop kregen de jongeren een Dwarsvijfje dat ingeleverd kan worden voor één van de De I Love Frizzz feesten worden niet alleen bezocht door jongeren tussen de 13 en 16 jaar, een aantal jongeren heeft ook meegeholpen met de organisatie en promotie van het feest. Zo hebben ze kaartjes verkocht en geholpen in de garderobe. De foto s van deze avond staan op facebook.com/ilovefrizzz. activiteiten. DJ workshop door Rockadamy De activiteit met de meeste vijfjes zal uitgevoerd gaan worden. De activiteit met de meeste vijfjes is een feest met kleurenpoeders geworden. Op dit moment bekijken we of dit in Leiderdorp mogelijk is. Totaal aantal bijeenkomsten: 8 Aantal unieke deelnemers: 234 VRIJDAGAVONDEN Jongeren organiseerden I Love Frizzz feest Zaterdag 14 juni was het eerste I Love Frizzz feest in Leiderdorp voor jongeren van 13 t/m 16 jaar uit Leiderdorp en omstreken. Het thema was Glow in the dark. Je kon met speciale neonverf je gezicht laten verven en er waren honderden glowsticks. Met blacklight gaf dat mooie effecten in het donker. Totaal aantal bijeenkomsten : 1 Aantal unieke deelnemers: 79 Postcodeoverzicht: 2351: % 2352: 6 8 % 2353: 9 11 % Anders: % CURSUSSEN EN WORKSHOPS Musical De musical Jungle book is in januari verder gegaan. Elke dinsdagavond kwamen 14 enthousiaste jongeren van 10 tot en met 17 jaar bij elkaar om te spelen en te zingen. De groep werkte, ondanks het grote leeftijdsverschil leuk samen. De deelnemers zelf, ouders en een oma waren ook betrokken bij het maken van het decor en de kleding. In mei waren twee geslaagde uitvoeringen. Een aantal musicaldeelnemers. Floor, Lisa en Yara; vrijwilligers van I Love Fritz. Zangles In het voorjaar heeft Liesanne, een leerling van het conservatorium, gevraagd of ze zangles mocht geven in Dwars. Als kind kwam zij regelmatig bij de kinderdisco, een logische stap 12

14 dus. En natuurlijk mocht dat, want dat is het soort initiatieven waar we op zitten te wachten. Na een proefles zijn we gestart met een groep. Na 2 lessen, zijn er toch twee groepen gekomen. De 10 jarigen hadden behoefte om Nederlandse liedjes te zingen en de 1 e jaars middelbare school meer Engelstalig. In juli was er een presentatie voor de ouders. Dit leuke idee krijgt in september een vervolg. Verder was er nog een workshop vlechten, waaraan 4 jongeren deelnamen. Musical Jungle Book 14 Zangles 9 Vlechten 4 Totaal 27 TRENDTEAM Eén keer per maand is de jongerenwerker aanwezig bij het Trendteam. Eén van de onderwerpen die is behandeld is de werving van jongeren voor het CJG project. We wilden graag weten hoe jongeren graag geïnformeerd willen worden over dit project. Verder hebben we het team uitgenodigd in Dwars, waar ze een cocktail-workshop kregen en tips gaven over activiteiten in Dwars en over de promotie. Hun advies is, dat er meer in leeftijdscategorieën gewerkt moet worden en dat er een leuke actie moet komen om de aandacht te trekken. Alleen praten helpt niet. In het 2e kwartaal heeft Dwars daarom met een mobiele muziekinstallatie in de aula van het Visser t Hooft gelopen. Hierdoor trokken we meer de aandacht. MEIDENAVOND De meidenavond is in de loop van het 1 e half jaar tijdelijk gestopt. Van de oude groep kwamen steeds minder meiden, nadat ze naar de middelbare school gingen. We hebben een beautyavond georganiseerd om een nieuwe groep te trekken, maar na één leuke en redelijk bezochte bijeenkomst kwamen ook zij niet meer opdagen. In het najaar bekijken we of en hoe we met de deze activiteit doorgaan. 13

15 5. Accommodatie gebonden Jongerenwerk 16+ Algemeen In het eerste halfjaar van 2014 zijn er naast de gebruikelijke inlopen diverse feestavonden en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in Dwars. Er is een nieuw beloningsysteem ingevoerd voor de vrijwilligers en er zijn voor de vrijwilligers diverse activiteiten geweest zoals workshops, vergaderingen en uitstapjes. Inloop Ook dit jaar zijn we doorgegaan met de inlopen op woensdag en donderdagavond. Tijdens de inlopen kwamen groepen jongeren met verschillende leeftijden en achtergronden bijeen in Dwars om te poolen, tafeltennissen, te spelen op de nieuwe tafelvoetbaltafel, Playstations, maar ook vooral om gezellig bij te kletsen. Het totale aantal bezoekers is nagenoeg gelijk gebleven. Er kwamen 8 bezoeker minder, maar we waren 3 avonden minder open. Er kwamen wel gemiddeld 1,5 bezoekers per avond meer. Het aantal unieke bezoekers daalde licht met 3. 1e half jaar woensdaginloop totaal deelnemers unieke deelnemers bijeenkomsten Gemiddeld unieke bezoekers elders totaal e half jaar donderdaginloop totaal deelnemers unieke deelnemers bijeenkomsten Gemiddeld unieke bezoekers elders totaal unieke deelnemers inloop E half jaar elders totaal Vrijdagavond inlopen/bandavond Naast de reguliere vrijdaginlopen, waren er een jongerenbandavond en een hardstylefeest in Dwars. Tijdens de bandavond hebben verschillende lokale jongerenbands en artiesten opgetreden voor Leiderdorps publiek. 1e half jaar 2014 jw 16+ vrijdag totaal unieke bezoekers bezoekers % % % % % % elders 59 60% elders 21 47% totaal 99 totaal 45 14

16 Deze avond werd vooral bezocht door jongeren met affiniteit voor muziek, met voor ons vooral nieuwe gezichten. Eén van de vaste vrijwilligers van Dwars heeft in mei een Hardstyleparty georganiseerd. Met zo n 30 bezoekers een gezellige avond voor de Leiderdorpse jeugd. Voorlichting Naar aanleiding van een gesprek tussen de ambulant jongerenwerker van Dwars en een medewerker van Brijder preventie heeft een stagiaire i.s.m. Brijder preventie een drugsvoorlichtingsweek georganiseerd. Voor deze week werd (een gedeelte van) Dwars omgetoverd tot drugslaboratorium, waar jongeren op een informatieve maar vooral interactieve manier voorlichting kregen rondom alcohol en drugs. N.a.v. deze voorlichtingsweek is ook het idee ontstaan voor de cursus EHBDu voor vrijwilligers. cursussen en workshops voor de vrijwilligers georganiseerd dit jaar. EHBO Op twee avonden in april heeft de workshop EHBO voor 14 vrijwilligers plaatsgevonden in Dwars. VIDA heeft deze avonden, dankzij een deal op de beursvloer 2013, verzorgd. Vrijwilligers leerden meer over het verlenen van eerste hulp. EHBDu Jantine van der Plas gaf in april in Dwars de cursus EHBDu voor vrijwilligers. EHBDu staat voor Eerste Hulp Bij Drank- en drugsincidenten in het uitgaanscircuit en is bedoeld om deelnemers te informeren over de verschillende soorten drugs en de effecten hiervan. Ook leren zij hoe zij eerste hulp kunnen verlenen aan personen onder invloed van drank en/of drugs. Uiteindelijk hebben 10 deelnemers deze cursus gevolgd. Voorlichting drugs Vrijwilligers Er is dit jaar veel geïnvesteerd in de vrijwilligers van SCw Leiderdorp. Nog steeds is een groot gedeelte van de jongeren actief als vrijwilliger tijdens kinderactiviteiten, disco s, voetbaltoernooien en andere activiteiten. De eerste helft van dit jaar is er extra aandacht besteed aan de vrijwilligers d.m.v. activiteiten, workshops, en de uitvoering van het nieuwe vrijwilligersbeleid. Zo zijn er verschillende EHBO voor vrijwilligers IVA IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcoholschenken en is een verplicht onderdeel voor vrijwilligers binnen SCw Leiderdorp, die tijdens activiteiten waar alcohol wordt geschonken achter de bar willen staan. Tijdens de cursus leerden de 10 deelnemers over de wetten rondom alcohol en kregen zij verschillende situaties voorgelegd. Uiteindelijk gingen alle deelnemers met een certificaat naar huis. 15

17 Overleg Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar een groot vrijwilligersoverleg gehouden. Tijdens dit overleg hebben we het nieuwe muntjessysteem besproken en de ideeën voor de vrijwilligersuitjes. Daarnaast is zijn de vrijwilligers gevraagd naar hun mening over het imago van Dwars. Muntjessysteem In de laatste helft van 2013 zijn al enkele stappen genomen naar een nieuw vrijwilligersbeleid binnen SCw Leiderdorp. In de eerste helft van 2014 hebben we de nieuwe plannen m.b.t het beloningssysteem ingevoerd. Vrijwilligers ontvangen nu voor elk uur dat zij hebben geholpen een muntje. Met dit muntje krijgen zij korting op de activiteiten voor jongeren en op de vrijwilligersactiviteiten. Hoe meer vrijwilligerswerk je doet, hoe goedkoper deelname aan een activiteit wordt. We hebben berekend dat het nieuwe systeem niet duurder en waarschijnlijk zelfs goedkoper wordt dan het oude systeem. Vrijwilligersuitjes Om de vrijwilligers onze waardering te laten blijken, zijn we dit jaar als uitje naar Duinrell geweest. Dit was de eerste activiteit waarbij de vrijwilligers hun welverdiende muntjes in hebben kunnen leveren. Een wens van de vrijwilligers voor komend jaar is om een weekend naar Disneyland Parijs te gaan. Na de zomer wordt bekeken of dit plan realiseerbaar is. Er zal in ieder geval veel vrijwilligerswerk voor gedaan moeten worden en zeker per persoon bijgelegd moeten worden. Studio Dwars Begin 2014 is er vanuit Fonds1818 goedkeuring gegeven op de aanvraag voor een portable muziekstudio in Dwars. Sercan, die al jaren vrijwilligerswerk binnen Dwars verricht beheert Studio Dwars. Door zijn eigen muzikale carrière kent hij de opnameapparatuur en de doelgroep, waardoor hij de jongeren kan helpen en zijn muzikale kennis op hen kan overbrengen. In de eerste maanden van 2014 is de studio gerealiseerd en na veel promotie waaronder in het Los-magazine hebben in juni de eerste jongeren een demo opgenomen. De studio blijft zich ontwikkelen, zo is het de bedoeling dat in de tweede helft van 2014 er een YouTube kanaal gerealiseerd gaat worden, waarop diverse artiesten zichzelf via studio Dwars kunnen promoten. Social Media Natuurlijk zijn er ook weer een heleboel jongeren bereikt via verschillende Social media kanalen. Via Social media houden we de jongeren op de hoogte van onze activiteiten, maar kunnen we ook zien wat er speelt onder de jongeren. Facebook likes 300 Twitter volgers 362 Instagram volgers

18 6. Ambulant jongerenwerk Groep Bloemerd Naast de gebruikelijke zaken heeft de ambulant jongerenwerker veel tijd besteed aan één specifieke groep, die hij letterlijk op straat heeft leren kennen. Het gaat om een groep jongeren in de leeftijd van 14 tot 16 jaar, die elkaar ontmoeten in de Bloemerd (skatebaan.) Er is meerdere malen geconstateerd dat er geblowd en alcohol gedronken wordt door deze jongeren. De zorgen daarover hebben we gedeeld met de gemeente. Met name de jonge leeftijd van de groep wordt door ons gezien als een risico. Vandaar dat deze groep de meeste aandacht heeft gehad. De wettelijk leeftijdsverschuiving van 16 naar 18 jaar om te mogen drinken, is mede reden dat ook 14 jarigen op straat gaan drinken. De 16- en 17-jarigen die eerst wel mochten drinken, gaan nu op straat drinken, waar de 14- jarigen ook aanwezig zijn. Ook de wijkagenten en de BOA constateren hetzelfde. Begin 2014 is voor het eerst contact gelegd met de groep. Nadat de groep in kaart is gebracht, is een inschatting van de risico s gemaakt. Mede naar aanleiding van onze signalen is in juni door de Burgemeester een Taskforce overleg in het leven geroepen, om te kijken wat we voor deze jongeren kunnen betekenen. Bedoeling van het tasforce-overleg is dat verschillende disciplines gaan samenwerken, met het doel het probleem snel op te lossen. Met de jongeren uit deze groep hebben we contact via Social media, telefonisch, op school en op straat. Ze zijn een aantal keren binnen geweest als bezoekers in Dwars. We hebben ze uitgenodigd, omdat Dwars een goed middel is deze jongeren in beeld te houden. We hebben daar wat intensiever contact, wat de communicatie over en weer gemakkelijker maakt. In het najaar zijn we van plan om samen met stichting Brijder een voorlichtingsavond te organiseren over alcohol en drugs. Budgetvoorlichting voor jongeren Francine Nijkamp van Ri-Organizing is op dinsdag 11 maart, in de week van het geld, in Dwars geweest om een voorlichting te geven aan jongeren over financiële zaken. Steeds vaker zien we dat jongeren geen besef hebben wat zij precies verdienen en uitgeven. Doordat ze te veel geld uitgeven, komen ze steeds vaker in de schulden. Het blijkt dat de gemiddelde mbo-student met schulden een schuld heeft van Een van de oorzaken daarvan is dat geld lenen heel gemakkelijk is, zo laat verschillende onderzoeken zien. Het enige middel daartegen is jongeren informeren over de risico s van lenen en schulden om problemen te voorkomen. Voer tot discussie over kosten Het doel van deze avond was dat jongeren bewuster leren omgaan met geld. De onderwerpen die besproken zijn op de avond waren onder andere budgetteren, Inkomen en uitgaven, wat is een begroting en een interactieve discussie over vaste kosten Sporten in de wijk In de Schansen en Dreven hebben wekelijks sport en spelactiviteiten plaatsgevonden. In totaal 25 keer. Iedereen die zin heeft mag meedoen. De leeftijd van deelnemers varieert van 8 tot 20 jaar. De activiteit heeft meerdere doelen. Het gaat enerzijds om samen te leren 17

19 spelen en sport en spel te bevorderen, maar het gaat ook om de sociale cohesie in de buurt te bevorderen. Zowel deelnemers als omwonden helpen mee om overlast te voorkomen. Sporten in de wijk tot uniek tot uniek tot uniek tot. elders 91 uniek elders 17 totaal 684 tot. Uniek 84 totaal bijeenkomst 25 Zaalvoetbaltoernooi Voor jongeren van 15 tot 19 jaar is op dinsdag 18 februari een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd, waaraan 8 teams deelgenomen hebben. D.m.v. whats app is deze groep jongeren makkelijk te bereiken. Ze kunnen net zo snel antwoorden of ze meedoen. Het was een sportieve geslaagde middag waarbij veel toeschouwers aanwezig waren, van jong tot oud. De finale ging tussen Shab Bankjes en Rocktem. De eindstand van de finale was 1-1 dus moesten er penalty s worden genomen. Uiteindelijk mocht Shab Bankjes zich winnaar benoemen van het zaalvoetbaltoernooi dat werd gehouden in de Bloemerd. Groepen op straat Het aantal vaste groepen in Leiderdorp 2014 is 5. Ook het aantal oudere jongeren binnen de groepen is gedaald. Dat komt mede waarschijnlijk door de inzet van ambulant jongerenwerk. De analyse volgens de BEKE methode en de daaraan gekoppelde individuele begeleiding heeft effect. De motivatie om bij een groep te horen neemt af doordat we alternatieven aanbieden. Het is belangrijker dat ze aan de slag gaan met hun toekomst en andere ideeën krijgen. Talentcoach In de eerste helft hebben 5 jongeren deelgenomen Talentcoach. Drie jongeren zijn via ambulant werk binnen gekomen, waarvan één verwezen door de wijkagent. Twee zijn via Dwars in het project gekomen. Daarvan zijn 4 succesvol afgerond, één loopt nog. Voetbaltoernooi in de Bloemerd 18

20 Wat is SCw Leiderdorp, nu en in SCw (Stichting sociaal-cultureel werk) Leiderdorp levert als lokale welzijnsorganisatie producten gericht op uitvoering van het gemeentelijk jeugd- en jongerenbeleid. SCw gaat er bij de uitvoering van haar taken vanuit dat samenwerking met netwerkpartners functioneel en noodzakelijk is en dat daarmee de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde producten verbetert. De nadruk op de rol van SCw binnen het netwerk ligt bij signalering en preventie. SCw werkt met drie doelgroepen: jongeren 16-, jongeren 16+ en ambulant jongerenwerk. Bij deze drie doelgroepen en bij alle producten/activiteiten geldt dat het werk gericht is op het zinvol invullen van vrije tijd. Doelen zijn ontmoeten, versterken van de sociale cohesie, voorlichting en ondersteuning. Participatie van de doelgroep wordt bevorderd, met het doel om een hoge mate van zelfbeheer te bereiken. Het wordt gebruikt om jongeren vaardigheden te leren en mondiger en zelfstandiger te worden. Er wordt verwacht van jongeren dat ze hun eigen leven en hun eigen vrije tijd (leren) vormgeven. Activiteiten die door jongeren zelf bedacht en uitgevoerd worden, kunnen bijna altijd rekenen op ondersteuning door SCw. Die ondersteuning vindt plaats door een team van medewerkers van SCw en door vrijwilligers. Er wordt gewerkt volgens de methode welzijn nieuwe stijl die erop gericht is, om efficiënt en professioneel te werken in een integrale setting, waarbij netwerkpartners elkaar aanvullen. De medewerkers beschikken door opleiding en ervaring over het juiste palet aan deskundigheden om de producten/activiteiten goed te (bege)leiden. Vanaf 1 januari 2015 vinden de transities plaats op het gebied van de verschuiving van AWBZ naar Wmo, de decentralisatie van de Jeugdzorg en de Participatiewet. Op dat gebied is een verandering op komst in de organisatie (regionaal) en de uitvoering (wijkgericht). Uiteraard hebben deze ontwikkelingen een grote invloed op het werk van SCw. Doordat binnen de gemeente nieuwe werkvelden aangestuurd worden, wordt de samenwerking met andere organisaties versterkt en worden nieuwe verbindingen gelegd. De producten/activiteiten worden aan de nieuwe situatie aangepast of er worden nieuwe ontwikkeld. Het werk zal door het deelnemen aan een verbreed netwerk, effectiever kunnen zijn; de resultaten daarvan zullen, zeker op termijn, versterkt zichtbaar worden. SCw maakt elke vier jaar een productenboek. De afgelopen jaren is gewerkt overeenkomstig dat boek voor de periode , thans ligt er een nieuw boek voor de periode tot Het productenboek is voor SCw een middel om alle activiteiten inzichtelijk te maken, zowel intern als extern. Door vooraf te omschrijven wat je precies gaat doen, dit goed te bespreken met de opdrachtgever, duidelijke afspraken te maken over wat op de werkvloer gepresteerd moet en kan worden en vooral de medewerkers zelf bij de totstandkoming van producten te betrekken, wordt duidelijkheid gecreëerd.

Sociaal Cultureel werk Leiderdorp

Sociaal Cultureel werk Leiderdorp Naar aanleiding van de behandeling van de evaluatie van de jeugdnota in de commissie van 23 januari jl. ontvangt u hierbij dit overzicht met cijfers. Sociaal Cultureel werk Leiderdorp Het jaarverslag van

Nadere informatie

SCw Leiderdorp. 1e halfjaarverslag januari juni 2013

SCw Leiderdorp. 1e halfjaarverslag januari juni 2013 SCw Leiderdorp 1e halfjaarverslag januari juni 2013 1. INLEIDING Voor u ligt het eerste halfjaarverslag 2013 van SCw Leiderdorp. Hierin gaan we in op de door SCw uitgevoerde activiteiten in de eerste

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Schriftelijke vragen fractie D66 ingevolge artikel 38 van het Reglement van Orde. Maatschappelijk effecten van Jongerencentrum Frats

Schriftelijke vragen fractie D66 ingevolge artikel 38 van het Reglement van Orde. Maatschappelijk effecten van Jongerencentrum Frats Schriftelijke vragen fractie D66 ingevolge artikel 38 van het Reglement van Orde Verzoek Aan de voorzitter van de raad, Datum 27 april 2010 Maatschappelijk effecten van Jongerencentrum Frats Vragen De

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Presentatie Raadsvergadering Pekela 29 november 2011 Erna Muntendam Doelstelling evaluatie In kaart brengen welke activiteiten de diverse instellingen verrichten

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Aanleiding Naar aanleiding van een aantal incidenten in de is er vanaf februari een stijgend gevoel van onveiligheid en zorg bij

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Halfjaarverslag SCw Januari juli 2015

Halfjaarverslag SCw Januari juli 2015 Halfjaarverslag SCw Januari juli 2015 Voorwoord en samenvatting Jaarverslag nieuwe stijl Dit is het eerste (half)jaarverslag nieuwe stijl. Waar we bij het schrijven eerst uitgingen van de doelgroepen,

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.2 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Beweeg mee met Lint-Wurmpie! - Lint-Wurmpie Run 2015 -

Beweeg mee met Lint-Wurmpie! - Lint-Wurmpie Run 2015 - Stichting GO4media Pastoor Boelenslaan 6 3454 AB De Meern 06-53 22 61 69 www.go4media.nl debbie@go4media.nl Beweeg mee met Lint-Wurmpie! - Lint-Wurmpie Run 2015 - De impact van de Lint-Wurmpie-Run 2014

Nadere informatie

Vrijetijdsbesteding voor jongeren Sterker in de samenleving.

Vrijetijdsbesteding voor jongeren Sterker in de samenleving. Vrijetijdsbesteding voor jongeren Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Eén ding is zeker: voor verveling heb je geen tijd bij Pluryn. Of je nu lekker wil sporten, hobbyen, muziek maken of uitgaan

Nadere informatie

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV 2013 Jaarverslag Voorwoord Het afgelopen jaar hebben we de omslag gemaakt van een uitvoeringsorganisatie naar een ondernemende vrijwilligersorganisatie. Onze enthousiaste vrijwilligers, die een wezenlijk

Nadere informatie

Lady s Sport. Een Gorinchems initiatief!

Lady s Sport. Een Gorinchems initiatief! Lady s Sport Een Gorinchems initiatief! Hoe is het initiatief ontstaan? Dit initiatief is ontstaan vanuit de behoefte van een Turkse en een Marokkaanse dame. Zij wilden dolgraag sporten, maar met aandacht

Nadere informatie

Schoolverlaters, heel veel plezier en succes in het Voortgezet Onderwijs!! Datum: donderdag 13 juli 2017

Schoolverlaters, heel veel plezier en succes in het Voortgezet Onderwijs!! Datum: donderdag 13 juli 2017 Datum: donderdag 13 juli 2017 Populierenblaadje Algemeen: Musical: Onze schoolverlaters hebben weer heel wat talenten laten zien! De musical De DJ draait door was geweldig! Nogmaals dank aan alle ouders

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK MOVE IT! 2017

PLAN VAN AANPAK MOVE IT! 2017 PLAN VAN AANPAK MOVE IT! 2017 Lennert Bont Jongerenwerk Versa Welzijn Inleiding MOVE IT! 2016 was een project dat in het leven was geroepen nadat was gebleken dat het jaarlijkse Straatvoetbaltoernooi in

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Mooie shirtjes! Prachtig toch, de nieuwe sporttenues? Met veel dank aan de ouderrraad! Inleiding

Mooie shirtjes! Prachtig toch, de nieuwe sporttenues? Met veel dank aan de ouderrraad! Inleiding NIEUWSBRIEF 12/16 mei 2014 Inleiding Na een mooie, welverdiende vakantie is iedereen op De Dijck weer begonnen aan de laatste periode van tien weken. Een periode waarin de leerlingen van de groepen 7 zich

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Welzijn Middelburg Klanttevredenheidsonderzoek juli 2014 Voorwoord Met gepaste trots presenteer ik u het klanttevredenheidonderzoek (KTO) naar de dienstverlening en activiteiten van Stichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuwsbrief Maart 2011 Nieuwsbrief Maart 2011 Voor u ligt de nieuwsbrief voor vrijwilligers in Edam-Volendam. U leest hieronder nieuws die voor u en uw organisatie van belang kunnen zijn. Nog 4 dagen tot NL Doet! NLDOET, het

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7 NIEUWJAARSGROET Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013:...gezinnen toe dat zij op zoek blijven naar eigen kracht, mogelijkheden en talenten!...professionals toe dat zij collega s verbinden vanuit

Nadere informatie

EINDVERSLAGLEGGING SUBSIDIE WIJKBUDGET F-BUURT 2010 It takes a village to raise a child

EINDVERSLAGLEGGING SUBSIDIE WIJKBUDGET F-BUURT 2010 It takes a village to raise a child EINDVERSLAGLEGGING SUBSIDIE WIJKBUDGET F-BUURT 2010 It takes a village to raise a child 1. ALGEMENE GEGEVENS Shain foundation Florijn 43 1102 BA Amsterdam ZO Mob. 06-40769826 Contactpersoon: AnneMarie

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014 Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020 ALV april 2014 Jeugdplan presentatie Achtergrond De jeugd van tegenwoordig Kernpunten jeugdbeleid 2014-2020 Wat gaan we doen? Uitnodiging Waarom een jeugdplan? Jeugd is

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY Inleiding Steeds meer kinderen hebben al op jongere leeftijd te maken met overgewicht. Dit gaat niet altijd automatisch over wanneer zij in de puberteit komen en

Nadere informatie

DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 1 Inhoud: Voorbereidingen blz. 3 Onderling Sterk vereniging in Meppel blz. 4 Downpower op de basisscholen blz. 5 Wmo Markt blz. 6 Informatie avond aan

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Snuffelplekken Leiderdorp Voor iedereen die vrijwilligerswerk doet of wil gaan doen

Snuffelplekken Leiderdorp Voor iedereen die vrijwilligerswerk doet of wil gaan doen Geweldig om te zien hoe alles ieder jaar groen wordt! Dankzij de inspanningen van de vrijwilligers kunnen de leerlingen genieten van hun schooltuintjes. Wil je ook helpen? Bel: 06 45 78 66 56 Of mail:

Nadere informatie

Bijlage 2. Overzicht kaderstelling subsidieverlening. OUDERENBELEID door Pluspunt. registratienr.: 2012I02247

Bijlage 2. Overzicht kaderstelling subsidieverlening. OUDERENBELEID door Pluspunt. registratienr.: 2012I02247 1 registratienr.: 2012I02247 Bijlage 2 Overzicht kaderstelling subsidieverlening OUDERENBELEID door Pluspunt Algemene maatschappelijke doelen Het stimuleren van bewoners en organisaties om naar eigen vermogen

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers,

Beste ouders en verzorgers, Beste ouders en verzorgers, Kijk ook op onze website: www.roomburg.nl ts Kijk ook op Binnenkort onze website: ook op www.roomburg.nl Twitter Binnenkort ook op Twitter ROOMBURG NIEUWSBRIEF Jongste Jeugd

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Jaarverslag Figulus Welzijn

Jaarverslag Figulus Welzijn Jaarverslag 2015 Figulus Welzijn Mei 2016 1 Ten geleide Voor u ligt het jaarverslag van Figulus-Welzijn over 2015. Het jaarverslag is een weergave van de werkzaamheden van Figulus-Welzijn. Voor de verantwoording

Nadere informatie

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden.

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. Januari 2016 nr 7 OPROEP In deze nieuwsbrief wil ik ook graag een oproep

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP... 3 2.2 BEGELEIDING IN GROEP... 4 2.3 ONTWIKKELING DOOR INTERACTIE...

Nadere informatie

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Aanleiding De gemeente Assen en Stuurgroep CJG willen de komende periode meer zicht krijgen op de wensen en behoeftes van jongeren uit Assen als het gaat om

Nadere informatie

Jaarverslag SCw Leiderdorp

Jaarverslag SCw Leiderdorp Jaarverslag 2012 SCw Leiderdorp 0 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2012 Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Samenvatting 2012 Pagina 5. Pagina 8. 3. Visie en werkwijze 4. Kinderwerk Pagina 14. 5. Jongerenwerk 16-

Nadere informatie

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Allemaal heel erg bedankt!! Met dank aan de oud papier ophalers..

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Allemaal heel erg bedankt!! Met dank aan de oud papier ophalers.. Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 9, 30-04-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 9, 30-04-2015 In dit nummer: Met dank aan de oud papier ophalers.. Met dank aan oud papier

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE)

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE) Wijkplan Veens Riad Agarroud Willemieke Koudijs Simone de Vreede Monique ter Beeke (MEE) Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Wijk West 3 Wijkster 3 Team West 3 Bewonersparticipatie 4 Wijkplatforms 4 Buurtpreventie

Nadere informatie

18 juli 2014 Agenda TEAMSCHOLING

18 juli 2014 Agenda TEAMSCHOLING 18 juli 2014 Zo vlak voor de vakantie wordt de grote tegenstelling tussen leuke dingen en vreselijke dingen weer eens benadrukt. Ons medeleven gaat uit naar de slachtoffers en hun familie die nu een vreselijke

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Samenvatting van de resultaten Opdrachtgever Contactgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd Gemeente Leiderdorp is een werkwijze van Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeente Leiderdorp Verantwoordingsperiode

Nadere informatie

8 2 &9,97897 # " # $! # # #! $! # " "$

8 2 &9,97897 #  # $! # # #! $! #  $ 1 o o o o o o o o o o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VAKANTIEBOS HET HELE JAAR DOOR! Jij hoeft je voortaan nooit te vervelen in de vakanties. Wij zorgen dat elke vakantie onvergetelijk wordt. Sport, spel, knutselen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. Nieuwsbrief 10 5

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. Nieuwsbrief 10 5 Dit is een uitgave van STIP VSO Utrecht. Een samenwerking tussen de VSO afdelingen van de Herderschêeschool en de Wilhelminaschool. Reacties op deze nieuwsbrief mailt u naar: nieuwsbrief@stipvso.nl. Nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwskraker. nr. 14, 11 maart 2016

Nieuwskraker. nr. 14, 11 maart 2016 Nieuwskraker nr. 14, 11 maart 2016..met deze week de special van groep 1/2C, je vindt deze op pagina 3! Agenda Mededelingen 14, 15, 16 maart: Oudergesprekken 15 maart: Gespreksavond en bijeenkomst over

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl Leekerweide Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking www.leekerweide.nl Logeren en opvang voor kinderen/jongeren met een beperking Inhoud Doordeweekse

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

Sponsoractie Oranje Fonds

Sponsoractie Oranje Fonds Sponsoractie Oranje Fonds Handboek Wat fijn dat uw school voor het Oranje Fonds mee doet! Als school organiseert u vaker een evenement. U weet als geen ander hoeveel tijd en moeite er in de organisatie

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010

Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010 Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010 Aanwezig: Nicole Buné, Mark Gortemaker, Dirk Hoek, Rolanda Dijkman, Ineke Odink,

Nadere informatie

Stellingenspel actief in de participatiesamenleving

Stellingenspel actief in de participatiesamenleving Stellingenspel actief in de participatiesamenleving Werkvorm Groepsgesprek in minimaal 3 groepen Doelgroep Bestuur, leden en vrijwilligers van een vrijwilligersorganisatie Doel Samen bepalen welke activiteiten

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang Nieuwsbrief nr.3 november 2017

Nieuwsbrief jaargang Nieuwsbrief nr.3 november 2017 Nieuwsbrief jaargang 2017-2018 Nieuwsbrief nr.3 november 2017 Belangrijke data (zie ook de kalender op de website) Woensdag 1 november: Studiedag leerkrachten groep 1 t/m 4 (deze groepen zijn vrij) Dinsdag

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

1. Voorronde op school

1. Voorronde op school Inhoudsopgave Pagina 1. Voorronde op school 2 1.1 Aanmelden 2 1.2 Kwalificatie voor het provinciaal kampioenschap 2 1.2 Voorronde organiseren 2 1.3 Wedstrijdopdrachten 2 2. Provinciaal kampioenschap 3

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.deklupgouda.nl E-mail info@deklupgouda.nl Informatie Vrijwilligerswerk Welkom bij De Klup Om wat voor reden dan ook

Nadere informatie

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Incl. aanbod ondersteuning door Gemeente Inleiding: Van projectplannen naar uitvoering Tijdens de werksessie (12 november 2015) hebben de wijkplatformleden hun

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2010

Jaarverslag activiteiten 2010 Jaarverslag activiteiten 2010 Na afloop van het slotconcert bij de GGzE op 6 juni; 50 leerlingen met docenten en vrijwilligers Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht.

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen 1 Het regionaal platform ervaringskennis Wie zijn wij? Wij zijn mensen uit cliëntenraden in Nijmegen en begonnen in 2013.Wij vinden het belangrijk om wat cliënten

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING informatie workshop maatschappelijk ondernemen sociale hygiëne aed / reanimatie ehbo cursus met aed ehbo bij kinderen cursus verantwoord alcohol schenken Aanbod 2012 WORKSHOP

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Juni 2016 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer

Nadere informatie

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club

Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Nieuwsbrief Actief Betrokken Club Wat is Actief Betrokken Club? Per 1 mei 2014 is Sportbedrijf Almelo samen met MHC, ON en PH gestart met het project Actief Betrokken Club (ABC). Doelstelling van het project

Nadere informatie

Koningsdag. Lezum. Jaargang april Beste ouders en verzorgers,

Koningsdag. Lezum. Jaargang april Beste ouders en verzorgers, Lezum Jaargang 2014-2015 23 april 2015 Beste ouders en verzorgers, Terwijl groep 8 midden in de Cito eindtoets zit, worden in groep 3 de kuikentjes geboren. De lente is begonnen! Veel leesplezier met de

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie