Behandeling & Preventie van Vochtproblemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandeling & Preventie van Vochtproblemen"

Transcriptie

1 Bouwpathologie.be Behandeling & Preventie van Vochtproblemen opstijgend vocht binnenafdichting kelders buitenafdichting kelders bewoonbaar maken kelders scherminjectie dichting lift- & waterputten scheur- & stortnaadinjecties dichting leidingdoorvoeren opvullen holle ruimtes & kelders Architect Michel Van Herreweghe : gsm : 0495 /

2 BOUWPATHOLOGIE.BEO OG B Architect Michel Van Herreweghe, zaakvoerder van Bouwpathologie.be bvba, heeft dertig jaar ervaring zowel als ontwerper, deskundige alsook als aannemer in nieuwbouwprojecten, het renoveren van panden, interieurbouw en het restaureren van historische gebouwen. Net dankzij deze ervaring weet hij hoe belangrijk het is vochtproblemen in gebouwen grondig aan te pakken of nog beter, preventief te vermijden tijdens het bouwproces. Voor elk vochtprobleem kan Bouwpathologie.be u een gepaste oplossing bieden. Dankzij een diepgaande constructie- en bouwkennis, het toepassen van professionele onderzoekstechnieken, het gebruiken van de meest performante producten, alsook het beschikken over een geavanceerd machinepark en het toepassen van zelf ontwikkelde procedés maakt Bouwpathologie.be voor eens en altijd komaf met vocht in uw pand. Bouwpathologie.be werkt steeds volgens hetzelfde gestructureerd stappenproces om het vochtprobleem op geknipte wijze aan te pakken. Na het ter plaatse bekijken van het vochtprobleem, het vaststellen van eventuele problemen of hiaten in het gebouw en mits het uitvoeren van de nodige vochtmetingen wordt er ter plaatse een diagnose gesteld en wordt U meegedeeld hoe het prbleem het meest adequaat kan opgelost worden. Op vraag kan deze diagnose schriftelijk vastgelegd worden in een verslag. Vervolgens worden ter plaatse de nodige opmetingen verricht voor het achteraf kunnen opmaken van een offerte welke U gratis wordt bezorgd. Indien U akkoord gaat met deze offerte, wordt deze opgenomen in de werkplanning en lost Bouwpathologie.be uw vochtproblemen op een snelle en efficiënte manier op, zodat deze voorgoed tot het verleden behoren. Zoals bepaald in de wetgeving krijgt U bovendien op alle behandelingen een garantie van 10jaar.

3 Gevaren vochtproblemen Mensen staan er vaak niet bij stil welke schadelijke gevolgen er verbonden zijn aan vochtproblemen. De impact van vocht is groot, zowel op het gebouw als op uw gezondheid. Naast bepaalde ongemakken van vocht in de woning, zoals een muffe geur en een kil klimaat, kunnen de gevolgen zeer ingrijpend zijn voor uw gezondheid en die van uw gezin. Vocht veroorzaakt op lange termijn schimmels in huis, die op hun beurt klachten veroorzaken als luchtwegproblemen, allergieën en hoofdpijn, enz. Het is ook algemeen geweten dat vochtproblemen in de woning nefast zijn voor patiënten met astma en reuma. Hoewel uw gezondheid het belangrijkste is, zijn ook de materiële gevolgen niet te overzien. Een gebouw dat met vochtproblemen kampt brengt langzaam maar zeker ook schade toe aan de inboedel. Schimmels zetten zich op uw meubels en kunstwerken, gordijnen en kledij krijgen een muffe geur, elektrische toestellen gaan sneller stuk enz. Wanneer het vocht in de muren de elektriciteitsbedrading aantast, kan dit zelfs een kortsluiting tot gevolg hebben. Ook verzakkingen en stabiliteitsproblemen zijn mogelijke gevolgen. Makelaars waarschuwen dat vochtproblemen een gebouw zodanig kunnen devalueren tot het uiteindelijk onverkoopbaar wordt. Al deze redenen tonen aan hoe belangrijk het is om vochtproblemen zo snel en grondig mogelijk aan te pakken, om zo uzelf en uw eigendom te beschermen naar de toekomst toe.

4 Opstijgend vocht Opstijgend vocht is naast condensatieproblemen het meest voorkomende vochtprobleem. Dit is echter te verhelpen door ofwel het wegkappen van te laag aangebrachte pleisterlagen achter plinten ofwel door het uitvoeren van injecties in de muur met specifieke producten welke beschikken over een hoogactief werkend ingrediënt en die volledig onschadelijk zijn voor mens en dier. Indien er zich opstijgend voordoet is er in veel gevallen ook een probleem met hygroscopische zouten welke samen met het vocht mee migreren uit de ondergrond in de muur. Deze zouten werken hygroscopisch wat wil zeggen dat ze het vocht uit de omgevingslucht aantrekken. Dit wordt verholpen door het verwijderen van het aangetaste pleisterwerk en het neutraliseren en omvormen van de zouten en het plaatsen van een lucht- en vochtondoorlatend kunststofmembraan welke onmiddellijk nadien overpleisterd en afgewerkt wordt. Doorslaand vocht bij hoogtepeil en vloerpasverschillen worden naar gelang het geval behandeld met een kelderdichtingsprocédé in combinatie met een kunststof pleistermembraan.

5 Binnenafdichting kelders putten en reservoirs Vocht of water in kelders is een vaak voorkomend en vervelend probleem. Capillair vocht in samenwerking met schadelijke zouten uit de ondergrond, alsook van bovenaf inlopend regenwater, en drukkend grondwater kunnen respectievelijk doorslaand vocht, insijpelend of instromend water veroorzaken. Deze tasten de constructieve eigenschappen van vloer en muren aan en deze maken op termijn de kelder onbruikbaar en kunnen in bepaalde gevallen ook vochtproblemen in de hoger gelegen gedeelten van het pand doen ontstaan. Om adequaat te werk te gaan wordt in de eerste fase de kelder leeggepompt en de grootste lekken met drukkend water voorlopig afgedicht. Vervolgens worden alle waterdoorlatende vloer en muuroppervlakten ontdaan van alle onzuiverheden zoals wegschieten van tegels en chapes alsook het verwijderen van oude cementlagen en verflagen door middel van frezen of zandwaterstralen. Vervolgens worden structurele barsten en scheuren behandeld middels injectie onder hoge druk van starre expansieve schuimharsen en een na-injectie met flexibel blijvende PU-harsen. Sterk waterdoorlatende oppervlakten worden behandeld met specifieke cementpasta s in combinatie met super snel reagerende cementsoorten en dit in combinatie met verkiezelingsprocédés en zoutomvormers. Hierna wordt een scheuroverbrugbare afwasbare eindlaag aangebracht in wit of grijstint. Indien deze ondergrondse ruimten effectief bewoond of functioneel gebruikt worden kunnen de wanden ook afgewerkt worden met een saneerpleister. Om deze werken uit te voeren beschikt Bouwpathologie.be over een uitgebreid innovatief machinepark met onder meer een peristaltische pomp in combinatie met compressor voor het spuiten van cementlagen en welke ook inzetbaar zijn in kleine en bekrompen ruimtes.

6 Buitenafdichting ing van kelders & Ondergrondse ruimtes De buitenafdichting van ondergrondse structuren en ruimtes zoals funderingsmuren, keermuren, kelders, parkeergarages, technische ruimtes, bassins, reservoirs en zwembaden is een techniek die voornamelijk toegepast wordt bij nieuwbouwprojecten om vochtproblemen en waterinfiltraties te voorkomen. Dit wordt zowel toepast bij gemetste kelderconstructies als ter plaatse gestorte betonwanden alsook bij geprefabriceerde dubbele wandconstructues die op de werf opgestort worden.. Hierbij wordt gebruik maakt van dichtingsproducten op basis van cement of kationische bitumenprocedés welke met speciale spuitapparatuur worden aangebracht. Hierbij dient extra aandacht te worden besteed aan verticale en horizontale aansluitingnaden, stortnaden, vloer-wandovergangen, dilatatievoegen en leidingdoorvoeren welke afgedicht worden met speciaal daarvoor ontwikkelde extreem rekbare en scheurstabiele dichtingsbanden en doorvoermoffen welke samengesteld zijn uit composiet high-tech weefsel dat 100% waterdicht is. Geprefabriceerde dubbele wandconstructies dienen altijd langs de buitenzijde afgedicht worden en hier dient de grootste aandacht te gaan naar de horizontale naad ter hoogte van de vloer-wand overgangen, de verticale naden tussen twee panelen en de leidingdoorvoeren. Het grote voordeel bij buitenafdichtingen is het feit dat de kostprijs ongeveer een 1/3 bedraagt van het kostenplaatje als dat er achteraf langs de binnenzijde moet afgedicht worden.

7

8 Inrichting en bewoonbaar b maken kelders Indien voldoende hoge kelders omgevormd worden tot leef- en slaapruimtes zal Bouwpathologie.be adviseren om na t klassiek afdichten van instromend water, over te gaan tot een drainagesysteem in de kelder of ondergrondse ruimte door middel van noppenmembranen uit polypropyleen welke onderling waterdicht verkleefd worden met butylbanden. Deze worden volvlaks aangebracht op vloer en wanden zodat er een tweede kuip ontstaat. Eventueel doorslaand en condenserend vocht of licht infiltrerend water wordt zodoende afgevoerd naar de riolering of naar een nieuw te realiseren pompput. Vervolgens worden de vloer afgewerkt met een isolerende cementchape en de muren voorzien van zelfdragende voorzetwanden, te monteren tussen chape en plafond, en welke al dan niet kunnen geïsoleerd worden. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de benodigde ventilatie zodat een perfect leefbare en vochtvrije ruimte ontstaat.

9 Scherminjecties i met Gelacryl l harsen Een van de nieuwste methodes om kelders van binnenuit af te dichten bestaat er in om rondom rond de keldermuren - langs de buitenzijde en onder de vloer - een water ondoorlatend scherm aan te brengen bestaande uit gelvormige polyacrylaatharsen. Men noemt dit scherminjecties. Hiervoor wordt - volgens een bepaald patroon - doorheen de wand of de vloerplaat geboord en worden de nippels aangebracht in deze boorgaten. Vervolgens wordt er met een speciale tweecomponentenpomp het hars geïnjecteerd welke een ondoordringbaar scherm vormt in de grond achter de wand of onder de vloerplaat of tussen de verschillende lagen van een constructie. Dit systeem vindt ook zijn toepassing voor het stabiliseren en coaguleren van losse grondsoorten. Gelacryl poly-acrylaatharsen zijn 2-componenten injectieharsen die na menging, in de mengkop van de tweecomponentenpomp, uitharden in een veerkrachtige, flexibele en waterdichte gel. Gelacryl harsen zijn niet of weinig expansief tijdens de reactie en daarom ook veilig te gebruiken voor het injecteren van metselwerk of zwakke of gebarsten betonstructuren. Naar gelang de menging en mits bijvoeging van reagentia kan de reactietijd versneld worden en de kleefkracht verhoogd worden.

10 Dichting van putten, liftputten, waterputten, vloeistofreservoirs Oude en nieuwe liftputten zijn dikwijls onderhevig aan negatieve waterdruk en insijpelend water, omgekeerd zijn waterputten en allerhande reservoirs dikwijls onderhevig aan positieve druk zodat ze hun inhoud aan de ondergrond afgeven wat dikwijls nefast is voor milieu en de stabiliteit van gebouwen in de onmiddellijke omgeving. Bouwpathologie.be heeft de kennis in huis om deze adequaat af te dichten met de geschikte procedés en producten naargelang het probleem en de opbouw van de putten.

11 Scheur- en stortnaadinjecties Scheurvorming en barsten in beton of metselwerk en dit zowel in ondergrondse als bovengrondse constructies zullen vroeg of laat te maken krijgen met insijpelend water. Bouwpathologie.be verhelpt deze problemen door het uitvoeren van injecties met polyurethaanharsen. Naar gelang de grootte van de scheur of barst wordt de viscositeit aangepast zodat zowel grote scheuren als microfijne barstjes kunnen afgedicht worden en dit zowel in droge als water doorvoerende scheuren. Andere toepassingsgebieden zijn afdichten van lekkende stortnaden, afdichten van lekkende horizontale en verticale naden langs de binnenzijde van geprefabriceerde dubbele wandconstructies en afdichten langs de binnenzijde van doorvoerbuizen waarlangs verschillende elektriciteitsleidingen en telecomleidingen doorgevoerd worden.

12 Dichting van leidingdoorvoeren d Onder leidingdoorvoeren verstaan we buizen uit kunstof die ingebetonneerd of ingemetseld zijn. En waar doorheen nutsleidingen zoals elektriciteitskabels, telecomkabels, waterleiding en gasleidingen binnen gebracht worden in het gebouw. Hier kunnen zich zowel infiltraties doorheen de binnenkant als langsheen de buitenkant van de buis voordoen. Naargelang het geval wordt er langs de binnenzijde van de buis gewerkt met een combinatie van PU-schuim + waterdichte pasta en een cementprop. Indien het om meerdere leidingen gaat doorheen dezelfde buis wordt er overgeschakeld op een injectiesysteem via nippels die vastgezet worden met een snel uithardende cementprop. Indien de infiltraties zich voordoen langsheen de buitenomtrek van de buis worden verschillende nippels geplaatst rondom de buis en wordt er geïnjecteerd met een zeer laag-viskeus injectiehars zodat de kleinste openingen tussen buis en wand opgevuld worden en de infiltratie gestopt wordt.

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren VEA Binnenisolatie van buitenmuren Inleiding Inleiding 3 1 Aandachtspunten bij de toepassing van binnenisolatie van buitenmuren 4 2 Checklist voor de start van de werken 7 3 Keuze binnenisolatieconcept

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

Het lek boven. Soil-ID Vochtwering: Professioneel, inventief, effectief.

Het lek boven. Soil-ID Vochtwering: Professioneel, inventief, effectief. Het lek boven Bouwputlekkages en andere vochtproblemen efficiënt opgelost: Soil-ID Vochtwering en Bouwputlekkages Ook preventief inzetbaar Soil-ID Vochtwering: Professioneel, inventief, effectief. Beperken,

Nadere informatie

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN?

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN? ISOLATIE GIDS Wij helpen u graag op weg! De juiste hoeveelheden en prijs berekenen wij graag voor u! WAAROM ISOLEREN? F Lagere energiefactuur F Betaalbaar dankzij subsidies F Een meerwaarde voor je woning

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

Duurzame oplossingen die generaties meegaan

Duurzame oplossingen die generaties meegaan Duurzame oplossingen die generaties meegaan Isotechniek Nederland B.V. Segment 3 6921 RC Duiven Tel Fax Email 0313-42 24 22 0313-42 08 50 post@isotechniek.nl Bank nr. IBAN BIC 1295.88.830 NL66RABO0129588830

Nadere informatie

Herstel uw afvoerleidingen zonder breekwerk. Particulier Commercieel Industrieel

Herstel uw afvoerleidingen zonder breekwerk. Particulier Commercieel Industrieel Herstel uw afvoerleidingen zonder breekwerk. Particulier Commercieel Industrieel Herstel uw afvoerleidingen zonder breekwerk. Waar traditionele loodgieterij stopt, starten wij. Geurhinder Doorboringen

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN Kennisoverdracht Nederlandse markt In t Hart van de Bouw Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. Achtergrondrapport bouwfysica buitengevelisolatiesystemen

Nadere informatie

Innovatieve isolatieproducten voor het allerhoogste woongenot. akoestischeisolatie

Innovatieve isolatieproducten voor het allerhoogste woongenot. akoestischeisolatie Innovatieve isolatieproducten voor het allerhoogste woongenot dakisolatie spouwisolatie kruipruimteisolatie akoestischeisolatie maakt het behaaglijk In het kader van een duurzame samenleving is de aandacht

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Foto: ISOMO nv ISSN 0577-2028 TECHNISCHE VOORLICHTING 246 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN DOOR HET OPVULLEN VAN DE LUCHTSPOUW

Nadere informatie

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1 Voorwoord J e dak isoleren of laten isoleren geeft je de mogelijkheid om met een relatief kleine investering een grote energiebesparing te realiseren die je geld bespaart én daarenboven ook de opwarming

Nadere informatie

ROCKWOOL Bouwwijzer 1

ROCKWOOL Bouwwijzer 1 ROCKWOOL Bouwwijzer 1 INHOUDSOPGAVE 1. ROCKWOOL 4 in 1 3 2. Productkeuzematrix 4 3. Over ROCKWOOL 6 4. Eigenschappen rotswol 8 5. Begrippen thermische isolatie 10 6. Buitengevels 12 6.1 Spouwmuren en vliesgevels

Nadere informatie

Renovatie en na-isolatie. Comfortabel isoleren met Isover

Renovatie en na-isolatie. Comfortabel isoleren met Isover Renovatie en na-isolatie Comfortabel isoleren met Isover Isolatie en ons klimaat De gevolgen van een veranderend klimaat De zeespiegel stijgt, de ijskap van de Noordpool is kleiner geworden en de gemiddelde

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

SCHADE AAN GEVELS. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444

SCHADE AAN GEVELS. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444 SCHADE AAN GEVELS Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2013 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2. SCHADE AAN GEVELS DOOR SCHEURVORMING... 3 3. ONDERGRONDSE OORZAKEN... 4 3.1 Scheurvorming

Nadere informatie

BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN. voor

BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN. voor BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN voor Insula-attest en Insula-procescertificaat 2 Deze BRL is tot stand gekomen door inbreng

Nadere informatie

Bouwen met of zonder kruipruimte?

Bouwen met of zonder kruipruimte? s tichting ouw esearch Bouwen met of zonder kruipruimte? N E o ~ Q opp. c=jc::::jc=:jc::::::j-~"""""""'~ it : peonverzadigde ~ -_I-=oa--:.!~O-+Y~\~/~Ä~\~~~ - - -. Q ani. ~ ~ I " ~ I verzadigde I I I I

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

Waar komt het vaste (vogel) gaas te hangen?

Waar komt het vaste (vogel) gaas te hangen? Waar komt het vaste (vogel) gaas te hangen? Aan de binnenkant of aan de buitenkant? In de markt bestaan er verschillende manieren van werken en elke fabrikant kiest uiteindelijk voor de ene of de andere

Nadere informatie

pro clima Systeem Binnendichting

pro clima Systeem Binnendichting pro clima Systeem Binnendichting Inhoud Principe luchtdichting 2-5 Dichtingsbanen 6-8 Verbindingsmiddelen 8-11 Detailoplossingen / verwerking 12-21 Kwaliteitsgarantiesysteem 22-23 Dakrenovatie 24-25 Gebruiksmatrix

Nadere informatie

Waarom hemelwater bufferen en infiltreren? Welke infiltratietechnieken bestaan er?

Waarom hemelwater bufferen en infiltreren? Welke infiltratietechnieken bestaan er? Bijlage 5: infiltratie 2 Waarom hemelwater bufferen en infiltreren? Regenwater snel afvoeren via verharde oppervlakten en gemengde rioleringen, zoals dat nu meestal gebeurt, heeft een negatieve invloed

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon. De 'vereniging eigen huis': Inleiding. 1 Wereld van geluid 1.1 Geluid en geluidssterkte 1.2 Soorten geluid 1.

Inhoudsopgave. Colofon. De 'vereniging eigen huis': Inleiding. 1 Wereld van geluid 1.1 Geluid en geluidssterkte 1.2 Soorten geluid 1. Colofon De 'vereniging eigen huis': Inhoudsopgave Inleiding De 'vereniging eigen huis' is 1 mei 1974 opgericht als Consumentenorganisatie en service-instituut voor (a.s.) bewoners van een eigen huis. Als

Nadere informatie

Isover Renovatiehandboek Alle oplossingen voor het isoleren van dak, gevel, wand, plafond en vloer

Isover Renovatiehandboek Alle oplossingen voor het isoleren van dak, gevel, wand, plafond en vloer Isover Renovatiehandboek Alle oplossingen voor het isoleren van dak, gevel, wand, plafond en vloer www.isover.nl/renovatiewijzer Inhoud Renovatie en na-isolatie is de moeite waard 3 Beter vergelijken met

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Brochure isolatie. oktober 2014. Oktober 2014 Woonstichting VechtHorst

Brochure isolatie. oktober 2014. Oktober 2014 Woonstichting VechtHorst oktober 2014 Inleiding Misschien staat u er niet bij stil, maar het is heel goed mogelijk om in uw bestaande woning uw muren, dak en vloeren te isoleren. Welk comfort deze isolatie met zich meebrengt vertellen

Nadere informatie

Dow - Oplossingen voor de Bouw. Muren

Dow - Oplossingen voor de Bouw. Muren Dow - Oplossingen voor de Bouw Muren 25 Inleiding Het STYROFOAM-product WALLMATE is ontwikkeld voor het isoleren van muren en wanden. Er zijn specifieke types beschikbaar, die uitermate goed voldoen aan

Nadere informatie