Verslag practicum composieten Kevin Kanters & Bastiaan de Jager. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag practicum composieten Kevin Kanters & Bastiaan de Jager. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Trekstaven Berekeningen trekstaven Meetresultaten trekstaven Buigbalken Berekeningen buigbalken Meetresultaten buigbalken Coposiet vs staal Conclusie. 14 Bijlage: I Meetresultaten trekstaven II Meetresultaten buigbalken 2

2 1. Inleiding Zowel in het technische onderwijs als in een groot gedeelte van de beroepspraktijk worden constructieaterialen onderverdeeld in etalen, kunststoen en nieuwe aterialen. Deze laatstgenoede ter dekt ongeveer alles wat niet oud en vertrouwd is. Coposieten behoren tot de laatst genoede ter. Coposiet betekend letterlijk saengesteld. Coposietaterialen hebben een aantal zeer interessante eigenschappen. Coposiet aterialen zijn zeer licht in gewicht, aar kunnen de eigenschappen hebben van zeer hoogwaardige etalen. In het seester H4 wordt het vak coposietaterialen gegeven. Dit vak bestaat uit twee onderdelen een theoretisch deel en een practicu. Dit verslag beschrijt het practicu en in het practicu geaakte opdrachten. De leerdoelen van dit practicu zijn: - aterialen et vezelversterking leren gebruiken in de praktijk - inzicht verkrijgen in sterke en zwakke eigenschappen van kunststoen et vezelversterking - kunnen bepalen van stijheid en sterkte van vezel versterkte kunststoen - kunnen toepassen van constructieprincipes et vezelversterkte kunststoen - vergelijken (glasvezel versterkte kunststoen et conventionele aterialen Het practicu bestaat uit twee opdrachten: 1. Maak twee glasvezelversterkte kunststo trekstaven en test deze in de trekbank. 2. Maak twee glasvezelversterkte kunststo buigbalken en test deze in de trekbank. Van de trekstaven en de buigbalken oeten eerst een aantal berekeningen worden geaakt. Vervolgens oeten de balken en staven worden geaakt en getest. Uiteindelijk worden de eetgegevens vergeleken et de theoretische waarden en de waarden voor andere aterialen (staalsoorten). 3

3 2. Trekstaven Er oeten 2 trekstaven geaakt worden. Deze staven oeten berekend, geaakt, getest en vergeleken worden. De trekstaven oeten geaakt worden van epoxyhars versterkt et glasvezelatten. De staven oeten vervaardigd worden et behulp van de hand lay-up ethode. De staven worden getest et behulp van een trekbank (axiale belasting 20 kn) Berekeningen trekstaven O te zorgen dat de trekstaven niet overgediensioneerd raken, oeten er een aantal berekeningen worden geaakt. Aan het diensioneren van de trekstaa zijn een aantal eisen gesteld, nl: - De trekstaven ogen een axiale lengte (exclusie inkleing) hebben van De doorsneden van de staven oeten zo gediensioneerd worden dat de staven onder de 20 kn bezwijken. - Het verloop van de doorsnede van de staven dient zodanig te zijn vorgegeven dat de staven niet ter plaatse van één van de inkleingen bezwijkt. Aangezien de trekstaven alleen in de lengterichting worden belast is ervoor gekozen o et unidirectioneel glasvezel te werken. Voor de atrix oet epoxi worden gebruikt. De verhouding (ractie) tussen glasvezel en atrix is op 45:55 gesteld. De trekstaven oeten et behulp van de hand lay-up ethode worden vervaardigd. Voor de trekstaven oet de axiale doorsnede worden bepaald, opdat de trekstaven beneden de 20 kn zullen breken. Voor het bepalen van de axiale doorsnede oet eerst de toelaatbare spanning [N/ 2 ] van het coposietateriaal worden berekend: σ c = v σ + v σ v = de vezelractie = 0,45 σ = de toelaatbare spanning van de vezel = 3000 N/ 2 v = de atrixractie = 0,55 σ = de toelaatbare spanning in de atrix = 100 N/ 2 σ = 0, , N 2 c = De axiale doorsnede [ 2 ] is dan: F A σ c F = Maxiale trekbelasting trekbank = N σ c = de toelaatbare spanning van de coposiet = N/ 2 4

4 A = 14, Er is voor gekozen o een zo hoog ogelijke treksterkte voor de trekstaven te krijgen. Beide trekstaven oeten dus een doorsnede A van 14,2 2 hebben: Doorsnede A 14,2 * 1 7,1 * 2 Lengte Aan beide uiteinden van de staven worden de staven over een lengte van 50 verdikt et 2 lagen, zodat de trekstaven niet bij de inkleing zullen breken. Aan de hand van de doorsnede A van de trekstaven, de dichtheid van het ateriaal en de ractie, kan het benodigde hoeveelheid ateriaal bepaald [kg] worden berekend: = ρ A l = assa vezel [kg] ρ = dichtheid vezel = 2,5 * 10-6 kg/ 3 A = doorsnede coposiet = doorsnede vezel = 14,2 2 l = lengte trekstaa = = 2, ,2 200 = 7,1 10 kg = 7, 1gra (exclusie verdikking) 7,1 gra glasvezel kot overeen et 28 strengen unidirectioneel glasvezel van 200 lang, Doorsnede A 14,2 * 1 1 laag à 28 strengen ud-at 7,1 * 2 2 lagen à 14 strengen ud-at Lengte Voor het gewicht van de benodigde hoeveelheid atrix [kg] is dit: v = v = assa vezel [kg] v = de vezelractie = 0,45 v = de atrixractie = 0,55 = assa vezel = 7,1*10-3 kg 0,55 3 = 7,1 = 8,7 10 kg = 8, 7gra 0,45 De verhouding hars:harder = 2:1 epoxy = 5,8 gra harder = 2,9 gra 5

5 De theoretische buigstijheid kan berekend worden et de orule: Ec = E v + E v Deze orule is alleen geldig bij: - Lange vezels - Belasting in vezelrichting E c = de theoretische elasticiteit van de coposiet E = de elasticiteit van de glasvezel = N/ 2 v = de vezelractie = 0,45 E = de elasticiteit van de atrix = 4, N/ 2 v = de atrixractie = 0,55 E c = N/ 2 6

6 2.2. Meetresultaten trekstaven De hand lay-up ethode is een zeer onnauwkeurige ethode. Het is oeilijk o de juiste vezelractie te verkrijgen. Ondanks het rollen van het werkstuk, blijven veel luchtbellen achter in het ateriaal. Het is dus noodzakelijk o de werkelijke vezelractie te bepalen: Gewicht vezel [g] 76,6 76,9 Gewicht atrix [g] 27,5 23,1 v :v (theoretisch) 55:45 55:45 v :v (werkelijk) 20:80 23:77 σ c (et werkelijke ractie) [N/ 2 ] E c (et werkelijke ractie) [N/ 2 ] Beide trekstaven zijn gebroken bij de inkleing, ondanks de verdikking. Meetresultaten van de trekbank: F ax axiale kracht [N] ε Relatieve verlenging [-] 6,63*10-2 5,32*10-2 De werkelijke spanning en elasticiteitsodules wordt dan: Werkelijke spanning: F σ = A Werkelijke elasticiteitsodules: F E = A ε F = Maxiale trekkracht [N] A = Doorsnede trekstaa [ 2 ] ε = Relatieve verlenging [-] σ c [N/ 2 ] E c [N/ 2 ] σ werkelijk [N/ 2 ] E werkelijk [N/ 2 ]

7 3. Buigbalken Er oeten 2 trekstaven geaakt worden. Deze staven oeten berekend, geaakt, getest en vergeleken worden. De trekstaven oeten geaakt worden van epoxyhars versterkt et glasvezelatten. De staven oeten vervaardigd worden et behulp van de hand lay-up ethode. Er is gekozen voor het aken van 2 ronde staven, odat bij balken in de vor van I- o U- proielen, de staanders snel breken. Dit kot odat zij alle kracht oeten opvangen. O te kijken o er verschil is tussen een buigkalk geaakt van unidirectioneel glasvezel en een balk van 0-90 glasvezel, is gekozen voor: 1. Buigbalk van unidirectioneel glasvezel 2. Buigbalk van 0-90 glasvezel Als buizen is een binnendiaeter gekozen van Berekeningen buigbalken De trekbank kan een axiale belasting van 20 kn aan. O een zo groot ogelijke stijheid te krijgen, oeten de buitendiaeters van de buigbalken worden bepaald. Voor zowel unidirectioneel als 0-90 glasvezel, wordt een verhouding van vezel:atrix = 45:55 gebruikt. Hieree kan de elasticiteisodules van het coposiet bepaald worden: Ec = E v + E v Deze orule is alleen geldig bij: - Lange vezels - Belasting in vezelrichting E c = de theoretische elasticiteit van de coposiet E = de elasticiteit van de glasvezel = N/ 2 v = de vezelractie = 0,45 E = de elasticiteit van de atrix = 4, N/ 2 v = de atrixractie = 0,55 E c = N/ 2 Met de wet van Hooke kan de axiale buigstijheid worden bepaald: M γ Ec Fax 0,5 l γ Ec Fax 0,5 l γ E σ = = D = D D σ M = oent [N/] γ = rek in de lengterichting = 6 E c = elasticiteitsodules = N/ 2 σ = buisspanning = 1405 N/ 2 l = lengte tussen oplegpunten = 200 c 8

8 F ax = Maxiale belasting = N , D = = 3,0 10 N / Aan de hand van de axiale buigstijheid, kan de buitendiaeter van de buigbalk worden bepaald: 4 4 ( d d i ) 4 D π 64D 4 D = E I I = = d = + d i E 64 π E E c = de theoretische elasticiteit van de coposiet = Buigbalk 1: N/ 2 Buigbalk 2: N/ 2 I = traagheidsoent buis D = buigstijheid van het ateriaal = 3,0*10 8 N/ 2 d i = inwendige diaeter van de buis = 24 Buigbalk 1: ,0 10 d 4 4 = + 24 = 26, 7 π Buigbalk 2: ,0 10 d 4 4 = + 24 = 28, 7 π Tijdens het construeren van de buizen, is de buitendiaeter niet nauwkeurig te bepalen. Voor het construeren van de buizen, is uitgegaan van 2 lagen glasvezelat. 9

9 3.2. Meetresultaten buigbalken De hand lay-up ethode is een zeer onnauwkeurige ethode. Het is oeilijk o de juiste vezelractie te verkrijgen. Ondanks het rollen van het werkstuk, blijven veel luchtbellen achter in het ateriaal. Het is dus noodzakelijk o de werkelijke vezelractie te bepalen: Gewicht vezel [g] Gewicht atrix [g] v :v (theoretisch) 55:45 55:45 v :v (werkelijk) 52:48 46:54 σ (et werkelijke ractie) [N/ 2 ] E c (et werkelijke ractie) [N/ 2 ] Werkelijke buitendiaeter [] 26,7 26,6 Voor het berekenen van de werkelijke speciieke buigstijheid, is eerst de dichtheid van het coposiet en de werkelijke elasticiteitsodules nodig: ρ = V 2 ( 1 4πd 1 4πd i ) ltotaal = 2 Gewicht vezel [g] Gewicht atrix [g] = Totaalgewicht [gra] 71,1 46,7 d = Werkelijke buitendiaeter [] 26,7 26,6 l totaal = totaallengte buis [] Trekstaa Trekstaa 2 1 ρ = dichtheid coposietateriaal [kg/ 3 ] 1,89*10-6 1,29*10-6 De werkelijke elasticiteitsodules van de balk: F E = A ε F ax axiale kracht [N] ε Relatieve verlenging [-] = l/d-d i 2,15 2,31 A doorsnede [ 2 ] E = elasticiteitsodules van de balk 2,52 1,22 10

10 [N/ 2 ] De werkelijke speciieke buigstijheid is: E l D = ρ 2,52 1,22 E = elasticiteitsodules van de balk [N/ 2 ] l = lengte tussen oplegging [] ρ = dichtheid coposietateriaal [kg/ 3 ] 1,89*10-6 1,29*10-6 D = speciieke stijheid [N/ 2 ] 2,7*10 8 1,9*

11 4. Coposiet vs staal Coposieten kunne als goed alternatie voor staal dienen. Een van de voordelen van coposieten, is dat ze dezelde eigenschappan als staal kunne bevatten, et een zeel licht gewicht. Het bepalen van het gewicht van een etalen staa et identieke eigenschappen: A s Fw = σ s F w = werkelijke trekkracht [N] σ s = de toelaatbare spanning van staal [N/ 2 ] A s = doorsnede stalen trekstaa [ 2 ] 15 15,3 Met behulp van de lengte l kan het volue bepaald worden; V = l A s A s = doorsnede stalen trekstaa [ 2 ] 15 15,3 l = lengte trekstaa [] V = volue trekstaa [ 3 ] Met behulp van het volue kan het gewicht van de equivalente trekstaven berekend worden; = V ρ V = volue trekstaa [ 3 ] ρ = dichtheid [kg/ 3 ] = assa stalen staa [gra] c = assa coposiet staa [gra] Het bepalen van het gewicht van de stalen buigbalken: Het is ogelijk o et verschillende aetingen dezelde weerstand tegen buiging te verkrijgen, waardoor niet één gewicht vastgesteld kan worden. Daaro is besloten het gewicht te berekenen van een buigbalk van staal, waarbij de buigspanning in het ateriaal hetzelde is. Met een gelijkblijvende axiale kracht betekend dit een goed equivalent een buigbalk et dezelde aetingen is. Het gewicht van deze equivalente buigbalken wordt dan: = A ρ [kg] staal l opleg staal A = volue trekstaa [ 2 ] ρ = dichtheid [kg/ 3 ]

12 l = lengte tussen de oplegpunten [] = assa stalen staa [gra] = assa coposiet staa [gra] 71,1 46,7 13

13 5. Conclusie Het practicu was zeer leerzaa en had een goede terugkoppeling et de theorie. De trekstaven en buigbalken zijn geaakt et behulp van de hand lay-up ethode. Deze ethode is zeer onnauwkeurig, odat: - De van te voren bepaald vezelractie oeilijk te realiseren is. - Bij het vervaardigen er altijd luchtbellen in het ateriaal achterblijven. - Niet op elke plek dezelde dikte, en vezelractie van het ateriaal te bereiken is. Bij het vervaardigen van de trekstaven, is gebleken dat het zeer oeilijk is de juiste vezelractie te krijgen: v :v (theoretisch) 55:45 55:45 v :v (werkelijk) 20:80 23:77 De werkelijke treksterkte en elasticiteitsodules wijken zeer veel a van de theoretische treksterkte: σ c [N/ 2 ] E c [N/ 2 ] σ werkelijk [N/ 2 ] E werkelijk [N/ 2 ] Dit kot doordat bij het berekenen van de trekstaven is uitgegaan van: - Een continue vezelversterking; - Een perecte hechting tussen atrix en vezel; - Een belasting in vezelrichting; De hierboven genoede stellingen koen niet overeen et de realiteit. Buiten dit spelen de productieouten bij de hand lay-up ethode nog een grotere rol. Het verschil tussen de 2 trekstaven is klein. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de binding tussen de 2 lagen (bij trekstaa 2) sterk genoeg is, en het voor de treksterkte en elasticiteitsodules niet uitaakt als er eerdere lagen op elkaar worden geplakt. De werkelijke drukkracht die de buigbalken kunnen hebben is een stuk lager als van te voren was berekend. Ondanks het grote verschil in de axiale drukkracht, kot de werkelijke speciieke stijheid redelijk overeen et de theorie: D = werkelijke speciieke stijheid [N/ 2 ] 2,7*10 8 1,9*10 8 D = theoretische speciieke stijheid [N/ 2 ] 3,0*10 8 3,0*10 8 De glasvezelversterkte epoxy heet dezelde eigenschappen als etaal, aar is vele alen lichter. 14

9 Stugheid en sterkte van materialen.

9 Stugheid en sterkte van materialen. 9 Stugheid en sterkte van aterialen. Onderwerpen: - Rek. - Spanning. - Elasticiteitsodulus. - Treksterkte. - Spanning-rek diagra. 9.1 Toepassing in de techniek. In de techniek ko je allerlei opstellingen

Nadere informatie

Meetonzekerheid bij de bepaling van de dichtheid van een cent

Meetonzekerheid bij de bepaling van de dichtheid van een cent Novubandproef 4-M01 ersie 0.1 Len 2010 Meetonzekerheid bij de bepalin van de dichtheid van een cent (bij Systeatische natuurkunde wo4 1.6) Benodid ateriaal: Hollandse cent, of eventueel een ander untstuk

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT1 - OPGAVEN en UITWERKINGEN 1/10

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT1 - OPGAVEN en UITWERKINGEN 1/10 VAK: echanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets - AT echanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT - OPGAVEN en UITWERKINGEN / DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAA EN LEERLINGNUER! Beschikbare tijd: inuten

Nadere informatie

Opgave 1.2. Theorie: Blz. 37/38

Opgave 1.2. Theorie: Blz. 37/38 Ogave. Theorie: Blz. 7/8 Ti: Bereken P in uit orule (.60) door een bekend unt in te vullen. Bijvoorbeeld: T 00 7 K et de bekende druk P 0 Pa. Gegeven: L 4000 J/ol T gev 0 0 K R 8,47 J/ol,K Oloing: P (0

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 8 Sterkteleer (deel 1) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Doel van de sterkteleer Berekenen van de vereiste afmetingen van constructieonderdelen

Nadere informatie

VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK

VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Proeftoets Beschikbare tijd: 100 minuten Instructies voor het invullen van het antwoordblad. 1. Dit open boek tentamen bestaat uit 10 opgaven.. U mag tijdens het tentamen

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16 VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets 07-0 versie C Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- 07-0-versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER!

Nadere informatie

Solico. Brugdekpaneel 400x85. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 1. Datum : 20 september 2011

Solico. Brugdekpaneel 400x85. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 1. Datum : 20 september 2011 Solico B.V. Everdenberg 5A NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 - Fax: +31-162-462707 E-mail: composites@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda

Nadere informatie

Tentamen MATERIAALKUNDE I, code

Tentamen MATERIAALKUNDE I, code Universiteit Tente Faculteit der Construerende Technische Wetenschappen Vakgroep Productietechniek ateriaalkundig Laboratoriu Agricola Tentaen ATRIAALKUND I, code 11505 1 augustus 007, 13.30-17.00 uur

Nadere informatie

Vezelversterkte kunststoffen. Mechanica en ontwerp

Vezelversterkte kunststoffen. Mechanica en ontwerp Vezelversterkte kunststoen Mechanica en ontwerp Vezelversterkte kunststoen Mechanica en ontwerp A.H.J. Nijho VSSD VSSD Eerste druk 004, verbeterde herdruk 005, 006 Uitgegeven door VSSD: Leeghwaterstraat

Nadere informatie

m = = ρ ρ V V V V R4 m in kg en V in m 3 hoort bij ( coherent) ρ in kg/m 3 m in g en V in ml hoort bij ( coherent) ρ in g/ml

m = = ρ ρ V V V V R4 m in kg en V in m 3 hoort bij ( coherent) ρ in kg/m 3 m in g en V in ml hoort bij ( coherent) ρ in g/ml Reflectievraen versie 21 Per edachte..1 R1 R2 1 d is elijk aan 1 c en daaro heb je de nijin te zeen dat 1 k/d elijk is aan 1 k/c. Het is dus eienlijk eer slordiheidsfout dan een denkfout. Model: 1 k/d

Nadere informatie

Basic Creative Engineering Skills

Basic Creative Engineering Skills Mechanica: Sterkteleer Januari 2015 Theaterschool OTT-1 1 Sterkteleer Sterkteleer legt een relatie tussen uitwendige krachten (MEC1-A) en inwendige krachten Waarom lopen de balken taps toe? Materiaaleigenschappen

Nadere informatie

Projectopdracht Bovenloopkraan

Projectopdracht Bovenloopkraan Projectopdracht Bovenloopkraan De opdrachten: Om op een veilige, en verantwoorde manier te kunnen werken, moet er in een werkplaats een bovenloopkraan met een loopkat worden gemonteerd. Een loopkat is

Nadere informatie

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Beoordeling conform bouwbesluit. Versie : 3. Datum : 16 januari 2013

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Beoordeling conform bouwbesluit. Versie : 3. Datum : 16 januari 2013 Solico B.V. Everdenerg 5A NL-490 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-16-4680 - Fax: +31-16-46707 E-ail: coposites@solico.nl Bankrelatie: Raoank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda nr. 0093577

Nadere informatie

Prof. Margriet Van Bael STUDENTNR:... Conceptuele Natuurkunde met technische toepassingen. Deel OEFENINGEN

Prof. Margriet Van Bael STUDENTNR:... Conceptuele Natuurkunde met technische toepassingen. Deel OEFENINGEN FEB Exaen D0H1A 7/01/014 NAAM... Prof. Margriet Van Bael Conceptuele Natuurkunde et technische toepassingen Deel OEFENINGEN Instructies voor studenten Noteer je identificatiegegevens (naa, studentennuer)

Nadere informatie

Projectopdracht Bovenloopkraan

Projectopdracht Bovenloopkraan Projectopdracht Bovenloopkraan De opdrachten: Om op een veilige, en verantwoorde manier te kunnen werken, moet er in een werkplaats een bovenloopkraan met een loopkat worden gemonteerd. Een loopkat is

Nadere informatie

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013 Solico B.V. Everdenberg 5A NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 - Fax: +31-162-462707 E-mail: composites@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Constructieplannen.en. stabiliteitsnota...zwembad TONEELHUIS..SEIZOEN.13A14.FC.BERGMAN.VANDENVOS..

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Constructieplannen.en. stabiliteitsnota...zwembad TONEELHUIS..SEIZOEN.13A14.FC.BERGMAN.VANDENVOS.. Constructieplannen.en. stabiliteitsnota...zwebad.............. TONEELHUIS..SEIZOEN.13A14.FC.BERGMAN.VANDENVOS.. INHOUD Tekeningenenaatvoeringvandezwebad9constructieas9build Foto svandekoppelingetdelayher9contructie

Nadere informatie

Frontlader werktuigenprogramma. met nieuwe ROBUST-serie grondbakken

Frontlader werktuigenprogramma. met nieuwe ROBUST-serie grondbakken Frontlader werktuigenprograa et nieuwe ROBUST-serie grondbakken Bakkenprograa funktioneel - stabiel - slijtvast Trekker, frontlader en werktuig oeten perfect op elkaar afgested zijn wanneer u axiale laadcapaciteit

Nadere informatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor Nieuwbouw en renovatie BIJL Profielen produceert sinds 1995 glasvezel versterkte polyester profielen. Naast vele klantspecifieke

Nadere informatie

Projectopdracht Bovenloopkraan

Projectopdracht Bovenloopkraan Projectopdracht Bovenloopkraan De opdrachten: Om op een veilige, en verantwoorde manier te kunnen werken, moet er in een werkplaats een bovenloopkraan met een loopkat worden gemonteerd. Een loopkat is

Nadere informatie

Hout. Houteigenschappen 2013/12

Hout. Houteigenschappen 2013/12 2013/12 Hout Houteigenschappen Hout is een natuurproduct. Elke houtsoort heeft zijn eigen unieke eigenschappen. Deze eigenschappen kunnen echter per soort enigszins variëren. Om tot optimaal gebruik en

Nadere informatie

Uitwerking examen natuurkunde 2009 (tweede tijdvak) 1

Uitwerking examen natuurkunde 2009 (tweede tijdvak) 1 Uitwerking exaen natuurkunde 009 (tweede tijdvak) Opgave Optische uis. Teken eerst de verbindingslijn tussen de punten P en Q (lichtstraal in nevenstaande figuur). Deze rechte lijn is ongebroken en gaat

Nadere informatie

2. Vind een configuratie voor een lens-geleiding die aan de specificaties kan voldoen. Geef deze configuratie weer in voldoende schetsen.

2. Vind een configuratie voor een lens-geleiding die aan de specificaties kan voldoen. Geef deze configuratie weer in voldoende schetsen. Uitwerking van de ontwerpopdracht Constructieprincipes door: Anton Verbruggen. 1. Welke coördinaten oeten worden vastgelegd. Alle behalve de z-as. Overigens ga ik ervan uit een zeer geringe rotatie o de

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN.doc 1/7

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN.doc 1/7 VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets 07-02 versie C Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- 07-02-versie C - OPGAVEN.doc 1/7 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare

Nadere informatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor Nieuwbouw en renovatie BIJL Profielen produceert sinds 1995 glasvezel versterkte polyester profielen. Naast vele klantspecifieke

Nadere informatie

Simulatie van onthechtingsmechanismen bij betonconstructies versterkt met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening. DOV mei 2004 Ernst Klamer

Simulatie van onthechtingsmechanismen bij betonconstructies versterkt met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening. DOV mei 2004 Ernst Klamer Simulatie van onthechtingsmechanismen bij betonconstructies versterkt met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening DOV mei 2004 Ernst Klamer Afstudeercommissie Prof. dr. ir. D.A. Hordijk (TU/e) Dr. ir.

Nadere informatie

THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS?

THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS? CTB3330 : PLASTICITEITSLEER THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS? M M - N N + + σ = σ = + f f BUIGING EXTENSIE Ir J.W. Welleman bladnr 0 kn Gebruiksfase met relatief geringe belasting WAT

Nadere informatie

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/13

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/13 VAK: Stooturbines A Set Proeftoets AT0 STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc /3 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Bescikbare tijd: 00 inuten Uw naa:...

Nadere informatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor nieuwbouw en renovatie BIJL Profi elen produceert sinds 1995 glasvezel versterkte polyester profi elen. Naast vele klantspecifi

Nadere informatie

F v,rd = De maximale toelaatbare schuifkracht α v = 0,6 veiligheidsfactor bij afschuiven f u,b = nominale treksterkte

F v,rd = De maximale toelaatbare schuifkracht α v = 0,6 veiligheidsfactor bij afschuiven f u,b = nominale treksterkte Het berekenen van de belasting op bouten door trek, stuik en afschuiving. Zie tabellen voor gegevens: gat minimum minimum minimum voorkeurs voorkeurs voorkeurs diameter Steel Spannings afstand afstand

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 10 Sterkteleer (deel 3) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Schuifspanning Schuifspanning Schuifspanning (afschuiving) Dwarskrachten of afschuifkrachten

Nadere informatie

Notitie. De wegdekverharding op de Fluitersweg nabij het plangebied en op de overige wegen bestaat uit asfalt.

Notitie. De wegdekverharding op de Fluitersweg nabij het plangebied en op de overige wegen bestaat uit asfalt. Kruizeuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-3 64 10 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Notitie Project: BP Fluitersweg Apeldoorn, VL Betreft: Geluidsbelasting door wegverkeerslawaai

Nadere informatie

3.3 Behuizing 1, 2 & 3 (Jeroen)

3.3 Behuizing 1, 2 & 3 (Jeroen) 3.3 Behuizing 1, 2 & 3 (Jeroen) 3.3.1 Inleiding: In deze paragraaf wordt besproken hoe deze onderdelen van de lijmklem tot stand zijn gekomen, bijvoorbeeld het verwerkingsproces. Hoe krijgt het onderdeel

Nadere informatie

Solico. Dakkapel Max overspanning tot 4075 mm. Solutions in composites. Verificatie. : Van den Borne Kunststoffen B.V. Versie : 1.

Solico. Dakkapel Max overspanning tot 4075 mm. Solutions in composites. Verificatie. : Van den Borne Kunststoffen B.V. Versie : 1. B.V. Everdenberg 5A NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 - Fax: +31-162-462707 E-mail: solico@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda nr. 20093577

Nadere informatie

Werkcollege 1 - Grondslagen voor de berekening van staalconstructies

Werkcollege 1 - Grondslagen voor de berekening van staalconstructies Werkcollege - Grondslagen voor de berekening van staalconstructies Opgave : Vloeien door een trekkract - restspanningen Drie staven, elk met een dwarsdoorsnede A = cm², zijn door starre dwarsbalken verbonden

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD

GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 303 Herz. 4 2013/12 PTV 303/4 2013 GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD HERZIENING

Nadere informatie

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT02 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/11

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT02 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/11 VAK: Stooturbines A Set Proeftoets AT0 STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc / IT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 00 inuten Uw naa:...

Nadere informatie

De ingevoerde geometrie en de berekende grondparameters zijn opgenomen in bijlage 3 en 6.

De ingevoerde geometrie en de berekende grondparameters zijn opgenomen in bijlage 3 en 6. Kenmerk R012-1205944BXB-irb-V01-NL Verticale beddingsconstante omhoog Verticale beddingsconstante omlaag Horizontale beddingsconstante Wandwrijving bij axiale verplaatsing van de leiding De ingevoerde

Nadere informatie

Plasticiteit. B. Verlinden Inleiding tot de materiaalkunde. Structuur van de lessen 1-4

Plasticiteit. B. Verlinden Inleiding tot de materiaalkunde. Structuur van de lessen 1-4 Plasticiteit Hoofdstuk 6 B. Verlinden Inleiding tot de materiaalkunde Structuur van de lessen 1-4 Algemene introductie in de wereld van de materialen Les 1 materialen ontwerp materialen en milieu Elastische

Nadere informatie

De steen in de vijver 19 december 2007

De steen in de vijver 19 december 2007 De in de vijver 19 deceber 2007 Inleiding Er is een oud, bekend problee waarbij een in de vijver gegooid wordt. Het zal daardoor stijgen. ls dezelfde in een je in het gelegd wordt zal het ook stijgen.

Nadere informatie

: Vermeld op alle bladen van uw werk uw naam. : Het tentamen bestaat uit 3 bladzijden inclusief dit voorblad.

: Vermeld op alle bladen van uw werk uw naam. : Het tentamen bestaat uit 3 bladzijden inclusief dit voorblad. POST HBO-OPLEIDINGEN Betonconstructeur BV Staalconstructeur BmS Professional master of structural engineering Toegepaste mechanica Materiaalmodellen en niet-lineaire mechanica docent : dr. ir. P.C.J. Hoogenboom

Nadere informatie

Belastingproeven PVC stellingkasten

Belastingproeven PVC stellingkasten TNO-rapport TNO-034-DTM-2010-04905 Belastingproeven PVC stellingkasten Van Mourik Broekmanweg P.O. Box 49 2600 AA Delft The Netherlands www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 wegwijzer@tno.nl

Nadere informatie

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 302 Herz. 7 2015/6 PTV 302/7 2015 BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE

Nadere informatie

SBV draagarmstellingen_nl Haarlem. Versie : 1.1.5 ; NDP : NL Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-11-2015 printdatum : 23-01-2013

SBV draagarmstellingen_nl Haarlem. Versie : 1.1.5 ; NDP : NL Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-11-2015 printdatum : 23-01-2013 berekening van SBV draagarmstellingen volgens Eurocode h.o.h. staanders a4= 1000 project projectnummer omschrijving project projectnummer omschrijving algemeen veiligheidsklasse = CC1 - ontwerplevensduur

Nadere informatie

Voorspandraad op lengte

Voorspandraad op lengte Voorspandraad op lengte NEDRI Product Range: Voorspandraad op lengte Het voorspandraad op lengte van NEDRI garandeert duurzaamheid en kwaliteit. De voornaamste toepassing is voorgespannen betonnen dwarsliggers

Nadere informatie

Solico. Brugdekpaneel 500x55. Solutions in composites. Beoordeling conform bouwbesluit. Versie : 4. Datum : 25 februari 2013

Solico. Brugdekpaneel 500x55. Solutions in composites. Beoordeling conform bouwbesluit. Versie : 4. Datum : 25 februari 2013 B.V. Everdenerg 5A NL-490 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-16-4680 - Fax: +31-16-46707 E-ail: coposites@solico.nl Bankrelatie: Raoank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda nr. 0093577 Brugdekpaneel

Nadere informatie

Kracht en Energie Inhoud

Kracht en Energie Inhoud Kracht en Energie Inhoud Wat is kracht? (Inleiding) Kracht is een vector Krachten saenstellen ( optellen ) Krachten ontbinden ( aftrekken ) Resulterende kracht 1 e wet van Newton: wet van de traagheid

Nadere informatie

Stappenplan knik. Grafiek 1

Stappenplan knik. Grafiek 1 Stappenplan knik Bepaal de waarden voor A, L buc, i y, i z, λ e (afhankelijk van materiaalsoort) en f y,d (=rekgrens) Kniklengte Instabiliteit tabel 1.1 Slankheid λ y = L buc /i y Rel slankheid λ rel =

Nadere informatie

Menhir V-33 bouwkundig vilt

Menhir V-33 bouwkundig vilt Menhir V-33 bouwkundig vilt Productoschrijving Menhir V-33 is een synthetisch vilt geaakt van polypropyleen vezels en kan worden gebruikt in bouwkundige situaties, waarbij de geadviseerde drukspanning

Nadere informatie

4 -paalspoer met staafwerkmodellen inclusief controle scheurwijdte,dekking verankeringslengte, ombuigen wapening en dwarskracht.

4 -paalspoer met staafwerkmodellen inclusief controle scheurwijdte,dekking verankeringslengte, ombuigen wapening en dwarskracht. Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 printdatum : 05-12-2011 4 -paalspoer met staafwerkmodellen inclusief controle scheurwijdte,dekking verankeringslengte, ombuigen wapening en dwarskracht

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden

Voorbeeld. Preview NEN Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden UDC 621.86:672.61 Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden Calibrated, short link hoist chains for use in appliances with

Nadere informatie

Rekenregels vvuhsb; een voorzet

Rekenregels vvuhsb; een voorzet 23 Juni 2011 Ir. P.C. van Hennik Ing. P.P.F. van Rijen Rekenregels vvuhsb; een voorzet Inhoudsopgave CAE Nederland B.V. Introductie Praktijk voorbeelden Het materiaal (samenstelling & eigenschappen) Rekenen:

Nadere informatie

Statische berekening. Geldersekade 37-3 te Amsterdam. werk no aug-17. Opdrachtgever. dhr. Philip Provoost

Statische berekening. Geldersekade 37-3 te Amsterdam. werk no aug-17. Opdrachtgever. dhr. Philip Provoost Statische berekening Geldersekade 37-3 te Amsterdam werk no. 820 aug-17 Opdrachtgever P en S Ingenieurs Zijllaan 21 3431 GK Nieuwegein info@pensingenieurs.nl 0306045485 0615180441 Inhoudsopgave blz. 1

Nadere informatie

Het versterken en verstijven van bestaande constructies

Het versterken en verstijven van bestaande constructies Het versterken en verstijven van bestaande constructies ir.m.w. Kamerling, m.m.v. ir.j.c. Daane 11-02-2014 Onderstempeling voor de renovatie van een kozijn in een gemetselde gevel, Woerden Inhoudopgave

Nadere informatie

KOMO attest K67986/03

KOMO attest K67986/03 475/170301 KOMO attest K67986/03 Uitgegeven 2017-06-15 Vervangt K67986/02 Geldig tot 2020-06-15 D.d. 2014-06-10 Pagina 1 van 13 Type: FlexxoCover Flexxolutions GFS B.V VERKLARING VAN KIWA Dit attest is

Nadere informatie

Nieuwe generatie gelijmde wapening S. Matthys, UGent

Nieuwe generatie gelijmde wapening S. Matthys, UGent Nieuwe generatie gelijmde wapening S. Matthys, UGent FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN EN ARCHITECTUUR Nieuwe generatie gelijmde wapening Prof. dr. ir. Stijn Matthys KVIV-studiedag

Nadere informatie

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype.

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype. TNO heeft een onderzoek naar de invloed van een aantal parameters op de wrijvings- en weerstandscoëfficiënten van DEC International -slangen en -bochten uitgevoerd (rapportnummer 90-042/R.24/LIS). De volgende

Nadere informatie

Touw Kapa Silver Star / Touw Kapa Oceanic Blauw

Touw Kapa Silver Star / Touw Kapa Oceanic Blauw Touw Kapa Silver Star / Touw Kapa Oceanic Blauw Omschrijving Zeer gemakkelijk in gebruik door soepelheid en niet kinken, kraakt niet! Rekt bij opvang van schokbelasting, hoge breekkracht! Absorbeert geen

Nadere informatie

Het versterken en verstijven van bestaande constructies

Het versterken en verstijven van bestaande constructies Het versterken en verstijven van bestaande constructies ir.m.w. Kamerling, m.m.v. ir.j.c. Daane 02-02-2015 Onderstempeling voor de renovatie van een kozijn in een gemetselde gevel, Woerden 1 Inhoudopgave

Nadere informatie

Tentamen MATERIAALKUNDE Ia

Tentamen MATERIAALKUNDE Ia Universiteit Tente Faculteit der Construerende Technische Wetenschappen Leerstoel Productietechniek Tentamen MATERIAALKUNDE Ia Module Onterpen van een constructie 9 januari 014, 13.45-15.30 uur AANWIJZINGEN

Nadere informatie

Ontwerp van koudgevormde stalen gordingen volgens EN 1993-1-3. met Scia Engineer 2010

Ontwerp van koudgevormde stalen gordingen volgens EN 1993-1-3. met Scia Engineer 2010 Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Architect: Ing. Miroslav Ing. Miroslav Maťaščík Maťaščík - Alfa 04 -a.s., Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Nadere informatie

Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Analyse De constructie bestaat uit een drie keer geknikte staaf die bij A is ingeklemd en bij B in verticale richting is gesteund. De staafdelen waarvan

Nadere informatie

8. Sterktebepaling? Zorg dat de area information aan staat. Klik ergens binnen het te onderzoeken oppervlak en accepteer (v-symbool).

8. Sterktebepaling? Zorg dat de area information aan staat. Klik ergens binnen het te onderzoeken oppervlak en accepteer (v-symbool). 8. Sterktebepaling? 1 : Wat? In Solid Edge kan men een ontworpen constructiedeel analyseren op : sterkte, vervorming, toelaatbare spanning, wringing, buiging, knik, Hiervoor bestaan 2 manieren : 2 : Fysische

Nadere informatie

Naam: Succes! 1 Geef bij elke berekening het antwoord met de juiste nauwkeurigheid en met de juiste. Antwoorden: Eenheid. 0,6 : 2 s s.

Naam: Succes! 1 Geef bij elke berekening het antwoord met de juiste nauwkeurigheid en met de juiste. Antwoorden: Eenheid. 0,6 : 2 s s. Bij deze toet ag je gebruik aken van het foruleblad (bijgeleverd) en de rekenachine. Schrijf de antwoorden OP DIT BLAD en chrijf je naa op elk blad. Gebruik eventueel de achterkant. Schrijf duidelijk en

Nadere informatie

HDPE KABELBESCHERMBUIS

HDPE KABELBESCHERMBUIS HDPE KABELBESCHERMBUIS PRODUCT SPECIFICATIE Januari 2008 16-01-2008 specificatie kabelbeschermingsbuizen van PE 1 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1.1 Toepassingsgebied... 3 1.2 Documentverwijzing...

Nadere informatie

Bijl Bruggen. specialist in dragende composietconstructies

Bijl Bruggen. specialist in dragende composietconstructies Bijl Bruggen specialist in dragende composietconstructies BIJL BRUG VOLLEDIG COMPOSIET BIJL kwaliteit Het Dintelmondse Bijl Profielen produceert glasvezelversterkte polyester profielen én complete bruggen.

Nadere informatie

Statische berekening

Statische berekening Statische berekening Doorbraak Loosduinseweg 1013A te 'S- Gravenhage werk no. 16216 Eigenaar: aug-16 Odrachtgever: P en S Ingenieurs Zijllaan 21 3431 GK Nieuwegein info@pensingenieurs.nl 0615180441 0306045485

Nadere informatie

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Hoofdstuk 1 : Krachten, spanningen en rekken Voorbeeld 1.1 (p. 11) Gegeven is een vakwerk met twee steunpunten A en B. Bereken de reactiekrachten/momenten

Nadere informatie

Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Analyse Constructie bestaat uit scharnierend aan elkaar verbonden staven, rust op twee scharnieropleggingen: r 4, s 11 en k 8. 2k 3 13 11, dus niet vormvast.

Nadere informatie

Durus EasyFinish Polymeervezels. Dé oplossing voor vloeren en druklagen: Beton en wapening in één

Durus EasyFinish Polymeervezels. Dé oplossing voor vloeren en druklagen: Beton en wapening in één Durus EasyFinish Polymeervezels Dé oplossing voor vloeren en druklagen: Beton en wapening in één Eenvoudig in gebruik Kostenefficiënt Milieuvriendelijk Gecertificeerd ATG 3098 Durus EasyFinish Polymeervezels

Nadere informatie

DRUKVERLIES GELAMINEERDE FLEXIBELE SLANGEN

DRUKVERLIES GELAMINEERDE FLEXIBELE SLANGEN TNO heeft een onderzoek naar de invloed van een aantal parameters op de wrijvings- en weerstandscoëfficiënten van EC -slangen en -bochten uitgevoerd (rapportnummer 90-042/R.24/LIS). e volgende parameters

Nadere informatie

Dwarskracht. V Rd,c. ν min. k = 1 +

Dwarskracht. V Rd,c. ν min. k = 1 + Rekenvoorbeelden EC2 Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (4) In de serie met rekenvoorbeelden voor de Eurocode 2 1 ) is in dit artikel dwarskracht aan de beurt. Aan de hand van vier voorbeelden wordt toegelicht

Nadere informatie

Beproevingsrapport: Controle overspanning WPC-vlonderdelen volgens BRL Rapportcode: Datum: 26 oktober 2016

Beproevingsrapport: Controle overspanning WPC-vlonderdelen volgens BRL Rapportcode: Datum: 26 oktober 2016 Beproevingsrapport: Controle overspanning WPC-vlonderdelen volgens BRL 0825 Rapportcode: 16.0465 Datum: 26 oktober 2016 Rapportcode: 16.0465 Datum: 26 oktober 2016 Pagina: 2/8 SHR Het Cambium Nieuwe Kanaal

Nadere informatie

3 -paalspoer met staafwerkmodellen inclusief controle scheurwijdte,dekking verankeringslengte, ombuigen wapening en dwarskracht.

3 -paalspoer met staafwerkmodellen inclusief controle scheurwijdte,dekking verankeringslengte, ombuigen wapening en dwarskracht. Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 printdatum : 05-12-2011 3 -paalspoer met staafwerkmodellen inclusief controle scheurwijdte,dekking verankeringslengte, ombuigen wapening en dwarskracht

Nadere informatie

Couplerbox Doorkoppelsysteem met moffen

Couplerbox Doorkoppelsysteem met moffen Couplerbox Doorkoppelsysteem met moffen Couplerbox Doorkoppelsysteem voor betonstaven Het doorkoppelsysteem Couplerbox verenigt veiligheid en technische prestaties dankzij het speciaal type draad, nl.

Nadere informatie

Touw Kapa Silver Star / Touw Kapa Oceanic Blauw

Touw Kapa Silver Star / Touw Kapa Oceanic Blauw Touw Kapa Silver Star / Touw Kapa Oceanic Blauw Omschrijving Zeer gemakkelijk in gebruik door soepelheid en niet kinken, kraakt niet! Rekt bij opvang van schokbelasting, hoge breekkracht! Absorbeert geen

Nadere informatie

Stappenplan knik. Grafiek 1

Stappenplan knik. Grafiek 1 Stappenplan knik Bepaal de waarden voor A, L buc, i y, i z, λ e (afhankelijk van materiaalsoort) en f y,d (=rekgrens) Kniklengte Instabiliteit tabel 1.1 Slankheid λ y = L buc/i y Rel slankheid λ rel =

Nadere informatie

Eindexamen vwo natuurkunde 2013-I

Eindexamen vwo natuurkunde 2013-I Opgave 2 Stad van de Zon De nieuwbouwwijk Stad van de Zon in Heerhugowaard dankt zijn naam aan het grote aantal zonnepanelen dat geïnstalleerd is. Deze kunnen samen een piekvermogen van 3,75 MW leveren.

Nadere informatie

Linkeras A C1 A F. L1 - Balklengte E2. L2 Slaglengte SBD30-100XL L

Linkeras A C1 A F. L1 - Balklengte E2. L2 Slaglengte SBD30-100XL L epcootion SD Sealed elt Drive Deze datasheet behoort bij de SD catalogus De SD30-100XL unit is ontworpen voor toepassingen die een balk vereisen die stijver is dan die bij de standaard SD30-100 unit. Dit

Nadere informatie

!"! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. + 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 & " : * && 01 &0 - * )

!! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. + 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 &  : * && 01 &0 - * ) !"! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. +! 1 #31 4 #1 & 21 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 & " : * && 01 &0 - * ) . * + (! : : ; ( - < 6 + ( 67 7 ( 6 ( : 6. / # 8083

Nadere informatie

1 Geometrie Software informatie...2

1 Geometrie Software informatie...2 Inhoudsopgave 1 Geometrie...2 1.1 Software informatie...2 aanvraag 1.2 Geometrie voorstelling (m)...2 1.3 Geometrie gegevens...2 1.3.1 Staven...3 1.4 Materiaalgegevens...5 1.4.1 Staal S235...5 1.4.1.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Texte invisible servant à adapter hauteur texte

Inhoudsopgave. Texte invisible servant à adapter hauteur texte Inhoudsopgave 1 Geometrie...2 1.1 Software informatie...2 1.2 Geometrie voorstelling (m)...2 1.3 Geometrie gegevens...2 1.3.1 Staven...3 1.4 Materiaalgegevens...5 1.4.1 Staal S235...5 1.4.1.1 Elastische

Nadere informatie

Tentamen MATERIAALKUNDE Ia

Tentamen MATERIAALKUNDE Ia Universiteit Tente Faculteit der Construerende Technische Wetenschappen Leerstoel Productietechniek Tentamen MATERIAALKUNDE Ia Module 2 Onterpen van een constructie 20 december 2013, 15.45-17.30 uur AANWIJZINGEN

Nadere informatie

4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID

4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID 4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID P Los de rekenvraastukken op een apart blad op volens de ethode Geeven Gevraad Oplossin Forule Berekenin Antwoord P P Soie vraastukken oet je in eerdere stappen

Nadere informatie

5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht

5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht ysica hoofdstuk 2 : Hydrostatica 1 e jaar 2 e raad (2uur) - 10-5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht 5.1 Kracht en druk op de bode van een vat Eventjes herhalen : Wat is dichtheid?

Nadere informatie

Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen

Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen D.C.: 669.14-422.1:691.328 Februari 1979 Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen EURONORM 82-79 Deel 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED 2 DEFINITIES 3 AANDUIDING

Nadere informatie

Ontwerpen 5. Bankschroef

Ontwerpen 5. Bankschroef Ontwerpen 5 Bankschroef Gemaakt door: Jasper Hop (13104675) en Hein de Koning (13107941) Docent: Dhr. Mijnster Datum van inleveren: 20-6-2014 Klas: WP17B 1 Voorwoord Voorafgaand aan dit rapport hebben

Nadere informatie

HAMERS. AntiVibe. ANTIVIBE SYSTEEM Dit systeem is speciaal ontwikkeld om schokken te verminderen en vermindert zo ook vermoeidheid bij de gebruiker.

HAMERS. AntiVibe. ANTIVIBE SYSTEEM Dit systeem is speciaal ontwikkeld om schokken te verminderen en vermindert zo ook vermoeidheid bij de gebruiker. HAMERS ANTIVIBE HAMERS AntiVibe ANTIVIBE SYSTEEM Dit systeem is speciaal ontwikkeld om schokken te verminderen en vermindert zo ook vermoeidheid bij de gebruiker. de ideale combinatie tussen kracht en

Nadere informatie

VOORSPANSTAAL - KOUDGETROKKEN DRADEN

VOORSPANSTAAL - KOUDGETROKKEN DRADEN OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com PTV 1 Herz. 2012/ PTV 1/ 2012 VOORSPANSTAAL - KOUDGETROKKEN DRADEN HERZIENING BENOR vzw Goedgekeurd door de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Trekeenheden. Algemene informatie over trekeenheden PGRT

Trekeenheden. Algemene informatie over trekeenheden PGRT Algemene informatie over trekeenheden Algemene informatie over trekeenheden Een trekeenheid is een collectieve term voor een of meer componenten waarmee het voertuig moet zijn uitgerust om een volgwagen

Nadere informatie

BE 500 ES. Nieuwe staalsoort met hoge ductiliteit: BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD

BE 500 ES. Nieuwe staalsoort met hoge ductiliteit: BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 302 Herz. 6 2015/3 BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD HERZIENING

Nadere informatie

Werkcollege 7 - Samengestelde en biaxiale buiging

Werkcollege 7 - Samengestelde en biaxiale buiging erkcollege 7 - Samengestelde en biaxiale buiging Opgave : Samengestelde buiging Een HE 00 proiel wordt in een ekere doorsnede onderworpen aan samengestelde buiging: Ed = 5000 k (druk) en Ed = 800 km. De

Nadere informatie

Is er een verband tussen de massa (m) en het volume (V) van een homogeen voorwerp? Alle PET-cilinders zijn vervaardigd uit...

Is er een verband tussen de massa (m) en het volume (V) van een homogeen voorwerp? Alle PET-cilinders zijn vervaardigd uit... LABO : erband tussen assa en volue van een voorwerp: MASSADICHTHEID BENODIGDHEDEN schuifpasser (nk:.............. c) diitale balans (nk:.............. ) ruitersbalans (nk:.............. ) 8 cilinders vervaardid

Nadere informatie