Congres High Performance Workspace 22 september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Congres High Performance Workspace 22 september 2011"

Transcriptie

1 u i t n o d i g i n g Congres High Performance Workspace 22 september 2011 Hoe maakt uw organisatie een flinke sprong vooruit? Daar hebben Saxion Kenniscentrum Business Development & Hospitality en draaijer+partners gezamenlijk onderzoek naar gedaan. Wij hebben onderzocht hoe een High Performance Workspace het functioneren van uw organisatie en medewerkers positief kan stimuleren. Nieuwsgierig? Wij organiseren een speciaal congres over dit onderwerp! Voor wie is het congres bedoeld? Overweegt uw organisatie over te gaan op Het Nieuwe Werken? Zit u nog in de plan- of ideeënfase, of bent u er misschien al aan begonnen? Dan is dit congres precies wat u nodig heeft. Wat levert het congres u op? De doordachte combinatie van theorie en praktijk reikt u concrete handvatten aan om uw eigen High Performance Workspace te creëren. Haal nieuwe ideeën uit de boeiende lezingen. Benut de workshops om alle theorie in praktijk te brengen. Grijp uw kans en laat u inspireren door docenten, onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen! Wie, wat, wanneer en waar? Congres High Performance Workspace, georganiseerd door Saxion en draaijer+partners op donderdag 22 september 2011 van uur bij Saxion in Deventer. 1

2 Hoe vindt, bindt en behoudt u goed personeel? Vinden, binden en behouden van kwalitatief goed personeel wordt een steeds grotere uitdaging vanwege de vergrijzing in Nederland. Een aantrekkelijke werkomgeving is één van de factoren die hierop een positieve invloed kan uitoefenen. In dit kader valt al snel de term Het Nieuwe Werken. Maar wat houdt dit begrip precies in? Wanneer werkt u volgens Het Nieuwe Werken? En wat levert het uw organisatie en medewerkers op? Tot voor kort waren er geen duidelijke antwoorden op deze cruciale vragen. Veel organisaties weten niet wat de impact van de werkomgeving is op het functioneren van hun medewerkers, hun organisatie en de maatschappij. Dat is een gemiste kans. Daarom hebben Saxion en draaijer+partners deze impact in beeld willen brengen. Hiertoe hebben wij het onderzoek High Performance Workspace uitgevoerd. Saxion is een van de grootste hogescholen van Nederland, met een zeer uitgebreid onderwijsaanbod en samenwerkingsverbanden met bedrijven, instellingen en overheden. draaijer+partners is al sinds 1995 thuis in de wereld van gebied, gebouw en gebruik. Met de focus op de mens, waarbij het gebruik van gebieden en gebouwen centraal staat. Krachtenbundeling Saxion en draaijer+partners Saxion en draaijer+partners zijn een meerjarige samenwerking aangegaan. Samen doen wij onderzoek naar actuele huisvestingsvraagstukken. Hierbij zoeken wij oplossingen die waarde creëren voor het onderwijs én de adviseur én de markt. Win-win-win! Onze huidige onderzoekslijn focust op de werkomgeving van kantoorhoudende organisaties. Binnen onze onderzoeken werken professionele adviseurs van draaijer+partners samen met onderzoekers, master- en bachelorstudenten van Saxion. Eén van de belangrijke motoren achter de onderzoeken is het Saxion Kenniscentrum Business Development & Hospitality. Onderzoek High Performance Workspace Ons laatste onderzoek had als centrale vraag: Wat is de toegevoegde waarde van de High Performance Workspace voor kantoorhoudende organisaties en hun medewerkers in Nederland?. Dit onderzoek hebben wij onlangs afgesloten. Deze whitepaper geeft u een eerste beeld van de uitkomsten. Tijdens het congres High Performance Workspace presenteren wij deze resultaten, in combinatie met interessante spreekbeurten en workshops. 2

3 Van september 2011 tot en met augustus 2012 zullen wij vervolgonderzoek doen onder de titel Werkomgeving Hierbij kijken wij met name naar de impact van de toekomst op de behoefte en het aanbod van producten en diensten rondom de werkomgeving. Wat biedt deze whitepaper u? Met ons onderzoek hebben wij getracht een beeld te krijgen van de High Performance Workspace: van de voor- en nadelen, en de kosten en baten. Hiervoor hebben wij onderzoek gedaan bij organisaties die Het Nieuwe Werken al volledig hadden geïmplementeerd, of pas gedeeltelijk. Bij beide typen organisaties hebben wij zowel de beelden van het senior management als van facility managers in kaart gebracht. In deze whitepaper leest u onze bevindingen. Hiermee kan uw organisatie een gefundeerd besluit nemen op basis van een integrale benadering: een doortimmerde business case die veel verder gaat dan alleen de fysieke werkomgeving en de besparing op huisvestingskosten. De uitkomsten van ons onderzoek bieden aanbevelingen voor het creëren van een High Performance Workspace voor kantoorhoudende organisaties, voor aanbieders van werkomgevingen (intern en extern) en voor consultancyorganisaties. De exploitatiekosten van een gebouw bedragen al gauw een vijfvoud van de stichtingskosten (Wentzel e.a., 2004, p. 20). Hierdoor is het per definitie interessant om al bij de stichting van een gebouw te investeren in de performance ervan, als dit op termijn voordeel oplevert in de exploitatie. Naast de financiële opbrengsten moeten ook de maatschappelijke en milieuopbrengsten worden meegenomen. Uit het Nationaal onderzoek Het Nieuwe Werken 2009 (n=3.150), uitgevoerd door Kluwer, werden de volgende conclusies getrokken: Kenniswerkers zijn rijp voor Het Nieuwe Werken. Ze willen het graag, hun managers zijn er veelal toe bereid en ze beschikken over het nodige digitale gereedschap. Cultuurverandering binnen hun bedrijf is nog wel vaak noodzakelijk. Een goed doortimmerde business case zou de invoering van Het Nieuwe Werken vergemakkelijken. 3

4 Hoe is Het Nieuwe Werken ontstaan? Het Nieuwe Werken, ook wel slimmer werken genoemd, is een nieuwe visie op werken. Een visie waarin de medewerker centraal staat en de vrijheid heeft om te bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt en met wie hij werkt. 1995: behoefte aan geïntegreerde werkomgeving Al in 1995 werd door Becker e.a. in een onderzoek gesproken van de behoefte aan een geïntegreerde werkomgeving, waarbij men tijd- en plaatsonafhankelijk kon werken onder de term integrated workplace strategy. De werkplek moet opnieuw worden uitgevonden. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 1. De werkomgeving ondersteunt de bedrijfsprocessen. Daarom moet de werkomgeving continu worden afgestemd op de ontwikkelingen van die bedrijfsprocessen. 2. Werk hoeft niet alleen op het hoofdkantoor of op corporate kantoren te worden uitgevoerd. Werken kan ook plaatsvinden op satellietkantoren, bij de klant, onderweg of thuis. 3. De hoofdreden voor het samenkomen in kantoren is: informatie delen, in teams werken en één-op-ééncommunicatie. 4. Technologie moet medewerkers in staat stellen om plaats- en tijdonafhankelijk te werken: met mobiele hardware en gebruiksvriendelijke mogelijkheden om collega s of centrale databases te benaderen. 5. Management en medewerkers moeten worden opgeleid om plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Essentieel zijn timemanagement, gebruik van nieuwe technologieën, het tijdig signaleren van problemen en het oplossen daarvan. 2000: kantoorinnovatie Rond 2000 was de term kantoorinnovatie in Nederland populair voor het meer integraal oplossen van huisvestingsvraagstukken. Een definitie van bijvoorbeeld Schütte e.a. (2002): kantoorinnovatie is het proces van herontwerp van de werkomgeving, als antwoord op de wijzigingen in de aard van de werkprocessen van organisaties. De wijzigingen hangen samen met de introductie van nieuwe technologieën, veranderende cultuurpatronen en andere externe factoren. Vanuit diverse ontwikkelingen van de werkomgeving in de afgelopen decennia is nu een volgende fase aangebroken. Binnen kantoorhoudende organisaties levert de virtuele werkomgeving een belangrijke bijdrage aan de resultaten van de medewerkers. Actuele en toekomstige trends De komende jaren krijgt Nederland te maken met belangrijke trends die grote invloed zullen hebben op onze manier van werken: 4

5 De internationalisering zet door. Machtsverhoudingen veranderen. Het zwaartepunt van de wereldeconomie verschuift; Europa wordt een kenniseconomie, waardoor het aantal kenniswerkers aanzienlijk stijgt. Innovatie wordt het concurrentiewapen, waardoor vernieuwing, hoogwaardige kennis en een hoge productiviteit steeds meer aandacht vergen. Vergrijzing: het tekort aan gekwalificeerd personeel neemt toe. Mensen zijn mondiger en weerbaarder geworden. Werknemers hebben behoefte aan eigen verantwoordelijkheid en maatwerk. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zal een steeds grotere rol spelen. Toenemende leegstand van kantoorgebouwen. Al deze veranderingen zorgen ervoor dat mensen op andere, nieuwe en/of vaak betere manieren kunnen werken. Maar ze brengen ook nieuwe uitdagingen met zich mee: een stortvloed aan informatie, een constante vraag om aandacht, nieuwe vaardigheden die mensen zich eigen moeten maken en een niet-aflatende druk om de productiviteit te verhogen. Nieuwe werkvormen in een stroomversnelling Als reactie hierop zijn nieuwe vormen van werken in een stroomversnelling terechtgekomen. Belangrijke principes die hierbij worden gehanteerd zijn: 1. Flexibele arbeidsrelaties. 2. Kennis altijd en overal beschikbaar. 3. Managen op resultaat. 4. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Binnen deze principes geldt dat het altijd en overal beschikbaar zijn van kennis een kritische succesfactor is voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Het gevolg van tijd- en plaatsonafhankelijk werken is dat er moet worden gemanaged op basis van resultaat. Tegelijkertijd is managen op resultaat een kritische succesfactor voor het werken op basis van flexibele arbeidsrelaties. Kortom, als u de transitie maakt van een traditionele werkomgeving naar nieuwe werkvormen, moet u niet alleen Als informatie altijd en overal beschikbaar is, is tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk. Dit vraagt om outputgestuurd managen. Die managementstijl maakt vervolgens flexibele arbeidsrelaties mogelijk. rekening houden met uw fysieke omgeving en het verandermanagement. U moet in uw planning ook heel bewust rekening houden met de hiervoor genoemde voorwaarden en volgorde: - éérst kennis ontsluiten en outputgestuurd managen introduceren; - dán pas oplossingen bedenken voor de fysieke werkomgeving, zowel binnen als buiten uw eigen kantoorpanden. 5

6 Hoe voegt uw werkomgeving waarde toe? Niemand heeft een antwoord op wat Het Nieuwe Werken precies is. Bovendien wordt het begrip in de beeldvorming meer als doel dan als middel gebruikt. Wanneer werkt u volgens Het Nieuwe Werken? En wat levert het uw organisatie en medewerkers op? In ons onderzoek hebben wij de toegevoegde waarde van uw werkomgeving in beeld gebracht. N.B. In ons onderzoek hebben wij het bewust niet over Het Nieuwe Werken. Er kan al snel verwarring ontstaan over het begrip zelf en over het feit dat Het Nieuwe Werken niet per definitie hoeft te leiden tot een beter presterende werkomgeving. Daarom hanteren wij in ons onderzoek de term High Performance Workspace, een term die bovendien ook internationaal toepasbaar is. Heeft u inzicht in de performance van uw werkomgeving? In de ideale situatie sluit uw werkplek optimaal aan bij de wensen van zowel de organisatie als de gebruiker. Maar wat houdt optimaal aansluiten precies in? Het inzichtelijk maken van de performance van de werkomgeving in ons onderzoek bleek lastiger dan verwacht. Organisaties voeren namelijk heel weinig metingen uit. Meestal betreffen die alleen vierkante meters en werkplekken. Gegevens over het aantal medewerkers, fte s, ziekteverzuim en personeelsverloop waren volgens de ondervraagden vaak niet of nauwelijks beschikbaar. Informatie over energiebesparing, reisbewegingen en medewerkertevredenheid was helemaal niet voorhanden. Organisaties vinden het kennelijk onvoldoende noodzakelijk om dergelijke gegevens te inventariseren. Meestal hoeven ze niet gerapporteerd te worden, dus worden ze ook niet gemeten. Ons onderzoek kreeg daardoor twee doelen. Allereerst wilden wij inzichtelijk maken op welke manier de werkomgeving waarde kan toevoegen aan organisaties en hun medewerkers. Daarnaast wilden wij een tool opleveren die de performance van de werkomgeving in beeld kan brengen. Hoe kan uw werkomgeving waarde toevoegen aan uw organisatie en medewerkers? Hoe meet u de performance van uw werkomgeving? Kent u de toegevoegde waarde van uw werkomgeving? Uw fysieke werkomgeving speelt een kritische rol voor het langetermijnsucces van uw organisatie. Uw werkomgeving beïnvloedt namelijk onder meer uw kosten, uw productiviteit en uw aantrekkelijkheid voor kwalitatief goede medewerkers. Daarnaast heeft een continu veranderende organisatie behoefte aan flexibele huisvesting, met gebruikergerichte oplossingen en beheersbare kosten. Het aantal kenniswerkers binnen kantooromgevingen neemt enorm toe. Zij voeren een grote verscheidenheid aan taken uit, zoals concentratiewerk, overleg, schrijven van rapporten, enzovoort. Hierbij is het van groot belang dat communicatie en samenwerking mogelijk is wanneer nodig. Slecht ontworpen werkomgevingen en/of achterstallig onderhoud aan de werkomgeving leiden volgens hen tot verborgen kosten zoals ziekteverzuim, verslechterde arbeidsmoraal, en daling van de arbeidskwaliteit en -kwantiteit. 6

7 Draagt uw werkomgeving bij aan uw winstgevendheid? Uw organisatieperformance is opgebouwd uit uw productiviteit en uw winstgevendheid. Bij kantoorhoudende organisaties is de winstgevendheid beter hard te maken dan de productiviteit, omdat winstgevendheid wordt uitgedrukt in euro s. Aspecten van uw werkomgeving kunnen een directe invloed hebben op de euro s binnen uw organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal meters kantoorruimte en de kwaliteit van uw werkomgeving. De uitdaging is om uw investering in de werkomgeving, plus het effect daarvan op de performance van uw organisatie en de individuele medewerker, uit te drukken in een business case. Als aanvulling kan worden bekeken of u ook op maatschappelijk niveau rendement behaalt. Op basis van verschillende onderzoeken kunnen we stellen dat uw werkomgeving waarde kan toevoegen aan uw organisatie op de volgende tien aspecten: 1. lagere huisvestingskosten; 2. grotere productie; 3. beheersbaar risico; 4. grotere financieringsmogelijkheden; 5. grotere flexibiliteit; 6. betere cultuur; 7. ondersteunen of uitdragen van imago; 8. stimulans voor innovatie; 9. hogere satisfactie; 10. grotere duurzaamheid. Wat is de impact van uw fysieke werkomgeving? Uw fysieke werkomgeving heeft impact op uw werknemers. De belangrijkste aspecten daarbij zijn: 1. functionaliteit en comfort van de werkplek; 2. binnenklimaat, verlichting en akoestiek; 3. concentratiemogelijkheden; 4. bereikbaarheid van het gebouw; 5. communicatiemogelijkheden en sociale interactie. Wat is de maatschappelijke waarde van uw werkomgeving? Uw werkomgeving kan niet alleen waarde toevoegen op het niveau van organisatie en medewerker, maar ook op maatschappelijk niveau. Als de performance van uw werkomgeving bijdraagt aan uw productiviteit, ondersteunt dit toekomstige veranderingen op de arbeidsmarkt. Door meer flexibiliteit te creëren ontstaan multifunctionele gebouwen. Deze gaan leegstand tegen en ondersteunen bovendien innovatie (passend bij de doelstellingen van Nederland als kenniseconomie). Ook op het gebied van duurzaamheid kan de werkomgeving een bijdrage leveren. Minder behoefte aan vierkante meters en minder reisbewegingen leiden namelijk tot CO2-reductie. 7

8 Het succes van Het Nieuwe Werken hangt veelal af van de nauwe samenwerking tussen HRM, ICT en FM. Zonder ICT zijn er binnen Het Nieuwe Werken geen innovatieve softwaretools en informatiesystemen beschikbaar om plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen werken. Zonder FM kunnen er geen passende werkplekken voor de uiteenlopende werkactiviteiten worden ontwikkeld. Zonder HRM kan de cultuuromslag niet plaatsvinden, worden er geen workshops ontwikkeld om medewerkers bewust te maken van de organisatieverandering en is er geen advies op het gebied van arbowetgeving. Uit onderzoek blijkt dat het succes van Het Nieuwe Werken veelal afhangt van nauwe samenwerking tussen HRM, ICT en FM. Organisaties zijn zich hiervan bewust. Zij kennen het belang van integraal ontwerpen bij een organisatieverandering als Het Nieuwe Werken. Daarom stellen zij een programmateam op waarin HRM, ICT en FM vertegenwoordigd zijn. 8

9 Hoe meet u in vijf minuten de performance van uw werkomgeving? De koppeling tussen uw werkomgeving en uw organisatieperformance is lastig te meten. Het is namelijk moeilijk om een werkomgevingaspect te filteren uit uw totale organisatie en dit direct te verbinden aan uw organisatieperformance (De Vries e.a., 2008). Het onderzoek door Saxion en draaijer+partners heeft een instrument opgeleverd wat deze koppeling wél objectief meetbaar maakt: de Werkomgeving Prestatie Meter (WPM). Flexibiliteit en kostenbesparing worden op dit moment als het belangrijkste beoordeeld binnen de WPM, maar dit betekent niet dat iedereen daar op dit moment ook het hoogste op scoort. Vanuit het gemiddelde belang wordt de drempelwaarde voor medium en high performance vastgesteld. Werkomgeving Prestatie Meter: direct inzetbaar, concreet en actueel meetinstrument Voor de WPM zijn de prestatie-indicatoren van de werkplek vertaald naar meetinstrumenten. Wij hebben een quick scan ontwikkeld die u in vijf minuten globaal inzicht geeft in de plussen en minnen van uw werkomgeving. De uitkomsten vormen input voor adviseurs. Hiermee kunnen zij potentiële verbeteringen opsporen, rekening houdend met uw ambities. Ons lopende onderzoek werkomgeving 2020 (afronding in augustus 2012) geeft hierin verdieping. De WPM onderscheidt zich doordat er een prestatie aan is gekoppeld. De WPM is niet trendgevoelig. De meter houdt rekening met ontwikkelingen die in de werkomgeving kunnen plaatsvinden. Daarom hebben wij gekozen voor een tool die jaarlijks wordt gesynchroniseerd met de actuele ontwikkelingen. U kunt dus elk jaar uw vooruitgang en resultaten onderzoeken en rapporteren. Met de resultaten wordt zichtbaar wat uw kantoororganisatie dat jaar belangrijk vindt voor de werkomgeving. Bij organisaties die onze scan hebben ingevuld scoren momenteel duurzaamheid en flexibiliteit het hoogst. In tijden van hoogconjunctuur nemen naar verwachting imago en comfort van de werkplek een belangrijkere plaats in. De pijlers van de WPM schuiven dus mee met het tijdsbeeld. Daardoor heeft u als organisatie elk jaar een goede benchmark om te bepalen hoe uw werkomgeving zich verhoudt tot de gemiddelde performance. 9

10 Hoe werkt u met de WPM? De WPM is opgebouwd uit zes pijlers: flexibiliteit, duurzaamheid, kostenbesparing, productiviteit, imago en gezondheid & comfort van werknemers. Bij de quick scan beantwoordt u over deze onderdelen achttien vragen, veelal in de vorm van stellingen. Voor het onderdeel Flexibiliteit stelt de scan u bijvoorbeeld de volgende vraag: Hoeveel dagen per week is het mogelijk op andere plekken dan op kantoor te werken? Als u twee dagen of meer invult, verdient u vier punten. Als u nul noteert, blijft u puntloos. Wilt u weten wat de Workspace Performance Meter voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met de adviseurs van draaijer+partners. Waar streeft u naar? Het is een utopie te veronderstellen dat organisaties op alle onderdelen van de WPM maximaal zullen scoren. Niet elke organisatie hoeft high performance na te streven. Het is maar net waarvoor u als organisatie kiest. Wilt u besparen op huisvesting? Of wilt u daarin juist investeren: om medewerkers tevreden te stellen en gemakkelijker nieuwe talentvolle mensen binnen te halen? Overigens blijkt de top vijf van werkgevers wel in te zetten op een zo hoog mogelijke score op alle onderdelen van de WPM. Zij kiezen niet voor kostenbesparing of duurzaamheid, maar slagen er kennelijk in om de high performance over een breed front te managen. Optimaliseren van de werkplek is van het grootste belang. Vergrijzing, leegstandsproblematiek: allerlei actuele thema s komen in de werkplekomgeving samen. Slechts één van de zes organisaties die hebben deelgenomen aan ons onderzoek naar de WPM kwam in aanmerking voor het predikaat High Performance Workspace. Er is dus nog veel ruimte voor verdere optimalisatie. 10

11 Conclusie: optimaliseer uw werkomgeving! Ons onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het optimaliseren van uw werkomgeving invloed heeft op zowel uw organisatie, uw medewerkers als de maatschappij. Ook is duidelijk geworden dat u meer winst kunt behalen als uw afdelingen FM, HRM en ICT uw werkomgeving integraal benaderen. Wilt u uw werkomgeving optimaliseren tot een High Performance Workspace? Dan moet u een bedrijfskundige invalshoek kiezen bij de uitwerking, vanwege de complexe samenhang van factoren en actoren. U moet uw ontwerpproces zien als een transformatieproces. Hierbij maakt u keuzes op basis van uw organisatiewensen en eisen en uw randvoorwaarden. Zo komt u tot een oplossingsmodel voor uw werkomgeving; een model dat uw bedrijfsdoelen en daarmee uw strategie ondersteunt. Herhuisvesting is dé kans om uw werkomgeving te optimaliseren Heeft u plannen voor herhuisvesting? Dan is het van groot belang dat u bij de planning rekening houdt met alle principes voor nieuwe werkvormen en de volgordelijkheid daarvan. Want de keuzes rond de fysieke werkomgeving die u in de definitiefase maakt, zijn bepalend voor de uiteindelijke peformance van uw werkomgeving. Met de door ons ontwikkelde Werkomgeving Prestatie Meter kunt u in korte tijd een beeld krijgen van de performance van uw werkomgeving. Wilt u naar aanleiding van de uitkomsten daadwerkelijk aan de slag met het optimaliseren van uw werkomgeving? Dan kan een consultant binnen korte tijd inzichtelijk maken op welke wijze waarde kan worden toegevoegd aan uw organisatie, dankzij onze methode. 11

12 Hoe creëert u een High Performance Workspace? In deze whitepaper leest u hoe u de performance van uw werkomgeving kunt optimaliseren. En ook: welke positieve effecten dit met zich meebrengt voor uw organisatie, uw medewerkers en de maatschappij. Deze whitepaper is gebaseerd op een onderzoek naar High Performance Workspace, uitgevoerd door Saxion en draaijer+partners. Congres High Performance Workspace draaijer+partners en Saxion zullen de uitkomsten van hun onderzoek naar de business case van de werkomgeving uitgebreid presenteren tijdens een speciaal congres over dit onderwerp: Congres High Performance Workspace op 22 september 2011 in Deventer (bij Saxion) Meld u aan via Meer weten? Neem contact op met of via Over draaijer+partners draaijer+partners is al sinds 1995 thuis in de wereld van gebied, gebouw en gebruik. Voor ons is dit allereerst een wereld van mensen en dan pas van stenen. Daarom stellen wij het gebruik van gebieden en gebouwen centraal. Daar ligt onze focus, van begin tot eind. Maar wel met beide benen op de grond; onze adviezen zijn concreet en uitvoerbaar. Vanuit onze vestigingen in Bunnik en Groningen werken 75 adviseurs en managers voor opdrachtgevers in heel Nederland. Over Saxion Met vestigingen in Deventer, Enschede en Apeldoorn en ruim studenten is Saxion een van de grootste hogescholen van Nederland. Wij bieden een zeer uitgebreid assortiment opleidingen en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, nationaal en internationaal. Saxion heeft samenwerkingsverbanden met bedrijven, instellingen en overheden die resulteren in onderwijs dat nauw aansluit op de beroepspraktijk. Daarnaast ontwikkelen wij momenteel een breed programma voor toegepast onderzoek. 12

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject Resultaten Het Nieuwe Werken Barometer Auteurs: Nynke Willemsen en Sawan Bruins Eurogroup Consulting Oktober 2013 INTRODUCTIE

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

TOTAL COST OF OWNERSHIP

TOTAL COST OF OWNERSHIP Nieuwe perspectieven op TOTAL COST OF OWNERSHIP INTELLIGENT BUILDING SPECIALS Investeren in comfort en energiebesparing loont Ondernemingen en overheidsorganisaties zijn zich er steeds meer van bewust

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 even voorstellen Experts Jeroen Freijser MBA (manager Facility Management KPN) Anneke de Graaf

Nadere informatie

De link tussen organisatie- en huisvestingsdoelen. Jan Gerard Hoendervanger

De link tussen organisatie- en huisvestingsdoelen. Jan Gerard Hoendervanger De link tussen organisatie- en huisvestingsdoelen Jan Gerard Hoendervanger 1. Huisvesting als managementopgave - Huisvesting als strategisch bedrijfsmiddel - Speelveld en spelers - Integrale aansturing

Nadere informatie

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn goed werken Ons nieuwe kantoor wordt een inspirerende ontmoetingsplek, waarbij we tijden plaatsonafhankelijk werken Klaas Bakker, Manager Facilities en Real Estate TenneT TSO B.V. Het nieuwe werken start

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda

Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda Naar een passende en geschikte werkomgeving; een onderzoek over specificaties voor diversiteit en functionaliteit van ruimten Evi De Bruyne, Sandra Brunia

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor Het nieuwe werken gedragsverandering is de succesfactor Kees Froeling, Bart Atema Overheidsorganisaties willen een aantrekkelijke werkgever zijn, nu en in de toekomst. Daarbij hoort een virtuele werkomgeving

Nadere informatie

THE LIFESTYLE OFFICE

THE LIFESTYLE OFFICE THE LIFESTYLE OFFICE The Lifestyle Office W elke levensstijl past bij mij? Bij welke groep wil ik horen? Hoe wil ik werken? Dit zijn de belangrijkste vragen van jonge mensen die op zoek gaan naar werk.

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers. Het Nieuwe Werken. Integrale Vormgeving. Probleemstelling. efficiëntie

HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers. Het Nieuwe Werken. Integrale Vormgeving. Probleemstelling. efficiëntie Het Nieuwe Werken Effecten op bedrijfsdoelstellingen HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers Merle Blok Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken is een visie op een manier van werken die optimaal

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel

Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Unieke serie Workshops Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Met de ontwerper van het Wiel dr. Corry Ehlen en trainer/coach Mirjam van Zweeden Succesvol innoveren! Een hele uitdaging! In de praktijk

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

VOORBIJ HET NIEUWE WERKEN IN EEN INSPIRERENDE WERK- OMGEVING

VOORBIJ HET NIEUWE WERKEN IN EEN INSPIRERENDE WERK- OMGEVING VOORBIJ HET NIEUWE WERKEN IN EEN INSPIRERENDE WERK- OMGEVING De wereld waarin we werken verandert, evenals de vraagstukken voor uw organisatie en de behoeften van medewerkers. Ontwikkelingen op technologisch,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Docent als innovator. Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur

Docent als innovator. Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur Docent als innovator Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur Een korte introductie PSW Een expertisecentrum op het terrein

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement Van meten tot weten Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement werkplekbezettings- en ruimtebenuttings Detectie In traditionele kantoor- en schoolomgevingen, waar iedereen een eigen werkplek of

Nadere informatie

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard.

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Online Dashboard is de nieuwe dienst van WeTalk Telecom gebaseerd op hosted PBX IP telefonie. Overstappen op VoIP is voor veel organisaties al snel lonend.

Nadere informatie

Indicator meet tevredenheid

Indicator meet tevredenheid HUISVESTING INDICATOR Benchmarken op waardering huisvesting Indicator meet Om adequaat te kunnen sturen op de huisvesting heeft een organisatie goede informatie nodig. Onderzoeksresultaten over gebruik

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren

Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren White Paper Naar een duurzame school - een stappenplan - Kennis en regie schoolbesturen sleutelfactoren Door: Jeroen Nollet Escoplan Barrel Ripper Matrix Onderwijshuisvesting Wim Fieggen Instituut Voor

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

HET NIEUWE SAMENWERKEN BRICKS, BYTES EN BEHAVIOUR IN BALANS. Whitepaper voor HR-, Facilityen ICT-managers met visie

HET NIEUWE SAMENWERKEN BRICKS, BYTES EN BEHAVIOUR IN BALANS. Whitepaper voor HR-, Facilityen ICT-managers met visie HET NIEUWE SAMENWERKEN BRICKS, BYTES EN BEHAVIOUR IN BALANS Whitepaper voor HR-, Facilityen ICT-managers met visie Dit is Het Nieuwe Samenwerken Ontwikkelingen als digitalisering, globalisering en meer

Nadere informatie

ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW. November 2012. Nick van der Meulen, MSc.

ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW. November 2012. Nick van der Meulen, MSc. ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW Title BAROMETER goes here 2012 Nick Erasmus@Work van der Meulen Research Briefing #4 November 2012 Nick van der Meulen, MSc.

Nadere informatie

Wie doet er mee en hoe zit het met ICT? Energie besparen in het hoger onderwijs

Wie doet er mee en hoe zit het met ICT? Energie besparen in het hoger onderwijs Wie doet er mee en hoe zit het met ICT? Energie besparen in het hoger onderwijs NDDHO 20 mei 2016 Den Haag Sylvia Breukers, Dieudonne Cobben, Ruth Mourik, Antoinet Smits Inhoudsopgave 1. Introductie DuneWorks,

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Wat is het nieuwe werken (of wel de nieuwe werkelijkheid)? Introductiefilm het nieuwe werken http://www.youtube.com/watch?v=lm844ess9fs

Nadere informatie

3 Management van ICT-kosten en baten

3 Management van ICT-kosten en baten 3 Management van ICT-kosten en baten Stand van zaken in de woningcorporatiesector Patrick van Eekeren en Menno Nijland Het bepalen van de hoogte van de ICT-kosten (en baten), bijvoorbeeld door gebruik

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Meet, presteer en rendeer!

Meet, presteer en rendeer! WWW.LAUNDRYDASHBOARD.COM Meet, presteer en rendeer! INFOSHEET Real-time inzicht in de prestatie van uw wasserij is de sleutel naar succes. Laundry Dashboard maakt dit mogelijk. Dankzij intelligente metingen

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Zorgorganisaties zijn innovatiever dan het bedrijfsleven; Zorgorganisaties investeren gemiddeld 25% meer in sociale innovatie,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN. Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken 02-04-15

VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN. Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken 02-04-15 VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken AGENDA Inleiding Bezuiniging Huisvesting VR Het Nieuwe Werken Huisvestingslasten Besparing

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Het is vooral een cultuurverandering

Het is vooral een cultuurverandering het nieuwe werken in de praktijk tekst: marion visser-de boer Het is vooral een cultuurverandering De overheid, het bedrijfsleven en medewerkers zelf; iedereen heeft een mening over Het Nieuwe Werken.

Nadere informatie

Het Nieuwe Organiseren. Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers

Het Nieuwe Organiseren. Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers Ontwikkelingen zoals Het Nieuwe Werken, de toenemende invloed van ICT en de nieuwe inzichten van de belevingseconomie zijn vaak aanleiding

Nadere informatie

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving freddy Willems www..be Drie thema s Flexplek, Het Nieuwe Werken en thuiswerken Het landschapskantoor 1 1 Flexplek, HNW en thuis werken Standpunten - geschiedenis

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Congres Vastgoedbeheer door regio s

Congres Vastgoedbeheer door regio s Congres Vastgoedbeheer door regio s Benchmarking van vastgoed en facilities September 2017 Onbegonnen werk bij de veiligheidsregio s? Facility Management Consultancy De Colliers Real Estate & Facility

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Nieuw werken, nieuw leren

Nieuw werken, nieuw leren Nieuw werken, nieuw leren in het Initium (VU Amsterdam) Charlotte Lusthusz, Michaël Geerdink 31 mei 2011 opzet 1. Even voorstellen 2. Gaat het om huisvesting gaat het om gedrag? Onze interpretatie Uw reacties

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Movares Duurzaamheidsscan

Movares Duurzaamheidsscan Movares Duurzaamheidsscan Innovatief procesinstrument Grip op duurzaamheid in elke projectfase Grip op duurzaamheid van A tot Z. Dat is de ambitie van Movares. Voor veel mensen en partijen is duurzaamheid

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Koploper & doorpakker UVIT HNW in Arnhem 2 Wat is Het

Nadere informatie

Mobiliteit.nu Rapportage

Mobiliteit.nu Rapportage Mobiliteit.nu Rapportage Erasmus@Work New Worlds of Work Quick-Scan 17-2-2012 Dr. Marcel van Oosterhout Janieke Bouwman Drs. Nick van der Meulen Dr. Jan van Dalen 1 Dr. Peter van Baalen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Nadere informatie

10 voordelen van de bedrijfskundige scan voor (MKB-) ondernemingen

10 voordelen van de bedrijfskundige scan voor (MKB-) ondernemingen 10 voordelen van de bedrijfskundige scan voor (MKB-) ondernemingen Inhoud Introductie / samenvatting... 3 10 Voordelen van de Bedrijfskundige Scan... 4 1. Bedrijfskundige scan geeft u inzicht... 4 2. De

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie

Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie Quadrance Wat is Quadrance en wie zijn wij? Adviesbureau vastgoed exploitatie: 16 medewerkers,

Nadere informatie

50 plussers op de arbeidsmarkt

50 plussers op de arbeidsmarkt 50 plussers op de arbeidsmarkt Onderzoek arbeidsparticipatie 50-plus werknemers in het bedrijfsleven Het 50+ Adviescentrum heeft in de maanden februari tot en met juni 2016 onderzoek gedaan naar de participatie

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

E-learning biedt perspectief

E-learning biedt perspectief E-learning biedt perspectief Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com http://www.slideshare.net/wrubens Wie van u... Raad van bestuur Directies/managers (lijn) P&O Beleidsadviseurs Opleidingsadviseurs

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Samenvatting Doel en werkwijze Respondenten

Samenvatting Doel en werkwijze Respondenten Sporen naar de nieuwe huisvesting Een onderzoek naar het gebruik en beleving van drie locaties van de belastingdienst-oost. Auteurs: L. Groot, A.M. Hartjes, M. Maarleveld Center for People and Buildings,

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Opzet van de presentatie 1. Leeftijdsopbouw Hoger onderwijs 2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE:

KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE: WHITEPAPER KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE ICT-BRANCHE: HOE ERVAART DE ICT-ER ZIJN WERK, EN HOE BEHOUD JE ALS WERKGEVER HET TALENT? DE ICT-BRANCHE IN BEELD ICT is booming business. ICT-talenten zijn gewild.

Nadere informatie

Wie zijn we Wat is onze visie Meer informatie. Visie aanpak verduurzaming vastgoed gemeente Eindhoven

Wie zijn we Wat is onze visie Meer informatie. Visie aanpak verduurzaming vastgoed gemeente Eindhoven Visie aanpak verduurzaming vastgoed gemeente Eindhoven Wie zijn we? Gestart in 1986 Duurzaamheid zit in onze genen Ruim 110 medewerkers Woningbouw, utiliteit, overheid, gezondheidszorg, onderwijs, monumenten,

Nadere informatie

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering.

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering. Benchmarken In feite is benchmarken meten, vergelijken, leren en vervolgens verbeteren. Dit kan op zeer uiteenlopende gebieden. Van de behandelresultaten van een zorgmedewerker tot de resultaten van het

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company In oktober 2012 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International, met ondersteuning van

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

HNW drie jaar na de invoering (case HP)

HNW drie jaar na de invoering (case HP) HNW drie jaar na de invoering (case HP) 1 17 Workshop / Plenaire lezing Titel Naam Spreker SOEPEL VERANDEREN NAAR EEN NIEUWE MANIER VAN WERKEN HNW drie jaar na de invoering (case Hewlett Packard) Het nieuwe

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing!

Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing! Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing! Flavours to go Het flexibele concept voor uw interne catering waar u de smaak van te pakken krijgt! Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing!

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie