ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008"

Transcriptie

1 ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING Amersfoort, juni 2008

2 Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p.2 van 35

3 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op 15, 17, 22 en 24 april 2008 plaatsvond bij het ROC Eindhoven. Het rapport is vastgesteld op 26 juni 2008 Reproductie van het rapport zonder toestemming van de inspectie of de school vindt niet plaats anders dan in zijn volledige vorm. Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p.3 van 35

4 Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p.4 van 35

5 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 7 1 INLEIDING 9 2 KWALITEIT EXAMINERING BIJ BFHT 11 3 KWALITEIT EXAMINERING BIJ BOUWKUNDE EN BOUWTECHNIEK, AFBOUW EN AFWERKINGSTECHNIEK, HOUT-MEUBEL, INT. AFWERKING 15 4 KWALITEIT EXAMINERING BIJ HANDEL MARKETING EN MODE 17 5 KWALITEIT EXAMINERING BIJ UITERLIJKE VERZORGING 21 6 KWALITEIT EXAMINERING BIJ AUTOBRANCHE EN MOBILITEIT, TRANSPORT EN LOGISTIEK 23 7 KWALITEIT EXAMINERING BIJ WERKTUIGBOUW EN ELEKTROTECHNIEK EN INSTALLATIETECHNIEK 25 8 KWALITEIT EXAMINERING BIJ SCHOOL VOOR DE ZORGSECTOR 29 9 CONCLUSIES EN VERVOLGTOEZICHT 33 BIJLAGE 1: STANDAARDEN EN NORMERING 35 Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p.5 van 35

6 Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p.6 van 35

7 SAMENVATTING Het onderzoek naar de kwaliteit van de examens bij ROC Eindhoven vond plaats op 15, 17, 22 en 24 april De examinering van de volgende opleidingen is van voldoende kwaliteit: BFHT, locatie Sterrenlaan 10 te Eindhoven Zelfstandig werkend medewerker toeristische informatie (10392) BOL Broodbakker (10501) BBL Handel Marketing en Mode, locatie Sterrenlaan 6 te Eindhoven Groepsleider magazijn (10011) BBL Verkoopspecialist (90380) BOL Autobranche en Mobiliteit, Transport en Logistiek, locatie Fredrikalaan 60a te Eindhoven Eerste autoschadehersteller (10200) BBL Voertuigtechnicus (90790) BOL School voor de zorgsector, locatie Eindhoven Verzorgende (10427) BOL Bouwkunde en Bouwtechniek, Afbouw en Afwerkingstechniek, Hout-Meubel, Int.afwerk, locatie Ruysdaelbaan 7 te Eindhoven Timmerkracht (90370) BBL Uiterlijke Verzorging, locatie Sterrenlaan 4 te Eindhoven Kapper (91170) BBL Bij deze opleidingen vindt geen vervolgonderzoek plaats. De opleidingen kunnen overigens op grond van de aselecte steekproeftrekking opnieuw onderzocht worden. De examinering van de volgende opleidingen is van onvoldoende kwaliteit. Werktuigbouw en Elektrotechniek en Installatietechniek, locatie Fredrikalaan 60a te Eindhoven Aspirant-lasser (10127) BBL Middenkaderfunctionaris automatiseringselektronica (MK-AEC) (10232) BOL Het exameninstrumentarium van beide opleidingen voldoet niet aan de uitstroom- en toetstechnische eisen. De borging van de examinering is onvoldoende. Volgend jaar zal een onderzoek plaatsvinden naar de kwaliteitsverbetering van de examinering bij deze opleidingen. Over de uitvoering zullen te zijner tijd nadere afspraken gemaakt worden. Van deze constateringen van onvoldoende examenkwaliteit wordt melding gemaakt aan de minister van OCW. Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p.7 van 35

8 Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p.8 van 35

9 1 INLEIDING Opzet onderzoek Het onderzoek is gebaseerd op het Toezichtkader examinering BVE en de hierin opgenomen standaarden en normering. Uitgangspunt voor het onderzoek bij het ROC Eindhoven waren de zelfbeoordelingen examinering die de instelling per afdeling had opgesteld voor de te onderzoeken opleidingen. Op locatie vonden gesprekken plaats met constructeurs, vaststellers, beoordelaars, vertegenwoordigers uit de examencommissies en het management. Tijdens deze gesprekken werd relevante documentatie onderzocht. Ter afsluiting vond een gesprek plaats met het college van bestuur en vertegenwoordigers van de sectoren. Het exameninstrumentarium van een deel van de opleidingen is onderzocht. De voorlopige uitkomsten van de productbeoordeling zijn tijdens het bezoek besproken. Het gehele of een deel van het exameninstrumentarium van de opleidingen Broodbakker, Groepsleider magazijn, Eerste autoschadehersteller, Timmerkracht en Voertuigtechnicus werd niet onderzocht, omdat het is ingekocht bij door KCE erkende examenleveranciers. Onderzochte eindtermgerichte opleidingen Crebo Naam opleiding Leerweg Zelfstandig werkend BOL medewerker toeristische informatie Deelkwalificatie(s) Eigen product: 51382, 51386, 51388, 51390, Broodbakker BBL Inkoop: 51910, 51914, Groepsleider magazijn BBL Eigen product: Eerste autoschadehersteller BBL Inkoop: 50029, 50060, BBL Inkoop: 55009, Aspirant-lasser BBL Eigen product: 50328, 50378, 50434, Exameneenheid en locatie BFHT, locatie Sterrenlaan 10 te Eindhoven BFHT, locatie Sterrenlaan 10 te Eindhoven Handel Marketing en Mode, locatie Sterrenlaan 6 te Eindhoven Autobranche en Mobiliteit, Transport en Logistiek, locatie Fredrikalaan 60a te Eindhoven Werktuigbouw en Elektrotechniek en Installatietechniek locatie Fredrikalaan 60a Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 9 van 35

10 10232 Middenkaderfunctionaris automatiserings elektronica (MK-AEC) BOL Eigen product: 50859, 50868, 50869, Verzorgende BOL Eigen product: 51565, 51571, 51574, 51576, te Eindhoven Werktuigbouw en Elektrotechniek en Installatietechniek, locatie Fredrikalaan 60a te Eindhoven School voor de zorgsector, locatie Eindhoven Onderzochte competentiegerichte opleidingen Crebo Naam opleiding, naam uitstroom Leerweg Exameneenheid en locatie Timmerkracht Inkoop: BBL Bouwkunde en Bouwtechn., Afbouw en Afwerkingstechni ek, Hout-Meubel, Int.afwerk, locatie Ruysdaelbaan 7 te Eindhoven Verkoopspecialist Eigen product: BOL Kapper Eigen product: BBL Handel Marketing en Mode, locatie Sterrenlaan 6 te Eindhoven Uiterlijke Verzorging, locatie Sterrenlaan 4 te Eindhoven Voertuigtechnicus Inkoop: BOL Autobranche en Mobiliteit, Transport en Logistiek, locatie Fredrikalaan 60a te Eindhoven Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 10 van 35

11 2 KWALITEIT EXAMINERING BIJ BFHT 2.1. Beoordeling opleidingen bij BFHT Standaard 1 Vertrouwen beroepenveld 2 Tevredenheid deelnemer 3 Deskundigheid betrokkenen 4 Instrumentarium: uitstroomeisen 5 Instrumentarium: toetstechnisch 6 Transparantie processen 7 Borging processen 8 Wettelijke vereisten Zelfstandig werkend medewerker V V V V V G G V toeristische informatie BOL Broodbakker BBL V V V V V G G V O = onvoldoende/ V = voldoende/ G = goed 2.2 Beschouwing Algemeen beeld De examinering van de opleidingen Zelfstandig werkend medewerker toeristische informatie en Broodbakker is van voldoende kwaliteit. Het beroepenveld heeft voldoende vertrouwen in de examinering van de opleidingen en is voldoende betrokken bij de examinering. Deelnemers zijn tevreden over de examinering. De betrokkenen bij examinering zijn deskundig. De examenonderzoeken, zoals toetsen, proeven van bekwaamheid of andere soorten onderzoeken, voldoen inhoudelijk en qua niveau aan de uitstroomeisen. Ook voldoet het exameninstrumentarium aan de toetstechnische eisen. De examinering is transparant en goed geborgd en voldoet aan de wettelijke vereisten. Toelichting beoordeling exameninstrumentarium Toelichting beoordeling exameninstrumentarium Broodbakker Brood en Banket koopt het volledige exameninstrumentarium van de onderzochte opleiding Broodbakker in bij het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen. Het exameninstrumentarium is van voldoende kwaliteit. Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 11 van 35

12 Beoordeling exameninstrumentarium Zelfstandig werkend medewerker toeristische informatie BOL Standaard 4. Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. Het exameninstrumentarium voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Engels 2 V V Communicatie G V Spaans 1 V V Duits 1 G V Engels 1 G V O = onvoldoende/ V = voldoende/ G = goed Het exameninstrumentarium voldoet aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische eisen. Toelichting beoordeling examineringsprocessen Het beroepenveld heeft voldoende vertrouwen in de kwaliteit van de examinering. Het exameninstrumentarium voor de opleiding Broodbakker wordt volledig ingekocht bij een door KCE erkende leverancier. De afnemer, het Nederlands Bakkerij Centrum, garandeert betrokkenheid van het beroepenveld bij de afname van de examens. Het beroepenveld voor Toerisme en Recreatie is door de instelling van de arbeidsmarktcommissie niet alleen betrokken bij de uitvoering van de examens, maar ook bij de inhoudelijke kant van de examens. Daarnaast is er ook een intensief contact met de bpv-bedrijven via stagebezoeken en de leermeesteravonden. Het verzamelen van expliciete informatie over het vertrouwen van het beroepenveld is een aandachtspunt. Het management neemt aan dat uit de betrokkenheid van vertegenwoordigers uit het beroepenveld ook blijkt dat zij vertrouwen hebben in en tevreden zijn over de kwaliteit van de examinering zonder dit onderwerp expliciet aan de orde te stellen. De deelnemer is tevreden over de kwaliteit van de examinering. Dit blijkt uit verschillende enquêtes (ODIN, steekproef na elke toets) die zijn voorgelegd aan de deelnemers. Daarnaast voert het management van de opleidingen overleg met klassenvertegenwoordigers. De betrokkenen bij examinering zijn voldoende deskundig. Brood en Banket koopt het volledige exameninstrumentarium van de onderzochte opleiding in bij Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 12 van 35

13 de SLEBB. De afname van examenproducten wordt ingekocht bij het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen. Ook bij Toerisme en Recreatie zijn de betrokkenen bij examinering voldoende deskundig. Alle docenten hebben scholing gevolgd met betrekking tot toetsconstructie en vaststelling van examens. De externe beoordelaars worden via Kenwerk geschoold. Surveillanten volgen eenmaal per jaar een workshop. De transparantie en borging van de examinering van de opleidingen Zelfstandig werkend medewerker toeristische informatie en Broodbakker zijn goed. De procedures, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn helder vastgelegd in het Handboek examinering. Betrokkenen zijn goed op de hoogte van wat zij moeten doen. Alle procedures worden aantoonbaar gevolgd en regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten rondom examinering. Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 13 van 35

14 Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 14 van 35

15 3 KWALITEIT EXAMINERING BIJ BOUWKUNDE EN BOUWTECHNIEK, AFBOUW EN AFWERKINGSTECHNIEK, HOUT-MEUBEL, INT. AFWERKING 3.1. Beoordeling opleiding bij Bouwkunde en Bouwtechniek, Afbouw en Afwerkingstechniek, Hout-Meubel, Int. afwerking Standaard 1 Vertrouwen beroepenveld 2 Tevredenheid deelnemer 3 Deskundigheid betrokkenen 4 Instrumentarium: uitstroomeisen 5 Instrumentarium: toetstechnisch 6 Transparantie processen 7 Borging processen 8 Wettelijke vereisten Timmerkracht BBL V V V V V V V V O = onvoldoende/ V = voldoende/ G = goed 3.2 Beschouwing Algemeen beeld De examinering van de opleiding Timmerkracht is van voldoende kwaliteit. Het beroepenveld heeft vertrouwen in de kwaliteit van de examinering. Deelnemers zijn tevreden over de examinering. De betrokkenen bij examinering zijn deskundig. De producten zijn ingekocht bij een door KCE erkende examenleverancier. De examinering is voldoende transparant en geborgd en voldoet aan de wettelijke vereisten. Toelichting beoordeling exameninstrumentarium Het volledige exameninstrumentarium van de onderzochte opleiding Timmerkracht wordt ingekocht bij Fundeon. Het exameninstrumentarium is van voldoende kwaliteit. Toelichting beoordeling examineringsprocessen Het beroepenveld heeft voldoende vertrouwen in de examinering. ROC Eindhoven doet periodiek onderzoek naar het vertrouwen van het beroepenveld in de examinering. Daarnaast is er ook een intensief contact met de bpvbedrijven via stagebezoeken en leermeesteravonden. De deelnemers zijn volgens de meest actuele onderzoeksgegevens voldoende tevreden over de kernpunten van de examinering van de opleiding. Bovendien Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 15 van 35

16 is er een start gemaakt met lunchgesprekken met deelnemers voor meer gedetailleerde informatie over onder andere de examenprocessen. De betrokkenen bij examinering zijn voldoende deskundig. Techniek koopt het volledige exameninstrumentarium van de onderzochte opleiding in bij Fundeon. Ook afname van examenproducten wordt ingekocht. De transparantie en borging van de examineringsprocessen zijn voldoende. In het handboek examinering voor examinering zijn de procedures en beschrijvingen van taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen helder weergegeven. Voor de deelnemers is de examinering inzichtelijk gemaakt in de Onderwijs- en Examenregelingen van de opleiding. Voor de opleiding is een contract met de examenleverancier aanwezig. In het teamoverleg en de examencommissie wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van de ingekochte toetsen en er vindt periodiek overleg plaats met een vertegenwoordiger van Fundeon. De examinering van de opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten. Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 16 van 35

17 4 KWALITEIT EXAMINERING BIJ HANDEL MARKETING EN MODE 4.1. Beoordeling opleidingen bij Handel Marketing en Mode Vertrouwen beroepenveld Tevredenheid deelnemer Deskundigheid betrokkenen Instrumentarium: uitstroomeisen Instrumentarium: toetstechnisch Transparantie processen Borging processen Wettelijke vereisten Groepsleider magazijn BBL V V V V V V V V Verkoopspecialist BOL V V V V V V V V O = onvoldoende/ V = voldoende/ G = goed 4.2 Beschouwing Algemeen beeld De examinering van de opleidingen Groepsleider Magazijn en Verkoopspecialist is van voldoende kwaliteit. Het beroepenveld heeft vertrouwen in de kwaliteit van de examinering. Deelnemers zijn tevreden over de examinering. De betrokkenen bij examinering zijn deskundig. De examenonderzoeken, zoals toetsen, proeven van bekwaamheid of andere soorten onderzoeken, voldoen inhoudelijk en qua niveau aan de uitstroomeisen. Ook voldoet het exameninstrumentarium aan de toetstechnische eisen. De examinering is voldoende transparant en geborgd en voldoet aan de wettelijke vereisten. Toelichting beoordeling exameninstrumentarium Handel, Marketing en Mode koopt voor de opleiding Groepsleider Magazijn het exameninstrumentarium van de deelkwalificaties Leidinggeven, Voorraadbeheer, Kwaliteits-, Milieu- en Arbozorg en Personeel Groothandel en Textielhandel in bij KC Handel. Het exameninstrumentarium van deze deelkwalificaties is van voldoende kwaliteit. Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 17 van 35

18 Beoordeling exameninstrumentarium Groepsleider Magazijn BBL Standaard 4. Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. Het exameninstrumentarium voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Moderne Vreemde Taal B Engels V V O = onvoldoende/ V = voldoende/ G = goed Deelkwalificatie Moderne Vreemde Taal B Engels Het exameninstrumentarium voldoet aan de inhoudelijke uitstroomeisen en aan toetstechnische kwaliteitseisen. Toelichting beoordeling exameninstrumentarium Verkoopspecialist Het exameninstrumentarium voldoet aan de inhoudelijke uitstroomeisen en aan de toetstechnische kwaliteitseisen. Toelichting beoordeling examineringsprocessen Het beroepenveld is door de instelling van de arbeidsmarktcommissie en de daaruit voortkomende werkgroep examinering niet alleen betrokken bij de uitvoering van de examens, maar ook bij de ontwikkeling van de examens. Daarnaast is het beroepenveld betrokken via de bpv, het participeren in examens op school en het opstellen en vaststellen van toetsen. Het verzamelen van meer expliciete informatie over het vertrouwen van het beroepenveld is een aandachtspunt. De deelnemer is tevreden over de kwaliteit van de examinering. Dit blijkt uit verschillende enquêtes (ODIN, na elk assessment en via KC Handel) die zijn voorgelegd aan de deelnemers. De betrokkenen bij de examinering zijn voldoende deskundig. De binnenschoolse beoordelaars zijn door het ROC met behulp van externe bureaus geschoold (assessorentraining). De externe beoordelaars zijn via KC Handel geschoold. Aandachtspunt is het beschrijven van de competenties van de constructeurs en vaststellers van de examens. De deskundigheid van het huidige vaststellingsteam is gebaseerd op een ruime ervaring in het ontwikkelen en vaststellen van examens. Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 18 van 35

19 De examinering is transparant en geborgd. De procedures, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn helder vastgelegd. Door de examencommissie wordt toegezien op het verloop van de examenprocedures door middel van rapportages uit de vaststellingscommissie en informatie vanuit het team. De opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten rondom examinering. Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 19 van 35

20 Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 20 van 35

21 5 KWALITEIT EXAMINERING BIJ UITERLIJKE VERZORGING 5.1. Beoordeling opleidingen bij Uiterlijke Verzorging Standaard 1 Vertrouwen beroepenveld 2 Tevredenheid deelnemer 3 Deskundigheid betrokkenen 4 Instrumentarium: 5 Instrumentarium: 6 Transparantie processen 7 Borging processen 8 Wettelijke vereisten Kapper BBL G V G G G G G V O = onvoldoende/ V = voldoende/ G = goed 5.2 Beschouwing Algemeen beeld De kwaliteit van de examinering van de opleiding Kapper is goed. Het vertrouwen van het beroepenveld, de tevredenheid van de deelnemer, de deskundigheid van betrokkenen, het exameninstrumentarium, de transparantie en borging van de examinering varieert bij deze opleiding tussen voldoende en goed. De opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten rondom examinering. Toelichting beoordeling exameninstrumentarium Kapper Het exameninstrumentarium van de onderzochte opleiding voldoet goed aan de uitstroomeisen en de toetstechnische kwaliteitseisen. De kwaliteit van de exameninstrumenten en de examenafname wordt regelmatig geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld. Toelichting beoordeling examineringsprocessen Het beroepenveld heeft veel vertrouwen in de kwaliteit van de examinering van de opleiding Kapper. Het beroepenveld is intensief betrokken middels de arbeidsmarktcommissie en treedt op als assessor bij de examinering. Uit het onderzoek onder de bpv-bedrijven blijkt een ruime meerderheid tevreden tot zeer tevreden over het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar. De aanbevelingen, voortkomend uit de evaluatie van de proeve van bekwaamheid, zijn overgenomen door de arbeidsmarktcommissie. Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 21 van 35

22 De deelnemer is voldoende tevreden over de kwaliteit van de examinering van de opleiding Kapper. De meest recente JOB-Odin resultaten (Job-Odin4) zijn gemiddeld positief. Uit de analyse van de schriftelijke enquête (juni 2007) onder de studenten haarverzorging komen nog verbetermogelijkheden naar voren. Uitkomsten zijn in passende vorm teruggekoppeld naar studenten. De betrokkenen bij examinering zijn in hoge mate deskundig. De deskundigheid van constructeurs en vaststellers is gebaseerd op regelmatige bijscholing en ervaring. Assessoren zijn getraind in de nieuwe competentiegerichte wijze van examineren. Om uitwisseling van informatie en kennis te bevorderen is de inzet van assessoren uit het beroepenveld een speerpunt. De examencommissie evalueert regelmatig op basis van de informatie uit examenprocessen en de functioneringsgesprekken de deskundigheid van de betrokkenen. De transparantie en borging van de examinering van de opleiding Kapper zijn goed. Alle procedures worden aantoonbaar gevolgd en regelmatig onderzocht, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Bij de evaluatie van de competentie gerichte examinering is de arbeidbeidsmarktcommissie betrokken. De examinering van de opleiding Kapper voldoet aan de wettelijke eisen. Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 22 van 35

23 6 KWALITEIT EXAMINERING BIJ AUTOBRANCHE EN MOBILITEIT, TRANSPORT EN LOGISTIEK 6.1. Beoordeling opleidingen bij Autobranche en Mobiliteit, Transport en Logistiek Standaard 1 Vertrouwen beroepenveld 2 Tevredenheid deelnemer 3 Deskundigheid betrokkenen 4 Instrumentarium: 5 Instrumentarium: 6 Transparantie processen 7 Borging processen 8 Wettelijke vereisten Eerste autoschadehersteller BBL V V V V V V V V Voertuigtechnicus BOL V V V V V V V V O = onvoldoende/ V = voldoende/ G = goed 6.2 Beschouwing Algemeen beeld De examinering van de opleidingen Eerste autoschadehersteller en Voertuigtechnicus is van voldoende kwaliteit. Het beroepenveld heeft vertrouwen in de kwaliteit van de examinering. Deelnemers zijn tevreden over de examinering. De betrokkenen bij examinering zijn deskundig. De producten zijn alle ingekocht bij VOC. De examinering is voldoende transparant en geborgd en voldoet aan de wettelijke vereisten. Toelichting beoordeling exameninstrumentarium Het exameninstrumentarium van de opleidingen Eerste autoschadehersteller en Voertuigtechnicus wordt ingekocht bij VOC. Het exameninstrumentarium is van voldoende kwaliteit. Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 23 van 35

24 Toelichting beoordeling examineringsprocessen Het beroepenveld heeft voldoende vertrouwen in de examinering. De opleidingen voeren regelmatig onderzoek uit naar het vertrouwen van het beroepenveld in examinering via bpv-enquêtes. Daarnaast is er ook een intensief contact met de bpv-bedrijven via stagebezoeken, de leermeesteravonden, via de arbeidsmarktcommissie en de participatie van enkele docenten in landelijke organen. De deelnemers zijn voldoende tevreden over de kwaliteit van de examinering; o.a. over de voorlichting, inhoud, afname, beoordeling en inzage in gemaakt werk. Dit blijkt uit verschillende enquêtes (ROC Spiegel, JOB ODIN, online enquête) die zijn voorgelegd aan de deelnemers. Tevens houden de opleidingen structureel panelgesprekken met deelnemers. De betrokkenen bij de examinering zijn voldoende deskundig. Docenten zijn, evenals buitenschoolse beoordelaars, door Innovam opgeleid tot gecertificeerde assessoren. Leermeesters worden bijgeschoold tijdens de leermeesterbijeenkomsten die zowel door de instelling als door Innovam georganiseerd worden. De selectie van de betrokkenen van de toetsconstructiegroep en het vaststellingsteam is gebaseerd op scholing en ruime ervaring. De examinering is transparant en geborgd. De procedures, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn helder vastgelegd in het handboek examinering. Vanuit de examencommissie en subcommissies wordt toegezien op het verloop van de examenprocedures door middel van rapportages uit de vaststellingscommissie en informatie vanuit de diverse teams. De opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten rondom examinering. Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 24 van 35

25 7 KWALITEIT EXAMINERING BIJ WERKTUIGBOUW EN ELEKTROTECHNIEK EN INSTALLATIETECHNIEK 7.1. Beoordeling opleidingen bij Werktuigbouw en Elektrotechniek en Installatietechniek Standaard 1 Vertrouwen beroepenveld 2 Tevredenheid deelnemer 3 Deskundigheid betrokkenen 4 Instrumentarium: uitstroomeisen 5 Instrumentarium: toetstechnisch 6 Transparantie processen 7 Borging processen 8 Wettelijke vereisten Aspirant-lasser BBL G V V O O V O V Middenkaderfunctionaris G V V O O V O V automatiseringselektronica (MK-AEC) BOL O = onvoldoende/ V = voldoende/ G = goed 7.2 Beschouwing Algemeen beeld De kwaliteit van de examinering van de opleidingen Aspirant-lasser en Middenkaderfunctionaris automatiseringselektronica is onvoldoende. De exameninstrumenten voldoen niet aan de uitstroomeisen en aan de toetstechnische eisen. De examinering is onvoldoende geborgd. Het vertrouwen van het beroepenveld in de kwaliteit van de examinering is goed en de tevredenheid van de deelnemer over de kwaliteit van de examinering is voldoende. De betrokkenen bij examinering zijn deskundig. De opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten rondom examinering. Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 25 van 35

26 Toelichting beoordeling exameninstrumentarium Beoordeling exameninstrumentarium Aspirant-lasser BBL Standaard 4. Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. Het exameninstrumentarium voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Extra-functioneel niveau 1 O V Basisvaardigheden metaal V V Maatschappelijk cultureel niveau 1 O O Booglassen MIG/MAG 1 V V O = onvoldoende/ V = voldoende/ G = goed Toelichting beoordeling exameninstrumentarium Aspirant-lasser Deelkwalificatie: Extra-functioneel niveau Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk niet aan de uitstroomeisen. Voor het merendeel van de eindtermen is gekozen voor toetsen in de vorm van meerkeuze vragen. Deze toetsvorm past niet bij de activiteiten genoemd in de eindtermen. Het exameninstrumentarium voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen. De informatie en de beoordelingscriteria sluiten aan bij de aangeboden toetsvorm. Deelkwalificatie: Maatschappelijk cultureel niveau Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk niet aan de uitstroomeisen Voor toetsing van de eindtermen is gekozen voor toetsen in de vorm van meerkeuze vragen en een beoordeling in de bpv. Binnen de bpv ontbreken opdrachtformuleringen. De toetsen met meerkeuze vragen passen niet bij de activiteiten genoemd in de eindtermen en kunnen daarom, afzonderlijk van de beoordeling in de bpv, niet als een volwaardig exameninstrument worden gezien. Het exameninstrumentarium voldoet niet aan toetstechnische kwaliteitseisen. Voor de beoordeling in de bpv ontbreken de beoordelingscriteria. De exameninstrumenten van de deelkwalificaties Basisvaardigheden metaal en Booglassen MIG/MAG voldoen aan de uitstroom- en de toetstechnische eisen. Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 26 van 35

27 Beoordeling exameninstrumentarium Middenkaderfunctionaris automatiserings elektronica (MK-AEC) BOL Standaard 4. Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. Het exameninstrumentarium voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Algemene vaardigheden middenkaderfunctionaris elektrotechniek Service verlenen aan moderne communicatieapparatuur Ontwerpen en modificeren besturingselectronica Projectmanagement automatiserings elektronica O = onvoldoende/ V = voldoende/ G = goed V O O V V O V V Deelkwalificatie: Service verlenen aan moderne communicatieapparatuur Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk niet aan de uitstroomeisen. De deelkwalificatie wordt geëxamineerd met behulp van een examen-mix bestaande uit schriftelijke toetsen, meetopdrachten en een beoordeling op eindtermenniveau in de bpv. De inhoudelijke beoordeling van de bpv vindt plaats op basis van een verslag. De schriftelijke toetsen en de meetopdrachten zijn relevant voor de inhoud van de eindtermen, maar deze toetsvormen passen niet bij alle activiteiten genoemd in de eindtermen. Bovendien hebben de meetopdrachten niet een uitgesproken kwalificerend karakter, maar eerder een opleidend karakter. Uit de aangeboden documenten blijkt namelijk onvoldoende sturing op de gewenste inhoud van de verslagen, waardoor het exameninstrument onvolledig is in relatie tot de eindtermen. Het exameninstrumentarium voldoet niet aan toetstechnische kwaliteitseisen. De beoordeling in de bpv vindt plaats op eindtermenniveau, maar onderliggende criteria om tot deze beoordeling te komen ontbreken. Het tot stand komen van het totale eindcijfer van deze deelkwalificatie is niet transparant, wat mede wordt veroorzaakt door het niet-kwalificerende karakter van de meetopdrachten. Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 27 van 35

28 Deelkwalificatie: Ontwerpen en modificeren besturingselectronica Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk niet aan de uitstroomeisen De deelkwalificatie wordt geëxamineerd met behulp van een examen-mix bestaande uit schriftelijke toetsen en practicumopdrachten. De schriftelijke toetsen en de meetopdrachten zijn relevant voor de inhoud van de eindtermen, maar niet dekkend voor alle activiteiten genoemd in de eindtermen. Bovendien hebben de meetopdrachten niet een uitgesproken kwalificerend karakter, maar eerder een opleidend karakter. Hierdoor is het exameninstrument onvolledig in relatie tot de eindtermen. Het exameninstrumentarium voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen. De informatie en de beoordelingscriteria sluiten aan bij de aangeboden exameninstrumenten. De exameninstrumenten van de overige deelkwalificaties van deze opleiding voldoen aan de uitstroom- en de toetstechnische eisen. Toelichting beoordeling examineringsprocessen Het beroepenveld heeft veel vertrouwen in de kwaliteit van de examinering van de opleidingen. De samenwerking met het beroepenveld is intensief, specifiek gericht op clusters van opleidingen en gebaseerd op wederzijdse belangen. De examinering wordt besproken in diverse branchecommissies. Mede in opdracht van deze branchecommissies wordt examinering van de opleidingenclusters geënquêteerd. De bevindingen worden middels overleggen, nieuwsbrieven en een jaarverslag teruggekoppeld aan het belanghebbende beroepenveld. De deelnemer is voldoende tevreden over de kwaliteit van de examinering van beide opleidingen. De meest recente JOB-Odin resultaten (Job-Odin4) zijn gemiddeld positief. Ook uit overige gegevens blijkt tevredenheid. De deskundigheid van de betrokkenen bij examinering is voldoende. De vereiste criteria voor de deskundigheid van de betrokkenen bij examinering zijn geformuleerd in het handboek examinering. Door middel van inventarisatie in de teams is de aanwezige deskundigheid van betrokkenen in kaart gebracht en vastgesteld. Gelet op de opmerkingen geplaatst bij het exameninstrumentarium van de deelkwalificaties Extra-functioneel niveau 1, Maatschappelijk cultureel niveau 1, Service verlenen aan moderne communicatieapparatuur en Ontwerpen en modificeren besturingselectronica is de deskundigheid nog wel een aandachtspunt. De transparantie van de examineringsprocessen is voldoende. In het handboek voor examinering zijn de procedures en beschrijvingen van taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen helder weergegeven. De examineringprocessen zijn onvoldoende geborgd. De vaststellingsprocedure filtert de tijdens de productaudit geconstateerde onvolkomenheden onvoldoende uit de examenproducten. Vanuit de examencommissie wordt wel toegezien op het verloop van de examenprocedures door middel van evaluaties van de toetsperiodes en informatie uit de kwaliteitszorgcyclus. De opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten rondom examinering. Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 28 van 35

29 8 KWALITEIT EXAMINERING BIJ SCHOOL VOOR DE ZORGSECTOR 8.1. Beoordeling opleiding bij School voor de Zorgsector Standaard 1 Vertrouwen beroepenveld 2 Tevredenheid deelnemer 3 Deskundigheid betrokkenen 4 Instrumentarium: 5 Instrumentarium: 6 Transparantie processen 7 Borging processen 8 Wettelijke vereisten Verzorgende BOL V V V V V V V V O = onvoldoende/ V = voldoende/ G = goed 8.2 Beschouwing Algemeen beeld De examinering van de opleiding Verzorgende is van voldoende kwaliteit. Het beroepenveld is betrokken bij de opleiding en heeft vertrouwen in de examinering van de opleiding. De deelnemers zijn tevreden over de examinering. De betrokkenen bij de examinering zijn deskundig. De examenonderzoeken, zoals toetsen, werkstukken en bpv-opdrachten, voldoen inhoudelijk en qua niveau aan de uitstroomeisen. Ook voldoet het exameninstrumentarium aan de toetstechnische eisen. De examinering is voldoende transparant en geborgd en voldoet aan de wettelijke vereisten. Toelichting beoordeling exameninstrumentarium Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 29 van 35

