WELSTAND EN MONUMENTEN MIDDEN NEDERLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELSTAND EN MONUMENTEN MIDDEN NEDERLAND"

Transcriptie

1 WELSTAND EN MONUMENTEN MIDDEN NEDERLAND

2 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OUDEWATER KIEST VOOR WELMON Over het geheel gezien was 2008 een goed jaar voor Welstand en Monumenten Midden Nederland. De economische neergang werd pas in de laatste maanden van het jaar voelbaar. Een groot deel van het jaar bivakkeerde ons bureau op een logeeradres op het bedrijventerrein de Rumpst in Bunnik in verband met de renovatie en uitbreiding van het kantoor aan de Dorpsstraat. Uit een evaluatie bleek dat de Woningwet van 2003 naar tevredenheid is ingevoerd. Desondanks stelde het kabinet met het oog op de gewenste deregulering voor, om de verplichte onafhankelijke welstandstoets uit de woningwet te halen. Dit voornemen staat haaks op de positieve evaluatie en onze eigen ervaringen. Daarom hebben de Federatie Welstand en het Dirov (directeurenoverleg welstandsorganisaties) veel tijd en energie gestoken om de betrokken partijen te overtuigen van de noodzaak van een goed georganiseerd welstandsbeleid. Daarnaast denken we in Dirov- en Federatieverband na over de vraag hoe de welstandsorganisaties kunnen worden omgevormd tot ruimtelijke kwaliteitsteams. Welstandsnota Veel gemeenten denken in dezelfde richting, zij betrekken onze rayonarchitecten steeds vaker in een vroeg stadium bij de planvorming. De relatie tussen onze medewerkers en de medewerkers en bestuurders van de gemeenten in ons werkgebied was ook in het afgelopen jaar goed en open. Diverse welstandsnota s werden geëvalueerd en waar nodig aangepast aan gewijzigde inzichten, zowel inhoudelijk als functioneel. Monumentenzorg Het in 2007 opgerichte Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU) heeft zich in 2008 verder ontwikkeld. Het werkgebied van de monumentencommissie werd verder uitgebreid met de gemeenten Maarssen en Oudewater. Archeologie In 2008 trokken Welmon en de Milieudienst Zuid-Oost Utrecht gezamenlijk een archeoloog aan om gemeenten te kunnen ondersteunen op het vlak van archeologie en monumentenzorg. Uit een enquête was gebleken dat hier behoefte aan is. De archeoloog, drs. P. de Boer, is met ingang van 1 januari in dienst getreden bij de Milieudienst Zuid-Oost Utrecht. Alle aangesloten gemeenten kunnen op huurbasis gebruik maken van zijn diensten. Bestuur en bureau Het Dagelijks Bestuur is in het verslagjaar ongewijzigd. De personele bezetting van het bureau onderging één wijziging: mevrouw ir. M.E.S. Adriaansen heeft de organisatie verlaten. Haar werkzaamheden worden vanaf oktober 2008 waargenomen door de heren Van Deelen en Tom met steun van de heer ir. L.E.N.M. van Doeveren, architect te Scherpenzeel. Mevrouw drs. M.C.E. Maring te Amersfoort werd per 1 april 2008 voor 8 uur per week en voor een periode van één jaar aangesteld ter ondersteuning van mevrouw Dubelaar. De gemeente Oudewater maakt sinds 1 januari 2009 gebruik van de diensten van Welmon. Tot vorig jaar liet de gemeente zich door Welstandscommissie Dorp, Stad & Land adviseren over welstand en monumenten. Dorp, Stad & Land is met name actief in Zuid-Holland en Zeeland, terwijl Oudewater al sinds de jaren tachtig onderdeel is van de provincie Utrecht. Dit was volgens Leo Bos van de gemeente Oudewater een van de redenen om te kiezen voor Welmon. We misten een netwerk in Utrecht. Dat kan in je nadeel werken. Bijvoorbeeld als je pas achteraf hoort dat de provincie Utrecht een subsidieregeling hanteert voor gemeentelijke monumenten. Met de keuze voor Welmon loopt Oudewater beter in de pas met de overige gemeenten in de provincie, aldus Bos. Welmon overlegt bovendien ook altijd met de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, voorheen de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. Het uiteindelijke advies wordt dus breed gedragen. Brede school Werkhoven: EEN ONTWERP WAAR IEDEREEN ZICH IN KAN VINDEN De brede school die in 2010 aan de rand van Werkhoven (gemeente Bunnik) wordt gebouwd, wijkt qua vorm nogal af van de standaard. Architectenbureau KOW ontwierp een langgerekt boerderijachtig gebouw, passend in de landelijke om - geving. Het idee voor een brede school ontstond in het dorp zelf. Bewoners wilden de toekomst van de voorzieningen (basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal, etc.) waarborgen en zagen in dat daar minstens twee dingen voor nodig waren: nieuwbouw en clustering van het aanbod. In 2010 staat het gebouw er als het goed is. Aan de rand van Werkhoven, in een landschappelijke omgeving die wordt gekenmerkt door herenboerderijen en een kasteeltje. Een van de belangrijkste eisen was dat de nieuw te bouwen brede school in het landschap zou passen. De architect werd met zorg geselecteerd. Welmon was aanwezig bij de presentaties van de ver - schillende architecten. Door welstand in een vroeg stadium bij de plannen te betrekken, voorkom je dat een plan waar gebruikers gelukkig mee zijn, in de eindfase alsnog wordt afgekeurd, verklaart Kees van den Heuvel, adviseur van de gemeente Bunnik. Burgers, bestuur en gebruikers zijn ook lovend over het ontwerp van KOW. Wethouder Jan van Geest, gemeente Bunnik: Architect, welstand, gebruikers en andere betrokkenen werkten tijdens het proces intensief met elkaar samen. Dat heeft zonder slag of stoot geleid tot een ontwerp waar iedereen zich in kan vinden. Ir. Anthony Tom, directeur

3 Nieuw landgoed De Mare te IJsselstein NATUUR EN CULTUUR MODERN VERENIGD Waterrijk Woerden EEN WOONOMGEVING DIE ZINGT VAN AFWISSELING Hans Been Architecten ontwierp voor een particuliere opdrachtgever een nieuw landgoed in de uiterwaarden van IJsselstein. Het landschap aan de Hollandse IJssel is ontworpen alsof er jaren geleden een dijkdoorbraak heeft plaatsgevonden en de woning is komen aandrijven. Het woonhuis is aan de twee openbare zijden nagenoeg vol ledig gesloten, de andere twee zijden zijn volledig van glas. Het strenge, rechthoekige volume contrasteert mooi met de natuurlijke, levendige omgeving rondom de woning, zegt architect Sander de Bruin. Het cortenstaal is nu oranje-rood, maar zal onder invloed van de natuur langzaam corroderen tot verschillende diepbruine nuances. Het water rondom de woning biedt de bewoners een levendig uitzicht én de nodige privacy op het gedeeltelijk openbare landgoed. Welmon was van meet af aan enthousiast, maar miste de ultieme scherpte in het eerste ontwerp. Als je zoiets ontwerpt, dan moet het van uitzonderlijke kwaliteit zijn, was de boodschap. De Bruin: Welmon daagde ons uit om tot het uiterste te gaan in de architectonische uitwerking van het concept. Mede door hun kritisch meedenken zijn we tot een uitzonderlijk niveau gekomen met maximale zeggingskracht. Waterrijk Woerden is een nieuw stadsdeel in ontwikkeling. De wijk bestaat uit twee woongebieden: een villapark en vier wooneilanden. In het villapark komen ongeveer 175 vrijstaande villa s, een handjevol twee-onder-een-kapwoningen en een paar appartementengebouwen. De wooneilanden hebben een meer stedelijk karakter. Hier worden 900 woningen en appartementen gebouwd. Het nieuwe stadsdeel is op de naastgelegen plassen georiënteerd, zegt Edzo Bindels van West 8, het bureau dat verantwoordelijk is voor het stedebouwkundig plan. De grachtjes in de wijk staan straks in directe verbinding met het open water. Het stedenbouwkundig plan biedt verder veel vrijheid aan projectontwikkelaars en particulieren bij de ontwikkeling van een kavel. We streven naar een woonomgeving die zingt van afwisseling, zegt Bindels. Samen met Welmon bekijkt hij alle plannen en ontwerpen. Dat doen we steeds in een workshopachtige setting. We reageren meteen op de voorstellen. Soms is een ontwerp op zichzelf hoogstaand maar vinden we het niet passen in het ruimtelijk idee van de wijk. Onze opvattingen onderbouwen we zonodig met behulp van een maquette van de wijk. Het doel, een afwisselende wijk, maakt wel dat Bindels af en toe over zijn eigen smaak heen moet stappen. Je ziet van alles voorbijkomen. Retro, jaren-30, dozen, torens. Het een vind je mooier dan het andere. Het gaat erom dat het in het totaalplaatje past. En het zijn juist de contrasten tussen de verschillende soorten woningen die de wijk straks levendig maken en leuk om in te wonen. Nieuwe binnenstad Nieuwegein KWALITATIEF HOOGWAARDIGE BINNEN- STAD Nieuwegein bouwt aan een nieuwe binnenstad waar het prettig wonen, werken, winkelen en uitgaan is. Het wordt een gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud in het stadscentrum met een multifunctioneel nieuw stadshuis en theatercomplex, zegt communicatieadviseur Monique Elbers. Een onafhankelijk kwaliteitsteam (Q-team) bewaakt de kwaliteit van de nieuwe binnenstad en adviseert het college. Welstand is ook vertegenwoordigd in het Q-team. Tot en met het definitieve ontwerp ziet het team alle ontwerpen en beoordeelt de ruimtelijke, stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit ervan. Daarnaast houdt het Q-team zicht op het totaal, zodat het een samenhangend, consistent en kwalitatief hoogwaardige binnenstad wordt. In de bouwplanfase neemt de welstandscommissie de kwaliteitsbewakende rol van het Q-team over. Welmon zoemt dan meer in op detailniveau, aldus Elbers. Inmiddels is gestart met de bouw van het nieuwe stadshuis en de woningen en winkels in het stadskwartier. In de loop van 2009 volgt het theatercomplex. In 2011 worden de eerste onderdelen van de nieuwe binnenstad opgeleverd. Veenendaal-oost TIJDIG GEWIKT EN GEWOGEN Aan de oostkant van Veenendaal komt een nieuwe wijk met ongeveer nieuwbouwwoningen en voorzieningen: Veenendaal-oost. De wijk bestaat uit drie deelgebieden met elk een eigen sfeer en karakter: Groenpoort, Buurtstede en Veenderij. Buurtstede, de meest stedelijke wijk, is het meest ver in ontwikkeling. Projectontwikkelaars hebben de eerste aanvragen inmiddels ingediend. Eerder zijn de voorontwerpen al gewikt en gewogen door supervisor SVP Architecten uit Amersfoort. Welstand en Monumenten Midden Nederland was ook betrokken bij deze eerste beoordeling. Dit om te voorkomen dat vergevorderde plannen in een laat stadium alsnog een negatief advies krijgen. Toetssteen voor de ontwerpen van architecten en projectontwikkelaars is het beeldkwaliteitsplan dat is opgesteld voor de wijk. Welmon beoordeelt per plan of het past binnen de uitstraling die wordt nagestreefd, zegt inspecteur bouw- en woningtoezicht Carolien van Doorn van de gemeente Veenendaal. Belangrijk omdat ontwerp, materiaalkeuze en kleurgebruik de uitstraling kunnen maken of breken. De voorontwerpen zijn over het algemeen goed ontvangen door welstand en SVP Architecten, aldus Van Doorn.

4 NIEUW APPARTEMENTENCOMPLEX IN ZEIST Op de hoek van de Kromme Rijnlaan en de Utrechtseweg, waar nu nog een leeg kantoorgebouw staat, komt straks een modern appartementencomplex met 206 koop- en huurwoningen in het middeldure en dure segment. Het complex bestaat uit drie gebouwen van vijf tot zeven lagen die samen een vloeiende slinger vormen. Erin komt een parkeerkelder en een welness center met zwembad voor bewoners. Het gebouw biedt straks ook onderdak aan een openbaar gezondheidscentrum. Het plan kreeg een negatief advies van Welmon. De welstandscommissie vindt het te massaal en niet passen in het beeld van de Stichtse Lustwarande. Dit is een langgerekt gebied van Utrecht tot Rhenen. Hier liggen meer dan honderd landgoederen en buitenplaatsen met omvangrijke tuinen en imposante parkbossen. Het college van B&W van Zeist en de gemeenteraad schoven het advies van Welmon gemotiveerd terzijde. De discussie gaat over de maatvoering. Over de architectonische kwaliteit en de originele vormgeving bestaan binnen Zeist geen meningsverschillen. Voor het gemeentebestuur heeft het plan zoveel kwaliteit, dat het alleszins acceptabel is, zegt wethouder Dirk Gudde. Over het advies van Welmon: Het is een degelijk en professioneel advies waarover wij goed gesproken hebben. Onze taak is om een ruimtelijke afweging te maken. Kijkend naar het ongebruikte kantoorpand dat er nu staat, kwamen wij tot de conclusie dat de nieuwbouwplannen een verbetering zijn. Nu is het alleen nog wachten op de verklaring van geen bezwaar van de provincie Utrecht. Zodra deze verklaring is ontvangen zal de gemeente de bouwvergunning verlenen. PRODUCTEN EN DIENSTEN Gesprekspartner en klankbord Welstand en Monumenten Midden Nederland zet zich in voor de ruimtelijke kwaliteit in Midden Nederland. Dit doen wij uiteraard door welstandsoordelen te formuleren op grond van de wettelijke adviestaak voor de woningwet. Maar we kunnen en willen graag meer betekenen voor gemeenten. De welstandscommissie kan al in een vroeg stadium van planontwikkeling fungeren als professioneel gesprekspartner en klankbord. Wij kunnen signalen afgeven, algemene adviezen uitbrengen, discussies aanzwengelen of op andere manieren ondersteuning bieden. Hoe werken wij? De gemeenschappelijke regeling van de 24 deelnemende gemeenten in Midden Nederland wordt uitgevoerd door een klein, slagvaardig bureau in Bunnik. Eén keer per veertien dagen bezoekt de rayonarchitect de gemeente om aanvragen voor bouwvergunningen en bouwplannen op te halen. Dit bezoek kan ook worden gebruikt om plannen voor te bespreken of om overleg te voeren naar aanleiding van een reeds uitgebracht advies. Voor kleine bouwplannen of bouwplannen die vermoedelijk een positief advies krijgen van de commissie, heeft de rayonarchitect een mandaat om een positief advies uit te brengen. Als het gaat om kleine aanpassingen worden deze op het bureau besproken en vervolgens van advies voorzien. Meer ingrijpende bouwplannen worden besproken in de rayoncommissie die een keer in de veertien dagen bij elkaar komt, centraal in het rayon. Monumenten Naast welstandsadvisering geeft Welstand en Monumenten Midden Nederland ook advies en ondersteuning aan onderstaande gemeenten in het kader van de monumentenzorg. Dit advies heeft bijvoorbeeld betrekking op: bouwkundige aanpassingen, restauratieplannen en subsidies. De monumentencommissie komt een keer in de vier weken bijeen. De volgende gemeenten hebben hun monumentenadvisering bij ons ondergebracht: Oudewater (per 1 januari 2009) Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Woudenberg Wijk bij Duurstede IJsselstein Baarn Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Maarssen Ruimtelijke kwaliteit is modieus, dereguleren ook TEGENSTRIJDIGE trends Wat is de grote beweging op het gebied van ruimtelijke kwaliteit? Wat zijn de trends? Directeur Anthony Tom van Welstand en Monumenten Midden Nederland stelt vast dat ruimtelijke kwaliteit hoog op de maatschappelijke agenda staat. Minister Cramer van Vrom begon onmiddellijk na haar aantreden met het programma Mooi Nederland tegen de verrommeling van het landschap en de openbare ruimte. De minister wil meer grip op de ruimtelijke ordening. Maar tegelijkertijd heeft het kabinet een koers van loslaten ingezet om tegemoet te komen aan de roep om deregulering. Het zijn twee tegenstrijdige stromingen, het kabinetsbeleid is wat dat betreft niet erg consistent, zegt Tom. De zoekterm welstandsvrij bouwen levert op Google een kleine 7000 hits op. Veel gemeenten experimenteren met welstandsvrije gebieden. Daarnaast kwam het kabinet onlangs met een voorstel om het vergunningvrije bouwen te verruimen. Eigenaren mogen nu - zonder vergunning - hun woningen aan de achterzijde met 100 m 2 uitbreiden. Het is momenteel modieus om stelling te nemen tegen de regelzucht van de overheid. Maar we moeten oppassen dat we het kind niet weg-gooien met het badwater, waarschuwt Tom. Uit onderzoek is gebleken dat burgers veel waarde hechten aan ruim-telijke kwaliteit. Mensen willen zich thuis voelen in hun woonomgeving, de kwaliteit van de bebouwing is daarvoor medebepalend. Retro Historiserend bouwen is onmiskenbaar een trend. Overal verrijzen nieuwe, knusse vestingstadjes en jaren 30-wijken. In de krappe markt van voor de eeuwwisseling vond eigentijdse, strakke nieuwbouw nog aftrek. De stagnerende markt van nu is meer gericht op de vraag, en retro is in. Vanuit de optiek van welstand is daar op zichzelf geen bezwaar tegen. Welstand is geen smaakpolitie, maar het moet stedenbouwkundig wel kloppen, zegt Tom. Steden en dorpen hebben een bepaalde karakteristiek. We willen voorkomen dat alle plaatsen op elkaar gaan lijken met dezelfde bedrijventerreintjes en met dezelfde retrowoningen. Een plan met jaren dertigwoningen past niet goed in een moderne, kubistische wijk. Welstand toetst of een nieuwbouwplan in overeenstemming is met de eigen kenmerken van de omgeving. Anders gezegd: we willen verrommeling voorkomen. De ontwikkeling van Op Buuren is een opmerkelijk voorbeeld van retroarchitectuur. Dit nieuwe Vechtdorp in de gemeente Maarssen wordt gebouwd in de stijl van een historisch landgoed. Welstand en Monumenten Midden Nederland gaf een positief advies. Tegenstanders zeggen: het is fake, maar het plan zit wel deugdelijk in elkaar. Stedenbouwkundig is er goed over nagedacht: de locatie ligt aan de Vecht, het plan heeft een verdichte kern en een buitenplaats. Expertise Ruimtelijke kwaliteit vereist consistentie. De meeste gemeenten hadden vroeger een eigen stedenbouwkundige in dienst. Nu is het in veel plaatsen gebruikelijk om op ad hoc basis stedenbouwkundige bureaus in te huren. Het nadeel van die aanpak is dat wisselende bureaus minder gevoel hebben voor de karakteristiek van een stad of een dorp. Ruimtelijke kwaliteit gaat erom, optimaal aan te sluiten bij de sterke punten van een plaats. Net als bij mensen: die accentueren ook hun individuele sterke punten met kleding die voordelig afkleedt. Het is in het algemeen een voordeel als stedenbouwkundigen een beetje gevoel hebben voor de geschiedenis, voor de eigenheid van een stad. In sommige plaatsen in het verzorgingsgebied van Welstand en Monumenten Midden Nederland zijn er nog wel vaste stedenbouwkundigen, bijvoorbeeld in Houten en in Nieuwegein. Het zijn plezierige gesprekspartners voor welstand, zij voelen zich verantwoordelijk voor het geheel van de stad, niet louter voor een ontwikkeling als zodanig. Het gemeentebestuur is daardoor een betere tegenspeler voor ontwikkelaars. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat er ook nadelige aspecten zijn aan vaste stedenbouwkundigen, bijvoorbeeld het risico van verkokering. Nieuwe koers In 2008 wierp de roep om deregulering zijn schaduw al vooruit, het kabinet bereidde een voorstel voor om de verplichte onafhankelijke welstandstoets af te schaffen. Inmiddels is duidelijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer zover niet wil gaan. Minister Van der Laan (WWI) werkt nu aan een nieuw voorstel. Tom stelt vast dat het belang van welstand is vergroot. Juist omdat wij langdurige relaties hebben met de gemeenten. We willen de koers daarom verleggen: nu ligt de nadruk nog op onze toetsende rol, in de toekomst willen we in een eerder stadium adviseren over (de steden-bouwkundige) aspecten van nieuwe ontwikkelingen. Welstand ontwikkelt zich steeds meer als een team ruimtelijke kwaliteit, een gesprekspartner voor gemeenten bij alle aspecten van ruimtelijk beleid.

5 JAARREKENING Toelichting balans en maandomzet 2008 De omzet ontwikkelde zich boven verwachting in het jaar Maar in het laatste kwartaal wierp de financiële en economische crisis zijn schaduw vooruit. Voor de zomer werd het voor bouwers aanzienlijk moeilijker om projecten te financieren. De banken scherpten de voorwaarden voor kredietverstrekking aan. Veel projecten kwamen niet van de grond. In het najaar werd dit zichtbaar in de omzetontwikkeling van Welstand en Monumenten Midden Nederland. Het aantal adviesaanvragen daalde. BALANS PER 31 DECEMBER 2008 (NA RESULTAATBESTEMMING) Activa 31 december december 2007 Passiva 31 december december 2007 Vaste activa Gebouwen Verbouw kantoorgebouw Bedrijfsmiddelen Eigen vermogen Algemene reserve Nog te bestemmen saldo Bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen Bestemmingsreserve vervanging bij ziekte Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Voorzieningen Voorziening onderhoud kantoor Voorziening ww-gelden Totaal activa Langlopende schulden Maandomzet Geldlening Werkelijk 07 Geraamd 08 Werkelijk 08 Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

6 COLOFON Uitgave Welstand en Monumenten Midden Nederland Adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit Dorpsstraat 1b Postbus CC Bunnik telefoon fax Grafisch ontwerp twee PK, Utrecht Tekst Parma Communicatie, Oudewater Fotografie HLP images, Zeist TasT, Hollandse Rading Welstand en Monumenten Midden Nederland Brede School Werkhoven: KOW Architectuur IJsselstein: Hans Been Architecten Nieuwegein: 3XN Architects, Architekten Cie Woerden: West 8 urban design & landscape architecture b.v Veenendaal: MIX- Architectuur Zeist: WK Architecten

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL Banen en vestigingen per gemeente 2009-2010 [2010] ALLE BANEN 2010 0305 ABCOUDE 280 92 217 619 18 97 55 34 15 364 69 55 135 258 76 46 2.430 0307 AMERSFOORT 223 5.055 3.588 14.405 3.442 2.448 4.468 4.156

Nadere informatie

B&W verslag van het gevoerde welstandsbeleid 2013

B&W verslag van het gevoerde welstandsbeleid 2013 1 Gemeente Noordwijkerhout B&W verslag van het gevoerde welstandsbeleid 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Doel van dit verlag 3 3. Feiten en cijfers 5 4. Contacten 6 5. Conclusies en acties 6 6. Aanbevelingen

Nadere informatie

Nieuwegein Utrechtse Heuvelrug Baarn

Nieuwegein Utrechtse Heuvelrug Baarn De Ronde Venen De Bilt Abcoude Eemnes Houten Loenen Rhenen Breukelen Bunschoten Maarssen Woerden Nieuwegein Utrechtse Heuvelrug Baarn Wijk bij Duurstede Zeist IJsselstein Woudenberg Oudewater Veenendaal

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

Nieuwegein Utrechtse Heuvelrug Baarn

Nieuwegein Utrechtse Heuvelrug Baarn De Ronde Venen De Bilt Abcoude Eemnes Houten Loenen Rhenen Breukelen Bunschoten Maarssen Woerden Nieuwegein Utrechtse Heuvelrug Baarn Wijk bij Duurstede Zeist IJsselstein Woudenberg Veenendaal Montfoort

Nadere informatie

Culemborg Welstandscommissie. Culemborg! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Culemborg

Culemborg Welstandscommissie. Culemborg! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Culemborg Jaarverslag Welstandscommissie Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email t.stahlie@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht gemnr gemeente Landbouw, denijverheid Bouw Handel Vervoer, opslahoreca 0307 AMERSFOORT 197 4.457 3.715 14.731 3.283 2.631 0308 BAARN 65 528 527 2.048 188 630 0312 BUNNIK 287 623 996 1.021 90 282 0313 BUNSCHOTEN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5)

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDS REGIO UTRECHT De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Jaarverslag Welstand 2013 Gemeente Schinnen

Jaarverslag Welstand 2013 Gemeente Schinnen Jaarverslag Welstand 2013 Gemeente Schinnen Inleiding Conform de Woningwet ligt voor u het jaarverslag Welstand 2013 van de Gemeente Schinnen. Teneinde het welstandstoezicht binnen de gemeente inzichtelijk

Nadere informatie

Persbericht DRAAGVLAK VOOR WELSTANDSCOMMISSIES GROOT. Amsterdam, 1 september 2010

Persbericht DRAAGVLAK VOOR WELSTANDSCOMMISSIES GROOT. Amsterdam, 1 september 2010 Persbericht DRAAGVLAK VOOR WELSTANDSCOMMISSIES GROOT Amsterdam, 1 september 2010 De welstandscommissies in Nederland doen belangrijk werk, en ze doen hun werk over het algemeen goed. Dat vindt de overgrote

Nadere informatie

Samen bouwen in Odijk. Villapark Violanthus

Samen bouwen in Odijk. Villapark Violanthus Samen bouwen in Odijk Villapark Violanthus Welkom in Odijk Situatie Aan de rand van Odijk ligt Villapark Violanthus, met een uniek karakter van weidse uitzichten langs de Kromme Rijn. De wijk grenst aan

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten Gemeente Moerdijk Monumentenwijzer Informatie over gemeentelijke monumenten Inhoudsopgave Woord van de Wethouder... 3 Hoe wordt een object een gemeentelijk monument?... 5 Moet ik een vergunning aanvragen?...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 16R.00358

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 16R.00358 Gettteettti Otidewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 16R.00358 Van college van burgemeester en wethouders Datum 28 juni 2016 Portefeuillehouder(s) : Wethouder L.W. Vermeij Portefeuille(s) : Volkshuisvesting

Nadere informatie

Samen bouwen in Odijk. 6 semi-bungalows

Samen bouwen in Odijk. 6 semi-bungalows Samen bouwen in Odijk 6 semi-bungalows Welkom in Odijk Aan de rand van Odijk ligt Villapark Violanthus, met een uniek karakter van weidse uitzichten langs de Kromme Rijn. De wijk grenst aan de andere kant

Nadere informatie

Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon JAARVERSLAG. Gemeente Brielle

Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon JAARVERSLAG. Gemeente Brielle Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon JAARVERSLAG Gemeente Brielle 2 JAARVERSLAG 2013 DORP, STAD & LAND INHOUD Voorwoord Verslag van de Welstands-

Nadere informatie

Scherpenzeel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Scherpenzeel! Jaarverslag 2015. Zorg voor een mooi

Scherpenzeel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Scherpenzeel! Jaarverslag 2015. Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Leo van Grondelle Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email l.van.grondelle@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Voorwoord 5. Bestuur en Secretariaat 6 Dagelijks Bestuur 6 Algemeen Bestuur 6 Het Bureau 7

Voorwoord 5. Bestuur en Secretariaat 6 Dagelijks Bestuur 6 Algemeen Bestuur 6 Het Bureau 7 JAARVERSLAG 2006 INHOUD Voorwoord 5 Bestuur en Secretariaat 6 Dagelijks Bestuur 6 Algemeen Bestuur 6 Het Bureau 7 Jaaroverzicht 2006 9 a. De rayoncommissies welstandzorg 12 b. Monumentencommissie Midden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer:

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: Onderwerp: ontwerpbegroting 2011 en verantwoording van de Gezonde Gids 2009 GGD Midden-Nederland Voorstel

Nadere informatie

Bijlage 9: Motivering niet vaststellen beeldkwaliteitscriteria Landgoed de Klauwenhof en nieuw woonkavel aan de Lange Klauwenhof Didam.

Bijlage 9: Motivering niet vaststellen beeldkwaliteitscriteria Landgoed de Klauwenhof en nieuw woonkavel aan de Lange Klauwenhof Didam. Bijlage 9: Motivering niet vaststellen beeldkwaliteitscriteria Landgoed de Klauwenhof en nieuw woonkavel aan de Lange Klauwenhof Didam. Inleiding Vanaf 14 mei 2015 hebben gedurende 6 weken ter inzage gelegen

Nadere informatie

Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Bunnik

Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Bunnik Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Bunnik 1 Inhoudsopgave van het Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit 1. Benoeming en samenstelling van de commissie

Nadere informatie

Provinciaal blad 2013, 14

Provinciaal blad 2013, 14 Provinciaal blad 2013, 14 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 maart 2013, nr. 80DFE0E6 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/167

Raadsvoorstel 2004/167 Raadsvoorstel 2004/167 Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Commissie Ruimte en Economie/Wonen en Werken d.d. 17 mei 2004 Datum 27 april 2004 Raadsvergadering 27 mei 2004 Samenvatting Voor de

Nadere informatie

Contactpersonen per gemeente

Contactpersonen per gemeente Contactpersonen per gemeente Mei 2017 Inleiding Dit document bevat een overzicht van contactpersonen bij gemeenten in de provincie Utrecht. Bij deze personen zijn alleen de mailadressen weergegeven. Telefonisch

Nadere informatie

Contactpersonen per gemeente

Contactpersonen per gemeente Contactpersonen per gemeente Mei 2017 Inleiding Dit document bevat een overzicht van contactpersonen bij gemeenten in de provincie Utrecht. Bij deze personen zijn alleen de mailadressen weergegeven. Telefonisch

Nadere informatie

Bouw uw eigen woning in Bos Noord!

Bouw uw eigen woning in Bos Noord! Bouw uw eigen woning in Bos Noord! www.wonenindalmeden.nl oktober 2016 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Maatvoering en kavelprijzen 4 Wegen en groen 6 Optie en aankoop 7 Bouwrichtlijnen 8 Bestemmingsplankaart

Nadere informatie

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17 Onderwerp Vergadering van Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013 Portefeuillehouder Nummer L. Franken 17 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel Een keuze te maken

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen Staat van 2014 Soortenrijkdom Wat is de gemiddelde kwaliteit van de soorten rijkdom in zes biotopen? Voor de vulling van deze zijn gegevens gebruikt van de vlakdekkende inventarisaties in het buitengebied

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging)

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Gemeente Emmen 21 april 2011 2 1. Inleiding Dit Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein

Nadere informatie

Bijlage 9 Reglement van orde welstand

Bijlage 9 Reglement van orde welstand Bijlage 9 Reglement van orde welstand [In de praktijk blijken er grote verschillen in werkwijze tussen de (provinciale) welstandsorganisaties, waardoor het vrijwel onmogelijk is om een universeel toepasbare

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Par.afd.hfd. Kenmerk. Ruimtelijke onderbouwing en tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie; Portefeuillehouder

RAADSVOORSTEL. Par.afd.hfd. Kenmerk. Ruimtelijke onderbouwing en tekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie; Portefeuillehouder RAADSVOORSTEL Par.afd.hfd. Kenmerk 2016-0074 HZ_WABO Raadsvergadering 24 maart 2016 Commissie(s) Ruimtelijke Ontwikkeling Datum: 9 maart 2016 Gewijzigd voorstel Ja Bijlagen Ruimtelijke onderbouwing en

Nadere informatie

De redelijke eisen van welstand voor de toepassing van kunststof kozijnen

De redelijke eisen van welstand voor de toepassing van kunststof kozijnen College Onderwerp: V200900082 De redelijke eisen van welstand voor de toepassing van kunststof kozijnen Samenvatting: Inleiding: Het komt steeds vaker voor dat burgers de vraag stellen of ze van hun woning

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 3 juni 2009 ALDUS BESLOTEN 11 JUNI 2009. Actualisering welstandsbeleid

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 3 juni 2009 ALDUS BESLOTEN 11 JUNI 2009. Actualisering welstandsbeleid Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 11 JUNI 2009 Doetinchem, 3 juni 2009 Actualisering welstandsbeleid Voorstel: Als kader voor de actualisering van het welstandsbeleid vaststellen: 1. Er moet één

Nadere informatie

Putten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Putten! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Putten

Putten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Putten! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Putten Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Leo van Grondelle Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email L.Van.Grondelle@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Het ondernemende netwerk met hart en ambitie voor de stad Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten over 2016 5 Toelichting

Nadere informatie

PERSBERICHT. Groot draagvlak voor welstand. Amsterdam, 7 april 2006

PERSBERICHT. Groot draagvlak voor welstand. Amsterdam, 7 april 2006 PERSBERICHT Groot draagvlak voor welstand Amsterdam, 7 april 2006 Nederlanders vinden het erg belangrijk dat de gemeente let op het uiterlijk van gebouwen. Bijna tachtig procent van de mensen vindt het

Nadere informatie

Schets van het gezondheids-, geluks- en welvaartsniveau en de rol van de Eerstelijn

Schets van het gezondheids-, geluks- en welvaartsniveau en de rol van de Eerstelijn Schets van het gezondheids-, geluks- en welvaartsniveau en de rol van de Eerstelijn Erik Asbreuk, Voorzitter EMC Nieuwegein, Huisarts Gezondheidscentrum Mondriaanlaan 'Nieuwegein 2020: gezond, gelukkig

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L20120260 Grietenij 22 verplaatsen van 24 spaceboxen (tijdelijk) en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (tijdelijk) Sjoerd van

Nadere informatie

Aan : Gemeente Venray Van : BMC Datum : 17 juli 2013 Betreft : Welstand in Venray Werkwijze welstandscommissie (ARK)

Aan : Gemeente Venray Van : BMC Datum : 17 juli 2013 Betreft : Welstand in Venray Werkwijze welstandscommissie (ARK) Memo Aan : Gemeente Venray Van : BMC Datum : 17 juli 2013 Betreft : Welstand in Venray Werkwijze welstandscommissie (ARK) Inleiding In het kader van nieuw welstandsbeleid is onderzocht welke mogelijkheden

Nadere informatie

Bijlage 1. Voorgestelde wijzingen

Bijlage 1. Voorgestelde wijzingen Bijlage 1. Voorgestelde wijzingen Wijzigingen hoofdstuk 2. Inleiding: - Bouwvergunning wijzigen in: omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen. - In de praktijk zal de welstandsnota waarschijnlijk nauwelijks

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel tot het aanwijzen van Villapark Den Elzent tot beschermd stadsgezicht

Raadsbij lage Voorstel tot het aanwijzen van Villapark Den Elzent tot beschermd stadsgezicht gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsbij lage nummer 205 lnboeknummer orvoo48ox Beslisdatum B&W a3 oktober soox Dossiernummer t43.404 Raadsbij lage Voorstel tot het aanwijzen

Nadere informatie

Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1. Postbus AA BERKEL EN RODENRIJS

Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1. Postbus AA BERKEL EN RODENRIJS *U14.13024* *U14.13024* De leden van de gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdeling Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Datum 23 september 2014 Ons kenmerk

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied

Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied Ons cultureel erfgoed is de moeite waard om zuinig op te zijn Wethouder Erik Boog Het Noordwestelijk villagebied is van algemeen belang vanwege de bijzondere

Nadere informatie

Odijk. Villapark Violanthus. 1 vrijstaande en 4 twee-onder-één kap woningen

Odijk. Villapark Violanthus. 1 vrijstaande en 4 twee-onder-één kap woningen Odijk Villapark Violanthus 1 vrijstaande en 4 twee-onder-één kap woningen Samen met Brummelhuis invulling geven aan uw droomhuis Begeleid Particulier Opdrachtgeverschap Begeleid Particulier Opdrachtgeverschap

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S

S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S C A S T R I C U M B E V E R W I J K E R S T R A A T W E G S I N T P A N C R A S I K O S S E N L A N D T W E E U N I E K G E L E G E N B O U W K A V E L S EEN EIGEN WONING BOUWEN EEN DROOM DIE UITKOMT...

Nadere informatie

Bijlage 9 Reglement van orde van de welstandscommissie

Bijlage 9 Reglement van orde van de welstandscommissie Bijlage 9 Reglement van orde van de welstandscommissie 1. Benoeming en samenstelling van de welstandscommissie 1.1 Benoemingsprocedure De gemeenteraad wijst op voordracht van het college de vereniging

Nadere informatie

Ongewoon Strijp-S SAS-3 Levendig straatbeeld Sedum Parkeerkelder

Ongewoon Strijp-S SAS-3 Levendig straatbeeld Sedum Parkeerkelder SAS-3 Woonbedrijf bouwt op SAS-3 tussen de Torenallee en de Kastanjelaan. SAS-3 staat voor Stads Architectuur Strijp-S. Dat is niet voor niets: de 20 stadswoningen, 47 koopappartementen en 131 huurappartementen

Nadere informatie

Nieuwbouw is goed inpasbaar

Nieuwbouw is goed inpasbaar NIEUWSBRIEF nieuwbouwhoek Albert C. Kerkhofflaan Uitgave 1, oktober 2009 Nieuwbouw is goed inpasbaar Zoals bekend bestaan er plannen voor nieuwbouw aan de Albert C. Kerkhofflaan in Zeist. Tegenover de

Nadere informatie

Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg

Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg Utrecht Informatie voor cliënten Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg Wat gebeurt er als u zich heeft aangemeld bij Bureau Jeugdzorg? Welke hulp kunnen wij u bieden en wat mag u van ons verwachten?

Nadere informatie

Visbuurt, Sluisdijkbuurt en Boatex. Versie 1: 15 maart 2011 Versie 2: 04 april 2011 Versie 3: 12 april 2011

Visbuurt, Sluisdijkbuurt en Boatex. Versie 1: 15 maart 2011 Versie 2: 04 april 2011 Versie 3: 12 april 2011 Notitie Dakterrassen: Stadshart, Van Galenbuurt, Visbuurt, Sluisdijkbuurt en Boatex Versie 1: 15 maart 2011 Versie 2: 04 april 2011 Versie 3: 12 april 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding...

Nadere informatie

Gelijktijdig met deze brief worden de andere gemeenten in de provincie Utrecht per brief opgeroepen het manifest te ondersteunen.

Gelijktijdig met deze brief worden de andere gemeenten in de provincie Utrecht per brief opgeroepen het manifest te ondersteunen. ( Leusden GEMEENTE GEMEENTE SOEST Aan de gemeenteraad van Bunnik Postbus 5 3980 CA Bunnik 13 jan 2015/0002 Leusden, Soest, 12 januari 2015 Geachte dames en heren. Op 19 november jl. hebben vertegenwoordigers

Nadere informatie

Fase 2. 6 vrije kavels

Fase 2. 6 vrije kavels Fase 2 6 vrije kavels Zes vrije kavels te koop in Vinkeveld Grote ramen tot aan de grond met vrij uitzicht op de tuin? Een ruime hal met een open trap naar een vide op de eerste verdieping? Een bijkeuken

Nadere informatie

Reglement van orde van de welstandscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Reglement van orde van de welstandscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bijlage 9 Reglement van orde van de welstandscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Reglement op de welstandscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Mook en Middelaar 1. Benoeming en samenstelling

Nadere informatie

Gelijktijdig met deze brief worden de andere gemeenten in de provincie Utrecht per brief opgeroepen het manifest te ondersteunen.

Gelijktijdig met deze brief worden de andere gemeenten in de provincie Utrecht per brief opgeroepen het manifest te ondersteunen. Leusden GEMEENTE GEMEENTE SOEST Aan de gemeenteraad van Leusden Postbus 150 3830 AD Leusden Leusden, Soest, 12 januari 2015 \ 2 JAM. 2015 Geachte dames en heren. Op 19 november jl. hebben vertegenwoordigers

Nadere informatie

Beschermd monument of beeldbepalend pand?

Beschermd monument of beeldbepalend pand? 6 e Cultuur n e e t historisch Apeldoorn e m g Beschermd monument of beeldbepalend pand? Van aanwijzing tot restauratie Bent u (toekomstig) bezitter van een monument, beeldbepalend pand of maakt uw pand

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Welstandsjaarverslag 2006

Welstandsjaarverslag 2006 Welstandsjaarverslag 2006 Burgemeester en wethouders van Beemster 13 november 2007. 1. Doelstelling en wettelijk kader Sinds 1 januari 2003 bepaalt de Woningwet, in artikel 12c, dat burgemeester en wethouders

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA GEMEENTE BERNHEZE ALGEMEEN DEEL BEBOUWINGSTYPEN

WELSTANDSNOTA GEMEENTE BERNHEZE ALGEMEEN DEEL BEBOUWINGSTYPEN WELSTANDSNOTA GEMEENTE BERNHEZE ALGEMEEN DEEL BEBOUWINGSTYPEN 2.2 Welstandsniveaus Aan elk gebied in de gemeente Bernheze is een welstandsniveau toegekend. De basis voor het welstandsniveau is gelegen

Nadere informatie

gemeente werkendam 30 MEI 2013 uw brief (datum / kenmerk) werkendam.n de leden van de gemeenteraad Geachte heer, mevrouw,

gemeente werkendam 30 MEI 2013 uw brief (datum / kenmerk) werkendam.n de leden van de gemeenteraad Geachte heer, mevrouw, gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 50 72 00 Fax: (0183)50 73 00 E-mail: info@werkendam,nl onderwerp Beeld kwaliteitsplan

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie.

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 5575 12 oktober 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819AA339 tot instelling van de AVP-gebiedscommissie

Nadere informatie

ZonneVogel. Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015

ZonneVogel. Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015 ZonneVogel Zonnepanelen op scholen In de Vogelwijk Algemene Leden Vergadering 26 mei 2015 Overzicht presentatie Jaaroverzicht, wat is er gebeurd Openstaande punten Bestuurssamenstelling StroomProductie

Nadere informatie

DE JONG ARCHITECTEN. De Jong architecten Landgoed Sandenburg Langbroekerdijk A BJ Langbroek. tel:

DE JONG ARCHITECTEN. De Jong architecten Landgoed Sandenburg Langbroekerdijk A BJ Langbroek. tel: DE JONG ARCHITECTEN De Jong architecten Landgoed Sandenburg Langbroekerdijk A32 3947 BJ Langbroek tel: 0343-561140 info@dejongarchitecten.nl www.dejongarchitecten.nl DE JONG ARCHITECTEN De Jong Architecten

Nadere informatie

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS Versie 28-11-2012 OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN LEERLINGAANTALLEN OP DE SCHOLEN EN BINNEN DE AMBULANTE BEGELEIDING

Nadere informatie

2014/2015. Voorst Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voorst! Jaarverslag 2014/2015. Zorg voor een mooi

2014/2015. Voorst Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voorst! Jaarverslag 2014/2015. Zorg voor een mooi Jaarverslag 2014/2015 Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Leo van Grondelle Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email l.van.grondelle@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Hervormd Woonzorgvastgoed Wicherumloo. inzake jaarrekening 2014

RAPPORT. Stichting Hervormd Woonzorgvastgoed Wicherumloo. inzake jaarrekening 2014 RAPPORT Stichting Hervormd Woonzorgvastgoed Wicherumloo inzake jaarrekening 2014 Algemeen In deze financiële verslaggeving wordt verantwoording afgelegd van financiële mutaties die onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

RV/13/ Voorstelnummer

RV/13/ Voorstelnummer Datum vergadering Gemeenteraad 1 1 oktober2013 Datum vergadering Voorbereidende gemeenteraad 24 Voorstel ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder Onderwerp M. Honcoop / P. Spee Wonen G.J.

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

1 Algemeen 3 2 Verslag van de directie 5 3 Programmaverantwoording 7 4 Paragrafen 10 5 Grondslagen van de financiële verslaglegging 12

1 Algemeen 3 2 Verslag van de directie 5 3 Programmaverantwoording 7 4 Paragrafen 10 5 Grondslagen van de financiële verslaglegging 12 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 Algemeen 3 2 Verslag van de directie 5 3 Programmaverantwoording 7 4 Paragrafen 10 5 Grondslagen van de financiële verslaglegging 12 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2007

Nadere informatie

Factsheet. Utrecht. 1. Algemeen. 2. Arbeidsmarkt 3. Economie. 4. Internationaal. 5. Verkeer en vervoer 6. Ruimtelijke ordening

Factsheet. Utrecht. 1. Algemeen. 2. Arbeidsmarkt 3. Economie. 4. Internationaal. 5. Verkeer en vervoer 6. Ruimtelijke ordening Eemnes Bunschoten De Ronde Venen Baarn Stichtse Vecht Soest Amersfoort De Bilt Leusden Woerden Zeist Woudenberg 1. Algemeen Renswoude 2. Arbeidsmarkt 3. Economie Oudewater Montfoort IJsselstein Nieuwegein

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Jaarverslag welstandsverantwoording 201 0 Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 10 mei 2011 Inlichtingen mw. mr. J.M. Metselaar (023-567 3528)

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden www.utrecht.nl April 2010 Voor huurders van woningen die gesloopt worden Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere

Nadere informatie

2Westerweegh. Volop genieten van wonen

2Westerweegh. Volop genieten van wonen 2Westerweegh Volop genieten van wonen Inhoud 3Westerweegh Over Westerweegh... Pag 4 Wonen in Westzaan... Pag 6 Vertrouwd gevoel in modern jasje... Pag 8 Waterrijke en groene locatie... Pag 10 Situatie...

Nadere informatie

Jaarverslag over het boekjaar 2014. Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Jaarverslag over het boekjaar 2014. Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2014 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda DE/R14GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 73

Provinciaal blad 2010, 73 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 73 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264160, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Gemeente. Hof van Twente. beeldkwaliteitplan stadhuis Delden

Gemeente. Hof van Twente. beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Gemeente Hof van Twente beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Rho adviseurs Oenkerk 7 juli 2014 Gemeente Hof van Twente beeldkwaliteitplan stadhuis Delden Rho adviseurs Oenkerk referte: Guido van Loenen opdrachtnr.

Nadere informatie

DE KREIT. Ongewoon wonen, duurzaam bijzonder. Oplevering medio 2015 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING

DE KREIT. Ongewoon wonen, duurzaam bijzonder. Oplevering medio 2015 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING DE KREIT Ongewoon wonen, duurzaam bijzonder. Oplevering medio 2015 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING Plan De Kreit Kreitenmolenstraat 142 Gemeente Udenhout, Tilburg 2 DUURZAAM WONEN IN UDENHOUT Een korte introductie

Nadere informatie

behoort bij besluit van de raad van de gemeente Bronckhorst van 23 september 2010, nr. 100923/16

behoort bij besluit van de raad van de gemeente Bronckhorst van 23 september 2010, nr. 100923/16 Bouwvergunning - bijlagen Bijlagen 1 tot en met 6, bijlage 8 en bijlagen 10 tot en met 12 (vervallen) Bijlage 7 Kwaliteitseisen voor buizen en hulpstukken van de buitenriolering op erven en terreinen Bijlage

Nadere informatie

LOKETCRITERIA VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN

LOKETCRITERIA VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN LOKETCRITERIA VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN 3. BIJGEBOUWEN Datum: 19 december 2003 In werking getreden: 22 april 2004 Inleiding: Bijgebouwen zoals schuurtjes, garages, dierenverblijven, tuinhuisjes

Nadere informatie

B&W VERSLAG WELSTANDSBELEID 2014

B&W VERSLAG WELSTANDSBELEID 2014 B&W VERSLAG WELSTANDSBELEID 2014 Voorwoord Naast een zelfstandig jaarverslag van de onafhankelijke welstandscommissie verlangt de Woningwet (Ww) ook van het College van B&W om eenmaal per jaar aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Het manifest is toegezonden aan de besturen van verbonden partijen van de gemeenten die het manifest ondertekend hebben. Aan hen wordt gevraagd:

Het manifest is toegezonden aan de besturen van verbonden partijen van de gemeenten die het manifest ondertekend hebben. Aan hen wordt gevraagd: ( Leusden GEMEENTE SOEST Aan de gemeenteraad van IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJsselstein -'««MCTNrrï; IJSSELSTEIN Ml 2015 OB 13 jan 2015/ 1005 TA/TK Leusden, Soest, 12 januari 2015 1BT. KOPIE X Op 19

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. H. Wals Telefoon 5113989 E-mail: walsh@haarlem.nl VVH Reg.nr. S&O/2008/88493 Te kopiëren: bijlage A

Nadere informatie

Jaarrapport. Uitgebracht aan. Stichting FabLab.nl te Rotterdam

Jaarrapport. Uitgebracht aan. Stichting FabLab.nl te Rotterdam Uitgebracht aan Stichting FabLab.nl te Rotterdam inzake de Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdrachtbevestiging 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2016 5 2.2 Staat

Nadere informatie

klassiek en modern Grauwaart Grauwaart, een klassieke stadswijk voor mensen met een moderne leefstijl.

klassiek en modern  Grauwaart Grauwaart, een klassieke stadswijk voor mensen met een moderne leefstijl. Grauwaart klassiek en modern www.leidscherijn.nl Grauwaart, een klassieke stadswijk voor mensen met een moderne leefstijl. Met woningen voor elke smaak en het gemak van veel voorzieningen op loopafstand,

Nadere informatie

Concept d.d. 8 november 2011

Concept d.d. 8 november 2011 1 BEELDKWALITEITPLAN MAARTENSWOUDEN Aanvulling november 2011 Gemeente Drachten Werknummer: 899.301.00 November 2011 Kuipercompagnons 2 Inhoudsopgave blz. 1. INLEIDING 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Ligging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Planontwikkeling eiland 5

Raadsvoorstel. Planontwikkeling eiland 5 Raadsvoorstel Nummer 39 Programma Management VINEX Wonen en Verkeer Datum 19 februari 2002 Betreft Welstandsvrij bouwen eiland 5 Floriande Dienst Commissie Bijlage(n) 4 Samenvatting Aan de hand van een

Nadere informatie

3 Reglement van orde van de welstandscommissie

3 Reglement van orde van de welstandscommissie 3 Reglement van orde van de welstandscommissie Artikel 3.1 Aanwijzing van de commissie De welstandscommissie is een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie die aan burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Plek voor ideeën e Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Belthure Park. belthure park is Een unieke locatie waar u kunt wonen tussen de holes

Belthure Park. belthure park is Een unieke locatie waar u kunt wonen tussen de holes belthure park is Een unieke locatie waar u kunt wonen tussen de holes de locatie HET PLAN DE FASERING VERKAVELINGSVOORSTEL DE WONINGEN EN DE WOONOMGEVING DE APPARTEMENTEN HET PROCES UITGANGSPUNTEN VAN

Nadere informatie

Overzicht verleende subsidies

Overzicht verleende subsidies Overzicht verleende subsidies ¹ Kolom 5 'Incidenteel / structureel': Incidenteel = 2012 + t/m maximaal 3 volgende jaren (= t/m 2015). Loopt een subsidieverplichting langer door, dan is er sprake van een

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017 2.1.3 Bouw 9 zorgappartementen Wilhelminalaan te Roermond 1 Dossier 2093 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2093 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 augustus 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bouw

Nadere informatie

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan.

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-113 Onderwerp Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie