Brochure Agile AGILE: SNELLER RESULTAAT MEER FLEXIBILITEIT BETERE VOORTGANGSBEWAKING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure Agile AGILE: SNELLER RESULTAAT MEER FLEXIBILITEIT BETERE VOORTGANGSBEWAKING"

Transcriptie

1 Brochure Agile AGILE: Stapsgewijze IMPLEMENTATIEMETHODIEK SNELLER RESULTAAT MEER FLEXIBILITEIT BETERE VOORTGANGSBEWAKING

2 AGILE: CONTINU INSPELEN OP DE VEREISTEN VAN UW BUSINESS Het succes van uw SAP oplossing wordt in belangrijke mate bepaald door de snelheid en de effectiviteit waarmee de software waarde toevoegt aan uw organisatie. SAP Nederland introduceert daarom Agile: een nieuwe, praktische implementatiemethodiek waarmee u in korte iteratieve cycli werkende functionaliteit implementeert. De belangrijkste eerst. Zo genereert u sneller resultaat, krijgt u direct inzicht in de waarde, verhoogt u de flexibiliteit van de implementatie en is een betere voortgangsbewaking mogelijk. Sneller kunnen inspelen op marktvragen. Dat is wat klanten, interne én externe stakeholders verwachten. Dit stelt hoge eisen aan de inrichting en flexibiliteit van uw IT-landschap. Maar hoe vertaalt die snelheid zich naar de implementatie van nieuwe projecten? Kan de software sneller waarde toevoegen en optimaal voldoen aan de wensen van de eindgebruiker? Om invulling te geven aan deze eisen introduceert SAP Nederland een nieuwe praktische, hands-on implementatiemethodiek. Deze iteratieve methodiek, genaamd Agile, is gebaseerd op de Lean principes voor softwareontwikkeling en gebruikt elementen van Scrum als implementatiemethodiek. Eenvoud staat daarbij centraal. U krijgt al in een heel vroeg stadium een goed beeld van uw systeem op basis van standaard SAP software, de baseline configuratie. Vervolgens worden nieuwe functionaliteiten van uw oplossing stapsgewijs in zogenaamde sprints opgeleverd. Voordelen in een oogopslag Sneller resultaat Betere voortgangsbewaking & afstemming Meer flexibiliteit Stapsgewijze oplevering van software via sprints van 4 weken Oplevering software gebaseerd op prioriteiten van klant Kosten en waarde per sprint in kaart brengen Opgeleverde werkende delen van SAP software maatstaf voor vooruitgang Checkpoints (demo s) om behoeften en resultaat te toetsen Risico s snel inzichtelijk en daardoor beheersbaar Dagelijks overleg binnen implementatieteam Business vroegtijdig en permanent betrokken bij proces Per sprint kunnen inspelen op verandering Continue configuratie en oplevering van software Rekening kunnen houden met inzicht van de business 2

3 If I can t picture it, I can t understand it Albert Einstein Achtergrond Agile Het woord Agile betekent licht, snel en vlug. Agile gaat ervan uit dat gebruikers tijdens de implementatie de mogelijkheden van het systeem ontdekken, eisen en wensen kunnen bijstellen en direct van de voordelen willen profiteren. Het streven van Agile is om zo snel mogelijk werkende functionaliteit van de software op te leveren; startend met de onderdelen die het belangrijkst voor uw business zijn. Door werkende software te laten zien, creëer je sneller begrip en enthousiasme. Dat is, zeker voor gebruikers, belangrijker dan het beschikken over uitgebreide documentatie. Een ander kernelement is samenwerking. Individuele belangen en interactie is belangrijker dan afspraken over processen en tools. Door het gebruik van de Scrum methodiek is continue communicatie en afstemming tussen de business en IT gewaarborgd. Dit voorkomt misverstanden en zorgt al in een vroeg stadium voor toegevoegde waarde. De business is verantwoordelijk voor het beantwoorden van de wat - vraag en geeft de prioriteiten aan. Het SAP implementatieteam bepaalt vervolgens hoe dat het beste gedaan kan worden en maakt een inschatting van de benodigde inspanning om dit te realiseren. 3

4 Voordelen in detail Sneller resultaat De implementatie start met een stevig fundament op basis van standaard SAP software. In kleine iteraties, zogenaamde sprints, levert het implementatieteam steeds nieuwe functionaliteit op. Uw nieuwe oplossing kan zo in een vroeg stadium direct rendement opleveren. U voorkomt bovendien dat er tijd en geld besteed wordt aan zaken waar u geen behoefte aan heeft. Betere voortgangsbewaking & afstemming Tijdens een typische Agile-implementatie vindt er dagelijks overleg plaats tussen het team en de belanghebbenden. Met behulp van deze Scrum Meetings houdt u voortdurend voeling met het project en volgt u de voortgang nauwgezet. Diverse checkpoints (demo s) zorgen ervoor dat het SAP systeem op de behoeften aansluit. Na elke helder afgebakende sprint en daarmee opgeleverde, werkende software is duidelijk welke vooruitgang er is geboekt en wat er nog moet gebeuren. Risico s en problemen zijn zo in een vroeg stadium van het project zichtbaar. Meer flexibiliteit tijdens de implementatie Met de Agile aanpak reageert u snel en daadkrachtig op verandering. In tegenstelling tot andere methodieken is er geen Blueprint die als uitgangspunt voor de hele implementatie dient. Agile gaat er zelfs vanuit dat wensen in de loop van de tijd veranderen. Daardoor kunnen er tijdens de implementatie nog wijzigingen aangedragen en doorgevoerd worden. Fasen van Agile implementatie De Agile implementatie bestaat uit twee fases: Baseline en Realization Fase 1: Baseline In deze fase wordt een viertal stappen doorlopen met als eindresultaat een overzicht van de aanvullende, geprioriteerde eisen en wensen ten opzichte van de opgeleverde basisconfiguratie met standaard SAP software. Er wordt gestart met de Project Preparation (1.1) waarin elementen als rollen & verantwoordelijkheden, documentatiestandaarden en hardwarevereisten worden besproken. Daarna worden alle bedrijfsprocessen en procesafhankelijke voorwaarden zoals master data, conversies, security & autorisaties en interfaces zorgvuldig tijdens de Envision Process Workshops (1.2) in kaart gebracht. Business en IT werken daarbij nauw samen. Dit bepaalt de scope van het project. Op basis van deze uitkomsten wordt dit vertaald naar een goed fundament voor het totale project, een werkend Baseline System (1.3). Dit is gebaseerd op standaard SAP software. Het SAP implementatieteam inventariseert vooraf of daarbij gebruik gemaakt kan worden van projectversnellers zoals SAP Best Practices en Fast Track Services. Tot slot vindt de Evaluation Phase (1.4) plaats. Hierin bepaalt de business de prioriteit van de aanvullende wensen en functionaliteiten, de zogenaamde Delta List in volgorde van business value. Zo maakt u onderscheid tussen de nice-to-haves en must-haves. Het implementatieteam maakt vervolgens een inschatting van de inspanningen die vereist zijn om dit te realiseren en bepaalt de planning van de sprints voor de op te leveren onderdelen van het systeem. Aan het eind van deze fase heeft u inzicht in: a) De mate waarin uw processen en wensen met standaard SAP software gerealiseerd kunnen worden. b) Wat de business vindt van de eerste resultaten. c) De ontbrekende functionaliteiten, wensen en prioriteiten om de processen optimaal te kunnen uitvoeren. d) Een initiële inschatting van de effort van het team, hetgeen een basis is voor een releaseplan: wat kan in welke sprint opgeleverd worden? 4

5 Fase 2: Realisation Het implementatieteam start met het realiseren van de wensen zoals vastgelegd in de Delta List. In volgorde van belangrijkheid vindt dit plaats in korte sprints van vier weken. Ook het testen en documenteren wordt hierbij meegenomen. De documentatie ontstaat dus tijdens het proces. Tijdens elke sprint worden nieuwe functionaliteiten opgeleverd. Zo groeit de toegevoegde waarde van het systeem geleidelijk. Hierbij worden volgende activiteiten tijdens iedere sprint uitgevoerd (zie onderstaand schema). Tijdens de Planning Meeting (2.1) wordt aan het begin van de sprint het doel van de sprint gedefinieerd en samen met de Process Owner en het implementatieteam afgesproken welke delta requirements gerealiseerd worden. Vervolgens realiseert het implementatieteam deze tijdens de Delta Realisation (2.2) (inclusief testing en documentatie) Planning Analysis Realisation Documentation Testing Analysis Realisation Documentation Testing Analysis Realisation Documentation Testing Delta 1 Delta 2 Delta Review 2.2 Delta Realisation 2.3 Daily Status Meetings 4 WEEKS SPRINT Working Software Delta List Business Priority Setting the scene Release 2 Release 1 Define Scope Standard SAP Accelerators Would Must Should Could Evaluate Time 1.1 Project Preparation 1.2 Envision Process Workshop 1.3 Baseline System 1.4 Evaluation Phase Phase 1: Baseline Phase 2: Realisation 5

6 In Daily Status Meetings (2.3) wordt de voortgang van het project bijgehouden en besproken of het team tegen bepaalde obstakels aanloopt. Om het sprintdoel te waarborgen moeten deze zo snel mogelijk opgelost worden. Het implementatieteam presenteert aan het einde van elke sprint de nieuw ontwikkelde en geteste SAP software tijdens de Session (2.4). Tijdens deze presentaties kunnen gebruikers en IT meteen bepalen of de ontwikkelde processen aan de gestelde specificaties voldoen. Deze evaluatiemomenten maken de resultaten en voordelen direct zichtbaar en tastbaar. Na elke sprint wordt ook een korte Review (2.5) gehouden om te kijken wat er in de volgende sprint verbeterd kan worden (mini lessons learned). Dit proces is er op gericht om in de eerste release datgene live te hebben waar de grootste behoefte in de organisatie ligt. Na een of meer volgende sprints kan de volgende release live, totdat het hele systeem succesvol geïmplementeerd is. Bovendien leren de uiteindelijke gebruikers de software steeds beter kennen en kunnen ze steeds beter bepalen wat er nog verbeterd kan worden. Zo ontdekken ze wat ze écht van het systeem kunnen verwachten. De voortgang van het project is af te meten aan de hoeveelheid opgeleverde werkende software. Deze aanpak vermindert uw projectrisico s, maakt kosten beter beheersbaar en maakt dat uw software sneller rendeert. 6

7 Voorwaarden voor succes Agile gaat uit van korte implementatiecycli en hoge snelheid. Dit vraagt om constante terugkoppeling en aandacht van de Process Owner(s) die de business stakeholders representeren. Belangrijke voorwaarden voor succes zijn daarom de betrokkenheid vanuit de business, een duidelijk beeld van de behoeften en prioriteiten van het project en een goede technische voorbereiding. Is een juiste set-up nog niet aanwezig, dan richten we ons in het project eerst hier op. Betrokkenheid business via Process Owner(s) Besluitvorming en interne afstemming en communicatie met de verschillende business stakeholders rond de behoeften en prioriteiten; dat zijn de belangrijkste taken van een Process Owner (PO). Hij representeert daarmee de klant en de behoeften en koppelt deze terug naar het implementatieteam. Hij beheert ook de Delta List. Dit is een lijst met verschillen tussen de mogelijkheden van het baseline systeem en de gewenste processen en functionaliteiten vanuit de business. Daarmee geeft hij het implementatieteam duidelijke prioriteiten voor de verschillende delta requirements. Tot slot is het voldoende beschikbaar zijn van de PO s tijdens het project cruciaal. Bij meerdere Process Owners vragen we bij gemeenschappelijke belangen naar een hoofd PO die bij verschillende belangen een finale beslissing kan nemen. Goede inventarisatie van behoeften en prioriteiten van het project Wat zijn de gewenste bedrijfsprocessen en functionaliteiten in het nieuwe systeem? Hoe beter dit duidelijk is, hoe beter de scope van het project bepaald kan worden. Zeker als daarnaast de prioriteiten op basis van de meeste toegevoegde waarde voor de organisatie goed worden vastgelegd. Goede technische voorbereiding Een goede start is het halve werk. Dat geldt ook vanuit de techniek. Het op tijd beschikbaar zijn van een technische omgeving waarop de baseline configuratie kan draaien versnelt het project. Bij Agile gaan we uit van een nieuw systeemlandschap (Greenfield), maar kan ook gebruik worden gemaakt van een bestaande, reeds geïmplementeerde omgeving. Bij een bestaand systeem moet er wel rekening worden gehouden met een technische analyse om mogelijke afhankelijkheden te herkennen en hierop te anticiperen. Keuzemogelijkheid Elk project kent zijn eigen karakteristieken. Naast ASAP, de lineaire implementatiemethodiek van SAP waarin meer dan 30 jaar implementatie-ervaring is ingebed, is er nu dus een keuze met Agile. Een keuze die u weloverwegen moet maken. De mate van gewenste flexibiliteit tijdens de implementatie en de noodzaak tot continue afstemming met de business zijn belangrijke criteria hiervoor. Net als de eisen die gesteld worden aan documentatie en organisational change management. Natuurlijk adviseren wij u graag hoe uw project het beste resultaat oplevert. Meer informatie Wilt u meer weten over Agile? Vraagt u zich af of uw project geschikt is voor deze aanpak? Wilt u dieper ingaan op de manier waarop SAP uw project op een nieuwe, innovatieve en efficiënte manier tot een goed einde brengt? Neem dan contact op met SAP, tel Tijdens een persoonlijk gesprek gaan we graag dieper in op de mogelijkheden van Agile voor úw organisatie. Agile en Lean: goede combinatie Waar Agile zich richt op het afleveren van software en systemen, richt Lean zich op de optimalisatie van de gehele bedrijfsvoering. Binnen organisaties die Lean werken, zijn alle werkprocessen maximaal op elkaar afgestemd. Onnodige procedures, knelpunten en andere obstakels worden waar mogelijk verwijderd om een optimale flow te bewerkstelligen. IT speelt een belangrijke rol bij het succes van Lean. Net als Lean gaat Agile uit van de gedachte dat de mensen op de werkvloer het beste aan kunnen geven hoe hun werk beter uitgevoerd kan worden. De flexibiliteit van Agile vormt een prima basis voor een Lean opererende organisatie, net als snelheid, wendbaarheid en focus op klantwaarde. 7

8 (10/02) 2010 by SAP AG. All rights reserved. SAP, R/3, mysap, mysap.com, xapps, xapp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ( SAP Group ) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP Nederland B.V. Amerikastraat BE s-hertogenbosch Postbus DG s-hertogenbosch T + 31 (0) F + 31 (0)

SAP BUSINESS ALL-IN-ONE CREËER MET ERP BASELINE EEN SOLIDE BASIS VOOR UW AMBITIES

SAP BUSINESS ALL-IN-ONE CREËER MET ERP BASELINE EEN SOLIDE BASIS VOOR UW AMBITIES SAP BUSINESS ALL-IN-ONE CREËER MET ERP BASELINE EEN SOLIDE BASIS VOOR UW AMBITIES Overview brochure ERP Baseline ERP BASELINE DE SOLIDE BASIS VOOR ONDERNEMERS MET AMBITIE 2 SAP is toch vooral bedoeld voor

Nadere informatie

Orbis Software. Store4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Store4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Store4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Store4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Dé webshop voor B2B én B2C Met beschikt u in een handomdraai

Nadere informatie

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak 2012 De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak SNELLE LEVERING MET CONCREET RESULTAAT GECONTROLEERD OMGAAN MET VERANDERING BUSINESSWAARDE VOORSPELBAARHEID TRANSPARANTE VOORTGANGSBEWAKING KLANTTEVREDENHEID

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Functioneel Beheer. De basis voor een praktische inrichting

Functioneel Beheer. De basis voor een praktische inrichting De basis voor een praktische inrichting Logica is a leading IT and business services company, employing 39,000 people across 36 countries. It provides business consulting, systems integration, and IT and

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Maak eenvoudig uw eigen Portals Met beschikt u over een

Nadere informatie

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59 Whitepaper Continuous Delivery [Auteur] Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50

Nadere informatie

DE ASSOCIATIEVE ERVARING:

DE ASSOCIATIEVE ERVARING: DE ASSOCIATIEVE ERVARING: HET UNIEKE VOORDEEL VAN QLIKVIEW Een technologische white paper van QlikView Publicatiedatum: oktober 2010 qlikview.com Table of Contents De associatieve ervaring van QlikView:

Nadere informatie

Business Service Management. BSM volgens Logica

Business Service Management. BSM volgens Logica Logica is a leading IT and business services company, employing 39,000 people across 36 countries. It provides business consulting, systems integration, and IT and business process outsourcing services.

Nadere informatie

Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager. Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil?

Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager. Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil? Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil? Inhoudsopgave Inleiding 1. De klant is koning? 2. Het traditioneel ontwikkelmodel is niet meer

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Ontwikkelingen in theorie en praktijk Ing. P. van der Klis Studentnr: 837588243 Den Haag, 28 oktober 2009 Onderzoek naar agile software development

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van IT-management, Architecture (Enterprise

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Whitepaper Process Driven Requirements Engineering

Whitepaper Process Driven Requirements Engineering Whitepaper Process Driven Requirements Engineering Introductie Veel projecten worstelen met het vaststellen van de probleemstelling en oplossing die daar het beste bij past. Projecten leveren wel goed

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

SCRUM VOOR MANAGERS. Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren. Rini van Solingen Rob van Lanen

SCRUM VOOR MANAGERS. Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren. Rini van Solingen Rob van Lanen SCRUM VOOR MANAGERS Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren Rini van Solingen Rob van Lanen Scrum voor managers Rini van Solingen Rob van Lanen Meer informatie over deze en andere

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Continuous delivery Maturity model

Continuous delivery Maturity model AMIS Edisonbaan 15 Postbus 24 3430 AA Nieuwegein T +31(0) 30 601 60 00 E info@amis.nl I amis.nl BTW nummer NL8117.70.400.B69 KvK nummer 30114159 Statutair gevestigd te Enschede Continuous delivery Maturity

Nadere informatie

RUP OP MAAT. Agile ICT met RUP, Scrum en PRINCE2. Remi-Armand Collaris Eef Dekker. Derde herziene druk

RUP OP MAAT. Agile ICT met RUP, Scrum en PRINCE2. Remi-Armand Collaris Eef Dekker. Derde herziene druk RUP OP MAAT Agile ICT met RUP, Scrum en PRINCE2 Derde herziene druk Remi-Armand Collaris Eef Dekker RUP op Maat Agile ICT met RUP, Scrum en PRINCE2 Derde, herziene druk Remi-Armand Collaris Eef Dekker

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper Orbis Software Exact Integration Tools Whitepaper Exact Integration Tools Whitepaper Orbis Software is met het product TaskCentre marktleider op het gebied van Business Proces Management (BPM) software

Nadere informatie

Scrum. ICT-projecten op tijd en binnen budget!

Scrum. ICT-projecten op tijd en binnen budget! Scrum ICT-projecten op tijd en binnen budget! Een belangrijk kenmerk van veel IT-projecten is dat ze mislukken. Enerzijds is dat oud nieuws, aan de andere kant nog steeds een bijzonder actueel probleem.

Nadere informatie

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS Auteur T. Koomen, M. Tolsma Versie 1.1 Plaats Rotterdam Kenmerk VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur 0.1 21 augustus 2003 Eerste concept T. Koomen, M. Tolsma

Nadere informatie