Oplossingen van SAP SAP Business One 2007 A Releasenotes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oplossingen van SAP SAP Business One 2007 A Releasenotes"

Transcriptie

1 Oplossingen van SAP SAP Business One 2007 A Releasenotes September 2006

2 INHOUD SAP Business One 2007 A uitgelicht Financiële administratie BTW-rapportage Financiële rapporten Inkoop- en verkoopdocumenten Voorraad Gebruiksgemak Documentatie en cursussen Beheers- en controlefuncties Software Development Kit (SDK) Verbeteringen in performance en infrastructuur Add-on s SAP Business One Integration

3 SAP Business One 2007 A UITGELICHT Deze release notes zijn een voorlopige versie en vallen niet onder een licentieovereenkomst van u/uw klant of enige andere overeenkomst met SAP. Dit document bevat uitsluitend voorgenomen strategieën, ontwikkelingen en functionaliteit van het SAP product en is niet bindend met betrekking tot enige zakelijke praktijk, productstrategie en/of ontwikkeling. Dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf door SAP worden gewijzigd. SAP is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in dit document. De volgende functionaliteit heeft prioriteit in SAP Business One 2007 A: Verbeterde lokale best practices Er is veel nadruk gelegd op een verbeterde opvolging van de wettelijke verplichtingen in de belangrijkste gelokaliseerde versies. De modules Betalingen en Financiële boekhouding bevatten belangrijke verbeteringen opdat u productiever kunt werken. Er zijn best practices ingevoerd en voor de belangrijkste processen is de performance verbeterd. In belangrijke functiegebieden zoals Afstemming, Betalingen (Europa) en BTW-rapportage zijn verbeterd en opnieuw opgezet. Meer gebruikersgemak Door een scala aan verbeteringen in de gebruikersinterface is het systeem gebruikersvriendelijker geworden. Met de Date Picker-functie kunt u gemakkelijker gegevens in velden invoeren. Met een rekenmachine op het scherm kunt u vanuit de applicatie snelle berekeningen maken. U kunt nu direct vanuit het hoofdmenu systeemquery s uitvoeren. Ook de contextmenu s, queryformulierinstellingen, Afbeelding 1: datumselectie, voorbeeld het venster Stamgegevens Zakenpartner, de gebruikerstabel en velden en de bevoegdheidsfunctie zijn verbeterd. Ook zijn de foutmeldingen nu duidelijker geformuleerd. Uitgebreide documentatie en meer ondersteuning SAP Business One biedt u thans meer assistentie en ondersteuning door verbeterde en gerichte documentatie, on-linehelp en cursussen. Op het niveau van velden en tabbladen is een contextgevoelige helpfunctie toegevoegd. Voor elke ondersteunde database zijn er afzonderlijke technische documenten samengevoegd tot één Administrator s Guide. Bovendien ziet u op het nieuwe beginscherm hoe u snel met SAP Business One aan de slag kunt gaan. Verbeterde managementcontroletools De fiatteringsprocedure omvat nu meer transactie- en documenttypen. Meer aanpasbaarheid In het Software Development Kit (SDK) van SAP Business One zijn meer verbeteringen doorgevoerd, als gevolg waarvan u SAP Business One aan de specifieke wensen van uw bedrijf en de steeds veranderende bedrijfsactiviteiten kunt aanpassen. Door deze verbeteringen kunnen oplossingenpartners SAP Business One als een kernplatform voor verticale oplossingen gebruiken. 3

4 Snellere implementatie De implementatieprocedure is eenvoudiger geworden. Hierdoor wordt de implementatieperiode verkort en worden uw exploitatiekosten lager. Betere integratie met Microsoft Office Door de integratie van SAP Business One en Outlook is er nieuwe en verbeterde functionaliteit, meer gebruikersgemak, stabiliteit en een betere performance. Ook is de exportfunctie naar MS Word verbeterd. Verbeterde rapportagefunctionaliteit SAP Business One XL Reporter is geïntegreerd in de core van SAP Business One, waardoor deze krachtige, op MS Excel gebaseerde rapportagetool beschikbaar is zonder dat er extra installatieprocedures vereist zijn. Integratie van dochterondernemingen Geavanceerde integratietechnologie integreert SAP Business One op vestigingen van dochterondernemingen met componenten van mysap Business Suite en SAP NetWeaver op het hoofdkantoor van een bedrijf. De oplossing integreert uw gehele informatietechnologielandschap met één betaalbare wereldwijde SAP-applicatie. Zo werkt u met minder onderhoudskosten, meer mogelijkheden en een nieuwe productiviteit. Geïntegreerde gelokaliseerde versies SAP Business One 2007 A bevat nu ook gelokaliseerde versies voor de Russische Federatie, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Hongarije en Polen. Deze gelokaliseerde versies waren voorheen onderdeel van een afzonderlijke release van SAP Business One. Op deze wijze kunt u dochterondernemingen in verschillende landen die vroeger met verschillende releases van SAP Business One veel eenvoudiger synchroniseren. U kunt bedrijven creëren op basis van verschillende gelokaliseerde versies en de functionaliteit van alle beschikbare gelokaliseerde versies gebruiken. Ook kunt u de interfacetalen van alle beschikbare gelokaliseerde versies weergeven. FINANCIËLE ADMINISTRATIE De functionaliteit van de financiële administratie is zodanig verbeterd dat de applicatie nauwkeuriger berekeningen maakt, gebruikersvriendelijker is, procedures meer automatiseert en lokale wettelijke verplichtingen beter opvolgt. Bankafschriften verwerken (release in sommige landen) De applicatie bevat een complete voor het automatisch verwerken van bankafschriften (kas en bank). U kunt een handmatig of elektronisch ingevoerd bankafschrift gebruiken als het uitgangspunt voor het automatiseren van het genereren van betalingen en ook voor het genereren van interne en externe afstemmingen. Handmatige journaalboekingen in wizards De betalingswizardrun en de aanmaanwizardrun gelden nu ook voor handmatige journaalboekingen. Wissel (België) De functionaliteit voor wissels, die voor Frankrijk al beschikbaar was, is nu ook in de gelokaliseerde versie voor België geïmplementeerd. Boekingsperioden U kunt nu wijzigingen in meer dan één openstaande boekingsperiode tegelijk creëren. 4

5 Kostenadministratie U kunt nu een consistente profitcenteranalyse uitvoeren voor transacties in alle onderdelen van SAP Business One. Profitcenters zijn beschikbaar op alle relevante formulieren. Ook kunt u de historie in de verdelingsregels verzorgen. Afstemming De gescheiden afstemmingsprocedures (één voor documenten en één voor grootboekrekeningtransacties) zijn verenigd. Aangezien afstemming een systeemoverkoepelend proces is, is de toegang tot relevante vensters gewijzigd en is deze nu meer intuïtief. Via de module Zakenpartners hebt u toegang tot de vensters voor interne afstemming en de afstemmingshistorie voor het afstemmen van zakenpartners. Via de module Financieel hebt u toegang tot het venster voor het afstemmen van interne grootboekrekeningen. Via de module Betalingen hebt u toegang tot vensters voor de externe afstemming. Alle vensters met betrekking tot de afstemmingsfunctionaliteit hebben een verbeterde gebruikersinterface. Ook wordt het afstemmen van meer dan één zakenpartner nu ondersteund. Vooruitbetaling (CZ/SK) U kunt nu een vooruitbetalingsverzoek koppelen aan een definitieve factuur zonder dat u een vooruitbetalingsfactuur moet creëren. Verwerking van totalen van vreemdevalutadocumenten De berekening van eigen-valutatotalen in vreemde-valutadocumenten is zodanig gewijzigd dat het eigen-valutatotaal wordt weerge geven als het totaal van de BTW plus de nettobedragen in de eigen valuta. Dit is een oplossing voor het probleem van afrondingsverschillen die eerder ontstonden wanneer het eigen-valuta bedrag apart van de BTW en de nettobedragen werd omgerekend. Deze wijziging geldt niet voor de gelokaliseerde versies voor de Slowaakse Republiek en de Tsjechische Republiek. Instellingen voor decimalen Het aantal weergegeven decimalen wordt geconfigureerd in het venster Algemene instellingen. Na het doen van boekingen kan het aantal decimalen niet meer worden teruggebracht. Bij het verhogen van het aantal ontvangt u een systeemmelding met de mededeling dat de handeling onomkeerbaar is. BTW-berekening Het systeem voor de BTW-berekening is zodanig gewijzigd dat er geen afrondingsverschillen meer zijn. De nieuwe BTW-berekening is gebaseerd op transactietotalen voor elke BTW-code of standplaats per document. Er is nu sprake van volledige consistentie en geen afrondingsverschillen tussen BTW vermeld in de documenten, rapporten en boekingsjournalen. BTW-RAPPORTAGE De BTW-berekeningen zijn zodanig verbeterd dat de berekeningen van marketingdocumenten, journaaltransacties en rapporten nauwkeuriger zijn en dat lokale wettelijke verplichtingen beter worden opgevolgd. Vereffeningsbelasting (Spanje) De berekeningsmethode van de vereffeningsbelasting is zodanig verbeterd dat de berekening altijd nauwkeurig is. 5

6 Boeken van BTW-codes door handmatige journaalboeking (Canada, VS en Mexico) U kunt nu handmatige journaalboekingen voor geselecteerde BTW-codes creëren. Deze journaalboekingen worden weergegeven in de BTW-rapporten. Bijboeking en niet-aftrekbare BTWcodes in handmatige journaalboekingen (Europa) Bij het creëren van handmatige journaalboekingen kunt u nu bijboekingen en niet-aftrekbare BTW-codes selecteren. BTW-rapport (Tsjechische Republiek, Slowaakse Republiek) Er zijn nieuwe kolommen van het BTW-rapport toegevoegd voor BTW-datum en Naam zakenpartner. BTW-rapport (Hongarije) Aan de applicatie is een tweede wisselkoerstabel toegevoegd, zodat u twee wisselkoerstabellen tegelijkertijd kunt onderhouden. U kunt het rapport aan de hand van de geselecteerde wisselkoerstabel genereren. BTW-rapport (VK, Duitsland) In de BTW-rapportage zijn belangrijke verbeteringen aangebracht. De nieuwe functionaliteit is de volgende: Bewaken van posten die werden teruggevraagd en betaald aan de belastinginstanties gedurende verschillende perioden. Terugvragen van of betalen aan de belastinginstanties voor extra posten voor specifieke perioden (als deze later werden toegevoegd). Boeken van de BTW-verplichting of -vordering op een grootboekrekening. Het opslaan van BTW-rapporten en boeken van BTW-verrekeningen kan door de bevoegdheidsfunctionaliteit worden beperkt tot specifieke medewerkers. Als de functionaliteit voor het opslaan van BTW-rapporten in uw bedrijf niet vereist is, kan deze eenvoudig worden gedeactiveerd. Bronbelasting (VK) De nieuwe BTW-codes voor het VK (vanaf 2007) worden ondersteund. Het bronbelastingrapport bevat alle vereiste gegevens op één pagina. FINANCIËLE RAPPORTEN De financiële rapporten zijn zodanig verbeterd dat deze voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor verschillende landen: Financiële rapporten (Tsjechische Republiek, Slowaakse Republiek, Hongarije, Italië, Spanje, België, Oostenrijk, Chili, Costa Rica, Guatemala) Er zijn zodanige verbeteringen geïmplementeerd in financiële rapporten dat jaarafsluittransacties juist kunnen worden verwerkt. Proef- en saldibalans (Polen) Aan het rapport zijn nieuwe kolommen toegevoegd om de openings- en de slotbalans naast elkaar te kunnen weergeven Rapport (VS) Voor elke soort betaling zijn er drie extra afdruklayoutsjablonen. Ook is het selectiecriteriumvenster verbeterd. 6

7 Open posten U kunt nu het uitstaande saldo op verrekeningsrekeningen van nog niet-afgeleverde facturen bewaken met behulp van de nieuwe optie voor open documenten: Uitgaande reservefactuur Nog niet geleverd en Ontvangen reservefactuur Nog niet geleverd. Reservefactuur Er is een extra rekening toegevoegd waarmee u een ontvangen-reservefactuurtransactie naar een aparte verrekeningsrekening kunt boeken. Voor Ontvangen reservefactuur en Uitgaande reservefactuur zijn twee nieuwe documentstatuswaarden toegevoegd: Betaald en Geleverd. Kasboekrapport (Russische Federatie) Het kasrapport, met transacties op kasrekeningen, is nu onderdeel van de gelokaliseerde versie voor de Russische Federatie, en de gelokaliseerde versies voor Polen, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek en Hongarije. Rapporten 349 (Spanje) en ICT-kwartaalopgave (Europa) De rapporten bevatten geen verzoeken met betaalde vooruitbetalingen meer. INKOOP- EN VERKOOPDOCUMENTEN De inkoop- en verkoopdocumenten zijn zodanig verbeterd dat de applicatie nauwkeuriger berekeningen maakt, gebruikersvriendelijker is, procedures meer automatiseert en lokale wettelijke verplichtingen beter opvolgt. Alleen factuur op BTW De functionaliteit van uitgaande en ontvangen facturen is zodanig uitgebreid dat deze het creëren van facturen op BTW-bedrag alleen ondersteunt. Bladnummers (Chili en Mexico) De functionaliteit voor bladnummers is nu beschikbaar in extra in- en verkoopdocumenten, voorraadtransacties, betaaldocumenten (bij betalingen via een wissel), de afstemmingsinterface, het journaalboekingsvenster, de aanmaanwizard en een breed scala aan rapporten. Vooruitbetalingsfactuur (Canada en VS) Het creëren van vooruitbetalingsfacturen wordt nu ondersteund. Francoprijzen Bij het creëren van het document wordt de transactie francoprijzen nu automatisch geboekt. De francoprijs wordt eerst geboekt als een schatting die u later desgewenst kunt aanpassen. Ook is de nauwkeurigheid van de berekeningen van vrachtkosten verbeterd. Retourdocument (Russische Federatie) U kunt nu een retourdocument verwerken, met of zonder gebruikmaking van de rekening Verzonden goederen. VOORRAAD De voorraadfunctionaliteit is zodanig uitgebreid dat u nu over krachtiger en meer efficiënte tools voor uw voorraadbeheer beschikt. Voorraadherwaardering De voorraadherwaarderingsfunctie is zodanig uitgebreid dat deze volgens de FIFO-methode gewaardeerde posten ondersteunt. 7

8 Ontvangen reservefactuur Er is een extra rekening toegevoegd waarmee u ontvangen-reservefactuurtransacties naar een aparte verrekeningsrekening kunt boeken. Picken en verpakken Bij het creëren van een levering voor een verkoopstuklijstcomponent vanuit de interface voor picken en verpakken verschijnen alle componenten en het bovenliggende artikel van de verkoopstuklijst in de levering. Serie- en batchnummers Het selecteren of creëren van batch- en serienummers binnen conceptdocumenten wordt nu opgeslagen, maar niet toegewezen. U kunt deze opgeslagen nummers binnen andere transacties nog steeds selecteren of creëren. Daarnaast kunt u met een nieuwe afdruklayout het serieof batchnummer naast het desbetreffende artikel in het afgedrukte document afdrukken. GEBRUIKSGEMAK In de applicatie zijn veel nieuwe functies en modificaties opgenomen opdat u gemakkelijker met SAP Business One kunt werken en uw werkdag prettiger verloopt. Query s Query s kunnen nu eenvoudiger worden gebruikt: De Query Generator en de Query Wizard zijn vanuit het hoofdmenu overzichtelijk verplaatst naar het menu Extra bovenaan het scherm. De bij SAP Business One geleverde systeemquery s zijn onderdeel van de module Rapporten en verschijnen nu in het hoofdmenu. De querygebruikersinterface is vereenvoudigd. Het venster Queryselectiecriteria en het Queryrapport zijn gestroomlijnd waardoor deze eenvoudiger kunnen worden gebruikt. Uitstaande MRP historisch De MRP-run doorloopt nu het explosieproces tot het laagste stuklijstniveau, zelfs wanneer de doorlooptijd van componenten in het verleden overloopt. Rapport voorraadcontrole U kunt nu artikelen zonder transacties in de rapportageperiode weergeven. Verwerking van batchtoekenningen in de Wizard Documenten genereren (DGW) De DGW creëert nu facturen of leveringen op basis van verkooporders met als batch beheerde artikelen, als de orders volledig zijn toegewezen (d.w.z. voor alle als batch beheerde artikelen op de orders zijn batchnummers toegewezen). Afbeelding 2: toegang tot queries, voorbeeld 8

9 Date Picker Voor het invoeren van een datum kunt u ook op het Date Picker-pictogram naast het datumveld klikken. Er verschijnt een kalender waarop u de gewenste datum kunt selecteren. Selecteren uit lijst Deze functionaliteit is zodanig verbeterd dat u de records die beginnen met de door u ingevoerde tekens snel kunt opvragen. Menu Context U kunt u de tabelinstellingsopties openen door de cursor naar boven een tabelkop te verplaatsen en door de instellingen vanuit het contextmenu te openen. Automatisch registreren van add-ons De Add-ons van SAP Business One, geleverd bij het gekochte product, zijn nu onderdeel van de productinstallatieprocedure en worden automatisch geregistreerd. Venster Stamgegevens zakenpartner Het venster Stamgegevens zakenpartner kan nu worden vergroot, waardoor u er gemakkelijker mee kunt werken. Gebruikerstabel en -velden In het menu bovenaan het scherm zijn Gebruikerstabel en Gebruikersvelden in gescheiden vensters verdeeld. Afbeelding 3: calculator, voorbeeld Rekenmachine Bij numerieke velden is er op het scherm een rekenmachine beschikbaar. Hiermee kunt u ter plaatse snelle berekeningen maken, zonder dat u naar externe rekenapparatuur hoeft te grijpen en het resultaat direct in het veld invoeren. DOCUMENTATIE EN CURSUSSEN De documentatie en cursussen m.b.t. SAP Business One zijn geheel herzien, opdat u precies de juiste informatie op de juiste tijd en de juiste plek hebt. On-linehelp De on-linehelp is zodanig herschreven dat deze meer gericht is op de informatie waarmee u de klus werkelijk kunt klaren. De documentatie is in duidelijke bewoordingen gesteld waardoor uw vragen snel worden beantwoord. 9

10 De volgende functies zijn toegevoegd of verbeterd: Wat is dit? Contextgevoelige help is op veldniveau toegevoegd. Bij het werken met SAP Business One kunt u meteen help vragen voor het veld waarop u werkt. U kunt nu op vensterniveau contextgevoelige help voor het venster, het tabblad of het wizardscherm openen. Zo hebt u snel toegang tot de gewenste informatie zonder dat u het helpsysteem hoeft te doorlopen. Het helpvenster is compleet nieuw vormgegeven met een nieuw(e) layout, lettertype en kleurstelling op basis van vastgestelde beginselen voor gebruikersinterfaces opdat u de teksten gemakkelijker kunt lezen en begrijpen. Cursussen Het scala e-learningonderwerpen is uitgebreid, met een nieuwe nadruk op taakgerichte cursussen. Voor klanten en partners zijn er productcursussen beschikbaar, implementatiecursussen zijn uitsluitend voor partners beschikbaar. Het cursusmateriaal is gesynchroniseerd met de inhoud van de on-linehelp en vormt zo een complete kennisoplossing. Welkomstvenster Het Welkomstvenster biedt u snelle koppelingen naar informatie waarmee u met SAP Business One snel aan de slag kunt gaan. Uw commentaar U kunt nu uw commentaar over de documentatie voor SAP Business One geven. Met deze menuoptie gaat u naar onze on-linevragenlijsten waarop uw commentaar ons van dienst is bij het leveren van nog betere documentatie. Administrator s Guide De nieuwe Administrator s Guide bevat alle vereiste informatie voor het installeren en beheren van uw SAP Business One-systeem in één overzichtelijk document. Dit vervangt de aparte Installation, Upgrade, Security en Solution Operations guides. Easy Start De Easy Start guide is zodanig herschreven dat deze nu meer praktische informatie met checklists voor het werken met SAP Business One bevat. BEHEERS- EN CONTROLEFUNCTIES Verbeterde functionaliteit geeft u meer controle over uw bedrijfsactiviteiten. Drag & Relate De layout van het menu Drag and Relate is gesynchroniseerd met de layout van het hoofdmenu van SAP Business One. Goedkeuringsmethodes Goedkeuringsmethodes gelden nu voor voorraadtransacties als goederenontvangsten en goederenafgiften. Ook kunt u afgekeurde documenten bijwerken door een nieuw goedkeuringsproces te initiëren. Rapportage SAP Business One XL Reporter is nu volledig geïntegreerd in SAP Business One U kunt direct vanuit SAP Business One naar het SAP Customer Portal gaan en daar SAP Business One XL Reporter-sjablonen downloaden. 10

11 Afdruklayout In de afdruklayout zijn de volgende functieverbeteringen toegevoegd: U kunt de eerste pagina op een andere printer afdrukken. U kunt een terugkomende voettekst op alle pagina s afdrukken. De velden Afdruklayoutvoorbeeld en layout worden standaard gedeselecteerd. U kunt een defaultlayout voor één of meer gespecificeerde gebruikers instellen. Ook kunt u gemakkelijker een defaultselectie voor een gespecificeerde zakenpartner maken. Genereringsvelden worden gecreëerd met het voorvoegsel F_XXX, in plaats van Field_XXX, waardoor u gemakkelijker velden in de lijst kunt vinden. Aan aritmetische operatoren zijn beschrijvingen toegevoegd. PDF-ondersteuning De kwaliteit van geëxporteerde layouts, bijlagen en faxberichten is verbeterd door het gebruik van het populaire PDF-formaat. Dit vervangt het in eerdere releases gebruikte JPG-formaat. Exporteren naar Microsoft Word De functie Exporteren naar Microsoft Word is zodanig verbeterd dat nu ook documenten met speciale soorten rijen, zoals rijen voor alternatieve artikelen, tekstrijen en subtotaalrijen, kunnen worden geëxporteerd. SOFTWARE DEVELOPMENT KIT (SDK) SAP Business One is uitgerust met een programmeer-api die is gebaseerd op COMtechnologie. Deze wordt geleverd als Software Development Kit (SDK) met de bijbehorende documenten en voorbeeldcodes. Met SAP Business One SDK kunt u de functionaliteit van of SAP Business One wijzigen in branche- en bedrijfsspecifieke functionaliteit en interfaces naar tools van externe leveranciers. Verbindingsinterface Nieuwe verbindingsinterface Bij het uitvoeren van verschillende DI add-ons kan de performance aanzienlijk slechter worden, omdat voor elke extra verbinding met de DI API een nieuwe DI en ObServer DLL s worden geladen. U kunt de performance verbeteren door een nieuwe verbindingsinterface met DI API te gebruiken. Deze methode wordt aanbevolen bij het uitvoeren van meer dan één DI add-on in een verbinding met dezelfde bedrijfsdatabase. DI API Rekeningscategorieservice Met de service Rekeningcategorie kunt u rekeningscategorieën toevoegen, bijwerken en verwijderen. Service Alternatieve artikelen Met de service Alternatieve artikelen beheert u alternatieve artikelen. 11

12 Met deze service kunt u: Alternatieve artikelen toevoegen Alternatieve artikelen verwijderen Een alternatief artikel bijwerken Het object in XML-formaat opslaan Service Rekeningafschriften Met de service Bankafschriften beheert u concepten van bankafschriften die u in SAP Business One kunt boeken. Met deze service kunt u bankafschriften toevoegen, bijwerken, verwijderen en in overzichten opvragen. Service Projecten Met de service Projecten beheert u projecten. Met deze service kunt u: Projecten toevoegen Projecten verwijderen Projectnamen en codes bijwerken Het object in XML-formaat opslaan Vooruitbetalingen De functie Vooruitbetalingen in Documentobjecten ondersteunt facturen voor en verzoeken om vooruitbetalingen inkoop en verkoop. Het totaalbedrag vooruitbetalingen wordt in eigen valuta weergegeven. Termijnen Het object Termijnen is een onderliggend object van het object Documenten en geeft de functie Termijnen in marketingdocumenten weer. Reservefactuur Met de functie Reservefactuur bepaalt u of een document een reservefactuur is die bij een levering kan worden uitgeschreven. GetByKey U gebruikt GetByKey voor het opvragen en instellen van de waarden van de objecteigenschappen uit de absolute code van het object in de bedrijfsdatabase. Als er serienummers en batchnummers bij de gespecificeerde documentobjectregels worden ingesteld, bevat het weergegeven object verwijzingen naar deze onderliggende objecten. Speciale regels Het object Speciale regels geeft tekst en subtotaalregels in marketingdocumenten weer. U gebruikt de functie Soort regel voor het instellen of weergeven van een waarde om te specificeren of de regel voor een regulier of een alternatief artikel wordt gebruikt. Douaneaangiften vracht (Russische Federatie) Nummers voor douaneaangiften vracht (CCD) worden gebruikt voor het bewaken van de stroom geïmporteerde goederen in de Russische Federatie. De tabel Definitie CCD is beschikbaar voor lezen/schrijven. Uitbreidingen (zoals het bewaken van aantallen) zijn mogelijk met behulp van een add-on. Pakketten Met het object Pakketten beheert u de pakketten in leverings- en uitgaande-factuurdocumenten. 12

13 UI API Date Pickers Alle pickers in SAP Business One worden ondersteund door de UI API. De Pickers worden automatisch weergegeven bij het toevoegen van EditText- of EditTextColumn-artikelen. Date picker bij EditText van type datum Calculator picker bij EditText van het type long_number/measure enzovoort ChooseFromList picker bij EditText verbonden met een ChooseFrom-lijst Translation picker bij EditText van het type alfanumeriek bij stamgegevensformulieren in OK-modus Search picker bij EditText met geformatteerd zoeken VERBETERINGEN IN PERFOR- MANCE EN INFRASTRUCTUUR De performance van SAP Business One is op verschillende gebieden verbeterd. Marketingdocumenten De performance van marketingdocumentscenario s, zoals het opstellen van documenten en lange marketingdocumenten, is verbeterd. Meerdere add-on s De performance van SAP Business One bij het werken met meerdere add-ons is verbeterd. De applicatie is achterwaarts compatibel. Early Watch Alert (EWA) Gegevens kunnen nu gemakkelijker via langzame communicatienetwerken worden verzonden door deze als samenvatting, met uitsluitend de essentiële informatie, op te slaan. ADD-ON S SAP Business One wordt geleverd met addon s ter uitbreiding van de basisfunctionaliteit van de applicatie. Formaatdefinitie is een geheel nieuwe add-on. De add-on s Copy Express, DATEV-FI, Intrastat en Microsoft Outlook Integration zijn alle uitgebreid met nieuwe en verbeterde functionaliteit. Vaste activa, Payment Engine en ELSTER-integratie worden met de reeds bekende functionaliteit geleverd. Documentatie en foutmeldingen De door de add-ons van SAP Business One weergegeven meldingen zijn veel duidelijker geworden en bevatten nu informatie voor het pro-actief verhelpen van problemen. Bijgewerkte, bondige en gedetailleerde documentatie en on-linehelp bevatten de benodigde informatie voor de bestaande en de nieuwe functionaliteit. Formaatdefinitie Met de nieuwe add-on Formaatdefinitie definieert u uw eigen customizinggegevens van bankafschriftformaten voor verschillende banken. U kunt zodanige regels genereren dat de functionaliteit voor het verwerken van bankafschriften gegevens van bankafschriften in SAP Business One importeert. Met Formaatdefinitie genereert u conversieregels voor het creëren van nieuwe bankafschriftformaten of het modificeren van bestaande. Copy Express Met de add-on Copy Express kunt u configuratie- en specifieke gegevens van een SAP Business One-database naar een andere kopiëren. Ook is de EWA-gebruikersinterface verbeterd en gebruikersvriendelijker geworden. 13

14 De volgende functies zijn aan de selectiestructuur toegevoegd: Deelweergave van structuurknooppunt Weergeven van alle secundaire objecten Kopie van tekst van structuurknooppunt Wijzigen van de plaats van de categorie Projecten De volgende functies zijn aan het gegevensgebied toegevoegd: Filteren en geavanceerd sorteren Alle gegevens selecteren en deselecteren Alleenlezen- en bewerkbare velden weergeven Opslaan van laatste viewlayout voor elk werkblad Sorteerweergave in de kop van de gesorteerde kolom De volgende functies zijn aan het verslag toegevoegd: Sorteren en filteren Opslaan van verslag in MS Excel-bestand Microsoft Outlook Integration De performance, de bruikbaarheid en de stabiliteit van Outlook Integration zijn verbeterd. Outlook Integration bevat nu meer functionaliteit ter ondersteuning van het algemeen gebruik van Microsoft Outlook en SAP Business One. De volgende verbeterde functionaliteit is toegevoegd als hulp bij het synchroniseren van taken tussen SAP Business One en Microsoft Outlook: Melding van het voltooien van de synchronisatie Waarschuwingsmelding voor een valutadatum buiten de openstaande periode Meer intuïtieve foutmeldingen ter validatie op de geldigheidsdatum Nieuw veld Status synchr.taak ter indicatie van de status van synchronisatieprocessen tussen SAP Business One en Microsoft Outlook Datev-FI De performance van de Datev-FI-interface is verbeterd, waardoor een Datev-stamgegevensoverdracht efficiënter verloopt. U hoeft niet meer bij elke Datev-overdracht alle stamgegevens over te dragen: u hoeft alleen de nieuw gecreëerde of gemodificeerde stamgegevens over te dragen. Intrastat Met de add-on Intrastat kunt u Intrastat eenvoudiger en sneller configureren en beheren met behulp van de volgende verbeterde en meer gebruikersvriendelijke, nieuwe functionaliteit: De codetabel ondersteunt de volgende nieuwe functies: Defaultwaarden voor bedrijfsgegevenstabel Extra maateenhedencodetabel Gemakkelijk codes zoeken en uploaden Intrastatinstellingentabel Bij het verzamelen van gegevens is de volgende functionaliteit bijgewerkt: Nieuwe te verzamelen bedrijfsdocumenten: Creditnota verkoop, creditnota inkoop en magazijntransport Verbeterde regels voor gegevensverzameling Verzamelen van meerdere maanden Bijgewerkte berekeningsmethoden Ondersteunt artikelen in een verkoopstuklijststructuur 14

15 De Intrastat-aangiftewizard bevat de volgende stappen: Nieuw en laden Veelgebruikte velden Landspecifieke velden ZP-massabewerkingen Massabewerkingen artikelen Aangifte Aangiftebestanden creëren SAP Business One INTEGRATION SAP Business One Integration bevat een integratieplatform, design- en beheerstools en meteen bruikbare integratieapplicaties. Het is een aangevend en meldingengestuurde integratieomgeving voor het asynchroon integreren tussen SAP Business One en andere applicaties en services. Door het controleren van het integratieproces en het ondersteunen van de ontwikkeling met patronen voor vaak gebruikte integratietaken biedt SAP Business One Integration de gewenste flexibiliteit bij de customizing naar de specifieke bedrijfsbehoeften. SAP Business One Integration 2007 bevat een set vooraf geconfigureerde, meteen bruikbare integratieapplicaties en een pakket waarmee partners snel nieuwe integratiecontent kunnen opbouwen. SAP Business One Integration Partner Enablement Package Met SAP Business One Integration Partner Enablement Package kunnen partners hun eigen SAP Business One Integration-oplossingen met bedrijfscontent en iapps ontwikkelen. Integration Application Explorer (iapp Explorer) De geïntegreerde console voor beheer en service van SAP Business One Integration op systeemniveau. Integrated Development Environment (IDE) Een visuele modelleertool voor ontwikkelaars voor het creëren en modificeren van hun eigen integratiecontent en sjablonen zonder het schrijven van code. SAP Business One Integration Development Guide Dit document bevat de IPO and Bizflow Development Guide en de iapp Development Guide. SAP Business One Integration Application Samples Bevat voorbeelden van IPO en Bizflow. SAP Business One Integration voor SAP NetWeaver Verdeling van stamgegevens Hiermee kunt u stamgegevens tussen mysap ERP of SAP NetWeaver (MDM) en SAP Business One overdragen en synchroniseren. 15

16 Verwerken van verkopen Bevat integratiefunctionaliteit voor verkoopprocessen tussen SAP Business One en mysap ERP. Met twee vooraf geconfigureerde verkoopprocesscenario s kunt u snelle en efficiënte verkooptransacties tussen uw kleine dochterondernemingen en de bedrijfssystemen verrichten: Verkoop vanuit lokale voorraad (met een aanvulorder). Dit integratiescenario ondersteunt communicatie tussen dochterondernemingen (SAP Business One) en hun hoofdkantoren (mysap ERP) ter aanvulling (verwerking van inkopen) van lokale voorraad vanuit een centraal magazijn. Verkoop vanuit centrale voorraad (met een externe order). Dit integratiescenario ondersteunt communicatie tussen dochterondernemingen (SAP Business One) en hun hoofdkantoren (mysap ERP) voor de lokale verkoop van producten die direct vanuit het centrale magazijn aan de lokale eindgebruiker worden geleverd. Verdeling van customizinggegevens Hiermee kunt u customizinggegevens vanuit het mysap ERP-systeem van het hoofdkantoor afstemmen met de bijbehorende tabelgegevens in het SAP Business One-systeem van de dochteronderneming. De vooraf geconfigureerde integratiecontent die beschikbaar is voor het verdelen van customizinggegevens is verkrijgbaar in twee bedrijfspakketten: Customizinggegevens voor stamgegevensverdeling klant Customizinggegevens voor stamgegevensverdeling product Managementrapportage Met deze functie kunt u transactiegegevens van SAP Business One naar SAP NetWeaver Business Information Warehouse opvragen, verwerken en overdragen ter besluitvorming en nadere analyse, zoals centrale verkoopanalyses op managementniveau en het vergelijken van dochterondernemingen. Hierbij staan verkoop en verdeling, o.a. verkooporders, verkoopleveringen en verkoopfacturen, centraal. SAP Business One Integration Data Migration Met SAP Business One Integration Data Migration kunt u businessobjects van Microsoft Dynamics Nav naar SAP Business One overdragen. Objectmigratiescenario s De volgende twee migratiescenario s voor businessobjects worden ondersteund: Migratie van Microsoft Dynamics Nav-klanten en leveranciers naar SAP Business One-zakenpartners. Migratie van Microsoft Dynamics Nav-producten naar SAP Business Oneartikelen. 16

17 Copyright 2006/2007 SAP AG. All rights reserved. SAP No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Outlook, XP, Excel and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iseries, pseries, xseries, zseries, z/os, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/os, POWER, POWER5, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML, XSLT and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden. SAP, R/3, mysap, mysap.com, xapps, xapp, SAP NetWeaver, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ( SAP Group ) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP Business One Additional Copyrights & Trademarks.Net, Visual C++ and SQL Server are registered trademarks of Microsoft Corporation. Sybase and SYBASE (logo) are trademarks of Sybase, Inc. Intel and Intel JPEG Library are trademarks of Intel, Inc. SEE4C (SMTP/POP3 Engine Library for C/C++) is the copyright of MarshallSoft Computing, Inc. combit and List&Label are trademarks of combit GmbH. DynaPDF is a trademark of DynaForms Software for Documents - Jens Boschulte. SECUDE is a trademark of Secude IT Security GmbH. Trolltech and Qt are trademarks of Trolltech ASA, Norway. Victor Image Processing Library and VIC32 are trademarks of Catenary Systems. The Victor Image Processing Library is copyright material. This includes the source code, object code, dlls, examples, and documentation. This material is protected by United States copyright law as well as international copyright treaty provisions. ComponentOne FlexGrid and Web.UI are trademarks of ComponentOne LLC., U.S.A. Chilkat Controls are trademarks of Chilkat Software, Inc. FreeTextBox is a trademark of FreeTextBox - John Dyer. XHEO Licensing is a trademark of XHEO Inc. ChartDirector is a trademark of Advanced Software Engineering Limited..NET Calendar is a trademark of Media Chase LTD. Ibiz E-Payment Integrator is a trademark of /n software inc. DataGridAdapter is a trademark of Fluent Consulting. obout Calendar is a trademark of obout inc. THE APACHE SOFTWARE LICENSE, VERSION 1.1 (Tomcat 5.x, Xalan, 2.6.2, Xerces 2.x) Copyright (c) 1999 The Apache Software Foundation. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment: This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear. The names Xerces and Apache Software Foundation must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact Products derived from this software may not be called Apache, nor may Apache appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation. THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) and Info-Zip (http://www.info-zip.org/pub/info-zip/). This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>. SAP and/or its distributors may offer, and charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations to one or more recipients of the software. However, SAP and/or its distributors may do so only on its/their own behalf, and not on behalf of the Apache Software Foundation or its contributors. 17

18 UNZIP. ZIP. This is version 2003-May-08 of the Info-ZIP copyright and license. The definitive version of this document should be available at ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/ license.html indefinitely. Copyright (c) Info-ZIP. All rights reserved. For the purposes of this copyright and license, Info-ZIP is defined as the following set of individuals: Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jeanloup Gailly, Hunter Goatley, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Christian Spieler, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White This software is provided as is, without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions. Redistributions in binary form (compiled executables) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, and dynamic, shared, or static library versions--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names Info-ZIP (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), Pocket UnZip, WiZ or MacZip without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP addresses or of the Info-ZIP URL(s). Info-ZIP retains the right to use the names Info-ZIP, Zip, UnZip, UnZipSFX, WiZ, Pocket UnZip, Pocket Zip, and MacZip for its own source and binary releases. Copyright and Licensing Information for ACE(TM) and TAO(TM) ACE(TM) and TAO(TM) are copyrighted by Douglas C. Schmidt and his research group at Washington University, University of California, Irvine, and Vanderbilt University Copyright (c) , all rights reserved. Since ACE+TAO are open-source, free software, you are free to use, modify, copy, and distribute perpetually and irrevocably--the ACE+TAO source code and object code produced from the source, as well as copy and distribute modified versions of this software. You must, however, include this copyright statement along with code built using ACE+TAO. You can use ACE+TAO in proprietary software and are under no obligation to redistribute any of your source code that is built using ACE+TAO. Note, however, that you may not do anything to the ACE+TAO code, such as copyrighting it yourself or claiming authorship of the ACE+TAO code that will prevent ACE+ TAO from being distributed freely using an open-source development model. You needn t inform anyone that you re using ACE+TAO in your software, though we encourage you to let us know so we can promote your project in the ACE+TAO success stories.. ACE+TAO are provided as is with no warranties of any kind, including the warranties of design, merchantability, and fitness for a particular purpose, non-infringement, or arising from a course of dealing, usage or trade practice. Moreover, ACE+TAO are provided with no support and without any obligation on the part of Washington University, UC Irvine, Vanderbilt University, their employees, or students to assist in its use, correction, modification, or enhancement. However, commercial support for ACE is available from Riverace and commercial support for TAO is available from OCI and PrismTech. Both ACE and TAO are Y2K-compliant, as long as the underlying OS platform is Y2K-compliant. Washington University, UC Irvine, Vanderbilt University, their employees, and students shall have no liability with respect to the infringement of copyrights, trade secrets or any patents by ACE+TAO or any part thereof. Moreover, in no event will Washington University, UC Irvine, or Vanderbilt University, their employees, or students be liable for any lost revenue or profits or other special, indirect and consequential damages. The ACE and TAO web sites are maintained by the Center for Distributed Object Computing of Washington University for the development of opensource software as part of the open-source software community. By submitting comments, suggestions, code, code snippets, techniques (including that of usage), and algorithms, submitters acknowledge that they have the right to do so, that any such submissions are given freely and unreservedly, and that they waive any claims to copyright or ownership. In addition, submitters acknowledge that any such submission might become part of the copyright maintained on the overall body of code, which comprises the ACE and TAO software. By making a submission, submitter agrees to these terms. Furthermore, submitters acknowledge that the incorporation or modification of such submissions is entirely at the discretion of the moderators of the open-source ACE+TAO projects or their designees. The names ACE(TM), TAO(TM), Washington University, UC Irvine, and Vanderbilt University, may not be used to endorse or promote products or services derived from this source without express written permission from Washington University, UC Irvine, or Vanderbilt University. Further, products or services derived from this source may not be called ACE(TM) or TAO(TM), nor may the name Washington University, UC Irvine, or Vanderbilt University appear in their names, without express written permission from Washington University, UC Irvine, and Vanderbilt University. SAP Library document classification: PUBLIC 18

19 smb/sbocustomer RQ19771NL (07/02) 2006/2007 by SAP AG. All rights reserved. SAP, R/3, mysap, mysap.com, xapps, xapp, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. Printed on environmentally friendly paper. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ( SAP Group ) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

SAP Business One Versie 6.5 September 2003 Nederlands. SAP Business One. Handleiding beveiliging. SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Duitsland

SAP Business One Versie 6.5 September 2003 Nederlands. SAP Business One. Handleiding beveiliging. SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Duitsland Versie 6.5 September 2003 Nederlands SAP Business One Handleiding beveiliging SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Duitsland Copyright Copyright 2003 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Het in enige vorm

Nadere informatie

SAP Best Practices Informatie over de beschikbaarheid en het downloaden voor SAP-klanten en SAP-partners

SAP Best Practices Informatie over de beschikbaarheid en het downloaden voor SAP-klanten en SAP-partners SAP Best Practices Informatie over de beschikbaarheid en het downloaden voor SAP-klanten en SAP-partners Pasklare branchespecifieke en brancheoverkoepelende expertise Inhoud 1.Beschikbaarheid van SAP Best

Nadere informatie

Quarantainenet Qdetect Tester

Quarantainenet Qdetect Tester A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Quarantainenet Qdetect Tester

Nadere informatie

Orbis Software. Ship4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Ship4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Ship4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Ship4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Automatische verzendetiketten Handmatig aanmaken van verzendetiketten

Nadere informatie

Orbis. Partnerportal. Orbis Software

Orbis. Partnerportal. Orbis Software Orbis Software Orbis Partnerportal Deze handleiding geeft u meer informatie over de gebruikersinstellingen in de Orbis Partnerportal van Orbis Software Benelux BV. Orbis Partnerportal Handleiding Alle

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Maak eenvoudig uw eigen Portals Met beschikt u over een

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v x

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v x Orbis Software Exact Integration Tools Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v1.1.17.x Inhoudsopgave 1. 0 1. 1 1. 2 Exact Globe Integration Tool (v1.1.17.x) Veld ApplyLinkItem

Nadere informatie

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Portal4 Maak eenvoudig uw eigen Portals Portal4 Met beschikt

Nadere informatie

Maak voor al uw activiteiten snel en moeiteloos gebruik van de kracht van analysesoftware

Maak voor al uw activiteiten snel en moeiteloos gebruik van de kracht van analysesoftware SAP Solution Brief SAP Crystal Solutions Doelstellingen Maak voor al uw activiteiten snel en moeiteloos gebruik van de kracht van analysesoftware Vergroot de transparantie op beslissende momenten Vergroot

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper Orbis Software Exact Integration Tools Whitepaper Exact Integration Tools Whitepaper Orbis Software is met het product TaskCentre marktleider op het gebied van Business Proces Management (BPM) software

Nadere informatie

SAP BUSINESS ALL-IN-ONE CREËER MET ERP BASELINE EEN SOLIDE BASIS VOOR UW AMBITIES

SAP BUSINESS ALL-IN-ONE CREËER MET ERP BASELINE EEN SOLIDE BASIS VOOR UW AMBITIES SAP BUSINESS ALL-IN-ONE CREËER MET ERP BASELINE EEN SOLIDE BASIS VOOR UW AMBITIES Overview brochure ERP Baseline ERP BASELINE DE SOLIDE BASIS VOOR ONDERNEMERS MET AMBITIE 2 SAP is toch vooral bedoeld voor

Nadere informatie

Breng kosten en opbrengst van een ERP-project in kaart

Breng kosten en opbrengst van een ERP-project in kaart SAP white paper Tips voor een efficiëntie ERP-implementatie Breng kosten en opbrengst van een ERP-project in kaart Kosten en opbrengst van een ERP-project Een ERP-implementatie is geen kleine investering,

Nadere informatie

Orbis Software. Prijslijst. Producten. Deze prijslijst geeft u meer informatie over de verschillende producten van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Prijslijst. Producten. Deze prijslijst geeft u meer informatie over de verschillende producten van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Prijslijst en Deze prijslijst geeft u meer informatie over de verschillende producten van Orbis Software Benelux BV. TaskCentre Orbis Usage Model Het Usage prijsmodel van Orbis TaskCentre

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV HP - Horti Productie Overview 2009 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Documentatie Zorgvraag Index Revalidatie

Documentatie Zorgvraag Index Revalidatie Documentatie Zorgvraag Index Revalidatie www.sap.com INHOUDSOPGAVE VERSIE... 3 ALGEMEEN... 4 AANROEP & SCHERM ZORGVRAAGINDEX... 5 TABEL ZORGVRAAGINDEX... 10 WERKING ZORGVRAAGINDEX ICM. ANDERE FUNCTIONALITEIT...

Nadere informatie

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau.

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV 2008 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by

Nadere informatie

Nieuw in Remote support platform 3.2

Nieuw in Remote support platform 3.2 What's New Documentversie: 1.0 2015-09-24 Documentversies De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste documentwijzigingen. Tabel 1 Versie Datum Omschrijving 1.0 2015-09-24 Eerste versie

Nadere informatie

Handleiding Remote Engineer Portal

Handleiding Remote Engineer Portal Handleiding Remote Engineer Portal http://www.remoteengineer.eu/ Inhoudsopgave Blz. 1. Algemeen 3 2. RemoteEngineer webportal 4 3. Beschikbare opties 5 4. Inloggen 5 5. Gebruikers 6 6. Machine sjablonen

Nadere informatie

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Voldoet uw ERP-pakket nog?

Voldoet uw ERP-pakket nog? SAP white paper Voldoet uw ERP-pakket nog? Uw ERP-systeem veranderen of upgraden heeft een grote impact op uw organisatie. Het is dan ook normaal dat u dat zo lang mogelijk wilt uitstellen. Maar als u

Nadere informatie

Orbis Software. Debman4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Debman4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Debman4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Debman4U van Orbis Software Benelux BV. Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Software Benelux BV Standaard Product Debman4 Debma Automatisch Credit Management Systeem Debm Met maakt u gebruik

Nadere informatie

PUBLICATIE INFORMATIE TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Versie 2013.41 Revisie A December 2013

PUBLICATIE INFORMATIE TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Versie 2013.41 Revisie A December 2013 PUBLICATIE INFORMATIE TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Versie 2013.41 Revisie A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Nadere informatie

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Transportplanning Inkoop 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

ERP als instrument voor groei

ERP als instrument voor groei SAP white paper SAP groeit met uw bedrijf mee ERP als instrument voor groei ERP als instrument voor groei In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is een ERP-systeem niet enkel iets voor grote bedrijven.

Nadere informatie

Scherm aanpassen. Versie 4.5. Beheerdershandleiding

Scherm aanpassen. Versie 4.5. Beheerdershandleiding Scherm aanpassen Versie 4.5 Beheerdershandleiding Juli 2016 www.lexmark.com Inhoud 2 Inhoud Wijzigingsgeschiedenis...3 Overzicht... 4 Toepassing configureren... 5 De Embedded Web Server openen...5 Scherm

Nadere informatie

Goede ERP-consultants vormen een grote meerwaarde

Goede ERP-consultants vormen een grote meerwaarde SAP white paper Hoe kiest u de juiste ERP-partner Goede ERP-consultants vormen een grote meerwaarde Wat kunt u van een ERP-partner verwachten? De implementatie van ERP (Enterprise Resource Planning) in

Nadere informatie

Orbis Software. Store4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Store4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Store4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Store4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Dé webshop voor B2B én B2C Met beschikt u in een handomdraai

Nadere informatie

Mobile Connect. Welcome Pack. Inclusief gratis proefversie. Mobile Broadband

Mobile Connect. Welcome Pack. Inclusief gratis proefversie. Mobile Broadband Mobile Connect Welcome Pack Mobile Broadband Inclusief gratis proefversie Welkom bij HP Mobile Connect. Uw SIM-kaart voor HP Mobile Connect is al vooraf geïnstalleerd in uw apparaat HP Mobile Connect is

Nadere informatie

IBM Watson Recruitment. Marieke Joustra IBM Watson Talent Technical Consultant

IBM Watson Recruitment. Marieke Joustra IBM Watson Talent Technical Consultant IBM Watson Recruitment Marieke Joustra IBM Watson Talent Technical Consultant IBM Watson bron WikipediA Watson is een supercomputer die ontwikkeld is door IBM. Hij kan een in spreektaal gestelde vraag

Nadere informatie

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Urenregistratie Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Metatronics: flexibel internationaal groeien met SAP Business ByDesign

Metatronics: flexibel internationaal groeien met SAP Business ByDesign SAP Customer Success Story Technology Metatronics Metatronics Eindhoven, The Netherlands Used with permission. Metatronics: flexibel internationaal groeien met SAP Business ByDesign Partner Metatronics

Nadere informatie

Succesvolle kmo s transformeren zichzelf dankzij technologie

Succesvolle kmo s transformeren zichzelf dankzij technologie SAP white paper Succesvolle kmo s transformeren zichzelf dankzij technologie Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor kmo s? De toenemende globalisatie, stevige concurrentie, snel evoluerende technologieën

Nadere informatie

Hoe bereidt u zich het best voor op een ERP-project?

Hoe bereidt u zich het best voor op een ERP-project? SAP white paper Wees nu al klaar voor uw ERP-traject Hoe bereidt u zich het best voor op een ERP-project? ERP-projecten zijn voor geen enkel bedrijf dagelijkse kost. Een ERP-systeem maakt immers het kloppende

Nadere informatie

BPMone 2.9 Release notes

BPMone 2.9 Release notes BPMone 2.9 Release notes 2012 Lexmark International Technology S.A. Datum: 12/18/2012 Versie: 2.9 BPMone is a trademark of Lexmark International Technology S.A., registered in the U.S. and other countries.

Nadere informatie

Samsung Universal Print Driver Gebruikershandleiding

Samsung Universal Print Driver Gebruikershandleiding Samsung Universal Print Driver Gebruikershandleiding mogelijkheden die tot de verbeelding spreken Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Deze beheerdershandleiding dient

Nadere informatie

SAP Business One 6.5

SAP Business One 6.5 Versie 6.5 September 2003 Nederlands SAP Business One 6.5 Release Notes SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Duitsland Copyright Copyright 2003 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Het in enige vorm of voor

Nadere informatie

SEPA ervaringen @ SAP

SEPA ervaringen @ SAP SEPA ervaringen @ SAP Leo Mommersteeg 14 maart 2012 Agenda 1 SAP Today 2 SEPA @ SOFTWARE 3 SEPA @ SAP 4 SEPA @ KLANTEN 5 AANDACHTSPUNTEN 2012 SAP Nederland B.V. All rights reserved 2 SAP Today 55.700+

Nadere informatie

Overview. Tableau Software. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Tableau Software. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Tableau Software 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in

Nadere informatie

Find Neighbor Polygons in a Layer

Find Neighbor Polygons in a Layer Find Neighbor Polygons in a Layer QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView Inhoudsopgave I n l e i d i n g... 3 W a t h o u d e n d e a a n p a s s i n g e n i n?... 4 A a n p a s s i n g e n u i t v o e r e n i n I s a h

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Account Information Services (gebruikershandleiding) 13 January 2014 Classification: Open Version 7.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries.

Nadere informatie

Brochure Agile AGILE: SNELLER RESULTAAT MEER FLEXIBILITEIT BETERE VOORTGANGSBEWAKING

Brochure Agile AGILE: SNELLER RESULTAAT MEER FLEXIBILITEIT BETERE VOORTGANGSBEWAKING Brochure Agile AGILE: Stapsgewijze IMPLEMENTATIEMETHODIEK SNELLER RESULTAAT MEER FLEXIBILITEIT BETERE VOORTGANGSBEWAKING AGILE: CONTINU INSPELEN OP DE VEREISTEN VAN UW BUSINESS Het succes van uw SAP oplossing

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x Perceptive Process Release Notes Version: 3.5.x Written by: Product Knowledge, R&D Date: December 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. All rights reserved. Lexmark is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

Installation & Usage Biometric Reader - NL. Biometric Reader - NL. Productie Versie: 7.0. Versienummer Handleiding: 1.0.2

Installation & Usage Biometric Reader - NL. Biometric Reader - NL. Productie Versie: 7.0. Versienummer Handleiding: 1.0.2 Biometric Reader - NL Installation & Usage Biometric Reader - NL Productie Versie: 7.0 Versienummer Handleiding: 1.0.2 2013 Inepro B.V. Alle rechten gereserveerd Biometric Reader - NL De meest veelzijde

Nadere informatie

SwyxIt! Handset P280. Design en functionaliteit perfect gecombineerd. Versie: augustus 2012

SwyxIt! Handset P280. Design en functionaliteit perfect gecombineerd. Versie: augustus 2012 Design en functionaliteit perfect gecombineerd Versie: augustus 2012 2000-2012 Swyx. All rights reserved. Legal Information Whilst Swyx attempt to convey accurate and current information relative to the

Nadere informatie

Werken met ADOBE CONNECT 8 Add-in voor IBM Lotus Notes

Werken met ADOBE CONNECT 8 Add-in voor IBM Lotus Notes Werken met ADOBE CONNECT 8 Add-in voor IBM Lotus Notes Copyright 2010 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved. Werken met Adobe Connect 8 Add-in voor IBM Lotus Notes This user

Nadere informatie

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIE. Naslaggids

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIE. Naslaggids COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIE Naslaggids HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-serie Naslaggids Inhoudsopgave Naslaggids... 1 Kopieën verkleinen of vergroten... 2 Kopieertaken sorteren...

Nadere informatie

Nieuw in deze versie Versie: 2.3

Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Perceptive Reflect Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Product Documentation, R&D datum: November 2012 2012 Lexmark International Technology SA. All rights reserved Perceptive Reflect is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te

Nadere informatie

Corporate Payment Services

Corporate Payment Services Corporate Payment Services Aansluitgids voor servicebureaus Final Equens S.E. 28 January 2014 Classification: Open Version 2.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. No part

Nadere informatie

Open-Xchange Server. What's new in 6.20?

Open-Xchange Server. What's new in 6.20? Open-Xchange Server What's new in 6.20? Open-Xchange Server Open-Xchange Server: What's new in 6.20? publicatie datum dinsdag, 03. mei 2011 Version 6.20 Copyright 2006-2011 OPEN-XCHANGE Inc., This document

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Document date: 1 oktober 2016 Classification: Open Version: 7.1 Copyright equensworldline SE and/or its subsidiaries. All rights reserved.

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie

Transformeer uw bedrijf met mobiele apps

Transformeer uw bedrijf met mobiele apps SAP white paper Geen kwestie van óf, maar wanneer Transformeer uw bedrijf met mobiele apps Transformeer uw bedrijf met mobiele apps Sinds 2008 worden er meer laptops dan desktop-pc s verkocht. Dit was

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 OX Updater... 1 1.1 Mogelijkheden... 1 1.2 Werking:... 1. iii

Inhoudsopgave. 1 OX Updater... 1 1.1 Mogelijkheden... 1 1.2 Werking:... 1. iii OX Updater OX Updater: Publication date Monday, 08 March 2010 v.6.16 Copyright 2006-2009 OPEN-XCHANGE Inc., This document is the intellectual property of Open- Xchange Inc., Tarrytown, NY, USA, The document

Nadere informatie

Gebruik van de Spotify audiostreamweergavefunctie

Gebruik van de Spotify audiostreamweergavefunctie Over de Spotify audiostreamweergavefunctie Spotify is een muziekstreaming-distributieservice die geregeld en beheerd wordt door Spotify Ltd. en die muziek via internet distribueert. U kunt met dit apparaat

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

OCI Nitrogen: Treasury op een hoger plan dankzij SAP en Qrcus

OCI Nitrogen: Treasury op een hoger plan dankzij SAP en Qrcus SAP Customer Success Story Chemicals OCI Nitrogen OCI Nitrogen Geleen, The Netherlands Used with permission. OCI Nitrogen: Treasury op een hoger plan dankzij SAP en Qrcus Partner OCI Nitrogen produceert

Nadere informatie

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en Unit4 Multivers

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en Unit4 Multivers Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en Unit4 Multivers Inhoudsopgave I n l e i d i n g... 3 W a t h o u d e n d e a a n p a s s i n g e n i n?... 4 A a n p a s s i n g e n u i t v o e r e n i n I s

Nadere informatie

Naslaggids NPD4211-00 NL

Naslaggids NPD4211-00 NL NPD4211-00 NL Auteursrechtmededeling Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een gegevenssysteem of in enige vorm of enige wijze worden verzonden, mechanisch, gefotokopieerd, opgenomen

Nadere informatie

Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX

Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX Mprise B.V. Newtonstraat 2 P.O. Box 598 3900 AN VEENENDAAL The Netherlands Copyright 2012 Mprise B.V., Veenendaal, The Netherlands All rights reserved.

Nadere informatie

Table of Contents. 1 OX Updater 1 1.1 Mogelijkheden... 1 1.2 Werking:... 1. iii

Table of Contents. 1 OX Updater 1 1.1 Mogelijkheden... 1 1.2 Werking:... 1. iii bla bla OX Updater OX Updater: Publication date Thursday, 09 January 2014 v.6.18.23 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., This document is the intellectual property of Open- Xchange Inc., Tarrytown, NY,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-4200R http://nl.yourpdfguides.com/dref/2578681

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SCX-4200R http://nl.yourpdfguides.com/dref/2578681 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Praktijklab-beheer. Het beheer van Praktijklab. Aanmelden. Eerste publicatie: 20 augustus 2015

Praktijklab-beheer. Het beheer van Praktijklab. Aanmelden. Eerste publicatie: 20 augustus 2015 Eerste publicatie: 20 augustus 2015 Met WebEx kunt u de labs en computers voor Praktijklab-sessies instellen en onderhouden. Met het kunt u het volgende: Nieuwe labs maken Bestaande labs bewerken Labs

Nadere informatie

Technical Manual Biometric - Fingerprint Reader

Technical Manual Biometric - Fingerprint Reader Biometric Fingerprint Reader Technical Manual Biometric Fingerprint Reader Productie Versie: 7.0 Versienummer Handleiding: 1.0.4 2016 Inepro B.V. Alle rechten gereserveerd Biometric Fingerprint Reader

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Enterprise SOA binnen de publieke sector. Nick van Rossum en Mario Halfhide

Enterprise SOA binnen de publieke sector. Nick van Rossum en Mario Halfhide Enterprise SOA binnen de publieke sector Nick van Rossum en Mario Halfhide Waar is Nederland beroemd om? SAP AG 00, Een Services Architectuur in de Overheidspraktijk / Procesontwikkelingen binnen de Overheid

Nadere informatie

bla bla Open-Xchange-server OXtender voor SyncML

bla bla Open-Xchange-server OXtender voor SyncML bla bla Open-Xchange-server OXtender voor SyncML Open-Xchange-server Open-Xchange-server: OXtender voor SyncML Uitgegeven Thursday, 04. October 2012 Versie 6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie

The Power of N. Novell File Management Products. Dupaco Cafe. Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc.

The Power of N. Novell File Management Products. Dupaco Cafe. Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc. The Power of N Novell File Management Products Dupaco Cafe Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc. Twentieth Century Fox Data Governance Beheren en monitoren van toegang File Management Zoek

Nadere informatie

Handleiding van de printer, het kopieerapparaat, de scanner NPD4496-00 NL

Handleiding van de printer, het kopieerapparaat, de scanner NPD4496-00 NL Handleiding van de printer, het kopieerapparaat, de scanner NPD4496-00 NL Auteursrechtmededeling Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een gegevenssysteem of in enige vorm of

Nadere informatie

Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal. Juni 2016

Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal. Juni 2016 Handleiding SWIFT MyStandard Readiness Portal Juni 2016 Introductie In dit document worden de stappen tot het gebruik van de MyStandard Readiness Portal beschreven. Het gebruik van de Portal is redelijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Versie 1.07

Gebruikershandleiding Versie 1.07 Gebruikershandleiding Versie 1.07 NE Copyright 2006, by DIALOC ID All rights reserved Gebruikershandleiding Chip programmer DIALOC ID reserves the right to modify the software described in this manual

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release)

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release) Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release) UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax

Nadere informatie

Zijn kmo s te klein voor Big Data?

Zijn kmo s te klein voor Big Data? SAP white paper Zijn kmo s te klein voor Big Data? Slimmer, productiever en klantvriendelijker met de juiste inzichten Big Data, grote kansen Negentig procent van de gegevens die momenteel wereldwijd digitaal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding WebEx Remote Access (WBS30, WBS31)

Gebruikershandleiding WebEx Remote Access (WBS30, WBS31) Eerste publicatie: 18 maart 2016 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Nadere informatie

AANVRAAG Namen en Adressen

AANVRAAG Namen en Adressen AANVRAAG Namen en Adressen Bestandsbeschrijving AVNAWIBA, NAAMIBAN, Definitief Author: equensworldline Document date: 1 augustus 2017 Classification: Open Version: 3.0 Versie historie Version no. Version

Nadere informatie

GEBRUIKERSMOGELIJKHEDEN EN PRIJZEN SAP BUSINESS ONE 9.0

GEBRUIKERSMOGELIJKHEDEN EN PRIJZEN SAP BUSINESS ONE 9.0 GEBRUIKERSMOGELIJKHEDEN EN PRIJZEN SAP BUSINESS ONE 9.0 Module Functionaliteit Professional Limited CRM Limited Logistics Limited Financials Administratie Nieuwe administratie aanmaken Full Full Administratie

Nadere informatie

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding Stuurprogramma verzenden Beheerdershandleiding Januari 2013 www.lexmark.com Overzicht 2 Overzicht Met Stuurprogramma verzenden kunt u eenvoudig een printerstuurprogramma voor een specifiek printermodel

Nadere informatie

Handleiding Versie 2.0.01-27-01-2014

Handleiding Versie 2.0.01-27-01-2014 Versie 2.0.01-27-01-2014 The information provided in this document contains proprietary and confidential information that is the property of M&I Broadcast Services B.V. Distribution of any information

Nadere informatie

Beheren van middelen in Web- Planboard

Beheren van middelen in Web- Planboard Handleiding Beheren van middelen in Web- Planboard versie juni 2010 Ambachtsweg 16 2641 KS Pijnacker Tel: +31.(0)15.3613497 Fax: +31.(0)15.3610029 E-mail: info@bitbybit-is.nl Web: www.bitbybit-is.nl Wijzigingsbladen

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Serviceplannen. Handleiding

Serviceplannen. Handleiding Serviceplannen Handleiding Sure IT b.v. 2017, Sure IT b.v. Het Wilmar logo en Wilmar Infosystems zijn handelsmerken van Sure IT b.v. Dit document is met uiterste zorg samengesteld. Sure IT aanvaardt geen

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tips en tricks WALS/FMP. Corporatiedag maart

Tips en tricks WALS/FMP. Corporatiedag maart Tips en tricks WALS/FMP Corporatiedag 2017 9 maart Inhoud 1. Introductie 2. WALS/FMP binnen de organisatie 3. Actualiteiten 4. Invoer en controlemogelijkheden 5. Afsluiting 2 Introductie 3 WALS/FMP binnen

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Tien redenen waarom kleine en middelgrote organisaties kiezen voor SAP om hun bedrijf te transformeren. Copyright/handelsmerk

Tien redenen waarom kleine en middelgrote organisaties kiezen voor SAP om hun bedrijf te transformeren. Copyright/handelsmerk Top Tien redenen waarom kleine en middelgrote organisaties kiezen voor SAP om hun bedrijf te transformeren. Copyright/handelsmerk 1 Leiderschap specialisten zien ons als officiële marktleider en MKB-klanten

Nadere informatie

WHS Autochartist. Van start gaan met WHS Autochartist. De markttrend voorspellen De grafiek voor ontwikkelende chart patronen laten zoeken

WHS Autochartist. Van start gaan met WHS Autochartist. De markttrend voorspellen De grafiek voor ontwikkelende chart patronen laten zoeken Van start gaan met WHS Autochartist De markttrend voorspellen De grafiek voor ontwikkelende chart patronen laten zoeken WHS Autochartist Belangrijke support, resistance en break-out niveaus bepalen WH

Nadere informatie

dp corporate language training manual

dp corporate language training manual dp corporate language training manual Informatie over de toets Handleiding toetsopgaven Trademarks corporate language training, clt and digital publishing are either registered trademarks or trademarks

Nadere informatie

Ortec Finance. Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012

Ortec Finance. Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012 Ortec Finance Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012 Tips en trucs Algemene tips - Werkmethode - Status - Afschermen gebruik - Sneltoetsen Inhoudelijke tips - Gebruik - Rapporten - Vastgoed - Balans 2

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 UNIT4 Multivers is een product van: UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184 444555 Supportfax

Nadere informatie

ONZE PARTNERS GROEIEN.

ONZE PARTNERS GROEIEN. WE WILLEN DE BESTE ZIJN. SAMEN MET ONZE PARTNERS EN KLANTEN NAAR EEN NEXT LEVEL GROEIEN. Paul Ramakers, Exact DRIVEN BY AMBITION WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN EXACT LIGHTWEIGHT INTEGRATION SERVER

Nadere informatie

DHL Parcel / DHL4You. Een OpenCart x verzend optie. Gerrit Bouweriks

DHL Parcel / DHL4You. Een OpenCart x verzend optie. Gerrit Bouweriks DHL Parcel / DHL4You Een OpenCart 2.3.0.x verzend optie Gerrit Bouweriks Deze verzendoptie is geschikt voor OpenCart 2.3.0.x Voeg met behulp van een FTP programma de gegevens van de map Upload toe aan

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie