Analyses. Monthly INHOUD EDITORIAAL. n 24 l DECEMBER Editoriaal De OESO is matig optimistisch. 03 GBL Een welgekomen nieuwe look

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyses. Monthly INHOUD EDITORIAAL. n 24 l DECEMBER 2013. 01 Editoriaal. 02 2014 De OESO is matig optimistisch. 03 GBL Een welgekomen nieuwe look"

Transcriptie

1 Analyses n 24 l DECEMBER 2013 Monthly INHOUD 01 Editoriaal De OESO is matig optimistisch 03 GBL Een welgekomen nieuwe look 04 Belasting op ICB's zonder Europese paspoort De laatste ontwikkelingen 05 Amundi Global Aggregate Een «all weather» obligatiefonds 06 DSM Heroriëntering op de voedingsactiviteit als vector voor waardecreatie 07 Home Funds News Gameloft : mobiele pure play 08 Monthly Performances Indices Wenst u deze publicatie in elektronisch formaat te ontvangen? Schrijf u in via de website: EDITORIAAL Beste cliënt, November was opnieuw rijk aan marktsturend nieuws. De beurzen bleven globaal gezien goed ondersteund door het monetaire vuurwerk van de centrale banken. In de eurozone verlaagde de ECB heel onverwacht haar rentevoeten met 25 basispunten tot het historisch lage niveau van 0,25%. De toenemende defl atoire druk baart de Europese Centrale Bank duidelijk zorgen en zal haar op termijn eventueel dwingen om meer niet-conventionele middelen in te zetten, mocht de situatie verslechteren (bv. negatieve depositorente). Tegelijkertijd lijkt Europa de recessieperiode geleidelijk achter zich te laten. De groei in het derde kwartaal kwam neer op 0,3%, waarmee de 0,7%-groei van het tweede kwartaal bevestigd werd. In de VSA blaast de Fed warm en koud over haar toekomstige monetaire politiek, maar het wordt duidelijker dat met de komst van de nieuwe gouverneur, Yellen, het soepele beleid zal worden voortgezet, ondanks de nakende vermindering van de opkoop van overheidspapier. Van de Amerikaanse economie wordt veel verwacht in De groei zou er kunnen stijgen tot in de buurt van 3%, i.e. ruim beter dan de verwachte 1,8% voor dit jaar. Het blijft vooral zaak om de rentevoeten niet te laten ontsporen en de olieprijs zeer laag te houden. Dat zou moeten leiden tot een fi kse opstoot in de consumptie en de (bedrijfs)investeringen. In China heeft de jaarlijkse plenaire vergadering duidelijke afspraken gemaakt over een meer marktgedreven economisch model in de komende 5 à 10 jaar. Analisten voorzien een jaarlijkse positieve impact van 0,5% extra economische groei (tot 8%) wanneer alles geïmplementeerd zal zijn. Het is te verwachten dat de Chinese munt er wel bij zal varen, wat op zijn beurt de koopkracht van de Chinezen zou verhogen en het economisch model zou helpen bij zijn transitie van export naar interne vraag. In Japan heeft de BoJ voorlopig niets gewijzigd aan haar monetaire politiek, maar de markt anticipeert erop dat er in 2014 meer zal moeten gebeuren om Abenomics een kans op slagen te geven. Dit zal heel waarschijnlijk tot een verdere verzwakking van de yen leiden, wat de deur op een kier zet voor stijgende beurzen. In deze context hebben de Amerikaanse en Aziatische beurzen in november opnieuw 2 à 5% winst bijeengesprokkeld. De Europese beurzen geven een meer vertekend beeld. Dat heeft deels te maken met de heersende onzekerheid rond de impact van de toekomstige stresstesten op de Europese banksector en verder ook met de defl atoire druk, waarbij men zich afvraagt of de ECB echt de grote middelen zal inzetten, mocht het alarm afgaan. We zijn de laatste maand van het jaar ingegaan en het seizoenseffect zou positief moeten zijn voor de aandelen. Over de laatste 10 jaar heeft de Eurostoxx 50 index in deze periode nooit een negatieve return getoond. Naar 2014 toe zal een verdere ondersteuning van de rally een behoorlijke stijging van de winstcijfers vereisen. Op dit ogenblik zijn de analisten van mening dat die winst met 10 à 15% zal stijgen in Europa. We gaan ervan uit dat de aandelen nog steeds een single digit positieve return kunnen registreren, lager dan de voorbije jaren, maar beter dan de andere activaklassen. Het zal echter lonen om de risicofactoren in acht te houden, want er hoeft niet veel te gebeuren voor een fl inke tussentijdse uitschuiver. De tijd zal het leren, maar kapitaalbescherming wordt minstens even belangrijk als kapitaalwinst. Danny Wittenberg Chief Investment Offi cer 1

2 2014 De OESO is matig optimistisch Op 19 november publiceerde de OESO haar, intussen klassieke, semestriële rapport over de toestand van de wereldeconomie en de vooruitzichten voor de komende jaren. Omwille van de schat aan informatie die dit rapport bevat, wordt er altijd met belangstelling naar uitgekeken door economen en marktstrategen. En omdat de OESO een gezaghebbende bron is die heel wat beleidsaanbevelingen formuleert, wordt het rapport ook vaak gelezen om er aanwijzingen in te vinden over de te volgen beleidsstrategie. Anderzijds bevat het rapport zelden grote verrassingen en wordt de OESO, als offi ciële voorspeller, soms verweten ietwat te optimistisch te zijn over de toekomst, waardoor de prognoses vaak naar beneden moeten worden bijgesteld. Een geleidelijk, maar matig herstel Het pas gepubliceerde rapport sluit perfect aan bij deze traditie. Het stelt een geleidelijk, maar ook al bij al erg matig herstel van de wereldeconomie voorop voor 2014 en 2015, en daarmee verwoordt het perfect de algemeen geldende consensus. Voor 2014 ziet de OESO bijvoorbeeld een groei van de wereldeconomie met 3,6% (zie tabel), terwijl men in mei nog een groei van 4,1% vooropstelde. De neerwaartse bijstelling van de prognose komt bijna geheel voor rekening van de minder sterke groei in de grotere groeilanden, terwijl de prognoses voor de ontwikkelde landen nauwelijks veranderd zijn. De sterkere groei in deze landen vloeit voort uit de voortdurende steun van een zeer accomoderend monetair beleid, uit het verminderen van de soberheidsmaatregelen en uit de positieve gevolgen die de reeds genomen groeibevorderende maatregelen eindelijk beginnen te genereren. De groeivertraging in de ontluikende markten wordt toegeschreven aan een aantal structurele gebreken vanuit de aanbodzijde, gebreken die door de toestroom van kapitaal uit het Westen de voorbije jaren voor een stuk aan het oog werden onttrokken, maar die nu terug aan de oppervlakte gekomen zijn. Dreigingen in de eurozone Bron: Databank van de economische vooruitzichten van de OESO, nr.94 Het rapport gaat echter ook dieper in op de talrijke risico s die dit fragiele herstel bedreigen. Voor de eurozone wijst het onder meer op de nog steeds zwakke balansen van de banken, de fragiele publieke fi nanciën en de onzekere politieke situatie in de kwetsbare Zuiderse landen. Het rapport stelt inderdaad dat de heel bescheiden herneming van de groei in Europa te laag zal uitvallen om de werkloosheidsgraad terug te dringen, zodat de Europese periferie erg vatbaar blijft voor sociale en politieke onrust. Daarom hamert de OESO op het snel tot stand brengen van een bankenunie. Ook dringt zij erop aan dat de komende stresstesten voor de banken op een geloofwaardige manier de zwakke plekken in de balansen moeten aantonen teneinde de nodige maatregelen te kunnen nemen. Verder wijst de OESO op de blijvende noodzaak van een stimulerend monetair beleid als tegengewicht voor de toenemende defl atoire risico s in de eurozone. Het rapport gaat eveneens uitgebreid in op de moeilijke fi scale discussie in de VS. Het maakt een analyse van wat er kan gebeuren mocht het schuldenplafond in de VS echt bindend worden, wat volgens deze analyse zou uitmonden in besparingen ten belope van 4% van het bnp en een diepe recessie. Om dit te voorkomen, stelt het rapport dat een vast vooropgesteld schuldenplafond moet worden afgeschaft en dient te worden vervangen door een geloofwaardig schuldconsolidatieplan op lange termijn met solide politieke steun. Tenslotte gaat de OESO dieper in op de situatie in Japan. Ze steunt het plan om de btw-voet verder op te trekken, maar blijft wel hameren op de nood aan verdere fi scale consolidatie en op de noodzaak om uiterlijk tegen 2020 een primair overschot op de begroting te realiseren. Daartoe moeten verregaande structurele maatregelen worden genomen. Ter conclusie kan men stellen dat het rapport weinig echt nieuwe gegevens bevat, maar wel een soort van blauwdruk aanreikt om verder uit de crisis te geraken. Daaruit blijkt dan misschien wel dat er nog heel wat werk aan de winkel is, maar het bemoedigende nieuws is dat er wel degelijk een uitweg uit de crisis mogelijk is Christophe Van Canneyt Chief Economist 2

3 GBL Een welgekomen nieuwe look Talrijke Belgische investeerders hebben het aandeel GBL (Groep Brussel Lambert) in portefeuille. De holding, die gedeeltelijk in handen is van miljardair Albert Frère, kon immers altijd op de gunst van de kleine belegger rekenen. GBL kent een geschiedenis van behoorlijk aantrekkelijke performances, met een geannualiseerd rendement op tien jaar van 8,3% (inclusief dividenden) ten opzichte 6,9% voor de Bel20. Het imago van de groep, dat gebouwd is op het aangeboren gevoel voor zaken doen van Albert Frère, was lange tijd dat van een kwaliteitsholding die winstgevende investeringen deed en haar aandeelhouders een aantrekkelijk dividend bood. Maar enkele jaren is de situatie ingewikkeld en weegt ze op de beurskoers. Een teleurstellende performance na de crisis Wanneer we onze vergelijking opnieuw maken over een periode van vijf jaar, komt GBL er minder goed uit met een performance van 7% op jaarbasis ten opzichte van 13,5% voor de Bel20. Als we, over diezelfde periode, de performances van GBL vergelijken met die van andere Belgische holdings zoals Ackermans & van Haaren (16%), GIMV (12%) en Sofi na (13%), is de vaststelling duidelijk: GBL hinkt ver achterop en straalt niet meer zoals vroeger. De kloof is zich duidelijk beginnen af te tekenen vanaf 2008, toen de fi nanciële crisis een zware impact had op de portefeuille van GBL met een daling van bijna 50% tussen juli 2007 en maart De andere holdings registreerden allemaal een gelijkaardige correctie, maar toen de heropleving zich in 2009 doorzette, begon GBL te onderpresteren. Total, een belangrijke participatie van de holding, liet immers een veel minder solide performance optekenen dan de markt, terwijl een andere grote participatie, GDF Suez, helemaal geen herstel kende en wegzakte onder het gewicht van de tanende sector van de energieleveranciers. Resultaat: een beurskoers die moeite heeft om te klimmen en investeringen die niet meer verleiden, ondanks een dividend dat aantrekkelijk en solide blijft. Een nieuwe wind Vanuit de noodzaak om de strategie te veranderen en de achteruitgaande holding nieuw leven in te blazen, besloot Albert Frère om het management van de groep te reorganiseren. Begin 2012 werden zijn schoonzoon, Ian Gallienne, en Gérard Lamarche (vroegere fi nancieel directeur van GDF Suez) benoemd tot afgevaardigde bestuurders, terwijl Albert Frère als CEO actief bleef. Deze twee nieuwe breinen staan voor de moeilijke taak om het zeer «dividendgerichte» imago van het befaamde lid van de Bel20 een opfrissingsbeurt te geven. Een nieuwe veelbelovende strategie GBL, dat zich ervan bewust was dat haar strategie ernstig in vraag diende te worden gesteld, heeft vanaf 2012 een nieuw profi el aangenomen onder impuls van de nieuwe bestuurders. De groep wil voortaan investeren in waardecreërende sectoren, in een uitgestrektere geografi sche zone met een meer internationale blootstelling en ze wil vooral een evenwicht groei/ rendement in haar portefeuille nastreven. GBL wil bijgevolg blijven investeren in strategische en beursgenoteerde participaties (zoals de recente instap in het kapitaal van de Zwitserse groep SGS, leider op het gebied van testing en inspectie), in kleinere bedrijven door de rol van referentie-investeerder te vervullen (versterking van haar belang in het kapitaal van Umicore dit jaar) en op gediversifi eerde wijze via haar private equity fondsen (Ergon, Sagard). De recente uitstap uit de groep GDF Suez (meer bepaald via de uitgifte van converteerbare obligaties), de verkoop van een deel van de aandelen Total en verschillende andere transacties die werden uitgevoerd, tonen duidelijk aan dat de nieuwe strategie wordt doorgevoerd en dat het schip reeds van koers veranderd is. GBL wist de voorbije jaren niet te overtuigen en was niet meer zo gegeerd bij de investeerders. De nieuwe strategie van de groep lijkt echter veelbelovend op lange termijn en hoewel de aandeelhouders op termijn een minder aantrekkelijk dividend zullen moeten aanvaarden, zal dit worden gecompenseerd door de waardecreatie die uit deze koerswijziging zal voortvloeien. GBL focust op de mix groei en dividend, en het zal interessant zijn om te zien welke de volgende investeringen zijn die de holding zal aankondigen. Ook al blijft Ackermans & van Haaren onze favoriete waarde uit deze sector, toch menen we dat GBL voortaan een plaats verdient in een gediversifieerde portefeuille. Onze instapkoers ligt rond 62 euro. Corbis Image Philippe Vanmeerhaeghe Financial Analyst 3

4 BELASTING OP ICB'S ZONDER EUROPESE PASPOORT De laatste ontwikkelingen In september hebben we u gemeld dat de regering besloten had om de Instellingen voor Collectieve Belegging (d.w.z. beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen) zonder Europees paspoort aan een belasting te onderwerpen. Tot nu toe werden enkel de ICB s met Europees paspoort belast. Omtrent deze beslissing werden nog talrijke verduidelijkingen verwacht. Die zijn er onlangs gekomen en daarover willen we u graag informeren. Ter herinnering, 1 juli 2013 zijn natuurlijke personen, Belgische ingezetenen, onderworpen aan een nieuwe belasting (van 25%). Deze heeft betrekking op de gerealiseerde meerwaarden bij de wederinkoop of de overdracht ten bezwarende titel van deelbewijzen van kapitalisatie-icb s zonder Europees paspoort waarvan meer dan 25% van het vermogen in schuldvorderingen (d.w.z. vastrentende activa) belegd is, zoals bijvoorbeeld obligatiebeveks. ICB s zonder Europees paspoort worden nu dus op dezelfde manier behandeld als ICB s met Europees paspoort. Belastbare grondslag van ICB's zonder Europees paspoort? De belastbare grondslag wordt gevormd door de reële inkomsten als ze bepaalbaar zijn. Ze omvatten de ontvangen intresten en de gerealiseerde meer- en/of minderwaarden op de vastrentende activa van de ICB. Ingeval de reële inkomsten niet gekend zijn, is er een forfaitair inkomen vastgesteld, Het Europees paspoort Het Europees paspoort laat een ICB die door de autoriteit van haar land van oorsprong erkend is, toe om haar producten in de hele Europese Unie te commercialiseren. Een ICB die geen Europees paspoort heeft, mag haar producten daarentegen enkel in België commercialiseren mits toelating van de Belgische financiële autoriteiten. maar op twee verschillende manieren naargelang de aanhoudingsperiode van de ICB-deelbewijzen. Voor de periode tussen 1 juli 2008 en 30 juni 2013 (indien de aankoop van de deelbewijzen vóór 1 juli 2008 plaatsvond, dient deze datum in aanmerking te worden genomen) is het forfaitaire inkomen vastgesteld op 3% per jaar, berekend op de beleggingswaarde van de door de ICB aangehouden schuldvorderingen. Indien de beleggingswaarde van de schuldvorderingen niet gekend is, moet men rekening houden met de beleggingswaarde van de deelbewijzen, vermenigvuldigd met het percentage schuldvorderingen en met het aantal dagen dat de deelbewijzen zijn aangehouden. Voor de periode na 30 juni 2013 wordt er rekening gehouden met de financiële meerwaarde, vermenigvuldigd met het percentage schuldvorderingen die door de ICB worden aangehouden. De som van de twee verkregen getallen vormt het bedrag van de belastbare forfaitaire meerwaarde. In welke vorm? Er kan geen roerende voorheffing worden ingehouden op de gerealiseerde meerwaarden bij de wederinkoop van deelbewijzen tijdens de maand juli Bijgevolg is de begunstigde verplicht om deze te vermelden in zijn aangifte in de personenbelasting Puilaetco Dewaay kan (indien nodig, met terugwerkende kracht) de roerende voorheffing van 25% inhouden op de gerealiseerde meerwaarden vanaf 1 augustus Deze moeten dus niet in de belastingaangifte 2014 worden vermeld. Sinds 1 juli 2013 zijn alle ICB s waarvan het vermogen voor meer dan 25% in vastrentende activa belegd is, onderworpen aan een belasting. Het speelt voortaan dus geen rol meer of ze al dan niet een Europees paspoort hebben (enkel de bepaling van de belastbare grondslag verschilt naargelang de ICB een Europees paspoort heeft of niet). Een rechtstreeks gevolg van deze nieuwe belasting is dat de categorie van de vrijgestelde meerwaarden nog verder inkrimpt. De fi scale hervorming die onze huidige Minister van Financiën aangekondigd heeft, zou deze categorie helemaal kunnen doen verdwijnen. Bruno Ferrier Head of Estate Planning 4

5 AMUNDI GLOBAL AGGREGATE Een «all weather» obligatiefonds Nu de rente uiterst laag staat omwille van het monetaire beleid van de centrale banken wereldwijd, lijkt een actieve benadering van het obligatiebeheer ons opportuun. Het fonds Amundi Global Aggregate heeft als doel om beter te presteren dan de Barclays Global Aggregate index, die voor twee derde bestaat uit overheidsemittenten van over de hele wereld en voor één derde uit bedrijfsemittenten met een investment grade rating, en waarin de deviezenrisico s gedekt zijn. Om zijn doel te bereiken, beschikt het fonds over een grote fl exibiliteit die de beheerder toelaat om zijn overtuigingen na te streven in verschillende marktomgevingen. Wij menen dat een dergelijke beheerder de beleggingsopportuniteiten kan grijpen die voortkomen uit een omgeving van stijgende rente. Aldus zou het fonds zijn index ook in de toekomst kunnen kloppen en wel om de volgende redenen. In de eerste plaats beschikt het fonds over een groot beleggingsuniversum. Het kan beleggen in alle obligatieinstrumenten: overheidsschulden op globaal niveau, bedrijfsobligaties, conver teerbare obligaties en deviezen. Het dient echter een aantal verplichtingen na te leven met betrekking tot de meest risicovolle segmenten van de obligatiemarkt. Zo mag maximum 20% van de portefeuille in hoogrentende obligaties worden belegd, maximum 30% in niet-oeso-landen en maximum 10% in converteerbare obligaties. Het fonds kan eveneens een negatieve visie uitdrukken, zoals dit jaar reeds het geval was met betrekking tot de Amerikaanse rente. Ten tweede heeft Hervé Hanoune, de beheerder van het fonds, bijna 20 jaar ervaring in de fi nanciële markten en 15 jaar als obligatiebelegger. Hij kan eveneens rekenen op het obligatieteam van Amundi dat 25 medewerkers telt die in verschillende gespecialiseerde teams per activaklasse gegroepeerd zijn. Ten derde, hoewel de fondsbeheerder van een grote bewegingsvrijheid in zijn beheer geniet, is het beleggingsproces zeer strikt: een investeringscomité bepaalt (positieve of negatieve) macroeconomische visies op de verschillende activaklassen waarin het fonds kan beleggen. Vervolgens is het de taak van Hervé Hanoune om deze visies uit te drukken ten aanzien van zijn referentieindex. Daarvoor doet hij een beroep op de analistenteams teneinde de meest veelbelovende obligaties te selecteren. Tot slot getuigt de overperformance van 7% op jaarbasis ten opzichte van zijn referentie-index, de lancering van het fonds in 2007, van de bekwaamheid van de beheerder om de fl exibiliteit van het proces weldoordacht te gebruiken op lange termijn. Huidige positionering Het fonds baseert zich op de volgende overtuigingen: de wereldgroei zou geleidelijk opnieuw moeten hervatten; het monetaire beleid zou wereldwijd soepel moeten blijven; het Draghi-effect blijft de Europese integratie veiligstellen; de infl atiedruk blijft laag, maar zou een belangrijke impact op de obligatiemarkten kunnen hebben indien hij opnieuw op de voorgrond zou treden. Het fonds is momenteel voornamelijk belegd in fi nanciële obligaties, i.e. één van de grote overtuigingen van het team dat rekent op een continuïteit in de sanering van de balansen van de banken ingevolge een steeds strengere regelgeving. Daarnaast houdt het 7% overheidsobligaties, 11% kwaliteitsbedrijfsobligaties, 9% highyield obligaties en 5% obligaties van de opkomende landen in lokale munt aan. Wat de deviezen betreft, is het fonds voor circa 26% in Amerikaanse dollar belegd, zowel omwille van zijn intrinsieke waarde als omwille van zijn status van vluchtwaarde. Bovendien is Hervé Hanoune negatief over de euro en de yen. Wat de obligatiestatistieken betreft, had het fonds eind oktober een rendement tot vervaldag van 4,3% met een duratie van 5,4 jaar en een gemiddelde BBB+ rating. De huidige hoge duratie van het fonds kan worden verklaard door een opportunistische positionering ingevolge de sterke marktcorrectie van afgelopen zomer. Het team behoudt echter een negatieve visie op lange termijn op de duratie. Wij menen dat het fonds Amundi Global Aggregate interessante eigenschappen bezit om de basis van het obligatieluik van een portefeuille aan te vullen. Die flexibiliteit laat het team toe om zijn strategische en tactische visies ten volle tot uiting te brengen. Voor meer informatie over de andere actieve obligatiefondsen die wij aanbevelen, aarzel niet om uw private banker te contacteren! Charles-Antoine de Bellefroid Fund & Portfolio Analyst 5

6 DSM Heroriëntering op de voedingsactiviteit als vector voor waardecreatie Enkel de naam van het bedrijf Dutch State Mines, DSM, verwijst vandaag nog naar zijn oorspronkelijke activiteit, met name de exploitatie van steenkool in Nederland. Tijdens de laatste decennia hebben verschillende strategische heroriënteringen ertoe geleid dat DSM zich geleidelijk ontdaan heeft van activiteiten die als te cyclisch en met weinig toegevoegde waarde worden beschouwd, teneinde zich toe te leggen op de levenswetenschappen (voeding en farmacie) en de gespecialiseerde chemie (polymeren, hoogpresterende materialen,...). DSM blijft echter een chemiebedrijf, maar het is een zogenaamde hybride waarde, zoals Solvay vroeger, vóór de verkoop van zijn farmatak. Voor de investeerder ligt het voordeel van DSM zowel in het waardecreatiepotentieel van zijn voedingsactiviteit als in de voortzetting van de optimalisering van zijn activiteitenportefeuille. De directie van de groep heeft duidelijk te kennen gegeven dat zij van plan is om de farmatak te herstructureren (door te zoeken naar een partnership) en om de blootstelling van DSM aan caprolactam (een stof die valt onder de Polymer Intermediates en gebruikt wordt voor nylon) te verlagen. De reden? Deze twee activiteiten behalen de vastgelegde performancedoelstellingen niet: de rentabiliteit is te laag, rekening houdend met de geïnvesteerde kapitalen, en de performance is te volatiel. Farmacie: joint-venture Onlangs heeft DSM aangekondigd dat het voor zijn tak DSM Pharmaceutical Products een, behoorlijk complexe, joint-venture overeenkomst gesloten heeft met een Amerikaanse speler uit de private equity, JLL Partners. Dit partnership zou in principe moeten worden gefi naliseerd in de loop van het eerste semester 2014, onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde autoriteiten. Het zal DSM toelaten een minderheidsparticipatie (49%) aan te houden in een groter, maar potentieel winstgevender geheel. De investeerders verwachten binnenkort een aankondiging met betrekking tot de Polymer Intermediates. Voeding: de groei houdt aan Deze belangrijke strategische beslissingen mogen niet verhullen dat de voedingsdivisie ongetwijfeld de motor van DSM geworden is. Deze activiteitstak, die in 2003 van start gegaan is met de overname van de vitaminebusiness van Roche, heeft zich 2010 sterk ontwikkeld als gevolg van verschillende overnames, om te evolueren tot de belangrijkste groeipijler van de groep. Vandaag vertegenwoordigt DSM Nutrition bijna de helft van de verkopen en meer dan drie vierde van het bruto-exploitatieoverschot. De fi nanciële doelstellingen van deze tak bestaan erin om een organische groei van +/- 5% per jaar te realiseren en een bruto-exploitatieoverschot op te tekenen dat tussen 20 en 23% van het omzetcijfer ligt. DSM heeft zich aan zijn omgeving aangepast en heeft zijn voedingspool gestructureerd op basis van sterke concurrentievoordelen. Het productengamma van DSM focust op dierengezondheid, voedingssupplementen voor menselijke voeding, additieven voor de cosmetische industrie en andere voedingsspecialiteiten. Dit omvat vitamines, carotenoïden, enzymen, vetzuren (omega 3-6-9) en andere aromatische ingrediënten. In het segment van de menselijke voeding schat DSM de omvang van zijn doelmarkt op meer dan 11 miljard euro met een groeipercentage +/- 5% per jaar, ondersteund door de demografi e en de bewustwording van de weldadige invloed van voedingssupplementen op de gezondheid. Wat de dierenvoeding betreft, is de groei afkomstig van een verhoogde proteïneconsumptie, een tendens die vooral wordt waargenomen in de opkomende landen, waar de voedingspatronen «verwestersen». Het aandeel laat dit jaar een tweecijferige performance optekenen, ofwel een duidelijk betere prestatie dan het gemiddelde van de aandelen van de Europese chemiesector. De groep heeft een solide financiële structuur en is in staat om een sterke cashflow te genereren. Rekening houdend met de huidige marktverwachtingen is de waardering verre van buitensporig. Voor zover de strategie correct wordt uitgevoerd en de performance van de kernactiviteit, DSM Nutrition, in de lijn ligt van de verwachtingen, biedt het aandeel nog een opwaarderingspotentieel op middellange termijn en verdient het een plaats in een gediversifieerde portefeuille. Marc Ernaelsteen Head of Equities 6

7 HOME FUNDS NEWS Gameloft : mobiele pure play Vandaag gebruiken we onze gsm s niet alleen meer om te bellen of te sms en, maar ook om muziek te beluisteren of een boek te lezen. Onze smartphones en tablets zijn echte ontspanningsplatformen geworden. Het is dus heel logisch dat videospellen hun intrede hebben gedaan op smartphones en hun penetratiegraad blijft maar toenemen. Om van deze evolutie te profiteren, hebben we onlangs in ons fonds Small & Mid Cap Europe een aandeel opgenomen dat in dit domein actief is: Gameloft. Gameloft is de Europese leider en de nummer twee van de wereld in de uitgave, ontwikkeling en distributie van mobiele videospellen. Het bedrijf beschikt over een catalogus van bijna 500 spellen, waaronder Ice Age Village, Despicable Me II, Uno en Asphalt 8. De spellen zijn ofwel rechtstreeks in de gsm geïntegreerd, ofwel te downloaden op online platformen. In tegenstelling tot de ontwikkelaars van «Clash of Clan» of «Candy Crush» is het economisch model van Gameloft uniek. De verkopen zijn niet afhankelijk van één topproduct dat een enorme marketingmachine achter zich heeft en waarvan het succes vitaal is voor de onderneming. Een dergelijk business model blijkt moeilijk in stand te houden. Gameloft, daarentegen, verdeelt zijn bronnen van inkomsten over verschillende middelgrote spellen die de consument een uitstekende spelervaring bieden. Hiervoor beschikt Gameloft over grote ontwikkelingsstudio s waarvan 85% in de lageloonlanden gelegen is. Meer dan ontwikkelaars creëren de spellen op een ruime waaier van smartphones en tablets. Deze vaste kostenbasis is primordiaal om de kwaliteit van het aanbod te garanderen en om te blijven innoveren. Maar dit vormt eveneens een belangrijke operationele hefboom op de operationele marges wanneer de verkopen sneller stijgen. Dat is exact het scenario waarop we rekenen voor In de loop der tijd heeft het bedrijf zijn model doen evolueren van de premium naar de freemium/paymium. De spellen zijn (bijna) gratis beschikbaar teneinde spelers aan te trekken. Wanneer de spelers eraan verknocht zijn, spoort het bedrijf hen aan enkele euro s uit te geven om premium inhoud te bekomen (bv. sneller vorderen in het spel). Deze evolutie heeft Gameloft toegelaten om het gemiddelde omzetcijfer per spel te vervierdubbelen. Zelfs indien maar 1% van de spelers voor deze premium inhoud betaalt, is dat voldoende om het spelplatform rendabel te maken! Het doel bestaat erin om de spellen zo goed mogelijk te monetiseren en de bestaande spelers warm te maken voor andere spellen uit de catalogus. De markt van de mobiele spellen is een relatief jonge markt die mooie groeivooruitzichten biedt. De verkoop van smartphones en tablets blijft stijgen in de ontwikkelde landen, terwijl men zich in de opkomende landen goedkope gsm s begint aan te schaffen, waarvoor Gameloft eveneens een uitgebreide spellencatalogus ter beschikking heeft. Bovendien eisen de spelers vandaag een hogere kwaliteit, wat nieuwe instapdrempels creëert in een markt die voordien talrijke kleine ontwikkelaars aantrok. Daarnaast hebben de grote allround groepen, zoals Electronic Arts en Activision Blizzard, niet de ambitie (noch de middelen!) om zich zowel op de console- als op de mobiele spellen te focussen, waardoor de concurrentie daalt voor een pure player zoals Gameloft. Gameloft is de enige zuivere ontwikkelaar van mobiele spellen die winstgevend is dankzij zijn goede kostencontrole en de kwaliteit van zijn aanbod. Zijn balans is zeer solide, met een positieve cashpositie die hem zal toelaten om verder te innoveren en nieuwe spellen, zoals Thor en Fast and Furious, te blijven ontwikkelen. Jérôme Truyens Financial Analyst Meer gedetailleerde informatie en de nettoinventariswaarden van onze fondsen kunt u terugvinden op onze website Gameloft 7

8 MONTHLY PERFORMANCES INDICES (30/11/2013) AANDELEN MUNTEN BEURZEN Europa - DJ Stoxx 600 0,9% 16,3% 14,4% Europa - DJ Euro Stoxx 50 0,6% 17,1% 13,8% België - Bel 20-1,2% 16,0% 18,8% Nederland - AEX 1,2% 15,7% 9,7% Frankrijk - CAC 40-0,1% 18,0% 15,2% Duitsland - DAX 4,1% 23,6% 29,1% Verenigd Koninkrijk - FTSE 100 0,8% 10,3% 8,9% Spanje - Ibex 35-0,7% 20,4% -4,7% Italië - FTSE MIB -1,7% 16,9% 7,8% Zwitserland - SMI 0,2% 18,7% 15,8% Dow Jones Industrial Average 3,6% 19,2% 5,3% S&P 500 2,9% 23,0% 11,4% Nasdaq Composite 3,7% 30,6% 13,8% Brazilië - Bovespa -7,3% -26,6% -4,1% USD - EUR 0,1% 3,0% 1,8% GBP - EUR -1,9% 2,3% -2,6% JPY - EUR 4,2% 21,6% 14,9% BEDRIJFSOBLIGATIES (IBOXX INDICES) AAA 0,1% 1,9% 8,9% AA 0,1% 1,1% 9,1% A 0,1% 2,1% 11,9% BBB 0,4% 4,6% 17,0% Investment Grade 0,2% 2,7% 13,6% High Yield 0,8% 7,3% 22,8% Japan - Nikkei 225 5,0% 23,2% 7,8% Hongkong - Hang Seng 3,0% 2,4% 20,9% China - Shangai Composite 3,8% -2,7% 2,4% Taïwan - Taiex 0,0% 5,4% 11,2% OVERHEIDSOBLIGATIES (JPM INDICES) Korea - Kospi 0,0% -1,0% 16,0% 1-3 j. 0,3% 1,9% 4,3% SECTOREN (STOXX 600) 3-5 j. 0,5% 2,7% 8,7% 5-7 j. 0,6% 4,1% 12,8% 7-10 j. 0,4% 4,1% 14,8% Healthcare 2,2% 20,0% 12,1% Oil & Gas -1,2% 3,1% -4,3% Food & Beverages -0,3% 8,0% 19,0% Personal & Household Goods 0,1% 14,3% 20,9% Telecommunication -0,2% 29,7% -10,7% Insurance 1,8% 25,5% 32,9% Technology 3,4% 25,3% 21,8% Retail -0,2% 20,9% 8,8% Real Estate 0,0% 6,2% 24,9% Chemicals 3,4% 12,2% 29,5% Media 1,2% 30,7% 17,4% Utilities 0,2% 8,3% -0,7% Automobiles & Parts 3,5% 36,1% 35,5% Construction & Materials 0,3% 19,8% 15,4% Industrial Goods & Services 1,2% 20,0% 21,9% Travel & Leisure 3,8% 22,6% 30,0% Financial Services 1,7% 29,4% 21,5% Banks 0,3% 18,8% 23,1% Basic Resource -1,8% -13,8% 4,2% > 10 j. 0,2% 2,4% 17,4% GRONDSTOFFEN PERFORMANCES IN USD Gold -5,3% -25,2% 7,1% Crude Oil -3,8% 1,0% -7,1% WENST U TE REAGEREN? Puilaetco Dewaay Herrmann Debrouxlaan Brussel Facebook : Twitter : LinkedIn : Analyses Monthly is een financiële nieuwsbrief uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van: Danny Wittenberg, Chief Investment Officer, en Christophe Van Canneyt, Chief Economist, van Puilaetco Dewaay Private Bankers NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Herrmann Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel. BTW BE De redactie van deze nieuwsbrief werd afgesloten op 2 december De verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als een aanbod of een verzoek tot aan- of verkoop van om het even welk fi nancieel instrument. Brussel Antwerpen Hasselt Luik Namen Sint-Martens-Latem Waregem

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder bouwde eind juli

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 112 110 104 98 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI EMU

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 16.03.2017 EXPERTISE OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSOBLIGATIES 16.03.2017 Bedrijfsobligaties hebben de afgelopen jaren een forse bijdrage geleverd aan de performance van de Carmignac

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land.

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. 1 De wisselmarkt 1.1 Begrip Wisselkoers = de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. bv: prijs van 1 USD = 0,7

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) November 2014 Alle expertise van Candriam in één fonds Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Protect Flexible Strategy 02/2017 1 Flexibel, veilig... en rendabel! Never change a winning team. In de beleggingswereld bevat deze uitspraak alvast heel

Nadere informatie

VFB DAG VAN DE TIPS RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017

VFB DAG VAN DE TIPS RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017 VFB DAG VAN DE TIPS 2017 RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017 TOP 3 AANDELEN 2 DSM: op weg naar 100% Life Sciences Koers Target Potentieel KERNCIJFERS (EUR) Market Cap (miljoen EUR) K/W 2017 K/W 2018 Div. Yield

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Analyses. Monthly EDITORIAAL INHOUD. n 15 l FEBRUARI 2013. 01 Editoriaal. 02 Aberdeen Asian Smaller Companies Small is beautiful

Analyses. Monthly EDITORIAAL INHOUD. n 15 l FEBRUARI 2013. 01 Editoriaal. 02 Aberdeen Asian Smaller Companies Small is beautiful Analyses n 15 l FEBRUARI 2013 Monthly INHOUD 01 Editoriaal 02 Aberdeen Asian Smaller Companies Small is beautiful 03 Emerging Debt Nog steeds aantrekkelijke fundamenten en rendementen 04 ASML Een reus

Nadere informatie

F L A S H N O T E

F L A S H N O T E F L A S H N O T E 11.03.2016 IS DIT HET MOMENT OM NAAR DE ENERGIESECTOR TERUG TE KEREN? 11.03.2016 Voornaamste aandachtspunten Na de problemen die de energiesector de afgelopen twaalf maanden heeft gekend,

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Nic Van Broekhoven- Portfolio Manager Value Square Fund Equity World 4 oktober / VFB Dag van de Tips 5 VALUE TIPS

Nic Van Broekhoven- Portfolio Manager Value Square Fund Equity World 4 oktober / VFB Dag van de Tips 5 VALUE TIPS Nic Van Broekhoven- Portfolio Manager Value Square Fund Equity World 4 oktober / VFB Dag van de Tips 5 VALUE TIPS Inhoud 5 Value Tips van Value Square 4 vragen voor elk bedrijf Geschiedenis van het bedrijf?

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Op het economisch front blijft alles gunstig evolueren : in nagenoeg alle economische regio s blijft de groei op een aanvaardbaar niveau en niets wijst op een nakende recessie.

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Belasting van obligatiefondsen zonder Europees paspoort:

Belasting van obligatiefondsen zonder Europees paspoort: PATRIMONIALE ACTUALITEIT Belasting van obligatiefondsen zonder Europees paspoort: ook de fondsen met kapitaalgarantie op eindvervaldag geviseerd Wij ontvingen al een aantal vragen over de nieuwe belasting

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE jaargang 2 tweede kwartaal 2013 NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE 1. BELEGGINGSFONDSEN: DRAMA S 2. RENDEMENTEN INDEX CAPITAL 2013 3. INDEX CAPITAL IN DE MEDIA 4. OP WEG NAAR VIJF STERREN! 5. MACRO-ECONOMISCHE

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

DE AANDELEN STELEN DE SHOW VERMOGENS- ADVIES. Wat verandert de nieuwe wet?

DE AANDELEN STELEN DE SHOW VERMOGENS- ADVIES. Wat verandert de nieuwe wet? Analyses DECEMBER 2014 #33 Monthly EDITORIAAL DE AANDELEN STELEN DE SHOW Beste cliënt, November was de maand waarin we op de beurzen zowaar een spiegelbeeld kregen van wat oktober ons bracht. De S&P 500-index

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

ZAL HET LAATSTE KWARTAAL 2015 REDDEN? Bouwen op het verleden om de toekomst te schrijven

ZAL HET LAATSTE KWARTAAL 2015 REDDEN? Bouwen op het verleden om de toekomst te schrijven Analyses OKTOBER 2015 #42 Monthly EDITORIAAL ZAL HET LAATSTE KWARTAAL 2015 REDDEN? Beste cliënt, Het derde kwartaal was zeker geen hoogvlieger op de beurzen. Na een negatief tweede kwartaal eindigden de

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt?

Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt? Economische opleving, een zegen voor de aandelenmarkt? Frank Lierman Chief Economist Dexia Bank België Quest Investor Club Osterriethhuis, Antwerpen 11.2.2 1 1. Verenigde Staten: een te snelle expansie?

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

Beleggingsfondsanalyse door Morningstar

Beleggingsfondsanalyse door Morningstar Beleggingsfondsanalyse door Morningstar Trends Finance Day Brussel, 24 mei 2014 Ronald van Genderen, CFA Fund Analyst Morningstar Benelux 2013 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Overzicht Morningstar

Nadere informatie

Special Report Op weg naar een nieuwe seculaire stierenmarkt?

Special Report Op weg naar een nieuwe seculaire stierenmarkt? Augustus 2012 Special Report Op weg naar een nieuwe seculaire stierenmarkt? Ondanks zwakke macro-economische cijfers, een teleurstellend resultatenseizoen en een voortdurende crisis in de Eurozone, houden

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010 Inleiding Het merendeel van de economische indicatoren wijst de goede kant uit. De economie herstelt.

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012 Gewone Algemene Vergadering 2013 en verwezenlijkingen 2012 Doelstellingen GBL werkte in 2012 een actieplan uit in het kader van haar doelstelling om waarde te creëren, namelijk: 1 1. De rotatie van de

Nadere informatie

Analyses. Monthly WANNEER CHINA HET LAAT AFWETEN «HIGH-YIELD» OBLIGATIES: OPKOMENDE MARKTEN: FUNDS: P. 05 P. 06-07 P.

Analyses. Monthly WANNEER CHINA HET LAAT AFWETEN «HIGH-YIELD» OBLIGATIES: OPKOMENDE MARKTEN: FUNDS: P. 05 P. 06-07 P. Analyses SEPTEMBER 2015 #41 Monthly EDITORIAAL WANNEER CHINA HET LAAT AFWETEN Beste cliënt, Bij het afsluiten van de maand augustus blijkt nog maar eens hoe volatiel en desastreus de zomermaanden kunnen

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie