Logistiek verbeterplan: Jobsfashion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logistiek verbeterplan: Jobsfashion"

Transcriptie

1 Logistiek verbeterplan: Jobsfashion Student : XXXX Datum : 28 november 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module ICT en Logistiek Management Docent: XX

2 Voorwoord In december 2012 ben ik begonnen met mijn studie HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde. De module ICT en logistiek management maakt deel uit van deze opleiding. De module wordt afgesloten door het opleveren van deze eindopdracht. XXXX Pagina 2

3 Samenvatting Jobsfashion is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie en handel van bedrijfskleding. Financieel gezien gaat het Jobsfashion voor de wind en, ondanks de financiële crisis, bevindt Jobsfashion zich ook nog steeds in een groeiende markt. Jobsfashion is ambitieus in haar doelstellingen voor de korte en middenlange termijn. Jobsfashion heeft een aantal logistieke problemen die ervoor zorgen dat het bedrijf niet optimaal functioneert en niet verder kan groeien. De logistieke problemen concentreren zich op de leverbetrouwbaarheid en klantenservice. De problemen worden veroorzaakt door de huidige verdeling van taken en verantwoordelijkheden, het niet hebben van real-time performance indicatoren, individuele ICT systemen en het gebruik van veel handmatige processen. Een nieuw aan te schaffen Enterprise Resource Planning software pakket (ERP) kan veel logistieke problemen oplossen en maakt de efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsprocessen zichtbaar met Performance Indicatoren. Ook draagt een dergelijk systeem bij aan een betere voorraad beheersing, versnelt het de regelkring voor het inkoopproces en legt het bevoegdheden bij de juiste personen. Als Jobsfashion ook een APS koppeling met ketenpartner Punjab realiseert, dan kan ze ook profiteren van pie-growing door gebruik te maken van E- en virtual warehousing. Een SOA koppeling met het webportaal en de externe distributeur zorgen voor real-time inzicht van de gehele logistieke keten. Een centraal ERP systeem met real-time koppelingen naar de ketenpartners draagt bij aan een groot aantal doelstellingen van Jobsfashion en zorgt ervoor dat het bedrijf verder kan groeien. Met het systeem kunnen klanten via het webportaal online orders plaatsen, volgen en hun eigen processen beter laten aansluiten op hun ketenpartner: Jobsfashion. Dit bevordert de klanttevredenheid en zal het aantal klachten, naar verwachting, ook doen laten verminderen. De invoering van een ERP software pakket is een complex proces en dient zorgvuldig te worden gepland, samen met een partij die hier ervaring in heeft. De gehele organisatie krijgt te maken met nieuwe software en procedures die in computersystemen zijn vastgelegd. Naast organisatorische impact is er ook een grote hoeveelheid ICT kennis nodig. Aangezien deze specialistische kennis binnen Jobsfashion niet aanwezig is, is het advies de gehele implementatie uit te besteden aan een gecertificeerd bedrijf met voldoende ervaring en referenties. Als er al een geheim voor succes is, dan is dat het vermogen om dingen te bekijken vanuit zowel het oogpunt van iemand anders als dat van zichzelf. (Henry Ford ) Pagina 3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Supply chain Logistiek Raamwerk Logistieke doelstellingen Externe doelstellingen Interne doelstellingen De fysieke inrichting (grondvorm) Klantenontkoppelpunt De beheersing (besturingssysteem) De informatievoorziening (informatiesysteem) De personele organisatie Prestatie Indicatoren Beoordeling logistieke deelgebieden Voorraadbeheer Inkoop- en aanvoerlogistiek Productie logistiek distributie logistiek reverse logistics Logistiek verbeterplan Doelstelling Verbeter advies Plan van aanpak Planning Literatuurlijst Geraadpleegde bronnen Bijlagen Bijlage I Leveranciersonderzoek Bijlage II Marktonderzoek bedrijfskleding Bijlage III Organogram Jobsfashion Bijlage IV Offerte ERPSoft en financiële analyse Pagina 4

5 1. Inleiding Jobsfashion is een bedrijf dat gespecialiseerd in de productie en handel van bedrijfskleding. Klanten van Jobsfashion zijn organisaties in de zware industrie zoals de bouw en auto-industrie, de lichte industrie zoals chemische en voedingsindustrie, de overheid, de particuliere dienstverlening en de retail. Jobsfashion heeft een aantal logistieke doelstellingen geformuleerd. Uit een eerder gehouden extern onderzoek (zie bijlage I) blijkt dat klanten Jobsfashion positioneren als een bedrijf dat aandacht besteedt aan design, maar dat er problemen zijn ondermeer met incomplete leveringen, klachtenafhandeling, communicatie met de buitendienst en de service en advies. Jobsfashion is ambitieus en moet kijken hoe logistieke processen kunnen worden verbeterd om deze doelstellingen te realiseren. Bedrijfskleding wordt steeds belangrijker voor zowel de eindgebruikers als de organisaties zelf. Uit recent onderzoek (zie bijlage II) blijkt dat in % van de Nederlanders van 15 jaar en ouder bedrijfskleding draagt. Ook blijkt dat deze markt, ondanks de financiële crisis, nog steeds groeit. Met name bij verenigingen, (rijks)overheden en zelfstandigen. In het bedrijfsleven is een lichte daling te zien. Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige supply chain. Hoofdstuk 3 beschrijft het huidige logistieke raamwerk en in Hoofdstuk 4 worden de verschillende logistieke deelgebieden beoordeeld. In Hoofdstuk 5 wordt een advies gegeven over een verbetering van de logistieke processen bij Jobsfashion door de inzet van ICT. Hierin is ook aandacht voor een plan van aanpak, planning en kosten. Tot slot worden de gebruikte bronnen en geraadpleegde literatuur vermeldt en zijn er een aantal bijlagen. 2. Supply chain Jobsfashion streeft er constant naar zo min mogelijk voorraden te bezitten. Inkoop activiteiten vinden pas plaats na het plaatsen van een order door een afnemer. Daardoor heeft de keten van Jobsfashion meer de kenmerken van een demand dan van een supply chain. De volledige supply chain is weergegeven in figuur 1 en voldoet volgens Hoekstra en Romme (Visser en van Goor, 2011:436) aan de eigenschappen van een keten; Er zijn minimaal drie schakels en twee interfaces. Iedere entiteit voegt waarde toe aan het product wat volgens Porter (1985) essentieel is in een waardeketen. Rechts in de supply chain zijn de uiteindelijke eindgebruikers weergegeven, verdeeld over drie groepen. Deze groepen worden direct door Jobsfashion beleverd of door tussenhandelaren. Jobsfashion beschikt over een centraal magazijn en heeft een productieafdeling voor kleine of spoed opdrachten. Links in de supply chain de leveranciers van zowel grondstoffen als gerede producten. Figuur 1: Supply chain van Jobsfashion Pagina 5

6 3. Logistiek Raamwerk 3.1. Logistieke doelstellingen Jobsfashion heeft een aantal doelstellingen geformuleerd die betrekking hebben op de logistieke processen. Volgens Brevé (Visser en van Goor, 2011:101) is het formuleren van logistieke doelstellingen belangrijk omdat ze bijdragen aan een kortere doorlooptijd, een betere leveringsbetrouwbaarheid, een hogere flexibiliteit en lagere integrale kosten. Binnen het logistiek concept volgens Verstegen (Visser en van Goor, 2011:98) moet er onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe doelstellingen. Aan de hand van de globale doelstellingen van Jobsfashion zijn deze als volgt bepaald: Externe doelstellingen Hebben betrekking op leverbetrouwbaarheid en flexibiliteit. De leverbetrouwbaarheid terugbrengen tot maximaal 4 weken In kunnen spelen op de wensen van de klant Goede afhandeling van naleveringen Betere Customer-Service Interne doelstellingen Hebben betrekking op lage voorraden en hogere capaciteitsbenutting. Real-time inzicht in de details van alle orders Optimale voorraad en snellere regelkring voor het inkoopproces. Jaarlijkse omzetgroei van 12% Over 4 jaar jaaromzet 50% hoger dan afgelopen jaar Verkoop via I-clothing portal binnen 2 jaar 20% van alle bestellingen. Om deze doelstellingen te realiseren moet de huidige (ist) situatie eerst worden onderzocht. Daarbij dient er rekening gehouden te worden met vier aandachtsgebieden (Visser en van Goor, 2011:99) die in de volgende hoofdstukken worden belicht De fysieke inrichting (grondvorm) Het grootse deel van de producten wordt door de ketenpartner Punjab in India geproduceerd. Punjab produceert nadat Jobsfasion met haar afnemer overeenstemming heeft bereikt over de details van het product. Voor kleine aantallen of spoedbestellingen bezit Jobsfashion over een eigen, kleinschalige, productieafdeling. Tot slot zijn er nog standaard producten die niet volgens klantenwensen worden geproduceerd, maar waarvan een beperkte voorraad is. Hierdoor zijn er drie productenstromen: 1. De maatwerk producten die worden geproduceerd door Punjab in India, daarna naar het centrale magazijn van Jobsfashion worden vervoerd en van daaruit naar de verschillende klanten verzonden. 2. De tweede stroom begint bij het leveren van grondstoffen door Punjab. De grondstoffen worden opgeslagen in het inkoop magazijn van Jobsfashion om door Jobsfashion zelf te worden verwerkt tot gerede producten. Dit proces maakt onderdeel uit van de productie logistiek (material management). Gerede producten worden naar het centrale magazijn vervoerd en van daaruit naar de verschillende klanten verzonden. 3. De derde stroom betreft standaard producten (Doorwerk / Winterkleding) en worden voornamelijk aan de intermediaire markt verkocht. (Groothandels, dealers en inkooporganisaties. Een beperkte voorraad, op basis van de afgesloten contracten, word opgeslagen in het centrale magazijn. Klanten kunnen voor het bestellen van de producten het internetportaal I-Clothing gebruiken of contact opnemen met de verkoopafdeling. De producten worden bij verschillende leveranciers ingekocht, in het centrale magazijn opgeslagen en vervolgens naar de verschillende klanten verzonden. Pagina 6

7 Er zijn twee belangrijke Product Markt Combinaties (PMC s) te onderscheiden die beiden gebruik maken van het centrale magazijn. Enerzijds het leveren van standaard producten aan de Intermediaire markt en anderzijds het leveren van klantspecifieke producten aan eindgebruikers. Volgens Visser en van Goor (2011:103) spreken we in dit geval over een shared resource Klantenontkoppelpunt Het is belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van het klantenontkoppelpunt omdat vanaf dat punt voorraadrisico s een rol gaan spelen. Hoekstra en Romme (Visser en van Goor, 2011:105) verdelen klantenontkoppelpunten (KOOP) in vijf niveaus. Per productenstroom uit hoofdstuk 3.2. is het KOOP bepaald om een duidelijk beeld te krijgen van voorraad en levertijd risico s. Jobsfashion wil het KOOP zo ver mogelijk stroomopwaarts leggen. Ze streeft naar zo min mogelijk voorraad, maar riskeert daarmee wel voorraadproblemen. Voor de drie productenstromen is in figuur 2 is schematisch weergegeven tot welk punt klantenorders doordringen in het productieproces. Figuur 2: Productstromen en klantenontkoppelpunten 3.3. De beheersing (besturingssysteem) De beheersing van de logistieke stromen vindt plaats in separate ICT applicaties. In de applicatie Cloths worden de contracten van klanten opgeslagen en bestellingen van klanten geadministreerd. De bestellingen gedaan door klanten op de internet portaal I-Clothing worden echter handmatig in Cloths overgenomen. Voor het beheer van de voorraad wordt eenvoudige software gebruikt en er is geen koppeling tussen het voorraadbeheer systeem en Cloths. De uitgaande logistiek begint met een order die wordt ingevoerd in Cloths. Als er sprake is van standaard product, dan worden deze verzameld en verpakt voor uitlevering. Als er sprake is van een klant specifieke product, dan wordt deze door afdeling verkoop ingepland. Als het gaat om een spoed order of een productie kleiner dan 50 stuks, dan wordt de beperkte voorraad grondstoffen voor het atelier aangevuld door afdeling inkoop. Er is geen Material Requirements Planning (MRP) of Enterprise resource planning (ERP) software in gebruik. Er is een handmatige regelkring in het voorraadbeheer systeem. Afhankelijk van de vraag van de afnemers worden bestellingen bij Punjab geplaatst en er worden vooraf geen prognoses gemaakt van de voorraad. Volgens Visser en van Goor (2011:111) spreken we over een pull-benadering vanuit afnemer zijde. Pagina 7

8 3.4. De informatievoorziening (informatiesysteem) Zoals in het vorige hoofdstuk staat beschreven zijn er veel separate applicaties. Informatie over contracten en bestellingen staan in de applicatie Cloths en de huidige voorraden in een andere simpele applicatie. Er is geen koppeling tussen deze twee applicaties. Jobsfashion heeft geen managementinformatie systeem waardoor zaken als omloopsnelheid, winstgevendheid, dekkingsbijdrage en financiële cijfers niet direct voor handen zijn. In plaats daarvan moeten deze gegevens uit een aantal verschillende systemen worden gehaald en extern worden geanalyseerd. In figuur 3 staat de informatie stroom schematisch weergegeven. Koppelingen tussen de verschillende systemen worden handmatig door mensen gerealiseerd. (Rood) Figuur 3: Informatie en productstromen 3.5. De personele organisatie JobsFashion heeft 55 personeelsleden waarvan twee directieleden. Eén draagt de verantwoording voor commerciële verkoop en de ander voor de algemene zaken. Onder de algemeen directeur vallen de afdelingen inkoop, productie en logistiek. Binnen de afdeling logistiek is een verdeling gemaakt in inkomende en uitgaande logistiek. De medewerkers van de inkomende logistiek hebben dagelijkse contact met de afdeling inkoop. Dit contact is belangrijk omdat dit het hart vormt van de regelkring voor het inkoop proces en de personele planning op het atelier. De kwaliteitscontrole, ook vallend onder de afdeling productie, controleert de inkomende goederenstroom. Deze logistieke medewerkers handelen ook klachten van klanten af. De styling afdeling maakt deel uit van de afdeling productie. Zij zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en design. Het organogram is opgenomen in bijlage III. In de dagelijkse praktijk zijn er problemen met het nemen van beslissingen en de belegging van verantwoordelijkheden. Vaak neemt niet Kees, maar Jan-Willem de directe acquisitie voor zijn rekening. Het bijhouden van een centraal klantenbestand is niet aan de orde en de gehanteerde verkoopmethoden zijn ook niet meer van deze tijd. Omdat Jan-Willem vaak afwezig is (vanwege zakenreizen of acquisitie), neemt Kees de zaken vaak waar. Als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden, moet er gewacht worden op een akkoord van Jan-Willem omdat procuratie alleen bij Jan-Willem ligt. Deze situatie zorgt regelmatig voor interne spanningen, maar ook voor problemen bij de inkoop van goederen met klantenklachten en incomplete leveringen tot gevolg Prestatie Indicatoren Jobsfashion heeft geen Prestatie Indicatoren (PI) vastgelegd en kan daardoor niet beoordelen of processen efficiënt en effectief presteren. Dit geldt voor zowel de financiële, logistieke als klantenservice processen. Hierdoor is het lastig te beoordelen in hoeverre doelstellingen ten aanzien van levertijden, winstgroei en klanttevredenheid zijn gerealiseerd. Ook beperkt het niet kunnen aanleveren van financiële indicatoren aan externe financiers, Jobsfashion in haar groei. Pagina 8

9 4. Beoordeling logistieke deelgebieden 4.1. Voorraadbeheer Iedere 7 weken plaatst Jobsfasion een bestelling bij leverancier Punjab. Deze bestelling heeft steeds een variabele bestelserie. Zodra op het vaste besteltijdstip blijkt dat de voorraad onder het bestelniveau is gedaald, vindt een bestelling plaats ter grootte van het verschil tussen de op het moment van bestellen aanwezige voorraad en de streefvoorraad. Volgens Visser en van Goor (2011:162) maakt Jobsfashion gebruik van een ss-bestelmethode. Omdat de huidige handmatige regelkring voor het inkopen van producten traag is, beslissingen maakt op basis van te weinig informatie en de levertijd vrij lang is, bestaat er een aanzienlijk risico op voorraad problemen. Jobsfashion zal moeten overwegen te gaan werken ERP software. Een dergelijk systeem zorgt voor een betere voorraad beheersing en meer efficiëntie. Door het beschikbaar hebben van performance indicatoren, zal het systeem in staat zijn de regelkring voor het inkopen van voorraad te automatiseren waardoor er minder snel voorraad problemen ontstaan Inkoop- en aanvoerlogistiek Er ligt een make or buy beslissing op 50 stuks. Bij bestellingen onder de 50 stuks worden grondstoffen ingekocht en anders wordt de productie uitbesteedt aan Punjab. De producten worden dan als gerede producten ingekocht. Naast klant specifieke producten worden er ook standaard producten ingekocht. Hiervan is een kleine veiligheidsvoorraad beschikbaar, maar uitgangspunt is dat er alleen wordt ingekocht wanneer klanten bestellingen plaatsen. Vanuit customer-service oogpunt is dit een nadeel omdat er regelmatig naleveringen plaatsvinden door voorraadtekorten (zie bijlage I). Vanuit financieel oogpunt is het echter een goede strategie om voorraden zo laag mogelijk te houden omdat het aanleggen van voorraad risico s en kosten met zicht meebrengt. Deze zijn te verdelen in drie hoofdcategorieën; Rente, Ruimte en Risico (Visser en van Goor, 2011:151) Productie logistiek Het eigen atelier produceert alleen producten in kleine aantallen. Het doel van het atelier is om klanten met spoedbestellingen en kleine series te kunnen produceren. Jobsfashion kan overwegen om samen te gaan werken met een nationaal soortgelijk bedrijf. Door schaalvergroting kunnen op meerdere gebieden voordelen behaald worden en door met een nationale partner samen te werken, kunnen levertijden laag gehouden worden. Ook kan Jobsfashion overwegen de minimale bestelhoeveelheid naar 50 stuks te brengen. Daarmee is grondstoffenvoorraad en de handling niet meer noodzakelijk wat een aanzienlijk kostenvoordeel oplevert. Volgens Visser en van Goor (2011:36) blijkt uit onderzoek dat 70% van de kosten voor material management zijn opgebouwd uit voorraden en materials handling distributie logistiek Voor de standaard producten geldt dat het verloop van de bestellingen onvoorspelbaar is en er regelmatig niet kan worden voldaan aan de vraag. Het gevolg is naleveringen, hogere distributiekosten, een verslechtering van de concurrentiepositie en ontevreden klanten. Een koppeling tussen voorraad en inkoop systemen kan zorgen voor een betere vraagvoorspelling, bestelmoment en bestelhoeveelheid. Ook kan er voordeel behaald worden door het computerprogramma van de vervoerder te koppelen met ICT systemen van Jobsfashion. Door gebruik te maken van een koppeling is het handmatig overnemen van alle verzendingen niet meer nodig wat de efficiëntie ten goede komt en kosten reduceert. Daarnaast kan de vervoerder beter inspelen op volumeverschillen reverse logistics Het atelier is het enige productie onderdeel van Jobsfashion en produceert alleen afval die zij gescheiden laat afvoeren. Dit bespaart kosten en draagt bij aan het concept Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Behalve retourgoederen door productiefouten of garantie gevallen heeft Jobsfashion geen inkomende reverse logistics en maakt geen onderdeel uit van een open-loop reverse-logisticssysteem. Klanten leveren hun gebruikte en/of versleten eindproducten in bij een extern verzamelpunt waarna ze, door down-cycling, worden hergebruikt in andere producten zoals bijvoorbeeld ondertapijt. Pagina 9

10 5. Logistiek verbeterplan 5.1. Doelstelling Jobsfashion heeft een aantal logistieke problemen die ervoor zorgen dat het bedrijf niet optimaal functioneert. In dit verbeterplan is een oplossing gekozen die door de inzet van ICT middelen het logistieke proces efficiënter, effectiever en beter beheersbaar maakt Verbeter advies Omdat een ERP software pakket op vrijwel alle logistieke deelgebieden voordeel oplevert, word de invoering van een dergelijk systeem geadviseerd. De introductie van ERP software levert een directe bijdrage aan een groot aantal in- en externe doelstellingen die Jobsfashion heeft geformuleerd. Jobsfashion heeft goede ervaringen met de leverbetrouwbaarheid van Punjab. Punjab maakt gebruik van SAP en als Jobsfashion ook voor SAP kiest is een koppeling met ketenpartner Punjab gemakkelijk te realiseren. Door gebruik te maken van een Advanced Planning & Scheduling (APS) koppeling kan er gebruik gemaakt worden van technieken als E- en virtual warehousing. De vervoerder waarmee Jobsfashion samenwerkt gebruikt geen SAP, maar biedt wel een Service Oriented Architecture (SOA) koppeling aan waardoor real-time communicatie te realiseren is. De vervoeder heeft bij meerdere klanten die deze koppeling met succes geïmplementeerd. Het bedrijf dat de website van Jobsfashion beheert en de applicatie I-Clothing heeft ontwikkeld, kan ook met een SOA koppeling real-time gegevens uitwisselen. Hierdoor hoeft informatie niet meer handmatig te worden overgenomen en is informatie over meerdere logistieke processen via de Webportal real-time voor klanten beschikbaar. Door volledige ketenintegratie krijgen alle ketenpartijen inzicht in elkaars voorraden en processen en kunnen ze de gehele keten optimaliseren. Niet alleen de eindgebruiker profiteert hiervan, ook kan de hele keten hierdoor efficiënter en effectiever werken. Het advies is om te streven naar deze vorm van samenwerking waardoor optimaal kan worden geprofiteerd van pie-growing. (Visser en van Goor, 2011:434) In de figuur 4 zijn de informatie- en goederenstromen weergegeven waarbij de SAP software het centrale ERP-systeem vormt. De groene stromen zijn real-time koppelingen, de rode stromen zijn handmatige processen. Figuur 4: Informatiestromen na invoering van ERP software. Pagina 10

11 5.3. Plan van aanpak Er zijn veel voorbeelden van onzorgvuldige invoering van SAP waardoor grote schade is geleden door stilliggende logistieke processen. De implementatie kan worden uitgevoerd door het bedrijf ERPSoft. ERPSoft is een SAP Certified Solution Provider met goede referenties en heeft ruim 20 jaar ervaring met ERP software. ERPSoft biedt SAP ook aan volgens het concept Software as a Service (SaaS). Hierdoor zijn investeringen in kostbare ICT-trainingen, hard- en software niet nodig omdat het systeem als dienst wordt afgenomen via The Clowd. De verschillen zijn uitgewerkt in bijlage IV. ERPSoft werkt volgens een bewezen implementatietraject waarmee het risico op het ontstaan van een kloof (zie ook Visser en van Goor, 2012:407) tussen ICT specialisten en de afdelingen van Jobsfashion wordt geminimaliseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zorgvuldig ingevuld bedrijfsmodel. Doel van het model is het vertalen van bedrijfsprocessen naar desktop toepassingen. In figuur 5 zijn de stappen van het gebruikte model weergegeven. Figuur 5: Stappen bij de invulling van een bedrijfsmodel Daarnaast maakt ERPSoft vooraf een risico analyse gebaseerd op een artikel (Lonoff Schiff, 2012) van de technologie website Computerworld. Hierin worden de 13 meest gemaakte fouten beschreven waarvoor in de risicoanalyse maatregelen voor voorgesteld om deze fouten te voorkomen Planning Voor beide opties (Zelf investeren of SaaS) is er een totale implementatietijd van 9 weken nodig en de productie zal in beide gevallen een week stil liggen. In figuur 6 is de planning weergegeven in de vorm van een GANTT-kaart (Gannt, 1974). Met de eerste twee fases van het project kan al worden gestart waarbij dit rapport als uitgangspunt kan dienen. Na het vaststellen van de wensen en eisen dienen contracten te worden opgesteld met ERPsoft. Vervolgens begint de feitelijke implementatie met een periode van 2 weken voorbereiding gevolgd door een week echte down-tijd (oranje). Tijdens het implementeren kan al gestart worden met de acceptatietest die 4 dagen in beslag neemt. Eventueel kan de implementatie nog een 2 dagen uitlopen in geval van technische problemen (oranje gearceerd). Het advies is om de implementatie tijdens de zomervakantie te laten plaatsvinden, dan is het ordervolume het laagst. Aan het einde van het project vind er een evaluatie plaats. Figuur 6: Gannt kaart met de geprognosticeerde planning van de implementatie Pagina 11

12 6. Literatuurlijst Gannt, H.L. (1974): Work, Wages and Profits, Pennsylvania: Hive Publishing Company ISBN Porter, M.J. (1985): Compatitive Strategy New York: Free Press. ISBN Visser, H.M. en van Goor, A.R. (2011): Werken met Logistiek Groningen: Noordhoff uitgevers. ISBN Geraadpleegde bronnen Lonoff Schiff, J. (5 april 2012): 13 ERP-fouten (en hoe je ze kunt voorkomen) Geraadpleegd op 19 november 2013 via: Pagina 12

13 7. Bijlagen Bijlage I Leveranciersonderzoek Het Nederlands Industrieel Marktonderzoekbureau (NIM) heeft een leveranciersonderzoek uitgevoerd. De prestaties van Jobsfashion zijn opgenomen in de onderstaand overzicht. In het groen is weergegeven waarin Jobsfashion volgens de markt uitblinkt en in het rood waar er tekortkomingen zijn. Pagina 13

14 Bijlage II Marktonderzoek bedrijfskleding Onder geheimhouding mag er gebruik gemaakt worden van de resultaten van dit onderzoek en zijn er een aantal grafieken en teksten uit het onderzoeksrapport opgenomen in deze bijlage. In 2013 heeft GfK panel Services onder Nederlanders van 15 jaar en ouder een onderzoek uitgevoerd door in opdracht van MODINT (Module Marktondersteuning Binnenland). In 2013 draagt 37% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder bedrijfskleding (5.1 miljoen dragers). Particulier bedrijfsleven/organisatie Overige overheidsinstellingen, zoals cultuur, onderwijs en zorg Vrije tijd, verenigingsleven, vrijwilligersorganisatie Als zelfstandige Centrale ("Rijks")overheid Provinciale overheid, gemeentelijke overheid, regionale overheden Onbekend Veruit de meeste personen die bedrijfskleding dragen, gebruiken deze kleding voor een baan in het particuliere bedrijfsleven (53%, 2.7 miljoen dragers). Hieronder vallen bijvoorbeeld het winkel- en horeca personeel. Hiermee is de particuliere bedrijfsmarkt zowel in aantal dragers als in het aantal stuks de grootste sector. Het aandeel neemt echter wel af ten opzichte van eerdere jaren (-4%), terwijl het aandeel dat in de sector met overige overheidsinstellingen werkt juist toeneemt (+2%). In totaal gebruikt 18% bedrijfskleding bij overheidsinstellingen (904 miljoen dragers). Pagina 14

15 Bijlage III Organogram Jobsfashion Pagina 15

16 Bijlage IV Offerte ERPSoft en financiële analyse Eénmalige kosten SAP ERP software Implementatie uren basis 200 x Project management uren 70 x APS koppeling Punjab 40 x SOA koppeling vervoerder 22 x SOA koppeling I-Portal 48 x Hardware investeringen TOTAAL Jaarlijkse kosten Software onderhoud Beheer systemen Hardware onderhoud TOTAAL Ook kan ERPSoft de ERP applicatie aanbieden volgens het concept Software as a Service (SaaS). Hierbij schaft Jobsfashion de soft- en hardware zelf niet aan, maar neemt deze als dienst af via de Cloud. De dienst biedt dezelfde functionaliteiten voor een vast bedrag per maand. ERPSoft heeft hiervoor een tweede offerte uitgebracht met dezelfde functionaliteiten, maar dan als SaaS dienst: Jaarlijkse kosten: SAP ERP Software Helpdesk 7x24x SOA koppelingen APS koppelingen TOTAAL De kosten van de SaaS-optie zijn ieder jaar gelijk en er zijn geen grote investeringen noodzakelijk. Er wordt een dienst afgenomen en daarvoor hoeft vrijwel geen dure hardware te worden aangeschaft. Het nadeel van SaaS is dat Jobsfashion afhankelijk is van ERPSoft en daarover goede afspraken moet maken in de vorm van een Service Level Agreement (SLA). In onderstaande figuur is een vergelijking weergegeven van de twee opties over 10 jaar. Horizontaal de jaren na implementatie en verticaal de kosten x1000. Hieruit blijkt dat de totale kosten voor de SaaS optie in het 3 e jaar gelijk zijn ten opzichte van zelf aanschaffen. Na 10 jaar is het jaarlijkse verschil opgelopen tot (In deze berekening is afschrijving van ICT hardware bij de optie zelf doen niet meegenomen.) Zelf SaaS Financiële vergelijking van twee opties in de offerte van ERPSoft Pagina 16

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

NCOI. Disconnected. BPM-context. BPM-lagenmodel. Strategisch Tactisch Operationeel (Hardjono blz 124) Totaalmodel in t Veld

NCOI. Disconnected. BPM-context. BPM-lagenmodel. Strategisch Tactisch Operationeel (Hardjono blz 124) Totaalmodel in t Veld NCOI Bedrijfskundig Procesmanagement Hessel Visser hesselvisser@chello.nl Do you have four No, volt Yes! two! watt bulbs? Disconnected To For No! what? what? 1 How do we often loose our customers 2 Strategisch

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Verbeterplan JobsFashion

Verbeterplan JobsFashion Verbeterplan JobsFashion Naam: D.E.M. Lindenbergh van de Perre Studentennummer: 418769 Datum: 1 augustus 2012 NCOI Opleidingsgroep Naam opleiding: Bachelor Bedrijfskunde Module: Bedrijfskundig Management

Nadere informatie

HET AANSTUREN VAN MAGAZIJNMECHANISATIE; WCS VERSUS WMS-LOGISTIEK

HET AANSTUREN VAN MAGAZIJNMECHANISATIE; WCS VERSUS WMS-LOGISTIEK HET AANSTUREN VAN MAGAZIJNMECHANISATIE; WCS VERSUS WMS-LOGISTIEK Jeroen Bouman Business Consultant Steeds meer Nederlandse warehouses gaan over op het implementeren van een of meerdere mechanisaties. Denk

Nadere informatie

Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal

Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal Web Order Entry: klantvriendelijke orderinvoer via beveiligd internetportal Minder fouten en lagere werkdruk bij logistieke dienstverleners Klanten zelf hun orders laten invoeren waardoor ze de status

Nadere informatie

8 Productiebeheer met Navision

8 Productiebeheer met Navision 7 Voorwoord Productiebedrijven worden geconfronteerd met steeds korter wordende levertijden en veel meer variatie in het aantal producten. Veel klanten willen dat er op klantspecificatie geleverd wordt.

Nadere informatie

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 1 De perfect tevreden klant Logistiek = Passie voor de klant Demand versus supply management Kies de markt, kies het assortiment Biedt een goede service van order

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Effectief beheer van uw winkelvoorraad Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Efficiënter werken door beter voorraadbeheer Vandaag de dag

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Bollen, L. en Vluggen, M (2012). Informatiemanagement.

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

Reference Case (e)reseller

Reference Case (e)reseller Reference Case (e)reseller Copaco biedt met YourLogistics een compleet pakket aan logistieke diensten, zodat partners kunnen worden ontzorgt op logistiek vlak en focus behouden op marketing & sales. Vanuit

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Software voor AGF ondernemers.

Software voor AGF ondernemers. NEOX Software voor AGF ondernemers. Uw rendement in beeld met Neddox. NEOX S O F T W A R E V O O R A G F O N E R N E M E R S Next Business Solutions Mission Statement e oorsprong van Neddox B.V. ligt in

Nadere informatie

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder Administratief 12 mei 2007 Inhoud Aanleiding Administratieve systemen REA model Aspect Oriented

Nadere informatie

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek:

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: 1. Grondvorm productielogistiek (fysieke inrichting) 2. Besturingssysteem productielogistiek (beheersing) 3. Informatiesysteem productielogistiek

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten. Maatwerk met standaard ERP Software

Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten. Maatwerk met standaard ERP Software Alle functionaliteiten die u nodig heeft voor aanzienlijk lagere kosten Maatwerk met standaard ERP Software Whitepaper Een goede start Plus handige cheklist! Efficiënter werken bij handels- en productiebedrijven.

Nadere informatie

Bedrijfskundig Management

Bedrijfskundig Management Bedrijfskundig Management Naam: F. Wijnberg Studentnummer: 4304570 Datum: 11-07-2012 NCOI Opleidingsgroep Opleiding: Module: Bachelor Bedrijfskunde Bedrijfskundig Management Docent: De heer Mijnster Voorwoord

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN BIV Postbachelor (BIV/AO) Bestuurlijke informatieverzorging

LANDELIJK EXAMEN BIV Postbachelor (BIV/AO) Bestuurlijke informatieverzorging Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Secretariaat: Postbus 90116 4800 RA Breda Tel.: (076) 525 06 79 Fax: (076) 525 03 98 LANDELIJK EXAMEN BIV Postbachelor (BIV/AO) Bestuurlijke

Nadere informatie

Gasunie vernieuwt inkoopproces

Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument U wilt klanten geen nee verkopen. Maar ook niet blijven zitten met voorraad. Een efficiënte goederen-, geld- en informatiestroom tussen fabrikant, groothandel, winkelier en klant voorkomt voorraadtekort

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Trimester: 1 Klassen: Alle 3 Schooljaar: Docent: dhr. Fatehmohamed Erak B.Sc.

Bedrijfskunde. Trimester: 1 Klassen: Alle 3 Schooljaar: Docent: dhr. Fatehmohamed Erak B.Sc. Bedrijfskunde Trimester: 1 Klassen: Alle 3 Schooljaar: 2013-2014 Docent: dhr. Fatehmohamed Erak B.Sc. kavy-fateh@hotmail.com 8918582 1 Programma Leerstof: Hand-outs en stencils Repetitievorm: RR: Gesloten

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de koppelingen

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013

Ervaringen Inkoopadministratie. Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 Ervaringen Inkoopadministratie Vastlegging van middagbijeenkomst op Kasteel Woerden 19 september 2013 1 Agenda 14.00 14.15 Introductie 14.15 14.30 Jullie doelstelling voor vanmiddag? 14.30 14.45 Presentatie

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

Warehouse Management Systems

Warehouse Management Systems Management Outlook Warehouse Management Systems Managers willen met een nieuw WMS hun productiviteit en servicegraad verhogen, doorlooptijden verkorten, een betere informatievoorziening leveren en anticiperen

Nadere informatie

Warehouse Management Systems vandaag en morgen

Warehouse Management Systems vandaag en morgen Warehouse Management Systems vandaag en morgen Ervaringen vanuit het internationale pakketonderzoek IPL / IML Oliver Wolf, René van den Elsen MTL - Team warehouse logistics -http://www.warehouse-logistics.com

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Lesbrief Logistiek; Kennismaking voor groep 8

Lesbrief Logistiek; Kennismaking voor groep 8 Lesbrief Logistiek; Kennismaking voor groep 8 Ir. F.G.H. Jager Project Coordinator Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde f.g.h.jager@rug.nl Drs. G.C. Spronk Junior onderzoeker

Nadere informatie

Webshop Dashboard. Inkoopmodule

Webshop Dashboard. Inkoopmodule Webshop Dashboard Inkoopmodule Shoxl Dashboard Inkoopordermodule 2012 v2 1 Copyright Integrace BV 2012 1. Introductie Met de inkoopmodule van het Dashboard beheert u uw inkooporders. Inkooporders kunnen

Nadere informatie

Voorwoord bij de tweede druk

Voorwoord bij de tweede druk 7 Voorwoord Er zijn veel verschillende bedrijven die werkzaam zijn in de productiesector of de dienstensector en die elk hun sterke en minder sterke zijden hebben. Een bedrijf probeert zich te onderscheiden

Nadere informatie

Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel (Pearson Education, 2008).

Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel (Pearson Education, 2008). CASE KARTONFABRIEK STAVAST Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel (Pearson Education, 2008). De elementen van het logistiekconcept komen in deze case aan de orde. Eerst krijg

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Diract Company Profile. Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven.

Diract Company Profile. Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven. Diract Company Profile Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven. Diract IT Opgericht in 2007 53 medewerkers (februari 2013) Ruim

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS AL MEER DAN 20 JAAR DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS IN RETAIL, LOGISTIEK EN INDUSTRIE TOTAALOPLOSSING VOOR WFM VRAAGSTUKKEN Softbrick Workforce

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor?

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Jacques Adriaansen Director Every Angle UAMS Executive Professor Service Logistics Forum 24 april 2008 j.adriaansen@everyangle.com

Nadere informatie

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen

Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Ontdek de toegevoegde waarde bij medische artikelen Assortiment Als farmaceutische en medische groothandel biedt Brocacef Intramuraal een compleet en kwalitatief hoogwaardig assortiment geneesmiddelen,

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Commerciële distributiebeslissingen

Commerciële distributiebeslissingen Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 4 Transport en distributie Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: wat de elementen van distributie zijn; welke aspecten van zijn bij opzet distributieorganisatie;

Nadere informatie

PromotieRegie. Complete ondersteuning van het promotieproces. De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant

PromotieRegie. Complete ondersteuning van het promotieproces. De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant PromotieRegie Complete ondersteuning van het promotieproces De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant PromotieRegie Complete ondersteuning van uw promotieproces De concurrentie binnen supermarkten

Nadere informatie

E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013. Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld

E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013. Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013 Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld Groenewout 45 jaar logistieke historie Logistiek >5 jaar e-commerce logistieke vraagstukken Internationaal logistiek adviesbureau

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket Bedrijf BTL Plastics Sector Productie Producten en diensten Kunststofonderdelen voor industriële voertuigen en machines Website www.btlplastics.com

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Gasunie inkoopproces 2012

Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu op zoek naar

Nadere informatie

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar?

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? Your solution partner for growth Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? 12 April 2016 Arjan Kühl AGENDA Introductie Probleemstelling Template WMS implementatie Methodiek Scenarios Technische Oplossing

Nadere informatie

transport management system (TMS)

transport management system (TMS) transport management system (TMS) optimale planning, kwaliteit verhogend dus kostenbesparend Verzamelen van transportorders via telefoon, internet, mail of EDI TMS Minder administratie op kantoor. Beter

Nadere informatie

Uw specialist in lager- en aandrijftechniek en koppelingen

Uw specialist in lager- en aandrijftechniek en koppelingen Uw specialist in lager- en aandrijftechniek en koppelingen Waarom kiezen voor Ammertech? Geschiedenis Gedragscode Klantenteams Software systemen Klantenportaal Kennis delen Snelle levertijd Voorraadbeheer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek?

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek? Hoofdstuk 1 Voorraad 1.1 Over het algemeen is er een grote voorraad in de apotheek aanwezig met veel verschillende geneesmiddelen in verschillende aantallen per geneesmiddel. Door welke twee factoren wordt

Nadere informatie

ERP Software WHITEPAPER. ZONDER INVESTEREN AUTOMATISEREN Profiteer op slimme wijze van moderne ERP-software

ERP Software WHITEPAPER. ZONDER INVESTEREN AUTOMATISEREN Profiteer op slimme wijze van moderne ERP-software Onder de huidige economische omstandigheden zijn veel organisaties terughoudend in het aanschaffen van ERP-software. Toch is het juist nu interessant te kijken naar manieren om interne processen te automatiseren

Nadere informatie

Inkoopmanagement en Ketenintegratie. 18 september 2008

Inkoopmanagement en Ketenintegratie. 18 september 2008 Inkoopmanagement en Ketenintegratie 18 september 2008 Van Schöll Advies In de huidige vorm ontstaan in 2003 Kernactiviteiten Begeleiden van veranderingsprocessen Optimaliseren van het sproces Inkoop management

Nadere informatie

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering OpenERP Inhoud Ervaringen vanuit de gebruiker DEMO Open source filosofie OpenERP Voor welke bedrijven

Nadere informatie

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf INTRODUCTIE Bas Kierkels en Dirk Wilmink Elke project is bijzonder maar de implementatie van Gekko

Nadere informatie

VKL congres. Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain

VKL congres. Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain VKL congres Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain Agenda CTAC Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain Bedrijscase The Greenery Ctac stelt

Nadere informatie

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem PBM PBM s Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group 5 maart 2009 De Montil - Affligem PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel. 011/28 83 40 Fax. 011/28 83 49 info@prebes.be

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI

Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI 1 Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI Naam Organisatie Event Datum : ing. Emiel van Bockel MMI : Centraal Boekhuis : BI Symposium : 18 september

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

1 O. ntstaan van het vak logistiek

1 O. ntstaan van het vak logistiek 1 O ntstaan van het vak logistiek Logistiek wordt momenteel gezien als een belangrijke managementtaak, maar dit is niet altijd zo geweest. Het is een visie, een manier van ontwerpen en organiseren, die

Nadere informatie

ESLog Supply Chain Management Blok 8

ESLog Supply Chain Management Blok 8 ESLog Supply Chain Management Blok 8 Voorraadbeheer Inhoud: - Vraagvoorspelling - Aggregatieniveau en voorspellingshorizon - Keuze voorspellingsmethode - Bedrijfskolom locaties voorraden - Afhankelijke

Nadere informatie

Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI

Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI Samen boeken we succes: Ketenintegratie en BI Naam Organisatie Event Datum : ing. Emiel van Bockel MMI : Centraal Boekhuis : IDC Executive briefing Unlock the mountains. : 28 juni 2007 1 Samen boeken we

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007 Competenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 7 Interne logistieke planning II Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: over voorraden: het ontstaan, gebruik, soorten, analyse en beheersing ervan;

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Visma.net Logistics Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Erp voor verbetering van uw eindresultaat Wat is Visma.net Logistics? Visma.net Logistics is een online logistieke oplossing (cloud)

Nadere informatie

Het onderscheid tussen. een. verpakkingsleverancier. en een. verpakkingspartner?

Het onderscheid tussen. een. verpakkingsleverancier. en een. verpakkingspartner? Het onderscheid tussen een verpakkingsleverancier en een verpakkingspartner? De voordelen van het werken met een Value Added Service Supplier (VASS) voor uw verpakkingsmanagement. SAMENVATTING Fabrikanten

Nadere informatie

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL Logistics 3 PL Logistics Warehousing en Opslag Mondial Logistics beschikt over de juiste kennis en ervaring op het gebied van warehousing,

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

European Logistics Association

European Logistics Association European Logistics Association Certification for Logistics Professionals Module Overview ELA Standards Senior management 1.1. Basic Supply Chain Concepts Basisconcepten logistieke keten (verplicht) 1.1.1.

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie