Verslag practicum composieten Kevin Kanters & Bastiaan de Jager. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag practicum composieten Kevin Kanters & Bastiaan de Jager. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Trekstaven Berekeningen trekstaven Meetresultaten trekstaven Buigbalken Berekeningen buigbalken Meetresultaten buigbalken Coposiet vs staal Conclusie. 14 Bijlage: I Meetresultaten trekstaven II Meetresultaten buigbalken 2

2 1. Inleiding Zowel in het technische onderwijs als in een groot gedeelte van de beroepspraktijk worden constructieaterialen onderverdeeld in etalen, kunststoen en nieuwe aterialen. Deze laatstgenoede ter dekt ongeveer alles wat niet oud en vertrouwd is. Coposieten behoren tot de laatst genoede ter. Coposiet betekend letterlijk saengesteld. Coposietaterialen hebben een aantal zeer interessante eigenschappen. Coposiet aterialen zijn zeer licht in gewicht, aar kunnen de eigenschappen hebben van zeer hoogwaardige etalen. In het seester H4 wordt het vak coposietaterialen gegeven. Dit vak bestaat uit twee onderdelen een theoretisch deel en een practicu. Dit verslag beschrijt het practicu en in het practicu geaakte opdrachten. De leerdoelen van dit practicu zijn: - aterialen et vezelversterking leren gebruiken in de praktijk - inzicht verkrijgen in sterke en zwakke eigenschappen van kunststoen et vezelversterking - kunnen bepalen van stijheid en sterkte van vezel versterkte kunststoen - kunnen toepassen van constructieprincipes et vezelversterkte kunststoen - vergelijken (glasvezel versterkte kunststoen et conventionele aterialen Het practicu bestaat uit twee opdrachten: 1. Maak twee glasvezelversterkte kunststo trekstaven en test deze in de trekbank. 2. Maak twee glasvezelversterkte kunststo buigbalken en test deze in de trekbank. Van de trekstaven en de buigbalken oeten eerst een aantal berekeningen worden geaakt. Vervolgens oeten de balken en staven worden geaakt en getest. Uiteindelijk worden de eetgegevens vergeleken et de theoretische waarden en de waarden voor andere aterialen (staalsoorten). 3

3 2. Trekstaven Er oeten 2 trekstaven geaakt worden. Deze staven oeten berekend, geaakt, getest en vergeleken worden. De trekstaven oeten geaakt worden van epoxyhars versterkt et glasvezelatten. De staven oeten vervaardigd worden et behulp van de hand lay-up ethode. De staven worden getest et behulp van een trekbank (axiale belasting 20 kn) Berekeningen trekstaven O te zorgen dat de trekstaven niet overgediensioneerd raken, oeten er een aantal berekeningen worden geaakt. Aan het diensioneren van de trekstaa zijn een aantal eisen gesteld, nl: - De trekstaven ogen een axiale lengte (exclusie inkleing) hebben van De doorsneden van de staven oeten zo gediensioneerd worden dat de staven onder de 20 kn bezwijken. - Het verloop van de doorsnede van de staven dient zodanig te zijn vorgegeven dat de staven niet ter plaatse van één van de inkleingen bezwijkt. Aangezien de trekstaven alleen in de lengterichting worden belast is ervoor gekozen o et unidirectioneel glasvezel te werken. Voor de atrix oet epoxi worden gebruikt. De verhouding (ractie) tussen glasvezel en atrix is op 45:55 gesteld. De trekstaven oeten et behulp van de hand lay-up ethode worden vervaardigd. Voor de trekstaven oet de axiale doorsnede worden bepaald, opdat de trekstaven beneden de 20 kn zullen breken. Voor het bepalen van de axiale doorsnede oet eerst de toelaatbare spanning [N/ 2 ] van het coposietateriaal worden berekend: σ c = v σ + v σ v = de vezelractie = 0,45 σ = de toelaatbare spanning van de vezel = 3000 N/ 2 v = de atrixractie = 0,55 σ = de toelaatbare spanning in de atrix = 100 N/ 2 σ = 0, , N 2 c = De axiale doorsnede [ 2 ] is dan: F A σ c F = Maxiale trekbelasting trekbank = N σ c = de toelaatbare spanning van de coposiet = N/ 2 4

4 A = 14, Er is voor gekozen o een zo hoog ogelijke treksterkte voor de trekstaven te krijgen. Beide trekstaven oeten dus een doorsnede A van 14,2 2 hebben: Doorsnede A 14,2 * 1 7,1 * 2 Lengte Aan beide uiteinden van de staven worden de staven over een lengte van 50 verdikt et 2 lagen, zodat de trekstaven niet bij de inkleing zullen breken. Aan de hand van de doorsnede A van de trekstaven, de dichtheid van het ateriaal en de ractie, kan het benodigde hoeveelheid ateriaal bepaald [kg] worden berekend: = ρ A l = assa vezel [kg] ρ = dichtheid vezel = 2,5 * 10-6 kg/ 3 A = doorsnede coposiet = doorsnede vezel = 14,2 2 l = lengte trekstaa = = 2, ,2 200 = 7,1 10 kg = 7, 1gra (exclusie verdikking) 7,1 gra glasvezel kot overeen et 28 strengen unidirectioneel glasvezel van 200 lang, Doorsnede A 14,2 * 1 1 laag à 28 strengen ud-at 7,1 * 2 2 lagen à 14 strengen ud-at Lengte Voor het gewicht van de benodigde hoeveelheid atrix [kg] is dit: v = v = assa vezel [kg] v = de vezelractie = 0,45 v = de atrixractie = 0,55 = assa vezel = 7,1*10-3 kg 0,55 3 = 7,1 = 8,7 10 kg = 8, 7gra 0,45 De verhouding hars:harder = 2:1 epoxy = 5,8 gra harder = 2,9 gra 5

5 De theoretische buigstijheid kan berekend worden et de orule: Ec = E v + E v Deze orule is alleen geldig bij: - Lange vezels - Belasting in vezelrichting E c = de theoretische elasticiteit van de coposiet E = de elasticiteit van de glasvezel = N/ 2 v = de vezelractie = 0,45 E = de elasticiteit van de atrix = 4, N/ 2 v = de atrixractie = 0,55 E c = N/ 2 6

6 2.2. Meetresultaten trekstaven De hand lay-up ethode is een zeer onnauwkeurige ethode. Het is oeilijk o de juiste vezelractie te verkrijgen. Ondanks het rollen van het werkstuk, blijven veel luchtbellen achter in het ateriaal. Het is dus noodzakelijk o de werkelijke vezelractie te bepalen: Gewicht vezel [g] 76,6 76,9 Gewicht atrix [g] 27,5 23,1 v :v (theoretisch) 55:45 55:45 v :v (werkelijk) 20:80 23:77 σ c (et werkelijke ractie) [N/ 2 ] E c (et werkelijke ractie) [N/ 2 ] Beide trekstaven zijn gebroken bij de inkleing, ondanks de verdikking. Meetresultaten van de trekbank: F ax axiale kracht [N] ε Relatieve verlenging [-] 6,63*10-2 5,32*10-2 De werkelijke spanning en elasticiteitsodules wordt dan: Werkelijke spanning: F σ = A Werkelijke elasticiteitsodules: F E = A ε F = Maxiale trekkracht [N] A = Doorsnede trekstaa [ 2 ] ε = Relatieve verlenging [-] σ c [N/ 2 ] E c [N/ 2 ] σ werkelijk [N/ 2 ] E werkelijk [N/ 2 ]

7 3. Buigbalken Er oeten 2 trekstaven geaakt worden. Deze staven oeten berekend, geaakt, getest en vergeleken worden. De trekstaven oeten geaakt worden van epoxyhars versterkt et glasvezelatten. De staven oeten vervaardigd worden et behulp van de hand lay-up ethode. Er is gekozen voor het aken van 2 ronde staven, odat bij balken in de vor van I- o U- proielen, de staanders snel breken. Dit kot odat zij alle kracht oeten opvangen. O te kijken o er verschil is tussen een buigkalk geaakt van unidirectioneel glasvezel en een balk van 0-90 glasvezel, is gekozen voor: 1. Buigbalk van unidirectioneel glasvezel 2. Buigbalk van 0-90 glasvezel Als buizen is een binnendiaeter gekozen van Berekeningen buigbalken De trekbank kan een axiale belasting van 20 kn aan. O een zo groot ogelijke stijheid te krijgen, oeten de buitendiaeters van de buigbalken worden bepaald. Voor zowel unidirectioneel als 0-90 glasvezel, wordt een verhouding van vezel:atrix = 45:55 gebruikt. Hieree kan de elasticiteisodules van het coposiet bepaald worden: Ec = E v + E v Deze orule is alleen geldig bij: - Lange vezels - Belasting in vezelrichting E c = de theoretische elasticiteit van de coposiet E = de elasticiteit van de glasvezel = N/ 2 v = de vezelractie = 0,45 E = de elasticiteit van de atrix = 4, N/ 2 v = de atrixractie = 0,55 E c = N/ 2 Met de wet van Hooke kan de axiale buigstijheid worden bepaald: M γ Ec Fax 0,5 l γ Ec Fax 0,5 l γ E σ = = D = D D σ M = oent [N/] γ = rek in de lengterichting = 6 E c = elasticiteitsodules = N/ 2 σ = buisspanning = 1405 N/ 2 l = lengte tussen oplegpunten = 200 c 8

8 F ax = Maxiale belasting = N , D = = 3,0 10 N / Aan de hand van de axiale buigstijheid, kan de buitendiaeter van de buigbalk worden bepaald: 4 4 ( d d i ) 4 D π 64D 4 D = E I I = = d = + d i E 64 π E E c = de theoretische elasticiteit van de coposiet = Buigbalk 1: N/ 2 Buigbalk 2: N/ 2 I = traagheidsoent buis D = buigstijheid van het ateriaal = 3,0*10 8 N/ 2 d i = inwendige diaeter van de buis = 24 Buigbalk 1: ,0 10 d 4 4 = + 24 = 26, 7 π Buigbalk 2: ,0 10 d 4 4 = + 24 = 28, 7 π Tijdens het construeren van de buizen, is de buitendiaeter niet nauwkeurig te bepalen. Voor het construeren van de buizen, is uitgegaan van 2 lagen glasvezelat. 9

9 3.2. Meetresultaten buigbalken De hand lay-up ethode is een zeer onnauwkeurige ethode. Het is oeilijk o de juiste vezelractie te verkrijgen. Ondanks het rollen van het werkstuk, blijven veel luchtbellen achter in het ateriaal. Het is dus noodzakelijk o de werkelijke vezelractie te bepalen: Gewicht vezel [g] Gewicht atrix [g] v :v (theoretisch) 55:45 55:45 v :v (werkelijk) 52:48 46:54 σ (et werkelijke ractie) [N/ 2 ] E c (et werkelijke ractie) [N/ 2 ] Werkelijke buitendiaeter [] 26,7 26,6 Voor het berekenen van de werkelijke speciieke buigstijheid, is eerst de dichtheid van het coposiet en de werkelijke elasticiteitsodules nodig: ρ = V 2 ( 1 4πd 1 4πd i ) ltotaal = 2 Gewicht vezel [g] Gewicht atrix [g] = Totaalgewicht [gra] 71,1 46,7 d = Werkelijke buitendiaeter [] 26,7 26,6 l totaal = totaallengte buis [] Trekstaa Trekstaa 2 1 ρ = dichtheid coposietateriaal [kg/ 3 ] 1,89*10-6 1,29*10-6 De werkelijke elasticiteitsodules van de balk: F E = A ε F ax axiale kracht [N] ε Relatieve verlenging [-] = l/d-d i 2,15 2,31 A doorsnede [ 2 ] E = elasticiteitsodules van de balk 2,52 1,22 10

10 [N/ 2 ] De werkelijke speciieke buigstijheid is: E l D = ρ 2,52 1,22 E = elasticiteitsodules van de balk [N/ 2 ] l = lengte tussen oplegging [] ρ = dichtheid coposietateriaal [kg/ 3 ] 1,89*10-6 1,29*10-6 D = speciieke stijheid [N/ 2 ] 2,7*10 8 1,9*

11 4. Coposiet vs staal Coposieten kunne als goed alternatie voor staal dienen. Een van de voordelen van coposieten, is dat ze dezelde eigenschappan als staal kunne bevatten, et een zeel licht gewicht. Het bepalen van het gewicht van een etalen staa et identieke eigenschappen: A s Fw = σ s F w = werkelijke trekkracht [N] σ s = de toelaatbare spanning van staal [N/ 2 ] A s = doorsnede stalen trekstaa [ 2 ] 15 15,3 Met behulp van de lengte l kan het volue bepaald worden; V = l A s A s = doorsnede stalen trekstaa [ 2 ] 15 15,3 l = lengte trekstaa [] V = volue trekstaa [ 3 ] Met behulp van het volue kan het gewicht van de equivalente trekstaven berekend worden; = V ρ V = volue trekstaa [ 3 ] ρ = dichtheid [kg/ 3 ] = assa stalen staa [gra] c = assa coposiet staa [gra] Het bepalen van het gewicht van de stalen buigbalken: Het is ogelijk o et verschillende aetingen dezelde weerstand tegen buiging te verkrijgen, waardoor niet één gewicht vastgesteld kan worden. Daaro is besloten het gewicht te berekenen van een buigbalk van staal, waarbij de buigspanning in het ateriaal hetzelde is. Met een gelijkblijvende axiale kracht betekend dit een goed equivalent een buigbalk et dezelde aetingen is. Het gewicht van deze equivalente buigbalken wordt dan: = A ρ [kg] staal l opleg staal A = volue trekstaa [ 2 ] ρ = dichtheid [kg/ 3 ]

12 l = lengte tussen de oplegpunten [] = assa stalen staa [gra] = assa coposiet staa [gra] 71,1 46,7 13

13 5. Conclusie Het practicu was zeer leerzaa en had een goede terugkoppeling et de theorie. De trekstaven en buigbalken zijn geaakt et behulp van de hand lay-up ethode. Deze ethode is zeer onnauwkeurig, odat: - De van te voren bepaald vezelractie oeilijk te realiseren is. - Bij het vervaardigen er altijd luchtbellen in het ateriaal achterblijven. - Niet op elke plek dezelde dikte, en vezelractie van het ateriaal te bereiken is. Bij het vervaardigen van de trekstaven, is gebleken dat het zeer oeilijk is de juiste vezelractie te krijgen: v :v (theoretisch) 55:45 55:45 v :v (werkelijk) 20:80 23:77 De werkelijke treksterkte en elasticiteitsodules wijken zeer veel a van de theoretische treksterkte: σ c [N/ 2 ] E c [N/ 2 ] σ werkelijk [N/ 2 ] E werkelijk [N/ 2 ] Dit kot doordat bij het berekenen van de trekstaven is uitgegaan van: - Een continue vezelversterking; - Een perecte hechting tussen atrix en vezel; - Een belasting in vezelrichting; De hierboven genoede stellingen koen niet overeen et de realiteit. Buiten dit spelen de productieouten bij de hand lay-up ethode nog een grotere rol. Het verschil tussen de 2 trekstaven is klein. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de binding tussen de 2 lagen (bij trekstaa 2) sterk genoeg is, en het voor de treksterkte en elasticiteitsodules niet uitaakt als er eerdere lagen op elkaar worden geplakt. De werkelijke drukkracht die de buigbalken kunnen hebben is een stuk lager als van te voren was berekend. Ondanks het grote verschil in de axiale drukkracht, kot de werkelijke speciieke stijheid redelijk overeen et de theorie: D = werkelijke speciieke stijheid [N/ 2 ] 2,7*10 8 1,9*10 8 D = theoretische speciieke stijheid [N/ 2 ] 3,0*10 8 3,0*10 8 De glasvezelversterkte epoxy heet dezelde eigenschappen als etaal, aar is vele alen lichter. 14

9 Stugheid en sterkte van materialen.

9 Stugheid en sterkte van materialen. 9 Stugheid en sterkte van aterialen. Onderwerpen: - Rek. - Spanning. - Elasticiteitsodulus. - Treksterkte. - Spanning-rek diagra. 9.1 Toepassing in de techniek. In de techniek ko je allerlei opstellingen

Nadere informatie

Opgave 1.2. Theorie: Blz. 37/38

Opgave 1.2. Theorie: Blz. 37/38 Ogave. Theorie: Blz. 7/8 Ti: Bereken P in uit orule (.60) door een bekend unt in te vullen. Bijvoorbeeld: T 00 7 K et de bekende druk P 0 Pa. Gegeven: L 4000 J/ol T gev 0 0 K R 8,47 J/ol,K Oloing: P (0

Nadere informatie

Meetonzekerheid bij de bepaling van de dichtheid van een cent

Meetonzekerheid bij de bepaling van de dichtheid van een cent Novubandproef 4-M01 ersie 0.1 Len 2010 Meetonzekerheid bij de bepalin van de dichtheid van een cent (bij Systeatische natuurkunde wo4 1.6) Benodid ateriaal: Hollandse cent, of eventueel een ander untstuk

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT1 - OPGAVEN en UITWERKINGEN 1/10

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT1 - OPGAVEN en UITWERKINGEN 1/10 VAK: echanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets - AT echanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT - OPGAVEN en UITWERKINGEN / DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAA EN LEERLINGNUER! Beschikbare tijd: inuten

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 8 Sterkteleer (deel 1) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Doel van de sterkteleer Berekenen van de vereiste afmetingen van constructieonderdelen

Nadere informatie

m = = ρ ρ V V V V R4 m in kg en V in m 3 hoort bij ( coherent) ρ in kg/m 3 m in g en V in ml hoort bij ( coherent) ρ in g/ml

m = = ρ ρ V V V V R4 m in kg en V in m 3 hoort bij ( coherent) ρ in kg/m 3 m in g en V in ml hoort bij ( coherent) ρ in g/ml Reflectievraen versie 21 Per edachte..1 R1 R2 1 d is elijk aan 1 c en daaro heb je de nijin te zeen dat 1 k/d elijk is aan 1 k/c. Het is dus eienlijk eer slordiheidsfout dan een denkfout. Model: 1 k/d

Nadere informatie

Basic Creative Engineering Skills

Basic Creative Engineering Skills Mechanica: Sterkteleer Januari 2015 Theaterschool OTT-1 1 Sterkteleer Sterkteleer legt een relatie tussen uitwendige krachten (MEC1-A) en inwendige krachten Waarom lopen de balken taps toe? Materiaaleigenschappen

Nadere informatie

Prof. Margriet Van Bael STUDENTNR:... Conceptuele Natuurkunde met technische toepassingen. Deel OEFENINGEN

Prof. Margriet Van Bael STUDENTNR:... Conceptuele Natuurkunde met technische toepassingen. Deel OEFENINGEN FEB Exaen D0H1A 7/01/014 NAAM... Prof. Margriet Van Bael Conceptuele Natuurkunde et technische toepassingen Deel OEFENINGEN Instructies voor studenten Noteer je identificatiegegevens (naa, studentennuer)

Nadere informatie

Vezelversterkte kunststoffen. Mechanica en ontwerp

Vezelversterkte kunststoffen. Mechanica en ontwerp Vezelversterkte kunststoen Mechanica en ontwerp Vezelversterkte kunststoen Mechanica en ontwerp A.H.J. Nijho VSSD VSSD Eerste druk 004, verbeterde herdruk 005, 006 Uitgegeven door VSSD: Leeghwaterstraat

Nadere informatie

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013 Solico B.V. Everdenberg 5A NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 - Fax: +31-162-462707 E-mail: composites@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda

Nadere informatie

Frontlader werktuigenprogramma. met nieuwe ROBUST-serie grondbakken

Frontlader werktuigenprogramma. met nieuwe ROBUST-serie grondbakken Frontlader werktuigenprograa et nieuwe ROBUST-serie grondbakken Bakkenprograa funktioneel - stabiel - slijtvast Trekker, frontlader en werktuig oeten perfect op elkaar afgested zijn wanneer u axiale laadcapaciteit

Nadere informatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor Nieuwbouw en renovatie BIJL Profielen produceert sinds 1995 glasvezel versterkte polyester profielen. Naast vele klantspecifieke

Nadere informatie

Uitwerking examen natuurkunde 2009 (tweede tijdvak) 1

Uitwerking examen natuurkunde 2009 (tweede tijdvak) 1 Uitwerking exaen natuurkunde 009 (tweede tijdvak) Opgave Optische uis. Teken eerst de verbindingslijn tussen de punten P en Q (lichtstraal in nevenstaande figuur). Deze rechte lijn is ongebroken en gaat

Nadere informatie

Hout. Houteigenschappen 2013/12

Hout. Houteigenschappen 2013/12 2013/12 Hout Houteigenschappen Hout is een natuurproduct. Elke houtsoort heeft zijn eigen unieke eigenschappen. Deze eigenschappen kunnen echter per soort enigszins variëren. Om tot optimaal gebruik en

Nadere informatie

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/13

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/13 VAK: Stooturbines A Set Proeftoets AT0 STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc /3 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Bescikbare tijd: 00 inuten Uw naa:...

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN.doc 1/7

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN.doc 1/7 VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets 07-02 versie C Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- 07-02-versie C - OPGAVEN.doc 1/7 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare

Nadere informatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor nieuwbouw en renovatie BIJL Profi elen produceert sinds 1995 glasvezel versterkte polyester profi elen. Naast vele klantspecifi

Nadere informatie

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 302 Herz. 7 2015/6 PTV 302/7 2015 BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 10 Sterkteleer (deel 3) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Schuifspanning Schuifspanning Schuifspanning (afschuiving) Dwarskrachten of afschuifkrachten

Nadere informatie

Plasticiteit. B. Verlinden Inleiding tot de materiaalkunde. Structuur van de lessen 1-4

Plasticiteit. B. Verlinden Inleiding tot de materiaalkunde. Structuur van de lessen 1-4 Plasticiteit Hoofdstuk 6 B. Verlinden Inleiding tot de materiaalkunde Structuur van de lessen 1-4 Algemene introductie in de wereld van de materialen Les 1 materialen ontwerp materialen en milieu Elastische

Nadere informatie

3.3 Behuizing 1, 2 & 3 (Jeroen)

3.3 Behuizing 1, 2 & 3 (Jeroen) 3.3 Behuizing 1, 2 & 3 (Jeroen) 3.3.1 Inleiding: In deze paragraaf wordt besproken hoe deze onderdelen van de lijmklem tot stand zijn gekomen, bijvoorbeeld het verwerkingsproces. Hoe krijgt het onderdeel

Nadere informatie

Notitie. De wegdekverharding op de Fluitersweg nabij het plangebied en op de overige wegen bestaat uit asfalt.

Notitie. De wegdekverharding op de Fluitersweg nabij het plangebied en op de overige wegen bestaat uit asfalt. Kruizeuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-3 64 10 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Notitie Project: BP Fluitersweg Apeldoorn, VL Betreft: Geluidsbelasting door wegverkeerslawaai

Nadere informatie

SBV draagarmstellingen_nl Haarlem. Versie : 1.1.5 ; NDP : NL Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-11-2015 printdatum : 23-01-2013

SBV draagarmstellingen_nl Haarlem. Versie : 1.1.5 ; NDP : NL Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-11-2015 printdatum : 23-01-2013 berekening van SBV draagarmstellingen volgens Eurocode h.o.h. staanders a4= 1000 project projectnummer omschrijving project projectnummer omschrijving algemeen veiligheidsklasse = CC1 - ontwerplevensduur

Nadere informatie

Kracht en Energie Inhoud

Kracht en Energie Inhoud Kracht en Energie Inhoud Wat is kracht? (Inleiding) Kracht is een vector Krachten saenstellen ( optellen ) Krachten ontbinden ( aftrekken ) Resulterende kracht 1 e wet van Newton: wet van de traagheid

Nadere informatie

De steen in de vijver 19 december 2007

De steen in de vijver 19 december 2007 De in de vijver 19 deceber 2007 Inleiding Er is een oud, bekend problee waarbij een in de vijver gegooid wordt. Het zal daardoor stijgen. ls dezelfde in een je in het gelegd wordt zal het ook stijgen.

Nadere informatie

Menhir V-33 bouwkundig vilt

Menhir V-33 bouwkundig vilt Menhir V-33 bouwkundig vilt Productoschrijving Menhir V-33 is een synthetisch vilt geaakt van polypropyleen vezels en kan worden gebruikt in bouwkundige situaties, waarbij de geadviseerde drukspanning

Nadere informatie

4 -paalspoer met staafwerkmodellen inclusief controle scheurwijdte,dekking verankeringslengte, ombuigen wapening en dwarskracht.

4 -paalspoer met staafwerkmodellen inclusief controle scheurwijdte,dekking verankeringslengte, ombuigen wapening en dwarskracht. Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 printdatum : 05-12-2011 4 -paalspoer met staafwerkmodellen inclusief controle scheurwijdte,dekking verankeringslengte, ombuigen wapening en dwarskracht

Nadere informatie

Voorspandraad op lengte

Voorspandraad op lengte Voorspandraad op lengte NEDRI Product Range: Voorspandraad op lengte Het voorspandraad op lengte van NEDRI garandeert duurzaamheid en kwaliteit. De voornaamste toepassing is voorgespannen betonnen dwarsliggers

Nadere informatie

Rekenregels vvuhsb; een voorzet

Rekenregels vvuhsb; een voorzet 23 Juni 2011 Ir. P.C. van Hennik Ing. P.P.F. van Rijen Rekenregels vvuhsb; een voorzet Inhoudsopgave CAE Nederland B.V. Introductie Praktijk voorbeelden Het materiaal (samenstelling & eigenschappen) Rekenen:

Nadere informatie

Het versterken en verstijven van bestaande constructies

Het versterken en verstijven van bestaande constructies Het versterken en verstijven van bestaande constructies ir.m.w. Kamerling, m.m.v. ir.j.c. Daane 02-02-2015 Onderstempeling voor de renovatie van een kozijn in een gemetselde gevel, Woerden 1 Inhoudopgave

Nadere informatie

Touw Kapa Silver Star / Touw Kapa Oceanic Blauw

Touw Kapa Silver Star / Touw Kapa Oceanic Blauw Touw Kapa Silver Star / Touw Kapa Oceanic Blauw Omschrijving Zeer gemakkelijk in gebruik door soepelheid en niet kinken, kraakt niet! Rekt bij opvang van schokbelasting, hoge breekkracht! Absorbeert geen

Nadere informatie

Naam: Succes! 1 Geef bij elke berekening het antwoord met de juiste nauwkeurigheid en met de juiste. Antwoorden: Eenheid. 0,6 : 2 s s.

Naam: Succes! 1 Geef bij elke berekening het antwoord met de juiste nauwkeurigheid en met de juiste. Antwoorden: Eenheid. 0,6 : 2 s s. Bij deze toet ag je gebruik aken van het foruleblad (bijgeleverd) en de rekenachine. Schrijf de antwoorden OP DIT BLAD en chrijf je naa op elk blad. Gebruik eventueel de achterkant. Schrijf duidelijk en

Nadere informatie

Ontwerp van koudgevormde stalen gordingen volgens EN 1993-1-3. met Scia Engineer 2010

Ontwerp van koudgevormde stalen gordingen volgens EN 1993-1-3. met Scia Engineer 2010 Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Architect: Ing. Miroslav Ing. Miroslav Maťaščík Maťaščík - Alfa 04 -a.s., Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Nadere informatie

Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Analyse De constructie bestaat uit een drie keer geknikte staaf die bij A is ingeklemd en bij B in verticale richting is gesteund. De staafdelen waarvan

Nadere informatie

Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Analyse Constructie bestaat uit scharnierend aan elkaar verbonden staven, rust op twee scharnieropleggingen: r 4, s 11 en k 8. 2k 3 13 11, dus niet vormvast.

Nadere informatie

!"! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. + 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 & " : * && 01 &0 - * )

!! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. + 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 &  : * && 01 &0 - * ) !"! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. +! 1 #31 4 #1 & 21 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 & " : * && 01 &0 - * ) . * + (! : : ; ( - < 6 + ( 67 7 ( 6 ( : 6. / # 8083

Nadere informatie

Couplerbox Doorkoppelsysteem met moffen

Couplerbox Doorkoppelsysteem met moffen Couplerbox Doorkoppelsysteem met moffen Couplerbox Doorkoppelsysteem voor betonstaven Het doorkoppelsysteem Couplerbox verenigt veiligheid en technische prestaties dankzij het speciaal type draad, nl.

Nadere informatie

5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht

5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht ysica hoofdstuk 2 : Hydrostatica 1 e jaar 2 e raad (2uur) - 10-5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht 5.1 Kracht en druk op de bode van een vat Eventjes herhalen : Wat is dichtheid?

Nadere informatie

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype.

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype. TNO heeft een onderzoek naar de invloed van een aantal parameters op de wrijvings- en weerstandscoëfficiënten van DEC International -slangen en -bochten uitgevoerd (rapportnummer 90-042/R.24/LIS). De volgende

Nadere informatie

Eindexamen vwo natuurkunde 2013-I

Eindexamen vwo natuurkunde 2013-I Opgave 2 Stad van de Zon De nieuwbouwwijk Stad van de Zon in Heerhugowaard dankt zijn naam aan het grote aantal zonnepanelen dat geïnstalleerd is. Deze kunnen samen een piekvermogen van 3,75 MW leveren.

Nadere informatie

HAMERS. AntiVibe. ANTIVIBE SYSTEEM Dit systeem is speciaal ontwikkeld om schokken te verminderen en vermindert zo ook vermoeidheid bij de gebruiker.

HAMERS. AntiVibe. ANTIVIBE SYSTEEM Dit systeem is speciaal ontwikkeld om schokken te verminderen en vermindert zo ook vermoeidheid bij de gebruiker. HAMERS ANTIVIBE HAMERS AntiVibe ANTIVIBE SYSTEEM Dit systeem is speciaal ontwikkeld om schokken te verminderen en vermindert zo ook vermoeidheid bij de gebruiker. de ideale combinatie tussen kracht en

Nadere informatie

Bijl Bruggen. specialist in dragende composietconstructies

Bijl Bruggen. specialist in dragende composietconstructies Bijl Bruggen specialist in dragende composietconstructies BIJL BRUG VOLLEDIG COMPOSIET BIJL kwaliteit Het Dintelmondse Bijl Profielen produceert glasvezelversterkte polyester profielen én complete bruggen.

Nadere informatie

Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen

Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen D.C.: 669.14-422.1:691.328 Februari 1979 Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen EURONORM 82-79 Deel 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED 2 DEFINITIES 3 AANDUIDING

Nadere informatie

Flexibel: staanders in 6 soorten en liggers om de 50 mm verstelbaar

Flexibel: staanders in 6 soorten en liggers om de 50 mm verstelbaar PALLETSTELLINGEN Flexibel: staanders in 6 soorten en liggers om de 50 mm verstelbaar Van simpel rek Tot compex magazijn hoog en stevig en in alle veiligheid PALLETSTELLINGEN Palletstellingen zijn erg eenvoudig

Nadere informatie

8.1. Sterktebepaling in SE?

8.1. Sterktebepaling in SE? 8.1. Sterktebepaling in SE? 1 : Wat? In Solid Edge kan men een ontworpen constructiedeel analyseren op : sterkte, vervorming, toelaatbare spanning, wringing, buiging, knik, Hiervoor bestaan 2 manieren

Nadere informatie

T echnische catalogus 2015 MESSING FITTINGEN BSN - BSR - REXUO

T echnische catalogus 2015 MESSING FITTINGEN BSN - BSR - REXUO T echnische catalogus 2015 MSSING FITTINGN BSN - BSR - RXUO Messing ingen KRAANWRK N FITTINGN VOOR DRINKWATRIDINGNTTN HUOT Huisaansluiting Franse fabricant van kwaliteitsproducten sinds 1906 eidingnet

Nadere informatie

4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID

4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID 4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID P Los de rekenvraastukken op een apart blad op volens de ethode Geeven Gevraad Oplossin Forule Berekenin Antwoord P P Soie vraastukken oet je in eerdere stappen

Nadere informatie

Artikel IDE442 MATERIALISEREN 2002 HET SNOWBOARD

Artikel IDE442 MATERIALISEREN 2002 HET SNOWBOARD HET SNOWBOARD Snowboarden is een relatief jonge ontwikkeling in de wintersport. In 1964 werden hiermee al wel de eerste experimenten uitgevoerd, maar pas vanaf eind jaren zeventig wordt er wat serieuzer

Nadere informatie

Tabel 1 - Overzicht van het aantal wandcontactdozen voor algemeen gebruik en lichtaansluitpunten 5 < A 12 4 1 6 2 8 3 12 < A 20 6 1 8 2 10 3

Tabel 1 - Overzicht van het aantal wandcontactdozen voor algemeen gebruik en lichtaansluitpunten 5 < A 12 4 1 6 2 8 3 12 < A 20 6 1 8 2 10 3 18-4-2013 NEN1010plus Hierbij worden niet eegerekend: de oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de hoogte tot het plafond kleiner is dan 1,5 ; een schalgat of vide, indien de oppervlakte daarvan

Nadere informatie

2.1 Nogmaals warmte en temperatuur

2.1 Nogmaals warmte en temperatuur Uitwerkingen opgaven hoofdstuk.1 Nogaals warte en teperatuur Opgave 1 a Onjuist. De teperatuur in de ruite is een aat voor de snelheid van de oleculen. s Nachts is de teperatuur lager en de snelheid van

Nadere informatie

Datum 1 F O R U M R E L I N E N & FORUM RIOOLBEHEER

Datum 1 F O R U M R E L I N E N & FORUM RIOOLBEHEER Regelgeving riolering bouwwerken 1992 - (odel) bouwverordening: et voorschriften voor Voor aanleg verwijzing naar NPR 3218 Bouwbesluit: et prestatie-eisen voor binnenriolering Voor bepalingsethode van

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING H - 3 HARDE HOUTVEZELPLATEN UITGAVE : 1967 Index 1. VOORWAARDEN VAN VERVAARDIGING...3 10. UITZICHT...3 11. KWALITEIT...3 12. AFMETINGEN...3

Nadere informatie

Steijgerweg 1 5616 HS Eindhoven

Steijgerweg 1 5616 HS Eindhoven Flensberekeningen Dr.ir. L.H. Braak Mak.Muh. M.E. Dukul Rapport WFW 92.042 april 1992 in opdracht van: Pleuger-Techniek bv Steijgerweg 1 5616 HS Eindhoven pleuger2 nhoudsopqave 1, nleiding 2. Modeivsrming

Nadere informatie

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 /

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 / AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / 381.61.01 Fax: 0(032) 9 / 381.61.00 http://www.afixgroup.com BEREKENIINGSNOTA STEIGER EN 12810 2N SW12 / 257 H2 A - LA WERKHOOGTE = 38,,50 M Berekeningsnota

Nadere informatie

Ontwerpen 5. Bankschroef

Ontwerpen 5. Bankschroef Ontwerpen 5 Bankschroef Gemaakt door: Jasper Hop (13104675) en Hein de Koning (13107941) Docent: Dhr. Mijnster Datum van inleveren: 20-6-2014 Klas: WP17B 1 Voorwoord Voorafgaand aan dit rapport hebben

Nadere informatie

BIJL BRUGGEN SPECIALIST IN DRAGENDE COMPOSIETCONSTRUCTIES

BIJL BRUGGEN SPECIALIST IN DRAGENDE COMPOSIETCONSTRUCTIES BIJL BRUGGEN SPECIALIST IN DRAGENDE COMPOSIETCONSTRUCTIES BIJL BRUG VOLLEDIG COMPOSIET Het Dintelmondse Bijl Profielen produceert glasvezelversterkte polyester profielen én complete bruggen. De draagconstructie

Nadere informatie

2 de graad 2 de jaar (2uur) Hoofdstuk 1 : Inleiding : grootheden en eenheden

2 de graad 2 de jaar (2uur) Hoofdstuk 1 : Inleiding : grootheden en eenheden - 1 - Inleiding Doel van de fysica: Waarneen Begrijpen Toepassen We neen een verschijnsel waar We zijn door dit verschijnsel geboeid We vragen ons af hoe het in elkaar steekt We zoeken een verklaring,

Nadere informatie

Sinds 1982 ervaring in roestvast stalen reparatieklemmen

Sinds 1982 ervaring in roestvast stalen reparatieklemmen Sinds 1982 ervaring in roestvast stalen reparatieklemmen Leenders Repair clamps Type L3A Type L1A, L2A en L3A klemmen zijn roestvast stalen reparatie klemmen met aftakking voor het repareren van gebroken

Nadere informatie

Solico Solutions in composites

Solico Solutions in composites Solutions in composites Solico B.V. Everdenberg 97 NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 Fax: +31-162-462707 E-mail: solico@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743

Nadere informatie

PRODUCTEN Thermohardende laminaten - oftewel duro plasten - worden gemaakt door diverse lagen voorgeïmpregneerd materiaal onder hoge druk en temperatuur samen te persen. Het voormateriaal (prepreg) kan

Nadere informatie

Stralenwerende plaat Stralenwerende wanden Safeboard-Spachtel

Stralenwerende plaat Stralenwerende wanden Safeboard-Spachtel Knauf 01/2009 Knauf Stralenwerende plaat Stralenwerende wanden Nieuw Stralenwering zonder lood Knauf Inhoud Inhoud Knauf 2 Knauf stralenwerende wand 1.0 4 Knauf stralenwerende wand 2.0 5 Knauf stralenwerende

Nadere informatie

Zweefbrug. Tussenrapport 1. Beroepsproduct: Tussenrapport 1. Periode: Blok 2

Zweefbrug. Tussenrapport 1. Beroepsproduct: Tussenrapport 1. Periode: Blok 2 Tussenrapport 1 Zweefbrug Module (vakcode): Thema Enkelstukproduct WPV1.2 Beroepsproduct: Tussenrapport 1 Groep: Bridge Club Periode: Blok 2 Ingeleverd op: Vrijdag 7 December Projectleden: Gijs Druif 12050377

Nadere informatie

Controle: Bekijk nu of aan het evenwicht wordt voldaan voor het deel BC, daarvoor zijn immers alle scharnierkracten bekend

Controle: Bekijk nu of aan het evenwicht wordt voldaan voor het deel BC, daarvoor zijn immers alle scharnierkracten bekend Hints/procedures voor het examen 4Q130 dd 25-11-99 ( Aan het einde van dit document staan antwoorden) Opgave 1 Beschouwing vooraf: De constructie bestaat uit twee delen; elk deel afzonderlijk vrijgemaakt

Nadere informatie

Domein van de accreditatie

Domein van de accreditatie WINS001 Kunststoffen : Afmetingen : buizen dikte, diameter, hoek, lengtes kranen WINS002 Kunststofbuizen Lengteverandering na verwarming NBN EN ISO 3126, NBN T42-40 (1978) NBN EN ISO 2505, NBN EN 743 (1994)

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT1 - OPGAVEN 1/6

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT1 - OPGAVEN 1/6 VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets - AT1 Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT1 - OPGAVEN 1/6 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 100 minuten

Nadere informatie

belastingen en combinaties

belastingen en combinaties Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 printdatum : 06-12-2011 stalen ligger op 3 steunpunten met 2 q-lasten 1xprofiel 1: HE140A werk werk werknummer werknummer materiaal S235 klasse 3 flensdikte

Nadere informatie

thema Met lijmwapening kan constructieve veiligheid worden geborgd Toepassing NSM-wapening in galerijen

thema Met lijmwapening kan constructieve veiligheid worden geborgd Toepassing NSM-wapening in galerijen 1 Met lijmwapening kan constructieve veiligheid worden geborgd Toepassing NSM-wapening in galerijen 36 ing. Edwin van Strien PMSE, ing. Sander Molenaar Ingenieursbureau IOB 1 Eindresultaat van een gerenoveerde

Nadere informatie

Corus Strip Products IJmuiden. Ympress Laser E250C. Ontwikkeld voor lasersnijden. Laser

Corus Strip Products IJmuiden. Ympress Laser E250C. Ontwikkeld voor lasersnijden. Laser Corus Strip Products IJmuiden Ympress E250C Ontwikkeld voor lasersnijden Ympress E250C Toepassingsvoorbeelden Ympress E250C vervangt constructie-staal in een groot Leverbare afmetingen aantal toepassingen.

Nadere informatie

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype.

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype. TNO heeft een onderzoek naar de invloed van een aantal parameters op de wrijvings- en weerstandscoëfficiënten van DEC International -slangen en -bochten uitgevoerd (rapportnummer 90-042/R.24/LIS). De volgende

Nadere informatie

N A T U U R K U N D E S A M E N V A T T I N G H 1 T / M H 4

N A T U U R K U N D E S A M E N V A T T I N G H 1 T / M H 4 N A T U U R K U N D E S A M E N V A T T I N G H 1 T / M H 4 HOOFDSTUK 1 Reflectie= Terugkaatsing van een lichtstraal. 1.3 PUNT EN SPIEGELPUNT Breking= Bij het wisselen van stof veranderen van richting.

Nadere informatie

FACULTEIT TECHNISCHE NATUURWETENSCHAPPEN Opleiding Technische Natuurkunde TENTAMEN

FACULTEIT TECHNISCHE NATUURWETENSCHAPPEN Opleiding Technische Natuurkunde TENTAMEN FACULTET TECHNSCHE NATUUWETENSCHAPPEN Opleiding Technische Natuurkunde Vak : nleiding Optica (46) Datu : 5 noveber Tijd : 8:45 uur.5 uur TENTAMEN ndien U een onderdeel van een vraagstuk niet kunt aken

Nadere informatie

FRONTLADER WERKTUIGENPROGRAMMA STOLL ORIGINELE WERKTUIGEN.

FRONTLADER WERKTUIGENPROGRAMMA STOLL ORIGINELE WERKTUIGEN. FRONTLADER WERKTUIGENPROGRAMMA STOLL ORIGINELE WERKTUIGEN. UNIVERSEEL INZETBAAR VOOR VEILIG TRANSPORT ROBUUST IN ELKE SITUATIE 2 KWALITEIT EN CAPACITEIT. STOLL originele werktuigen vervullen alle wensen

Nadere informatie

Nieuwe generatie gelijmde wapening

Nieuwe generatie gelijmde wapening FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN EN ARCHITECTUUR Nieuwe generatie gelijmde wapening Prof. dr. ir. Stijn Matthys > Nieuwe materialen FRP strip [1987] Verdere technologieverbreding

Nadere informatie

Belastingcombinaties Constructieberekening.doc

Belastingcombinaties Constructieberekening.doc 16 2005-008 Constructieberekening.doc Berekening middenbalk dakconstructie In de bestaande toestand rusten de houten balken aan twee zijden op het metselwerk. De balken zijn ingemetseld waardoor een momentvaste

Nadere informatie

Routeplanner beschermde natuur binnen de WABOprocedure

Routeplanner beschermde natuur binnen de WABOprocedure Routeplanner bescherde natuur binnen de WABOprocedure Introductie Waar gaat deze routeplanner over? In deze routeplanner worden de verschillende procedurele stappen beschreven die oeten worden gezet als

Nadere informatie

Zirconia-Reinforced Dental Restorations C. Chen

Zirconia-Reinforced Dental Restorations C. Chen Zirconia-Reinforced Dental Restorations C. Chen HOOFDSTUK 6 Samenvatting en Conclusies 107 Hoofdstuk 6 De toenemende interesse in de tandheelkunde voor volkeramische restauraties is vooral te danken aan

Nadere informatie

Gipskartonplaten. 1 Soorten en gebruik van gipskartonplaat

Gipskartonplaten. 1 Soorten en gebruik van gipskartonplaat IV Gipskartonplaten 1 Soorten en gebruik van gipskartonplaat Gipskartonplaten zijn in een fabriek vervaardigde, hoofdzakelijk uit gips bestaande bouwplaten. De vlakken en de lange zijkanten zijn afgewerkt

Nadere informatie

Buitengewoon te Sion. 4 uniek gelegen ruime kavels in RijswijkBuiten

Buitengewoon te Sion. 4 uniek gelegen ruime kavels in RijswijkBuiten Buitengewoon te Sion Een Buitengewoon ooie kans o uw eigen droowoning te realiseren op 1 van de fraaist gelegen locaties van Sion 4 uniek gelegen ruie kavels in RijswijkBuiten Inhoudsopgave (noveber 2014)

Nadere informatie

Sterkteberekeningen van transportleidingen zijn er in principe in drie categoriën:

Sterkteberekeningen van transportleidingen zijn er in principe in drie categoriën: A COMPANY OF Notitie Aan : Prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder Van : ir J. Busser Datum : 2 mei 2007 Kopie : Ir. B. Derkzen; ir J. Bierling Onze referentie : N35204.20/N/501301/Rott1 HASKONING NEDERLAND B.V.

Nadere informatie

De Rol van Lijmen in het Adhesie Test Proces

De Rol van Lijmen in het Adhesie Test Proces De Rol van Lijmen in het Adhesie Test Proces Het primaire beeld van deze technische informatie is het documenteren van de belangrijkheid van de keuze van de lijmsoort, de voorbereiding en de applicatie

Nadere informatie

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging Tabel 4 Brandwerendheidseisen met betrekking tot bezwijken (zie Bouwbesluit tabellen V) bouwconstructie brandwerendheidseis (min.) bouwconstructie waarvan bet bezwijken l~idt tot bet onbruikbaar worden

Nadere informatie

KOZ Products b.v. Producten die uw goede naam eer aandoen! Getest door KEMA Nederland en Underwriters Laboratories Inc. USA.

KOZ Products b.v. Producten die uw goede naam eer aandoen! Getest door KEMA Nederland en Underwriters Laboratories Inc. USA. KOZ Products b.v. Producten die uw goede naam eer aandoen! Getest door KEMA Nederland en Underwriters Laboratories Inc. USA. KOZ Products b.v. A. Plesmanweg 3 4462GC Goes Tel. 0031 (0)113 218762 Fax. 0031

Nadere informatie

bruggen houtconstructies composieten bridging problems

bruggen houtconstructies composieten bridging problems bruggen houtconstructies composieten bridging problems bruggen houtconstructies composieten Inhoud 02 Inleiding 03 Bruggen 04 Bruggen 05 Houtconstructies 06 Composieten 07 Dekplanken 10 Constructieprofielen

Nadere informatie

betreft Indicatieve berekening PR en GR Apeldoorn Kanaalzone

betreft Indicatieve berekening PR en GR Apeldoorn Kanaalzone Notitie betreft Indicatieve berekening PR en GR Apeldoorn Kanaalzone projectnr. 180220 080482 - DB22 aan H. Heinen Geeente Apeldoorn van Jelte Janzen Oranjewoud/Save kopie Gert Hoftijzer Oranjewoud/Save

Nadere informatie

Ambities in hybride beton

Ambities in hybride beton Ambities in hybride beton Motto Innovatie is en blijft onze voornaamste drijfveer ir. Erwin ten Brincke RC adviseur 2 Introductie Multidisciplinair adviesbureau voor de gebouwde omgeving 250 medewerkers

Nadere informatie

Zwarte oppervlaktebescherming tegen mechanische beschadiging.

Zwarte oppervlaktebescherming tegen mechanische beschadiging. Kaiflex Protect F-BLACK is een flexibel oantelingssysteem, samengesteld uit een duurzaam geweven glasvezeltextiel met een zwarte afwerking. Het beschermt Kaiflex isolatiematerialen tegen mechanische beschadiging

Nadere informatie

Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer

Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer Gestelde vragen en antwoorden 1. Kan er ook een webinar gegeven worden op het gebruik van een plaat met ribben. Dit voorstel is doorgegeven, en al intern

Nadere informatie

Vraag 1. F G = 18500 N F M = 1000 N k 1 = 100 kn/m k 2 = 77 kn/m

Vraag 1. F G = 18500 N F M = 1000 N k 1 = 100 kn/m k 2 = 77 kn/m Vraag 1 Beschouw onderstaande pickup truck met de afmetingen in mm zoals gegeven. F G is de massa van de wagen en bedraagt 18,5 kn. De volledige combinatie van wielen, banden en vering vooraan wordt voorgesteld

Nadere informatie

TAnGEn. nijp- En KnIPtanGEn

TAnGEn. nijp- En KnIPtanGEn TAnGEn nijp En KnIPtanGEn DIn/ASo/AnSI normen PARAllEllE BEkkEn VooR EEn optimale GRIP Een gebalanceerde verdeling van druk over het geheel van het gereedschap zorgt voor een verminderde kans op aslijting

Nadere informatie

Uitleg: In de bovenstaande oefening zie je in het eerste blokje een LEES en een SCHRIJF opdracht. Dit is nog lesstof uit het tweede trimester.

Uitleg: In de bovenstaande oefening zie je in het eerste blokje een LEES en een SCHRIJF opdracht. Dit is nog lesstof uit het tweede trimester. In onderstaande oefeningen zijn kleuren gebruikt. Deze dienen aleen om de structuren makkelijker terug te kunnen herkennen. Ze worden niet standaard zo gebruikt. De dunne rood/roze balken zijn ook geen

Nadere informatie