30 Beoordeling exameninstrumentarium Verzorgende BOL Standaard 4. Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen 5. Het exameninstrumentarium voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen Kraamverzorging V V Verzorgen van verstandelijk gehandicapten V V Verzorgen chronisch zieken, lichamelijk V V gehandicapten, revalideren Zorg voor ouderen V V O = onvoldoende/ V = voldoende/ G = goed Het exameninstrumentarium voldoet aan de inhoudelijke uitstroomeisen en aan toetstechnische kwaliteitseisen. De beoordelingscriteria, ontstaan door ontleding van de eindtermen, vormen een aandachtspunt. Voor de beoordeling in de bpv is een meer expliciete uitwerking van beoordelingsaspecten binnen de criteria wenselijk. Toelichting beoordeling examineringsprocessen Het beroepenveld heeft voldoende vertrouwen in de examinering. Uit de ROC Spiegel blijkt dat het beroepenveld tevreden is over de examinering van de opleiding. Het beroepenveld is, door het regelmatig voeren van tactisch overleg met opleidingscoördinatoren van zorgorganisaties, niet alleen betrokken bij de uitvoering van de examens, maar ook bij de ontwikkeling van de examens. Naast het tactisch overleg voert de opleiding ook operationeel overleg met werkbegeleiders uit de zorgorganisaties. Ook is het beroepenveld betrokken bij het opstellen en vaststellen van toetsen. De deelnemers zijn voldoende tevreden over de kwaliteit van de examinering; o.a. over de voorlichting, inhoud, afname, beoordeling en inzage in gemaakt werkt. Dit blijkt uit verschillende enquêtes (ROC Spiegel, JOB ODIN) die zijn voorgelegd aan de deelnemers. Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 30 van 35

31 De betrokkenen bij de examinering zijn voldoende deskundig. Alle docenten hebben scholing gevolgd met betrekking tot toetsconstructie. Daarnaast hebben alle binnenschoolse beoordelaars ook een assessorentraining gevolgd. Buitenschoolse beoordelaars worden nauwkeurig geselecteerd door de opleiding. De deskundigheid van de vaste toetsconstructiegroep is gebaseerd op scholing, vakinhoudelijke kennis en ruime ervaring in het ontwikkelen van examens. De inzet van de betrokkenen van het huidige vaststellingsteam is gebaseerd op een ruime kennis van en ervaring met het vaststellen van examens. De examinering is transparant en geborgd. De procedures, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn helder vastgelegd. Vanuit de examencommissie wordt toegezien op het verloop van de examenprocedures door middel van rapportages uit de vaststellingscommissie en informatie vanuit het team. De opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten rondom examinering. Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 31 van 35

32 Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 32 van 35

33 9 CONCLUSIES EN VERVOLGTOEZICHT De examinering van de onderzochte opleidingen is van voldoende kwaliteit: BFHT, locatie Sterrenlaan 10 te Eindhoven Zelfstandig werkend medewerker toeristische informatie (10392) BOL Broodbakker (10501) BBL Handel Marketing en Mode, locatie Sterrenlaan 6 te Eindhoven Groepsleider magazijn (10011) BBL Verkoopspecialist (90380) BOL Autobranche en Mobiliteit, Transport en Logistiek, locatie Fredrikalaan 60a te Eindhoven Eerste autoschadehersteller (10200) BBL Voertuigtechnicus (90790) BOL School voor de zorgsector, locatie Eindhoven Verzorgende (10427) BOL Bouwkunde en Bouwtechn., Afbouw en Afwerkingstechniek, Hout-Meubel, Int.afwerk, locatie Ruysdaelbaan 7 te Eindhoven Timmerkracht (90370) BBL Uiterlijke Verzorging, locatie Sterrenlaan 4 te Eindhoven Kapper (91170) BBL Bij deze opleidingen vindt geen vervolgonderzoek plaats. De opleidingen kunnen overigens op grond van de aselecte steekproeftrekking opnieuw onderzocht worden. De examinering van de volgende opleidingen is van onvoldoende kwaliteit. Werktuigbouw en Elektrotechniek en Installatietechniek, locatie Fredrikalaan 60a te Eindhoven Aspirant-lasser (10127) BBL Middenkaderfunctionaris automatiseringselektronica (MK-AEC) (10232) BOL Het exameninstrumentarium van beide opleidingen voldoet niet aan de uitstroom- en toetstechnische eisen. De borging van de examinering is onvoldoende. Volgend jaar zal een onderzoek plaatsvinden naar de kwaliteitsverbetering van de examinering bij deze opleiding. Over de uitvoering zullen te zijner tijd nadere afspraken gemaakt worden. Van deze constateringen van onvoldoende examenkwaliteit wordt melding gemaakt aan de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 33 van 35

34 Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 34 van 35

35 BIJLAGE 1: STANDAARDEN EN NORMERING De standaarden en normering zijn opgenomen in de Regeling standaarden examens beroepsonderwijs , gepubliceerd in de staatscourant 29 april DOMEIN A: VALIDERING DOOR BELANGHEBBENDEN Standaard 1: Het beroepenveld heeft vertrouwen in de kwaliteit van de examinering. Standaard 2: De deelnemer is tevreden over de kwaliteit van de examinering. DOMEIN B: DESKUNDIGHEID VAN BETROKKENEN Standaard 3: De betrokkenen bij examinering zijn deskundig. DOMEIN C: EXAMENINSTRUMENTARIUM Standaard 4: Het exameninstrumentarium voldoet inhoudelijk aan de uitstroomeisen. Standaard 5: Het exameninstrumentarium voldoet aan toetstechnische kwaliteitseisen. DOMEIN D: PROCESSEN Standaard 6: De examineringsprocessen zijn transparant. Standaard 7: De examineringsprocessen zijn geborgd. DOMEIN E: WETTELIJKE VEREISTEN Standaard 8: De instelling voldoet aan de wettelijke vereisten rondom examinering. De kwaliteit van de examinering is voldoende, wanneer zes van de acht standaarden minimaal voldoende zijn, waaronder in elk geval standaarden 4, 5 en 8. Voor een toelichting op de standaarden en de normering, zie het document Toezichtkader examinering (te vinden op Rapportage kwaliteit examinering ROC Eindhoven p. 35 van 35

ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 Heronderzoek examinering ROC Eindhoven 2007-2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 19 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van

Nadere informatie

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Stichting ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op 20

Nadere informatie

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p. 2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 Rapportage kwaliteit examinering Holland College 2007-2008 p.2 van 29 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

AOC DE GROENE WELLE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING

AOC DE GROENE WELLE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING AOC DE GROENE WELLE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 Rapportage kwaliteit examinering De Rooi Pannen 2007-2008 p.2 van 37 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat

Nadere informatie

Groenhorst College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008. Amersfoort, juli 2008

Groenhorst College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008. Amersfoort, juli 2008 Groenhorst College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008. Amersfoort, juli 2008 Rapportage kwaliteit examinering Groenhorst College 2007-2008 p.2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009

Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009 Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009 Amersfoort, juli 2009 Rapportage kwaliteit exameninstrumenten bij leverancier Kenwerk 2009 p.2 van 18 VASTSTELLING RAPPORT Dit

Nadere informatie

Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING

Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING Scholengemeenschap De Rooi Pannen ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 p.2 van 35 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, maart 2010 p. 2 van 27 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Uitgeverij Deviant ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN EXAMENLEVERANCIERS 2009

Uitgeverij Deviant ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN EXAMENLEVERANCIERS 2009 Uitgeverij Deviant ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN EXAMENLEERANCIERS 2009 Amersfoort, juni 2009 ASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING

DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING DE EINDHOVENSE SCHOOL ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, juni 2010 Rapportage kwaliteitsverbetering examinering de eindhovense school 2010 p. 2 van 20 VASTSTELLING RAPPORT Dit

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, januari 2010 p. 2 van 25 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 Utrecht, oktober 2011 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Bureau ICE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS Definitief

Bureau ICE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS Definitief Bureau ICE ONDERZOEK KALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN AN EXAMENLEERANCIERS 2009 Definitief Amersfoort, mei 2009 ASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Autotechniek (Eerste autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Autotechniek (Eerste autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Autotechniek (Eerste autotechnicus) definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127768 H3478444/MB/25LF Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Savantis exameninstelling Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Uitvoerder) Plaats Waddinxveen BRIN nummer: 26EJ Onderzoeksnummer: 280112

Nadere informatie

Beoordeling kwaliteit mbo examens. 19 november 2008 Gerard Bukkems

Beoordeling kwaliteit mbo examens. 19 november 2008 Gerard Bukkems Beoordeling kwaliteit mbo examens 19 november 2008 Gerard Bukkems Onderwerpen: 1. Uitgangspunten 2. Steekproef 3. Examenstandaarden 4. Consequenties bij onvoldoende examenkwaliteit 5. Werkwijze inspectie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Graafschap College te Doetinchem Medewerker marketing en communicatie (Medewerker marketing en communicatie) Medewerker marketing en communicatie

Nadere informatie

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING Europort Business School ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, juli 2011 p. 2 van 23 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011

ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, september 2011 p. 2 van 27 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Aventus te Apeldoorn Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) definitief februari 2013 H3280511/1 Plaats: Apeldoorn BRIN: 27DV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING DIPLOMA-ROUTE GASTOUDERS 2010

ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING DIPLOMA-ROUTE GASTOUDERS 2010 ROC Eindhoven ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING DIPLOMA-ROUTE GASTOUDERS 2010 Utrecht, juli 2010 p. 2 van 27 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING. Savantis exameninstelling te Waddinxveen

STAAT VAN DE INSTELLING. Savantis exameninstelling te Waddinxveen STAAT VAN DE INSTELLING Savantis exameninstelling te Waddinxveen Definitief December 2013 BRIN: 26EJ Onderzoeksnummer: 269802 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2013 Conceptrapport verzonden op: 6 augustus

Nadere informatie

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, december 2011 p. 2 van 22 Vaststelling rapport Dit conceptrapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, april 2011 p. 2 van 41 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden te Leiden. Onderwijsassistent

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden te Leiden. Onderwijsassistent ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden te Leiden Onderwijsassistent December 2012 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 127952 Onderzoek uitgevoerd in: September 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Allround grimeur definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127766 H3478441/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd in: september

Nadere informatie

Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011

Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, februari 2012 p. 2 van 26 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

AOC de Groene Welle ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

AOC de Groene Welle ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 AOC de Groene Welle ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, februari 2010 p. 2 van 29 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Helpende zorg en welzijn

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Helpende zorg en welzijn KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Helpende zorg en welzijn juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275652 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, september 2011 p. 2 van 26 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

De instelling toont aan dat het beroepenveld vertrouwen heeft in de kwaliteit van de examinering

De instelling toont aan dat het beroepenveld vertrouwen heeft in de kwaliteit van de examinering Bijlage 1, behorende bij artikel 1: standaarden en normering voor kwaliteit van Inhoud standaarden voor kwaliteit van Domein A: Validering door belanghebbenden Standaard 1 (niveau exameneenheid): het beroepenveld

Nadere informatie

STICHTING DELTION COLLEGE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

STICHTING DELTION COLLEGE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 STICHTING DELTIN CLLEGE NDERZEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, maart 2010 Rapportage kwaliteit examinering Stichting Deltion College 2009 p. 2 van 69 VASTSTELLING RAPPRT Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3257863/5 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279415 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Summa College te Eindhoven Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)- interieurbouw) december 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Nijmegen Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) definitief Juni 2012 Plaats: NIJMEGEN BRIN: 25PN Onderzoeksnummer: 126457 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Variva Opleidingen BV

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Variva Opleidingen BV ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Variva Opleidingen BV Plaats : Someren BRIN nummer : 28CP Onderzoeksnummer : 287260 Datum onderzoek : 7 maart 2016 Datum vaststelling : 20 april

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

P3Transfer B.V. ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING

P3Transfer B.V. ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING P3Transfer B.V. ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, oktober 2011 p. 2 van 31 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret.

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. Bijlage (Behorend bij de `Regeling standaarden examenkwaliteit MBO, van 31 januari 2009, kenmerk BVE-STELSEL/2009-97923) Inleiding Onderstaand worden 7 standaarden voor de examenkwaliteit gegeven. Bij

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Kosmos te Eindhoven Schoonheidsspecialist definitief December 2015 BRIN: 25BD Onderzoeksnummer: 287297 Onderzoek uitgevoerd: 17 juni 2015 t/m 8 oktober 2015 Conceptrapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 20MQ Onderzoeksnummer : 291732 Datum onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Groenhorst College Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam hovenier) Groen, grond, infra (Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf) Dierhouderij(Melkveehouder)

Nadere informatie

Stichting Nimeto ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Stichting Nimeto ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Stichting Nimeto NDERZEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, december 2009 p. 2 van 30 VASTSTELLING RAPPRT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op

Nadere informatie

Examenverslag MBO 2009

Examenverslag MBO 2009 Examenverslag MBO 2009 Kwaliteit examinering in het middelbaar beroepsonderwijs Inspectie van het Onderwijs Inhoudsopgave Samenvatting 1 Inleiding 7 2 Methode van onderzoek 10 2.1 Vier soorten onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Medewerker ICT BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 277000 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, mei 2011 p. 2 van 19 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Verkoper (Verkoper detailhandel) Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276487 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage Jaarverslag Examinering 01-01-2011 t/m 30-06-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Beleid 2. Uitvoering 3. Bijlage 2 Inleiding Amarantis Onderwijsgroep heeft het middelbaar beroepsonderwijs ondergebracht bij

Nadere informatie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Tilburg, september 2012 Hans Mariën Astrid Vloet Paula Willemse IVA beleidsonderzoek en advies

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Business Marketing Services te Badhoevedorp Beveiliger Januari 2013 Plaats: Badhoevedorp BRIN: 29WT Onderzoeksnummer: 127795 Onderzoek uitgevoerd in: November 2012

Nadere informatie

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, februari 2011 Rapportage kwaliteit examinering 2010-2011 Berechja College p. 2 van 27 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16683 15 september 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2011, nr. BVE/312893,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Onderwijsassistent vestiging Raalte December 2013 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 253990 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2013

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEKEN MBO. Roc van Twente te Hengelo

KWALITEITSONDERZOEKEN MBO. Roc van Twente te Hengelo KWALITEITSONDERZOEKEN MBO Roc van Twente te Hengelo Medewerker marketing en communicatie (Medewerker evenementenorganisatie) Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw) Februari

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 Regelgeving mbt taal en rekenen is ingewikkeld Toezicht voortvloeiend uit de regelgeving behoeft op onderdelen verduidelijking of wijziging 2013 en verder: toezicht op talen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Aventus te Apeldoorn Medewerker sociale zekerheid Januari 2015 3280511/8 BRIN: 27DV Onderzoeksnummer: 279425 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Kappers Opleiding Doetinchem

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Kappers Opleiding Doetinchem ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Kappers Opleiding Doetinchem Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 26TX Onderzoeksnummer : 291642 Datum onderzoek : 24 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets Naam Examenleverancier : Sectorinstituut Transport & Logistiek Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Logistiek teamleider Crebonummer

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Ter AA te Helmond Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Juridisch medewerker Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Amice Opleidingscentrum. Pedicure (Medisch Pedicure) Schoonheidsspecialist

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Amice Opleidingscentrum. Pedicure (Medisch Pedicure) Schoonheidsspecialist ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Amice Opleidingscentrum Pedicure (Medisch Pedicure) Schoonheidsspecialist Plaats : Barneveld BRIN nummer : 24YG Onderzoeksnummer : 288275 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC van Twente te Hengelo. Administratief medewerker (secretarieel medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC van Twente te Hengelo. Administratief medewerker (secretarieel medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC van Twente te Hengelo Administratief medewerker (secretarieel medewerker) november, 2012 H3331186/1, Plaats: Utrecht BRIN: 27 YU Onderzoeksnummer: 127805 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC RIVOR te Tiel 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG BRIN: 04CY Onderzoeksnummer: 253817 Onderzoek

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VOC Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Autoschadehersteller, niveau 2 Crebonummer : 95030 Is er sprake

Nadere informatie

STICHTING STC-GROUP ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

STICHTING STC-GROUP ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 STICHTING STC-GRUP NDERZEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, mei 2010 Rapportage kwaliteit examinering Stichting STC-Group 2009 p. 2 van 37 VASTSTELLING RAPPRT Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

Examenprofiel mbo HTVF

Examenprofiel mbo HTVF Examenprofiel mbo HTVF Sector: Horeca, Reizen, Recreatie, Bakkerij en Facilitaire dienstverlening Vastgesteld door: de paritaire commissies HIC, Bakkerij, TRR en FD Vaststellingsdatum: 26 november 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROVC Technische opleidingen B.V.

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROVC Technische opleidingen B.V. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROVC Technische opleidingen B.V. Plaats : Ede BRIN nummer : 30HP Onderzoeksnummer : 289116, 290527 Datum onderzoek : 14 april

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VTL Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager Transport en Logistiek Crebonummer : 91870 Is er sprake

Nadere informatie

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013 Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Waterbouwer Crebonummer : 94020 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Menso Alting te Groningen Opleidingen Pedagogisch Werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) Maatschappelijke Zorg (Medewerker

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Dakdekker riet Crebonummer : 93845 Is er sprake van een kadertoets

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Beroepsopleidingen Procesindustrie (BEPRO) te s-gravenhage

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Beroepsopleidingen Procesindustrie (BEPRO) te s-gravenhage ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Beroepsopleidingen Procesindustrie (BEPRO) te s-gravenhage Assistent operator (Basisoperator) Allround operator (Operator B) KWALITEITSONDERZOEK

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Sectorinstituut Transport & Logistiek Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Chauffeur erenvervoer, Cohort

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Leeuwenborgh Opleidingen te Maastricht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Leeuwenborgh Opleidingen te Maastricht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Leeuwenborgh Opleidingen te Maastricht Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) Vliegtuigonderhoud (Technicus

Nadere informatie

SintLucas-de eindhovense school ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING

SintLucas-de eindhovense school ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING SintLucas-de eindhovense school ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, april 2011 p. 2 van 38 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 285524 Onderzoek

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SH&M Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Logistiek medewerker houthandel Crebonummer : 95331 Is er sprake

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Kop van Noord-Holland te Den Helder. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Kop van Noord-Holland te Den Helder. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Kop van Noord-Holland te Den Helder Verkoper (Verkoper detailhandel) BRIN: 04EU Onderzoeksnummer: 283491 Onderzoek uitgevoerd: 28 mei 2015

Nadere informatie

1. Inleiding. rekenen. vond. examinering. van zaken. Fase 1 - nog geen activiteiten m.b.t. kwaliteitsverbetering. Fase 2. Fase 3.

1. Inleiding. rekenen. vond. examinering. van zaken. Fase 1 - nog geen activiteiten m.b.t. kwaliteitsverbetering. Fase 2. Fase 3. JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2009-2010 1. Inleiding Het schooljaar 2008-2009 kenmerkt zich met name door de inzet van verschillende verbeteracties. Het vertalen van de uitkomsten van de PvB-monitor en het

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige Plaats : Utrecht BRIN nummer : 28DE Onderzoeksnummer : 292623 Datum onderzoek : 21, 22, 23 en 24 maart 2017 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie