Logistiek verbeterplan: Jobsfashion

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logistiek verbeterplan: Jobsfashion"

Transcriptie

1 Logistiek verbeterplan: Jobsfashion Student : XXXX Datum : 28 november 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module ICT en Logistiek Management Docent: XX

2 Voorwoord In december 2012 ben ik begonnen met mijn studie HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde. De module ICT en logistiek management maakt deel uit van deze opleiding. De module wordt afgesloten door het opleveren van deze eindopdracht. XXXX Pagina 2

3 Samenvatting Jobsfashion is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie en handel van bedrijfskleding. Financieel gezien gaat het Jobsfashion voor de wind en, ondanks de financiële crisis, bevindt Jobsfashion zich ook nog steeds in een groeiende markt. Jobsfashion is ambitieus in haar doelstellingen voor de korte en middenlange termijn. Jobsfashion heeft een aantal logistieke problemen die ervoor zorgen dat het bedrijf niet optimaal functioneert en niet verder kan groeien. De logistieke problemen concentreren zich op de leverbetrouwbaarheid en klantenservice. De problemen worden veroorzaakt door de huidige verdeling van taken en verantwoordelijkheden, het niet hebben van real-time performance indicatoren, individuele ICT systemen en het gebruik van veel handmatige processen. Een nieuw aan te schaffen Enterprise Resource Planning software pakket (ERP) kan veel logistieke problemen oplossen en maakt de efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsprocessen zichtbaar met Performance Indicatoren. Ook draagt een dergelijk systeem bij aan een betere voorraad beheersing, versnelt het de regelkring voor het inkoopproces en legt het bevoegdheden bij de juiste personen. Als Jobsfashion ook een APS koppeling met ketenpartner Punjab realiseert, dan kan ze ook profiteren van pie-growing door gebruik te maken van E- en virtual warehousing. Een SOA koppeling met het webportaal en de externe distributeur zorgen voor real-time inzicht van de gehele logistieke keten. Een centraal ERP systeem met real-time koppelingen naar de ketenpartners draagt bij aan een groot aantal doelstellingen van Jobsfashion en zorgt ervoor dat het bedrijf verder kan groeien. Met het systeem kunnen klanten via het webportaal online orders plaatsen, volgen en hun eigen processen beter laten aansluiten op hun ketenpartner: Jobsfashion. Dit bevordert de klanttevredenheid en zal het aantal klachten, naar verwachting, ook doen laten verminderen. De invoering van een ERP software pakket is een complex proces en dient zorgvuldig te worden gepland, samen met een partij die hier ervaring in heeft. De gehele organisatie krijgt te maken met nieuwe software en procedures die in computersystemen zijn vastgelegd. Naast organisatorische impact is er ook een grote hoeveelheid ICT kennis nodig. Aangezien deze specialistische kennis binnen Jobsfashion niet aanwezig is, is het advies de gehele implementatie uit te besteden aan een gecertificeerd bedrijf met voldoende ervaring en referenties. Als er al een geheim voor succes is, dan is dat het vermogen om dingen te bekijken vanuit zowel het oogpunt van iemand anders als dat van zichzelf. (Henry Ford ) Pagina 3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Supply chain Logistiek Raamwerk Logistieke doelstellingen Externe doelstellingen Interne doelstellingen De fysieke inrichting (grondvorm) Klantenontkoppelpunt De beheersing (besturingssysteem) De informatievoorziening (informatiesysteem) De personele organisatie Prestatie Indicatoren Beoordeling logistieke deelgebieden Voorraadbeheer Inkoop- en aanvoerlogistiek Productie logistiek distributie logistiek reverse logistics Logistiek verbeterplan Doelstelling Verbeter advies Plan van aanpak Planning Literatuurlijst Geraadpleegde bronnen Bijlagen Bijlage I Leveranciersonderzoek Bijlage II Marktonderzoek bedrijfskleding Bijlage III Organogram Jobsfashion Bijlage IV Offerte ERPSoft en financiële analyse Pagina 4

5 1. Inleiding Jobsfashion is een bedrijf dat gespecialiseerd in de productie en handel van bedrijfskleding. Klanten van Jobsfashion zijn organisaties in de zware industrie zoals de bouw en auto-industrie, de lichte industrie zoals chemische en voedingsindustrie, de overheid, de particuliere dienstverlening en de retail. Jobsfashion heeft een aantal logistieke doelstellingen geformuleerd. Uit een eerder gehouden extern onderzoek (zie bijlage I) blijkt dat klanten Jobsfashion positioneren als een bedrijf dat aandacht besteedt aan design, maar dat er problemen zijn ondermeer met incomplete leveringen, klachtenafhandeling, communicatie met de buitendienst en de service en advies. Jobsfashion is ambitieus en moet kijken hoe logistieke processen kunnen worden verbeterd om deze doelstellingen te realiseren. Bedrijfskleding wordt steeds belangrijker voor zowel de eindgebruikers als de organisaties zelf. Uit recent onderzoek (zie bijlage II) blijkt dat in % van de Nederlanders van 15 jaar en ouder bedrijfskleding draagt. Ook blijkt dat deze markt, ondanks de financiële crisis, nog steeds groeit. Met name bij verenigingen, (rijks)overheden en zelfstandigen. In het bedrijfsleven is een lichte daling te zien. Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige supply chain. Hoofdstuk 3 beschrijft het huidige logistieke raamwerk en in Hoofdstuk 4 worden de verschillende logistieke deelgebieden beoordeeld. In Hoofdstuk 5 wordt een advies gegeven over een verbetering van de logistieke processen bij Jobsfashion door de inzet van ICT. Hierin is ook aandacht voor een plan van aanpak, planning en kosten. Tot slot worden de gebruikte bronnen en geraadpleegde literatuur vermeldt en zijn er een aantal bijlagen. 2. Supply chain Jobsfashion streeft er constant naar zo min mogelijk voorraden te bezitten. Inkoop activiteiten vinden pas plaats na het plaatsen van een order door een afnemer. Daardoor heeft de keten van Jobsfashion meer de kenmerken van een demand dan van een supply chain. De volledige supply chain is weergegeven in figuur 1 en voldoet volgens Hoekstra en Romme (Visser en van Goor, 2011:436) aan de eigenschappen van een keten; Er zijn minimaal drie schakels en twee interfaces. Iedere entiteit voegt waarde toe aan het product wat volgens Porter (1985) essentieel is in een waardeketen. Rechts in de supply chain zijn de uiteindelijke eindgebruikers weergegeven, verdeeld over drie groepen. Deze groepen worden direct door Jobsfashion beleverd of door tussenhandelaren. Jobsfashion beschikt over een centraal magazijn en heeft een productieafdeling voor kleine of spoed opdrachten. Links in de supply chain de leveranciers van zowel grondstoffen als gerede producten. Figuur 1: Supply chain van Jobsfashion Pagina 5

6 3. Logistiek Raamwerk 3.1. Logistieke doelstellingen Jobsfashion heeft een aantal doelstellingen geformuleerd die betrekking hebben op de logistieke processen. Volgens Brevé (Visser en van Goor, 2011:101) is het formuleren van logistieke doelstellingen belangrijk omdat ze bijdragen aan een kortere doorlooptijd, een betere leveringsbetrouwbaarheid, een hogere flexibiliteit en lagere integrale kosten. Binnen het logistiek concept volgens Verstegen (Visser en van Goor, 2011:98) moet er onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe doelstellingen. Aan de hand van de globale doelstellingen van Jobsfashion zijn deze als volgt bepaald: Externe doelstellingen Hebben betrekking op leverbetrouwbaarheid en flexibiliteit. De leverbetrouwbaarheid terugbrengen tot maximaal 4 weken In kunnen spelen op de wensen van de klant Goede afhandeling van naleveringen Betere Customer-Service Interne doelstellingen Hebben betrekking op lage voorraden en hogere capaciteitsbenutting. Real-time inzicht in de details van alle orders Optimale voorraad en snellere regelkring voor het inkoopproces. Jaarlijkse omzetgroei van 12% Over 4 jaar jaaromzet 50% hoger dan afgelopen jaar Verkoop via I-clothing portal binnen 2 jaar 20% van alle bestellingen. Om deze doelstellingen te realiseren moet de huidige (ist) situatie eerst worden onderzocht. Daarbij dient er rekening gehouden te worden met vier aandachtsgebieden (Visser en van Goor, 2011:99) die in de volgende hoofdstukken worden belicht De fysieke inrichting (grondvorm) Het grootse deel van de producten wordt door de ketenpartner Punjab in India geproduceerd. Punjab produceert nadat Jobsfasion met haar afnemer overeenstemming heeft bereikt over de details van het product. Voor kleine aantallen of spoedbestellingen bezit Jobsfashion over een eigen, kleinschalige, productieafdeling. Tot slot zijn er nog standaard producten die niet volgens klantenwensen worden geproduceerd, maar waarvan een beperkte voorraad is. Hierdoor zijn er drie productenstromen: 1. De maatwerk producten die worden geproduceerd door Punjab in India, daarna naar het centrale magazijn van Jobsfashion worden vervoerd en van daaruit naar de verschillende klanten verzonden. 2. De tweede stroom begint bij het leveren van grondstoffen door Punjab. De grondstoffen worden opgeslagen in het inkoop magazijn van Jobsfashion om door Jobsfashion zelf te worden verwerkt tot gerede producten. Dit proces maakt onderdeel uit van de productie logistiek (material management). Gerede producten worden naar het centrale magazijn vervoerd en van daaruit naar de verschillende klanten verzonden. 3. De derde stroom betreft standaard producten (Doorwerk / Winterkleding) en worden voornamelijk aan de intermediaire markt verkocht. (Groothandels, dealers en inkooporganisaties. Een beperkte voorraad, op basis van de afgesloten contracten, word opgeslagen in het centrale magazijn. Klanten kunnen voor het bestellen van de producten het internetportaal I-Clothing gebruiken of contact opnemen met de verkoopafdeling. De producten worden bij verschillende leveranciers ingekocht, in het centrale magazijn opgeslagen en vervolgens naar de verschillende klanten verzonden. Pagina 6

7 Er zijn twee belangrijke Product Markt Combinaties (PMC s) te onderscheiden die beiden gebruik maken van het centrale magazijn. Enerzijds het leveren van standaard producten aan de Intermediaire markt en anderzijds het leveren van klantspecifieke producten aan eindgebruikers. Volgens Visser en van Goor (2011:103) spreken we in dit geval over een shared resource Klantenontkoppelpunt Het is belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van het klantenontkoppelpunt omdat vanaf dat punt voorraadrisico s een rol gaan spelen. Hoekstra en Romme (Visser en van Goor, 2011:105) verdelen klantenontkoppelpunten (KOOP) in vijf niveaus. Per productenstroom uit hoofdstuk 3.2. is het KOOP bepaald om een duidelijk beeld te krijgen van voorraad en levertijd risico s. Jobsfashion wil het KOOP zo ver mogelijk stroomopwaarts leggen. Ze streeft naar zo min mogelijk voorraad, maar riskeert daarmee wel voorraadproblemen. Voor de drie productenstromen is in figuur 2 is schematisch weergegeven tot welk punt klantenorders doordringen in het productieproces. Figuur 2: Productstromen en klantenontkoppelpunten 3.3. De beheersing (besturingssysteem) De beheersing van de logistieke stromen vindt plaats in separate ICT applicaties. In de applicatie Cloths worden de contracten van klanten opgeslagen en bestellingen van klanten geadministreerd. De bestellingen gedaan door klanten op de internet portaal I-Clothing worden echter handmatig in Cloths overgenomen. Voor het beheer van de voorraad wordt eenvoudige software gebruikt en er is geen koppeling tussen het voorraadbeheer systeem en Cloths. De uitgaande logistiek begint met een order die wordt ingevoerd in Cloths. Als er sprake is van standaard product, dan worden deze verzameld en verpakt voor uitlevering. Als er sprake is van een klant specifieke product, dan wordt deze door afdeling verkoop ingepland. Als het gaat om een spoed order of een productie kleiner dan 50 stuks, dan wordt de beperkte voorraad grondstoffen voor het atelier aangevuld door afdeling inkoop. Er is geen Material Requirements Planning (MRP) of Enterprise resource planning (ERP) software in gebruik. Er is een handmatige regelkring in het voorraadbeheer systeem. Afhankelijk van de vraag van de afnemers worden bestellingen bij Punjab geplaatst en er worden vooraf geen prognoses gemaakt van de voorraad. Volgens Visser en van Goor (2011:111) spreken we over een pull-benadering vanuit afnemer zijde. Pagina 7

8 3.4. De informatievoorziening (informatiesysteem) Zoals in het vorige hoofdstuk staat beschreven zijn er veel separate applicaties. Informatie over contracten en bestellingen staan in de applicatie Cloths en de huidige voorraden in een andere simpele applicatie. Er is geen koppeling tussen deze twee applicaties. Jobsfashion heeft geen managementinformatie systeem waardoor zaken als omloopsnelheid, winstgevendheid, dekkingsbijdrage en financiële cijfers niet direct voor handen zijn. In plaats daarvan moeten deze gegevens uit een aantal verschillende systemen worden gehaald en extern worden geanalyseerd. In figuur 3 staat de informatie stroom schematisch weergegeven. Koppelingen tussen de verschillende systemen worden handmatig door mensen gerealiseerd. (Rood) Figuur 3: Informatie en productstromen 3.5. De personele organisatie JobsFashion heeft 55 personeelsleden waarvan twee directieleden. Eén draagt de verantwoording voor commerciële verkoop en de ander voor de algemene zaken. Onder de algemeen directeur vallen de afdelingen inkoop, productie en logistiek. Binnen de afdeling logistiek is een verdeling gemaakt in inkomende en uitgaande logistiek. De medewerkers van de inkomende logistiek hebben dagelijkse contact met de afdeling inkoop. Dit contact is belangrijk omdat dit het hart vormt van de regelkring voor het inkoop proces en de personele planning op het atelier. De kwaliteitscontrole, ook vallend onder de afdeling productie, controleert de inkomende goederenstroom. Deze logistieke medewerkers handelen ook klachten van klanten af. De styling afdeling maakt deel uit van de afdeling productie. Zij zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en design. Het organogram is opgenomen in bijlage III. In de dagelijkse praktijk zijn er problemen met het nemen van beslissingen en de belegging van verantwoordelijkheden. Vaak neemt niet Kees, maar Jan-Willem de directe acquisitie voor zijn rekening. Het bijhouden van een centraal klantenbestand is niet aan de orde en de gehanteerde verkoopmethoden zijn ook niet meer van deze tijd. Omdat Jan-Willem vaak afwezig is (vanwege zakenreizen of acquisitie), neemt Kees de zaken vaak waar. Als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden, moet er gewacht worden op een akkoord van Jan-Willem omdat procuratie alleen bij Jan-Willem ligt. Deze situatie zorgt regelmatig voor interne spanningen, maar ook voor problemen bij de inkoop van goederen met klantenklachten en incomplete leveringen tot gevolg Prestatie Indicatoren Jobsfashion heeft geen Prestatie Indicatoren (PI) vastgelegd en kan daardoor niet beoordelen of processen efficiënt en effectief presteren. Dit geldt voor zowel de financiële, logistieke als klantenservice processen. Hierdoor is het lastig te beoordelen in hoeverre doelstellingen ten aanzien van levertijden, winstgroei en klanttevredenheid zijn gerealiseerd. Ook beperkt het niet kunnen aanleveren van financiële indicatoren aan externe financiers, Jobsfashion in haar groei. Pagina 8

9 4. Beoordeling logistieke deelgebieden 4.1. Voorraadbeheer Iedere 7 weken plaatst Jobsfasion een bestelling bij leverancier Punjab. Deze bestelling heeft steeds een variabele bestelserie. Zodra op het vaste besteltijdstip blijkt dat de voorraad onder het bestelniveau is gedaald, vindt een bestelling plaats ter grootte van het verschil tussen de op het moment van bestellen aanwezige voorraad en de streefvoorraad. Volgens Visser en van Goor (2011:162) maakt Jobsfashion gebruik van een ss-bestelmethode. Omdat de huidige handmatige regelkring voor het inkopen van producten traag is, beslissingen maakt op basis van te weinig informatie en de levertijd vrij lang is, bestaat er een aanzienlijk risico op voorraad problemen. Jobsfashion zal moeten overwegen te gaan werken ERP software. Een dergelijk systeem zorgt voor een betere voorraad beheersing en meer efficiëntie. Door het beschikbaar hebben van performance indicatoren, zal het systeem in staat zijn de regelkring voor het inkopen van voorraad te automatiseren waardoor er minder snel voorraad problemen ontstaan Inkoop- en aanvoerlogistiek Er ligt een make or buy beslissing op 50 stuks. Bij bestellingen onder de 50 stuks worden grondstoffen ingekocht en anders wordt de productie uitbesteedt aan Punjab. De producten worden dan als gerede producten ingekocht. Naast klant specifieke producten worden er ook standaard producten ingekocht. Hiervan is een kleine veiligheidsvoorraad beschikbaar, maar uitgangspunt is dat er alleen wordt ingekocht wanneer klanten bestellingen plaatsen. Vanuit customer-service oogpunt is dit een nadeel omdat er regelmatig naleveringen plaatsvinden door voorraadtekorten (zie bijlage I). Vanuit financieel oogpunt is het echter een goede strategie om voorraden zo laag mogelijk te houden omdat het aanleggen van voorraad risico s en kosten met zicht meebrengt. Deze zijn te verdelen in drie hoofdcategorieën; Rente, Ruimte en Risico (Visser en van Goor, 2011:151) Productie logistiek Het eigen atelier produceert alleen producten in kleine aantallen. Het doel van het atelier is om klanten met spoedbestellingen en kleine series te kunnen produceren. Jobsfashion kan overwegen om samen te gaan werken met een nationaal soortgelijk bedrijf. Door schaalvergroting kunnen op meerdere gebieden voordelen behaald worden en door met een nationale partner samen te werken, kunnen levertijden laag gehouden worden. Ook kan Jobsfashion overwegen de minimale bestelhoeveelheid naar 50 stuks te brengen. Daarmee is grondstoffenvoorraad en de handling niet meer noodzakelijk wat een aanzienlijk kostenvoordeel oplevert. Volgens Visser en van Goor (2011:36) blijkt uit onderzoek dat 70% van de kosten voor material management zijn opgebouwd uit voorraden en materials handling distributie logistiek Voor de standaard producten geldt dat het verloop van de bestellingen onvoorspelbaar is en er regelmatig niet kan worden voldaan aan de vraag. Het gevolg is naleveringen, hogere distributiekosten, een verslechtering van de concurrentiepositie en ontevreden klanten. Een koppeling tussen voorraad en inkoop systemen kan zorgen voor een betere vraagvoorspelling, bestelmoment en bestelhoeveelheid. Ook kan er voordeel behaald worden door het computerprogramma van de vervoerder te koppelen met ICT systemen van Jobsfashion. Door gebruik te maken van een koppeling is het handmatig overnemen van alle verzendingen niet meer nodig wat de efficiëntie ten goede komt en kosten reduceert. Daarnaast kan de vervoerder beter inspelen op volumeverschillen reverse logistics Het atelier is het enige productie onderdeel van Jobsfashion en produceert alleen afval die zij gescheiden laat afvoeren. Dit bespaart kosten en draagt bij aan het concept Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Behalve retourgoederen door productiefouten of garantie gevallen heeft Jobsfashion geen inkomende reverse logistics en maakt geen onderdeel uit van een open-loop reverse-logisticssysteem. Klanten leveren hun gebruikte en/of versleten eindproducten in bij een extern verzamelpunt waarna ze, door down-cycling, worden hergebruikt in andere producten zoals bijvoorbeeld ondertapijt. Pagina 9

10 5. Logistiek verbeterplan 5.1. Doelstelling Jobsfashion heeft een aantal logistieke problemen die ervoor zorgen dat het bedrijf niet optimaal functioneert. In dit verbeterplan is een oplossing gekozen die door de inzet van ICT middelen het logistieke proces efficiënter, effectiever en beter beheersbaar maakt Verbeter advies Omdat een ERP software pakket op vrijwel alle logistieke deelgebieden voordeel oplevert, word de invoering van een dergelijk systeem geadviseerd. De introductie van ERP software levert een directe bijdrage aan een groot aantal in- en externe doelstellingen die Jobsfashion heeft geformuleerd. Jobsfashion heeft goede ervaringen met de leverbetrouwbaarheid van Punjab. Punjab maakt gebruik van SAP en als Jobsfashion ook voor SAP kiest is een koppeling met ketenpartner Punjab gemakkelijk te realiseren. Door gebruik te maken van een Advanced Planning & Scheduling (APS) koppeling kan er gebruik gemaakt worden van technieken als E- en virtual warehousing. De vervoerder waarmee Jobsfashion samenwerkt gebruikt geen SAP, maar biedt wel een Service Oriented Architecture (SOA) koppeling aan waardoor real-time communicatie te realiseren is. De vervoeder heeft bij meerdere klanten die deze koppeling met succes geïmplementeerd. Het bedrijf dat de website van Jobsfashion beheert en de applicatie I-Clothing heeft ontwikkeld, kan ook met een SOA koppeling real-time gegevens uitwisselen. Hierdoor hoeft informatie niet meer handmatig te worden overgenomen en is informatie over meerdere logistieke processen via de Webportal real-time voor klanten beschikbaar. Door volledige ketenintegratie krijgen alle ketenpartijen inzicht in elkaars voorraden en processen en kunnen ze de gehele keten optimaliseren. Niet alleen de eindgebruiker profiteert hiervan, ook kan de hele keten hierdoor efficiënter en effectiever werken. Het advies is om te streven naar deze vorm van samenwerking waardoor optimaal kan worden geprofiteerd van pie-growing. (Visser en van Goor, 2011:434) In de figuur 4 zijn de informatie- en goederenstromen weergegeven waarbij de SAP software het centrale ERP-systeem vormt. De groene stromen zijn real-time koppelingen, de rode stromen zijn handmatige processen. Figuur 4: Informatiestromen na invoering van ERP software. Pagina 10

11 5.3. Plan van aanpak Er zijn veel voorbeelden van onzorgvuldige invoering van SAP waardoor grote schade is geleden door stilliggende logistieke processen. De implementatie kan worden uitgevoerd door het bedrijf ERPSoft. ERPSoft is een SAP Certified Solution Provider met goede referenties en heeft ruim 20 jaar ervaring met ERP software. ERPSoft biedt SAP ook aan volgens het concept Software as a Service (SaaS). Hierdoor zijn investeringen in kostbare ICT-trainingen, hard- en software niet nodig omdat het systeem als dienst wordt afgenomen via The Clowd. De verschillen zijn uitgewerkt in bijlage IV. ERPSoft werkt volgens een bewezen implementatietraject waarmee het risico op het ontstaan van een kloof (zie ook Visser en van Goor, 2012:407) tussen ICT specialisten en de afdelingen van Jobsfashion wordt geminimaliseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zorgvuldig ingevuld bedrijfsmodel. Doel van het model is het vertalen van bedrijfsprocessen naar desktop toepassingen. In figuur 5 zijn de stappen van het gebruikte model weergegeven. Figuur 5: Stappen bij de invulling van een bedrijfsmodel Daarnaast maakt ERPSoft vooraf een risico analyse gebaseerd op een artikel (Lonoff Schiff, 2012) van de technologie website Computerworld. Hierin worden de 13 meest gemaakte fouten beschreven waarvoor in de risicoanalyse maatregelen voor voorgesteld om deze fouten te voorkomen Planning Voor beide opties (Zelf investeren of SaaS) is er een totale implementatietijd van 9 weken nodig en de productie zal in beide gevallen een week stil liggen. In figuur 6 is de planning weergegeven in de vorm van een GANTT-kaart (Gannt, 1974). Met de eerste twee fases van het project kan al worden gestart waarbij dit rapport als uitgangspunt kan dienen. Na het vaststellen van de wensen en eisen dienen contracten te worden opgesteld met ERPsoft. Vervolgens begint de feitelijke implementatie met een periode van 2 weken voorbereiding gevolgd door een week echte down-tijd (oranje). Tijdens het implementeren kan al gestart worden met de acceptatietest die 4 dagen in beslag neemt. Eventueel kan de implementatie nog een 2 dagen uitlopen in geval van technische problemen (oranje gearceerd). Het advies is om de implementatie tijdens de zomervakantie te laten plaatsvinden, dan is het ordervolume het laagst. Aan het einde van het project vind er een evaluatie plaats. Figuur 6: Gannt kaart met de geprognosticeerde planning van de implementatie Pagina 11

12 6. Literatuurlijst Gannt, H.L. (1974): Work, Wages and Profits, Pennsylvania: Hive Publishing Company ISBN Porter, M.J. (1985): Compatitive Strategy New York: Free Press. ISBN Visser, H.M. en van Goor, A.R. (2011): Werken met Logistiek Groningen: Noordhoff uitgevers. ISBN Geraadpleegde bronnen Lonoff Schiff, J. (5 april 2012): 13 ERP-fouten (en hoe je ze kunt voorkomen) Geraadpleegd op 19 november 2013 via: Pagina 12

13 7. Bijlagen Bijlage I Leveranciersonderzoek Het Nederlands Industrieel Marktonderzoekbureau (NIM) heeft een leveranciersonderzoek uitgevoerd. De prestaties van Jobsfashion zijn opgenomen in de onderstaand overzicht. In het groen is weergegeven waarin Jobsfashion volgens de markt uitblinkt en in het rood waar er tekortkomingen zijn. Pagina 13

14 Bijlage II Marktonderzoek bedrijfskleding Onder geheimhouding mag er gebruik gemaakt worden van de resultaten van dit onderzoek en zijn er een aantal grafieken en teksten uit het onderzoeksrapport opgenomen in deze bijlage. In 2013 heeft GfK panel Services onder Nederlanders van 15 jaar en ouder een onderzoek uitgevoerd door in opdracht van MODINT (Module Marktondersteuning Binnenland). In 2013 draagt 37% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder bedrijfskleding (5.1 miljoen dragers). Particulier bedrijfsleven/organisatie Overige overheidsinstellingen, zoals cultuur, onderwijs en zorg Vrije tijd, verenigingsleven, vrijwilligersorganisatie Als zelfstandige Centrale ("Rijks")overheid Provinciale overheid, gemeentelijke overheid, regionale overheden Onbekend Veruit de meeste personen die bedrijfskleding dragen, gebruiken deze kleding voor een baan in het particuliere bedrijfsleven (53%, 2.7 miljoen dragers). Hieronder vallen bijvoorbeeld het winkel- en horeca personeel. Hiermee is de particuliere bedrijfsmarkt zowel in aantal dragers als in het aantal stuks de grootste sector. Het aandeel neemt echter wel af ten opzichte van eerdere jaren (-4%), terwijl het aandeel dat in de sector met overige overheidsinstellingen werkt juist toeneemt (+2%). In totaal gebruikt 18% bedrijfskleding bij overheidsinstellingen (904 miljoen dragers). Pagina 14

15 Bijlage III Organogram Jobsfashion Pagina 15

16 Bijlage IV Offerte ERPSoft en financiële analyse Eénmalige kosten SAP ERP software Implementatie uren basis 200 x Project management uren 70 x APS koppeling Punjab 40 x SOA koppeling vervoerder 22 x SOA koppeling I-Portal 48 x Hardware investeringen TOTAAL Jaarlijkse kosten Software onderhoud Beheer systemen Hardware onderhoud TOTAAL Ook kan ERPSoft de ERP applicatie aanbieden volgens het concept Software as a Service (SaaS). Hierbij schaft Jobsfashion de soft- en hardware zelf niet aan, maar neemt deze als dienst af via de Cloud. De dienst biedt dezelfde functionaliteiten voor een vast bedrag per maand. ERPSoft heeft hiervoor een tweede offerte uitgebracht met dezelfde functionaliteiten, maar dan als SaaS dienst: Jaarlijkse kosten: SAP ERP Software Helpdesk 7x24x SOA koppelingen APS koppelingen TOTAAL De kosten van de SaaS-optie zijn ieder jaar gelijk en er zijn geen grote investeringen noodzakelijk. Er wordt een dienst afgenomen en daarvoor hoeft vrijwel geen dure hardware te worden aangeschaft. Het nadeel van SaaS is dat Jobsfashion afhankelijk is van ERPSoft en daarover goede afspraken moet maken in de vorm van een Service Level Agreement (SLA). In onderstaande figuur is een vergelijking weergegeven van de twee opties over 10 jaar. Horizontaal de jaren na implementatie en verticaal de kosten x1000. Hieruit blijkt dat de totale kosten voor de SaaS optie in het 3 e jaar gelijk zijn ten opzichte van zelf aanschaffen. Na 10 jaar is het jaarlijkse verschil opgelopen tot (In deze berekening is afschrijving van ICT hardware bij de optie zelf doen niet meegenomen.) Zelf SaaS Financiële vergelijking van twee opties in de offerte van ERPSoft Pagina 16

Student : XXXXXXX Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement

Student : XXXXXXX Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement . Student : X Datum : 16 december 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module Marketingmanagement Docent: XX Voorwoord In december 2012 ben ik begonnen met mijn studie

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen Lessons Learned in de tuinbouw Robbert Robbemond, Cor Verdouw Februari 2012 Rapport LEI 12-021 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag In opdracht

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter.

Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter. MARGEKILLERS Het bouwen van winnende supply chains Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter.nl Inleiding

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Opleidings- Instituut: Janssen en Partners

Opleidings- Instituut: Janssen en Partners EEN SUPPLY CHAIIN MODEL VOOR INTERHOME ONDERZOEK NAAR EEN OP IICT EN IINTERNET GEBASEERDE DISTRIBUTI IE LLOGI ISTIEK VOOR IINTERHOME N..V.. Affsttudeerrscrri iptti ie geschrreven in i hett kaderr van de

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Werken met supply chain management Werken met supply chain management A.R. van Goor W. Ploos van Amstel Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Handreiking contractbeheer en contractmanagement

Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Colofon Auteur Pauline Bos, Pro 10 Samenstelling en redactie Eveline de Bruin, VNG Klankbordgroep Bart

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

Nieuwe distributiemogelijkheden voor een vermogensbeheerder (Openbare versie)

Nieuwe distributiemogelijkheden voor een vermogensbeheerder (Openbare versie) Nieuwe distributiemogelijkheden voor een vermogensbeheerder (Openbare versie) Onderzoek naar de additionele mogelijkheden voor Palladyne op de vermogensbeheermarkt en de pensioenmarkt Arjen Muilwijk Nieuw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn.

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. In opdracht van Stichting Pioneering Een afstudeeronderzoek naar financiële

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie