Cofinimmo SA/NV. Belangrijke mededeling. Bedrijfsprofiel van Cofinimmo. Kapitaalverhoging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cofinimmo SA/NV. Belangrijke mededeling. Bedrijfsprofiel van Cofinimmo. Kapitaalverhoging"

Transcriptie

1 Promotioneel Document Kapitaalverhoging Cofinimmo SA/NV Openbaar aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen met Voorkeurrecht  Openbaar aanbod tot inschrijving op een kapitaalverhoging met voorkeurrecht ten belope van maximaal EUR ;  Voorbehouden voor bestaande aandeelhouders en houders van Voorkeurrechten;  Uitgifteprijs aan EUR 95 per aandeel;  Inschrijvingsverhouding van 1 Nieuwe Aandeel voor 6 bestaande aandelen;  Inschrijvingsperiode van 22 april 2015 tot en met 6 mei 2015;  Betaaldag: 12 mei 2015;  Nieuwe Aandelen zullen recht hebben op dividend over het huidige boekjaar (startend op 1 januari 2015) pro rata temporis van de dag van betaling tot 31 december Bedrijfsprofiel van Cofinimmo Cofinimmo SA/NV is de grootste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap en is gespecialiseerd in vastgoed dat bestemd is voor verhuur. Ze geniet het statuut van GVV in België, van SIIIC in Frankrijk en van FBI in Nederland. Ze is sinds 1996 genoteerd op Euronext Brussel met een marktkapitalisatie van ongeveer 1,73 miljard euro (eind 2014). Cofinimmo maakt deel uit van de BEL20 index. Haar aandeelhouders zijn hoofdzakelijk particulieren en Belgische en buitenlandse institutionele beleggers. Cofinimmo s belangrijkste activiteitensectoren zijn kantoren (41,0% eind 2014), zorgvastgoed (40,3%) en vastgoed van distributienetten. Dit laatste segment groepeert de portefeuilles van cafés/restaurants (Pubstone) en van verzekeringsagentschappen (Cofinmur I) en vertegenwoordigt 16,7% van het patrimonium. Belangrijke mededeling Een belegging in nieuwe aandelen, voorkeurrechten of scrips houdt belangrijke risico s in. De beleggers worden verzocht om kennis te nemen van de risico s beschreven in het Prospectus (Risicofactoren; pagina 4 tot en met 14 van de transactienota en pagina 2 tot en met 7 van het registratiedocument). Indien een van de beschreven risico s zich zou voordoen, dan kunnen de activiteiten van Cofinimmo, haar vooruitzichten, haar financiële en/of operationele situatie negatief beïnvloed worden. Dit kan een impact hebben op de koers van het aandeel Cofinimmo of op de waarde van de nieuwe of bestaande aandelen Elke beslissing om te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de scrips in het kader van het aanbod moet gebaseerd zijn op het geheel van de in het Prospectus verstrekte gegevens. Investeerders worden verzocht kennis te nemen van het gehele Prospectus, met inbegrip van de risicofactoren. Alle gebouwen samen vertegenwoordigden eind december m2 en een reële waarde van EUR 3,2 miljard. De meeste activa liggen in België (77,2%). Het buitenlandse deel is uitgesplitst in Frankrijk (15,4%; zorgvastgoed en net van verzekeringsagentschappen), Nederland (7,1%; horecazaken en zorgvastgoed) en Duitsland (zorgvastgoed). De gemiddelde gewogen looptijd van de lopende huurovereenkomsten bedroeg 11,0 jaar eind Cofinimmo is een operationele vennootschap die zelf instaat voor het beheer van haar vastgoedpatrimonium en haar portefeuille van klanten- huurders. Het creëren van huurinkomsten op lange termijn, een solide vertrouwensrelatie met haar klanten en een duurzaam beheer van haar patrimonium zijn de strategische prioriteiten van de vennootschap. (Bron: Cofinimmo SA/NV)

2 Overzicht van de kerncijfers van Cofinimmo SA/NV Hieronder vindt u de geconsolideerde kerncijfers (in EUR) van Cofinimmo SA/NV, opgesteld volgens de internationale boekhoudkundige normen (IFRS). (Bron: Cofinimmo SA/NV) Resultaat (EUR Mio) Vastgoedresultaat 216,9 208,1 Operationeel resultaat (vóór het resultaat op de portefeuille) 185,6 177,7 Netto courant resultaat 104,9 (15,7) Nettoresultaat 58,7 (52,7) Bruto dividend (in euro per aandeel) 6,00 5,50 Bruto dividend per preferent aandeel (in euro per aandeel) 6,37 6,37 Balans (EUR Mio) Balanstotaal 3.670, ,0 Reële waarde van de vastgoedportefeuille 3.347, ,2 Eigen vermogen 1.681, ,0 Netto financiële schuld 1.702, ,4 Aanwendingen van de opbrengsten van het aanbod De netto-opbrengst van de kapitaalverhoging, er vanuit gaande dat deze volledig wordt onderschreven, zou circa EUR bedragen (na aftrek van transactiekosten). Deze middelen zullen worden toegewezen aan de reeds door Cofinimmo geplande investeringen voor ; ze moeten Cofinimmo ook toelaten haar balansstructuur te versterken om haar groei voort te zetten, in het kader van haar geplande investeringsprogramma (het geplande investeringsprogramma voor bedraagt 250 miljoen euro), en de strategische prioriteiten die de groep zichzelf heeft gesteld. Om een efficiënt beheer van de liquide middelen te vergemakkelijken, zal de netto-opbrengst van de transactie in eerste instantie worden gebruikt om trekkingen op bankkredieten gedeeltelijk en tijdelijk terug te betalen. De lange termijn doelstelling van Cofinimmo is om een schuldratio (dwz de juridische verhouding berekend volgens de GVV Wetgeving waarbij financiële en andere schulden gedeeld worden door de totale passiva) van maximaal 50% te handhaven. Het geplande investeringsprogramma voor de jaren omvat volgende elementen: - Kantoorgebouwen: De geplande renovatie van kantoorgebouwen zal betrekking hebben op vier kantoorgebouwen voor een geschat bedrag van 109 miljoen euro. Andere renovatieprojecten in de loop van worden geschat op 13 miljoen euro. De reconversie van drie kantoorgebouwen zal gebeuren voor een geraamd bedrag van 50 miljoen euro. - Gezondheidszorg vastgoed: Cofinimmo heeft zich verbonden tot nieuwbouw en uitbreidingen van bestaande eigendommen in de zorgsector. In sommige gevallen is een volledige renovatie gepland. Een werkprogramma van 69 miljoen euro is gepland voor de periode , met inbegrip van 44 miljoen euro voor 17 gebouwen in België, 19 miljoen euro voor 7 gebouwen in Nederland en 6 miljoen euro voor 3 gebouwen in Frankrijk. - Eigendommen van distributienetwerken: Voor de twee netwerken, dwz pubs en restaurants verhuurd aan AB InBev en verzekeringsagentschappen verhuurd aan MAAF, bedragen de geplande investeringen voor de periode van drie jaar respectievelijk 9 miljoen euro en 0,6 miljoen euro. Risicocategorie volgens ING België NV De risicocategorie eigen aan ING België wordt bepaald aan de hand van een analyse van de verschillende factoren, waaronder het kredietrisico van de Cofinimmo, het risico van de markt waarin Cofinimmo actief is en de algemene economische situatie. Deze risicocategorie eigen aan ING is geen kredietrating van Cofinimmo. In totaal onderscheiden we 7 risicocategorieën, gaande van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). De uitgifte wordt ingedeeld in de risicocategorie: Risico laagst Rendement potentieel hoogst 2

3 Beschikbaarheid van het Prospectus Het prospectus ( Prospectus ) bestaat uit het registratiedocument (opgesteld in het Engels, Frans en Nederlands), de transactienota (opgesteld in het Engels) en een samenvatting, opgesteld in het Engels, Nederlands en het Frans. Het Prospectus is gedateerd op 20 april 2015 en goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Het Prospectus kan gratis verkregen worden in alle ING kantoren, op het telefoonnummer 02/ van het ING Contact Center of geraadpleegd worden op Daar kunt u ook een Engelstalige, Franstalige, en Nederlandstalige samenvatting vinden. Het Prospectus wordt ook ter beschikking gesteld op de website van Cofinimmo SA/NV ( en is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van Cofinimmo SA/NV (Boulevard de la Woluwe, 1200 Brussel). De investeerder moet kennis nemen van het Prospectus en inzicht verkrijgen alvorens een investeringsbeslissing te nemen en meer in het bijzonder de risicofactoren opgenomen in het Prospectus er op naslaan. Productfiche inzake kapitaalsverhoging Cofinimmo SA/NV ISIN Code Syndicaat Uitgifte Ruilverhouding Maximum Uitgiftebedrag De Nieuwe Aandelen zullen de ISIN code BE dragen; de Voorkeursrechten voor gewone aandelen de ISIN code BE (coupon no 25); de Voorkeursrechten voor preferente aandelen de ISIN code BE (coupon no 14) et de Voorkeursrechten voor preferente aandelen 2 de ISIN code BE (coupon no. 13). Coupon 26 zal de ISIN code BE dragen en coupon 27 de ISIN code BE Joint Global Coordinators : BNP Paribas Fortis en KBC Securities Joint Bookrunners : ING België, BNP Paribas Fortis en KBC Securities Cofinimmo SA/NV, genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel, geeft Nieuwe Aandelen uit. Elke aandeelhouder zal een Voorkeursrecht toegekend krijgen per gewoon en per preferent aandeel in het bezit van de aandeelhouder op 21 april 2015 bij sluiting van het gereglementeerde markt van Euronext Brussel. Elk Voorkeursrecht zal vertegenwoordigd worden door coupon nr. 25 (voor gewone aandelen), door coupon nr. 14 (voor preferente aandelen) en door coupon nr. 13 (voor preferente aandelen 2). Deze coupons zullen losgekoppeld worden van de onderliggende aandelen op 21 april 2015 na sluiting van het gereglementeerde markt van Euronext Brussel. De Voorkeursrechten verbonden aan de gewone aandelen zullen noteren op het gereglementeerde markt van Euronext Brussel tussen 22 april en 6 mei De Voorkeursrechten verbonden aan Preferente Aandelen zullen niet verhandeld worden op de beurs en er zal geen georganiseerde markt zijn inzake dergelijke Voorkeursrechten gedurende de inschrijvingsperiode op de Voorkeursrechten. De Voorkeursrechten verbonden aan Preferente Aandelen zullen enkel onderhands verhandelbaar zijn. De houders van Voorkeursrechten hebben het recht om in te schrijven op Nieuwe Aandelen in de verhouding van 1 Nieuw Aandeel per 6 Voorkeursrechten. Het maximum uitgiftebedrag bedraagt EUR300m. De uitgifte is niet afhankelijk van de onderschrijving van een minimum uitgiftebedrag. Indien de uitgifte niet volledig wordt onderschreven, houdt Cofinimmo zich het recht voor de kapitaalsverhoging voor een lager bedrag te laten doorgaan. Inschrijvingsperiode 22 april 2015 tot 6 mei 2015 Betaling 12 mei 2015 Inschrijving en kosten Private plaatsing van de Scrips Aanvragen tot inschrijving kunnen gebeuren bij de Joint Bookrunners (zonder kosten) of via andere financiële instellingen. De investeerders worden verzocht om zich te informeren omtrent de eventuele kosten die worden aangerekend door andere financiële instellingen. Voorkeursrechten die niet uitgeoefend werden gedurende de inschrijvingsperiode, worden omgezet in een zelfde aantal Scrips. Deze Scrips zullen aangeboden worden door de Joint Bookrunners aan Belgische en buitenlandse institutionele investeerders via een private plaatsing waarbij een orderboek wordt bijgehouden ( Accelerated Book Built Private Placement ). De opbrengst van deze Accelerated Book Built Private Placement zal verdeeld worden onder de houders van de Voorkeursrechten die hun Voorkeursrechten niet hebben uitgeoefend behalve wanneer de opbrengst gedeeld door het aantal niet uitgeoefende voorkeurrechten minder bedraagt dan EUR 0,01. De Accelerated Book Built Private Placement zal onmiddellijk volgen na het afsluiten van de Inschrijvingsperiode, en in principe op 7 of 8 mei. Kopers van Scrips zullen het recht en de plicht hebben in te schrijven op Nieuwe Aandelen volgens dezelfde ruilverhouding en aan dezelfde prijs als geldig was gedurende de inschrijvingsperiode voor de houders van de Voorkeursrechten. 3

4 Recht op dividend Uitgifteprijs Nieuwe Aandelen zullen recht hebben op dividend over het huidige boekjaar (startend op 1 januari 2015), dat aangekondigd zal worden door de algemene aandeelhoudersvergadering, pro rata temporis van de dag van betaling (12 mei 2015) tot 31 december De Nieuwe Aandelen zullen daarom uitgegeven worden - Ex-coupon nr. 26 (coupon die recht geeft op dividend voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014) - Ex-coupon nr. 27 (coupon die recht geeft op dividend voor het huidige boekjaar voor de periode startend op 1 januari 2015 tot de dag voor de uitgifte van de Nieuwe Aandelen (12 mei 2015) - De Nieuwe Aandelen zullen uitgegeven worden met coupon 28 aangehecht. Deze coupon geeft recht op een dividend voor het tweede deel van het huidige boekjaar startend op de dag van uitgifte van de Nieuwe Aandelen tot 31 december De uitgifteprijs bedraagt 95 euro per aandeel Munt De uitgifte gebeurt in euro ( ) Notering Fiscaliteit Gereglementeerd markt van Euronext Brussel Algemeen: De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. De algemene bepalingen zijn opgenomen in het Prospectus. Taks op Beursverrichtingen: De taks op de beursverrichtingen (TOB) in de secundaire markt bedraagt momenteel 0,09% van de transactiewaarde, met een maximum van 650 EUR per transactie en per partij. Fiscaal regime in België: Dividenden zijn momenteel (bij opmaak van deze productfiche) onderworpen aan een roerende voorheffing van 25% op het bruto dividend. Fysieke personen met de Belgische nationaliteit zijn vrijgesteld van meerwaardebelasting op aandelen. Belangrijkste risico s van deze uitgifte Investeren in Nieuwe Aandelen en/of Scrips of het handelen in Voorkeursrechten houdt risico s in. Vooraleer in te schrijven wordt de potentiële belegger verzocht aandachtig alle risicofactoren door te nemen die vermeld staan in het Propectus (Risicofactoren; pagina 4 tot en met 14 van de transactienota en pagina 2 tot en met 7 van het registratiedocument). Hieronder worden de voornaamste risico s gerelateerd aan de aangeboden aandelen en Cofinimmo toegelicht. Risico s eigen aan Cofinimmo Algemene marktrisico s: Wijzigingen in de algemene economische omstandigheden in de markten waar het vastgoed van Cofinimmo is gelegen, zouden een negatieve impact kunnen hebben op onder andere de omvang van de huurinkomsten van Cofinimmo (bv. door een verminderde vraag en/of lagere bezettingsgraad en/of lagere huurtarieven), de waarde van haar vastgoedportefeuille en de mogelijkheid om residentieel of niet-residentieel vastgoed te verkopen (onzekerheid omtrent de prijs en de timing van eventuele verkopen). Operationele risico s: Cofinimmo is blootgesteld aan bepaalde operationele risico s. Een inadequate keuze inzake investeringsopportuniteiten en/of ontwikkelingsprojecten zou kunnen leiden tot een lager inkomstenpotentieel, een eventuele verkeerde afstemming op de marktvraag, en lager dan verwachte rendementen. Een lagere reële waardering van de vastgoedportefeuille zou een negatieve impact kunnen hebben op het netto resultaat, het netto actief en de schuldratio. Op 31/12/14 zou een variatie van 1% in de waardering van de vastgoedportefeuille een impact gehad hebben van ca. 31,99m op het netto resultaat en van ongeveer 1,78 op de intrinsieke waarde per aandeel (in vergelijking met 33,47m en 1,90 per 31/12/13). Een lagere solvabiliteit of een eventueel faillissement van klanten zou kunnen leiden tot een verlies aan huurinkomsten, onverwachte leegstand, extra marketing kosten om panden opnieuw te verhuren, of het opnieuw verhuren aan een lager huurprijs (waarbij eventueel huurvrije periodes toegestaan moeten worden of incentives gegeven worden). Reglementaire risico s: Dit betreft o.m. het risico op verlies van de speciale belastingregimes/statuten (de GVV, SIIC en FBI regimes in respectievelijk België, Frankrijk en Nederland); waaronder Cofinimmo actief is (wat leidt tot een lagere belastingdruk op het niveau van de groep). Het verlies van een dergelijk regime zou kunnen leiden tot een hogere belastingdruk (en dus een lager netto resultaat) of tot een daling van de netto actief waarde. Een wijziging van de stedenbouwkundige reglementering of van de milieuwetgeving zou kunnen leiden tot een vermindering van de reële waardering van de vastgoedportefeuille, of in verhoogde werkingskosten voor het onderhoud en exploitatie van het vastgoed, of zou een ongunstig effect kunnen hebben op de capaciteit van Cofinimmo om vastgoed uit te baten. Een wijziging in de sociale wetgeving inzake zorgvastgoed (bv. een verlaging van de sociale zekerheid subsidies aan de operatoren van zorgvastgoed die niet gecompenseerd zou worden door hogere huurinkomsten betaald door de huurders of door private verzekeraars) zou een impact kunnen hebben op de solvabiliteit van operatoren in de zorgvastgoedsector. In die context dient opgemerkt dat sinds 1/07/14 de bevoegdheden inzake gezondheidszorg en hulp aan bejaarden werd overgedragen van het federale niveau naar de gewesten. 4

5 Financiële risico s: Deze risico s houden o.m. verband met het tegenpartijrisico, het liquiditeitsrisico, en het renterisico. Indien de financiële markten en de kredietmarkt ongunstig zouden zijn voor de vastgoedsector en/of Cofinimmo, dan zou dit kunnen leiden tot een beperktere toegang tot krediet (aan een hogere kost) en een lagere liquiditeit. Veranderingen in interestvoeten zouden kunnen leiden tot een herwaardering van financiële instrumenten (die gewaardeerd worden aan marktwaarde), hogere financiële lasten, een negatieve impact op de netto actief waarde en de winstgevendheid, een mogelijke ratingverlaging (met negatieve impact op de financieringskosten en de liquiditeit), en een negatieve impact onder IAS 39 en op het resultaat. Indien een aantal financieringscontracten niet vernieuwd (of beëindigd) zouden worden, zou dit een negatieve impact op de liquiditeit kunnen hebben. Een hogere volatiliteit van het aandeel zou kunnen leiden tot een moeilijker toegang tot de kapitaalmarkten. Voornaamste risico s eigen aan de aangeboden aandelen De marktprijs van de Voorkeursrechten en aandelen zou negatief beïnvloed kunnen worden door de verkoop van een substantieel aantal Voorkeursrechten of aandelen in de markt. De verkoop door de aandeelhouders van een substantieel aantal Voorkeursrechten of aandelen na het openbaar aanbod tot inschrijving, of de perceptie dat een dergelijke verkoop zou kunnen gebeuren, zou een daling van de marktprijs van de Voorkeursrechten en/of aandelen tot gevolg kunnen hebben. Cofinimmo kan op voorhand geen inschattingen maken omtrent het effect van zo n verkoop noch omtrent de perceptie inzake een dergelijke verkoop op de marktprijs van de Voorkeursrechten of aandelen. De marktprijs van de aandelen kan volatiel zijn en zou kunnen dalen. Dit kan tot gevolg hebben dat de aandeelhouders niet in staat zijn om hun aandelen te verkopen aan een prijs die gelijk is aan of groter is dan de uitgifteprijs of aan een redelijke prijs. Van tijd tot tijd ondergaan publiek verhandelde aandelen significante prijsschommelingen die mogelijks niet gerelateerd zijn aan de prestaties van de bedrijven die de aandelen hebben uitgegeven. De marktprijs van de aandelen kan volatiel zijn als gevolg van verschillende beïnvloedende factoren. Vele van deze factoren liggen buiten de controle van Cofinimmo. Mogelijks zal er weinig liquiditeit zijn in de Nieuwe Aandelen, en er is geen garantie dat de liquiditeit ten gevolge van het aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen zal verbeteren. Cofinimmo kan niet inschatten hoe het aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen de liquiditeit zal beïnvloeden in de korte of lange termijn. Beperkte liquiditeit kan het moeilijk maken om de Nieuwe Aandelen te verkopen en kan leiden tot een lagere marktprijs voor de Nieuwe Aandelen. Er is geen garantie dat zich een actieve markt zal ontwikkelen voor de Voorkeursrechten en indien zich een markt ontwikkelt kan de marktprijs voor Voorkeursrechten onderhevig zijn aan grotere volatiliteit dan de marktprijs voor aandelen. De Voorkeursrechten verbonden aan Preferente Aandelen zullen niet verhandeld worden op de beurs en er zal geen georganiseerde markt zijn inzake dergelijke Voorkeursrechten gedurende de inschrijvingsperiode op de Voorkeursrechten. Houders van Voorkeursrechten gerelateerd aan Preferente Aandelen kunnen bijgevolg moeilijkheden ondervinden om hun rechten te verkopen of om rechten (gerelateerd aan dezelfde klasse van Preferente Aandelen) te kopen. Bestaande aandeelhouders zullen verwaterd worden als een gevolg van het aanbod tot inschrijving op de Nieuwe Aandelen indien zij hun Voorkeursrechten niet volledig uitoefenen. Indien een aandeelhouder zijn Voorkeursrechten niet volledig uitoefent voor het sluiten van de gereglementeerd markt van Euronext Brussel op de laatste dag van de inschrijvingsperiode inzake Voorkeursrechten, dan zal zijn pro rata aandeelhouderschap en stemrecht naar alle waarschijnlijkheid verwaterd worden ten gevolge van de kapitaalverhoging van Cofinimmo. Het niet uitoefenen van de Voorkeursrechten gedurende de inschrijvingsperiode van de rechten zal tot gevolg hebben dat de niet uitgeoefende Voorkeursrechten waardeloos worden. Voorkeursrechten die niet uitgeoefend zijn voor het sluiten van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel op de laatste dag van de inschrijvingsperiode inzake Voorkeursrechten worden waardeloos en worden automatisch omgezet in een gelijk aantal Scrips. Elke houder van een niet uitgeoefend Voorkeursrecht bij het sluiten van de inschrijvingsperiode inzake rechten, krijgt wel het recht om een proportioneel aandeel te ontvangen van de opbrengst van de verkoop van Scrips, behalve indien de opbrengst van de verkoop van Scrips gedeeld door het aantal niet uitgeoefende rechten kleiner is dan 0,01 euro. Het terugtrekken van de inschrijving op Voorkeursrechten kan in bepaalde omstandigheden betekenen dat niet gedeeld kan worden in de opbrengst van de verkoop van Scrips en kan ook andere ongunstige financiële gevolgen hebben. Elk Voorkeursrecht of Scrip waarvan de inschrijving teruggetrokken wordt zoals toegestaan bij wet volgend op de publicatie van een addendum aan het Prospectus, zal verondersteld worden niet uitgeoefend te zijn in het kader van het aanbod van Nieuwe Aandelen. Bijgevolg zullen houders van dergelijke niet uitgeoefende Voorkeursrechten het recht hebben te delen in de opbrengst van de verkoop van Scrips. Indien deze houders zich echter pas terugtrekken na de sluiting van de private plaatsing van de Scrips, dan zullen zij geen recht hebben om te delen in de opbrengst van de verkoop van Scrips en zij zullen ook niet gecompenseerd worden op eender welke andere manier. Zij zullen ook niet vergoed worden voor de aankoopprijs (en welke gerelateerde kosten of taksen dan ook) van Voorkeursrechten of Scrips. Het herroepen van het aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen ten gevolge van een beslissing van Cofinimmo zal resulteren in het waardeloos worden van de Voorkeursrechten en Scrips. Cofinimmo behoudt zich het recht voor om het aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen te herroepen of op te schorten in bepaalde omstandigheden. Indien de Raad van Bestuur (of, afhankelijk van het geval, twee leden van de Raad van Bestuur) beslist om het aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen te herroepen, dan worden de Voorkeursrechten (en, afhankelijk van het geval, de Scrips) waardeloos. Beleggers zullen niet vergoed worden voor de aankoopprijs (en alle gerelateerde kosten en taksen) die betaald werd om Voorkeursrechten te verwerven op de secundaire markt. Investeerders buiten België kunnen verhinderd worden om te participeren in het aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen, en kunnen onderhevig zijn aan verwatering of andere negatieve financiële gevolgen. De Voorkeursrechten, de Scrips en de Nieuwe Aandelen mogen niet aangeboden of verkocht worden in een jurisdictie waar de registratie of de kwalificatie van de Voorkeursrechten en van de aangeboden Nieuwe Aandelen verplicht is maar niet heeft plaatsgevonden, behalve indien een vrijstelling van de toepasselijke registratie- of kwalificatievereisten bekomen werd. Het kan zijn dat investeerders hierdoor geen gebruik kunnen maken van hun recht 5

6 om Voorkeursrechten aan te kopen, te verkopen, of op welke andere manier dan ook over te dragen; of om Nieuwe Aandelen aan te kopen of in te schrijven op de aankoop van Nieuwe Aandelen, Nieuwe Aandelen te verkopen of op welke andere manier dan ook over te dragen. Als gevolg hiervan kunnen zij onderhevig zijn aan verwatering of op een andere manier een negatieve financiële impact ondergaan in het kader van het aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen. Elke verkoop, aankoop of uitwisseling van Nieuwe Aandelen kan onderworpen worden aan de Financiële Transactie Taks. Op 14 februari 2013 heet de Europese Commissie een voorstel aangenomen voor een directieve inzake een gemeenschappelijke financiële transactie taks. De intentie bestaat om deze taks te implementeren via een samenwerkingsprocedure in 11 deelnemende EU lidstaten (België, Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Slovakije en Slovenië). Investeerders dienen daarom indachtig te zijn dat elke verkoop, aankoop of uitwisseling van aandelen onderhevig kan zijn aan deze financiële transactie taks (min. tarief van 0,1%). De investeerder kan gehouden zijn om deze heffing te betalen of om deze heffing te vergoeden aan een financiële instelling die de heffing heeft voorgeschoten. Het kan ook zijn dat de heffing de waarde van de aandelen beïnvloedt. De uitgifte van Nieuwe Aandelen zou niet onderhevig zijn aan de financiële transactie taks. Vooruitzichten 2015: De transactienota bevat op pagina 40 en 41 vooruitzichten inzake financiële cijfers voor Cofinimmo voor het boekjaar Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op een aantal assumpties en schattingen, die, hoewel ze als redelijk worden beschouwd door Cofinimmo bij uitgifte van de transactienota (21 april 2015), inherent afhankelijk zijn van significante operationele, economische, bedrijfs- en andere risico s en onzekerheden. Vele van deze risico s en onzekerheden vallen buiten de controle van Cofinimmo. De laatste vooruitzichten inzake financiële cijfers werden gepubliceerd op 6 februari 2015 in een persartikel naar aanleiding van de 2014 resultaten. In de context van deze transactie heeft Cofinimmo een update gemaakt van deze vooruitzichten rekening houdend met de impact op omzet, kosten, activa, eigen vermogen en verplichtingen ten gevolge van alle significante investeringen en desinvesteringen (en de gerelateerde financiering) tussen 6 februari en 21 april 2015 die niet vervat waren in de vooruitzichten gepubliceerd op 6 februari. Cofinimmo heeft zich voor de vooruitzichten op schattingen en niet op historische resultaten inzake het eerste kwartaal (deze kwartaalresultaten worden slechts op in mei 2015 gepubliceerd). Aangezien assumpties, schattingen en risico s tot gevolg zouden kunnen hebben dat de werkelijke resultaten voor 2015 substantieel afwijken van de geschatte vooruitzichten voor 2015, zouden investeerders hun investeringsbeslissing niet buitensporig mogen laten afhangen van de geschatte vooruitzichten voor Risico op verlies van kapitaal: de investeerder dient er zich bewust van te zijn dat hij het risico loopt om een deel van zijn kapitaal en in het meest extreme geval van een bankroet van Cofinimmo zelfs het geheel van zijn investering te verliezen. Waarschuwing Deze brochure heeft een promotioneel karakter en is opgesteld en verspreid door ING België NV. Ze is dus geen aanbeveling om in te tekenen of een advies of aanbeveling om gelijk welke verrichting af te sluiten, en moet ook niet als dusdanig worden geïnterpreteerd. Hoewel ING België NV alle redelijke maatregelen heeft genomen om de juistheid van de informatie in dit document te waarborgen, kan noch ING België NV, noch enige andere persoon die met haar verbonden is, de informatie die zij ontvangen heeft van onafhankelijke derden en in het bijzonder van Cofinimmo, waarborgen (behoudens in geval van fout van ING). Bovendien wordt deze brochure door ING België NV ter beschikking gesteld aan alle of een deel van de cliënten en is ze niet gebaseerd op het onderzoek van de specifieke situatie van de cliënt. De cliënt moet zelf oordelen of het financiële instrument waarop deze brochure betrekking heeft, aan zijn situatie is aangepast. Deze brochure is enkel bestemd voor gebruik door de oorspronkelijke geadresseerde en mag niet worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven aan andere personen, noch geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd. Deze advertentie en het document waarin deze zich bevindt zijn niet bestemd voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van haar territoria en bezittingen, enige staat van de Verenigde Staten van Amerika en het District van Columbia) (de "Verenigde Staten"), Australië, Canada of Japan. Deze advertentie is geen, of vormt geen onderdeel van, een aanbod om te verkopen, of verzoek tot kopen van enige effecten in de Verenigde Staten of andere uitgesloten territoria. De effecten van Cofinimmo NV werden niet en zullen niet worden geregistreerd overeenkomstig de US Securities Act van 1933 (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act. Er vindt geen openbare aanbieding van effecten plaats in de Verenigde Staten. Om in te tekenen of voor meer informatie: De inschrijvingsperiode loopt van 22 april tot 6 mei De bestaande aandeelhouders die wensen in te schrijven op de kapitaalverhoging kunnen hun inschrijving zonder kost indienen bij ING België Meer info? Bel naar Surf naar ing.be/aandelentransacties Maak een afspraak in een ING kantoor Deze brochure is opgesteld door ING België NV Bank Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW: BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verantwoordelijk uitgever: I. Ampe Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel Editing Team & Graphic Studio Marketing ING Belgium N 04/15 6

6,7% 7,2% 6,7% 6,7% 5,7% 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5

6,7% 7,2% 6,7% 6,7% 5,7% 6,5 6,5 6,0 6,0 5,5 Kapitaalverhoging Cofinimmo Risiconiveau Belfius Way 0 1 2 3 4 5 6 Beleggersportret Kapitaalverhoging met voorkeurrechten April 2015 U zoekt een investering in aandelen genoteerd op Euronext Brussel; in

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN NIET BESTEMD VOOR DIRECTE NOCH INDIRECTE VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IN ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Onderstaande informatie mag in geen andere landen dan België onder het publiek worden verspreid. De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben dezelfde betekenis als in de Verrichtingsnota. Openbaar

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN INSCHRIJVEN OP HET AANBOD Q1: Wat is het doel van het Aanbod? Ervan uitgaand dat er volledig wordt op ingeschreven, zullen de netto opbrengsten van de

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR Gereglementeerde informatie 10 maart 2014 De informatie die volgt mag niet publiek worden verspreid in andere rechtsgebieden dan België KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR IN

Nadere informatie

Recticel SA/NV. Belangrijke mededeling. Bedrijfsprofiel van Recticel NV/SA ( Recticel ) Kapitaalverhoging

Recticel SA/NV. Belangrijke mededeling. Bedrijfsprofiel van Recticel NV/SA ( Recticel ) Kapitaalverhoging Promotioneel Document www.recticel.com Kapitaalverhoging Recticel SA/NV Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen met Voorkeurrecht  Openbaar Aanbod tot inschrijving op een kapitaalverhoging

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie voorwetenschap

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie voorwetenschap AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 2 juni 2015 na beurstijd onder embargo tot 17u45 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke

Nadere informatie

SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING EN BEKENDMAKING UITGIFTEPRIJS VAN 75,00 EURO

SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING EN BEKENDMAKING UITGIFTEPRIJS VAN 75,00 EURO Gereglementeerde informatie Voorwetenschap OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 2.369.560 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD BINNEN HET TOEGESTAAN KAPITAAL MET ONHERLEIDBAAR

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN

KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN [Type text] EMBARGO TOT 2 JUNI 2014 18:00 KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN DOOR UITGIFTE VAN MAXIMAAL 1.945.416 NIEUWE AANDELEN TEGEN EEN INSCHRIJVINGSPRIJS VAN EUR 27,00

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN Antwerpen, België 1 December 2015 Xior Student Housing NV (de Vennootschap of Xior

Nadere informatie

Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap, kondigt aan:

Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap, kondigt aan: - VERKOOP VAN DE AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP GALAXY PROPERTIES, EIGENAAR VAN HET NORTH GALAXY GEBOUW - HERSTRUCTURERING VAN DE RENTEAFDEKKINGEN Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap,

Nadere informatie

AANBOD VOOR EEN BEDRAG VAN CIRCA 178 MILJOEN EURO SUCCESVOL AFGEROND

AANBOD VOOR EEN BEDRAG VAN CIRCA 178 MILJOEN EURO SUCCESVOL AFGEROND Gereglementeerde informatie Voorwetenschap RESULTATEN VAN DE OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 2.369.560 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD MET ONHERLEIDBAAR TOEWIJZINGSRECHT

Nadere informatie

Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec

Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec Ratio: 1 nieuw aandeel voor 4 voorkeurrechten Inschrijvingsprijs: 70,83 per nieuw

Nadere informatie

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN Brussel, 02.05.2012, 8:00 AM CET De Gewone Algemene Vergadering van 27.04.2012 heeft beslist voor boekjaar 2011 een bruto dividend van 6,50 per gewoon

Nadere informatie

Aedifica NV. Kapitaalverhoging

Aedifica NV. Kapitaalverhoging Promotioneel document Kapitaalverhoging Aedifica NV www.aedifica.be Openbaar aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen met Onherleidbare Toewijzingsrechten Openbare aanbieding tot inschrijving op nieuwe

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 Productfiche 28 december 2009 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een vaste brutocoupon van 3% (op jaarbasis) voor jaar

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail estate

Nadere informatie

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan aandelen ING 5Y EUR Fix Coupon Airbag Note 09/2015 terugbetaling kapitaal gelinkt aan een Europese aandelenindex Productfiche 23 augustus 2010 Omschrijving Deze Note

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 Productfiche 10 februari 2010 Omschrijving Deze Note betaalt elk jaar een vaste brutocoupon van 3% voor jaar 1 en jaar 2. De

Nadere informatie

PERSMEDEDELING SIPEF kondigt de lancering van een kapitaalverhoging aan

PERSMEDEDELING SIPEF kondigt de lancering van een kapitaalverhoging aan PERSMEDEDELING 2017 Gereglementeerde informatie Mei 2017 SIPEF kondigt de lancering van een kapitaalverhoging aan NIET VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERDELING IN DE VERENIGDE

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Persbericht NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN DE VERENIGDE STATEN, JAPAN OF AUSTRALIË KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Datum 2 voor 1 claimemissie van 2.838.732.182 nieuwe gewone

Nadere informatie

Cofinimmo investeert verder in haar twee belangrijkste activiteitensegmenten

Cofinimmo investeert verder in haar twee belangrijkste activiteitensegmenten Cofinimmo investeert verder in haar twee belangrijkste activiteitensegmenten Een zorgvastgoed in Goirle (Nederland) Op 01.08.2016 heeft de Cofinimmo Groep het eerste lijnszorgcentrum 1 Oranjeplein, gelegen

Nadere informatie

TINC Comm. VA. Verzoek tot toelating tot de verhandeling en notering van de Nieuwe Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel

TINC Comm. VA. Verzoek tot toelating tot de verhandeling en notering van de Nieuwe Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel Een belegging in de nieuwe aandelen van de Emittent (de Nieuwe Aandelen ) houdt wezenlijke risico's en onzekerheden in. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging

Nadere informatie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Deze vragen zijn bedoeld om inzicht te geven in de werking van de claimemissie, alle informatie over de claimemissie is opgenomen in

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

ING 5Y EUR Participation Note 11/2015

ING 5Y EUR Participation Note 11/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan een aandelenindex ING 5Y EUR Participation Note 11/2015 gelinkt aan een emerging market aandelenindex Productfiche 25 oktober 2010 OMSCHRIJVING Deze 5Y EUR Participation

Nadere informatie

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 Promotioneel Document 27 januari 2011 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een brutocoupon gelijk aan de Euribor

Nadere informatie

Retail Estates NV. Belangrijke mededeling. Bedrijfsprofiel van Retail Estates. Kapitaalverhoging

Retail Estates NV. Belangrijke mededeling. Bedrijfsprofiel van Retail Estates. Kapitaalverhoging Promotioneel Document www.retailestates.com Kapitaalverhoging Retail Estates NV Openbaar aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen met Voorkeurrecht  Openbaar Aanbod tot inschrijving op een kapitaalverhoging

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER B ONVERDEELDHEID

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER B ONVERDEELDHEID Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel), Ransbeekstraat 310 Ondernemingsnummer BE0403.091.220 OPENBARE AANBIEDING VAN NIEUWE AANDELEN

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Kinepolis Obligaties 4,75% 2019

Kinepolis Obligaties 4,75% 2019 Promotioneel document Nieuwe Obligatielening in EUR Kinepolis Obligaties 4,75% 209 7 jaar, recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 00% door de Emittent, behalve in geval van faillissement of wanbetaling

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Fagron persbericht. Gereglementeerde informatie Waregem (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 16 juni 2016

Fagron persbericht. Gereglementeerde informatie Waregem (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 16 juni 2016 Gereglementeerde informatie Waregem (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 16 juni 2016 DEZE AANKONDIGING MAG NIET WORDEN VERDEELD, VERSPREID OF GEPUBLICEERD IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIE,

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR Brussel BTW: BE

KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR Brussel BTW: BE KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR Brussel BTW: BE 0403.227.515 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN Overeenkomstig

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN

Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN Hoe is het aanbod gestructureerd? Het aanbod bestaat uit een openbaar aanbod in België en een private plaatsing bij institutionele beleggers in België en elders

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt:

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt: Gereglementeerde informatie DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

Warehouses De Pauw Comm. VA Obligaties 2021

Warehouses De Pauw Comm. VA Obligaties 2021 Promotioneel document Nieuwe obligatielening in EUR Warehouses De Pauw Comm. VA Obligaties 2021 7 jaar 1 ; Recht op terugbetaling op de Vervaldag aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 februari 2010, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) Netto

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per )

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per ) TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EERSTE KWARTAAL 2017-2018 1 (afgesloten per 30.06.2017) Netto huurresultaat stijgt met 8,06% tot 17,26 mio EUR EPRA Resultaat 2 van het eerste kwartaal van

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND Brussel, 25 november 2011 Gereglementeerde informatie * (25 november 2011) * Informatienota *De informatie in deze Informatienota is gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 22 april 2015 08:00 u CET NIET VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERDELING IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIË,

Nadere informatie

Aanbod van nieuwe aandelen

Aanbod van nieuwe aandelen Persbericht Gereglementeerde informatie Voorkennis Embargo 14 september 2016 08u00 Niet voor uitgave, publicatie of verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, buiten België, in het bijzonder Aanbod

Nadere informatie

Balta Group NV kondigt de finale prijs en de resultaten van haar beursgang ter waarde van 204 miljoen aan

Balta Group NV kondigt de finale prijs en de resultaten van haar beursgang ter waarde van 204 miljoen aan DIT PERSBERICHT IS ENKEL VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN EN VORMT GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF EEN UITNODIGING TOT ENIG BOD OM EFFECTEN TE KOPEN. DIT PERSBERICHT BEVAT NIET ALLE INFORMATIE DIE WEZENLIJK IS

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande

Nadere informatie

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA AANVRAAG TOT OPNEMING IN DE EERSTE MARKT VAN EURONEXT BRUSSEL VAN 35.283.096 COUPONS NR. 5 VAN DE AANDELEN COLRUYT OMWISSELBAAR TEGEN AANDELEN VAN DE N.V. DOLMEN COMPUTER APPLICATIONS (9 VOOR 1) - OPNEMING

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014

Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014 Gereglementeerde informatie 1 Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014 Deze Informatienota is bestemd voor de aandeelhouders van ATENOR GROUP en bevat informatie

Nadere informatie

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee)

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer: 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap) Bijzonder verslag

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

EURONAV. Naamloze Vennootschap. De Gerlachekaai 20. 2000 Antwerpen. RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767

EURONAV. Naamloze Vennootschap. De Gerlachekaai 20. 2000 Antwerpen. RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767 EURONAV Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE KAPITAALVERHOGING MET OPHEFFING VAN DE

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden WAARSCHUWING

Vragen en antwoorden WAARSCHUWING WAARSCHUWING In dit document wordt bepaalde informatie verschaft in het kader van de kapitaalverhoging van SOLVAC met extralegaal voorkeurrecht, zoals op 2 december 2015 beslist door de Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan

Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan Balta Group NV kondigt het einde van de stabilisatieperiode betreffende haar beursgang aan Sint-Baafs-Vijve, België (3 juli 2017) Balta Group NV ( Balta of de Vennootschap ) kondigt vandaag het einde van

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER A VOLLE EIGENDOM

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER A VOLLE EIGENDOM Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel), Ransbeekstraat 310 Ondernemingsnummer BE0403.091.220 OPENBARE AANBIEDING VAN NIEUWE AANDELEN

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

Acquisitie van een woonzorgcentrum in Aarschot (België) Openbaarmaking conform artikel 15 van de wet van 2 mei 2007. Notering van nieuwe aandelen

Acquisitie van een woonzorgcentrum in Aarschot (België) Openbaarmaking conform artikel 15 van de wet van 2 mei 2007. Notering van nieuwe aandelen AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/13 7.30u Leasinvest Real Estate Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over het eerste kwartaal van het boekjaar 2013 (01/01/13-31/03/13)

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL

PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05)

RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05) Risico belegging (op 6 sterren) Hamish Maertens www.succesvolen-veiligbeleggen.com Succesvol én veilig beleggen RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05) In dit rapport ga ik de voornaamste Belgische

Nadere informatie

Omega Pharma Obligaties 2017-2019

Omega Pharma Obligaties 2017-2019 Promotioneel Document Nieuwe obligatielening in EUR Omega Pharma Obligaties 2017-2019 Â 5 en 7 jaar; Â Recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement

Nadere informatie

Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA

Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA Befimmo Comm.VA, een vastgoedbevak (openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal), bijzonder gespecialiseerd in beleggingen in kantoorgebouwen, geeft nieuwe

Nadere informatie