KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN"

Transcriptie

1 [Type text] EMBARGO TOT 2 JUNI :00 KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN DOOR UITGIFTE VAN MAXIMAAL NIEUWE AANDELEN TEGEN EEN INSCHRIJVINGSPRIJS VAN EUR 27,00 PER AANDEEL KAPITAALVERHOGING VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN INSCHRIJVINGSRATIO: 7 VOORKEURRECHTEN GEVEN RECHT OM IN TE SCHRIJVEN OP 2 NIEUWE AANDELEN INSCHRIJVINGSPRIJS: EUR 27,00 PER NIEUW AANDEEL MONTEA; DIT VERTEGENWOORDIGT EEN KORTING VAN 13,2% TEN OPZICHTE VAN DE THEORETISCHE PRIJS (*) (NA ONTHECHTING VAN HET VOORKEURRECHT EN ONTHECHTING VAN HET PRO RATA DIVIDEND VOOR DE PERIODE VAN 1/1/2014 TOT AAN DE KAPITAALVERHOGING, VOORZIEN OP 24 JUNI 2014) INSCHRIJVINGSPERIODE: 7 VAN 3 JUNI 2014 TOT EN MET 17JUNI 2014 DE VOORKEURRECHTEN ZIJN GEDURENDE DE INSCHRIJVINGSPERIODE VERHANDELBAAR OP EURONEXT BRUSSEL WAARDOOR BELEGGERS DIE GEEN AANDEELHOUDER ZIJN VAN MONTEA COMM. VA OOK KUNNEN INSCHRIJVEN OP DE KAPITAALVERHOGING DE NIEUWE AANDELEN ZULLEN WORDEN VERHANDELD OP EURONEXT BRUSSEL EN EURONEXT PARIJS BELANGRIJKE AANDEELHOUDERS FAMILIE DE PAUW, BELFIUS INSURANCE, FEDERALE VERZEKERING EN FAMILIE DE SMET (GEDEELTELIJK), VERBINDEN ZICH ER TOE OM IN TE SCHRIJVEN OP DE KAPITAALVERHOGING TEN BELOPE VAN MINIMAAL EUR 24,5 MILJOEN ONTHECHTING VAN COUPON NR 12, DIE HET INSCHRIJVINGSRECHT VERTEGENWOORDIGT: 2 JUNI 2014 NA BEURSTIJD ONTHECHTING VAN COUPON NR. 13, DIE HET PRO RATA TEMPORIS DIVIDEND VERTEGENWOORDIGT BEREKEND PRO RATA TEMPORIS VOOR DE PERIODE TUSSEN 1 JANUARI 2014 EN DE UITGIFTEDATUM VAN DE NIEUWE AANDELEN (IN PRINCIPE 24 JUNI 2014): 2 JUNI 2014 NA BEURSTIJD DE PRIVATE PLAATSING VAN DE SCRIPS VINDT IN PRINCIPE PLAATS OP 19 JUNI 2014 NIEUWE AANDELEN WORDEN GELEVERD MET COUPON NR. 14 EN VOLGENDE AANGEHECHT ING EN KBC SECURITIES TREDEN OP ALS JOINT BOOKRUNNERS, BELFIUS TREEDT OP ALS CO-LEAD MANAGER (*) OP BASIS VAN DE SLOTKOERS VAN 30/05/2014

2 Aalst, 2 juni 2014 De raad van bestuur van de statutaire zaakvoerder van Montea Comm. VA heeft op 2 juni 2014 besloten om over te gaan tot een kapitaalverhoging met voorkeurrecht (het Voorkeurrecht) door uitgifte van maximaal nieuwe aandelen Montea aan een inschrijvingsprijs van EUR 27,00 per aandeel (de Inschrijvingsprijs) op basis van 2 nieuwe aandelen voor 7 bestaande aandelen (de Ratio). Modaliteiten van het aanbod De aandeelhouders van Montea Comm. VA zullen bij de sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel op 2 juni 2014 één Voorkeurrecht per bestaand aandeel ontvangen. Het Voorkeurrecht, vertegenwoordigd door coupon nr. 12, wordt onthecht van de bestaande aandelen op 2 juni 2014 na sluiting van Euronext Brussel en zal van 3 juni 2014 tot en met 17 juni 2014 genoteerd worden op Euronext Brussel (ISIN code BE ). Op deze manier hebben ook niet-aandeelhouders van Montea de mogelijkheid om via het verwerven van Voorkeurrechten in te schrijven op de kapitaalverhoging. De houders van de Voorkeurrechten hebben het recht om in te schrijven op nieuwe aandelen aan de Inschrijvingsprijs en overeenkomstig de Ratio tijdens de inschrijvingsperiode van 3 juni 2014 tot en met 17 juni De Voorkeurrechten die niet uitgeoefend zijn op het einde van deze inschrijvingsperiode zullen automatisch worden omgezet in scrips, die middels een private plaatsing verkocht worden aan institutionele investeerders. Deze zal in principe plaats hebben op 19 juni Institutionele investeerders die scrips aankopen, gaan een onherroepelijke verbintenis aan om de scrips uit te oefenen en aldus in te schrijven op de nieuwe aandelen tegen de Inschrijvingsprijs en overeenkomstig de Ratio. De netto opbrengst van de verkoop van scrips zal ter beschikking worden gehouden van de houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten, tenzij de verkoopprijs per scrip minder dan EUR 0,05 bedraagt in welk geval deze opbrengst zal toekomen aan Montea. De resultaten van het openbaar bod en de private plaatsing van de scrips zullen op of rond 20 juni 2014 worden bekendgemaakt. De betaling van de Inschrijvingsprijs, de vaststelling van de kapitaalverhoging en de notering van de nieuwe aandelen op Euronext Brussels en Euronext Parijs zijn voorzien op 24 juni Gebruik van de netto opbrengsten van de kapitaalverhoging Montea is van plan om de netto-opbrengsten (geraamd op EUR 51,6 miljoen) van het aanbod te gebruiken om haar groeistrategie verder te zetten en haar vastgoedportefeuille verder uit te breiden, binnen de grenzen van de schuldgraadvork van 50 tot 55% die de raad van bestuur nastreeft (dit sluit niet uit dat deze vork gedurende kortere periodes kan worden overschreden). De schuldgraad van de Vennootschap bedraagt 55,11% op 31 maart De Vennootschap is van plan om het grootste deel van de netto-opbrengsten van het aanbod te gebruiken om een investeringsprogramma te financieren. Sedert de afsluiting van het boekjaar 2013 heeft de Vennootschap reeds transacties aangekondigd voor een totaal bedrag van EUR 80,2 miljoen (zie hiervoor het persbericht van 15 mei 2014 op de website van Montea, Deze investeringen omvatten de aankoop in Puurs, Schoonmansveld met een investeringswaarde van EUR 7,9 miljoen en de aankoop van een pand in Nederland (te Waddinxveen, verhuurd aan Delta Wines) voor een investeringswaarde van EUR 12,7 miljoen. Op basis van de partnershipovereenkomst met MG Real Estate heeft Montea zich verbonden, onder de gebruikelijke opschortende voorwaarden, tot de verwerving bij oplevering van 3 build-to-suit projecten in MG Park De Hulst te Willebroek (België) met een totale investeringswaarde van EUR 35,8 miljoen. 1 / 7

3 Daarnaast is Montea eveneens gestart met de ontwikkeling van 2 build-to-suit projecten op haar eigen sites in Vorst (België) voor Metro en in Grimbergen (België) voor Caterpillar Logistics (50/50% Montea/WDP) voor een totale bijkomende investeringswaarde van EUR 11,0 miljoen. Tot slot is Montea gestart met een ontwikkeling van een build-to-suit project voor Vos Logistics in Oss (Nederland) met een investeringswaarde van EUR 12,9 miljoen. De investeringen die Montea zal doen in de verschillende build-to-suit, renovatie- en uitbreidingsprojecten, zoals hierboven beschreven, zullen naar verwachting gerealiseerd worden in de laatste drie kwartalen van In de tussentijd zal Montea het surplus aan netto inkomsten van het aanbod aanwenden om bepaalde lange termijn kredieten terug te betalen, die later opnieuw opvraagbaar zijn. Dividenden De Nieuwe Aandelen geven recht op een (pro rata temporis) dividend per aandeel (indien er een uitkeerbare winst is) vanaf de datum van uitgifte, in principe 24 juni Hiervoor wordt coupon nr. 13 vlak voor de start van de Inschrijvingsperiode onthecht van de Bestaande Aandelen (na sluiting van de beurzen). Deze coupon vertegenwoordigt het recht om een deel van het dividend voor het huidige boekjaar, berekend pro rata temporis voor de periode tussen 1 januari 2014 en de uitgiftedatum van de Nieuwe Aandelen, in principe 24 juni 2014, te ontvangen waartoe de aandeelhoudersvergadering van 19 mei 2015 later zou beslissen (indien van toepassing). De coupon wordt onthecht op 2 juni 2014, maar wordt op hetzelfde ogenblik uitbetaald als de coupon die het saldo van het dividend uitmaakt (coupon nr. 14 of desgevallend één van de daaropvolgende coupons). Zij zal binnen de bankinstellingen bewaard en veruitwendigd worden op dezelfde wijze als deze bankinstelling andere onthechte coupons veruitwendigt. Haar waarde wordt op het ogenblik van het prospectus ingeschat zoals hieronder beschreven. De Nieuwe Aandelen worden uitgegeven met coupons nr. 14 en volgende aangehecht. Coupon nr. 14, of desgevallend één van de daaropvolgende coupons, vertegenwoordigt het recht om een deel van het dividend (als dat er is) voor het huidige boekjaar, berekend pro rata temporis voor de periode tussen de uitgiftedatum van de Nieuwe Aandelen, in principe 24 juni 2014, en 31 december 2014, te ontvangen waartoe de aandeelhoudersvergadering van 19 mei 2015 later zou beslissen. Voor zover alle andere aspecten onveranderd blijven, en na onderzoek van de vooruitzichten, heeft de Vennootschap de doelstelling om voor 2014 een bruto dividendrendement uit te keren van 6,2% 1. Op basis van deze benadering leidt de kapitaalverhoging, in functie van de hypothesen die worden gehanteerd, voor 2014, tot de volgende verwachte aangepaste bruto dividenden (onder voorbehoud van wat hierover wordt gesteld in Hoofdstuk 11 van de verrichtingsnota): - per Bestaand Aandeel, EUR 0,94 bruto (overeenstemmend met een dividend pro rata temporis tussen 1 januari 2014 en de uitgiftedatum van de Nieuwe Aandelen, in principe 24 juni 2014) en EUR 0,97 bruto (overeenstemmend met een dividend pro rata temporis tussen de uitgiftedatum van de Nieuwe Aandelen, in principe 24 juni 2014, en 31 december 2014); 1 Gebaseerd op de 30 daags gemiddelde slot beurskoers gecorrigeerd voor de uitbetaling van het dividend over boekjaar 2013 (op datum van deze Verrichtingsnota gelijk aan EUR 31,75) en op een theoretische ex- inschrijvingsrecht en ex- pro rata temporis dividend recht van EUR 29,96. 2 / 7

4 - per Nieuw Aandeel EUR 0,97 bruto (overeenstemmend met een dividend pro rata temporis vanaf de uitgiftedatum van de Nieuwe Aandelen, in principe 24 juni 2014). Verbintenissen van belangrijke aandeelhouders Bepaalde Bestaande Aandeelhouders, met name Familie De Pauw, Belfius Insurance, Federale Verzekering hebben zich er onherroepelijk toe verbonden om al hun Voorkeurrechten uit te oefenen tijdens de Inschrijvingsperiode. Familie De Smet heeft er zich onherroepelijk toe verbonden om gedeeltelijk hun Voorkeurrechten uit te oefenen tijdens de Inschrijvingsperiode. Samen verbinden zij er zich toe om voor 46,6% in te schrijven op de kapitaalverhoging voor een bedrag van minimaal EUR 24,5 miljoen. Prospectus Het registratiedocument van 1 april 2014, de verrichtingsnota van 2 juni 2014 en de samenvatting van 2 juni 2014 vormen samen het prospectus betreffende het aanbod (het Prospectus ). Het registratiedocument en de verrichtingsnota zijn beschikbaar in het Frans en het Nederlands. De samenvatting werd vertaald in het Nederlands, het Frans en het Engels. De verrichtingsnota en de samenvatting werden in hun Nederlandse versie goedgekeurd door de FSMA op 2 juni Gedrukte versies van het Prospectus in het Nederlands en Frans, alsook de Nederlandse, Franse en Engelse vertaling van de Samenvatting, zullen op aanvraag kosteloos beschikbaar zijn vanaf 3 juni 2014 bij ING België op (NL), (FR) en (EN), bij KBC Bank op (NL en EN), bij CBC Banque op (FR) en bij Belfius Bank op (NL en EN) en (FR en EN). Het Prospectus zal eveneens kosteloos beschikbaar zijn op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Industrielaan 27, 9320 Erembodegem (België). Bovendien kunnen het Prospectus en de bijlagen van het Prospectus geconsulteerd worden op de websites van ING (www.ing.be/aandelentransacties), KBC Securities (www.kbc.be/site/particulieren/sparen_beleggen/beleggen/corporate_actions, Belfius (www.belfius.be/montea) alsook op de website van Montea (www.montea.com) vanaf 3 juni Beleggingen in de nieuwe aandelen, voorkeurrechten en scrips houden belangrijke risico s in waaronder het verlies door de belegger van een deel van of zijn volledige belegging. Elke beslissing om te investeren in effecten van Montea Comm VA dient gebaseerd te worden op een grondige studie van het prospectus en de daarin opgenomen risicofactoren vanaf p. 6 in de verrichtingsnota. Montea heeft enkel stappen ondernomen voor een openbare aanbieding van nieuwe aandelen in België en Frankrijk. Er zal geen verkoop van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin zulk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie of goedkeuring onder de financiële wetgeving van zulk rechtsgebied. 3 / 7

5 Indicatief tijdschema Publicatie in de pers en in het Belgisch Staatsblad van het bericht, voorgeschreven door 23 mei 2014 artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen Principebesluit van de Zaakvoerder van Montea Comm. VA om het kapitaal van de 2 juni 2014 Vennootschap te verhogen en bepaling van de Uitgifteprijs/inschrijvingsratio/bedrag van het aanbod Onthechting van coupon nr. 12 mbt het Voorkeurrecht (na beurs) 2 juni 2014 Onthechting van coupon nr. 13 mbt het pro rata dividend (na beurs) 2 juni 2014 Publicatie in de financiële pers van de placard m.b.t. het aanbod 3 juni 2014 (Uitgifteprijs/inschrijvingsratio/bedrag van het aanbod) Beschikbaarstelling aan het publiek van het Prospectus (met de Uitgifteprijs) 3 juni 2014 Opening van de inschrijving met Voorkeurrechten 3 juni 2014 Afsluiting van de inschrijving met Voorkeurrechten 17 juni 2014 Aankondiging via persbericht van de resultaten van het aanbod van Voorkeurrechten 19 juni 2014 Versnelde private plaatsing van de niet-uitgeoefende Voorkeurrechten in de vorm van 19 juni 2014 Scrips Toewijzing van de Scrips en inschrijving op basis hiervan 19 juni 2014 Publicatie placard in de financiële pers mbt resultaten van de inschrijving met 20 juni 2014 Voorkeurrechten en met Scrips en de resultaten van de verkoop van Scrips Realisatie van de kapitaalverhoging en settlement (betaling van de Inschrijvingsprijs en 24 juni 2014 levering van de Nieuwe Aandelen) Toelating tot verhandeling van de Nieuwe Aandelen op Euronext Brussel en Euronext 24 juni 2014 Parijs Betaling van niet uitgeoefende Voorkeurrechten 27 juni 2014 In geval van een wijziging aan de hierboven vermelde kalender, zal Montea de aandeelhouders hiervan op de hoogte brengen door middel van een publicatie op haar website. OVER MONTEA SPACE FOR GROWTH Montea Comm. VA is een openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht (Sicafi SIIC), gespecialiseerd in logistiek en semi-industrieel vastgoed in de Benelux en Frankrijk. Het bedrijf is een referentiespeler in deze markt. Montea biedt haar klanten letterlijk de ruimte om te groeien, aan de hand van flexibele en innoverende vastgoedoplossingen. Op deze manier creëert Montea waarde voor haar aandeelhouders. Per 31/03/2014 vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille een totale oppervlakte van m², verspreid over 37 locaties. Montea Comm. VA is sinds eind 2006 genoteerd op Euronext Brussel (MONT) en Parijs (MONTP). PERSCONTACT VOOR MEER INFORMATIE Jo De Wolf Vaste vertegenwoordiger van Montea Management NV, Statutaire zaakvoerder van Montea Comm. VA / 7

6 Dit persbericht maakt geen aanbod uit om effecten te verkopen noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten van Montea Comm. VA en er zal geen verkoop van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin zulk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie of goedkeuring onder de financiële wetgeving van zulk rechtsgebied. Deze mededeling is geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan. De effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika behoudens registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratie daaronder. Geen mededeling of informatie over de kapitaalverhoging van Montea Comm VA mag worden verspreid onder het publiek in rechtsgebieden andere dan België waar voorafgaande registratie of goedkeuring is vereist voor een dergelijk doeleinde. Geen stappen werden of zullen worden ondernomen inzake aanbieding van Voorkeurrechten, scrips of aandelen buiten België en Frankrijk in enig rechtsgebied waar dergelijke stappen zouden zijn vereist. De uitgifte, uitoefening of verkoop van Voorkeurrechten, scrips en inschrijving op of aankoop van aandelen, Voorkeurrechten of scrips zijn onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Montea Comm. VA is niet aansprakelijk in het geval dat deze beperkingen worden overtreden door enige persoon. Deze mededeling is geen aanbiedingsdocument of prospectus in verband met een aanbieding van effecten door Montea Comm. VA. 5 / 7

7 Mededeling van 26 mei 2014 aan de FSMA Overeenkomstig Artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 7 december 2010 inzake Vastgoedbevaks Artikel 18, 1 van het Koninklijk Besluit met betrekking tot vastgoedbevaks van 7 december 2010 (het KB Vastgoedbevaks) bepaalt dat de openbare vastgoedbevak de door haar geplande verrichtingen ter kennis moet brengen van de FSMA als één of meerdere bepaalde personen rechtstreeks of onrechtstreeks als tegenpartij bij die verrichtingen optreden of er enig vermogensvoordeel uithalen. Conform artikel 18, 1 van het KB Vastgoedbevaks delen wij U via dit schrijven mee dat de volgende door voormeld artikel 18, 1 geviseerde personen als tegenpartij bij de geplande verrichting optreden of er enig vermogensvoordeel uit halen aangezien zij hebben aangegeven dat zij, of met hen verbonden personen, zullen inschrijven op de geplande kapitaalverhoging: Federale Verzekering, coöperatieve vennootschap voor verzekering tegen ongevallen, brand, burgerlijke aansprakelijkheid en diverse risico s CVBA, als bestuurder van de zaakvoerder-rechtspersoon, vertegenwoordigd door Jean-Marc Mayeur; Belfius Verzekeringen NV, als bestuurder van de zaakvoerder-rechtspersoon, vertegenwoordigd door Dirk Vanderschrick; DDP Management BVBA, als bestuurder van de zaakvoerder-rechtspersoon, vertegenwoordigd door Dirk De Pauw; en PSN Management BVBA, als bestuurder van de zaakvoerder-rechtspersoon, vertegenwoordigd door Peter Snoeck, Conform artikel 18, 1 van het KB Vastgoedbevaks delen wij U eveneens mee dat de volgende door voormeld artikel 18, 1 geviseerde personen als tegenpartij bij de geplande verrichting optreden of er enig vermogensvoordeel kunnen uit halen indien ze voornemens zouden zijn om in te schrijven op de geplande kapitaalverhoging en/of later nieuwe aandelen te verwerven: Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan 27, ondernemingsnummer (RPR Dendermonde), als statutaire zaakvoerder van de Vennootschap; Familie De Pauw; De bestuurders van de zaakvoerder-rechtspersoon en hun respectievelijke vaste vertegenwoordiger; en De aandeelhouder Banimmo. Het openbaar aanbod tot inschrijving op nieuwe aandelen in speciën, en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging, versterkt het eigen vermogen van de Vennootschap en derhalve haar (wettelijk begrensde) schuldgraad. Dit biedt de Vennootschap de mogelijkheid om in de toekomst haar geplande transacties te verrichten en zo haar groei-intenties verder te realiseren, alsook desgevallend bijkomende met schulden gefinancierde transacties te verrichten. De investeringen die de Vennootschap zal doen in de verschillende build-to-suit, renovatie en uitbreiding projecten, zullen naar verwachting in belangrijke mate gerealiseerd worden in de laatste drie kwartalen van In de tussentijd zal de Vennootschap het surplus aan netto inkomsten van het Aanbod aanwenden om bepaalde lange termijn kredieten terug te betalen, die later opnieuw opvraagbaar zijn. De versterking van het eigen vermogen van de Vennootschap zal ook o.a. een rol spelen in de beoordeling van de financiële gezondheid van de Vennootschap door derden (kredietinstellingen, maar ook leveranciers en klanten). Overeenkomstig artikel 18, 2 van het KB Vastgoedbevaks, stelt de statutaire zaakvoerder dus vast dat het openbaar aanbod tot inschrijving op nieuwe aandelen en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging in het belang van de Vennootschap zijn. De uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen zal worden vastgesteld door de Vennootschap in overleg met de banken die de kapitaalverhoging begeleiden, in functie van de beurskoers van het aandeel van Montea op Euronext Brussel en Euronext Parijs inclusief een korting die wordt toegepast zoals gebruikelijk is voor dit type van transacties. De geplande verrichting zal met andere woorden onder normale marktvoorwaarden worden uitgevoerd, zoals voorgeschreven door artikel 18, 3 van het KB Vastgoedbevaks. 6 / 7

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN NIET BESTEMD VOOR DIRECTE NOCH INDIRECTE VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IN ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 22 april 2015 08:00 u CET NIET VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERDELING IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIË,

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP EURONEXT BRUSSELS naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Louizalaan 331-333, 1050 Brussel (België), ondernemingsnummer 0877.248.501 SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

Aandelen: Kapitaalverhoging

Aandelen: Kapitaalverhoging Ascencio (BEVAK): Openbaar aanbod tot inschrijving op nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging voor een maximaal bedrag van 81,5 miljoen EUR Ascencio is een commanditaire vennootschap op

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH NV/SA PRIVAK

QUEST FOR GROWTH NV/SA PRIVAK QUEST FOR GROWTH NV/SA PRIVAK beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven PROSPECTUS voor de openbare aanbieding

Nadere informatie

(Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Troonstraat 130, 1050 Brussel, België)

(Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Troonstraat 130, 1050 Brussel, België) (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Troonstraat 130, 1050 Brussel, België) OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 10.592.265 NIEUWE AANDELEN IN EEN KAPITAALVERHOGING

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0220.324.117 INFORMATIENOTA M.B.T.DE KAPITAALVERHOGING.

Naamloze vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0220.324.117 INFORMATIENOTA M.B.T.DE KAPITAALVERHOGING. Naamloze vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0220.324.117 INFORMATIENOTA M.B.T.DE KAPITAALVERHOGING door INBRENG VAN HET RECHT OP HET NETTODIVIDEND OVER HET BOEKJAAR 2013/2014

Nadere informatie

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS ASCENCIO CVA Commanditaire vennootschap op aandelen, publieke vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te avenue Jean Mermoz 1 (bus 4), 6041 Gosselies (België), met ondernemingsnummer

Nadere informatie

MITHRA VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING

MITHRA VERNAUWT DE PRIJSVORK VAN HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Aangeboden Aandelen te dragen alsook het gedeeltelijk of volledig verlies van hun belegging te ondergaan. Een

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR Naamloze Vennootschap, Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer 0434.797.847 (Brussel) PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 189.000.000 uitstaande 4,375% vastrentende obligaties (ISIN: XS0218652906) met vervaldatum

Nadere informatie

Royal Imtech lanceert volledig gegarandeerde 4 voor 1 claimemissie van circa EUR 500 miljoen

Royal Imtech lanceert volledig gegarandeerde 4 voor 1 claimemissie van circa EUR 500 miljoen persbericht Gouda, 4 juli 2013 Royal Imtech lanceert volledig gegarandeerde 4 voor 1 claimemissie van circa EUR 500 miljoen Claimemissie belangrijke volgende stap in financiële herstructurering van Royal

Nadere informatie

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Almancora Met medewerking van Securities Aandachtspunt Dit prospectus werd aan geen enkele autoriteit buiten België

Nadere informatie

ONTWERP. NV Delhaize Groep. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel

ONTWERP. NV Delhaize Groep. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel NV Delhaize Groep Naamloze Vennootschap Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel OPENBAAR AANBOD TOT MAXIMAAL [XXX] AANKOOPOPTIES OP BESTAANDE AANDELEN

Nadere informatie

Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen

Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2013 2/182 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

MITHRA LANCEERT HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING OP EURONEXT BRUSSELS

MITHRA LANCEERT HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING OP EURONEXT BRUSSELS Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Aangeboden Aandelen te dragen alsook het gedeeltelijk of volledig verlies van hun belegging te ondergaan. Een

Nadere informatie

Delhaize Groep NV. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel

Delhaize Groep NV. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel ONTWERP Delhaize Groep NV Naamloze Vennootschap Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel AANBOD TOT MAXIMAAL [XXX] AANKOOPOPTIES OP BESTAANDE AANDELEN

Nadere informatie

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht Openbare aanbieding tot inschrijving in België van obligaties op naam voor een totaal bedrag van maximaal

Nadere informatie

Partiële splitsing van CMB NV

Partiële splitsing van CMB NV Partiële splitsing van CMB NV CMB CMB NV in en Euronav NV Toelating tot notering van alle aandelen Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels en Openbaar aanbod tot verkoop van aandelen Euronav met

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Verrichtingsnota betreffende het

Nadere informatie

IMMO MOURY CVA SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

IMMO MOURY CVA SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS Prospectus betreffende het openbaar bod tot verkoop van 160.000 aandelen en van maximum 24.000 aandelen in het geval van uitoefening van de mogelijkheid tot overallocatie en de inschrijving van alle aandelen

Nadere informatie

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 INFORMATIEDOCUMENT OPENBARE AANBIEDING VAN AANDELEN voor een maximum bedrag

Nadere informatie