Meer Impact voor P&O-ers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer Impact voor P&O-ers"

Transcriptie

1 Speciale Uitgave Meer Impact voor P&O-ers 4W-model voor Strategische Keuzes Dit is een gratis uitgave van Bureau Bohré

2 2 Inhoudsopgave Herken jij jezelf hierin? 3 Waarom is dit ebook voor jou interessant? 4 Hoe kan Bureau Bohré jou verder helpen? 5 Wat het 4W-model voor jou kan doen 7 Stap 1 Weten 8 Stap 2 Waarnemen 10 Stap 3 Wensen 12 Stap 4 Werken 13 Wil jij strategisch Businesspartner zijn? 14 Wat doet Bureau Bohré? 15 Contactgegevens 16

3 3 Herken jij jezelf hierin? Ben jij een P&O-er die de ontwikkelingen op het vakgebied goed bijhoudt? Hou je van je vak en volg je de vakbladen en de discussiefora op internet? Heb je dan ook wel eens het gevoel dat er steeds weer nieuwe trends opduiken? Dat idee dat je iets al eerder gehoord hebt, maar dat er weer een nieuwe naam aan is gegeven? Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Je hebt af en toe het gevoel dat je onzeker bent om een belangrijke trend of ontwikkeling over het hoofd te zien, die voor jouw organisatie wel belangrijk is. Het management in jouw organisatie zet je af en toe op een nieuwe koers gezet waarvan jij vindt dat het een hype is, maar je wilt het graag nog beter kunnen onderbouwen. Of ben je inmiddels onverschillig geworden door de grote hoeveelheid van nieuwe instrumenten op ons vakgebied en houd je je afzijdig? Zou je soms niet verlangen naar een nog duidelijker richting en een eenvoudige keuze voor een bepaald instrument? Herken je jezelf in een van deze vragen? Lees dan verder in dit ebook dat ik speciaal heb geschreven voor P&O-ers die onderbouwd willen kiezen uit alle nieuwe instrumenten die worden ontwikkeld. In dit ebook maak je kennis met het 4W-model, met daarin 4 praktische stappen die jou en de manager die jij adviseert, helpen om een goede onderbouwde keuze te maken voor die paar instrumenten die voor jouw organisatie van levensbelang zijn! Maar eerst zal ik je vertellen waarom dat voor jou interessant is. 3

4 4 Waarom is dit ebook voor jou interessant? Als jij een P&O-er bent met passie voor je vak, dan weet je dat het niet meevalt om het management te interesseren voor echt strategische issues en beslissingen op het gebied van P&O. En dat terwijl jij weet hoe relevant goede keuzes kunnen zijn. De menselijke factor in organisaties is immers van cruciaal belang voor het behalen van organisatie-doelstellingen. Jij weet dat natuurlijk al lang. En je probeert de managers die jij adviseert daarvan te overtuigen. Soms door inhoudelijke argumenten en soms door te laten zien waar het fout gaat. Maar meestal leidt het er niet toe dat het management betere beslissingen gaat nemen, of jou eerder betrekt bij hun keuzes. Vaak vindt het management de P&O onderwerpen lastig en veel werk en zien zij niet echt in waarom het voor hen nuttig is. Zij willen dit graag aan jou overlaten. Jij weet natuurlijk dat P&O instrumenten pas goed werken als het management zelf overtuigd is van het nut en de noodzaak en ze zelf overtuigd gebruikt. Maar het lukt je niet altijd om die managers zover te krijgen dat ze dat ook doen. Voor jou rest dan de frustratie dat je waardevolle kennis in huis hebt, en dat je dat graag in wilt zetten voor de organisatie. Maar dat het je toch niet lukt om jouw bijdrage aan de organisatie op een strategisch niveau zichtbaar te maken. Daardoor wordt je werkweek overspoeld met operationele klussen en kom je zelf ook niet meer toe aan issues die er echt toe doen. Je hebt het gevoel dat je achter de feiten aan loopt en dat jouw inzet niet op waarde wordt geschat. Leg je niet neer bij deze situatie! Het kan ècht anders. In dit ebook geef ik je een stappenplan waarmee je je invloed als P&O-er vergroot. Dit 4W-model heb ik ontwikkeld op basis van mijn ervaring als P&O-er in veel verschillende rollen en organisaties. Ik wil je graag vertellen hoe het jou kan helpen om meer strategische invloed te verkrijgen bij het management. Zodat jouw adviezen serieus genomen worden en op waarde worden geschat. 4

5 5 Hoe kan Bureau Bohré jou verder helpen? Zelf ben ik inmiddels bijna 20 jaar werkzaam als P&O-er in verschillende organisaties. In de afgelopen jaren heb ik gemerkt hoe ingewikkeld het soms kan werken in organisaties. Medewerkers die niet lekker in hun vel zitten, managers die het moeilijk vinden om te kiezen voor duidelijke strategie en worstelen met hoe ze dat helder en aantrekkelijk kunnen verwoorden naar hun medewerkers. En P&O-ers die vaak feilloos aanvoelen dat het niet lekker loopt, en die daar graag een bijdrage aan leveren, maar niet de kans krijgen om uit te stijgen boven de operationele vragen en problemen die ze voorgeschoteld krijgen. Door mijn eigen ervaringen in verschillende organisaties en in verschillende rollen heb ik gemerkt hoe weerbarstig de praktijk soms is. Hoe lastig het is om de juiste vragen te stellen, de goede adviespositie te krijgen en een zichtbaar zinvolle rol te spelen. Ik heb de afgelopen jaren veel geleerd over hoe die adviespositie beter kan, heb trainingen gevolgd over dynamiek in organisaties en veel gelezen over de theorie en de praktijk van mensen in organisaties. Die kennis heb ik zelf toegepast in mijn werk. En door de combinatie van ervaring, kennis en opgedane vaardigheden lukte het me om de businesspartner van het topmanagement te zijn. Ik hoefde niet meer te vragen om aan tafel te komen. Door mijn aanpak werd ik vroegtijdig betrokken bij organisatie ontwikkelingen en bij strategische kwesties. Mijn inbreng werd op waarde geschat en mijn adviezen werden serieus genomen. En ook in de rollen die ik nu vervul, als interim manager en extern adviseur, lukt het me keer op keer om het vertrouwen van het topmanagement te winnen. Dat maakt mij een strategisch gesprekspartner voor hen. En voor mij levert dat interessant werk op, waarin ik een zinvolle bijdrage kan leveren, die gewaardeerd wordt.

6 6 Wil jij strategisch gesprekspartner zijn van je management? Ik kan jou helpen om de stap te maken die nodig is om jouw impact te vergroten Omdat ik zelf de worstelingen heb meegemaakt, begrijp ik des te beter de positie en ambitie van P&O-ers en wil ik dat inzetten voor mijn passie: het vak P&O op een hoger plan brengen. Die strategische adviespositie gun ik jou ook. Een belangrijk onderdeel van goed adviseren is dat je beargumenteerd kunt en durft te kiezen. Om je daarbij te helpen heb ik het 4W-model ontwikkeld. 7

7 7 Wat het 4W-model voor jou kan doen Door de 4 stappen in dit ebook nauwgezet te volgen ontwikkel je een duidelijk beeld van de 3 of 4 P&O instrumenten die voor jouw organisatie nuttig zijn. Het management dat jij adviseert zal jou zien als een gesprekspartner op niveau, die snapt wat zijn of haar problemen zijn en die met praktische en logische instrumenten komt. Nieuwe trends op P&O-gebied bespreek je alleen met de manager als die er profijt kan hebben. Omdat jij snapt wat zijn of haar issues zijn, ben je een graag geziene adviseur die op waarde wordt geschat. De instrumenten die jij voorstelt worden niet meer afgedaan als het speeltje van P&O of de hobby van HR. Managers gebruiken niet langer het excuus dat zij geen tijd hebben voor de introductie van een nieuw instrument. Zij zijn immers zelf overtuigd van de meerwaarde daarvan en de bijdrage die jij met dat instrument levert aan de organisatiedoelen. De aandacht die de manager, jijzelf en de medewerkers hebben hoeft niet meer verdeeld te worden over een grote hoeveelheid ingewikkelde instrumenten die onderling slecht zijn afgestemd of soms zelfs tegen elkaar inwerken. In plaats daarvan is er overeenstemming in de organisatie dat de 3 of 4 instrumenten die jullie gebruiken, ook echt helpen om een stap verder te komen. Jouw rol daarbij is om het gebruik van die instrumenten te ondersteunen en te faciliteren. En bovendien natuurlijk om steeds scherp te blijven op het nut van die instrumenten. Zijn de keuzes die jullie hebben gemaakt nog steeds de juiste keuzes of is er aanleiding om ze bij te stellen? Je speelt dus een zichtbare strategische rol en bent nauw verbonden met het management bij het stap voor stap realiseren van de organisatiedoelen. Klinkt dat als een prettig perspectief? Lees dan verder hoe je dit voor jou en je organisatie kunt realiseren.

8 8 Stap 1. Weten De 1 e stap die van groot belang is, als basis voor je verdere werk, is het Weten. In deze stap verzamel je zoveel mogelijk relevante informatie over de eigen organisatie. Misschien denk je dat je deze stap kunt overslaan omdat je al veel ervaring hebt en geruime tijd werkt bij jouw organisatie. Maar toch benadruk ik nogmaals hoe belangrijk het is dat je dit goed en nauwgezet doet. Je zult zien dat er toch informatie is die je nog niet had, waardoor je verbanden kunt leggen die je eerder nog niet zag. Om welke informatie gaat het dan precies? Natuurlijk wil je een goed beeld hebben van het primaire proces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de diensten of producten die jouw organisatie maakt. En om de locaties waar jouw organisatie werkzaam is. Vervolgens verzamel je informatie over het personeelsbestand. Wat is de leeftijdsopbouw en diversiteit van het personeelsbestand? En is er verschil tussen locaties als het gaat om deze cijfers? Verder is het van belang dat je inzicht hebt in financiële gegevens. Daarbij gaat het om de gemiddelde loonsom en ook de totale kosten die je organisatie aan arbeid uitgeeft. En natuurlijk ben je op de hoogte van belangrijke kengetallen op gebied van P&O. Daarbij weet je niet alleen de harde getallen te noemen, maar ken je ook verklaringen en oorzaken. Tenslotte ben je goed op de hoogte van de strategische koers van de organisatie. En bovendien weet je hoe die strategische koers zich vertaalt naar de afdelingen of sectoren die jij adviseert. 9

9 9 Kortom: weet jij de ins en outs van de organisatie waar je werkt als het gaat om het primaire proces en de inzet van de medewerkers die bij jullie werken? Vergis je niet: dit lijkt een open deur, maar het valt soms niet mee om de cijfers scherp te hebben, net op het moment dat iemand daar iets over wil weten. En het helpt jou om perspectieven te zien en bovendien voor het management als gelijkwaardige partner te positioneren. Zorg dus dat je je huiswerk hebt gedaan en continu bij blijft op dat gebied. 11

10 10 Stap 2. Waarnemen Als je een goed beeld hebt van de huidige situatie van de organisatie, is het tijd voor stap 2. Deze stap heb ik Waarnemen genoemd. Deze 2 e stap is gericht op de omgeving. Je richt de blik naar buiten en kijkt welke ontwikkelingen voor jouw organisatie van belang zijn. Het kan hier gaan om technologische trends die voor jouw organisatie van belang zijn. En natuurlijk speelt ook de geografische omgeving een rol. Misschien is er sprake van economische stimulering, of van andere regionale ontwikkelingen die een invloed hebben op jouw organisatie en kansen of bedreigingen vormen. Natuurlijk hebben ook maatschappelijke factoren zoals vergrijzing en ontgroening een invloed. Dat kan voor jouw branche of regio specifieke uitdagingen opleveren. Bij al deze ontwikkelingen is het vooral van belang om steeds kritisch te kijken welke ontwikkelingen nu echt cruciaal zijn voor jouw organisatie. Probeer niet achter de grote massa aan te lopen door alle trends op jouw organisatie van toepassing te verklaren. Dit is één van de belangrijkste manieren om serieus genomen te worden: een eigen mening over de trends die zich voordoen en het belang daarvan voor jouw organisatie. Als je dat goed voor het voetlicht kunt brengen, zal jouw advies op waarde worden geschat. Zorg dus dat je scherp bent: een eigen mening over de trends helpt je om als adviseur serieus genomen te worden. Dat geldt ook voor de trends op P&O gebied. Talentmanagement, leeftijdsbewust personeelsbeleid, competentie-management, generatiemanagement, performancemanagement, resultaatgericht werken, POP-gesprekken en loopbaan-management, boeien en binden, mobiliteitsmanagement het zijn vaak veel-gebruikte woorden die door velen op een andere manier geïnterpreteerd worden. 12

11 11 Er is op zich niets mis met deze woorden. Er is ook op zich niets mis met trends. Het helpt jou als P&O-er soms om een bepaald onderwerp weer even te agenderen bij het management. Maar een nuchtere instelling helpt je zeker bij het kiezen van de relevante trends voor jouw organisatie. Tenslotte: hou wel je vakliteratuur goed in de gaten. Volg de discussies op internet, lees de bladen en blijf op de hoogte. Pas dan kun jij goede keuzes maken en die stevig onderbouwen richting het management. 13

12 12 Stap 3. Wensen Deze stap is de kern van het 4W model. En daarmee is dit ook de stap waarin jij echt je meerwaarde als strategisch gesprekspartner van het management neer kunt zetten. Wat je doet in deze stap is het samenvoegen van alle kennis over de eigen organisatie die je hebt verzameld in de stap Weten, en de invloeden en trends uit de omgeving die je in de stap Waarnemen hebt gesignaleerd. In deze 3 e stap bepaal je op basis van al die informatie wat nu eigenlijk de cruciale vragen zijn op gebied van P&O. Twee dingen zijn daarbij heel belangrijk. Omschrijf heel scherp wat precies de vraag is. Durf keuzes te maken. Daarbij maak je natuurlijk gebruik van je analyse in stap 1 en 2. In deze stap is het belangrijk dat je samen met de manager durft te kiezen voor 3, of max 4 speerpunten. Dat zijn de concrete P&O thema s waar jij in de komende periode mee aan de slag gaat. Probeer echt om niet teveel wensen te formuleren. Veel goedbedoelde initiatieven op gebied van strategisch personeelsmanagement gaan ten onder aan de hoeveelheid ambities die worden gekozen. Men wil èn instroom van nieuw talent, en interne mobiliteit en versterking van vakkennis op cruciale posities en verlaging van het ziekteverzuim en bezuiniging op de loonsom. Door de veelheid van wensen sluiten de instrumenten die je daarvoor gaat inzetten niet goed meer op elkaar aan, maar kunnen zij elkaar zelfs tegenwerken. Een duidelijke keuze helpt je om scherp te zijn. En een duidelijk doel heeft grotere kans om gehaald te worden! 14

13 13 Stap 4. Werken Als je stap 1 tot en met 3 hebt doorlopen komt het nu aan op het kiezen van het juiste P&O instrumentarium. Als professional ben jij goed op de hoogte van alle instrumenten die beschikbaar zijn. Samen met de manager kun je nu voor elke cruciale wens bepalen wat het meest effectieve instrument is dat je in wilt zetten. Bij voorkeur bepaal je ook, samen met de manager een haalbaar, maar ambitieus en concreet meetresultaat. Op die manier kun je monitoren of het instrument je voldoende helpt om het doel te bereiken dat je had vastgesteld in stap 3. Houd echter voor ogen dat elk instrument ook een neveneffect kan hebben. Bespreek die neveneffecten met de manager, zodat je volledig transparant bent in je advies. Dit soort neveneffecten doen zich vaak voor. Het is van belang dat je je daar van te voren bewust van bent en dit bespreekt met de managers. Als je de eerste 3 stappen samen met de managers hebt genomen en jullie zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de wensen in stap 3 echt de cruciale P&O vragen voor de toekomst van jullie organisatie zijn, dan zal men deze neveneffecten voor lief nemen en accepteren. Omgekeerd geldt het ook: als je deze, te verwachten, neveneffecten bespreekt en de managers zien dit als een te groot nadeel, dan kan dat een signaal zijn dat je nog even terug moet naar stap 3. Blijkbaar wordt dan de noodzaak van de Wens nog niet voldoende door iedereen onderschreven. Een mooie check voor jezelf! Laat je echter niet verleiden om de neveneffecten te verdoezelen of te bagatelliseren. Bij het strategisch partnerschap hoort ook het noemen van de nadelen van de voorgestelde oplossing.

14 14 Wil jij strategisch businesspartner zijn? In dit ebook heb je kennisgemaakt met het 4W- model. Dit model stelt jou in staat om je als strategisch gesprekspartner te positioneren in de adviesrelatie met de manager. Als jij deze 4 stappen doorloopt, samen met de manager, kies je voor die P&O instrumenten die jouw organisatie echt verder gaan helpen bij het bereiken van de organisatiedoelen. In dit ebook heb ik je de basisprincipes van het 4W-model uitgelegd. Over de toepassing van dit model is natuurlijk nog veel meer te zeggen. Als jij je wilt ontwikkelen tot de strategisch adviseur kan ik jou helpen om je impact te vergroten. Abonneer je gratis op de BuZZZ, mijn ezine, dan ontvang je elke twee weken gratis informatie en top-tips in jouw mailbox, die jou helpen om als P&O-adviseur in jouw organisatie meer invloed uit te oefenen. Makkelijk, toepasbaar en gratis! Wil je meer weten over het 4W-model? In de training Meer Impact voor P&O adviseurs leer ik je alle ins en outs over de 4 stappen, over hoe je dit 4W-model toepast en hoe je dit model maximaal kunt inzetten voor jouw organisatie. Kijk op voor meer informatie.

15 15 Wat doet Bureau Bohré? Ik ben Marjon Bohré. Studeerde Bedrijfs- en Consumenten-wetenschappen in Wageningen en later, naast mijn werk, Arbeids- & Organisatiepsychologie. Deed ervaring op met organisatie-ontwikkeling, kwaliteitszorg en raakte via de O betrokken bij het P&O-vak. Gegrepen door het thema: mensen in organisaties werk ik sinds begin jaren 90 in het P&O-vak. Als organisatie adviseur, trainer, leidinggevende en verandermanager deed ik ervaring op in de zakelijke dienstverlening, industriële bedrijven en bij de overheid. In 2009 startte ik Bureau Bohré. Bureau Bohré helpt P&O-ers die ècht strategisch gesprekspartner willen zijn om hun impact te vergroten. Dat doe ik door interim management, door training, advies en coaching. 15

16 16 Contactgegevens Wil je meer weten over Bureau Bohré, de BuZZZ, het 4W-model of de training Meer Impact voor P&O adviseurs, kijk op mail me via of bel mij direct op Marjon Bohré Het doorzenden, kopiëren of verveelvoudigen van dit ebook is niet toegestaan. Gratis exemplaren van dit document zijn echter verkrijgbaar via de site:

17 17

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

5 praktische tips voor waardevolle evaluaties

5 praktische tips voor waardevolle evaluaties 5 praktische tips voor waardevolle evaluaties Maak de waarde van jouw training zichtbaar en meetbaar! Ingrid Bijl Training & Development Consultant Inhoud Waarom evalueren?... 3 Tip 1 Evalueer alleen wat

Nadere informatie

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Zelfleiderschap is dat je jezelf aanstuurt. Je doet wat jij belangrijk, waardevol, leuk of interessant vindt. Je kiest je eigen weg en je zorgt goed voor jezelf.

Nadere informatie

Win-win onderhandelen

Win-win onderhandelen Beter onderhandelen, meer verdienen Win-win onderhandelen Training waarin je leert stevig je belangen te verdedigen zonder de relatie met de ander te beschadigen Leer hoe je je onderhandelingsdoelen bereikt

Nadere informatie

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 Wie is Christine? 4 Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5 Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Tip 3: Geef feedback over uw waarneming en vermijd interpretaties

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

3 essentiële communicatietips voor ingenieurs en ontwerpers

3 essentiële communicatietips voor ingenieurs en ontwerpers 3 essentiële communicatietips voor ingenieurs en ontwerpers Gratis e-book voor technische professionals die meer resultaten willen bereiken, door beter en effectiever te communiceren. Saskia Slotboom 2013

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT WELKOM PROGRAMMA Welkom Introductie ORMIT Aan de slag! - Myrte Ferwerda - Ingrid van Tienen - Alla Liberova Deel 1: Je kan pas iets

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager 1 Executive Leadership Foundation - ELF 2005-2011 Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits netjes de bron wordt vermeld Lastige dingen

Nadere informatie

17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie

17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie Beste lezer, Fijn dat je de moeite hebt genomen om dit e-book te downloaden, met daarin 17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie. Veel ondernemers worstelen met het maken van kwaliteitsafspraken

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Opruimen in de praktijk Ruimte voor de professional, die professional dat ben JIJ!

Opruimen in de praktijk Ruimte voor de professional, die professional dat ben JIJ! Opruimen in de praktijk Ruimte voor de professional, die professional dat ben JIJ! Niet alleen toevoegen maar ook opruimen Een handleiding van de Opruimdienst als hulpmiddel voor jouw team Handleiding

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer 2 Inhoudsopgave Inleiding ----------------------------------------------------------- 5 Wees je bewust van je doel -------------------------------------- 6 Bellen: een uitstekend instrument -------------------------------

Nadere informatie

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Vragen uit Loopbaan gesprekken waarmee je meteen jouw voordeel kunt doen Marischka Setz DNHS Waar sta

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Ontwikkelen van mensen en organisaties

Ontwikkelen van mensen en organisaties Ontwikkelen van mensen en organisaties Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Missie Van Delden Advies: Mensen en organisaties ondersteunen

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Pen en papier? Wat is een businessmodel? Jouw businessmodel is de manier waarop jij in business bent Twee

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Positief leidinggeven in de praktijk

Positief leidinggeven in de praktijk Positief leidinggeven in de praktijk Engel Muller, Velp augustus 2012 Afgelopen 16 juli overleed Stephen (R.) Covey, schrijver van The 7 habits of highly effective people, een van de meest verkochte boeken

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

Doe de Booest Check Zet de 1e stappen om jouw praktijk te laten groeien en er een echte onderneming van te maken.

Doe de Booest Check Zet de 1e stappen om jouw praktijk te laten groeien en er een echte onderneming van te maken. Doe de Booest Check Zet de 1e stappen om jouw praktijk te laten groeien en er een echte onderneming van te maken. ü Yes ü No ü Yes ü No Krijg een contstante stroom klanten en verhoog je inkomen ü No Auteurs

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren!

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP EXTERNE ANALYSE LET OP: analyseren = onderzoeken = objectief beschrijven = zonder oordeel, zonder advies,

Nadere informatie

Meer bereiken in projectteams Een online training voor ingenieurs en ontwerpers

Meer bereiken in projectteams Een online training voor ingenieurs en ontwerpers Leer je vakkennis overtuigend over te brengen in projectteams, om te gaan met conflicterende belangen en te bereiken wat voor jou belangrijk is! Ben je een adviseur, architect of projectleider, en werk

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Meesterschap over je carrière

Meesterschap over je carrière Meesterschap over je carrière 33 tips om je loopbaan naar een hoger plan te tillen Brigitte van Tuijl 2011 Brigitte van Tuijl www.brigittevantuijl.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Tip 1 - breng je meerwaarde

Nadere informatie

Een sterk CV en motivatie

Een sterk CV en motivatie Een sterk CV en motivatie Een sollicitatie bestaat meestal uit een sollicitatiebrief en een Curriculum Vitae (CV). Soms vragen organisaties alleen nog naar een motivatie, die je al dan niet in een format

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire AK Den Haag

Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire AK Den Haag Castellum, Gebouw C, Synthesium Loire 150 2491 AK Den Haag www.kunskapsskolan.nl info@kunskapsskolan.nl 1 1. Jouw gepersonaliseerde leren staat centraal! Je bent betrokken bij de ontwikkeling en invoering

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

NATIONALE VEERKRACHTTEST

NATIONALE VEERKRACHTTEST NATIONALE VEERKRACHTTEST VEERKRACHT OPTIMISME PSYCHOLOGISCH KAPITAAL ZELF- VERTROUWEN HOOP Rapport Persoonlijke Veerkracht 1-10-2012 uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Schrijf duidelijke en aantrekkelijke. teksten in 5 stappen

Schrijf duidelijke en aantrekkelijke. teksten in 5 stappen Schrijf duidelijke en aantrekkelijke teksten in 5 stappen 09/2013 Beste lezer, Gefeliciteerd! Je hebt je ingeschreven voor mijn Schrijftips, dus je bent geïnteresseerd in schrijven. Dat is mooi! Want goede

Nadere informatie

Kan dat? Ook als je het van huis uit niet zo hebt meegekregen?

Kan dat? Ook als je het van huis uit niet zo hebt meegekregen? Omdat je je kennis wilt delen, nieuwe klanten wilt werven, politiek of maatschappelijk gezien een boodschap wilt overbrengen, je onderneming wilt promoten. Redenen genoeg om een sterke spreker te willen

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement Overheid in Verbinding Workshop: Talentmanagement Door wie? Helma Verhagen Organisatieadviseur HR/Ontwikkeling/Verandering ipv. Martine Peper Organisatie Adviseur HR / Ontwikkeling Désirée Veer Strategisch

Nadere informatie

SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES

SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES E-blog SOLLICITATIEGESPREK? GEBRUIK DEZE 30 HANDIGE ZINNETJES In loopbaan De voorbereiding op het sollicitatiegesprek is het halve werk. Helemaal als je weet welke vragen er op je afgevuurd worden tijdens

Nadere informatie

INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS

INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS Trainingen 2011-2012 Wat wij doen Turacien helpt u bij de implementatie van stakeholder management in alle geledingen van uw organisatie waardoor de organisatie continu

Nadere informatie

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Open Training Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wil jij meer

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

DAMstenen voor het dagelijks LEVEN

DAMstenen voor het dagelijks LEVEN Voorwoord Verschijnt september 2013 DAMstenen voor het dagelijks LEVEN Allerdaagse overdenkingen voor het dagelijks leven Daar ligt het dan. Een boekje met dagelijkse overdenkingen. Noem het maar tegeltjeswijsheden.

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1 Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1 Bij het werken rond het thema talentontwikkeling in organisaties, kristalliseren

Nadere informatie

Workshop communicatie

Workshop communicatie Workshop communicatie Feedback is collegiale ondersteuning of toch niet? Wat wil de beroepsvereniging betekenen voor Verzorgenden en Verpleegkundigen? Wij willen onze beroepsgroepen in staat stellen hun

Nadere informatie

10 tips over besluitvorming

10 tips over besluitvorming 10 tips over besluitvorming Meer weten? www.vergaderendoejezo.nl Bel of mail Carla: 06-20809676 of info@vergaderendoejezo.nl. 10 tips over besluitvorming Besluitvorming is noodzakelijk bij vergaderingen.

Nadere informatie

Hiermee laat je zien dat de uitspraak "Het liefst werk ik alleen" het meest op jou van toepassing is.

Hiermee laat je zien dat de uitspraak Het liefst werk ik alleen het meest op jou van toepassing is. Roos van Leary Vragenlijst + sleutel + wiel Naam: Aanwijzingen: In deze vragenlijst staan een aantal uitspraken paarsgewijs gegroepeerd. Aan jou wordt gevraagd om elk groepje van twee uitspraken te bekijken

Nadere informatie

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen?

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen? Stap 6. Changes only take place through action Dalai Lama Wat ga je doen? Jullie hebben een ACTiePlan voor het experiment gemaakt. Dat betekent dat je een nieuwe rol en andere ACTies gaat uitproberen dan

Nadere informatie

Vraag het de patiënt. En: Durf te luisteren. Irèn Alders, Stichting Tinkerbell Patiëntencoach. Zwolle. 4 februari 2013

Vraag het de patiënt. En: Durf te luisteren. Irèn Alders, Stichting Tinkerbell Patiëntencoach. Zwolle. 4 februari 2013 Vraag het de patiënt En: Durf te luisteren Irèn Alders, Stichting Tinkerbell Patiëntencoach Zwolle 4 februari 2013 Instructie voor tafelbegeleiders bij de thema-avonden georganiseerd door de DVN in samenwerking

Nadere informatie

ONTSLA JEZELF Jouw Eerste Stap Naar Werken Met Energie En Voldoening Dit rapport is geschreven voor iedereen die al lang op zoek is naar werk dat echt voldoening gaat geven en in een ideale wereld het

Nadere informatie

Workshop Solliciteren

Workshop Solliciteren Workshop Solliciteren Haagse Hogeschool Maandag 4 maart Saskia Slotboom Poll - Ik heb al een stageplek - Ik heb ideeën over waar ik stage wil lopen - Ik heb nog geen idee Workshop Solliciteren Tips om

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL De huidige arbeidsmarkt ziet er heel anders uit dan die van vroeger: we veranderen vaker van baan of de inhoud ervan verandert, banen zijn minder zeker en de groei

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer 10 GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer www.fokjeritsma.nl info@fokjeritsma.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wees je bewust van je doel... 6 Bellen: een uitstekend instrument... 6 Systeem... 7

Nadere informatie

Seksualiteit: Grenzen en Wensen

Seksualiteit: Grenzen en Wensen IJBURGCOLLEGE.NL Seksualiteit: Grenzen en Wensen Leerlingen handleiding Michiel Kroon Lieve leerling, Het is belangrijk om op een open en goede manier over seks te kunnen praten. De lessenserie die in

Nadere informatie

Adviesgesprek Van contact naar contract

Adviesgesprek Van contact naar contract Adviesgesprek Van contact naar contract Het doel van het eerste adviesgesprek is het om het eens te worden over de vraag van de opdrachtgever en over de werkwijze van de adviseur. Het resultaat is een

Nadere informatie

30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN

30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN 30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN Alle kinderen die wij gevraagd hebben om een tip voor jullie hebben gezegd: blijf je vertrouwen in mij tonen, behandel me niet als een

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Speel het spel. stimulansen

Speel het spel. stimulansen Speel het spel In een mix van hints, pictionary, ganzenbord en spijker slaan staan we stil bij belevingsgericht werken. In twee teams strijden we om de eer: wie is het meest belevingsgericht? Hierbij moeten

Nadere informatie

Krachtig samenwerken: meer bereiken

Krachtig samenwerken: meer bereiken Of ligt het misschien ook aan mij? Krachtig samenwerken: meer bereiken Voor verantwoordelijke, resultaatgerichte managers en professionals die willen leren hoe ze meer voor elkaar krijgen. Belangrijke

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie