Recticel SA/NV. Belangrijke mededeling. Bedrijfsprofiel van Recticel NV/SA ( Recticel ) Kapitaalverhoging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Recticel SA/NV. Belangrijke mededeling. Bedrijfsprofiel van Recticel NV/SA ( Recticel ) Kapitaalverhoging"

Transcriptie

1 Promotioneel Document Kapitaalverhoging Recticel SA/NV Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen met Voorkeurrecht  Openbaar Aanbod tot inschrijving op een kapitaalverhoging met Voorkeurrecht ten belope van maximaal ,8 EUR;  Voorbehouden voor bestaande aandeelhouders en houders van Voorkeurrechten;  Uitgifteprijs aan EUR 3,2 per aandeel;  Inschrijvingsverhouding van 4 Nieuwe Aandelen voor 5 bestaande aandelen;  Inschrijvingsperiode van 23 april 2015 tot en met 7 mei 2015;  Private plaatsing van de Scrips: 11 mei 2015;  Betaaldag: 13 mei 2015;  Nieuwe Aandelen zullen recht hebben op dividend over het huidige boekjaar (startend op 1 januari 2015) Bedrijfsprofiel van Recticel NV/SA ( Recticel ) Als een Europese leider in polymere toepassingen, voornamelijk polyurethaan, is Recticel en samen met haar dochtervennootschappen (de Groep ) actief in vier markten: Isolatie, Slaapcomfort, Soepelschuim en Auto sector. Het voornaamste onderdeel van het bedrijfsmodel bestaat uit de transformatie van grondstoffen in polyurethaan gebaseerde toepassingen die een toegevoegde waarde bieden voor de consumenten. Alhoewel de Groep voornamelijk semi-afgewerkte goederen produceert en op de markt brengt (voornamelijk in Soepelschuim en de Auto sector), produceert het ook afgewerkte goederen en duurzame goederen voor consumenten, grotendeels onder bekende merknamen (voornamelijk Slaapcomfort en Isolatie). Recticel focust op innovatie, technologische vooruitgang en product ontwikkeling die leiden tot nieuwe waardetoevoegende toepassingen. Polyurethaan biedt groei mogelijkheden in die waardetoevoegende toepassingen en laat Recticel toe om bij te dragen aan globale onomkeerbare lange-termijn trends zoals milieubescherming, waterbeheer en zuivering en de nood aan lichte en sterke materialen. Als marktleider in de meeste van zijn activiteiten, stelt Recticel momenteel (inclusief pro rata van joint-ventures) ongeveer mensen tewerk over 99 sites (51 productie sites, 43 transformatie fabrieken en 5 kantoren), verspreidt over 27 landen, voornamelijk in Europa (93,3% van de totale gecombineerde omzet). De Groep is ook actief in Azië (3,3% van de totale gecombineerde omzet), in de Verenigde Staten (2,6% van de gecombineerde omzet) en in andere delen van de wereld (0,8%). In 2014 realiseerde de Groep een geconsolideerde omzet van 983,4 miljoen. Recticel is vastbesloten om haar missie op een duurzame manier verder te ontwikkelen, met respect voor mens en milieu. Belangrijke mededeling Een belegging in Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten of Scrips houdt belangrijke risico s in. De beleggers worden verzocht om kennis te nemen van de risico s beschreven in het Prospectus (Risicofactoren; pagina 20 tot 37 van het Prospectus (zoals hierna gedefinieerd)). Indien een van de beschreven risico s zich zou voordoen, dan kunnen de activiteiten van Recticel, haar vooruitzichten, haar financiële en/of operationele situatie negatief beïnvloed worden. Dit kan een impact hebben op de beurskoers van het aandeel Recticel of op de waarde van de nieuwe of bestaande aandelen. Elke beslissing om te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips in het kader van het Openbaar Aanbod moet gebaseerd zijn op het geheel van de in het Prospectus verstrekte gegevens. Een belegging in Nieuwe Aandelen houdt bepaalde risico s in. Beleggers lopen het risico om hun belegging volledig of gedeeltelijk te verliezen. Investeerders worden verzocht kennis te nemen van het gehele Prospectus, met inbegrip van de risicofactoren. (Bron: Recticel)

2 Overzicht van de kerncijfers van Recticel Hieronder vindt u de geconsolideerde kerncijfers (in EUR) van Recticel, opgesteld volgens de internationale boekhoudkundige normen (IFRS). (Bron: Recticel) Resultaat (in mio EUR) Omzet 976,8 983,4 Resultaat voor interesten, belastingen en afschrijvingen 13,6 36,8 Resultaat voor interesten en belastingen (20,9) 8,8 Nettoresultaat (36,1) (9,7) Bruto dividend (in euro per aandeel) 0,20 0,20 Balans (in mio EUR) Balanstotaal 612,4 637,8 Eigen vermogen 186,8 166,2 Netto financiële schuld 138,2 168,3 Aanwending van de opbrengsten van het Aanbod De totale netto-opbrengst van het Aanbod, een bedrag van circa EUR 72,9 miljoen, zal in eerste instantie worden gebruikt om het onder de bestaande doorlopende kredietfaciliteit opgenomen bedrag te verminderen. Het niet opgenomen bedrag zal toenemen met de netto-opbrengst van het Aanbod en zal beschikbaar blijven tot einde looptijd in december Als gevolg hiervan, wordt verwacht dat de gearing ratio op een pro-forma basis op 31 december 2014, zal dalen van 101% naar 40% op geconsolideerde basis en van 117% naar 51% op een gecombineerde basis. In de afgelopen vijf jaar heeft Recticel al aanzienlijk geïnvesteerd in het stroomlijnen van haar organisatie. Daarnaast heeft Recticel in 2014 een akkoord gesloten met de Europese Commissie en met het Duitse Bundeskartellamt Organisatie in verband met twee mededingingsonderzoeken (zie paragraaf 7.10 van het Prospectus). Dit leidde tot aan dadings- en juridische kosten, waarvan werd betaald per december 2014 en en te betalen is in respectievelijk april 2015 en april Deze bedragen zijn reeds volledig geprovisioneerd en de Groep is nu klaar om haar strategisch plan verder uit te rollen. Hiervoor zal Recticel een deel van de netto-opbrengst van het Aanbod, geschat op ongeveer 25% van de netto-opbrengst, aanwenden om te investeren in de volgende projecten: (a) De investering in 2015 in de uitbreiding en modernisering van haar Wevelgemse isolatie fabriek om en verhoogde productie van hoogwaardige producten en modules mogelijk te maken; (b) De verdere investering in marketing en reclame-inspanningen om de pan-europese ontwikkeling van haar GELTEX inside merk te ondersteunen alsmede investeringen in verdere productinnovatie; (c) De uitbreiding in 2015 van de capaciteit van Eurofoam in Roemenië, dit om haar leidende positie in dit snel groeiend land te versterken, en de verdere uitbouw van haar schuim transformatie van activiteiten in de Verenigde Staten. Bovenop deze zakelijke opportuniteiten, zal Recticel een geschatte 25% van de netto-opbrengst van het Aanbod gebruiken om haar organisatie verder te stroomlijnen door middel van de volgende initiatieven: (d) Het stroomlijnen van haar Europese Slaapcomfort organisatie en voetafdruk tegen 2017 om een optimale logistieke keten te realiseren en om productiesynergiën met de Soepelschuim activiteiten van de Groep te bevorderen; en (e) Het optimaliseren van de centrale en ondersteunende functies in de periode Risicocategorie volgens ING België NV De risicocategorie eigen aan ING België NV wordt bepaald aan de hand van een analyse van verschillende factoren, waaronder het kredietrisico van Recticel, het risico van de markt waarin Recticel actief is en de algemene economische situatie. Deze analyse wordt verfijnd op basis van de specificiteiten van het Openbaar Aanbod. Deze risicocategorie is eigen aan ING België NV en is geen kredietrating van Recticel. In totaal onderscheiden we 7 risicocategorieën, gaande van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Het Openbaar Aanbod wordt ingedeeld in de risicocategorie: laagst Risico Rendement potentieel hoogst 2

3 Beschikbaarheid van het Prospectus Het prospectus ( Prospectus ) is opgesteld in het Engels en het Nederlands, en is gedateerd op 23 april De Engelse versie is goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 22 april Daarnaast is er ook een samenvatting van het Prospectus, opgesteld in het Frans. Het Prospectus kan gratis verkregen worden in alle ING kantoren, via het telefoonnummer 02/ van het ING Contact Center of geraadpleegd worden op ing.be/aandelentransacties. Het Prospectus wordt eveneens ter beschikking gesteld op de website van Recticel (www.recticel.com) vanaf 23 april De investeerder moet kennis nemen van het Prospectus en inzicht verkrijgen in het Openbaar Aanbod alvorens een investeringsbeslissing te nemen en meer in het bijzonder de risicofactoren opgenomen in het Prospectus er op naslaan. Belangrijkste risico s van deze uitgifte Investeren in Nieuwe Aandelen en/of Scrips of het handelen in Voorkeursrechten houdt belangrijke risico s in. Vooraleer in te schrijven wordt de potentiële belegger verzocht aandachtig alle risicofactoren door te nemen die vermeld staan in het Prospectus (zie pagina 20 en volgende van het Prospectus). Hieronder worden de voornaamste risico s gerelateerd aan het Openbaar Aanbod en Recticel toegelicht. Risico s eigen aan de Groep De Groep is onder meer onderworpen aan de volgende materiële risico s: De resultaten van de Groep kunnen wezenlijk worden beïnvloed door de algemene macro-economische ontwikkelingen en de mate van activiteit in haar industrieën. Economische factoren die buiten de controle van de Groep vallen kunnen een impact hebben op de financiële resultaten en vooruitzichten van de Groep. Er kan geen garantie worden gegeven dat de wereldwijde economische situatie zal verbeteren en er is een risico dat bepaalde markten waarin de Groep actief is in de toekomst economische terugval of een langdurige periode van verwaarloosbare groei zullen kennen. Schommelende chemische grondstoffenprijzen en het niet verkrijgen van benodigde chemische grondstoffen kunnen de resultaten van de Groep nadelig beïnvloeden. Belangrijke chemische grondstoffen van de Groep zijn onderhevig aan prijsvolatiliteit. De impact van de grondstof prijsschommelingen kunnen verschillen voor elke divisie afhankelijk van de relatieve concurrentiepositie in de markt of van de relatieve mate van verticale integratie. In het geval van een verstoring van chemische grondstoffen leveringen, kan er geen garantie worden gegeven dat de groep alternatieve bevoorrading van chemische grondstoffen, al dan niet tijdige en tegen aanvaardbare voorwaarden kan vinden. De Groep is afhankelijk van het vermogen van haar toeleveranciers om voldoende hoeveelheden van hoogwaardige componenten, producten en diensten te leveren tegen redelijke prijzen. Voor sommige producten is de Groep afhankelijk van één toeleverancier. Activiteiten van de Groep hangen af van haar vermogen om te anticiperen op de behoeften aan onderdelen, producten en diensten en de bekwaamheid van zijn leveranciers om voldoende hoeveelheden van hoogwaardige onderdelen, producten en diensten te leveren tegen redelijke prijzen en op tijd zodat de Groep zijn productieschema s kan halen. Bovendien haalt de Groep bepaalde materialen bij één enkele leverancier. De beschikbaarheid en verkoop van afgewerkte producten zou worden geschaad indien één van deze leveranciers niet in staat is om te voldoen aan de vraag en de productie planning van de Groep en alternatieve geschikte producten niet tijdig beschikbaar zijn en tegen aanvaardbare voorwaarden, of helemaal niet. De Groep opereert voornamelijk in sterk competitieve en mature industrieën en markten. Als de Groep niet in staat is om effectief te concurreren met de bestaande concurrenten of nieuwkomers, zullen haar resultaten negatief worden beïnvloed. De meeste markten waarin de Groep actief is, zijn zeer competitief en matuur. De jaarlijkse omzet van de Groep en het marktaandeel kan daarom worden beïnvloed door zowel nieuwkomers of bestaande concurrenten, voornamelijk in markten waar de Groep een sterke marktpositie heeft. Het cyclisch karakter van de bedrijfsdivisies Isolatie, Slaapcomfort, Soepelschuim en Auto sector kan een negatieve invloed hebben op de resultaten van de activiteiten, de financiële toestand en de kasstromen van de Groep en de seizoensgebondenheid van de activiteiten kunnen schommelingen in de financiële resultaten en de behoefte aan werkkapitaal van de Groep veroorzaken. De Groep bedrijfsdivisies Isolatie, Slaapcomfort, Soepelschuim en Auto sector zijn cyclisch, dus de activiteiten van de Groep zijn blootgesteld aan de economische cycli die een materieel negatief effect zouden kunnen hebben op de activiteiten, zaken en de financiële resultaten van de Groep. De Groep bedrijfsdivisies zijn onderhevig aan seizoensinvloeden, die schommelingen in de financiële resultaten van de Groep en de behoefte aan werkkapitaal veroorzaken. 3

4 Als de Groep er niet in slaagt om nieuwe producten met succes te ontwikkelen en te introduceren, kan het belangrijke klanten of bestellingen verliezen waardoor haar activiteiten zouden kunnen worden geschaad. De Groep concurreert in sectoren die veranderen en steeds complexer worden. Het vermogen van de Groep om haar bestaande producten succesvol te laten evolueren naar nieuwe aanbiedingen en differentiatie van haar producten vereist nauwkeurige voorspellingen van de productontwikkelingsschema, evenals de marktvraag. Het vermogen van de Groep om toekomstige operationele inkomsten en omzet te genereren is afhankelijk van, onder andere, het tijdig ontwikkelen van producten die geschikt zijn voor productie op een kostenefficiënte manier en die voldoen aan bepaalde product design, technische en functionele specificaties. Bovenop de eerder vermelde risico s is de Group ook onderhevig aan de volgende risico s: Risico's met betrekking tot joint ventures kunnen een negatieve invloed hebben op de activiteiten, bedrijfs- en financiële resultaten van de Groep. Het sluiten van overnames en het vormen van strategische allianties en / of joint ventures brengt uitvoering en integratie risico's met zich mee. De activiteiten van de Groep zijn tot op zekere hoogte afhankelijk van klantenconcentratierisico in bepaalde markten. Als belangrijke klanten zouden besluiten om hun relatie met de Groep stop te zetten, kunnen haar inkomsten worden beïnvloed. Activiteiten van de Groep kunnen nadelig beïnvloed worden als het niet lukt om de nodige licenties en vergunningen te verkrijgen, te behouden of te vernieuwen, of niet voldoet aan de voorwaarden van haar licenties of vergunningen. De Groep maakt gebruik van diverse intellectuele eigendomsrechten en commercialiseert haar producten onder verschillende merken, waarvan sommige in meerdere landen zijn geregistreerd. Elk misbruik van haar intellectuele eigendomsrechten in die landen kan leiden tot schade aan haar reputatie en goodwill en kan ook leiden tot verlies van zaken. De Groep kan worden geconfronteerd met claims dat het inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden en vertrouwt op intellectuele eigendomsrechten in licentie door derden; bepaalde intellectuele eigendom is gezamenlijke eigendom met derden. De implementatie van de business strategie van de Groep is afhankelijk van haar vermogen om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. De Groep is blootgesteld aan het risico van arbeidsacties en werknemerseisen die de resultaten van de activiteiten van de Groep negatief kunnen beïnvloeden De schuld op de balans van de Groep is de laatste tijd toegenomen, waardoor de Groep onderhevig is aan risico's die inherent zijn aan een hogere gearing. De Groep kan mogelijks niet in staat zijn om zijn bestaande financieringsbronnen te herfinancieren. De Groep is blootgesteld aan kredietrisico, voornamelijk op handelsvorderingen en fluctuaties in het werkkapitaal als gevolg van relaties met haar klanten. De Groep zal een aanzienlijke hoeveelheid contant geld nodig hebben om zijn strategie uit te voeren. Als de Groep niet in staat is om dit geld te genereren door middel van haar activiteiten of via externe bronnen, kan de liquiditeit onder druk komen te staan, kan zij niet in staat zijn om haar activiteiten volledig te financieren of de investeringen te doen die nodig zijn om de bedrijfsstrategie te realiseren. De Groep is onderhevig aan risico's verbonden aan haar pensioenverplichtingen. De activiteiten van de Groep zijn blootgesteld aan renterisico. De activiteiten van de Groep zijn blootgesteld aan wisselkoersschommelingen, indien niet afdoende afgedekt. Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op activa kunnen de financiële resultaten van de Groep nadelig beïnvloeden. De Groep is een wereldwijd opererende groep met verschillende dochterondernemingen en joint ventures in verschillende delen van de wereld. Als zodanig is ze afhankelijk van de bedrijfsresultaten van haar dochterondernemingen en joint ventures. De investeringsprogramma's van de Groep zijn onderworpen aan het risico van vertraging, kostenoverschrijding en andere complicaties, en kunnen mogelijk de verwachte rendementen niet behalen. De niet-naleving van wet- en regelgeving en standaarden kan een negatieve invloed hebben op de activiteiten van de Groep. 4

5 De activiteiten van de Groep zijn onderworpen aan strenge gezondheids-, veiligheids- en milieu wet- en regelgeving en eisen die de Groep zouden kunnen blootstellen aan aanzienlijke kosten en geschillen. De Groep is potentieel blootgesteld aan productaansprakelijkheid en garantieclaims. De Groep kan onderhevig zijn aan wangedrag door haar werknemers en leidinggevenden of contractanten. De Groep is blootgesteld aan het risico van (administratief-)rechterlijk onderzoek, geschillen en vervolging. De Groep is overeenkomsten aangegaan met clausules onder voorbehoud van wijziging van zeggenschap van de Groep ( change of control clausules). De Groep is onderworpen aan een aantal operationele en industriële risico's, en haar verzekeringsdekking heeft mogelijks geen betrekking op de volledige reikwijdte en de omvang van de verliezen die zij lijdt. De Groep is blootgesteld aan fiscale risico's ingevolge van het internationale karakter van haar activiteiten. De activiteiten van de Groep zijn onderworpen aan een reeks van gebeurtenissen en ongevallen, en de perceptie van het publiek, die haar reputatie en financiële positie kunnen schaden. De activiteiten van de Groep zijn onderhevig aan risico's in verband met haar IT-infrastructuur. Handelingen van terrorisme, onlusten en regionale conflicten in een bepaald land kunnen een nadelig effect hebben op activiteiten, zakelijke en financiële resultaten van de Groep. Risico s eigen aan de aangeboden aandelen De Nieuwe Aandelen zijn onder meer onderhevig aan de volgende materiële risico s: De marktprijs van de Nieuwe Aandelen kan fluctueren en kan onder de Uitgifteprijs zakken. Er is geen garantie dat er een markt zal ontstaan voor de Voorkeurrechten, en indien er een markt ontwikkelt, kan de marktprijs van het Voorkeurrecht onderworpen zijn aan grotere schommelingen dan de marktprijs van de bestaande aandelen. Beleggers zijn mogelijk niet gerechtigd om deel te nemen aan toekomstige aandelenemissies van Recticel, en kunnen onderhevig zijn aan verwatering. Bepaalde belangrijke aandeelhouders kunnen na het Openbaar Aanbod in staat zijn de aandeelhoudersresoluties te beïnvloeden of de vennootschap te controleren, en kunnen andere belangen hebben dan de vennootschap en de overige aandeelhouders. De aanwezigheid van een belangrijke aandeelhouder (Compagnie du Bois Sauvage SA) kan openbare overnamebiedingen ontmoedigen. Productfiche inzake kapitaalsverhoging Recticel ISIN Code Syndicaat Uitgifte Ruilverhouding Maximum Uitgiftebedrag De Nieuwe Aandelen zullen de ISIN code BE dragen en de Voorkeursrechten de ISIN code BE Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners : ING België, BNP Paribas Fortis en KBC Securities Co-lead Manager : Bank Degroof Recticel SA/NV, genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel, geeft Nieuwe Aandelen uit. Elke aandeelhouder zal een Voorkeursrecht toegekend krijgen per gewoon en per preferent aandeel in zijn bezit op 22 april 2015 bij sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. Elk Voorkeursrecht zal vertegenwoordigd worden door coupon nr. 21. Deze coupon nr. 21 zal losgekoppeld worden van de onderliggende aandelen op Record Datum na sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. De Voorkeursrechten zullen noteren en vrij verhandelbaar zijn op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel tussen 23 april en 7 mei De houders van Voorkeursrechten hebben het recht om in te schrijven op Nieuwe Aandelen in de verhouding van 4 Nieuw Aandelen per 5 Voorkeursrechten. Het Maximum Uitgiftebedrag bedraagt 75,9mio. De uitgifte van Nieuwe Aandelen is niet afhankelijk van de onderschrijving van een minimum uitgiftebedrag. Indien de uitgifte van Nieuwe Aandelen niet volledig wordt onderschreven, houdt Recticel zich het recht voor de kapitaalsverhoging voor een lager bedrag te laten doorgaan. Het exacte aantal Nieuwe Aandelen die zullen uitgegeven worden in het kader van de uitgifte, zal gepubliceerd worden in de Belgische financiële pers. 4

6 Inschrijvingsperiode 23 april 2015 tot en met 7 mei 2015 Betaling 13 mei 2015 Inschrijving en kosten Private plaatsing van de Scrips Recht op dividend Referentie aandeelhouders Uitgifteprijs Aanvragen tot inschrijving kunnen gebeuren bij de Joint Bookrunners (zonder kosten) of via andere financiële instellingen. De investeerders worden verzocht om zich te informeren omtrent de eventuele kosten die worden aangerekend door andere financiële instellingen. Voorkeursrechten die niet uitgeoefend werden gedurende de Inschrijvingsperiode, worden omgezet in een zelfde aantal Scrips. Deze Scrips zullen aangeboden worden door de Joint Bookrunners aan Belgische en buitenlandse institutionele investeerders via een private plaatsing waarbij een orderboek wordt bijgehouden ( Accelerated Book Built Private Placement ). De opbrengst van deze Accelerated Book Built Private Placement van Scrips zal verdeeld worden onder de houders van de Voorkeursrechten die hun Voorkeursrechten niet hebben uitgeoefend behalve wanneer de opbrengst gedeeld door het aantal niet uitgeoefende Voorkeurrechten minder bedraagt dan EUR 0,05. De Accelerated Book Built Private Placement van Scrips zal onmiddellijk na het afsluiten van de Inschrijvingsperiode in principe op 11 mei volgen. Kopers van Scrips zullen het recht en de plicht hebben om in te schrijven op Nieuwe Aandelen volgens dezelfde ruilverhouding en aan dezelfde prijs als geldig was gedurende de inschrijvingsperiode voor de houders van de Voorkeursrechten. Nieuwe Aandelen zullen recht hebben op ieder dividend na de uitgifte van de Nieuwe Aandelen, uitgezonderd ieder dividend dat verband houdt met het financiële boekjaar dat gestart is op 1 januari 2014, maar inclusief ieder dividend dat verband houdt met het financiële boekjaar dat gestart is op 1 januari De Nieuwe Aandelen zullen daarom uitgegeven worden exclusief coupon nr. 22, de coupon die recht geeft op dividend voor het boekjaar eindigend op 31 december Compagnie du Bois Sauvage Groep heeft zich verbonden om in te schrijven op Nieuwe Aandelen voor een totaal bedrag gelijk aan 28,71% van het totale effectieve inschrijvingsbedrag van het Openbaar Aanbod. Indien de uitgifte niet volledig onderschreven is, verbinden zij zich tot het verwerven van Scrips voor een totaal bedrag gelijk aan 28,71% van het totale effectieve inschrijvingsbedrag van de Private Plaatsing van Scrips en zij stemmen tevens in met een lock-up tijdens de lock-up periode (zie paragraaf 11.5 van het Prospectus). De Uitgifteprijs bedraagt 3,2 euro en werd bepaald door Recticel, bijgestaan door de Joint Bookrunners, onder andere in functie van de beurskoers van het aandeel van Recticel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel op 21 april 2015 waarop een décote werd toegepast die gebruikelijk is voor dit type van operaties. Munt De uitgifte gebeurt in euro ( ) Notering Fiscaliteit Gereglementeerde markt van Euronext Brussel Algemeen: De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. De algemene bepalingen zijn opgenomen in het Prospectus. Taks op Beursverrichtingen: De taks op de beursverrichtingen (TOB) in de secundaire markt bedraagt momenteel 0,27% van de transactiewaarde, met een maximum van 800 EUR per transactie en per partij. Fiscaal regime in België: Dividenden zijn momenteel (bij opmaak van deze productfiche) onderworpen aan een roerende voorheffing van 25% op het bruto dividend. Fysieke personen met de Belgische nationaliteit zijn vrijgesteld van meerwaardebelasting op aandelen. Waarschuwing Deze brochure heeft een promotioneel karakter en is opgesteld en verspreid door ING België NV. Ze is dus geen aanbeveling om in te tekenen of een advies of aanbeveling om gelijk welke verrichting te sluiten, en moet ook niet als dusdanig worden geïnterpreteerd. Hoewel ING België NV alle redelijke maatregelen heeft genomen om de juistheid van de informatie in dit document te waarborgen, kan noch ING België NV, noch enige andere persoon die met haar verbonden is, de informatie die zij ontvangen heeft van onafhankelijke derden en in het bijzonder van Recticel, waarborgen (behoudens in geval van fout van ING). Bovendien wordt deze brochure door ING België NV ter beschikking gesteld aan alle of een deel van haar cliënten en is ze niet gebaseerd op het onderzoek van de specifieke situatie van de cliënt. De cliënt moet zelf oordelen of het financiële instrument waarop deze brochure betrekking heeft, aan zijn situatie is aangepast. Deze brochure is enkel bestemd voor gebruik door de oorspronkelijke geadresseerde en mag niet worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven aan andere personen, noch geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd. De betrokken financiële instrumenten zullen niet worden geregistreerd volgens de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd ( Securities Act ), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, noch aan Amerikaanse burgers, zelfs niet buiten de Verenigde Staten, noch aan houders van een Green Card. 5

7 Om in te tekenen of voor meer informatie: De Inschrijvingsperiode loopt van 23 april tot en met 7 mei De bestaande aandeelhouders die wensen in te schrijven op de kapitaalverhoging kunnen hun inschrijving zonder kost indienen bij ING België Meer info? Bel naar Surf naar ing.be/aandelentransacties Maak een afspraak in een ING kantoor Deze brochure is opgesteld door ING België NV Bank Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW: BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verantwoordelijk uitgever: I. Ampe Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel Editing Team & Graphic Studio Marketing ING Belgium N 04/15 6

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 22 april 2015 08:00 u CET NIET VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERDELING IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIË,

Nadere informatie

Cofinimmo SA/NV. Belangrijke mededeling. Bedrijfsprofiel van Cofinimmo. Kapitaalverhoging

Cofinimmo SA/NV. Belangrijke mededeling. Bedrijfsprofiel van Cofinimmo. Kapitaalverhoging Promotioneel Document www.cofinimmo.be Kapitaalverhoging Cofinimmo SA/NV Openbaar aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen met Voorkeurrecht  Openbaar aanbod tot inschrijving op een kapitaalverhoging

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 Productfiche 28 december 2009 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een vaste brutocoupon van 3% (op jaarbasis) voor jaar

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

Artikels nav Kapitaalsverhoging

Artikels nav Kapitaalsverhoging Artikels nav Kapitaalsverhoging Het Laatste Nieuws 18/06/2009 Beste collega's, We willen u graag op de hoogte brengen dat we vandaag de voorwaarden van de geplande kapitaalverhoging van 15 miljoen euro

Nadere informatie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Deze vragen zijn bedoeld om inzicht te geven in de werking van de claimemissie, alle informatie over de claimemissie is opgenomen in

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 Promotioneel Document 27 januari 2011 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een brutocoupon gelijk aan de Euribor

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Onderstaande informatie mag in geen andere landen dan België onder het publiek worden verspreid. De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben dezelfde betekenis als in de Verrichtingsnota. Openbaar

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Kinepolis Obligaties 4,75% 2019

Kinepolis Obligaties 4,75% 2019 Promotioneel document Nieuwe Obligatielening in EUR Kinepolis Obligaties 4,75% 209 7 jaar, recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 00% door de Emittent, behalve in geval van faillissement of wanbetaling

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec

Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec Ratio: 1 nieuw aandeel voor 4 voorkeurrechten Inschrijvingsprijs: 70,83 per nieuw

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

AANBOD VOOR EEN BEDRAG VAN CIRCA 178 MILJOEN EURO SUCCESVOL AFGEROND

AANBOD VOOR EEN BEDRAG VAN CIRCA 178 MILJOEN EURO SUCCESVOL AFGEROND Gereglementeerde informatie Voorwetenschap RESULTATEN VAN DE OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 2.369.560 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD MET ONHERLEIDBAAR TOEWIJZINGSRECHT

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING EN BEKENDMAKING UITGIFTEPRIJS VAN 75,00 EURO

SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING EN BEKENDMAKING UITGIFTEPRIJS VAN 75,00 EURO Gereglementeerde informatie Voorwetenschap OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 2.369.560 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD BINNEN HET TOEGESTAAN KAPITAAL MET ONHERLEIDBAAR

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN Brussel, 02.05.2012, 8:00 AM CET De Gewone Algemene Vergadering van 27.04.2012 heeft beslist voor boekjaar 2011 een bruto dividend van 6,50 per gewoon

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN INSCHRIJVEN OP HET AANBOD Q1: Wat is het doel van het Aanbod? Ervan uitgaand dat er volledig wordt op ingeschreven, zullen de netto opbrengsten van de

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN Antwerpen, België 1 December 2015 Xior Student Housing NV (de Vennootschap of Xior

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR Gereglementeerde informatie 10 maart 2014 De informatie die volgt mag niet publiek worden verspreid in andere rechtsgebieden dan België KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR IN

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 Promotioneel Document Structured Notes-capitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 02/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

6,7% 7,2% 6,7% 6,7% 5,7% 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5

6,7% 7,2% 6,7% 6,7% 5,7% 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5 Kapitaalverhoging Cofinimmo Risiconiveau Belfius Way 0 1 2 3 4 5 6 Beleggersportret Kapitaalverhoging met voorkeurrechten April 2015 U zoekt een investering in aandelen genoteerd op Euronext Brussel; in

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Persbericht NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN DE VERENIGDE STATEN, JAPAN OF AUSTRALIË KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Datum 2 voor 1 claimemissie van 2.838.732.182 nieuwe gewone

Nadere informatie

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Gereglementeerde informatie UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Luik, België, 30 juli 2015-17.45 CEST Mithra Pharmaceuticals

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Retail Estates NV. Belangrijke mededeling. Bedrijfsprofiel van Retail Estates. Kapitaalverhoging

Retail Estates NV. Belangrijke mededeling. Bedrijfsprofiel van Retail Estates. Kapitaalverhoging Promotioneel Document www.retailestates.com Kapitaalverhoging Retail Estates NV Openbaar aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen met Voorkeurrecht  Openbaar Aanbod tot inschrijving op een kapitaalverhoging

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

1 Toegestaan kapitaal

1 Toegestaan kapitaal TiGenix Naamloze vennootschap (naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen) Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER B ONVERDEELDHEID

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER B ONVERDEELDHEID Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel), Ransbeekstraat 310 Ondernemingsnummer BE0403.091.220 OPENBARE AANBIEDING VAN NIEUWE AANDELEN

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN

Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN Hoe is het aanbod gestructureerd? Het aanbod bestaat uit een openbaar aanbod in België en een private plaatsing bij institutionele beleggers in België en elders

Nadere informatie

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt:

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt: Gereglementeerde informatie DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

KPN Q&A met betrekking tot de claimemissie

KPN Q&A met betrekking tot de claimemissie KPN Q&A met betrekking tot de claimemissie Q1 Wat is een claimemissie? - Een traditionele claimemissie, waarvan de structuur is beschreven in deze Q&As, is een uitgifte van nieuwe aandelen tegen een vooraf

Nadere informatie

TINC Comm. VA. Verzoek tot toelating tot de verhandeling en notering van de Nieuwe Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel

TINC Comm. VA. Verzoek tot toelating tot de verhandeling en notering van de Nieuwe Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel Een belegging in de nieuwe aandelen van de Emittent (de Nieuwe Aandelen ) houdt wezenlijke risico's en onzekerheden in. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN

KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN [Type text] EMBARGO TOT 2 JUNI 2014 18:00 KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN DOOR UITGIFTE VAN MAXIMAAL 1.945.416 NIEUWE AANDELEN TEGEN EEN INSCHRIJVINGSPRIJS VAN EUR 27,00

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR Brussel BTW: BE

KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR Brussel BTW: BE KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR Brussel BTW: BE 0403.227.515 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN Overeenkomstig

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Warehouses De Pauw Comm. VA Obligaties 2021

Warehouses De Pauw Comm. VA Obligaties 2021 Promotioneel document Nieuwe obligatielening in EUR Warehouses De Pauw Comm. VA Obligaties 2021 7 jaar 1 ; Recht op terugbetaling op de Vervaldag aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Banks index (SX7E) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Omega Pharma Obligaties 2017-2019

Omega Pharma Obligaties 2017-2019 Promotioneel Document Nieuwe obligatielening in EUR Omega Pharma Obligaties 2017-2019 Â 5 en 7 jaar; Â Recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

AANVULLING OP HET PROSPECTUS, DE MEMORIE VAN ANTWOORD EN HET VERSLAG VAN DE ONAFHANKELIJK EXPERT INZAKE HET

AANVULLING OP HET PROSPECTUS, DE MEMORIE VAN ANTWOORD EN HET VERSLAG VAN DE ONAFHANKELIJK EXPERT INZAKE HET AANVULLING OP HET PROSPECTUS, DE MEMORIE VAN ANTWOORD EN HET VERSLAG VAN DE ONAFHANKELIJK EXPERT INZAKE HET VRIJWILLIG EN VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN OPENBAAR

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

EURONAV. Naamloze Vennootschap. De Gerlachekaai 20. 2000 Antwerpen. RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767

EURONAV. Naamloze Vennootschap. De Gerlachekaai 20. 2000 Antwerpen. RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767 EURONAV Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE KAPITAALVERHOGING MET OPHEFFING VAN DE

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN NIET BESTEMD VOOR DIRECTE NOCH INDIRECTE VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IN ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL

PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 2 juni 2015 na beurstijd onder embargo tot 17u45 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Fagron persbericht. Gereglementeerde informatie Waregem (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 16 juni 2016

Fagron persbericht. Gereglementeerde informatie Waregem (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 16 juni 2016 Gereglementeerde informatie Waregem (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 16 juni 2016 DEZE AANKONDIGING MAG NIET WORDEN VERDEELD, VERSPREID OF GEPUBLICEERD IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIE,

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie)

(zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke informatie) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxemburg) gelinkt aan de EURO STOXX Europe 600 Oil & Gas (SXEP) Risicoklasse 1 2 3 4 5 6 7 (zie hierna de details aangaande de risico

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Arseus Obligaties 2017

Arseus Obligaties 2017 Promotioneel document Nieuwe obligatielening in EUR Â 5 jaar; Â Recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en/of

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie